29.06.2018 Views

Bouwen aan Limburg 1 2018

Vaktijdschrift over bouw & business in Limburg

Vaktijdschrift over bouw & business in Limburg

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GRENSVERLEGGEND

IN BOUW & BUSINESS

Bouwen aan

LIMBURG

BOUWENAANLIMBURG.EU

Aandelenoverdracht bij Ivo Gijbels

“We hebben onze dromen

laten samensmelten”

LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING

IS 100 JAAR JONG

NOG 3,7 MILJOEN TON ASBEST

IN VLAAMSE GEBOUWEN

KOPPEN BOUW:

SPECIALIST IN COMPLEXE PROJECTEN


Stepping Stones Home & Care

breidt uit naar Limburg!

Wij bouwen aan een

bijzondere toekomst

Met de komst van Zorgvilla Dalia in Venlo,

zet Stepping Stones Home & Care haar

eerste stappen op Limburgse bodem.

Villa Dalia is gevestigd in een monumentaal

klooster in Venlo. In de provincie Limburg,

met haar rijke historie, zijn wij op zoek naar

bijzondere uitbreidingsmogelijkheden.

Indien u bekend bent

met, of eigenaar/

makelaar bent van

interessante objecten,

neem dan contact op

met onze manager

Huisvesting Milko de

Hart. Wij werken nauw

samen met verschillende (landelijke)

makelaars en hanteren aantrekkelijke

marktconforme beloningen voor intermediairs.

Milko de Hart

Manager Huisvesting

06 – 13 03 00 72

huisvesting@steppingstones.nl

Stepping Stones Home & Care is een

particuliere zorgorganisatie. Wij bieden

kleinschalige woonzorg-voorzieningen voor

ouderen met dementie. Stepping Stones is

in 2006 opgericht en exploiteert inmiddels

succesvol 12 zorgvilla’s door heel Nederland.

Al onze zorgvilla’s zijn gevestigd in

bijzondere panden.

Vanwege uitbreiding van het aantal zorgvilla’s

zoeken wij actief naar nieuwe locaties.

Dit kunnen zowel bestaande objecten als

percelen grond voor nieuwbouw zijn.

Wij zijn gespecialiseerd in

de zorg voor ouderen met

dementie.

Meer informatie over Stepping

Stones Home & Care en ons

zorgconcept vindt u op:

steppingstones.nl


Vooroplopen met

verrassende vakkundigheid

Betrouwbaarheid, stabiliteit en gemakkelijker de juiste keuze

maken. Daarvoor staat 4-D Tegelimport. Want dankzij de jarenlange

ervaring en sterke positie op de markt maakte 4-D Tegelimport

voor hun opdrachtgevers al een doordachte selectie van sterke,

louter europese merken zoals Casalgrande, Porcelanosa, Living,

Gigacer, Inalco en vele andere”. Geen overweldigende keuze aan

soortgelijke leveranciers dus, maar een weloverwogen gamma

dat de kans biedt om met advies veel dieper te gaan dan de kleur

en de prijs van een tegel.“Niet voor niets zijn zowel aannemers,

bouwpromotoren als parcticulieren en interieurarchitecten kind

aan huis bij dé tegelgroothandel uit Maasmechelen”

Joseph Smeetslaan 226

3630 Maasmechelen

Joseph Smeetsla

3630 Maasme

T 089/76.44.26

F 089/76.38.66

info@4d-tegels.be

www.4d-tegels.be

T 089/7

F 089/7

www.4d-te

info@4d-te


MARRES INTERIEUR LANAKEN

designmeubilair, maatwerk, verlichting, homestyling, interieurarchitectuur

Marres Interieur staat voor hoogwaardig interieuradvies op maat. Wij werken samen met

de beste designmerken zoals Minotti, Flexform, MDF Italia, Living Divani en Vitra.

Onze interieurarchitecten creëren een interieur dat perfect aansluit met

de architectuur en filosofie van uw project.

www.marres.com

MARRES INTERIEUR

Tongersesteenweg 37

3620 Lanaken

+32 (0)89/ 71 41 20

info@marres.com


VOORWOORD

Grensverleggend

in bouw en business

“Met dit

magazine

spelen wij niet

alleen in op de

toenemende

behoefte om een

kijkje over de

grens te nemen,

maar vervullen

wij tevens een

faciliterende rol.”

Voor u ligt de eerste editie van Bouwen aan Limburg, het eerste grensoverschrijdende vaktijdschrift

waarin bouw en business aan weerszijden van de Maas uitvoerig wordt besproken. Met dit magazine

spelen wij niet alleen in op de toenemende behoefte van aannemers, architecten, projectontwikkelaars

en andere stakeholders in de markt om een kijkje over de grens te nemen en projecten in zowel

Nederlands als Belgisch Limburg op te pakken, maar vervullen wij tevens een faciliterende rol. Door

Nederlandse en Belgische ketenpartners, bedrijfsleven én onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen

en eenieder op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de markt, stimuleren en vergemakkelijken

wij het onderlinge zakendoen.

Dat dergelijke samenwerkingen tot mooie resultaten kunnen leiden, bewijst onder andere de vervanging

van de oude keerschutsluis en brug aan het Julianakanaal in Limmel, nabij Maastricht, door een

grotere keersluis en veiligere brug waardoor nu ook grote binnenvaartschepen tot 7.000 ton zwaar en

9 meter hoog netjes door de sluis passen. Voor de aanbesteding koos Rijkswaterstaat, het uitvoerend

agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland voor een Design, Build,

Finance & Maintain-constructie, waarin o.a. een Nederlandse architect en een Belgische bouwgroep

succesvol samenwerken. Verderop in deze uitgave leest u hier meer over.

Ook interessant is het artikel over de nieuwe wet Peeters, die vanaf 1 juli 2018 in België van kracht is

en tot stand is gekomen om discriminatie met de architect weg te werken en opdrachtgevers van werken

nog beter te beschermen. De wet verplicht alle architecten, aannemers en andere dienstverleners

die betrokken zijn bij ruwbouwprojecten in de woningbouw om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

af te sluiten. Architecten, aannemers en andere dienstverleners die de wet niet respecteren,

kunnen bestraft worden met een geldboete van 26 tot 10.000 euro.

Verder besteden we in deze uitgave aandacht aan ‘Hasselt in de steigers’, met het nieuwe stadhuis en

de renovatie en uitbreiding van het Hasseltse kunstencentrum Z33 als blikvangers. Ook de interieurrenovatie

van het administratief centrum in Maaseik, de duurzame verbetering van de Roermondse

wijk Donderberg en de diverse initiatieven van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om jongeren en

zij-instromers vandaag én morgen te interesseren voor een baan in de bouw en techniek plaatsen we

in de schijnwerpers. De artikelen worden gecompleteerd met diverse bedrijfsprofielen, waarin bedrijven

in uw regio én net over de grens zich aan u voorstellen.

Ik wens u veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom

Eindredactrice


Bouwen aan

LIMBURG

BOUWENAANLIMBURG.EU

Jaargang 1 • Nummer 1 2018

Verschijnt 4 x per jaar

Uitgever

H.B.J.M. Louwers

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Overpelt

T +32 50 36 81 70

E info@louwersmediagroep.be

W www.louwersmediagroep.be

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

T +31 495 45 00 95

E info@louwersuitgevers.nl

W www.louwersuitgevers.nl

Eindredactie

Lieke Zuilekom

Redactieteam

Jac Buchholz, Sarah Claes, Eduard Coddé, Geert Houben,

Tim Janssens, Hilde Neven, Jeroen Schreurs,

Bart Vancauwenberghe, Lieke van Zuilekom

Bladmanagers

Stefan Kerkhofs

E s.kerkhofs@louwersmediagroep.be

Bert van de Port

E b.vdport@louwersuitgevers.nl

Chris Galenkamp

E c.galenkampt@louwersuitgevers.nl

Secretariaat

Elke Kina

Manuela Depenbrock

Advertenties

Online aanleveren

www.wetransfer.com

o.v.v. naam, project en editie

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

KBC Bank

IBAN BE80 7310 2514 2977

BIC KREDBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA

o.v.v. Bouwen aan Limburg

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Nederland: € 54,00 per jaar excl. BTW

ING Bank

IBAN NL46INGB0000417165

BIC INGBNL2A

t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV

o.v.v. Bouwen aan Limburg

Informatie over abonnementen:

T +31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Bouwen aan Limburg is een on/offline

communicatieplatform dat als abonnement, in

controlled circulation en online wordt verspreid onder:

architecten, aannemers, projectontwikkelaars, installateurs,

woningbouwcorporaties, gemeenten, overheidsinstellingen,

opdrachtgevers, toeleveranciers, brancheorganisaties,

directies van zorg- en onderwijsinstellingen, verwante

organisaties en andere opdrachtgevers. Circa 12.420 lezers

in print (4600 kernoplage x gem. 2,7 lezers), circa 20.000

pageviews en 14.500 unieke bezoekers per maand online.

Vormgeving /Art-direction

T +32 50 36 81 70

E studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de

juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan

ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

COVER

GRENSVERLEGGEND

IN BOUW & BUSINESS

Jonge ondernemers zorgen voor

frisse dynamiek bij Ivo Gijbels

Er waait een frisse wind bij industriebouwer

Ivo Gijbels in Hechtel-Eksel. Daar zijn de

commercieel directeur Emiel Smetsers

en technisch directeur Peter Snoeks

mede verantwoordelijk voor. De dertigers

zijn ambitieus: “Wij willen vooral blijven

voortdoen waarin we goed zijn: kwalitatief

werk afleveren met het behoud van de

familiale bedrijfscultuur.”

Coverfoto: Koen Bauters

Aandelenoverdracht bij Ivo Gijbels

“We hebben onze dromen

laten samensmelten”

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en

meld u aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanlimburg.eu

31

Bouwen aan

LIMBURG

BOUWENAANLIMBURG.EU

LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING

IS 100 JAAR JONG

NOG 3,7 MILJOEN TON ASBEST

IN VLAAMSE GEBOUWEN

KOPPEN BOUW:

SPECIALIST IN COMPLEXE PROJECTEN

22

Industriebouw

Jonge ondernemers zorgen voor frisse dynamiek bij Ivo Gijbels ...8

Asbestverwijdering

Broers boeken succes in asbestverwijdering...12

Limburgse werkgevers vereniging

Al 100 jaar samen succesvoller ondernemen...14

Nieuw bedrijfsverzamelgebouw op Pannenweg in

Nederweert

‘Ondernemers kunnen doorgroeien binnen onze portefeuille’...18

Hasselt in de steigers

Stad met een plan...20

Hasselts stadskantoor moet uitgroeien tot een echte

aantrekkingspool...22

Actuele kunst krijgt onderkomen in Hasselt...24

Limburgse aannemers zetten schouders onder Z33...26

Hoogwaardige residentiële en publieke projecten...28

Johan Tackoen gelooft sterk in Hasselt als retailstad...30

UAU collectiv zet voet aan de grond in Nederland ...31

Keersluis / Brug Limmel

Nieuwe Keersluis in Limmel geeft binnenvaart stevige boost...34

Grondwerk en de sloopwerkzaamheden: dag- en nachtwerk...37

De keerschutsluis bij Limmel voorzien van glas...39

Gevaco Advocaten

Wat u moet weten over de nieuwe Wet Peeters in 6 vragen...40

La Cour Bleue

Een nieuw stukje Weert...41

De daktuin, meer dan groen alleen...46

Koppen Bouw

“Complexe bouwprojecten? Ja, graag”...48

Marianenklooster Venlo

Eigentijdse zorgomgeving in een gebouw vol historie...52

Bijzondere vloeren voor een bijzondere transformatie...55

Sanderbout Sittard

Vernieuwd maar nog steeds vertrouwd...56

Werkgelegenheid

Chris Slaets ziet Limburgse bouwsector en aantal vacatures

groeien...61

Limburgs Bouwdebat

brengt bouwbedrijven en gemeenten dichter bij elkaar...62

Opleidingen in Limburg

Praktijk en theorie raken steeds meer met elkaar vervlochtenPraktijk en

theorie raken steeds meer met elkaar vervlochten...65

‘In de bouw ben je onderdeel van een team dat iets moois

realiseert’...66

CIVIL maakt werk van installatiewerk...69


Techniekcollege Zuid-Limburg: delen is vermenigvuldigen...72

Gilde Opleidingen: ‘de vakman blijft essentieel,

maar anders dan voorheen’...78

Praktech: ‘lastig aan te sturen? Laat dat maar aan ons over!’...80

‘Zuyd Hogeschool staan als onderwijs

voor allerlei nieuwe opgaves’...83

Citaverde College: ‘duurzaamheid zit in al onze opleidingen’...86

41

Signburo

‘Wij wijzen de weg, zo estetisch mogelijk’...88

Woningmarkt

‘De behoeften in de markt zijn bij bouwprojecten

net zo belangrijk als de prognoses’...90

Roermond

Gemeente in beweging...92

‘Breed uitgevoerd plan waarin de bewoners

een belangrijke rol spelen’...95

34

Hoveniers

‘Boesheide Hoveniers geeft de buitenruimte

een heel eigen uitstraling’...9

Energie

Volta Limburg is op het juiste moment ingestapt...101

Grensoverschrijdend netwerk

Netwerk-initiatief sloopt grens tussen België en Nederland...104

Bouwonderneming

2018 is feestjaar voor Vandebos ...106

Ondernemersklankbord

‘Hulp vragen is geen schande, maar slim’...109

Ligro Trading

De power en passie van een familiebedrijf...112

Keramische platen

Grootformaat keramische platen winnen snel aan belangstelling...116

Isolatie

Isowit is thuis in isolatie...118

Interieurrenovatie

Stijlvolle interieurrenovatie voor administratief centrum Maaseik...120

Improview

‘En dan wordt het stil in de meeting room’...122

92

52

Column

Marres Interieur: interieur is beleving...125

Baksteenfabricage

Steenfabriek Rijswaard zet in op kwaliteit, innovatie en

duurzaamheid...126

80

White Light Verhuist

‘Wij winnen ook nu energie uit de grond op vroegere mijnsite’...128

Fleet

Auto’s met allure, historie en emotie...130

Bedrijfsvoertuigen

‘Flexibiliteit is Peugeots troef’...132

Bedrijfskleding

kies de juiste werkkledij op uw werf

met Vaneylen Promo- en Bedrijfskleding...134

106 110


INDUSTRIEBOUW

Jonge ondernemers zorgen voor frisse dynamiek bij Ivo Gijbels

‘Vooral doen waar we goed in zijn’

Er waait een frisse wind bij industriebouwer Ivo Gijbels in Hechtel-Eksel. Daar zijn de commercieel directeur Emiel

Smetsers en technisch directeur Peter Snoeks mede verantwoordelijk voor. De dertigers zijn ambitieus: “Wij willen vooral

blijven voortdoen waarin we goed zijn: kwalitatief werk afleveren met het behoud van de familiale bedrijfscultuur.”

Tekst | Geert Houben Beeld | Koen Bauters en Els Verbakel

8 bouwenaanlimburg.eu


INDUSTRIEBOUW

Technisch directeur Peter Snoeks en commercieel directeur Emiel Smetsers.

Wat dertig jaar geleden begon als een eenmanszaak,

is nu uitgegroeid tot een stevig uit de kluiten

gewassen KMO. “Vandaag tellen wij een

60-tal werknemers onder wie twaalf bedienden.

In ons staalatelier zijn er een 18-tal werkkrachten

en de andere personeelsleden zijn actief op

de werven. Opvallend is dat we over een groot

eigen machinepark beschikken. Zo hebben we

bijvoorbeeld drie montagekranen, twintig hoogtewerkers,

verschillende graafmachines, meerdere

vrachtwagens, et cetera”, schetst Emiel.

‘Dromen laten samensmelten’

WAAROM DEZE OVERNAME?

Emiel Smetsers: “Nu Ivo 54 jaar geworden is,

was het zijn droom om de zaak intern over te

dragen. Mijn collega Peter en ik droomden op

onze beurt over een eigen bedrijf. Wij hebben

kortom onze dromen laten samensmelten. Peter

en ik werken hier respectievelijk dertien en zes

jaar. Voorlopig runnen wij samen met Ivo de zaak.

Peter het operationele, ik het commerciële en

Ivo helpt op zowat alle terreinen.”

Officiële overname

SINDS WANNEER IS DE

OVERNAME EEN FEIT?

Emiel Smetsers: “Peter en ik zijn sinds 1 januari

dit jaar officieel aandeelhouder. Natuurlijk zijn we

met de overname achter de schermen al enkele

jaren bezig. Toen de toenmalige verkoopdirecteur

en bedrijfsleider andere uitdagingen aangingen,

hebben wij bij Ivo aangeklopt. Wij hebben

de kans gevraagd om onze inbreng verder uit te

werken en hebben die ook gekregen. Ivo heeft

ons de hand geschud en de bal is aan het rollen

gegaan. Peter en ik hebben onze eigen kijk op

de zaken en ook een eigen manier van aanpak.

Veel processen zijn herbekeken en er zijn waar

nodig verbeteringen aangebracht in overleg met

de boekhouder, revisoren en andere experts in

hun vakgebied.”

WIE ZIJN JULLIE KLANTEN?

Emiel Smetsers: “KMO’s die binnen een straal van

een uur rijden liggen. We hebben een voorkeur

om op een persoonlijke en familiale sfeer met

ze om te gaan. Hiertussen zitten heel wat vaste

klanten. Denk dan aan de Group Bruno voor wie

we ruim 20 tankstations geplaatst hebben. Jaarlijks

bouwen wij ook een tiental Aldi-filialen. Het

gaat hoofdzakelijk om industriebouw met een

staalstructuur: opslagloodsen, kantoren, garages,

winkels, …. Wij focussen ons op projecten met

een oppervlakte tussen de 1.000 en 15.000 m²

en een aannemingsprijs tussen circa 300.000 en

drie miljoen euro.”

JULLIE WERKEN OOK VOOR

JULLIE CONCULLEGA’S?

Emiel Smetsers: “Dat klinkt misschien vreemd,

maar het klopt wel. In ons atelier verwerken wij

maandelijks 400 ton staal. Dat doen we ook voor

onze concullega’s. Zodoende hebben we een

optimalisatie kunnen doorvoeren. Vroeger produceerden

we enkel staal voor onze eigen werven,

maar nu hebben wij de productie verdubbeld

door ook voor anderen te werken. De machines

staan hier toch. De vaste kosten blijven hetzelfde

of je nu 50 of 100 ton staal verwerkt.”

bouwenaanlimburg.eu

9


Gaat u verbouwen en is er asbest aanwezig?

Twijfel niet en contacteer ons via telefoon, email of via www.asbestcleaning.be geheel gratis

en vrijblijvend voor een offerte voor elk soort asbestverwijdering.

Asbest Cleaning Services bvba is sinds 2017 door het FOD Waso (2329303017-1) erkend als

aannemer asbestverwijderingswerken en dit overeenkomstig het KB van 16 maart 2006.

Alleen een gecertificeerd bedrijf mag asbest verwijderen.

Asbest Cleaning Services bvba beschikt over eigen materiaal en is actief in Vlaanderen, Brussel en in

Wallonië, zowel voor overheden, aannemers, sloopbedrijven, industriëlen, particulieren,…. Om een

optimale dienstverlening te kunnen aanbieden beschikken we tevens over een interventieteam dat

24h/24h paraat staat ingeval van calamiteiten.

Wij kunnen ook zorgen voor:

aanvragen van milieuvergunning

• melding werken aan het FOD Waso

• opstellen van asbestinventarissen en beheersplannen

Contacteer ons : +32 (0)11 761 762 - info@asbestcleaning.be

www.asbestcleaning.be


INDUSTRIEBOUW

Toekomstvisie van bedrijf

HOE ZIET U IVO GIJBELS

VERDER EVOLUEREN?

Emiel Smetsers: “We willen uitblinken in hetgeen

we doen. Soms moet je durven neen zeggen om

te vermijden dat er te veel op je afkomt. Het

overzicht behouden, is de kunst. Liever doen wij

50 projecten goed, dan 100 maar half. Dat zorgt

voor een zeer hoge klantentevredenheid, wat de

toekomstige verkoop vereenvoudigt. Wij willen

als het ware consolideren. We zijn zeer tevreden

over de huidige manier van werken. Voor ons is

het dan ook een droom die uitkomt om op deze

manier te kunnen werken.”

‘Positieve vooruitzichten’

HOE GOED IS HET

ORDERBOEK GEVULD?

Emiel Smetsers: “Ons orderboek is goed gevuld.

Beter dan ooit. De verkoop verloopt zeer voorspoedig,

zonder dat we euforisch willen overkomen.

De vooruitzichten voor de volgende jaren

zijn positief. En we gaan er alles aan doen om dit

zo verder te zetten.”

“Soms moet je durven neen

zeggen om te vermijden dat er te

veel op je afkomt. Het overzicht

behouden, is de kunst.”

‘Positieve bedrijfscultuur’

HOE ZOU U DE

BEDRIJFSCULTUUR BIJ IVO

GIJBELS OMSCHRIJVEN?

Emiel Smetsers: “Wij zijn een positief ingesteld

bedrijf met heel veel ervaring aan boord. We

werken als een team samen, waardoor iedereen

kan doen waar zij goed in zijn. Onze mensen

kunnen rekenen op elkaar, maar ook op hun

directie. Wees positief en als er strubbelingen zijn,

lossen we ze samen op. We willen dat de mensen

met plezier komen werken. Er heerst hier een

cultuur van geven en nemen. Belangrijk is dat de

balans in het midden blijft. Daar kan ik honderden

voorbeelden van opnoemen. Afgelopen weekend

is de tekenaar hier komen werken zonder dat we

dat gevraagd hadden. Hij wilde per se zijn werk

af hebben. Knap toch? Zelfs stabiliteitsstudies

worden in het verlof gemaakt en nieuwe werkkrachten

worden om 5.30 uur door onze werfleider

opgevangen. We zijn enorm blij met ons

huidig team, dat ons elke dag helpt om het verschil

te maken. Onze doelstelling is dat iedereen hier

met een goed gevoel zit. Dat straalt zich dan ook

af op de klanten met wie we een heel nauw en

persoonlijk contact hebben.”

‘We willen dat de mensen met plezier komen werken. Er heerst hier een cultuur van geven en nemen’

bouwenaanlimburg.eu

11


ASBESTVERWIJDERING

BROERS BOEKEN SUCCES

IN ASBESTVERWIJDERING

Wim en Jo Van Pée: “ACLS behaalde afgelopen zomer bij het FOD WASO een erkenning voor de sanering van niet-hechtgebonden asbest.”

12 bouwenaanlimburg.eu


ASBESTVERWIJDERING

“Een

nieuwe

zaak met

de focus

op asbest.”

Er zijn in België slechts een veertigtal erkende asbestverwijderaars. Asbest

Cleaning Services (ACLS) is er daar één van. Met jaren ervaring op zak in

dakwerken, startten de jonge ondernemers én broers Wim en Jo Van Pée

afgelopen jaar een nieuwe zaak met de focus op asbest.

Tekst | Sarah Claes Beeld | Zima

VANWAAR HET IDEE OM DIT FAMILIEBEDRIJF OP TE RICHTEN?

Jo Van Pée: “We merkten dat er in Vlaanderen zeker een markt voor is. Het is een materiaal dat

decennialang gebruikt werd in de bouwsector en dus nog lang niet verdwenen is. Er is naar schatting

nog 3,7 miljoen ton asbest te vinden in Vlaamse woningen, openbare gebouwen, enzovoort. De

overheid wil tegen 2040 alle asbest verwijderd zien.”

MAG IEDEREEN EIGENLIJK ASBEST VERWIJDEREN?

Wim Van Pée: “Vanzelfsprekend, én dikwijls verplicht, heb je daar een specialist voor nodig met de

juiste opleiding, technieken en apparatuur. Je wil blootstelling immers absoluut vermijden. Niethechtgebonden

asbest houdt het grootste risico in en mag dus enkel in hermetische zones en door

erkende asbestverwijderaars – zoals ons – aangepakt worden. Deze asbest zit onder andere in

isolatie rond verwarmingsbuizen en lijm onder vloerbekledingen. De planning, offertes en uitvoering

van die sanering neem ik op mij.”

Jo Van Pée: “Hechtgebonden asbest zoals in leien en golfplaten verwijder je met zogenaamde

‘eenvoudige handelingen’. Dan zie je erop toe dat de platen niet breken en iedereen stofmaskers en

beschermende overalls draagt. Ook daarvoor kies je best een gespecialiseerde firma. Bij ACLS zorg

ik voor de opvolging en leiding over de ploegen bij dit type verwijdering.”

JULLIE BESCHIKKEN DUS OVER DIE ERKENNING.

WAT HOUDT DAT PRECIES IN?

Jo Van Pée: “We behaalden afgelopen zomer onze erkenning bij het FOD WASO, na opleidingen,

controles en de indiening van een lijvig dossier. Op 3 augustus werd ons dossier goedgekeurd door

de minister.”

Wim Van Pée: “Als officieel erkend asbestsaneerder verwijderen we niet-hechtgebonden asbest met

behulp van een couveusezak of hermetische zone. Vervolgens komt er een extern labo ter plaatse

om te verzekeren dat de omgeving asbestvrij is. Alle medewerkers volgen bovendien bijscholingen

en gaan jaarlijks op gezondheidscontrole bij de preventiedienst.”

WAT HEBBEN JULLIE SINDS DE START ZOAL GEREALISEERD?

Wim Van Pée: “In maart zijn we gestart met drie personen en inmiddels hebben we al een tiental

mensen in dienst. Nu is het de bedoeling om dat aantal binnen twee jaar te verdubbelen. We richten

ons zowel op de particuliere als op de professionele markt, in eerste instantie in Limburg. Ook

buiten onze provincie hebben we heel wat klanten. We zijn bijvoorbeeld best trots op ons werk in

de glasfabriek van Saint-Gobain. Daar stonden we in voor de verwijdering van ± 30.000 m² golfplaten

en 9 hermetische zones om niet-hechtgebonden asbest weg te halen. Na de brand in de Ritz in

Hasselt en voor Corda Campus waren we paraat.”

bouwenaanlimburg.eu

13


LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING

Huub Narinx, algemeen

directeur Limburgse

Werkgevers Vereniging:

“De eigen LWV Lounge

tijdens netwerkevent

Limburg Unlimited.”

AL 100 JAAR

SAMEN SUCCESVOLLER

ONDERNEMEN

14 bouwenaanlimburg.eu


LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING

Verbinden, versterken en vertegenwoordigen, het zijn de kernwaarden van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Dat

zal ook dit jaar, in 2018, nadrukkelijk het geval zijn, in het jaar waarin de vereniging zijn eeuwfeest viert. “Tijden veranderen

dus we vullen het op een andere manier in, maar de basis is hetzelfde”, stelt algemeen directeur Huub Narinx.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | LWV/Kenneth Tan Fotografie

Ja, er wordt zeker een feest georganiseerd om

het 100-jarig bestaan te vieren, maar verder is het

in 2018 ‘business as usual’, maakt Huub Narinx

duidelijk. “Verbindingen leggen, de samenwerking

zoeken, dat is voor ons belangrijk en dat is

voor Limburgse werkgevers, veelal mkb, belangrijk.

Daar spelen de bijna 250 grote en kleine

netwerkbijeenkomsten die we jaarlijks organiseren

een belangrijke rol in. Die staan ook dit

jaar weer op de agenda. Wel hebben we in het

kader van 100 jaar LWV onlangs met een eigen

LWV Lounge deelgenomen aan het netwerkevent

Limburg Unlimited. Dat sluit uitstekend aan

bij onze intenties.”

GEZONDE BALANS

Met welke intenties ging de LWV honderd jaar

geleden van start? Narinx glimlacht. “Zoals bij

vrijwel alle initiatieven destijds was de kerk er

nauw bij betrokken. Zo was één van de oprichters

pater Cassianus.” Narinx vermoedt dat het

gegeven dat in die periode de arbeiders zich

gingen verenigen en er allerlei ontwikkelingen

waren om het lot van die arbeider en de

burger te verbeteren, mede aanleiding zullen zijn

geweest. “Het was echter geen wij-zij-verhaal.

Cassianus vond dat ondernemers zich moesten

verenigen voor een gezonde balans in de

maatschappij, zeg maar door te verbinden sociaal

ondernemerschap te tonen. Daarvan is nog

altijd sprake, alleen afgestemd op de huidige tijd.”

Hij wijst dan op de veranderingen in de maatschappij

aan het begin van de twintigste eeuw.

bouwenaanlimburg.eu

15


LIMBURGSE WERKGEVERS VERENIGING

“De verbinding leggen tussen

praktijk en theorie is één van

onze taken.”

“Ondernemers moesten daarin meegaan, moesten

innoveren. Ze zullen dat woord destijds niet

hebben gebruikt, maar het gaat om hetzelfde

als innovatie nu. Alleen sluit de invulling nu aan

bij waar de maatschappij om vraagt, zoals duurzaamheid,

de aandacht voor ons milieu en inclusiviteit,

iedereen doet mee.”

BELANGRIJKE OPGAVES

Die verduurzaming, de energietransitie ziet

Narinx als één van de belangrijkste opgaves

voor de ondernemers van deze tijd. Hij merkt

op dat naast het bieden van welvaart de zorg

voor onze planeet iets is waar ook werkgevers

volop aandacht aan moeten besteden. “Er ligt een

enorme uitdaging in het vergroenen van onze

bedrijven. Niet alleen voor de ondernemers,

maar ook voor kennisinstellingen en overheden.

Er speelt op dat vlak al veel en het is onder meer

aan ons als LWV om die verschillende partijen bij

elkaar te brengen zodat er nieuwe ontwikkelingen

in gang worden gezet.” Hetzelfde geldt, zegt hij,

voor het laten aansluiten van het onderwijs op

de arbeidsmarkt. “Je ziet dat beide partijen elkaar

steeds beter weten te vinden. Dat is van wezenlijk

belang om ook in de toekomst over voldoende

goed opgeleid personeel te kunnen beschikken.

De verbinding leggen tussen praktijk en theorie is

één van onze taken.” Als andere belangrijke uitdagingen

ziet Narinx het samenbrengen van kennis

om zo tot innovatie te komen. En het blijven

verbeteren en versterken van de infrastructuur,

zegt hij. “Dat geldt voor alle modaliteiten. Zodat

we binnen de Euregio onze goede bereikbaarheid

en de voordelen die we daar in meerdere opzichten

van hebben, behouden.”

eeuw geleden is opgericht, merkt hij op. “Het is

aan ons om werkgevers te inspireren en ze de

mogelijkheden te geven zodat ze elk op hun

manier kunnen bijdragen aan de uitdagingen van

nu en in de toekomst. Daarbij zoeken we zonder

meer de samenwerking op met zusterverenigingen

en andere relevante partijen in het Duitse

en Belgische grensgebied. De grenzen moeten

wat dat betreft geen obstakel zijn. We zijn gebaat

bij een krachtige Euregio. Dat doe je met grensoverschrijdende

projecten op het gebied van

kennis delen, op onderwijsvlak.” Hij vertelt aan

het eind van het gesprek nog een metaforisch

verhaal om de kracht van verbinding en samenwerking

te onderstrepen. “Ik sprak laatst iemand

die lid was van een tennisvereniging. Wat bleek?

Vaak kon hij er niet terecht omdat de kantine

dicht was. Niet veel mensen wilden bardienst

draaien. Hij besloot zelf het goede voorbeeld

te geven, wist nog enkele mensen enthousiast

te krijgen voor een bardienst en zette zo iets

in beweging. Omdat er meer mogelijkheid tot

tennissen was, kwamen er meer mensen. Het

werd gezellig in de kantine en daardoor leuk om

een bardienst te draaien. Op die manier wist één

iemand door mensen te stimuleren en inspireren

een grote verandering op gang te brengen. Die

rol willen we als LWV ook spelen.”

KRACHTIGE EUREGIO

Ja, erkent Narinx, het zijn grote opgaves voor de

vele mkb-ondernemers die in Limburg actief zijn.

Ondernemers die de focus vaak op hun corebusiness

hebben en die opgaves niet alleen te lijf

kunnen. Maar dat is nu juist waarom de LWV een

Verbinden, versterken en vertegenwoordigen, het zijn de kernwaarden van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

16 bouwenaanlimburg.eu


BETONBOUW

MORTELS

KELDERRAMEN

WATERDICHTING

AFSTANDSHOUDERS

KOUDEBRUG OPLOSSINGEN

RUWBOUW

SILICONEN & SCHUIMEN

CHAPE ARTIKELEN

HEBO NV Nijverheidsstraat 5, 3990 Peer

Tel. +32(0)11 63 23 95 - Fax +32(0)11 63 44 69 - info@hebonv.be - www.hebonv.be

Advertenties controleren 1/2.indd 1 22-06-18 10:43


NIEUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IN NEDERWEERT

‘ONDERNEMERS KUNNEN

DOORGROEIEN BINNEN

ONZE PORTEFEUILLE’

Op bedrijventerrein Pannenweg in Nederweert verrijst voor het eind van het jaar een nieuw bedrijfsverzamelgebouw

met 18 units. Ontwikkelaar van het energieneutrale gebouw is Spitters Vastgoed BV, een specialist in bedrijfshuisvesting

met een gevarieerde portefeuille. “De goede bereikbaarheid en centrale ligging zijn twee belangrijke pluspunten

van deze locatie.”

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Spitters Vastgoed

De units van het te bouwen bedrijfsverzamelgebouw bestaan uit werk- c.q. opslagruimte en een kantorendeel.

18 bouwenaanlimburg.eu


NIEUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW IN NEDERWEERT

Spitters Vastgoed bezit in Weert, Nederweert,

Eindhoven, Nuenen, Best, Heythuysen en omgeving

zo’n tachtig uiteenlopende bedrijfspanden,

variërend in oppervlakte van 30 m 2 tot 17.330

m 2 . Tot de portefeuille behoren winkelpanden en

kantoorvilla’s, maar ook bedrijfsverzamelgebouwen

en grotere bedrijfspanden. Vader Cor Spitters

en zonen Jeanpaul en Ramon Spitters leggen

uit dat ze zo aan uiteenlopende behoeften tegemoet

kunnen komen. “We kunnen maatwerk

bieden; ondernemers kunnen doorgroeien

binnen onze portefeuille.”

BEKEND MET DE REGIO

Het bedrijf werd opgericht in 1975 en houdt

zich sinds begin jaren negentig bezig met bedrijfshuisvesting.

Dat gebeurt volgens een eigen filosofie

waarbij persoonlijke aandacht en kwaliteit

voorop staan. Spitters Vastgoed doet niet alleen

de ontwikkeling, bouw, het beheer en de verhuur

van panden, maar eveneens de bemiddeling, aanen

verkoop. Cor Spitters: “Een bedrijf legt ons

zijn wensen voor en die zijn vervolgens uitgangspunt

bij het verdere traject.” Hij wijst er op dat

de bedrijfspanden in een compact gebied liggen.

