05.06.2018 Views

Keti_Koti_2018_Boekje-A5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Programma van het festival rondom de Rotterdamse

herdenking en viering van de afschaffing slavernij.

Iedereen is welkom!


North Sea Round Town

DO 28 t/m ZO 15 JULI • Diverse locaties

Reggae Rotterdam

ZO 22 JULI • Kralingse Bos

Rotterdam Unlimited

DI 24 t/m ZA 28 JULI • Diverse locaties

Duizel In Het Park

VR 3 t/m ZO 5 AUGUSTUS • Vroesenpark

Pleinbioscoop Rotterdam

WO 8 t/m ZO 26 AUGUSTUS • Museumpark

Foto: Bas Czerwinski

#rotterdamfestivals

Kijk voor meer festivals op:

www.rotterdamfestivals.nl


Keti Koti

1 juli is de Dag van de Vrijheid. Op 1 juli vieren we in

Nederland de afschaffing van de slavernij in Suriname en

op de Antillen in 1863. In Nederlands-Indië was slavernij

in 1860 afgeschaft. Op Kaapverdië werd de slavernij in

1876 afgeschaft.

Juni is de Keti Koti maand, ter voorbereiding op 1 juli. Het

festival omvat diverse programma’s, aangeboden door

diverse partners, om je te informeren, te verdiepen, te

bezinnen, te vervoeren en te verbinden. Met als

hoogtepunten op 30 juni de officiële herdenking en

kranslegging bij het Slavernijmonument en op 1 juli de

feestelijke viering in het Wijkpark Oude Westen en de

West-Kruiskade ingeleid door de Bigi Spikri.

Rotterdam is een stad van vele verhalen. Eén van die

verhalen (om niet te vergeten) is dat de rijkdom en

welvaart in Nederland deels is gebaseerd op eeuwen

van koloniale overheersing, uitbuiting en slavernij. Een

ander verhaal (om niet te vergeten) is dat slaveneigenaren

bij de afschaffing van slavernij werden

beschouwd als “gedupeerd” en daarom een financiële

compensatie kregen voor elke vrijgemaakte persoon.

Sterker nog: de net vrijgemaakte zwarte bevolking in

Suriname werd verplicht om nog tien jaar (!) lang “onder

Staatstoezicht” te werken voor een plantage-eigenaar.

In 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten

van de Mens in de VN aangenomen. Artikel 4 hiervan luidt:

“Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden.

Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden”.

Toch komen slavernij en mensenhandel ook nu nog voor

in onze wereld.

Keti Koti

Festival van ontmoetingen.

Terugblikken en vooruitzien

Stilte en actie

Verleden en heden

Afrikaans en Europees

Hier en daar

Lering en vermaak

Een traan en een lach

Keti koti

Voor jong en voor oud

Vrijheid

Is er voor ons allemaal

Onze vrijheid

Libertad para todos

Liberdade para tudo

Fri alle sma

Libertat pa tur hende

Vrijheid voor iedereen.

We nodigen je van harte uit om mee te doen, met familie

en vrienden, buren, dorps- en stadsgenoten. Doe mee!

3


Historisch Wel & Wee Café: Rotterdam en de slavernij

Tijd: zaterdag 9 juni, vanaf 15:00 uur

Locatie Stadswandeling: standbeeld van Piet Heyn, vertrek 15:00 uur.

Locatie Historisch W&W Cafe: Oude of Pelgrimvaderskerk,

inloop 16:00 uur, aanvang 16:30 uur.

Entree: vrij

Het Historisch Genootschap Roterodamum telt meer dan 2000 leden en werd in 1947

opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam te

bevorderen. Het Historisch Wel & Wee Café is gezellige bijeenkomst voor iedereen, met als

thema Rotterdam en de slavernij. Het wordt een informatieve bijeenkomst, met diverse

sprekers, waarmee de achtergrond wordt geschetst van de officiele kranslegging door onze

burgemeester op 30 juni bij het slavernijmonument aan de Lloydkade.

