22.06.2018 Views

Wijzer 2018 zomer MEO

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KATERN:

NUMMER 2 • ZOMER 2018

INFORMEERT, INSPIREERT, AMUSEERT

In dit nummer o.a:

Digiwijs 3.0: nieuwe computers

Toekomst Stadsbrug onder druk

Leerwerkbedrijf Naald & draad

De redactie stelt zich voor

Kookinstuif

Verkiezingsdebat

Een blad voor en door cliënten


COLOFON

VOORWOORD

Namens de

Redactie

Redactie Wijzer/Hartekreet

Huib van Belkom

Anthonie Caspers

Suzette Gerritsen

Robert Giesberts

Jasper van der Krans

Ellen Schepers

Desmond Stufkens

Charlotte Thoolen

Erwin Zijtveld

Foto Voorzijde

Ellen Schepers

Illustratie achterzijde

Gerald Scheepmaker

Vormgeving

Anton van der Vlis

Kopij herfst nummer

uiterlijk 20 augustus 2018

Het is allemaal even wennen. De reacties op de eerste Wijzer

waren nogal verdeeld. Het blad is zakelijker geworden. De

meeste deelnemers zijn blij dat er gelukkig nog altijd ruimte vrij is

om in het katern De Hartekreet hun zegje te kunnen doen. Wat informatie

voorziening betreft is het blad er duidelijk op vooruit gegaan.

Niet alleen De Wilg maar ook de andere locaties van WIJ 3.0 komen

nu beter aan bod. Ook is iedereen te spreken over de vormgeving

van het blad. Op de website van De Wilg, onder het kopje ‘nieuws’,

kan De Wijzer online gelezen worden. Tevens is het is de bedoeling

dat De Wijzer zo spoedig mogelijk op de website van WIJ 3.0 te

lezen zal zijn.

Ook in het tweede nummer van de Wijzer zijn weer de nodige informatieve

teksten te vinden. In het katern de Hartekreet komt het

persoonlijke meer aan bod. Er is een voorstelrondje van de redactie

in terug te vinden. Je kunt er middels een interview kennismaken met

de mensen van Naald en Draad. In de agenda staan goede tips voor

de zomer.

Veel leesplezier en een fijne zomer!!!

Redactieadres

WIJ 3.0 / De Wilg

Mecklenburglaan 3-5

3581 NV Utrecht

tel: 030-2513672

e-mail:

redactiewij30@gmail.com

/ ZOMER 2018 / 2


4 12 17

INHOUD

Kopij van WIJ 3.0

Kopij van cliënten

2 Colofon & voorwoord

4 Burgemeester bouwt met Wijkbedrijf

Wethouder doet aftrap bij nieuwe

computers voor Wij 3.0

5 Korte berichten

Blik op de klant

AVG: wat betekent het voor mij?

6 Toekomst locatie Stadbrug onder druk

Laagdrempelige daklozenopvang activeert

7 Vakbonden maken psychische aandoeningen

bespreekbaar

Samen Doen 12 april: dat beviel!

8 Leer de fijne kneepjes van het naai-vak

10 De redactie stelt zich voor

12 Gezond en lekker eten

13 Activiteiten WIJ a/d Werf

Expositie Joe Bowe

14 Verkiezingsdebat

15 Wist je dat

16 Spreuken & uitspraken

17 Ingezonden kopij

18 Agenda

19 Nawoord en sorbet recept

20 Tekening van Erwin Zijtveld

/ ZOMER 2018 / 3


Wethouder doet aftrap

bij nieuwe computers

voor Digiwijs 3.0

Burgemeester

bouwt met Wijkbedrijf

De dag van de vrijwilligers, NLDoet bracht burgemeester

Van Zanen naar de tuin van Ghanadreef 2a.

Daar trof hij Martijn heus, leerwerkmeester van het

Wijkbedrijf die hem hielp bij het maken van bakken

voor moestuintjes. Een klus met zagen, passen en

meten, en timmeren. Ghanadreef is de Overvechtlocatie

van Tussenvoorziening, Inaya Zorg en

Abrona. Ook de wethouders gingen er aan de slag

met assistentie van het Wijkbedrijf. Zo werd die dag

de tuinschuur opgeknapt, een grote kas in elkaar

gezet, trof men voorbereidingen voor een kippenhok

en werd een boom verwijderd.

Door alle hulp heeft de locatie nu een mooie tuin

die met name de bezoekers van Inaya nieuwe

mogelijkheden biedt om bezig te zijn. Martijn Heus:

“De samenwerking met de burgemeester was leuk

en ging hartstikke goed. Het was voor iedereen een

mooie dag!”

Wethouder Diepeveen heeft onlangs het computerlokaal

in Hart van Hoograven geopend. De oude

computers in het lokaal zijn vervangen door nieuwe

exemplaren. Het is de eerste computerruimte in de

rij: in meerdere buurtaccommodaties met computerlokalen

zal WIJ 3.0 de komende tijd de apparatuur

vernieuwen. De wethouder deed in Hart van Hoograven

symbolisch de aftrap voor deze vernieuwingsronde.

De nieuwe computers maken voortzetting

mogelijk van de computercursussen die Digiwijs 3.0

in de stad verzorgt.

De gemeente Utrecht hecht veel waarde aan faciliteiten

waar mensen kunnen oefenen en digitaal

vaardig kunnen worden. Te veel Utrechters zijn

niet of onvoldoende

digitaal

vaardig en zitten

daardoor in een

zeer kwetsbare

positie. Daarom,

zo stelde de

wethouder, heeft

de gemeente

Utrecht geld vrij

gemaakt om in tal

van ontmoetingsplekken

in wijken

waar computerinlopen

en computercursussen gegeven worden,

de apparatuur te vernieuwen. Dit was hard nodig

omdat er overal op oude tweede handscomputers

werd gewerkt die niet meer voldeden voor oefenen

cursusgebruik.

De komende maanden worden onder meer computers

vernieuwd in buurthuis de Jager en de werklocatie

de Strooij (Overvecht), buurthuizen Zuilen,

de Speler en Oase (Zuilen), Hart van Noord en

Rosa (Kanaleneiland) en De Weide Wereld in

Vleuten/ De Meern. De vernieuwing gebeurt

door het ICT Werkbedrijf Den Dolder.