Die bekendheid met de regio is eveneens een

onderscheidend kenmerk, merkt hij op. Een

regio die bovendien heel aantrekkelijk is gesitueerd,

maakt Jeanpaul Spitters duidelijk. “Weert

en omgeving is voor bedrijven een heel aantrekkelijke

vestigingsplaats. Vanwege de ligging dichtbij

Eindhoven, maar ook Duitsland en België zijn

niet ver weg. Daarnaast is er de goede bereikbaarheid,

via de A2. We merken bijvoorbeeld

dat er veel belangstelling vanuit Eindhoven is. De

bedrijfsruimte daar is beperkt en duurder dan

hier. Dat maakt deze regio voor veel ondernemers

interessant.”

ENERGIENEUTRAAL

Onderdeel van die regio is bedrijventerrein

Pannenweg in Nederweert. Spitters Vastgoed

gaat daar de komende maanden een bedrijfsverzamelgebouw

met 18 units bouwen. Vader

en zoon wijzen op de fraaie, parkachtige uitstraling

van het bedrijventerrein en geven aan dat

ook hier geldt dat de bereikbaarheid uitstekend

is. “Enerzijds dankzij de A2, anderzijds vanuit

België via de N275 en Duitsland via de N280.”

De units van het te bouwen bedrijfsverzamel-

gebouw bestaan uit werk- c.q. opslagruimte

en een kantorendeel. Ze worden verschillend

in omvang. Het wordt een energieneutraal

complex dankzij onder meer de toepassing van

een warmtepomp; op de daken komen zonnepanelen.

Verder wordt veel aandacht besteed aan

isolerende maatregelen. Rondom het gebouw

kan worden geparkeerd. Jeanpaul Spitters: “De

economie groeit, de markt trekt aan en er komt

weer meer vraag naar dit soort bedrijfsruimte.

Zeker in de maakindustrie en logistiek. Wij

bieden ondernemers daarbij zoals gezegd het

voordeel van een gevarieerd aanbod. Zijn ze na

enkele jaren uit hun jasje gegroeid, dan kunnen

we binnen dat aanbod naar een meer passende

oplossing zoeken.”

Cor Spitters maakt tot slot duidelijk dat zo snel

mogelijk met de bouw wordt gestart. “Zodra de

vergunningen binnen zijn, gaan we aan de slag.

Dat traject is op een haar na rond. Dan beginnen

we ook met de werving. Het hekwerk staat

er overigens al. De verwachting is dat eind dit

jaar kan worden opgeleverd, waarna de eerste

bedrijven zich er kunnen vestigen.”

“De economie groeit, de markt trekt

aan en er komt weer meer vraag

naar dit soort bedrijfsruimte.”

bouwenaanlimburg.eu

19


HASSELT IN DE STEIGERS

stad met een plan

Hasselt groeit, bloeit én bouwt. En als u weet dat er zelfs speciale wervenwandelingen worden georganiseerd om de

voortgang van al die bouwijver te bekijken, dan weet u dat het de stad menens is. Om u een idee te geven, zetten

we graag enkele bijzondere bouwprojecten voor u op een rij.

Tekst | Hilde Neven Beeld | UAU collectiv

De nadruk van het project in de Raamstraat ligt op woonkwaliteit, waarbij ook diensten als een wasbar, fietspunt en autodelen zullen worden geïntegreerd.

20 bouwenaanlimburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS

School maakt plaats voor serviceflats

Nadat het Vrij Technisch Instituut, ook gekend als ‘De Ursulinen’

vorig jaar verhuisde naar de gloednieuwe technische

scholencampus, zijn hier, tegenover het ‘oude’ stadhuis op het

Groenplein, de bouwwerken van het Ursulinenhof gestart. “Op

de site wordt vandaag een honderdtal luxueuze serviceflats

opgetrokken”, vertelt Schepen van Economie en Ruimtelijke

Ordening Tom Vandeput. “Centraal wordt ook een publiek

pleintje voorzien. Een nieuw fiets- en voetgangersstraatje zal

het Groenplein met de Schrijnwerkersstraat verbinden.”

van de panden leidde tot een vernieuwend project, dat enerzijds

voorziet in een doorsteek tussen de Zuivelmarkt en de

Raamstraat en anderzijds een fijne mix van starterswoningen

met een grote woonkwaliteit zal tellen, waarbij ook diensten

als een wasbar, fietspunt en autodelen worden geïntegreerd.

“Het grondplan heeft misschien een wat ongewone vorm,

maar dat komt omdat we zoveel mogelijk rekening hebben

gehouden met de wensen van de buren. De typisch pakhuisachtige

architectuur hebben we doorgetrokken in het nieuwe,

zeven verdiepingen tellende complex.”

De grootste werf van Vlaanderen

Er wordt niet alleen veel gebouwd in Hasselt, er wordt ook

groot gebouwd. Vandaag is Quartier Bleu, aan de Hasseltse Kanaalkom,

de grootste werf in Vlaanderen. Het project omvat

maar liefst 400 flats, een ondergrondse parkeergarage voor

bewoners en bezoekers over drie niveaus en extra winkeloppervlakte.

“In 2019 openen de eerste winkels en horecazaken

er de deuren”, aldus Tom Vandeput. “Daar waar Quartier Bleu

vooral 50-plussers wil aantrekken, voorziet het masterplan van

de Blauwe Boulevard verder ook in diverse woningen, hogere

appartementsgebouwen en 15% stadswoningen. Historische

torens als de Mouttoren en de Gelatinetoren blijven daarbij

behouden.”

Zakenlunch in stijl

Op de voormalige Philips-site is de Corda-bedrijvencampus in

no time uitgegroeid tot een hotspot voor innoverende bedrijven

en startups. Dagelijks gaan er zo’n 3.000 mensen aan de

slag. Dat aantal zal in 2020 naar verwachting uitgroeien tot

5.000. “Het centrale gebouw met hellend groendak, Corda 1,

krijgt binnenkort dan ook het gezelschap van Corda 2 en 3,

17.000 vierkante meter extra die nog volop in aanbouw zijn”,

vertelt Tom Vandeput.

Dit gebouw met typische pakhuisstructuur, komt er ter hoogte van de nieuwe

doorsteek tussen de Raamstraat en de Zuivelmarkt.

Als aanvulling op het huidige horeca-aanbod, werkte UAU collectiv

een concept uit voor een nieuw restaurant, dat binnenkort

opent in het hoofdgebouw. “Het wordt een plek waar je

zowel een kop koffie kunt drinken als kunt tafelen op hoog niveau”,

aldus Massimo Pignanelli, partner bij UAU collectiv. “Opvallend

in het ontwerp zijn de grote toog en de mix & match

van sferen en stijlen. Scandinavische en Franse invloeden en

veel donkergroen marmer, tinten roze en goud … kom vooral

zelf eens een kijkje nemen (lacht).”

Hartje Hasselt

Het contrast tussen de bruisende Zuivelmarkt en de evenwijdig

gelegen Raamstraat was lange tijd groot. Maar daar komt

binnenkort verandering in. “Aan de uiteinden van de Raamstraat

heb je aan de ene zijde het knappe project van concept

store La Bottega en aan de andere zijde enkele fijne restaurantjes”,

legt Frederik Vaes van UAU collectiv uit. “Maar in de oksel

liep het lange tijd mis.” Overleg met de stad en de eigenaars

UAU collectie werkte een concept uit voor het nieuwe restaurant op de Corda Campus.

bouwenaanlimburg.eu

21


HASSELT IN DE STEIGERS

Hasselts stadskantoor moet

uitgroeien tot een echte

aantrekkingspool

Hoewel het nieuwe Hasseltse stadskantoor pas aan het eind van de zomer officieel de deuren

opent, is het opvallende complex al een hele poos de talk of the town. Maar of je er nu van houdt of

niet, feit is dat het gebouw beroert én in de nabije omgeving heel wat in beweging zet, om zo een

ingedommeld stadsdeel terug te doen ontwaken.

Tekst | Hilde Neven Beeld | Philippe Van Gelooven

22 bouwenaanlimburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS

Zou UAU collectiv bestaan hebben zonder het nieuwe Hasseltse

stadskantoor? Feit is dat het tweespan Massimo Pignanelli

en Frederik Vaes, vandaag alletwee partner bij het Hasseltse architectencollectief,

werd samengebracht voor dit project. “En

we zijn ontzettend dankbaar dat we het vertrouwen hebben

gekregen om deel uit te mogen maken van dit bijzondere project”,

aldus architect Frederik Vaes. “Het ontstaansproces van

het nieuwe stadhuis ligt zeker mee aan de basis van UAU collectiv”,

klinkt het bij Marc Vanhees, commercieel directeur bij

Democo, die beide teams integreerde in het consortium Hassalink,

waartoe ook Jaspers-Eyers architects en Michel Janssen

behoren. “Hassalink ging met het winnende ontwerp aan de

haal in een pittige competitie. Op erg korte tijd moesten we

een team van experten samenstellen. Daarna kregen we één

maand de tijd om een ontwerp voor te stellen dat voldeed aan

een grote duurzaamheid en een bindende prijs. Dat is absoluut

geen sinecure.”

“Het nieuwe stadhuis wordt een duurzaam huis voor de personeelsleden

van stad en OCMW maar vooral een nieuwe thuis

voor de Hasselaar, pal in het centrum”, zegt Hasselts burgemeester

Nadja Vananroye. “Een open huis waar elke inwoner,

bezoeker of organisatie terechtkan. We werken er op maat van

iedere Hasselaar: online, op afspraak of gewoon aan de balie.

Door al onze diensten in één gebouw te laten samenwerken

en niet langer te verspreiden over de hele stad, tillen we onze

dienstverlening naar een nog hoger niveau en verhogen we

het comfort voor onze inwoners, bezoekers, organisaties en

personeelsleden. De locatie middenin de stad geeft daarnaast

zuurstof aan ons centrum. De oude stadsgebouwen krijgen op

termijn een herbestemming die de binnenstad nog aantrekkelijker

maakt om in te wonen en leven.”

Ontmoetingen stimuleren

Het project linkt erfgoed aan moderne architectuur, waarbij

de voormalige Rijkswachtkazerne wordt verbouwd en aangevuld

en wordt versterkt met een nieuw gebouw. Het plein

dat door de ingreep tussen beide gebouwen ontstaat, is het

Limburgplein. “Bij het ontwerp zijn we vertrokken van een

aantal belangrijke elementen”, legt Frederik Vaes uit. “In de allereerste

plaats de locatie. Het was uitdrukkelijk de bedoeling

om het stadskantoor in de binnenstad te vestigen. Daarnaast

hebben we veel rekening gehouden met de flexibiliteit van

het gebouw. We kunnen niet voorspellen hoe we over tien jaar

werken en willen dat dus niet opleggen. Uiteraard speelde ook

duurzaamheid een grote rol. Het gebouw zal dan ook BREEAMgecertificeerd

zijn.”

“De indeling van het hoofdgebouw werd zo aangepakt dat

ze ontmoetingen stimuleert, met tussenin, op de derde verdieping,

een knappe eet- en ontmoetingsruimte met ruim

dakterras die ook uitnodigt om er op andere momenten te

werken of vergaderen”, vertelt Marc Swijngedouw, directeur

technische diensten van de stad Hasselt. Maar, hoe mooi het

nieuwe stadskantoor er aan de binnenzijde ook uitziet, wellicht

is het toch vooral de buitenzijde die doet spreken. “Om

het bestaande en nieuwe gebouw samen een verhaal te laten

schrijven, hebben we een schuine zijde geïntegreerd in het

ontwerp”, aldus Frederik Vaes. “Die zijde werd met spiegelende

panelen bekleed. De hellingsgraad werd zo ontworpen

dat je vanaf de Groene Boulevard in de weerspiegeling ziet

wat er zich afspeelt op het Limburgplein. Dat biedt tevens

boeiende perspectieven voor culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld

Theater op de Markt.”

Kiemen gelegd

Vanaf zijn ligging aan het uiteinde van een winkelstraat, in

de schaduw van de TT-torens, zal het nieuwe stadhuis ook

de omgeving mee doen openbloeien. “De eerste kiemen zijn

alvast gelegd”, sluit Frederik Vaes af. “Er komt een uitbreiding

van het tegenoverliggende Hassotel, maar ook voor de door

leegstand geplaagde winkelgalerijen zijn er plannen. Mogelijkheden

te over dus….”

bouwenaanlimburg.eu

23


HASSELT IN DE STEIGERS

Actuele kunst krijgt

onderkomen in Hasselt

Het Hasseltse kunstencentrum Z33, vlakbij de pittoreske Begijnhoftuin, barstte al een tijdje

uit zijn voegen. Renovatie en uitbreiding van het verouderde gebouw drongen zich op.

De werken zijn vorig jaar eindelijk gestart en geven het gebouw onder andere een aantal

nieuwe tentoonstellingsruimtes. “Het is een stil gebouw, dat in de context van de oude

binnenstad past”, zegt Francesca Torzo, de Italiaanse architecte.

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | Analoge foto’s van een schaalmodel (1:10) © Francesca Torzo architetto

Francesca Torzo: ‘Het is een stil gebouw, dat in de context van de oude binnenstad past’.

24 bouwenaanlimburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS

Met een muur in opvallende ruitvormige baksteen sluit het gebouw

aan op de afsluiting van het Begijnhof en verlengt het zo het gesloten

karakter van het middeleeuwse klooster.

Renovatie en uitbreiding van het verouderde gebouw drongen zich op.

Z33 wordt een ‘huis voor actuele kunst’, een nieuw onderdeel van de culturele infrastructuur in de

Limburgse hoofdstad. Met een muur in opvallende ruitvormige baksteen sluit het gebouw aan op de

afsluiting van het Begijnhof en verlengt het zo het gesloten karakter van het middeleeuwse klooster.

Om die keuze uit te leggen, beroept Torzo zich op de ruimtelijke context van het gebouw. “Door het ingetogen

gevoel van het Begijnhof door te trekken, tonen we respect voor de omgeving en de stedelijke

identiteit van de oude Hasseltse binnenstad”, zegt Torzo. “Dat combineren we met open binnenruimtes,

die bezoekers moet uitnodigen om van actuele kunst te komen genieten.”

Speelse lichtinval

In die binnenruimte zullen vooral de diamantvormige plafonds opvallen. Michiel Wielockx, projectleider

bij aannemer Belemco: “Door middel van polystyreenmallen maken we uitsparingen bovenop de

horizontale bekisting. De ruimte ertussen storten we vol met beton. Dat geeft na ontkisting een speciaal

effect en zorgt voor een speelse verlichting in de tentoonstellingsruimte.”

“Dat spel met licht wordt nog versterkt door de opvallende ramen, die net als middeleeuwse schietgaten

smal vanbuiten en breed vanbinnen zijn,” zegt Gert-Jan Hedeman, architect bij ABT, dat de uitvoering

ter plaatse waarneemt voor Francesca Torzo. “Zo speelt de architecte met de perceptie van

de dikte van de muur. Een gevolg daarvan is dat de openingen het licht op een krachtige manier naar

binnen trekken.”

Het einde van de werken is gepland in het voorjaar van 2019.

bouwenaanlimburg.eu

25


HASSELT IN DE STEIGERS

Limburgse aannemers

zetten schouders onder

Samen met Belemco werkt bouwbedrijf Houben aan de uitbouw van het Kunstencentrum Z33. Het Hasseltse

bedrijf groeide sterk sinds de oprichting in 1932 en vertakte zich sindsdien ook naar allerlei specialisaties

binnen de bouwsector. “Maar wat Houben uniek maakt, is de familiale bedrijfscultuur.”

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | Houben

26 bouwenaanlimburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS

Houben werkt momenteel aan Quartier Blue, een residentieel

project tussen de Hasseltse Kanaalkom en de binnenring.

Hasselt investeerde de laatste jaren veel in architecturale vernieuwing, met

de vernieuwbouw van het kunstencentrum Z33 als opvallend voorbeeld. Aannemer

Houben voert de werken momenteel samen met Belemco uit. Het Limburgse

familiebedrijf koestert de technische hoogstandjes die de Italiaanse

architecte Francesca Torzo in haar ontwerp integreerde. “We hebben in teamverband

kunnen nadenken over de praktische uitvoerbaarheid van het ontwerp.

We bouwden bijvoorbeeld prefabwanden van zo maar even 12 meter

hoog”, zegt Jeroen Libbrecht, verantwoordelijke Marketing en Communicatie

bij Houben. “Voor ons als aannemer is dat leuk om aan te werken. Het is niet

alledaags, en we doen specifieke ervaring op die ook in andere projecten van

pas komt. Eén van onze sterktes als familiebedrijf is trouwens dat we erin

slagen om de kennis en kunde die we opbouwen met zulke referentieprojecten

aan boord te houden. In de geest van het familiale karakter van Houben

behoudt de directie korte lijnen met haar medewerkers. Die verzameling van

menselijk talent zorgt voor meerwaarde in onze partnerships.”

‘Niet alleen’

De uitbouw van dat soort partnerships is de eerste prioriteit van het Hasseltse

bouwbedrijf. Niet enkel naar klanten, maar ook naar leveranciers en

medewerkers. Libbrecht: “Een complex gebouw neerzetten of onderhouden

kun je als bedrijf niet alleen. Je moet met betrouwbare partners in zee kunnen

gaan, zodat je zelf je naam als betrouwbare partner kunt waarmaken

naar je klanten.”

Quartier Blue, Hungaria en O&N5

In zulke partnerships werkt Houben momenteel ook aan Quartier Blue, een

residentieel project tussen de Hasseltse Kanaalkom en de binnenring. Het

gebouw moet de verbinding vormen tussen het water en de binnenstad. “We

werken ook aan enkele knappe nieuwe projecten in Leuven, zoals O&N5,

een onderwijs- en navorsingscomplex voor de universiteit, Quadrivium, en

het project Hungaria, de omvorming van een bekend industrieel gebouw

aan de Vaartkom naar ruime studio’s en appartementen”, besluit Libbrecht.

Jeroen Libbrecht: ‘Een complex gebouw neerzetten of onderhouden kun je als bedrijf niet alleen. Je moet met

betrouwbare partners in zee kunnen gaan, zodat je zelf je naam als betrouwbare partner kunt waarmaken’.

bouwenaanlimburg.eu

27


HASSELT IN DE STEIGERS

Hoogwaardige residentiële

en publieke projecten

Aannemingsbedrijf Belemco is dan wel een nieuwe naam in de Belgische en Limburgse bouwwereld,

maar zeker geen nieuwe speler op de markt. Een voorstelling van de bouworganisatie.

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | Belemco

Studentenrestaurant Alma in Leuven.

Het Infinity-gebouw in Bilzen.

Belemco is de nieuwe naam voor Heijmans Bouw. De Belgische

bouwbedrijven van de Nederlandse beursgenoteerde

groep Heijmans werden in februari 2017 overgenomen

door het multidisciplinaire BESIX. Die overname kadert in

de groeistrategie die BESIX heeft ingezet om tegemoet te

komen aan de stijgende vraag vanuit de Belgische markt

naar geïntegreerde totaaloplossingen. Met bijna 900 medewerkers

en een gezamenlijke omzet van ongeveer 250 miljoen

euro draagt deze acquisitie sterk bij aan de groei van

BESIX in België.

Gamma aan mooie projecten

Belemco specialiseert zich in hoogwaardige residentiële en

publieke woning- en utiliteitsprojecten. “We zijn een algemeen

aannemingsbedrijf klasse 8”, zegt Patrick Sticker, commercieel

directeur van Belemco. “We zetten in op een gamma

aan mooie projecten, zoals woonzorgcentra, ziekenhuizen,

sportstadions zoals die in Genk en Sint-Truiden, scholen, overheidsgebouwen,

theaters/concertzalen, kantoorgebouwen en

appartementen. Het paradepaardje onder onze referenties is

de vernieuwde Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, waar we

een zalencomplex met de oude glorie van een 19de-eeuws

monument gerestaureerd en uitgerust hebben met de meest

moderne technieken. We realiseerden het gebouw met duurzame

materialen en het is energiezuinig in gebruik. De concertzaal

biedt plaats aan 2.000 toeschouwers en behoort tot

de wereldtop op vlak van akoestiek ”

Kernwaarden

Belemco denkt mee met haar klanten en de ontwerpers en

reikt proactief en doelgericht oplossingen aan. “Kwaliteit en

respect staan daarbij centraal”, zegt Sticker. “Kernwaarden

voor ons zijn respect voor mens en milieu, veiligheid en gezondheid,

budget en planning.”

28 bouwenaanlimburg.eu


Uw partner

om op te bouwen

Taunusweg 49, 3740 Bilzen

T: 089/51.90.80

www.belemco.be

belemco@besix.com

Kwalitatieve oplossingen

voor Z33 gebaseerd op

ervaring en kunde.

1407-389/201806xx

BOUW - RENOVATIE - HVAC & SANITAIR

INTERIEUR - SCHRIJNWERK - AFWERKING

DUURZAME BOUWCONCEPTEN -

VASTGOEDONTWIKKELING

Als klant of partner voelt u zich thuis bij Houben.

Dat is ook logisch: reeds 85 jaar zijn we een vaste en betrouwbare

waarde voor de realisatie van hoogkwalitatieve en complexe

bouwprojecten. Wij weten als geen ander hoe we uw gebouw op

een degelijke manier realiseren.

Door onze specifieke aanpak en onze innovatieve

totaaloplossingen, is ieder type vastgoed in goede handen bij

Houben.

www.houbennv.be

20180222-Adv-BAV-Ed2-2018-EVII.indd 2 26/04/18 14:21


HASSELT IN DE STEIGERS

“Mensen zullen

gemakkelijk geneigd

zijn om zich van

het stadscentrum

naar Quartier Bleu

te begeven en

omgekeerd.”

‘Ik geloof sterk in

Hasselt als retailstad’

Johan Tackoen, zaakvoerder van Wallter bvba

Hoe is het gesteld met het vastgoed in Hasselt? En wat zal de impact zijn van een groot project als Quartier Bleu op de binnenstad?

We vroegen Johan Tackoen, zaakvoerder van Wallter bvba, naar zijn toekomstverwachtingen

Tekst | Hilde Neven Beeld | Els Verbakel

Vrezen jullie dat de komst van een groot project als Quartier Bleu

de leegstand in het centrum zal vergroten?

Johan Tackoen: “Niet meteen, al zijn er natuurlijk tal van voorbeelden

van steden waarin zulke winkelcentra het centrum

hebben leeggezogen. Maar zo’n vaart zal het niet lopen in Hasselt,

daar ben ik vrij zeker van. Door de ligging van Quartier

Bleu tegen het stadscentrum aan blijft er een vlotte verbinding

tussen beide gedeeltes. Mensen zullen dus gemakkelijk geneigd

zijn om zich van het stadscentrum naar Quartier Bleu te

begeven en omgekeerd. Bovendien focussen de winkelruimtes

in het nieuwe project aan de Hasseltse Kanaalkom enkel op

grote winkels met een grote oppervlakte. Zij vullen het aanbod

van het stadscentrum dus aan, en vormen er geen bedreiging

voor. Al wordt het natuurlijk wel een uitdaging om alle nieuwe

winkelruimtes ingevuld te krijgen, maar ik heb de indruk dat

dat wel goed verloopt.”

U gelooft dus niet in alle doemverhalen over de retailsector?

“De sector staat zeker onder druk, maar ik geloof heel erg in

de toekomst van de stad Hasselt als retailstad. Hoe gemakkelijk

online winkelen ook is, het menselijk contact maakt toch het

verschil. Koppel dat aan een belevingsvolle zaak en men zal je

vlot weten te vinden. Ik ben wel benieuwd naar de plannen

van de pas aangestelde centrummanager, Christiaan Kastrop.

In zijn rol als centrummanager zal hij initiatieven uitwerken

die de aantrekkelijkheid van het centrum verder stimuleren.”

Ondertussen worden er ook ontzettend veel appartementen

gebouwd. Blijft het de moeite om te investeren in vastgoed?

“Jazeker, maar doe het dan wel verstandig en houd rekening

met de drie gouden L’s van ons vak: Ligging, Ligging, Ligging.

Want bij een groot aanbod en een mindere vraag, blijf je er met

goed gelegen vastgoed met kop en schouders bovenuit steken.”

30 bouwenaanlimburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS

UAU collectiv zet voet aan de grond in Nederland

“Het klikt tussen de

Nederlanders en ons”

V.l.n.r.: Frederik Vaes, Michel Janssens, Joris Diliën en Massimo Pignanelli.

Aan grenzen doet het in Hasselt gevestigde architectenbureau UAU collectiv niet. Net zoals hun actieterrein niet stopt waar onze

landsgrenzen eindigen, is ook hun eigenzinnige aanpak niet in een hokje te wringen. Partners Frederik Vaes en Massimo Pignanelli

besloten, samen met architect Joris Diliën en financieel directeur Michel Janssens in 2015 de krachten te bundelen. Het collectief,

dat ondertussen al 28 medewerkers telt en ook interieurarchitect Vittorio Simoni tot zijn rangen mag rekenen, oriënteert zich vanuit

zijn vestiging aan de Hasseltse Kanaalkom niet alleen richting Antwerpen of Brussel, maar kijkt steeds vaker naar Nederland.

Tekst | Hilde Neven Beeld | UAU collectiv

bouwenaanlimburg.eu

31


HASSELT IN DE STEIGERS

In het opkomende Sphinx-kwartier onderzoekt UAU collectiv of twee kantoorgebouwen omgebouwd kunnen worden tot woonvormen met zorgfaciliteiten.

Hoewel het Hasseltse UAU collectiv met projecten in onder

andere Berlijn, New York, Parijs en Hongkong internationaal

niet aan zijn proefstuk toe is, zette het nog maar onlangs voet

aan de grond in Nederland. “Een eerste deelname aan een Amsterdams

project smaakte absoluut naar meer”, legt Massimo

Pignanelli uit. “Vanuit Hasselt was de eerste stap naar Nederlands

Limburg en Noord-Brabant snel gezet. Steden als Eindhoven,

Maastricht en Roermond liggen in onze achtertuin. Na het

vertrek van een aantal voor de regio belangrijke architecten

hebben we het gevoel dat we er met onze aanpak en visie een

leemte kunnen opvullen.”

Warm onthaald

“Het klikt tussen de Nederlanders en ons”, vervolgt Frederik

Vaes. “We worden er warm onthaald, de gelegde contacten zijn

fijn.” Dat leidde in Maastricht tot een eerste reeks projectvoorstellen.

“Bijvoorbeeld om een leegstaand kantoorgebouw om

te bouwen tot zorghotel of tot een hip kantorencomplex met

allerlei flexdiensten. Of meer naar het centrum, aan het stadspark,

waar er plannen zijn om van het voormalige rusthuis Molenhof

een mix van wooneenheden voor lokale bewoners te

maken.” Pignanelli: “Dit project kan een welkom tegengewicht

vormen voor de eenheden die focussen op de kortdurende

verblijvers zoals toeristen, studenten en expats. Aan de kop van

het Bassin, in het opkomende Sphinx-kwartier, onderzoeken

“Een eerste deelname

aan een Amsterdams

project smaakte absoluut

naar meer.”

we of dan weer of twee aanpalende kantoorgebouwen omgebouwd

kunnen worden tot woonvormen met zorgfaciliteiten.

Verder zijn we in de running om de hoogste woontoren van

Nederlands-Limburg aan de A2 mee vorm te geven.”

Opvallend is dat het stuk-voor-stuk gaat om projecten die een

nieuwe invulling krijgen. “Dat klopt”, beaamt Vaes, “en kadert

ook in onze visie om die stukjes geschiedenis niet zomaar

overboord te gooien. Afbreken is gemakkelijk, maar de zoektocht

naar een nieuwe invulling, zoveel duurzamer.”

Zoveel meer dan bakstenen

“We kiezen hoe langer hoe meer voor dit soort projecten, die

de ruimte en tijd laten om op zoek te gaan naar kwaliteit”,

gaat Vaes verder. “In alles wat we doen willen we een positief

32 bouwenaanlimburg.eu


HASSELT IN DE STEIGERS

verschil maken voor álle partijen: voor de omgeving, voor de

bewoners, voor de ontwikkelaar of gemeente en voor ons. Natuurlijk

kun je je diensten leveren zonder meer, maar waarin

schuilt dan de meerwaarde?”

“Als een ontwikkelaar ons een vraag stelt, gaan we nooit zomaar

aan de slag om een passend antwoord te formuleren, maar willen

we in de eerste plaats weten of de vraag die hij stelt wel de

juiste is”, vult Pignanelli aan. “Dat zoeken we uit door ter plaatse

de mogelijkheden en noden van de omgeving na te gaan. Voor

elk project focussen we ons eerst op de context, want een gebouw

staat nooit op zichzelf. Denk maar aan mobiliteit, nieuwe

links met de omgeving, nieuwe inzichten, ….” Vaes: “Wat we

doen heeft dan nog maar weinig met bakstenen te maken. Diezelfde

visie heeft bijvoorbeeld in de omgeving van het gloednieuwe

Hasseltse stadskantoor heel wat in beweging gezet. En

dan zijn we als architect geslaagd in onze opzet.”

Die kritische attitude vormt niet alleen de rode draad in de

projecten van UAU collectiv. “Ook intern durven we mekaar

in vraag te stellen, die vrijheid vinden we belangrijk” vertelt

Pignanelli. “Daarom ook zijn we een collectief: we willen als

partners niet de pretentie hebben om het allemaal beter te weten

of een instituut worden dat gekoppeld is aan onze namen

en geen ruimte meer laat voor opvolging. Als wij ons werk

goed doen, stellen onze medewerkers ons na verloop van tijd

in vraag. En worden wij overbodig…. Maar voorlopig blijven

we nog even (lacht).”

In het centrum van Maastricht onderzoekt UAU Collectiv of een kantoorgebouw omgevormd kan worden tot een hip zorghotel.

“In alles wat we doen willen we een

positief verschil maken voor álle partijen:

voor de omgeving, voor de bewoners, voor

de ontwikkelaar of gemeente en voor ons.”

Over UAU collectiv

Met elk hun eigen achtergrond besloten Joris Diliën (projectontwikkeling), Frederik Vaes

(internationale masterplanning en leisure- en retailprojecten) en Massimo Pignanelli

(villabouw, retail- en interieurprojecten) om hun bureaus in 2015 te fuseren. Ze kregen

daarbij versterking van een vierde vennoot, Michel Janssens, die financieel directeur is.

bouwenaanlimburg.eu

33


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL

Nieuwe Keersluis in Limmel

geeft binnenvaart stevige boost

De oude keerschutsluis en brug aan het Julianakanaal in Limmel, nabij Maastricht zijn vervangen door een grotere keersluis

en een veiligere brug. Terwijl het achterland nog steeds beschermd wordt tegen overstromingen, passen nu ook grote

binnenvaartschepen tot 7.000 ton zwaar en 9 meter hoog netjes door de sluis. De nieuwe keersluis, op 24 mei officieel in

werking gesteld, maakt zo van de Maasroute één van de belangrijkste scheepvaartverbindingen van Europa.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Besix

De 80 jaar oude keerschutsluis vormde al

decennia lang een belangrijke schakel in de

Maasroute die België, Nederland, Duitsland

en Frankrijk met elkaar verbindt. Maar gezien

de beperkte doorvaarmogelijkheden drong

een verbreding en vergroting van de sluis zich

op. Door het verwijderen van de overbodige

schutfunctie heeft de nieuwe sluis nu één grote

doorvaarruimte. Voor de aanbesteding koos

Rijkswaterstaat, het uitvoerend agentschap van

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

in Nederland voor het eerst om voor een ‘nat’

object via een Design, Build, Finance & Maintaincontract

(DBFM) te werken.

“In 2002 zag een reeks projecten op de Maasroute

het levenslicht”, vertelt Ellen van Dronkelaar,

omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

“In totaal ging het om 52 maatregelen, klein en

groot, om de grotere scheepvaart te faciliteren.

Zo’n acht jaar geleden hebben we het Limmelproject

in gang gezet, toen nog in de vorm van

De nieuwe brug werd losgekoppeld van de sluis en kreeg een vrijliggend fietspad.

“De transparante en constructieve relatie tussen overheids- en

privépartner heeft in dit verhaal veel opgeleverd en dat is toch

wel een wezenlijk verschil tussen België en Nederland.”

34 bouwenaanlimburg.eu


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL

“Zowel het gesloopte materiaal van de oude keersluis

als de onderdelen van de nieuwe keersluis

werden over het water af- en aangevoerd.”

een Design & Construct-contract. Tot we in

2012 besloten om het project in een DBFMcontract

te gieten. BESIX/Rebel kwam uiteindelijk

als beste kandidaat uit de procedure.”

200 TON

Voor de Belgische bouwgroep was het bouwen

van een keersluis geen sprong in het diepe. “Dit

was de derde keersluis die we op ons bord

kregen”, verduidelijkt Ken Watzeels, technisch

manager bij BESIX. “We konden dus putten

uit de kennis van vorige projecten. Er zijn

verschillende types sluisdeuren: puntdeuren of

hefschuiven, zoals in Limmel. Het is belangrijk

dat zo’n hefschuif, 200 ton zwaar in dit geval,

mooi recht horizontaal op en neer gaat. Daarvoor

zorgen twee hydraulische cilinders die

met een olieleiding met elkaar in verbinding

staan. Via de olieleiding die over de deur loopt,

is er dus een verbinding van de ene cilinder naar

de andere gemaakt zodat ze met elkaar kunnen

communiceren op basis van zwaartekracht. Een

simpel en goedwerkend systeem dat ons veel

informatietechnologie en draaiende onderdelen

heeft bespaard.”

PARAMETERS

VOOR KORTING

Binnen de aanbesteding had Rijkswaterstaat

enkele parameters opgenomen waarop de

bouwenaanlimburg.eu

35


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL

aanbieding kon scoren. Tevredenheid van

gebruikers, de omgeving en de beheerder stonden

hoog op het lijstje en vooral een goede

werking van de sluis was belangrijk. “Wie standaard

de goedkoopste aannemer kiest, krijgt

op het vlak van kwaliteit een boemerang in het

gezicht”, vertelt Jelle Kieboom, omgevingsmanager

bij BESIX. “Daarom implementeerde Rijkswaterstaat

in het contract een clausule waarbij

je omwille van aanpak, risicobeperking, materiaalkeuze,

… punten kunt scoren en zo fictieve

korting kunt krijgen. Dat juichen wij toe.”

Zo werd bijvoorbeeld de scheepvaart gedurende

het hele bouwproces gegarandeerd,

werd gerecycleerd aanvulmateriaal gebruikt,

werden 3.500 vrachtwagens van de wegen

geweerd door materiaal over het water aanen

af te voeren en werd voor het maken van

de nieuwe brug boven de sluis gefocust op

de zwakkere weggebruiker. Van Dronkelaar:

“De oude brug was smal en onveilig, zonder

aandacht voor fietsers of voetgangers. Nu heeft

de brug een vrijliggend fietspad.”

