29.06.2018 Views

Bouwen aan Limburg 1 2018

Vaktijdschrift over bouw & business in Limburg

Vaktijdschrift over bouw & business in Limburg

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GRENSVERLEGGEND<br />

IN BOUW & BUSINESS<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong><br />

LIMBURG<br />

BOUWENAANLIMBURG.EU<br />

Aandelenoverdracht bij Ivo Gijbels<br />

“We hebben onze dromen<br />

laten samensmelten”<br />

LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING<br />

IS 100 JAAR JONG<br />

NOG 3,7 MILJOEN TON ASBEST<br />

IN VLAAMSE GEBOUWEN<br />

KOPPEN BOUW:<br />

SPECIALIST IN COMPLEXE PROJECTEN


Stepping Stones Home & Care<br />

breidt uit naar <strong>Limburg</strong>!<br />

Wij bouwen <strong>aan</strong> een<br />

bijzondere toekomst<br />

Met de komst van Zorgvilla Dalia in Venlo,<br />

zet Stepping Stones Home & Care haar<br />

eerste stappen op <strong>Limburg</strong>se bodem.<br />

Villa Dalia is gevestigd in een monumentaal<br />

klooster in Venlo. In de provincie <strong>Limburg</strong>,<br />

met haar rijke historie, zijn wij op zoek naar<br />

bijzondere uitbreidingsmogelijkheden.<br />

Indien u bekend bent<br />

met, of eigenaar/<br />

makelaar bent van<br />

interessante objecten,<br />

neem dan contact op<br />

met onze manager<br />

Huisvesting Milko de<br />

Hart. Wij werken nauw<br />

samen met verschillende (landelijke)<br />

makelaars en hanteren <strong>aan</strong>trekkelijke<br />

marktconforme beloningen voor intermediairs.<br />

Milko de Hart<br />

Manager Huisvesting<br />

06 – 13 03 00 72<br />

huisvesting@steppingstones.nl<br />

Stepping Stones Home & Care is een<br />

particuliere zorgorganisatie. Wij bieden<br />

kleinschalige woonzorg-voorzieningen voor<br />

ouderen met dementie. Stepping Stones is<br />

in 2006 opgericht en exploiteert inmiddels<br />

succesvol 12 zorgvilla’s door heel Nederland.<br />

Al onze zorgvilla’s zijn gevestigd in<br />

bijzondere panden.<br />

Vanwege uitbreiding van het <strong>aan</strong>tal zorgvilla’s<br />

zoeken wij actief naar nieuwe locaties.<br />

Dit kunnen zowel best<strong>aan</strong>de objecten als<br />

percelen grond voor nieuwbouw zijn.<br />

Wij zijn gespecialiseerd in<br />

de zorg voor ouderen met<br />

dementie.<br />

Meer informatie over Stepping<br />

Stones Home & Care en ons<br />

zorgconcept vindt u op:<br />

steppingstones.nl


Vooroplopen met<br />

verrassende vakkundigheid<br />

Betrouwbaarheid, stabiliteit en gemakkelijker de juiste keuze<br />

maken. Daarvoor staat 4-D Tegelimport. Want dankzij de jarenlange<br />

ervaring en sterke positie op de markt maakte 4-D Tegelimport<br />

voor hun opdrachtgevers al een doordachte selectie van sterke,<br />

louter europese merken zoals Casalgrande, Porcelanosa, Living,<br />

Gigacer, Inalco en vele andere”. Geen overweldigende keuze <strong>aan</strong><br />

soortgelijke leveranciers dus, maar een weloverwogen gamma<br />

dat de kans biedt om met advies veel dieper te g<strong>aan</strong> dan de kleur<br />

en de prijs van een tegel.“Niet voor niets zijn zowel <strong>aan</strong>nemers,<br />

bouwpromotoren als parcticulieren en interieurarchitecten kind<br />

<strong>aan</strong> huis bij dé tegelgroothandel uit Maasmechelen”<br />

Joseph Smeetsl<strong>aan</strong> 226<br />

3630 Maasmechelen<br />

Joseph Smeetsla<br />

3630 Maasme<br />

T 089/76.44.26<br />

F 089/76.38.66<br />

info@4d-tegels.be<br />

www.4d-tegels.be<br />

T 089/7<br />

F 089/7<br />

www.4d-te<br />

info@4d-te


MARRES INTERIEUR LANAKEN<br />

designmeubilair, maatwerk, verlichting, homestyling, interieurarchitectuur<br />

Marres Interieur staat voor hoogwaardig interieuradvies op maat. Wij werken samen met<br />

de beste designmerken zoals Minotti, Flexform, MDF Italia, Living Divani en Vitra.<br />

Onze interieurarchitecten creëren een interieur dat perfect <strong>aan</strong>sluit met<br />

de architectuur en filosofie van uw project.<br />

www.marres.com<br />

MARRES INTERIEUR<br />

Tongersesteenweg 37<br />

3620 Lanaken<br />

+32 (0)89/ 71 41 20<br />

info@marres.com


VOORWOORD<br />

Grensverleggend<br />

in bouw en business<br />

“Met dit<br />

magazine<br />

spelen wij niet<br />

alleen in op de<br />

toenemende<br />

behoefte om een<br />

kijkje over de<br />

grens te nemen,<br />

maar vervullen<br />

wij tevens een<br />

faciliterende rol.”<br />

Voor u ligt de eerste editie van <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>Limburg</strong>, het eerste grensoverschrijdende vaktijdschrift<br />

waarin bouw en business <strong>aan</strong> weerszijden van de Maas uitvoerig wordt besproken. Met dit magazine<br />

spelen wij niet alleen in op de toenemende behoefte van <strong>aan</strong>nemers, architecten, projectontwikkelaars<br />

en andere stakeholders in de markt om een kijkje over de grens te nemen en projecten in zowel<br />

Nederlands als Belgisch <strong>Limburg</strong> op te pakken, maar vervullen wij tevens een faciliterende rol. Door<br />

Nederlandse en Belgische ketenpartners, bedrijfsleven én onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen<br />

en eenieder op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de markt, stimuleren en vergemakkelijken<br />

wij het onderlinge zakendoen.<br />

Dat dergelijke samenwerkingen tot mooie resultaten kunnen leiden, bewijst onder andere de vervanging<br />

van de oude keerschutsluis en brug <strong>aan</strong> het Julianakanaal in Limmel, nabij Maastricht, door een<br />

grotere keersluis en veiligere brug waardoor nu ook grote binnenvaartschepen tot 7.000 ton zwaar en<br />

9 meter hoog netjes door de sluis passen. Voor de <strong>aan</strong>besteding koos Rijkswaterstaat, het uitvoerend<br />

agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland voor een Design, Build,<br />

Finance & Maintain-constructie, waarin o.a. een Nederlandse architect en een Belgische bouwgroep<br />

succesvol samenwerken. Verderop in deze uitgave leest u hier meer over.<br />

Ook interessant is het artikel over de nieuwe wet Peeters, die vanaf 1 juli <strong>2018</strong> in België van kracht is<br />

en tot stand is gekomen om discriminatie met de architect weg te werken en opdrachtgevers van werken<br />

nog beter te beschermen. De wet verplicht alle architecten, <strong>aan</strong>nemers en andere dienstverleners<br />

die betrokken zijn bij ruwbouwprojecten in de woningbouw om een tienjarige <strong>aan</strong>sprakelijkheidsverzekering<br />

af te sluiten. Architecten, <strong>aan</strong>nemers en andere dienstverleners die de wet niet respecteren,<br />

kunnen bestraft worden met een geldboete van 26 tot 10.000 euro.<br />

Verder besteden we in deze uitgave <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> ‘Hasselt in de steigers’, met het nieuwe stadhuis en<br />

de renovatie en uitbreiding van het Hasseltse kunstencentrum Z33 als blikvangers. Ook de interieurrenovatie<br />

van het administratief centrum in Maaseik, de duurzame verbetering van de Roermondse<br />

wijk Donderberg en de diverse initiatieven van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om jongeren en<br />

zij-instromers vandaag én morgen te interesseren voor een b<strong>aan</strong> in de bouw en techniek plaatsen we<br />

in de schijnwerpers. De artikelen worden gecompleteerd met diverse bedrijfsprofielen, waarin bedrijven<br />

in uw regio én net over de grens zich <strong>aan</strong> u voorstellen.<br />

Ik wens u veel leesplezier.<br />

Lieke van Zuilekom<br />

Eindredactrice


<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong><br />

LIMBURG<br />

BOUWENAANLIMBURG.EU<br />

Jaargang 1 • Nummer 1 <strong>2018</strong><br />

Verschijnt 4 x per jaar<br />

Uitgever<br />

H.B.J.M. Louwers<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

Postbus 85, B-3900 Overpelt<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E info@louwersmediagroep.be<br />

W www.louwersmediagroep.be<br />

Schatbeurderl<strong>aan</strong> 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

T +31 495 45 00 95<br />

E info@louwersuitgevers.nl<br />

W www.louwersuitgevers.nl<br />

Eindredactie<br />

Lieke Zuilekom<br />

Redactieteam<br />

Jac Buchholz, Sarah Claes, Eduard Coddé, Geert Houben,<br />

Tim Janssens, Hilde Neven, Jeroen Schreurs,<br />

Bart Vancauwenberghe, Lieke van Zuilekom<br />

Bladmanagers<br />

Stefan Kerkhofs<br />

E s.kerkhofs@louwersmediagroep.be<br />

Bert van de Port<br />

E b.vdport@louwersuitgevers.nl<br />

Chris Galenkamp<br />

E c.galenkampt@louwersuitgevers.nl<br />

Secretariaat<br />

Elke Kina<br />

Manuela Depenbrock<br />

Advertenties<br />

Online <strong>aan</strong>leveren<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam, project en editie<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 54,00 per jaar excl. BTW<br />

KBC Bank<br />

IBAN BE80 7310 2514 2977<br />

BIC KREDBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>Limburg</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

T +32 50 36 81 70<br />

Nederland: € 54,00 per jaar excl. BTW<br />

ING Bank<br />

IBAN NL46INGB0000417165<br />

BIC INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>Limburg</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

T +31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee m<strong>aan</strong>den voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>Limburg</strong> is een on/offline<br />

communicatieplatform dat als abonnement, in<br />

controlled circulation en online wordt verspreid onder:<br />

architecten, <strong>aan</strong>nemers, projectontwikkelaars, installateurs,<br />

woningbouwcorporaties, gemeenten, overheidsinstellingen,<br />

opdrachtgevers, toeleveranciers, brancheorganisaties,<br />

directies van zorg- en onderwijsinstellingen, verwante<br />

organisaties en andere opdrachtgevers. Circa 12.420 lezers<br />

in print (4600 kernoplage x gem. 2,7 lezers), circa 20.000<br />

pageviews en 14.500 unieke bezoekers per m<strong>aan</strong>d online.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor de<br />

juistheid of volledigheid van de informatie. Zij <strong>aan</strong>vaarden dan<br />

ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid voor schade, van welke aard<br />

ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die<br />

gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

COVER<br />

GRENSVERLEGGEND<br />

IN BOUW & BUSINESS<br />

Jonge ondernemers zorgen voor<br />

frisse dynamiek bij Ivo Gijbels<br />

Er waait een frisse wind bij industriebouwer<br />

Ivo Gijbels in Hechtel-Eksel. Daar zijn de<br />

commercieel directeur Emiel Smetsers<br />

en technisch directeur Peter Snoeks<br />

mede verantwoordelijk voor. De dertigers<br />

zijn ambitieus: “Wij willen vooral blijven<br />

voortdoen waarin we goed zijn: kwalitatief<br />

werk afleveren met het behoud van de<br />

familiale bedrijfscultuur.”<br />

Coverfoto: Koen Bauters<br />

Aandelenoverdracht bij Ivo Gijbels<br />

“We hebben onze dromen<br />

laten samensmelten”<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en<br />

meld u <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

31<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong><br />

LIMBURG<br />

BOUWENAANLIMBURG.EU<br />

LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING<br />

IS 100 JAAR JONG<br />

NOG 3,7 MILJOEN TON ASBEST<br />

IN VLAAMSE GEBOUWEN<br />

KOPPEN BOUW:<br />

SPECIALIST IN COMPLEXE PROJECTEN<br />

22<br />

Industriebouw<br />

Jonge ondernemers zorgen voor frisse dynamiek bij Ivo Gijbels ...8<br />

Asbestverwijdering<br />

Broers boeken succes in asbestverwijdering...12<br />

<strong>Limburg</strong>se werkgevers vereniging<br />

Al 100 jaar samen succesvoller ondernemen...14<br />

Nieuw bedrijfsverzamelgebouw op Pannenweg in<br />

Nederweert<br />

‘Ondernemers kunnen doorgroeien binnen onze portefeuille’...18<br />

Hasselt in de steigers<br />

Stad met een plan...20<br />

Hasselts stadskantoor moet uitgroeien tot een echte<br />

<strong>aan</strong>trekkingspool...22<br />

Actuele kunst krijgt onderkomen in Hasselt...24<br />

<strong>Limburg</strong>se <strong>aan</strong>nemers zetten schouders onder Z33...26<br />

Hoogwaardige residentiële en publieke projecten...28<br />

Johan Tackoen gelooft sterk in Hasselt als retailstad...30<br />

UAU collectiv zet voet <strong>aan</strong> de grond in Nederland ...31<br />

Keersluis / Brug Limmel<br />

Nieuwe Keersluis in Limmel geeft binnenvaart stevige boost...34<br />

Grondwerk en de sloopwerkzaamheden: dag- en nachtwerk...37<br />

De keerschutsluis bij Limmel voorzien van glas...39<br />

Gevaco Advocaten<br />

Wat u moet weten over de nieuwe Wet Peeters in 6 vragen...40<br />

La Cour Bleue<br />

Een nieuw stukje Weert...41<br />

De daktuin, meer dan groen alleen...46<br />

Koppen Bouw<br />

“Complexe bouwprojecten? Ja, graag”...48<br />

Marianenklooster Venlo<br />

Eigentijdse zorgomgeving in een gebouw vol historie...52<br />

Bijzondere vloeren voor een bijzondere transformatie...55<br />

Sanderbout Sittard<br />

Vernieuwd maar nog steeds vertrouwd...56<br />

Werkgelegenheid<br />

Chris Slaets ziet <strong>Limburg</strong>se bouwsector en <strong>aan</strong>tal vacatures<br />

groeien...61<br />

<strong>Limburg</strong>s Bouwdebat<br />

brengt bouwbedrijven en gemeenten dichter bij elkaar...62<br />

Opleidingen in <strong>Limburg</strong><br />

Praktijk en theorie raken steeds meer met elkaar vervlochtenPraktijk en<br />

theorie raken steeds meer met elkaar vervlochten...65<br />

‘In de bouw ben je onderdeel van een team dat iets moois<br />

realiseert’...66<br />

CIVIL maakt werk van installatiewerk...69


Techniekcollege Zuid-<strong>Limburg</strong>: delen is vermenigvuldigen...72<br />

Gilde Opleidingen: ‘de vakman blijft essentieel,<br />

maar anders dan voorheen’...78<br />

Praktech: ‘lastig <strong>aan</strong> te sturen? Laat dat maar <strong>aan</strong> ons over!’...80<br />

‘Zuyd Hogeschool st<strong>aan</strong> als onderwijs<br />

voor allerlei nieuwe opgaves’...83<br />

Citaverde College: ‘duurzaamheid zit in al onze opleidingen’...86<br />

41<br />

Signburo<br />

‘Wij wijzen de weg, zo estetisch mogelijk’...88<br />

Woningmarkt<br />

‘De behoeften in de markt zijn bij bouwprojecten<br />

net zo belangrijk als de prognoses’...90<br />

Roermond<br />

Gemeente in beweging...92<br />

‘Breed uitgevoerd plan waarin de bewoners<br />

een belangrijke rol spelen’...95<br />

34<br />

Hoveniers<br />

‘Boesheide Hoveniers geeft de buitenruimte<br />

een heel eigen uitstraling’...9<br />

Energie<br />

Volta <strong>Limburg</strong> is op het juiste moment ingestapt...101<br />

Grensoverschrijdend netwerk<br />

Netwerk-initiatief sloopt grens tussen België en Nederland...104<br />

Bouwonderneming<br />

<strong>2018</strong> is feestjaar voor Vandebos ...106<br />

Ondernemersklankbord<br />

‘Hulp vragen is geen schande, maar slim’...109<br />

Ligro Trading<br />

De power en passie van een familiebedrijf...112<br />

Keramische platen<br />

Grootformaat keramische platen winnen snel <strong>aan</strong> belangstelling...116<br />

Isolatie<br />

Isowit is thuis in isolatie...118<br />

Interieurrenovatie<br />

Stijlvolle interieurrenovatie voor administratief centrum Maaseik...120<br />

Improview<br />

‘En dan wordt het stil in de meeting room’...122<br />

92<br />

52<br />

Column<br />

Marres Interieur: interieur is beleving...125<br />

Baksteenfabricage<br />

Steenfabriek Rijswaard zet in op kwaliteit, innovatie en<br />

duurzaamheid...126<br />

80<br />

White Light Verhuist<br />

‘Wij winnen ook nu energie uit de grond op vroegere mijnsite’...128<br />

Fleet<br />

Auto’s met allure, historie en emotie...130<br />

Bedrijfsvoertuigen<br />

‘Flexibiliteit is Peugeots troef’...132<br />

Bedrijfskleding<br />

kies de juiste werkkledij op uw werf<br />

met Vaneylen Promo- en Bedrijfskleding...134<br />

106 110


INDUSTRIEBOUW<br />

Jonge ondernemers zorgen voor frisse dynamiek bij Ivo Gijbels<br />

‘Vooral doen waar we goed in zijn’<br />

Er waait een frisse wind bij industriebouwer Ivo Gijbels in Hechtel-Eksel. Daar zijn de commercieel directeur Emiel<br />

Smetsers en technisch directeur Peter Snoeks mede verantwoordelijk voor. De dertigers zijn ambitieus: “Wij willen vooral<br />

blijven voortdoen waarin we goed zijn: kwalitatief werk afleveren met het behoud van de familiale bedrijfscultuur.”<br />

Tekst | Geert Houben Beeld | Koen Bauters en Els Verbakel<br />

8 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


INDUSTRIEBOUW<br />

Technisch directeur Peter Snoeks en commercieel directeur Emiel Smetsers.<br />

Wat dertig jaar geleden begon als een eenmanszaak,<br />

is nu uitgegroeid tot een stevig uit de kluiten<br />

gewassen KMO. “Vandaag tellen wij een<br />

60-tal werknemers onder wie twaalf bedienden.<br />

In ons staalatelier zijn er een 18-tal werkkrachten<br />

en de andere personeelsleden zijn actief op<br />

de werven. Opvallend is dat we over een groot<br />

eigen machinepark beschikken. Zo hebben we<br />

bijvoorbeeld drie montagekranen, twintig hoogtewerkers,<br />

verschillende graafmachines, meerdere<br />

vrachtwagens, et cetera”, schetst Emiel.<br />

‘Dromen laten samensmelten’<br />

WAAROM DEZE OVERNAME?<br />

Emiel Smetsers: “Nu Ivo 54 jaar geworden is,<br />

was het zijn droom om de zaak intern over te<br />

dragen. Mijn collega Peter en ik droomden op<br />

onze beurt over een eigen bedrijf. Wij hebben<br />

kortom onze dromen laten samensmelten. Peter<br />

en ik werken hier respectievelijk dertien en zes<br />

jaar. Voorlopig runnen wij samen met Ivo de zaak.<br />

Peter het operationele, ik het commerciële en<br />

Ivo helpt op zowat alle terreinen.”<br />

Officiële overname<br />

SINDS WANNEER IS DE<br />

OVERNAME EEN FEIT?<br />

Emiel Smetsers: “Peter en ik zijn sinds 1 januari<br />

dit jaar officieel <strong>aan</strong>deelhouder. Natuurlijk zijn we<br />

met de overname achter de schermen al enkele<br />

jaren bezig. Toen de toenmalige verkoopdirecteur<br />

en bedrijfsleider andere uitdagingen <strong>aan</strong>gingen,<br />

hebben wij bij Ivo <strong>aan</strong>geklopt. Wij hebben<br />

de kans gevraagd om onze inbreng verder uit te<br />

werken en hebben die ook gekregen. Ivo heeft<br />

ons de hand geschud en de bal is <strong>aan</strong> het rollen<br />

geg<strong>aan</strong>. Peter en ik hebben onze eigen kijk op<br />

de zaken en ook een eigen manier van <strong>aan</strong>pak.<br />

Veel processen zijn herbekeken en er zijn waar<br />

nodig verbeteringen <strong>aan</strong>gebracht in overleg met<br />

de boekhouder, revisoren en andere experts in<br />

hun vakgebied.”<br />

WIE ZIJN JULLIE KLANTEN?<br />

Emiel Smetsers: “KMO’s die binnen een straal van<br />

een uur rijden liggen. We hebben een voorkeur<br />

om op een persoonlijke en familiale sfeer met<br />

ze om te g<strong>aan</strong>. Hiertussen zitten heel wat vaste<br />

klanten. Denk dan <strong>aan</strong> de Group Bruno voor wie<br />

we ruim 20 tankstations geplaatst hebben. Jaarlijks<br />

bouwen wij ook een tiental Aldi-filialen. Het<br />

gaat hoofdzakelijk om industriebouw met een<br />

staalstructuur: opslagloodsen, kantoren, garages,<br />

winkels, …. Wij focussen ons op projecten met<br />

een oppervlakte tussen de 1.000 en 15.000 m²<br />

en een <strong>aan</strong>nemingsprijs tussen circa 300.000 en<br />

drie miljoen euro.”<br />

JULLIE WERKEN OOK VOOR<br />

JULLIE CONCULLEGA’S?<br />

Emiel Smetsers: “Dat klinkt misschien vreemd,<br />

maar het klopt wel. In ons atelier verwerken wij<br />

m<strong>aan</strong>delijks 400 ton staal. Dat doen we ook voor<br />

onze concullega’s. Zodoende hebben we een<br />

optimalisatie kunnen doorvoeren. Vroeger produceerden<br />

we enkel staal voor onze eigen werven,<br />

maar nu hebben wij de productie verdubbeld<br />

door ook voor anderen te werken. De machines<br />

st<strong>aan</strong> hier toch. De vaste kosten blijven hetzelfde<br />

of je nu 50 of 100 ton staal verwerkt.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

9


Gaat u verbouwen en is er asbest <strong>aan</strong>wezig?<br />

Twijfel niet en contacteer ons via telefoon, email of via www.asbestcleaning.be geheel gratis<br />

en vrijblijvend voor een offerte voor elk soort asbestverwijdering.<br />

Asbest Cleaning Services bvba is sinds 2017 door het FOD Waso (2329303017-1) erkend als<br />

<strong>aan</strong>nemer asbestverwijderingswerken en dit overeenkomstig het KB van 16 maart 2006.<br />

Alleen een gecertificeerd bedrijf mag asbest verwijderen.<br />

Asbest Cleaning Services bvba beschikt over eigen materiaal en is actief in Vl<strong>aan</strong>deren, Brussel en in<br />

Wallonië, zowel voor overheden, <strong>aan</strong>nemers, sloopbedrijven, industriëlen, particulieren,…. Om een<br />

optimale dienstverlening te kunnen <strong>aan</strong>bieden beschikken we tevens over een interventieteam dat<br />

24h/24h paraat staat ingeval van calamiteiten.<br />

Wij kunnen ook zorgen voor:<br />

• <strong>aan</strong>vragen van milieuvergunning<br />

• melding werken <strong>aan</strong> het FOD Waso<br />

• opstellen van asbestinventarissen en beheersplannen<br />

Contacteer ons : +32 (0)11 761 762 - info@asbestcleaning.be<br />

www.asbestcleaning.be


INDUSTRIEBOUW<br />

Toekomstvisie van bedrijf<br />

HOE ZIET U IVO GIJBELS<br />

VERDER EVOLUEREN?<br />

Emiel Smetsers: “We willen uitblinken in hetgeen<br />

we doen. Soms moet je durven neen zeggen om<br />

te vermijden dat er te veel op je afkomt. Het<br />

overzicht behouden, is de kunst. Liever doen wij<br />

50 projecten goed, dan 100 maar half. Dat zorgt<br />

voor een zeer hoge klantentevredenheid, wat de<br />

toekomstige verkoop vereenvoudigt. Wij willen<br />

als het ware consolideren. We zijn zeer tevreden<br />

over de huidige manier van werken. Voor ons is<br />

het dan ook een droom die uitkomt om op deze<br />

manier te kunnen werken.”<br />

‘Positieve vooruitzichten’<br />

HOE GOED IS HET<br />

ORDERBOEK GEVULD?<br />

Emiel Smetsers: “Ons orderboek is goed gevuld.<br />

Beter dan ooit. De verkoop verloopt zeer voorspoedig,<br />

zonder dat we euforisch willen overkomen.<br />

De vooruitzichten voor de volgende jaren<br />

zijn positief. En we g<strong>aan</strong> er alles <strong>aan</strong> doen om dit<br />

zo verder te zetten.”<br />

“Soms moet je durven neen<br />

zeggen om te vermijden dat er te<br />

veel op je afkomt. Het overzicht<br />

behouden, is de kunst.”<br />

‘Positieve bedrijfscultuur’<br />

HOE ZOU U DE<br />

BEDRIJFSCULTUUR BIJ IVO<br />

GIJBELS OMSCHRIJVEN?<br />

Emiel Smetsers: “Wij zijn een positief ingesteld<br />

bedrijf met heel veel ervaring <strong>aan</strong> boord. We<br />

werken als een team samen, waardoor iedereen<br />

kan doen waar zij goed in zijn. Onze mensen<br />

kunnen rekenen op elkaar, maar ook op hun<br />

directie. Wees positief en als er strubbelingen zijn,<br />

lossen we ze samen op. We willen dat de mensen<br />

met plezier komen werken. Er heerst hier een<br />

cultuur van geven en nemen. Belangrijk is dat de<br />

balans in het midden blijft. Daar kan ik honderden<br />

voorbeelden van opnoemen. Afgelopen weekend<br />

is de tekenaar hier komen werken zonder dat we<br />

dat gevraagd hadden. Hij wilde per se zijn werk<br />

af hebben. Knap toch? Zelfs stabiliteitsstudies<br />

worden in het verlof gemaakt en nieuwe werkkrachten<br />

worden om 5.30 uur door onze werfleider<br />

opgevangen. We zijn enorm blij met ons<br />

huidig team, dat ons elke dag helpt om het verschil<br />

te maken. Onze doelstelling is dat iedereen hier<br />

met een goed gevoel zit. Dat straalt zich dan ook<br />

af op de klanten met wie we een heel nauw en<br />

persoonlijk contact hebben.”<br />

‘We willen dat de mensen met plezier komen werken. Er heerst hier een cultuur van geven en nemen’<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

11


ASBESTVERWIJDERING<br />

BROERS BOEKEN SUCCES<br />

IN ASBESTVERWIJDERING<br />

Wim en Jo Van Pée: “ACLS behaalde afgelopen zomer bij het FOD WASO een erkenning voor de sanering van niet-hechtgebonden asbest.”<br />

12 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


ASBESTVERWIJDERING<br />

“Een<br />

nieuwe<br />

zaak met<br />

de focus<br />

op asbest.”<br />

Er zijn in België slechts een veertigtal erkende asbestverwijderaars. Asbest<br />

Cleaning Services (ACLS) is er daar één van. Met jaren ervaring op zak in<br />

dakwerken, startten de jonge ondernemers én broers Wim en Jo Van Pée<br />

afgelopen jaar een nieuwe zaak met de focus op asbest.<br />

Tekst | Sarah Claes Beeld | Zima<br />

VANWAAR HET IDEE OM DIT FAMILIEBEDRIJF OP TE RICHTEN?<br />

Jo Van Pée: “We merkten dat er in Vl<strong>aan</strong>deren zeker een markt voor is. Het is een materiaal dat<br />

decennialang gebruikt werd in de bouwsector en dus nog lang niet verdwenen is. Er is naar schatting<br />

nog 3,7 miljoen ton asbest te vinden in Vlaamse woningen, openbare gebouwen, enzovoort. De<br />

overheid wil tegen 2040 alle asbest verwijderd zien.”<br />

MAG IEDEREEN EIGENLIJK ASBEST VERWIJDEREN?<br />

Wim Van Pée: “Vanzelfsprekend, én dikwijls verplicht, heb je daar een specialist voor nodig met de<br />

juiste opleiding, technieken en apparatuur. Je wil blootstelling immers absoluut vermijden. Niethechtgebonden<br />

asbest houdt het grootste risico in en mag dus enkel in hermetische zones en door<br />

erkende asbestverwijderaars – zoals ons – <strong>aan</strong>gepakt worden. Deze asbest zit onder andere in<br />

isolatie rond verwarmingsbuizen en lijm onder vloerbekledingen. De planning, offertes en uitvoering<br />

van die sanering neem ik op mij.”<br />

Jo Van Pée: “Hechtgebonden asbest zoals in leien en golfplaten verwijder je met zogenaamde<br />

‘eenvoudige handelingen’. Dan zie je erop toe dat de platen niet breken en iedereen stofmaskers en<br />

beschermende overalls draagt. Ook daarvoor kies je best een gespecialiseerde firma. Bij ACLS zorg<br />

ik voor de opvolging en leiding over de ploegen bij dit type verwijdering.”<br />

JULLIE BESCHIKKEN DUS OVER DIE ERKENNING.<br />

WAT HOUDT DAT PRECIES IN?<br />

Jo Van Pée: “We behaalden afgelopen zomer onze erkenning bij het FOD WASO, na opleidingen,<br />

controles en de indiening van een lijvig dossier. Op 3 augustus werd ons dossier goedgekeurd door<br />

de minister.”<br />

Wim Van Pée: “Als officieel erkend asbestsaneerder verwijderen we niet-hechtgebonden asbest met<br />

behulp van een couveusezak of hermetische zone. Vervolgens komt er een extern labo ter plaatse<br />

om te verzekeren dat de omgeving asbestvrij is. Alle medewerkers volgen bovendien bijscholingen<br />

en g<strong>aan</strong> jaarlijks op gezondheidscontrole bij de preventiedienst.”<br />

WAT HEBBEN JULLIE SINDS DE START ZOAL GEREALISEERD?<br />

Wim Van Pée: “In maart zijn we gestart met drie personen en inmiddels hebben we al een tiental<br />

mensen in dienst. Nu is het de bedoeling om dat <strong>aan</strong>tal binnen twee jaar te verdubbelen. We richten<br />

ons zowel op de particuliere als op de professionele markt, in eerste instantie in <strong>Limburg</strong>. Ook<br />

buiten onze provincie hebben we heel wat klanten. We zijn bijvoorbeeld best trots op ons werk in<br />

de glasfabriek van Saint-Gobain. Daar stonden we in voor de verwijdering van ± 30.000 m² golfplaten<br />

en 9 hermetische zones om niet-hechtgebonden asbest weg te halen. Na de brand in de Ritz in<br />

Hasselt en voor Corda Campus waren we paraat.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

13


LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING<br />

Huub Narinx, algemeen<br />

directeur <strong>Limburg</strong>se<br />

Werkgevers Vereniging:<br />

“De eigen LWV Lounge<br />

tijdens netwerkevent<br />

<strong>Limburg</strong> Unlimited.”<br />

AL 100 JAAR<br />

SAMEN SUCCESVOLLER<br />

ONDERNEMEN<br />

14 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING<br />

Verbinden, versterken en vertegenwoordigen, het zijn de kernwaarden van de <strong>Limburg</strong>se Werkgevers Vereniging (LWV). Dat<br />

zal ook dit jaar, in <strong>2018</strong>, nadrukkelijk het geval zijn, in het jaar waarin de vereniging zijn eeuwfeest viert. “Tijden veranderen<br />

dus we vullen het op een andere manier in, maar de basis is hetzelfde”, stelt algemeen directeur Huub Narinx.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | LWV/Kenneth Tan Fotografie<br />

Ja, er wordt zeker een feest georganiseerd om<br />

het 100-jarig best<strong>aan</strong> te vieren, maar verder is het<br />

in <strong>2018</strong> ‘business as usual’, maakt Huub Narinx<br />

duidelijk. “Verbindingen leggen, de samenwerking<br />

zoeken, dat is voor ons belangrijk en dat is<br />

voor <strong>Limburg</strong>se werkgevers, veelal mkb, belangrijk.<br />

Daar spelen de bijna 250 grote en kleine<br />

netwerkbijeenkomsten die we jaarlijks organiseren<br />

een belangrijke rol in. Die st<strong>aan</strong> ook dit<br />

jaar weer op de agenda. Wel hebben we in het<br />

kader van 100 jaar LWV onlangs met een eigen<br />

LWV Lounge deelgenomen <strong>aan</strong> het netwerkevent<br />

<strong>Limburg</strong> Unlimited. Dat sluit uitstekend <strong>aan</strong><br />

bij onze intenties.”<br />

GEZONDE BALANS<br />

Met welke intenties ging de LWV honderd jaar<br />

geleden van start? Narinx glimlacht. “Zoals bij<br />

vrijwel alle initiatieven destijds was de kerk er<br />

nauw bij betrokken. Zo was één van de oprichters<br />

pater Cassianus.” Narinx vermoedt dat het<br />

gegeven dat in die periode de arbeiders zich<br />

gingen verenigen en er allerlei ontwikkelingen<br />

waren om het lot van die arbeider en de<br />

burger te verbeteren, mede <strong>aan</strong>leiding zullen zijn<br />

geweest. “Het was echter geen wij-zij-verhaal.<br />

Cassianus vond dat ondernemers zich moesten<br />

verenigen voor een gezonde balans in de<br />

maatschappij, zeg maar door te verbinden sociaal<br />

ondernemerschap te tonen. Daarvan is nog<br />

altijd sprake, alleen afgestemd op de huidige tijd.”<br />

Hij wijst dan op de veranderingen in de maatschappij<br />

<strong>aan</strong> het begin van de twintigste eeuw.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

15


LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING<br />

“De verbinding leggen tussen<br />

praktijk en theorie is één van<br />

onze taken.”<br />

“Ondernemers moesten daarin meeg<strong>aan</strong>, moesten<br />

innoveren. Ze zullen dat woord destijds niet<br />

hebben gebruikt, maar het gaat om hetzelfde<br />

als innovatie nu. Alleen sluit de invulling nu <strong>aan</strong><br />

bij waar de maatschappij om vraagt, zoals duurzaamheid,<br />

de <strong>aan</strong>dacht voor ons milieu en inclusiviteit,<br />

iedereen doet mee.”<br />

BELANGRIJKE OPGAVES<br />

Die verduurzaming, de energietransitie ziet<br />

Narinx als één van de belangrijkste opgaves<br />

voor de ondernemers van deze tijd. Hij merkt<br />

op dat naast het bieden van welvaart de zorg<br />

voor onze planeet iets is waar ook werkgevers<br />

volop <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> moeten besteden. “Er ligt een<br />

enorme uitdaging in het vergroenen van onze<br />

bedrijven. Niet alleen voor de ondernemers,<br />

maar ook voor kennisinstellingen en overheden.<br />

Er speelt op dat vlak al veel en het is onder meer<br />

<strong>aan</strong> ons als LWV om die verschillende partijen bij<br />

elkaar te brengen zodat er nieuwe ontwikkelingen<br />

in gang worden gezet.” Hetzelfde geldt, zegt hij,<br />

voor het laten <strong>aan</strong>sluiten van het onderwijs op<br />

de arbeidsmarkt. “Je ziet dat beide partijen elkaar<br />

steeds beter weten te vinden. Dat is van wezenlijk<br />

belang om ook in de toekomst over voldoende<br />

goed opgeleid personeel te kunnen beschikken.<br />

De verbinding leggen tussen praktijk en theorie is<br />

één van onze taken.” Als andere belangrijke uitdagingen<br />

ziet Narinx het samenbrengen van kennis<br />

om zo tot innovatie te komen. En het blijven<br />

verbeteren en versterken van de infrastructuur,<br />

zegt hij. “Dat geldt voor alle modaliteiten. Zodat<br />

we binnen de Euregio onze goede bereikbaarheid<br />

en de voordelen die we daar in meerdere opzichten<br />

van hebben, behouden.”<br />

eeuw geleden is opgericht, merkt hij op. “Het is<br />

<strong>aan</strong> ons om werkgevers te inspireren en ze de<br />

mogelijkheden te geven zodat ze elk op hun<br />

manier kunnen bijdragen <strong>aan</strong> de uitdagingen van<br />

nu en in de toekomst. Daarbij zoeken we zonder<br />

meer de samenwerking op met zusterverenigingen<br />

en andere relevante partijen in het Duitse<br />

en Belgische grensgebied. De grenzen moeten<br />

wat dat betreft geen obstakel zijn. We zijn gebaat<br />

bij een krachtige Euregio. Dat doe je met grensoverschrijdende<br />

projecten op het gebied van<br />

kennis delen, op onderwijsvlak.” Hij vertelt <strong>aan</strong><br />

het eind van het gesprek nog een metaforisch<br />

verhaal om de kracht van verbinding en samenwerking<br />

te onderstrepen. “Ik sprak laatst iemand<br />

die lid was van een tennisvereniging. Wat bleek?<br />

Vaak kon hij er niet terecht omdat de kantine<br />

dicht was. Niet veel mensen wilden bardienst<br />

draaien. Hij besloot zelf het goede voorbeeld<br />

te geven, wist nog enkele mensen enthousiast<br />

te krijgen voor een bardienst en zette zo iets<br />

in beweging. Omdat er meer mogelijkheid tot<br />

tennissen was, kwamen er meer mensen. Het<br />

werd gezellig in de kantine en daardoor leuk om<br />

een bardienst te draaien. Op die manier wist één<br />

iemand door mensen te stimuleren en inspireren<br />

een grote verandering op gang te brengen. Die<br />

rol willen we als LWV ook spelen.”<br />

KRACHTIGE EUREGIO<br />

Ja, erkent Narinx, het zijn grote opgaves voor de<br />

vele mkb-ondernemers die in <strong>Limburg</strong> actief zijn.<br />

Ondernemers die de focus vaak op hun corebusiness<br />

hebben en die opgaves niet alleen te lijf<br />

kunnen. Maar dat is nu juist waarom de LWV een<br />

Verbinden, versterken en vertegenwoordigen, het zijn de kernwaarden van de <strong>Limburg</strong>se Werkgevers Vereniging (LWV).<br />

16 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


BETONBOUW<br />

MORTELS<br />

KELDERRAMEN<br />

WATERDICHTING<br />

AFSTANDSHOUDERS<br />

KOUDEBRUG OPLOSSINGEN<br />

RUWBOUW<br />

SILICONEN & SCHUIMEN<br />

CHAPE ARTIKELEN<br />

HEBO NV Nijverheidsstraat 5, 3990 Peer<br />

Tel. +32(0)11 63 23 95 - Fax +32(0)11 63 44 69 - info@hebonv.be - www.hebonv.be<br />

Advertenties controleren 1/2.indd 1 22-06-18 10:43


NIEUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IN NEDERWEERT<br />

‘ONDERNEMERS KUNNEN<br />

DOORGROEIEN BINNEN<br />

ONZE PORTEFEUILLE’<br />

Op bedrijventerrein Pannenweg in Nederweert verrijst voor het eind van het jaar een nieuw bedrijfsverzamelgebouw<br />

met 18 units. Ontwikkelaar van het energieneutrale gebouw is Spitters Vastgoed BV, een specialist in bedrijfshuisvesting<br />

met een gevarieerde portefeuille. “De goede bereikbaarheid en centrale ligging zijn twee belangrijke pluspunten<br />

van deze locatie.”<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Spitters Vastgoed<br />

De units van het te bouwen bedrijfsverzamelgebouw best<strong>aan</strong> uit werk- c.q. opslagruimte en een kantorendeel.<br />