/ ZOMER 2018 / 4


Korte berichten

Werkbedrijf ICT in Den Dolder ontving 150 oude

computers van de Bibliotheek Utrecht voor de

recyclingactiviteit? Recent kwamen daar tientallen

computers bij van bouwbedrijf VIOS.

Ruim 8.300 Utrechters maakten in 2017 gebruik van

de laagdrempelige sociale en werkactiviteiten via

sociale prestatie. Hiervan meldden zich 3.600 voor

sociale activiteiten waarvan ruim 600 bij WIJ 3.0.

Aan arbeidsmatige activiteiten deden in de stad in

2000 deelnemers mee, waarvan de helft bij WIJ 3.0.

kleed en de volgende 9 staan al klaar. Helaas is het

lastig om genoeg spijkerbroeken te verzamelen.

Vandaar ook de oproep aan iedereen die op het

punt staat om oude spijkerbroeken weg te gooien:

ze van harte welkom bij WIJ 3.0 in Nieuwegein!

Schilderen

In Syrië was Mahmod al bezig met schilderen en dit

heeft hij in Nederland voortgezet. Naast prachtige

vergezichten en surrealistische kunst schildert hij

ook bloemen, landschappen en mensen.

HIeronder zie je één van Mahmod’s schilderijen

die hij bij WIJ 3.0 gemaakt heeft.

In locatie de Strooij zijn recent atelier SPAT en Spat-

Lab ingehuisd. Beiden zijn activiteiten van de Tussenvoorziening.

De activiteiten bieden (ex-)cliënten

van de Tussenvoorziening mogelijkheden creatief

hun dag te besteden.

WIJ 3.0 beschikt sinds kort over een ANBI-stichting:

Start 3.0. Met deze stichting lossen we het

probleem op dat mensen met een werkloosheidsuitkering

geen vrijwilligerswerk bij ons mochten

uitvoeren. Zij mogen dat namelijk alleen bij anbiorganisaties

doen.

WIJ 3.0 is officieel erkend als ISO 2015 gecertificeerd.

Eerder waren we al 2008-gecertificeerd

maar we voldoen nu ook aan alle nieuw bijgekomen

regels.

Blik op de klant

Toveren met textiel en kwast in Nieuwegein

Mahmod (54) zet bij WIJ 3.0 in Nieuwegein zijn talent

en ervaring als kleermaker in om onder andere

stoelen te bekleden. Hij doet dit met de stof van

oude spijkerbroeken. Drie jaar geleden kwam hij

vanuit Syrië naar ons land. In Damascus runde hij

tot dan al 30 jaar een kleermakers-atelier.

Per stoel is Mahmod ongeveer een dag bezig met

het bewerken en bekleden. De stoelen komen uit

oude bedrijfsboedels of worden gedoneerd. Nadat

de stoelen opnieuw zijn bekleed worden ze via

bijvoorbeeld Marktplaats verkocht. WIJ 3.0 gebruikt

de opbrengst voor de aanschaf van nieuwe materialen

bij dit en andere projecten.

Met één spijkerbroek kan Mahmod precies één

stoel bekleden. Hij heeft inmiddels 5 stoelen be-

AVG:

wat betekent het voor mij?

Het zal je niet zijn ontgaan: sinds 25 mei is er

nieuw europees beleid om je persoonsgegevens te

beschermen. WIJ 3.0 moet nu nog zorgvuldiger omgaan

met persoonlijke informatie van haar cliënten.

Het recht om over je eigen informatie te beschikken

is versterkt. WIJ 3.0 doet dit door:

1. cliënten duidelijk te informeren over wat wij met

hun persoonsgegevens doen. Onze privacyverklaring

is daarop aangepast. Die vind je op onze website.

Het privacystatement is niet ingewikkeld. Dat

mag van de AVG ook niet. Het moet voor iedereen

makkelijk te begrijpen zijn.

2. Bij het registreren van persoonsgegevens moet

WIJ 3.0 voortaan bewijzen dat die info op geldige

wijze is verkregen. Er is kortom een bewijs van toestemming

nodig. En het moet voor cliënten net zo

makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als

om die te geven.

We hebben hiervoor ons online aanmeldformulier

aangepast en er is daarnaast een Toestemmingsformulier

die cliënten gevraagd zal worden te tekenen

als ze hun persoonsgegevens aan ons geven.

schilderij: Mahmod

/ ZOMER 2018 / 5


Toekomst locatie

Stadsbrug onder druk

Locatie Stadsbrug ligt in de Merwedekanaalzone.

Die zone omvat een langgerekt gebied van de Van

Zijstweg tot Europaplein. De gemeente Utrecht is al

jaren druk bezig om dit gebied te veranderen: van

een bedrijvengebied moet het een woongebied

worden. Naast nieuwbouw zal er her en der ook

sloop van bestaande gebouwen plaatsvinden.

Binnen al deze veranderingen is onduidelijk of

Stadsbrug op de huidige locatie verder kan. En

welke alternatieven er zijn. Het is ons belang en dat

van de deelnemers dat in Zuidwest we een locatie

hebben. Tegelijk bedienen we met onder andere

het Klienteam en de koudweerregeling een doelgroep

die een locatie moet hebben op loop/ fietsafstand

van het centrum.

De laatste berichten van gemeente Utrecht zijn dat

verhuizen een reële optie is. Tegelijk is ook bij de

gemeente het besef dat de deelnemers van WIJ

3.0/ Stadsbrug beperkt zijn in hun mobiliteit. En ook

is de verbinding met de wijk Zuidwest belangrijk.

Vooralsnog is er geen besluit en ook geen alternatief

maar wordt er vooral nagedacht en gepraat. Is

er nieuws, dan lees je dat in een komende Wijzer.