GROOT DRAAGVLAK

Opvallend aan het project is het brede draagvlak

dat op voorhand werd gecreëerd. Cruci-

De nieuwe sluisdeur is een 200 ton zware hefschuif en werkt op twee hydraulische cilinders die via een

olieleiding met elkaar in verbinding staan.

aal in dat verhaal was de betrokkenheid

van de omwonenden. Kieboom: “In Nederland

is het gebruikelijk dat de gemeente een

welstandscommissie samenstelt die de buurt

vertegenwoordigt. Met die commissie zijn op

voorhand veel gesprekken gevoerd en afspraken

gemaakt.” Mooie voorbeelden van de

samenwerking tussen burger en bouwheer/

aannemer zijn het infocentrum dat tijdens de

werken werd geopend en de tijdelijke fietsbrug

die door BESIX werd geïnstalleerd. “Dat kost

geld, maar het wordt geapprecieerd door de

buurt en het levert contractueel veel punten

en de bijhorende fictieve korting op. De transparante

en constructieve relatie tussen overheids-

en privépartner heeft in dit verhaal veel

opgeleverd en dat is toch wel een wezenlijk

verschil tussen België en Nederland”, besluit

Watzeels.

De overbodige schutfunctie van de oude keersluis werd verwijderd waardoor de doorvaarruimte nu veel breder is.

Technische fiche

Bouwheer

Rijkswaterstaat (Nederland)

Hoofdaannemer

BESIX/Rebel

Architect

Quist Wintermans Architecten

(Rotterdam)

36 bouwenaanlimburg.eu


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL

Dag- en nachtwerk

De vernieuwde, grotere keersluis bij Limmel is nagenoeg klaar. Eén van de betrokken partijen was aannemersbedrijf

F.L Liebregts BV. In opdracht van hoofdaannemer Besix verzorgde dit bedrijf het grondwerk

en de sloopwerkzaamheden.

Tekst en beeld | F.L Liebregts BV

Projectleider Martin Derksen legt uit dat het

werk gefaseerd werd uitgevoerd. De eerste

fase was in 2016, met de voorbereiding en de

eerste sloopwerkzaamheden. “De nadruk lag

voor ons echter in 2017. Vorig jaar hebben we

het merendeel van de werkzaamheden uitgevoerd.

Omdat de waterweg in gebruik moest

blijven, hebben we de voorbereidende werkzaamheden

in 2016 deels overdag kunnen doen

en deels ’s nachts moeten doen. Het grondwerk

bestond uit het aanleggen van twee (nieuwe)

landhoofden, het verwijderen van twee oude

landhoofden, baggerwerk in het kanaal, bestortingswerk

van de kanaalbodem en de verlegging

van de bestaande Kanjel. De nieuwe landhoofden

zijn opgebouwd uit een gerecycled materiaal,

Ecofiller. Daarmee is mede een bijdrage

geleverd aan het Duurzaam Bouwen.”

De sloop van de oude sluishoofden stond eerst

’s nachts gepland maar is toch overdag uitgevoerd,

in overleg met Rijkswaterstaat en Besix.

Met name ingegeven door de veiligheid; een

prioriteit bij alle betrokken partijen. Continue

doorgang van de scheepvaart had organisatorisch

heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk

is het goed verlopen. Een kunststukje noemt

Derksen het slopen van de oude sluishoofden.

“Omdat die een enorme hoogte hadden van

26 meter boven de waterlijn en het werk vanaf

het water is uitgevoerd.” Voordat de oude brug

weggehaald kon worden, zijn er op andere locaties

nieuwe landhoofden aangebracht en is er een

nieuwe brug geplaatst. “Die ligt nu halverwege de

oude sluis.” Tot de werkzaamheden, vertelt Derksen,

behoorde ook het plaatselijk verstevigen van

de bodem bij de sluisdeuren. “Daarvoor hebben

we waterbouwstenen gebruikt, deels met beton

gegoten. Steeds met doorgang van het scheepvaartverkeer.

Dat vroeg om de nodige voorbereiding

en communicatie. Al met al zaten er veel

uitdagingen in het werk: het overdag slopen,

het werken in een waterweg die in gebruik is,

de omvang van de landhoofden… maar alles is

probleemloos verlopen.”

bouwenaanlimburg.eu

37


UW PARTNE R I N RAME N, DEURE N E N GEVEL S

Nijverheidsstraat 7 - 4715 RZ Rucphen - NEDERLAND - T 31 165-346420 - F 31 165-348395 - www.znrbv.nl

Zuid-Nederlandse Ramenfabriek B.V., opgericht in 1983, is een gerenommeerde en toonaangevende toeleverancier in de

bouwwereld, die zich richt op de engineering, productie en montage van stalen ramen, deuren, gevels en lichtstraatconstructies.

U hebt maar één aanspreekpunt. Wij tekenen, produceren en plaatsen het product.

Alle producten worden, vanaf het eerste moment, met de grootste zorg, in een

eigen moderne werkplaats vervaardigd, waarbij voldaan wordt aan de

kwaliteitseisen van het VMRG keurmerk, SKG/KOMO en de veiligheidsnormen van

het VCA* certificaat.

Door een snelle, meedenkende en degelijke uitvoering van haar projecten heeft de

Zuid-Nederlandse Ramenfabriek B.V. een aanzienlijke klantenkring opgebouwd in

alle segmenten van de bouw, woning- en zorg bouw en industrie. Onze

opdrachtgevers variëren dan ook van bouwondernemingen, architecten,

overheidsinstanties tot aan eindgebruikers.

Naast de productie en montage van standaard stalen profielsystemen, zoals

Jansen en Forster, kunnen wij ook op basis van specifieke klantwensen oplossingen op maat verzorgen. Bovendien hebben wij

ons gespecialiseerd in de productie en montage van brand-, inbraak-, uitbraak, kogel- en explosie werende puien en gevels.

Door onze zeer flexibele en veilige manier van werken, met kwaliteit hoog in het vaandel, zijn wij steeds in staat om de projecten

tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers te realiseren

Zuid Nederlandse Ramenfabriek b.v. – Nijverheidsstraat 7 – Rucphen

T 0165-346420 – F 0165-348395 – informatie@znrbv.nl – www.znrbv.nl

180201-10905__ZNR 1-2.indd 1 13-06-18 14:25

F.L. Liebregts B.V.

www.fl-liebregts.nl

E info@fl-liebregts.nl

T 013 514 14 23


KEERSLUIS / BRUG LIMMEL

Meelopen in de planning

De keerschutsluis bij Limmel (bij Maastricht) is vervangen door een grotere. Het bijbehorend gebouw werd door de

Zuid Nederlandse Ramenfabriek (ZNR) voorzien van glas. Tevens werden er enkele deuren geleverd en gemonteerd.

Kees Delcroix van ZNR vertelt: “Er waren geen specifieke eisen.”

Tekst | Zuid Nederlandse Ramenfabriek Beeld | Joep Deumes

Voor de raamstraten hebben we enkel veiligheidsglas toegepast; die zijn

zo’n 15 meter hoog. Verder hebben we deuren geleverd en gemonteerd

voor de technische ruimtes.” Het was een werk zoals ze vaker doen,

zegt hij. “We hebben een goede band met Besix, werken regelmatig

samen. Hier zijn we in de planning meegelopen. Na ons is het gebouw

van binnen verder afgerond.”

bouwenaanlimburg.eu

39


RECHT

WAT U MOET WETEN OVER

DE NIEUWE WET PEETERS

IN ZES VRAGEN

DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR ARCHITECTEN, AANNEMERS EN

ANDERE DIENSTVERLENERS IN DE BOUWSECTOR, VANAF 1 JULI 2018

1. WAAROM IS DEZE WET

TOT STAND GEKOMEN?

De wetgever wilde ten eerste de discriminatie

met de architect wegwerken, die wel verplicht was

zich te verzekeren en ten tweede de opdrachtgever

van werken nog beter beschermen.

2. WIE MOET ZICH

VERPLICHT VERZEKEREN?

Architecten en aannemers in de brede betekenis

van het woord, dus alle aannemers

die betrokken zijn bij de gesloten ruwbouw.

Ook andere dienstverleners in de bouwsector,

bijvoorbeeld studiebureaus moeten zich

verzekeren. Bouwpromotoren zijn uitdrukkelijk

uitgesloten van de wet.

3. WAT MOET ER

VERZEKERD WORDEN?

Het is verplicht om de beroepsaansprakelijkheid

te verzekeren, die de tienjarige aansprakelijkheid

dekt, beperkt tot de soliditeit, stabiliteit

en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw.

De verplichting geldt enkel voor woningbouw

gelegen in België, waarvoor de tussenkomst

van een architect noodzakelijk is.

4. WANNEER IS DE WET

NIET VAN TOEPASSING?

Gemeenschappelijke gebouwen vallen niet

onder de verplichte verzekering zoals bijvoorbeeld

studentenkamers, ziekenhuizen, enz.

5. VANAF WANNEER TREEDT

DEZE NIEUWE WET IN

WERKING?

De nieuwe wet geldt voor alle werken in

onroerende staat waarvan de stedenbouwkundige

vergunning wordt afgeleverd vanaf 1

juli 2018.

Karen Kelchtermans en Wim Mertens GEVACO ADVOCATEN (Beeld: Studio Leyssen Photograph)

6. WELKE GEVOLGEN HEEFT

DEZE NIEUWE WET?

Het toepassingsgebied is beperkt, nu de wet

enkel de tienjarige aansprakelijkheid in geval

van woningbouw betreft, maar de meest voorkomende

problemen vallen onder de aansprakelijkheid

voor licht verborgen gebreken. De

bouwkost zal ten gevolge van deze nieuwe wet

vermoedelijk stijgen en de vraag is of de wet

haar doel zal bereiken. Het is absoluut noodzakelijk

om te kijken of uw bedrijf valt onder het

toepassingsgebied en welke initiatieven u moet

nemen om aan de nieuwe wet te voldoen.

40 bouwenaanlimburg.eu


LA COUR BLEUE WEERT

EEN NIEUW

STUKJE WEERT

bouwenaanlimburg.eu

41


LA COUR BLEUE WEERT

Op de plek van het voormalig belastingkantoor in Weert verrees al eerder het nieuwe gemeentekantoor. Daarnaast bouwt

BAM Wonen gefaseerd aan een wooncomplex. De animo is groot: “La Cour Bleue is volledig verkocht.”

Tekst | Jac Buchholz Beeld | LWV/Kenneth Tan Fotografie

Bert Houben en Jeffry Savelkoul van BAM

Wonen noemen het een nieuw stukje Weert,

de samen met de gemeente Weert opgezette

binnenstedelijke ontwikkeling. “De gemeente

heeft er een tweelaagse, ondergrondse parkeergarage

met erboven het nieuwe gemeentekantoor

laten bouwen, wij sluiten daar met La Cour

Bleue (met in totaal 84 woningen) op aan. Dat

zie je bijvoorbeeld terug in de ronde vorm, die

de contouren van het gemeentekantoor volgt.

Daardoor ligt er tussen de gebouwen een

passage die langzaam het torengebouw van La

Cour Bleue in zicht brengt.”

Fase 1, vertellen ze, is al opgeleverd. Het betreft

36 zogenaamde Passage-appartementen – 25

huur- en 11 koopappartementen – die allemaal

verkocht en verhuurd zijn. In de plint bevinden

zich commerciële ruimtes. Aan fase 2 wordt

momenteel de laatste hand gelegd. Het betreft

de appartementen in het torengebouw – 21

Torenappartementen, een penthouse en 16

Stadsappartementen. Die variëren in omvang

en prijs. “Het penthouse is als laatste verkocht”,

merkt Jeffry Savelkoul op, “toen we al met de

afbouw bezig waren. Toch zijn we, net als bij de

andere appartementen, zo veel mogelijk ingegaan

op de wensen van de nieuwe bewoners.

Dat was soms lastig, maar we hebben het naar

tevredenheid kunnen invullen.” In de plint van

de toren liggen eveneens commerciële ruimtes.

Daar zal zich onder meer sterrenrestaurant

Bretelli vestigen. Tijdens fase 3 worden 10

grondgebonden stadswoningen aan de Wilhelminasingel

gerealiseerd. Bert Houben: “Daarmee

ontstaat een vanzelfsprekende loop naar de

verderop gelegen woonwijk.”

“Het hele project ligt rondom een

hof, vandaar het Franse woord

Cour in de naam.”

drie blauw als huiskleur.” Het ontwerp van het

complex en de stadswoningen is afkomstig van

Ritzen Architecten, als supervisor fungeerde

architectenbureau Inbo. Gekozen is, zegt Jeffry

Savelkoul, voor een fraaie afwerking met onder

andere horizontale banden bestaande uit twee

lagen witte steen en een combinatie van metselwerk

en prefab beton. Een deel van de appartementen

heeft Franse balkons, in een in het

oog springende uitvoering. “Er is verder gekozen

voor een grote diversiteit aan woningen, gericht

op verschillende doelgroepen, van starters tot

mensen met een meer dan gemiddelde beurs.”

Omdat de plannen alweer van een aantal jaren

geleden dateren, lag er nog niet de eis om

gasloos te bouwen. “De eerste plannen dateren

van 2006, het stedenbouwkundig plan van

2008 en met de bouw van de parkeergarage en

gemeentekantoor is in 2011 begonnen. Wij zijn

iets later gestart, als gevolg van de crisis.”

FRAAIE AFWERKING

Het hele project ligt rondom een hof, leggen

Savelkoul en Houben uit, vandaar het Franse

woord Cour in de naam. Ook het blauw heeft

een achterliggende verklaring. “Op die locatie

waren ooit de Belastingdienst, de Marechaussee

en het FNV gehuisvest. Die hebben alle

42 bouwenaanlimburg.eu


LA COUR BLEUE WEERT

Er is gekozen voor een grote diversiteit aan woningen, gericht op verschillende doelgroepen.

LOGISTIEK EN OMGEVING

Belangrijke aandachtspunten waren de logistiek

en de omgeving tijdens de bouw, legt Bert

Houben vervolgens uit. “Je bouwt middenin de

stad, dat heeft zo zijn consequenties. We hebben

een communicatieplan voor de omwonenden

opgesteld en er is een klankbordgroep opgericht.

Wat de aan- en afvoer betrof, hebben we specifieke

routes gekozen en de Wilhelminastraat

deels afgezet. Meest uitdagend was de Weerter

kermis die één keer per jaar plaatsvindt, één van

de grootste van Nederland die massa’s mensen

“Weert heeft er een divers, bij de

stad passend woonaanbod bij.”

op de been brengt.” En hoe zat het met de

ruimte voor een bouwplaats? “In het begin ging

het wel, toen was er nog braakliggende grond.

Maar naarmate het project vorderde, werd de

ruimte beperkt en hebben we bijvoorbeeld de

vaste kraan moeten verplaatsen.” De planning,

zo sluiten Savelkoul en Houben af, hebben ze

kunnen aanhouden. “Voor de zomer leveren

we de tweede fase op en in het najaar hopen

we de bouw van de grondgebonden woningen

te kunnen afronden. Dan heeft Weert er een

divers, bij de stad passend woonaanbod bij.”

bouwenaanlimburg.eu

43


LA COUR BLEUE WEERT

“We zijn meer dan installateur,

we zijn een partner in

duurzaamheid”

Natuurlijk zijn ze nog betrokken bij reguliere projecten. Maar de energietransitie vraagt om een andere benadering en Breman

Maasland heeft daarom een veranderingsslag ondergaan. Met onder meer nieuwe concepten waarbij verder wordt gekeken

dan de terugverdientijd. “We kijken nadrukkelijk ook naar het voordeel voor de opdrachtgever op de lange termijn.”

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Breman Maasland

Breman Maasland wil nog beter kunnen inspelen

op toekomstige uitdagingen en de opdrachtgever

zo optimaal mogelijk bedienen. Daarom heeft

het bedrijf zich onder andere opgesplitst in een

woningbouwtak en een utiliteitstak. Daarnaast

is Breman bezig de traditionele werkwijze te

vertalen naar een heel klantgerichte benadering.

Floris van ’t Verlaat, projectleider van het project

‘Prestatiegaranties’, geeft uitleg. “In onze branche

was het lange tijd normaal om op basis van een

bestek een installatie te leveren en monteren.

Daar bied je een aantal jaren garantie op. Maar

zo ga je voorbij aan veel informatie, informatie

Installatie in combinatie met warmtepompinstallatie

en zonnepanelen.

waar de opdrachtgever voordeel uit kan halen.

Zeker nu er grote veranderingen spelen.”

Dus wordt er nu gewerkt aan een concept, zegt

Van ’t Verlaat, dat als basis gaat dienen voor efficiënte

oplossingen op maat. “Feitelijk ontwikkelen

we diverse concepten. Er is er een voor

nieuwbouw en een voor bestaande woningen,

een voor grondgebonden woningen en een

voor gestapeld wonen. Voor opdrachtgevers als

woningcorporaties kan zo’n uitgewerkt concept

veel voordeel bieden.” Hij vertelt dat met deze

conceptmatige aanpak verder kan worden gekeken

dan alleen de terugverdientijd. “Er wordt

bijvoorbeeld ook gekeken naar het rendement

na de terugverdientijd, naar de onderhoudsperiode

erna, zodat de kosten voor onderhoud zo

laag mogelijk kunnen worden gehouden.”

Bedoeling is volgens Van ’t Verlaat om de

conceptuele benadering binnenkort voor het

eerst toe te passen bij een bouwproject met

nieuwbouwwoningen. “Op basis van de kennis

die we hebben, kunnen we per project vanuit

een concept kijken welke oplossing het beste

past. Omdat we ons inmiddels volop richten op

het beheren van de input, allerlei data, zullen we

daar steeds beter invulling aan kunnen geven.

Van installateur veranderen we zo in een partner

in duurzaamheid. Onze adviserende functie

wordt nog veel belangrijker. Over hoe de installatie

eruit gaat zien, maar ook over bijvoorbeeld

servicecontracten. Per project kunnen we zaken

tot op detailniveau uitwerken.”

Breman ontwikkelt diverse concepten. Er is er een voor

nieuwbouw en een voor bestaande woningen, een voor

grondgebonden woningen en een voor gestapeld wonen.

Het is een aanpak die in meerdere opzichten

duurzaam is, zegt hij. “Allereerst werken we aan

innovatieve, energiezuinige oplossingen met een

hoge mate van comfort. Maar we richten ons ook

op duurzame relaties met de opdrachtgevers.

Dat gaan we de komende jaren steeds verder

uitwerken. Op die manier gaat de opdrachtgever

ons nog meer dan nu zien als expert op het

gebied van duurzame en energiebesparende

oplossingen. En als complete partner die installaties

kan ontwerpen, engineeren, bouwen en

onderhouden. Een partner die daarnaast met

een gedegen advies tevens bijdraagt aan een zo

laag mogelijk energiegebruik en lagere kosten.”

44 bouwenaanlimburg.eu


Wie kan mij volledig ontzorgen als het

gaat om de installatie in mijn woning?

Breman Maasland is een veelzijdige en ervaren installatiespecialist werkzaam in seriematige

woningbouw. Of het nu gaat om verwarmingsinstallaties, ventilatie of loodgieterswerken:

Breman Maasland is uw installateur voor advies en uitvoering hiervan.

U zult merken dat we bij Breman altijd een stapje harder lopen. Het verschil zit ‘m in kleine

dingen, die groots aanvoelen. Benieuwd hoe dat werkt? Neem vrijblijvend contact op.

Breman Maasland

T 0475 59 30 30 E maasland@breman.nl

breman.nl


LA COUR BLEUE WEERT

DE DAKTUIN

meer dan groen alleen

Een fraaie daktuin heeft esthetische meerwaarde, voor bewoners en bezoekers. Maar de moderne daktuin is niet alleen een

groene oase, hij heeft eveneens een ‘blauwe’ functie. We hebben te maken met almaar heftigere regenbuien en op

de juiste manier aangelegd kan een daktuin bijdragen aan het vasthouden, verspreiden en hergebruiken van dat water.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Hans van de Beele

46 bouwenaanlimburg.eu


LA COUR BLEUE WEERT

“Er liggen volop kansen”, stelt Bram Legierse van Jonkers daktuinen. Legierse

is projectmanager daktuinen, al meer dan twintig jaar een specialisatie van

Jonkers. Met ‘kansen’ doelt hij op de watervasthoudende en -verspreidende

capaciteiten van (dak)tuinen. “Je hebt steeds hevigere regenval. Zodanig dat

rioleringen het niet meer aan kunnen. Zeker in stedelijk gebied moet je

dan inventieve oplossingen bedenken. Sterker nog, steeds meer gemeenten

eisen dat. Wij als bedrijf zijn daar al lange tijd mee bezig. Met het meedenken

over hoe water vast te houden in de bodem en het vervolgens met

beleid te laten wegstromen. Of hergebruiken. Regenwater is geen afval, je

kunt het bijvoorbeeld gebruiken om groen mee te bewateren. Daarmee

krijgt de daktuin naast een groen, esthetisch karakter eveneens een blauw

karakter. De groene tuin wordt ‘blauwgroen’.”

“Jonkers Hoveniers kreeg het

verzoek van BAM om binnen de

kaders van het architectonische

ontwerp een tuin te ontwerpen. Een

voorstel dat we bij goedkeuring

verder konden uitwerken.”

Jonkers daktuinen heeft dan ook steeds meer projecten met een ‘blauwgroen’

karakter, geeft Legierse aan. Als voorbeeld noemt hij La Cour Bleue

in Weert, een nieuwbouwproject van BAM Wonen. Daar is op het dak

van de ondergrondse parkeergarage, centraal tussen de hoogbouw en

de stadswoningen een daktuin of hof aangelegd. “De eerste fase is klaar,

binnenkort beginnen we met de tweede fase. We kregen het verzoek van

BAM om binnen de kaders van het architectonische ontwerp een tuin te

ontwerpen. Een voorstel dat we bij goedkeuring verder konden uitwerken.”

Dat was het geval, zegt Legierse. Hij legt uit dat in het voorstel van de

architect nog sprake was van een ‘kijktuin’, vooral fraai voor het oog. “Wij

hebben hem vervolgens ook een gebruiksfunctie gegeven, onder meer met

het oog op de tien stadswoningen die momenteel worden gerealiseerd en

waar naar verwachting vooral gezinnen met kinderen komen wonen.” Dus

kreeg het circa 900 vierkante meter grote gebied behalve groen onder

meer ook looppaden en speeltoestellen. Er staan eveneens 6 meerstammige

Amberbomen ofwel Liquidambar styracilfua, gekozen vanwege hun

fraaie uitstraling. Bijzonder is de bodem van de daktuin, een pakket van

60 centimeter dik, stelt Legierse. “Je zou denken dat het volle grond is.

Het dak fungeert als waterbuffer en kan veel water opnemen. Dit wordt

grotendeels gebruikt voor de beplanting en deels geleidelijk afgevoerd naar

een drainagebaan. Dit soort oplossingen zullen in de toekomst steeds meer

worden toegepast in de strijd tegen overlast van hoosbuien.” Zoals gezegd

begint Jonkers binnenkort aan de tweede fase van de aanleg. Daarnaast legt

het bedrijf de tuinen aan van de tien stadswoningen. “We verwachten in het

najaar te kunnen afronden.”

bouwenaanlimburg.eu

47


KOPPEN BOUW

“COMPLEXE

BOUWPROJECTEN?

JA, GRAAG”

Algemeen directeur Paul Koppen.

Het gaat weer goed in de bouw. Maar je moet je als

bouwbedrijf blijven onderscheiden, weten ze ook

bij Koppen Bouw. Dat bedrijf voert niet alleen uit,

maar denkt ook met de opdrachtgever mee over

de meest optimale oplossing. En die opdrachtgever,

zegt Paul Koppen, kan iedereen zijn. “We gaan niets

uit de weg, doen een kleine klus met net zo veel

plezier, als een omvangrijk werk.”

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Koppen Bouw

Koppen Bouw uit Weert is een modern bouwbedrijf

met een heel divers portfolio. Het

bedrijf doet veel nieuwbouw – van woningen

en kantoren tot appartementencomplexen

en hotels – en is eveneens gespecialiseerd in

renovatie- en restauratiewerkzaamheden. Paul

Antje van de Statie, Weert.

48 bouwenaanlimburg.eu


KOPPEN BOUW

Prefab raamkaders Hotel Roermond.

Koppen deed ervaring op bij BAM Utiliteitsbouw,

maar besloot uiteindelijk in het in 1979

door zijn vader opgerichte bouwbedrijf te stappen.

“Dat we zulke afwisselende projecten doen,

vind ik juist leuk. Het ene moment ben je bezig

met een nieuwe woning, het andere moment

sta je een monumentaal pand op te knappen.

Soms zijn het vooral reguliere werkzaamheden,

dan is het weer heel complex. Dat hebben we

graag, daar ligt voor ons de uitdaging.”

Hij ziet zich, in de hoedanigheid als aannemer,

als een soort regisseur, zegt Koppen. “Je stuurt

een groep mensen aan, met als doel tot een

goed resultaat te komen. De opdrachtgever valt

graag terug op onze kennis, geeft ons de ruimte

om dat goede resultaat ook daadwerkelijk te

bereiken. Die aanpak is overigens nooit standaard,

ieder project heeft zijn eigen kenmerken.”

Dat gebeurt uiteraard op een eigentijdse

manier, geeft hij aan, inspelend op de nieuwste

ontwikkelingen. “We maken bijvoorbeeld

tijdens de voorbereidingen gebruik van Building

Information Modelling (BIM), een heel gedetailleerd

3D-ontwerpmodel. Hanteren ook lean

planning, zeker nu je ziet dat bouwprojecten

heel korte doorlooptijden hebben. Een goede,

intensieve communicatie is dan van groot

belang. Want uiteindelijk willen we wel kwaliteit

“We maken tijdens de

voorbereidingen gebruik van Building

Information Modelling (BIM), een heel

gedetailleerd 3D-ontwerpmodel.”

Hotel Roermond.

bouwenaanlimburg.eu

49


KOPPEN BOUW

Feestelijke opening van Hotel Roermond.

hetzelfde. Dat is veel werk en bovendien foutgevoelig.

Om fouten te voorkomen hebben we

een mal gemaakt om zo de betonnen raamkaders

te creëren. Op deze betonnen kaders

zijn de gevelstenen als ‘strips’ bevestigd. Dat

soort slimmigheden, daar krijg ik energie van.”

Momenteel staat weer een mooi project van

een andere orde op het programma, zegt

Koppen. Het betreft een voormalige drukkerij

in Weert, ontworpen door architect Pierre

Weegels, die wordt gerenoveerd en getransformeerd

tot appartementencomplex met

24 appartementen en in de plint commerciële

ruimtes. “Bijzonder aspect bij dit werk is

dat er geen tekeningen of berekeningen van

het oude pand meer van zijn. Die zijn op enig

bieden. Daarom worden we ook het liefst zo

vroeg mogelijk bij een project betrokken. Zodat

we alle ins en outs kennen.”

Een van de recentere projecten waar Koppen

met plezier aan terugdenkt, is het nieuwe

Hotel Roermond bij het station. Een in het oog

springend gebouw, zegt hij, onder meer door

de gevels met de 155 identieke, gemetselde

raamkaders. “Een mooie uitdaging. We moesten

3.000 stukken natuursteen verwerken in

verspringend metselwerk. Allemaal precies

Kindcentrum Nieuwstad.

moment zoek geraakt. Dus hebben we het

gebouw digitaal ingemeten door middel van

een pointcloud.” Andere bijzonderheid is, zegt

hij, dat er een extra verdieping op het gebouw

komt. “Het is niet zo dat de constructie dat niet

zou kunnen dragen. Die is afgestemd op zware

drukpersen. Maar we moeten wel wat ingrepen

in de constructie uitvoeren. Gaten maken

voor het trappenhuis. En voor vides. Aan de

achterzijde komt namelijk een lichtstraat zodat

er voldoende lichtval in de appartementen is.”

Verder moeten er ingrepen worden uitgevoerd

om in het gebouw een aangenaam woonklimaat

te creëren, geeft Koppen aan. Daarom is

er onder meer veel aandacht voor isolerende

maatregelen. “Zo’n gebouw is in een andere tijd

met andere regels gebouwd en krijgt nu een

heel andere functie. Dat is complex ja, maar

zoals gezegd, dat doen we juist graag.”

50 bouwenaanlimburg.eu


Groen kleurt!

hoveniers . daktuinen . natuur . water

Groen kleurt daken! Jonkers,

uw daktuinspecialist voor

• Daktuinen/-begroeiingen

• Waterbergende retentiedaken

• Solar-/groendaken

• Design & Construct daktuinen

Beckersweg 52, 5915 PB Venlo T: 077 354 42 01 F: 077 351 95 15 E: info@jonkersdaktuinen.nl I: www.jonkersdaktuinen.nl

EEN RENOVATIE VAN UW EXTERIEUR OF EEN

TOTAALOPLOSSING VOOR UW INTERIEUR

brupaint

algemene schilderwerken

Henry Fordlaan 86 /1

3600 Genk

Tel: +32 89 86 67 78

info@brupaint.be

www.brupaint.be


MARIANENKLOOSTER VENLO

EIGENTIJDSE

ZORGOMGEVING IN EEN

GEBOUW VOL HISTORIE

Eens hadden de zusters Urselinen er onderdak en werd er lesgegeven in het grotendeels uit het eind van de

achttiende eeuw stammende klooster Marianum aan de rand van Venlo. Inmiddels is het gebouw nagenoeg

getransformeerd tot een luxe woonomgeving voor ouderen met dementie.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Boqo

52 bouwenaanlimburg.eu


MARIANENKLOOSTER VENLO

Het is inderdaad niet de gemakkelijkste weg die ze vaak kiezen, erkent Milko

de Hart van Stepping Stones Home & Care. Deze organisatie biedt mensen

met dementie een sfeervolle en vertrouwde woonomgeving. En die woonomgeving

mag vooral bijzonder zijn. Zoals het voormalig klooster Marianum

dat onder de naam Villa Dalia nu haar nieuwe functie krijgt. “Daar zijn flinke

ingrepen en het bijbehorende denkwerk voor nodig geweest. Het klooster

stamt uit 1885, met een aanbouw uit de jaren ’50, en dat moet je naar een

moderne, aangename woonomgeving brengen die ook nog eens optimaal is

afgestemd op een specifieke doelgroep. Dat is een flinke opgave.”

Met resultaat, zo wordt duidelijk tijdens de rondleiding door het sfeervolle

gebouw. De Hart geeft samen met uitvoerder Adde van der Meer

van Aannemersbedrijf Boqo tekst en uitleg. Ze wijzen onder meer op de

fraaie glas-in-loodramen op diverse plekken in het pand. “Gemaakt door

de bekende glasschilder Frans Cox. De ramen verkeerden niet meer in de

beste staat, sommige waren flink vernield, maar we hebben ze helemaal

in de oude staat laten opknappen. Ze geven een extra dimensie aan het

interieur.” En zo zijn meer authentieke onderdelen behouden, vertellen De

Hart en Van der Meer. Zoals ondersteunende bogen en de oude spanten

in het dak. Vanwege isolerende maatregelen is er tussen het dak en de rest

van het pand nu een vloer aangebracht. Ook de hoge ramen zijn in het

interieur verwerkt. “We hebben wel de kozijnen vervangen. Die waren niet

meer oorspronkelijk. In plaats van kunststof zitten er nu weer houten in.”

“Het klooster stamt uit

1885 en dat moet je naar

een moderne, aangename

woonomgeving brengen

die ook nog eens optimaal

is afgestemd op een

specifieke doelgroep.”

COMPLEX GEBOUW

Grootste uitdagingen, geeft Van der Meer aan, waren de complexiteit van

het pand en de constructie. Om het op haar nieuwe functie af te stemmen,

is er een nieuwe staalconstructie geplaatst. “Constructief is er veel gebeurd.

De dikte van de muren was daarbij wel eens lastig. Onder andere bij het

maken van nieuwe doorgangen en het plaatsen van de kozijnen.

bouwenaanlimburg.eu

53


MARIANENKLOOSTER VENLO

Verder hebben we het gebouw opnieuw ingedeeld.” Het plaatsen van de

installaties, vaak ook geen gemakkelijke opgave in bestaande omgevingen,

viel bij dit project mee, zegt hij. “Er was voldoende ruimte, onder andere

dankzij de verlaagde plafonds en de toepassing van voorzetwanden.” In

totaal zijn er nu 24 appartementen, allemaal verschillend en ruim tot zeer

ruim van opzet. De Hart wijst op de huiselijke sfeer, met intieme hoekjes

en het gebruik van materialen die de nieuwe bewoners zullen aanspreken,

zoals lambrisering met behang. “Op de benedenverdieping is een gezamenlijke

woonkamer met keuken voorzien en er is een ruimte voor een kapper,

fysio of pedicure. Tevens is er een royale was- en strijkruimte ingericht.”

Buiten, zegt hij, komt een tuin. Op het eigen terrein wordt tevens parkeergelegenheid

gecreëerd.

ONDERSCHEIDEND KARAKTER

Momenteel loopt de afbouwfase. Ook in deze fase wordt veel aandacht

besteed aan het creëren van een juiste sfeer voor de doelgroep, maakt

De Hart duidelijk. “We willen een bijzondere en aangename sfeer creëren.

Daar dragen panden als dit voormalig klooster aan bij. Het klooster stond

al een tijdje leeg en heeft met de transformatie een mooie, nieuwe maatschappelijke

functie gekregen. Zo willen we op steeds meer plaatsen in

Nederland actief zijn. En nee, daarbij gaan we moeilijke panden niet uit de

weg. Als ze maar een onderscheidend karakter hebben.”

HOME

PROFESSIONEEL DIBA IN VLOERTECHNIEK GROEP

VLOEREN MET EEN MISSIE

DIBA HOME

PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK

Totaaloplossingen in Elektrotechniek

Elektra – Domotica – Beveiliging – Datatechniek

KUNSTSTOFVLOEREN

VOOR ELK PROJECT

Verheggen Elektrotechniek B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat met het

hoogst mogelijke streven kwaliteit levert. Wij denken in integrale oplossingen

voor onze klanten. Dankzij onze platte organisatiestructuur kunt u rekenen op

een snelle en adequate service. Voortdurend zijn wij bezig met uitdagende

projecten in de zakelijke bouw, zowel nieuwe fabriekshallen, multifunctionele

accommodaties als transformaties van kantoren naar appartementen. Altijd

gericht op het creëren van waarde voor onze klanten.

0413 - 27 41 05 WWW.DIBAGROEP.NL

Meer weten?

Bel ons op 040 - 205 17 53 . Of stuur een mail naar

info@verheggen-elektro.nl

54 bouwenaanlimburg.eu

Naamloos-1 1

180201-11111_Verheggen

18-05-18 10:31

Elektrotechniek 1-4.indd 1 01-06-18 11:14


MARIANENKLOOSTER VENLO

Bijzondere vloeren voor

een bijzondere transformatie

Het Marianenklooster in Venlo is een monumentaal pand dat al sinds 1871 is gevestigd in Venlo. Om het monumentale

pand niet verloren te laten gaan, is besloten om het pand te transformeren naar een nieuwe woon- en leefomgeving

ten behoeve van ouderenzorg. Vloerenbedrijf van Rijbroek heeft als onderaannemer voor de dekvloeren ook

een bijdrage geleverd aan dit mooie transformatieproject van BOQO.

