Kleine Kernen Magazine Zorgspecial 2018

jeroenverhelst

Kleine Kernen Magazine Zorgspecial 2018

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij:

“Communicatie vanuit EU is aan update toe”

De Diessense Europarlementariër Lambert van Nistelrooij

had in de studio van de lokale omroep Moergestel TV bij

de presentatie van het boekje “Radiocolumns: het jaar

rond” een duidelijke boodschap:

“De communicatie vanuit de EU is zeker toe aan een update.

We moeten Europa dichter bij de burger brengen!”

En dat kan volgens hem op verschillende manieren. Zo heeft

hij al 90 radiocolumns in Moergestel opgenomen die door

14 lokale omroepen in Brabant worden uitgezonden. “In

die columns moeten wel onderwerpen aan bod die mensen

boeien!” De recente voorstellen voor de verdeling van

de EU-subsidies en bijvoorbeeld de plannen tot korting

op landbouwsusbsidies zullen hem ongetwijfeld genoeg

gespreksstof opleveren om maar eens iets te noemen.

Lokaal

Op lokaal gebied gebeurt er echter ook genoeg, maar dat

wordt volgens Van Nistelrooij nog niet genoeg naar buiten

toe gecommuniceerd. “Veel mensen kennen de ‘EU-bordjes’

langs de weg: deze brug is medegefinancierd door

geld uit van de Europese Unie’. Bij vele projecten is dit echter

niet duidelijk. Mensen zijn zich er niet van bewust dat

dit mede wordt mogelijk gemaakt door EU-geld. Door deze

resultaten anders te communiceren, zien burgers de impact

die de EU heeft in hun dagelijks leven.”

Let the Stars Shine

Om nog concreter te communiceren waar en wat met

EU-geld is gedaan, heeft Van Nistelrooij samen met

acht EVP-collega’s uit Europa het project “Let the Stars

Shine” gelanceerd. Binnen dit kader werden daarvoor

op 19 juni in Brussel 41 projecten uit negen verschillende

landen gepresenteerd. Vanuit Brabant zes projecten waaronder

het project “Tussenheid” uit Hilvarenbeek .

“ Een mooi voorbeeld waarbij aansluiting is gevonden

tussen EU-initiatieven zoals lokale ontwikkeling en verduurzaming

en burgerinitiatieven in de kernen van de gemeente

zelf zoals de energiecoöperatie Hilverstroom en de lokale

musea”, aldus Van Nistelrooij.

Bijlage magazine

Dit project en de overige vijf worden in een speciale

krant met de titel “Let the Stars Shine” en videopresentaties

toegelicht. Deze krant is als bijlage bij deze uitgave

van het Kleine Kernen Magazine toegevoegd. Deze aanpak

past volgens Van Nistelrooij in het streven om de impact

die de EU heeft in het dagelijks leven beter uit dragen.

Daarvoor heeft hij een wetswijziging ingediend waarover

in juli in een vergadering van Europees Parlement wordt

gestemd. “Bij aanname van de amendementen hierover

kunnen uitvoerders aankloppen voor extra financiering van

leuke initiatieven die men qua communicatie op social media

of tv zou willen ondernemen. Ook al is het project een

paar jaar voorbij.”

Bertrand Verhelst

Kleine Kernen magazine 2

More magazines by this user
Similar magazines