Wijkbedrijf-deelnemers doen een mooie klus:

renovatie aan de Helmbloemlaan in Vleuten - mei 2018

Laagdrempelige

daklozenopvang activeert

Op de Nieuwegracht 92 komt per 1 december 2018

dé nieuwe stedelijke voorziening voor mensen die

in Utrecht dakloos worden of al zijn. Deze voorziening

zal worden uitgevoerd door het Leger des

Heils. De dagopvang aan de Catharijnesteeg sluit

met ingang van 1 december 2018.

Vanuit de voorziening komt er begeleiding en hulpverlening.

Dakloze mensen kunnen er terecht voor

eten, douchen en medische zorg. Daarnaast zijn er

enkele noodslaapplaatsen beschikbaar.

Onderdeel van de locatie is een buitenruimte en er

is veel aandacht voor activiteiten en werk. Bij dat

laatste zal WIJ 3.0 ook een rol vervullen, zo is met

het Leger des Heils afgesproken.

Met de nieuwe, laagdrempelige opvang wil gemeente

Utrecht bezoekers buiten of op de locatie

zelf activeren, zodat ze minder aanwezig zijn

op straat. Door snelle inzet van hulpverlening en

activering en de nadruk op herstel wil de gemeente

voorkomen dat mensen lang dakloos blijven.

Daklozen moeten door de snelle activering

spoedig weer zelfstandig kunnen wonen.

Springplank030

‘Snel herstel’ is ook de motivatie voor het plan

Springplank 030. WIJ 3.0 en de Tussenvoorziening

hebben in de afgelopen maanden aan dit plan

gewerkt. De inzet is om daklozen zo snel mogelijk

weer een woning te bieden en te laten werken.

De woning is hierin de voorwaarde om te kunnen

werken. De keerzijde is dat als de wil ontbreekt om

te werken er ook geen recht is op de woning. In de

komende tijd zal de gemeente een eerste oordeel

geven over het plan en wordt duidelijker hoe de

uitvoering ervan gaat gebeuren.

/ ZOMER 2018 / 6


Vakbonden maken psychische aandoeningen bespreekbaar

De vakbonden gaan zich inzetten voor het bespreekbaar

maken van psychische aandoeningen

op de werkvloer. Hun handtekening onder het

Manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ legde eind

maart dit voornemen vast. Doel is om samen met

werkgevers willen ze verzuim en prestatieverlies

terugdringen. Bijna de helft van de Nederlanders

krijgt ooit een psychische aandoening, zoals een

angststoornis, depressie of burn-out. Op dit moment

doen vertegenwoordigers van vakbonden en

ondernemingsraden weinig dat specifiek gericht is

op het bespreekbaar maken van psychische diversiteit.

Dit blijkt uit onderzoek

van Samen Sterk

zonder Stigma, een

organisatie die zich inzet

om psychische problematiek

bespreekbaar te

maken.

Grotere acceptatie van de psychische problematiek

op de werkvloer helpt WIJ 30 in onder meer IPS en

jobcoaching. Met IPS worden patiënten nog tijdens

hun behandeling al bij een werkgever geplaatst en

daar intensief gesteund.

Samen Doen 12 april: dat beviel!

In april hadden alle medewerkers van WIJ 3.0 een bijeenkomst

onder de titel Samen Doen. Die titel was nog meer dekkend als

ook de cliënten er bij waren, maar dan was het te vol geweest.

Het werd een bruisende en sfeervolle bijeenkomst waar via speeddaten

veel collega’s elkaar beter hebben leren kennen. Via enkele

workshops is met elkaar gepraat over de interne communicatie,

onze PR, de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek

en de agenda van de Ondernemingsraad. De bijeenkomst leverde

een boel suggesties en plannen op die momenteel verwerkt

worden. En dan moet er ook gekozen worden: wie doet wat. Want

ook al zouden we willen, alles tegelijk doen gaat niet. Een punt wat

zeker in beeld blijft is het brengen van verhalen over het werk en

de cliënten. Ervaringen van cliënten zijn dus erg belangrijk om te

weten. Het leert medewerkers meer over hoe cliënten hun werk

zien en het leert anderen buiten WIJ 3.0 beter wie we zijn, wat we

doen en waarom wat we doen zo belangrijk is.

/ ZOMER 2018 / 7


Het katern de Hartekreet biedt ruimte voor bijdragen van cliënten van WIJ 3.0.

Lees hier hun verhalen, interviews, gedichten, tekeningen, weetjes, tips voor uitjes,

spreuken en andere creatieve uitingen.

Heb je een verhaal, gedicht, leuk idee of tekening voor Hartekreet?

Neem dan contact op met de redactie!

Tel: 030-2513672

E-mail: redactiewij30@gmail.com

Huib van Belkom, Anthonie Caspers en Ellen Schepers

Leer de fijne kneepjes

van het naai-vak

In Overvecht, een beetje verscholen in

het groen staat de Strooij. Een klein

gebouwtje te midden van de hoge flats

dat Wij 3.0 deelt met andere organisaties.

Het bruist er van de activiteiten. Een van

die activiteiten is het leer-werkbedrijf

‘Naald & Draad’, waar de deelnemers de

fijne kneepjes van het naaivak leren.

Ria Kroon en Laura Heijne vertellen

enthousiast wat ze er zoal doen.

foto: Ellen Schepers

Het Naald & Draad-atelier is in volle actie als wij

ons aandienen voor dit interview. Medewerkers zijn

in de weer met lappen stof aan een tafel of zitten

gebogen over een naaimachine. Het atelier ziet

eruit zoals je je dat voorstelt bij een naaiatelier.

Je ziet paspoppen, een strijkplank, naaimachines,

een lockmachine, scharen, patroonpapier, attributen

met een voor ons onduidelijke functie, modetijdschriften,

naaitijdschriften, en veel – heel veel –

stukken stof op stapels en in plastic boxen.

Opdrachten op maat

Laura werkt aan een koningsblauw product. Met

enorme precisie stikt ze er een zwarte bies op. Laura

vertelt graag over haar activiteiten in het atelier:

“We werken aan broeken voor een Braziliaanse

drumband. Ik vind het heel leuk om in opdracht te

werken, want voor een opdrachtgever doe je alles

net even iets netter. Het is ook heel leuk om je

eigen gemaakte kleding te zien als die gedragen

wordt.”