18 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


NIEUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IN NEDERWEERT<br />

Spitters Vastgoed bezit in Weert, Nederweert,<br />

Eindhoven, Nuenen, Best, Heythuysen en omgeving<br />

zo’n tachtig uiteenlopende bedrijfspanden,<br />

variërend in oppervlakte van 30 m 2 tot 17.330<br />

m 2 . Tot de portefeuille behoren winkelpanden en<br />

kantoorvilla’s, maar ook bedrijfsverzamelgebouwen<br />

en grotere bedrijfspanden. Vader Cor Spitters<br />

en zonen Jeanpaul en Ramon Spitters leggen<br />

uit dat ze zo <strong>aan</strong> uiteenlopende behoeften tegemoet<br />

kunnen komen. “We kunnen maatwerk<br />

bieden; ondernemers kunnen doorgroeien<br />

binnen onze portefeuille.”<br />

BEKEND MET DE REGIO<br />

Het bedrijf werd opgericht in 1975 en houdt<br />

zich sinds begin jaren negentig bezig met bedrijfshuisvesting.<br />

Dat gebeurt volgens een eigen filosofie<br />

waarbij persoonlijke <strong>aan</strong>dacht en kwaliteit<br />

voorop st<strong>aan</strong>. Spitters Vastgoed doet niet alleen<br />

de ontwikkeling, bouw, het beheer en de verhuur<br />

van panden, maar eveneens de bemiddeling, <strong>aan</strong>en<br />

verkoop. Cor Spitters: “Een bedrijf legt ons<br />

zijn wensen voor en die zijn vervolgens uitgangspunt<br />

bij het verdere traject.” Hij wijst er op dat<br />

de bedrijfspanden in een compact gebied liggen.<br />

Die bekendheid met de regio is eveneens een<br />

onderscheidend kenmerk, merkt hij op. Een<br />

regio die bovendien heel <strong>aan</strong>trekkelijk is gesitueerd,<br />

maakt Jeanpaul Spitters duidelijk. “Weert<br />

en omgeving is voor bedrijven een heel <strong>aan</strong>trekkelijke<br />

vestigingsplaats. Vanwege de ligging dichtbij<br />

Eindhoven, maar ook Duitsland en België zijn<br />

niet ver weg. Daarnaast is er de goede bereikbaarheid,<br />

via de A2. We merken bijvoorbeeld<br />

dat er veel belangstelling vanuit Eindhoven is. De<br />

bedrijfsruimte daar is beperkt en duurder dan<br />

hier. Dat maakt deze regio voor veel ondernemers<br />

interessant.”<br />

ENERGIENEUTRAAL<br />

Onderdeel van die regio is bedrijventerrein<br />

Pannenweg in Nederweert. Spitters Vastgoed<br />

gaat daar de komende m<strong>aan</strong>den een bedrijfsverzamelgebouw<br />

met 18 units bouwen. Vader<br />

en zoon wijzen op de fraaie, parkachtige uitstraling<br />

van het bedrijventerrein en geven <strong>aan</strong> dat<br />

ook hier geldt dat de bereikbaarheid uitstekend<br />

is. “Enerzijds dankzij de A2, anderzijds vanuit<br />

België via de N275 en Duitsland via de N280.”<br />

De units van het te bouwen bedrijfsverzamel-<br />

gebouw best<strong>aan</strong> uit werk- c.q. opslagruimte<br />

en een kantorendeel. Ze worden verschillend<br />

in omvang. Het wordt een energieneutraal<br />

complex dankzij onder meer de toepassing van<br />

een warmtepomp; op de daken komen zonnepanelen.<br />

Verder wordt veel <strong>aan</strong>dacht besteed <strong>aan</strong><br />

isolerende maatregelen. Rondom het gebouw<br />

kan worden geparkeerd. Jeanpaul Spitters: “De<br />

economie groeit, de markt trekt <strong>aan</strong> en er komt<br />

weer meer vraag naar dit soort bedrijfsruimte.<br />

Zeker in de maakindustrie en logistiek. Wij<br />

bieden ondernemers daarbij zoals gezegd het<br />

voordeel van een gevarieerd <strong>aan</strong>bod. Zijn ze na<br />

enkele jaren uit hun jasje gegroeid, dan kunnen<br />

we binnen dat <strong>aan</strong>bod naar een meer passende<br />

oplossing zoeken.”<br />

Cor Spitters maakt tot slot duidelijk dat zo snel<br />

mogelijk met de bouw wordt gestart. “Zodra de<br />

vergunningen binnen zijn, g<strong>aan</strong> we <strong>aan</strong> de slag.<br />

Dat traject is op een haar na rond. Dan beginnen<br />

we ook met de werving. Het hekwerk staat<br />

er overigens al. De verwachting is dat eind dit<br />

jaar kan worden opgeleverd, waarna de eerste<br />

bedrijven zich er kunnen vestigen.”<br />

“De economie groeit, de markt trekt<br />

<strong>aan</strong> en er komt weer meer vraag<br />

naar dit soort bedrijfsruimte.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

19


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

stad met een plan<br />

Hasselt groeit, bloeit én bouwt. En als u weet dat er zelfs speciale wervenwandelingen worden georganiseerd om de<br />

voortgang van al die bouwijver te bekijken, dan weet u dat het de stad menens is. Om u een idee te geven, zetten<br />

we graag enkele bijzondere bouwprojecten voor u op een rij.<br />

Tekst | Hilde Neven Beeld | UAU collectiv<br />

De nadruk van het project in de Raamstraat ligt op woonkwaliteit, waarbij ook diensten als een wasbar, fietspunt en autodelen zullen worden geïntegreerd.<br />

20 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

School maakt plaats voor serviceflats<br />

Nadat het Vrij Technisch Instituut, ook gekend als ‘De Ursulinen’<br />

vorig jaar verhuisde naar de gloednieuwe technische<br />

scholencampus, zijn hier, tegenover het ‘oude’ stadhuis op het<br />

Groenplein, de bouwwerken van het Ursulinenhof gestart. “Op<br />

de site wordt vandaag een honderdtal luxueuze serviceflats<br />

opgetrokken”, vertelt Schepen van Economie en Ruimtelijke<br />

Ordening Tom Vandeput. “Centraal wordt ook een publiek<br />

pleintje voorzien. Een nieuw fiets- en voetgangersstraatje zal<br />

het Groenplein met de Schrijnwerkersstraat verbinden.”<br />

van de panden leidde tot een vernieuwend project, dat enerzijds<br />

voorziet in een doorsteek tussen de Zuivelmarkt en de<br />

Raamstraat en anderzijds een fijne mix van starterswoningen<br />

met een grote woonkwaliteit zal tellen, waarbij ook diensten<br />

als een wasbar, fietspunt en autodelen worden geïntegreerd.<br />

“Het grondplan heeft misschien een wat ongewone vorm,<br />

maar dat komt omdat we zoveel mogelijk rekening hebben<br />

gehouden met de wensen van de buren. De typisch pakhuisachtige<br />

architectuur hebben we doorgetrokken in het nieuwe,<br />

zeven verdiepingen tellende complex.”<br />

De grootste werf van Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Er wordt niet alleen veel gebouwd in Hasselt, er wordt ook<br />

groot gebouwd. Vandaag is Quartier Bleu, <strong>aan</strong> de Hasseltse Kanaalkom,<br />

de grootste werf in Vl<strong>aan</strong>deren. Het project omvat<br />

maar liefst 400 flats, een ondergrondse parkeergarage voor<br />

bewoners en bezoekers over drie niveaus en extra winkeloppervlakte.<br />

“In 2019 openen de eerste winkels en horecazaken<br />

er de deuren”, aldus Tom Vandeput. “Daar waar Quartier Bleu<br />

vooral 50-plussers wil <strong>aan</strong>trekken, voorziet het masterplan van<br />

de Blauwe Boulevard verder ook in diverse woningen, hogere<br />

appartementsgebouwen en 15% stadswoningen. Historische<br />

torens als de Mouttoren en de Gelatinetoren blijven daarbij<br />

behouden.”<br />

Zakenlunch in stijl<br />

Op de voormalige Philips-site is de Corda-bedrijvencampus in<br />

no time uitgegroeid tot een hotspot voor innoverende bedrijven<br />

en startups. Dagelijks g<strong>aan</strong> er zo’n 3.000 mensen <strong>aan</strong> de<br />

slag. Dat <strong>aan</strong>tal zal in 2020 naar verwachting uitgroeien tot<br />

5.000. “Het centrale gebouw met hellend groendak, Corda 1,<br />

krijgt binnenkort dan ook het gezelschap van Corda 2 en 3,<br />

17.000 vierkante meter extra die nog volop in <strong>aan</strong>bouw zijn”,<br />

vertelt Tom Vandeput.<br />

Dit gebouw met typische pakhuisstructuur, komt er ter hoogte van de nieuwe<br />

doorsteek tussen de Raamstraat en de Zuivelmarkt.<br />

Als <strong>aan</strong>vulling op het huidige horeca-<strong>aan</strong>bod, werkte UAU collectiv<br />

een concept uit voor een nieuw restaurant, dat binnenkort<br />

opent in het hoofdgebouw. “Het wordt een plek waar je<br />

zowel een kop koffie kunt drinken als kunt tafelen op hoog niveau”,<br />

aldus Massimo Pignanelli, partner bij UAU collectiv. “Opvallend<br />

in het ontwerp zijn de grote toog en de mix & match<br />

van sferen en stijlen. Scandinavische en Franse invloeden en<br />

veel donkergroen marmer, tinten roze en goud … kom vooral<br />

zelf eens een kijkje nemen (lacht).”<br />

Hartje Hasselt<br />

Het contrast tussen de bruisende Zuivelmarkt en de evenwijdig<br />

gelegen Raamstraat was lange tijd groot. Maar daar komt<br />

binnenkort verandering in. “Aan de uiteinden van de Raamstraat<br />

heb je <strong>aan</strong> de ene zijde het knappe project van concept<br />

store La Bottega en <strong>aan</strong> de andere zijde enkele fijne restaurantjes”,<br />

legt Frederik Vaes van UAU collectiv uit. “Maar in de oksel<br />

liep het lange tijd mis.” Overleg met de stad en de eigenaars<br />

UAU collectie werkte een concept uit voor het nieuwe restaurant op de Corda Campus.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

21


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

Hasselts stadskantoor moet<br />

uitgroeien tot een echte<br />

<strong>aan</strong>trekkingspool<br />

Hoewel het nieuwe Hasseltse stadskantoor pas <strong>aan</strong> het eind van de zomer officieel de deuren<br />

opent, is het opvallende complex al een hele poos de talk of the town. Maar of je er nu van houdt of<br />

niet, feit is dat het gebouw beroert én in de nabije omgeving heel wat in beweging zet, om zo een<br />

ingedommeld stadsdeel terug te doen ontwaken.<br />

Tekst | Hilde Neven Beeld | Philippe Van Gelooven<br />

22 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

Zou UAU collectiv best<strong>aan</strong> hebben zonder het nieuwe Hasseltse<br />

stadskantoor? Feit is dat het tweespan Massimo Pignanelli<br />

en Frederik Vaes, vandaag alletwee partner bij het Hasseltse architectencollectief,<br />

werd samengebracht voor dit project. “En<br />

we zijn ontzettend dankbaar dat we het vertrouwen hebben<br />

gekregen om deel uit te mogen maken van dit bijzondere project”,<br />

aldus architect Frederik Vaes. “Het ontst<strong>aan</strong>sproces van<br />

het nieuwe stadhuis ligt zeker mee <strong>aan</strong> de basis van UAU collectiv”,<br />

klinkt het bij Marc Vanhees, commercieel directeur bij<br />

Democo, die beide teams integreerde in het consortium Hassalink,<br />

waartoe ook Jaspers-Eyers architects en Michel Janssen<br />

behoren. “Hassalink ging met het winnende ontwerp <strong>aan</strong> de<br />

haal in een pittige competitie. Op erg korte tijd moesten we<br />

een team van experten samenstellen. Daarna kregen we één<br />

m<strong>aan</strong>d de tijd om een ontwerp voor te stellen dat voldeed <strong>aan</strong><br />

een grote duurzaamheid en een bindende prijs. Dat is absoluut<br />

geen sinecure.”<br />

“Het nieuwe stadhuis wordt een duurzaam huis voor de personeelsleden<br />

van stad en OCMW maar vooral een nieuwe thuis<br />

voor de Hasselaar, pal in het centrum”, zegt Hasselts burgemeester<br />

Nadja Vananroye. “Een open huis waar elke inwoner,<br />

bezoeker of organisatie terechtkan. We werken er op maat van<br />

iedere Hasselaar: online, op afspraak of gewoon <strong>aan</strong> de balie.<br />

Door al onze diensten in één gebouw te laten samenwerken<br />

en niet langer te verspreiden over de hele stad, tillen we onze<br />

dienstverlening naar een nog hoger niveau en verhogen we<br />

het comfort voor onze inwoners, bezoekers, organisaties en<br />

personeelsleden. De locatie middenin de stad geeft daarnaast<br />

zuurstof <strong>aan</strong> ons centrum. De oude stadsgebouwen krijgen op<br />

termijn een herbestemming die de binnenstad nog <strong>aan</strong>trekkelijker<br />

maakt om in te wonen en leven.”<br />

Ontmoetingen stimuleren<br />

Het project linkt erfgoed <strong>aan</strong> moderne architectuur, waarbij<br />

de voormalige Rijkswachtkazerne wordt verbouwd en <strong>aan</strong>gevuld<br />

en wordt versterkt met een nieuw gebouw. Het plein<br />

dat door de ingreep tussen beide gebouwen ontstaat, is het<br />

<strong>Limburg</strong>plein. “Bij het ontwerp zijn we vertrokken van een<br />

<strong>aan</strong>tal belangrijke elementen”, legt Frederik Vaes uit. “In de allereerste<br />

plaats de locatie. Het was uitdrukkelijk de bedoeling<br />

om het stadskantoor in de binnenstad te vestigen. Daarnaast<br />

hebben we veel rekening gehouden met de flexibiliteit van<br />

het gebouw. We kunnen niet voorspellen hoe we over tien jaar<br />

werken en willen dat dus niet opleggen. Uiteraard speelde ook<br />

duurzaamheid een grote rol. Het gebouw zal dan ook BREEAMgecertificeerd<br />

zijn.”<br />

“De indeling van het hoofdgebouw werd zo <strong>aan</strong>gepakt dat<br />

ze ontmoetingen stimuleert, met tussenin, op de derde verdieping,<br />

een knappe eet- en ontmoetingsruimte met ruim<br />

dakterras die ook uitnodigt om er op andere momenten te<br />

werken of vergaderen”, vertelt Marc Swijngedouw, directeur<br />

technische diensten van de stad Hasselt. Maar, hoe mooi het<br />

nieuwe stadskantoor er <strong>aan</strong> de binnenzijde ook uitziet, wellicht<br />

is het toch vooral de buitenzijde die doet spreken. “Om<br />

het best<strong>aan</strong>de en nieuwe gebouw samen een verhaal te laten<br />

schrijven, hebben we een schuine zijde geïntegreerd in het<br />

ontwerp”, aldus Frederik Vaes. “Die zijde werd met spiegelende<br />

panelen bekleed. De hellingsgraad werd zo ontworpen<br />

dat je vanaf de Groene Boulevard in de weerspiegeling ziet<br />

wat er zich afspeelt op het <strong>Limburg</strong>plein. Dat biedt tevens<br />

boeiende perspectieven voor culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld<br />

Theater op de Markt.”<br />

Kiemen gelegd<br />

Vanaf zijn ligging <strong>aan</strong> het uiteinde van een winkelstraat, in<br />

de schaduw van de TT-torens, zal het nieuwe stadhuis ook<br />

de omgeving mee doen openbloeien. “De eerste kiemen zijn<br />

alvast gelegd”, sluit Frederik Vaes af. “Er komt een uitbreiding<br />

van het tegenoverliggende Hassotel, maar ook voor de door<br />

leegstand geplaagde winkelgalerijen zijn er plannen. Mogelijkheden<br />

te over dus….”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

23


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

Actuele kunst krijgt<br />

onderkomen in Hasselt<br />

Het Hasseltse kunstencentrum Z33, vlakbij de pittoreske Begijnhoftuin, barstte al een tijdje<br />

uit zijn voegen. Renovatie en uitbreiding van het verouderde gebouw drongen zich op.<br />

De werken zijn vorig jaar eindelijk gestart en geven het gebouw onder andere een <strong>aan</strong>tal<br />

nieuwe tentoonstellingsruimtes. “Het is een stil gebouw, dat in de context van de oude<br />

binnenstad past”, zegt Francesca Torzo, de Itali<strong>aan</strong>se architecte.<br />

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | Analoge foto’s van een schaalmodel (1:10) © Francesca Torzo architetto<br />

Francesca Torzo: ‘Het is een stil gebouw, dat in de context van de oude binnenstad past’.<br />

24 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

Met een muur in opvallende ruitvormige baksteen sluit het gebouw<br />

<strong>aan</strong> op de afsluiting van het Begijnhof en verlengt het zo het gesloten<br />

karakter van het middeleeuwse klooster.<br />

Renovatie en uitbreiding van het verouderde gebouw drongen zich op.<br />

Z33 wordt een ‘huis voor actuele kunst’, een nieuw onderdeel van de culturele infrastructuur in de<br />

<strong>Limburg</strong>se hoofdstad. Met een muur in opvallende ruitvormige baksteen sluit het gebouw <strong>aan</strong> op de<br />

afsluiting van het Begijnhof en verlengt het zo het gesloten karakter van het middeleeuwse klooster.<br />

Om die keuze uit te leggen, beroept Torzo zich op de ruimtelijke context van het gebouw. “Door het ingetogen<br />

gevoel van het Begijnhof door te trekken, tonen we respect voor de omgeving en de stedelijke<br />

identiteit van de oude Hasseltse binnenstad”, zegt Torzo. “Dat combineren we met open binnenruimtes,<br />

die bezoekers moet uitnodigen om van actuele kunst te komen genieten.”<br />

Speelse lichtinval<br />

In die binnenruimte zullen vooral de diamantvormige plafonds opvallen. Michiel Wielockx, projectleider<br />

bij <strong>aan</strong>nemer Belemco: “Door middel van polystyreenmallen maken we uitsparingen bovenop de<br />

horizontale bekisting. De ruimte ertussen storten we vol met beton. Dat geeft na ontkisting een speciaal<br />

effect en zorgt voor een speelse verlichting in de tentoonstellingsruimte.”<br />

“Dat spel met licht wordt nog versterkt door de opvallende ramen, die net als middeleeuwse schietgaten<br />

smal vanbuiten en breed vanbinnen zijn,” zegt Gert-Jan Hedeman, architect bij ABT, dat de uitvoering<br />

ter plaatse waarneemt voor Francesca Torzo. “Zo speelt de architecte met de perceptie van<br />

de dikte van de muur. Een gevolg daarvan is dat de openingen het licht op een krachtige manier naar<br />

binnen trekken.”<br />

Het einde van de werken is gepland in het voorjaar van 2019.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

25


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

<strong>Limburg</strong>se <strong>aan</strong>nemers<br />

zetten schouders onder<br />

Samen met Belemco werkt bouwbedrijf Houben <strong>aan</strong> de uitbouw van het Kunstencentrum Z33. Het Hasseltse<br />

bedrijf groeide sterk sinds de oprichting in 1932 en vertakte zich sindsdien ook naar allerlei specialisaties<br />

binnen de bouwsector. “Maar wat Houben uniek maakt, is de familiale bedrijfscultuur.”<br />

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | Houben<br />

26 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

Houben werkt momenteel <strong>aan</strong> Quartier Blue, een residentieel<br />

project tussen de Hasseltse Kanaalkom en de binnenring.<br />

Hasselt investeerde de laatste jaren veel in architecturale vernieuwing, met<br />

de vernieuwbouw van het kunstencentrum Z33 als opvallend voorbeeld. Aannemer<br />

Houben voert de werken momenteel samen met Belemco uit. Het <strong>Limburg</strong>se<br />

familiebedrijf koestert de technische hoogstandjes die de Itali<strong>aan</strong>se<br />

architecte Francesca Torzo in haar ontwerp integreerde. “We hebben in teamverband<br />

kunnen nadenken over de praktische uitvoerbaarheid van het ontwerp.<br />

We bouwden bijvoorbeeld prefabwanden van zo maar even 12 meter<br />

hoog”, zegt Jeroen Libbrecht, verantwoordelijke Marketing en Communicatie<br />

bij Houben. “Voor ons als <strong>aan</strong>nemer is dat leuk om <strong>aan</strong> te werken. Het is niet<br />

alledaags, en we doen specifieke ervaring op die ook in andere projecten van<br />

pas komt. Eén van onze sterktes als familiebedrijf is trouwens dat we erin<br />

slagen om de kennis en kunde die we opbouwen met zulke referentieprojecten<br />

<strong>aan</strong> boord te houden. In de geest van het familiale karakter van Houben<br />

behoudt de directie korte lijnen met haar medewerkers. Die verzameling van<br />

menselijk talent zorgt voor meerwaarde in onze partnerships.”<br />

‘Niet alleen’<br />

De uitbouw van dat soort partnerships is de eerste prioriteit van het Hasseltse<br />

bouwbedrijf. Niet enkel naar klanten, maar ook naar leveranciers en<br />

medewerkers. Libbrecht: “Een complex gebouw neerzetten of onderhouden<br />

kun je als bedrijf niet alleen. Je moet met betrouwbare partners in zee kunnen<br />

g<strong>aan</strong>, zodat je zelf je naam als betrouwbare partner kunt waarmaken<br />

naar je klanten.”<br />

Quartier Blue, Hungaria en O&N5<br />

In zulke partnerships werkt Houben momenteel ook <strong>aan</strong> Quartier Blue, een<br />

residentieel project tussen de Hasseltse Kanaalkom en de binnenring. Het<br />

gebouw moet de verbinding vormen tussen het water en de binnenstad. “We<br />

werken ook <strong>aan</strong> enkele knappe nieuwe projecten in Leuven, zoals O&N5,<br />

een onderwijs- en navorsingscomplex voor de universiteit, Quadrivium, en<br />

het project Hungaria, de omvorming van een bekend industrieel gebouw<br />

<strong>aan</strong> de Vaartkom naar ruime studio’s en appartementen”, besluit Libbrecht.<br />

Jeroen Libbrecht: ‘Een complex gebouw neerzetten of onderhouden kun je als bedrijf niet alleen. Je moet met<br />

betrouwbare partners in zee kunnen g<strong>aan</strong>, zodat je zelf je naam als betrouwbare partner kunt waarmaken’.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

27


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

Hoogwaardige residentiële<br />

en publieke projecten<br />

Aannemingsbedrijf Belemco is dan wel een nieuwe naam in de Belgische en <strong>Limburg</strong>se bouwwereld,<br />

maar zeker geen nieuwe speler op de markt. Een voorstelling van de bouworganisatie.<br />

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | Belemco<br />

Studentenrestaurant Alma in Leuven.<br />

Het Infinity-gebouw in Bilzen.<br />

Belemco is de nieuwe naam voor Heijmans Bouw. De Belgische<br />

bouwbedrijven van de Nederlandse beursgenoteerde<br />

groep Heijmans werden in februari 2017 overgenomen<br />

door het multidisciplinaire BESIX. Die overname kadert in<br />

de groeistrategie die BESIX heeft ingezet om tegemoet te<br />

komen <strong>aan</strong> de stijgende vraag vanuit de Belgische markt<br />

naar geïntegreerde totaaloplossingen. Met bijna 900 medewerkers<br />

en een gezamenlijke omzet van ongeveer 250 miljoen<br />

euro draagt deze acquisitie sterk bij <strong>aan</strong> de groei van<br />

BESIX in België.<br />

Gamma <strong>aan</strong> mooie projecten<br />

Belemco specialiseert zich in hoogwaardige residentiële en<br />

publieke woning- en utiliteitsprojecten. “We zijn een algemeen<br />

<strong>aan</strong>nemingsbedrijf klasse 8”, zegt Patrick Sticker, commercieel<br />

directeur van Belemco. “We zetten in op een gamma<br />

<strong>aan</strong> mooie projecten, zoals woonzorgcentra, ziekenhuizen,<br />

sportstadions zoals die in Genk en Sint-Truiden, scholen, overheidsgebouwen,<br />

theaters/concertzalen, kantoorgebouwen en<br />

appartementen. Het paradepaardje onder onze referenties is<br />

de vernieuwde Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, waar we<br />

een zalencomplex met de oude glorie van een 19de-eeuws<br />

monument gerestaureerd en uitgerust hebben met de meest<br />

moderne technieken. We realiseerden het gebouw met duurzame<br />

materialen en het is energiezuinig in gebruik. De concertzaal<br />

biedt plaats <strong>aan</strong> 2.000 toeschouwers en behoort tot<br />

de wereldtop op vlak van akoestiek ”<br />

Kernwaarden<br />

Belemco denkt mee met haar klanten en de ontwerpers en<br />

reikt proactief en doelgericht oplossingen <strong>aan</strong>. “Kwaliteit en<br />

respect st<strong>aan</strong> daarbij centraal”, zegt Sticker. “Kernwaarden<br />

voor ons zijn respect voor mens en milieu, veiligheid en gezondheid,<br />

budget en planning.”<br />

28 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


Uw partner<br />

om op te bouwen<br />

Taunusweg 49, 3740 Bilzen<br />

T: 089/51.90.80<br />

www.belemco.be<br />

belemco@besix.com<br />

Kwalitatieve oplossingen<br />

voor Z33 gebaseerd op<br />

ervaring en kunde.<br />

1407-389/<strong>2018</strong>06xx<br />

BOUW - RENOVATIE - HVAC & SANITAIR<br />

INTERIEUR - SCHRIJNWERK - AFWERKING<br />

DUURZAME BOUWCONCEPTEN -<br />

VASTGOEDONTWIKKELING<br />

Als klant of partner voelt u zich thuis bij Houben.<br />

Dat is ook logisch: reeds 85 jaar zijn we een vaste en betrouwbare<br />

waarde voor de realisatie van hoogkwalitatieve en complexe<br />

bouwprojecten. Wij weten als geen ander hoe we uw gebouw op<br />

een degelijke manier realiseren.<br />

Door onze specifieke <strong>aan</strong>pak en onze innovatieve<br />

totaaloplossingen, is ieder type vastgoed in goede handen bij<br />

Houben.<br />

www.houbennv.be<br />

<strong>2018</strong>0222-Adv-BAV-Ed2-<strong>2018</strong>-EVII.indd 2 26/04/18 14:21


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

“Mensen zullen<br />

gemakkelijk geneigd<br />

zijn om zich van<br />

het stadscentrum<br />

naar Quartier Bleu<br />

te begeven en<br />

omgekeerd.”<br />

‘Ik geloof sterk in<br />

Hasselt als retailstad’<br />

Johan Tackoen, zaakvoerder van Wallter bvba<br />

Hoe is het gesteld met het vastgoed in Hasselt? En wat zal de impact zijn van een groot project als Quartier Bleu op de binnenstad?<br />

We vroegen Johan Tackoen, zaakvoerder van Wallter bvba, naar zijn toekomstverwachtingen<br />

Tekst | Hilde Neven Beeld | Els Verbakel<br />

Vrezen jullie dat de komst van een groot project als Quartier Bleu<br />

de leegstand in het centrum zal vergroten?<br />

Johan Tackoen: “Niet meteen, al zijn er natuurlijk tal van voorbeelden<br />

van steden waarin zulke winkelcentra het centrum<br />

hebben leeggezogen. Maar zo’n vaart zal het niet lopen in Hasselt,<br />

daar ben ik vrij zeker van. Door de ligging van Quartier<br />

Bleu tegen het stadscentrum <strong>aan</strong> blijft er een vlotte verbinding<br />

tussen beide gedeeltes. Mensen zullen dus gemakkelijk geneigd<br />

zijn om zich van het stadscentrum naar Quartier Bleu te<br />

begeven en omgekeerd. Bovendien focussen de winkelruimtes<br />

in het nieuwe project <strong>aan</strong> de Hasseltse Kanaalkom enkel op<br />

grote winkels met een grote oppervlakte. Zij vullen het <strong>aan</strong>bod<br />

van het stadscentrum dus <strong>aan</strong>, en vormen er geen bedreiging<br />

voor. Al wordt het natuurlijk wel een uitdaging om alle nieuwe<br />

winkelruimtes ingevuld te krijgen, maar ik heb de indruk dat<br />

dat wel goed verloopt.”<br />

U gelooft dus niet in alle doemverhalen over de retailsector?<br />

“De sector staat zeker onder druk, maar ik geloof heel erg in<br />

de toekomst van de stad Hasselt als retailstad. Hoe gemakkelijk<br />

online winkelen ook is, het menselijk contact maakt toch het<br />

verschil. Koppel dat <strong>aan</strong> een belevingsvolle zaak en men zal je<br />

vlot weten te vinden. Ik ben wel benieuwd naar de plannen<br />

van de pas <strong>aan</strong>gestelde centrummanager, Christi<strong>aan</strong> Kastrop.<br />

In zijn rol als centrummanager zal hij initiatieven uitwerken<br />

die de <strong>aan</strong>trekkelijkheid van het centrum verder stimuleren.”<br />

Ondertussen worden er ook ontzettend veel appartementen<br />

gebouwd. Blijft het de moeite om te investeren in vastgoed?<br />

“Jazeker, maar doe het dan wel verstandig en houd rekening<br />

met de drie gouden L’s van ons vak: Ligging, Ligging, Ligging.<br />

Want bij een groot <strong>aan</strong>bod en een mindere vraag, blijf je er met<br />

goed gelegen vastgoed met kop en schouders bovenuit steken.”<br />

30 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

UAU collectiv zet voet <strong>aan</strong> de grond in Nederland<br />

“Het klikt tussen de<br />

Nederlanders en ons”<br />

V.l.n.r.: Frederik Vaes, Michel Janssens, Joris Diliën en Massimo Pignanelli.<br />

Aan grenzen doet het in Hasselt gevestigde architectenbureau UAU collectiv niet. Net zoals hun actieterrein niet stopt waar onze<br />

landsgrenzen eindigen, is ook hun eigenzinnige <strong>aan</strong>pak niet in een hokje te wringen. Partners Frederik Vaes en Massimo Pignanelli<br />

besloten, samen met architect Joris Diliën en financieel directeur Michel Janssens in 2015 de krachten te bundelen. Het collectief,<br />

dat ondertussen al 28 medewerkers telt en ook interieurarchitect Vittorio Simoni tot zijn rangen mag rekenen, oriënteert zich vanuit<br />

zijn vestiging <strong>aan</strong> de Hasseltse Kanaalkom niet alleen richting Antwerpen of Brussel, maar kijkt steeds vaker naar Nederland.<br />

Tekst | Hilde Neven Beeld | UAU collectiv<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

31


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

In het opkomende Sphinx-kwartier onderzoekt UAU collectiv of twee kantoorgebouwen omgebouwd kunnen worden tot woonvormen met zorgfaciliteiten.<br />

Hoewel het Hasseltse UAU collectiv met projecten in onder<br />

andere Berlijn, New York, Parijs en Hongkong internationaal<br />

niet <strong>aan</strong> zijn proefstuk toe is, zette het nog maar onlangs voet<br />

<strong>aan</strong> de grond in Nederland. “Een eerste deelname <strong>aan</strong> een Amsterdams<br />

project smaakte absoluut naar meer”, legt Massimo<br />

Pignanelli uit. “Vanuit Hasselt was de eerste stap naar Nederlands<br />

<strong>Limburg</strong> en Noord-Brabant snel gezet. Steden als Eindhoven,<br />

Maastricht en Roermond liggen in onze achtertuin. Na het<br />

vertrek van een <strong>aan</strong>tal voor de regio belangrijke architecten<br />

hebben we het gevoel dat we er met onze <strong>aan</strong>pak en visie een<br />

leemte kunnen opvullen.”<br />

Warm onthaald<br />

“Het klikt tussen de Nederlanders en ons”, vervolgt Frederik<br />

Vaes. “We worden er warm onthaald, de gelegde contacten zijn<br />

fijn.” Dat leidde in Maastricht tot een eerste reeks projectvoorstellen.<br />

“Bijvoorbeeld om een leegst<strong>aan</strong>d kantoorgebouw om<br />

te bouwen tot zorghotel of tot een hip kantorencomplex met<br />

allerlei flexdiensten. Of meer naar het centrum, <strong>aan</strong> het stadspark,<br />

waar er plannen zijn om van het voormalige rusthuis Molenhof<br />

een mix van wooneenheden voor lokale bewoners te<br />

maken.” Pignanelli: “Dit project kan een welkom tegengewicht<br />

vormen voor de eenheden die focussen op de kortdurende<br />

verblijvers zoals toeristen, studenten en expats. Aan de kop van<br />

het Bassin, in het opkomende Sphinx-kwartier, onderzoeken<br />

“Een eerste deelname<br />

<strong>aan</strong> een Amsterdams<br />

project smaakte absoluut<br />

naar meer.”<br />

we of dan weer of twee <strong>aan</strong>palende kantoorgebouwen omgebouwd<br />

kunnen worden tot woonvormen met zorgfaciliteiten.<br />

Verder zijn we in de running om de hoogste woontoren van<br />

Nederlands-<strong>Limburg</strong> <strong>aan</strong> de A2 mee vorm te geven.”<br />

Opvallend is dat het stuk-voor-stuk gaat om projecten die een<br />

nieuwe invulling krijgen. “Dat klopt”, beaamt Vaes, “en kadert<br />

ook in onze visie om die stukjes geschiedenis niet zomaar<br />

overboord te gooien. Afbreken is gemakkelijk, maar de zoektocht<br />

naar een nieuwe invulling, zoveel duurzamer.”<br />

Zoveel meer dan bakstenen<br />

“We kiezen hoe langer hoe meer voor dit soort projecten, die<br />

de ruimte en tijd laten om op zoek te g<strong>aan</strong> naar kwaliteit”,<br />

gaat Vaes verder. “In alles wat we doen willen we een positief<br />

32 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS<br />

verschil maken voor álle partijen: voor de omgeving, voor de<br />

bewoners, voor de ontwikkelaar of gemeente en voor ons. Natuurlijk<br />

kun je je diensten leveren zonder meer, maar waarin<br />

schuilt dan de meerwaarde?”<br />

“Als een ontwikkelaar ons een vraag stelt, g<strong>aan</strong> we nooit zomaar<br />

<strong>aan</strong> de slag om een passend antwoord te formuleren, maar willen<br />

we in de eerste plaats weten of de vraag die hij stelt wel de<br />

juiste is”, vult Pignanelli <strong>aan</strong>. “Dat zoeken we uit door ter plaatse<br />

de mogelijkheden en noden van de omgeving na te g<strong>aan</strong>. Voor<br />

elk project focussen we ons eerst op de context, want een gebouw<br />

staat nooit op zichzelf. Denk maar <strong>aan</strong> mobiliteit, nieuwe<br />

links met de omgeving, nieuwe inzichten, ….” Vaes: “Wat we<br />

doen heeft dan nog maar weinig met bakstenen te maken. Diezelfde<br />

visie heeft bijvoorbeeld in de omgeving van het gloednieuwe<br />

Hasseltse stadskantoor heel wat in beweging gezet. En<br />

dan zijn we als architect geslaagd in onze opzet.”<br />

Die kritische attitude vormt niet alleen de rode draad in de<br />

projecten van UAU collectiv. “Ook intern durven we mekaar<br />

in vraag te stellen, die vrijheid vinden we belangrijk” vertelt<br />

Pignanelli. “Daarom ook zijn we een collectief: we willen als<br />

partners niet de pretentie hebben om het allemaal beter te weten<br />

of een instituut worden dat gekoppeld is <strong>aan</strong> onze namen<br />

en geen ruimte meer laat voor opvolging. Als wij ons werk<br />

goed doen, stellen onze medewerkers ons na verloop van tijd<br />

in vraag. En worden wij overbodig…. Maar voorlopig blijven<br />

we nog even (lacht).”<br />

In het centrum van Maastricht onderzoekt UAU Collectiv of een kantoorgebouw omgevormd kan worden tot een hip zorghotel.<br />

“In alles wat we doen willen we een<br />

positief verschil maken voor álle partijen:<br />

voor de omgeving, voor de bewoners, voor<br />

de ontwikkelaar of gemeente en voor ons.”<br />

Over UAU collectiv<br />

Met elk hun eigen achtergrond besloten Joris Diliën (projectontwikkeling), Frederik Vaes<br />

(internationale masterplanning en leisure- en retailprojecten) en Massimo Pignanelli<br />

(villabouw, retail- en interieurprojecten) om hun bureaus in 2015 te fuseren. Ze kregen<br />

daarbij versterking van een vierde vennoot, Michel Janssens, die financieel directeur is.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

33


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL<br />

Nieuwe Keersluis in Limmel<br />

geeft binnenvaart stevige boost<br />

De oude keerschutsluis en brug <strong>aan</strong> het Julianakanaal in Limmel, nabij Maastricht zijn vervangen door een grotere keersluis<br />

en een veiligere brug. Terwijl het achterland nog steeds beschermd wordt tegen overstromingen, passen nu ook grote<br />

binnenvaartschepen tot 7.000 ton zwaar en 9 meter hoog netjes door de sluis. De nieuwe keersluis, op 24 mei officieel in<br />

werking gesteld, maakt zo van de Maasroute één van de belangrijkste scheepvaartverbindingen van Europa.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Besix<br />

De 80 jaar oude keerschutsluis vormde al<br />

decennia lang een belangrijke schakel in de<br />

Maasroute die België, Nederland, Duitsland<br />

en Frankrijk met elkaar verbindt. Maar gezien<br />

de beperkte doorvaarmogelijkheden drong<br />

een verbreding en vergroting van de sluis zich<br />

op. Door het verwijderen van de overbodige<br />

schutfunctie heeft de nieuwe sluis nu één grote<br />

doorvaarruimte. Voor de <strong>aan</strong>besteding koos<br />

Rijkswaterstaat, het uitvoerend agentschap van<br />

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat<br />

in Nederland voor het eerst om voor een ‘nat’<br />

object via een Design, Build, Finance & Maintaincontract<br />

(DBFM) te werken.<br />

“In 2002 zag een reeks projecten op de Maasroute<br />

het levenslicht”, vertelt Ellen van Dronkelaar,<br />

omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.<br />

“In totaal ging het om 52 maatregelen, klein en<br />

groot, om de grotere scheepvaart te faciliteren.<br />

Zo’n acht jaar geleden hebben we het Limmelproject<br />

in gang gezet, toen nog in de vorm van<br />

De nieuwe brug werd losgekoppeld van de sluis en kreeg een vrijliggend fietspad.<br />

“De transparante en constructieve relatie tussen overheids- en<br />

privépartner heeft in dit verhaal veel opgeleverd en dat is toch<br />

wel een wezenlijk verschil tussen België en Nederland.”<br />

34 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL<br />

“Zowel het gesloopte materiaal van de oude keersluis<br />

als de onderdelen van de nieuwe keersluis<br />

werden over het water af- en <strong>aan</strong>gevoerd.”<br />

een Design & Construct-contract. Tot we in<br />

2012 besloten om het project in een DBFMcontract<br />

te gieten. BESIX/Rebel kwam uiteindelijk<br />

als beste kandidaat uit de procedure.”<br />

200 TON<br />

Voor de Belgische bouwgroep was het bouwen<br />

van een keersluis geen sprong in het diepe. “Dit<br />

was de derde keersluis die we op ons bord<br />

kregen”, verduidelijkt Ken Watzeels, technisch<br />

manager bij BESIX. “We konden dus putten<br />

uit de kennis van vorige projecten. Er zijn<br />

verschillende types sluisdeuren: puntdeuren of<br />

hefschuiven, zoals in Limmel. Het is belangrijk<br />

dat zo’n hefschuif, 200 ton zwaar in dit geval,<br />

mooi recht horizontaal op en neer gaat. Daarvoor<br />

zorgen twee hydraulische cilinders die<br />

met een olieleiding met elkaar in verbinding<br />

st<strong>aan</strong>. Via de olieleiding die over de deur loopt,<br />

is er dus een verbinding van de ene cilinder naar<br />

de andere gemaakt zodat ze met elkaar kunnen<br />

communiceren op basis van zwaartekracht. Een<br />

simpel en goedwerkend systeem dat ons veel<br />

informatietechnologie en draaiende onderdelen<br />

heeft bespaard.”<br />

PARAMETERS<br />

VOOR KORTING<br />

Binnen de <strong>aan</strong>besteding had Rijkswaterstaat<br />

enkele parameters opgenomen waarop de<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

35


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL<br />

<strong>aan</strong>bieding kon scoren. Tevredenheid van<br />

gebruikers, de omgeving en de beheerder stonden<br />

hoog op het lijstje en vooral een goede<br />

werking van de sluis was belangrijk. “Wie standaard<br />

de goedkoopste <strong>aan</strong>nemer kiest, krijgt<br />

op het vlak van kwaliteit een boemerang in het<br />

gezicht”, vertelt Jelle Kieboom, omgevingsmanager<br />

bij BESIX. “Daarom implementeerde Rijkswaterstaat<br />

in het contract een clausule waarbij<br />

je omwille van <strong>aan</strong>pak, risicobeperking, materiaalkeuze,<br />

… punten kunt scoren en zo fictieve<br />

korting kunt krijgen. Dat juichen wij toe.”<br />

Zo werd bijvoorbeeld de scheepvaart gedurende<br />

het hele bouwproces gegarandeerd,<br />

werd gerecycleerd <strong>aan</strong>vulmateriaal gebruikt,<br />

werden 3.500 vrachtwagens van de wegen<br />

geweerd door materiaal over het water <strong>aan</strong>en<br />

af te voeren en werd voor het maken van<br />

de nieuwe brug boven de sluis gefocust op<br />

de zwakkere weggebruiker. Van Dronkelaar:<br />

“De oude brug was smal en onveilig, zonder<br />

<strong>aan</strong>dacht voor fietsers of voetgangers. Nu heeft<br />

de brug een vrijliggend fietspad.”<br />

GROOT DRAAGVLAK<br />

Opvallend <strong>aan</strong> het project is het brede draagvlak<br />

dat op voorhand werd gecreëerd. Cruci-<br />

De nieuwe sluisdeur is een 200 ton zware hefschuif en werkt op twee hydraulische cilinders die via een<br />

olieleiding met elkaar in verbinding st<strong>aan</strong>.<br />

aal in dat verhaal was de betrokkenheid<br />

van de omwonenden. Kieboom: “In Nederland<br />

is het gebruikelijk dat de gemeente een<br />

welstandscommissie samenstelt die de buurt<br />

vertegenwoordigt. Met die commissie zijn op<br />

voorhand veel gesprekken gevoerd en afspraken<br />

gemaakt.” Mooie voorbeelden van de<br />

samenwerking tussen burger en bouwheer/<br />

<strong>aan</strong>nemer zijn het infocentrum dat tijdens de<br />

werken werd geopend en de tijdelijke fietsbrug<br />

die door BESIX werd geïnstalleerd. “Dat kost<br />

geld, maar het wordt geapprecieerd door de<br />

buurt en het levert contractueel veel punten<br />

en de bijhorende fictieve korting op. De transparante<br />

en constructieve relatie tussen overheids-<br />

en privépartner heeft in dit verhaal veel<br />

opgeleverd en dat is toch wel een wezenlijk<br />

verschil tussen België en Nederland”, besluit<br />

Watzeels.<br />

De overbodige schutfunctie van de oude keersluis werd verwijderd waardoor de doorvaarruimte nu veel breder is.<br />