Het programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een korte wandeling door

Historisch Delfshaven onder leiding van Tim de Haan. We verzamelen om 15:00 uur bij het

standbeeld van Piet Heyn. Via het VOC-Magazijn maken we een klein rondje. Het tweede

deel vindt plaats in de Oude- of Pelgrimvaderskerk. De inloop is vanaf 16:00 uur. Het

programma duurt van 16:30 tot 17:30 uur met na afloop een borrel.

De sprekers zijn:

• Cátia Antunes, Professor of History of Global Economic Networks, Universiteit

Leiden, spreekt over Pieter van Belle (Pedro de Bello), 17e slavenhandel-expert in

dienst van Amsterdammer Coymans

• Ineke de Groot, historica, over 18e eeuwse slavenhandelaren Herman van Coopstad

en Isaac Rochussen

• Eline Rademakers, historica en geschiedenisdocent, over de 18e eeuwse

plantagelening-verstrekker Ferrand Whaley Hudig

• Elma Jonas, historica en ambtenaar, over het 19e eeuwse Comité van Dames en hun

petitie aan Koning Willem II voor de afschaffing van slavernij

• Wim Reijnierse, programmeur bij stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke

Toekomst, over het Keti Koti Festival.

4


Keti Koti boekenprogramma,

Schrijvers over het thema Vrijheid

Tijd: zondag 24 juni, 12:00 - 16:00 uur

Locatie: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, Rotterdam

Entree: gratis; met kleine bijdrage voor de koffie, thee en lekkers.

Orga: Ketikoti Connect

Vrijheid is een belangrijk thema voor schrijvers. Speciaal voor

dit Keti Koti boekenprogramma verzamelden we schrijvers

en dichters met een Caribische achtergrond die hun sporen

al hebben verdiend, of net debuteren met een boek of een

gedichtenbundel. Er zijn interviews met diverse auteurs op

het gebied van geschiedenis (non-fictie), proza en poëzie uit

Nederland, Suriname, Caraïben en Afrika. Voor de boekenliefhebber

is er dankzij de medewerking van Boekhandel

Donner een uitgebreide boekentafel en is het mogelijk om je

boek te laten signeren. We gaan in gesprek met de persoon

achter de schrijver en we bespreken thema’s als vrijheid,

identiteit en inspiratie. De muzikale omlijsting wordt verzorgd

door DJ Freestyle Party Machine. Te gast zijn:

Neusa Gomes

(foto ElHizjra)

• Etchica Voorn, schrijfster van “Dubbelbloed” (debuterend)

• Carlos Cardoso, schrijver/dichter meerdere verhalenbundels

• Redactieteam/journalisten dat heeft meegewerkt aan het boek “Surinaamse Leeuwen”

• Neusa Nena Gomes, dichter/Spoken Word en winnares van de El Hizjra

Literatuurprijs 2017

• Lydia Brewster, debuterend met het boek “Luma”

5


Lezing Frank Dragtenstein

Tijd: zondag 24 juni, 16:00 uur

Locatie: Wereldmuseum, Willemskade 25, Rotterdam

Entree: vrij

Frank Dragtenstein is gespecialiseerd in de geschiedenis

van de Surinaamse slavernij, de marronage

en geschiedenis van Afrikanen in de diaspora. Hij

promoveerde in 2002 aan de Universiteit Utrecht

op het proefschrift “De ondraaglijke stoutheid der

wegloopers”; Marronage en koloniaal beleid in

Suriname, 1667-1768. Dragtenstein was onderzoeker

bij het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden

en erfenis (NiNsee). Eind 2017 publiceerde

hij een nieuw boek “Van Elmina naar Paramaribo”.