“Vorig jaar hebben wij blouses gemaakt voor een

accordeonorkest. Mooi, en best ingewikkeld. We

gingen met elkaar naar een optreden toen het klaar

was, waarbij de musici droegen wat wij hadden

gemaakt. We kregen veel complimentjes en ik was

heel trots. Maar het is vervelend als dan blijkt dat

we toch nog een fout hebben gemaakt. Van één

blouse liep de naad bovenop de arm, en dat hoort

natuurlijk niet. Maar gelukkig kunnen wij alles herstellen.”

/ ZOMER 2018 / 8


Laura is 23 jaar. Als vooropleiding heeft ze praktijkonderwijs

gevolgd op de mytylschool. Op die

school was ze op haar plaats. Ze heeft een kleine

beperking die ze al in de buik van haar moeder

heeft gekregen. Ze denkt “met een bochtje”

zoals ze zelf zegt. “Nou, niets van gemerkt hoor,

dat bochtje!”

Eigen tempo

Laura werkt sinds anderhalf jaar drie volle dagen

per week in de Strooij. Soms aan opdrachten en

soms aan iets voor haarzelf. Het plezier spat eraf;

ze straalt ononderbroken. Laura: “Ja, ik heb het hier

erg naar mijn zin. Het liefst zou ik hier vijf dagen per

week zijn. Sommigen deelnemers zijn echt gevorderd,

anderen beginner, maar dat maakt niets uit.

Je kunt op je eigen tempo werken, maar ook veel

van Ria (werkbegeleidster) leren. Je kunt hier bij nul

beginnen, en eindigen bij tien”. Ze heeft de ambitie

om heel erg goed te worden: op naar de tien dus!

Hogere wiskunde

Ria Kroon, getooid met een centimeter om haar

hals, helpt en geeft leiding aan de medewerkers

in deze georganiseerde rommeligheid.

Ria legt iets uit aan een medewerker die ook

werkt aan een koningsblauw product: “En dan zet

je hier dat haakje, links daarvan komt een zak en

een bies, en aan de andere kant hetzelfde, maar

dan gespiegeld.” Naaien lijkt soms immers op

hogere wiskunde.

Maar je kunt er ook dingen in opdracht door ons

laten vervaardigen. Bijvoorbeeld een mooie jurk.

“Kom langs (op de openingstijden) met ideeën, herstelwerk

of een mooie lap stof om iets van te laten

maken.”

Zomerkriebels

“Ik ga in de zomer een weekje naar Antwerpen met

vriendinnen”, zegt Laura blij. “Lekker luxe in een

hotel. En lekker wijntjes drinken.” Geen Belgische

biertjes? “Eh nee, een wijntje is lekkerder.”

“En met de groep gaan we in de zomer een uitstapje

maken naar het museum”, vult Ria aan. Dat doen

we wel vaker als er een leuke tentoonstelling is.

Deze zomer is er in het Centraal Museum een tentoonstelling

te zien van Jan Taminiau (van die mooie

jurken van Máxima) tot 26 augustus.

Tip: Gebruik je U-pas. Je krijgt 50% korting op

de entree. Nog budget op je kaart? Dat kun je

gebruiken om de overige 50% te betalen.

NAALD & DRAAD

is een leerwerkomgeving: hier repareren

deelnemers kleding of maken zij in opdracht

kleding. Het atelier is er niet voor grote bulkopdrachten.

De specialisatie ligt in kleine

oplages die de nodige creativiteit en

ambachtelijkheid vragen.

Ria werkt bij Naald & Draad sinds 2015. In dit werk

komt alles samen wat ze leuk vindt én waar ze

goed in is. Ze is de koningin van het atelier, ziet

alles, doet alles. Als vooropleiding deed ze Jelburg,

een creatieve sociale academie, en de B-verpleging

(psychiatrie). Op de coupeuseopleiding leerde ze

alles van stof te maken wat ze in haar hoofd heeft.

Ze vindt het werk dat ze nu doet – naailes geven

en begeleiden – heel erg leuk, maar werkt ook aan

haar eigen ambities. Nu bekwaamt ze zich bijvoorbeeld

in maken van colberts.

Kom langs

Het zou echt ontzettend leuk zijn als Naald&Draad

meer bekendheid krijgt op de locatie Stroyenborch.

Ria: “Iedereen mag langskomen voor een vermaak-,

of een reparatieklusje. We doen het voor de helft

van het geld van een reparatieatelier in de stad.

Openingstijden en contact

Stroyenborchdreef 12, 3562 GN Utrecht

Telefoon: 030-878 15 35

Voor publiek: ma/di/do 10.00 – 16.30 uur.

Naailes: ma 14.00 – 17.00 uur

Facebook: Naald en Draad, stichting WIJ3.0

foto: Ellen Schepers

/ ZOMER 2018 / 9


DE REDACTIE VAN WIJZER

&

Anthonie Caspers

Ik ben 63 jaar, psychiatrisch patiënt en buitengewoon

vrijwilliger. Lange tijd heb ik medicijnen moeten

slikken. Daar ben ik nu vanaf. Ik heb de regie

nu beter in eigen hand. Voordat ik in de psychiatrie

belande heb ik in Utrecht kunstgeschiedenis gestudeerd.

Hoewel ik geen papieren door toedoen van

mijn ziekte aan mijn studie heb overgehouden, blijft

de beeldende kunst, met name de schilderkunst,

mij boeien.

In zorgcentrum Rosendael in Overvecht breng ik

boeken rond en als er behoefte aan is lees ik voor

aan ouderen. Voor de cliëntenbond in GGZ ben

ik twee zondagavonden in de maand als barman

actief.

Het beleven van schoonheid vind ik belangrijk. Dit

is volgens mij een weg om nader tot God te komen.

Die schoonheid vind ik op fietstochtjes in de natuur,

wandelend in de stad, tijdens het zingen in de kerk,

in musea en in boeken. Dat geeft mij troost en ik

blijf hoopvol gestemd.

Het werk bij de redactie bevalt me best. Ik schrijf

graag en het voorzitten van de redactievergaderingen

gaat mij goed af. Ik hoor van de lezers overwegend

positieve reacties op ons blad en zie de

toekomst van De Wijzer daarom optimistisch in.

