Juni 2018

glimmen

Vereniging in de spotlights

BREICLUB ‘EEN STEEKJE LOS’

Opgericht in: september 2017 | Deelnemers: circa 10

Contact: Irene Strating | Facebook: Breicafe-Glimmen-steekje-los

Door Frans Somers - ‘Een Steekje Los” is zo ongeveer de jongste aanwinst van het Glimmense

verenigingsleven, want de breiclub bestaat nog maar sinds september 2017. Het idee voor een

breiclub- of beter gezegd breicafé - is oorspronkelijk ontstaan als een geintje vanuit wandelclubvoor-dames

genaamd ‘De Stoere Reeën”. Ongeveer één keer per maand komen de deelnemers bij

elkaar in dorpshuis de Groenenberg om samen met deze hobby bezig te zijn.

Op de avond dat ik de dames bezoek, tref ik een uitermate vrolijk gezelschap aan. En hoewel ik

bepaald geen expert ben op breigebied, kan ik op het eerste gezicht geen steekje los ontdekken in

de werken die de dames onderhanden hebben. Dat brengt ons dan meteen bij de hamvraag: Hoe is

deze naam ontstaan? Moet er een steekje bij je los zitten om samen te gaan breien? Bepaald niet,

volgens de circa tien aanwezige dames. Ze zijn ook niet de enige, want er zijn veel meer breicafé’s

in het land. Samen breien heeft vele voordelen, zoals gezelligheid, inspiratie bij elkaar op doen,

ideeën uitwisselen, van elkaar leren en natuurlijk ook af en toe lekker roddelen en de nieuwtjes in

het dorp uitwisselen.

Wat voor technieken worden er zoal gebruikt? Dat zijn er verschillende, variërende van werken

met haaknaalden, rondbreinaalden, weefgetouwen en punniken. Daarmee worden verschillende

producten gemaakt, zoals vingerhandschoenen, polswarmers, haarbanden, sokken en truien. Voor

henzelf, maar ook voor anderen, niet zelden op verzoek.

Kan de één beter breien dan de ander? Zeker, maar dat is helemaal geen probleem. Het is

geen wedstrijd wie het het beste kan. Iedereen kan er aan meedoen, ook mannen, jongeren en

enthousiastelingen van buiten Glimmen. Aan discriminatie doen ze niet bij de breiclub. Er wordt altijd

voor iets lekkers gezorgd en

er hoeft geen contributie

betaald te worden. Je wordt

alleen geacht minimaal

twee drankjes per avond te

bestellen, want het moet ook

een beetje uit kunnen voor

het dorpshuis.

Eigenlijk is gezamenlijk

breien een nieuw soort

yoga, volgens de dames.

Het is zeer ontspannend en

rustgevend om zo met elkaar

bezig te zijn. De aanwezigen

gaan er dan ook zeker mee

door. Nieuwe leden (m/v) zijn

dan ook van harte welkom!

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Rijksstraatweg 32,

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

9 september

om

2018

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

38

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - juni 2018

8

Glimmer’lei - januari 2016

More magazines by this user