Tekst en beeld | Vloerenbedrijf van Rijbroek

Vloerenbedrijf van Rijbroek is specialist in gietdekvloeren. Anhydriet gebonden,

cementgebonden, lichtgewicht of snel bekleedbaar: het bedrijf stemt

de vloer af op het project. Dat Van Rijbroek van alle markten thuis is, is

opnieuw gebleken in het transformatieproject van het Marianenklooster.

Op de eerste verdieping is een aantal appartementen voorzien van een

isolatiemortel. Omdat de verdiepingsvloer circa acht centimeter uit waterpas

lag, is deze uitgevlakt met lichtgewicht isolatiemortel. Vervolgens is er

zes millimeter FonoFive contactgeluidisolatie aangebracht waarop vervolgens

de lichtgewicht anhydriet gietdekvloer is aangebracht met slechts een

soortelijk gewicht van 1.300 kilo per m³, wat resulteert in slechts een extra

belasting van ca. 50 kg/m².

Op de begane grond is een normale anhydriet gietdekvloer toegepast. De

badkamers zijn vanwege het afschot voorzien van een cementgebonden

dekvloer. Bij de andere verdiepingen is gebruik gemaakt van de isolatie van

Van Rijbroek, genaamd VR Airfloor Acoustic, waarop direct het leidingwerk

kan worden aangebracht.

“De klant staat op nummer 1, wij luisteren dan ook naar de wensen van de

klant en geven een deskundig advies”, aldus het bedrijf. Bij het Marianenklooster

is, naast een lichtgewicht gietdekvloer en de gangbare gietdekvloer

ook een zandcement dekvloer aangebracht in de badkamers van het kloos-

ter. Kortom een veelzijdig project waaruit blijkt dat Van Rijbroek thuis is in

alle mogelijkheden op het gebied van dekvloeren.

Een ander project van de BAM waar Vloerenbedrijf van Rijbroek een

bijdrage aan heeft geleverd is ‘La Cour Bleue’ in Weert; een woonplan

bestaande uit 36 passage appartementen, 21 torenappartementen, 16

stadsappartementen en 10 stadswoningen. Van Rijbroek heeft ook hier

zwevende anhydriet gietdekvloer mogen realiseren, welke voorzien waren

van de VR Airfloor Acoustic.

bouwenaanlimburg.eu

55


SANDERBOUT SITTARD

VERNIEUWD MAAR NOG

STEEDS VERTROUWD

De wijk Sanderbout in Sittard heeft een flinke transformatie ondergaan. Woningcorporatie ZOwonen verkocht een deel van de

199 woningen die ze daar bezat en sloopte de 102 overgebleven huizen grotendeels of geheel. Aan het project was een flinke

verhuisoperatie verbonden.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Erwin Krekels

De wijk Sanderbout in Sittard is ontstaan

aan het begin van de twintigste eeuw als

huisvestingsgebied voor mijnwerkers

Woningcorporatie ZOwonen had in het

gebied oorspronkelijk zo’n 199 woningen.

Daarvan werden er 87 verkocht.

Vervolgens werd er voor de overige een

herstructureringsplan opgesteld, vertelt

projectleider Jo Schaekens. “Die woningen

waren dringend aan renovatie toe.

Een deel hebben we gesloopt waarna

er 70 overbleven.” Van die resterende

woningen, zegt hij, had een deel karakteristieke

kenmerken zoals een bijzondere

kap en verlaagde gootaanzet. De

rest was qua bouwmassa en dakvorm

traditioneel. “Het eerste plan was om de

woningen met de specifieke kenmerken

te handhaven en te renoveren en om de

meer traditionele huizen te slopen en

vervangen. Na uitvoering van de eerste

planfase, waarbij 4 woningen werden

gerenoveerd, bleek echter dat de te renoveren

panden dusdanig slecht waren

56 bouwenaanlimburg.eu


SANDERBOUT SITTARD

“De woningen

waren allemaal nog

bewoond. Dat betekent

een langdurig en

intensief voortraject

dat is aangestuurd

door onze afdeling

herstructurering.”

dat werd besloten ze eveneens te slopen,

op de voorgevel na. Daarna zijn ze

wel in hun karakteristieke stijl nieuw gebouwd.

Ook de andere nieuw gebouwde

woningen sluiten daar qua uitstraling

bij aan.”

De nieuwe woningen hebben dus de

vertrouwde uitstraling van weleer. Ook

het stratenplan en het stedenbouwkundig

plan zoals die ooit zijn bedacht, werden

grotendeels gehandhaafd. Schaekens:

“Wat we wel hebben aangepast,

is het binnengebied. Dat hebben we

toegankelijk gemaakt voor parkeren.

Ook hebben we een ontsluiting van de

achtertuinen gerealiseerd.” Hij legt dan

uit dat aan het project een omvangrijke

verhuisoperatie was verbonden. “De woningen

waren allemaal nog bewoond.

Dat betekent een langdurig en intensief

voortraject dat is aangestuurd door onze

afdeling herstructurering. Een belangrijk

traject, waarin de toon gezet wordt voor

het verdere proces en waarbij je met de

bewoners in gesprek gaat, ze goed informeert

over het hoe en waarom en inventariseert

wie definitief wil verhuizen en

wie tijdelijk gaat verhuizen, om vervolgens

terug te keren. Maar ook een traject

waarin je afspraken maakt over verhuisvergoedingen,

vergoedingen voor zelf

aangebrachte voorzieningen en eventuele

huurgewenning.”

bouwenaanlimburg.eu

57


SANDERBOUT SITTARD

Dat was, zegt Schaekens, medio 2016

allemaal geregeld. Vervolgens werd met

de werkzaamheden begonnen. Die zijn

inmiddels afgerond en de laatste huizen

zijn weer bewoond. Hoofdaannemer

bij het project was Van Wijnen Sittard

bv. “Dat is één van onze vaste partners,

waar we langdurige afspraken mee hebben.

Afspraken die verder gaan dan bij

een regulier bouwproject. Van Wijnen

staat ook voor de kwaliteitszorg en

neemt tijdens zo’n project een deel van

onze taken over. Zijn er tijdens of kort na

de realisatie problemen die bouwgerelateerd

zijn, dan kunnen bewoners zich

tot Van Wijnen wenden. Dat was bij de

eerste projecten even wennen, maar inmiddels

is het routine en bij dit project

is het goed gelopen. We hebben de wijk

met de nieuwbouwwoningen een flinke

kwaliteitsimpuls gegeven.”

“Zijn er tijdens of kort na

de realisatie problemen die

bouwgerelateerd zijn, dan

kunnen bewoners zich tot Van

Wijnen wenden.”

58 bouwenaanlimburg.eu


VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

bouwbedrijf

dohmen beek b.v.

“Innoverend bedrijf dat al

meer dan 65 jaar ervaring

heeft in sloop van gebouwen

en renovatiewerken”

voor ouderwets

vakmanschap

Dohmen Beek BV is een gerenommeerd metselbedrijf gevestigd in

het limburgse Beek. Ons werkgebied betsaat uit Zuid-Nederland,

Belgie en Duitsland. Metselbedrijf Dohmen is groot geworden door

klein te blijven. Professionaliteit vullen wij aan met een persoonlijke

benadering van de projecten en uiteraard vakmanschap. Hierdoor zijn

wij in staat alle soorten projecten perfect uit te voeren, van renovatie

en restauratie tot nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden.

Sandersweg 194 - 6219 NW Maastricht - +31 43 3520048 - info@hpdemorec.nl

www.hpdemorec.nl

Geverikerstraat 71 6191 RP Beek

046 437 13 52 info@dohmenbouw.nl

www.dohmenbouw.nl

s-

180201-10497_HP Demorec 1-4.indd 1 22-06-18 15:13

Stel uzelf op de hoogte

met 'n dak van Gielen.

Iemand die zich op de hoogte stelt, wordt doorgaans goed geïnformeerd.

Iemand Deze die zich informatie op de is hoogte vooral stelt, van belang wordt als doorgaans het om 'n goed dak boven geïnformeerd. uw hoofd gaat.

Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit

Deze informatie is vooral van belang als het om 'n dak boven uw hoofd gaat.

dak realiseren kan.

Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit

Maar niet alleen dat, ook de keuze van het dak zelf, de konstruktie, het bekledingsmateriaal

kan. en de service zijn waardevolle aspekten.

dak realiseren

Maar niet Wat alleen dit alles dat, betreft ook bent de keuze u bij Gielen van het werkelijk dak zelf, ONDER de konstruktie, DAK. het bekledingsmateriaal

en de service zijn waardevolle aspekten.

Wat dit Neem alles betreft 'ns kontakt bent op u en bij ervaar Gielen waarom werkelijk wij op ONDER elk dak 10 DAK. jaar garantie geven.

Want een dak van Gielen steekt boven alles uit!

Stel uzelf op de hoogte

met 'n dak van Gielen.

Stel uzelf op de hoogte

met Stel 'n dak uzelf van op Gielen. de hoogte

met 'n dak van Gielen.

! VEBIDAK

DAKBEDEKKINGEN BV

info@gielendakbedekkingen.nl

Belfeld Telefoon 077-373 51 00

Stel

Iemand die zich uzelf

op de hoogte stelt, wordt op

doorgaans de

goed geïnformeerd.

hoogte

DAKBEDEKKINGEN BV

Deze informatie is vooral van belang DAKBEDEKKINGEN als het om 'n dak boven uw hoofd BV gaat.

VEBIDAK

VEBIDAK Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

met

dak realiseren kan.

'n dak van Gielen.

info@gielendakbedekkingen.nl

info@gielendakbedekkingen.nl

Belfeld Telefoon 077-373 51 00

Maar Iemand niet die alleen zich op dat, de ook hoogte de keuze van het dak zelf, de konstruktie, het bekledingsmateriaal

Iemand die en zich de op service de hoogte zijn

Belfeld Telefoon 077-373 51 00

DAKBEDEKKINGEN

stelt, wordt doorgaans goed geïnformeerd.

waardevolle stelt, wordt aspekten. doorgaans goed geïnformeerd. BV

Deze informatie is vooral van belang

Wat Deze dit informatie alles betreft is vooral bent u van bij belang Gielen Heerlen als het om

als werkelijk het om Telefoon 'n dak boven

ONDER 'n dak boven DAK. 045-574 uw hoofd

uw hoofd 04 95 gaat.

jij diegene die

VEBIDAK

gaat.

Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

Kennis en ervaring spelen een belangrijke Eindhoven rol Telefoon bij de keuze 040-242 van een bedrijf 87 45dat dit

dak realiseren kan.

Stel uzelf op de hoogte

Neem dak realiseren 'ns kontakt kan. info@gielendakbedekkingen.nl

op en ervaar waarom wij op elk dak 10 jaar garantie geven.

s-

Maar niet alleen dat, ook de keuze van het dak zelf, de konstruktie, het bekledingsmateriaal

en de service zijn waardevolle aspekten.

Maar niet alleen dat, ook de Belfeld keuze van het Telefoon dak zelf, de konstruktie, 077-373 het 51 bekledingsmateriaal

een en de service dak zijn van waardevolle Gielen aspekten. steekt boven alles uit!

00

Want

met 'n dak van Gielen.

Wat dit alles betreft bent u bij Heerlen Gielen werkelijk Telefoon ONDER DAK. 045-574 04 95

Wat dit alles betreft bent bij Gielen werkelijk ONDER DAK.

s-

s-

Stel uzelf op de hoogte

met 'n dak van Gielen.

Neem 'ns kontakt op en ervaar waarom wij op elk dak 10 jaar garantie geven.

Want een dak van Gielen steekt boven alles uit!

Eindhoven Telefoon 040-242 87 45

Neem 'ns kontakt op en ervaar waarom wij op elk dak 10 jaar garantie geven.

Neem 'ns kontakt op en ervaar waarom wij op elk dak 10 jaar garantie geven.

Want een dak van Gielen steekt boven alles uit!

Stel uzelf op de hoogte

met 'n dak van Gielen.

DAKBEDEKKINGEN BV

Bel voor gratis dakadvies

! info@gielendakbedekkingen.nl

Belfeld Telefoon 077-373 51 00

DAKBEDEKKINGEN BV

Als je in een

verkoopgesprek de

“pijn”

van de klant niet kan

identificeren, dan ben

VEBIDAK

DAKBEDEKKINGEN

DAKBEDEKKINGEN

BV

BV

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

info@gielendakbedekkingen.nl

VEBIDAK

! info@gielendakbedekkingen.nl

Bel voor

Belfeld DAKBEDEKKINGEN info@gielendakbedekkingen.nl gratis

Telefoon 077-373 51

dakadvies

BV 00

Belfeld Telefoon 077-373 51 00

VEBIDAK

Belfeld Telefoon 077-373 51 00

DAKBEDEKKINGEN

Heerlen Telefoon 045-574 04 BV

95

info@gielendakbedekkingen.nl

Belfeld Telefoon 077-373 51 00

VEBIDAK

Sta op 'n Eindhoven dak Telefoon van 040-242 Gielen

87 45

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

VERENIGING DAKDEKKERSBRANCHE NEDERLAND

info@gielendakbedekkingen.nl

info@gielendakbedekkingen.nl

Belfeld

Belfeld

Telefoon

Telefoon

077-373

077-373

51

51

00

00

dan sta je Heerlen

Heerlen

bovenaan.

Telefoon

Telefoon

045-574

045-574

04

04

95

95

DAKBEDEKKINGEN BV

Eindhoven

Eindhoven

Telefoon

Telefoon

040-242

040-242

87

87

45

45

VEBIDAK

belgie1.sandler.com +32 (0) 472 info@gielendakbedekkingen.nl

261 363 ccuppens@sandler.com

Iemand die zich op de hoogte stelt, wordt doorgaans goed geïnformeerd.

Deze informatie is vooral van belang als het om 'n dak boven uw hoofd gaat.

Belfeld Telefoon 077-373 51 00

Sta op 'n dak van Gielen

Kennis en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuze van een bedrijf dat dit

dak realiseren kan.

Bel voor gratis dakadvies

Maar niet alleen dat, ook de keuze van het dak zelf, de konstruktie, het bekledingsmateriaal

dan sta

en de service

je

zijn waardevolle

bovenaan.

aspekten.

Wat dit alles betreft bent u bij Gielen werkelijk ONDER DAK.

VEBIDAK

pijn doet.

Bel voor gratis dakadvies


- 60 jaar kennis en ervaring - 30 gespecialiseerde advocaten

- advies en bijstand in het bouwrecht

• zowel in de vergunningsfase als tijdens de uitvoering van bouwwerken

• zowel in het private bouwrecht als in het kader van overheidsopdrachten

- voor particulieren, bedrijven & overheden

GEVACO Advocaten

Paalsesteenweg 81

3580 BERINGEN

telefoon 011/42.53.00

email gevaco@gevaco.be

www.gevaco.be

Liften en roltrappen

Technologie voor eco-efficiëntie

Maximale flexibiliteit en prestaties

Van elke 10 nieuwe liften die in Europa

worden geïnstalleerd, is er één van Orona.

Wereldwijd zijn er 250000 liften met

Orona-technologie.

Eerste liftfabrikant ter wereld met

certificaat voor Milieuvriendelijk

Ontwerpen (ISO 14006).

Orona The Netherlands

Tel. 0172 – 446116

info@orona.nl

www.orona.nl

Nieuwe installaties

Onderhoud

Modernisering

Vervanging


WERKGELEGENHEID

‘Grootste uitdaging

is om gekwalificeerd

personeel te vinden’

Chris Slaets ziet

Limburgse bouwsector

en aantal vacatures groeien

Chris Slaets: “De bouwsector in onze provincie veert weer op, maar de bedrijven krijgen de vacatures niet langer ingevuld.”

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw Limburg, heeft goed en slecht nieuws. “De bouwsector

in onze provincie veert weer op, maar de bedrijven krijgen de vacatures niet langer ingevuld. Hierdoor laten

we heel wat kansen schieten.”

Tekst | Geert Houben Beeld | Confederatie Bouw Limburg

Enkele cijfers: in 2017 realiseerden de bijna 9.400 bouwbedrijven in

Limburg een omzet van 5,6 miljard euro, een stijging van 47% op tien jaar

tijd. Ook qua tewerkstelling gaan de cijfers in een stijgende lijn. Zo zijn

vandaag 24.000 Limburgers of 6,5% van de werkenden aan de slag in de

bouw. Mooie cijfers, maar ze kunnen nog beter. “Er is voldoende werk. Er

zijn massa’s vacatures, maar heel wat bouwbedrijven krijgen die lege plekken

niet ingevuld. Momenteel tellen we zelfs bijna het dubbele aantal openstaande

vacatures ten opzichte van begin vorig jaar. Het personeelstekort is

één van de grootste uitdagingen voor de Limburgse bouwbedrijven.”

ACTIEPUNTEN

De Confederatie Bouw neemt allerhande initiatieven om het tekort in te

perken. “Toch is het dweilen met de kraan open, maar opgeven doen we

niet. Momenteel hebben we meerdere acties lopen. Via de First Lego League

willen we kinderen motiveren om voor een technisch beroep te kiezen. Met

ons sociaal fonds Constructiv vinden wij het belangrijk dat deze jongeren hun

weg naar de sector vinden en de kans krijgen om bij te leren en ervaring op

te doen. Uiteindelijk maken ze een vlotte overstap naar hun eerste job.”

DUAAL LEREN

Een ander punt voor Slaets is inzetten op duaal of alternerend leren. “Jongeren

wisselen dan de schoolbanken af met een activiteit op de werkvloer. Ze

combineren theorie en praktijk. Ten slotte trachten we de overgang naar

de arbeidsmarkt van jongeren van nabij te begeleiden. Wanneer jongeren

van de schoolbanken komen met een erkend diploma in handen, helpen

we hen verder naar hun eerste job. De toekomst in Limburg beloof je niet,

maar bouw je samen”, besluit Slaets, die op 23 augustus het glas heft om

het 30-jarig bestaan van de Jongerenkamer te vieren.

bouwenaanlimburg.eu

61


LIMBURGS BOUWDEBAT

brengt bouwbedrijven en

gemeenten dichter bij elkaar

Veel gemeenten buigen momenteel hun hoofd over complexe (bouw)opgaven. Tijdens de coalitieonderhandelingen

moeten lokale politici onder meer knopen doorhakken over het bouwen van nieuwe woningen, de verduurzaming

van bestaande gebouwen en het onderhouden van hun infrastructuur. Bouwend Nederland stuurde informateurs in

het land hiervoor een brief met aanbevelingen. Daarnaast brengt de organisatie van bouw- en infrabedrijven regelmatig

op regionaal niveau bouwbedrijven en gemeenten bij elkaar om de samenwerking te optimaliseren.

Tekst en beeld | Limburgs Bouwdebat

62 bouwenaanlimburg.eu

Van links naar rechts: Raja Fick-Moussaoui, John Kreugel, Huibert Roost en Bob Vostermans.


LIMBURGS BOUWDEBAT

Het Limburgs Bouwdebat in Roermond op 8 maart jl. is daarvan een goed voorbeeld. Met

80 bouwbedrijven en 30 lijsstrekkers/wethouders was er een goede basis om in de ECI

Cultuurfabriek de volgende drie onderwerpen te bespreken:

BLIJF INVESTEREN IN DE

LIMBURGSE BOUW & INFRA!

Het aantal huishoudens in Limburg groeit volgens het Planbureau voor de Leefomgeving

in elk geval tot 2029. Er is behoefte aan hoogwaardige en betaalbare

koop- en huurwoningen en stadsappartementen. De gemeente Roermond

vertelde dat ze in de gemeente nu ‘nee’ moeten verkopen, omdat ze niet

meer ruimte krijgen van de provincie. Bij het project Roerdelta fase 1

waren meer dan 100 biedingen op 10 woningen! Gedeputeerde Hans

Teunissen van de provincie Limburg staat gelukkig open om hierover

met de gemeente te overleggen. “De grote opgave in Limburg zit niet

in grootschalige nieuwbouw, maar in het verduurzamen van particuliere

woningen”, zegt René Meyboom, Regiomanager Zuid bij Bouwend Nederland.

“Gemeenten als Brunssum, Echt-Susteren, Maastricht en Sittard-Geleen

willen graag de regierol voor gemeenten versterken bij verduurzaming.

bouwenaanlimburg.eu

63


LIMBURGS BOUWDEBAT

“De grote opgave in Limburg zit niet in

grootschalige nieuwbouw, maar in het verduurzamen

van particuliere woningen.”

Na analyse van de verkiezingsprogramma’s is het opvallend te zien dat

bij veel Limburgse gemeenten te weinig aandacht is voor het sturen

op schaalvergroting. Verduurzaming wordt pas betaalbaar en mogelijk

als gemeenten samenwerken met ondernemers. Dus niet woning voor

woning, maar hele wijken ineens verduurzamen.”

SAMEN ZORGEN VOOR

VOLDOENDE INSTROOM?

Hoe zorgen we dat er voldoende medewerkers zijn om deze grote

opgave te volbrengen? “We hebben de vergrijzing jaren geleden voorzien

en werken sindsdien heel bewust met veel leerlingen en jonge instromers”,

aldus Eric Smeets van Mertens Bouwbedrijf uit Weert. “Elk jaar

willen we 5 tot 10 leerlingen laten instromen, dat is een forse investering!

Wij hebben relatief weinig problemen met het vinden van nieuwe medewerkers.”

Volgens wethouder Bob Vostermans van de gemeente Peel en

Maas is er in Limburg minder dan 4% werkloosheid, en dan ontkom je

niet aan arbeidsmigranten. Frank Dijkhuis, Directeur Smeets Bouw uit

Maastricht bevestigde dit: “Natuurlijk moeten we werken aan imago

en instroom van jongeren in de sector. Maar dan nog hebben we niet

voldoende mensen. De kaartenbakken zijn leeg, wij kijken met twee ogen

naar het buitenland, namelijk Spanje en Roemenië.”

In 2018 studeren op Limburgse mbo- en hbo-gerelateerde bouw- en infraopleidingen

755 studenten. De huidige aantallen staan in schril contrast

met de huidige en toekomstige arbeidsmarktvraag. Daarom zijn in 2017 de

Limburgse bouwbedrijven, onderwijsinstellingen en de provincie Limburg

een meerjarige samenwerking gestart in de ontwikkeling van het Centrum

voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving Limburg. Dat betekent

een forse investering in de bouw-/infra-opleidingen voor de komende vier

jaren. Daarnaast is er de campagne ‘Je gaat het maken’, een initiatief van

Bouwend Nederland gericht om zoveel mogelijk jongeren en zij-instromers

te laten kiezen voor een opleiding in de bouw en infra.

SAMENWERKEN OVERWINT UITDAGINGEN

Dat gemeenten en aannemers steeds meer samen zoeken naar oplossingen

blijkt bijvoorbeeld in de gemeente Peel en Maas. Partijen zijn in

een vroeg stadium samen gaan zitten om oplossingen rondom woonbehoeften

te zoeken, dus geen opdracht maar een samenwerking. “We

zijn op de goede weg en het is belangrijk om de dialoog te blijven

aangaan”, concludeert René Meyboom. “Om meer inzicht te geven in

de Limburgse bouw en infra nodigt Bouwend Nederland alle gekozen

wethouders graag uit deel te nemen aan onze ‘Masterclass Wethouders’

in september.”

64 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Onderwijs en ondernemen:

Praktijk en theorie raken steeds

meer met elkaar vervlochten

Een veel gehoorde kreet uit het bedrijfsleven: scholen geven leerlingen niet de kennis mee waarmee ze in de praktijk uit de voeten

kunnen. Reactie uit het onderwijs: geef ons de juiste input, zodat we beter afgestemd onderwijs kunnen bieden. Het is wat zwartwit

gesteld, maar er zat een gat tussen theorie en praktijk. Daar komt echter steeds meer verandering in.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | pxhere.com

Een vaak gehoorde opmerking in het

technisch onderwijs: hadden we nog

maar een ambachtsschool. Of het

meester-gezel-systeem. Wie het huidige

technisch onderwijs onder de

loep neemt, ziet een ontwikkeling

die weer die kant op gaat. Bedrijfsleven

en onderwijs nemen het initiatief

om vakmensen op te leiden met

praktijkgerichte kwaliteiten. Dat is op

de pagina’s hierna goed terug te zien.

Neem de centra voor innovatief vakmanschap

en soortgelijk. Gericht op

de gehele onderwijskolom en bedoeld

om adequate medewerkers af te leveren.

Praktijk en theorie raken zo steeds

meer vervlochten, als reactie op allerlei

ontwikkelingen in de markt. Een

markt die vraagt om personeel met

specifieke vaardigheden.

Die vraagt om personeel, punt. Want

daar ligt eveneens een grote uitdaging,

voor de techniek, maar ook voor andere

sectoren. Of het nu krimp of ontgroening

wordt genoemd, de instroom bij

scholen, en daarmee naar de arbeidsmarkt,

loopt terug. Dus is het zaak om

jongeren voor een bepaald vakgebied te

interesseren, om beleving te bieden. Te

laten zien dat techniek heel veelzijdig

is, heel breed ook, met uiteenlopende

carrièrekansen. Daar zijn onderwijs en

bedrijfsleven momenteel volop mee bezig.

Door jongeren op allerlei manieren

met de techniek te laten kennis maken,

maar eveneens de opleidingsmogelijkheden

te verbreden. Op de volgende

pagina’s een impressie van de ontwikkelingen

die momenteel gaande zijn in

onder andere het technisch onderwijs

in Limburg.

bouwenaanlimburg.eu

65


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

‘In de bouw ben je

onderdeel van een team

dat iets moois realiseert’

Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Bouwbedrijven zien het aantal opdrachten toenemen. Obstakel daarbij is dat

er een schaarste dreigt – of soms al is – aan goed personeel. Bedrijfsleven en onderwijs zijn op allerlei manieren op zoek

naar jongeren en zij-instromers die in de bouw willen werken. Bouwmensen Limburg doet dat vanuit het bedrijfsleven.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Ruud Strobbe

66 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

“Kies niet voor

de doodlopende weg, maar

richt je eens op een sector

waarin veel en divers werk

te vinden is en die allerlei

doorgroeimogelijkheden biedt.”

bouwenaanlimburg.eu

67


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Bouwmensen is een coöperatieve vereniging

van bouw- en infra-opleidingsbedrijven

die door heel Nederland actief is.

Belangrijke doelstelling, vertelt directeur

René Mobers van de Limburgse afdeling,

is te zorgen dat er ook in de toekomst

voldoende vakbekwaam personeel is. Dat

gebeurt met opleidingen, zegt hij, maar

tevens met allerlei andere initiatieven

waarmee mensen voor de sector worden

geworven. “Dat doen we samen met

betrokken partners. We willen jongeren,

maar bijvoorbeeld ook zij-instromers laten

zien welke mooie carrièremogelijkheden

de bouw te bieden heeft. Dat is veel

breder dan de meeste mensen denken.

Het plannen, ontwerpen en begeleiden

van een project, en noem maar op, is net

zo goed onderdeel van een bouwproces.”

Behalve dat er van de bouw een wat verkeerd

beeld bestaat, zegt Mobers, is er ook

een tendens te zien dat jongeren er vaak

voor kiezen door te studeren en naar het

hbo te gaan. Daar is niets mis mee, stelt hij,

tenzij het scheefgroei veroorzaakt. “Dat

zie je nu gebeuren. Het aantal vakmensen/mensen

met een mbo-achtergrond,

neemt af. Je ziet bijvoorbeeld een grote

groep havisten rechtstreeks naar het hbo

gaan. Een belangrijk deel haakt echter op

den duur af en behaalt dus geen diploma.

Onze boodschap luidt dan ook: ben slimmer,

kies niet voor de doodlopende weg,

maar richt je eens op een sector waarin

veel en divers werk te vinden is en die

allerlei doorgroeimogelijkheden biedt.”

Dat was ook de basis, geeft Mobers aan,

waarmee Bouwmensen zo’n 30 jaar geleden

werd opgericht. Om jongeren met

gerichte opleidingen voor te bereiden op

een baan in het bedrijfsleven. “Dat doen

we in goede samenwerking met de mboonderwijsinstellingen

Gilde Opleidingen,

Arcus en Leeuwenborgh (nu Techniekcollege)

waarbij wij als bedrijfsschool

fungeren en het praktijkdeel grotendeels

op ons nemen. Dat doen we op diverse

locaties in Limburg.”

“Belangrijke doelstelling

is te zorgen dat er ook in

de toekomst voldoende

vakbekwaam personeel is.”

Mobers. Op allerlei manieren. Zo wordt

er in het voortgezet onderwijs geworven

en zijn er open dagen, presentaties,

meeloopdagen en snuffelstages. Samen

met de onderwijsinstellingen kan

Bouwmensen zowel een BOL-opleiding

als een BBL-opleiding aanbieden. Leren

en werken met baangarantie, dus. Dankzij

de samenwerking met bedrijven zijn

er volgens Mobers veel werkplekken

beschikbaar. Daarnaast is er het Centrum

voor Innovatief Vakmanschap dat

zich aan de hand van vier thema’s richt

op de laatste stand van de techniek. “De

ontwikkelingen gaan snel en de bedrijven

hebben behoefte aan mensen met

up-to-date kennis. We werken dus aan

onderwijsvernieuwing. Een samenwerking

tussen onderwijs en bedrijven in

de provincie. Opleiden met de technieken

op interessante locaties met

de nieuwste apparatuur en volgens de

nieuwste regels en methodes. Door dat

in de praktijk te laten zien, maak je het

heel tastbaar en heel aantrekkelijk.”

Mobers weet dat de aantrekkende vraag

niet alleen kan worden opgevangen met

jongeren, vanwege de ontgroening. . Hij

noemde al het belang van zij-instromers.

“Je kunt denken aan mensen die ooit in

de bouw hebben gewerkt en een terugkeer

overwegen, maar bijvoorbeeld ook

aan statushouders of mensen die een carrièreswitch

willen maken. Die moeten wel

eerst weer naar een bepaald kennisniveau

worden gebracht. We hebben met de Provincie

een convenant afgesloten waardoor

we de mogelijkheid hebben mensen met

wat afstand tot de arbeidsmarkt goed te

begeleiden. Wat we bij alles wat we doen

nadrukkelijk willen laten zien, is de diversiteit

van de bouwsector en de verschillende

rollen die iemand erin kan spelen.

Een rol waarbij je onderdeel bent van een

team. Een team dat iets moois realiseert.

Aan ons de taak die beleving op te wekken

en te laten zien dat er voor elk talent

op elk niveau ook een passende functie

binnen de bouw in infra bestaat.”

Naast het opleiden heeft het werven

van nieuwe instroom (jongeren en zijinstromers)

veel aandacht, herhaalt

68 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

CIVIL maakt werk

van installatiewerk

InstallatieWerk Zuid Oost (IWZO) is een initiatief van werkgevers uit de installatiebranche met als doel om

werknemers goede praktijkvaardigheden bij te brengen. Dat gebeurt tegenwoordig ook met studenten, onder

de noemer CIVIL (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg), een initiatief dat samen

met ROC Gilde Opleidingen is opgezet.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | IWZO

bouwenaanlimburg.eu

69


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Er zijn inmiddels onder de vleugels van

het bestuur van IWZO een aantal takken

actief, zo begint directeur Jack van Boxmeer.

Dat is allereerst Flexpool waarbinnen

collega-bedrijven elkaars medewerkers

kunnen lenen. “Als het bij het ene

bedrijf even wat rustiger is en bij het

andere wat drukker, dan kunnen ze zo elkaar

van dienst zijn.” Daarnaast is er een

afdeling P&O waar een human resources

manager actief is die met name kleinere

mkb-bedrijven zonder personeelsafdeling

van dienst is. “Hij begeleidt en adviseert

over de cao, reïntegratie en soortgelijke

zaken.” En dan is er InstallatieWerk

waar opleidingen en trainingen worden

verzorgd, zowel aan jongeren, zij-instromers

als zittend personeel. “Mannen en

vrouwen”, benadrukt Van Boxmeer. Hij

noemt het een voortzetting van de vroegere

bedrijfsscholen.

Dat opleiden gebeurt in samenwerking

met de ROC’s in Limburg en in de regio

Eindhoven-Helmond. Beide partijen, zegt

Van Boxmeer, hebben te maken met een

aantal soortgelijke ontwikkelingen. Zo is

er nog altijd het verkeerde beeld van wat

techniek zoal inhoudt. Daarnaast hebben

zowel de onderwijsinstellingen als InstallatieWerk

te kampen met een teruglopende

instroom, wat weer gevolgen heeft

voor de arbeidsmarkt. “Het wordt steeds

lastiger voor bedrijven om goed opgeleide

vakmensen te vinden.” Gezien de

raakvlakken besloten de onderwijsinstellingen

en InstallatieWerk nauwer te gaan

samenwerken en die samenwerking – gesubsidieerd

door de provincie Limburg

en de Rijksoverheid – onder te brengen

in een centrum voor innovatief vakmanschap,

een CIV, gericht op de installatieen

elektrotechniek. Dat kreeg de naam

CIVIL. “Niet alleen om efficiënter en doelmatiger

te kunnen opleiden, maar ook

om mensen te interesseren voor de vele

facetten van het vak.” Van Boxmeer geeft

aan dat de provincie die samenwerking

met de drie ROC’s al langer nastreefde

en er daarom een subsidie van 600.000

euro voor over had. “Maar Arcus en Leeuwenborgh

hebben besloten vooralsnog

niet mee in te stappen vanwege de fusie

tussen beide, waardoor we een deel van

het geld mislopen. Ik hoop dat ze dat op

termijn alsnog doen.”

Hij komt dan terug op het werven van

nieuwe studenten en geeft aan dat bij

veel mensen een te beperkt beeld leeft

van wat de installatietechniek zoal inhoudt.

“Denk aan de energietransitie, het

binnenklimaat, domotica … het heeft er

allemaal mee te maken. Nieuwe technie-

“We hebben vrijwel alle nieuwe technieken in huis. Daardoor

kunnen we opleidingen op alle niveaus verzorgen.”

70 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

ken en innovaties volgen elkaar snel op.

Daar spelen we met onze opleidingen

en met onze locatie op in. We hebben

vrijwel alle nieuwe technieken in huis.

Daardoor kunnen we opleidingen op alle

niveaus verzorgen.” Volgens Van Boxmeer

heeft het samenwerken in één pand het

voordeel dat je elkaar beter leert kennen

en elkaar kunt versterken. “Wij leren van

het onderwijs, het onderwijs leert van

ons. We proberen bij het werven van

nieuwe leerlingen van elkaars kracht gebruik

te maken. Bijvoorbeeld door een

doorlopende leerlijn te ontwikkelen

waarbinnen de leerling alle keuze heeft.

Zo zijn wij meer gericht op BBL-trajecten

en Gilde op BOL-trajecten. Dankzij de samenwerking

kunnen we ze beiden aanbieden.

Wij staan natuurlijk ook dicht bij

de bedrijven waar die leerlingen voor een

werkplek terecht kunnen. We hebben

een bestand van in totaal ruim 200 bedrijven.

Daarvan bieden er momenteel circa

80 aan 165 leerlingen een werkplek.”