Desmond Stufkens

Ik ben 44 jaar en ben een geboren en getogen

Rotterdammer. Mijn vader is Indonesisch (ik vind

Indisch en ook Chinees eten dan ook erg lekker)

en mijn moeder Nederlandse. Ik heb ook nog een

broer.

Ik heb 16 jaar in Rotterdam gewoond. Daarna ben

ik met mijn Moeder naar Den Helder verhuist. Daar

heb ik 25 jaar gewoond en heb daar de Mavo en

daarna de Meao afgerond.

Toen ik nog in Rotterdam woonde heb ik bij de

Zeeverkenners gezeten en in Den Helder bij de

Zeekadetten.

Vanaf mijn 26ste heb ik ruim negen jaar in de

horeca gewerkt en nog vier jaar in de detailhandel

waarvan drie jaar in een tuincentrum.

In mijn vrije tijd hockey ik bij Schaerweijde in Zeist.

Verder heb ik nog veel hobby’s zoals: fietsen, lezen,

naar muziek luisteren, theater, varen/zeilen en

wandelen. Maar ook naar open dagen gaan van

de Marine, Luchtmacht of Landmacht en doe aan

militaire modelbouw.

Vanaf eind 2014 ben ik bij De Wilg terechtgekomen.

Ik sta daar vooral achter de bar, doe daarvoor de

bestellingen en tel de kassa.

Daarnaast zit ik ook bij de redactie van de

Hartekreet en ben ik vrijwilliger bij de Autismesoos.

Ik doe dit met veel plezier.

/ ZOMER 2018 / 10


&HARTEKREET STELT ZICH VOOR

foto’s: Charlotte Thoolen

Erwin Zijtveld

Hallo, ik ben van mei 1974. Op maandag- dinsdagen

donderdagmiddag werk ik op de locatie WIJ aan

de Werf. Daar ben ik coördinator van de mannengroep

en houd ik de tuin mooi bij.

Voorheen was ik coördinator van de parkeergarage

en de tuinen. Dat heet nu coördinator van de mannengroep

(en de tuin). Een baantje waarvan ik altijd

heb gedacht dat leidinggeven niet voor mij was en

is weggelegd . Maar de omgang met mensen tijdens

het werk gaat nog steeds heel goed, vaak ook

vanzelf. Aanwijzingen zijn alleen nodig als ik dingen

over het hoofd zie. Dit gebeurt soms als er na lange

tijd iemand weer komt werken. Voor mijzelf een

teken dat ik het wel goed doe. Met de tuin gaat het

goed mits alles op zijn plek blijft staan.

Afgelopen tijd heb ik een aantal workshops gevolgd;

zelf zeep maken, tinnen figuurtjes gieten, en

onlangs mezenbollen maken en/of pinda’s rijgen. Ik

volg ook computerles bij ‘De Wilg’.

Sinds ruim een jaar ben ik redactielid van De

Hartekreet/Wijzer. Een keer in de twee weken neem

ik deel aan de redactievergadering. Vaak maak ik

mij hard voor de echtheid en oorspronkelijke tekst

van de kopij die wordt ingeleverd door de cliënten.

Huib van Belkom

Ik ben 59 jaar oud en maak sinds 2007 deel uit

van het redactieteam. Ik schrijf onder andere de

notulen.

Als ik met tekst werk, ben ik in mijn element. Eerst

wilde ik alleen bureauredacteur zijn, maar het laatste

half jaar ben ik twee keer meegegaan om een

interview te doen. Dat is me goed bevallen. In een

interview verdiep je je in de mens. Dat interesseert

mij ook.

Toen ik vanuit Almelo kwam studeren in Utrecht,

heb ik de katholieke kerk achter me gelaten en

ben ik aan yoga en meditatie gaan doen. Dat had

ik beter niet kunnen doen; Ik werd er zelfzuchtig

en ziek van; God greep me in m’n nekvel. Ik ben

toen teruggekeerd naar mijn christelijke wortels.

Ik sluit niet helemaal de deur naar andere religies,

maar die hebben dan alleen een bijrol.

Mijn hobby’s zijn: muziek luisteren, wijze spreuken

verzamelen en sociale contacten. Ik kan ook wel

rustig thuis zijn om prikkels te verwerken en alles

op een rijtje te zetten. Als ik liefheb, voel ik me

gelukkig!

/ ZOMER 2018 / 11


Charlotte Thoolen

Gezond en lekker eten

Ieder donderdagmiddag en -avond is er

de Kookinstuif bij De Wilg. De deelnemers

koken samen een lekkere en gezonde

maaltijd en eten gezamenlijk.

Als ik de keuken binnen kom is het er al gezellig

druk. Er zijn al een aantal mensen druk groente

aan het snijden en op het fornuis staan er al hele

grote pannen klaar. In een van de pannen stampt

Kenneth Plet de aardappelen voor de aardappelen

puree. Kenneth: Ik heb al veel horeca ervaring,

ik ben ook kok bij Abrona. Ik kom graag naar

De kookinstuif, want ik houd erg van koken.”

Piet Homan is een deelnemer die al vanaf 1994 bij

de Kookinstuif komt. Piet: “Eerst was de kookinstuif

twee keer in de week bij De Boog aan de Oudegracht.

Nu is het een keer per week bij De Wilg.

Voor mij is de ontmoeting en het samen eten heel

belangrijk.”

Ieder zijn taak

Bij de Kookinstuif komen ongeveer 10 mensen. Een

aantal daarvan gaan mee boodschappen doen, de

andere snijden de groenten of dekken vast de tafel.

Ook zijn er een aantal die niet helpen bij de voorbereiding

maar juist helpen bij het opruimen en de

afwas.

Margreet Spijker komt ook al een aantal jaren bij

De Kookinstuif. Margreet: “Vooraf

aan deze activiteit doe ik conditietraining

in het Wilhelminapark.

Ik help altijd mee met

de voorbereiding en het

dekken van de tafel. Het

snijden van groente ligt

mij niet zo.”

