Met het oog op morgen - 2e editie De Klerk Nieuwsbrief juni 2018

evanpelt
  • No tags were found...

MET HET

OOG OP

MORGEN

jun 2018

jaargang 2

#02

Nieuwsbrief

Project

Odfjell

Versterkte steiger in de Botlek

LEES VERDER OP PAGINA 2

Project

Brienenoord

Afmeervoorziening op de Maas in Rotterdam

LEES VERDER OP PAGINA 3

De Klerk in

Miniworld

Rotterdam

Ruim 80.000 bezoekers voor de werkschepen Westerschelde en Volkerak

LEES VERDER OP PAGINA 3

Voorwoord

De Klerk op schaal in Miniworld

V

Voor u ligt de tweede versie van onze nieuwsbrief

Met het oog op morgen’. In deze editie komen een

aantal vaste items terug zoals informatie over onze

KAM en certificeringen en uiteraard onze ‘Medewerker

in beeld’. Natuurlijk is er ook nieuws over lopende projecten en

onze organisatie.

Uw bijzondere aandacht vraag ik even voor ons kraanschip Volkerak.

Op de coverfoto van deze voorpagina ziet u ons kraanschip in

actie in de Hartelhaven van Rotterdam tijdens het afzinken van

een zinkstuk. Tevens ziet u naast mijn voorwoord ms Volkerak ook

‘in actie’ met een zelfde activiteit, maar dan als miniatuurmodel

in schaal 1:100 in de Rotterdamse Haven van Miniworld! En de

Volkerak is niet ons enige schip wat in Miniworld Rotterdam

werkzaamheden uitvoert, ook ons heischip Westerschelde is in

schaal 1:100 daar te bewonderen!

U zult zich misschien afvragen “waarom investeren in schaalmodellen?”.

Onze mening is dat de waterbouw als sector wordt

onderschat door de jeugd, want een baan in de ICT lokt toch veel meer? En die onderschatting

vinden wij jammer. Het is een bewuste keuze geweest om ook via deze unieke en

voor een breed publiek aansprekende manier, twee miniatuurschepen in de Rotterdamse

Haven van Miniworld, de jeugd al vroeg in aanraking te brengen met onze sector en te

laten ruiken aan het prachtige vak van waterbouwer.

Op pagina drie kunt u zelf een voucher voor gratis toegang voor Miniworld Rotterdam

uitknippen zodat u deze (miniatuur)schepen real-life kunt komen bekijken in de vakantieperiode.

Over het afzinken van zinkstukken gesproken, natuurlijk zijn wij als De Klerk

een middelgrote constructieve waterbouwer maar nog steeds realiseren wij met enige

regelmaat dergelijke werkzaamheden. Bij het bagger-, kust- en overwerk liggen onze

roots en dat zullen wij ook nooit vergeten. De knowhow hebben wij nog steeds in huis

en komt ons van pas bij de huidige multidisciplinaire projecten waar zowel constructieve

waterbouw als authentieke waterbouw in voor komen.

Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik om iedereen fijne vakantiedagen toe te

wensen. Ik wens u namens de directie veel leesplezier.

Groet,

Ron de Groot, Algemeen Directeur

De Klerk nu ook in Miniworld Rotterdam

De Klerk Werkendam 1


MET HET

OOG OP

MORGEN

Technisch adviseur Ivo van Dalen

Medewerker in beeld

Hij woont dan wel in Hank maar eigenlijk is Ivo van Dalen

het liefst op een eiland. Texel, Indonesië en Sicilië zijn z’n

favoriete plekjes. We hadden hem daar naar zeggen ook

best mogen fotograferen maar dat liet de begroting van de

nieuwsbrief niet toe.

T

Technisch adviseur staat er op zijn visitekaartje. Ivo is met zijn

46 levensjaren al zijn hele leven werkzaam bij De Klerk. “Na

de MTS en de HTS ben ik hier in 1992 aan de slag gegaan. Ik

begon als assistent uitvoerder. De eerste dag, ik weet het nog

goed, werd ik om half zes ‘s morgens opgehaald door Leen Schalken (oud

medewerker/uitvoerder). Een heel andere tijd. Eén keer hadden we een

werk vlakbij Den Helder met werkschip ‘Krammer’ midden in de winter.