Technische fiche<br />

Bouwheer<br />

Rijkswaterstaat (Nederland)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer<br />

BESIX/Rebel<br />

Architect<br />

Quist Wintermans Architecten<br />

(Rotterdam)<br />

36 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL<br />

Dag- en nachtwerk<br />

De vernieuwde, grotere keersluis bij Limmel is nagenoeg klaar. Eén van de betrokken partijen was <strong>aan</strong>nemersbedrijf<br />

F.L Liebregts BV. In opdracht van hoofd<strong>aan</strong>nemer Besix verzorgde dit bedrijf het grondwerk<br />

en de sloopwerkzaamheden.<br />

Tekst en beeld | F.L Liebregts BV<br />

Projectleider Martin Derksen legt uit dat het<br />

werk gefaseerd werd uitgevoerd. De eerste<br />

fase was in 2016, met de voorbereiding en de<br />

eerste sloopwerkzaamheden. “De nadruk lag<br />

voor ons echter in 2017. Vorig jaar hebben we<br />

het merendeel van de werkzaamheden uitgevoerd.<br />

Omdat de waterweg in gebruik moest<br />

blijven, hebben we de voorbereidende werkzaamheden<br />

in 2016 deels overdag kunnen doen<br />

en deels ’s nachts moeten doen. Het grondwerk<br />

bestond uit het <strong>aan</strong>leggen van twee (nieuwe)<br />

landhoofden, het verwijderen van twee oude<br />

landhoofden, baggerwerk in het kanaal, bestortingswerk<br />

van de kanaalbodem en de verlegging<br />

van de best<strong>aan</strong>de Kanjel. De nieuwe landhoofden<br />

zijn opgebouwd uit een gerecycled materiaal,<br />

Ecofiller. Daarmee is mede een bijdrage<br />

geleverd <strong>aan</strong> het Duurzaam <strong>Bouwen</strong>.”<br />

De sloop van de oude sluishoofden stond eerst<br />

’s nachts gepland maar is toch overdag uitgevoerd,<br />

in overleg met Rijkswaterstaat en Besix.<br />

Met name ingegeven door de veiligheid; een<br />

prioriteit bij alle betrokken partijen. Continue<br />

doorgang van de scheepvaart had organisatorisch<br />

heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk<br />

is het goed verlopen. Een kunststukje noemt<br />

Derksen het slopen van de oude sluishoofden.<br />

“Omdat die een enorme hoogte hadden van<br />

26 meter boven de waterlijn en het werk vanaf<br />

het water is uitgevoerd.” Voordat de oude brug<br />

weggehaald kon worden, zijn er op andere locaties<br />

nieuwe landhoofden <strong>aan</strong>gebracht en is er een<br />

nieuwe brug geplaatst. “Die ligt nu halverwege de<br />

oude sluis.” Tot de werkzaamheden, vertelt Derksen,<br />

behoorde ook het plaatselijk verstevigen van<br />

de bodem bij de sluisdeuren. “Daarvoor hebben<br />

we waterbouwstenen gebruikt, deels met beton<br />

gegoten. Steeds met doorgang van het scheepvaartverkeer.<br />

Dat vroeg om de nodige voorbereiding<br />

en communicatie. Al met al zaten er veel<br />

uitdagingen in het werk: het overdag slopen,<br />

het werken in een waterweg die in gebruik is,<br />

de omvang van de landhoofden… maar alles is<br />

probleemloos verlopen.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

37


UW PARTNE R I N RAME N, DEURE N E N GEVEL S<br />

Nijverheidsstraat 7 - 4715 RZ Rucphen - NEDERLAND - T 31 165-346420 - F 31 165-348395 - www.znrbv.nl<br />

Zuid-Nederlandse Ramenfabriek B.V., opgericht in 1983, is een gerenommeerde en toon<strong>aan</strong>gevende toeleverancier in de<br />

bouwwereld, die zich richt op de engineering, productie en montage van stalen ramen, deuren, gevels en lichtstraatconstructies.<br />

U hebt maar één <strong>aan</strong>spreekpunt. Wij tekenen, produceren en plaatsen het product.<br />

Alle producten worden, vanaf het eerste moment, met de grootste zorg, in een<br />

eigen moderne werkplaats vervaardigd, waarbij vold<strong>aan</strong> wordt <strong>aan</strong> de<br />

kwaliteitseisen van het VMRG keurmerk, SKG/KOMO en de veiligheidsnormen van<br />

het VCA* certificaat.<br />

Door een snelle, meedenkende en degelijke uitvoering van haar projecten heeft de<br />

Zuid-Nederlandse Ramenfabriek B.V. een <strong>aan</strong>zienlijke klantenkring opgebouwd in<br />

alle segmenten van de bouw, woning- en zorg bouw en industrie. Onze<br />

opdrachtgevers variëren dan ook van bouwondernemingen, architecten,<br />

overheidsinstanties tot <strong>aan</strong> eindgebruikers.<br />

Naast de productie en montage van standaard stalen profielsystemen, zoals<br />

Jansen en Forster, kunnen wij ook op basis van specifieke klantwensen oplossingen op maat verzorgen. Bovendien hebben wij<br />

ons gespecialiseerd in de productie en montage van brand-, inbraak-, uitbraak, kogel- en explosie werende puien en gevels.<br />

Door onze zeer flexibele en veilige manier van werken, met kwaliteit hoog in het v<strong>aan</strong>del, zijn wij steeds in staat om de projecten<br />

tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers te realiseren<br />

Zuid Nederlandse Ramenfabriek b.v. – Nijverheidsstraat 7 – Rucphen<br />

T 0165-346420 – F 0165-348395 – informatie@znrbv.nl – www.znrbv.nl<br />

180201-10905__ZNR 1-2.indd 1 13-06-18 14:25<br />

F.L. Liebregts B.V.<br />

www.fl-liebregts.nl<br />

E info@fl-liebregts.nl<br />

T 013 514 14 23


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL<br />

Meelopen in de planning<br />

De keerschutsluis bij Limmel (bij Maastricht) is vervangen door een grotere. Het bijbehorend gebouw werd door de<br />

Zuid Nederlandse Ramenfabriek (ZNR) voorzien van glas. Tevens werden er enkele deuren geleverd en gemonteerd.<br />

Kees Delcroix van ZNR vertelt: “Er waren geen specifieke eisen.”<br />

Tekst | Zuid Nederlandse Ramenfabriek Beeld | Joep Deumes<br />

Voor de raamstraten hebben we enkel veiligheidsglas toegepast; die zijn<br />

zo’n 15 meter hoog. Verder hebben we deuren geleverd en gemonteerd<br />

voor de technische ruimtes.” Het was een werk zoals ze vaker doen,<br />

zegt hij. “We hebben een goede band met Besix, werken regelmatig<br />

samen. Hier zijn we in de planning meegelopen. Na ons is het gebouw<br />

van binnen verder afgerond.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

39


RECHT<br />

WAT U MOET WETEN OVER<br />

DE NIEUWE WET PEETERS<br />

IN ZES VRAGEN<br />

DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR ARCHITECTEN, AANNEMERS EN<br />

ANDERE DIENSTVERLENERS IN DE BOUWSECTOR, VANAF 1 JULI <strong>2018</strong><br />

1. WAAROM IS DEZE WET<br />

TOT STAND GEKOMEN?<br />

De wetgever wilde ten eerste de discriminatie<br />

met de architect wegwerken, die wel verplicht was<br />

zich te verzekeren en ten tweede de opdrachtgever<br />

van werken nog beter beschermen.<br />

2. WIE MOET ZICH<br />

VERPLICHT VERZEKEREN?<br />

Architecten en <strong>aan</strong>nemers in de brede betekenis<br />

van het woord, dus alle <strong>aan</strong>nemers<br />

die betrokken zijn bij de gesloten ruwbouw.<br />

Ook andere dienstverleners in de bouwsector,<br />

bijvoorbeeld studiebureaus moeten zich<br />

verzekeren. Bouwpromotoren zijn uitdrukkelijk<br />

uitgesloten van de wet.<br />

3. WAT MOET ER<br />

VERZEKERD WORDEN?<br />

Het is verplicht om de beroeps<strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

te verzekeren, die de tienjarige <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

dekt, beperkt tot de soliditeit, stabiliteit<br />

en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw.<br />

De verplichting geldt enkel voor woningbouw<br />

gelegen in België, waarvoor de tussenkomst<br />

van een architect noodzakelijk is.<br />

4. WANNEER IS DE WET<br />

NIET VAN TOEPASSING?<br />

Gemeenschappelijke gebouwen vallen niet<br />

onder de verplichte verzekering zoals bijvoorbeeld<br />

studentenkamers, ziekenhuizen, enz.<br />

5. VANAF WANNEER TREEDT<br />

DEZE NIEUWE WET IN<br />

WERKING?<br />

De nieuwe wet geldt voor alle werken in<br />

onroerende staat waarvan de stedenbouwkundige<br />

vergunning wordt afgeleverd vanaf 1<br />

juli <strong>2018</strong>.<br />

Karen Kelchtermans en Wim Mertens GEVACO ADVOCATEN (Beeld: Studio Leyssen Photograph)<br />

6. WELKE GEVOLGEN HEEFT<br />

DEZE NIEUWE WET?<br />

Het toepassingsgebied is beperkt, nu de wet<br />

enkel de tienjarige <strong>aan</strong>sprakelijkheid in geval<br />

van woningbouw betreft, maar de meest voorkomende<br />

problemen vallen onder de <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor licht verborgen gebreken. De<br />

bouwkost zal ten gevolge van deze nieuwe wet<br />

vermoedelijk stijgen en de vraag is of de wet<br />

haar doel zal bereiken. Het is absoluut noodzakelijk<br />

om te kijken of uw bedrijf valt onder het<br />

toepassingsgebied en welke initiatieven u moet<br />

nemen om <strong>aan</strong> de nieuwe wet te voldoen.<br />

40 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


LA COUR BLEUE WEERT<br />

EEN NIEUW<br />

STUKJE WEERT<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

41


LA COUR BLEUE WEERT<br />

Op de plek van het voormalig belastingkantoor in Weert verrees al eerder het nieuwe gemeentekantoor. Daarnaast bouwt<br />

BAM Wonen gefaseerd <strong>aan</strong> een wooncomplex. De animo is groot: “La Cour Bleue is volledig verkocht.”<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | LWV/Kenneth Tan Fotografie<br />

Bert Houben en Jeffry Savelkoul van BAM<br />

Wonen noemen het een nieuw stukje Weert,<br />

de samen met de gemeente Weert opgezette<br />

binnenstedelijke ontwikkeling. “De gemeente<br />

heeft er een tweelaagse, ondergrondse parkeergarage<br />

met erboven het nieuwe gemeentekantoor<br />

laten bouwen, wij sluiten daar met La Cour<br />

Bleue (met in totaal 84 woningen) op <strong>aan</strong>. Dat<br />

zie je bijvoorbeeld terug in de ronde vorm, die<br />

de contouren van het gemeentekantoor volgt.<br />

Daardoor ligt er tussen de gebouwen een<br />

passage die langzaam het torengebouw van La<br />

Cour Bleue in zicht brengt.”<br />

Fase 1, vertellen ze, is al opgeleverd. Het betreft<br />

36 zogenaamde Passage-appartementen – 25<br />

huur- en 11 koopappartementen – die allemaal<br />

verkocht en verhuurd zijn. In de plint bevinden<br />

zich commerciële ruimtes. Aan fase 2 wordt<br />

momenteel de laatste hand gelegd. Het betreft<br />

de appartementen in het torengebouw – 21<br />

Torenappartementen, een penthouse en 16<br />

Stadsappartementen. Die variëren in omvang<br />

en prijs. “Het penthouse is als laatste verkocht”,<br />

merkt Jeffry Savelkoul op, “toen we al met de<br />

afbouw bezig waren. Toch zijn we, net als bij de<br />

andere appartementen, zo veel mogelijk ingeg<strong>aan</strong><br />

op de wensen van de nieuwe bewoners.<br />

Dat was soms lastig, maar we hebben het naar<br />

tevredenheid kunnen invullen.” In de plint van<br />

de toren liggen eveneens commerciële ruimtes.<br />

Daar zal zich onder meer sterrenrestaurant<br />

Bretelli vestigen. Tijdens fase 3 worden 10<br />

grondgebonden stadswoningen <strong>aan</strong> de Wilhelminasingel<br />

gerealiseerd. Bert Houben: “Daarmee<br />

ontstaat een vanzelfsprekende loop naar de<br />

verderop gelegen woonwijk.”<br />

“Het hele project ligt rondom een<br />

hof, vandaar het Franse woord<br />

Cour in de naam.”<br />

drie blauw als huiskleur.” Het ontwerp van het<br />

complex en de stadswoningen is afkomstig van<br />

Ritzen Architecten, als supervisor fungeerde<br />

architectenbureau Inbo. Gekozen is, zegt Jeffry<br />

Savelkoul, voor een fraaie afwerking met onder<br />

andere horizontale banden best<strong>aan</strong>de uit twee<br />

lagen witte steen en een combinatie van metselwerk<br />

en prefab beton. Een deel van de appartementen<br />

heeft Franse balkons, in een in het<br />

oog springende uitvoering. “Er is verder gekozen<br />

voor een grote diversiteit <strong>aan</strong> woningen, gericht<br />

op verschillende doelgroepen, van starters tot<br />

mensen met een meer dan gemiddelde beurs.”<br />

Omdat de plannen alweer van een <strong>aan</strong>tal jaren<br />

geleden dateren, lag er nog niet de eis om<br />

gasloos te bouwen. “De eerste plannen dateren<br />

van 2006, het stedenbouwkundig plan van<br />

2008 en met de bouw van de parkeergarage en<br />

gemeentekantoor is in 2011 begonnen. Wij zijn<br />

iets later gestart, als gevolg van de crisis.”<br />

FRAAIE AFWERKING<br />

Het hele project ligt rondom een hof, leggen<br />

Savelkoul en Houben uit, vandaar het Franse<br />

woord Cour in de naam. Ook het blauw heeft<br />

een achterliggende verklaring. “Op die locatie<br />

waren ooit de Belastingdienst, de Marechaussee<br />

en het FNV gehuisvest. Die hebben alle<br />

42 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


LA COUR BLEUE WEERT<br />

Er is gekozen voor een grote diversiteit <strong>aan</strong> woningen, gericht op verschillende doelgroepen.<br />

LOGISTIEK EN OMGEVING<br />

Belangrijke <strong>aan</strong>dachtspunten waren de logistiek<br />

en de omgeving tijdens de bouw, legt Bert<br />

Houben vervolgens uit. “Je bouwt middenin de<br />

stad, dat heeft zo zijn consequenties. We hebben<br />

een communicatieplan voor de omwonenden<br />

opgesteld en er is een klankbordgroep opgericht.<br />

Wat de <strong>aan</strong>- en afvoer betrof, hebben we specifieke<br />

routes gekozen en de Wilhelminastraat<br />

deels afgezet. Meest uitdagend was de Weerter<br />

kermis die één keer per jaar plaatsvindt, één van<br />

de grootste van Nederland die massa’s mensen<br />

“Weert heeft er een divers, bij de<br />

stad passend woon<strong>aan</strong>bod bij.”<br />

op de been brengt.” En hoe zat het met de<br />

ruimte voor een bouwplaats? “In het begin ging<br />

het wel, toen was er nog braakliggende grond.<br />

Maar naarmate het project vorderde, werd de<br />

ruimte beperkt en hebben we bijvoorbeeld de<br />

vaste kr<strong>aan</strong> moeten verplaatsen.” De planning,<br />

zo sluiten Savelkoul en Houben af, hebben ze<br />

kunnen <strong>aan</strong>houden. “Voor de zomer leveren<br />

we de tweede fase op en in het najaar hopen<br />

we de bouw van de grondgebonden woningen<br />

te kunnen afronden. Dan heeft Weert er een<br />

divers, bij de stad passend woon<strong>aan</strong>bod bij.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

43


LA COUR BLEUE WEERT<br />

“We zijn meer dan installateur,<br />

we zijn een partner in<br />

duurzaamheid”<br />

Natuurlijk zijn ze nog betrokken bij reguliere projecten. Maar de energietransitie vraagt om een andere benadering en Breman<br />

Maasland heeft daarom een veranderingsslag onderg<strong>aan</strong>. Met onder meer nieuwe concepten waarbij verder wordt gekeken<br />

dan de terugverdientijd. “We kijken nadrukkelijk ook naar het voordeel voor de opdrachtgever op de lange termijn.”<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Breman Maasland<br />

Breman Maasland wil nog beter kunnen inspelen<br />

op toekomstige uitdagingen en de opdrachtgever<br />

zo optimaal mogelijk bedienen. Daarom heeft<br />

het bedrijf zich onder andere opgesplitst in een<br />

woningbouwtak en een utiliteitstak. Daarnaast<br />

is Breman bezig de traditionele werkwijze te<br />

vertalen naar een heel klantgerichte benadering.<br />

Floris van ’t Verlaat, projectleider van het project<br />

‘Prestatiegaranties’, geeft uitleg. “In onze branche<br />

was het lange tijd normaal om op basis van een<br />

bestek een installatie te leveren en monteren.<br />

Daar bied je een <strong>aan</strong>tal jaren garantie op. Maar<br />

zo ga je voorbij <strong>aan</strong> veel informatie, informatie<br />

Installatie in combinatie met warmtepompinstallatie<br />

en zonnepanelen.<br />

waar de opdrachtgever voordeel uit kan halen.<br />

Zeker nu er grote veranderingen spelen.”<br />

Dus wordt er nu gewerkt <strong>aan</strong> een concept, zegt<br />

Van ’t Verlaat, dat als basis gaat dienen voor efficiënte<br />

oplossingen op maat. “Feitelijk ontwikkelen<br />

we diverse concepten. Er is er een voor<br />

nieuwbouw en een voor best<strong>aan</strong>de woningen,<br />

een voor grondgebonden woningen en een<br />

voor gestapeld wonen. Voor opdrachtgevers als<br />

woningcorporaties kan zo’n uitgewerkt concept<br />

veel voordeel bieden.” Hij vertelt dat met deze<br />

conceptmatige <strong>aan</strong>pak verder kan worden gekeken<br />

dan alleen de terugverdientijd. “Er wordt<br />

bijvoorbeeld ook gekeken naar het rendement<br />

na de terugverdientijd, naar de onderhoudsperiode<br />

erna, zodat de kosten voor onderhoud zo<br />

laag mogelijk kunnen worden gehouden.”<br />

Bedoeling is volgens Van ’t Verlaat om de<br />

conceptuele benadering binnenkort voor het<br />

eerst toe te passen bij een bouwproject met<br />

nieuwbouwwoningen. “Op basis van de kennis<br />

die we hebben, kunnen we per project vanuit<br />

een concept kijken welke oplossing het beste<br />

past. Omdat we ons inmiddels volop richten op<br />

het beheren van de input, allerlei data, zullen we<br />

daar steeds beter invulling <strong>aan</strong> kunnen geven.<br />

Van installateur veranderen we zo in een partner<br />

in duurzaamheid. Onze adviserende functie<br />

wordt nog veel belangrijker. Over hoe de installatie<br />

eruit gaat zien, maar ook over bijvoorbeeld<br />

servicecontracten. Per project kunnen we zaken<br />

tot op detailniveau uitwerken.”<br />

Breman ontwikkelt diverse concepten. Er is er een voor<br />

nieuwbouw en een voor best<strong>aan</strong>de woningen, een voor<br />

grondgebonden woningen en een voor gestapeld wonen.<br />

Het is een <strong>aan</strong>pak die in meerdere opzichten<br />

duurzaam is, zegt hij. “Allereerst werken we <strong>aan</strong><br />

innovatieve, energiezuinige oplossingen met een<br />

hoge mate van comfort. Maar we richten ons ook<br />

op duurzame relaties met de opdrachtgevers.<br />

Dat g<strong>aan</strong> we de komende jaren steeds verder<br />

uitwerken. Op die manier gaat de opdrachtgever<br />

ons nog meer dan nu zien als expert op het<br />

gebied van duurzame en energiebesparende<br />

oplossingen. En als complete partner die installaties<br />

kan ontwerpen, engineeren, bouwen en<br />

onderhouden. Een partner die daarnaast met<br />

een gedegen advies tevens bijdraagt <strong>aan</strong> een zo<br />

laag mogelijk energiegebruik en lagere kosten.”<br />

44 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


Wie kan mij volledig ontzorgen als het<br />

gaat om de installatie in mijn woning?<br />

Breman Maasland is een veelzijdige en ervaren installatiespecialist werkzaam in seriematige<br />

woningbouw. Of het nu gaat om verwarmingsinstallaties, ventilatie of loodgieterswerken:<br />

Breman Maasland is uw installateur voor advies en uitvoering hiervan.<br />

U zult merken dat we bij Breman altijd een stapje harder lopen. Het verschil zit ‘m in kleine<br />

dingen, die groots <strong>aan</strong>voelen. Benieuwd hoe dat werkt? Neem vrijblijvend contact op.<br />

Breman Maasland<br />

T 0475 59 30 30 E maasland@breman.nl<br />

breman.nl


LA COUR BLEUE WEERT<br />

DE DAKTUIN<br />

meer dan groen alleen<br />

Een fraaie daktuin heeft esthetische meerwaarde, voor bewoners en bezoekers. Maar de moderne daktuin is niet alleen een<br />

groene oase, hij heeft eveneens een ‘blauwe’ functie. We hebben te maken met almaar heftigere regenbuien en op<br />

de juiste manier <strong>aan</strong>gelegd kan een daktuin bijdragen <strong>aan</strong> het vasthouden, verspreiden en hergebruiken van dat water.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Hans van de Beele<br />

46 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


LA COUR BLEUE WEERT<br />

“Er liggen volop kansen”, stelt Bram Legierse van Jonkers daktuinen. Legierse<br />

is projectmanager daktuinen, al meer dan twintig jaar een specialisatie van<br />

Jonkers. Met ‘kansen’ doelt hij op de watervasthoudende en -verspreidende<br />

capaciteiten van (dak)tuinen. “Je hebt steeds hevigere regenval. Zodanig dat<br />

rioleringen het niet meer <strong>aan</strong> kunnen. Zeker in stedelijk gebied moet je<br />

dan inventieve oplossingen bedenken. Sterker nog, steeds meer gemeenten<br />

eisen dat. Wij als bedrijf zijn daar al lange tijd mee bezig. Met het meedenken<br />

over hoe water vast te houden in de bodem en het vervolgens met<br />

beleid te laten wegstromen. Of hergebruiken. Regenwater is geen afval, je<br />

kunt het bijvoorbeeld gebruiken om groen mee te bewateren. Daarmee<br />

krijgt de daktuin naast een groen, esthetisch karakter eveneens een blauw<br />

karakter. De groene tuin wordt ‘blauwgroen’.”<br />

“Jonkers Hoveniers kreeg het<br />

verzoek van BAM om binnen de<br />

kaders van het architectonische<br />

ontwerp een tuin te ontwerpen. Een<br />

voorstel dat we bij goedkeuring<br />

verder konden uitwerken.”<br />

Jonkers daktuinen heeft dan ook steeds meer projecten met een ‘blauwgroen’<br />

karakter, geeft Legierse <strong>aan</strong>. Als voorbeeld noemt hij La Cour Bleue<br />

in Weert, een nieuwbouwproject van BAM Wonen. Daar is op het dak<br />

van de ondergrondse parkeergarage, centraal tussen de hoogbouw en<br />

de stadswoningen een daktuin of hof <strong>aan</strong>gelegd. “De eerste fase is klaar,<br />

binnenkort beginnen we met de tweede fase. We kregen het verzoek van<br />

BAM om binnen de kaders van het architectonische ontwerp een tuin te<br />

ontwerpen. Een voorstel dat we bij goedkeuring verder konden uitwerken.”<br />

Dat was het geval, zegt Legierse. Hij legt uit dat in het voorstel van de<br />

architect nog sprake was van een ‘kijktuin’, vooral fraai voor het oog. “Wij<br />

hebben hem vervolgens ook een gebruiksfunctie gegeven, onder meer met<br />

het oog op de tien stadswoningen die momenteel worden gerealiseerd en<br />

waar naar verwachting vooral gezinnen met kinderen komen wonen.” Dus<br />

kreeg het circa 900 vierkante meter grote gebied behalve groen onder<br />

meer ook looppaden en speeltoestellen. Er st<strong>aan</strong> eveneens 6 meerstammige<br />

Amberbomen ofwel Liquidambar styracilfua, gekozen vanwege hun<br />

fraaie uitstraling. Bijzonder is de bodem van de daktuin, een pakket van<br />

60 centimeter dik, stelt Legierse. “Je zou denken dat het volle grond is.<br />

Het dak fungeert als waterbuffer en kan veel water opnemen. Dit wordt<br />

grotendeels gebruikt voor de beplanting en deels geleidelijk afgevoerd naar<br />

een drainageb<strong>aan</strong>. Dit soort oplossingen zullen in de toekomst steeds meer<br />

worden toegepast in de strijd tegen overlast van hoosbuien.” Zoals gezegd<br />

begint Jonkers binnenkort <strong>aan</strong> de tweede fase van de <strong>aan</strong>leg. Daarnaast legt<br />

het bedrijf de tuinen <strong>aan</strong> van de tien stadswoningen. “We verwachten in het<br />

najaar te kunnen afronden.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

47


KOPPEN BOUW<br />

“COMPLEXE<br />

BOUWPROJECTEN?<br />

JA, GRAAG”<br />

Algemeen directeur Paul Koppen.<br />

Het gaat weer goed in de bouw. Maar je moet je als<br />

bouwbedrijf blijven onderscheiden, weten ze ook<br />

bij Koppen Bouw. Dat bedrijf voert niet alleen uit,<br />

maar denkt ook met de opdrachtgever mee over<br />

de meest optimale oplossing. En die opdrachtgever,<br />

zegt Paul Koppen, kan iedereen zijn. “We g<strong>aan</strong> niets<br />

uit de weg, doen een kleine klus met net zo veel<br />

plezier, als een omvangrijk werk.”<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Koppen Bouw<br />

Koppen Bouw uit Weert is een modern bouwbedrijf<br />

met een heel divers portfolio. Het<br />

bedrijf doet veel nieuwbouw – van woningen<br />

en kantoren tot appartementencomplexen<br />

en hotels – en is eveneens gespecialiseerd in<br />

renovatie- en restauratiewerkzaamheden. Paul<br />

Antje van de Statie, Weert.<br />

48 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


KOPPEN BOUW<br />

Prefab raamkaders Hotel Roermond.<br />

Koppen deed ervaring op bij BAM Utiliteitsbouw,<br />

maar besloot uiteindelijk in het in 1979<br />

door zijn vader opgerichte bouwbedrijf te stappen.<br />

“Dat we zulke afwisselende projecten doen,<br />

vind ik juist leuk. Het ene moment ben je bezig<br />

met een nieuwe woning, het andere moment<br />

sta je een monumentaal pand op te knappen.<br />

Soms zijn het vooral reguliere werkzaamheden,<br />

dan is het weer heel complex. Dat hebben we<br />

graag, daar ligt voor ons de uitdaging.”<br />

Hij ziet zich, in de hoedanigheid als <strong>aan</strong>nemer,<br />

als een soort regisseur, zegt Koppen. “Je stuurt<br />

een groep mensen <strong>aan</strong>, met als doel tot een<br />

goed resultaat te komen. De opdrachtgever valt<br />

graag terug op onze kennis, geeft ons de ruimte<br />

om dat goede resultaat ook daadwerkelijk te<br />

bereiken. Die <strong>aan</strong>pak is overigens nooit standaard,<br />

ieder project heeft zijn eigen kenmerken.”<br />

Dat gebeurt uiteraard op een eigentijdse<br />

manier, geeft hij <strong>aan</strong>, inspelend op de nieuwste<br />

ontwikkelingen. “We maken bijvoorbeeld<br />

tijdens de voorbereidingen gebruik van Building<br />

Information Modelling (BIM), een heel gedetailleerd<br />

3D-ontwerpmodel. Hanteren ook lean<br />

planning, zeker nu je ziet dat bouwprojecten<br />

heel korte doorlooptijden hebben. Een goede,<br />

intensieve communicatie is dan van groot<br />

belang. Want uiteindelijk willen we wel kwaliteit<br />

“We maken tijdens de<br />

voorbereidingen gebruik van Building<br />

Information Modelling (BIM), een heel<br />

gedetailleerd 3D-ontwerpmodel.”<br />

Hotel Roermond.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

49


KOPPEN BOUW<br />

Feestelijke opening van Hotel Roermond.<br />

hetzelfde. Dat is veel werk en bovendien foutgevoelig.<br />

Om fouten te voorkomen hebben we<br />

een mal gemaakt om zo de betonnen raamkaders<br />

te creëren. Op deze betonnen kaders<br />

zijn de gevelstenen als ‘strips’ bevestigd. Dat<br />

soort slimmigheden, daar krijg ik energie van.”<br />

Momenteel staat weer een mooi project van<br />

een andere orde op het programma, zegt<br />

Koppen. Het betreft een voormalige drukkerij<br />

in Weert, ontworpen door architect Pierre<br />

Weegels, die wordt gerenoveerd en getransformeerd<br />

tot appartementencomplex met<br />

24 appartementen en in de plint commerciële<br />

ruimtes. “Bijzonder aspect bij dit werk is<br />

dat er geen tekeningen of berekeningen van<br />

het oude pand meer van zijn. Die zijn op enig<br />

bieden. Daarom worden we ook het liefst zo<br />

vroeg mogelijk bij een project betrokken. Zodat<br />

we alle ins en outs kennen.”<br />

Een van de recentere projecten waar Koppen<br />

met plezier <strong>aan</strong> terugdenkt, is het nieuwe<br />

Hotel Roermond bij het station. Een in het oog<br />

springend gebouw, zegt hij, onder meer door<br />

de gevels met de 155 identieke, gemetselde<br />

raamkaders. “Een mooie uitdaging. We moesten<br />

3.000 stukken natuursteen verwerken in<br />

verspringend metselwerk. Allemaal precies<br />

Kindcentrum Nieuwstad.<br />

moment zoek geraakt. Dus hebben we het<br />

gebouw digitaal ingemeten door middel van<br />

een pointcloud.” Andere bijzonderheid is, zegt<br />

hij, dat er een extra verdieping op het gebouw<br />

komt. “Het is niet zo dat de constructie dat niet<br />

zou kunnen dragen. Die is afgestemd op zware<br />

drukpersen. Maar we moeten wel wat ingrepen<br />

in de constructie uitvoeren. Gaten maken<br />

voor het trappenhuis. En voor vides. Aan de<br />

achterzijde komt namelijk een lichtstraat zodat<br />

er voldoende lichtval in de appartementen is.”<br />

Verder moeten er ingrepen worden uitgevoerd<br />

om in het gebouw een <strong>aan</strong>genaam woonklimaat<br />

te creëren, geeft Koppen <strong>aan</strong>. Daarom is<br />

er onder meer veel <strong>aan</strong>dacht voor isolerende<br />

maatregelen. “Zo’n gebouw is in een andere tijd<br />

met andere regels gebouwd en krijgt nu een<br />

heel andere functie. Dat is complex ja, maar<br />

zoals gezegd, dat doen we juist graag.”<br />

50 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


Groen kleurt!<br />

hoveniers . daktuinen . natuur . water<br />

Groen kleurt daken! Jonkers,<br />

uw daktuinspecialist voor<br />

• Daktuinen/-begroeiingen<br />

• Waterbergende retentiedaken<br />

• Solar-/groendaken<br />

• Design & Construct daktuinen<br />

Beckersweg 52, 5915 PB Venlo T: 077 354 42 01 F: 077 351 95 15 E: info@jonkersdaktuinen.nl I: www.jonkersdaktuinen.nl<br />

EEN RENOVATIE VAN UW EXTERIEUR OF EEN<br />

TOTAALOPLOSSING VOOR UW INTERIEUR<br />

brupaint<br />

algemene schilderwerken<br />

Henry Fordl<strong>aan</strong> 86 /1<br />

3600 Genk<br />

Tel: +32 89 86 67 78<br />

info@brupaint.be<br />

www.brupaint.be


MARIANENKLOOSTER VENLO<br />

EIGENTIJDSE<br />

ZORGOMGEVING IN EEN<br />

GEBOUW VOL HISTORIE<br />

Eens hadden de zusters Urselinen er onderdak en werd er lesgegeven in het grotendeels uit het eind van de<br />

achttiende eeuw stammende klooster Marianum <strong>aan</strong> de rand van Venlo. Inmiddels is het gebouw nagenoeg<br />

getransformeerd tot een luxe woonomgeving voor ouderen met dementie.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Boqo<br />

52 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


MARIANENKLOOSTER VENLO<br />

Het is inderdaad niet de gemakkelijkste weg die ze vaak kiezen, erkent Milko<br />

de Hart van Stepping Stones Home & Care. Deze organisatie biedt mensen<br />

met dementie een sfeervolle en vertrouwde woonomgeving. En die woonomgeving<br />

mag vooral bijzonder zijn. Zoals het voormalig klooster Marianum<br />

dat onder de naam Villa Dalia nu haar nieuwe functie krijgt. “Daar zijn flinke<br />

ingrepen en het bijbehorende denkwerk voor nodig geweest. Het klooster<br />

stamt uit 1885, met een <strong>aan</strong>bouw uit de jaren ’50, en dat moet je naar een<br />

moderne, <strong>aan</strong>gename woonomgeving brengen die ook nog eens optimaal is<br />

afgestemd op een specifieke doelgroep. Dat is een flinke opgave.”<br />

Met resultaat, zo wordt duidelijk tijdens de rondleiding door het sfeervolle<br />

gebouw. De Hart geeft samen met uitvoerder Adde van der Meer<br />

van Aannemersbedrijf Boqo tekst en uitleg. Ze wijzen onder meer op de<br />

fraaie glas-in-loodramen op diverse plekken in het pand. “Gemaakt door<br />

de bekende glasschilder Frans Cox. De ramen verkeerden niet meer in de<br />

beste staat, sommige waren flink vernield, maar we hebben ze helemaal<br />

in de oude staat laten opknappen. Ze geven een extra dimensie <strong>aan</strong> het<br />

interieur.” En zo zijn meer authentieke onderdelen behouden, vertellen De<br />

Hart en Van der Meer. Zoals ondersteunende bogen en de oude spanten<br />

in het dak. Vanwege isolerende maatregelen is er tussen het dak en de rest<br />

van het pand nu een vloer <strong>aan</strong>gebracht. Ook de hoge ramen zijn in het<br />

interieur verwerkt. “We hebben wel de kozijnen vervangen. Die waren niet<br />

meer oorspronkelijk. In plaats van kunststof zitten er nu weer houten in.”<br />

“Het klooster stamt uit<br />

1885 en dat moet je naar<br />

een moderne, <strong>aan</strong>gename<br />

woonomgeving brengen<br />

die ook nog eens optimaal<br />

is afgestemd op een<br />

specifieke doelgroep.”<br />

COMPLEX GEBOUW<br />

Grootste uitdagingen, geeft Van der Meer <strong>aan</strong>, waren de complexiteit van<br />

het pand en de constructie. Om het op haar nieuwe functie af te stemmen,<br />

is er een nieuwe staalconstructie geplaatst. “Constructief is er veel gebeurd.<br />

De dikte van de muren was daarbij wel eens lastig. Onder andere bij het<br />

maken van nieuwe doorgangen en het plaatsen van de kozijnen.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

53


MARIANENKLOOSTER VENLO<br />

Verder hebben we het gebouw opnieuw ingedeeld.” Het plaatsen van de<br />

installaties, vaak ook geen gemakkelijke opgave in best<strong>aan</strong>de omgevingen,<br />

viel bij dit project mee, zegt hij. “Er was voldoende ruimte, onder andere<br />

dankzij de verlaagde plafonds en de toepassing van voorzetwanden.” In<br />

totaal zijn er nu 24 appartementen, allemaal verschillend en ruim tot zeer<br />

ruim van opzet. De Hart wijst op de huiselijke sfeer, met intieme hoekjes<br />

en het gebruik van materialen die de nieuwe bewoners zullen <strong>aan</strong>spreken,<br />

zoals lambrisering met behang. “Op de benedenverdieping is een gezamenlijke<br />

woonkamer met keuken voorzien en er is een ruimte voor een kapper,<br />

fysio of pedicure. Tevens is er een royale was- en strijkruimte ingericht.”<br />

Buiten, zegt hij, komt een tuin. Op het eigen terrein wordt tevens parkeergelegenheid<br />

gecreëerd.<br />

ONDERSCHEIDEND KARAKTER<br />

Momenteel loopt de afbouwfase. Ook in deze fase wordt veel <strong>aan</strong>dacht<br />

besteed <strong>aan</strong> het creëren van een juiste sfeer voor de doelgroep, maakt<br />

De Hart duidelijk. “We willen een bijzondere en <strong>aan</strong>gename sfeer creëren.<br />

Daar dragen panden als dit voormalig klooster <strong>aan</strong> bij. Het klooster stond<br />

al een tijdje leeg en heeft met de transformatie een mooie, nieuwe maatschappelijke<br />

functie gekregen. Zo willen we op steeds meer plaatsen in<br />

Nederland actief zijn. En nee, daarbij g<strong>aan</strong> we moeilijke panden niet uit de<br />

weg. Als ze maar een onderscheidend karakter hebben.”<br />

HOME<br />

PROFESSIONEEL DIBA IN VLOERTECHNIEK GROEP<br />

VLOEREN MET EEN MISSIE<br />

DIBA HOME<br />

PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK<br />

Totaaloplossingen in Elektrotechniek<br />

Elektra – Domotica – Beveiliging – Datatechniek<br />

KUNSTSTOFVLOEREN<br />

VOOR ELK PROJECT<br />

Verheggen Elektrotechniek B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat met het<br />

hoogst mogelijke streven kwaliteit levert. Wij denken in integrale oplossingen<br />

voor onze klanten. Dankzij onze platte organisatiestructuur kunt u rekenen op<br />

een snelle en adequate service. Voortdurend zijn wij bezig met uitdagende<br />

projecten in de zakelijke bouw, zowel nieuwe fabriekshallen, multifunctionele<br />

accommodaties als transformaties van kantoren naar appartementen. Altijd<br />

gericht op het creëren van waarde voor onze klanten.<br />

0413 - 27 41 05 WWW.DIBAGROEP.NL<br />

Meer weten?<br />

Bel ons op 040 - 205 17 53 . Of stuur een mail naar<br />

info@verheggen-elektro.nl<br />

54 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

Naamloos-1 1<br />

180201-11111_Verheggen<br />

18-05-18 10:31<br />

Elektrotechniek 1-4.indd 1 01-06-18 11:14


MARIANENKLOOSTER VENLO<br />

Bijzondere vloeren voor<br />

een bijzondere transformatie<br />

Het Marianenklooster in Venlo is een monumentaal pand dat al sinds 1871 is gevestigd in Venlo. Om het monumentale<br />

pand niet verloren te laten g<strong>aan</strong>, is besloten om het pand te transformeren naar een nieuwe woon- en leefomgeving<br />

ten behoeve van ouderenzorg. Vloerenbedrijf van Rijbroek heeft als onder<strong>aan</strong>nemer voor de dekvloeren ook<br />

een bijdrage geleverd <strong>aan</strong> dit mooie transformatieproject van BOQO.<br />

Tekst en beeld | Vloerenbedrijf van Rijbroek<br />

Vloerenbedrijf van Rijbroek is specialist in gietdekvloeren. Anhydriet gebonden,<br />

cementgebonden, lichtgewicht of snel bekleedbaar: het bedrijf stemt<br />

de vloer af op het project. Dat Van Rijbroek van alle markten thuis is, is<br />

opnieuw gebleken in het transformatieproject van het Marianenklooster.<br />

Op de eerste verdieping is een <strong>aan</strong>tal appartementen voorzien van een<br />

isolatiemortel. Omdat de verdiepingsvloer circa acht centimeter uit waterpas<br />

lag, is deze uitgevlakt met lichtgewicht isolatiemortel. Vervolgens is er<br />

zes millimeter FonoFive contactgeluidisolatie <strong>aan</strong>gebracht waarop vervolgens<br />

de lichtgewicht anhydriet gietdekvloer is <strong>aan</strong>gebracht met slechts een<br />

soortelijk gewicht van 1.300 kilo per m³, wat resulteert in slechts een extra<br />

belasting van ca. 50 kg/m².<br />

Op de begane grond is een normale anhydriet gietdekvloer toegepast. De<br />

badkamers zijn vanwege het afschot voorzien van een cementgebonden<br />

dekvloer. Bij de andere verdiepingen is gebruik gemaakt van de isolatie van<br />