Het onderkomen van CIVIL, vindt Van

Boxmeer, moet bovendien het clubhuis

van de branche worden. Niet alleen de

plek waar opleidingen gevolgd kunnen

worden, maar meer dan dat. “Vergaderingen,

producttrainingen, eigenlijk moet

ieder bedrijf uit de branche hier op enig

moment zijn geweest en weten wat er

gebeurt. Maar dit moet bovenal de plek

zijn waar potentiële leerlingen ontdekken

hoe breed en interessant de installatietechniek

is.”

bouwenaanlimburg.eu

71


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Techniekcollege Zuid-Limburg:

delen is vermenigvuldigen

Een geprognotiseerde, door diverse oorzaken krimpende instroom van nieuwe leerlingen deed de in Zuid-Limburg actieve ROC’s

Arcus en Leeuwenborgh besluiten hun techniekopleidingen samen te voegen om zo toch hun opleidingsaanbod te kunnen behouden.

Daarnaast werden de banden met het bedrijfsleven fors aangehaald. Daarmee was het Techniekcollege Zuid-Limburg een feit. Door

gebruik te maken van elkaars kennis en kunde worden de opleidingen inhoudelijk sterker en beter afgestemd op het bedrijfsleven

waarvoor ze opleiden. Nieuw gevormde onderwijsteams en voorlichting met het bedrijfsleven heeft de instroom een impuls gegeven.

Tekst | Jac Buchholz

Onderwijsmanager gebouwde

omgeving Maartje van der Beek van

het Techniekcollege Zuid-Limburg

(Beeld: Peter Tillmanno)

72 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Directeur van het Techniekcollege Zuid-Limburg Ferdinand van Kampen. (Beeld: TIPA Fotografie)

Ze hebben het verhaal ongetwijfeld al vaker verteld, directeur

Ferdinand van Kampen en onderwijsmanager gebouwde omgeving

Maartje van der Beek van het Techniekcollege Zuid-

Limburg. Want het profileren van deze onderwijstak is een

belangrijk aspect. “Zowel jongeren als zij-instromers moeten

ons weten te vinden en ontdekken hoe breed en aantrekkelijk

de techniek is.”

Schaarste

Want er is duidelijk sprake van een krimpende instroom, legt

Ferdinand van Kampen uit. “Je hebt natuurlijk te maken met

het vooroordeel dat werken in de techniek vies en zwaar is.

Maar techniek is ook ontwerpen, plannen en coördineren en

is vaak hightech. Technici werken inderdaad met hun handen,

maar zitten net zo goed vaak op kantoor.

bouwenaanlimburg.eu

73


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Techniekcollege

Zuid-Limburg

Daarnaast is er natuurlijk de spanning in de markt. Bedrijven

trekken aan jongeren en dat heeft als gevolg dat een

deel van die jongeren niet naar het hbo gaat, maar er na het

mbo voor kiest om te gaan werken. Hierdoor ontstaat er een

schaarste aan hoger opgeleide technische medewerkers.”

Het dit jaar officieel gestarte Techniekcollege richt zich op

alle disciplines van de techniek, vult Maartje van der Beek

aan. Maar de gebouwde omgeving, waarmee al eerder werd

begonnen, is het verst uitgewerkt, geeft ze aan. “Je ziet duidelijk

dat we de traditionele manier van opleiden achter

ons laten en kijken naar de wereld waarvoor we opleiden

en de belevingswereld van diegenen die we opleiden. Dat

met het bedrijfsleven is ontwikkeld en wordt gebouwd. Zo

blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

en producten en komen onze studenten ook in aanraking

met de trends van hun toekomstige arbeidsmarkt.” Maartje

van der Beek: “Daarbij koppelen we in de opleiding praktijk

sterk aan de theorie. Theoretisch opgedane kennis wordt

vrijwel meteen in praktijk toegepast. Zo maak je het herkenbaar.”

De nieuwe manier van opleiden heeft dus vorm gekregen,

maar hoe ga je de doelgroep nu bereiken? Door nadrukkelijk

en op uiteenlopende manieren zichtbaar te zijn, reageren Van

“Theoretisch opgedane kennis wordt vrijwel meteen

in praktijk toegepast. Zo maak je het herkenbaar.”

doen we met een groep docenten die de verschillende disciplines

nauw kunnen invullen en in nauwe samenwerking

met het bedrijfsleven. Zij geven veel meer dan voorheen aan

wat voor soort medewerkers ze nodig hebben.”

Praktijkervaring

Dat heeft – met steun van de Provincie Limburg – onder

meer geleid tot de oprichting van een CIV, een centrum

voor innovatief vakmanschap. Dat centrum bestaat uit vier

vakgroepen met elk een eigen thema: Asbestsanering, Beheer

en Onderhoud, (nieuw) Conceptueel Bouwen en Restauratie.

Vanuit die thema’s wordt ingespeeld op wat het

bedrijfsleven vraagt, legt Ferdinand van Kampen uit. “Onze

vraag richting het bedrijfsleven luidt dan ook: wat moeten

de studenten kunnen en kennen? Daarbij is het opdoen van

praktijkervaring van groot belang. Neem de installatietechniek

in de gebouwde omgeving. Binnen een opgericht project

gaan studenten echt opleidings-overstijgend met elkaar

aan de slag. Het Tiny House is een mooi simulatieproject dat

Kampen en Van der Beek. “We zoeken nadrukkelijk de publiciteit,

doen aan actieve werving en hebben een eigen website.

Daarnaast organiseren we in november een Techniekgala.

Samen met bedrijven organiseren we verder open dagen zodat

zij op hun eigen manier kunnen laten zien hoe divers en

aantrekkelijk de techniek is. Verder werken we samen met

Bouwmensen Limburg. Zij werven ook heel actief en hebben

diverse locaties in Limburg waar de praktijkwerkzaamheden

kunnen worden verricht.” Ze maken vervolgens duidelijk dat

zowel jongeren als zij-instromers kunnen kiezen voor een opleiding

op maat. Zo zijn er zowel BOL- als BBL-opleidingen

mogelijk en er kan gemakkelijker worden geswitcht tussen

deze opleidingsvormen. “We willen een zo breed mogelijke

doelgroep kunnen opleiden. Vanzelfsprekend de jongeren,

maar ook zij-instromers of mensen die gedurende hun carrière

in de techniek een andere wending willen of hogerop

willen bijvoorbeeld. We richten ons daarom tevens op een

leven lang leren. Alles met als doel meer mensen te interesseren

voor de techniek.”

74 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

XXXXX

“Fontys wil bijdragen

aan stimulering

economische

ontwikkeling

Euregio.”

‘Met passende

onderwijsproducten

en toegepast onderzoek’

Hans Aarts, directeur van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek

Onderwijsinstellingen spelen, zeker als het hoger en wetenschappelijk onderwijs betreft, een steeds nadrukkelijkere en veelzijdigere

rol in het aanjagen van de economie. Niet alleen door toekomstige werknemers of ondernemers op te leiden, maar ook door

de aanwezige kennis in te zetten ten behoeve van innovatieve projecten en nieuwe vormen van onderwijs. Hans Aarts, directeur

van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek, heeft daar een heel eigen kijk op.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Fontys Hogeschool

bouwenaanlimburg.eu

75


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

‘Fontys Focus2020’, zo heet de strategie

waarmee de Fontys International Campus

Venlo (circa 4.200 studenten) een

bijdrage wil leveren aan (Eu)regionale

economische ontwikkelingen. “Die bijdrage

is voor ons dat we passende onderwijsproducten

moeten aanbieden

en toegepast onderzoek uitvoeren”, begint

Hans Aarts. Die strategie, zegt hij,

komt voort uit demografische verwachtingen

en de stand van zaken op economisch

en technologisch gebied.

Leven lang leren

Om maar met die demografische verwachtingen

te beginnen: Aarts geeft

aan dat er sprake is van krimp, maar

weet alleen niet welke omvang die de

komende jaren aanneemt. “We krijgen

te maken met minder studenten. Hen

proberen te zoeken in het Duitse of

Belgische grensgebied is maar deels de

“De ontwikkeling van

verdere nieuwe opleidingen

is een continu proces.”

oplossing. Ook daar zie je die krimp.”

Het opvangen van die verminderde

instroom van jongeren kan volgens

Aarts worden gerealiseerd door zich

als Fontys nadrukkelijker te gaan richten

op de Engelstalige markt en zeker

op na- en bijscholing. “Het principe van

een leven lang leren is bekend, daar

krijgen ook steeds meer mensen mee

te maken. Je zult je kennis regelmatig

moeten opvijzelen. Of omdat je huidige

functie daar om vraagt, of omdat je wilt

doorgroeien.” Daarnaast, zegt hij, zullen

onderwijsinstellingen de aanwezige

kennis nog breder dan nu moeten in-

zetten. “Dat is al in gang gezet. Je ziet

het onderwijs meer en meer terug in

kennisomgevingen, om zo bij te dragen

aan allerlei vormen van innovatie.”

Kenmerken

De omgeving waarin de onderwijsinstelling

actief is, heeft uiteraard veel invloed

op de aan te bieden vormen van na- en

bijscholing en de wijze waarop toegepast

onderzoek wordt uitgevoerd. Aarts heeft

die omgeving – de Euregio – voor Fontys

Venlo in kaart gebracht. Hij wijst onder

meer op de Greenport-status van de regio

Venlo, de aanwezigheid van Brainport

76 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Eindhoven, Keyport Midden-Limburg, de

Zuid-Limburgse LED en de al eerder genoemde

Duitse en Belgische grensgebieden.

Karakteristiek voor de regio Venlo

is volgens hem verder de aanwezigheid

van drie sterke sectoren: agrofood, de logistiek

en de maakindustrie. Venlo maakt

bovendien als Brightlands Campus onderdeel

uit van de Limburgse kennisas

en van de economische as Rotterdam-

Eindhoven-Duisburg die start in Noord-

Italië, de zogenaamde ‘blue banana’. De

zorg en het toerisme zijn eveneens twee

sectoren om rekening mee te houden,

geeft Aarts aan, en dan zijn er de ambities

op het gebied van Cradle to Cradle. Aarts:

“Concreet betekenen al die kenmerken

bijvoorbeeld dat Noord-Limburg samen

met Nordrhein-Westfalen het grootste

tuinbouwgebied van Europa is. Dat de regio

Venlo de tweede Greenport van Nederland

is, één van de belangrijkste logistieke

hotspots ook, zowel in Nederland

als Europees, en dat in de maakindustrie

tal van wereldleiders actief zijn. Tussen

de drie grootste sectoren is ook een heel

duidelijke verknoping te zien.”

Pijlers

Die kenmerken, maakt Aarts duidelijk,

zijn de pijlers van het huidige onderwijs

aan Fontys en zullen eveneens richtinggevend

zijn voor nieuw op te starten initiatieven

waar het na- en bijscholing en

toegepaste kennis betreft. “Je ziet bijvoorbeeld

dat bij bedrijven behoefte is aan

korte, afgeronde modules die eventueel

kunnen worden gestapeld, waardoor er

toch de mogelijkheid is tot een afgeronde

studie. Dan is er de associate degree, een

tweejarige hbo-opleiding die heel geschikt

is voor jongeren en werkenden die een

vierjarige hbo-bacheloropleiding te lang

vinden duren. Associate degrees zijn vaak

meer praktijkgericht dan de hbo-bacheloropleidingen.

Verder zijn we bezig het

voltijdsonderwijs beter af te stemmen op

het nascholingsonderwijs. De opleidingen

krijgen tevens een breder karakter, onder

meer door crossovers te maken en zo in te

spelen op het gegeven dat de drie sterkste

sectoren in de regio veel raakvlakken hebben.

Een andere ontwikkeling die je ziet, is

dat door automatisering bepaalde functies

vervallen, maar dat er nieuwe complexere

functies voor in de plaats komen.”

Enkele nieuwe opleidingen lopen volgens

Aarts inmiddels, andere worden op termijn,

zoals later dit jaar gestart. De ontwikkeling

van verdere nieuwe opleidingen

is een continu proces, zegt hij. “Dat we

uiteraard niet alleen uitvoeren. We doen

dat samen met andere onderwijsinstellingen

maar zoeken binnen de triple helix

eveneens naar samenwerking met overheden

en ondernemers. Zodat ook de

randvoorwaarden om nieuwe vormen van

onderwijs aan te bieden en bereikbaar te

maken optimaal zijn. Alleen op die manier

kunnen we deze aanpak verankeren en de

regio structureel versterken.”

bouwenaanlimburg.eu

77


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

‘De vakman blijft essentieel,

maar anders dan voorheen’

De wereld verandert, in tal van opzichten. Daarbij beïnvloedt de ene ontwikkeling de andere. Zo moet het onderwijs inspelen op

de veranderingen die zich voordoen in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld op het gebied van techniek. Gilde Opleidingen erkent dat

en stond mede aan de basis van een CIV, een centrum voor innovatief vakmanschap, specifiek gericht op de gebouwde omgeving.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Gilde Opleidingen

Het centrum voor innovatief vakmanschap – opgezet met subsidie

van de Provincie Limburg en het MBO Investeringsfonds

– richt zich op de afdeling techniek in de gehele onderwijskolom.

Van vmbo tot mbo en hbo. Daarnaast participeren er 26

bedrijven in die samen een substantieel deel bijdragen. Opzet is

het bevorderen van de (zij-)instroom van nieuwe leerlingen, ver-

telt Tjeu van de Laar, directeur Techniek bij Gilde Opleidingen.

“Nieuwe (zij-)instroom is heel belangrijk, maar die instromende

mensen moet ook nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.

Vaardigheden die gericht zijn op meer dan het gebouw alleen.

Dat gebeurt binnen vier thema’s: asbestsanering, beheer en onderhoud,

conceptueel bouwen en restauratie.”

Tjeu van de Laar, directeur Techniek bij Gilde Opleidingen: ‘Het is natuurlijk belangrijk dat mensen die al in de branche werkzaam zijn hun kennis up-to-date houden’.

78 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Op die manier, merkt Van de Laar op, wordt ingespeeld op

de veranderingen in die gebouwde omgeving. Als voorbeeld

noemt hij het circulair bouwen. “Tegenwoordig wordt in de

bouw meer gelet op vraag, materiaal, energie en hergebruik. Zo

zijn er nogal wat andere aandachtspunten”, zegt hij. “Je hebt te

maken met demografische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen,

energietransitie en klimaatbeheersing. Verder zijn er

de ontwikkelingen die betrekking hebben op het onderhouden

en beheren van een gebouw. Dat alles heeft een flinke impact

op de wijze van ontwerpen en bouwen.” Voor dat alles zijn

goed opgeleide mensen nodig, stelt Van de Laar. Dus moeten

er jongeren en volwassenen worden aangetrokken. Maar die

moeten dan wel weten hoe divers de gebouwde omgeving is

en dat er meer wordt gevraagd dan enkel metselaars en loodgieters.

“Er is echter sprake van ontgroening. Daarop moeten

we anticiperen.”

Leven lang leren

Niet alleen door jongeren te trekken, maar ook door zij-instromers

te enthousiasmeren. Van de Laar legt uit dat het CIV

eveneens oog heeft voor het principe van een leven lang leren.

Voor mensen die alsnog willen overstappen naar de techniek

of die een volgende carrièrestap in die branche willen maken.

“Ook op die manier willen we het tekort aan mensen opvangen.

Want het is natuurlijk belangrijk dat mensen die al in de

branche werkzaam zijn hun kennis up-to-date houden. We zetten

bijvoorbeeld vakkrachten in met kennis van de laatste technieken.

Denk aan 3D-printen, robotica, nieuwe ontwikkelingen

op het gebied van de automatisering en het toepassen van alternatieve

materialen. Maar eveneens de veranderende wet- en

regelgeving. Het vakmanschap verdwijnt daardoor natuurlijk

niet. De vakman blijft essentieel, maar anders dan voorheen.”

Hybride model

Er zal volgens Van de Laar de komende jaren sneller op ontwikkelingen

in de maatschappij moeten worden geanticipeerd en

door opleidingen binnen het CIV aan te bieden, kan dat, vindt

hij. “Het CIV is een hybride model waarin praktijk en theorie

op een efficiënte manier aan elkaar worden gekoppeld. Door

studenten direct met de praktijk en met de nieuwste technologieën,

in een arbeidsomgeving, aan de slag te laten gaan,

pikken ze zaken sneller op. Bovendien worden er ook andere

vaardigheden geleerd. Studenten moeten het vermogen tot onderzoeken

ontwikkelen: waarom is iets zoals het is en kan het

misschien beter? Goede communicatie, weten hoe effectief

samen te werken, is eveneens essentieel. Geen taak staat op

zichzelf, geen medewerker staat op zichzelf.” Eenentwintigste

vaardigheden noemt hij het. Om jongeren daarvoor te interesseren,

is het zaak om met de opleidingen aan te sluiten bij de

belevingswereld van die jongeren en (zij-)instromers en om de

leercontent en -context behapbaar te maken. “We moeten de

functionaliteit van een gebouw en de omgeving inzichtelijk

maken.”

Het CIV, schetst hij tot slot, moet komende jaren toegroeien

naar een leeromgeving waar de (toekomstig) werknemer en

werkgever alles kunnen vinden wat betrekking heeft op de gebouwde

omgeving. “Als mede-initiator en penvoerder gaan we

met onze partners bijdragen aan het provinciaal maatschappelijk

verankeren van het CIV en haar economische functie.”

bouwenaanlimburg.eu

79


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

‘LASTIG AAN TE STUREN? LAAT

DAT MAAR AAN ONS OVER!’

80 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Iedereen aan het werk. Dat is natuurlijk altijd het uitgangspunt,

maar in deze tijden van toenemende krapte op de arbeidsmarkt

is het zeker nodig. Maar wat als iemand wel de kwaliteiten

heeft om een prima lasser te worden, maar zijn sociale competenties

nog verder ontwikkeld zouden moeten worden? Dan

komt Praktech – gevestigd in het gebouw van de voormalige

technische school in Cadier en Keer – in beeld, een praktijkgericht

opleidingsinstituut voor mensen die extra aandacht en

begeleiding nodig hebben.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Praktech

Het waren enkele collega’s, leraren aan de school voor bijzonder

onderwijs St. Jozef, die zich ruim tien jaar geleden afvroegen of

van hun kwaliteiten wel voldoende gebruik werd gemaakt. Chris

Hesse, directeur van Praktech: “Ze leerden de leerlingen allerlei

praktische vaardigheden zoals figuurzagen, maar zochten een

nieuwe uitdaging, wilden verdieping. Zo ontstonden de plannen

voor een onderwijsomgeving waar vakgerichte cursussen worden

gegeven voor, zeg maar jongeren – veelal 18-plus – met een

bijzondere schoolcarrière. Jongeren die amper school hebben gevolgd,

geen diploma’s of certificaten hebben en daar nu spijt van

hebben en aan de slag willen. Jongeren ook waarvan de sociale

vaardigheden nog niet optimaal zijn.”

Kleinschalig en flexibel

Zo ontstond Praktech, praktijkgericht technisch onderwijs

voor een speciale doelgroep en dus met een speciale benadering,

geeft Hesse aan. “Het zijn mensen, vaak uit de bakken

van het UWV of de gemeentelijke sociale dienst die we niet

alleen een vak leren, maar tevens hoe een collega te zijn. Dat

doen we vanuit een specifieke pedagogisch-didactische benadering

– kleinschalig en flexibel. Met de cursussen spelen we

vooral in op beroepen waar een krapte te zien is. De leerlingen

kunnen, eenmaal opgeleid, een waardevolle kracht voor een

bedrijf zijn. Daarom zeggen we ook: is iemand lastig aan te

sturen, laat het dan maar aan ons over.” Onderwijs dat niet op

de gebruikelijke manier plaatsvindt, zegt Hesse, maar door allround

vakmensen. Leermeesters met specifieke vaardigheden

en kennis uit de praktijk. “Als een leerling niet komt opdagen

of vaak te laat is, bestraffen we dat niet, maar zoeken we uit

hoe dat komt en bieden we ondersteuning. Bij ons vindt het

onderwijs ook nog op de traditionele manier van de ambachtsschool

plaats, volgens het meester-gezellen-systeem. We hebben

momenteel zo’n 80 cursisten die op die manier in kleine

groepjes onderwijs volgen.”

bouwenaanlimburg.eu

81


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Praktech-norm

Praktech is inmiddels ook betrokken bij inburgeringscursussen.

Want statushouders kunnen eveneens een welkome aanvulling op

de arbeidsmarkt zijn, zegt Hesse. “Dat doen we samen met onder

andere Leeuwenborgh, waarbij wij het praktijkgedeelte op ons

nemen.” Hij legt uit dat het bedrijfsleven nog te weinig weet wat

Praktech doet, al groeit de naamsbekendheid. “Ze weten ons in toenemende

mate te vinden, er begint zelfs zoiets te ontstaan als een

Praktech-norm: ook al hebben de leerlingen nog geen diploma, als

een werkgever hoort dat ze bij ons een cursus volgen, is dat een

teken dat het goed zit. Wij laten de cursisten na het voltooien van

de opleiding ook niet zomaar los, maar blijven hem of haar nog een

tijd volgen, om te kijken of alles goed gaat.” Om de banden met het

bedrijfsleven verder aan te halen, heeft Praktech ook een jobcoach

in dienst. Die moet bij bedrijven onder meer gaan inventariseren

waar zoal behoefte aan is. “We willen ook de wisselwerking intensiveren.

Wij kunnen van elkaar profiteren.” Naast technische opleidingen

wil Praktech vanaf komend schooljaar cursussen gericht op

de horeca aanbieden. “Wij willen cursisten de basisvaardigheden

horeca en de daarbij horende sociale competenties bijbrengen. En

zo bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de

horeca. We spelen dus steeds in op ontwikkelingen in de markt.”

82 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

‘We staan als

onderwijs voor

allerlei nieuwe opgaves’

Kennis is ervaring opdoen, is het beleven

van de praktijk. En beleving is belangrijk bij

het werven van jongeren voor een technische

opleiding. Daarnaast moet dat onderwijs

zich wenden naar de wensen van de

student en het bedrijfsleven. Een transitie

die ook Zuyd Hogeschool doormaakt.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Zuyd Hogeschool

Eén van de primaire doelstellingen van

onderwijsinstellingen is het opleiden van

arbeidsmarktrelevante mensen, vertellen

directeur faculteit Bèta Science en Technologie

Bert Schroën en opleidingsmanager

Built Environment Maud Hensen van

Zuyd Hogeschool. Met andere woorden:

mensen opleiden met capaciteiten die

voorzien in de behoeften waar bedrijven

om vragen. “Daarbij moeten we er wel

rekening mee houden dat die behoeften

sneller dan voorheen veranderen, dat er

andere kennis, kundigheid en vaardigheden

voor een bepaalde functie wordt

gevraagd”, zegt Schroën. Die taak, vindt

hij, ligt er voor het gehele onderwijs. “Eén

van de voorwaarden is dat er een goede

aansluiting is tussen mbo en hbo.”

“We staan als onderwijs voor allerlei nieuwe

opgaves en kijken anders naar vraagstukken

dan pakweg vijf jaar geleden”,

vult Hensen aan. “Kijk naar zaken als het

verduurzamen van de woningvoorraad,

energietransitie en circulair bouwen.

Daarin zie je steeds nieuwe ontwikkelingen

en dat vraagt veel van de toe te passen

technieken.

bouwenaanlimburg.eu

83


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Het onderwijs haakt steeds meer aan bij de praktijk van het bedrijfsleven.

“Door jongeren te laten zien waaraan

ze een bijdrage kunnen leveren,

hopen we ze sneller te kunnen

verleiden tot het volgen van een

technische opleiding.”

En dus voor de manier waarop we opleiden.”

Het is overigens niet zo dat het Zuyd

Hogeschool recent tot die inzichten is gekomen,

maken Schroën en Hensen duidelijk.

Om maar een voorbeeld te noemen:

in 2006 is al gestart met het project ‘De

Wijk van Morgen’ op Avantis, waar door

de hele onderwijskolom aan werd deelgenomen

met als doel te kunnen anticiperen

op toekomstige ontwikkelingen.

“De rol van hbo-studenten lag voor een

belangrijk deel bij het ontwerpen van innovatieve,

duurzame en energiezuinige

gebouwen. Ontwerpen die vervolgens samen

met mbo’ers werden uitgewerkt. De

nadruk bij de vmbo’ers lag op het uitvoeren

van de plannen. Ieder had zijn eigen

rol, maar samenwerking was van groot

belang. Dat is uiteraard nog altijd zo. Hieruit

is ook het project de Bestaande Wijk

van Morgen voortgevloeid, waarbij 154

woningen in de sociale huursector zijn

geüpgraded van energieklasse F naar A+.”

Naast het beter afstemmen van de opleidingen

op de behoeften van de markt,

bekijkt Zuyd Hogeschool eveneens hoe

het onderwijs beter te laten aansluiten

bij de wensen van studenten en zij-instromers.

Bijvoorbeeld door modulair,

deeltijd onderwijs aan te bieden, vertelt

Bert Schroën. “We denken dan aan korte

opleidingen boven niveau 4 van het mbo,

84 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

niveaus 5 zeg maar, kortweg een associate

degree. Ook het Centrum voor Innovatief

Vakmanschap (CIV) is een goed

voorbeeld van hoe we op de veranderende

omstandigheden inspelen. Aan de

hand van vier thema’s kijken we binnen

het CIV wat er nu binnen het bedrijfsleven

speelt en haken daar met zowel theorie

als praktijkprojecten bij aan.” Maud

Hensen noemt Superlocal in Kerkrade als

een praktijkproject waar studenten een

rol spelen. “Dat doen we in samenwerking

met onder meer woningcorporatie

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade.

Het betreft diverse hoogbouwflats waarop

verschillende innovatieve technische

oplossingen worden toegepast. De flats

worden duurzaam getransformeerd door

tijdens de sloop rekening te houden met

het hergebruik van materialen en nieuwe

gebouwen te bouwen. Studenten en docenten

maken zo kennis met de actuele

problematiek in de bouwwereld en de

vraagstukken van de toekomst – ‘learning

on the job’ – en praktijk en theorie worden

nauw met elkaar verweven. Allerlei

actuele kwesties komen aan bod zoals

hergebruik van materialen, isoleren en

hoe zo duurzaam en energiezuinig mogelijk

te werk te gaan.”

Projecten als Superlocal, besluit Bert Schroën,

zijn vooral ook van belang omdat ze

inspelen op de beleving. “Zoals gezegd,

je ontdekt de gebouwde omgeving en al

zijn facetten in de praktijk. Op die manier

laat je jongeren zien waar ze een bijdrage

aan kunnen leveren. Zo hopen we ze

sneller te kunnen verleiden tot het volgen

van een technische opleiding.”

bouwenaanlimburg.eu

85


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

‘DUURZAAMHEID ZIT IN

AL ONZE OPLEIDINGEN’

Groen staat centraal in alle opleidingen van het CITAVERDE College. Zoals groen eigenlijk centraal staat in onze hele

samenleving. Geen omgeving kan zonder groen, stelt College van Bestuur-lid Ans Christophe. “De behoefte naar

groen groeit, de behoefte naar duurzaamheid groeit; daar spelen we met onze opleidingen op in.”

Tekst | Jac Buchholz Beeld | CITAVERDE College

College van Bestuur-lid Ans Christophe.

86 bouwenaanlimburg.eu


OPLEIDINGEN IN LIMBURG

Hovenierstudenten in de schooltuin bezig met het her-aanleggen.

De mens is verbonden met de natuur en waar gewoond en gewerkt

wordt, daar is behoefte aan groen. Dus ook op bedrijventerreinen

en in verstedelijkte gebieden. Ans Christophe: “Je ziet een toenemende

verstedelijking. Groen speelt een belangrijke rol. Langs wegen,

in parken en in tuinen: mensen ervaren het als aangenaam. Dat

is ook onderzocht: de aanwezigheid van groen heeft een positieve

invloed en leidt tot een stevige economische meerwaarde.”

Groen en duurzaamheid

Bij het CITAVERDE College worden jongeren opgeleid die dat

groen kunnen aanleggen, onderhouden, verbeteren en noem maar

op. “Denk aan opleidingen als hovenier, landschapsinrichting en

waterbeheer”, zegt Christophe. Niet alleen bij haar eigen school,

maar in zijn algemeenheid ziet ze dat jongeren bepaalde thema’s

heel positief benaderen. De groene, natuurlijke omgeving is er één

van, maar ook thema’s als gezondheid en duurzaamheid. Maar, geeft

Christophe aan, Limburg heeft te maken met ontgroening en dus

wordt de instroom van jongeren minder. Terwijl de vraag uit de

markt groeit. “We doen er dus alles aan om die instroom te vergroten

en appelleren aan wat de jongeren aanspreekt. We leggen

bijvoorbeeld de link tussen groen en duurzaamheid. Want ja, groen

zit in al onze opleidingen en daarmee ook duurzaamheid. We willen

jongeren ervan bewust maken dat ze dankzij een opleiding bij

ons in de toekomst bij kunnen dragen aan de oplossingen voor

problemen waarvoor we steeds meer worden gesteld. Neem de gevolgen

van hoosbuien of de hittestress, voornamelijk in stedelijke

gebieden omdat het daar vaak enkele graden warmer is dan op het

platteland.”

Integrale aanpak

Die oplossingen liggen bijvoorbeeld in het waterbeheer, in het aanleggen

van groene omgevingen waar water in kan worden opgevangen

en meer geabsorbeerd, in innovaties zoals groene daken,

groene gevelbekleding en natuurlijk in vijverpartijen, parken et cetera.

“Met woningcorporaties, gemeenten en bedrijven kijken we

naar projecten die daar op aansluiten en die interessant zijn. Een

voorbeeld hiervan is het project ‘Limburg Waterklaar’. Hier koppelen

we het regenwater af en gebruiken het in de tuin. Vervolgens

willen we de jongeren erbij betrekken. Ze beleving bieden, laten

zien wat ze met de opgedane vaardigheden zoal kunnen doen.”

Hetzelfde, geeft Christophe aan, gebeurt in de samenwerking met

het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving. Een samenwerking

met bedrijven, overheden, het groene mbo en hbo-instellingen.

Daarbij krijgt het aspect duurzaamheid ook veel aandacht. “Denk

aan het laten zien hoe je met een integrale aanpak duurzaamheidsproblemen

aanpakt. Kijk naar de bebouwde omgeving. Het groen

is al benoemd, maar duurzaamheid gaat verder. Het toepassen van

herbruikbare materialen, het gasloos maken van gebouwen.”

Wat dat betreft ligt er volgens Christophe voor het onderwijs niet

alleen een taak als opleider, maar ook als gebouwenbezitter. Alle

mbo-instellingen hebben zich dan ook verenigd in de stuurgroep

FSR van de MBO Raad, waar Ans Christophe voorzitter van is. Zij

hebben zich, samen met de regering, de taak opgelegd hun eigen

gebouwen de komende jaren te verduurzamen. “Als mbo zijn we

één van de grotere gebouwenbezitters in het land. Onze ambities

op dat vlak hebben dus impact. Wat dat betreft is 2030 de stip aan

de horizon waar we op moeten focussen. Dat lijkt nog ver weg,

maar is het niet. Zeker omdat de opgave voor iedereen anders is.

De één moet misschien gaan nadenken over nieuwbouw, de ander

kan volstaan met een aantal ingrepen. Dat wordt een heel gepuzzel.

Met waar mogelijk zeker een rol voor de studenten. Want

als er een project dichtbij hun belevingswereld staat, is het wel

het verduurzamen van je eigen schoolgebouw. Waarbij ook de

integrale aanpak van maatregelen, zoals vergroening van gebouwen

en hun omgeving, warmtepompen, windmolens, opvang en

hergebruik van water en de zorg voor een goed binnenklimaat,

samenkomen.”

bouwenaanlimburg.eu

87


SIGNBURO

‘Wij wijzen de

weg, zo

mogelijk’

Niets zo vervelend als binnenkomen in een gebouw dat je niet kent en veel tijd verliezen met een zoektocht naar de juiste

bestemming. Bezoekers van bedrijven en overheidsgebouwen die met Signburo samenwerken, hoeven daar niet bang

voor te zijn. De onderneming uit Hasselt specialiseert zich in totaalconcepten voor bewegwijzering en visuele communicatie.

Tekst | Bart Vancauwenberghe Beeld | Signburo

Johan Lambrechts, zaakvoerder van Signburo.

“Johan Lambrechts realiseert

met zijn team totaalprojecten.”

De tijd is voorbij dat je in de meeste gebouwen aan de hand van enkel

eenvoudige pictogrammen naar de juiste ruimte werd geloodst. Die aanpak

bestaat nog steeds, maar bedrijven en zorginstellingen zetten tegenwoordig

nadrukkelijk in op uitgebreidere systemen om bezoekers te gidsen. Signburo

legt zich daar volledig op toe. “Onze dienstverlening gaat heel breed”,

zegt zaakvoerder Johan Lambrechts. “Die eenvoudige pictogrammen doen

we nog altijd, maar daarnaast verzorgen we ook lichtreclame, digital signage,

esthetische aankledingen van (glazen) wanden, vergaderzalen en andere

ruimtes die volledig de huisstijl van het bedrijf weerspiegelen, enzovoort.

Enkele referenties van totaalprojecten zijn ZNA Antwerpen, Jansen Pharmaceutica

en de Koningin Elisabethzaal.”

IN WELKE MATE ZIJN JULLIE

ACTIEF IN DE BOUWSECTOR?

“We werken nauw samen met (interieur)architecten en designers. Idealiter

begint dat partnership al in de studiefase. Dan kunnen we op basis van plannen

‘wayfinding’-studies maken en daarmee aan de slag gaan om concrete

oplossingen uit te werken, te plaatsen en op te volgen. Net als onze klanten

hechten we veel belang aan een hoogwaardige, architecturale afwerking die

esthetiek en design uitstraalt. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat

alle visuele communicatie in een gebouw optimaal op elkaar is afgestemd.

Het is belangrijk om er al in een zo vroeg mogelijk stadium aan te denken,

zodat alles netjes in het interieur kan worden geïntegreerd.”

88 bouwenaanlimburg.eu


SIGNBURO

Systemen waarin braille en tactiele toepassingen geïntegreerd zijn, komen eraan.

Signburo staat garant voor een creatieve en originele bewegwijzering.

Digital signage leent zich onder meer voor concrete bewegwijzering.

HOE BELANGRIJK IS DIGITAL

SIGNAGE IN DAT VERHAAL?

“Digital signage is een heel brede term. Specifiek voor de gezondheidszorg

hebben we een eigen toepassing geschreven. Het gaat om een

touchscreen-applicatie die bezoekers toelaat om op een scherm in een

handomdraai op te zoeken in welke kamer de bewoner zich bevindt.

Dankzij die aanpak kunnen we het baliepersoneel van die instellingen

gevoelig ontlasten. Ook woonzorgcentra in onder meer Maaseik en Borgloon

gebruiken deze toepassing al.”

VOOR WELKE AANPAK KOOS U IN HET

CONGRESGEBOUW VAN HOGESCHOOL PXL

IN HASSELT?