Leen Schalken had een zomerhuisje voor me gehuurd, maar aan het eind

van de eerste avond in dat huisje was de gasfles leeg. “‘s Morgens was de

hele boel bevroren! Zelfs mijn dekens!” Ivo had het goed naar zijn zin bij de

Werkendammers en zijn praktisch inzicht gecombineerd met theoretische kennis

bleef niet onopgemerkt. Na de tijd als assistent uitvoerder werd hij achtereenvolgens

calculator/werkvoorbereider, ontwerpleider en technisch adviseur. “Ik

‘Het werkt veel fijner als je alles

onder één dak hebt”

adviseer onze ontwerpers, controleer het ontwerp en zorg voor de koppeling met de

uitvoering.” Eigenlijk is Ivo zijn carrière typerend voor de verandering die de civiele

sector heeft doorgemaakt. Toen Ivo in 1992 begon werd de hele werkvoorbereiding

en calculatie gedaan door drie man: Ron de Groot, Arie Schaap en Ivo. Tegenwoordig

zijn er bij De Klerk alleen al tien fte’s continu bezig met construct en design. “In het

begin huurden we nog wel eens freelancers in of werd het ontwerpwerk uitbesteed

aan ingenieursbureau’s. Daar hebben we ook best wel van geleerd, maar wat we

ook geleerd hebben is dat niets zo fijn werkt als alles in eigen huis hebben.” Het is

de combinatie van ontwerpen en maken, alles onder één dak wat Ivo zo aantrekt in

zijn werk. Het zou zomaar kunnen dat hij aan het eind van zijn carrière altijd bij één

bedrijf heeft gewerkt. “Dat zie je steeds minder, eigenlijk wel jammer. Ik sprak vorige

week nog een opdrachtgever waar wij 23 jaar geleden een werk voor maakten en dat

werk moeten we nu afbreken en opnieuw gaan maken omdat dat product aan het

einde van zijn levenscyclus zit. Ik zeg tegen die man: ”Weet je, ik kan dat hele werk

nog zo uit mijn hoofd uittekenen.”

project Odfjell

Versterkte steiger voor Odfjell voor verdieping in de Botlek

Proactief handelen en anders denken bezorgde De Klerk het werk om steiger nummer tien van

Odfjell in de Rotterdamse Botlek te mogen versterken. Uitgaande vraag van dit Noorse bedrijf was

om niet alleen de steiger te versterken maar om ook na te denken over een oplossing waarin het

risico op een schuivend talud kon worden beperkt.

P

Projectleider Johan Hertong: “De versterking is nodig voor de verdieping

voor de steiger met zes meter dieper zodat ook met laag water nog

steeds volgeladen schepen aan de steiger kunnen liggen. Maar dit

geeft ook het risico op afschuivend talud. Wij bedachten een gronddicht

scherm met extra palen die uiteraard door onze eigen schepen geheid

gaan worden.” Odfjell Terminals Rotterdam wil haar steiger versterken in verband

met de aanstaande verdieping van de Derde Petroleumhaven om (net als de Nieuwe

Waterweg) grotere schepen van het formaat LR2 (Long Range) met een maximum

van 160,000 DWT toegang te bieden. Het Havenbedrijf Rotterdam verdiept de haven

tot een diepte van circa 18 meter om dit soort grote schepen toegang te geven tot

de Derde Petroleumhaven waaraan Odfjell ligt. De engineering was half mei gereed

waarna de feitelijke werkzaamheden vanaf week 24 gaan starten. Medio oktober

moet inclusief de tweede fase het werk gereed zijn. “De vervanging van de fundering

onder de betonnen steiger zonder dat die wegzakt in zo kort mogelijke tijd is een echte

uitdaging”, aldus Johan Hertong. De totale werkzaamheden omvatten een nieuwe

ondersteuning voor het betonnen steiger op stalen palen, een vakwerkconstructie

voor overdracht van steigerbelastingen naar de fundering en extra fundering voor de

bestaande toeloopsteiger, het aanbrengen van damwand onder water voor het steiger

en het aanpassen van het remmingwerk en overige afmeervoorzieningen.