Van Rijbroek, genaamd VR Airfloor Acoustic, waarop direct het leidingwerk<br />

kan worden <strong>aan</strong>gebracht.<br />

“De klant staat op nummer 1, wij luisteren dan ook naar de wensen van de<br />

klant en geven een deskundig advies”, aldus het bedrijf. Bij het Marianenklooster<br />

is, naast een lichtgewicht gietdekvloer en de gangbare gietdekvloer<br />

ook een zandcement dekvloer <strong>aan</strong>gebracht in de badkamers van het kloos-<br />

ter. Kortom een veelzijdig project waaruit blijkt dat Van Rijbroek thuis is in<br />

alle mogelijkheden op het gebied van dekvloeren.<br />

Een ander project van de BAM waar Vloerenbedrijf van Rijbroek een<br />

bijdrage <strong>aan</strong> heeft geleverd is ‘La Cour Bleue’ in Weert; een woonplan<br />

best<strong>aan</strong>de uit 36 passage appartementen, 21 torenappartementen, 16<br />

stadsappartementen en 10 stadswoningen. Van Rijbroek heeft ook hier<br />

zwevende anhydriet gietdekvloer mogen realiseren, welke voorzien waren<br />

van de VR Airfloor Acoustic.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

55


SANDERBOUT SITTARD<br />

VERNIEUWD MAAR NOG<br />

STEEDS VERTROUWD<br />

De wijk Sanderbout in Sittard heeft een flinke transformatie onderg<strong>aan</strong>. Woningcorporatie ZOwonen verkocht een deel van de<br />

199 woningen die ze daar bezat en sloopte de 102 overgebleven huizen grotendeels of geheel. Aan het project was een flinke<br />

verhuisoperatie verbonden.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Erwin Krekels<br />

De wijk Sanderbout in Sittard is ontst<strong>aan</strong><br />

<strong>aan</strong> het begin van de twintigste eeuw als<br />

huisvestingsgebied voor mijnwerkers<br />

Woningcorporatie ZOwonen had in het<br />

gebied oorspronkelijk zo’n 199 woningen.<br />

Daarvan werden er 87 verkocht.<br />

Vervolgens werd er voor de overige een<br />

herstructureringsplan opgesteld, vertelt<br />

projectleider Jo Schaekens. “Die woningen<br />

waren dringend <strong>aan</strong> renovatie toe.<br />

Een deel hebben we gesloopt waarna<br />

er 70 overbleven.” Van die resterende<br />

woningen, zegt hij, had een deel karakteristieke<br />

kenmerken zoals een bijzondere<br />

kap en verlaagde goot<strong>aan</strong>zet. De<br />

rest was qua bouwmassa en dakvorm<br />

traditioneel. “Het eerste plan was om de<br />

woningen met de specifieke kenmerken<br />

te handhaven en te renoveren en om de<br />

meer traditionele huizen te slopen en<br />

vervangen. Na uitvoering van de eerste<br />

planfase, waarbij 4 woningen werden<br />

gerenoveerd, bleek echter dat de te renoveren<br />

panden dusdanig slecht waren<br />

56 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


SANDERBOUT SITTARD<br />

“De woningen<br />

waren allemaal nog<br />

bewoond. Dat betekent<br />

een langdurig en<br />

intensief voortraject<br />

dat is <strong>aan</strong>gestuurd<br />

door onze afdeling<br />

herstructurering.”<br />

dat werd besloten ze eveneens te slopen,<br />

op de voorgevel na. Daarna zijn ze<br />

wel in hun karakteristieke stijl nieuw gebouwd.<br />

Ook de andere nieuw gebouwde<br />

woningen sluiten daar qua uitstraling<br />

bij <strong>aan</strong>.”<br />

De nieuwe woningen hebben dus de<br />

vertrouwde uitstraling van weleer. Ook<br />

het stratenplan en het stedenbouwkundig<br />

plan zoals die ooit zijn bedacht, werden<br />

grotendeels gehandhaafd. Schaekens:<br />

“Wat we wel hebben <strong>aan</strong>gepast,<br />

is het binnengebied. Dat hebben we<br />

toegankelijk gemaakt voor parkeren.<br />

Ook hebben we een ontsluiting van de<br />

achtertuinen gerealiseerd.” Hij legt dan<br />

uit dat <strong>aan</strong> het project een omvangrijke<br />

verhuisoperatie was verbonden. “De woningen<br />

waren allemaal nog bewoond.<br />

Dat betekent een langdurig en intensief<br />

voortraject dat is <strong>aan</strong>gestuurd door onze<br />

afdeling herstructurering. Een belangrijk<br />

traject, waarin de toon gezet wordt voor<br />

het verdere proces en waarbij je met de<br />

bewoners in gesprek gaat, ze goed informeert<br />

over het hoe en waarom en inventariseert<br />

wie definitief wil verhuizen en<br />

wie tijdelijk gaat verhuizen, om vervolgens<br />

terug te keren. Maar ook een traject<br />

waarin je afspraken maakt over verhuisvergoedingen,<br />

vergoedingen voor zelf<br />

<strong>aan</strong>gebrachte voorzieningen en eventuele<br />

huurgewenning.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

57


SANDERBOUT SITTARD<br />

Dat was, zegt Schaekens, medio 2016<br />

allemaal geregeld. Vervolgens werd met<br />

de werkzaamheden begonnen. Die zijn<br />

inmiddels afgerond en de laatste huizen<br />

zijn weer bewoond. Hoofd<strong>aan</strong>nemer<br />

bij het project was Van Wijnen Sittard<br />

bv. “Dat is één van onze vaste partners,<br />

waar we langdurige afspraken mee hebben.<br />

Afspraken die verder g<strong>aan</strong> dan bij<br />

een regulier bouwproject. Van Wijnen<br />

staat ook voor de kwaliteitszorg en<br />

neemt tijdens zo’n project een deel van<br />

onze taken over. Zijn er tijdens of kort na<br />

de realisatie problemen die bouwgerelateerd<br />

zijn, dan kunnen bewoners zich<br />

tot Van Wijnen wenden. Dat was bij de<br />

eerste projecten even wennen, maar inmiddels<br />

is het routine en bij dit project<br />

is het goed gelopen. We hebben de wijk<br />

met de nieuwbouwwoningen een flinke<br />

kwaliteitsimpuls gegeven.”<br />

“Zijn er tijdens of kort na<br />

de realisatie problemen die<br />

bouwgerelateerd zijn, dan<br />

kunnen bewoners zich tot Van<br />

Wijnen wenden.”<br />

58 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

bouwbedrijf<br />

dohmen beek b.v.<br />

“Innoverend bedrijf dat al<br />

meer dan 65 jaar ervaring<br />

heeft in sloop van gebouwen<br />

en renovatiewerken”<br />

voor ouderwets<br />

vakmanschap<br />

Dohmen Beek BV is een gerenommeerd metselbedrijf gevestigd in<br />

het limburgse Beek. Ons werkgebied betsaat uit Zuid-Nederland,<br />

Belgie en Duitsland. Metselbedrijf Dohmen is groot geworden door<br />

klein te blijven. Professionaliteit vullen wij <strong>aan</strong> met een persoonlijke<br />

benadering van de projecten en uiteraard vakmanschap. Hierdoor zijn<br />

wij in staat alle soorten projecten perfect uit te voeren, van renovatie<br />

en restauratie tot nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden.<br />

Sandersweg 194 - 6219 NW Maastricht - +31 43 3520048 - info@hpdemorec.nl<br />

www.hpdemorec.nl<br />

Geverikerstraat 71 6191 RP Beek<br />

046 437 13 52 info@dohmenbouw.nl<br />

www.dohmenbouw.nl<br />

s-<br />

180201-10497_HP Demorec 1-4.indd 1 22-06-18 15:13<br />

Stel uzelf op de hoogte<br />

met 'n dak van Gielen.<br />

Iemand die zich op de hoogte stelt, wordt doorg<strong>aan</strong>s goed geïnformeerd.<br />

Iemand Deze die zich informatie op de is hoogte vooral stelt, van belang wordt als doorg<strong>aan</strong>s het om 'n goed dak boven geïnformeerd. uw hoofd gaat.<br />

Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit<br />

Deze informatie is vooral van belang als het om 'n dak boven uw hoofd gaat.<br />

dak realiseren kan.<br />

Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit<br />

Maar niet alleen dat, ook de keuze van het dak zelf, de konstruktie, het bekledingsmateriaal<br />

kan. en de service zijn waardevolle aspekten.<br />

dak realiseren<br />

Maar niet Wat alleen dit alles dat, betreft ook bent de keuze u bij Gielen van het werkelijk dak zelf, ONDER de konstruktie, DAK. het bekledingsmateriaal<br />

en de service zijn waardevolle aspekten.<br />

Wat dit Neem alles betreft 'ns kontakt bent op u en bij ervaar Gielen waarom werkelijk wij op ONDER elk dak 10 DAK. jaar garantie geven.<br />

Want een dak van Gielen steekt boven alles uit!<br />

Stel uzelf op de hoogte<br />

met 'n dak van Gielen.<br />

Stel uzelf op de hoogte<br />

met Stel 'n dak uzelf van op Gielen. de hoogte<br />

met 'n dak van Gielen.<br />

! VEBIDAK<br />

DAKBEDEKKINGEN BV<br />

info@gielendakbedekkingen.nl<br />

Belfeld Telefoon 077-373 51 00<br />

Stel<br />

Iemand die zich uzelf<br />

op de hoogte stelt, wordt op<br />

doorg<strong>aan</strong>s de<br />

goed geïnformeerd.<br />

hoogte<br />

DAKBEDEKKINGEN BV<br />

Deze informatie is vooral van belang DAKBEDEKKINGEN als het om 'n dak boven uw hoofd BV gaat.<br />

VEBIDAK<br />

VEBIDAK Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

met<br />

dak realiseren kan.<br />

'n dak van Gielen.<br />

info@gielendakbedekkingen.nl<br />

info@gielendakbedekkingen.nl<br />

Belfeld Telefoon 077-373 51 00<br />

Maar Iemand niet die alleen zich op dat, de ook hoogte de keuze van het dak zelf, de konstruktie, het bekledingsmateriaal<br />

Iemand die en zich de op service de hoogte zijn<br />

Belfeld Telefoon 077-373 51 00<br />

DAKBEDEKKINGEN<br />

stelt, wordt doorg<strong>aan</strong>s goed geïnformeerd.<br />

waardevolle stelt, wordt aspekten. doorg<strong>aan</strong>s goed geïnformeerd. BV<br />

Deze informatie is vooral van belang<br />

Wat Deze dit informatie alles betreft is vooral bent u van bij belang Gielen Heerlen als het om<br />

als werkelijk het om Telefoon 'n dak boven<br />

ONDER 'n dak boven DAK. 045-574 uw hoofd<br />

uw hoofd 04 95 gaat.<br />

jij diegene die<br />

VEBIDAK<br />

gaat.<br />

Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

Kennis en ervaring spelen een belangrijke Eindhoven rol Telefoon bij de keuze 040-242 van een bedrijf 87 45dat dit<br />

dak realiseren kan.<br />

Stel uzelf op de hoogte<br />

Neem dak realiseren 'ns kontakt kan. info@gielendakbedekkingen.nl<br />

op en ervaar waarom wij op elk dak 10 jaar garantie geven.<br />

s-<br />

Maar niet alleen dat, ook de keuze van het dak zelf, de konstruktie, het bekledingsmateriaal<br />

en de service zijn waardevolle aspekten.<br />

Maar niet alleen dat, ook de Belfeld keuze van het Telefoon dak zelf, de konstruktie, 077-373 het 51 bekledingsmateriaal<br />

een en de service dak zijn van waardevolle Gielen aspekten. steekt boven alles uit!<br />

00<br />

Want<br />

met 'n dak van Gielen.<br />

Wat dit alles betreft bent u bij Heerlen Gielen werkelijk Telefoon ONDER DAK. 045-574 04 95<br />

Wat dit alles betreft bent bij Gielen werkelijk ONDER DAK.<br />

s-<br />

s-<br />

Stel uzelf op de hoogte<br />

met 'n dak van Gielen.<br />

Neem 'ns kontakt op en ervaar waarom wij op elk dak 10 jaar garantie geven.<br />

Want een dak van Gielen steekt boven alles uit!<br />

Eindhoven Telefoon 040-242 87 45<br />

Neem 'ns kontakt op en ervaar waarom wij op elk dak 10 jaar garantie geven.<br />

Neem 'ns kontakt op en ervaar waarom wij op elk dak 10 jaar garantie geven.<br />

Want een dak van Gielen steekt boven alles uit!<br />

Stel uzelf op de hoogte<br />

met 'n dak van Gielen.<br />

DAKBEDEKKINGEN BV<br />

Bel voor gratis dakadvies<br />

! info@gielendakbedekkingen.nl<br />

Belfeld Telefoon 077-373 51 00<br />

DAKBEDEKKINGEN BV<br />

Als je in een<br />

verkoopgesprek de<br />

“pijn”<br />

van de klant niet kan<br />

identificeren, dan ben<br />

VEBIDAK<br />

DAKBEDEKKINGEN<br />

DAKBEDEKKINGEN<br />

BV<br />

BV<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

info@gielendakbedekkingen.nl<br />

VEBIDAK<br />

! info@gielendakbedekkingen.nl<br />

Bel voor<br />

Belfeld DAKBEDEKKINGEN info@gielendakbedekkingen.nl gratis<br />

Telefoon 077-373 51<br />

dakadvies<br />

BV 00<br />

Belfeld Telefoon 077-373 51 00<br />

VEBIDAK<br />

Belfeld Telefoon 077-373 51 00<br />

DAKBEDEKKINGEN<br />

Heerlen Telefoon 045-574 04 BV<br />

95<br />

info@gielendakbedekkingen.nl<br />

Belfeld Telefoon 077-373 51 00<br />

VEBIDAK<br />

Sta op 'n Eindhoven dak Telefoon van 040-242 Gielen<br />

87 45<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND<br />

info@gielendakbedekkingen.nl<br />

info@gielendakbedekkingen.nl<br />

Belfeld<br />

Belfeld<br />

Telefoon<br />

Telefoon<br />

077-373<br />

077-373<br />

51<br />

51<br />

00<br />

00<br />

dan sta je Heerlen<br />

Heerlen<br />

boven<strong>aan</strong>.<br />

Telefoon<br />

Telefoon<br />

045-574<br />

045-574<br />

04<br />

04<br />

95<br />

95<br />

DAKBEDEKKINGEN BV<br />

Eindhoven<br />

Eindhoven<br />

Telefoon<br />

Telefoon<br />

040-242<br />

040-242<br />

87<br />

87<br />

45<br />

45<br />

VEBIDAK<br />

belgie1.sandler.com +32 (0) 472 info@gielendakbedekkingen.nl<br />

261 363 ccuppens@sandler.com<br />

Iemand die zich op de hoogte stelt, wordt doorg<strong>aan</strong>s goed geïnformeerd.<br />

Deze informatie is vooral van belang als het om 'n dak boven uw hoofd gaat.<br />

Belfeld Telefoon 077-373 51 00<br />

Sta op 'n dak van Gielen<br />

Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit<br />

dak realiseren kan.<br />

Bel voor gratis dakadvies<br />

Maar niet alleen dat, ook de keuze van het dak zelf, de konstruktie, het bekledingsmateriaal<br />

dan sta<br />

en de service<br />

je<br />

zijn waardevolle<br />

boven<strong>aan</strong>.<br />

aspekten.<br />

Wat dit alles betreft bent u bij Gielen werkelijk ONDER DAK.<br />

VEBIDAK<br />

pijn doet.<br />

Bel voor gratis dakadvies


- 60 jaar kennis en ervaring - 30 gespecialiseerde advocaten<br />

- advies en bijstand in het bouwrecht<br />

• zowel in de vergunningsfase als tijdens de uitvoering van bouwwerken<br />

• zowel in het private bouwrecht als in het kader van overheidsopdrachten<br />

- voor particulieren, bedrijven & overheden<br />

GEVACO Advocaten<br />

Paalsesteenweg 81<br />

3580 BERINGEN<br />

telefoon 011/42.53.00<br />

email gevaco@gevaco.be<br />

www.gevaco.be<br />

Liften en roltrappen<br />

Technologie voor eco-efficiëntie<br />

Maximale flexibiliteit en prestaties<br />

Van elke 10 nieuwe liften die in Europa<br />

worden geïnstalleerd, is er één van Orona.<br />

Wereldwijd zijn er 250000 liften met<br />

Orona-technologie.<br />

Eerste liftfabrikant ter wereld met<br />

certificaat voor Milieuvriendelijk<br />

Ontwerpen (ISO 14006).<br />

Orona The Netherlands<br />

Tel. 0172 – 446116<br />

info@orona.nl<br />

www.orona.nl<br />

Nieuwe installaties<br />

Onderhoud<br />

Modernisering<br />

Vervanging


WERKGELEGENHEID<br />

‘Grootste uitdaging<br />

is om gekwalificeerd<br />

personeel te vinden’<br />

Chris Slaets ziet<br />

<strong>Limburg</strong>se bouwsector<br />

en <strong>aan</strong>tal vacatures groeien<br />

Chris Slaets: “De bouwsector in onze provincie veert weer op, maar de bedrijven krijgen de vacatures niet langer ingevuld.”<br />

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw <strong>Limburg</strong>, heeft goed en slecht nieuws. “De bouwsector<br />

in onze provincie veert weer op, maar de bedrijven krijgen de vacatures niet langer ingevuld. Hierdoor laten<br />

we heel wat kansen schieten.”<br />

Tekst | Geert Houben Beeld | Confederatie Bouw <strong>Limburg</strong><br />

Enkele cijfers: in 2017 realiseerden de bijna 9.400 bouwbedrijven in<br />

<strong>Limburg</strong> een omzet van 5,6 miljard euro, een stijging van 47% op tien jaar<br />

tijd. Ook qua tewerkstelling g<strong>aan</strong> de cijfers in een stijgende lijn. Zo zijn<br />

vandaag 24.000 <strong>Limburg</strong>ers of 6,5% van de werkenden <strong>aan</strong> de slag in de<br />

bouw. Mooie cijfers, maar ze kunnen nog beter. “Er is voldoende werk. Er<br />

zijn massa’s vacatures, maar heel wat bouwbedrijven krijgen die lege plekken<br />

niet ingevuld. Momenteel tellen we zelfs bijna het dubbele <strong>aan</strong>tal openst<strong>aan</strong>de<br />

vacatures ten opzichte van begin vorig jaar. Het personeelstekort is<br />

één van de grootste uitdagingen voor de <strong>Limburg</strong>se bouwbedrijven.”<br />

ACTIEPUNTEN<br />

De Confederatie Bouw neemt allerhande initiatieven om het tekort in te<br />

perken. “Toch is het dweilen met de kr<strong>aan</strong> open, maar opgeven doen we<br />

niet. Momenteel hebben we meerdere acties lopen. Via de First Lego League<br />

willen we kinderen motiveren om voor een technisch beroep te kiezen. Met<br />

ons sociaal fonds Constructiv vinden wij het belangrijk dat deze jongeren hun<br />

weg naar de sector vinden en de kans krijgen om bij te leren en ervaring op<br />

te doen. Uiteindelijk maken ze een vlotte overstap naar hun eerste job.”<br />

DUAAL LEREN<br />

Een ander punt voor Slaets is inzetten op duaal of alternerend leren. “Jongeren<br />

wisselen dan de schoolbanken af met een activiteit op de werkvloer. Ze<br />

combineren theorie en praktijk. Ten slotte trachten we de overgang naar<br />

de arbeidsmarkt van jongeren van nabij te begeleiden. Wanneer jongeren<br />

van de schoolbanken komen met een erkend diploma in handen, helpen<br />

we hen verder naar hun eerste job. De toekomst in <strong>Limburg</strong> beloof je niet,<br />

maar bouw je samen”, besluit Slaets, die op 23 augustus het glas heft om<br />

het 30-jarig best<strong>aan</strong> van de Jongerenkamer te vieren.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

61


LIMBURGS BOUWDEBAT<br />

brengt bouwbedrijven en<br />

gemeenten dichter bij elkaar<br />

Veel gemeenten buigen momenteel hun hoofd over complexe (bouw)opgaven. Tijdens de coalitieonderhandelingen<br />

moeten lokale politici onder meer knopen doorhakken over het bouwen van nieuwe woningen, de verduurzaming<br />

van best<strong>aan</strong>de gebouwen en het onderhouden van hun infrastructuur. <strong>Bouwen</strong>d Nederland stuurde informateurs in<br />

het land hiervoor een brief met <strong>aan</strong>bevelingen. Daarnaast brengt de organisatie van bouw- en infrabedrijven regelmatig<br />

op regionaal niveau bouwbedrijven en gemeenten bij elkaar om de samenwerking te optimaliseren.<br />

Tekst en beeld | <strong>Limburg</strong>s Bouwdebat<br />

62 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

Van links naar rechts: Raja Fick-Moussaoui, John Kreugel, Huibert Roost en Bob Vostermans.


LIMBURGS BOUWDEBAT<br />

Het <strong>Limburg</strong>s Bouwdebat in Roermond op 8 maart jl. is daarvan een goed voorbeeld. Met<br />

80 bouwbedrijven en 30 lijsstrekkers/wethouders was er een goede basis om in de ECI<br />

Cultuurfabriek de volgende drie onderwerpen te bespreken:<br />

BLIJF INVESTEREN IN DE<br />

LIMBURGSE BOUW & INFRA!<br />

Het <strong>aan</strong>tal huishoudens in <strong>Limburg</strong> groeit volgens het Planbureau voor de Leefomgeving<br />

in elk geval tot 2029. Er is behoefte <strong>aan</strong> hoogwaardige en betaalbare<br />

koop- en huurwoningen en stadsappartementen. De gemeente Roermond<br />

vertelde dat ze in de gemeente nu ‘nee’ moeten verkopen, omdat ze niet<br />

meer ruimte krijgen van de provincie. Bij het project Roerdelta fase 1<br />

waren meer dan 100 biedingen op 10 woningen! Gedeputeerde Hans<br />

Teunissen van de provincie <strong>Limburg</strong> staat gelukkig open om hierover<br />

met de gemeente te overleggen. “De grote opgave in <strong>Limburg</strong> zit niet<br />

in grootschalige nieuwbouw, maar in het verduurzamen van particuliere<br />

woningen”, zegt René Meyboom, Regiomanager Zuid bij <strong>Bouwen</strong>d Nederland.<br />

“Gemeenten als Brunssum, Echt-Susteren, Maastricht en Sittard-Geleen<br />

willen graag de regierol voor gemeenten versterken bij verduurzaming.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

63


LIMBURGS BOUWDEBAT<br />

“De grote opgave in <strong>Limburg</strong> zit niet in<br />

grootschalige nieuwbouw, maar in het verduurzamen<br />

van particuliere woningen.”<br />

Na analyse van de verkiezingsprogramma’s is het opvallend te zien dat<br />

bij veel <strong>Limburg</strong>se gemeenten te weinig <strong>aan</strong>dacht is voor het sturen<br />

op schaalvergroting. Verduurzaming wordt pas betaalbaar en mogelijk<br />

als gemeenten samenwerken met ondernemers. Dus niet woning voor<br />

woning, maar hele wijken ineens verduurzamen.”<br />

SAMEN ZORGEN VOOR<br />

VOLDOENDE INSTROOM?<br />

Hoe zorgen we dat er voldoende medewerkers zijn om deze grote<br />

opgave te volbrengen? “We hebben de vergrijzing jaren geleden voorzien<br />

en werken sindsdien heel bewust met veel leerlingen en jonge instromers”,<br />

aldus Eric Smeets van Mertens Bouwbedrijf uit Weert. “Elk jaar<br />

willen we 5 tot 10 leerlingen laten instromen, dat is een forse investering!<br />

Wij hebben relatief weinig problemen met het vinden van nieuwe medewerkers.”<br />

Volgens wethouder Bob Vostermans van de gemeente Peel en<br />

Maas is er in <strong>Limburg</strong> minder dan 4% werkloosheid, en dan ontkom je<br />

niet <strong>aan</strong> arbeidsmigranten. Frank Dijkhuis, Directeur Smeets Bouw uit<br />

Maastricht bevestigde dit: “Natuurlijk moeten we werken <strong>aan</strong> imago<br />

en instroom van jongeren in de sector. Maar dan nog hebben we niet<br />

voldoende mensen. De kaartenbakken zijn leeg, wij kijken met twee ogen<br />

naar het buitenland, namelijk Spanje en Roemenië.”<br />

In <strong>2018</strong> studeren op <strong>Limburg</strong>se mbo- en hbo-gerelateerde bouw- en infraopleidingen<br />

755 studenten. De huidige <strong>aan</strong>tallen st<strong>aan</strong> in schril contrast<br />

met de huidige en toekomstige arbeidsmarktvraag. Daarom zijn in 2017 de<br />

<strong>Limburg</strong>se bouwbedrijven, onderwijsinstellingen en de provincie <strong>Limburg</strong><br />

een meerjarige samenwerking gestart in de ontwikkeling van het Centrum<br />

voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving <strong>Limburg</strong>. Dat betekent<br />

een forse investering in de bouw-/infra-opleidingen voor de komende vier<br />

jaren. Daarnaast is er de campagne ‘Je gaat het maken’, een initiatief van<br />

<strong>Bouwen</strong>d Nederland gericht om zoveel mogelijk jongeren en zij-instromers<br />

te laten kiezen voor een opleiding in de bouw en infra.<br />

SAMENWERKEN OVERWINT UITDAGINGEN<br />

Dat gemeenten en <strong>aan</strong>nemers steeds meer samen zoeken naar oplossingen<br />

blijkt bijvoorbeeld in de gemeente Peel en Maas. Partijen zijn in<br />

een vroeg stadium samen g<strong>aan</strong> zitten om oplossingen rondom woonbehoeften<br />

te zoeken, dus geen opdracht maar een samenwerking. “We<br />

zijn op de goede weg en het is belangrijk om de dialoog te blijven<br />

<strong>aan</strong>g<strong>aan</strong>”, concludeert René Meyboom. “Om meer inzicht te geven in<br />

de <strong>Limburg</strong>se bouw en infra nodigt <strong>Bouwen</strong>d Nederland alle gekozen<br />

wethouders graag uit deel te nemen <strong>aan</strong> onze ‘Masterclass Wethouders’<br />

in september.”<br />

64 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Onderwijs en ondernemen:<br />

Praktijk en theorie raken steeds<br />

meer met elkaar vervlochten<br />

Een veel gehoorde kreet uit het bedrijfsleven: scholen geven leerlingen niet de kennis mee waarmee ze in de praktijk uit de voeten<br />

kunnen. Reactie uit het onderwijs: geef ons de juiste input, zodat we beter afgestemd onderwijs kunnen bieden. Het is wat zwartwit<br />

gesteld, maar er zat een gat tussen theorie en praktijk. Daar komt echter steeds meer verandering in.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | pxhere.com<br />

Een vaak gehoorde opmerking in het<br />

technisch onderwijs: hadden we nog<br />

maar een ambachtsschool. Of het<br />

meester-gezel-systeem. Wie het huidige<br />

technisch onderwijs onder de<br />

loep neemt, ziet een ontwikkeling<br />

die weer die kant op gaat. Bedrijfsleven<br />

en onderwijs nemen het initiatief<br />

om vakmensen op te leiden met<br />

praktijkgerichte kwaliteiten. Dat is op<br />

de pagina’s hierna goed terug te zien.<br />

Neem de centra voor innovatief vakmanschap<br />

en soortgelijk. Gericht op<br />

de gehele onderwijskolom en bedoeld<br />

om adequate medewerkers af te leveren.<br />

Praktijk en theorie raken zo steeds<br />

meer vervlochten, als reactie op allerlei<br />

ontwikkelingen in de markt. Een<br />

markt die vraagt om personeel met<br />

specifieke vaardigheden.<br />

Die vraagt om personeel, punt. Want<br />

daar ligt eveneens een grote uitdaging,<br />

voor de techniek, maar ook voor andere<br />

sectoren. Of het nu krimp of ontgroening<br />

wordt genoemd, de instroom bij<br />

scholen, en daarmee naar de arbeidsmarkt,<br />

loopt terug. Dus is het zaak om<br />

jongeren voor een bepaald vakgebied te<br />

interesseren, om beleving te bieden. Te<br />

laten zien dat techniek heel veelzijdig<br />

is, heel breed ook, met uiteenlopende<br />

carrièrekansen. Daar zijn onderwijs en<br />

bedrijfsleven momenteel volop mee bezig.<br />

Door jongeren op allerlei manieren<br />

met de techniek te laten kennis maken,<br />

maar eveneens de opleidingsmogelijkheden<br />

te verbreden. Op de volgende<br />

pagina’s een impressie van de ontwikkelingen<br />

die momenteel g<strong>aan</strong>de zijn in<br />

onder andere het technisch onderwijs<br />

in <strong>Limburg</strong>.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

65


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

‘In de bouw ben je<br />

onderdeel van een team<br />

dat iets moois realiseert’<br />

Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Bouwbedrijven zien het <strong>aan</strong>tal opdrachten toenemen. Obstakel daarbij is dat<br />

er een schaarste dreigt – of soms al is – <strong>aan</strong> goed personeel. Bedrijfsleven en onderwijs zijn op allerlei manieren op zoek<br />

naar jongeren en zij-instromers die in de bouw willen werken. Bouwmensen <strong>Limburg</strong> doet dat vanuit het bedrijfsleven.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Ruud Strobbe<br />

66 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

“Kies niet voor<br />

de doodlopende weg, maar<br />

richt je eens op een sector<br />

waarin veel en divers werk<br />

te vinden is en die allerlei<br />

doorgroeimogelijkheden biedt.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

67


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Bouwmensen is een coöperatieve vereniging<br />

van bouw- en infra-opleidingsbedrijven<br />

die door heel Nederland actief is.<br />

Belangrijke doelstelling, vertelt directeur<br />

René Mobers van de <strong>Limburg</strong>se afdeling,<br />

is te zorgen dat er ook in de toekomst<br />

voldoende vakbekwaam personeel is. Dat<br />

gebeurt met opleidingen, zegt hij, maar<br />

tevens met allerlei andere initiatieven<br />

waarmee mensen voor de sector worden<br />

geworven. “Dat doen we samen met<br />

betrokken partners. We willen jongeren,<br />

maar bijvoorbeeld ook zij-instromers laten<br />

zien welke mooie carrièremogelijkheden<br />

de bouw te bieden heeft. Dat is veel<br />

breder dan de meeste mensen denken.<br />

Het plannen, ontwerpen en begeleiden<br />

van een project, en noem maar op, is net<br />

zo goed onderdeel van een bouwproces.”<br />

Behalve dat er van de bouw een wat verkeerd<br />

beeld bestaat, zegt Mobers, is er ook<br />

een tendens te zien dat jongeren er vaak<br />

voor kiezen door te studeren en naar het<br />

hbo te g<strong>aan</strong>. Daar is niets mis mee, stelt hij,<br />

tenzij het scheefgroei veroorzaakt. “Dat<br />

zie je nu gebeuren. Het <strong>aan</strong>tal vakmensen/mensen<br />

met een mbo-achtergrond,<br />

neemt af. Je ziet bijvoorbeeld een grote<br />

groep havisten rechtstreeks naar het hbo<br />

g<strong>aan</strong>. Een belangrijk deel haakt echter op<br />

den duur af en behaalt dus geen diploma.<br />

Onze boodschap luidt dan ook: ben slimmer,<br />

kies niet voor de doodlopende weg,<br />

maar richt je eens op een sector waarin<br />

veel en divers werk te vinden is en die<br />

allerlei doorgroeimogelijkheden biedt.”<br />

Dat was ook de basis, geeft Mobers <strong>aan</strong>,<br />

waarmee Bouwmensen zo’n 30 jaar geleden<br />

werd opgericht. Om jongeren met<br />

gerichte opleidingen voor te bereiden op<br />

een b<strong>aan</strong> in het bedrijfsleven. “Dat doen<br />

we in goede samenwerking met de mboonderwijsinstellingen<br />

Gilde Opleidingen,<br />

Arcus en Leeuwenborgh (nu Techniekcollege)<br />

waarbij wij als bedrijfsschool<br />

fungeren en het praktijkdeel grotendeels<br />

op ons nemen. Dat doen we op diverse<br />

locaties in <strong>Limburg</strong>.”<br />

“Belangrijke doelstelling<br />

is te zorgen dat er ook in<br />

de toekomst voldoende<br />

vakbekwaam personeel is.”<br />

Mobers. Op allerlei manieren. Zo wordt<br />

er in het voortgezet onderwijs geworven<br />

en zijn er open dagen, presentaties,<br />

meeloopdagen en snuffelstages. Samen<br />

met de onderwijsinstellingen kan<br />

Bouwmensen zowel een BOL-opleiding<br />

als een BBL-opleiding <strong>aan</strong>bieden. Leren<br />

en werken met b<strong>aan</strong>garantie, dus. Dankzij<br />

de samenwerking met bedrijven zijn<br />

er volgens Mobers veel werkplekken<br />

beschikbaar. Daarnaast is er het Centrum<br />

voor Innovatief Vakmanschap dat<br />

zich <strong>aan</strong> de hand van vier thema’s richt<br />

op de laatste stand van de techniek. “De<br />

ontwikkelingen g<strong>aan</strong> snel en de bedrijven<br />

hebben behoefte <strong>aan</strong> mensen met<br />

up-to-date kennis. We werken dus <strong>aan</strong><br />

onderwijsvernieuwing. Een samenwerking<br />

tussen onderwijs en bedrijven in<br />

de provincie. Opleiden met de technieken<br />

op interessante locaties met<br />

de nieuwste apparatuur en volgens de<br />

nieuwste regels en methodes. Door dat<br />

in de praktijk te laten zien, maak je het<br />

heel tastbaar en heel <strong>aan</strong>trekkelijk.”<br />

Mobers weet dat de <strong>aan</strong>trekkende vraag<br />

niet alleen kan worden opgevangen met<br />

jongeren, vanwege de ontgroening. . Hij<br />

noemde al het belang van zij-instromers.<br />

“Je kunt denken <strong>aan</strong> mensen die ooit in<br />

de bouw hebben gewerkt en een terugkeer<br />

overwegen, maar bijvoorbeeld ook<br />

<strong>aan</strong> statushouders of mensen die een carrièreswitch<br />

willen maken. Die moeten wel<br />

eerst weer naar een bepaald kennisniveau<br />

worden gebracht. We hebben met de Provincie<br />

een convenant afgesloten waardoor<br />

we de mogelijkheid hebben mensen met<br />

wat afstand tot de arbeidsmarkt goed te<br />

begeleiden. Wat we bij alles wat we doen<br />

nadrukkelijk willen laten zien, is de diversiteit<br />

van de bouwsector en de verschillende<br />

rollen die iemand erin kan spelen.<br />

Een rol waarbij je onderdeel bent van een<br />

team. Een team dat iets moois realiseert.<br />

Aan ons de taak die beleving op te wekken<br />

en te laten zien dat er voor elk talent<br />

op elk niveau ook een passende functie<br />

binnen de bouw in infra bestaat.”<br />

Naast het opleiden heeft het werven<br />

van nieuwe instroom (jongeren en zijinstromers)<br />

veel <strong>aan</strong>dacht, herhaalt<br />

68 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

CIVIL maakt werk<br />

van installatiewerk<br />

InstallatieWerk Zuid Oost (IWZO) is een initiatief van werkgevers uit de installatiebranche met als doel om<br />

werknemers goede praktijkvaardigheden bij te brengen. Dat gebeurt tegenwoordig ook met studenten, onder<br />

de noemer CIVIL (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek <strong>Limburg</strong>), een initiatief dat samen<br />

met ROC Gilde Opleidingen is opgezet.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | IWZO<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

69


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Er zijn inmiddels onder de vleugels van<br />

het bestuur van IWZO een <strong>aan</strong>tal takken<br />

actief, zo begint directeur Jack van Boxmeer.<br />

Dat is allereerst Flexpool waarbinnen<br />

collega-bedrijven elkaars medewerkers<br />

kunnen lenen. “Als het bij het ene<br />

bedrijf even wat rustiger is en bij het<br />

andere wat drukker, dan kunnen ze zo elkaar<br />

van dienst zijn.” Daarnaast is er een<br />

afdeling P&O waar een human resources<br />

manager actief is die met name kleinere<br />

mkb-bedrijven zonder personeelsafdeling<br />

van dienst is. “Hij begeleidt en adviseert<br />

over de cao, reïntegratie en soortgelijke<br />

zaken.” En dan is er InstallatieWerk<br />

waar opleidingen en trainingen worden<br />

verzorgd, zowel <strong>aan</strong> jongeren, zij-instromers<br />

als zittend personeel. “Mannen en<br />

vrouwen”, benadrukt Van Boxmeer. Hij<br />

noemt het een voortzetting van de vroegere<br />

bedrijfsscholen.<br />

Dat opleiden gebeurt in samenwerking<br />

met de ROC’s in <strong>Limburg</strong> en in de regio<br />

Eindhoven-Helmond. Beide partijen, zegt<br />

Van Boxmeer, hebben te maken met een<br />

<strong>aan</strong>tal soortgelijke ontwikkelingen. Zo is<br />

er nog altijd het verkeerde beeld van wat<br />

techniek zoal inhoudt. Daarnaast hebben<br />

zowel de onderwijsinstellingen als InstallatieWerk<br />

te kampen met een teruglopende<br />

instroom, wat weer gevolgen heeft<br />

voor de arbeidsmarkt. “Het wordt steeds<br />

lastiger voor bedrijven om goed opgeleide<br />

vakmensen te vinden.” Gezien de<br />

raakvlakken besloten de onderwijsinstellingen<br />

en InstallatieWerk nauwer te g<strong>aan</strong><br />

samenwerken en die samenwerking – gesubsidieerd<br />

door de provincie <strong>Limburg</strong><br />

en de Rijksoverheid – onder te brengen<br />

in een centrum voor innovatief vakmanschap,<br />

een CIV, gericht op de installatieen<br />

elektrotechniek. Dat kreeg de naam<br />

CIVIL. “Niet alleen om efficiënter en doelmatiger<br />

te kunnen opleiden, maar ook<br />

om mensen te interesseren voor de vele<br />

facetten van het vak.” Van Boxmeer geeft<br />

<strong>aan</strong> dat de provincie die samenwerking<br />

met de drie ROC’s al langer nastreefde<br />

en er daarom een subsidie van 600.000<br />

euro voor over had. “Maar Arcus en Leeuwenborgh<br />

hebben besloten vooralsnog<br />

niet mee in te stappen vanwege de fusie<br />

tussen beide, waardoor we een deel van<br />

het geld mislopen. Ik hoop dat ze dat op<br />

termijn alsnog doen.”<br />

Hij komt dan terug op het werven van<br />

nieuwe studenten en geeft <strong>aan</strong> dat bij<br />

veel mensen een te beperkt beeld leeft<br />

van wat de installatietechniek zoal inhoudt.<br />

“Denk <strong>aan</strong> de energietransitie, het<br />

binnenklimaat, domotica … het heeft er<br />

allemaal mee te maken. Nieuwe technie-<br />

“We hebben vrijwel alle nieuwe technieken in huis. Daardoor<br />

kunnen we opleidingen op alle niveaus verzorgen.”<br />

70 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

ken en innovaties volgen elkaar snel op.<br />

Daar spelen we met onze opleidingen<br />

en met onze locatie op in. We hebben<br />

vrijwel alle nieuwe technieken in huis.<br />

Daardoor kunnen we opleidingen op alle<br />

niveaus verzorgen.” Volgens Van Boxmeer<br />

heeft het samenwerken in één pand het<br />

voordeel dat je elkaar beter leert kennen<br />

en elkaar kunt versterken. “Wij leren van<br />

het onderwijs, het onderwijs leert van<br />

ons. We proberen bij het werven van<br />

nieuwe leerlingen van elkaars kracht gebruik<br />

te maken. Bijvoorbeeld door een<br />

doorlopende leerlijn te ontwikkelen<br />

waarbinnen de leerling alle keuze heeft.<br />

Zo zijn wij meer gericht op BBL-trajecten<br />

en Gilde op BOL-trajecten. Dankzij de samenwerking<br />

kunnen we ze beiden <strong>aan</strong>bieden.<br />

Wij st<strong>aan</strong> natuurlijk ook dicht bij<br />

de bedrijven waar die leerlingen voor een<br />

werkplek terecht kunnen. We hebben<br />

een bestand van in totaal ruim 200 bedrijven.<br />

Daarvan bieden er momenteel circa<br />

80 <strong>aan</strong> 165 leerlingen een werkplek.”<br />

Het onderkomen van CIVIL, vindt Van<br />

Boxmeer, moet bovendien het clubhuis<br />

van de branche worden. Niet alleen de<br />

plek waar opleidingen gevolgd kunnen<br />

worden, maar meer dan dat. “Vergaderingen,<br />

producttrainingen, eigenlijk moet<br />

ieder bedrijf uit de branche hier op enig<br />

moment zijn geweest en weten wat er<br />

gebeurt. Maar dit moet bovenal de plek<br />

zijn waar potentiële leerlingen ontdekken<br />

hoe breed en interessant de installatietechniek<br />

is.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

71


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Techniekcollege Zuid-<strong>Limburg</strong>:<br />

delen is vermenigvuldigen<br />

Een geprognotiseerde, door diverse oorzaken krimpende instroom van nieuwe leerlingen deed de in Zuid-<strong>Limburg</strong> actieve ROC’s<br />