“Hier leent de ‘digital signage’-toepassing zich voor concrete bewegwijzering.

Mensen die er binnenkomen voor een meeting, vinden op een groot

scherm meteen een overzicht van alle vergaderruimtes en welke meeting

er concreet doorgaat. Ze worden via digitale borden begeleid tot aan de

ingang van de vergaderzaal waar ze moeten zijn. We leveren zowel de hardware

als de software voor dergelijke oplossingen.”

“Het is belangrijk om al in een zo

vroeg mogelijk stadium aan visuele

communicatie te denken.”

WELKE OPLOSSINGEN ZITTEN

MOMENTEEL IN DE LIFT?

“Digital signage verkeert in volle bloei: zowat iedereen wil een scherm aan

de inkom, bij voorkeur gepersonaliseerd en met flexibele boodschappen.

Architecten werken tegenwoordig heel graag met glas en daar moeten wij

dan weer creatief mee omspringen, zodat we een bepaalde sfeer creëren

waarin ook de huisstijl van het bedrijf verwerkt is. Op termijn zullen we

evolueren naar systemen waarin ook braille en tactiele oplossingen geïntegreerd

zijn. In de Verenigde Staten is het nu al verplicht om de locaties

van burelen en sanitaire ruimtes op die manier te bewegwijzeren. Het zal

wachten zijn op een uniforme, verplichte Europese normering voor het in

ons land volledig zal doorbreken.”

bouwenaanlimburg.eu

89


WONINGMARKT

Carl Smeets, directeur BPD regio Zuid.

‘De behoeften in de markt

zijn bij bouwprojecten

net zo belangrijk als de

prognoses’

90 bouwenaanlimburg.eu


WONINGMARKT

BPD ontwikkelt gebieden en wijken waarin mensen plezierig kunnen wonen, werken en ontspannen. Vitale wijken

die goed bereikbaar zijn per fiets, auto of openbaar vervoer. Voor diverse doelgroepen en met betaalbare en energiezuinige

woningen. Dat doet het bedrijf met voortdurend marktonderzoek en intensief klantcontact als basis.

Tekst | Jac Buchholz beeld | Corné Bastiaansen Fotografie

Het gaat beter in Limburg dan verwacht, met een bijstelling van circa

10.000 naar bijna 20.000 nieuwe jobs over 2017-2018. Ook de bevolkingsprognoses

worden continu naar boven bijgesteld. De groei doet

zich voornamelijk voor bij eenpersoonshuishoudens. Zowel in Limburg

als landelijk gezien, echter gaat het in Limburger harder dan landelijk.

Maar is het een trend? Niet echt, vindt Carl Smeets, directeur bij BPD

regio Zuid. “Je ziet dat het aantal gezinnen in Limburg al sinds de jaren

negentig daalt. In twintig jaar tijd woonden er 15% minder gezinnen in

Limburg en 50% meer eenpersoonshuishoudens.”

Niet alleen studio’s en appartementen, vooral ook eengezinswoningen

blijven populair op de Limburgse woningmarkt. Dit geldt voor jonge

gezinnen, maar ook voor ouderen. Smeets verklaart dat laatste door

erop te wijzen dat de verhuisbereidheid bij deze laatste groep laag

is. “Dit heeft zijn weerslag op het aanbod; meer ‘zittenblijvers’ betekent

minder beschikbare woningen voor jonge gezinnen. Gezinnen,

belangrijk voor het voorzieningenniveau, nemen in Limburg per saldo

misschien niet toe, maar dit betekent niet dat er geen aanwas is. De

vraag van jonge gezinnen, wordt onderschat, terwijl er voor deze groep

weinig vrijkomt.”

De afgelopen jaren hebben bouwers en aannemers een grote efficiencyslag

gemaakt. Denk aan prefab bouwen, efficiëntere bouwmethoden

en het gebruik van andere materialen. Om wonen in de toekomst

betaalbaar te houden, zal de kennis in de bouwketen nog verder

moeten worden aangewend om de kosten omlaag te brengen. Ook

aan productzijde kunnen andere type producten worden aangeboden.

Smeets noemt als voorbeeld de all-inclusive woningen – kant-en-klare

woningen waarbij keuken, badkamer, vloer en afwerking van de muren

in de prijs zijn inbegrepen. Kopers hoeven op die manier minder eigen

geld mee te brengen. Maar ook cascowoningen waarbij de koper zelf

de woning in eigen tempo afbouwt, bieden potentie.

Hij wijst vervolgens op de energietransitie. In 2021 moet alle nieuwbouw

vrijwel energieneutraal zijn, zegt hij. “Alle technieken zijn beschikbaar,

maar in de plannen rond stedenbouw zien we de consequenties

daarvan nog nauwelijks terug. En dat gaat botsen. Niet elke beeldkwaliteit

levert architectuur voor een dak, 100% gevuld met zonnepanelen.

Niet elke verkaveling houdt voldoende rekening met zonoriëntatie.

Energietransitie en klimaatadaptatie móeten parallel zijn aan stedenbouw.

We moeten dan ook accepteren dat er een nieuwe vormtaal zal

worden ontwikkeld.”

In de Limburgse steden zou verdere verstedelijking kunnen plaatsvinden

door op zodanige wijze te transformeren en vergroenen dat

er aantrekkelijke woonmilieus ontstaan, vindt Smeets. Daarbij ligt het

toevoegen van appartementen voor de hand, maar grondgebonden

concepten zijn ook zeker zeer gewenst. “Bij slimme verstedelijking gaan

woningbouw, aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte, goede voorzieningen

en ontsluiting per fiets, auto en openbaar vervoer hand-in-hand.

Ook nieuwe concepten en producten kunnen een impuls geven aan

betaalbaar wonen. Denk aan de shared economy, waarbij bewoners

gastenkamers en een wasruimte met elkaar delen, aangevuld met services

zoals een deelauto.”

Terugkomend op de eerder genoemde cijfers en prognoses ziet

Smeets een ontwikkeling waarbij sombere prognosecijfers de basis

vormen voor de huidige bouwprojecten. “Nieuwbouw aan de ene kant

en sloop aan de andere kant zorgen voor een kwaliteitsinjectie van

de woningen in de regio. De afgelopen jaren zijn in Limburg minder

woningen gesloopt dan gemiddeld in Nederland. Omdat nieuwbouw

stagneert en er tegelijkertijd weinig gesloopt is, laat een kwaliteitsinjectie

in Limburg op zich wachten. Ooit staat ons een huishoudensdaling

te wachten, maar het aantal huishoudens neemt de komende

jaren nog gewoon toe en mogelijk meer dan men in de provincie nu

verwacht. Zonder twijfel gaat het niet om kwantiteit, maar om ruimtelijke

kwaliteit en doelgroepenbeleid: patioclusters voor senioren,

kwalitatieve studio’s of appartementen aan de Maas om maar iets te

noemen. Limburg heeft deze woonkwaliteit echter wel nodig om als

regio concurrerend te blijven. Dus laten we ons niet blind staren op

gesaldeerde huishoudensprognoses maar met nuance kijken naar de

actuele woningvraag achter huishoudensvorming.”

bouwenaanlimburg.eu

91


GEMEENTE ROERMOND

ROERMOND,

GEMEENTE IN

BEWEGING

Angely Waajen, wethouder Economische Zaken.

Zo’n 800 nieuwe woningen bouwde de gemeente Roermond de afgelopen jaren. Ongeveer even zo veel nieuwe inwoners

kon de gemeente in die periode verwelkomen. Angely Waajen, wethouder Economische Zaken: “Mensen willen hier graag

wonen.” Ze vertelt over diverse projecten die de stad nog aantrekkelijker gaan maken.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Gemeente Roermond

Om maar met het omvangrijkste project te

beginnen, het aanpassen van de N280. Want

ook al is Roermond een dynamische stad, een

stad in beweging, in de weekenden en op feestdagen

staat het verkeer wel eens stil vanwege

de grote toestroom aan bezoekers. Grootste

trekker is het onlangs nog uitgebreide Designer

Outlet Roermond dat inmiddels op jaarbasis

zo’n 7 miljoen bezoekers trekt. Angely Waajen:

“De ingrepen aan de N280 moeten ervoor

zorgen dat de bereikbaarheid en leefbaarheid

van de stad voor zowel bewoners als bezoekers

verbetert.” Onderdeel van het 56 miljoen

euro kostende project is het realiseren van een

ongelijkvloerse kruising en het plaatsen van twee

kunstwerken, vertelt ze. Er wordt extra groen

aangebracht, er vinden ecologische ingrepen

plaats en er worden geluidswerende maatregelen

genomen. “Zo wordt er gebruik gemaakt

van geluidsreducerend asfalt. Verder komt er

een scheiding tussen plaatselijk en doorgaand

verkeer waardoor ook het plaatselijke verkeer

beter doorstroomt en wordt de veiligheidssituatie

voor voetgangers en fietsers verbeterd.”

CENTRALE LIGGING

Niet alleen als retailstad is Roermond in trek,

mensen willen er ook graag wonen, merkt

Waajen op. Ze wijst op de centrale ligging in

de Euregio en op de aantrekkingskracht van de

historische binnenstad en maakt duidelijk dat er

volop nieuwe woningen worden gerealiseerd.

Zoals in Jazz City. “Daar is de eerste fase, 100

appartementen, inmiddels afgerond en wordt

volop gewerkt aan de volgende fase, een tweede

woontoren. De verkoop ervan loopt prima, het

is een aantrekkelijke locatie met aan de ene

92 bouwenaanlimburg.eu


GEMEENTE ROERMOND

“De ingrepen aan de N280 moeten ervoor

zorgen dat de bereikbaarheid en leefbaarheid

van de stad voor zowel bewoners als

bezoekers verbetert.”

kant het Outlet Center en aan de andere kant

uitzicht op de natuur en het water. Bovendien

ligt de A73 vlakbij.” Verder is er Roerdelta, eveneens

een nieuwbouwproject met grondgebonden

woningen aan de rand van de historische

binnenstad. In die binnenstad wordt gekeken

Opening van het Retail Innovation Centre.

Kruispunt Buitenop.

Kruispunt Hatenboer.

waar, buiten het kernwinkelgebied, leegstaande

kantoor- en winkelpanden eventueel tot woning

kunnen worden getransformeerd. “Daar ligt een

flinke opgave die door de markt gelukkig goed

wordt opgepakt. Als gemeente ondersteunen

we dat met een pakket aan stimuleringsmaatregelen.

De maatregelen voor de binnenstad

hebben we vastgelegd in het plan Vitale Stad.

Dat moet leiden tot een wat compacter maar

sterk kernwinkelgebied en de transformatie van

panden die daarbuiten liggen.”

INNOVATIEKRACHT

Waajen legt vervolgens uit dat hoewel Roermond

op retailgebied een krachtige speler is, het

niet vanzelfsprekend is dat alles op rolletjes loopt.

“Willen we die leidende positie blijven vasthouden,

dan moeten we alert blijven. Vandaar ook de oprichting

van het RIC, het Retail Innovation Center. Het

RIC willen we laten uitgroeien tot hét kennis- en

expertisecentrum voor de retail in Limburg waarbij

we ondernemers en winkelgebieden kunnen

helpen bij het toekomstbestendig worden. We zijn

nu gestart in Roermond en Midden-Limburg. Dat

doen we samen met onze partners Gilde Opleidingen,

MKB Limburg en de provincie Limburg.” In het

verlengde daarvan, zegt ze, zou er in de toekomst

ook een op de retail gerichte vorm van hbo-onderwijs

in de gemeente kunnen neerstrijken. “We

hebben een uitgebalanceerd onderwijsaanbod

waarin hbo-onderwijs ontbreekt.

bouwenaanlimburg.eu

93


GEMEENTE ROERMOND

Op zich is dat niet heel problematisch. Dankzij

onze centrale ligging is hbo- en wo-onderwijs

binnen handbereik. Maar gezien het profiel van

de stad zou de aanwezigheid van een hbo-opleiding

met retail als onderwerp hier zonder meer

passen. Met bijvoorbeeld een expertisecentrum

dat de innovatiekracht verder versterkt.”

VERBINDINGEN

Zo blijft Roermond zich volgens de wethouder

de komende jaren op allerlei vlakken versterken.

Nee, zegt ze, grote kavels op de bedrijventerreinen

zijn op dit moment niet voorradig, maar

er zijn voldoende kleinere kavels direct beschikbaar.

In samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij

Midden-Limburg wordt bekeken hoe

de aanwezige ruimte door herstructurering zo

optimaal kan worden benut. “En met omliggende

gemeenten kijken we binnen de Samenwerking

Midden-Limburg (SML) hoe we op

andere plaatsen bedrijven een plek in de regio

kunnen geven.” Eveneens een aandachtspunt is

“Als regionaal

mobiliteitspunt

moeten we

ervoor zorgen

dat de stad

ook wat dat

betreft goed

bereikbaar is.”

Visualisatie oude tuinmuur.

VVV-Wandelroute (beeld: Petra Lenssen)

Roerkade.

het leggen van verbindingen op het gebied van

cultuur en leisure. Belangrijke trekkers daarin zijn

het Designer Outlet Roermond, de binnenstad,

het Cuypershuis, ECI Cultuurfabriek en de vele

natuur met onder meer de Maasplassen. En dan

is er de optimalisatie van het stationsgebied en

de aandacht voor het openbaar vervoer. “Als

regionaal mobiliteitspunt moeten we ervoor

zorgen dat de stad ook wat dat betreft goed

bereikbaar is. Dat is momenteel een grote prioriteit.

Mensen komen graag naar Roermond. Om

er te wonen, winkelen en recreëren. We hebben

wat dat betreft veel te bieden. Een goede infrastructuur

is daarbij een basisvoorwaarde. Dankzij

de werkzaamheden aan de N280 wordt die

basisvoorwaarde nu goed ingevuld.”

94 bouwenaanlimburg.eu


UPGRADING DONDERBERG ROERMOND

‘BREED UITGEVOERD PLAN

WAARIN DE BEWONERS EEN

BELANGRIJKE ROL SPELEN’

De Donderberg in Roermond is een wijk met zo’n 7.000 inwoners. De uit vier buurten bestaande wijk kent qua

inwoners een heel divers karakter – er wonen tientallen verschillende nationaliteiten. In de beginperiode, eind jaren

zestig, begin jaren zeventig, had de Donderberg een aantrekkelijk imago, maar in de loop der jaren ontstonden er

problemen en ging de wijk achteruit. Met een in 2012 gestart project moet het tij worden gekeerd.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Wonen Zuid

bouwenaanlimburg.eu

95


GEMEENTE ROERMOND

Het actualiseren van het woningaanbod in Donderberg gebeurt deels met nieuwbouw, deels met renovatie

De Provincie Limburg, Gemeente Roermond

en de corporaties Wonen Zuid en Wonen

Limburg werken sinds 2012 samen om de

situatie in de Roermondse wijk Donderberg

duurzaam te verbeteren. De afgelopen jaren

is er al veel gebeurd dankzij verbeteringen op

fysiek, sociaal, economisch en veiligheidsvlak.

Maar er moet ook nog veel gebeuren, weet

directeur Marc Schroten van Wonen Zuid.

“Dat doen we met een breed uitgevoerd en

gefaseerd opgezet plan waarin de bewoners

een belangrijke rol spelen.”

De problematiek in de wijk is veelzijdig, legt

hij uit. Bewoners uiten gevoelens van onveiligheid

en leven langs elkaar heen. De kwaliteit

van het winkelcentrum is achteruit gegaan,

mede vanwege het verdwijnen van winkels,

en het woningaanbod is gedateerd. Daarom is

er, zegt hij, voor alle betrokken partijen een

taak weggelegd. “Je ziet dat de wijk niet meer

aan de huidige voorwaarden voldoet. Ze is

gebouwd met de inzichten van bijna vijftig jaar

geleden. Dat zie je in heel veel dingen terug:

de woningen, winkels, maar ook de infrastructuur.

De hoeveelheid auto’s is in de afgelopen

decennia flink toegenomen. Daar is de infrastructuur

niet meer op ingericht.”

Wat Wonen Zuid betreft ligt er de opgave om

het woningaanbod te actualiseren. “Dat doen

we deels met nieuwbouw, deels met renovatie.

Zo bouwen we tegenover het winkelcentrum

aan de Mercuriusstraat en Saturnusstraat 24

levensloopbestendige woningen voor mensen

op leeftijd die graag in Donderberg willen blijven

wonen. Deze woningen hebben een slaapkamer

en badkamer op de begane grond en

andere voorzieningen die het mogelijk maken

om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Op

de eerste etage bevindt zich nog een tweede

slaapkamer. Daarnaast bouwen we 7 eengezinswoningen

met 3 slaapkamers.”

Schroten maakt duidelijk dat de corporatie in

alle vier de buurten van Donderberg een rol

speelt. Iedere wijk heeft zo zijn eigen karakter.

Hij noemt als voorbeeld de Sterrenberg waar

Wonen Zuid een renovatieproject is gestart.

Eveneens na overleg met de bewoners. “We zijn

met ze om de tafel gaan zitten om te bespreken

welke technische zaken niet meer voldoende

96 bouwenaanlimburg.eu


GEMEENTE ROERMOND

waren en hebben ze, binnen een bepaald

kostenplaatje, suggesties voor verbetering laten

doen. Daar is een bepaald wensenpakket uit

ontstaan. De eerste fase van die renovatie is

nu afgerond. Met de renovatie is een volledige

transformatie van de woning gerealiseerd. Zowel

de binnen- als buitenkant is aangepakt, waardoor

de woningen een heel andere uitstraling hebben

gekregen. Verder zijn er energetische maatregelen

getroffen om de energiezuinigheid en het

wooncomfort te vergroten.” Zo gaat Wonen

Zuid de komende jaren, samen met de andere

partners, Donderberg stap-voor-stap upgraden,

zegt Schroten. Bij de nieuwbouw zal gebruik

worden gemaakt van ‘Concept Wall’, een bouwmethode

met deels prefab onderdelen wat de

snelheid van bouwen bevordert.

jaar waarbij om de zoveel tijd met alle partijen

wordt geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Waar gaat het goed, waar moeten we eventueel

ingrijpen? Het is een totaalpakket waarvan

alles moet kloppen. Het is niet alleen

woningen opknappen, maar ook het onder

handen nemen van het openbaar gebied, het

winkelcentrum upgraden en de infrastructuur

moderniseren. Daarin zijn wij als corporaties,

de gemeente en provincie samen met de

bewoners leidend, maar daarbij betrekken we

ook andere in de wijk actieve partijen. Zodat

iedereen het over een aantal jaren weer prettig

wonen vindt in Donderberg.”

Alles bij elkaar gaat het volgens hem voor

Wonen Zuid om honderden woningen. Om

alle ingrepen goed te laten verlopen, is een

opgave op zich, maakt hij duidelijk. “Dat betekent

goed informeren, volop communiceren

en de gang van zaken nauw aansturen

en coördineren. We hebben een langlopend

programma opgezet met drie fases van vier

Wonen Zuid gaat de komende jaren, samen met de andere partners, Donderberg stap voor stap upgraden

bouwenaanlimburg.eu

97


HOVENIERS

‘Wij geven

de buitenruimte

een heel eigen uitstraling’

Een mooi verzorgde, met aandacht ingerichte tuin of buitenruimte geeft een woning of bedrijfspand een apart

accent. Al 15 jaar realiseert Boesheide Hoveniers uit Roermond met veel passie en creativiteit tuinen die geheel

aansluiten bij de wensen van de klant. Het bedrijf ontwerpt, legt aan en onderhoudt, en heeft daarnaast nog enkele

andere ‘buiten’-specialiteiten.

Tekst en beeld | Boesheide Hoveniers

De hoveniers van Boesheide Hoveniers werken

zowel voor particulieren als bedrijven, instanties

en semi-overheden en de dienstverlening is heel

breed. “Noem ons gerust een allround hoveniersbedrijf”,

vertellen eigenaren Ronald Beckers

en Joost van Werven. “We ontzorgen de klant als

het ware; doen het ontwerp, de realisatie en het

onderhoud, maar bijvoorbeeld ook het grondwerk

en de bestrating.” Die klant, geven de twee

aan, is uiteraard wel degene die bepaalt hoe de

tuin eruit komt te zien. “Iedere klant heeft zo

zijn wensen en ideeën. In goed overleg werken

we die uit en zorgen we ervoor dat de tuin of

buitenruimte een geheel eigen uitstraling krijgt.”

SEIZOENSPECIFIEK

Want dat is wat hun klanten uiteindelijk willen,

maakt Ronald Beckers duidelijk: een tuin met een

eigen karakter. “Ook bedrijven zijn de afgelopen

jaren steeds meer het belang van een fraaie

entree gaan inzien. Dus daar mag aandacht aan

worden besteed.” Hetzelfde geldt voor de parti-

98 bouwenaanlimburg.eu


HOVENIERS

culiere klant, zegt hij. “Mensen die ons benaderen,

willen het net wat anders. Die hebben bepaalde

wensen die wij vervolgens samen vormgeven.”

Het begint dan ook met een informatief gesprek,

vult Joost van Werven aan. Vervolgens wordt

er een ontwerp gemaakt. “Dat kan in 3D. We

kunnen het ontwerp zo gedetailleerd maken

dat we als het ware met de klant door de aan

te leggen tuin wandelen en seizoensspecifieke

facetten kunnen laten zien. Denk bijvoorbeeld

aan hoe de tuin er in het voorjaar ten opzichte

van het najaar uit gaat zien.”

“Schuttingen plaatsen doen

we overigens door heel de

provincie, waar we ons met de

hovenierswerkzaamheden met

name richten op Midden-Limburg.”

GESPECIALISEERDE

PARTNERS

Is het ontwerp akkoord, dan gaat Boesheide

Hoveniers aan de slag. Dat doet het bedrijf met

een team van 13 medewerkers, zowel los als

vast, en eventueel met behulp van gespecialiseerde

partners, leggen Beckers en Van Werven

uit. “Zoals gezegd bieden we een totaalplaatje.

Het groen aanplanten, een waterpartij aanleggen,

maar als iemand bijvoorbeeld een stellage

van cortenstaal wil of een schutting van

bamboe, dan verzorgen we dat ook. Schuttingen

plaatsen doen we overigens door heel

de provincie, waar we ons met de hovenierswerkzaamheden

met name richten op Midden-

Limburg.” Is de tuin eenmaal aangelegd, dan

kan het onderhoud eveneens door Boesheide

Hoveniers worden verzorgd. Opnieuw geheel

conform de wensen van de klant, stellen beide

eigenaren. “Die kan kiezen voor een contract –

we hebben verschillende vormen – maar het

kan net zo goed op afroep.”

TRENDS EN NIEUWE

ONTWIKKELINGEN

Onderdeel van het onderhoud kan het reinigen

van terras of bestrating zijn. Met een zorgvuldige

aanpak kan de oorspronkelijke uitstraling weer

nagenoeg worden teruggebracht. Een duurzame

aanpak, zegt Ronald Beckers, conform de

hedendaagse eisen. “Wij hebben natuurlijk ook

te maken met trends en nieuwe ontwikkelingen.

Die volgen we op de voet. Duurzaamheid zie je

bij ons onder meer terug bij de reiniging.

bouwenaanlimburg.eu

99


HOVENIERS

“Twee jaar geleden kwamen we

op een beurs in Duitsland het

product Ipo Green tegen, daarmee

verwijder je onkruid heel effectief

en op milieuvriendelijke wijze.”

Twee jaar geleden kwamen we op een beurs

in Duitsland het product Ipo Green tegen, een

onkruidverdelger op basis van kokosolie en met

toepassing van kokend water. Daarmee verwijder

je onkruid heel effectief en op milieuvriendelijke

wijze. Wij hebben dat product destijds geïntroduceerd;

inmiddels is er veel navolging.” Joost van

Werven wijst dan op het toepassen van FSCgecertificeerd

hout en op het gebruik van onbewerkte

houtsoorten. “Wat we verder doen is,

indien mogelijk, materialen hergebruiken. Verder

volgen we de ontwikkelingen die momenteel

spelen op het gebied van het toepassen van

meststoffen. Al die kennis nemen we uiteraard

mee in het voortraject met onze klanten. We zien

het als onderdeel van die voorbereiding om de

klant goed te adviseren over wat de mogelijkheden

zijn en wat wel en niet kan.” Tot slot noemen

beide heren nog een andere tak van Boesheide

Hoveniers: de natuurlijke speelgelegenheden

gemaakt van boomstammen en gecombineerd

met beplanting. “Dat is iets waar we ons inmiddels

ook mee profileren. Het zijn eigenlijk trajecten

waarbij kinderen met behulp van natuurlijke

speelgelegenheden van A naar B moeten zien te

komen. Die trajecten zijn zo samengesteld dat

ze uitdagen en de fantasie prikkelen. Al spelend

leren, zeg maar.” Heel wat anders dan hovenieren,

bevestigen Beckers en Van Werven tot slot,

maar wel gericht op het bijzonder en aantrekkelijk

maken van de buitenruimte. “Dat is waar het

bij ons uiteindelijk om draait.”

100 bouwenaanlimburg.eu


ENERGIE

Op het juiste

moment ingestapt

voor de energietransitie

Volta Limburg was ooit een verhuur- en servicebedrijf. Het bedrijf is nu een volwaardige projectorganisatie die klanten – zowel

bedrijven als particulieren – een compleet pakket aan eigentijdse oplossingen kan bieden voor de energievoorziening.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Volta Limburg

Volta Limburg komt voort uit de PLEM, het elektriciteitsbedrijf van de provincie

Limburg, en haar opvolger Mega Limburg. Mega Limburg werd in 1999

Essent met Volta Limburg als servicebedrijf. Maar de afgelopen jaren werd

een aantal ingrijpende stappen gezet waardoor Volta Limburg, weliswaar nog

altijd verbonden aan Essent, een volwaardige projectorganisatie is geworden.

Account manager Grennes Quee, adviseur Huub Janssen en bedrijfsleider

Wil de Bruin leggen uit wat er zoal is veranderd.

KWALITEIT VOOROP

“We zijn op het juiste moment ingestapt voor de energietransitie”, zo luidt

hun conclusie. Hoe ging dat in zijn werk? Grennes Quee vertelt dat Volta

Limburg de afgelopen jaren op zoek is gegaan naar partners met een specialisatie

die aansloot bij de werkzaamheden van het bedrijf. “Omdat we zagen

wat voor ontwikkelingen er spelen op het gebied van energievoorziening is

er gezocht naar partijen die zich bezighouden met alternatieve manieren van

bouwenaanlimburg.eu

101


ENERGIE

“We hebben ons vanaf het eerste moment

gericht op energie uit de bodem en lucht

en gebalanceerde ventilatie.”

energiewinning. Zo is onze tak Volta Solar het resultaat van de overname

van een bedrijf gespecialiseerd in zonne-energie.” Een andere overname

betrof JTS Energietechniek in 2016, gespecialiseerd in warmtepompen. Dat

bedrijf werd in 1996 opgericht door Huub Janssen. “We hebben ons vanaf

het eerste moment gericht op energie uit de bodem en lucht en gebalanceerde

ventilatie – voor uiteenlopende opdrachtgevers. Klantgericht en

met kwaliteit voorop. Ons motto, we doen het goed of we doen het niet,

is nog steeds van kracht.” Vanwege de uitstekende naam die JTS Energietechniek

in de loop der jaren had opgebouwd – in 2016 als enige Limburgs

MKB-bedrijf de kwalificatie BREEAM Outstanding – werd Janssen benaderd

door Volta Limburg. Toen bleek dat beide partijen dezelfde ambities hadden,

besloot hij zijn bedrijf te verkopen en nog drie jaar als adviseur aan de slag

te gaan.

DUURZAME OPLOSSINGEN

Die ontwikkelingen hebben geleid tot een verduurzaming van Volta Limburg,

vertelt Wil de Bruin. Het bedrijf kan nu een totaalconcept bieden, geeft hij

aan. “We kunnen bij de klant binnenstappen en volledig op zijn behoeften

inspelen. Met warmtepompen, zonne-energie, laadpalen, noem maar op.

We hebben bovendien een in isolatie gespecialiseerd zusterbedrijf. Met

102 bouwenaanlimburg.eu


ENERGIE

“Innovatie speelt in de vernieuwde organisatie

eveneens een belangrijke rol.”

geïntegreerde systemen bieden we energieoplossingen die zorgen voor

een aangenaam, comfortabel binnenklimaat. Bijvoorbeeld voor woningcorporaties.

Hun aanbod moet in 2030 voor de helft energieneutraal

zijn. Wij kijken per situatie wat de mogelijkheden zijn. Uitgangspunt is

met minder energie meer comfort te realiseren. Dat verschilt per situatie,

is anders bij nieuwbouw dan bij renovatie. Ieder project vraagt om

een eigen, specifieke benadering.” Dat begint, vult Grennes Quee aan,

met een inventarisatie, gevolgd door een advies. “Zoals Huub al zei staat

kwaliteit daarin centraal. Als we aan de slag gaan, moeten we wel achter

de gekozen oplossing staan. Omdat we oplossingen willen realiseren voor

de lange termijn, waar de klant optimaal voordeel en plezier aan beleeft.

We bieden daarbij een prima prijs-kwaliteitverhouding, maar gaan niet

mee in prijzenslagen. Dat kan niet als je kwaliteit centraal stelt. En die

kwaliteit komt op de lange termijn altijd naar voren. Daarom beschikken

wij als één van de weinige bedrijven in Limburg ook over de certificering

BRL 6000-21, een belangrijk kwaliteitskeurmerk.”

PASSIE EN GEDREVENHEID

Innovatie speelt in de vernieuwde organisatie eveneens een belangrijke rol.

Dat was ook de reden voor Huub Janssen om met Volta Limburg in zee te

gaan, zegt hij. “Dat zat namelijk ook in het DNA van JTS Energietechniek.

Voor innovatie moet ruimte zijn, er moet de mogelijkheid zijn te sparren

over nieuwe ideeën. Bovendien moet je bovenop de markt zitten. Innoveren

zit in je of niet, het komt voort uit passie en gedrevenheid. Dat is bij

Volta Limburg volop aanwezig. Daarom voel ik me hier thuis. En daarom

zijn we onderscheidend.”

Voor meer informatie: voltalimburg.nl

Schipperswal 20-A, 6041 TC Roermond

bouwenaanlimburg.eu

103


GRENSOVERSCHRIJDEND NETWERK

NETWERK-INITIATIEF

SLOOPT GRENS TUSSEN

BELGIË EN NEDERLAND

Na een informele lancering begin dit jaar, gaat het erg snel voor het nieuwe, grensoverschrijdende netwerk One Two

GO. Initiatiefnemer Armand Vliegen wil er duurzame relaties tussen Belgisch en Nederlands Limburg mee stimuleren.

En de belangstelling voor zakelijke contacten tussen de twee regio’s is groot.

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | Luc Hommes

Armand Vliegen: “Eind 2019 volgt er een handelsmissie van Nederland naar België.”

104 bouwenaanlimburg.eu


GRENSOVERSCHRIJDEND NETWERK

Armand Vliegen stelde het project onlangs voor op de beurs Limburg Unlimited in Maastricht.

“Het start met elkaar ontmoeten.

Maar daarna moet je elkaar leren

kennen en herkennen.”

Grensoverschrijdende netwerkevenementen

bestaan al wel langer. Maar de effectiviteit ervan

staat ter discussie. Vliegen: “Organiseer je een

evenement in Nederland, dan sluiten er wel wat

Belgen bij aan. Andersom net hetzelfde. Maar de

aantallen zijn klein, en je ziet toch vaak dat die

paar mensen dan nog eens ‘samenhokken’ rond

eenzelfde tafel. Hoewel er veel kansen liggen op

nauwelijks enkele kilometers over de grens, merk

je dat ondernemers en managers op netwerkborrels

en andere evenementen toch geneigd zijn

om eerst met landgenoten een gesprek aan te

knopen. Daar komen geen duurzame, grensoverschrijdende

contacten uit voort. Bij One Two GO

pakken we het anders aan. Zo kreeg iedereen op

ons eerste evenement een badge met de vlag van

zijn herkomstland. Bij de start kregen de leden

uitdrukkelijk de opdracht om enkel te netwerken

met deelnemers van het andere land. Dat werkte

heel goed, en eigenlijk is dat ook maar logisch.”

“EERST ONTMOETEN, DAN

KENNEN EN HERKENNEN”

Armand Vliegen zet daarom met One Two GO

een structureel netwerk op, over de grenzen

heen, om die contacten te stimuleren. Kernwoorden

daarbij zijn: laagdrempeligheid, continuïteit

en verbinding. “Het start met elkaar

ontmoeten. Maar daarna moet je elkaar leren

kennen en herkennen. Pas na verloop van tijd zal

je elkaar ook zaken beginnen gunnen. Dat hele

proces heeft opvolging en regelmaat nodig.”

50-50

Daarom bestaat One Two GO ook uit 50

procent Belgen en 50 procent Nederlanders.

Ook de evenementen die het netwerk organiseert,

vinden afwisselend plaats in Belgisch

en Nederlands Limburg. Vliegen: “Ik hou die

weegschaal voortdurend in balans. Onlangs

stelde ik het project voor op de beurs Limburg

Unlimited in Maastricht. En op 28 juni verzamelde

One Two GO zijn leden in België om

samen naar de WK-match België – Engeland te

kijken. Eind dit jaar wordt het boek ‘Grenzeloze

Drijfveren’ voorgesteld met teksten van Nederlandse

en Belgische ondernemers. En eind 2019

volgt er een handelsmissie van Nederland naar

België. Zulke missies zijn er genoeg naar Polen,

Dubai, China en noem maar op. Maar men

vergeet gewoon even over de grens te kijken.”

NETWERK IN BELGIË ÉN

NEDERLAND

Al 70 bedrijven sloten zich aan bij het initiatief

van Vliegen. Ook de gouverneurs van beide

Limburgen zijn enthousiast over het idee en

steunen het project. Armand Vliegen is daar

blij mee, want hij onderstreept dat het niet

eenvoudig is om zulke netwerkconcepten uit

te werken. “Ik ben een van de enigen die een

uitgebreid netwerk heeft in België en in Nederland.

Dat is natuurlijk een vereiste om de bal

aan het rollen te krijgen. Meestal zijn zulke organisaties

afhankelijk van iemand die of een Belgische,

of een Nederlandse achtergrond heeft, en

je merk dat de evenementen dan wat te kort

schieten. Maar ik ben blij dat er al zo veel bedrijven

enthousiast zijn over One Two GO.”

bouwenaanlimburg.eu

105


Vandebos is op 90 jaar tijd uitgegroeid tot een bouwonderneming met

een honderdtal medewerkers en een terrein van meer dan 15.000 m².

2018 IS FEESTJAAR

VOOR ALKENSE

BOUWONDERNEMING

90 jaar lang al houdt familiebedrijf Vandebos stevig stand in de bouwsector. Wat ooit begon als een kleine schrijnwerkerij

is inmiddels uitgegroeid tot een bouwonderneming met een 100-tal medewerkers, een groots machine- en

wagenpark op een terrein van meer dan 15.000 m² én een ijzersterke reputatie. Dat de firma nog steeds groeit en

bloeit, bewijzen trouwens ook de vele prijzen die Vandebos de afgelopen jaren in de wacht sleepte voor snelle groei,

bouwteam, ondernemerschap, en zoveel meer.

