12.06.2018 Views

Delft.business #6

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Delft businessCONNECTING

THE DOTS

#6 - ZOMER 2018

THEMA

Educatie &

business

LEVE(N)

LANG

LEREN

Carlijn Arts:

‘Er was geen handleiding,

ik begon gewoon’

Student wil

de wereld voeden

Gemeente Delft

zoekt grenzen op

Online leren:

any time, any place

Lunchen met

Antoinette

Het Pand:

Restaurant Kruydt

De Dialoog:

Jacob ten Bosch en

Matthijs Stoffer

De stijl van…

Yuri Verbeek


Stel je eens voor...

dat we samen het

wereldvoedselprobleem

oplossen.

Voedsel is niet vanzelfsprekend. De komende

30 jaar groeit de wereldbevolking explosief en

komen er 2 miljard mensen bij. Dat betekent dat

we heel veel meer voedsel moeten produceren

en dat de impact op het milieu drastisch omlaag

moet. Daarom is het zo belangrijk dat we nu iets

doen en opstaan.

Als de leidende internationale Food & Agri

bank komen we prachtige voorbeelden tegen

van hoe het beter en duurzamer kan. Door

wereldwijd de slimste innovaties van onze

klanten en partners te helpen kickstarten en

op te schalen, pakken we samen de grootste

voedselissues aan op zes continenten.

Growing a better world together


delft.business

In dit nummer

En verder:

7

Volop kansen

Student wil de wereld voeden

22

Mijn Agenda

Eva Eykelenboom

34

13

Leven(n) lang leren

Ontwikkelen en bijblijven

LaPorta Vitale

Zzp-ers in de zorg

42

20

Het Pand

Restaurant Kruydt

30 32

Made in Delft

De Koperen Kat

44

05 Editorial

06 Column

Janelle Moerman

10 Opmerkelijk

18 Leerlingvolgsysteem

Leuk voor leerkrachten

23 Online leren

1,8 miljoen TU-studenten

25 Gemeente Delft

Initiatieven gezocht

29 Column

Roos van der Hoeven

35 De business stijl van

Jacqueline Steeneveld

36 OPEN

Crowdfunding

38 Perspektief

voor Sevda Colgecen

41 Zo zit dat

Reflecteren op eigen

functioneren

50 De business stijl van

Yuri Verbeek

53 Transfernieuws

56 Leerwerktraject

Baan in zicht

60 Gelukkig hebben we de

foto’s nog

64 Binnenkort

66 Colofon

68 Over en uit

Jet-Net

Jongeren en technologie

Lunchen met Antoinette

Chrétienne Winkels

Het Vergezicht

Mobiliteitsplan 2040

Op de cover:

Carlijn Arts (pag. 15)

54

59

63

Places to be

Stadsarchief Delft

Zo zit dat

Huwelijksvoorwaarden?

Column

Marja Keizer

3


WELCOME TO THE ART OF LIVING, WELKOM BIJ HET NIEUWE WOONBELEVEN VAN SEVEN DAYS OP DE

OUDE LANGENDIJK 7A IN DELFT: EEN IJZERSTERKE MEUBELCOLLECTIE, VERFIJNDE ACCESSOIRES,

EIGENTIJDS GROEN EN EEN UITNODIGENDE COFFEE LOUNGE. WELKOM THUIS. WWW.SEVENDAYSSTORE.NL


delft.business

Ik leer, dus ik ben!

Een tijdje terug lazen we met mijn boekenclub

het boek ‘Dus ik ben’ van Stine Jensen

en Rob Wijnberg. In dit boek vragen de

schrijvers, beide filosoof, zich af waar wij

onze identiteit aan ontlenen: gaat het om

emotie (ik voel, dus ik ben), om wat

je koopt (ik consumeer, dus ik

ben) of om je baan (ik werk,

dus ik ben). Het leverde

genoeg gespreksstof op

voor een geanimeerde

avond.

Bij het voorbereiden

van deze editorial moest

ik hieraan terugdenken. Ik

ging bij mezelf te rade welke

associaties het thema, Educatie

& business, bij mij oproept en schreef

daarover in mijn dagboek. Bladerend door

mijn aantekeningen realiseerde ik me dat

veel van wat ik daarin opschrijf gaat over

wat ik geleerd heb of nog wil leren. Een

goed voorbeeld is de ‘ontdekkingsreis’ die

Sabine, Dennis en ik rond onze uitgeverij

Leren geeft

positieve

energie

doormaken. We leren van elkaar, van elkaars

ervaringen en van de (nieuwe) mensen die

we ontmoeten; één groot leerproces! En

daar word ik heel blij van; dat lees je duidelijk

in mijn dagboek terug.

Datzelfde ‘blije gevoel’ hadden

we bij het maken van deze

editie: ondernemers die

enthousiast vertellen

hoe ze hun kennis op

peil houden of hoe zij

ervoor zorgen dat hun

medewerkers bij blijven.

Samenwerkingen tussen

het bedrijfsleven en

onderwijs om leerlingen te

voorzien van de juiste skills, en

verhalen van stagiairs die in de praktijk

ervaren wat ze in hun werkzame leven

kunnen verwachten. Uiteraard waren er ook

kritische noten, maar overall waren het toch

vooral enthousiaste gesprekken. Leren geeft

duidelijk positieve energie en heeft invloed

op je identiteit: Ik leer, dus ik ben! •

Nannette Verschoor (namens Delft.business)

Dennis Wiegman,

Nannette Verschoor en

Sabine van Meeteren

5


delft.business/inspireren

Een leven lang leren!

Een aantal jaar geleden introduceerde de

rijksoverheid de term ‘een leven lang leren’.

Het werd gepresenteerd als iets nieuws. Ook

volwassenen zouden continu nieuwe kennis,

vaardigheden en inspiratie moeten opdoen. Voor

mij echter, betekende het helemaal niets nieuws. Ik

zie ‘een leven lang leren’ namelijk als de gewoonste

zaak van de wereld. Zo leer ik zelf bijvoorbeeld van

de reizen die ik maak. En ik leer door gesprekken te

voeren, door veel te lezen, door mij te verdiepen in

tentoonstellingen en door nieuwsgierig te zijn én te

blijven naar het werk van anderen.

Toen ik van de omroepsector - ik was

eindredacteur bij Radio 2 en Radio 5 - overstapte

naar de museale wereld betrad ik een heel nieuw

werkveld. Dus vroeg ik collega-museumdirecteuren

of ik een dag met hen mocht meelopen. Ik was

nieuwsgierig naar hun visie, kennis en ervaringen.

De kennis die ik nu heb, deel ik graag en ik vraag

mijn collega’s regelmatig om ook hun

expertise met anderen te delen. Onze

maandelijkse museumbijeenkomsten

bieden hier een prima podium voor. Museumcollega’s

vertellen over komende tentoonstellingen

en we bespreken actuele maatschappelijke

thema’s, zoals inclusiviteit. Zo leren we van elkaar!

Voor de komende bijeenkomst nodigen we TU

Delft-studenten uit die betrokken zijn bij de

tentoonstelling over de Delftse concertorganisator

MOJO. Het is namelijk óók belangrijk om over

grenzen heen te kijken als je wat wilt leren.

Een paar jaar geleden nam ik deel aan LinC,

een intensief programma over Leiderschap in

Cultuur. Directeuren van heel diverse organisaties

deden mee: theaters, musea, festivals, media

en podia. Juist de diversiteit van de deelnemers

en het gezamenlijk werken aan opdrachten was

ontzettend leerzaam en leuk.

Om blijvend te leren en jezelf te ontwikkelen, is een

open houding noodzakelijk. En heb vertrouwen.

‘Durf te doen’ is mijn motto; juist daardoor leer je.

Blijf nieuwsgierig en probeer dingen uit. ‘Een

leven lang leren’, daar ben je natuurlijk

nooit te oud voor! •

6

JANELLE MOERMAN

Directeur Museum Prinsenhof Delft


delft.business/inspireren

Volop kansen met opleiding

Tuinbouw & Agribusiness

Student wil

de wereld

voeden

7


delft.business/inspireren

“Prachtig om de passie van de veredelaars te zien. Die glimmende ogen als ze het

over ‘hun’ plantjes hebben.” Dat zegt Tom Prins, derdejaars student Tuinbouw & Agribusiness

aan Hogeschool Inholland. Hij loopt stage bij het internationale groenteveredelingsbedrijf

Rijk Zwaan. “Op basis van mijn opleiding kan ik daar goed meedraaien.

Ik doe praktisch werk en inhoudelijk onderzoek.”

• Inholland

actief richting

werkgevers

D

ie passie zit er bij de student,

zelf opgegroeid in een ‘tomatengezin’,

ook in. “Planten

zijn zo interessant. Daarom heb ik

gekozen voor de technische variant van

de studie, Teelttechniek en Veredeling.

Bij de andere richting, Management en

Greenports, ligt de focus op de bedrijfsmatige

kant. Het kan best zijn dat ik

daar later alsnog terechtkom. Maar ik wil

eerst alles weten van planten en kunnen

handelen vanuit de techniek.” Binnen de

opleiding Tuinbouw & Agribusiness staat

productontwikkeling van a tot z centraal.

Veel bedrijven in de tuinbouwsector

zijn bezig met de ontwikkeling van de

nieuwste veredelings- en teeltmethoden

voor duurzame en gezonde voeding.

“Ik studeer om het dna van de plant te

begrijpen en leer technieken om de teelt

te sturen. Bij Rijk Zwaan kan ik dat direct

in praktijk brengen.”

Kou en verzilting

Tijdens zijn stage doet Prins ook onderzoek

bij het groenteveredelingsbedrijf;

een vervolg op eerder onderzoek. “Ik

maak een protocol om te testen of

gewassen een zout- of koudetolerantie

hebben. Belangrijk, want het klimaat

verandert. Dagelijks zijn er, ook in Nederland,

honderden hectaren grond die

verzilten, voornamelijk door een dalend

grondwaterpeil. Veel gewassen kunnen

daar niet tegen. Ook zijn er regio’s,

zoals in Turkije en Saoedi-Arabië, die te

maken hebben met hoge temperaturen

overdag en flinke kou ’s nachts. Daarom

‘Tuinbouwbedrijven

zitten om mensen

te springen!’

is het van belang hybride gewassenlijnen

te ontwikkelen, die daar beter tegen

kunnen. Rijk Zwaan heeft vestigingen in

dertig landen, dus zij kijken altijd verder

dan Nederland.”

Tijdens zijn stage werkt hij soms in de

kas, dan weer in de schuur en af en toe

achter de computer. “Ik doe gewasmetingen

en schrijf aan het protocol. Ook

ondersteun ik het team met standaard

werkzaamheden, zoals het overplanten

van kleine plantjes. Ik doe in de praktijk

wat ik in mijn opleiding heb geleerd. Het

telen van planten en leren begrijpen hoe

en waarom planten reageren zoals ze

doen.” Prins geniet van zijn twintig weken

stage. “Er is een gezellige sfeer, iedereen

is heel open. Het is zo mooi om aan de

kantinetafel de passie van veredelaars te

horen. Hun planten zijn echt hun kindjes,

die zullen ze niet snel aan een ander

bedrijf overdoen.”

Weer deze studie

Volgens Prins legt zijn opleiding een

stevige basis. “We leren praktische

vaardigheden en ook op theoretisch vlak

is het onderwijs goed. We krijgen veel

economie en marketing- en salesvakken.

De begeleiding van mijn stage is

“De aansluiting met het bedrijfsleven

heeft altijd onze aandacht. Zo

hebben we een beroepenveldcommissie

(BVC) waarin ongeveer tien

vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven

meedenken over opleiding

en werkveld. Naast de gebruikelijke

stages werken onze medewerkers

en studenten ook samen met

bedrijven in bijzondere projecten

en zijn er gastcolleges. Bovendien

zetten we in Delft in op kenniswerkplaatsen.

Daar brengen we

studenten samen die, in opdracht

van bedrijven, onderzoek doen met

speciale focus op duurzaamheid.”

Maarten Crum, manager Werving,

Instroom & Relatiebeheer, Hogeschool

Inholland

super, de docenten én stagebegeleiders

hebben veredeling gestudeerd. Ze weten

waar ze over praten. Vooraf wist ik dat

ik me zou moeten aanpassen, omdat ik

een hbo-opleiding volg en ik hier in een

team kwam van mensen die universitair

geschoold zijn. Maar ik word daar

goed in begeleid en het motiveert om

nog een stapje extra te zetten. Zo vroeg

mijn stagebegeleider om het protocol in

het Engels te schrijven, een behoorlijke

uitdaging. Maar het is een extra stimulans

als je weet dat de vestigingen in het

buitenland er dan mogelijk echt mee

gaan werken.”

‘Als ik vandaag met mijn studie stop,

kan ik morgen ergens aan de slag’

We prikken nog even door, is er echt

niets dat je niet hebt geleerd? Prins

lacht: “Er is altijd nog wat te leren,

natuurlijk! Maar ik zou met 100 procent

8


delft.business/inspireren

zekerheid weer voor deze studie kiezen.

Ook omdat dit dé Nederlandse opleiding

is die in tuinbouw is gespecialiseerd. De

opleiders hebben een passie voor wat

ze doen en je bent geen nummer, dat

schept een band. De groep is klein, mijn

leerjaar begon met 24 studenten; elf

studeren er af in teelttechniek. En dat

terwijl tuinbouwbedrijven om mensen

zitten te springen! Iedereen die onze studierichting

doet, wordt tussentijds door

werkgevers gevraagd. Als ik vandaag met

mijn studie stop, kan ik morgen ergens

aan de slag.”

Gezonde en veilige voeding

Wat maakt een werkgever voor Prins

aantrekkelijk? “Wat ik belangrijk vind

is dat een bedrijf een heldere missie

heeft. De naam of grootte maakt me

minder uit, als ze maar maatschappelijke

doelstellingen hebben. Zoals op

‘Belangrijk dat een

bedrijf een heldere

missie heeft’

een duurzame manier bijdragen aan

het wereldvoedselvraagstuk. Dat vind

ik bij Rijk Zwaan ook zo mooi. Dat ze

gewassen beter bestand maken tegen

de omgeving als er geen hightech kassen

aanwezig zijn. Verder wil ik als medewerker

zelf bijdragen aan het ontwikkelen

van gezonde en veilige voeding voor • Rijk Zwaan:

iedereen. Wereldwijd heeft de Nederlandse

tuinbouw een zeer goede naam midden in de maatschappij

en staan we bekend als eerlijk. Zowel

voor werkgevers als werknemers liggen

Rijk Zwaan is een internationaal groenteveredelingsbedrijf met ruim 2.800

er zoveel kansen in de tuinbouw!” • medewerkers in 30 verschillende landen. Het hoofdkantoor in De Lier

stuurt alle (internationale) activiteiten aan. Nederland is een belangrijke

thuismarkt. Het bedrijf introduceert veel innovaties in eigen land vanwege de

professionaliteit van de groentesector en het hoge niveau van de teelt. Jaarlijks

gaat 30 procent van de omzet naar onderzoek en ontwikkeling. Door de basis

te leggen voor gezonde en aantrekkelijke groenten wil Rijk Zwaan, samen

met haar partners, actief bijdragen aan de wereldvoedselvoorziening en de

verhoging van groenteconsumptie.

9


delft.business/opmerkelijk

Innovaties

gezocht!

De stad gebruiken als proeftuin voor vernieuwingen; dat is de

opzet van het gemeenteproject Proeftuinen Delft. Bedrijven

en kennisinstellingen kunnen hun innovaties nu ook in Delft

testen. Vlak bij de stad was het al mogelijk, met lokale proeftuinen

en field labs. Nu kunnen dus ook in de stad prototypes

getest en doorontwikkeld worden. Op locaties in de openbare

ruimte, zoals wegen en parken. Maar ook in openbare gebouwen

en woningen. Zo zijn er proeftuinen voor onder meer

intelligente verlichting, een slim warmtenet en een biotech

proeffabriek. De innovaties moeten wel een maatschappelijk

nut dienen. Meer info: www.proeftuinendelft.nl •

1,5 miljoen euro

voor stroomopwekkend

raam

Een groep Nederlandse vastgoedbedrijven investeert 1,5

miljoen euro in de Delftse start-up Physee. Hun vinding, de

PowerWindow haalt stroom uit ramen. Met een speciale coating

wordt licht naar de zijkant van het glas getransporteerd.

Zonnecollectoren in het kozijn vangen het licht op en zetten

het om in energie. Physee wil het geld gebruiken om de productie

te vergroten en de technologie verder te ontwikkelen.