Arcus en Leeuwenborgh besluiten hun techniekopleidingen samen te voegen om zo toch hun opleidings<strong>aan</strong>bod te kunnen behouden.<br />

Daarnaast werden de banden met het bedrijfsleven fors <strong>aan</strong>gehaald. Daarmee was het Techniekcollege Zuid-<strong>Limburg</strong> een feit. Door<br />

gebruik te maken van elkaars kennis en kunde worden de opleidingen inhoudelijk sterker en beter afgestemd op het bedrijfsleven<br />

waarvoor ze opleiden. Nieuw gevormde onderwijsteams en voorlichting met het bedrijfsleven heeft de instroom een impuls gegeven.<br />

Tekst | Jac Buchholz<br />

Onderwijsmanager gebouwde<br />

omgeving Maartje van der Beek van<br />

het Techniekcollege Zuid-<strong>Limburg</strong><br />

(Beeld: Peter Tillmanno)<br />

72 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Directeur van het Techniekcollege Zuid-<strong>Limburg</strong> Ferdinand van Kampen. (Beeld: TIPA Fotografie)<br />

Ze hebben het verhaal ongetwijfeld al vaker verteld, directeur<br />

Ferdinand van Kampen en onderwijsmanager gebouwde omgeving<br />

Maartje van der Beek van het Techniekcollege Zuid-<br />

<strong>Limburg</strong>. Want het profileren van deze onderwijstak is een<br />

belangrijk aspect. “Zowel jongeren als zij-instromers moeten<br />

ons weten te vinden en ontdekken hoe breed en <strong>aan</strong>trekkelijk<br />

de techniek is.”<br />

Schaarste<br />

Want er is duidelijk sprake van een krimpende instroom, legt<br />

Ferdinand van Kampen uit. “Je hebt natuurlijk te maken met<br />

het vooroordeel dat werken in de techniek vies en zwaar is.<br />

Maar techniek is ook ontwerpen, plannen en coördineren en<br />

is vaak hightech. Technici werken inderdaad met hun handen,<br />

maar zitten net zo goed vaak op kantoor.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

73


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Techniekcollege<br />

Zuid-<strong>Limburg</strong><br />

Daarnaast is er natuurlijk de spanning in de markt. Bedrijven<br />

trekken <strong>aan</strong> jongeren en dat heeft als gevolg dat een<br />

deel van die jongeren niet naar het hbo gaat, maar er na het<br />

mbo voor kiest om te g<strong>aan</strong> werken. Hierdoor ontstaat er een<br />

schaarste <strong>aan</strong> hoger opgeleide technische medewerkers.”<br />

Het dit jaar officieel gestarte Techniekcollege richt zich op<br />

alle disciplines van de techniek, vult Maartje van der Beek<br />

<strong>aan</strong>. Maar de gebouwde omgeving, waarmee al eerder werd<br />

begonnen, is het verst uitgewerkt, geeft ze <strong>aan</strong>. “Je ziet duidelijk<br />

dat we de traditionele manier van opleiden achter<br />

ons laten en kijken naar de wereld waarvoor we opleiden<br />

en de belevingswereld van diegenen die we opleiden. Dat<br />

met het bedrijfsleven is ontwikkeld en wordt gebouwd. Zo<br />

blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen<br />

en producten en komen onze studenten ook in <strong>aan</strong>raking<br />

met de trends van hun toekomstige arbeidsmarkt.” Maartje<br />

van der Beek: “Daarbij koppelen we in de opleiding praktijk<br />

sterk <strong>aan</strong> de theorie. Theoretisch opgedane kennis wordt<br />

vrijwel meteen in praktijk toegepast. Zo maak je het herkenbaar.”<br />

De nieuwe manier van opleiden heeft dus vorm gekregen,<br />

maar hoe ga je de doelgroep nu bereiken? Door nadrukkelijk<br />

en op uiteenlopende manieren zichtbaar te zijn, reageren Van<br />

“Theoretisch opgedane kennis wordt vrijwel meteen<br />

in praktijk toegepast. Zo maak je het herkenbaar.”<br />

doen we met een groep docenten die de verschillende disciplines<br />

nauw kunnen invullen en in nauwe samenwerking<br />

met het bedrijfsleven. Zij geven veel meer dan voorheen <strong>aan</strong><br />

wat voor soort medewerkers ze nodig hebben.”<br />

Praktijkervaring<br />

Dat heeft – met steun van de Provincie <strong>Limburg</strong> – onder<br />

meer geleid tot de oprichting van een CIV, een centrum<br />

voor innovatief vakmanschap. Dat centrum bestaat uit vier<br />

vakgroepen met elk een eigen thema: Asbestsanering, Beheer<br />

en Onderhoud, (nieuw) Conceptueel <strong>Bouwen</strong> en Restauratie.<br />

Vanuit die thema’s wordt ingespeeld op wat het<br />

bedrijfsleven vraagt, legt Ferdinand van Kampen uit. “Onze<br />

vraag richting het bedrijfsleven luidt dan ook: wat moeten<br />

de studenten kunnen en kennen? Daarbij is het opdoen van<br />

praktijkervaring van groot belang. Neem de installatietechniek<br />

in de gebouwde omgeving. Binnen een opgericht project<br />

g<strong>aan</strong> studenten echt opleidings-overstijgend met elkaar<br />

<strong>aan</strong> de slag. Het Tiny House is een mooi simulatieproject dat<br />

Kampen en Van der Beek. “We zoeken nadrukkelijk de publiciteit,<br />

doen <strong>aan</strong> actieve werving en hebben een eigen website.<br />

Daarnaast organiseren we in november een Techniekgala.<br />

Samen met bedrijven organiseren we verder open dagen zodat<br />

zij op hun eigen manier kunnen laten zien hoe divers en<br />

<strong>aan</strong>trekkelijk de techniek is. Verder werken we samen met<br />

Bouwmensen <strong>Limburg</strong>. Zij werven ook heel actief en hebben<br />

diverse locaties in <strong>Limburg</strong> waar de praktijkwerkzaamheden<br />

kunnen worden verricht.” Ze maken vervolgens duidelijk dat<br />

zowel jongeren als zij-instromers kunnen kiezen voor een opleiding<br />

op maat. Zo zijn er zowel BOL- als BBL-opleidingen<br />

mogelijk en er kan gemakkelijker worden geswitcht tussen<br />

deze opleidingsvormen. “We willen een zo breed mogelijke<br />

doelgroep kunnen opleiden. Vanzelfsprekend de jongeren,<br />

maar ook zij-instromers of mensen die gedurende hun carrière<br />

in de techniek een andere wending willen of hogerop<br />

willen bijvoorbeeld. We richten ons daarom tevens op een<br />

leven lang leren. Alles met als doel meer mensen te interesseren<br />

voor de techniek.”<br />

74 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

XXXXX<br />

“Fontys wil bijdragen<br />

<strong>aan</strong> stimulering<br />

economische<br />

ontwikkeling<br />

Euregio.”<br />

‘Met passende<br />

onderwijsproducten<br />

en toegepast onderzoek’<br />

Hans Aarts, directeur van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek<br />

Onderwijsinstellingen spelen, zeker als het hoger en wetenschappelijk onderwijs betreft, een steeds nadrukkelijkere en veelzijdigere<br />

rol in het <strong>aan</strong>jagen van de economie. Niet alleen door toekomstige werknemers of ondernemers op te leiden, maar ook door<br />

de <strong>aan</strong>wezige kennis in te zetten ten behoeve van innovatieve projecten en nieuwe vormen van onderwijs. Hans Aarts, directeur<br />

van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek, heeft daar een heel eigen kijk op.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Fontys Hogeschool<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

75


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

‘Fontys Focus2020’, zo heet de strategie<br />

waarmee de Fontys International Campus<br />

Venlo (circa 4.200 studenten) een<br />

bijdrage wil leveren <strong>aan</strong> (Eu)regionale<br />

economische ontwikkelingen. “Die bijdrage<br />

is voor ons dat we passende onderwijsproducten<br />

moeten <strong>aan</strong>bieden<br />

en toegepast onderzoek uitvoeren”, begint<br />

Hans Aarts. Die strategie, zegt hij,<br />

komt voort uit demografische verwachtingen<br />

en de stand van zaken op economisch<br />

en technologisch gebied.<br />

Leven lang leren<br />

Om maar met die demografische verwachtingen<br />

te beginnen: Aarts geeft<br />

<strong>aan</strong> dat er sprake is van krimp, maar<br />

weet alleen niet welke omvang die de<br />

komende jaren <strong>aan</strong>neemt. “We krijgen<br />

te maken met minder studenten. Hen<br />

proberen te zoeken in het Duitse of<br />

Belgische grensgebied is maar deels de<br />

“De ontwikkeling van<br />

verdere nieuwe opleidingen<br />

is een continu proces.”<br />

oplossing. Ook daar zie je die krimp.”<br />

Het opvangen van die verminderde<br />

instroom van jongeren kan volgens<br />

Aarts worden gerealiseerd door zich<br />

als Fontys nadrukkelijker te g<strong>aan</strong> richten<br />

op de Engelstalige markt en zeker<br />

op na- en bijscholing. “Het principe van<br />

een leven lang leren is bekend, daar<br />

krijgen ook steeds meer mensen mee<br />

te maken. Je zult je kennis regelmatig<br />

moeten opvijzelen. Of omdat je huidige<br />

functie daar om vraagt, of omdat je wilt<br />

doorgroeien.” Daarnaast, zegt hij, zullen<br />

onderwijsinstellingen de <strong>aan</strong>wezige<br />

kennis nog breder dan nu moeten in-<br />

zetten. “Dat is al in gang gezet. Je ziet<br />

het onderwijs meer en meer terug in<br />

kennisomgevingen, om zo bij te dragen<br />

<strong>aan</strong> allerlei vormen van innovatie.”<br />

Kenmerken<br />

De omgeving waarin de onderwijsinstelling<br />

actief is, heeft uiteraard veel invloed<br />

op de <strong>aan</strong> te bieden vormen van na- en<br />

bijscholing en de wijze waarop toegepast<br />

onderzoek wordt uitgevoerd. Aarts heeft<br />

die omgeving – de Euregio – voor Fontys<br />

Venlo in kaart gebracht. Hij wijst onder<br />

meer op de Greenport-status van de regio<br />

Venlo, de <strong>aan</strong>wezigheid van Brainport<br />

76 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Eindhoven, Keyport Midden-<strong>Limburg</strong>, de<br />

Zuid-<strong>Limburg</strong>se LED en de al eerder genoemde<br />

Duitse en Belgische grensgebieden.<br />

Karakteristiek voor de regio Venlo<br />

is volgens hem verder de <strong>aan</strong>wezigheid<br />

van drie sterke sectoren: agrofood, de logistiek<br />

en de maakindustrie. Venlo maakt<br />

bovendien als Brightlands Campus onderdeel<br />

uit van de <strong>Limburg</strong>se kennisas<br />

en van de economische as Rotterdam-<br />

Eindhoven-Duisburg die start in Noord-<br />

Italië, de zogenaamde ‘blue banana’. De<br />

zorg en het toerisme zijn eveneens twee<br />

sectoren om rekening mee te houden,<br />

geeft Aarts <strong>aan</strong>, en dan zijn er de ambities<br />

op het gebied van Cradle to Cradle. Aarts:<br />

“Concreet betekenen al die kenmerken<br />

bijvoorbeeld dat Noord-<strong>Limburg</strong> samen<br />

met Nordrhein-Westfalen het grootste<br />

tuinbouwgebied van Europa is. Dat de regio<br />

Venlo de tweede Greenport van Nederland<br />

is, één van de belangrijkste logistieke<br />

hotspots ook, zowel in Nederland<br />

als Europees, en dat in de maakindustrie<br />

tal van wereldleiders actief zijn. Tussen<br />

de drie grootste sectoren is ook een heel<br />

duidelijke verknoping te zien.”<br />

Pijlers<br />

Die kenmerken, maakt Aarts duidelijk,<br />

zijn de pijlers van het huidige onderwijs<br />

<strong>aan</strong> Fontys en zullen eveneens richtinggevend<br />

zijn voor nieuw op te starten initiatieven<br />

waar het na- en bijscholing en<br />

toegepaste kennis betreft. “Je ziet bijvoorbeeld<br />

dat bij bedrijven behoefte is <strong>aan</strong><br />

korte, afgeronde modules die eventueel<br />

kunnen worden gestapeld, waardoor er<br />

toch de mogelijkheid is tot een afgeronde<br />

studie. Dan is er de associate degree, een<br />

tweejarige hbo-opleiding die heel geschikt<br />

is voor jongeren en werkenden die een<br />

vierjarige hbo-bacheloropleiding te lang<br />

vinden duren. Associate degrees zijn vaak<br />

meer praktijkgericht dan de hbo-bacheloropleidingen.<br />

Verder zijn we bezig het<br />

voltijdsonderwijs beter af te stemmen op<br />

het nascholingsonderwijs. De opleidingen<br />

krijgen tevens een breder karakter, onder<br />

meer door crossovers te maken en zo in te<br />

spelen op het gegeven dat de drie sterkste<br />

sectoren in de regio veel raakvlakken hebben.<br />

Een andere ontwikkeling die je ziet, is<br />

dat door automatisering bepaalde functies<br />

vervallen, maar dat er nieuwe complexere<br />

functies voor in de plaats komen.”<br />

Enkele nieuwe opleidingen lopen volgens<br />

Aarts inmiddels, andere worden op termijn,<br />

zoals later dit jaar gestart. De ontwikkeling<br />

van verdere nieuwe opleidingen<br />

is een continu proces, zegt hij. “Dat we<br />

uiteraard niet alleen uitvoeren. We doen<br />

dat samen met andere onderwijsinstellingen<br />

maar zoeken binnen de triple helix<br />

eveneens naar samenwerking met overheden<br />

en ondernemers. Zodat ook de<br />

randvoorwaarden om nieuwe vormen van<br />

onderwijs <strong>aan</strong> te bieden en bereikbaar te<br />

maken optimaal zijn. Alleen op die manier<br />

kunnen we deze <strong>aan</strong>pak verankeren en de<br />

regio structureel versterken.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

77


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

‘De vakman blijft essentieel,<br />

maar anders dan voorheen’<br />

De wereld verandert, in tal van opzichten. Daarbij beïnvloedt de ene ontwikkeling de andere. Zo moet het onderwijs inspelen op<br />

de veranderingen die zich voordoen in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld op het gebied van techniek. Gilde Opleidingen erkent dat<br />

en stond mede <strong>aan</strong> de basis van een CIV, een centrum voor innovatief vakmanschap, specifiek gericht op de gebouwde omgeving.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Gilde Opleidingen<br />

Het centrum voor innovatief vakmanschap – opgezet met subsidie<br />

van de Provincie <strong>Limburg</strong> en het MBO Investeringsfonds<br />

– richt zich op de afdeling techniek in de gehele onderwijskolom.<br />

Van vmbo tot mbo en hbo. Daarnaast participeren er 26<br />

bedrijven in die samen een substantieel deel bijdragen. Opzet is<br />

het bevorderen van de (zij-)instroom van nieuwe leerlingen, ver-<br />

telt Tjeu van de Laar, directeur Techniek bij Gilde Opleidingen.<br />

“Nieuwe (zij-)instroom is heel belangrijk, maar die instromende<br />

mensen moet ook nieuwe vaardigheden worden <strong>aan</strong>geleerd.<br />

Vaardigheden die gericht zijn op meer dan het gebouw alleen.<br />

Dat gebeurt binnen vier thema’s: asbestsanering, beheer en onderhoud,<br />

conceptueel bouwen en restauratie.”<br />

Tjeu van de Laar, directeur Techniek bij Gilde Opleidingen: ‘Het is natuurlijk belangrijk dat mensen die al in de branche werkzaam zijn hun kennis up-to-date houden’.<br />

78 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Op die manier, merkt Van de Laar op, wordt ingespeeld op<br />

de veranderingen in die gebouwde omgeving. Als voorbeeld<br />

noemt hij het circulair bouwen. “Tegenwoordig wordt in de<br />

bouw meer gelet op vraag, materiaal, energie en hergebruik. Zo<br />

zijn er nogal wat andere <strong>aan</strong>dachtspunten”, zegt hij. “Je hebt te<br />

maken met demografische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen,<br />

energietransitie en klimaatbeheersing. Verder zijn er<br />

de ontwikkelingen die betrekking hebben op het onderhouden<br />

en beheren van een gebouw. Dat alles heeft een flinke impact<br />

op de wijze van ontwerpen en bouwen.” Voor dat alles zijn<br />

goed opgeleide mensen nodig, stelt Van de Laar. Dus moeten<br />

er jongeren en volwassenen worden <strong>aan</strong>getrokken. Maar die<br />

moeten dan wel weten hoe divers de gebouwde omgeving is<br />

en dat er meer wordt gevraagd dan enkel metselaars en loodgieters.<br />

“Er is echter sprake van ontgroening. Daarop moeten<br />

we anticiperen.”<br />

Leven lang leren<br />

Niet alleen door jongeren te trekken, maar ook door zij-instromers<br />

te enthousiasmeren. Van de Laar legt uit dat het CIV<br />

eveneens oog heeft voor het principe van een leven lang leren.<br />

Voor mensen die alsnog willen overstappen naar de techniek<br />

of die een volgende carrièrestap in die branche willen maken.<br />

“Ook op die manier willen we het tekort <strong>aan</strong> mensen opvangen.<br />

Want het is natuurlijk belangrijk dat mensen die al in de<br />

branche werkzaam zijn hun kennis up-to-date houden. We zetten<br />

bijvoorbeeld vakkrachten in met kennis van de laatste technieken.<br />

Denk <strong>aan</strong> 3D-printen, robotica, nieuwe ontwikkelingen<br />

op het gebied van de automatisering en het toepassen van alternatieve<br />

materialen. Maar eveneens de veranderende wet- en<br />

regelgeving. Het vakmanschap verdwijnt daardoor natuurlijk<br />

niet. De vakman blijft essentieel, maar anders dan voorheen.”<br />

Hybride model<br />

Er zal volgens Van de Laar de komende jaren sneller op ontwikkelingen<br />

in de maatschappij moeten worden geanticipeerd en<br />

door opleidingen binnen het CIV <strong>aan</strong> te bieden, kan dat, vindt<br />

hij. “Het CIV is een hybride model waarin praktijk en theorie<br />

op een efficiënte manier <strong>aan</strong> elkaar worden gekoppeld. Door<br />

studenten direct met de praktijk en met de nieuwste technologieën,<br />

in een arbeidsomgeving, <strong>aan</strong> de slag te laten g<strong>aan</strong>,<br />

pikken ze zaken sneller op. Bovendien worden er ook andere<br />

vaardigheden geleerd. Studenten moeten het vermogen tot onderzoeken<br />

ontwikkelen: waarom is iets zoals het is en kan het<br />

misschien beter? Goede communicatie, weten hoe effectief<br />

samen te werken, is eveneens essentieel. Geen taak staat op<br />

zichzelf, geen medewerker staat op zichzelf.” Eenentwintigste<br />

vaardigheden noemt hij het. Om jongeren daarvoor te interesseren,<br />

is het zaak om met de opleidingen <strong>aan</strong> te sluiten bij de<br />

belevingswereld van die jongeren en (zij-)instromers en om de<br />

leercontent en -context behapbaar te maken. “We moeten de<br />

functionaliteit van een gebouw en de omgeving inzichtelijk<br />

maken.”<br />

Het CIV, schetst hij tot slot, moet komende jaren toegroeien<br />

naar een leeromgeving waar de (toekomstig) werknemer en<br />

werkgever alles kunnen vinden wat betrekking heeft op de gebouwde<br />

omgeving. “Als mede-initiator en penvoerder g<strong>aan</strong> we<br />

met onze partners bijdragen <strong>aan</strong> het provinciaal maatschappelijk<br />

verankeren van het CIV en haar economische functie.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

79


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

‘LASTIG AAN TE STUREN? LAAT<br />

DAT MAAR AAN ONS OVER!’<br />

80 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Iedereen <strong>aan</strong> het werk. Dat is natuurlijk altijd het uitgangspunt,<br />

maar in deze tijden van toenemende krapte op de arbeidsmarkt<br />

is het zeker nodig. Maar wat als iemand wel de kwaliteiten<br />

heeft om een prima lasser te worden, maar zijn sociale competenties<br />

nog verder ontwikkeld zouden moeten worden? Dan<br />

komt Praktech – gevestigd in het gebouw van de voormalige<br />

technische school in Cadier en Keer – in beeld, een praktijkgericht<br />

opleidingsinstituut voor mensen die extra <strong>aan</strong>dacht en<br />

begeleiding nodig hebben.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Praktech<br />

Het waren enkele collega’s, leraren <strong>aan</strong> de school voor bijzonder<br />

onderwijs St. Jozef, die zich ruim tien jaar geleden afvroegen of<br />

van hun kwaliteiten wel voldoende gebruik werd gemaakt. Chris<br />

Hesse, directeur van Praktech: “Ze leerden de leerlingen allerlei<br />

praktische vaardigheden zoals figuurzagen, maar zochten een<br />

nieuwe uitdaging, wilden verdieping. Zo ontstonden de plannen<br />

voor een onderwijsomgeving waar vakgerichte cursussen worden<br />

gegeven voor, zeg maar jongeren – veelal 18-plus – met een<br />

bijzondere schoolcarrière. Jongeren die amper school hebben gevolgd,<br />

geen diploma’s of certificaten hebben en daar nu spijt van<br />

hebben en <strong>aan</strong> de slag willen. Jongeren ook waarvan de sociale<br />

vaardigheden nog niet optimaal zijn.”<br />

Kleinschalig en flexibel<br />

Zo ontstond Praktech, praktijkgericht technisch onderwijs<br />

voor een speciale doelgroep en dus met een speciale benadering,<br />

geeft Hesse <strong>aan</strong>. “Het zijn mensen, vaak uit de bakken<br />

van het UWV of de gemeentelijke sociale dienst die we niet<br />

alleen een vak leren, maar tevens hoe een collega te zijn. Dat<br />

doen we vanuit een specifieke pedagogisch-didactische benadering<br />

– kleinschalig en flexibel. Met de cursussen spelen we<br />

vooral in op beroepen waar een krapte te zien is. De leerlingen<br />

kunnen, eenmaal opgeleid, een waardevolle kracht voor een<br />

bedrijf zijn. Daarom zeggen we ook: is iemand lastig <strong>aan</strong> te<br />

sturen, laat het dan maar <strong>aan</strong> ons over.” Onderwijs dat niet op<br />

de gebruikelijke manier plaatsvindt, zegt Hesse, maar door allround<br />

vakmensen. Leermeesters met specifieke vaardigheden<br />

en kennis uit de praktijk. “Als een leerling niet komt opdagen<br />

of vaak te laat is, bestraffen we dat niet, maar zoeken we uit<br />

hoe dat komt en bieden we ondersteuning. Bij ons vindt het<br />

onderwijs ook nog op de traditionele manier van de ambachtsschool<br />

plaats, volgens het meester-gezellen-systeem. We hebben<br />

momenteel zo’n 80 cursisten die op die manier in kleine<br />

groepjes onderwijs volgen.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

81


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Praktech-norm<br />

Praktech is inmiddels ook betrokken bij inburgeringscursussen.<br />

Want statushouders kunnen eveneens een welkome <strong>aan</strong>vulling op<br />

de arbeidsmarkt zijn, zegt Hesse. “Dat doen we samen met onder<br />

andere Leeuwenborgh, waarbij wij het praktijkgedeelte op ons<br />

nemen.” Hij legt uit dat het bedrijfsleven nog te weinig weet wat<br />

Praktech doet, al groeit de naamsbekendheid. “Ze weten ons in toenemende<br />

mate te vinden, er begint zelfs zoiets te ontst<strong>aan</strong> als een<br />

Praktech-norm: ook al hebben de leerlingen nog geen diploma, als<br />

een werkgever hoort dat ze bij ons een cursus volgen, is dat een<br />

teken dat het goed zit. Wij laten de cursisten na het voltooien van<br />

de opleiding ook niet zomaar los, maar blijven hem of haar nog een<br />

tijd volgen, om te kijken of alles goed gaat.” Om de banden met het<br />

bedrijfsleven verder <strong>aan</strong> te halen, heeft Praktech ook een jobcoach<br />

in dienst. Die moet bij bedrijven onder meer g<strong>aan</strong> inventariseren<br />

waar zoal behoefte <strong>aan</strong> is. “We willen ook de wisselwerking intensiveren.<br />

Wij kunnen van elkaar profiteren.” Naast technische opleidingen<br />

wil Praktech vanaf komend schooljaar cursussen gericht op<br />

de horeca <strong>aan</strong>bieden. “Wij willen cursisten de basisvaardigheden<br />

horeca en de daarbij horende sociale competenties bijbrengen. En<br />

zo bijdragen <strong>aan</strong> het verminderen van het personeelstekort in de<br />

horeca. We spelen dus steeds in op ontwikkelingen in de markt.”<br />

82 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

‘We st<strong>aan</strong> als<br />

onderwijs voor<br />

allerlei nieuwe opgaves’<br />

Kennis is ervaring opdoen, is het beleven<br />

van de praktijk. En beleving is belangrijk bij<br />

het werven van jongeren voor een technische<br />

opleiding. Daarnaast moet dat onderwijs<br />

zich wenden naar de wensen van de<br />

student en het bedrijfsleven. Een transitie<br />

die ook Zuyd Hogeschool doormaakt.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Zuyd Hogeschool<br />

Eén van de primaire doelstellingen van<br />

onderwijsinstellingen is het opleiden van<br />

arbeidsmarktrelevante mensen, vertellen<br />

directeur faculteit Bèta Science en Technologie<br />

Bert Schroën en opleidingsmanager<br />

Built Environment Maud Hensen van<br />

Zuyd Hogeschool. Met andere woorden:<br />

mensen opleiden met capaciteiten die<br />

voorzien in de behoeften waar bedrijven<br />

om vragen. “Daarbij moeten we er wel<br />

rekening mee houden dat die behoeften<br />

sneller dan voorheen veranderen, dat er<br />

andere kennis, kundigheid en vaardigheden<br />

voor een bepaalde functie wordt<br />

gevraagd”, zegt Schroën. Die taak, vindt<br />

hij, ligt er voor het gehele onderwijs. “Eén<br />

van de voorwaarden is dat er een goede<br />

<strong>aan</strong>sluiting is tussen mbo en hbo.”<br />

“We st<strong>aan</strong> als onderwijs voor allerlei nieuwe<br />

opgaves en kijken anders naar vraagstukken<br />

dan pakweg vijf jaar geleden”,<br />

vult Hensen <strong>aan</strong>. “Kijk naar zaken als het<br />

verduurzamen van de woningvoorraad,<br />

energietransitie en circulair bouwen.<br />

Daarin zie je steeds nieuwe ontwikkelingen<br />

en dat vraagt veel van de toe te passen<br />

technieken.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

83


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Het onderwijs haakt steeds meer <strong>aan</strong> bij de praktijk van het bedrijfsleven.<br />

“Door jongeren te laten zien waar<strong>aan</strong><br />

ze een bijdrage kunnen leveren,<br />

hopen we ze sneller te kunnen<br />

verleiden tot het volgen van een<br />

technische opleiding.”<br />

En dus voor de manier waarop we opleiden.”<br />

Het is overigens niet zo dat het Zuyd<br />

Hogeschool recent tot die inzichten is gekomen,<br />

maken Schroën en Hensen duidelijk.<br />

Om maar een voorbeeld te noemen:<br />

in 2006 is al gestart met het project ‘De<br />

Wijk van Morgen’ op Avantis, waar door<br />

de hele onderwijskolom <strong>aan</strong> werd deelgenomen<br />

met als doel te kunnen anticiperen<br />

op toekomstige ontwikkelingen.<br />

“De rol van hbo-studenten lag voor een<br />

belangrijk deel bij het ontwerpen van innovatieve,<br />

duurzame en energiezuinige<br />

gebouwen. Ontwerpen die vervolgens samen<br />

met mbo’ers werden uitgewerkt. De<br />

nadruk bij de vmbo’ers lag op het uitvoeren<br />

van de plannen. Ieder had zijn eigen<br />

rol, maar samenwerking was van groot<br />

belang. Dat is uiteraard nog altijd zo. Hieruit<br />

is ook het project de Best<strong>aan</strong>de Wijk<br />

van Morgen voortgevloeid, waarbij 154<br />

woningen in de sociale huursector zijn<br />

geüpgraded van energieklasse F naar A+.”<br />

Naast het beter afstemmen van de opleidingen<br />

op de behoeften van de markt,<br />

bekijkt Zuyd Hogeschool eveneens hoe<br />

het onderwijs beter te laten <strong>aan</strong>sluiten<br />

bij de wensen van studenten en zij-instromers.<br />

Bijvoorbeeld door modulair,<br />

deeltijd onderwijs <strong>aan</strong> te bieden, vertelt<br />

Bert Schroën. “We denken dan <strong>aan</strong> korte<br />

opleidingen boven niveau 4 van het mbo,<br />

84 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

niveaus 5 zeg maar, kortweg een associate<br />

degree. Ook het Centrum voor Innovatief<br />

Vakmanschap (CIV) is een goed<br />

voorbeeld van hoe we op de veranderende<br />

omstandigheden inspelen. Aan de<br />

hand van vier thema’s kijken we binnen<br />

het CIV wat er nu binnen het bedrijfsleven<br />

speelt en haken daar met zowel theorie<br />

als praktijkprojecten bij <strong>aan</strong>.” Maud<br />

Hensen noemt Superlocal in Kerkrade als<br />

een praktijkproject waar studenten een<br />

rol spelen. “Dat doen we in samenwerking<br />

met onder meer woningcorporatie<br />

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade.<br />

Het betreft diverse hoogbouwflats waarop<br />

verschillende innovatieve technische<br />

oplossingen worden toegepast. De flats<br />

worden duurzaam getransformeerd door<br />

tijdens de sloop rekening te houden met<br />

het hergebruik van materialen en nieuwe<br />

gebouwen te bouwen. Studenten en docenten<br />

maken zo kennis met de actuele<br />

problematiek in de bouwwereld en de<br />

vraagstukken van de toekomst – ‘learning<br />

on the job’ – en praktijk en theorie worden<br />

nauw met elkaar verweven. Allerlei<br />

actuele kwesties komen <strong>aan</strong> bod zoals<br />

hergebruik van materialen, isoleren en<br />

hoe zo duurzaam en energiezuinig mogelijk<br />

te werk te g<strong>aan</strong>.”<br />

Projecten als Superlocal, besluit Bert Schroën,<br />

zijn vooral ook van belang omdat ze<br />

inspelen op de beleving. “Zoals gezegd,<br />

je ontdekt de gebouwde omgeving en al<br />

zijn facetten in de praktijk. Op die manier<br />

laat je jongeren zien waar ze een bijdrage<br />

<strong>aan</strong> kunnen leveren. Zo hopen we ze<br />

sneller te kunnen verleiden tot het volgen<br />

van een technische opleiding.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

85


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

‘DUURZAAMHEID ZIT IN<br />

AL ONZE OPLEIDINGEN’<br />

Groen staat centraal in alle opleidingen van het CITAVERDE College. Zoals groen eigenlijk centraal staat in onze hele<br />

samenleving. Geen omgeving kan zonder groen, stelt College van Bestuur-lid Ans Christophe. “De behoefte naar<br />

groen groeit, de behoefte naar duurzaamheid groeit; daar spelen we met onze opleidingen op in.”<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | CITAVERDE College<br />

College van Bestuur-lid Ans Christophe.<br />

86 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG<br />

Hovenierstudenten in de schooltuin bezig met het her-<strong>aan</strong>leggen.<br />

De mens is verbonden met de natuur en waar gewoond en gewerkt<br />

wordt, daar is behoefte <strong>aan</strong> groen. Dus ook op bedrijventerreinen<br />

en in verstedelijkte gebieden. Ans Christophe: “Je ziet een toenemende<br />

verstedelijking. Groen speelt een belangrijke rol. Langs wegen,<br />

in parken en in tuinen: mensen ervaren het als <strong>aan</strong>genaam. Dat<br />

is ook onderzocht: de <strong>aan</strong>wezigheid van groen heeft een positieve<br />

invloed en leidt tot een stevige economische meerwaarde.”<br />

Groen en duurzaamheid<br />

Bij het CITAVERDE College worden jongeren opgeleid die dat<br />

groen kunnen <strong>aan</strong>leggen, onderhouden, verbeteren en noem maar<br />

op. “Denk <strong>aan</strong> opleidingen als hovenier, landschapsinrichting en<br />

waterbeheer”, zegt Christophe. Niet alleen bij haar eigen school,<br />

maar in zijn algemeenheid ziet ze dat jongeren bepaalde thema’s<br />

heel positief benaderen. De groene, natuurlijke omgeving is er één<br />

van, maar ook thema’s als gezondheid en duurzaamheid. Maar, geeft<br />

Christophe <strong>aan</strong>, <strong>Limburg</strong> heeft te maken met ontgroening en dus<br />

wordt de instroom van jongeren minder. Terwijl de vraag uit de<br />

markt groeit. “We doen er dus alles <strong>aan</strong> om die instroom te vergroten<br />

en appelleren <strong>aan</strong> wat de jongeren <strong>aan</strong>spreekt. We leggen<br />

bijvoorbeeld de link tussen groen en duurzaamheid. Want ja, groen<br />

zit in al onze opleidingen en daarmee ook duurzaamheid. We willen<br />

jongeren ervan bewust maken dat ze dankzij een opleiding bij<br />

ons in de toekomst bij kunnen dragen <strong>aan</strong> de oplossingen voor<br />

problemen waarvoor we steeds meer worden gesteld. Neem de gevolgen<br />

van hoosbuien of de hittestress, voornamelijk in stedelijke<br />

gebieden omdat het daar vaak enkele graden warmer is dan op het<br />

platteland.”<br />

Integrale <strong>aan</strong>pak<br />

Die oplossingen liggen bijvoorbeeld in het waterbeheer, in het <strong>aan</strong>leggen<br />

van groene omgevingen waar water in kan worden opgevangen<br />

en meer geabsorbeerd, in innovaties zoals groene daken,<br />

groene gevelbekleding en natuurlijk in vijverpartijen, parken et cetera.<br />

“Met woningcorporaties, gemeenten en bedrijven kijken we<br />

naar projecten die daar op <strong>aan</strong>sluiten en die interessant zijn. Een<br />

voorbeeld hiervan is het project ‘<strong>Limburg</strong> Waterklaar’. Hier koppelen<br />

we het regenwater af en gebruiken het in de tuin. Vervolgens<br />

willen we de jongeren erbij betrekken. Ze beleving bieden, laten<br />

zien wat ze met de opgedane vaardigheden zoal kunnen doen.”<br />

Hetzelfde, geeft Christophe <strong>aan</strong>, gebeurt in de samenwerking met<br />

het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving. Een samenwerking<br />

met bedrijven, overheden, het groene mbo en hbo-instellingen.<br />

Daarbij krijgt het aspect duurzaamheid ook veel <strong>aan</strong>dacht. “Denk<br />

<strong>aan</strong> het laten zien hoe je met een integrale <strong>aan</strong>pak duurzaamheidsproblemen<br />

<strong>aan</strong>pakt. Kijk naar de bebouwde omgeving. Het groen<br />

is al benoemd, maar duurzaamheid gaat verder. Het toepassen van<br />

herbruikbare materialen, het gasloos maken van gebouwen.”<br />

Wat dat betreft ligt er volgens Christophe voor het onderwijs niet<br />

alleen een taak als opleider, maar ook als gebouwenbezitter. Alle<br />

mbo-instellingen hebben zich dan ook verenigd in de stuurgroep<br />

FSR van de MBO Raad, waar Ans Christophe voorzitter van is. Zij<br />

hebben zich, samen met de regering, de taak opgelegd hun eigen<br />

gebouwen de komende jaren te verduurzamen. “Als mbo zijn we<br />

één van de grotere gebouwenbezitters in het land. Onze ambities<br />

op dat vlak hebben dus impact. Wat dat betreft is 2030 de stip <strong>aan</strong><br />

de horizon waar we op moeten focussen. Dat lijkt nog ver weg,<br />

maar is het niet. Zeker omdat de opgave voor iedereen anders is.<br />

De één moet misschien g<strong>aan</strong> nadenken over nieuwbouw, de ander<br />

kan volst<strong>aan</strong> met een <strong>aan</strong>tal ingrepen. Dat wordt een heel gepuzzel.<br />

Met waar mogelijk zeker een rol voor de studenten. Want<br />

als er een project dichtbij hun belevingswereld staat, is het wel<br />

het verduurzamen van je eigen schoolgebouw. Waarbij ook de<br />

integrale <strong>aan</strong>pak van maatregelen, zoals vergroening van gebouwen<br />

en hun omgeving, warmtepompen, windmolens, opvang en<br />

hergebruik van water en de zorg voor een goed binnenklimaat,<br />

samenkomen.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

87


SIGNBURO<br />

‘Wij wijzen de<br />

weg, zo<br />

mogelijk’<br />

Niets zo vervelend als binnenkomen in een gebouw dat je niet kent en veel tijd verliezen met een zoektocht naar de juiste<br />

bestemming. Bezoekers van bedrijven en overheidsgebouwen die met Signburo samenwerken, hoeven daar niet bang<br />

voor te zijn. De onderneming uit Hasselt specialiseert zich in totaalconcepten voor bewegwijzering en visuele communicatie.<br />

Tekst | Bart Vancauwenberghe Beeld | Signburo<br />

Johan Lambrechts, zaakvoerder van Signburo.<br />

“Johan Lambrechts realiseert<br />

met zijn team totaalprojecten.”<br />

De tijd is voorbij dat je in de meeste gebouwen <strong>aan</strong> de hand van enkel<br />

eenvoudige pictogrammen naar de juiste ruimte werd geloodst. Die <strong>aan</strong>pak<br />

bestaat nog steeds, maar bedrijven en zorginstellingen zetten tegenwoordig<br />

nadrukkelijk in op uitgebreidere systemen om bezoekers te gidsen. Signburo<br />

legt zich daar volledig op toe. “Onze dienstverlening gaat heel breed”,<br />

zegt zaakvoerder Johan Lambrechts. “Die eenvoudige pictogrammen doen<br />

we nog altijd, maar daarnaast verzorgen we ook lichtreclame, digital signage,<br />

esthetische <strong>aan</strong>kledingen van (glazen) wanden, vergaderzalen en andere<br />

ruimtes die volledig de huisstijl van het bedrijf weerspiegelen, enzovoort.<br />

Enkele referenties van totaalprojecten zijn ZNA Antwerpen, Jansen Pharmaceutica<br />

en de Koningin Elisabethzaal.”<br />

IN WELKE MATE ZIJN JULLIE<br />

ACTIEF IN DE BOUWSECTOR?<br />

“We werken nauw samen met (interieur)architecten en designers. Idealiter<br />

begint dat partnership al in de studiefase. Dan kunnen we op basis van plannen<br />

‘wayfinding’-studies maken en daarmee <strong>aan</strong> de slag g<strong>aan</strong> om concrete<br />

oplossingen uit te werken, te plaatsen en op te volgen. Net als onze klanten<br />

hechten we veel belang <strong>aan</strong> een hoogwaardige, architecturale afwerking die<br />

esthetiek en design uitstraalt. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat<br />

alle visuele communicatie in een gebouw optimaal op elkaar is afgestemd.<br />

Het is belangrijk om er al in een zo vroeg mogelijk stadium <strong>aan</strong> te denken,<br />

zodat alles netjes in het interieur kan worden geïntegreerd.”<br />

88 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


SIGNBURO<br />

Systemen waarin braille en tactiele toepassingen geïntegreerd zijn, komen er<strong>aan</strong>.<br />