Het Wereldmuseum nodigt Dragtenstein uit voor een

lezing over zijn nieuwe boek. Hierin is een hoofdrol

weggelegd voor de slavenhaler Jan Wils die in 1686

op het Rotterdamse schip Coninck Salomon naar

Elmina vaart met de opdracht om 500 tot slaaf te

maken Afrikanen te kopen voor Suriname.

Smells good in the Hood

Tijd: zondag 24 juni, 17:30 uur

Locatie: Wereldmuseum, Willemskade 25, Rotterdam

Entree: € 30 (3 gangen diner & entertainment)

Info & reserveren: www.wereldmuseum.nl

Op zondag 24 juni kan je in het Wereldmuseum

weer terecht voor je maandelijkse portie soul food.

Geniet van een onbeperkt menu met juicy meat

en crunchy veggies van over de hele wereld onder

leiding van Big Nate van Smells good in the Hood.

Naast dit smakelijke soul food banket trakteren we

je zoals gebruikelijk de gehele avond op de meest

soulvolle tunes. Ook worden de meest toffe live acts

voor je uitgenodigd op gebied van muziek, spoken word, dans en cabaret, met als thema

Keti Koti. De line-up en het menu worden in de laatste week van de maand bekendgemaakt,

maar je kunt uitgaan van een flink staaltje performances en overheerlijke gerechten.

6


Film “Drie Vrouwen” (Rotterdamse première)

Film “Drie Vrouwen” (Rotterdamse première)

Tijd: Woensdag maandag 25 27 juni, 19:30 inloop uur 14:30, start 15.00 uur

Locatie: Hogeschool KINO, Gouvernestraat Rotterdam, 129-133, Museumpark Rotterdam 40, Lokaal L02.244 (2e etage)

Entrée: Info & tickets: aanmelden www.kinorotterdam.nl

via unesco-hr@hr.nl

In het kader van Keti Koti, presenteert filmtheater Kino

Rotterdam de Rotterdamse première van ‘Drie Vrouwen’,

de nieuwe documentaire van Ida Does over slavernij

en vrijheid. Drie vrouwen, die de kijker op geheel

eigen wijze meenemen in het Nederlandse slavernijverleden

en een pleidooi houden voor een waardige

erkenning hiervan. Na afloop van de filmvertoning is

er een Q&A met regisseur Ida Does, onafhankelijke

film- en documentairemaakster. ‘Drie Vrouwen’ wordt

gepresenteerd in samenwerking met de stichting

Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst en Keti Koti

Connect.

ELLEN-ROSE KAMBEL

MARIAN MARKELO VALIKA SMEULDERS

E E N F I L M V A N I D A D O E S

Wat gebeurt er als je jouw familiegeschiedenis

onderzoekt en je een foto vindt van de slaveneigenaar

van jouw voorouders? Wat zie en hoor je als

je dwaalt langs eeuwenoude Europese schilderijen

met Afrikaans kindslaven? Welke verhalen liggen verborgen achter eeuwenoude

Haagse gevels? En wat is de betekenis van dit alles voor de Nederlandse

identiteit? Erfgoeddeskundige Valika Smeulders, Winti priesteres Marian

Markelo en onderzoekster Ellen-Rose Kambel worden gevolgd in deze prachtige

documentaire. Allen verdiepen zij zich op eigen wijze in het koloniale verleden van

Nederland.

Dit is de Rotterdamse première van deze adembenemend pijnlijke en tegelijkertijd

mooie documentaire ‘Drie Vrouwen ‘. Regisseur Ida Does is erin geslaagd om iets onzegbaar

gruwelijks in schoonheid te verpakken en ondanks alles mild te blijven, pleitend voor

erkenning, verzoening en een gezamenlijke toekomst.

