Juni 2018

glimmen

Inloopochtend

De eerste dinsdag van de maand juni was er weer, zoals

iedere eerste dinsdag, inloopochtend in het Trefpunt in

Glimmen. Behalve tijd om met elkaar in contact te komen,

was er ook weer een spreker uitgenodigd. Deze keer was dat

Bert Haan om iets te vertellen over het Appelbergenfestival.

Wat kan hij enthousiast vertellen over dit festival, dat ook dit

jaar weer wordt gehouden en wel op 31 augustus.

Onder de indruk waren we allemaal van al het werk dat komt

kijken bij de organisatie van dit feest. Het is niet alleen zorgen

dat er mensen komen, die muziek willen maken en het regelen

van geluid. Het begint al bij het jaarlijks aanvragen van een

vergunning. Wat een gedoe. Dat de gemeente daar niet iets op

kan vinden. Elk jaar andere vragen, ook heel onzinnige vragen en

heel veel papieren rompslomp. Verder moet het terrein geschikt

worden gemaakt: de paden worden vrijgemaakt van obstakels,

opdat niemand struikelt, verlichting die past in de omgeving

worden aangebracht en ook weer gedoofd als iedereen op

zijn plek zit, stoeltjes, drank etc. worden besteld en uitgereikt,

medische verzorging, veiligheidsvoorzieningen, etc. En dat

alles gebeurt door vrijwilligers. Alleen het geluid gebeurt door

beroepskrachten. Fantastisch allemaal. Veel van de aanwezigen

waren zo enthousiast, dat ze meteen wel kaartjes wilden

bestellen voor 31 augustus.

Bert gaf aan dat de kaartjes eerst beschikbaar worden gesteld

aan degenen, die vriend van het festival zijn. Daarna komen er

borden aan het begin en eind van het dorp dat het festival er is.

Dat is het moment dat u kaartjes kunt kopen (v.a. 9 juli).

Voor meer informatie zie www.festivalappelbergen.nl Daar

vindt u ook contactadressen om u aan te melden als vrijwillig

medewerker.

De inloopochtend gaat ook in de vakantieperiode door. Dat wil

zeggen de eerste dinsdag van juli en augustus bent u ook weer

van 10 - 12 uur welkom in het Trefpunt. Dat is ook het moment dat

u spullen kunt brengen voor de voedselbank.

Graag tot ziens

Corke van der Weijden

Nieuws van De Groenenberg

We zijn erg verheugd dat we twee nieuwe bestuursleden hebben

kunnen verwelkomen: Mieke van Wagenberg die woont aan de

Viaductweg en Vincent van Wolde die woont aan de Nieuwe

Kampsteeg. We zijn nu met 8 mensen, waarbij Mies Marttin,

onze secretaris, straks het stokje zal overdragen aan Mieke van

Wagenberg.

De activiteiten rondom Koningsdag waren goed. De Groenenberg

werd goed benut en daar zijn we blij mee. We zijn ook wel

verheugd dat een aantal mensen het initiatief heeft genomen

voor een bevrijdingsfeest op 5 mei, jammer dat het zo weinig

bezoekers trok.

De Groenenberglezingen zijn op zich prima, maar er is te weinig

belangstelling. Die van Wil Legemaat rond 4 mei was goed bezet,

maar bij zowel de lezing van Hein Bloemink als die van wethouder

Michiel Verbeek was dat niet het geval. Volgend seizoen gaan we

wel door, maar de frequentie gaat iets naar beneden.

In juni zal de gemeente een dag organiseren om plannen te maken

om van het gas af te komen in het kader van duurzaamheid, in de

Groenenberg. Later in de maand zal dat nog een keer gebeuren.

De musical van de Quintusschool is begin juli en daarna is het

echt vakantie. Half juli tot en met eind augustus is de Groenenberg

gesloten, tenzij er op verzoek iets gedaan moet worden.

We zijn drukdoende in samenspraak met de gemeente om

plannen te maken met de ruimte van het jeugdhonk. Deze ruimte

moet geschikt worden voor de jeugd, maar ook voor ander

gebruik. De vloer en de toiletten moeten echt worden aangepakt

en dat gaat gebeuren, zo lijkt het, we hopen zo snel mogelijk

tot zaken te kunnen komen. Daarna moeten we zelf een aantal

dingen oppakken, misschien dat we nog eens vragen om wat

hand- en spandiensten te verrichten en we moeten daar vooral

financiële dekking voor vinden. Kortom, we blijven drukdoende

om de Groenenberg bij de tijd te houden.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Glimmer’lei - juni 2018

11

More magazines by this user