Signburo staat garant voor een creatieve en originele bewegwijzering.<br />

Digital signage leent zich onder meer voor concrete bewegwijzering.<br />

HOE BELANGRIJK IS DIGITAL<br />

SIGNAGE IN DAT VERHAAL?<br />

“Digital signage is een heel brede term. Specifiek voor de gezondheidszorg<br />

hebben we een eigen toepassing geschreven. Het gaat om een<br />

touchscreen-applicatie die bezoekers toelaat om op een scherm in een<br />

handomdraai op te zoeken in welke kamer de bewoner zich bevindt.<br />

Dankzij die <strong>aan</strong>pak kunnen we het baliepersoneel van die instellingen<br />

gevoelig ontlasten. Ook woonzorgcentra in onder meer Maaseik en Borgloon<br />

gebruiken deze toepassing al.”<br />

VOOR WELKE AANPAK KOOS U IN HET<br />

CONGRESGEBOUW VAN HOGESCHOOL PXL<br />

IN HASSELT?<br />

“Hier leent de ‘digital signage’-toepassing zich voor concrete bewegwijzering.<br />

Mensen die er binnenkomen voor een meeting, vinden op een groot<br />

scherm meteen een overzicht van alle vergaderruimtes en welke meeting<br />

er concreet doorgaat. Ze worden via digitale borden begeleid tot <strong>aan</strong> de<br />

ingang van de vergaderzaal waar ze moeten zijn. We leveren zowel de hardware<br />

als de software voor dergelijke oplossingen.”<br />

“Het is belangrijk om al in een zo<br />

vroeg mogelijk stadium <strong>aan</strong> visuele<br />

communicatie te denken.”<br />

WELKE OPLOSSINGEN ZITTEN<br />

MOMENTEEL IN DE LIFT?<br />

“Digital signage verkeert in volle bloei: zowat iedereen wil een scherm <strong>aan</strong><br />

de inkom, bij voorkeur gepersonaliseerd en met flexibele boodschappen.<br />

Architecten werken tegenwoordig heel graag met glas en daar moeten wij<br />

dan weer creatief mee omspringen, zodat we een bepaalde sfeer creëren<br />

waarin ook de huisstijl van het bedrijf verwerkt is. Op termijn zullen we<br />

evolueren naar systemen waarin ook braille en tactiele oplossingen geïntegreerd<br />

zijn. In de Verenigde Staten is het nu al verplicht om de locaties<br />

van burelen en sanitaire ruimtes op die manier te bewegwijzeren. Het zal<br />

wachten zijn op een uniforme, verplichte Europese normering voor het in<br />

ons land volledig zal doorbreken.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

89


WONINGMARKT<br />

Carl Smeets, directeur BPD regio Zuid.<br />

‘De behoeften in de markt<br />

zijn bij bouwprojecten<br />

net zo belangrijk als de<br />

prognoses’<br />

90 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


WONINGMARKT<br />

BPD ontwikkelt gebieden en wijken waarin mensen plezierig kunnen wonen, werken en ontspannen. Vitale wijken<br />

die goed bereikbaar zijn per fiets, auto of openbaar vervoer. Voor diverse doelgroepen en met betaalbare en energiezuinige<br />

woningen. Dat doet het bedrijf met voortdurend marktonderzoek en intensief klantcontact als basis.<br />

Tekst | Jac Buchholz beeld | Corné Basti<strong>aan</strong>sen Fotografie<br />

Het gaat beter in <strong>Limburg</strong> dan verwacht, met een bijstelling van circa<br />

10.000 naar bijna 20.000 nieuwe jobs over 2017-<strong>2018</strong>. Ook de bevolkingsprognoses<br />

worden continu naar boven bijgesteld. De groei doet<br />

zich voornamelijk voor bij eenpersoonshuishoudens. Zowel in <strong>Limburg</strong><br />

als landelijk gezien, echter gaat het in <strong>Limburg</strong>er harder dan landelijk.<br />

Maar is het een trend? Niet echt, vindt Carl Smeets, directeur bij BPD<br />

regio Zuid. “Je ziet dat het <strong>aan</strong>tal gezinnen in <strong>Limburg</strong> al sinds de jaren<br />

negentig daalt. In twintig jaar tijd woonden er 15% minder gezinnen in<br />

<strong>Limburg</strong> en 50% meer eenpersoonshuishoudens.”<br />

Niet alleen studio’s en appartementen, vooral ook eengezinswoningen<br />

blijven populair op de <strong>Limburg</strong>se woningmarkt. Dit geldt voor jonge<br />

gezinnen, maar ook voor ouderen. Smeets verklaart dat laatste door<br />

erop te wijzen dat de verhuisbereidheid bij deze laatste groep laag<br />

is. “Dit heeft zijn weerslag op het <strong>aan</strong>bod; meer ‘zittenblijvers’ betekent<br />

minder beschikbare woningen voor jonge gezinnen. Gezinnen,<br />

belangrijk voor het voorzieningenniveau, nemen in <strong>Limburg</strong> per saldo<br />

misschien niet toe, maar dit betekent niet dat er geen <strong>aan</strong>was is. De<br />

vraag van jonge gezinnen, wordt onderschat, terwijl er voor deze groep<br />

weinig vrijkomt.”<br />

De afgelopen jaren hebben bouwers en <strong>aan</strong>nemers een grote efficiencyslag<br />

gemaakt. Denk <strong>aan</strong> prefab bouwen, efficiëntere bouwmethoden<br />

en het gebruik van andere materialen. Om wonen in de toekomst<br />

betaalbaar te houden, zal de kennis in de bouwketen nog verder<br />

moeten worden <strong>aan</strong>gewend om de kosten omlaag te brengen. Ook<br />

<strong>aan</strong> productzijde kunnen andere type producten worden <strong>aan</strong>geboden.<br />

Smeets noemt als voorbeeld de all-inclusive woningen – kant-en-klare<br />

woningen waarbij keuken, badkamer, vloer en afwerking van de muren<br />

in de prijs zijn inbegrepen. Kopers hoeven op die manier minder eigen<br />

geld mee te brengen. Maar ook cascowoningen waarbij de koper zelf<br />

de woning in eigen tempo afbouwt, bieden potentie.<br />

Hij wijst vervolgens op de energietransitie. In 2021 moet alle nieuwbouw<br />

vrijwel energieneutraal zijn, zegt hij. “Alle technieken zijn beschikbaar,<br />

maar in de plannen rond stedenbouw zien we de consequenties<br />

daarvan nog nauwelijks terug. En dat gaat botsen. Niet elke beeldkwaliteit<br />

levert architectuur voor een dak, 100% gevuld met zonnepanelen.<br />

Niet elke verkaveling houdt voldoende rekening met zonoriëntatie.<br />

Energietransitie en klimaatadaptatie móeten parallel zijn <strong>aan</strong> stedenbouw.<br />

We moeten dan ook accepteren dat er een nieuwe vormtaal zal<br />

worden ontwikkeld.”<br />

In de <strong>Limburg</strong>se steden zou verdere verstedelijking kunnen plaatsvinden<br />

door op zodanige wijze te transformeren en vergroenen dat<br />

er <strong>aan</strong>trekkelijke woonmilieus ontst<strong>aan</strong>, vindt Smeets. Daarbij ligt het<br />

toevoegen van appartementen voor de hand, maar grondgebonden<br />

concepten zijn ook zeker zeer gewenst. “Bij slimme verstedelijking g<strong>aan</strong><br />

woningbouw, <strong>aan</strong>trekkelijk ingerichte openbare ruimte, goede voorzieningen<br />

en ontsluiting per fiets, auto en openbaar vervoer hand-in-hand.<br />

Ook nieuwe concepten en producten kunnen een impuls geven <strong>aan</strong><br />

betaalbaar wonen. Denk <strong>aan</strong> de shared economy, waarbij bewoners<br />

gastenkamers en een wasruimte met elkaar delen, <strong>aan</strong>gevuld met services<br />

zoals een deelauto.”<br />

Terugkomend op de eerder genoemde cijfers en prognoses ziet<br />

Smeets een ontwikkeling waarbij sombere prognosecijfers de basis<br />

vormen voor de huidige bouwprojecten. “Nieuwbouw <strong>aan</strong> de ene kant<br />

en sloop <strong>aan</strong> de andere kant zorgen voor een kwaliteitsinjectie van<br />

de woningen in de regio. De afgelopen jaren zijn in <strong>Limburg</strong> minder<br />

woningen gesloopt dan gemiddeld in Nederland. Omdat nieuwbouw<br />

stagneert en er tegelijkertijd weinig gesloopt is, laat een kwaliteitsinjectie<br />

in <strong>Limburg</strong> op zich wachten. Ooit staat ons een huishoudensdaling<br />

te wachten, maar het <strong>aan</strong>tal huishoudens neemt de komende<br />

jaren nog gewoon toe en mogelijk meer dan men in de provincie nu<br />

verwacht. Zonder twijfel gaat het niet om kwantiteit, maar om ruimtelijke<br />

kwaliteit en doelgroepenbeleid: patioclusters voor senioren,<br />

kwalitatieve studio’s of appartementen <strong>aan</strong> de Maas om maar iets te<br />

noemen. <strong>Limburg</strong> heeft deze woonkwaliteit echter wel nodig om als<br />

regio concurrerend te blijven. Dus laten we ons niet blind staren op<br />

gesaldeerde huishoudensprognoses maar met nuance kijken naar de<br />

actuele woningvraag achter huishoudensvorming.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

91


GEMEENTE ROERMOND<br />

ROERMOND,<br />

GEMEENTE IN<br />

BEWEGING<br />

Angely Waajen, wethouder Economische Zaken.<br />

Zo’n 800 nieuwe woningen bouwde de gemeente Roermond de afgelopen jaren. Ongeveer even zo veel nieuwe inwoners<br />

kon de gemeente in die periode verwelkomen. Angely Waajen, wethouder Economische Zaken: “Mensen willen hier graag<br />

wonen.” Ze vertelt over diverse projecten die de stad nog <strong>aan</strong>trekkelijker g<strong>aan</strong> maken.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Gemeente Roermond<br />

Om maar met het omvangrijkste project te<br />

beginnen, het <strong>aan</strong>passen van de N280. Want<br />

ook al is Roermond een dynamische stad, een<br />

stad in beweging, in de weekenden en op feestdagen<br />

staat het verkeer wel eens stil vanwege<br />

de grote toestroom <strong>aan</strong> bezoekers. Grootste<br />

trekker is het onlangs nog uitgebreide Designer<br />

Outlet Roermond dat inmiddels op jaarbasis<br />

zo’n 7 miljoen bezoekers trekt. Angely Waajen:<br />

“De ingrepen <strong>aan</strong> de N280 moeten ervoor<br />

zorgen dat de bereikbaarheid en leefbaarheid<br />

van de stad voor zowel bewoners als bezoekers<br />

verbetert.” Onderdeel van het 56 miljoen<br />

euro kostende project is het realiseren van een<br />

ongelijkvloerse kruising en het plaatsen van twee<br />

kunstwerken, vertelt ze. Er wordt extra groen<br />

<strong>aan</strong>gebracht, er vinden ecologische ingrepen<br />

plaats en er worden geluidswerende maatregelen<br />

genomen. “Zo wordt er gebruik gemaakt<br />

van geluidsreducerend asfalt. Verder komt er<br />

een scheiding tussen plaatselijk en doorg<strong>aan</strong>d<br />

verkeer waardoor ook het plaatselijke verkeer<br />

beter doorstroomt en wordt de veiligheidssituatie<br />

voor voetgangers en fietsers verbeterd.”<br />

CENTRALE LIGGING<br />

Niet alleen als retailstad is Roermond in trek,<br />

mensen willen er ook graag wonen, merkt<br />

Waajen op. Ze wijst op de centrale ligging in<br />

de Euregio en op de <strong>aan</strong>trekkingskracht van de<br />

historische binnenstad en maakt duidelijk dat er<br />

volop nieuwe woningen worden gerealiseerd.<br />

Zoals in Jazz City. “Daar is de eerste fase, 100<br />

appartementen, inmiddels afgerond en wordt<br />

volop gewerkt <strong>aan</strong> de volgende fase, een tweede<br />

woontoren. De verkoop ervan loopt prima, het<br />

is een <strong>aan</strong>trekkelijke locatie met <strong>aan</strong> de ene<br />

92 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


GEMEENTE ROERMOND<br />

“De ingrepen <strong>aan</strong> de N280 moeten ervoor<br />

zorgen dat de bereikbaarheid en leefbaarheid<br />

van de stad voor zowel bewoners als<br />

bezoekers verbetert.”<br />

kant het Outlet Center en <strong>aan</strong> de andere kant<br />

uitzicht op de natuur en het water. Bovendien<br />

ligt de A73 vlakbij.” Verder is er Roerdelta, eveneens<br />

een nieuwbouwproject met grondgebonden<br />

woningen <strong>aan</strong> de rand van de historische<br />

binnenstad. In die binnenstad wordt gekeken<br />

Opening van het Retail Innovation Centre.<br />

Kruispunt Buitenop.<br />

Kruispunt Hatenboer.<br />

waar, buiten het kernwinkelgebied, leegst<strong>aan</strong>de<br />

kantoor- en winkelpanden eventueel tot woning<br />

kunnen worden getransformeerd. “Daar ligt een<br />

flinke opgave die door de markt gelukkig goed<br />

wordt opgepakt. Als gemeente ondersteunen<br />

we dat met een pakket <strong>aan</strong> stimuleringsmaatregelen.<br />

De maatregelen voor de binnenstad<br />

hebben we vastgelegd in het plan Vitale Stad.<br />

Dat moet leiden tot een wat compacter maar<br />

sterk kernwinkelgebied en de transformatie van<br />

panden die daarbuiten liggen.”<br />

INNOVATIEKRACHT<br />

Waajen legt vervolgens uit dat hoewel Roermond<br />

op retailgebied een krachtige speler is, het<br />

niet vanzelfsprekend is dat alles op rolletjes loopt.<br />

“Willen we die leidende positie blijven vasthouden,<br />

dan moeten we alert blijven. Vandaar ook de oprichting<br />

van het RIC, het Retail Innovation Center. Het<br />

RIC willen we laten uitgroeien tot hét kennis- en<br />

expertisecentrum voor de retail in <strong>Limburg</strong> waarbij<br />

we ondernemers en winkelgebieden kunnen<br />

helpen bij het toekomstbestendig worden. We zijn<br />

nu gestart in Roermond en Midden-<strong>Limburg</strong>. Dat<br />

doen we samen met onze partners Gilde Opleidingen,<br />

MKB <strong>Limburg</strong> en de provincie <strong>Limburg</strong>.” In het<br />

verlengde daarvan, zegt ze, zou er in de toekomst<br />

ook een op de retail gerichte vorm van hbo-onderwijs<br />

in de gemeente kunnen neerstrijken. “We<br />

hebben een uitgebalanceerd onderwijs<strong>aan</strong>bod<br />

waarin hbo-onderwijs ontbreekt.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

93


GEMEENTE ROERMOND<br />

Op zich is dat niet heel problematisch. Dankzij<br />

onze centrale ligging is hbo- en wo-onderwijs<br />

binnen handbereik. Maar gezien het profiel van<br />

de stad zou de <strong>aan</strong>wezigheid van een hbo-opleiding<br />

met retail als onderwerp hier zonder meer<br />

passen. Met bijvoorbeeld een expertisecentrum<br />

dat de innovatiekracht verder versterkt.”<br />

VERBINDINGEN<br />

Zo blijft Roermond zich volgens de wethouder<br />

de komende jaren op allerlei vlakken versterken.<br />

Nee, zegt ze, grote kavels op de bedrijventerreinen<br />

zijn op dit moment niet voorradig, maar<br />

er zijn voldoende kleinere kavels direct beschikbaar.<br />

In samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij<br />

Midden-<strong>Limburg</strong> wordt bekeken hoe<br />

de <strong>aan</strong>wezige ruimte door herstructurering zo<br />

optimaal kan worden benut. “En met omliggende<br />

gemeenten kijken we binnen de Samenwerking<br />

Midden-<strong>Limburg</strong> (SML) hoe we op<br />

andere plaatsen bedrijven een plek in de regio<br />

kunnen geven.” Eveneens een <strong>aan</strong>dachtspunt is<br />

“Als regionaal<br />

mobiliteitspunt<br />

moeten we<br />

ervoor zorgen<br />

dat de stad<br />

ook wat dat<br />

betreft goed<br />

bereikbaar is.”<br />

Visualisatie oude tuinmuur.<br />

VVV-Wandelroute (beeld: Petra Lenssen)<br />

Roerkade.<br />

het leggen van verbindingen op het gebied van<br />

cultuur en leisure. Belangrijke trekkers daarin zijn<br />

het Designer Outlet Roermond, de binnenstad,<br />

het Cuypershuis, ECI Cultuurfabriek en de vele<br />

natuur met onder meer de Maasplassen. En dan<br />

is er de optimalisatie van het stationsgebied en<br />

de <strong>aan</strong>dacht voor het openbaar vervoer. “Als<br />

regionaal mobiliteitspunt moeten we ervoor<br />

zorgen dat de stad ook wat dat betreft goed<br />

bereikbaar is. Dat is momenteel een grote prioriteit.<br />

Mensen komen graag naar Roermond. Om<br />

er te wonen, winkelen en recreëren. We hebben<br />

wat dat betreft veel te bieden. Een goede infrastructuur<br />

is daarbij een basisvoorwaarde. Dankzij<br />

de werkzaamheden <strong>aan</strong> de N280 wordt die<br />

basisvoorwaarde nu goed ingevuld.”<br />

94 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


UPGRADING DONDERBERG ROERMOND<br />

‘BREED UITGEVOERD PLAN<br />

WAARIN DE BEWONERS EEN<br />

BELANGRIJKE ROL SPELEN’<br />

De Donderberg in Roermond is een wijk met zo’n 7.000 inwoners. De uit vier buurten best<strong>aan</strong>de wijk kent qua<br />

inwoners een heel divers karakter – er wonen tientallen verschillende nationaliteiten. In de beginperiode, eind jaren<br />

zestig, begin jaren zeventig, had de Donderberg een <strong>aan</strong>trekkelijk imago, maar in de loop der jaren ontstonden er<br />

problemen en ging de wijk achteruit. Met een in 2012 gestart project moet het tij worden gekeerd.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Wonen Zuid<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

95


GEMEENTE ROERMOND<br />

Het actualiseren van het woning<strong>aan</strong>bod in Donderberg gebeurt deels met nieuwbouw, deels met renovatie<br />

De Provincie <strong>Limburg</strong>, Gemeente Roermond<br />

en de corporaties Wonen Zuid en Wonen<br />

<strong>Limburg</strong> werken sinds 2012 samen om de<br />

situatie in de Roermondse wijk Donderberg<br />

duurzaam te verbeteren. De afgelopen jaren<br />

is er al veel gebeurd dankzij verbeteringen op<br />

fysiek, sociaal, economisch en veiligheidsvlak.<br />

Maar er moet ook nog veel gebeuren, weet<br />

directeur Marc Schroten van Wonen Zuid.<br />

“Dat doen we met een breed uitgevoerd en<br />

gefaseerd opgezet plan waarin de bewoners<br />

een belangrijke rol spelen.”<br />

De problematiek in de wijk is veelzijdig, legt<br />

hij uit. Bewoners uiten gevoelens van onveiligheid<br />

en leven langs elkaar heen. De kwaliteit<br />

van het winkelcentrum is achteruit geg<strong>aan</strong>,<br />

mede vanwege het verdwijnen van winkels,<br />

en het woning<strong>aan</strong>bod is gedateerd. Daarom is<br />

er, zegt hij, voor alle betrokken partijen een<br />

taak weggelegd. “Je ziet dat de wijk niet meer<br />

<strong>aan</strong> de huidige voorwaarden voldoet. Ze is<br />

gebouwd met de inzichten van bijna vijftig jaar<br />

geleden. Dat zie je in heel veel dingen terug:<br />

de woningen, winkels, maar ook de infrastructuur.<br />

De hoeveelheid auto’s is in de afgelopen<br />

decennia flink toegenomen. Daar is de infrastructuur<br />

niet meer op ingericht.”<br />

Wat Wonen Zuid betreft ligt er de opgave om<br />

het woning<strong>aan</strong>bod te actualiseren. “Dat doen<br />

we deels met nieuwbouw, deels met renovatie.<br />

Zo bouwen we tegenover het winkelcentrum<br />

<strong>aan</strong> de Mercuriusstraat en Saturnusstraat 24<br />

levensloopbestendige woningen voor mensen<br />

op leeftijd die graag in Donderberg willen blijven<br />

wonen. Deze woningen hebben een slaapkamer<br />

en badkamer op de begane grond en<br />

andere voorzieningen die het mogelijk maken<br />

om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Op<br />

de eerste etage bevindt zich nog een tweede<br />

slaapkamer. Daarnaast bouwen we 7 eengezinswoningen<br />

met 3 slaapkamers.”<br />

Schroten maakt duidelijk dat de corporatie in<br />

alle vier de buurten van Donderberg een rol<br />

speelt. Iedere wijk heeft zo zijn eigen karakter.<br />

Hij noemt als voorbeeld de Sterrenberg waar<br />

Wonen Zuid een renovatieproject is gestart.<br />

Eveneens na overleg met de bewoners. “We zijn<br />

met ze om de tafel g<strong>aan</strong> zitten om te bespreken<br />

welke technische zaken niet meer voldoende<br />

96 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


GEMEENTE ROERMOND<br />

waren en hebben ze, binnen een bepaald<br />

kostenplaatje, suggesties voor verbetering laten<br />

doen. Daar is een bepaald wensenpakket uit<br />

ontst<strong>aan</strong>. De eerste fase van die renovatie is<br />

nu afgerond. Met de renovatie is een volledige<br />

transformatie van de woning gerealiseerd. Zowel<br />

de binnen- als buitenkant is <strong>aan</strong>gepakt, waardoor<br />

de woningen een heel andere uitstraling hebben<br />

gekregen. Verder zijn er energetische maatregelen<br />

getroffen om de energiezuinigheid en het<br />

wooncomfort te vergroten.” Zo gaat Wonen<br />

Zuid de komende jaren, samen met de andere<br />

partners, Donderberg stap-voor-stap upgraden,<br />

zegt Schroten. Bij de nieuwbouw zal gebruik<br />

worden gemaakt van ‘Concept Wall’, een bouwmethode<br />

met deels prefab onderdelen wat de<br />

snelheid van bouwen bevordert.<br />

jaar waarbij om de zoveel tijd met alle partijen<br />

wordt geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.<br />

Waar gaat het goed, waar moeten we eventueel<br />

ingrijpen? Het is een totaalpakket waarvan<br />

alles moet kloppen. Het is niet alleen<br />

woningen opknappen, maar ook het onder<br />

handen nemen van het openbaar gebied, het<br />

winkelcentrum upgraden en de infrastructuur<br />

moderniseren. Daarin zijn wij als corporaties,<br />

de gemeente en provincie samen met de<br />

bewoners leidend, maar daarbij betrekken we<br />

ook andere in de wijk actieve partijen. Zodat<br />

iedereen het over een <strong>aan</strong>tal jaren weer prettig<br />

wonen vindt in Donderberg.”<br />

Alles bij elkaar gaat het volgens hem voor<br />

Wonen Zuid om honderden woningen. Om<br />

alle ingrepen goed te laten verlopen, is een<br />

opgave op zich, maakt hij duidelijk. “Dat betekent<br />

goed informeren, volop communiceren<br />

en de gang van zaken nauw <strong>aan</strong>sturen<br />

en coördineren. We hebben een langlopend<br />

programma opgezet met drie fases van vier<br />

Wonen Zuid gaat de komende jaren, samen met de andere partners, Donderberg stap voor stap upgraden<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

97


HOVENIERS<br />

‘Wij geven<br />

de buitenruimte<br />

een heel eigen uitstraling’<br />

Een mooi verzorgde, met <strong>aan</strong>dacht ingerichte tuin of buitenruimte geeft een woning of bedrijfspand een apart<br />

accent. Al 15 jaar realiseert Boesheide Hoveniers uit Roermond met veel passie en creativiteit tuinen die geheel<br />

<strong>aan</strong>sluiten bij de wensen van de klant. Het bedrijf ontwerpt, legt <strong>aan</strong> en onderhoudt, en heeft daarnaast nog enkele<br />

andere ‘buiten’-specialiteiten.<br />

Tekst en beeld | Boesheide Hoveniers<br />

De hoveniers van Boesheide Hoveniers werken<br />

zowel voor particulieren als bedrijven, instanties<br />

en semi-overheden en de dienstverlening is heel<br />

breed. “Noem ons gerust een allround hoveniersbedrijf”,<br />

vertellen eigenaren Ronald Beckers<br />

en Joost van Werven. “We ontzorgen de klant als<br />

het ware; doen het ontwerp, de realisatie en het<br />

onderhoud, maar bijvoorbeeld ook het grondwerk<br />

en de bestrating.” Die klant, geven de twee<br />

<strong>aan</strong>, is uiteraard wel degene die bepaalt hoe de<br />

tuin eruit komt te zien. “Iedere klant heeft zo<br />

zijn wensen en ideeën. In goed overleg werken<br />

we die uit en zorgen we ervoor dat de tuin of<br />

buitenruimte een geheel eigen uitstraling krijgt.”<br />

SEIZOENSPECIFIEK<br />

Want dat is wat hun klanten uiteindelijk willen,<br />

maakt Ronald Beckers duidelijk: een tuin met een<br />

eigen karakter. “Ook bedrijven zijn de afgelopen<br />

jaren steeds meer het belang van een fraaie<br />

entree g<strong>aan</strong> inzien. Dus daar mag <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong><br />

worden besteed.” Hetzelfde geldt voor de parti-<br />

98 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


HOVENIERS<br />

culiere klant, zegt hij. “Mensen die ons benaderen,<br />

willen het net wat anders. Die hebben bepaalde<br />

wensen die wij vervolgens samen vormgeven.”<br />

Het begint dan ook met een informatief gesprek,<br />

vult Joost van Werven <strong>aan</strong>. Vervolgens wordt<br />

er een ontwerp gemaakt. “Dat kan in 3D. We<br />

kunnen het ontwerp zo gedetailleerd maken<br />

dat we als het ware met de klant door de <strong>aan</strong><br />

te leggen tuin wandelen en seizoensspecifieke<br />

facetten kunnen laten zien. Denk bijvoorbeeld<br />

<strong>aan</strong> hoe de tuin er in het voorjaar ten opzichte<br />

van het najaar uit gaat zien.”<br />

“Schuttingen plaatsen doen<br />

we overigens door heel de<br />

provincie, waar we ons met de<br />

hovenierswerkzaamheden met<br />

name richten op Midden-<strong>Limburg</strong>.”<br />

GESPECIALISEERDE<br />

PARTNERS<br />

Is het ontwerp akkoord, dan gaat Boesheide<br />

Hoveniers <strong>aan</strong> de slag. Dat doet het bedrijf met<br />

een team van 13 medewerkers, zowel los als<br />

vast, en eventueel met behulp van gespecialiseerde<br />

partners, leggen Beckers en Van Werven<br />

uit. “Zoals gezegd bieden we een totaalplaatje.<br />

Het groen <strong>aan</strong>planten, een waterpartij <strong>aan</strong>leggen,<br />

maar als iemand bijvoorbeeld een stellage<br />

van cortenstaal wil of een schutting van<br />

bamboe, dan verzorgen we dat ook. Schuttingen<br />

plaatsen doen we overigens door heel<br />

de provincie, waar we ons met de hovenierswerkzaamheden<br />

met name richten op Midden-<br />

<strong>Limburg</strong>.” Is de tuin eenmaal <strong>aan</strong>gelegd, dan<br />

kan het onderhoud eveneens door Boesheide<br />

Hoveniers worden verzorgd. Opnieuw geheel<br />

conform de wensen van de klant, stellen beide<br />

eigenaren. “Die kan kiezen voor een contract –<br />

we hebben verschillende vormen – maar het<br />

kan net zo goed op afroep.”<br />

TRENDS EN NIEUWE<br />

ONTWIKKELINGEN<br />

Onderdeel van het onderhoud kan het reinigen<br />

van terras of bestrating zijn. Met een zorgvuldige<br />

<strong>aan</strong>pak kan de oorspronkelijke uitstraling weer<br />

nagenoeg worden teruggebracht. Een duurzame<br />

<strong>aan</strong>pak, zegt Ronald Beckers, conform de<br />

hedendaagse eisen. “Wij hebben natuurlijk ook<br />

te maken met trends en nieuwe ontwikkelingen.<br />

Die volgen we op de voet. Duurzaamheid zie je<br />

bij ons onder meer terug bij de reiniging.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

99


HOVENIERS<br />

“Twee jaar geleden kwamen we<br />

op een beurs in Duitsland het<br />

product Ipo Green tegen, daarmee<br />

verwijder je onkruid heel effectief<br />

en op milieuvriendelijke wijze.”<br />

Twee jaar geleden kwamen we op een beurs<br />

in Duitsland het product Ipo Green tegen, een<br />

onkruidverdelger op basis van kokosolie en met<br />

toepassing van kokend water. Daarmee verwijder<br />

je onkruid heel effectief en op milieuvriendelijke<br />

wijze. Wij hebben dat product destijds geïntroduceerd;<br />

inmiddels is er veel navolging.” Joost van<br />

Werven wijst dan op het toepassen van FSCgecertificeerd<br />

hout en op het gebruik van onbewerkte<br />

houtsoorten. “Wat we verder doen is,<br />

indien mogelijk, materialen hergebruiken. Verder<br />

volgen we de ontwikkelingen die momenteel<br />

spelen op het gebied van het toepassen van<br />

meststoffen. Al die kennis nemen we uiteraard<br />

mee in het voortraject met onze klanten. We zien<br />

het als onderdeel van die voorbereiding om de<br />

klant goed te adviseren over wat de mogelijkheden<br />

zijn en wat wel en niet kan.” Tot slot noemen<br />

beide heren nog een andere tak van Boesheide<br />

Hoveniers: de natuurlijke speelgelegenheden<br />

gemaakt van boomstammen en gecombineerd<br />

met beplanting. “Dat is iets waar we ons inmiddels<br />

ook mee profileren. Het zijn eigenlijk trajecten<br />

waarbij kinderen met behulp van natuurlijke<br />

speelgelegenheden van A naar B moeten zien te<br />

komen. Die trajecten zijn zo samengesteld dat<br />

ze uitdagen en de fantasie prikkelen. Al spelend<br />

leren, zeg maar.” Heel wat anders dan hovenieren,<br />

bevestigen Beckers en Van Werven tot slot,<br />

maar wel gericht op het bijzonder en <strong>aan</strong>trekkelijk<br />

maken van de buitenruimte. “Dat is waar het<br />

bij ons uiteindelijk om draait.”<br />

100 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


ENERGIE<br />

Op het juiste<br />

moment ingestapt<br />

voor de energietransitie<br />

Volta <strong>Limburg</strong> was ooit een verhuur- en servicebedrijf. Het bedrijf is nu een volwaardige projectorganisatie die klanten – zowel<br />

bedrijven als particulieren – een compleet pakket <strong>aan</strong> eigentijdse oplossingen kan bieden voor de energievoorziening.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Volta <strong>Limburg</strong><br />

Volta <strong>Limburg</strong> komt voort uit de PLEM, het elektriciteitsbedrijf van de provincie<br />

<strong>Limburg</strong>, en haar opvolger Mega <strong>Limburg</strong>. Mega <strong>Limburg</strong> werd in 1999<br />

Essent met Volta <strong>Limburg</strong> als servicebedrijf. Maar de afgelopen jaren werd<br />

een <strong>aan</strong>tal ingrijpende stappen gezet waardoor Volta <strong>Limburg</strong>, weliswaar nog<br />

altijd verbonden <strong>aan</strong> Essent, een volwaardige projectorganisatie is geworden.<br />

Account manager Grennes Quee, adviseur Huub Janssen en bedrijfsleider<br />

Wil de Bruin leggen uit wat er zoal is veranderd.<br />

KWALITEIT VOOROP<br />

“We zijn op het juiste moment ingestapt voor de energietransitie”, zo luidt<br />

hun conclusie. Hoe ging dat in zijn werk? Grennes Quee vertelt dat Volta<br />

<strong>Limburg</strong> de afgelopen jaren op zoek is geg<strong>aan</strong> naar partners met een specialisatie<br />

die <strong>aan</strong>sloot bij de werkzaamheden van het bedrijf. “Omdat we zagen<br />

wat voor ontwikkelingen er spelen op het gebied van energievoorziening is<br />

er gezocht naar partijen die zich bezighouden met alternatieve manieren van<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

101


ENERGIE<br />

“We hebben ons vanaf het eerste moment<br />

gericht op energie uit de bodem en lucht<br />

en gebalanceerde ventilatie.”<br />

energiewinning. Zo is onze tak Volta Solar het resultaat van de overname<br />

van een bedrijf gespecialiseerd in zonne-energie.” Een andere overname<br />

betrof JTS Energietechniek in 2016, gespecialiseerd in warmtepompen. Dat<br />

bedrijf werd in 1996 opgericht door Huub Janssen. “We hebben ons vanaf<br />

het eerste moment gericht op energie uit de bodem en lucht en gebalanceerde<br />

ventilatie – voor uiteenlopende opdrachtgevers. Klantgericht en<br />

met kwaliteit voorop. Ons motto, we doen het goed of we doen het niet,<br />

is nog steeds van kracht.” Vanwege de uitstekende naam die JTS Energietechniek<br />

in de loop der jaren had opgebouwd – in 2016 als enige <strong>Limburg</strong>s<br />

MKB-bedrijf de kwalificatie BREEAM Outstanding – werd Janssen benaderd<br />

door Volta <strong>Limburg</strong>. Toen bleek dat beide partijen dezelfde ambities hadden,<br />

besloot hij zijn bedrijf te verkopen en nog drie jaar als adviseur <strong>aan</strong> de slag<br />

te g<strong>aan</strong>.<br />

DUURZAME OPLOSSINGEN<br />

Die ontwikkelingen hebben geleid tot een verduurzaming van Volta <strong>Limburg</strong>,<br />

vertelt Wil de Bruin. Het bedrijf kan nu een totaalconcept bieden, geeft hij<br />

<strong>aan</strong>. “We kunnen bij de klant binnenstappen en volledig op zijn behoeften<br />

inspelen. Met warmtepompen, zonne-energie, laadpalen, noem maar op.<br />

We hebben bovendien een in isolatie gespecialiseerd zusterbedrijf. Met<br />

102 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


ENERGIE<br />

“Innovatie speelt in de vernieuwde organisatie<br />

eveneens een belangrijke rol.”<br />

geïntegreerde systemen bieden we energieoplossingen die zorgen voor<br />

een <strong>aan</strong>genaam, comfortabel binnenklimaat. Bijvoorbeeld voor woningcorporaties.<br />

Hun <strong>aan</strong>bod moet in 2030 voor de helft energieneutraal<br />

zijn. Wij kijken per situatie wat de mogelijkheden zijn. Uitgangspunt is<br />

met minder energie meer comfort te realiseren. Dat verschilt per situatie,<br />

is anders bij nieuwbouw dan bij renovatie. Ieder project vraagt om<br />

een eigen, specifieke benadering.” Dat begint, vult Grennes Quee <strong>aan</strong>,<br />

met een inventarisatie, gevolgd door een advies. “Zoals Huub al zei staat<br />

kwaliteit daarin centraal. Als we <strong>aan</strong> de slag g<strong>aan</strong>, moeten we wel achter<br />

de gekozen oplossing st<strong>aan</strong>. Omdat we oplossingen willen realiseren voor<br />

de lange termijn, waar de klant optimaal voordeel en plezier <strong>aan</strong> beleeft.<br />

We bieden daarbij een prima prijs-kwaliteitverhouding, maar g<strong>aan</strong> niet<br />

mee in prijzenslagen. Dat kan niet als je kwaliteit centraal stelt. En die<br />

kwaliteit komt op de lange termijn altijd naar voren. Daarom beschikken<br />

wij als één van de weinige bedrijven in <strong>Limburg</strong> ook over de certificering<br />

BRL 6000-21, een belangrijk kwaliteitskeurmerk.”<br />

PASSIE EN GEDREVENHEID<br />

Innovatie speelt in de vernieuwde organisatie eveneens een belangrijke rol.<br />

Dat was ook de reden voor Huub Janssen om met Volta <strong>Limburg</strong> in zee te<br />

g<strong>aan</strong>, zegt hij. “Dat zat namelijk ook in het DNA van JTS Energietechniek.<br />

Voor innovatie moet ruimte zijn, er moet de mogelijkheid zijn te sparren<br />

over nieuwe ideeën. Bovendien moet je bovenop de markt zitten. Innoveren<br />

zit in je of niet, het komt voort uit passie en gedrevenheid. Dat is bij<br />

Volta <strong>Limburg</strong> volop <strong>aan</strong>wezig. Daarom voel ik me hier thuis. En daarom<br />

zijn we onderscheidend.”<br />

Voor meer informatie: voltalimburg.nl<br />

Schipperswal 20-A, 6041 TC Roermond<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

103


GRENSOVERSCHRIJDEND NETWERK<br />

NETWERK-INITIATIEF<br />

SLOOPT GRENS TUSSEN<br />

BELGIË EN NEDERLAND<br />

Na een informele lancering begin dit jaar, gaat het erg snel voor het nieuwe, grensoverschrijdende netwerk One Two<br />

GO. Initiatiefnemer Armand Vliegen wil er duurzame relaties tussen Belgisch en Nederlands <strong>Limburg</strong> mee stimuleren.<br />

En de belangstelling voor zakelijke contacten tussen de twee regio’s is groot.<br />

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | Luc Hommes<br />

Armand Vliegen: “Eind 2019 volgt er een handelsmissie van Nederland naar België.”<br />

104 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


GRENSOVERSCHRIJDEND NETWERK<br />

Armand Vliegen stelde het project onlangs voor op de beurs <strong>Limburg</strong> Unlimited in Maastricht.<br />

“Het start met elkaar ontmoeten.<br />

Maar daarna moet je elkaar leren<br />

kennen en herkennen.”<br />

Grensoverschrijdende netwerkevenementen<br />

best<strong>aan</strong> al wel langer. Maar de effectiviteit ervan<br />

staat ter discussie. Vliegen: “Organiseer je een<br />

evenement in Nederland, dan sluiten er wel wat<br />

Belgen bij <strong>aan</strong>. Andersom net hetzelfde. Maar de<br />

<strong>aan</strong>tallen zijn klein, en je ziet toch vaak dat die<br />

paar mensen dan nog eens ‘samenhokken’ rond<br />

eenzelfde tafel. Hoewel er veel kansen liggen op<br />

nauwelijks enkele kilometers over de grens, merk<br />

je dat ondernemers en managers op netwerkborrels<br />

en andere evenementen toch geneigd zijn<br />

om eerst met landgenoten een gesprek <strong>aan</strong> te<br />

knopen. Daar komen geen duurzame, grensoverschrijdende<br />

contacten uit voort. Bij One Two GO<br />

pakken we het anders <strong>aan</strong>. Zo kreeg iedereen op<br />

ons eerste evenement een badge met de vlag van<br />

zijn herkomstland. Bij de start kregen de leden<br />

uitdrukkelijk de opdracht om enkel te netwerken<br />

met deelnemers van het andere land. Dat werkte<br />

heel goed, en eigenlijk is dat ook maar logisch.”<br />

“EERST ONTMOETEN, DAN<br />

KENNEN EN HERKENNEN”<br />

Armand Vliegen zet daarom met One Two GO<br />

een structureel netwerk op, over de grenzen<br />

heen, om die contacten te stimuleren. Kernwoorden<br />

daarbij zijn: laagdrempeligheid, continuïteit<br />

en verbinding. “Het start met elkaar<br />

ontmoeten. Maar daarna moet je elkaar leren<br />

kennen en herkennen. Pas na verloop van tijd zal<br />

je elkaar ook zaken beginnen gunnen. Dat hele<br />

proces heeft opvolging en regelmaat nodig.”<br />

50-50<br />

Daarom bestaat One Two GO ook uit 50<br />

procent Belgen en 50 procent Nederlanders.<br />

Ook de evenementen die het netwerk organiseert,<br />

vinden afwisselend plaats in Belgisch<br />

en Nederlands <strong>Limburg</strong>. Vliegen: “Ik hou die<br />

weegschaal voortdurend in balans. Onlangs<br />

stelde ik het project voor op de beurs <strong>Limburg</strong><br />

Unlimited in Maastricht. En op 28 juni verzamelde<br />

One Two GO zijn leden in België om<br />

samen naar de WK-match België – Engeland te<br />

kijken. Eind dit jaar wordt het boek ‘Grenzeloze<br />

Drijfveren’ voorgesteld met teksten van Nederlandse<br />

en Belgische ondernemers. En eind 2019<br />

volgt er een handelsmissie van Nederland naar<br />

België. Zulke missies zijn er genoeg naar Polen,<br />

Dubai, China en noem maar op. Maar men<br />

vergeet gewoon even over de grens te kijken.”<br />

NETWERK IN BELGIË ÉN<br />

NEDERLAND<br />

Al 70 bedrijven sloten zich <strong>aan</strong> bij het initiatief<br />

van Vliegen. Ook de gouverneurs van beide<br />

<strong>Limburg</strong>en zijn enthousiast over het idee en<br />

steunen het project. Armand Vliegen is daar<br />

blij mee, want hij onderstreept dat het niet<br />

eenvoudig is om zulke netwerkconcepten uit<br />

te werken. “Ik ben een van de enigen die een<br />

uitgebreid netwerk heeft in België en in Nederland.<br />

Dat is natuurlijk een vereiste om de bal<br />

<strong>aan</strong> het rollen te krijgen. Meestal zijn zulke organisaties<br />

afhankelijk van iemand die of een Belgische,<br />

of een Nederlandse achtergrond heeft, en<br />

je merk dat de evenementen dan wat te kort<br />

schieten. Maar ik ben blij dat er al zo veel bedrijven<br />

enthousiast zijn over One Two GO.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