UNESCO-Rondetafelgesprek met

Prof. Cátia Antunes

Tijd: Woensdag 27 juni, inloop 14:30, start 15.00 uur

Locatie: Hogeschool Rotterdam, Museumpark 40, Lokaal L02.244 (2e etage)

Entrée: aanmelden via unesco-hr@hr.nl

Hogeschool Rotterdam, sinds 2016 UNESCO-school, wil op een actieve manier verkennen

wat Keti Koti betekent binnen de schoolmuren. Prof. Antunes, hoogleraar geschiedenis aan

de Universiteit van Leiden, gaat in gesprek met studenten, docenten en geïnteresseerden.

7


Keti Koti Lecture door Prof. Cátia Antunes

Tijd: woensdag 27 juni, 18:30 inloop, 19:00 lezing.

Locatie: Stadhuis, Burgerzaal, Coolsingel 40, Rotterdam

Aanmelden verplicht: stuur een email naar aanmelden@ketikotirotterdam.nl

Orga: Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst i.s.m. RADAR Artikel 1, DonaDaria,

Hogeschool Rotterdam, Ketikoti Connect en m.m.v. de Gemeente Rotterdam.

De Keti Koti Lecture is het jaarlijkse bezinningsmoment

voorafgaand aan de Herdenking en Kranslegging

bij het Slavernijmonument op 30 juni.

Het College van B&W is gastheer van de Keti Koti

Lecture, waarvoor elk jaar een spreker wordt uit-

genodigd die deskundig is op het gebied van de

erfenis van het Nederlandse slavernijverleden.

Professor Cátia Antunes is uitgenodigd voor de

Keti Koti Lecture 2018. Zij is werkzaam bij het

Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit van

Leiden, sinds 2016 als hoogleraar ‘History of Global

Economic Networks: Merchants, Entrepreneurs and

Empires’. De titel van de Keti Koti Lecture 2018 is

“Gedeelde Geschiedenis: Emancipatie en Burgerschap

in de 21e eeuw”. Antunes zal eerst ingaan op

de geschiedenis van contact (met Europeanen) en

de ontwikkeling van het gebruik van slavernij als

systeem. Zij zal stilstaan bij het onderscheid tussen

Catia Antunes bij het monument

het erfgoed van het slavernijsysteem en van een tot slaaf gemaakt individu. Wat moeten

we anno 2018 met de geschiedenis en kennis die wij al hebben? Het antwoord zoekt

Antunes in “inclusief burgerschap”.

Na de lezing kunt u in gesprek met een panel met de key note spreker Cátia

Antunes, en Malique Mohamud en Simone Zeefuik, beide bekend als schrijver en projectontwikkelaars

over de inclusieve samenleving en representatie (media, instituties).

8


Gezamenlijke kerkdienst

Tijd: vrijdag 29 juni, 19:30 uur

Locatie: Hoflaankerk, hoek Oudedijk-Hoflaan, Rotterdam-Kralingen

Info: Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst, Harlow Brammerloo, 06-11353059

In 2013 gebeurde iets bijzonders

bij de herdenking en viering van de

150-jarige afschaffing van de slavernij

in Suriname en voormalig Nederlandse

Antillen. De Raad van Kerken in

Nederland toonde officieel spijt voor

de steun die kerken eeuwenlang hebben

gegeven aan het in stand houden

van de slavenhandel. Met mooie woorden

uit de Bijbel praatten dominees

het onderdrukken en uitbuiten van

mensen decennia goed. In hun spijtbetuiging

erkennen de kerken dat die

veel te laat komt: “we erkennen dat

we te laat spreken”. We erkennen onze

betrokkenheid in het verleden van

afzonderlijke kerkleden en van

kerkelijke verbanden bij het in stand

houden en legitimeren van de slavenhandel.

De Protestantse Kerk in

Nederland (PKN) gaat een stap

verder: Met spijt en schaamte

moet worden uitgesproken dat dit

alles deel is van ons verleden als kerken. Waar landelijk de spijtbetuiging kwam hadden

Rotterdamse kerken, in een eerder stadium, de handen in elkaar geslagen om stil te staan

bij de afschaffing van de slavernij. Mede uit het besef van de rol van de kerken in het

verleden.

Ook dit jaar organiseert GVGT in gezamenlijkheid met een aantal Rotterdamse kerken op

vrijdag 30 juni een “Manspasi” kerkdienst. Als thema staat centraal: de verantwoordelijkheid

van ons allen om de maatschappij in stand te houden. Met bijdragen van

voorgangers uit de diverse kerken. De dienst zal worden opgeluisterd met gezang en

voordrachten.

Samenwerkende kerken: de Protestants Christelijke gemeente Kralingen, de Evangelische

Broedergemeente Rotterdam, de Evangelische Broeder en Zuster Gemeente, de

Surinaamse Rooms-katholieke Parochie en de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke

toekomst.

9


Maas theater en dans: Point of no return

Locatie: De voorstelling is te zien in de buurt van het monument ter nagedachtenis van het

slavernijverleden aan de Lloydkade.

Tijden: • zaterdag 30 juni, 17:00 en 21:00

• zondag 1 juli, 14:00 en 17:00

Entree: €8.

Info & tickets: maastd.nl/pointofnoreturn

Op 30 juni herdenken we de afschaffing van de slavernij.

Een gezamenlijke geschiedenis. Over zo’n lange periode

valt veel te herdenken. Maar wat precies?

Deze vraag proberen theatermakers Aisa Winter en Jeroen

van der Heijden te beantwoorden. Met een groep van 19

Rotterdamse jongeren maken zij de voorstelling Point

of no eturn. Samen met de jongeren zijn ze op zoek

gegaan naar verhalen uit de tijd van slavernij en

hebben deze omgezet naar theater. Vragen als: wat heeft

Rotterdam met de slavernij te maken gehad, wat

herdenken we precies, wat heeft slavernij met mij

te maken, en wie waren er nu precies bij betrokken,

stonden centraal tijdens het maken van de voorstelling

die het resultaat is van dit onderzoek.

10


Herdenking en kranslegging bij het slavernijmonument

Tijd: zaterdag 30 juni, 18:30 verzamelen, start 19:00 uur

Locatie: Lloydkade, ter hoogte van Lloydstraat 300, Rotterdam

Info & orga: Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst i.s.m. STC,

Harlow Brammerloo, 06-11353059

Op 1 juli vieren wij 155 jarige afschaffing van de slavernij en op 30 juni herdenken wij de

afschaffing. Sommigen vragen zich af waarom er nog, na 155 jaar, herdacht moet worden.

Voor ons is herdenken: het verleden niet vergeten en vanuit dat besef het heden en de

toekomst vorm geven. Centraal bij de herdenking staat het gedenken van de slachtoffers

van de slavenhandel en slavernij in de (voormalige) Nederlandse Koloniën. We gedenken

de (formele) afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caraïbisch deel van het

koninkrijk op 1 juli 1863.

De Rotterdamse herdenking start om 19.00 uur op de Lloydkade in het gebied

Delfshaven. Tijdens de plechtigheid komen onder meer GVGT-voorzitter Carlos Goncalves en

burgemeester Ahmed Aboutaleb aan het woord. Het geheel wordt opgeluisterd door

een openingsritueel op Apinti drum door Ede-kabiteni (Hoofd-kapitein) Mutu Poeketie

en Basya Guno With. Verder optredens van o.a. spoken-word artiest Y.M.P., het gemengd

koor Subesa en het Koperkwintet van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Diverse

organisaties zullen een krans leggen en er wordt 2 minuten stilte gehouden.

11


Kabra Neti

Tijd: zaterdag 30 juni, zaal open vanaf 18:00 uur

Locatie: Zalencentrum Sunrise, Galvanistraat 150, Rotterdam

Entree: voorverkoop € 12,50 bij Fred Kulturu Shop Institute, deur € 15

Info & orga: Stichting Kabra Neti Nederland, 06-34521819 en 06-53910751

De kabra neti, ook wel de nacht van de voorouders, heeft als thema: De kracht van de

voorouders en de toekomst.

