Views
3 months ago

boekenlegger

Vooraankondiging van Zandleven & zoon, een biografisch verhaal van Thomas en Jan Adam Zandleven

Zandleven & Zoon Dit verhaal over de schilders Zandleven is volgens de wetenschappelijke normen geen biografie, maar wel gebaseerd op onderzoek, correspondenties, recensies en persoonlijke levensverhalen. Thomas vond het leven in zijn ouderlijk huis zo onaangenaam dat hij met wat guldens op zak in het voorjaar van 1857 wegliep en zich daarmee onttrok aan de harde hand van zijn vader en de pesterijen van zijn broer. Per trekschuit en te voet bereikte hij het huis van zijn tante in Duitsland terwijl zijn familie in Leeuwarden wanhopig de gracht liet dreggen. Nadat hij in Duitsland het schildersvak had geleerd, ondernam hij een voetreis naar Geneve en werkte vervolgens in heel Nederland waaronder in Enschede waar in 1862 de stad door brand verwoest was. In Castricum vond hij zijn geliefde waarmee hij trouwde en zich in Koog aan de Zaan vestigde. Hun eerste kind, geboren in 1868, was een zoon Jan Adam. Naast schilderen stookte Thomas ook verf en vernis en de zaken gingen goed. Voor hem stond de toekomst van zijn zoon vast. Jan Adam openbaarde al jong zijn tekentalent waarmee hij doorwilde, maar aanvaarde tegen zijn wil een rol in de fabriek. De verhouding tussen vader en zoon, elk met hun eigen allesomvattende ambitie, werd grimmig en de harmonieuze sfeer van weleer was in huize Zandleven ver te zoeken. Thomas was te druk om het verdriet van zijn vrouw te zien. Nadat ze twee keer een baby had verloren, een zoon achtereenvolgens in de gevangenis en een krankzinnigengesticht zat en haar enige dochter overleed, kon zij het leven niet meer aan. Onverschillig voor de wens van zijn oudste zoon liep de spanning tussen vader en zoon zo hoog op dat de bom barstte en Jan Adam een moeizaam traject startte om zich de schilderkunst eigen te maken. Naast de harde tucht die hij zichzelf oplegde, voerde de blijdschap over het zich vrijmaken van de fabriek de boventoon. De natuur, de kleuren, het licht en de stilte, hij genoot er van. Dat hij er in slaagde zijn vrouw te vertellen dat hij ook van een man hield en dat zij er na een worsteling met zichzelf in toestemde dat die vriend bij hen kwam wonen, was de tweede grote overwinning in zijn leven. Zandleven & Zoon verschijnt in de winter van 2018/2019 Werk van Jan Adam is te zien op www.zandleven.nl Belangstelling voor het boek? ria.snoek50@gmail.com 0570 627888