Dorpsvisie dorp Glimmen

glimmen

Klaar voor de toekomst

Glimmen staat aan de vooravond van een gemeentelijke

herindeling en levert met deze dorpsvisie haar

inhoudelijke inbreng aan het toekomstig beleid van de

nieuwe gemeente die ontstaat uit de samenvoeging van

de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

De bewoners van Glimmen waren zeer verdeeld over

het zelfstandig blijven van de gemeente Haren. Nu de

beslissing genomen is voor de fusie met de gemeenten

Groningen en Ten Boer, wil Plaatselijk Belang Glimmen

samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen

zich sterk maken voor de realisatie van de aanbevelingen

uit deze dorpsvisie. Goede voorzieningen – ook in de

nieuwe gemeente – en leefbaarheid staan daarbij met

stip bovenaan.

Uit de enquête blijkt dat openbaar vervoer, basisonderwijs,

sport, de huisarts, verenigingen, kerk en het dorpshuis

zeer belangrijke voorzieningen zijn in het dorp. De

inwoners zien graag dat deze behouden blijven want ze

dragen zeker bij aan de leefbaarheid van Glimmen!

Aanbevelingen

De inwoners van Glimmen hebben zich uitgesproken

over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst en welke

wensen zij hebben. Op basis van de enquête doet het

dorp de volgende aanbevelingen. Maar uiteraard wordt

ook aangegeven wat het dorp zélf kan doen.

De aanbevelingen zijn geclusterd in de volgende twee

hoofdthema’s:

• Voorzieningen en Dorpsleven: ontmoeten, samen doen,

samen werken

• Omgeving en landschap

4 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043

More magazines by this user
Similar magazines