Margreet Spijker

Rene en Luce

Vrijwilligers

Rene en Luce zijn vrijwilliger bij De kookinstuif.

Luce is er iets meer dan een jaar. En Rene werkt er

alweer twee jaar. Zij doen dit met veel plezier.

Rene: “Ik zocht vrijwilligerswerk waarbij ik mijn

kookhobby kon combineren met het werken met

een kwetsbare doelgroep. Bij De Wilg voelde ik me

al snel op mijn plek. Het contact met alle deelnemers

en vrijwilligers vind ik het leukste. Het is fijn

om met iedereen een band te kunnen opbouwen.

Het bereiden van een maaltijd voor 25 personen is

ook echt een groepsproces waaraan iedereen zijn

steentje bijdraagt. ”

Luce: “Ik hou van koken, maar het samen met de

deelnemers koken en de gezelligheid eromheen

maakt voor mij de activiteit. Vooral nu ik er wat

langer rondloop, ken ik de deelnemers beter en

krijg je ook een echte band met hen. Het is een

super gezellige groep, met een leuke dynamiek en

samen krijgen we het voor elkaar om iedere week

een lekkere maaltijd op tafel te zetten!”

Elke week een ander menu

Luce: “Het menu wordt meestal samen met de

deelnemers bedacht, zij hebben vaak zelf ideeën

en dingen die ze lekker vinden. Rene: “Favoriet

zijn Hollandse gerechten als stamppot, bloemkool

met kaassaus en witlof met ham en kaas, maar ook

Macaroni, Chili Con Carne, Nasi met pindasaus en

Lasagna worden graag gegeten. Ook probeer ik

soms wat nieuwe gerechten uit om mensen weer

eens te verrassen, zoals Indiase curry of Marokkaanse

couscous.”

Foto’s: Charlotte Thoolen

/ ZOMER 2018 / 12


Luce: “De hoofdgerechten worden vaak van

tevoren bedacht en de toetjes bedenken we soms

spontaan tijdens het maken van de boodschappenlijst.

Als het bijvoorbeeld opeens erg mooi weer is,

bedenken we spontaan dat we zin hebben in een

ijs-toetje of iets dergelijks.”

Op het menu staat vandaag: (vegetarische) vissticks,

spinazie, worteltjes en aardappelen puree.

Het is erg mooi weer dus iedereen eet gezellig

buiten aan de mooi gedekte tafels.

Rene: “Richting etenstijd moet er soms nog een

hoop gebeuren en is het altijd even hard doorwerken,

maar het is altijd weer een feestje als die

warme borden weer op tafel staan.

Na het toetje staat er vaak een berg afwas, maar

zelfs dat is leuk als je het met zijn allen doet!”

Kenneth en Valentijn

Activiteiten WIJ a/d Werf

Bij WIJ aan de Werf kun je meedoen met leuke

activiteiten zoals:

• tekenen met begeleiding van muziek,

geleid door Lucien

• de mannengroep drie maal per week op

maandag- dinsdag- en donderdagmiddag.

Meld je aan bij Erwin zijtveld aan de Oudegracht.

• samen muziek maken met een bont gezelschap

van musici.

• Arabische les door Farid Maavi. De lessen

zijn gratis en op donderdag vanaf 12.30 uur.

Tussen al deze activiteiten door wordt er weer

aan de planten /tuin gewerkt. Als je wilt kun je

mee helpen.

Wil je meer informatie over deze activiteiten?

Of wil je je aanmelden?

Neem dan contact op met

Jolanda Kouffeld: 030 7371024

of stuur een mail naar info@wij30.nl.

Locatie WIJ aan de Werf:

Oudegracht 281 (onder winkel ZiZo)

3511 PA Utrecht.

‘A pretty fckn crazy exhibition’

bij WIJ a/d Werf

Joe Bowe (1989) exposeert werken geïnspireerd

door zijn opname afgelopen zomer bij Altrecht.

Vanaf zijn 16 e schildert hij in abstracte vorm met veel

verf en verschillende objecten.In de eerste kelder de

werken waarin letterlijk en figuurlijk restanten van

zijn opname zijn verwerkt.

Tijdens zijn manische-psychose verzamelde hij

ervaringen en spullen, deze heeft hij uitgewerkt

tijdens zijn herstel. Dit maakt zijn werken spannend,

beladen en herkenbaar voor patiënten en

GGZ werkers. In de tweede kelder exposeert

hij ouder, meer toegankelijk werk.

De expositie is gratis te bezoeken elke werkdag

van 9 tot 16.00 uur van 7 mei tot 12 juli.

www.Joebowe.com

/ ZOMER 2018 / 13


Charlotte Thoolen

Verkiezingsdebat

Met de gemeenteraadsverkiezingen

(21 maart) in het vooruitzicht, was er bij

De Wilg weer een verkiezingsdebat. Dit

debat moest meer duidelijk geven in de

standpunten waar de verschillende partijen in

de gemeente Utrecht voor staan. Belangrijke

onderwerpen kwamen aan bod zoals zorg,

veiligheid, werk en milieu. De bezoekers hadden

zich goed voorbereid en stelden kritische

vragen aan de verschillende partijleden.

De partijen

Aanwezig waren afgevaardigden van de volgende

partijen:

D66; VVD; CDA; PvdA; Partij voor de Dieren;

Student &Starter; Piratenpartij; SP; GL; DENK CU.

Opening en debatleider

Anneke Verhooren opende de bijeenkomst, introduceerde

de partijleden en legde de verschillende

stellingen voor aan de partijleden.

De stellingen waren tot stand gekomen uit de

vragen die bezoekers van tevoren hadden

ingeleverd. Hieronder lichten we de stellingen

over zorg en werk toe.

ZORG

‘Buurtteams overschatten hun deskundigheid’

Snellere doorverwijzing naar gespecialiseerde

hulp is hard nodig.’

Twijfel

D66: ‘Overschatten’ is niet de juiste woordkeuze

in genoemde stelling. Er zou meer geïnvesteerd

moeten worden in kennis voor mensen bij het

buurtteam en meer gebruik moeten worden

gemaakt van ervaringsdeskundigheid.

SP: Buurtteams doen nog niet helemaal wat zij

moeten doen. 1 loket is wel prettig, maar dan moet

je op die ene plek wel goed worden geholpen.


‘bezuinigingen gaan ten koste van goede voorzieningen’

voorbeeld: sluiten van het ambulatorium

van het WA huis.

De meeste partijen twijfelde over deze stelling.

CU: Het behouden van het ambulatorium is niet gelukt.

Dit heeft te maken met het feit dat het ambulatorium

niet via de gemeente wordt gefinancierd.

In dit geval kan de gemeente dus niet veel doen.

VVD: De hoogte van het geldbedrag dat beschikbaar

is voor de zorg is moeilijk uit te leggen.

Er gaat nog steeds veel geld naar de zorg.

CDA: Er gaat juist steeds meer geld naar de

ouderenzorg. En er wordt meer in GGZ personeel

geïnvesteerd.

WERK/ACTIVERING

‘Gemeenten moet sociale ondernemers/welzijnsorganisaties

verplichten om een minimum van 5%

aan ‘eigen’ deelnemers in betaalde dienst te

nemen.’

Groenlinks: Helemaal mee eens

DENK: Niet mee eens. Niet verplichten, maar waar

mogelijk wel doen.

Studenten&starter: Niet mee eens. Het woordje

verplichten voor stimuleren.

Piratenpartij: Mee eens. Het geld moet weer in

handen van de zorg.

SP: Gemeenten moeten zelf het voorbeeld geven

en 5% ervaringsdeskundigen betaald in dienst

nemen.

VVD: Er zijn al landelijk quoten gesteld, daar

moeten organisaties zich aan houden.

‘Specialistische hulpverlening en een veilige

omgeving zijn voorwaarden voor het activeren

van mensen naar dagbesteding en/of werk. Hier

moet de gemeente meer geld voor vrij maken.’

Alle partijen hadden hier twijfels bij. Niet alleen

meer geld, maar eerst goed kijken wat mensen

wel kunnen.

Tegen

VVD en PvdA: Het buurtteam is het eerste aanspreekpunt,

dus het is logisch dat daar meer algemene

kennis is. Het doorverwijzen gebeurd dan

vanzelfsprekend.

Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van

bewoners. Heb je een goed idee waarvan je

denkt dat het interessant is voor de gemeenteraad?

Stuur dan een e-mail naar de gemeenteraad,

via raadsleden@utrecht.nl.

/ ZOMER 2018 / 14


Wist je dat:

☑ Paus Franciscus in 2016 Maria Magdalena in ere hersteld heeft door haar op 22 juli

een liturgische feestdag te geven?

☑ rugpijn de Nederlandse samenleving ongeveer 3,5 miljard per jaar kost?

☑ de oorzaak van rugpijn vaak onduidelijk is?

☑ er in Nederland 6 keer zoveel mensen overlijden door een val dan door een

verkeersongeluk?

☑ er in de Tweede Wereldoorlog drie vormen van verzet waren?

De eerste vorm was passief verzet, waarbij de maatregelen die de Duitsers oplegden

niet werden nageleefd. De tweede vorm was actief, niet gewelddadig verzet, zoals het

helpen van onderduikers, spionage en de illegale pers. Onder de derde vorm, gewelddadig

verzet, vielen onder meer overvallen op bonnenbureaus en gemeentehuizen.

☑ de gemiddelde Nederlander per dag 23 suikerklontjes aan suiker binnenkrijgt?

☑ er zelfs in karnemelk suiker zit?

☑ de bijbel in 55 landen verboden is?

☑ Maaike weleens van die grappige hoedjes draagt en die ze dan van Nicole krijgt!

☑ Maaike gestopt is met de begeleiding van de autismesoos!

☑ Fabiënne nu de begeleiding van de autismesoos op zich heeft genomen!

☑ Nicole er onlangs achter kwam dat een opberg box niet zo handig is om als opstapje

te gebruiken!

☑ Desmond altijd moet lachen als Jonne ballonnen aan het opblazen is!

☑ Marleen er na een tijdje pas achter is gekomen dat ze bij de wilg ook een magnetron

in de keuken hebben staan!

☑ Winny het soms lastig vindt om een blikje tomatenpuree met een blikopener open te

maken!

☑ de uithoflijn in Utrecht het duurste stukje trambaan van Nederland ooit is!

☑ een autistische jongen, inmiddels 15 jaar oud uit IJsland een replica van de Titanic

van lego heeft gebouwd, bestaande uit 56.000 steentjes, hij heeft hier vijf jaar over

gedaan en begon hier aan toen hij 10 jaar oud was!

☑ op 7 mei 2018 heeft de 22-jarige Australiër Felix Zemdegs een nieuw wereldrecord

Rubiks kubus oplossen gevestigd in 4 22 seconden!

Door: Desmond Stufkens en Huib van Belkom

/ ZOMER 2018 / 15


Spreuken & Uitspraken

Door: Huib van

Belkom

“De man die niet wil haten.”

Wim Aloserij zat in een beruchte Gestapo-gevangenis,

leed in drie concentratiekampen, overleefde een

scheepsramp, maar is altijd positief gebleven. Ook over Duitsers.

- Kop van een artikel over deze 94-jarige Nederlander in het AD.

Over hem verscheen onlangs een boek, “De laatste getuige”.

“Jezus heeft me geleerd mijn vijanden lief te hebben

en het oordeel over te laten aan de Schepper.”

- Wim Aloserij in dagblad Trouw naar aanleiding van zijn boek (zie hierboven).

“Het sterkste argument voor het Evangelie is een liefdevolle, hartelijke christen.”

Ellen G. White, profetes en stichter van de Kerk der Zevende Dags Adventisten.

“Er zit Leven in het offer.”

Betekenis: het is goed als ik mijn ego opzij schuif, omdat dan mijn ware zelf opbloeit.

Huib van Belkom

“Mensen van wie je het meest moeilijk kunt houden,

hebben misschien wel de meeste liefde nodig.”

- wijkagent Dwight van de Vijver. Dwight heeft in de Utrechtse wijk Kanaleneiland

een hoofdrol gespeeld in het bij elkaar brengen van verschillende bevolkingsgroepen.