Cees van der Hek, senior projectmanager Odfjell: “De Klerk bood een

alternatief op de uitvraag, namelijk een risicoreductie in de uitvoering

door te werken met een subframe. Hierdoor blijft de draagkracht van de

bestaande steiger na verdieping in tact, en middels een juiste fasering

kunnen wij met de terminal doordraaien rondom de uitvoering. Dat is

heel belangrijk omdat er in deze periode nog een paar Suezmax schepen

aan moesten meren. Na de uitdieping kunnen straks de grote zeeschepen

direct aanmeren waardoor wij als Odfjell interessanter zijn voor marktpartijen.

We zijn hiermee de eerste in de Botlek!”

2 De Klerk Werkendam


Afmeervoorziening

duwbakken Brienenoord

Je verwacht het niet, maar hartje Rotterdam grazen op het

eiland Van Brienenoord prachtige Schotse Hooglanders

ter bevordering van natuurlijke landschapsontwikkeling.

Het eiland Van Brienenoord ligt in een buitenbocht van de

Nieuwe Maas bij Oud-IJsselmonde.

“Een heel

bijzonder project”

A

Aan het woord is Harry van Noorloos, bedrijfsleider van De

Klerk Staalconstructie die in zijn leven al heel wat bijzondere

staalprojecten onder handen had. Ook voor zijn begrippen is er

met de afmeervoorziening van de Brienenoord duwbakken sprake

van een groot project. 72 Ton per deel wogen de remmingen, nog

zonder de drijvers. Alle onderdelen werden prefab gemaakt en in Werkendam

geassembleerd door 18 werknemers. In totaal waren er meer dan ruim 22.000

manuren nodig om de klus te klaren. “Het was vooral een uitdaging om het

gewicht zo laag mogelijk te houden en toch voldoende sterk. ”

P

Pal naast het eiland in de lengterichting van de rivier liggen vaak lege

duwbakken te wachten op een volgende bestemming. De Klerk werd

gevraagd een nieuwe afmeervoorziening voor deze duwbakken te

ontwikkelen. De bakken liggen momenteel los op anker met alle gevaren

van dien. Door de harde stroming, storm en wisselende waterstanden raken de

bakken los, wat voor onverkwikkelijke situaties zorgt. Technisch adviseur Hans Tanis

en projectmanager Jeroen Duiser van De Klerk verklaren dat door innovatief denken

en pragmatisch doen de duwbakken binnenkort probleemloos afgemeerd kunnen

worden. Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam betrok De Klerk in bouwteam en

ingenieursbureau Witteveen + Bos adviseerde op haar beurt het havenbedrijf. Na het

nodige reken- en tekenwerk werd uit diverse ideeën gekozen voor de oplossing van

een drijvend afmeersysteem, bestaande uit geleidepalen met drijvende remmingwerken

en bolders. Tanis: ”We hebben gezorgd voor een oplossing zonder dat de

troslengte groter wordt bij wisselende waterstanden. Robuust en slijtvast. Duiser: ”Er

komt een afmeervoorziening van vijf ligplaatsen met keer twee sets van vier bakken,

waarvoor we dus tien remmingen en 20 palen nodig hebben. Najaar 2018 is alles

klaar. De veiligheid is dan weer gegarandeerd.” Tanis kwam ook nog met een typische

De Klerk aanpak door een proefvaart in te lassen. “Je moet zelf ervaren wat het is

om de trossen los te gooien.” Samenwerking tussen De Klerk Waterbouw en De Klerk

Staalconstructie bleek van grote waarde. Zo kunnen de drijvers, de remmingen en de

palen in eigen huis worden gefabriceerd. Heischip Westerschelde, met de

THW A-3000 PDS, gaat de palen heien die naar verwachting in het najaar van 2018

de bodem ingaan.

De Klerk nu ook in Miniworld Rotterdam

Het was bijna vertederend om te

zien hoe 25 medewerkers van De

Klerk op donderdag 17 mei hun ogen

uitkeken in Miniworld Rotterdam. Hun

heischip Westerschelde en kraanschip

Volkerak waren namelijk net onthuld

in deze Rotterdamse miniatuurwereld.