De kabra neti is een belangrijk herdenkingsmoment van het slavernijverleden en ook

voor de bezinning op de toekomst. Het is bedoeld om op een eerbiedwaardige manier

contact te maken met de voorouders. Tijdens deze nacht staat de geschiedenis van de

voorouders centraal, waarbij de vertel, de muzikale en de traditionele zang en dans volop

worden ingezet. Op deze wijze brengen wij eer en hulde aan de voorouders en tonen wij

ook onze waardering en respect naar hen toe. Tijdens de uitvoering is een respectvolle en

waardig omgaan met elkaar van groot belang. Een paar belangrijke momenten zijn onder

andere de rituele reiniging van de handen, voorouder maaltijd opstelling, het zingen van

kerkelijke en niet kerkelijke psalmen, symbolisch eten met de voorouders en het uitvoeren

van de reeds meer dan 3 eeuwen oude banja, susa en laku dansen en de kanga spelletjes.

De dress code kleuren zijn : Wit, blauw en grijze tinten. Het heeft de voorkeur dat vrouwen

hun hoofd bedekken.

Met medewerking van Sisa Nana Eufa Markelo, Brada Romeo Prade, Brada Wilgo

Waalring, Bigi Misi Mildred Kortstam, Brada Mario Hiwat, Brada Leriman Cecil Muler en

muziekformatie Pasensi Famiri.

12


Bigi Spikri

Tijd: zondag 1 juli, vanaf 11:00 uur

Route: Vierambachtstraat-Middellandstraat-Westkruiskade-Wijkpark Oude Westen

Info & orga: KetikotiConnect, werkgroep Bigi Spikri Rotterdam

Dit jaar is de Bigi Spikri - na een korte onderbreking - terug in Rotterdam. “Bigi Spikri?”

De optocht roept soms vraagtekens op, omdat het verhaal achter de optocht niet of

nauwelijks verteld wordt. Daarnaast is het meest gehoorde argument m.b.t. het slavenverleden

“het is lang geleden, je moet het vergeten en doorgaan”. Maar voor ons als

Nederlanders van Surinaamse komaf, is het een deel van onze geschiedenis. Vragen het te

vergeten, is vragen om een deel van onze identiteit op te geven. Vandaar een kort uitleg

over het verhaal achter de optocht.

Op 1 juli 1863 trokken de tot-slaaf-gemaakten - die hun vrijheid terug hadden gekregen –

uitgedost in nieuwe kleren en schoenen, de stad in om zich te bewonderen bij de etalages

van de winkels in Paramaribo. De etalages dienden als grote spiegels (Bigi Spikri). Dit was

het eerste moment dat de tot-slaaf-gemaakten- in vrijheid van zichzelf konden genieten.

In parade trokken de mensen naar de kerken en ontmoetingsplekken. Door de optocht na

te bootsen staan wij stil bij dat vrijheidsgevoel.

De deelnemers verzamelen vanaf 10:00 uur bij Wi Ma Sanga en lopen vanaf daar naar het

verzamelpunt bij de kruising Vierambachtstraat/Mathenesserlaan. De Bigi Spikri vertrekt

om 11:00 uur vanaf het verzamelpunt richting het Wijkpark. Looporkesten en brassbands

zorgen onderweg voor swingende muziek. Om 12:00 uur komt de stoet aan bij Wijkpark

Oude Westen, ingang West- Kruiskade. De aankomst van de Bigi Spikri gaat naadloos

over in de opening van het Keti Koti festival met een koppeling naar de herdenking in

Amsterdam.

13


Keti Koti Festival in het Wijkpark aan de West-Kruiskade

Tijd: zondag 1 juli, vanaf 11.30 uur is het Wijkpark geopend voor publiek.