105


Vandebos is op 90 jaar tijd uitgegroeid tot een bouwonderneming met<br />

een honderdtal medewerkers en een terrein van meer dan 15.000 m².<br />

<strong>2018</strong> IS FEESTJAAR<br />

VOOR ALKENSE<br />

BOUWONDERNEMING<br />

90 jaar lang al houdt familiebedrijf Vandebos stevig stand in de bouwsector. Wat ooit begon als een kleine schrijnwerkerij<br />

is inmiddels uitgegroeid tot een bouwonderneming met een 100-tal medewerkers, een groots machine- en<br />

wagenpark op een terrein van meer dan 15.000 m² én een ijzersterke reputatie. Dat de firma nog steeds groeit en<br />

bloeit, bewijzen trouwens ook de vele prijzen die Vandebos de afgelopen jaren in de wacht sleepte voor snelle groei,<br />

bouwteam, ondernemerschap, en zoveel meer.<br />

Tekst | Sarah Claes Beeld | Kaias Fotofolie<br />

Hoe Vandebos erin slaagt om nog steeds jaar na jaar dergelijke vooruitgang<br />

te boeken, vragen we <strong>aan</strong> Gedelegeerd Bestuurder Krijn Henrotte.<br />

WAAR BEGINT HET VERHAAL VAN<br />

BOUWONDERNEMING VANDEBOS?<br />

Henrotte: “August Vandebos startte in 1928 als schrijnwerker/timmerman<br />

en bouwde huizen in hout en leem. Die eenmanszaak ontwikkelde<br />

zich al snel tot een uitgebreider bouwbedrijf, dat zich door de opkomst<br />

van baksteen alsmaar meer ging richten op <strong>aan</strong>nemerij. Al die tijd zijn<br />

we blijven evolueren wat technieken, <strong>aan</strong>bod, apparatuur en expertise<br />

betreft. We st<strong>aan</strong> daarom intussen bekend als specialist in nieuwbouwen<br />

renovatieprojecten, van ruwbouw tot afwerking. De familie Vandebos-<br />

Jacobs is natuurlijk nog altijd volledig verweven in de structuur. Nu staat<br />

de derde generatie <strong>aan</strong> het roer en werkt er al een deel van de vierde<br />

106 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


BOUWONDERNEMING<br />

generatie voor het bedrijf. De Raad van Bestuur bestaat – op mezelf<br />

na – trouwens enkel uit familieleden van August Vandebos. Continuïteit<br />

verzekerd dus.”<br />

WAT IS HET GEHEIM VAN JULLIE SUCCES?<br />

Henrotte: “”Hoe groot en innovatief we ook zijn geworden doorheen de<br />

decennia, de familiale waarden blijven <strong>aan</strong> de basis liggen van alles wat we<br />

doen. We maken er een punt van om respectvol en warm om te g<strong>aan</strong> met<br />

ons personeel in eerste instantie, maar ook met onze klanten, leveranciers,<br />

architecten, projectontwikkelaars, enzovoorts. Dat wordt vanzelfsprekend<br />

geapprecieerd. Er is met heel wat klanten een vertrouwensband ontst<strong>aan</strong><br />

door die jarenlange nauwe samenwerking. Ze weten precies welke kwaliteit<br />

en service ze van ons mogen verwachten en betrekken dikwijls ons bouwteam<br />

in elke fase van het project. We zijn hun <strong>aan</strong>spreekpunt en st<strong>aan</strong> in voor<br />

een volledige ontzorging van de bouwheer, van het eerste idee tot en met de<br />

afwerking. Dat is natuurlijk een win-winverhaal.”<br />

EEN DERGELIJKE TOTAALOPLOSSING<br />

VRAAGT WELLICHT OOK OM REGELMATIGE<br />

INVESTERINGEN?<br />

Henrotte: “Inderdaad, we hechten belang <strong>aan</strong> investeringen in zowel mens als materieel<br />

om de beste en meest efficiënte diensten te bieden. Eén van onze paradepaardjes<br />

is bijvoorbeeld onze prefabhal waar we zelf betonnen balken, trappen,<br />

wanden, enz. produceren. Die kunnen we zo rechtstreeks naar de werven transporteren.<br />

De wapeningskorven maken we ook zelf in onze eigen ijzerhal. Dankzij<br />

deze investeringen gebeurt er dus veel in eigen beheer, waardoor we meteen meer<br />

controle hebben op de kwaliteit, en dat is zeer voordelig voor onze klanten.”<br />

OP WELKE MANIER UIT DIE FOCUS OP HET<br />

FAMILIALE KARAKTER ZICH NAAR JULLIE<br />

WERKNEMERS TOE?<br />

“Belangrijk voor ons is de open en directe communicatie. Het samenhorigheidsgevoel<br />

is hier dan ook erg groot en dat bevordert de werksfeer.<br />

Gedelegeerd Bestuurders Krijn Henrotte en Staf Jacobs.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

107


BOUWONDERNEMING<br />

“Vandebos is op 90 jaar<br />

tijd uitgegroeid tot een<br />

bouwonderneming met<br />

een 100-tal medewerkers<br />

en een terrein van meer<br />

dan 15.000 m².”<br />

warmte, deskundigheid, ervaring, flexibiliteit en klantgerichtheid. Nu is het de<br />

bedoeling om organisch te blijven groeien. Onze nieuwe slogan ‘In vertrouwen<br />

samen (ver)bouwen’ zegt het allemaal.”<br />

We trekken de lijn volledig door, zowel op de werkvloer als tijdens de bijscholingen<br />

en activiteiten die we onze werknemers bieden. Ieders mening is van<br />

tel. Iedereen moet zich hier thuis voelen. De inzet, talent, oog voor detail en<br />

leergierigheid van onze mensen hebben we immers dagelijks nodig om als<br />

bedrijf vlot te functioneren. Verder betrekken we hen ook in heel wat beslissingen.<br />

Zo kregen zij de kans om naar <strong>aan</strong>leiding van ons jubileumjaar het<br />

nieuwe logo te kiezen.”<br />

OP WELKE VERWEZENLIJKING ZIJN JULLIE<br />

ECHT TROTS?<br />

Henrotte: “Wel, dan denk ik eigenlijk meteen <strong>aan</strong> onze capaciteit om al die<br />

jaren vlot te schakelen tussen verschillende soorten projecten. Appartementscomplexen,<br />

rustoorden, handelspanden, enorme transformaties, openbare<br />

<strong>aan</strong>bestedingen, privéprojecten, …. Daardoor hebben we een erg brede<br />

expertise vergaard. Dat levert ons een stevige reputatie op, vooral in het<br />

Hasseltse en Leuvense.”<br />

WAT HOUDT JULLIE FEESTJAAR NOG MEER IN?<br />

Henrotte: “Uiteraard vieren we onze verjaardag graag met alle mensen waarmee<br />

we samenwerken: personeel en hun gezin, klanten, leveranciers, ingenieurs,<br />

architecten, .... Het startsein van de festiviteiten gaven we op een knappe<br />

nieuwjaarsreceptie. We organiseerden ook een uitje met een dertigtal van<br />

onze gepensioneerde werknemers en trokken met hen langs verschillende<br />

bouwprojecten die we doorheen de jaren realiseerden. Maar het hoogtepunt<br />

was natuurlijk het feestweekend van 11 tot 13 mei, met een personeelsfeest<br />

en opendeurdag. Nu st<strong>aan</strong> er nog onder meer nog een familiedag, een Sinterklaasactiviteit<br />

en slotreceptie op de planning.”<br />

JE 90E VERJAARDAG, IS DAT OOK HÉT<br />

MOMENT VOOR ZELFREFLECTIE?<br />

Henrotte: “Natuurlijk. We hebben een actieplan opgesteld voor de komende<br />

5 jaar op basis van een strategische denkoefening. Waar st<strong>aan</strong> we en waar<br />

willen we naartoe? Welke aspecten kunnen we optimaliseren? Wat willen we<br />

uitstralen? Het spreekt voor zich dat we onze originele waarden behouden:<br />

108 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


ONDERNEMERSKLANKBORD<br />

Ondernemersklankbord begeleidt kleine ondernemers<br />

‘Hulp vragen is geen<br />

schande, maar slim’<br />

Crisis of geen crisis, ondernemers kunnen in de knoei komen. Zeker voor de kleine ondernemer lijkt er vaak geen<br />

uitweg, terwijl die er wel kan zijn. Ondernemersklankbord begeleidt de zoektocht naar die uitweg. Dat gebeurt met<br />

ervaren en deskundige adviseurs.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | pxhere.com<br />

“Het begint met een<br />

keukentafelgesprek om de problemen<br />

te inventariseren.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

109


ONDERNEMERSKLANKBORD<br />

Kennisdeskundigen zijn het, die adviseurs, vertelt<br />

Sjra Clerkx, regiovoorzitter in <strong>Limburg</strong> van<br />

Ondernemersklankbord. Zelf is hij er ook één. “Ik<br />

ben ondernemer geweest en heb heel wat fout<br />

ged<strong>aan</strong>. Maar ik ben weer opgekrabbeld en heb<br />

er van geleerd, zoals de meeste van onze adviseurs.<br />

Wat zij ooit hebben meegemaakt, maken<br />

de ondernemers die ze nu begeleiden ook mee.”<br />

SAMEN<br />

Ondernemersklankbord begeleidt en ondersteunt<br />

mkb-ondernemers – van zzp’er tot<br />

bedrijven met maximaal 20 medewerkers – bij<br />

uiteenlopende vragen en problemen op het<br />

gebied van het runnen van een bedrijf. Eén van<br />

de zaken waar die adviseurs vrijwel continu<br />

tegen<strong>aan</strong> lopen, zegt Clerkx, is dat ze laat worden<br />

ingeschakeld. “Dat is kenmerkend voor ondernemers,<br />

het idee dat ze er wel uitkomen, dat ze<br />

het zelf kunnen oplossen. Het is ook een beetje<br />

de schaamte dat ze hulp moeten inroepen. Hulp<br />

vragen is echter geen schande, maar slim. Wacht<br />

er niet te lang mee.” Normaal gesproken, geeft<br />

hij <strong>aan</strong>, duurt zo’n ondersteuningsperiode maximaal<br />

een half jaar. Incidenteel kan het traject<br />

langer duren. Wanneer een adviseur wordt ingeschakeld,<br />

gaat die niet op de stoel van de onder-<br />

“Ondernemersklankbord begeleidt en<br />

ondersteunt mkb-ondernemers – van zzp’er<br />

tot bedrijven met maximaal 20 medewerkers.”<br />

Sjra Clerkx, regiovoorzitter in <strong>Limburg</strong> van Ondernemersklankbord.<br />

nemer zitten, legt Clerkx uit. “Nee, we zoeken<br />

eerst de juiste adviseur, de man of vrouw met<br />

specifieke kennis om een specifiek probleem op<br />

te lossen. Die gaat vervolgens naast de ondernemer<br />

st<strong>aan</strong> om zo samen de problematiek <strong>aan</strong><br />

te pakken.”<br />

KNELPUNTEN<br />

Die problematiek, vertelt Clerkx, kan heel uiteenlopend<br />

zijn. Zo melden zich volgens hem bijvoorbeeld<br />

mensen die met plannen rondlopen om<br />

een eigen bedrijf te beginnen. Het kan dan zo<br />

maar zijn dat na uitvoerig overleg zo iemand te<br />

horen krijgt dat hij of zij beter van die plannen kan<br />

afzien. “Je kunt wel vakman zijn, maar dat maakt je<br />

niet meteen geschikt als ondernemer. Ondernemer<br />

ben je of ben je niet.” Maar ook vakmensen<br />

die wel over ondernemerskwaliteiten beschikken,<br />

kunnen in de problemen komen. Clerkx<br />

heeft er in de loop der jaren heel wat voorbij<br />

zien komen. “Marketing is een veel voorkomend<br />

obstakel, je bedrijf goed in de markt zetten en op<br />

de juiste manier presenteren. Financiën kunnen<br />

ook voor problemen zorgen. De ondernemer<br />

houdt zijn financiële huishouding niet bij of weet<br />

110 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


ONDERNEMERSKLANKBORD<br />

“Feitelijk kunnen we<br />

op elk moment<br />

inspringen, van de<br />

wieg tot het graf.”<br />

niet welke stukken hij bijvoorbeeld bij de fiscus<br />

moet inleveren. Het kan ook zijn dat we partijen<br />

bij elkaar brengen zodat ze een beter product<br />

of adequatere dienstverlening kunnen bieden.”<br />

Maar, zegt hij, Ondernemersklankbord kan ook<br />

een rol spelen bij een bedrijfsbeëindiging of een<br />

overname. “Feitelijk kunnen we op elk moment<br />

inspringen, van de wieg tot het graf, zeg maar.”<br />

NIEUWE INITIATIEVEN<br />

Ondernemersklankbord werd zo’n veertig jaar<br />

geleden opgericht. De organisatie is landelijk<br />

actief, verdeeld over 20 regio’s, waarvan <strong>Limburg</strong><br />

de grootste is. Bij het bieden van begeleiding en<br />

ondersteuning kan de <strong>Limburg</strong>se afdeling terugvallen<br />

op zo’n 35 adviseurs. Per probleem wordt<br />

bekeken welke adviseur het beste kan worden<br />

ingeschakeld, maakt Clerkx duidelijk. “Het begint<br />

met een keukentafelgesprek om de problemen<br />

te inventariseren. Daarna kijken we of we de<br />

oplossing met eigen mensen kunnen bewerkstelligen<br />

of dat er een specialist van buitenaf nodig is.<br />

Landelijk kunnen we terugvallen op een bestand<br />

met circa 300 adviseurs, dus het lukt altijd om<br />

een goede match te maken. Deze adviseurs<br />

hebben in totaal al ruim 70.000 bedrijven geholpen.”<br />

Daarnaast houdt Ondernemersklankbord<br />

zich bezig met het opzetten van nieuwe initiatieven.<br />

Clerkx noemt als voorbeelden Ondernemerschap<br />

Bevordering Agrarische Sector en<br />

De <strong>Limburg</strong>se Zaak, beide gesubsidieerd door<br />

de provincie <strong>Limburg</strong>. Bij laatstgenoemd initiatief,<br />

dat samen met Zuyd Hogeschool is opgezet,<br />

krijgen ondernemers hulppakketten <strong>aan</strong>geboden<br />

op het gebied van financiën, economie en juridische<br />

diensten. In veel gevallen kan een student<br />

met specifieke vaardigheden worden ingezet<br />

voor een stuk kennisoverdracht.<br />

TIJDIG INGRIJPEN<br />

Ondernemersklankbord probeert op allerlei<br />

manieren bij mkb-ondernemers met problemen<br />

in beeld te komen, maakt Clerkx <strong>aan</strong> het<br />

slot van het gesprek duidelijk. Met publicaties en<br />

presentaties, maar ook met behulp van social<br />

media. Meldingen komen bij Clerkx binnen, die<br />

ze vervolgens als een soort spelverdeler, zoals<br />

hij zichzelf noemt, verder leidt. Daar is hij een<br />

meer dan volle werkweek mee bezig, maar dat<br />

vindt hij niet erg. Hij haalt voldoening uit elke<br />

ondernemer die geholpen kan worden. Dat zijn<br />

er in <strong>Limburg</strong> jaarlijks zo’n 700. “Het is alleen<br />

jammer dat veel ondernemers zich te laat bij ons<br />

melden. Nogal wat problemen kunnen voorkomen<br />

worden als er tijdig wordt ingegrepen. Eén<br />

mailtje, één telefoontje en twee dagen later staat<br />

één van onze adviseurs <strong>aan</strong> de deur.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

111


CATERPILLAR-MACHINES<br />

DE POWER EN PASSIE<br />

VAN EEN FAMILIEBEDRIJF<br />

Hoeveel mensen zouden zich realiseren dat het bedrijf <strong>aan</strong> de rand van Panheel, waar al die fraaie Caterpillar-machines<br />

st<strong>aan</strong> te pronken marktleider in haar vakgebied is? Dat die Caterpillars over de hele wereld worden ingezet? Want<br />

dat is wat Ligro Trading BV doet. Ruim zestig jaar na de oprichting is het nog altijd een krachtig familiebedrijf met een<br />

eigentijdse <strong>aan</strong>pak.<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Ligro Trading<br />

112 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


CATERPILLAR-MACHINES<br />

met de klanten. Maar als familiebedrijf hechten wij<br />

daarnaast nog veel belang <strong>aan</strong> persoonlijk contact.<br />

Ik ga dan ook regelmatig op reis om klanten te<br />

bezoeken. Dat wordt zeer gewaardeerd.”<br />

Gerrit den Ouden was als kind al onder de indruk van de Caterpillar-machines.<br />

“Als familiebedrijf hechten<br />

wij nog veel belang <strong>aan</strong><br />

persoonlijk contact.”<br />

Neem een willekeurig, wat groter bouwproject<br />

en er staat bijna altijd een groepje toeschouwers<br />

(vaak mannen) te kijken naar de voortgang<br />

van het werk. Ongetwijfeld gefascineerd<br />

door de indrukwekkende grondverzetmachines.<br />

Het is dan ook goed voor te stellen dat de<br />

huidig algemeen directeur van Ligro Trading,<br />

Gerrit den Ouden, als kind onder de indruk<br />

was van de machines in het door zijn vader Jan<br />

en ooms Aad en Gerard in 1957 opgerichte<br />

bedrijf. “Als vierjarige mocht ik regelmatig mee<br />

als een machine ergens werd afgeleverd. Ik ben<br />

er dus mee opgegroeid.” Ligro is wereldwijd<br />

inmiddels een gevestigde naam. Het bedrijf<br />

koopt, verkoopt en verhuurt uiteenlopende<br />

grondverzetmachines en verzorgt het onderhoud.<br />

Dat gebeurt geheel conform de wensen<br />

van de klant. Persoonlijk contact is nog altijd<br />

een belangrijk kenmerk, geeft Den Ouden <strong>aan</strong>.<br />

“Natuurlijk is de wereld door de digitalisering<br />

veranderd. Ook voor ons zijn de website en<br />

e-mail belangrijke instrumenten in het contact<br />

BULLDOZERS<br />

Hoe anders zag de wereld eruit in de tijd<br />

dat de basis voor Ligro Trading werd gelegd.<br />

Daarvoor g<strong>aan</strong> we ruim 120 jaar terug in de<br />

tijd, toen de familie Den Ouden een boerderij<br />

in landbouw en veeteelt begon in Zuid-Beijerland.<br />

Het bedrijf ging bij de watersnoodramp<br />

in 1953 verloren. Gerrits vader Jan werd opgeroepen<br />

om in militaire dienst te g<strong>aan</strong> en komt<br />

bij de genie terecht, die betrokken is bij de<br />

nasleep van de watersnoodramp. Zo ontdekt<br />

hij de Caterpillar-bulldozers, waardoor een<br />

fascinatie voor de machines ontstaat. In plaats<br />

van de boerderij opnieuw op te bouwen,<br />

start de familie Den Ouden vervolgens enkele<br />

jaren later een bedrijf dat actief wordt in de<br />

<strong>aan</strong>leg van wegen en dijken. Eerst in de eigen<br />

omgeving, later wordt er gewerkt in Friesland<br />

en Duitsland. Uiteindelijk belandt het bedrijf<br />

in <strong>Limburg</strong> waar veel nieuwe wegen worden<br />

<strong>aan</strong>gelegd en wordt er besloten om de naam<br />

te veranderen in Ligro, <strong>Limburg</strong>s grondverzet.<br />

Wanneer midden jaren zeventig de markt<br />

voor de wegenbouw inzakt, terwijl de concurrentie<br />

toeneemt, nemen de drie broers Den<br />

Ouden het besluit de bedrijfsactiviteiten uit<br />

te breiden met het opkopen, opknappen en<br />

weer verkopen van jonge, gebruikte Caterpillar-machines.<br />

Er worden meer en meer<br />

contacten met Caterpillar-dealers gelegd en<br />

stap-voor-stap krijgt Ligro het karakter dat<br />

het tegenwoordig heeft. Toine Panhuijzen,<br />

financieel adviseur in het bedrijf, vertelt over<br />

die ontwikkeling: “De groei heeft heel geleidelijk<br />

plaatsgevonden, vanuit een gedegen basis.<br />

Met oog voor bepaalde waardes is Ligro zo<br />

uitgegroeid tot een gedegen, internationaal<br />

georiënteerde marktleider in haar vakgebied.”<br />

MAATWERK<br />

In de afgelopen jaren, vervolgt Panhuijzen, is<br />

er meer prioriteit gegeven <strong>aan</strong> de verhuur van<br />

machines. “Je ziet een trend dat opdrachtgevers<br />

afzien van bezit en alles wat daarbij komt kijken<br />

en kiezen voor verhuur en gemak. Wij g<strong>aan</strong><br />

daar uiteraard in mee en hebben een concept<br />

ontwikkeld waarmee we de klant ontzorgen.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

113


CATERPILLAR-MACHINES<br />

Dat betekent meedenken en adviseren in het<br />

voortraject om vervolgens de juiste machine<br />

op de juiste plek te krijgen. Maatwerk dus, nog<br />

meer dan voorheen. En ervoor zorgen dat de<br />

machine vlekkeloos functioneert.” De juiste<br />

machine op de juiste plek, dat klinkt gemakkelijker<br />

dan het is, toch? Gerrit den Ouden<br />

glimlacht en knikt. “Ja, dit soort machines zet<br />

je niet zomaar even op een vrachtwagen. Dat<br />

vraagt om bijzonder transport. Maar dat doen<br />

we al zo lang dat het voor ons niet echt meer<br />

bijzonder is.” Onderhoud en reparaties, zegt<br />

hij, worden in de Euregio door eigen vakmensen<br />

uitgevoerd, wat verder weg worden<br />

medewerkers van Caterpillar-dealers ingeschakeld.<br />

“Dat zijn allemaal mensen die net als<br />

onze mensen regelmatig worden bijgeschoold<br />

en op de hoogte zijn van de laatste stand der<br />

“Wij hebben een concept<br />

ontwikkeld waarmee we de<br />

klant ontzorgen.”<br />

techniek. Die wordt steeds geavanceerder<br />

en we vinden het belangrijk dat de technici<br />

adequaat op eventuele problemen kunnen<br />

inspelen.”<br />

Met de opvolging van Gerrit den Oudens<br />

neven Rick, Tim en Tino in het bedrijf kan Ligro<br />

Trading met vertrouwen naar de toekomst<br />

kijken. Met een schat <strong>aan</strong> kennis en ervaring,<br />

de wil om te vernieuwen en de familiewaardes<br />

als solide fundament. Wordt er met zoveel<br />

familie in het bedrijf ook wel eens over iets<br />

anders dan Ligro gesproken? “Ja hoor, over<br />

tal van onderwerpen”, reageert Den Ouden<br />

lachend. “Maar zolang als ik me kan herinneren,<br />

komt ieder gesprek op enig moment<br />

weer uit op Ligro/Caterpillar. Dat vinden we<br />

niet vervelend hoor, daar leven we voor.”<br />

114 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


Totaalprojecten<br />

&<br />

voor<br />

badkamerrenovatie<br />

interieurbouw<br />

• Maatwerk en plaatsing keramische XXL platen<br />

• Verwerken en plaatsen van marmer,<br />

graniet & composiet<br />

• Douchebakken en wanden op maat in<br />

kwartscomposiet<br />

Industrieweg Noord 1169 - 3660 Opglabbeek<br />

T. 089 56 70 07 - toonzaal op afspraak<br />

info@thestonefactory.be<br />

www.thestonefactory.be<br />

info@pbservice.be<br />

www.pbservice.be


KERAMISCHE PLATEN<br />

Ontwerpers ontdekten al snel<br />

dat er een volledig nieuwe<br />

wereld voor hen open ging.<br />

(Beeld: Marc Sourbron)<br />

Grootformaat<br />

keramische platen<br />

winnen snel <strong>aan</strong><br />

belangstelling<br />

Sinds de lancering van de XXL keramische platen enkele jaren<br />

geleden, wordt het steeds duidelijker dat dit materiaal voor de<br />

projectontwerpers een welkome <strong>aan</strong>vulling is in het reeds voor<br />

hen bekende gamma van materialen zoals graniet, marmer<br />

en composiet. De mogelijkheden van dit product openen voor<br />

hen deuren waar ze voorheen niet <strong>aan</strong> durfden te denken.<br />

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | The Stone Factory<br />

The Stone Factory in Opglabbeek zag deze opportuniteit dadelijk in en zette<br />

er dan ook vanaf de start sterk op in door nieuwe toepassingen te ontwikkelen.<br />

Er zijn veel voordelen die dit materiaal zo interessant maken, zoals de grote<br />

afmetingen (platen tot 1.6 x 3.2 m in 6 en 12 mm), het uitgebreide gamma <strong>aan</strong><br />

kleuren en texturen, de kleurvastheid, de vloeistofdichtheid die zeer belangrijk<br />

is voor het onderhoud én dus een pluspunt is voor toepassingen in de horecasector,<br />

de sterkte van het materiaal en de hoge krasbestendigheid. Die maken<br />

het product uitermate geschikt voor veel toepassingsgebieden zoals keukenen<br />

badkamertabletten, wand- en gevelbekledingen, trappen, zwembadafwerkingen<br />

en zelfs volledige meubels gemaakt uit keramiek.<br />

DE START<br />

In 2011 besloten Patrick Pareyn en Brigitte Kerkhofs hun activiteiten met bouwbedrijf<br />

P&B service, bekend in de (ver)bouw- en interieurwereld, uit te breiden<br />

met een nieuwe firma: ‘The Stone Factory’. Via die weg wilden ze hun ideeën,<br />

waar de klassieke steenkapper geen oren naar had, zelf realiseren. Al snel werd<br />

duidelijk dat dit alleen kon door sterk te investeren in nieuwe gespecialiseerde<br />

machines, zoals een 5-assige waterjet, een 3- en 5-assige CNC-freesmachine,<br />

een kantenafwerker en een volautomatische 5-assige CNC-zaagmachine. Op<br />

die manier kunnen ze een zo perfect mogelijke afwerking van de keramische<br />

116 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


KERAMISCHE PLATEN<br />

platen garanderen. De klassieke machines bleken<br />

namelijk niet accuraat genoeg om het eindresultaat<br />

te bereiken dat ze voor ogen hadden.<br />

ARCHITECTEN ENTHOUSIAST<br />

Ontwerpers ontdekten al snel dat er een volledig<br />

nieuwe wereld voor hen open ging. “Wekelijks<br />

krijgen we telefoons en mails binnen van (interieur)architecten<br />

met vragen. Zij zijn zelf nog volop<br />

zoekende in hoe ver ze kunnen g<strong>aan</strong> met keramiek”,<br />

zegt Patrick Pareyn. “Dat zijn dan vragen over<br />

complexe vormen, hoe ze die kunnen bevestigen<br />

en welke draagstructuur ze moeten voorzien. Het<br />

feit dat we ook al lang in zowel hout- als metaalschrijnwerk<br />

specialiseren via eigen productie door<br />

het moederbedrijf P&B service, geeft ons een<br />

groot voordeel in het advies dat we hun kunnen<br />

geven. Vaak krijgen we dan ook de vraag of we<br />

deze werken mee kunnen voorzien in onze offerte<br />

om eventuele discussies achteraf te vermijden.”<br />

‘ONDERTUSSEN AL JAREN<br />

BEZIG MET KERAMIEK’<br />

“Omdat we al vanaf het begin van de keramiektrend<br />

inzetten op XXL-platen, hebben wij en<br />

onze medewerkers de kans gehad om dit nieuwe<br />

product te leren kennen en verwerken, kortweg:<br />

de nodige ‘knowhow’ op te doen”, sluit Brigitte<br />

Kerkhofs <strong>aan</strong>. “We investeerden in jonge, dynamische<br />

medewerkers waarmee we samen oplossingen<br />

zochten voor de vele vragen en problemen<br />

die de verwerking met zich meebracht en waar<br />

zelfs in de beginjaren onze platenleveranciers geen<br />

antwoorden op konden geven. Dat resulteert in<br />

een in een fijn, enthousiast en vakbekwaam team<br />

van mensen met passie voor hun vak.”<br />

UITVOERING VAN COMPLEXE<br />

PROJECTEN<br />

Aangezien moederbedrijf P&B service ondertussen<br />

al 25 jaar de nodige ervaring op bouwwerven<br />

heeft opged<strong>aan</strong>, neemt het P&B-team op vraag de<br />

nodige plaatsingen voor zijn rekening. Dat gaat van<br />

een eenvoudig keukentablet over een complexe<br />

Z-trap tot zelfs volledige gevelbekledingen in<br />

keramische platen. Deze werkwijze garandeert<br />

een vlotte en degelijke afwerking, <strong>aan</strong>gezien er<br />

geen derde partijen bij betrokken zijn.<br />

Keramiek is uitermate geschikt voor veel toepassingsgebieden zoals keuken- en badkamertabletten en zwembadafwerkingen.<br />

(Beeld: Bert Balcaen)<br />

SUB-CONTRACTING<br />

“Sedert enige tijd krijgen wij ook vaker de vraag<br />

van vloerders of collega- interieurbouwers of we<br />

ook platen voor hun kunnen verwerken”, zegt<br />

Patrick Pareyn. “We versnijden bij ons <strong>aan</strong>gekochte<br />

platen of plaatmaterialen die de opdrachtgever<br />

zelf <strong>aan</strong>levert. Meer en meer collega’s zien<br />

ook in dat de verwerking op de werf toch niet<br />

zo eenvoudig is als de leveranciers doen uitschijnen<br />

en kiezen voor een samenwerking waar de<br />

nodige voorbereidende werken in onze werkplaats<br />

gebeuren. In de metaalsector is dit al jaren<br />

ingeburgerd, maar voor steenkappers is dit een<br />

nieuwe manier van werken.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

117


ISOLATIE<br />

HELEMAAL THUIS IN ISOLATIE<br />

Woningen en gebouwen moeten <strong>aan</strong> steeds strengere energienormen voldoen. Het isolatieaspect speelt daarbij een<br />

steeds grotere rol. Isowit legt zich al 30 jaar toe op de vakkundige plaatsing van hoogwaardige isolatie. Het team<br />

van zaakvoerder Jean-Pierre Withofs is gespecialiseerd in zowel thermische als akoestische isolatie en wil in de<br />

toekomst ook een totaalpakket voor vloerafwerking <strong>aan</strong>bieden.<br />

Tekst | Bart Vancauwenberghe Beeld | Isowit<br />

“Ik ben in 1988 gestart als eenmanszaak, twee jaar<br />

later vormden we het bedrijf om tot een bvba<br />

en werd Isowit boven de doopvont gehouden”,<br />

verduidelijkt Jean-Pierre Withofs. Vandaag kan hij<br />

rekenen op een team van 16 medewerkers, waaronder<br />

zijn vrouw, broer, zoon en schoondochter.<br />

Isowit specialiseert zich in<br />

thermische en akoestische isolatie.<br />

Wat was uw oorspronkelijke specialisatie?<br />

“Toen wij startten, waren we een echte pionier<br />

in het spuiten van polyureth<strong>aan</strong> (Isopur). Later<br />

hebben we onze activiteiten gevoelig verbreed.<br />

Eerst hebben we een akoestische vloerisolatie<br />

(Isonor) toegevoegd <strong>aan</strong> ons gamma. Isonor,<br />

op basis van gerecycleerd rubber, is de ideale<br />

akoestische oplossing voor appartementen en<br />

andere meergezinswoningen. Inmiddels is het<br />

vijf jaar geleden dat we begonnen zijn met het<br />

na-isoleren van spouwmuren door middel van<br />

EPS-parels (Isowall). Met Isowall kunnen we bij<br />

vele woningen en gebouwen op een eenvoudige<br />

en goedkope manier een extra isolatie <strong>aan</strong>brengen.<br />

Voor de thermische en akoestische isolatie<br />

van vloeren bieden we sinds kort Isosole <strong>aan</strong>.<br />

Dit is een isolatiemortel op basis van EPS-parels,<br />

cement, water en speciale toevoegstoffen.”<br />

Zorgen de hogere wettelijke<br />

isolatieverplichtingen voor een toevloed<br />

<strong>aan</strong> werk?<br />

“Zeer zeker. We hebben inderdaad heel wat<br />

opdrachten, zowel in de particuliere als professionele<br />

markt. De invloed van alle vereiste energieprestaties<br />

heeft hier zeker toe bijgedragen.<br />

Anderzijds is zowel het <strong>aan</strong>bod van producten<br />

als systemen gevoelig breder geworden maar<br />

118 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


ISOLATIE<br />

Isonor is een akoestische oplossing voor appartementen en andere meergezinswoningen.<br />

voelen velen zich geroepen om ‘isolatiespecialist’<br />

te worden. Dat is perfect om de markt scherp te<br />

houden, maar minstens even belangrijk is dat er<br />

kwaliteit afgeleverd wordt. Ervaring en continuïteit<br />

van de uitvoerders is voor de bouwheer minstens<br />

even belangrijk. Dat we het vertrouwen genieten<br />

van vele klanten, danken we <strong>aan</strong> onze jarenlange<br />

ervaring, onze correctheid, onze flexibiliteit en<br />

onze werkwijze: we doen alles in eigen beheer,<br />

met gespecialiseerde medewerkers en werken<br />

dus niet met onder<strong>aan</strong>nemers.”<br />

Hoe moet Isowit de komende<br />

jaren verder evolueren?<br />

“We zijn goed voorbereid op een scenario van<br />

verdere groei. Zo hebben we onze twee locaties<br />

in Munsterbilzen twee jaar geleden geruild<br />

voor een nieuwbouw in Bilzen, waar we over<br />

een industriehal van 2.500 m² en moderne<br />

kantoren beschikken. De komende jaren<br />

willen we onze activiteiten verder uitbreiden.<br />

Zo denken we bijvoorbeeld <strong>aan</strong> de plaatsing<br />

van chape. Daarvoor willen we ervaren specialisten<br />

<strong>aan</strong>werven. Op die manier kunnen<br />

we evolueren tot een totaal<strong>aan</strong>bieder voor<br />

vloerafwerking.”<br />

Welke zaken zijn opvallend<br />

in deze sector?<br />

“Er wordt meer en steeds dikker geïsoleerd om<br />

hogere thermische en akoestische isolatiewaarden<br />

te behalen. Dat is een goede zaak, zowel voor<br />

het milieu als economisch. Door goed te isoleren<br />

of na te isoleren dalen zowel de verwarmings- als<br />

koelingskosten. Bovendien verbruiken we met zijn<br />

allen minder fossiele brandstoffen, minder elektriciteit<br />

en is er minder CO 2<br />

-uitstoot. Bouwers van<br />

vandaag zijn zich heel bewust van het belang van<br />

isolatie, enerzijds vanwege de verplichting om de<br />

hoge normen te halen maar anderzijds is er ook<br />

een groter milieubewustzijn. Ook bij renovatie<br />

zijn mensen daar sterk mee bezig, maar voor wie<br />

in een best<strong>aan</strong>de woning woont en niet meteen<br />

verbouwplannen heeft, is het geen prioriteit.”<br />

Ook de isolatie van kruipkelders hoort bij de activiteiten van Isowit.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

119


INTERIEURRENOVATIE<br />

STIJLVOLLE INTERIEURRENOVATIE<br />

VOOR ADMINISTRATIEF CENTRUM MAASEIK<br />

Net zoals alle andere Vlaamse gemeenten staat ook Maaseik voor een <strong>aan</strong>tal belangrijke administratieve en organisatorische<br />

uitdagingen. Via een doordachte interieurrenovatie van zijn administratief centrum slaat het twee vliegen in één<br />

klap: een optimalisatie annex uitbreiding van de dienstverlening én een esthetische make-over. Fase 1 van de renovatie<br />

werd eind augustus vorig jaar afgerond, fase 2 gaat half juni van start.<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | Jolien Fagard<br />

‘Het creëren van een huiselijke sfeer was een belangrijke prioriteit’, vertelt zaakvoerder Ingrid Jaspers van Interieur Depot.<br />

Het interieur van het administratief centrum<br />

van Maaseik had zijn beste jaren al een tijdje<br />

achter de rug. Het was dan ook dringend tijd<br />

voor een ingrijpende renovatie. Deze gaat<br />

gepaard met een interne reorganisatie van de<br />

gemeentelijke diensten, zodat ook het personeel<br />

van het administratief centrum van deelgemeente<br />

Neeroeteren en het plaatselijke<br />

OCMW er hun intrek kunnen nemen.<br />

ZACHTE RENOVATIE<br />

Het ontwerp voor de grootschalige renovatie en<br />

reorganisatie is van de hand van Interieur Depot<br />

en zusteronderneming Architectuur Depot. “Het<br />

administratief centrum bestaat uit twee delen: een<br />

vierkant volume met piramidedak in het binnengebied<br />

(fase 1) en een langgerekt gedeelte <strong>aan</strong><br />

de straatkant (fase 2)”, vertelt zaakvoerder Ingrid<br />

Jaspers. “In fase 1 zijn we uitgeg<strong>aan</strong> van een ‘zachte<br />

renovatie’, inclusief een kleine uitbreiding met<br />

het inkomportaal en de balies. We hebben een<br />

centrale wachtplek ingericht, waarrond de balies<br />

per twee gegroepeerd zijn. Het creëren van een<br />

huiselijke sfeer was een belangrijke prioriteit. We<br />

hebben dat niet alleen voor elkaar gekregen via<br />

een uitgekiende materiaalkeuze, maar ook door<br />

de indeling en de circulatie te optimaliseren. Uiteraard<br />

hebben we eveneens geopteerd voor warme<br />

materialen en kleuren, zij het zonder er een kleurboek<br />

van te maken. Dezelfde principes worden<br />

binnenkort ook toegepast in de tweede fase van<br />

de renovatie. Het is een zeer fijne opdracht, zeker<br />

omdat onze nauwe samenwerking met Architectuur<br />

Depot prima uit de verf komt.”<br />

DAGELIJKSE KOST<br />

Algemene Bouw & Interieur Gebr. Janssen bracht<br />

de plannen van Interieur Depot in de praktijk.<br />

“We zijn gestart met de demontage van de<br />

120 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


INTERIEURRENOVATIE<br />

technieken, hebben de best<strong>aan</strong>de tussenwanden<br />

verwijderd en hebben vervolgens de nieuwe<br />

opbouw gerealiseerd (nieuwe gipskartonwanden,<br />

dakisolatie, vloeren, ...)”, vertelt technisch directeur<br />

en bestuurder Lino Janssen. “We moesten<br />

er uiteraard voor zorgen dat de stedelijke diensten<br />

naar behoren konden blijven functioneren<br />

tijdens de werken, maar op technisch vlak was er<br />

niet meteen sprake van bijzondere uitdagingen.<br />

Dergelijke projecten zijn dagelijkse kost voor ons.<br />

De synergie tussen onze ruwbouw- en interieurafdeling<br />

maakt dat we heel wat zaken in eigen<br />

beheer kunnen uitvoeren. Voor de disciplines die<br />

we zelf niet tot in de puntjes beheersen, doen we<br />

steevast een beroep op kwalitatieve en betrouwbare<br />

onder<strong>aan</strong>nemers. Half juni starten we met<br />

de tweede fase van de renovatie, die vier keer<br />

groter is dan de eerste fase. Voorts hebben we<br />

momenteel nog heel wat andere mooie werven<br />

lopen: de restauratie van de stoomstroopfabriek<br />

in Borgloon, de restauratie van het kasteel en de<br />

donjon van Diepenbeek, de restauratie van een<br />

zestal Bokrijk-gebouwtjes, de nieuwbouw van<br />

SYNTRA in Neerpelt, de nieuwbouw van de<br />

Kunstacademie in Lommel, de nieuwbouw van<br />

het Sint-Augustinusinstituut in Bree … Kortom:<br />

een gevarieerd palet van nieuwbouw-, renovatieen<br />

restauratieprojecten!”<br />

Op I t Eyndt<br />

Interieurbouw<br />

Voor al uw gyprocwerken, verlaagde plafonds,<br />

verplaatsbare wanden, ...<br />

Voor al uw gyprocwerken,<br />

Inriching burelen, appartementen, winkels, ...<br />

verlaagde plafonds,<br />

verplaatsbare wanden, ...<br />

René Op ‘t Eyndt<br />

Veldsteeg 14<br />

3650 Rotem<br />

Inriching burelen,<br />

appartementen, winkels, ...<br />

GSM: 0494 48 87 85<br />

opteyndt@telenet.be<br />

www.opin.be<br />

BOUW & INTERIEUR<br />

GEBR. JANSSEN bvba<br />

089/85.69.04. OPGLABBEEK<br />

www. bouwjanssen.be<br />

Bouwwerken, interieur én metaalbouw:<br />

alles onder één dak!<br />

René Op ‘t Eyndt<br />

Veldsteeg 14<br />

3650 Rotem<br />

GSM: 0494 48 87 85<br />

opteyndt@telenet.be<br />

www.opin.be<br />

BOUW & INTERIEUR<br />

GEBR. JANSSEN bvba<br />

089/85.69.04. OPGLABBEEK<br />

www. bouwjanssen.be<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

121


BIJSTER / IMPROVIEW<br />

‘EN DAN WORDT HET<br />

STIL IN DE MEETING ROOM’<br />

122 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


BIJSTER / IMPROVIEW<br />

“De ruwe HR-gegevens zijn meestal wel<br />

beschikbaar, maar de mogelijkheden blijven<br />

onbenut, terwijl ze toch ontzettend belangrijk<br />

zijn wanneer je een budgetoefening uitwerkt<br />

voor een project.”<br />

Als de fundamenten van een gebouw<br />

niet behoorlijk zijn geplaatst, heeft<br />

het geen enkele zin om de rest van<br />

het plan te realiseren. Dat weet u als<br />

bouwprofessional uiteraard als geen<br />

ander. Maar hoe zit het met de fundamenten<br />

van uw bedrijf? Kunt u daarop<br />

vertrouwen en dus verder bouwen<br />

<strong>aan</strong> uw toekomst? Het Hasseltse<br />

Bijster ontwikkelde met Improview een<br />

vernieuwende rapporteringsoplossing<br />

die alle vitale gegevens van uw<br />

bedrijf samenbrengt, zowel op het vlak<br />

van financiën als personeel, en u zo<br />

toelaat om gefundeerde beslissingen<br />

te nemen.<br />

Tekst | Hilde Neven Beeld | Els Verbakel<br />

Kurt Vandebergh en Anja Janssen, zaakvoerders van Bijster.<br />

MET WELKE ACHTERGROND<br />

HEBBEN JULLIE IMPROVIEW<br />

OPGERICHT?<br />

Anja Janssen: Zowel Kurt als ik hebben meer<br />

dan twintig jaar ervaring in diverse managementfuncties.<br />

In diverse sectoren en in bedrijven van<br />

uiteenlopende groottes. Maar haast overal bleek de<br />

rapportering ondermaats, terwijl die toch een juiste<br />

blik moet geven op de financiële en HR-processen,<br />

de pijlers van een bedrijf. Hoe vaak gebeurt het<br />

niet dat mensen <strong>aan</strong> het eind van het jaar verrast<br />

worden door de bedrijfsresultaten? En dan is het te<br />

laat om bij te sturen. Ook lijden veel bedrijven <strong>aan</strong><br />

‘excelitis’, maar een puur Excel-gedreven rapportering<br />

houdt veel risico’s in, omdat je gegevens zelf<br />

moet manipuleren. Het kleinste foutje kan zorgen<br />

voor een volledig vertekend beeld. Hoe kun je als<br />

bedrijf zo de juiste beslissingen nemen?”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