Dwight komt uit een katholiek nest.

Bron: E.O. Visie (omroepblad).

“Je moet iets aan jezelf doen. Want als je je huis bouwt op poep,

blijf je in de poep wegzakken.”

- Een maatschappelijk werkster confronteerde crimineel Jozef

keihard met zichzelf. Jozef: “zij zag hoe negatief ik was,

dat ik altijd de confrontatie opzocht.”

Haar opmerking was het begin van

de geleidelijke verandering bij Jozef.

Bron: Nieuwsbrief

Gevangenenzorg Nederland.

/ ZOMER 2018 / 16


Wandelen

Op een presentatie vorig jaar in het stadskantoor

van de gemeente kwam het al ter sprake.

Wandelen. Er zijn digitale wandelroutes die je

alleen of met een groep kunt maken.

Ik zelf (Erwin Zijtveld) heb ook twee of drie van deze

wandelroutes gedaan waar je niet voor hoeft te

betalen. Deze routes vallen onder natuurbehoud en

staan op onderstaande websites:

• www.Utrechtlandschap.nl

• www.opdeheuvelrug.nl

Een ligt langs het spoor waar nu het Leger des Heils

huist en in Tuindorp Oost eindigt.

De andere routes gaan langs twee landgoederen

in de nabijheid van De Bilt. Je kunt je auto parkeren.

Wat je tegenkomt zijn tuin, bos, Engelse landschapsstijl

en er een boshuisje met een pergola

waar blauwe regen omheen groeit (op zijn mooist in

de bloeitijd). Er staan ook hele grote alleenstaande

bomen die je kijkpunt bepalen.

Door de nieuwbouw ‘Heerlijk Wonen op de

Veemarkt’ is de wandelroute met slootjes, hazelaarstruiken

en kruidenrijk gras helaas verdwenen.

Door: Erwin Zijtveld

Ingezonden kopij

Tuinkas

Naast de geleverde foto's alhier word er gebouwd

aan een kas in de tuin van De Wilg.

Vanaf half mei wordt deze kas opgebouwd. Mijn inziens

is de omvang opvallend, namelijk 3x zo groot

als een kas in een stadstuin zoals de mijne.

De kas is bedoeld voor dagbesteding en kan enigszins

verwarmd worden. Bij strenge vorst helaas niet.

Niet alleen de tuinman heeft hier plezier en werk

aan. Zelf vind ik deze kas geweldig, maar helaas bij

het ter sprake brengen, komt er vooralsnog weinig

respons op mijn enthousiaste opmerking over de

kas. Kom op! Het word een nieuwe dagbesteding

voor jullie!

Door: Erwin Zijtveld

Foto: Anthonie Caspers

Blijft u aan de lijn

Foto: Erwin Zijtbveld

De persoon of afdeling die u wilt bereiken, kan uw

oproep nu niet beantwoorden. Probeer het later

nog eens of blijf aan de lijn, dan wordt u doorverbonden

met de centrale receptie.

Deze tekst zal jullie misschien bekend voorkomen

als jullie bellen met het W. A. – Huis.

Door: Annet Maas

/ ZOMER 2018 / 17


Agenda

Expositie Jan Taminiau

Tot en met 26 augustus van dinsdag t/m zondag

Centraal museum Utrecht

Agnietenstraat 1, 3512 XA Utrecht

www.centraalmuseum.nl

Tropische Vlindertuin

Van 1 juni (10.00 uur) tot 16 september (16.30 uur)

Botanische tuinen Utrecht

Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht

www.uu.nl/botanischetuinen

Films en sterren op Kasteel de Haar

Vanaf 6 juni tot en met 31 oktober 2018,

staat Kasteel de Haar helemaal in het teken

van de wereld van films en filmsterren.

Kasteel de Haar

Kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens

https://www.bezoek-utrecht.nl/agenda/4210041868/

films-sterren-op-de-haar

550 jaar Kloostergebouw

Van 29 juni tot en met 29 september 2018

Pandhof Museum Catharijnenconvent

Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

https://www.catharijneconvent.n

Festival Oude Muziek

Van 24 augustus tot en met 2 september 2018

Binnenstad Utrecht

Soesterberg Flight Festival

Park Vliegbasis Soesterberg

Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest

25 augustus 2018 van 10.00 – 17.00 uur.

Open Monumentendag

Zaterdag 8 september 2018

Nederlands Filmfestival

Vanaf 26 september tot en met 5 oktober 2018

Festivalpalviljoen

Neude, 3512 AE Utrecht

/ ZOMER 2018 / 18


Nawoord

Het is de bedoeling dat in het katern De Hartekreet ook

steeds meer teksten van deelnemers uit andere locaties

dan De Wilg geplaatst zullen worden.

Heb je iets belangrijks dan wel iets leuks te melden

stuur het dan op naar ons. Kun je niet goed met de

computer over weg dan is er sinds kort een bakje voor

geschreven kopij bij de receptie van de Wilg.

Veel schrijfplezier!!!

Namens de redactie

Zomer recept

Sorbet ijs maken

In de jaren zeventig immens populair en daarna nog lange

tijd geserveerd door een bekend Chinees restaurant/ afhaalcentrum

aan de Oudegracht. Het restaurant bestaat niet meer

maar de sorbet nog wel. Hier volgt het recept voor 1 of meerdere

personen.

Benodigdheden:

• 1 bierglas/limonadeglas

• slagroom

• Seven up (7Up)

• blikfruit

• Vanille roomijs

• een rietje

• ijscowafel.

Bereiding:

Spoel het glas goed om met koud water, vul de bodem met

vruchten. Daar bovenop komen 1 of 2 bolletjes ijs, gevolgd

door een toef slagroom. Schenk hierop de Seven up in het

glas. Steek een rietje in het glas en een wafel in de slagroom.

Je hebt ook kleurrijke bolletjes of chocoladesaus om je sorbet

nog eens extra te versieren.

Door: Erwin Zijtveld

/ ZOMER 2018 / 19


tekening: Gerald Scheepmaker

/ ZOMER 2018 / 20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!