Daarnaast zijn er plannen om de PowerWindow ook buiten

Nederland te introduceren. www.physee.eu •

Technology Park Ypenburg van start

Begin april is het Technology Park

Ypenburg van start gegaan in Den Haag.

De gemeente Den Haag investeert,

samen met vier lokale bedrijven en het

Digital Factory for Composites-field

lab (DFC), in 2018 1,6 miljoen euro. Het

programma richt zich op het geautomatiseerd

en gedigitaliseerd produceren

met geavanceerde materialen. Robotica

speelt hierbij een belangrijke rol. Technology

Park Ypenburg wil uitgroeien

tot een internationale hotspot voor de

maakindustrie van producten op basis

van hightechmaterialen. De betrokken

partijen willen de regionale innovatiekracht

versterken en meer bedrijven,

banen, kennisinstituten en investeringen

naar de regio halen, die gericht zijn op

vernieuwende maakindustrie en gespecialiseerd

zijn in hightech-materialen. •

10


delft.business/opmerkelijk

Leap: nieuw lid van HSD

Innovatieadviesbureau Leap is onlangs lid geworden van The

Hague Security Delta (HSD). Dit netwerk is met 300 leden het

grootste veiligheidscluster in Europa. De betrokken organisaties

streven een veiliger wereld en economische ontwikkeling

na. Binnen HSD werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen

nauw samen aan innovaties en kennisontwikkeling

rond onder meer cybersecurity en nationale en stedelijke

veiligheid. Leap zal, als autoriteit op het gebied van subsidies,

financiering en innovatie voor technologiebedrijven, binnen

HSD een bijdrage leveren aan de innovatietrajecten met Leap

Funding en Leap Business Innovation. •

Thijs Bakker (links), consultant Leap en

Richard Straver, directeur HSD

Ondernemers bundelen krachten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Ondernemersfonds

op 19 april hebben de leden van de gebieden Hof

van Delft, Westerkwartier en Voordijkshoorn besloten om

samen een nieuwe vereniging te vormen: Delft West.

Met het samengaan ontstaat één nieuw werkgebied dat dient

als aanspreekpunt voor het Ondernemersfonds.

Kijk voor meer informatie op de pagina van werkgebied Delft

West op www.ondernemersfondsdelft.nl •

One-stop-shop voor

tech start-up support

StartupDelta, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en

YES!Delft bundelen de krachten om het start-up ecosysteem

te versterken. Deze maand introduceren ze Startup Corner: een

one-stop-shop voor tech start-up support waar start-ups en

experts elkaar kunnen ontmoeten. Het platform biedt ondersteuning

voor verschillende thema’s waar start-ups vroeg of

laat mee te maken krijgen: van finance tot HR en pilotprojecten.

Sector-experts bieden advies en diensten aan of kunnen

als launching customer optreden. EY, Rabobank, Ugoo, Studio

Mango, ProRail en field labs hebben zich inmiddels als partners

aangesloten. “Bovendien is het een peer-to-peer-community,

je kunt uitdagingen met start-ups en het bedrijfsleven delen

en daarmee innovatie versnellen”, zegt Sunny de Roo, oprichter

van Startup Corner (rechts op de foto).

“Verder kunnen partners start-ups uitnodigen voor unieke

evenementen, zoals exclusieve netwerkbijeenkomsten en

masterclasses met andere start-ups.” Tech start-ups kunnen

zich gratis inschrijven op www.startup-corner.com. Bedrijven

die met hun dienstverlening het platform willen versterken

kunnen via de website contact opnemen voor meer informatie

over partnerships. •

11


GRATIS DOWNLOAD

Hoe zorg je ervoor dat jouw

organisatie toekomstproof is?

Download het gratis whitepaper

‘de harde noodzaak van het trainen op soft skills’

op zakelijketrainer.nl/download

ZakelijkeTrainer.nl is

gespecialiseerd in het

trainen van soft skills:

• Leiderschap

• Teambuilding

• Persoonlijke effectiviteit

• Communicatie

Wat klanten zeggen

over ZakelijkeTrainer.nl:

‘Prima! Snelle reactie.’ - Haagse Hogeschool

‘Uitstekend! Geslaagd programma.’ - MKBasics

‘Uitstekende samenwerking.’ - Leaseplan

Bron: Feedback Company

Persoonlijk advies Maatwerk Snelle reactie

Rotterdamseweg 400 D 2629 HH Delft 015 - 364 97 91

info@zakelijketrainer.nl

www.zakelijketrainer.nl


delft.business/inspireren

LEVE(N)

LANG

LEREN

Ontwikkelen en bijblijven betekent:

blijven leren. Hoe regelen ondernemers dat?

Voor zichzelf, maar ook voor hun medewerkers?

Op de volgende pagina’s delen ondernemers

hun ervaringen en hun tips.

13


delft.business/inspireren

LEVE(N)

LANG

LEREN

Renée Prins, verbinder Bètasteunpunt Zuid-Holland en Jet-Net/TechNet

‘Doen wat ik het

allerleukst vind’

“Ik ben zelf geen techneut, ik kom uit de communicatiehoek. Toen ik op de Technische

Hogeschool Rijswijk werkte, raakte ik in gesprek met een docent Technische Natuurkunde.

Hij vertelde over fotonica, iets met licht en elektronen. Ik begreep er niks van.

Dus vroeg ik waar fotonica toegepast wordt. Hij vertelde vol passie: ‘in zonnecellen

en infraroodkijkers’. Ik dacht: ‘Dit heb ik nooit geweten, wat jammer!’ Daar zag ik een

taak voor mij, vertalen wat je met techniek kunt in het dagelijks leven. Dé manier om

jongeren enthousiast te maken voor techniekstudies.

Nu werk ik bij de TU Delft voor het Bètasteunpunt Zuid-Holland en Jet-Net/

TechNet. Jet-Net/TechNet werkt aan verbinding tussen bedrijfsleven en

onderwijs. Het Bètasteunpunt legt verbinding tussen voortgezet en

hoger onderwijs in de regio. Verschillende instanties met uiteindelijk

hetzelfde doel: jongeren interesseren en kennis laten maken met technische

opleidingen en beroepen. Ik mag doen wat ik het allerleukste

vind: mensen verbinden.

Door mijn werk heb ik veel respect gekregen voor het docentschap.

Het zijn docenten die mij het belang van actieve werkvormen hebben

bijgebracht. En mij hebben geleerd altijd nieuwsgierig te zijn. Ik

luister goed en wil leren van anderen. Er is altijd wel iemand in mijn

netwerk die de oplossing weet van een vraagstuk. Wat dat betreft,

is het prettig werken met bèta-mensen. Die werken toe naar concrete

doelen en resultaten. Die focus helpt mij ook.” •

Tips van Renée

Deel je passie

Zoek verbinding, sluit je aan

Luister en leer van anderen

14


delft.business/inspireren

Carlijn Arts, Eigen Bediening

LEVE(N)

LANG

LEREN

‘Er was geen handleiding,

ik begon gewoon’

“Sinds de start van mijn bedrijf vier jaar geleden heb ik veel geleerd. Ik was toen

achttien en vond in mijn studie niet genoeg uitdaging. Iets doen waar ik veel

mee bezig kon zijn en wat niet zou vervelen; dát wilde ik! Omdat ik ervaring had

in de bediening kwam ik op het idee om dit te verzorgen op feestjes. Er was

geen perfecte handleiding om een eigen bedrijf te starten, dus ik begon gewoon.

Zelf alles op internet opzoeken en stap voor stap dingen oppakken. En dat

werkte gelukkig.

Momenteel studeer ik Small Business & Retail Management. Deze studie past

goed bij me en ik wil hem zeker afmaken. Soms heb ik het ook nodig om me

even terug te trekken uit het werkleven. Naast studeren doe ik nieuwe kennis

op door masterclasses te volgen en boeken te lezen over ondernemen. Ik vind

het interessant om te horen en lezen waar andere ondernemers tegenaan

lopen en hoe zij daarmee omgaan. Mijn zelf opgedane kennis geef ik graag

door aan mijn medewerkers. Maar als het gaat om specifieke trainingen -

zoals omgaan met etiquette - huur ik een externe partij in. Het is goed om te

beseffen dat andere mensen soms meer ervaring hebben. Maak daar dan

gebruik van.

In de particuliere markt gaat het goed, dus ik ga mij nu meer richten op de

zakelijke markt. Om er achter te komen hoe ik deze nieuwe doelgroep kan

veroveren, schakel ik hulp in van anderen. Ik organiseer brainstormsessies

op kantoor en ga meer netwerken. Het belang van de juiste mensen om

je heen verzamelen, zie ik steeds meer in.” •

Tips van Carlijn

Laat je inspireren door anderen, maar blijf wel bij jezelf

Met elkaar kom je verder

Niets is vanzelfsprekend, je moet alles zeker weten

15


delft.business/inspireren

LEVE(N)

LANG

LEREN

Susan Amoraal, directeur ZakelijkeTrainer.nl

‘Bewust keuzes maken

voor jezelf en je bedrijf’

“Een bedrijf is continu in ontwikkeling en veranderingen vragen om de juiste begeleiding.

Snel groeien is leuk, maar bij onvoldoende inzicht en draagkracht kan die groei

ook ineens weer inzakken. Met ZakelijkeTrainer.nl creëren en stimuleren we vaardigheden

en individuele kwaliteiten, waardoor meer bewustwording ontstaat. Met als

gevolg dat mensen bewuste (zakelijke) keuzes maken.

In de praktijk zien we dat veel bedrijven behoefte hebben aan een volwassen

en heldere manier van communiceren. Goede communicatie is

essentieel voor succesvolle bedrijven. Feedback en samenwerken zijn

dan ook de thema’s waarmee we het verschil maken. Maar ook het

werken aan leiderschap en persoonlijke effectiviteit zijn veelgehoorde

wensen. Ik geloof in werken vanuit verbinding met jezelf en anderen.

Op die manier kun je een waardevolle bijdrage leveren binnen het

bedrijf. Met speciale incompany trainingstrajecten wordt die

bewustwording vergroot.

Bij het eerste gesprek vragen we meteen door: wat willen

jullie precies, waarom, wanneer zijn jullie tevreden? Met die

antwoorden kunnen we een eerlijk advies geven. Ik voel

ook de behoefte om te groeien in mijn rol als ondernemer.

De wereld om ons heen verandert en wij veranderen

mee. Daarom spreek ik regelmatig met een (business)

coach die mij helpt om het einddoel scherp te houden en

strategische groeimogelijkheden te kiezen. Boeken lezen op

het gebied van leiderschap en mindfulness en iedere dag mediteren zijn goede

aanvullingen.” •

Tips van Susan

Durf 100 procent eerlijk te zijn naar jezelf

Creëer voldoende draagvlak

Geniet van het (verander)proces

16


delft.business/inspireren

Sohaib Ben Hammi, eigenaar Royaume Security Services

LEVE(N)

LANG

LEREN

‘Duizendpoot, maar dat

ging niet vanzelf’

“Ik maak geen onderscheid tussen mensen. Iedereen heeft een eigen kracht en

persoonlijke kwaliteiten. Als beveiliger in de Hoven Passage kom ik vaak mensen

tegen die behoefte hebben aan een praatje. Dan gaat het over het vinden van

werk en de moeilijkheden die daarbij komen kijken. Taalbarrière is zo’n moeilijkheid.

Daarom heb ik een nieuwe opleiding bedacht die mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt opleidt tot volwaardig verkeersregelaar. Ze leren een vak waaruit ze

voldoening halen en leren ook beter Nederlands spreken. Zo probeer ik mensen

op weg te helpen.

‘Ondernemer, verbinder, ‘burgermeester van de Hoven Passage’, ik ben

een duizendpoot. Dat ging niet vanzelf. Ik heb altijd geleerd en blijf

ook leren; ik volg cursussen en ga naar netwerkborrels. Daar haal ik

veel kennis vandaan. En ik vraag collega-ondernemers hoe zij de

dingen aanpakken. Zo leer je van elkaar. Van mijn vader heb ik

meegekregen: durf te ondernemen! Als het slaagt, slaagt het. En

zo niet, dan verzin je weer iets anders. Als je het niet probeert,

weet je nooit of iets werkt.

Ik wil een succesvol beveiligingsbedrijf runnen en een

waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

Onze diensten hebben allemaal betrekking op

sociale veiligheid, acceptatie en controle. Denk aan

objectbeveiliging, winkelsurveillance en event security.

Wanneer iemand bij mij de opleiding heeft afgerond en een

persoonlijk doel heeft bereikt, dan weet ik waarom ik doe wat

ik doe.” •

Tips van Sohaib

Geloof in je eigen kracht

Spreek vanuit je hart, dan komt de handreiking vanzelf

Focus op het resultaat

17


delft.business/kennis-delen

‘Dit is het product van een perfecte samenwerking’

Leerlingvolgsysteem

haalt het

beste uit scholieren

Het is de laatste maanden volop in het

nieuws. De werkdruk op basisscholen is

te hoog. Volgens Manuel Veira, directeur

van rooms-katholieke basisschool ‘De

Regenboog’ in Den Haag, komt dit mede

door de berg aan administratie en aan

systemen die niet bieden wat leerkrachten

en scholen nodig hebben. Tremani

biedt uitkomst.

“Vaak is het meer de ervaring van werkdruk

dan de werkdruk zelf die problemen

geeft”, weet Manuel Viera. “Als iets

veel tijd kost, maar wel iets oplevert,

voelt dat een stuk minder bezwaarlijk

dan wanneer je veel uren ergens instopt

waar je uiteindelijk niks aan hebt.” De

Regenboog is een school met een grote

variëteit aan leerlingen. “Het IQ vari-

eert van onder de 70 tot boven de 130,

daarnaast hebben wij veel kinderen die

de Nederlandse taal (nog) niet machtig

zijn en kinderen die van huis uit niet zijn

gestimuleerd in hun cognitieve ontwikkeling.”

Is voor een doorsnee school het

bijhouden van het leerlingvolgsysteem

al een hele klus, voor de Regenboog is

dit nog vele malen lastiger. Al snel bleek

18


delft.business/kennis-delen

Luuk Platschorre, René Dings en

Manuel Veira

• Tremani

Het Delftse bedrijf Tremani, gerund

door eigenaren Luuk Platschorre en

René Dings, houdt zich al 20 jaar bezig

met het maken van handige websites,

online informatiesystemen en

apps. Mooi, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk

staat bij hen centraal.

dan ook dat de bestaande programma’s

voor leerlingvolgsystemen niet

voldeden voor de Regenboog.

‘Werk van onze leerkrachten is

nu een stuk leuker’

Luisteren en kijken

De school ging op zoek naar een bedrijf

dat kon helpen. Veira: “We lieten vier bedrijven

langskomen en Tremani sprong

er direct uit. De anderen gingen gelijk

pitchen, vertellen wat zij ons te bieden

hadden. Luuk Platschorre van Tremani

deed dat niet, hij ging zitten en vroeg

ons wat wij nodig hadden. Hij luisterde

in plaats van te praten.” De keuze was

dus snel gemaakt. Het ontwikkelen van

het uiteindelijke volgsysteem (met de

voorlopige naam Zorgmanager 2) was

het product van een perfecte samenwerking

tussen de school en Tremani.

Vele luister- en kijksessies van Platschorre

en zijn team op De Regenboog

gingen hieraan vooraf. Platschorre: “Ik

keek bijvoorbeeld met een aantal leerkrachten

mee naar wat zij invoerden in

het volgsysteem en hoe zij dit deden.

Ik kon dan gelijk vragen stellen en de

échte behoefte achterhalen.”

Profielkaart

Alle 720 leerlingen van de school

hebben nu een eigen profiel en een

persoonlijke leerlijn. Veira: “Op de profielkaart

zie je – door grafiekjes – in één

oogopslag waar een leerling nu staat en

waar wij verwachten dat hij of zij over

twee jaar is. Ook zie je per vakgebied in

welke leerlijn de leerling zit. Dat varieert

van makkelijk tot moeilijk. Een kind dat

(nog) niet goed Nederlands spreekt,

kan misschien wel goed rekenen.”

Platschorre vult aan: “Oorspronkelijk

hadden we de profielkaarten voor de

ouders gemaakt, maar ze bleken ook

handige hulpmiddelen voor de leerkrachten

zelf.”

Veira is ervan overtuigd dat het op

maat ontwikkelde volgsysteem de

school helpt om het beste uit alle

de leerlingen te halen. “Het systeem

koppelt het lesaanbod aan het niveau

van de leerling, zo kun je altijd het beste

aanbieden. Natuurlijk blijft het mensenwerk.

