Dorpsvisie dorp Glimmen

glimmen

Wonen

In 2017 was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning

in Glimmen € 335.000,-. Dat maakt het voor starters

en doorstarters op de woningmarkt lastig om binnen

Glimmen een (andere) woning te vinden. Glimmen is een

aantrekkelijk dorp voor gezinnen met kinderen en ouderen.

Om het dorp aantrekkelijk te houden zou Glimmen graag

over meer woningen beschikken voor deze groepen.

Glimmen hoopt dat er in de toekomst voldoende kinderen

in het dorp wonen om de school te kunnen laten bestaan

en om het actieve verenigingsleven in stand te houden.

Veiligheid en verkeer

De bewoners van Glimmen voelen zich erg veilig in

het dorp, zowel op straat als in hun eigen woning.

Er zijn in Glimmen 3 AED’s beschikbaar en er zijn 30

bewoners die kunnen reanimeren en jaarlijks hiervoor in

het dorp bijgeschoold worden. Een groot gedeelte van het

dorp is hiervan op de hoogte.

In Glimmen hebben bewoners dagelijks te maken met

verkeer (wegverkeer, treinverkeer en vliegverkeer).

De Rijksstraatweg is een U-weg. Dit betekent dat dit de

eerste omleidingroute van de A28 (snelweg) is.

Landbouwverkeer en zware voertuigen zijn aan de orde

van de dag. Daarnaast heeft Glimmen te maken met het

treinverkeer (ProRail, NS en NedTrain).

Tot slot ligt Glimmen onder de aanvliegroute van Airport

Groningen Eelde. Op dit moment is er beperkte overlast

en dat willen de bewoners graag zo houden.

2 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043

More magazines by this user
Similar magazines