Locatie: Wijkpark Oude Westen – West-Kruiskade, Rotterdam

Entree: vrij

Info & orga: KetikotiConnect

Het Keti Koti Festival vindt plaats in het gezellige stadspark Oude Westen, aan één van

de mooiste en meest diverse winkelstraten van Nederland: de West-Kruiskade. Het

festival wordt rond 12:00 uur geopend na de aankomst van de Bigi Spikri. Muzikale

acts die er die middag zullen optreden zijn o.a.:

• Sima Nos é So Nos (Grupo de Batuko e Dança Cabo Verde)

• Dutch Caribbean Groove Orchestra (Latin en salsa uit Rotterdam)

• Stimofo (kawina formatie rechtstreeks uit Suriname)

Je kan met je familie en vrienden relaxed wandelen over de kleurrijke exotische markt

met food en non-food kramen, waar iedere smaak aan zijn trekken komt. Ons festival

is kindvriendelijk: we bieden een speciale kids-area.

14


Dit festival is onderdeel van de agenda

van Rotterdam Festivals.

Kijk voor het complete overzicht op

www.rotterdamfestivals.nl.

Initiatiefnemers

Partners

Mediapartner

Subsidiënt

Sponsors

Medewerkenden organisatie: Joyce Adams, Gilbert Banda, Ruggero Biswane, Orlando

Cairo, Oliver Courtar, Alina Cuartas de Marchena, Maike Drooduin, Morena Fonseca,

Alice Fortes, Tim de Haan, Ingrid Harper, Henk Kross, Randy Maduro, Rachnilde Markelo,

Helen Mijnals, Kees van Pelt, Kenneth Robinson, Richelle Renfurm, Jennifer

Rozenstein-Simson, Koert Sauer, Priscilla Tafleur, Denise Zending

Ontwerp Keti Koti logo: More Than Live, Henk Aron, Henry Verhorst, Joey Roberts

Ontwerp brochure: zendesign (Steven Chiang)

Fotografie: Nielma Harpal, Stacii Samidin

Programmering & directie: Harlow Brammerloo, Wim Reijnierse, Ro Verwey, Guno Zwakke

15


9-6 15:00 Stadswandeling door Historisch Delfshaven

9-6 16:00

Historisch Wel & Wee Café, Rotterdam en de

slavernij, met diverse sprekers

23-6 15:00 Tip: Sao Joao Festival - Heemraadsplein

24-6 12:00

24-6 16:00

Boekenprogramma met o.a. Etchica Voorn, Carlos

Cardoso, ‘Surinaamse Leeuwen’, Neusa Nena Gomes,

Lydia Brewster

Lezing Dr. Frank Dragtenstein: “Van Elmina naar

Paramaribo”

24-6 17:30 Smells good in the Hood o.l.v. Big Nate

25-6 19:30 Film “Drie vrouwen” (Rotterdamse première)

27-6 14:30 UNESCO-Rondetafelgesprek met Prof. Cátia Antunes

27-6 18:30

Keti Koti Lecture door Prof. Cátia Antunes m.m.v.

Malique Mohamud en Simone Zeefuik

29-6 19:30 Gezamenlijke Manspasi Kerkdienst

30-6

17:00

21:00

Maas Theater en Dans: “Point of No Return”

30-6 18:00 Kabra Neti Broko Dey

30-6 19:00 Herdenking bij het Slavernijmonument

1-7 11:00 Bigi Spikri – Van Wi Masanga naar West-Kruiskade

1-7 13:00

1-7

14:00

17:00

Keti Koti Festival in Wijkpark Oude Westen met

diverse optredens

Maas Theater en Dans: “Point of No Return”

17-8 s.t.d. Save the Date: Dag van Tula

ketikotirotterdam.nl

facebook.ketikotirotterdam.nl

twitter.ketikotirotterdam.nl

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief:

info@ketikotirotterdam.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!