Wat je invoert, is bepalend. Wij

zijn zo compleet mogelijk. Leerkrachten

maken geen aantekeningen in een eigen

boekje. Alles wat wij weten over een

leerling en relevant is voor de schoolprestaties

staat in het systeem. Zo

kunnen ouders ook altijd inzien welke

informatie over hun kind is opgeslagen.

Gewoon helder en transparant. Wat er

niet in staat, bestaat niet.”

Tevreden

Platschorre glimlachend: “Hier word

ik ontzettend blij van. Het is geweldig

om zo’n schoolteam te ondersteunen

en hun werk makkelijker te maken. Wij

vinden het belangrijk dat alles lekker

werkt. We voegen geen functies toe die

niet worden gebruikt. Dat maakt het

vaak alleen maar langzamer en ingewikkelder.”

Veira sluit af: “Twee dingen

hebben we bereikt: het werk van onze

leerkrachten is nu een stuk leuker. En de

leerling krijgt de best denkbare begeleiding.

Wat wil je nog meer?” •

• Leerlingvolgsysteem

Sinds schooljaar 2014-2015

zijn basisscholen verplicht een

leerlingvolgsysteem (LVS) bij te

houden. Hiermee houdt de school

de vorderingen en resultaten bij.

Niet alleen per kind, maar ook

per groep en voor de hele school.

Welk systeem een school hiervoor

gebruikt, bepaalt de school zelf.

19


delft.business/inspireren

Het pand

Paardenmarkt 1, Delft

Als bedrijf kies je een pand dat bij je past. Om de

functionaliteit, de ligging, of de uitstraling. In deze rubriek

vertellen de bewoners waarom zij voor hun pand kozen.

Huidige bewoner: restaurant Kruydt Kent u als: het in

april geopende restaurant aan de Paardenmarkt. Volgens

uitbaters, chef-kok Jan-Pieter Both en bedrijfsleider

Dennis Vos, is het er ‘simpelweg culinair genieten aan

het meest rustieke plein van Delft’. De naam verwijst

naar heden en verleden. Vroeger werd in het pand kruit

opgeslagen. Tegenwoordig wordt er met kruiden gewerkt.

Het pand is onderdeel van accelerator Buccaneer

Delft, dat ruimte biedt aan scale-ups in de energie- en

offshoresector Eerdere bewoner: ministerie van Defensie.

In het pand sinds: 1 april 2018 Waarom dit pand: het is

een historische plek in Delft, waar nonnen woonden en

waar de Delftse Donderslag plaatsvond. Both en Vos

konden, onder toeziend oog van pand-eigenaar Joop

Roodenburg, het leegstaande pand precies de warmte en

sfeer geven die zij voor ogen hadden. De knusse zitjes, de

bar en de lange blauwe bank nodigen uit om uitgebreid te

lunchen of dineren.

Gebouwd: in 1860 Oppervlakte: 350m 2 Bouwstijl: het

gebouw is het voormalige artilleriemagazijn van de

Staten van Holland en West Fryslân. Het stenen magazijn

was de opslagplaats voor wapens en kruit. Rond 1860

werd een nieuwe pyrotechnische werkplaats gebouwd

voor wapens en munitie. In dit gedeelte is het restaurant

gehuisvest. Architect: DeVilder&Zonneveld Architecten.

Woodfever ontwierp het interieur.

Leuk om te weten: in september 2017 stonden er

alleen een paar muren en groeide er mos op de grond.

Zeven maanden later stond er een restaurant. De drie

multifunctionele vergaderzalen op de eerste verdieping

zijn vernoemd naar de uitvinders: Edison, Watt en

Newton. De luxe boardroom op de begane grond heeft

een eigen entree en biedt plaats aan twintig gasten. •

20


delft.business/inspireren

21


delft.business/inspireren

Eva Eykelenboom is projectleider bij de KinderAcademie,

waar kinderen (groep 7 en 8) uit economisch zwakkere

milieus ervaren wat het uitoefenen van een beroep

inhoudt. De leergierigheid en nieuwsgierigheid van

kinderen is haar drive om dit werk vol overgave te doen.

Daarnaast traint Eva de jeugdcircussen Delft en Den

Haag en is zij (stief)moeder van een geweldig gezin.

Mijn agenda: Eva

Vrijdagochtend

De tasjes

Eykelenboom

Vrijdag

De ochtend is een drukte van jewelste. Mijn stiefdochter van tien en

zoontje Jonah van één jaar zitten samen aan de keukentafel en trekken

gekke bekken. Ik haal de tassen op die ik heb laten bedrukken

met het KinderAcademie-logo, voor de kinderen en vrijwilligers. Ze

zijn echt mooi! Het is heerlijk weer, dus ga ik met Jonah in het park

spelen. We lunchen thuis, daarna gaat Jonah naar bed. Mijn man

is thuis . Zo kan ik bij Albert Heijn de (gesponsorde) boodschappen

halen voor het KinderAcademie Festival van zondag.

Zaterdagochtend

Circusles

Vrijdagochtend

Jonah in het park

Zaterdag

Om 08.00 uur fiets ik naar de gymzaal om circusles te geven. Met

de kleuters ga ik jongleren, een behendigheidsparcours doen en

spelletjes. De oudere kinderen leer ik jongleren, een circuit ballopen

en fietsen op een eenwieler. Na een snelle lunch leg ik mijn zoontje

in bed en rijd ik naar Delft. Ik heb een belangrijke afspraak voor het

bedenken van de navigatiestructuur voor de nieuwe website van de

KinderAcademie. Dat is hard nodig. Ik ben blij als ik weer bij het gezin

thuis ben na zo’n drukke dag.

Zaterdagmiddag

Brainstorm nieuwe website

Zondag

De grote dag is aangebroken! Ik ben maanden bezig geweest met

het organiseren en plannen van deze dag: het KinderAcademie

Festival. Eenendertig kinderen krijgen vanmiddag hun diploma,

omdat zij 20 weekenden beroepslessen hebben gevolgd. Samen met

hun ouders, broertjes en zusjes kunnen zij zich tijdens dit festival

uitleven en allerlei leuke workshops volgen. Het is één groot feest.

Na deze geweldige dag haal ik Jonah op bij zijn oma, die gelukkig ook

een hapje eten voor mij heeft gemaakt. Als ik thuiskom, stop ik dit

heerlijke mannetje in bad en in bed en ik leg voldaan mijn voetjes op

de bank. •

Zondagochtend

KinderAcademie Festival

Zondagmiddag

Diploma uitreiking

22


delft.business/kennis-delen

Aerospace

Engineering

Affordable &

Clean Energy

Responsible

Leadership in

Technology

• Wereldwijd

1,8 miljoen

Data Analysis &

Programming

Industry,

Innovation &

Infrastructure

Design &

Architecture

Fundamental

Science

Medical &

Environmental

Technologies

Sustainable

Cities

Met ruim 20.000 studenten in

Delft is de TU Delft een toonaangevend

kennisinstituut. Naast

traditionele colleges biedt de TU

ook online opleidingen. Daarmee

bedient de universiteit ruim 1,8

miljoen studenten wereldwijd.

Online leren

Any time,

any place

De TU Delft biedt een breed scala aan

online opleidingen aan een groot publiek.

Hiermee speelt de universiteit in op de

stijgende populariteit van ‘leren: any

time, any place’ en de vraag naar snelle

toepasbaarheid van nieuwe kennis.

Aan het woord is Jan Henk van der Werff,

manager Business Development bij de

Technische Universiteit Delft. “Online

leren is de hype ver voorbij. Bij de TU

Delft zien wij al sinds 2013 een enorme

en blijvende stijging van deelnemers.

Niet alleen de Free Courses zijn populair.

Juist ook de Professional Education

Courses. Door de snelle technologische

ontwikkelingen, in de maatschappij en

binnen organisaties, moeten werknemers

voortdurend bij- en opscholen. Tegelijk

moet de leeropbrengst liefst direct in de

praktijk te brengen zijn.”

Educatie voor iedereen

TU Delft richt zich met drie typen

online opleidingen op drie verschillende

groepen. De

Free Courses

zijn er voor

iedereen die wil.

Kosteloos. De

Online Academic

Courses zijn

bedoeld voor gediplomeerde engineers,

die zich willen specialiseren in een bepaald

vakgebied. Dit kan individueel en

met korte online opleidingsprogramma’s.

De drempel is hier wat hoger: zonder de

juiste vooropleiding kun je geen Online

Academic Course volgen. De Professional

Education Courses en programma’s

zijn er voor bedrijven die hun medewerkers

willen laten bijscholen.

‘What’s in it for me?’

De Professional Education Courses

verschillen significant van de andere

twee. “De naam zegt het al”, beaamt Van

der Werff. “Dit aanbod is voor professionals

uit het werkveld. De inhoud moet

professioneel relevant zijn en direct toepasbaar.

Deze trainingen zijn (inter)actief,

met video, simulaties, discussiefora en

soms ook games. En behapbaar in tijd.

Professional courses duren zes weken en

nemen wekelijks vier uur in beslag.”

Alle online professionele courses zijn

ontwikkeld vanuit de ‘what’s in it for me?’

gedachte. “Hierin zit hét grote verschil

met de traditionele trainingen. Online

opleidingen moeten kort en krachtig zijn.

Klassikale trainingen duren langer, zijn

kostbaarder, deelnemers moeten – soms

ook in de weekenden – naar college en

de stof blijft vaak theoretisch.”

Co-creatie met bedrijfsleven

Leeropbrengst en snelle toepasbaarheid

van kennis zijn belangrijk voor het mkb.

“Ampelmann is bijvoorbeeld een Delftse

onderneming die een van onze online

opleidingen aanbood aan zijn werknemers.

Om ons opleidingsaanbod up to

date te houden, zijn we een samenwerking

gestart met Royal HaskoningDHV

en Deloitte. Zij hebben belangrijke kennis

uit het werkveld, TU Delft beschikt over

de theorie. Samen dichten we het gat

tussen theorie en de (mkb-)praktijk. De

praktijk van elke werknemer, uit elk type

organisatie. Klein of groot.” •

‘Aangeboden kennis moet

direct toepasbaar zijn’

23


MASSIEF HOUTEN

DESIGN BEDDEN

Stijlvol slapen met eersteklas comfort

De ambachtelijke perfectie en de liefde voor het hout

zijn zichtbaar in de vele details van deze bedden

Klaas Vaak bedden

Vrouwenregt 12-13

2611 KK Delft

015 2120162

info@klaasvaakbedden.nl

www.klaasvaakbedden.nl


delft.business/netwerken

GEMEENTE DELFT

Initiatieven

Welkom!

Ondernemers die hun droom willen realiseren stuiten niet

zelden op regels en procedures. Om hen te faciliteren heeft

de gemeente Delft accountmanagers benoemd. Binnen

de landelijke wet- en regelgeving en de gemeentelijke

kaders zoeken zij naar mogelijkheden om bedrijvigheid en

ondernemerschap ruim baan te geven. Als pilot hebben

gemeente, ondernemers en burgers gekeken hoe ze het

winkelgebied rond de Van Foreestweg kunnen verbeteren. Die

afstemming is vaak lastig: ondernemers hebben vrijheden

nodig om te kunnen ondernemen, terwijl bewoners comfortabel

willen wonen. De pilot is een experiment om uit deze impasse te

komen. De komende tijd doen de accountmanagers een ronde

door Delft om te kijken waar deze aanpak nog meer gefaciliteerd

kan worden. Op de volgende pagina’s maakt u kennis met de

eerste resultaten en een aantal accountmanagers.

25


delft.business/netwerken

DE DIA

Samen werken aan een

aantrekkelijker winkelcentrum

Het winkelgebied rond de Van Foreestweg kan wel een flinke kwaliteitsimpuls

gebruiken. Als bestuurslid van de winkeliersvereniging

doet meesterbanketbakker Matthijs Stoffer daar sinds jaar en dag

zijn best voor. Hij krijgt steun van Jacob ten Bosch, die er als procesbegeleider

vanuit de gemeente 23 winkeliers interviewde. Ten Bosch

beweegt zich graag als verbinder in de gemeentelijke organisatie. Dat

smaakt naar meer, vindt de banketbakker.

MS “Dit winkelcentrum voldoet al jaren niet meer aan de moderne

tijd. Vroeger maakte je hier een rondje langs de slager, de groenteboer,

enzovoorts. Dat is echt voorbij. Alle winkels om mij heen zijn

al een paar keer opnieuw begonnen. De branchering laat te wensen

over en het is geen geheel. We moeten elkaar als winkeliers en als

buurt weer zien te vinden.”

Matthijs

Stoffer

is onlangs uitgeroepen tot beste

patissier van Nederland door het Gilde

van Betere Banketbakkers. Hij is al 39

jaar banketbakker en sinds jaar en

dag bestuurslid van de vereniging

van winkeliers rond de

Van Foreestweg.

JtB “Als gemeente zijn wij op zoek naar hoe we het hier aantrekkelijk

kunnen maken voor de ondernemers. Als we dat voor elkaar krijgen,

heeft dat uitstraling op de hele wijk. Daarom heb ik ook 23 ondernemers

uit dit gebied één-op-één geïnterviewd en dit samen gebracht

in een notitie. Iedereen onderschrijft wat jij zegt: het winkelaanbod

moet diverser en de handen moeten ineen geslagen worden, zodat

de winkeliers eindelijk weer verbonden zijn met tevreden klanten.”

MS “Het knappe van jouw stuk is dat je zonder omhaal benoemt

waar we al twintig jaar tegenaan lopen. Zoals het er nu naar uitziet

ben je de boel aardig aan het openbreken, bij ons en bij de gemeente.

Je benoemt ook goed wat we van de gemeente willen: ruimte om

te ondernemen!”

JtB “Ik weet waar je naar toe wilt, die reuzenmoorkop van jou…”

MS “Ja! Laatst had ik weer iemand in de winkel, die zei dat ze ooit bij

ons terecht was gekomen door onze bestelwagen - met die moorkop

op het dak - te volgen. Dat ding leverde zo veel herkenning op. Maar

toen we hem hier voor de deur hadden staan, kwam er iemand van

de gemeente langs: ‘Uw moorkop is te hoog!’ Als we de moorkop op

zijn kant zouden leggen, mocht hij blijven… Dat geloof je toch niet?”

26


LOOG

delft.business/netwerken

JtB “Ik kan me er iets bij voorstellen. Toezicht en handhaving mag

wel wat soepeler, vinden jullie. Waar we als gemeente naar toe

willen, is dat bewoners, winkeliers en gemeente samen verantwoordelijk

worden voor de leefbaarheid op de stoep. Wil je als winkelier

iets voor je deur doen, overleg dan met buren en de gemeente. Met

elkaar verantwoordelijk willen zijn, dat is de essentie.”

MS “Als we samen verantwoordelijk zijn, moeten we ook toe naar

een betere branchering. Er zijn hier meerdere winkels met hetzelfde

aanbod. Wanneer kunnen we daar doorheen breken?”

JtB “Ook uit de gesprekken met de ondernemers kwam dat

naar voren. Branchering is overigens wel een ingewikkeld onderwerp,

omdat de gemeente hier niet veel invloed op heeft. Wat de

gemeente betreft, begint het bij goed luisteren naar de behoefte.

Iedere ondernemer heeft zijn eigen verhaal en wensen. Maar het is

ook weer niet zo dat de invoering van een regelluwe zone meteen

alle problemen oplost. Wat eraan voorafgaat, is dat ondernemers

gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en een collectief gedragen

plan maken. Dat gesprek gaan we binnenkort gelukkig samen

starten.”

MS “Dat is inderdaad nu de uitdaging die bij ons, als club van

ondernemers, ligt. We moeten af van ‘oud zeer’. Ook onderlinge

miscommunicatie moeten we achter ons laten en dan steek ik de

hand ook in eigen boezem. En dan kunnen we met de gemeente

aan de slag. Ik heb wel het gevoel dat het daar beweegt.”

JtB “De rol van de overheid verandert. Als gemeente willen we aansluiten

bij initiatieven van burgers en ondernemers. Collectiviteit is

dan heel belangrijk voor ondernemers; treedt als één club naar de

gemeente toe. Binnen de gemeente is het vervolgens mijn rol om

de verschillende onderdelen te verbinden aan een gezamenlijke

opgave.”

MS “Ja, dat herken ik van de overheid. Als ik in de bakkerij een

nieuw product wil maken, dan gaan we dat gewoon doen. Binnen

een gemeente werkt dat natuurlijk anders. Maar ik heb wel het idee

dat er nu diepgaander naar ons geluisterd wordt. En dat je er intern

bij de gemeente echt werk van kunt maken. Als banketbakker zeg

ten Bosch

werkt als partner in publiek

ondernemen bij de gemeente Delft

aan maatschappelijke vraagstukken

op het raakvlak publiek – privaat.