123


BIJSTER / IMPROVIEW<br />

JULLIE MOGEN AARDIG<br />

WAT BOUWBEDRIJVEN TOT<br />

JULLIE KLANTEN REKENEN,<br />

WAT MAAKT DE TOOL<br />

VOOR BOUWBEDRIJVEN ZO<br />

INTERESSANT?<br />

Kurt Vandebergh: “De bouwsector is een unieke<br />

sector in die zin dat bedrijven budgetten vooral<br />

project per project analyseren. Die focus op projectrapportering<br />

is natuurlijk een absolute must om<br />

je budget in het oog te houden, maar daarnaast is<br />

een overkoepelende rapportering even cruciaal.<br />

Improview maakt beide mogelijk en linkt ze ook<br />

<strong>aan</strong> mekaar. Bovendien hebben we onder andere<br />

een strategisch partnership gesloten met KPD, dat<br />

in België marktleider is op het vlak van ERP-software<br />

voor de bouwsector waardoor onze tool gemakkelijk<br />

gelinkt kan worden <strong>aan</strong> dergelijke software.”<br />

Anja Janssen: “Op HR-vlak zoomen we erg in op<br />

absenteïsme en de effectieve loonkost per gepresteerd<br />

uur voor elke functie in de bouw. De ruwe<br />

HR-gegevens zijn meestal wel beschikbaar, maar de<br />

mogelijkheden blijven onbenut. Terwijl ze toch ontzettend<br />

belangrijk zijn wanneer je een budgetoefening<br />

uitwerkt voor een project. Met Improview krijg je<br />

een gedetailleerd inzicht in werkelijk alle kosten: wat<br />

kost werknemer X? Wat kost functie A? Wat kost<br />

eenzelfde functie me in de verschillende bedrijven<br />

die tot onze groep behoren? Met één muisklik volg<br />

je ook de evolutie van je loonkosten op.”<br />

Kurt Vandebergh: “Vaak wordt het stil in de<br />

meeting room wanneer we de geïmplementeerde<br />

HR-gegevens tonen. Om uiteenlopende redenen.<br />

Sommige ondernemers schrikken van de gegevens<br />

die ze te zien krijgen omdat ze de kostprijs van hun<br />

personeel al die tijd verkeerd hebben ingeschat,<br />

andere zijn meer dan <strong>aan</strong>genaam verrast door de<br />

complete inkijk die de tool biedt.”<br />

Anja Janssen: “Naast de harde cijfers is het ook<br />

mogelijk om andere parameters op te nemen zoals<br />

talent management, rekruteringskanalen, oorzaken<br />

van ziekteverzuim enz.”<br />

BL: WAT KOMT ER VOOR EEN<br />

KLANT ALLEMAAL KIJKEN BIJ<br />

HET IMPLEMENTEREN VAN<br />

IMPROVIEW?<br />

Anja Janssen: “Helemaal niets (lacht). Wij proberen<br />

onze klanten maximaal te ontzorgen. Om de<br />

gegevens op financieel, operationeel en HR-vlak<br />

te integreren in Improview, hebben we eigenlijk<br />

maar een kleine week per module nodig. Uiteraard<br />

implementeren we niet zomaar lukraak<br />

gegevens, er gaat een zeer grondige kwaliteitscontrole<br />

<strong>aan</strong> vooraf.”<br />

NU DE GEGEVENS<br />

IMPLEMENTEREN IS ÉÉN<br />

DING, MAAR DE TOOL MOET<br />

NATUURLIJK REGELMATIG<br />

GEVOED WORDEN MET<br />

NIEUWE GEGEVENS …<br />

Kurt Vandebergh: “Dat klopt, en in principe kan dat<br />

met een simpele klik op de muisknop. Toch kunnen<br />

we vanuit onze jarenlange ervaring in diverse<br />

managementfuncties ook een meerwaarde bieden<br />

op dat vlak. Bijvoorbeeld door bedrijven een halve<br />

dag per m<strong>aan</strong>d bij te st<strong>aan</strong> in het updaten van hun<br />

cijfers. Of door voor een langere periode bij te<br />

springen als financieel manager om op basis van de<br />

rapportering bij te sturen waar nodig.”<br />

Schermen met<br />

efficiëntie<br />

De sleutel tot een efficiënter en dus rendabeler bedrijf?<br />

De zwakke punten blootleggen. Om dan vliegensvlug en<br />

gericht tot actie over te g<strong>aan</strong>.<br />

Onze rapporteringsoplossing Improview® wapent je met feiten en legt<br />

de kerncijfers van je bedrijf bloot. Zodat jij weet waar je je moet op<br />

richten, om daarna de juiste beslissingen te nemen.<br />

Wij van Bijster helpen die cijfers, vanuit onze ervaring, interpreteren.<br />

Zodat wij met al onze expertise gericht kunnen adviseren. Het<br />

resultaat? De doodsteek <strong>aan</strong> inefficiëntie.<br />

Klaar om de degens te kruisen?<br />

Corda Campus, Kempische Steenweg 311 / 1.02, B-3500 Hasselt - 0470/66 27 62 - anja@bijster.be - www.bijster.be<br />

124 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


INTERIEUR IS BELEVING<br />

Als designspecialist staat Marres Interieur al decennialang in voor het ontwerp van uw woon- en slaapkamer,<br />

bureau of zelfs mancave. Met maar liefst drie interieurarchitecten en een interieurstylist in huis maakt<br />

het team – dikwijls in samenwerking met de architect – de inrichting van uw dromen waar. Zaakvoerder<br />

Peter Marres geeft u in deze column alvast wat tips.<br />

Tekst | Sarah Claes Beeld | Els Verbakel<br />

“Met regelmaat bezoeken we interieurbeurzen om op de<br />

hoogte te blijven van het <strong>aan</strong>bod en de trends. Dat levert heel<br />

wat inspiratie op. Zo lag de focus op de Salone del Mobile in<br />

Mil<strong>aan</strong> dit jaar vooral op samenhang en beleving. Een visie waar<br />

we helemaal achterst<strong>aan</strong>. De verschillende ruimtes waarin<br />

geleefd wordt op een consistente en gepassioneerde manier<br />

inrichten, er werkelijk één geheel van maken … het is een<br />

manier om een soort rust te creëren in de woning.”<br />

Het gaat dan trouwens niet enkel over binnen, ook terrassen<br />

en tuinkamers kunt u erin betrekken. “Het ‘urban jungle’-idee is<br />

bijvoorbeeld erg in. Daar horen planten bij maar ook outdoormeubels<br />

voor binnen en indoormeubelstukken voor buiten.<br />

We zijn bij Marres Interieur dan wel gefocust op de binnenkant<br />

van de woning, toch beschikken we over enkele knappe collecties<br />

van Minotti, Tribù en Vitra die binnen dit concept zowel in-<br />

als outdoor knap st<strong>aan</strong>. We denken dus graag met u mee om<br />

dit te realiseren.” Die lijn trekt u volgens Marres Interieur best<br />

door naar uw gehele woonst, naar de samenhang tussen interieur<br />

en architectuur. “Niet voor niets werken we dikwijls nauw<br />

samen met de architect van een nieuwbouw of renovatie. We<br />

stappen mee in het denkproces en communiceren zowel met<br />

de architect als de eindklant om samen tot het ideale ontwerp<br />

te komen: een woning die volledig ‘u’ uitademt. Om dat te<br />

bereiken, g<strong>aan</strong> we niet over één nacht ijs. We beginnen met<br />

een verkennend gesprek, bezoeken de ruimtes en maken een<br />

moodboard en 3D-ontwerp. Vervolgens richten we de kamer<br />

in met behulp van ons design<strong>aan</strong>bod – van onder meer Vitra,<br />

Flexform, Living Divani, Minotti en Poliform – en/of maatwerk<br />

in ons eigen atelier. Die persoonlijke <strong>aan</strong>pak is voor ons erg<br />

belangrijk. Om volledig te begrijpen in welke sfeer u wilt wonen<br />

en leven, is een vertrouwensband essentieel.”<br />

OLUMN<br />

Peter Marres en zijn echtgenote Valérie: Marres Interieur staat in voor een volledig binnenhuisontwerp.<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

125


BAKSTEENFABRICAGE<br />

STEENFABRIEK<br />

RIJSWAARD ZET IN OP<br />

KWALITEIT, INNOVATIE EN<br />

DUURZAAMHEID<br />

Meer dan 118 jaar oud is baksteenfabrikant Rijswaard intussen, al zou je het hen niet geven. Modernisatie en innovatie g<strong>aan</strong><br />

bij dit Nederlandse bedrijf immers hand in hand met meer dan een eeuw <strong>aan</strong> ervaring. In Hasselt openden ze een zestal<br />

jaar geleden een eerste Belgische showroom waar zowel de variatie als de kwaliteit van de gevelstenen meteen in het oog<br />

springt. Frank Leysen, Salesmanager Vl<strong>aan</strong>deren, vertelt ons er meer over.<br />

Tekst: Sarah Claes Beeld | Els Verbakel<br />

Van een kleine steenfabriek in<br />

Zaltbommel tot een internationaal<br />

gerenommeerde baksteenfabrikant<br />

die jaarlijks meer dan 125 miljoen<br />

bakstenen produceert. Hoe slaagt<br />

Rijswaard erin om na al die tijd<br />

springlevend te blijven binnen de<br />

bouwsector?<br />

Frank Leysen: “Eén woord: innovatie. We trachten<br />

voortdurend onze producten te optimaliseren en<br />

nog meer te voldoen <strong>aan</strong> de nieuwe wensen van<br />

onze klanten. Bij de start in 1900 ging baksteenproductie<br />

nog gepaard met zware fysieke arbeid en<br />

gebeurde bijna alles manueel. Tegenwoordig zijn de<br />

werkomstandigheden optimaal en is het productieproces<br />

volledig geautomatiseerd. De meest recente<br />

mijlpaal voor ons is ongetwijfeld de verbouwing<br />

in 2008. Toen vernieuwden we zowat het gehele<br />

machinepark. We installeerden onder meer een<br />

gloednieuwe tunneloven, een extra persmachine<br />

en grotere droogkamers. De sector is dus enorm<br />

geëvolueerd en wij zijn nooit achtergebleven.”<br />

Team Vl<strong>aan</strong>deren Rijswaard: Office Manager Ingrid Struys en Area Sales Manager Frank Leysen.<br />

Betekent dat ook voortdurend<br />

de trends opvolgen in de bouw?<br />

Frank Leysen: “Natuurlijk voorzien we voor ieder<br />

wat wils en vind je diverse collecties in ons gamma<br />

om te voldoen <strong>aan</strong> alle bouwstijlen en nieuwste<br />

trends. Maar kwaliteit primeert bij Rijswaard steeds<br />

op kwantiteit. We bieden liever wat minder soorten<br />

<strong>aan</strong> dan te moeten inboeten <strong>aan</strong> kwaliteit en<br />

reactiesnelheid. Je zou bij wijze van spreken 100<br />

126 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


BAKSTEENFABRICAGE<br />

extra types kunnen <strong>aan</strong>bieden, maar dan riskeer<br />

je niet voldoende in stock te hebben waardoor<br />

de wachttijden dan weer oplopen. Dat is bij ons<br />

niet het geval. Wij kunnen steeds snel <strong>aan</strong> de vraag<br />

voldoen.”<br />

Zetten jullie ook in op duurzaamheid?<br />

Frank Leysen: “Uiteraard is dat ook voor ons steevast<br />

een belangrijk punt op de agenda. We denken<br />

duurzaam in het hele productieproces én de levering.<br />

In 2010 introduceerden we het 3G-label. Dat<br />

staat voor Groen, Goed en Garantie. Ons doel: zo<br />

weinig mogelijk schade toebrengen <strong>aan</strong> de bodem,<br />

het water en de lucht én tegelijkertijd hoogwaardige<br />

eindproducten realiseren die voldoen <strong>aan</strong> alle<br />

normeringen. Denk dan <strong>aan</strong> een rookgasreinigings-<br />

en waterzuiveringsinstallatie en regelmatige controles.<br />

En ook de vervoerwijze maakt een verschil. We<br />

hebben onlangs het Britse bedrijf All About Bricks<br />

overgenomen, wat ons toelaat om een <strong>aan</strong>zienlijk<br />

deel van onze leveringen via het water te organiseren.<br />

1 schip staat gelijk <strong>aan</strong> 50 vrachtwagens. Dat<br />

kan al tellen.”<br />

Jullie brengen binnenkort een nieuwe<br />

catalogus uit. Iets om naar uit te kijken?<br />

Frank Leysen: “Natuurlijk. Niet alleen kreeg onze<br />

catalogus een make-over, er zijn ook wat wijzigingen<br />

in ons gamma. Zo zijn er maar liefst 7 nieuwe<br />

sorteringen verkrijgbaar in onze luxecollectie Sterrewaard,<br />

van geel- en grijstinten tot donkere kleuren,<br />

wat het totaal in deze collectie op 21<br />

sorteringen brengt. Allen gekenmerkt<br />

door het gebruik van hoogwaardige<br />

klei, bezanding in een brede<br />

reeks fraaie, diepe kleuren en een<br />

robuuste<br />

nerfstructuur Verder<br />

geven we je een handig overzicht<br />

van onze basiscollectie met 33<br />

sorteringen, onze Wasserstrichstenen<br />

en een knappe retrocollectie<br />

voor woningen en<br />

projecten in rustieke stijl. Binnenkort<br />

kan je trouwens op onze website, steenvoegcombinaties<br />

uitproberen in onze digitale tool<br />

Texture Designer. Zo heb je meteen een realistisch<br />

beeld. Architecten en particuliere opdrachtgevers<br />

willen immers geen bouwtekeningen en plattegronden<br />

meer, maar wel een virtual reality.”<br />

H. VAN VELDEKENSINGEL 150 / 95<br />

3500 HASSELT T 011 87 09 38<br />

INFO@RIJSWAARD.BE WWW.RIJSWAARD.BE<br />

“Kwaliteit primeert<br />

steeds op kwantiteit.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

127


WHITE LIGHT VERHUIST<br />

WHITE LIGHT BOUWT NIEUWBOUW MET EEN E-PEIL LAGER DAN 30<br />

‘WIJ WINNEN OOK NU ENERGIE UIT<br />

DE GROND OP VROEGERE MIJNSITE’<br />

Het Genkse White Light, specialist in grootformaat printing verhuist na het bouwverlof naar zijn nieuwbouw op C-Mine. Lieven<br />

en Marcel Engelen investeren twee miljoen euro in het pand, op een oppervlakte van 3.745 m². “De doelstelling is om een<br />

e-peil van lager dan 30 te behalen in onze showroom en burelen”, klinkt het ambitieus.<br />

Tekst | Geert Houben Beeld | White Light<br />

‘Al meer dan 10 jaar waren we te klein gehuisvest. Zeker op vlak<br />

van logistiek hadden we problemen’.<br />

128 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


WHITE LIGHT VERHUIST<br />

White Light zegt zijn stek <strong>aan</strong> de Weg naar As in Genk na enkele decennia<br />

vaarwel. De oude site is verkocht <strong>aan</strong> Som Projects, dat er twintig appartementen<br />

zal neerzetten. Sinds 1983 is White Light gespecialiseerd in Xl printing,<br />

signing en decoratieve wandoplossingen. Het bedrijf zorgt ervoor dat een<br />

merk, boodschap of naam opvallend zichtbaar is op vlak van zowel binnenals<br />

buitenreclame. In opdracht van ontwerpbureaus bouwt White Light ook<br />

expo’s, experience centers en showrooms. “En dan moet je weten dat we zelf<br />

geen showroom hadden”, lacht Marcel Engelen. “Daar brengen wij nu verandering<br />

in. Al meer dan 10 jaar waren we te klein gehuisvest. Zeker op vlak van<br />

logistiek hadden we problemen. Er was te weinig stockageruimte, onze refter<br />

deed dienst als vergaderzaal….”<br />

INSPIRATIESESSIES<br />

White Light verhuist naar een pand dat drie keer zo groot is als het vorige. De<br />

nieuwbouw telt 677 m² <strong>aan</strong> kantoorruimte, 440 m² showroom/kenniscentrum<br />

en 2.628 m² productie- en opslagruimte. “Wij zijn vooral blij dat we nu over<br />

een showroom en kenniscentrum kunnen beschikken waar wij, samen met<br />

onze leveranciers, voor onze klanten en relaties inspiratiesessies zullen organiseren.<br />

In het gebouw presenteren wij ook tal van nieuwe oplossingen zoals<br />

bijvoorbeeld akoestische LED-lichtbakken.”<br />

DAGLICHT<br />

De nieuwbouw met drie niveaus is van de hand van architectenbureau Nova<br />

Zembla uit Hechtel-Eksel. Hoofd<strong>aan</strong>nemer van dienst is Ivo Gijbels. “Wij<br />

Uw partner in<br />

industriebouw<br />

“Toch mooi dat wij op een plek waar vroeger steenkool gewonnen is,<br />

nu ook warmte en koeling uit de grond halen.”<br />

hebben gekozen voor een hedendaagse architectuur, waarbij er rondom een<br />

gegoten betonnen wand van 3,5 meter is gebouwd met daarboven op een<br />

strakke donkergrijze beplating”, verduidelijkt Marcel Engelen. “Zeker <strong>aan</strong> de<br />

burelen hebben wij extra <strong>aan</strong>dacht besteed. Het is een combinatie van open en<br />

gesloten burelen. De 3,8 meter hoge ramen laten veel licht binnen en in combinatie<br />

met het hippe design creëren we voor alle medewerkers een <strong>aan</strong>gename<br />

en creatieve werkplek, een thuisgevoel en dat werd tijd.”<br />

GRONDBORINGEN<br />

De verhuis heeft vooral te maken met de ambities van het bedrijf om verder<br />

door te kunnen groeien. Wat ook van ambitie getuigt, is de doelstelling om een<br />

E-peil van lager dan 30 te behalen. “Dat willen we bereiken via geothermie,<br />

zonnepanelen en LED-verlichting. Er zijn zeven grondboringen uitgevoerd van<br />

elk 90 meter diep. Toch mooi dat wij op een plek waar vroeger steenkool<br />

gewonnen is, nu ook warmte en koeling uit de grond halen. Daarnaast zetten<br />

we veel in op domotica en verlichting. Zeker in de hal g<strong>aan</strong> we niet alles onnodig<br />

verlichten en zullen sensoren het nodige werk doen. Wij zetten in op ecologie.<br />

Niet alleen met hernieuwbare energie, maar ook via recycleerbare media<br />

en inkten”, beschrijft Lieven Engelen.<br />

BURCHT<br />

White Light koos ook voor de <strong>aan</strong>leg van een binnenplein met een betonnen<br />

omwalling en een megapoort. “Ergens heeft het wat weg van een burcht”,<br />

weet Marcel Engelen. “Dit is handig voor onze leveranciers. Wij hebben een<br />

codesysteem uitgewerkt waardoor ze op elk moment binnen kunnen geraken.<br />

In bepaalde zones kunnen klanten en leveranciers dan goederen afzetten of<br />

meenemen. Op die manier is het mogelijk s’nachts te leveren en dalen de<br />

transportkosten. Soms moet je wat vernuftig zijn.”<br />

Borgveld 3 3941 Hechtel-Eksel<br />

T +32 11 73 03 00 F +32 11 73 37 39<br />

info@ivogijbels.be www.ivogijbels.be<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

BOUWHEER WHITE LIGHT (MARCEL EN LIEVEN ENGELEN)<br />

ARCHITECT NOVA ZEMBLA, HECHTEL-EKSEL<br />

HOOFDAANNEMER IVO GIJBELS<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

129


MOBILITEIT<br />

AUTO’S MET<br />

Ralf Feijts en zijn team van ‘De Uiver’ zijn helemaal klaar voor een nieuw tijdperk in de historie van het merk: de elektrificatie<br />

van alle nieuwe modellen. De werkplaats is ‘future proof’, het team is opgeleid en in juli wordt de eerste Jaguar I-PACE uitgeleverd.<br />

“Dit is de aftrap van een nieuwe generatie.”<br />

Tekst & Beeld | De Uiver<br />

“Er zijn grote veranderingen g<strong>aan</strong>de in onze branche. Vanaf 2020 rijdt elke<br />

Jaguar en elke Land Rover (deels) op elektriciteit. We g<strong>aan</strong> voor een schone en<br />

duurzame toekomst, het dieselbeleid wordt ontmoedigd. Een langetermijnvisie<br />

is hierbij onontbeerlijk”, zegt Ralf Feijts. “De komst van de I-PACE is wederom<br />

een introductie van een échte Jaguar. Klanten maken hiermee een milieubewuste<br />

keuze en kiezen voor innovatie en duurzaamheid, daarbij komt natuurlijk<br />

de voordelige bijtelling van 4% bij registratie in <strong>2018</strong>. Door een goed gevulde<br />

orderportefeuille g<strong>aan</strong> we dit jaar veel I-PACE modellen afleveren. Daarbij g<strong>aan</strong><br />

ook de Range Rover en Range Rover Sport Plug-in Hybride als een speer.<br />

Dit onderstreept nogmaals het succes van de nieuwe technieken voor beide<br />

merken.”<br />

JAGUAR EN LAND ROVER<br />

De Uiver is sinds 1972 Land Rover-dealer. In 2016 is ook het Jaguar dealerschap<br />

voor de provincie <strong>Limburg</strong> verworven. “Voor ons was dit een heel natuurlijke<br />

stap. We waren als team al ruim voor de implementatie klaar om ook Jaguar als<br />

merk te omarmen. Buiten dat is de kruisbestuiving tussen Jaguar en Land Rover<br />

groot. Het is dezelfde moedermaatschappij, namelijk TATA Motors en dezelfde<br />

techniek, alleen verpakt in een ander jasje. Zodoende kunnen met name de<br />

ontwikkelingskosten worden gedeeld en jaarlijks vele nieuwe modellen en technieken<br />

worden gepresenteerd.”<br />

LIMBURGSE LAND<br />

“Jaguar en Land Rover zijn en blijven merken met historie en emotie”, aldus Ralf<br />

Feijts. “Om de zichtbaarheid van onze merken te vergroten, laten we graag ons<br />

gezicht zien bij toerritten en op evenementen. Het heuvelachtige <strong>Limburg</strong>se<br />

land is natuurlijk een prachtig decor om onze modellen <strong>aan</strong> het publiek te<br />

presenteren. Jaguar is een merk met allure, historie en emotie, dat merk je<br />

vooral als je de weg opgaat. De Jaguar I-PACE zal daar straks natuurlijk ook voor<br />

ingezet g<strong>aan</strong> worden.”<br />

130 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


THE NEW ALL-ELECTRIC<br />

JAGUAR I-PACE<br />

De nieuwe Jaguar I-PACE, ‘s werelds slimste sport SUV met vijf<br />

zitplaatsen, is een volledig nieuw ontworpen, pure Battery Electric<br />

Vehicle (BEV). Spannend om naar te kijken, opwindend om in te<br />

rijden. Met zijn doorlopende taillelijn, krachtige luchtuitlaat in de<br />

motorkap en markante achterflanken biedt de I-PACE een naadloze<br />

combinatie van design, prestaties en connectiviteit. Het interieur<br />

heeft een strak en opgeruimd ontwerp, en door de elektrische<br />

<strong>aan</strong>drijflijn is er extra ruimte beschikbaar. De New Jaguar I-PACE<br />

heeft standaard AWD, een vermogen van 294 kW (400 pk) en een<br />

actieradius tot 480 km. Vanaf de zomer in de showroom.<br />

4% BIJTELLING<br />

Jaguar ,,De Uiver” Ralf Feijts<br />

Provincialeweg Noord 85-87, 6439 AB Doenrade<br />

046 442 19 31<br />

deuiver.eu<br />

Gecombineerd verbruik: 21,2 kWh/100 km, CO2-emissie 0 g/km, actieradius tot 480 km (WLTP). Consumentenprijs vanaf € 80.330 incl. BTW, BPM,<br />

registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 995 p.m. excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full<br />

operational lease, 60 mnd., 10.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.


MOBILITEIT<br />

‘FLEXIBILITEIT<br />

IS ONZE TROEF’<br />

Het juiste gereedschap is het halve werk. Dat geldt zeker voor de bouwprofessional, voor wie de keuze van een betrouwbaar<br />

voertuig dat maximaal inspeelt op zijn bouwspecialiteit essentieel is voor het uitvoeren van de dagelijkse job.<br />

Tekst | Eduard Coddé Beeld | Peugeot<br />

Binnen elk model is er een waaier <strong>aan</strong> mogelijkheden om telkens de best bij de dagelijkse<br />

praktijk van de bouwprofessional <strong>aan</strong>sluitende uitrusting te selecteren.<br />

Bij Peugeot bestaat het <strong>aan</strong>bod uit drie duidelijk<br />

afgelijnde pijlers: de Partner, Expert en Boxer.<br />

Binnen elk model is er waaier <strong>aan</strong> mogelijkheden<br />

om telkens de best bij de dagelijkse praktijk van de<br />

bouwprofessional <strong>aan</strong>sluitende uitrusting te selecteren.<br />

De Peugeot Partner is de benjamin in het<br />

gamma, maar wel leverbaar in vier koetswerkvariaties!<br />

Flexibiliteit is één van zijn grote troeven. Bijzonder<br />

nuttig is de ‘Multi-Flex’-bank met 3 zitplaatsen,<br />

die toelaat om naast de bestuurderszetel een extra<br />

laadvloer te creëren. Door de rechter zit op te klappen,<br />

ontstaat 400 liter extra laadvolume, terwijl er<br />

nog plaats rest voor 2 personen. Wordt het rechter<br />

deel neergeklapt, dan ontstaat een extra lange laadvloer<br />

van 3 m tot zelfs 3,25 m voor de L2-versie.<br />

laden. De accu geniet 8 jaar of 100.000 km garantie;<br />

de <strong>aan</strong>drijflijn 50.000 km of 5 jaar. De gebruikskost<br />

is bijzonder laag, gezien de fiscale voordelen en het<br />

feit dat een check-up om de 40.000 km volstaat!”<br />

DE VEELZIJDIGE EXPERT<br />

De Peugeot Expert maakt zijn opwachting met<br />

3 verschillende lengtes en 5 verschillende uitvoeringen.<br />

Olivier, commercieel adviseur bij Garage<br />

Vanbussel: “De Expert Compact-uitvoering is<br />

ideaal voor wie veel in stedelijk gebied werkzaam<br />

is. Met 4,60 m lengte en 1,90 m hoogte<br />

is hij bijzonder wendbaar en kan probleemloos<br />

in ondergrondse garages binnenrijden, terwijl<br />

hij een nuttig laadvolume van 5,1 m³ biedt. Met<br />

de optie ModuWork kunnen voorwerpen tot<br />

Flexibiliteit is er ook voor wat de toegankelijkheid<br />

betreft. Zo kan de Partner voorrijden met één of<br />

twee schuifdeuren. Nog een handigheid is het ‘Girafon’-dakluik,<br />

ideaal voor het transport van lange<br />

ladingen met gesloten achterdeuren. “Een buitenbeentje,<br />

maar met groot toekomstpotentieel is de<br />

Partner Electric”, benadrukt Chris Bruyninx, Fleet<br />

Manager bij Peugeot Bruyninx. “Het nuttig laadvermogen<br />

bedraagt maximaal 561 kg. Het voertuig<br />

heeft een rijbereik van zowat 170 km en kan met<br />

een snellader in 30 minuten 80% van zijn rijbereik<br />

132 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


MOBILITEIT<br />

XXXXX<br />

De Peugeot Boxer richt zich op<br />

het grote werk met liefst acht<br />

verschillende combinaties van<br />

lengte, breedte en hoogte.<br />

4,02 m geladen worden.” Een niet te versmaden<br />

meerwaarde bieden de handenvrij te openen of<br />

sluiten schuifdeuren. Met deze optie volstaat het<br />

om de elektronische sleutel op zak te hebben en<br />

een eenvoudige beweging met de voet te maken,<br />

onder de hoek van de achterbumper. Wanneer<br />

men zoals zo vaak de handen vol heeft, moet<br />

men niet eerst alles op de grond zetten.<br />

VOOR HET GROTE WERK<br />

De Peugeot Boxer richt zich op het grote werk<br />

met liefst 8 verschillende combinaties van lengte,<br />

breedte en hoogte. Dat geeft laadvolumes van 8<br />

tot 17 m³. Het laadvermogen bedraagt 2,8 ton,<br />

3 ton, 3,3 ton en 3,5 ton. Er is ook een uitvoering<br />

met dubbele cabine. Erg praktisch zijn de<br />

lage laaddrempel (493 tot 602 mm), de wijd<br />

openzwaaiende achterdeuren (96° tot 270°), de<br />

nuttige breedte van 1,422 m tussen de wielkasten<br />

en de optionele luchtvering.<br />

Ten slotte is er nog het <strong>aan</strong>bod ‘Utility’, met<br />

groot volume voertuigen voorzien van een<br />

aluminium kastopbouw (18,5 m³ laadvolume)<br />

en kipwagens met 2,5 mm dikke bodem in<br />

gegalvaniseerd HLE-staal.<br />

“Het laadvermogen van de Peugeot<br />

Boxer bedraagt 2,8 ton, 3 ton, 3,3 ton<br />

en 3,5 ton. Er is ook een uitvoering<br />

met dubbele cabine.”<br />

bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu<br />

133


KIES DE JUISTE WERKKLEDIJ OP UW WERF<br />

De ideale werkoutfit zit niet alleen gemakkelijk, maar heeft ook andere troeven die op uw werf van pas komen.<br />

Maar hoe kiest u de juiste kledij? Steven Lehaen van Vaneylen Promo- en Bedrijfskleding geeft vijf nuttige tips.<br />

Tekst en beeld | Vaneylen Promo- en Bedrijfskleding<br />

1. MAATWERK VOOR ELKE JOB<br />

Vooraleer u uw werkkleding selecteert, staat u best stil bij de eigenschappen<br />

van uw medewerkers. Werken ze regelmatig buiten? Ga dan zeker voor<br />

kleding die beschermt tegen koude en geen vocht doorlaat. Zitten ze vaak<br />

geknield? Dan is een werkbroek met kniebescherming nuttig. Wist u dat de<br />

combinatie polyester/katoen sterker is dan een kledingstuk van 100% katoen?<br />

Bovendien verandert de vorm en kleur minder na een wasbeurt. Op onze<br />

website www.vaneylen.be noteren we de specifieke functionaliteit onder elk<br />

product, zo geraakt u snel wegwijs.<br />

2. MAAK INDRUK EN VERSTERK UW IMAGO<br />

Uw bedrijfsuitstraling vervolledigt u met werkkledij die <strong>aan</strong>sluit bij uw imago.<br />

Zo maakt u niet alleen indruk met uw vakmanschap, huisstijl of wagenpark,<br />

maar ook door uw werknemers te voorzien van verzorgde werkkledij met<br />

uw logo. Bovendien werkt u zo <strong>aan</strong> uw naamsbekendheid en bevordert u het<br />

groepsgevoel in uw team.<br />

3. SAFETY FIRST!<br />

In sommige sectoren is bedrijfskledij gebonden <strong>aan</strong> veiligheidsnormen. Maar<br />

zelfs zonder verplichte instructies overweegt u best het nut van beschermende<br />

kledij. In ons arsenaal vindt u signalisatiekledij met hoge zichtbaarheid<br />

en outfits van hittebestendig materiaal. Werkt u vaak ’s avonds of ’s nachts?<br />

Dan moet uw kledij voorzien zijn van lichtgevende stroken. Hi-Vis kledij met<br />

fluo kleuren verhoogt uw zichtbaarheid overdag. Weet u niet welke normen<br />

er voor uw beroep gelden? Onze professionals helpen u graag verder.<br />

4. KIES DE JUISTE KLEUR<br />

U wilt dat uw werkkledij past bij uw huisstijl. Hiervoor hoeft u de felle hoofdkleur<br />

van uw bedrijfslogo niet door te trekken. Door uw logo te integreren<br />

op een neutrale outfit en te werken met subtiele accenten, straalt u vaak<br />

meer professionaliteit uit. Daarom hanteren we meestal donkere stoffen<br />

voor werkkledij die vuil mag worden. Witte outfits stralen vertrouwen uit en<br />

gebruiken we voor jobs waarin hygiëne centraal staat.<br />

5. GA VOOR EEN GOEDE<br />

PRIJS-KWALITEITVERHOUDING<br />

Het duurste product is niet altijd het beste. En de goedkoopste optie is<br />

dikwijls van mindere kwaliteit en dus sneller <strong>aan</strong> vervanging toe. Kies daarom<br />

werkkleding die specifiek gefabriceerd werd voor uw sector of type job. Laat<br />

u niet leiden door de prijs, maar maak een weloverwogen keuze zodat u of<br />

uw werknemers de outfit jarenlang kunnen dragen. Denk daarenboven <strong>aan</strong><br />

het draagcomfort, uw werknemers zullen u dankbaar zijn!<br />

Ga ten slotte in zee met een professionele leverancier die u op de hoogte<br />

houdt van de bestelling en levering. Dat bespaart u veel zorgen.<br />

134 bouwen<strong>aan</strong>limburg.eu


ALLE OPLOSSINGEN VOOR HET<br />

NA-ISOLEREN VAN UW WONING!<br />

THERMISCHE<br />

ISOLATIE OC20<br />

THERMISCHE<br />

ISOLATIE CC90<br />

AKOESTISCHE<br />

ISOLATIE<br />

SPOUW-<br />

ISOLATIE<br />

ISOLATIE-<br />

MORTEL<br />

Isowit profileert zich al bijna 30 jaar als isolatiedeskundige. Deze ervaring<br />

maakt van ons de geschikte partner om uw nieuwbouw of renovatiewoning<br />

van isolatie te voorzien. Zo adviseren en begeleiden we u in<br />

uw keuze omtrent huisisolatie.<br />

Isolatie is een absolute meerwaarde en onmisbaar voor elke woning.<br />

Dankzij deze investering daalt uw energiefactuur en stijgt uw binnenklimaat.<br />

Bovendien heeft deze investering geen hoge kostprijs en in<br />

combinatie met de subsidies een heel korte terugverdientijd!<br />

Isowit beschikt over<br />

4 isolatieproducten<br />

• Isopur met open en gesloten<br />

cellen (thermische isolatie)<br />

Ook voor kruipkelders.<br />

• Isonor (akoestische isolatie)<br />

• Isowall (spouwmuurisolatie)<br />

• Isosole (isolatiemortel)<br />

W IJ<br />

ISOLEREN<br />

UW HUIS!<br />

Meer informatie over de isolatietechnieken van<br />

Isowit vindt u op www.isowit.be en www.isowit.nl<br />

VRAAG GRATIS UW OFFERTE<br />

AAN VIA ONZE WEBSITE!<br />

BESPAAR TOT<br />

40%<br />

ENERGIE PER JAAR<br />

BEDRIJFSZONE DE SPELVER • BREMAKKER 3 • 3740 BILZEN • +32 (0)89 24 64 27 • WWW.ISOWIT.BE<br />

SINT-ANNALAAN 60 • 6217 KC MAASTRICHT • +31 (0)43 20 10 9 40 • WWW.ISOWIT.NL


FROM FROM<br />

TO TO<br />

FROM FROM<br />

TO TO<br />

PEUGEOT BEDRIJFSVOERTUIGEN<br />

Dust ROADS<br />

Dust DustROADS<br />

ROADS<br />

BEHEERS HET ONM<br />

GELIJKE<br />

L /100 KM G /KM SUV 200<br />

V.U. :<br />

PARTNER – MIRROR SCREEN<br />

EXPERT – MODUWORK<br />

BOXER – GROOT LAADVOLUME<br />

V.U. :<br />

L /100 KM<br />

V.U. :<br />

L /100 KM L /100 G /KM SUV 2008 G /KM : 3,7 SUV - 4,9 2008 • 96 - 114 : 3,7 | - SUV 4,9 • 3008 96 - 114 : 4,0 | SUV - 6,0 3008 • 103 -: 136 4,0 - | 6,0 SUV • 103 5008 - 136 : 4,1 | SUV - 6,1 • 5008 106 -: 140 4,1 -(VOLGENS 6,1 • 106 - 140 NEDC-NORM) (VOLGENS NEDC-NORM)<br />

G /KM L SUV /1002008 KM : 3,7 - 4,9 G /KM • 96 - 114 SUV | 2008 SUV 3008 : 3,7 -: 4,9 4,0 •- 96 6,0 - 114 • 103 | SUV - 136 3008 | SUV : 5008 4,0 - 6,0 : 4,1 • 103 - 6,1 -• 136 106 | - SUV 140 5008 (VOLGENS : 4,1 - 6,1 NEDC-NORM)<br />

• 106 - 140 (VOLGENS NEDC-NORM)<br />

V.U. :<br />

V.U. :<br />

Garage Vanbussel Bree<br />

Bocholterkiezel 77, 3960 Bree 089 46 23 36<br />

Garage en Carrosserie Vanbussel Dilsen<br />

Nijverheidsl<strong>aan</strong> 29, 3650 Dilsen-Stokkem 089 85 88 88<br />

Garage en Carrosserie Vanbussel nv<br />

Steenweg Linde 79, 3990 Peer 011 79 14 77<br />

Garage Driesen<br />

Louis Pasteurstraat 19, 3920 Lommel 011 60 31 11<br />

Milieu-informatie Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : [KB www.peugeot.be<br />

19/03/2004] : www.peugeot.be<br />

Milieu-informatie [KB 19/03/2004] Milieu-informatie : www.peugeot.be [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be<br />

Bruyninx Hasselt<br />

Hellebeemden 2 011 27 30 31<br />

Bruyninx Genk<br />

Evence Coppéel<strong>aan</strong> 90 089 36 22 88<br />

Bruyninx Sint-Truiden<br />

Luikersteenweg 94 011 68 20 30<br />

Bruyninx Tongeren<br />

Maastrichtersteenweg 463 012 23 38 50<br />

Vanhees Bilzen<br />

Riemsterweg 14 089 41 11 19<br />

Aerts & Zonen Oostham<br />

Evence Coppéel<strong>aan</strong> 90 089 36 22 88<br />

Kenens Paal<br />

Paalsesteenweg 239 011 42 29 44<br />

Gabo-Bielen Zonhoven<br />

Waardstraat 6 011 81 37 14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!