24.07.2018 Views

Leaflet Courgette Canella 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Courgette

Onder glas

Canella

Type:

Resistenties:

Plantperiode:

Planteigenschappen:

Vorm:

Kleur:

Hele jaar

IR: Px/ZYMV/PRSV/WMV

Hele jaar

Open

Cilindrisch/Conisch

Medium groen

enzazaden.nl


Canella

Canella is een ras voor de teelt onder glas. De plant is groeikrachtig, redelijk kort geschakeld,

maar toch mooi open. Het ras geeft een constante hoge productie in combinatie met een lang

uithoudingsvermogen.

De vruchten hebben een mooie cilindrisch/conische vorm met een goede glans. Ook zijn

de vruchten uniform van lengte en niet te lang, medium groen van kleur en zijn ze mooi recht

van vorm. Het vruchteinde is mooi stomp en heeft zelf weinig spikkels. De steel van de vrucht

is lang waardoor men makkelijker kan oogsten zonder iets te beschadigen.

Canella heeft een zeer goede houdbaarheid en behoudt zijn stevigheid na bewaring. Tevens

heeft dit ras resistenties tegen een breed scala aan virussen en meeldauw.

Deze zekerheid wordt gecombineerd met een goede stabiele productie, waarbij een hoog

percentage klasse 1 vruchten wordt behaald.

Squash Code Engelse naam Wetenschappelijke naam resistentieniveau

CMV Cucumber mosaic Cucumber mosaic virus IR

Virus

PRSV Papaya ringspot Papaya ringspot virus IR

WMV Watermelon mosaic Watermelon mosaic virus IR

ZYMV Zucchini yellows Zucchini yellow mosaic virus IR

Schimmel Px Powdery mildew

Podosphaeria xanthii

(ex Sphaerotheca fuliginea)

IR

Uw contactpersoon in Nederland:

Eric van Vliet tel +31 (0)6 55 33 55 96

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden

gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven.

De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl | © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | juli 2018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!