Miniworld Rotterdam (hartje

Rotterdam) is de grootste overdekte

miniatuurwereld van de Benelux. Met

82.000 bezoekers per jaar één van de populairste attracties van

de Maasstad. Algemeen directeur Ron de Groot lag uit dat De

Klerk de havenstad een warm hart toedraagt en daarom graag

eens een steentje bijdraagt. Het bijzondere van Miniworld zit

hem ook in het feit dat dit bedrijf (want dat is het) zelf alles

bouwt. Teamleider Dido Geluk van het modelbouwatelier: ”Dat

deze schepen zo exact door ons gebouwd konden worden is

ook te danken aan de hele goede tekeningen van de schepen,

dat maakt ons werk makkelijker. Onder het genot van een hapje

Kom onze schepen bekijken in

Weena 745 Rotterdam | www.miniworldrotterdam.com

Knip deze bon uit, lever ‘m in aan de kassa en

1 persoon krijgt éénmalig gratis toegang tot Miniworld


en een drankje mochten de medewerkers van De Klerk op hun

gemak de hele Miniworld bekijken. Heibaas Jan Broeders van

de Westerschelde over ‘zijn’ miniatuurschip dat nu dus ook in

deze attractie te bewonderen is: ”Ik vind het schitterend. Ik ga

zeker eens terug en dan neem ik mijn overbuurman ook mee.”

Kraanmachinist Gerrit Dekker van de Volkerak ziet zo’n bezoek

ook wel zitten: “Het schip is echt tot in detail nagemaakt, allles

zit erop en eraan. Ook de proporties zijn hetzelfde. Ik ga hier

zeker met mijn kleinzoon nog een keertje terug.”

Tegoedbon geldig tot 31 december 2018

max. 1 persoon per bon.

specimen

Deze bon is helaas in deze digitale vorm niet geldig!

Alleen genummerde exemplaren uit de originele hardcopy oplage kunnen gebruikt worden.

Nieuwe makelaar op de Liebherr R956

Het machinepark van De Klerk

is recentelijk uitgebreid met een

20 meter hoge makelaar voor de

multifunctionele Liebherr R956,

waarmee deze machine nu nóg

breder ingezet kan worden. Van

graaf- & baggermachine tot aan

volwaardige funderingsmachine.

Chef Technische Dienst Wim van Oord is er zeer content

mee. “Een mooie uitbreiding waarmee we nóg meer te

bieden hebben voor onze opdrachtgevers”. De nieuwe

makelaar is toepasbaar in een hoogte van 14 of 20

meter, waarmee de werkzaamheden tevens in 10

graden voor- of achterover uitgevoerd kunnen worden.

En of de machine nu uitgevoerd is met een trilblok, als

drukmachine of als boormachine, het kan allemaal!

De makelaar in z’n totaliteit is geleverd door Van den

Heuvel Reparatie & Service uit Werkendam, maar het

deel van 14 meter is door De Klerk Staalconstructie

gemaakt waarmee weer eens blijkt dat De Klerk

Werkendam veel ‘onder één dak’ te bieden heeft.

Kort na de introductie van de nieuwe funderingsuitbreiding

is de Liebherr R956 mét makelaar direct

ingezet. In het Zuid-Limburgse Itteren heeft de

machine vlot 2600 meter damwand verwijderd.

Wilt u meer informatie over deze machine? Neem

vrijblijvend contact op met onze materieelafdeling.

De Klerk Werkendam 3


MET HET

OOG OP

MORGEN

Voortgang en vooruitgang

certificeringen

Onlangs heeft weer de audit plaatsgevonden en die verliep

zonder grote tekortkomingen. Hiermee werd de overstap

naar de nieuwe norm een feit. Weer een stapje vooruitgang.

De Klerk probeert namelijk om steeds progressie te boeken

met certificeringen. Zo maakte het bedrijf ook de overstap

van Bureau Veritas naar DNV/Germanischer Lloyd. Dit bureau

biedt namelijk meer certificaten. Naast ISO-9001 en ISO-14001

zijn nu ook KIWA, NIL, EN1090 en ISO3824 hier ondergebracht.

Korte lijnen en snel schakelen zodat het milieu eerder

profiteert. Zowel ISO-9001 als ISO-14001 hebben hun eisen

vernieuwd met meer aandacht voor risicobeheersing.

De eerste grote wijziging in vijftien jaar. Belangrijkste

wijzigingen liggen in een grotere managementbetrokkenheid.

Directies worden geacht niet alleen te delegeren naar hun

Kwaliteitsmanager maar zelf ook bedrijfsbreed een stimulerende

en verantwoordelijke rol te vervullen. Een andere

vernieuwing is meer aandacht voor risicobeheersing die

explicieter afgebakend moet worden.

Veel lagere emissie met

schonere motoren ms IJmeer

De Klerk is continu actief met verminderde CO 2

uitstoot.