Tekst | Sarah Claes Beeld | Kaias Fotofolie

Hoe Vandebos erin slaagt om nog steeds jaar na jaar dergelijke vooruitgang

te boeken, vragen we aan Gedelegeerd Bestuurder Krijn Henrotte.

WAAR BEGINT HET VERHAAL VAN

BOUWONDERNEMING VANDEBOS?

Henrotte: “August Vandebos startte in 1928 als schrijnwerker/timmerman

en bouwde huizen in hout en leem. Die eenmanszaak ontwikkelde

zich al snel tot een uitgebreider bouwbedrijf, dat zich door de opkomst

van baksteen alsmaar meer ging richten op aannemerij. Al die tijd zijn

we blijven evolueren wat technieken, aanbod, apparatuur en expertise

betreft. We staan daarom intussen bekend als specialist in nieuwbouwen

renovatieprojecten, van ruwbouw tot afwerking. De familie Vandebos-

Jacobs is natuurlijk nog altijd volledig verweven in de structuur. Nu staat

de derde generatie aan het roer en werkt er al een deel van de vierde

106 bouwenaanlimburg.eu


BOUWONDERNEMING

generatie voor het bedrijf. De Raad van Bestuur bestaat – op mezelf

na – trouwens enkel uit familieleden van August Vandebos. Continuïteit

verzekerd dus.”

WAT IS HET GEHEIM VAN JULLIE SUCCES?

Henrotte: “”Hoe groot en innovatief we ook zijn geworden doorheen de

decennia, de familiale waarden blijven aan de basis liggen van alles wat we

doen. We maken er een punt van om respectvol en warm om te gaan met

ons personeel in eerste instantie, maar ook met onze klanten, leveranciers,

architecten, projectontwikkelaars, enzovoorts. Dat wordt vanzelfsprekend

geapprecieerd. Er is met heel wat klanten een vertrouwensband ontstaan

door die jarenlange nauwe samenwerking. Ze weten precies welke kwaliteit

en service ze van ons mogen verwachten en betrekken dikwijls ons bouwteam

in elke fase van het project. We zijn hun aanspreekpunt en staan in voor

een volledige ontzorging van de bouwheer, van het eerste idee tot en met de

afwerking. Dat is natuurlijk een win-winverhaal.”

EEN DERGELIJKE TOTAALOPLOSSING

VRAAGT WELLICHT OOK OM REGELMATIGE

INVESTERINGEN?

Henrotte: “Inderdaad, we hechten belang aan investeringen in zowel mens als materieel

om de beste en meest efficiënte diensten te bieden. Eén van onze paradepaardjes

is bijvoorbeeld onze prefabhal waar we zelf betonnen balken, trappen,

wanden, enz. produceren. Die kunnen we zo rechtstreeks naar de werven transporteren.

De wapeningskorven maken we ook zelf in onze eigen ijzerhal. Dankzij

deze investeringen gebeurt er dus veel in eigen beheer, waardoor we meteen meer

controle hebben op de kwaliteit, en dat is zeer voordelig voor onze klanten.”

OP WELKE MANIER UIT DIE FOCUS OP HET

FAMILIALE KARAKTER ZICH NAAR JULLIE

WERKNEMERS TOE?

“Belangrijk voor ons is de open en directe communicatie. Het samenhorigheidsgevoel

is hier dan ook erg groot en dat bevordert de werksfeer.

Gedelegeerd Bestuurders Krijn Henrotte en Staf Jacobs.

bouwenaanlimburg.eu

107


BOUWONDERNEMING

“Vandebos is op 90 jaar

tijd uitgegroeid tot een

bouwonderneming met

een 100-tal medewerkers

en een terrein van meer

dan 15.000 m².”

warmte, deskundigheid, ervaring, flexibiliteit en klantgerichtheid. Nu is het de

bedoeling om organisch te blijven groeien. Onze nieuwe slogan ‘In vertrouwen

samen (ver)bouwen’ zegt het allemaal.”

We trekken de lijn volledig door, zowel op de werkvloer als tijdens de bijscholingen

en activiteiten die we onze werknemers bieden. Ieders mening is van

tel. Iedereen moet zich hier thuis voelen. De inzet, talent, oog voor detail en

leergierigheid van onze mensen hebben we immers dagelijks nodig om als

bedrijf vlot te functioneren. Verder betrekken we hen ook in heel wat beslissingen.

Zo kregen zij de kans om naar aanleiding van ons jubileumjaar het

nieuwe logo te kiezen.”

OP WELKE VERWEZENLIJKING ZIJN JULLIE

ECHT TROTS?

Henrotte: “Wel, dan denk ik eigenlijk meteen aan onze capaciteit om al die

jaren vlot te schakelen tussen verschillende soorten projecten. Appartementscomplexen,

rustoorden, handelspanden, enorme transformaties, openbare

aanbestedingen, privéprojecten, …. Daardoor hebben we een erg brede

expertise vergaard. Dat levert ons een stevige reputatie op, vooral in het

Hasseltse en Leuvense.”

WAT HOUDT JULLIE FEESTJAAR NOG MEER IN?

Henrotte: “Uiteraard vieren we onze verjaardag graag met alle mensen waarmee

we samenwerken: personeel en hun gezin, klanten, leveranciers, ingenieurs,

architecten, .... Het startsein van de festiviteiten gaven we op een knappe

nieuwjaarsreceptie. We organiseerden ook een uitje met een dertigtal van

onze gepensioneerde werknemers en trokken met hen langs verschillende

bouwprojecten die we doorheen de jaren realiseerden. Maar het hoogtepunt

was natuurlijk het feestweekend van 11 tot 13 mei, met een personeelsfeest

en opendeurdag. Nu staan er nog onder meer nog een familiedag, een Sinterklaasactiviteit

en slotreceptie op de planning.”

JE 90E VERJAARDAG, IS DAT OOK HÉT

MOMENT VOOR ZELFREFLECTIE?

Henrotte: “Natuurlijk. We hebben een actieplan opgesteld voor de komende

5 jaar op basis van een strategische denkoefening. Waar staan we en waar

willen we naartoe? Welke aspecten kunnen we optimaliseren? Wat willen we

uitstralen? Het spreekt voor zich dat we onze originele waarden behouden:

108 bouwenaanlimburg.eu


ONDERNEMERSKLANKBORD

Ondernemersklankbord begeleidt kleine ondernemers

‘Hulp vragen is geen

schande, maar slim’

Crisis of geen crisis, ondernemers kunnen in de knoei komen. Zeker voor de kleine ondernemer lijkt er vaak geen

uitweg, terwijl die er wel kan zijn. Ondernemersklankbord begeleidt de zoektocht naar die uitweg. Dat gebeurt met

ervaren en deskundige adviseurs.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | pxhere.com

“Het begint met een

keukentafelgesprek om de problemen

te inventariseren.”

bouwenaanlimburg.eu

109


ONDERNEMERSKLANKBORD

Kennisdeskundigen zijn het, die adviseurs, vertelt

Sjra Clerkx, regiovoorzitter in Limburg van

Ondernemersklankbord. Zelf is hij er ook één. “Ik

ben ondernemer geweest en heb heel wat fout

gedaan. Maar ik ben weer opgekrabbeld en heb

er van geleerd, zoals de meeste van onze adviseurs.

Wat zij ooit hebben meegemaakt, maken

de ondernemers die ze nu begeleiden ook mee.”

SAMEN

Ondernemersklankbord begeleidt en ondersteunt

mkb-ondernemers – van zzp’er tot

bedrijven met maximaal 20 medewerkers – bij

uiteenlopende vragen en problemen op het

gebied van het runnen van een bedrijf. Eén van

de zaken waar die adviseurs vrijwel continu

tegenaan lopen, zegt Clerkx, is dat ze laat worden

ingeschakeld. “Dat is kenmerkend voor ondernemers,

het idee dat ze er wel uitkomen, dat ze

het zelf kunnen oplossen. Het is ook een beetje

de schaamte dat ze hulp moeten inroepen. Hulp

vragen is echter geen schande, maar slim. Wacht

er niet te lang mee.” Normaal gesproken, geeft

hij aan, duurt zo’n ondersteuningsperiode maximaal

een half jaar. Incidenteel kan het traject

langer duren. Wanneer een adviseur wordt ingeschakeld,

gaat die niet op de stoel van de onder-

“Ondernemersklankbord begeleidt en

ondersteunt mkb-ondernemers – van zzp’er

tot bedrijven met maximaal 20 medewerkers.”

Sjra Clerkx, regiovoorzitter in Limburg van Ondernemersklankbord.

nemer zitten, legt Clerkx uit. “Nee, we zoeken

eerst de juiste adviseur, de man of vrouw met

specifieke kennis om een specifiek probleem op

te lossen. Die gaat vervolgens naast de ondernemer

staan om zo samen de problematiek aan

te pakken.”

KNELPUNTEN

Die problematiek, vertelt Clerkx, kan heel uiteenlopend

zijn. Zo melden zich volgens hem bijvoorbeeld

mensen die met plannen rondlopen om

een eigen bedrijf te beginnen. Het kan dan zo

maar zijn dat na uitvoerig overleg zo iemand te

horen krijgt dat hij of zij beter van die plannen kan

afzien. “Je kunt wel vakman zijn, maar dat maakt je

niet meteen geschikt als ondernemer. Ondernemer

ben je of ben je niet.” Maar ook vakmensen

die wel over ondernemerskwaliteiten beschikken,

kunnen in de problemen komen. Clerkx

heeft er in de loop der jaren heel wat voorbij

zien komen. “Marketing is een veel voorkomend

obstakel, je bedrijf goed in de markt zetten en op

de juiste manier presenteren. Financiën kunnen

ook voor problemen zorgen. De ondernemer

houdt zijn financiële huishouding niet bij of weet

110 bouwenaanlimburg.eu


ONDERNEMERSKLANKBORD

“Feitelijk kunnen we

op elk moment

inspringen, van de

wieg tot het graf.”

niet welke stukken hij bijvoorbeeld bij de fiscus

moet inleveren. Het kan ook zijn dat we partijen

bij elkaar brengen zodat ze een beter product

of adequatere dienstverlening kunnen bieden.”

Maar, zegt hij, Ondernemersklankbord kan ook

een rol spelen bij een bedrijfsbeëindiging of een

overname. “Feitelijk kunnen we op elk moment

inspringen, van de wieg tot het graf, zeg maar.”

NIEUWE INITIATIEVEN

Ondernemersklankbord werd zo’n veertig jaar

geleden opgericht. De organisatie is landelijk

actief, verdeeld over 20 regio’s, waarvan Limburg

de grootste is. Bij het bieden van begeleiding en

ondersteuning kan de Limburgse afdeling terugvallen

op zo’n 35 adviseurs. Per probleem wordt

bekeken welke adviseur het beste kan worden

ingeschakeld, maakt Clerkx duidelijk. “Het begint

met een keukentafelgesprek om de problemen

te inventariseren. Daarna kijken we of we de

oplossing met eigen mensen kunnen bewerkstelligen

of dat er een specialist van buitenaf nodig is.

Landelijk kunnen we terugvallen op een bestand

met circa 300 adviseurs, dus het lukt altijd om

een goede match te maken. Deze adviseurs

hebben in totaal al ruim 70.000 bedrijven geholpen.”

Daarnaast houdt Ondernemersklankbord

zich bezig met het opzetten van nieuwe initiatieven.

Clerkx noemt als voorbeelden Ondernemerschap

Bevordering Agrarische Sector en

De Limburgse Zaak, beide gesubsidieerd door

de provincie Limburg. Bij laatstgenoemd initiatief,

dat samen met Zuyd Hogeschool is opgezet,

krijgen ondernemers hulppakketten aangeboden

op het gebied van financiën, economie en juridische

diensten. In veel gevallen kan een student

met specifieke vaardigheden worden ingezet

voor een stuk kennisoverdracht.

TIJDIG INGRIJPEN

Ondernemersklankbord probeert op allerlei

manieren bij mkb-ondernemers met problemen

in beeld te komen, maakt Clerkx aan het

slot van het gesprek duidelijk. Met publicaties en

presentaties, maar ook met behulp van social

media. Meldingen komen bij Clerkx binnen, die

ze vervolgens als een soort spelverdeler, zoals

hij zichzelf noemt, verder leidt. Daar is hij een

meer dan volle werkweek mee bezig, maar dat

vindt hij niet erg. Hij haalt voldoening uit elke

ondernemer die geholpen kan worden. Dat zijn

er in Limburg jaarlijks zo’n 700. “Het is alleen

jammer dat veel ondernemers zich te laat bij ons

melden. Nogal wat problemen kunnen voorkomen

worden als er tijdig wordt ingegrepen. Eén

mailtje, één telefoontje en twee dagen later staat

één van onze adviseurs aan de deur.”

bouwenaanlimburg.eu

111


CATERPILLAR-MACHINES

DE POWER EN PASSIE

VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

Hoeveel mensen zouden zich realiseren dat het bedrijf aan de rand van Panheel, waar al die fraaie Caterpillar-machines

staan te pronken marktleider in haar vakgebied is? Dat die Caterpillars over de hele wereld worden ingezet? Want

dat is wat Ligro Trading BV doet. Ruim zestig jaar na de oprichting is het nog altijd een krachtig familiebedrijf met een

eigentijdse aanpak.

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Ligro Trading

112 bouwenaanlimburg.eu


CATERPILLAR-MACHINES

met de klanten. Maar als familiebedrijf hechten wij

daarnaast nog veel belang aan persoonlijk contact.

Ik ga dan ook regelmatig op reis om klanten te

bezoeken. Dat wordt zeer gewaardeerd.”

Gerrit den Ouden was als kind al onder de indruk van de Caterpillar-machines.

“Als familiebedrijf hechten

wij nog veel belang aan

persoonlijk contact.”

Neem een willekeurig, wat groter bouwproject

en er staat bijna altijd een groepje toeschouwers

(vaak mannen) te kijken naar de voortgang

van het werk. Ongetwijfeld gefascineerd

door de indrukwekkende grondverzetmachines.

Het is dan ook goed voor te stellen dat de

huidig algemeen directeur van Ligro Trading,

Gerrit den Ouden, als kind onder de indruk

was van de machines in het door zijn vader Jan

en ooms Aad en Gerard in 1957 opgerichte

bedrijf. “Als vierjarige mocht ik regelmatig mee

als een machine ergens werd afgeleverd. Ik ben

er dus mee opgegroeid.” Ligro is wereldwijd

inmiddels een gevestigde naam. Het bedrijf

koopt, verkoopt en verhuurt uiteenlopende

grondverzetmachines en verzorgt het onderhoud.

Dat gebeurt geheel conform de wensen

van de klant. Persoonlijk contact is nog altijd

een belangrijk kenmerk, geeft Den Ouden aan.

“Natuurlijk is de wereld door de digitalisering

veranderd. Ook voor ons zijn de website en

e-mail belangrijke instrumenten in het contact

BULLDOZERS

Hoe anders zag de wereld eruit in de tijd

dat de basis voor Ligro Trading werd gelegd.

Daarvoor gaan we ruim 120 jaar terug in de

tijd, toen de familie Den Ouden een boerderij

in landbouw en veeteelt begon in Zuid-Beijerland.

Het bedrijf ging bij de watersnoodramp

in 1953 verloren. Gerrits vader Jan werd opgeroepen

om in militaire dienst te gaan en komt

bij de genie terecht, die betrokken is bij de

nasleep van de watersnoodramp. Zo ontdekt

hij de Caterpillar-bulldozers, waardoor een

fascinatie voor de machines ontstaat. In plaats

van de boerderij opnieuw op te bouwen,

start de familie Den Ouden vervolgens enkele

jaren later een bedrijf dat actief wordt in de

aanleg van wegen en dijken. Eerst in de eigen

omgeving, later wordt er gewerkt in Friesland

en Duitsland. Uiteindelijk belandt het bedrijf

in Limburg waar veel nieuwe wegen worden

aangelegd en wordt er besloten om de naam

te veranderen in Ligro, Limburgs grondverzet.

Wanneer midden jaren zeventig de markt

voor de wegenbouw inzakt, terwijl de concurrentie

toeneemt, nemen de drie broers Den

Ouden het besluit de bedrijfsactiviteiten uit

te breiden met het opkopen, opknappen en

weer verkopen van jonge, gebruikte Caterpillar-machines.

Er worden meer en meer

contacten met Caterpillar-dealers gelegd en

stap-voor-stap krijgt Ligro het karakter dat

het tegenwoordig heeft. Toine Panhuijzen,

financieel adviseur in het bedrijf, vertelt over

die ontwikkeling: “De groei heeft heel geleidelijk

plaatsgevonden, vanuit een gedegen basis.

Met oog voor bepaalde waardes is Ligro zo

uitgegroeid tot een gedegen, internationaal

georiënteerde marktleider in haar vakgebied.”

MAATWERK

In de afgelopen jaren, vervolgt Panhuijzen, is

er meer prioriteit gegeven aan de verhuur van

machines. “Je ziet een trend dat opdrachtgevers

afzien van bezit en alles wat daarbij komt kijken

en kiezen voor verhuur en gemak. Wij gaan

daar uiteraard in mee en hebben een concept

ontwikkeld waarmee we de klant ontzorgen.

bouwenaanlimburg.eu

113


CATERPILLAR-MACHINES

Dat betekent meedenken en adviseren in het

voortraject om vervolgens de juiste machine

op de juiste plek te krijgen. Maatwerk dus, nog

meer dan voorheen. En ervoor zorgen dat de

machine vlekkeloos functioneert.” De juiste

machine op de juiste plek, dat klinkt gemakkelijker

dan het is, toch? Gerrit den Ouden

glimlacht en knikt. “Ja, dit soort machines zet

je niet zomaar even op een vrachtwagen. Dat

vraagt om bijzonder transport. Maar dat doen

we al zo lang dat het voor ons niet echt meer

bijzonder is.” Onderhoud en reparaties, zegt

hij, worden in de Euregio door eigen vakmensen

uitgevoerd, wat verder weg worden

medewerkers van Caterpillar-dealers ingeschakeld.

“Dat zijn allemaal mensen die net als

onze mensen regelmatig worden bijgeschoold

en op de hoogte zijn van de laatste stand der

“Wij hebben een concept

ontwikkeld waarmee we de

klant ontzorgen.”

techniek. Die wordt steeds geavanceerder

en we vinden het belangrijk dat de technici

adequaat op eventuele problemen kunnen

inspelen.”

Met de opvolging van Gerrit den Oudens

neven Rick, Tim en Tino in het bedrijf kan Ligro

Trading met vertrouwen naar de toekomst

kijken. Met een schat aan kennis en ervaring,

de wil om te vernieuwen en de familiewaardes

als solide fundament. Wordt er met zoveel

familie in het bedrijf ook wel eens over iets

anders dan Ligro gesproken? “Ja hoor, over

tal van onderwerpen”, reageert Den Ouden

lachend. “Maar zolang als ik me kan herinneren,

komt ieder gesprek op enig moment

weer uit op Ligro/Caterpillar. Dat vinden we

niet vervelend hoor, daar leven we voor.”

114 bouwenaanlimburg.eu


Totaalprojecten

&

voor

badkamerrenovatie

interieurbouw

• Maatwerk en plaatsing keramische XXL platen

• Verwerken en plaatsen van marmer,

graniet & composiet

• Douchebakken en wanden op maat in

kwartscomposiet

Industrieweg Noord 1169 - 3660 Opglabbeek

T. 089 56 70 07 - toonzaal op afspraak

info@thestonefactory.be

www.thestonefactory.be

info@pbservice.be

www.pbservice.be


KERAMISCHE PLATEN

Ontwerpers ontdekten al snel

dat er een volledig nieuwe

wereld voor hen open ging.

(Beeld: Marc Sourbron)

Grootformaat

keramische platen

winnen snel aan

belangstelling

Sinds de lancering van de XXL keramische platen enkele jaren

geleden, wordt het steeds duidelijker dat dit materiaal voor de

projectontwerpers een welkome aanvulling is in het reeds voor

hen bekende gamma van materialen zoals graniet, marmer

en composiet. De mogelijkheden van dit product openen voor

hen deuren waar ze voorheen niet aan durfden te denken.

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | The Stone Factory

The Stone Factory in Opglabbeek zag deze opportuniteit dadelijk in en zette

er dan ook vanaf de start sterk op in door nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Er zijn veel voordelen die dit materiaal zo interessant maken, zoals de grote

afmetingen (platen tot 1.6 x 3.2 m in 6 en 12 mm), het uitgebreide gamma aan

kleuren en texturen, de kleurvastheid, de vloeistofdichtheid die zeer belangrijk

is voor het onderhoud én dus een pluspunt is voor toepassingen in de horecasector,

de sterkte van het materiaal en de hoge krasbestendigheid. Die maken

het product uitermate geschikt voor veel toepassingsgebieden zoals keukenen

badkamertabletten, wand- en gevelbekledingen, trappen, zwembadafwerkingen

en zelfs volledige meubels gemaakt uit keramiek.

DE START

In 2011 besloten Patrick Pareyn en Brigitte Kerkhofs hun activiteiten met bouwbedrijf

P&B service, bekend in de (ver)bouw- en interieurwereld, uit te breiden

met een nieuwe firma: ‘The Stone Factory’. Via die weg wilden ze hun ideeën,

waar de klassieke steenkapper geen oren naar had, zelf realiseren. Al snel werd

duidelijk dat dit alleen kon door sterk te investeren in nieuwe gespecialiseerde

machines, zoals een 5-assige waterjet, een 3- en 5-assige CNC-freesmachine,

een kantenafwerker en een volautomatische 5-assige CNC-zaagmachine. Op

die manier kunnen ze een zo perfect mogelijke afwerking van de keramische

116 bouwenaanlimburg.eu


KERAMISCHE PLATEN

platen garanderen. De klassieke machines bleken

namelijk niet accuraat genoeg om het eindresultaat

te bereiken dat ze voor ogen hadden.

ARCHITECTEN ENTHOUSIAST

Ontwerpers ontdekten al snel dat er een volledig

nieuwe wereld voor hen open ging. “Wekelijks

krijgen we telefoons en mails binnen van (interieur)architecten

met vragen. Zij zijn zelf nog volop

zoekende in hoe ver ze kunnen gaan met keramiek”,

zegt Patrick Pareyn. “Dat zijn dan vragen over

complexe vormen, hoe ze die kunnen bevestigen

en welke draagstructuur ze moeten voorzien. Het

feit dat we ook al lang in zowel hout- als metaalschrijnwerk

specialiseren via eigen productie door

het moederbedrijf P&B service, geeft ons een

groot voordeel in het advies dat we hun kunnen

geven. Vaak krijgen we dan ook de vraag of we

deze werken mee kunnen voorzien in onze offerte

om eventuele discussies achteraf te vermijden.”

‘ONDERTUSSEN AL JAREN

BEZIG MET KERAMIEK’

“Omdat we al vanaf het begin van de keramiektrend

inzetten op XXL-platen, hebben wij en

onze medewerkers de kans gehad om dit nieuwe

product te leren kennen en verwerken, kortweg:

de nodige ‘knowhow’ op te doen”, sluit Brigitte

Kerkhofs aan. “We investeerden in jonge, dynamische

medewerkers waarmee we samen oplossingen

zochten voor de vele vragen en problemen

die de verwerking met zich meebracht en waar

zelfs in de beginjaren onze platenleveranciers geen

antwoorden op konden geven. Dat resulteert in

een in een fijn, enthousiast en vakbekwaam team

van mensen met passie voor hun vak.”

UITVOERING VAN COMPLEXE

PROJECTEN

Aangezien moederbedrijf P&B service ondertussen

al 25 jaar de nodige ervaring op bouwwerven

heeft opgedaan, neemt het P&B-team op vraag de

nodige plaatsingen voor zijn rekening. Dat gaat van

een eenvoudig keukentablet over een complexe

Z-trap tot zelfs volledige gevelbekledingen in

keramische platen. Deze werkwijze garandeert

een vlotte en degelijke afwerking, aangezien er

geen derde partijen bij betrokken zijn.

Keramiek is uitermate geschikt voor veel toepassingsgebieden zoals keuken- en badkamertabletten en zwembadafwerkingen.

(Beeld: Bert Balcaen)

SUB-CONTRACTING

“Sedert enige tijd krijgen wij ook vaker de vraag

van vloerders of collega- interieurbouwers of we

ook platen voor hun kunnen verwerken”, zegt

Patrick Pareyn. “We versnijden bij ons aangekochte

platen of plaatmaterialen die de opdrachtgever

zelf aanlevert. Meer en meer collega’s zien

ook in dat de verwerking op de werf toch niet

zo eenvoudig is als de leveranciers doen uitschijnen

en kiezen voor een samenwerking waar de

nodige voorbereidende werken in onze werkplaats

gebeuren. In de metaalsector is dit al jaren

ingeburgerd, maar voor steenkappers is dit een

nieuwe manier van werken.”

bouwenaanlimburg.eu

117


ISOLATIE

HELEMAAL THUIS IN ISOLATIE

Woningen en gebouwen moeten aan steeds strengere energienormen voldoen. Het isolatieaspect speelt daarbij een

steeds grotere rol. Isowit legt zich al 30 jaar toe op de vakkundige plaatsing van hoogwaardige isolatie. Het team

van zaakvoerder Jean-Pierre Withofs is gespecialiseerd in zowel thermische als akoestische isolatie en wil in de

toekomst ook een totaalpakket voor vloerafwerking aanbieden.

Tekst | Bart Vancauwenberghe Beeld | Isowit

“Ik ben in 1988 gestart als eenmanszaak, twee jaar

later vormden we het bedrijf om tot een bvba

en werd Isowit boven de doopvont gehouden”,

verduidelijkt Jean-Pierre Withofs. Vandaag kan hij

rekenen op een team van 16 medewerkers, waaronder

zijn vrouw, broer, zoon en schoondochter.

Isowit specialiseert zich in

thermische en akoestische isolatie.

Wat was uw oorspronkelijke specialisatie?

“Toen wij startten, waren we een echte pionier

in het spuiten van polyurethaan (Isopur). Later

hebben we onze activiteiten gevoelig verbreed.

Eerst hebben we een akoestische vloerisolatie

(Isonor) toegevoegd aan ons gamma. Isonor,

op basis van gerecycleerd rubber, is de ideale

akoestische oplossing voor appartementen en

andere meergezinswoningen. Inmiddels is het

vijf jaar geleden dat we begonnen zijn met het

na-isoleren van spouwmuren door middel van

EPS-parels (Isowall). Met Isowall kunnen we bij

vele woningen en gebouwen op een eenvoudige

en goedkope manier een extra isolatie aanbrengen.

Voor de thermische en akoestische isolatie

van vloeren bieden we sinds kort Isosole aan.

Dit is een isolatiemortel op basis van EPS-parels,

cement, water en speciale toevoegstoffen.”

Zorgen de hogere wettelijke

isolatieverplichtingen voor een toevloed

aan werk?

“Zeer zeker. We hebben inderdaad heel wat

opdrachten, zowel in de particuliere als professionele

markt. De invloed van alle vereiste energieprestaties

heeft hier zeker toe bijgedragen.

Anderzijds is zowel het aanbod van producten

als systemen gevoelig breder geworden maar

118 bouwenaanlimburg.eu


ISOLATIE

Isonor is een akoestische oplossing voor appartementen en andere meergezinswoningen.

voelen velen zich geroepen om ‘isolatiespecialist’

te worden. Dat is perfect om de markt scherp te

houden, maar minstens even belangrijk is dat er

kwaliteit afgeleverd wordt. Ervaring en continuïteit

van de uitvoerders is voor de bouwheer minstens

even belangrijk. Dat we het vertrouwen genieten

van vele klanten, danken we aan onze jarenlange

ervaring, onze correctheid, onze flexibiliteit en

onze werkwijze: we doen alles in eigen beheer,

met gespecialiseerde medewerkers en werken

dus niet met onderaannemers.”

Hoe moet Isowit de komende

jaren verder evolueren?

“We zijn goed voorbereid op een scenario van

verdere groei. Zo hebben we onze twee locaties

in Munsterbilzen twee jaar geleden geruild

voor een nieuwbouw in Bilzen, waar we over

een industriehal van 2.500 m² en moderne

kantoren beschikken. De komende jaren

willen we onze activiteiten verder uitbreiden.

Zo denken we bijvoorbeeld aan de plaatsing

van chape. Daarvoor willen we ervaren specialisten

aanwerven. Op die manier kunnen

we evolueren tot een totaalaanbieder voor

vloerafwerking.”

Welke zaken zijn opvallend

in deze sector?

“Er wordt meer en steeds dikker geïsoleerd om

hogere thermische en akoestische isolatiewaarden

te behalen. Dat is een goede zaak, zowel voor

het milieu als economisch. Door goed te isoleren

of na te isoleren dalen zowel de verwarmings- als

koelingskosten. Bovendien verbruiken we met zijn

allen minder fossiele brandstoffen, minder elektriciteit

en is er minder CO 2

-uitstoot. Bouwers van

vandaag zijn zich heel bewust van het belang van

isolatie, enerzijds vanwege de verplichting om de

hoge normen te halen maar anderzijds is er ook

een groter milieubewustzijn. Ook bij renovatie

zijn mensen daar sterk mee bezig, maar voor wie

in een bestaande woning woont en niet meteen

verbouwplannen heeft, is het geen prioriteit.”

Ook de isolatie van kruipkelders hoort bij de activiteiten van Isowit.

bouwenaanlimburg.eu

119


INTERIEURRENOVATIE

STIJLVOLLE INTERIEURRENOVATIE

VOOR ADMINISTRATIEF CENTRUM MAASEIK

Net zoals alle andere Vlaamse gemeenten staat ook Maaseik voor een aantal belangrijke administratieve en organisatorische

uitdagingen. Via een doordachte interieurrenovatie van zijn administratief centrum slaat het twee vliegen in één

klap: een optimalisatie annex uitbreiding van de dienstverlening én een esthetische make-over. Fase 1 van de renovatie

werd eind augustus vorig jaar afgerond, fase 2 gaat half juni van start.

Tekst | Tim Janssens Beeld | Jolien Fagard

‘Het creëren van een huiselijke sfeer was een belangrijke prioriteit’, vertelt zaakvoerder Ingrid Jaspers van Interieur Depot.

Het interieur van het administratief centrum

van Maaseik had zijn beste jaren al een tijdje

achter de rug. Het was dan ook dringend tijd

voor een ingrijpende renovatie. Deze gaat

gepaard met een interne reorganisatie van de

gemeentelijke diensten, zodat ook het personeel

van het administratief centrum van deelgemeente

Neeroeteren en het plaatselijke

OCMW er hun intrek kunnen nemen.

ZACHTE RENOVATIE

Het ontwerp voor de grootschalige renovatie en

reorganisatie is van de hand van Interieur Depot

en zusteronderneming Architectuur Depot. “Het

administratief centrum bestaat uit twee delen: een

vierkant volume met piramidedak in het binnengebied

(fase 1) en een langgerekt gedeelte aan

de straatkant (fase 2)”, vertelt zaakvoerder Ingrid

Jaspers. “In fase 1 zijn we uitgegaan van een ‘zachte

renovatie’, inclusief een kleine uitbreiding met

het inkomportaal en de balies. We hebben een

centrale wachtplek ingericht, waarrond de balies

per twee gegroepeerd zijn. Het creëren van een

huiselijke sfeer was een belangrijke prioriteit. We

hebben dat niet alleen voor elkaar gekregen via

een uitgekiende materiaalkeuze, maar ook door

de indeling en de circulatie te optimaliseren. Uiteraard

hebben we eveneens geopteerd voor warme

materialen en kleuren, zij het zonder er een kleurboek

van te maken. Dezelfde principes worden

binnenkort ook toegepast in de tweede fase van

de renovatie. Het is een zeer fijne opdracht, zeker

omdat onze nauwe samenwerking met Architectuur

Depot prima uit de verf komt.”

DAGELIJKSE KOST

Algemene Bouw & Interieur Gebr. Janssen bracht

de plannen van Interieur Depot in de praktijk.

“We zijn gestart met de demontage van de

120 bouwenaanlimburg.eu


INTERIEURRENOVATIE

technieken, hebben de bestaande tussenwanden

verwijderd en hebben vervolgens de nieuwe

opbouw gerealiseerd (nieuwe gipskartonwanden,

dakisolatie, vloeren, ...)”, vertelt technisch directeur

en bestuurder Lino Janssen. “We moesten

er uiteraard voor zorgen dat de stedelijke diensten

naar behoren konden blijven functioneren

tijdens de werken, maar op technisch vlak was er

niet meteen sprake van bijzondere uitdagingen.

Dergelijke projecten zijn dagelijkse kost voor ons.

De synergie tussen onze ruwbouw- en interieurafdeling

maakt dat we heel wat zaken in eigen

beheer kunnen uitvoeren. Voor de disciplines die

we zelf niet tot in de puntjes beheersen, doen we

steevast een beroep op kwalitatieve en betrouwbare

onderaannemers. Half juni starten we met

de tweede fase van de renovatie, die vier keer

groter is dan de eerste fase. Voorts hebben we

momenteel nog heel wat andere mooie werven

lopen: de restauratie van de stoomstroopfabriek

in Borgloon, de restauratie van het kasteel en de

donjon van Diepenbeek, de restauratie van een

zestal Bokrijk-gebouwtjes, de nieuwbouw van

SYNTRA in Neerpelt, de nieuwbouw van de

Kunstacademie in Lommel, de nieuwbouw van

het Sint-Augustinusinstituut in Bree … Kortom:

een gevarieerd palet van nieuwbouw-, renovatieen

restauratieprojecten!”

Op I t Eyndt

Interieurbouw

Voor al uw gyprocwerken, verlaagde plafonds,

verplaatsbare wanden, ...

Voor al uw gyprocwerken,

Inriching burelen, appartementen, winkels, ...

verlaagde plafonds,

verplaatsbare wanden, ...

René Op ‘t Eyndt

Veldsteeg 14

3650 Rotem

Inriching burelen,

appartementen, winkels, ...

GSM: 0494 48 87 85

opteyndt@telenet.be

www.opin.be

BOUW & INTERIEUR

GEBR. JANSSEN bvba

089/85.69.04. OPGLABBEEK

www. bouwjanssen.be

Bouwwerken, interieur én metaalbouw:

alles onder één dak!

René Op ‘t Eyndt

Veldsteeg 14

3650 Rotem

GSM: 0494 48 87 85

opteyndt@telenet.be

www.opin.be

BOUW & INTERIEUR

GEBR. JANSSEN bvba

089/85.69.04. OPGLABBEEK

www. bouwjanssen.be

bouwenaanlimburg.eu

121


BIJSTER / IMPROVIEW

‘EN DAN WORDT HET

STIL IN DE MEETING ROOM’

122 bouwenaanlimburg.eu


BIJSTER / IMPROVIEW

“De ruwe HR-gegevens zijn meestal wel

beschikbaar, maar de mogelijkheden blijven

onbenut, terwijl ze toch ontzettend belangrijk

zijn wanneer je een budgetoefening uitwerkt

voor een project.”