Innovatief en ondernemend tracht

hij organisaties, bedrijven of

initiatieven in de stad

sterker te maken.

ik: dit smaakt naar meer!” •

Jacob

27


delft.business/netwerken

‘Grenzen opzoeken en de dialoog voeren’

Moderne accountmanagers

ontzorgen Delftse bedrijven

Delft.business sprak drie accountmanagers van de gemeente Delft, twee gespecialiseerd

in horeca en mkb en een gespecialiseerd in kennisintensieve bedrijven.

‘Niet te beroerd om de ‘Meerwaarde

grenzen op te zoeken’ zichtbaar maken’

Jaap van Konijnenburg is accountmanager

horeca en mkb in de binnenstad.

“Wij fungeren vanuit de gemeente

als gezicht naar de ondernemers. Maar

onze ambtelijke collega’s binnen de

gemeentelijke organisatie zien ons juist

als het verlengstuk van het Delftse

bedrijfsleven! Hoe dat komt? Dat is niet

zo vreemd. Het komt nogal eens voor

dat ondernemers iets willen realiseren

dat niet binnen de regels past. Als wij

zien dat een ondernemer iets opzet

met meerwaarde voor de stad, maar in

botsing komt met de (vaak landelijke)

regels, dan gaan we binnen de gemeente

op zoek naar mogelijkheden. We zijn

niet te beroerd om de grenzen op te

zoeken. Kunnen we een ontheffing op

de regels verlenen? Wij brengen wensen

van ondernemers en beleidsmakers

samen. In dialoog is meer mogelijk. Als

wij samen de opties onderzoeken en

de discussie zuiver voeren, krijg je de

mooiste resultaten.” •

Sander den Hollander is accountmanager

kantorenlocaties, winkelgebieden

en bedrijventerreinen in de stad. “Als

een ondernemer mij iets vraagt, is mijn

insteek eigenlijk altijd ‘ja’ te zeggen.

Ook al kan het eigenlijk niet, wat hij wil.

Voor een gemeente is dat een gezond

uitgangspunt. Wat niet wil zeggen dat

het ook altijd ‘ja’ wordt. Maar we doen

ons best om ondernemers de ruimte

te geven. Ik kijk met trots terug op de

vestiging van de ijssalon in het winkelcentrum

aan de Vrijheidslaan. De bakker

daar wilde stoppen, maar had nog een

huurcontract. Een andere ondernemer

wilde er een ijssalon starten, maar dat

paste niet in het bestemmingsplan. In

dialoog werd het tóch mogelijk. Fantastisch,

want de ijssalon zorgt nu voor

meer betrokkenheid in de buurt. Soms

geeft iets de stad een meerwaarde die

je vanuit het toepassen van de regels

niet direct ziet. Dan is het aan ons om

de verbinding mogelijk te maken.” •

‘Zorgen voor een

zachte landing’

Louis Roxs is accountmanager kennisintensieve

bedrijven. “Vanuit de gemeente

richt ik mij op nieuwe kennisintensieve

technologiebedrijven. Delft is hiervoor

een ideale vestigingsplaats, met de

hoogste concentratie kennisinstellingen

van Nederland en al het talent. Voor

een logistiek bedrijf dat zes hectare

grond zoekt, is Delft minder geschikt.

Maar voor een vernieuwende producent

van industriële 3D printers, heb ik

onlangs nog een plek kunnen vinden

op de Schieoevers. Wij zorgen dan voor

een zachte landing; ondersteunen bij

vestiging en zichtbaarheid, bijvoorbeeld

onder potentiëel personeel. Bestaande

Delftse kennisbedrijven help ik verbinding

te leggen met andere organisaties,

het vinden van nieuwe panden bij groei

of het verzorgen van exposure. Wij

ontzorgen bedrijven en natuurlijk zijn er

regels, maar we proberen altijd mee te

denken. Dat zijn we als innovatieve stad

aan onszelf verplicht.” •

28


delft.business/inspireren

Mentale kracht

Doen, vallen en weer opstaan. Voor mij een

vanzelfsprekendheid als je ergens goed in

wilt worden. Niet opgeven en steeds nieuwe

kennis en vaardigheden opdoen om jezelf

te ontwikkelen. Nog belangrijker: breng die

kennis en vaardigheden ook in de praktijk.

Als ex-topsporter weet ik niet beter. Mijn

droom als beachvolleybalster was meedoen

op wereldniveau. Om dat te bereiken, moest

ik meer leren over voeding, lichamelijke

belasting, mindset. Ik kreeg begeleiding,

maar moest het vooral zelf doen. Feestje en

bruiloften sloeg ik over. Alles moest wijken

voor de sport.

Om mijn aanvalstechniek te verbeteren,

keek ik video na video. Van anderen, die een

perfecte techniek hadden. En van mezelf. Dit

vergeleek ik en daar leerde ik van. Die kennis

kon ik met feedback van mijn Olympische

coach toepassen in trainingen en wedstrijden.

Inmiddels trainde ik 30 uur per week en

bleef me continu ontwikkelen, want

alleen kennis opdoen en niks

toepassen werkt niet. Uiteindelijk

bereikte ik de wereldtop. Ik had

mijn doel behaald.

Als ondernemer doe ik hetzelfde. Ik werk vol

passie, maar daar red ik het niet mee. Daarom

is Mifit continu in beweging. We nemen geen

genoegen met gemiddeld. Dat betekent

stilstaan en achteruitgang. Ik wil vooruit. Mezelf

en onze klanten uitdagen. Ik kwam er al snel

achter dat ook voor ons geldt dat het hebben

van kennis (over voeding en training) niet het

fundamentele verschil maakt. Het verschil zit

hem in focus op mindset (mentale kracht) en

op wie je moet zijn om daadwerkelijk de kennis

die je hebt of aangereikt krijgt toe te passen.

Dat zijn we gaan doen.

Ik leer onze klanten nu ook een mindset

te creëren die werkt. Hiermee krijg je niet

alleen kortstondig resultaat, maar je lifestyle

transformeert naar hoe je het graag wil. Dat

gaat niet in één dag en is niet altijd leuk en

makkelijk. Je moet hobbels overwinnen en

(leren) dealen met ongeduld, angst en de

stem in je hoofd die altijd comfort zoekt.

Ga het gewoon doen. Dat is mentale

kracht. Alleen door daadwerkelijk te

doen, kom je erachter of iets wel of

niet werkt. Durf op je bek te gaan,

dan boek je resultaat. •

ROOS VAN DER HOEVEN

Eigenaar Mifit personal sport coaching

29


delft.business/inspireren

Zzp’ers in de zorg doen

waar ze goed in zijn

Warm en

menselijk

De zorg in Nederland staat flink onder druk. Door de stijgende kosten moet alles

steeds sneller. Maar mensen met dementie zijn juist gebaat bij gespecialiseerde

zorgverleners die genoeg tijd en aandacht hebben. Om in die behoefte te voorzien,

richtte zorgondernemer Ingrid van Bilsen tien jaar geleden LaPorta Vitale op. Haar

bedrijf faciliteert zzp’ers in de zorg, die specialist zijn in het begeleiden van mensen

met geheugenproblematiek en het coachen van ouderen die langer zelfstandig thuis

willen wonen.

“Als zorgverlener wil je gewoon zo goed

mogelijk zorgen voor je cliënten”, zegt

Joyce van Roekel, die acht jaar als zelfstandig

zorgverlener werkt via LaPorta

Vitale. “Maar voordat je als zzp’er voor

iemand in zijn of haar eigen omgeving

kunt zorgen, moet er op juridisch en

financieel gebied veel geregeld worden.

En je moet je blijven ontwikkelen. Gelukkig

zorgen Ingrid en haar team daarvoor.

Dat is zó fijn!”

Van Roekel zit aan de eettafel in een

ruim, gelijkvloers appartement waar ze

een aantal keren per week op zorgbezoek

komt. Tegenover haar zit de 87-jarige

Fons van der Liet. Zijn ogen glinsteren;

hij heeft Joyce net verslagen met

rummikub, ook al lijdt hij aan vasculaire

dementie. “Hij speelt dit spel al zijn hele

leven, dus hij is er goed in”, vertelt Van

‘Ook als zzp’er moet je je blijven ontwikkelen’

30


delft.business/inspireren

• LaPorta Vitale

“Zorgverleners moeten doen waar zij

goed in zijn: zorg verlenen”, vindt Ingrid

van Bilsen (foto). “Daarom regelt

LaPorta Vitale al het overige. Van het

opstellen van zorgovereenkomsten

tot de facturatie. Wij faciliteren ook

de samenstelling van de zorgteams,

voortgangsoverleggen en de communicatie

met mantelzorgers. En

we organiseren in-house trainingen,

workshops en masterclasses. Ook als

zzp’er moet je je blijven ontwikkelen.”

LaPorta Vitale is altijd op zoek naar

gemotiveerde zzp’ers of zorgverleners

die zzp’er willen worden.

Roekel lachend. Samen met vijf andere

zzp’ers vormt ze het door LaPorta Vitale

samengestelde begeleidingsteam dat er

voor zorgt dat Fons thuis kan blijven

wonen met zijn vrouw Wil. Voor het betalen

van de zorg heeft de familie Van der

Liet een persoonsgebonden budget (pgb)

dat wordt beheerd door zoon Erik.

Tijd, aandacht en structuur

Wil van der Liet (77) weet wat er komt

kijken bij goede zorg. Ze was vroeger zelf

verpleegster. Opgeleid in het Hippolytus

ziekenhuis in Delft, werkte ze daar

eerst op de afdeling chirurgie, om later

in de wijkverpleging terecht te komen

en vervolgens tot aan haar pensionering

actief te zijn als docent Verpleegkunde.

Over de zorg voor haar man is ze

enthousiast: “Het concept van LaPorta

Vitale is fantastisch. Er is tijd, aandacht

en structuur. En er is een klein team

zorgverleners; mensen die dit werk met

hart en ziel doen en de juiste opleidingen

hebben. Een van de zorgverleners

is coördinator en met haar kan ik heel

flexibel dingen regelen. De zorg wordt

om onze wensen heen georganiseerd.”

Zelf de regie

“Dat was vroeger wel anders”, vervolgt

Wil van der Liet. “Toen we thuiszorg

aanvroegen, kregen we dat van een

grote organisatie. De ene keer kwam er

iemand om 09.00 uur langs om Fons te

helpen met douchen en aankleden. De

andere keer moesten we tot 11.00 uur

wachten. Dat werkt niet bij iemand die

dementeert. Toen heb ik pgb aangevraagd

en contact opgenomen met

Ingrid. Zij heeft me geholpen met het

invullen van alle formulieren. Nu kan

ik zelf de regie houden en loopt alles

op rolletjes.” Zoon Erik beaamt dit: “De

afrekening met de zorgverleners is

best ingewikkeld, maar we krijgen de

betalingsoverzichten transparant en

tijdig aangeleverd. Zo kunnen we goed

in de gaten houden of we nog genoeg

pgb hebben. LaPorta Vitale is een warm

en menselijk bedrijf. De bejegening, het

contact, de communicatie. Het betekent

zo veel voor mij, mijn vader én mijn

moeder.” •

‘Er is een

klein team

zorgverleners;

mensen die dit

werk met hart

en ziel doen

en de juiste

opleidingen

hebben’

‘De zorg bleek goed

bij mij te passen’

Joyce van Roekel (47) werkte part-time als schoonheidsspecialiste toen

ze via een vriendin met LaPorta Vitale in aanraking kwam. “Ik begon met

de begeleiding van een dementerende heer. Dat bleek goed bij mij te

passen. Een opleiding was toen nog niet vereist, maar inmiddels heb ik

verschillende opleidingen en cursussen via LaPorta Vitale gedaan, zoals

mbo Helpende Zorg en Welzijn. Ook op het gebied van medicatie en dementiezorg

heb ik mij verder ontwikkeld. Na een paar jaar ben ik full-time

zzp’er in de zorg geworden. Bij die ontwikkeling heb ik veel gehad aan de

begeleiding en het advies van Ingrid van Bilsen. Als zzp’er werk ik voor

mezelf, maar ik werk in teams ook samen met anderen. Dat is heel leuk

en leerzaam.”

31


delft.business/kennis-delen

Made in Delft

UNIEK

Stadsbrouwerij De Koperen Kat is de

enige nog actieve Delftse bierbrouwerij

en produceert twaalf echt Delftse bieren.

Ieder bier heeft z’n eigen verhaal. De Blonde

Anouk, vernoemd naar de oudste (en

blonde) dochter van oprichter Rolf Katte, is

het eerste bier dat hier gebrouwen werd. Het

idee van een smakelijk, ambachtelijk biertje

met het alcoholpercentage van gewone pils

maakt het tot het meest populaire bier.

WAAROM?

Oprichter en speciaalbierliefhebber

Rolf Katte

richtte in 2011 de

brouwerij op, zo’n 90 jaar

nadat de laatste Delftse

brouwerij haar deuren

sloot. Zijn doel, de eens zo

rijke biercultuur in Delft in

ere herstellen, komt voort

uit liefde voor de stad

waar hij woont en waar

zijn vrouw en kinderen

geboren zijn.

VOOR WIE?

De bieren van De Koperen Kat zijn

geschikt voor alle bierliefhebbers die

meer dan alleen een pils aandurven en

die nieuwsgierig zijn naar wat voor lekkers

er in Delft gebrouwen wordt. In het eigen

Bier Beleef Lokaal van de brouwerij

worden regelmatig rondleidingen en

proeverijen georganiseerd.

WAT?

32

De afgelopen jaren zijn diverse ambachtelijke bieren ontwikkeld, waaronder D-AL-G:

het eerste algenbier ter wereld. Kort na de introductie in 2015 won dit bier uit 700

inzendingen uit meer dan 24 landen een zilveren award in de categorie ‘nieuwe bieren’.

Samen met een Delftse kaasboer ontwikkelde de brouwerij bovendien een aantal

speciale kazen, die allemaal gemaakt worden met bier van De Koperen Kat.


delft.business/kennis-delen

MET WIE?

Tijdens het Vermeer jaar werd in samenwerking met de Delftse

horeca een echt Delfts Vermeerbier ontwikkeld: de Parel van Delft.

Delftse kunstenaar René Jacobs ontwierp het etiket. Een ander

speciaalbier, D’oostPorter, bevat koffie van de Delftse Koffiebranderij

Miss Morrison. Samen testten zij welke koffiesoort het meest

geschikt is. Het resultaat: een vol porter bier met de smaak van

koffie, melkchocolade en zwarte bes.

5% overig

FACTS

18% proeflokaal

Afzet per

verkooppunt

46% horeca

11% slijterij

10% supermarkt

DE TOEKOMST

De huidige locatie, aan de Schie, ligt in het gebied dat herontwikkeld wordt.

Volgens de plannen kan de brouwerij hier voorlopig nog blijven. Ze hoopt samen

met de ontwikkelaar een plan te kunnen maken voor een leefbaar en levendig

gebied waar de brouwerij onderdeel van is.

33


delft.business/netwerken

Femke Werkman en

Arthur Sieders

onze leerlingen hebben zich geen moment

verveeld. Het is voor hen belangrijk

om te zien wat je kunt met techniek, dat

maakt het minder abstract.” Werkman:

“Afgelopen jaar stond NEN er zelf nog niet,

maar dat is komend jaar wel de bedoeling.

Het is een mooi evenement om jongeren

enthousiast te maken voor techniek.”

Samenwerking bedrijf en school

Jet-Net

partners

Sinds dit schooljaar werken NEN (Nederlands

Normalisatie Netwerk) en het

Grotius College in Delft samen. Een samenwerking

die tot stand kwam dankzij

Jet-Net. In Jet-Net/TechNet, hét jongeren-

en technologienetwerk van Nederland,

werken bedrijven en scholen samen

om meer jongeren bewust te laten kiezen

voor een technische vervolgopleiding.

Volgens Femke Werkman van NEN ontstond

het idee voor de samenwerking

toevallig. “Tijdens een Open Monumentendag

raakte ik in gesprek met een communicatiemanager

van DSM. Zij waren enthousiast

over de samenwerking met een

school in de omgeving. Ik bedacht dat dit

ook ideaal zou zijn voor NEN. Wij zoeken

al langer naar manieren om normen tastbaar

te maken en het belang ervan beter

bekend te maken.” Arthur Sieders, docent

natuurkunde op het Grotius College, vult

aan: “Wij waren aangesloten bij het Bèta

Steunpunt Zuid-Holland. Programmamanager

Renée Prins – naast het steunpunt

ook betrokken bij Jet-Net – vroeg ons of

wij met NEN wilden samenwerken.”

Career event

Hoewel de samenwerking pas net van

start is, zijn Sieders en Werkman al erg

enthousiast. Sieders: “Via NEN mochten

we met bovenbouwleerlingen naar het

Jet-Net career event. Dat was enorm

geslaagd. Alle grote bedrijven staan daar,

‘Leerlingen vinden

apps testen leuk’

De Grote Hack

NEN en het Grotius College werken

inmiddels ook samen aan het testen van

een door NEN ontwikkelde app, De Grote

Hack. Werkman: “Die leert jongeren wat

normen zijn en waarom ze bestaan. In de

app ben je een superheld, die de wereld

moet redden door vragen te beantwoorden.”

Sieders: “Dat werkt goed. Leerlingen

vinden apps leuk. Eigenlijk vinden ze alles

leuk wat niet op een standaardles lijkt.”

Meedingen naar award

Ook aan de docenten wordt gedacht,

die moeten hun enthousiasme voor

techniek overbrengen op de leerlingen.

Op 12 oktober is het ‘Wereldnormalisatiedag’,

dan wordt de NENnovation

Award uitgereikt. In drie categorieën:

klanten en normcommissieleden, startups

en studenten. Iedere categorie heeft

één winnaar: die met het meest innovatieve

idee. Werkman: “NEN nodigt alle

bèta-docenten van het Grotius van harte

uit om mee te doen.” •

• Jet-Net

Careerday

De Jet-Net Careerday editie West,

voor bovenbouwleerlingen van

vmbo, havo en vwo heeft plaats

in de week van 12 november bij

de TU Delft. Jet-Net scholen uit

Zuid-Holland, Noord-Holland,

Utrecht en Flevoland ontvangen

een uitnodiging.

34


delft.business/inspireren

De business stijl van...

De stijl van

Jacqueline

Steeneveld

Jacqueline: “Ik fiets vaak naar mijn werk,

dus kies ik voor makkelijke kleding. Daarbij

wil ik er als accountant netjes uitzien

en maak ik graag veilige keuzes. Ik wil

best meer durven, maar vind het lastig

om kleding uit te kiezen die echt bij mijn

persoonlijkheid past. Als ik shop, pak ik

weer die witte blouse en dat zwarte jasje.

Hoe vind ik een zakelijke outfit met pit?’’

Elly Sonneveld - Stijladviseur No13

“Jacqueline is een lange en mooie vrouw,

die veel kleuren kan dragen. Zwart doet

weinig voor haar. Bij rode/roze tinten

spreekt haar gezicht meer, daarom heb

ik gekozen voor een kleurrijke outfit met

rode print. Het jasje met de bloemenprint

is dit seizoen helemaal in. De tomaatrode

top geeft een mooie gloed op haar

gezicht en past goed bij haar bruine haarkleur.

In de broek met 7/8 lengte komen

haar lange benen mooi uit. De broek zit

lekker, want hij heeft veel stretch en is

dus comfortabel op de fiets. Met de open

schoentjes maakt ze deze outfit helemaal

af. Het zomerseizoen kan beginnen!”

Reactie Jacqueline

“Ik ben blij met Elly’s keuze. Het is flink ‘out

of my comfortzone’, maar ik voel mij er lekker

in. De tips van Elly leren mij dat ik wel

wat advies kan gebruiken bij het uitzoeken

van mijn kleding. Dit setje kan ik mooi

combineren met verschillende items uit

mijn eigen kast, waardoor zelfs die witte

blouse en dat zwarte jasje weer opfleuren.

Ik vind het fijn om te investeren in mooie

kleding van goede kwaliteit, want hiermee

stap ik met een glimlach op de fiets.”

Jacqueline Steeneveld is accountant bij

Ruitenburg adviseurs & accountants in

Delft.

Broek: Good Morning Universe • Jasje: Modström

Shirtje: Coster Copenhagen • Schoenen: Selected Femme

35

35


delft.business/netwerken

Samen

bouwen aan

creatieve stad

Eind deze zomer

openen bibliotheek DOK en kunstencentrum

De VAK dé centrale plek voor

taal- en cultuureducatie: OPEN. Delft associeert

zich met innovatie. En een innovatief klimaat creëren,

doe je met creatieve mensen. OPEN faciliteert die

creatieve groei door educatieve programma’s te organiseren.

In OPEN kan iedere Delftenaar zijn of haar kennis en

talenten ontwikkelen op het gebied van taal, kunst, cultuur

en techniek. Van boeken lezen in stille hoekjes tot dansen in

de balletzaal en van muziek maken of zingen in een koor tot

een basiscursus tekenen; vrijwel alles is mogelijk. Ook wordt

er het proeflokaal OPEN geopend waar je lekker en gezond

kunt eten en drinken. Het wordt een inspirerende ontmoetingsplaats

voor jong en oud. De educatieve programma’s

en cursussen in OPEN hebben een grote impact. Ze zijn van

belang voor alle Delftenaren die zich breed willen (blijven )

ontwikkelen. OPEN is een plek voor hoofd, hart en handen.

Het centrum OPEN wordt op dit moment gebouwd. De VAK

en DOK worden straks samengevoegd in het pand aan het

Vesteplein waar nu DOK gevestigd is. Het nieuwe pand zal

van alle gemakken en benodigde faciliteiten voorzien zijn.

De bibliotheek blijft bestaan en alle huidige activiteiten,

cursussen en lessen van De VAK zullen ook in OPEN een

mooie plek vinden. De officiële opening van OPEN is op 6

oktober, maar iedereen kan al een sneak preview krijgen

vanaf eind augustus. Momenteel ligt er nog een belangrijke

taak voor De VAK en DOK, waarbij de hulp van Delftse

ondernemers hard nodig is.

Via een crowdfunding actie zoekt OPEN ondernemers die

willen helpen het laatste deel van dit project te realiseren.

Wilt u ook bijdragen aan de creatieve groei

van Delft? Doneren kan via www.voorjebuurt.

nl/open

Margot Nicolaes

Directeur DOK

‘Duurzame investering’

“OPEN wordt een toegankelijk gebouw met faciliteiten

van hoge kwaliteit. Een goede balletvloer, fijne leestafels,

noem maar op. Niet overdreven, maar praktisch

en duurzaam. Iedereen, van jong tot oud, moet zich

hier prettig voelen en er gebruik van kunnen maken.

Daarnaast gaan we voor energielabel A en willen we

dat de verbouwing en het latere onderhoud zo duurzaam

mogelijk verloopt. Aan zo’n project hangt natuurlijk

wel een prijskaartje. De gemeente Delft heeft al een

grote bijdrage geleverd, maar wel met de opdracht dat

wij vanuit DOK en De VAK ook hard werken om elders

kapitaal vandaan te halen. Tot nu toe hebben we toezeggingen

van een paar ton aan fondsen.”

“Daarnaast steken we zelf actief de handen uit de

mouwen en zoeken we financiële steun van Delftenaren

via crowdfunding. Dit doen we via de organisatie

Voor je Buurt. Mensen kunnen doneren via www.

voorjebuurt.nl/open. Met een bijdrage aan OPEN

investeren mensen in het samengaan van twee grote –

en voor de stad belangrijke – culturele instellingen. Het

staat dan ook gelijk aan het investeren in de Delftse

samenleving. We hebben al een aantal succesvolle

acties achter de rug, maar er is nog een flinke

investering nodig. Door zelf het initiatief te

nemen, hopen we andere Delftenaren

te stimuleren dit project ook te

steunen.” •

36


delft.business/netwerken

Huub ‘t Hoen

Directeur De VAK

‘Juist voor ondernemers’

Ferrie Förster

Wethouder Cultuur

‘Culturele hotspot’

worden bij De Belastingdienst.” •

“We zijn ontzettend blij met de donaties van vele

Delftenaren in onze vorige crowdfunding acties. Je ziet

dat het echt uit hun hart komt. Mensen met een hart

voor Delft, hart voor de kunsten of hart voor andere

mensen. De groep donateurs die nu nog ontbreekt,

is die van de Delftse ondernemers. Terwijl OPEN ook

voor hen een plek van grote betekenis wordt. En niet

alleen omdat het tevens een verhuurlocatie wordt

waar zij naar hartenlust kunnen vergaderen, trainen of

brainstormen. OPEN draait om talentontwikkeling van

Delftenaren. En dat zijn voor Delftse ondernemers niet

alleen hun klanten, maar ook hun huidige of toekomstige

werknemers. ”

Delft is straks een bijzondere plek rijker. Een informele

plek waar Delftenaren kunnen ontdekken, ontwikkelen,

lezen, leren en ervaren. Van kinderen en jongeren tot

hun ouders, grootouders en ook leerkrachten. Door bij

te dragen aan dit project investeer je als ondernemer

in een fijnere stad, gemeenschap en toekomst voor de

jeugd van Delft. Is maatschappelijk verantwoord ondernemen

een wens? Dan is dit bij uitstek de manier.

Uiteraard is aan de donatie een mooie tegenprestatie

gekoppeld En niet onbelangrijk: bijdragen in

de vorm van een ANBI-donatie betekent dat

een deel van de gift teruggevraagd kan

“OPEN heeft de potentie om dé culturele hotspot van

Delft te worden. Ik ben ontzettend enthousiast over dit

initiatief. Toen ik aantrad als wethouder Cultuur in 2014

moesten we helaas bezuinigen op cultuur. Ik was heel

blij met de actieve en constructieve houding van Margot

Nicolaes, directeur van DOK, en Ria Zonneveld, destijds

interim-directeur van De VAK. Zij kwamen met het plan

voor OPEN. Straks is er een plek waar het leesplezier en

de taalontwikkeling van onze Delftse jeugd en volwassenen

actief wordt gestimuleerd. Het is bovendien een

ontmoetingsruimte voor alle inwoners van de stad.

Iedereen is welkom.”

“We willen dat het initiatief wordt gedragen door de

stad. Daarom hopen we de laatste kosten met crowdfunding

te dekken. OPEN heeft een groot maatschappelijk

component, waardoor het centrum ook voor

ondernemend Delft grote waarde heeft. Uiteraard heb

ik persoonlijk een bescheiden donatie gedaan, ik steun

de crowdfundingsactie van harte. De afgelopen jaren

heb ik Delft leren kennen als een stad met veel betrokken

mensen. Ik hoop dat OPEN in de harten van

Delftse inwoners én Delftse ondernemers wordt

gesloten. Zodat we er nog heel lang van kunnen

genieten. Ik roep iedere ondernemer dan ook

op: kijk binnen de mogelijkheden wat u

kunt bijdragen aan dit prachtige

concept!” •

37


delft.business/inspireren

Perspektief voor Sevda:

‘ Het gaat

steeds beter

met mij ’

38


delft.business/inspireren

‘Het gaat om kansen geven

en talenten ontwikkelen’

Dik tevreden is Sevda Colgecen (33) met haar werk als receptioniste bij Perspektief.

Omdat ze zorg en welzijn van cliënten belangrijk vindt, is ze ook actief in de cliëntenraad.

Daarnaast heeft Sevda zich aangemeld om als ervaringsdeskundige mee te werken

in de hulplijn Hear my Voice; een luisterend oor zonder oordeel voor slachtoffers

van huiselijk geweld. Hier kunnen mensen anoniem praten met een lotgenoot.

Sevda: “Ik woonde en deed vrijwilligerswerk bij een opvang- en woonlocatie van

Perspektief in Den Haag. Daarna deed ik licht administratief werk bij Perspektief op de

Vulcanusweg in Delft. In 2017 vroeg Alexandra Kassing, hoofd van de receptiemedewerkers

van kantoor Buitenhofdreef, mij of ik op haar afdeling wilde werken. Ik dacht

‘die kans moet ik pakken’. Want ik heb een groot gat in mijn cv, doordat ik een akelig

huwelijk achter de rug heb. Ik werd gedwongen om geïsoleerd te leven en had met

huiselijk geweld te maken. Al in de vrouwenopvang van Perspektief ben ik begonnen

met solliciteren. Een demotiverend traject; zelfs als postbezorger werd ik afgewezen.

Ik wilde bijna opgeven. Maar dankzij de hulp en het vertrouwen van Perspektief gaat

het steeds beter met mij.”

Alexandra Kassing: “Wij ontdekten de talenten van Sevda en besloten haar een

kans te geven. Na een korte inwerkperiode doorloopt Sevda inmiddels het Route 23

on-boarding programma voor nieuwe medewerkers, inclusief het onderdeel ‘de-escalerend

werken’. Receptiemedewerkers moeten tactisch met mensen kunnen omgaan.

Ook andere sociale werkgevers kunnen deze training via Perspektief aanbieden aan

hun medewerkers. Wij stimuleren werknemers vaardigheden te verwerven waarvan

wij, en toekomstige werkgevers, denken dat zij deze nodig hebben in hun werk. Maar

bovenal zoeken wij naar persoonlijke talenten. Het is belangrijk dat bedrijven mensen

zoals Sevda een kans geven. Concentreer je op iemands talenten en minder op fraai

opgebouwde cv’s of opleidingen.”

Sevda: “Lange tijd had ik een minderwaardigheidscomplex. Die situatie moest worden

weggewerkt. Ondanks intensief solliciteren, werd ik nergens aangenomen. Bij Perspektief

zagen ze mijn talenten en kreeg ik een kans. Dat betekent veel voor mij!” •

39

Perspektief biedt hulpverlening aan mensen die een vorm van zorg nodig hebben

en door omstandigheden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze reeks

laat zien hoe cliënten via Perspektief de weg naar werk hebben gevonden en hoe

ondernemers dit hebben ervaren. Bent u ook op zoek naar bijzondere mensen

voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Perspektief.

39


De nieuwe A-Klasse met

nu bij ons in de showroom.

Just like you.

Gecombineerd verbruik: 4,1 – 6,5 l/100 km, 24,4 – 15,4 km/l. CO 2

-uitstoot: 108 - 145 g/km (NEDC).

Voor kosten en leveringsvoorwaarden, zie mbdb.nl.

40

Mercedes-Benz Alphen a/d Rijn De Schans 25, 2405 XX Alphen a/d Rijn, tel. 0172 - 47 51 55.

Mercedes-Benz Den Haag Donau 90 (Tijdelijke verkooplocatie), 2491 BA, Den Haag, tel. 070 - 340 03 00.

Mercedes-Benz Leiden Vondellaan 45, 2332 AA Leiden, tel. 071 - 576 93 03.

Mercedes-Benz Naaldwijk Klompenmakerstraat 50, 2672 GA Naaldwijk, tel.0174 - 52 67 70.

www.mbdb.nl, info@mbdb.nl


delft.business/kennis-delen

Hoe reflecteer je op

je eigen functioneren?

Veel mensen worstelen ermee: de juiste

balans tussen werk en privé. Wanneer balans

ontbreekt, kunnen de gevolgen groot zijn. Je

loopt zowel zakelijk als privé vast. Leren reflecteren

helpt om de balans te bewaren.

Kritische feedback van mensen uit de directe

omgeving. Moeizame relaties met leidinggevenden.

En veranderende leefomstandigheden.

De prikkel tot het aangaan van (zelf)

reflectie ligt vaak in ingrijpende ervaringen.

Ervaringen die leiden tot stress, waardoor

evenwicht tussen werk en privé ontbreekt. In

veel gevallen ontstaat kortsluiting in het brein.

Theo Compernolle, neuropsychiater en internationaal

gerespecteerd consultant op het

vlak van stress in werkcontext licht de werking

van ons brein als volgt toe. ‘Mensen hebben

drie breinsystemen: het reflexbrein, het reflecterende

brein en het archiverende brein.

Het reflexbrein stuurt de routines aan en is

in hoge mate in staat om snel te reageren op

TIP

TIP

1 2

Werk aan het evenwicht

prikkels en veranderende omstandigheden.

Het reflecterende brein is langzamer en zorgt

voor perspectief. Het is gericht op planning,

analyse en het oplossen van problemen. Het

archiverende brein houdt zich bezig met

het verwerken van indrukken en kennis; het

geeft er betekenis aan en ‘gooit’ weg wat niet

relevant is’.

Compernolle illustreert de werking van ons

brein met een voorbeeld. “Twee houthakkers

zijn een dag aan het werk. Nummer een gaat

de hele dag stug door. Nummer twee pauzeert

geregeld. Aan het eind van de dag blijkt dat

nummer twee het meeste werk heeft verzet.

Hoe dit kan? Nummer een heeft alleen zijn

reflexbrein gebruikt en is zonder nadenken

stug doorgegaan. Nummer twee heeft in de

pauzes zijn bijl gescherpt, waardoor hij effectiever

heeft gewerkt.” Het scherpen van de bijl

is illustratief voor de werking van het reflecterende

en archiverende brein. Een aanbeveling

voor velen. •

TIP

3

Schakel de hulp in van een

Zó zit dat

In deze rubriek delen

ondernemers hun kennis om

zo anderen te informeren en

inspireren.

Harm Muntinga

is coach en haptotherapeut

en begeleidt mensen in hun

ontwikkeling en bewustwording.

Pauw Coaching en

Hofje van Pauw

Harm is samen met Ineke

Dicker eigenaar van Pauw

Coaching en Hofje van Pauw;

een praktijk voor haptonomie

en haptotherapie.

Vermoei je brein niet met

multitasking. Neem de tijd

om te reflecteren.

Het is essentieel om de

regie zelf in handen te

houden. Reflecteren op je

eigen functioneren geeft

handvatten om de juiste

balans te vinden en zorgt

voor evenwicht in je brein.

tussen de drie brein–

systemen.

Het reflexbrein, het reflecterende

brein en het archiverende

brein zijn elkaars

concurrenten. Maar de drie

onderdelen hebben elkaar

ook nodig. Om het optimale

rendement uit je brein te

halen, moet er een zeker

evenwicht zijn.

coach of supervisor. Zij

maken gebruik van trage

vragen.

Trage vragen zijn niet oplosbaar

op basis van alleen

rationele kennis en professionele

deskundigheid.

Trage vragen appelleren aan

duiding en zingeving. Het

gaat hierbij om de achterliggende

reden waarom

iemand op een bepaalde

manier werkt en handelt.

‘Leren

reflecteren helpt

om de balans te

bewaren’

41


delft.business/inspireren

LUNCHEN MET ANTOINETTE

23 MEI 2018, 13.00 UUR - KABELS, KENNIS EN CULTUUR

Naarmate het gesprek vordert, neemt het enthousiasme

toe. Kabels, kennis en cultuur blijken gedeelde

passies. Chrétienne Winkels is te gast bij Antoinette

Wijffels. Zij spreken elkaar tijdens een lunch op Lijm &

Cultuur.

Aanvankelijk opgeleid in Food & Business koos

Chrétienne twintig jaar geleden voor HR Management.

Ze voelt zich daarin als een vis in het water, altijd

zoekend naar de verbinding met de mensen. Zij is HR

Manager Delft bij de Prysmian Group, een bedrijf met

wereldwijd 20.000 medewerkers. Locatie Delft is met

300 medewerkers het hoofdkantoor in Nederland en

toonaangevend in de regio Noord-Europa.

KABELS

Het gesprek gaat al gauw over kabels. De Prysmian

Group maakt die voor de energie- en telecombranche en

is marktleider. Juist door de energietransitie en toenemende

digitalisering zijn kabels steeds belangrijker.

Antoinette beaamt dit. Kabels zijn in haar lichtbedrijf een

belangrijk deel van het geïnvesteerde vermogen en geen

lamp of computer werkt zonder.

Iedere kabel die Prysmian aan de Schieweg op maat

ontwikkelt en produceert is uniek. Men moet flexibeler

zijn dan ooit te voren. De kabels zijn onder meer bestemd

voor windmolenparken of nieuwe energietransportnetwerken.

Het is telkens weer een spannende en

uitdagende opgave, zeker gezien de enorme investeringen.

De klant staat er met zijn neus bovenop als de productie

start en tijdens het testen van het eindproduct in

het innovatieve High Voltage Lab aan de Schieweg. De

medewerkers van Prysmian zijn dan ook super trots op

hun werk.

KENNIS

Op de vraag van Antoinette naar educatie bij Prysmian

schetst Chrétienne een veelkleurig beeld. Alle werknemers

en functies worden ondersteund. Er is een speciaal

programma voor graduates die na een inleidende fase

circa 1,5 jaar naar het buitenland gaan om tenslotte een

baan in eigen land te krijgen. Voor verkoopmedewerkers

is er het Sell It programma en voor de engineers het

Make It programma. Men gaat over de hele wereld om

het netwerk te versterken en kennis uit te wisselen. Goed

opgeleid gaat men vervolgens in eigen land aan de slag.

Learning on the job, met oog voor de individuele talenten,

is er voor iedereen. Ook jongeren die in het reguliere

onderwijs vastlopen worden aan de hand meegenomen,

en men leidt elkaar op. Junior-medewerkers werken uitzendkrachten

in. Een inspirerende aanvulling op hun taak

en een stuk verantwoording waar waardering uit spreekt.

Educatie reikt zelfs verder: medewerkers reizen af naar

bijvoorbeeld Afrika om partners en klanten te leren op

de juiste manier kabels te leggen.

Er is ook een nauwe samenwerking met de TU Delft.

Niet alleen als bron van graduates, maar ook met Kaizen

projecten: een van oorsprong Japanse methode voor

procesverbeteringen. Studenten van de TU kijken op de

werkvloer onbevangen mee en stellen vragen waarmee

de medewerkers worden verleid om met frisse blik naar

hun processen en procedures te kijken en die te verbeteren.

CULTUUR

Antoinette herkent deze kunst van verleiden: verleiden

om te veranderen, te vernieuwen en te groeien. Ze vraagt

of Prysmian ook kennis uit andere sectoren zoals cultuur

gebruikt om dit proces te voeden. Chrétienne – zelf lid

van een koor – geeft toe dat de potentie van cultuur

enorm is en kan helpen zaken bewust te worden of het

onuitgesprokene een gezicht te geven. Daarvan is bij

Prysmian nu nog maar beperkt sprake. De ontmoeting

met Antoinette brengt haar echter op ideeën en het

gesprek is na twee uur weliswaar ten einde, maar zeker

nog niet afgelopen.

Antoinette Wijffels is opgeleid als econoom en werkte tien jaar als consultant integraal waterbeheer. In de jaren ’90 koos ze voor haar andere

liefde: licht, beeld en inhoud. Ze stapte in het lichtbedrijf van haar partner – Improve - en startte van daaruit midden op de Schieoevers

het concept Lijm & Cultuur. Een plek waar cultuur – de kiem van creativiteit – brandstof levert voor innovatie, de motor van economische

groei. Hierover, en over de unieke dingen die Delftse ondernemers doen en maken, gaat Antoinette de komende edities in gesprek.

42


delft.business/inspireren

43


delft.business/kennis-delen

Het vergezicht

Met zicht op het zakelijke hart van Den Haag, Delft en de regio gaan

ondernemers en bestuurders in restaurant The Penthouse met elkaar in

gesprek over regionale thema’s. Waar lopen ze tegenaan, wat kunnen ze van

elkaar leren en welke kansen liggen er voor samenwerking binnen de regio?

44


delft.business/kennis-delen

Stad in beweging: de toekomst van mobiliteit

fotobijschrift &

fotobijschrift

We zijn straks

allemaal mobilist

Hoe verplaatsen we ons in de nabije

toekomst in de stad? Hebben we met

de opkomst van de deeleconomie nog

eigen vervoersmiddelen nodig? De

mobiliteitsector is volop in beweging,

vertellen smart mobility professionals

Niels van Oort en Marije de Vreeze. Nu

de gemeente Delft werkt aan het

Mobiliteitsplan 2040 en vraagt om

input uit de stad, denken zij alvast mee.

Voor professionals in de mobiliteit is het

smullen geblazen op het balkon van The

Penthouse. Op 135 meter hoogte kijken

Niels van Oort en Marije de Vreeze graag

uit over de regio vanaf de hoogste Haagse

balustrade, naast station Hollands

Spoor. Nergens zie je de structuren van

de Nederlandse mobiliteit beter dan hier,

vinden ze.

Wat voor stad wil je zijn?

“De wereld van de mobiliteit is hard aan

het veranderen”, opent Niels van Oort

het gesprek. “De klassieke vervoersmethoden,

of modaliteiten, blijven op

zich wel bestaan. Dan bedoel ik: lopen,

fietsen, autorijden en openbaar vervoer.

Maar deelmobiliteit neemt toe. In het

Delftse straatbeeld verschijnen van die

fietsen met blauwe banden: de ‘swapfiets’.

De ov-fiets was er al. Maar sinds

kort bestaat ook MoBike, een initiatief uit

China, en zijn er nog meer alternatieven.

Ook zie je overal deelauto’s. De klassieke

modaliteiten hebben allemaal zo hun

voor- en nadelen. Er is er niet één die de

ander overstijgt. Daarom is het principe

van-deur-tot-deur sterk in opkomst. Dat

is een mix van vervoersmiddelen die je

als service afneemt van een aanbieder.

Je regelt dit via een app. De vraag is dan:

wat is de optimale mix in tijd en ruimte?

Op verschillende momenten kun je een

andere mix nodig hebben. Zondagmiddag

is je behoefte anders dan maandagmiddag.

Wordt voor je geregeld. Je wordt

dus als het ware een ‘mobilist’. Je maakt

gebruik van mobiliteit, maar op welke

manier en van wie het voertuig is dat jij

gebruikt, is minder belangrijk.” Over het

Mobiliteitsplan 2040 dat de gemeente

Delft maakt, zeg Van Oort: “Als gemeente

moet je je eerst afvragen: wat voor stad

willen we zijn? Een prettige omgeving

om te wonen, te werken en te recreëren

wordt ook beïnvloed door mobiliteit.

Mobiliteit is immers een middel, geen

doel. Afhankelijk van de doelen die je als

stad kiest, pas je je mobiliteitssystemen

hierop aan.”

Verandering

Marije de Vreeze van Connekt is het

hiermee eens. “Mobiliteit is daar volledig

dienstbaar aan. Als stad wil je dat

alle faciliteiten goed bereikbaar zijn, dat

inwoners gelukkig zijn, dat je inderdaad

toegang hebt tot wonen, werken en

recreëren. Dat is wat mobiliteit biedt. En

hoe mobiliteit hierin voorziet, is aan verandering

onderhevig.” Van Oort kan zich

voorstellen dat Delft het gebruik van de

fiets flink stimuleert. De Vreeze plaatst

daar ook een kanttekening bij: “Ik heb mij

ook laten vertellen dat de gemiddelde

Delftenaar drie fietsen heeft en dat dit

qua infrastructuur nogal een uitdaging

oplevert, bijvoorbeeld bij het station.”

• Gesprekspartners

Niels van Oort (links) is Onderzoeker bij het Smart Public

Transport Lab TU Delft en ov-consultant bij Goudappel Coffeng.

Het Smart Public Transport Lab van de TU Delft ontwikkelt

nieuwe oplossingen en methoden voor de planning, het

management en de uitvoering van openbaar vervoersystemen.

Marije de Vreeze is manager Intelligente Transportsystemen

(ITS) Netherlands bij Connekt. Dit is een onafhankelijk netwerk

voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit met meer dan

500 leden over de hele wereld, gericht op het bedenken en

realiseren van tastbare oplossingen voor een duurzame en

economisch betere wereld.

45


delft.business/kennis-delen

Zelfsturende busjes

De Vreeze en Van Oort wijzen op de snel

groeiende opkomst van autonoom rijden.

“Bij de TU vindt heel mooi onderzoek

plaats naar het gebruik van zelfrijdende

pods - kleine busjes voor enkele passagiers

die met lage snelheid rijden - en

hoe die interacteren in het verkeer”,

vertelt De Vreeze. Ook Van Oort ziet

die ontwikkelingen van dichtbij op de

campus. “Wij kijken met het Research

Lab Automated Driving Delft (RADD) en

de gemeente Delft naar de verbinding

Delft-Zuid en campus. Dan moet je

denken aan zelfsturende busjes die jou

op station Delft-Zuid ophalen en je via

wisselende routes afzetten op de plek

waar je moet zijn. Dat willen we in de

toekomst graag op de campus testen.

Die technologie ontwikkelt zich snel.

De Vreeze: “Dit is nou zo’n ontwikkeling

waarbij je als gemeente Delft met je

mobiliteitsambitie over de grenzen heen

moet kijken. Zelfrijdende pods zijn een

mooie oplossing, maar die kunnen nooit

de weg op als je dat op nationaal niveau

niet goed regelt. Dan pas kun je ze in een

stad als Delft toelaten. Maar als we nou

eens verder om ons heen kijken: het is

best raar dat we vanaf deze locatie eigenlijk

sneller op luchthaven Schiphol zijn

dan op Rotterdam-Den Haag Airport. Als

je het hebt over het potentieel van deze

regio, dan is er nog veel te verbeteren. Zie

de Rotterdamse haven, daar zitten ze te

springen om personeel. Aan de andere

kant is er een flinke groep mensen die

geen werk heeft. Waarom is dat niet te

matchen? Daar speelt mobiliteit ook een

rol in. Dus, de sociale functie die mobiliteit

heeft zou wat mij betreft centraal

moeten staan in het mobiliteitsplan dat

de gemeente Delft gaat maken.”

Over grenzen heen

In Delft en in de regio is veel kennis en

potentie aanwezig om voorop te lopen

in de ontwikkelingen op mobiliteitsgebied,

vinden De Vreeze en Van Oort. “De

TU Delft met zijn hoogstaand onderzoek

en alle bedrijven en instellingen

die we in stad en regio hebben, kunnen

de mooiste oplossingen bedenken. De

vernieuwing en innovatie komt wel. Maar

als stad moet je kaders stellen”, aldus De

Vreeze. “Ik vind het heel goed dat Delft,

om te komen tot een mobiliteitsplan,

eerst met inwoners gaat praten. Nog

een tip: kijk naar het buitenland. Er zijn

wereldwijd zoveel interessante ontwikkelingen

gaande, in Amerika en China

bijvoorbeeld. Voor je het weet, bereikt

zo’n ontwikkeling ook ons land.” Van Oort

noemt het bekende voorbeeld van de

deelfietsen in Amsterdam die het straatbeeld

verstoorden en al snel strooifietsen

werden genoemd. “Daar werden in

een oogwenk, vrij verspreid over de stad

(free floating), deelfietsen neergezet die

je via een app kon huren. Mooi systeem,

allemaal te regelen via één app. Maar

daar leek men hier volledig door verrast,

terwijl ontwikkelingen in bijvoorbeeld

China lieten zien dat er zoiets aan zat

te komen. Nu voert men voor dit soort

ontwikkelingen een heel restrictief

• The Penthouse

Restaurant The Penthouse in Den Haag is het hoogste restaurant van Nederland

en biedt een geweldig uitzicht, tot wel 45 kilometer ver. Het bevindt zich op 135

meter hoogte, op de bovenste verdiepingen van de Haagse Toren. Het gebouw is

geïnspireerd op het beroemde Flatiron building in New York. Naast het restaurant

zijn er, verdeeld over 11 verdiepingen, kantoren en vergaderzalen, business suites,

een sky bar en appartementen/studio’s.

46


delft.business/kennis-delen

‘Stem het Mobiliteitsplan ook af op

je gebiedsvisie en de woningbouwopgave’

beleid. Dat wil je eigenlijk voorkomen. Als

stad moet je op deze nieuwe diensten

voorbereid zijn en ze zo inzetten dat je je

doelen bereikt.”

Onmisbare schakel

Dat Delft het jaar 2040 gekoppeld heeft

aan het Mobiliteitsplan, vinden De Vreeze

en Van Oort een goede keuze. “Qua

infrastructuur denk je inderdaad aan een

tijdspanne die reikt tot 2040”, stellen ze.

“Dan heb je het over flinke investeringen.

Maar als je het hebt over mobilieitssystemen,

dan denk je aan een veel kortere

termijn. En heb je het over apps die een

onmisbare schakel zijn geworden in

mobiliteitsdiensten zoals ‘mobiliteit als

service’, dan heb je het over een periode

van drie maanden tot een jaar. Je moet

er dus als stad op letten dat je op lange

termijn de investeringen goed op orde

hebt. En tegelijkertijd moet je rekening

houden met korte termijn innovaties, die

heel snel opkomen.”

ANWB

Ook Ronald de Jong , senior adviseur

Public Affairs bij de ANWB, laat desgevraagd

telefonisch zijn licht schijnen op

het te ontwikkelen Mobiliteitsplan 2040

van de gemeente Delft. “We hebben nog

steeds alle vervoersmodaliteiten nodig.

Maar natuurlijk leg je als stad accenten.

Houd zeker rekening met de grote trends

op het gebied van mobiliteit. Denk aan

automation, autonoom rijden, waarnaar

veel onderzoek plaatsvindt en wat je in

grotere verbanden moet reguleren. Daarnaast

is er toenemende connectiviteit;

voertuigen en infrastructuur kunnen

steeds beter met elkaar communiceren.

Dit biedt kansen voor de verkeersveiligheid,

doorstroming en mogelijkheden

voor nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals

Mobility as a Service (MaaS). Dan regel je

vervoer en aanvullende diensten zoals

bagagevervoer ineen. De andere grote

trends zijn natuurlijk elektrisch rijden en

vervoer delen. Deze trends moet je als

stad verwerken in je plan. Besef dat er,

naast de traditionele modaliteiten, ook

nieuwe vormen ontstaan. Denk aan de

elektrische bakfiets van de kinderopvang.

Daar wil je ook ruimte aan bieden.

Mijn tip voor de gemeente Delft:

stem het Mobiliteitsplan goed af op je

gebiedsvisie en de woningbouwopgave.

Het inzicht

De tijd is natuurlijk voorbij dat mobiliteit

als sectoraal onderdeel bij nieuwbouw

wordt meegenomen. Dat moet integraal.

Tenslotte heeft het plan het jaar 2040

als einddoel. Dan is de link met de energietransitie

van groot belang. En daarin is

de opkomst van de elektrische auto, die

als energiedrager onderdeel kan zijn van

een smart grid, iets wat meegenomen

kan worden. En zo worden we richting

2040 allemaal energieleverancier.” • 47

Niels van Oort en Marije de Vreeze zijn het erover eens dat de gemeente bij

het opstellen van het Mobiliteitsplan 2040 goed moet bepalen wat voor stad

Delft wil zijn. Ofwel: wat zijn de doelen waaraan mobiliteit moet bijdragen. Van

Oort legt uit: “In ons onderzoek gebruiken we vijf aspecten om de doelen van

mobiliteit te toetsen. Dat zijn: impact, efficiëntie, economie, duurzaamheid

en sociale gelijkheid. Met impact van mobiliteit bedoelen we: kun je ergens op

een betrouwbare, snelle manier komen? Vervolgens wil je als efficiënte stad

goed met de beperkte ruimte omgaan. Daarnaast moet de mobiliteit ook de

economie in de stad bevorderen. Goede mobiliteit is immers een katalysator

voor economische ontwikkeling. Als vierde kijken we naar duurzaamheid.

Welke effecten heeft het op de leefomgeving en gezondheid? Als laatste de

sociale gelijkheid. Daarmee bedoelen we dat mobiliteit eraan bijdraagt dat

iedereen in onze samenleving kan meedoen aan het maatschappelijke leven.

Natuurlijk liggen hier ook politieke keuzes aan ten grondslag.”

Meedenken over het Mobiliteitsplan Delft 2040? Kijk op ww.delft.nl


(ADVERTORIAL)

STAP 10


Bekijk alle

video’s over de

AVG op

onze website.


delft.business/inspireren

De business stijl van...

50


delft.business/inspireren

De stijl van

Yuri Verbeek

Yuri: “Ik voelde mij onwijs vereerd toen

ik hoorde dat Arjan mij wilde kleden. Om

kleding geef ik niet, maar mijn koksbuis

moet er altijd netjes uitzien. Sta ik niet in

de keuken, dan draag ik een spijkerbroek

met een shirt en eventueel een jasje.

Daarom vind ik het extra leuk om in een

pak gehesen te worden.”

Arjan Steendam - Steendam Herenmode

“Yuri stond bovenaan mijn lijstje om te

kleden. Hij is een bekende Delftenaar,

iedereen kent hem zoals hij is. Ik ken hem

zelf ook al jaren, maar zie hem alleen in

zijn koksbuis of in casual kleding. Hoe

leuk is het dan om een hele andere kant

van hem te laten zien? De uitdaging was

om Yuri in een hele andere setting te

krijgen dan de kleding waarin hij normaal

loopt. Hij is slank, dus koos ik voor een

slank getailleerd pak. Zijn donkere krullen

passen perfect bij de blauwe ruit. Met

een mooie witte blouse eronder, als knipoog

naar de witte koksbuis, is het plaatje

al bijna compleet. De Delfts blauwe

schoenen zijn Yuri op het lijf geschreven

en geven de laatste final touch aan het

geheel. Perfect!’’

Reactie Yuri Verbeek

“Die Delfts blauwe schoenen zijn helemaal

mijn ding, want tijdens mijn culinaire

shows werk ik vaak met Delfts blauw.

Arjan is echt een expert, hij weet wat mij

goed staat. Als ik dit pak draag, denken

mensen zeker te weten: Zo, die Verbeek

ziet er goed uit in z’n pak!”

Yuri Verbeek is chef-kok, auteur van

diverse kookboeken en eigenaar van De

Kokkerie in Delft.

Kostuum: Benvenuto • Overhemd: Cavallaro

Pochet: Profuomo • Schoenen: Rehab

51

51


RIANTE GARAGEBOXEN EN

BEDRIJFSUNITS

Project Schiekade Delft

TE KOOP / TE HUUR

Vanaf 18m 2 t/m 31m 2 en 2 units van 280m 2

Binnenkort wordt aangevangen het project met Schiekade bouw aan van de 2e Rotterdamseweg fase van project 370 Schiekade in Delft aan ontwikkeld. de Rotterdamseweg Dit project 370 te bestaat Delft . uit

Dit project garageboxen bestaat uit garageboxen en bedrijfsunits en bedrijfsunits welke uitstekend welke uitstekend geschikt zijn geschikt voor zijn ondernemers, voor ondernemers, hobbyisten hobbyisten en particulieren.

www.projectschiekade.nl

Koopsommen

v.a. € 26.450,00 excl. btw v.o.n.

Huursommen

v.a. € 195,00 excl. btw per maand

Pluspunten Project Schiekade

• Units en garageboxen staan op afsluitbaar terrein

• Bedrijfunits zijn overkapt, dus geen last van regenwater

• Camerabeveiliging

• Algemene toiletvoorziening

• Sectionaaldeur elektrisch bedienbaar

• Elektra en verlichting

• Units 24/7 bereikbaar

Projectontwikkelaar

0174-64 00 00

Makelaar

015-257 71 77

Project Schiekade Delft • Rotterdamseweg 370 • Delft

Project Schiekade Delft is een initiatief van Teunissen + Berendse Vastgoed Projecten bv

Secretaris Verhoeffweg 19e • 2671 HT Naaldwijk • 0174 64 00 00 • www.teunissenberendse.nl


delft.business/transfers

Delftse

transfers

Manager Startup Corner

Per februari is Rachelle Leerling actief als

manager van Startup Corner, een tech

startup support platform dat zojuist is

gelanceerd door MRDH, StartupDelta en

YES!Delft. In haar rol stuurt ze het team

aan, communiceert ze richting de startups

en beheert ze de partnerrelaties.

Voorheen was Leerling actief voor haar

eigen online marketing bureau Chelle

Media.

Nieuwe lector

Haagse Hogeschool

Christine De Lille is gepromoveerd tot

lector Innovation Networks van de Haagse

Hogeschool. Met haar lectoraat ontwikkelt

De Lille kennis en instrumenten

om organisaties in de Metropoolregio

Rotterdam-Den Haag te helpen innoveren.

Het onderzoek richt zich op sectoren

die belangrijk zijn voor de regio. Zo

doet het lectoraat in samenwerking met

de Betafactory in Delft onderzoek naar

Urban Mobility en ontwikkelt zij projecten

op het gebied van agro en food. Met

haar 34 jaar is De Lille de jongste lector

binnen de hogeschool.

Nieuwe leden fondsbestuur

Tijdens de bestuursvergadering

van april 2018 zijn twee nieuwe

bestuursleden aangetreden: Corné

van Kapel en Dingeman Leijdens.

Corné van Kapel (links naast bestuursvoorzitter

René Dings) is directeur

van Van Kapel, een speciaalzaak

in elektrotechniek in de Hugo de

Grootstraat in Delft. Van Kapel was

eerder actief in de ondernemersverenging

Hof van Delft/Westerkwartier.

Teeuwisse neemt afscheid

Frank Teeuwisse heeft afscheid genomen

als locatiedirecteur van DSM Delft.

Hij wordt opgevolgd door Fedde Sonnema,

die hiervoor diverse andere functies

binnen DSM bekleedde.

Ter Steege Bouw Vastgoed

naar Delft

Walter Vermeulen (41), afkomstig uit Den

Hoorn, is aangesteld als directeur van de

nieuwe vestiging van Ter Steege in Delft.

Het is de vijfde vestiging van dit familiebedrijf

dat actief is in integrale ontwikkel-

en bouwtrajecten.

Dingeman Leijdens (rechts) is

directeur van ict-bedrijf Tjip, dat is

gevestigd op het Delftechpark, en

zit in het bestuur van Stichting Gebiedsfonds

Delft Technology Park.

Het fondsbestuur heeft gekozen

voor deze uitbreiding om zo meer

ondernemerskracht en een nog

betere vertegenwoordiging van de

ondernemers in de stad te hebben.

Transfers gezocht

Nieuwe medewerker, andere functie,

directie- of bestuurswissel? Stuur

een foto plus korte tekst naar

info@delftbusiness.nl

53


delft.business/inspireren

Places to be

Backstage tour

Stadsarchief Delft

Stadsarchief Delft is de schatbewaarder van de Delftse geschiedenis. Kilometers aan

authentieke Delftse bronnen - foto’s, prenten, kaarten, tekeningen, films

en video’s - worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt voor iedereen die

meer wil weten over zijn eigen geschiedenis of de geschiedenis van de stad.

Optimaal klimaat

In het najaar verhuisde het Stadsarchief

Delft naar een nieuw, state of the art

gebouw in de Harnaschpolder. Tijdens de

verhuizing bleken films aangetast door

het ‘vinegar syndrome’ dat het materiaal

ontbindt. In de nieuwbouw zal dit niet

gebeuren, omdat kwetsbare collecties in

drie verschillende klimaatdepots worden

bewaard.

54


delft.business/inspireren

Tentoonstelling

Kunstenaars als Jan Toorop en Piet Zwart ontwierpen tussen

1870-1930 reclamemateriaal voor Delftse fabrieken als de

Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek. De tentoonstelling

‘De Gist, de Kabel en Kunstenaars’ laat de wisselwerking zien

tussen de Delftse industrie en deze en andere kunstenaars.

De tentoonstelling is t/m 7 september 2018 te bezichtigen.

Backstage tour

Op donderdag 6 september

organiseert Stadsarchief Delft om

16.00 uur een backstage tour voor

Delft.business lezers. Naast een

kijkje achter de schermen ziet u

een (gedigitaliseerde) film over de

Delftse Machinefabriek Reineveld.

Aanmelden kan door een e-mail te

sturen naar info@delftbusiness.nl

55


delft.business/inspireren

delft.business/netwerken

Leerwerktraject heeft brugfunctie

Reguliere

baan in zicht

“Wat mensen hier meekrijgen, daar

hebben ze hun hele leven profijt van. Bij

Werkse! wordt getraind in ‘Goed Werknemerschap’,

doe je werkritme op en

ontwikkel je de benodigde vaardigheden

om in de reguliere arbeidsmarkt aan

de slag te gaan. En dat is precies waar

werkgevers naar op zoek zijn.”

Dit vertelt Frank van Maarschalkerweerd,

businessunit manager bij Werkse!. Het

primaire doel? Mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een

reguliere baan. “Wij vervullen de brugfunctie

tussen de kandidaten die werk

zoeken en werkgevers die werknemers

zoeken. Voor mensen die vallen onder

de Participatiewet, hebben wij speciale

trajecten.” Daarnaast is Werkse! werkgever

van een groep mensen die een Sociale

Werkvoorziening-indicatie hebben of

vanuit de Participatiewet de indicatie

‘beschut werken’ krijgen; deze groepen

zijn langdurig bij Werkse! aan de slag.

Trajecten op maat

Van Maarschalkerweerd vertelt dat

Werkse! alles in huis heeft om een

traject op maat te bieden. “Werken is

geen doel op zich, maar een middel om

de arbeidsontwikkeling vorm te geven.”

Na een intake wordt in een assessment

gekeken wat de kandidaat aan ervaring

en talent meebrengt en waar eventuele

blokkades zitten. Daarna wordt bepaald

in welk bedrijfsonderdeel gestart kan

worden. “In onze eigen werkleerbedrijven

‘Werken is geen doel op zich, maar een

middel voor arbeidsontwikkeling’

56


delft.business/netwerken

delft.business/inspireren

Belangrijk bedrijfsonderdeel in

het leerwerktraject is de Assemblage.

‘Ervaring opdoen met technisch werk

geeft veel kansen op de arbeidsmarkt’

• Nieuwe

Boris-aanpak

Een nieuwe ontwikkeling binnen

Werkse! is de Boris-aanpak; bedoeld

voor mensen die niet in staat zijn

om te slagen via het reguliere mboschoolsysteem.

In samenwerking met

werkgevers en ROC’s worden kandidaten

praktisch getraind op specifieke

taken en krijgen zij gedoseerd

theorie mee. Zij sluiten het traject af

met een erkend mbo-certificaat. Op

deze manier kwalificeren ze zich toch

voor de arbeidsmarkt. Na komende

zomer starten de eerste kandidaten.

begeleiden en coachen we mensen in

hun ontwikkeling. We beschikken over

een breed instrumentarium; van digitale

werkplekopdrachten tot vakopleidingen.”

Goed Werknemerschap

De werknemers kunnen geplaats worden

bij bedrijfsonderdelen als Schoonmaak,

Groen & Omgeving, Post, (groeps-)

Detachering, Beveiliging en Assemblage.

Allereerst is er aandacht voor Goed

Werknemerschap: welke gedragscompetenties

ziet een werkgever graag terug in

een werknemer. Denk aan: op tijd komen,

samenwerken, instructies opvolgen,

communiceren, afspraken nakomen

en aandacht voor persoonlijke hygiëne.

Inzicht krijgen in het eigen gedrag is hierbij

van groot belang. “Herkennen en erkennen

liggen aan de basis om verandering te

realiseren”, aldus Van Maarschalkerweerd.

Assemblage

Daarnaast ligt de focus uiteraard op de

werkzaamheden zelf. Een belangrijk bedrijfsonderdeel

is Assemblage. Hier draait

het om technisch werk. Harco Haasdijk,

accountmanager Assemblage: “In onze

assemblagelijnen worden verschillende

onderdelen samengevoegd tot één product.

Een voorbeeld is het samenstellen

van een speciale lamp voor de tuinbouw.

Werken aan zo’n specifiek product vraagt

om kennis en kunde van de werknemer.

Werkse! heeft de middelen om hen dit te

leren. Zowel technisch leren als werken

volgens instructies op een assemblagelijn

zijn belangrijke leeraspecten. Evenals

het werken volgens het Lean-principe.

Kandidaten zijn getraind in efficiënt

werken op de werkvloer. Ervaring opdoen

met technisch werk geeft veel kansen

op de arbeidsmarkt, omdat er veel vraag

is naar technisch geschoold personeel.

Daarom streven we ernaar veel medewerkers

op de assemblagelijnen te laten

werken.”

Duurzaam

De ontwikkeling van de medewerkers

wordt goed in de gaten gehouden, met

focus op de gestelde doelen in het individuele

trajectplan. Zijn de belangrijkste

knelpunten opgelost en hebben ze de

benodigde vaardigheden en competenties

opgedaan? Dan kunnen kandidaten

naar het Werkgeversservicepunt Delft

(WSP), dat ook onderdeel is van Werkse!.

Het WSP helpt zowel werknemers

als werkgevers. Haasdijk: “Vaak passen

onze medewerkers niet direct bij een

bestaande functie; die moet dan worden

aangepast. Het WSP zorgt voor de meest

duurzame oplossing en zoekt naar de

beste match voor beide partijen.” En

met succes! Jaarlijks vinden bijna 900

mensen vanuit een uitkering via Werkse!

een (parttime) baan.

Verbinden

Het bedrijf is momenteel druk bezig om

samenwerkingen op te zetten met andere

organisaties, zoals het ROC-Mondriaan,

de Dienst Justitiële Inrichtingen

en Pro-VSO scholen. Van Maarschalkerweerd:

“We willen graag onze trajecten,

diensten, instrumentarium en expertise

aanbieden aan anderen. Van (ex)gedetineerden

tot reïntegratiekandidaten.”

Haasdijk vult aan: “We zouden ook graag

meer samenwerken met technische bedrijven,

zodat we onze assemblagelijnen

kunnen uitbreiden. En in het technische

Delft moet dat toch lukken, lijkt me!” •

Harco Haasdijk (l) en

Frank van Maarschalkerweerd

delen graag de expertise van Werkse!

57


IK BEN

VOORZITTER

VNO-NCW

DELFT

Joris Kleinveld

IK BEN FAN VAN WERKSE!

Werkse! Dat is een club met kleur en een sociale

mentaliteit. Zij begeleiden werknemers met een afstand

tot de arbeidsmarkt naar een plaats binnen het reguliere

arbeidsproces. Trots zijn we op al die mensen die via

Werkse! een toffe werkplek vinden én op de bedrijven die

deze mensen de kans bieden. Daarom steunen wij Werkse!,

Wil je meer weten over wat zij allemaal betekenen, kijk

dan op www.werkse.nl


delft.business/kennis-delen

Trouwen: met of zonder

huwelijksvoorwaarden?

Sinds 1 januari 2018 hebben we in Nederland

een nieuw huwelijksrecht. Er is veel over gezegd

en geschreven. Maar weet u wat het voor u als

ondernemer betekent? En wat de gevolgen van

een huwelijk zijn voor uw onderneming?

De nieuwe wet bepaalt dat de bezittingen en

schulden die een echtgenoot vóór het huwelijk

heeft, privé blijven. Bezittingen en schulden

die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen,

worden automatisch gemeenschappelijk.

Geen zorgen voor de ondernemer die gaat

trouwen dus? Of toch wel?

Een voorbeeld

U bent net vóórdat u trouwt een onderneming

begonnen. De onderneming behoort tot uw

privévermogen en valt niet in de gemeenschap

van goederen. U werkt hard, bent zeer succesvol

en uw onderneming floreert. Na vijftien

jaar heeft uw onderneming een waarde van

5 miljoen euro. Helaas is door het harde werken

het thuisfront op de achtergrond geraakt. U en

uw partner besluiten in onderling overleg dat

het beter is het huwelijk te beëindigen.

Laat u als ondernemer

vóór het huwelijk goed

informeren door de notaris.

Spreek met elkaar af welk

vermogen gemeenschappelijk

is (en dus gedeeld

moet worden bij echtscheiding)

en welk vermogen

privé (en dus niet gedeeld

moet worden).

TIP

TIP

1 2

Leg in huwelijksvoorwaarden

de waarde van ieders

privévermogen vast en

spreek af welk vermogen

gemeenschappelijk is.

Ook maakt u hierin afspraken

hoe u met deze verschillende

vermogens wilt

omgaan tijdens het huwelijk

en bij echtscheiding.

Ook als de onderneming van een echtgenoot

niet tot de gemeenschap van goederen behoort,

bepaalt de nieuwe wet dat de ondernemer

aan de gemeenschap van goederen die is

ontstaan door het huwelijk, wel een redelijke

vergoeding moet betalen. Het betreft een

vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid

die de ondernemende echtgenoot heeft

aangewend voor de onderneming.

Onduidelijk is hoe deze regel uitwerkt in de

praktijk. Uitgangspunt is: wat tijdens het

huwelijk verdiend wordt, valt in de gemeenschap

van goederen. Voor het vaststellen van

de omvang van de redelijke vergoeding is de

waardetoename van de onderneming tijdens

het huwelijk medebepalend. Als vóór het

aangaan van het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden

zijn opgemaakt waarin de aanstaande

echtgenoten afspraken maken over de

omvang van de redelijke vergoeding, is de kans

groot dat de ondernemer bij echtscheiding

de waardetoename van de onderneming die

tijdens het huwelijk is gerealiseerd, zal moeten

delen met de gewezen partner. •

TIP

3

Maak afspraken over de

omvang van de redelijke

vergoeding en stel jaarlijks

vast wat voor u beiden als

redelijke vergoeding geldt.

Voor het vaststellen van

de redelijke vergoeding is

de waardetoename van de

onderneming tijdens het

huwelijk medebepalend.

Zó zit dat

In deze rubriek delen

ondernemers hun kennis om

zo anderen te informeren en

inspireren.

Marleen Loof

is toegevoegd notaris bij

Westvest Notarissen en heeft

als specialisatie familie- en

erfrecht.

Westvest Notarissen

biedt specialisatie op

alle vakgebieden binnen

het notariaat, waaronder

ondernemingsrecht, familieen

erfrecht/estateplanning,

(commercieel) onroerend goed

en advisering op fiscaal gebied.

‘Huwelijksvoorwaarden

kunnen

veel leed en

onzekerheid

voorkomen’

59


delft.business/netwerken

Gelukkig hebben we de foto’s nog

• 22 maart, 16.00 uur

TU Delft Aula

De zesde editie van TEDxDelft:

één dag, acht inspirerende

sprekers, vooruitstrevende

ideeën en een uitverkochte

zaal. Voor TEDxDelft partners

was er een apart programma

in de Delft.business-lounge.

60

• 10 mei, 13.00 uur

Burgwal in hartje Delft

Lopers van alle leeftijden

banen zich een weg door

de binnenstad van Delft

en Delftse Hout tijdens de

Trompper Optiek Golden

Tenloop. Een feest voor

de stad.


delft.business/netwerken

• 16 mei, 17.00 uur

Stadhuis op de Markt

Bijeenkomst over het

themajaar 2019: ‘Delft & de

Gouden Eeuw’. Delft Marketing

daagt (culturele) ondernemers

en creatieve makers uit: Doe

mee!

• 31 mei, 17.00 uur

Westcord Hotel Delft

Elke laatste donderdag van de maand

viert u tijdens de Westcord ThirstDay’s

dat het bijna weekend is. Netwerken of

bijkletsen met een drankje, bitterbal en DJ.

61


De Vening Meinesz zaal

Nieuw bij Science Centre Delft Business: de Vening Meinesz zaal. Een unieke vergaderruimte

voor 16 personen voorzien van alle moderne faciliteiten. De volledig gerenoveerde ruimte

schetst een beeld van de geschiedenis rondom het landmeten en de wetenschapper

Vening Meinesz die met zijn uitvinding o.a. de vorm van de aarde heeft bepaald.

www.sciencecentredelft.nl


delft.business/inspireren

Onzeker?

Soms word ik overvallen door een gevoel

van machteloosheid. Bijvoorbeeld wanneer

ik iets duidelijk wil maken, maar de juiste

woorden niet kan vinden. Een aantal lezers

zal nu denken: ‘Hoe kan dat?’, want ik sta

niet snel met mijn mond vol tanden. Maar

het overkwam me onlangs nog. Tijdens een

vergadering in een van de tien werkgebieden

van het Ondernemersfonds bleek dat er

problemen waren die het gebied overstijgen:

ze gaan de hele stad aan. Daardoor lukte

het hen niet om ze zelf op te lossen. Bij mij

draaiden alle raderen op volle toeren. Ik kende

de context, begreep de noodzaak en zag

allerlei oplossingen.

Dus ging ik aan de slag. Ik organiseerde een

spoedoverleg en zat een week later met

experts en de vertegenwoordigers van de

grote gebieden aan tafel. Resultaat: een

plan dat we, naar mijn idee, aan de leden

van Ondernemersfonds Stadsbreed konden

voorleggen. In Stadsbreed zit van elk

werkgebied één vertegenwoordiger

met mandaat. Elk

gebiedsoverschrijdend plan

wordt hier voorgelegd en

goedgekeurd.

Om iedereen te overtuigen het plan goed te

keuren, was het vervolgens essentieel dat ik

exact de juiste toon en woorden vond. Het

plan was goed. Maar ook de impact moest

helder zijn, zodat iedereen begreep waarom we

de zaken op deze manier moesten aanpakken.

En toen was daar, ondanks voorbereiding, toch

dat gevoel van machteloosheid. Hoe kreeg ik

dit verhaal goed over de bühne?

Het verleden heeft me geleerd dat het goed

komt. Ik haal diep adem en begin mijn pleidooi.

Een aantal leden valt me bij. Dan ontstaat

een sfeer die ik wel móet omschrijven als

magisch. Unaniem zetten de ondernemers

hun schouders onder het plan dat voor heel

ondernemend Delft waardevol is en waarbij

elk gebied over de eigen schaduw heen stapt.

Hoe mooi is dat? Kippenvel! Het roept een

gevoel van trots op. Eigenlijk had ik kunnen

weten dat het zo zou gaan, want we komen

keer op keer gezamenlijk tot een besluit dat

goed is voor de stad. Er is merkbaar

een grote verbondenheid binnen

Stadsbreed. Winst voor de stad! En

mijn onzekerheid? Die was nergens

voor nodig. Een goede leer voor de

volgende keer! •

MARJA KEIZER

Fondsmanager Ondernemersfonds Delft

63


delft.business/agenda

Binnenkort

22 t/m 24 juni

Mooi Weer

Spelen

Partners en donateurs maken de 30e editie

van dit straattheaterfestival mogelijk.

Het programma en alle mogelijkheden om

een bijdrage te leveren zijn te vinden op

www.mooiweerspelen.nl

14 juni

Kennis Expo

Delft

Kennisexpo Delft is het jaarlijkse Delftse hightechbusiness

event, georganiseerd door Technet Delft,

ICT Kring Delft, Delft Design en HighTechCentreDelft.

Sprekers, presentaties èn gelegenheid om te

netwerken, bijvoorbeeld tijdens de barbecue. Meer

info en aanmelden: www.kennisexpodelft.nl

25 juni

Zomerbarbecue

Delftse ondernemers ontmoeten

elkaar tijdens de jaarlijkse Delft

Verbindt Zomerbarbecue.

Aanmelden en meer info:

www.delftverbindt.nl

28

juni

Delft.business

backstage: IKEA

Een kijkje achter de schermen, speciaal voor de

lezers van Delft.business. We verzamelen om 09.00

uur en de tour duurt tot ca 10.30 uur. Deelname is

gratis. Aanmelden kan via info@delftbusiness.nl

3 juli

18.00-23.00 uur

Dea Dia feest

Het Delftse netwerk van vrouwelijke

ondernemers viert haar 11-jarig bestaan!

Meer info: www.deadia.net

64


delft.business/agenda

7 & 8

september

Taptoe Delft

Twee dagen genieten van nationale en

internationale taptoe optredens op de

historische Markt in Delft. Wilt u dit evenement

ondersteunen als sponsor?

Op www.taptoedelft.nl vindt u het

uitgebreide partnerplan en ziet u ook

welke bedrijven u al voorgingen.

11 september

Werkwaardig

Masterclass

Ruitenburg adviseurs &

accountants verzorgt deze

masterclass met als thema

Innovatie en Fiscaliteit.

www.werkwaardig.nu

21 t/m 23

september

Delft

Serveert

Het Delftse food festival strijkt

ook dit jaar weer neer op het

Agathaplein

www.delftserveert.nl

Westcord

Thirstday’s

Onder het genot van een drankje en

een hapje Iedere laatste donderdag van

de maand bij Westcord Hotel Delft met

relaties en/of collega’s vieren dat het bijna

weekend is: www.westcordhotels.nl/

netwerkborrel-delft/

6

september

Delft.business

backstage:

Stadsarchief

Tijdens een bezoek aan het prachtige

nieuwe pand van het Stadsarchief

maakt u kennis met de parels

van Delfts erfgoed.

Inloop 16.00 uur.

Aanmelden kan via:

info@delftbusiness.nl

Kijk voor

de complete agenda

op www.delft.business

65


delft.business

Deze editie is gemaakt met medewerking van:

Alyssa van Heyst

www.alyssavanheyst.nl

Banketbakkerij Stoffer

www.banketbakkerijstoffer.nl

Basisschool De Regenboog

www.rkbsderegenboogdenhaag.nl

Bètasteunpunt Zuid-Holland

www.regionaalsteunpuntzuidholland.nl

Connekt

www.connekt.nl

De Kokkerie

www.dekokkerie.com

De Vak

www.vak-delft.nl

Delft Marketing

www.delft.com

DOK

www.dok.info

Eigen Bediening

www.eigenbediening.nl

Gemeente Delft

www.delft.nl

Grotius College

www.grotiuscollege.nl

Hogeschool InHolland

www.inholland.nl

Hofje van Pauw

www.hofjevanpauw.nl

IFoT

www.ifot-delft.com

Improve

www.improve.nl

Jet-Net & Technet

www.jet-net.nl

Kinderacademie

www.kinderacademie-delft.nl

Koperen Kat

www.koperenkat.nl

LaPorta Vitale

www.laportavitale.nl

Lijm & Cultuur

www.lijmencultuur.nl

Mifit personal sport coaching

www.mifitsport.nl

Museum Prinsenhof Delft

www.prinsenhof-delft.nl

NEN

www.nen.nl

No13

www.no13.nl

Ondernemersfonds Delft

www.ondernemersfondsdelft.nl

Online leren TU Delft

www.online-learning.tudelft.nl

OPEN

www.voorjebuurt.nl/open

Pauw Coaching

www.pauwcoaching.nl

Perspektief

www.perspektief.nu

Prysmian Group

www.nl.prysmiangroup.com

Restaurant Kruydt

www.kruydt.nl

Royaume Security Services

www.rm-security.com

Ruitenburg adviseurs & accountants www.ruitenburg.nu

Smart lab TU Delft

www.smartptlab.tudelft.nl

Stadsarchief Delft

www.archief-delft.nl

Startup-Corner

www.startup-corner.com

Steendam Herenmode

www.steendam.net

TEDxDelft

www.tedxdelft.nl

The Penthouse

www.thepenthouse.nl

TOPdelft

www.topdelft.nl

Tremani

www.tremani.nl

TU Delft

www.tudelft.nl

Westcord Hotel

www.westcordhotels.nl

Werkse!

www.werkse.nl

Werkwaardig

www.werkwaardig.nu

Westvest Notarissen

www.westvest.nl

Zakelijketrainer.nl

www.zakelijketrainer.nl

en alle adverteerders

Colofon

Concept & initiatief

Nannette Verschoor, Sabine van Meeteren

en Dennis Wiegman

Eindredactie

Jacqueline Eckhardt

Ontwerp en artdirection

Paul Roos

Opmaak

Micha de Bie

Redactie

Fiona van den Bergh, Hanna Beukers,

Andrea Dronk, Nadine Fischer, Petra Homan,

Nico Jouwe, Sabine van Meeteren, Stephan Slee,

Nannette Verschoor, Annemarie de Vries,

Edith Vos en Allard Zoutendijk

Fotografie (pagina’s)

Cheryl van Adrichem (61, Gouden Eeuw)

Marjoleine Droog (36/37)

Alyssa van Heyst (Over en Uit, p.68)

Hilde Holstein (60, Golden TenLoop)

Martien de Man (45/46)

ImagePeople (5/41/63)

Judith de Rond (56/57)

Guus Schoonewille (25/26/27/34)

Ronald Speijer (cover/7/14/15/16/17/18/30/31/32/

33/35/38/43/44/50/51)

Marco Zwinkels (54/55)

Verkijk Fotografie (60, TEDxDelft)

Sales support en traffic

Hanna Beukers

Online platform

Nota Bene

Druk

Quantes

Verspreiding

PostNL

Delft.business is hèt zakelijke magazine voor de

regio Delft en wordt vier keer per jaar in een oplage

van 5000 exemplaren gratis verspreid bij ondernemingen

en organisaties vanaf twee medewerkers

in Delft, Delfgauw, Pijnacker/Nootdorp, Den Haag

Ypenburg, Den Haag Forepark, Schipluiden en Den

Hoorn.

De redactie van Delft.business verzorgt de inhoud

van het magazine. Deze maken we deels in samenwerking

met betalende partners.

Delft.business is een uitgave van DOTbusiness

Surinamestraat 9 • 2612 EA Delft

015-7900060 • info@delftbusiness.nl

Wijzigingen of afmeldingen: info@delftbusiness.nl

©2018 DOTbusiness – Artikelen en foto’s uit Delft.

business mogen alleen met schriftelijke toestemming

van de uitgever worden overgenomen. De

uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

de inhoud van advertenties.

Delft.business wordt CO 2

-neutraal gedrukt.

www.delft.business

66


delft.business

Volgende nummer: herfst 2018

Duurzame zaken

Lancering: maandag 24 september in The Green Village, Delft

Ideeën? Voorstellen? Mail info@delftbusiness.nl


Over en uit•

Elke editie sluit een Delft.business-fotograaf af met een foto waar hij of zij trots op is. Deze keer: Alyssa van Heyst.

“Ik combineer dagelijks twee passies, want ik ben leerkracht in het basisonderwijs en fotografe. Op school leer ik kinderen zich verder

te ontwikkelen. Als fotografe leer ik zelf van elk beeld dat ik maak. Deze foto van de Oude Kerkstraat in Delft laat mijn specialiteit zien;

een weerspiegelende foto (puddlegram). Mijn droom is om als reisfotograaf op pad te gaan, te exposeren en mijn werk te verkopen.” •

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!