Natuurlijk is dit een verplichting. Maar het bedrijf ziet

minder CO 2

ook als een missie. Zo had vorig jaar heischip

Noord nog de primeur om als eerste schip ter wereld te

gaan varen met vrachtwagenmotoren, de zogenaamde

PACCAR/DAF MX-11 Stage V motoren die zorgen voor

een aanmerkelijk lagere uitstoot. Niet meer dan logisch

dat ook een ander werkschip van De Klerk, ms IJmeer, na

hermotorisering, nu ook is uitgerust met schone motoren.

Deze leveren dertien keer minder NOx en zeven keer

minder PM uitstoot dan de Stage V-norm. Ten opzichte

van de CCR 2-norm is dit resp. een factor 37 voor NOx en

14 voor PM. Let wel, dit zijn real life waarden, gemeten

na proefvaarten, dus geen laboratoriumuitslagen. De

PACCAR/DAF motoren werden ingebouwd door Vink

Diesel uit Sliedrecht. Hiermee ligt de vloot van De Klerk

weer goed op koers met vooruitstrevende techniek op het

gebied van milieu, CO 2

-emissie en duurzaamheid.

Twee nieuwe Volkswagen Crafters

onderstrepen streven naar CO 2

verlaging

Voor de chauffeurs van dienst van deze bussen, monteurs Cees Lievaart en Martin van Hemert, is het natuurlijk helemaal fijn dat zij met

een fonkelnieuwe bus de weg op kunnen. Maar zo mogelijk nog blijer wordt ons milieu van deze aanschaf. Want het wagenpark van De

Klerk maakt op deze manier weer een mooie stap met CO 2

-reductie. De twee nieuwe Volkswagen Crafters 2.0 TDI L3H3 130kW RWD Euro

VI hebben namelijk een 6% lagere emissie t.o.v. van het vorige type. Bovendien zijn beide bussen nu ook uitgerust met een compleet

nieuwe gereedschaps-opberginrichting (de voorgaande inrichting was dik 20 jaar oud en aan vervanging toe).

De Klerk Werkendam brengt de dag

dat we kanker verslaan dichterbij

Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders

krijgt gedurende zijn of haar leven kanker, per jaar

ruim 100 duizend mensen. Jaarlijks sterven er zo’n 43

duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is

hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één.

Samen komen we steeds dichterbij

De Klerk Werkendam deelt de droom van miljoenen

mensen: een wereld waarin kanker niet langer een

dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn als deze

droom uitkomt. De Klerk draagt daaraan bij als

Zakenvriend van KWF Kankerbestrijding. Met die

steun zetten wetenschappers weer een stap richting

nog meer kennis, nieuwe successen en betere

behandelingen. Richting die ene dag waarop we

kanker verslaan.

Zakenvriend van KWF Kankerbestrijding

Als Zakenvriend helpt De Klerk kanker terug te

dringen door te investeren in topwetenschappers

op het gebied van kanker. We geven een gevoel van

steun aan kankerpatiënten in de directe omgeving

en inspireren medewerkers, klanten en relaties om

ook mee te helpen kanker terug te dringen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Zakenvriendschap of

onderzoek naar kanker? Kijkt u dan op de website

van KWF Kankerbestrijding via: www.kwf.nl/

zakenvrienden

Ontspanning door inspanning; met trots presenteert De Klerk haar eigen wielerteam. Ruim 30 enthousiaste collega’s die recreatief wielrennen

en/of mountainbiken zijn in een professionele outfit gestoken. Dit team organiseert tijdens het fietsseizoen maandelijks een leuke toertocht en/

of mountainbike trail voor een sportieve ontspanning onderling. Daarnaast neemt het team ook deel aan initiatieven voor het goede doel, zoals

bijvoorbeeld Ride for the Roses voor KWF Kankerbestrijding.

Colofon

Realisatie

Lagrouw Communicatie

Redactie

Govert Lagrouw

4 De Klerk Werkendam

Fotografie & Eindredactie

De Klerk Werkendam

Sasdijk 10

4251 AA Werkendam

Postbus 21

4250 DA Werkendam

+31(0) 183 508666

Fotografie

De Klerk Werkendam

Lagrouw Communicatie

Oplage

500 stuks

Verspreiding

Controlled Circulation

www.deklerkbv.nl