Als de fundamenten van een gebouw

niet behoorlijk zijn geplaatst, heeft

het geen enkele zin om de rest van

het plan te realiseren. Dat weet u als

bouwprofessional uiteraard als geen

ander. Maar hoe zit het met de fundamenten

van uw bedrijf? Kunt u daarop

vertrouwen en dus verder bouwen

aan uw toekomst? Het Hasseltse

Bijster ontwikkelde met Improview een

vernieuwende rapporteringsoplossing

die alle vitale gegevens van uw

bedrijf samenbrengt, zowel op het vlak

van financiën als personeel, en u zo

toelaat om gefundeerde beslissingen

te nemen.

Tekst | Hilde Neven Beeld | Els Verbakel

Kurt Vandebergh en Anja Janssen, zaakvoerders van Bijster.

MET WELKE ACHTERGROND

HEBBEN JULLIE IMPROVIEW

OPGERICHT?

Anja Janssen: Zowel Kurt als ik hebben meer

dan twintig jaar ervaring in diverse managementfuncties.

In diverse sectoren en in bedrijven van

uiteenlopende groottes. Maar haast overal bleek de

rapportering ondermaats, terwijl die toch een juiste

blik moet geven op de financiële en HR-processen,

de pijlers van een bedrijf. Hoe vaak gebeurt het

niet dat mensen aan het eind van het jaar verrast

worden door de bedrijfsresultaten? En dan is het te

laat om bij te sturen. Ook lijden veel bedrijven aan

‘excelitis’, maar een puur Excel-gedreven rapportering

houdt veel risico’s in, omdat je gegevens zelf

moet manipuleren. Het kleinste foutje kan zorgen

voor een volledig vertekend beeld. Hoe kun je als

bedrijf zo de juiste beslissingen nemen?”

bouwenaanlimburg.eu

123


BIJSTER / IMPROVIEW

JULLIE MOGEN AARDIG

WAT BOUWBEDRIJVEN TOT

JULLIE KLANTEN REKENEN,

WAT MAAKT DE TOOL

VOOR BOUWBEDRIJVEN ZO

INTERESSANT?

Kurt Vandebergh: “De bouwsector is een unieke

sector in die zin dat bedrijven budgetten vooral

project per project analyseren. Die focus op projectrapportering

is natuurlijk een absolute must om

je budget in het oog te houden, maar daarnaast is

een overkoepelende rapportering even cruciaal.

Improview maakt beide mogelijk en linkt ze ook

aan mekaar. Bovendien hebben we onder andere

een strategisch partnership gesloten met KPD, dat

in België marktleider is op het vlak van ERP-software

voor de bouwsector waardoor onze tool gemakkelijk

gelinkt kan worden aan dergelijke software.”

Anja Janssen: “Op HR-vlak zoomen we erg in op

absenteïsme en de effectieve loonkost per gepresteerd

uur voor elke functie in de bouw. De ruwe

HR-gegevens zijn meestal wel beschikbaar, maar de

mogelijkheden blijven onbenut. Terwijl ze toch ontzettend

belangrijk zijn wanneer je een budgetoefening

uitwerkt voor een project. Met Improview krijg je

een gedetailleerd inzicht in werkelijk alle kosten: wat

kost werknemer X? Wat kost functie A? Wat kost

eenzelfde functie me in de verschillende bedrijven

die tot onze groep behoren? Met één muisklik volg

je ook de evolutie van je loonkosten op.”

Kurt Vandebergh: “Vaak wordt het stil in de

meeting room wanneer we de geïmplementeerde

HR-gegevens tonen. Om uiteenlopende redenen.

Sommige ondernemers schrikken van de gegevens

die ze te zien krijgen omdat ze de kostprijs van hun

personeel al die tijd verkeerd hebben ingeschat,

andere zijn meer dan aangenaam verrast door de

complete inkijk die de tool biedt.”

Anja Janssen: “Naast de harde cijfers is het ook

mogelijk om andere parameters op te nemen zoals

talent management, rekruteringskanalen, oorzaken

van ziekteverzuim enz.”

BL: WAT KOMT ER VOOR EEN

KLANT ALLEMAAL KIJKEN BIJ

HET IMPLEMENTEREN VAN

IMPROVIEW?

Anja Janssen: “Helemaal niets (lacht). Wij proberen

onze klanten maximaal te ontzorgen. Om de

gegevens op financieel, operationeel en HR-vlak

te integreren in Improview, hebben we eigenlijk

maar een kleine week per module nodig. Uiteraard

implementeren we niet zomaar lukraak

gegevens, er gaat een zeer grondige kwaliteitscontrole

aan vooraf.”

NU DE GEGEVENS

IMPLEMENTEREN IS ÉÉN

DING, MAAR DE TOOL MOET

NATUURLIJK REGELMATIG

GEVOED WORDEN MET

NIEUWE GEGEVENS …

Kurt Vandebergh: “Dat klopt, en in principe kan dat

met een simpele klik op de muisknop. Toch kunnen

we vanuit onze jarenlange ervaring in diverse

managementfuncties ook een meerwaarde bieden

op dat vlak. Bijvoorbeeld door bedrijven een halve

dag per maand bij te staan in het updaten van hun

cijfers. Of door voor een langere periode bij te

springen als financieel manager om op basis van de

rapportering bij te sturen waar nodig.”

Schermen met

efficiëntie

De sleutel tot een efficiënter en dus rendabeler bedrijf?

De zwakke punten blootleggen. Om dan vliegensvlug en

gericht tot actie over te gaan.

Onze rapporteringsoplossing Improview® wapent je met feiten en legt

de kerncijfers van je bedrijf bloot. Zodat jij weet waar je je moet op

richten, om daarna de juiste beslissingen te nemen.

Wij van Bijster helpen die cijfers, vanuit onze ervaring, interpreteren.

Zodat wij met al onze expertise gericht kunnen adviseren. Het

resultaat? De doodsteek aan inefficiëntie.

Klaar om de degens te kruisen?

Corda Campus, Kempische Steenweg 311 / 1.02, B-3500 Hasselt - 0470/66 27 62 - anja@bijster.be - www.bijster.be

124 bouwenaanlimburg.eu


INTERIEUR IS BELEVING

Als designspecialist staat Marres Interieur al decennialang in voor het ontwerp van uw woon- en slaapkamer,

bureau of zelfs mancave. Met maar liefst drie interieurarchitecten en een interieurstylist in huis maakt

het team – dikwijls in samenwerking met de architect – de inrichting van uw dromen waar. Zaakvoerder

Peter Marres geeft u in deze column alvast wat tips.

Tekst | Sarah Claes Beeld | Els Verbakel

“Met regelmaat bezoeken we interieurbeurzen om op de

hoogte te blijven van het aanbod en de trends. Dat levert heel

wat inspiratie op. Zo lag de focus op de Salone del Mobile in

Milaan dit jaar vooral op samenhang en beleving. Een visie waar

we helemaal achterstaan. De verschillende ruimtes waarin

geleefd wordt op een consistente en gepassioneerde manier

inrichten, er werkelijk één geheel van maken … het is een

manier om een soort rust te creëren in de woning.”

Het gaat dan trouwens niet enkel over binnen, ook terrassen

en tuinkamers kunt u erin betrekken. “Het ‘urban jungle’-idee is

bijvoorbeeld erg in. Daar horen planten bij maar ook outdoormeubels

voor binnen en indoormeubelstukken voor buiten.

We zijn bij Marres Interieur dan wel gefocust op de binnenkant

van de woning, toch beschikken we over enkele knappe collecties

van Minotti, Tribù en Vitra die binnen dit concept zowel in-

als outdoor knap staan. We denken dus graag met u mee om

dit te realiseren.” Die lijn trekt u volgens Marres Interieur best

door naar uw gehele woonst, naar de samenhang tussen interieur

en architectuur. “Niet voor niets werken we dikwijls nauw

samen met de architect van een nieuwbouw of renovatie. We

stappen mee in het denkproces en communiceren zowel met

de architect als de eindklant om samen tot het ideale ontwerp

te komen: een woning die volledig ‘u’ uitademt. Om dat te

bereiken, gaan we niet over één nacht ijs. We beginnen met

een verkennend gesprek, bezoeken de ruimtes en maken een

moodboard en 3D-ontwerp. Vervolgens richten we de kamer

in met behulp van ons designaanbod – van onder meer Vitra,

Flexform, Living Divani, Minotti en Poliform – en/of maatwerk

in ons eigen atelier. Die persoonlijke aanpak is voor ons erg

belangrijk. Om volledig te begrijpen in welke sfeer u wilt wonen

en leven, is een vertrouwensband essentieel.”

OLUMN

Peter Marres en zijn echtgenote Valérie: Marres Interieur staat in voor een volledig binnenhuisontwerp.

bouwenaanlimburg.eu

125


BAKSTEENFABRICAGE

STEENFABRIEK

RIJSWAARD ZET IN OP

KWALITEIT, INNOVATIE EN

DUURZAAMHEID

Meer dan 118 jaar oud is baksteenfabrikant Rijswaard intussen, al zou je het hen niet geven. Modernisatie en innovatie gaan

bij dit Nederlandse bedrijf immers hand in hand met meer dan een eeuw aan ervaring. In Hasselt openden ze een zestal

jaar geleden een eerste Belgische showroom waar zowel de variatie als de kwaliteit van de gevelstenen meteen in het oog

springt. Frank Leysen, Salesmanager Vlaanderen, vertelt ons er meer over.

Tekst: Sarah Claes Beeld | Els Verbakel

Van een kleine steenfabriek in

Zaltbommel tot een internationaal

gerenommeerde baksteenfabrikant

die jaarlijks meer dan 125 miljoen

bakstenen produceert. Hoe slaagt

Rijswaard erin om na al die tijd

springlevend te blijven binnen de

bouwsector?

Frank Leysen: “Eén woord: innovatie. We trachten

voortdurend onze producten te optimaliseren en

nog meer te voldoen aan de nieuwe wensen van

onze klanten. Bij de start in 1900 ging baksteenproductie

nog gepaard met zware fysieke arbeid en

gebeurde bijna alles manueel. Tegenwoordig zijn de

werkomstandigheden optimaal en is het productieproces

volledig geautomatiseerd. De meest recente

mijlpaal voor ons is ongetwijfeld de verbouwing

in 2008. Toen vernieuwden we zowat het gehele

machinepark. We installeerden onder meer een

gloednieuwe tunneloven, een extra persmachine

en grotere droogkamers. De sector is dus enorm

geëvolueerd en wij zijn nooit achtergebleven.”

Team Vlaanderen Rijswaard: Office Manager Ingrid Struys en Area Sales Manager Frank Leysen.

Betekent dat ook voortdurend

de trends opvolgen in de bouw?

Frank Leysen: “Natuurlijk voorzien we voor ieder

wat wils en vind je diverse collecties in ons gamma

om te voldoen aan alle bouwstijlen en nieuwste

trends. Maar kwaliteit primeert bij Rijswaard steeds

op kwantiteit. We bieden liever wat minder soorten

aan dan te moeten inboeten aan kwaliteit en

reactiesnelheid. Je zou bij wijze van spreken 100

126 bouwenaanlimburg.eu


BAKSTEENFABRICAGE

extra types kunnen aanbieden, maar dan riskeer

je niet voldoende in stock te hebben waardoor

de wachttijden dan weer oplopen. Dat is bij ons

niet het geval. Wij kunnen steeds snel aan de vraag

voldoen.”

Zetten jullie ook in op duurzaamheid?

Frank Leysen: “Uiteraard is dat ook voor ons steevast

een belangrijk punt op de agenda. We denken

duurzaam in het hele productieproces én de levering.

In 2010 introduceerden we het 3G-label. Dat

staat voor Groen, Goed en Garantie. Ons doel: zo

weinig mogelijk schade toebrengen aan de bodem,

het water en de lucht én tegelijkertijd hoogwaardige

eindproducten realiseren die voldoen aan alle

normeringen. Denk dan aan een rookgasreinigings-

en waterzuiveringsinstallatie en regelmatige controles.

En ook de vervoerwijze maakt een verschil. We

hebben onlangs het Britse bedrijf All About Bricks

overgenomen, wat ons toelaat om een aanzienlijk

deel van onze leveringen via het water te organiseren.

1 schip staat gelijk aan 50 vrachtwagens. Dat

kan al tellen.”

Jullie brengen binnenkort een nieuwe

catalogus uit. Iets om naar uit te kijken?

Frank Leysen: “Natuurlijk. Niet alleen kreeg onze

catalogus een make-over, er zijn ook wat wijzigingen

in ons gamma. Zo zijn er maar liefst 7 nieuwe

sorteringen verkrijgbaar in onze luxecollectie Sterrewaard,

van geel- en grijstinten tot donkere kleuren,

wat het totaal in deze collectie op 21

sorteringen brengt. Allen gekenmerkt

door het gebruik van hoogwaardige

klei, bezanding in een brede

reeks fraaie, diepe kleuren en een

robuuste

nerfstructuur Verder

geven we je een handig overzicht

van onze basiscollectie met 33

sorteringen, onze Wasserstrichstenen

en een knappe retrocollectie

voor woningen en

projecten in rustieke stijl. Binnenkort

kan je trouwens op onze website, steenvoegcombinaties

uitproberen in onze digitale tool

Texture Designer. Zo heb je meteen een realistisch

beeld. Architecten en particuliere opdrachtgevers

willen immers geen bouwtekeningen en plattegronden

meer, maar wel een virtual reality.”

H. VAN VELDEKENSINGEL 150 / 95

3500 HASSELT T 011 87 09 38

INFO@RIJSWAARD.BE WWW.RIJSWAARD.BE

“Kwaliteit primeert

steeds op kwantiteit.”

bouwenaanlimburg.eu

127


WHITE LIGHT VERHUIST

WHITE LIGHT BOUWT NIEUWBOUW MET EEN E-PEIL LAGER DAN 30

‘WIJ WINNEN OOK NU ENERGIE UIT

DE GROND OP VROEGERE MIJNSITE’

Het Genkse White Light, specialist in grootformaat printing verhuist na het bouwverlof naar zijn nieuwbouw op C-Mine. Lieven

en Marcel Engelen investeren twee miljoen euro in het pand, op een oppervlakte van 3.745 m². “De doelstelling is om een

e-peil van lager dan 30 te behalen in onze showroom en burelen”, klinkt het ambitieus.

Tekst | Geert Houben Beeld | White Light

‘Al meer dan 10 jaar waren we te klein gehuisvest. Zeker op vlak

van logistiek hadden we problemen’.

128 bouwenaanlimburg.eu


WHITE LIGHT VERHUIST

White Light zegt zijn stek aan de Weg naar As in Genk na enkele decennia

vaarwel. De oude site is verkocht aan Som Projects, dat er twintig appartementen

zal neerzetten. Sinds 1983 is White Light gespecialiseerd in Xl printing,

signing en decoratieve wandoplossingen. Het bedrijf zorgt ervoor dat een

merk, boodschap of naam opvallend zichtbaar is op vlak van zowel binnenals

buitenreclame. In opdracht van ontwerpbureaus bouwt White Light ook

expo’s, experience centers en showrooms. “En dan moet je weten dat we zelf

geen showroom hadden”, lacht Marcel Engelen. “Daar brengen wij nu verandering

in. Al meer dan 10 jaar waren we te klein gehuisvest. Zeker op vlak van

logistiek hadden we problemen. Er was te weinig stockageruimte, onze refter

deed dienst als vergaderzaal….”

INSPIRATIESESSIES

White Light verhuist naar een pand dat drie keer zo groot is als het vorige. De

nieuwbouw telt 677 m² aan kantoorruimte, 440 m² showroom/kenniscentrum

en 2.628 m² productie- en opslagruimte. “Wij zijn vooral blij dat we nu over

een showroom en kenniscentrum kunnen beschikken waar wij, samen met

onze leveranciers, voor onze klanten en relaties inspiratiesessies zullen organiseren.

In het gebouw presenteren wij ook tal van nieuwe oplossingen zoals

bijvoorbeeld akoestische LED-lichtbakken.”

DAGLICHT

De nieuwbouw met drie niveaus is van de hand van architectenbureau Nova

Zembla uit Hechtel-Eksel. Hoofdaannemer van dienst is Ivo Gijbels. “Wij

Uw partner in

industriebouw

“Toch mooi dat wij op een plek waar vroeger steenkool gewonnen is,

nu ook warmte en koeling uit de grond halen.”

hebben gekozen voor een hedendaagse architectuur, waarbij er rondom een

gegoten betonnen wand van 3,5 meter is gebouwd met daarboven op een

strakke donkergrijze beplating”, verduidelijkt Marcel Engelen. “Zeker aan de

burelen hebben wij extra aandacht besteed. Het is een combinatie van open en

gesloten burelen. De 3,8 meter hoge ramen laten veel licht binnen en in combinatie

met het hippe design creëren we voor alle medewerkers een aangename

en creatieve werkplek, een thuisgevoel en dat werd tijd.”

GRONDBORINGEN

De verhuis heeft vooral te maken met de ambities van het bedrijf om verder

door te kunnen groeien. Wat ook van ambitie getuigt, is de doelstelling om een

E-peil van lager dan 30 te behalen. “Dat willen we bereiken via geothermie,

zonnepanelen en LED-verlichting. Er zijn zeven grondboringen uitgevoerd van

elk 90 meter diep. Toch mooi dat wij op een plek waar vroeger steenkool

gewonnen is, nu ook warmte en koeling uit de grond halen. Daarnaast zetten

we veel in op domotica en verlichting. Zeker in de hal gaan we niet alles onnodig

verlichten en zullen sensoren het nodige werk doen. Wij zetten in op ecologie.

Niet alleen met hernieuwbare energie, maar ook via recycleerbare media

en inkten”, beschrijft Lieven Engelen.

BURCHT

White Light koos ook voor de aanleg van een binnenplein met een betonnen

omwalling en een megapoort. “Ergens heeft het wat weg van een burcht”,

weet Marcel Engelen. “Dit is handig voor onze leveranciers. Wij hebben een

codesysteem uitgewerkt waardoor ze op elk moment binnen kunnen geraken.

In bepaalde zones kunnen klanten en leveranciers dan goederen afzetten of

meenemen. Op die manier is het mogelijk s’nachts te leveren en dalen de

transportkosten. Soms moet je wat vernuftig zijn.”

Borgveld 3 3941 Hechtel-Eksel

T +32 11 73 03 00 F +32 11 73 37 39

info@ivogijbels.be www.ivogijbels.be

TECHNISCHE FICHE

BOUWHEER WHITE LIGHT (MARCEL EN LIEVEN ENGELEN)

ARCHITECT NOVA ZEMBLA, HECHTEL-EKSEL

HOOFDAANNEMER IVO GIJBELS

bouwenaanlimburg.eu

129


MOBILITEIT

AUTO’S MET

Ralf Feijts en zijn team van ‘De Uiver’ zijn helemaal klaar voor een nieuw tijdperk in de historie van het merk: de elektrificatie

van alle nieuwe modellen. De werkplaats is ‘future proof’, het team is opgeleid en in juli wordt de eerste Jaguar I-PACE uitgeleverd.

“Dit is de aftrap van een nieuwe generatie.”

Tekst & Beeld | De Uiver

“Er zijn grote veranderingen gaande in onze branche. Vanaf 2020 rijdt elke

Jaguar en elke Land Rover (deels) op elektriciteit. We gaan voor een schone en

duurzame toekomst, het dieselbeleid wordt ontmoedigd. Een langetermijnvisie

is hierbij onontbeerlijk”, zegt Ralf Feijts. “De komst van de I-PACE is wederom

een introductie van een échte Jaguar. Klanten maken hiermee een milieubewuste

keuze en kiezen voor innovatie en duurzaamheid, daarbij komt natuurlijk

de voordelige bijtelling van 4% bij registratie in 2018. Door een goed gevulde

orderportefeuille gaan we dit jaar veel I-PACE modellen afleveren. Daarbij gaan

ook de Range Rover en Range Rover Sport Plug-in Hybride als een speer.

Dit onderstreept nogmaals het succes van de nieuwe technieken voor beide

merken.”

JAGUAR EN LAND ROVER

De Uiver is sinds 1972 Land Rover-dealer. In 2016 is ook het Jaguar dealerschap

voor de provincie Limburg verworven. “Voor ons was dit een heel natuurlijke

stap. We waren als team al ruim voor de implementatie klaar om ook Jaguar als

merk te omarmen. Buiten dat is de kruisbestuiving tussen Jaguar en Land Rover

groot. Het is dezelfde moedermaatschappij, namelijk TATA Motors en dezelfde

techniek, alleen verpakt in een ander jasje. Zodoende kunnen met name de

ontwikkelingskosten worden gedeeld en jaarlijks vele nieuwe modellen en technieken

worden gepresenteerd.”

LIMBURGSE LAND

“Jaguar en Land Rover zijn en blijven merken met historie en emotie”, aldus Ralf

Feijts. “Om de zichtbaarheid van onze merken te vergroten, laten we graag ons

gezicht zien bij toerritten en op evenementen. Het heuvelachtige Limburgse

land is natuurlijk een prachtig decor om onze modellen aan het publiek te

presenteren. Jaguar is een merk met allure, historie en emotie, dat merk je

vooral als je de weg opgaat. De Jaguar I-PACE zal daar straks natuurlijk ook voor

ingezet gaan worden.”

130 bouwenaanlimburg.eu


THE NEW ALL-ELECTRIC

JAGUAR I-PACE

De nieuwe Jaguar I-PACE, ‘s werelds slimste sport SUV met vijf

zitplaatsen, is een volledig nieuw ontworpen, pure Battery Electric

Vehicle (BEV). Spannend om naar te kijken, opwindend om in te

rijden. Met zijn doorlopende taillelijn, krachtige luchtuitlaat in de

motorkap en markante achterflanken biedt de I-PACE een naadloze

combinatie van design, prestaties en connectiviteit. Het interieur

heeft een strak en opgeruimd ontwerp, en door de elektrische

aandrijflijn is er extra ruimte beschikbaar. De New Jaguar I-PACE

heeft standaard AWD, een vermogen van 294 kW (400 pk) en een

actieradius tot 480 km. Vanaf de zomer in de showroom.

4% BIJTELLING

Jaguar ,,De Uiver” Ralf Feijts

Provincialeweg Noord 85-87, 6439 AB Doenrade

046 442 19 31

deuiver.eu

Gecombineerd verbruik: 21,2 kWh/100 km, CO2-emissie 0 g/km, actieradius tot 480 km (WLTP). Consumentenprijs vanaf € 80.330 incl. BTW, BPM,

registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 995 p.m. excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full

operational lease, 60 mnd., 10.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.


MOBILITEIT

‘FLEXIBILITEIT

IS ONZE TROEF’

Het juiste gereedschap is het halve werk. Dat geldt zeker voor de bouwprofessional, voor wie de keuze van een betrouwbaar

voertuig dat maximaal inspeelt op zijn bouwspecialiteit essentieel is voor het uitvoeren van de dagelijkse job.

Tekst | Eduard Coddé Beeld | Peugeot

Binnen elk model is er een waaier aan mogelijkheden om telkens de best bij de dagelijkse

praktijk van de bouwprofessional aansluitende uitrusting te selecteren.

Bij Peugeot bestaat het aanbod uit drie duidelijk

afgelijnde pijlers: de Partner, Expert en Boxer.

Binnen elk model is er waaier aan mogelijkheden

om telkens de best bij de dagelijkse praktijk van de

bouwprofessional aansluitende uitrusting te selecteren.

De Peugeot Partner is de benjamin in het

gamma, maar wel leverbaar in vier koetswerkvariaties!

Flexibiliteit is één van zijn grote troeven. Bijzonder

nuttig is de ‘Multi-Flex’-bank met 3 zitplaatsen,

die toelaat om naast de bestuurderszetel een extra

laadvloer te creëren. Door de rechter zit op te klappen,

ontstaat 400 liter extra laadvolume, terwijl er

nog plaats rest voor 2 personen. Wordt het rechter

deel neergeklapt, dan ontstaat een extra lange laadvloer

van 3 m tot zelfs 3,25 m voor de L2-versie.

laden. De accu geniet 8 jaar of 100.000 km garantie;

de aandrijflijn 50.000 km of 5 jaar. De gebruikskost

is bijzonder laag, gezien de fiscale voordelen en het

feit dat een check-up om de 40.000 km volstaat!”

DE VEELZIJDIGE EXPERT

De Peugeot Expert maakt zijn opwachting met

3 verschillende lengtes en 5 verschillende uitvoeringen.

Olivier, commercieel adviseur bij Garage

Vanbussel: “De Expert Compact-uitvoering is

ideaal voor wie veel in stedelijk gebied werkzaam

is. Met 4,60 m lengte en 1,90 m hoogte

is hij bijzonder wendbaar en kan probleemloos

in ondergrondse garages binnenrijden, terwijl

hij een nuttig laadvolume van 5,1 m³ biedt. Met

de optie ModuWork kunnen voorwerpen tot

Flexibiliteit is er ook voor wat de toegankelijkheid

betreft. Zo kan de Partner voorrijden met één of

twee schuifdeuren. Nog een handigheid is het ‘Girafon’-dakluik,

ideaal voor het transport van lange

ladingen met gesloten achterdeuren. “Een buitenbeentje,

maar met groot toekomstpotentieel is de

Partner Electric”, benadrukt Chris Bruyninx, Fleet

Manager bij Peugeot Bruyninx. “Het nuttig laadvermogen

bedraagt maximaal 561 kg. Het voertuig

heeft een rijbereik van zowat 170 km en kan met

een snellader in 30 minuten 80% van zijn rijbereik

132 bouwenaanlimburg.eu


MOBILITEIT

XXXXX

De Peugeot Boxer richt zich op

het grote werk met liefst acht

verschillende combinaties van

lengte, breedte en hoogte.

4,02 m geladen worden.” Een niet te versmaden

meerwaarde bieden de handenvrij te openen of

sluiten schuifdeuren. Met deze optie volstaat het

om de elektronische sleutel op zak te hebben en

een eenvoudige beweging met de voet te maken,

onder de hoek van de achterbumper. Wanneer

men zoals zo vaak de handen vol heeft, moet

men niet eerst alles op de grond zetten.

VOOR HET GROTE WERK

De Peugeot Boxer richt zich op het grote werk

met liefst 8 verschillende combinaties van lengte,

breedte en hoogte. Dat geeft laadvolumes van 8

tot 17 m³. Het laadvermogen bedraagt 2,8 ton,

3 ton, 3,3 ton en 3,5 ton. Er is ook een uitvoering

met dubbele cabine. Erg praktisch zijn de

lage laaddrempel (493 tot 602 mm), de wijd

openzwaaiende achterdeuren (96° tot 270°), de

nuttige breedte van 1,422 m tussen de wielkasten

en de optionele luchtvering.

Ten slotte is er nog het aanbod ‘Utility’, met

groot volume voertuigen voorzien van een

aluminium kastopbouw (18,5 m³ laadvolume)

en kipwagens met 2,5 mm dikke bodem in

gegalvaniseerd HLE-staal.

“Het laadvermogen van de Peugeot

Boxer bedraagt 2,8 ton, 3 ton, 3,3 ton

en 3,5 ton. Er is ook een uitvoering

met dubbele cabine.”

bouwenaanlimburg.eu

133


KIES DE JUISTE WERKKLEDIJ OP UW WERF

De ideale werkoutfit zit niet alleen gemakkelijk, maar heeft ook andere troeven die op uw werf van pas komen.

Maar hoe kiest u de juiste kledij? Steven Lehaen van Vaneylen Promo- en Bedrijfskleding geeft vijf nuttige tips.

Tekst en beeld | Vaneylen Promo- en Bedrijfskleding

1. MAATWERK VOOR ELKE JOB

Vooraleer u uw werkkleding selecteert, staat u best stil bij de eigenschappen

van uw medewerkers. Werken ze regelmatig buiten? Ga dan zeker voor

kleding die beschermt tegen koude en geen vocht doorlaat. Zitten ze vaak

geknield? Dan is een werkbroek met kniebescherming nuttig. Wist u dat de

combinatie polyester/katoen sterker is dan een kledingstuk van 100% katoen?

Bovendien verandert de vorm en kleur minder na een wasbeurt. Op onze

website www.vaneylen.be noteren we de specifieke functionaliteit onder elk

product, zo geraakt u snel wegwijs.

2. MAAK INDRUK EN VERSTERK UW IMAGO

Uw bedrijfsuitstraling vervolledigt u met werkkledij die aansluit bij uw imago.

Zo maakt u niet alleen indruk met uw vakmanschap, huisstijl of wagenpark,

maar ook door uw werknemers te voorzien van verzorgde werkkledij met

uw logo. Bovendien werkt u zo aan uw naamsbekendheid en bevordert u het

groepsgevoel in uw team.

3. SAFETY FIRST!

In sommige sectoren is bedrijfskledij gebonden aan veiligheidsnormen. Maar

zelfs zonder verplichte instructies overweegt u best het nut van beschermende

kledij. In ons arsenaal vindt u signalisatiekledij met hoge zichtbaarheid

en outfits van hittebestendig materiaal. Werkt u vaak ’s avonds of ’s nachts?

Dan moet uw kledij voorzien zijn van lichtgevende stroken. Hi-Vis kledij met

fluo kleuren verhoogt uw zichtbaarheid overdag. Weet u niet welke normen

er voor uw beroep gelden? Onze professionals helpen u graag verder.

4. KIES DE JUISTE KLEUR

U wilt dat uw werkkledij past bij uw huisstijl. Hiervoor hoeft u de felle hoofdkleur

van uw bedrijfslogo niet door te trekken. Door uw logo te integreren

op een neutrale outfit en te werken met subtiele accenten, straalt u vaak

meer professionaliteit uit. Daarom hanteren we meestal donkere stoffen

voor werkkledij die vuil mag worden. Witte outfits stralen vertrouwen uit en

gebruiken we voor jobs waarin hygiëne centraal staat.

5. GA VOOR EEN GOEDE

PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

Het duurste product is niet altijd het beste. En de goedkoopste optie is

dikwijls van mindere kwaliteit en dus sneller aan vervanging toe. Kies daarom

werkkleding die specifiek gefabriceerd werd voor uw sector of type job. Laat

u niet leiden door de prijs, maar maak een weloverwogen keuze zodat u of

uw werknemers de outfit jarenlang kunnen dragen. Denk daarenboven aan

het draagcomfort, uw werknemers zullen u dankbaar zijn!

Ga ten slotte in zee met een professionele leverancier die u op de hoogte

houdt van de bestelling en levering. Dat bespaart u veel zorgen.

134 bouwenaanlimburg.eu


ALLE OPLOSSINGEN VOOR HET

NA-ISOLEREN VAN UW WONING!

THERMISCHE

ISOLATIE OC20

THERMISCHE

ISOLATIE CC90

AKOESTISCHE

ISOLATIE

SPOUW-

ISOLATIE

ISOLATIE-

MORTEL

Isowit profileert zich al bijna 30 jaar als isolatiedeskundige. Deze ervaring

maakt van ons de geschikte partner om uw nieuwbouw of renovatiewoning

van isolatie te voorzien. Zo adviseren en begeleiden we u in

uw keuze omtrent huisisolatie.

Isolatie is een absolute meerwaarde en onmisbaar voor elke woning.

Dankzij deze investering daalt uw energiefactuur en stijgt uw binnenklimaat.

Bovendien heeft deze investering geen hoge kostprijs en in

combinatie met de subsidies een heel korte terugverdientijd!

Isowit beschikt over

4 isolatieproducten

• Isopur met open en gesloten

cellen (thermische isolatie)

Ook voor kruipkelders.

• Isonor (akoestische isolatie)

• Isowall (spouwmuurisolatie)

• Isosole (isolatiemortel)

W IJ

ISOLEREN

UW HUIS!

Meer informatie over de isolatietechnieken van

Isowit vindt u op www.isowit.be en www.isowit.nl

VRAAG GRATIS UW OFFERTE

AAN VIA ONZE WEBSITE!

BESPAAR TOT

40%

ENERGIE PER JAAR

BEDRIJFSZONE DE SPELVER • BREMAKKER 3 • 3740 BILZEN • +32 (0)89 24 64 27 • WWW.ISOWIT.BE

SINT-ANNALAAN 60 • 6217 KC MAASTRICHT • +31 (0)43 20 10 9 40 • WWW.ISOWIT.NL


FROM FROM

TO TO

FROM FROM

TO TO

PEUGEOT BEDRIJFSVOERTUIGEN

Dust ROADS

Dust DustROADS

ROADS

BEHEERS HET ONM

GELIJKE

L /100 KM G /KM SUV 200

V.U. :

PARTNER – MIRROR SCREEN

EXPERT – MODUWORK

BOXER – GROOT LAADVOLUME

V.U. :

L /100 KM

V.U. :

L /100 KM L /100 G /KM SUV 2008 G /KM : 3,7 SUV - 4,9 2008 • 96 - 114 : 3,7 | - SUV 4,9 • 3008 96 - 114 : 4,0 | SUV - 6,0 3008 • 103 -: 136 4,0 - | 6,0 SUV • 103 5008 - 136 : 4,1 | SUV - 6,1 • 5008 106 -: 140 4,1 -(VOLGENS 6,1 • 106 - 140 NEDC-NORM) (VOLGENS NEDC-NORM)

G /KM L SUV /1002008 KM : 3,7 - 4,9 G /KM • 96 - 114 SUV | 2008 SUV 3008 : 3,7 -: 4,9 4,0 •- 96 6,0 - 114 • 103 | SUV - 136 3008 | SUV : 5008 4,0 - 6,0 : 4,1 • 103 - 6,1 -• 136 106 | - SUV 140 5008 (VOLGENS : 4,1 - 6,1 NEDC-NORM)

• 106 - 140 (VOLGENS NEDC-NORM)

V.U. :

V.U. :

Garage Vanbussel Bree

Bocholterkiezel 77, 3960 Bree 089 46 23 36

Garage en Carrosserie Vanbussel Dilsen

Nijverheidslaan 29, 3650 Dilsen-Stokkem 089 85 88 88

Garage en Carrosserie Vanbussel nv

Steenweg Linde 79, 3990 Peer 011 79 14 77

Garage Driesen

Louis Pasteurstraat 19, 3920 Lommel 011 60 31 11

Milieu-informatie Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : [KB www.peugeot.be

19/03/2004] : www.peugeot.be

Milieu-informatie [KB 19/03/2004] Milieu-informatie : www.peugeot.be [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be

Bruyninx Hasselt

Hellebeemden 2 011 27 30 31

Bruyninx Genk

Evence Coppéelaan 90 089 36 22 88

Bruyninx Sint-Truiden

Luikersteenweg 94 011 68 20 30

Bruyninx Tongeren

Maastrichtersteenweg 463 012 23 38 50

Vanhees Bilzen

Riemsterweg 14 089 41 11 19

Aerts & Zonen Oostham

Evence Coppéelaan 90 089 36 22 88

Kenens Paal

Paalsesteenweg 239 011 42 29 44

Gabo-Bielen Zonhoven

Waardstraat 6 011 81 37 14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !