Burggrave september 08 2018

evergem

Burggrave september 08 2018

WWW.EVERGEM.BE

BURGGRAVE

september 2018 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

08

SCHOOLROUTEKAART

MET VEILIGE

FIETSROUTES

1


IN DE KIJKER

NUTTIGE INFORMATIE

DOE JE MEE?

administratief centrum gemeentehuis

Fortune De Kokerlaan 11

tel. 09 216 05 00

info@evergem.be

www.evergem.be

Open:

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur

dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur

woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

nuttige telefoonnummers

Administratief Centrum Sleidinge

tel. 09 358 77 70

Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone

0800 92 999 (24/24 uur)

Politiezone Assenede-Evergem

tel. 101 (dringend)

tel. 09 257 00 10 (niet dringend)

blijf op de hoogte

Alle info op www.evergem.be

Jobs via www.evergem.be/jobs

Nieuws via www.evergem.be/abonnementen

bereik ons via whatsapp. voeg 0476 504 666

toe aan je contactenlijst

DOOR DE

GEMEENTELIJKE

DIGITALE

COMMUNICATIE

De gemeente biedt heel wat informatie digitaal aan. Die

kan je raadplegen via je computer of tablet. Maar hoe

werkt dat nu precies allemaal? Op woensdagnamiddag

26 september doorlopen medewerkers van de Dienst

Communicatie samen met jou stap voor stap alle gemeentelijke

digitale informatiekanalen.

Aan een rustig tempo worden alle mogelijkheden overlopen.

Alles wordt geprojecteerd op een groot scherm zodat iedereen

goed kan volgen. Je kan je laptop, tablet of smartphone meebrengen.

Zo kan je meteen meedoen.

WAT KOM JE TE WETEN?

– Hoe kan ik mijn boek van de bib online verlengen?

– Hoe kan ik chatten met een medewerker van de gemeente?

– Hoe maak ik een profiel aan op de gemeentelijke website?

– Hoe kan ik Evergem volgen op de sociale media?

– Welke nieuwsbrieven zijn er en hoe kan ik mij abonneren?

– Hoe werkt het Digitaal Loket?

– Hoe kan ik activiteiten invoeren in UIT in Vlaanderen?

PRAKTISCH

– Woensdag 26 september om 14 uur

– Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken (Hoeksken 29/A)

– Inschrijven voor 19 september via

ldchoeksken@evergem.be of 09 269 76 10

– Meebrengen: eventueel je laptop, tablet of smartphone

˙

communicatie

E 09 216 05 90

communicatie@evergem.be

www.evergem.be

BEREIK ONS VIA FACEBOOK MESSENGER

SCAN DEZE CODE

volg ons op facebook

www.facebook.com/evergem

volg ons op instagram

www.instagram.com/gemeenteevergem

COLOFON

08

Een uitgave van de gemeente Evergem,

verschijnt maandelijks

(uitgezonderd augustus).

JAARGANG 33, NR. 08

Verantwoordelijke uitgever:

Joeri De Maertelaere, burgemeester

Coördinatie en eindredactie:

Communicatie

Foto’s:

Gemeente Evergem

Vorm:

www.stook.be

Drukwerk:

New Goff

Uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Circle Gloss wit - 100% kringloop.

Op de cover:

Lionel Savonet, leerling van de Gemeentelijke

Basisschool Evergem.

2

september 2018


WELZIJN

ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS

ACTIVITEITEN ROND

DEMENTIE

OP VRIJDAG 21 SEPTEMBER IS HET

WERELD DEMENTIE DAG. OMDAT

ONZE OMGEVING SNEL VERGRIJST,

WORDT DEMENTIE DE KOMENDE

DECENNIA EEN ERNSTIG GEZOND-

HEIDSPROBLEEM.

Als dementie je leven binnensluipt, keert heel je

leven om. Je wordt ineens mantelzorger. Je voelt

je vaak onzeker en machteloos en je weet niet wat

de beste manier is om met je naaste met dementie om

te gaan. Je wordt bovendien geconfronteerd met verlies:

verlies van herkenning, communicatie, sociale contacten…

Met deze activiteiten bieden we ondersteuning aan

mantelzorgers.

LEZING:

‘VAN TAS NAAR BEKER’

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

Martine Van Hoorebeke neemt je mee in

haar ervaringen met haar dementerende

moeder. Ze schrijft teksten en maakt aquareltekeningen.

Deze zijn verzameld in het boek

‘Van tas naar beker’. Deze namiddag staan we

stil bij de mooie en moeilijke momenten en

vinden we steun bij elkaar als mantelzorger.

Achteraf kan je tijdelijk de aquareltekeningen

van Martine bewonderen tijdens de openingsuren

van het Lokaal Dienstencentrum.

– 14 tot 16 uur

– 2,5 euro (koffie en gebak inbegrepen)

– Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

(Hoeksken 29/A)

– Inschrijven kan tot vrijdag 7 september via

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

KWIJT

KOEN DE WULF

MAANDAG 24 SEPTEMBER

Op maandag 24 september brengt Koen De

Wulf de voorstelling KWIJT. KWIJT is geen

pure comedy. Het is een liedjesvoorstelling

over dementie en een combinatie van comedy,

cabaret en theater. KWIJT is herkenbaar en

brengt dementie op een speciale manier onder

de aandacht.

– 20 uur

– 7 euro

– Bibliotheek Evergem (Bibliotheekstraat 12)

– Inschrijven in de bibliotheken of

via www.evergem.be/vrijetijdsloket

PRAATCAFÉ

DEMENTIE

DINSDAG 2 OKTOBER

Een deskundige licht het thema ‘omgaan met

een persoon met dementie’ toe en maakt

dementie bespreekbaar. Er is de mogelijkheid

om ervaringen uit te wisselen en contacten te

leggen met andere mantelzorgers. Het praatcafé

rond dementie (regio Meetjesland) komt

tweemaandelijks samen voor familieleden en

vrienden van personen met dementie. Ook de

patiënten zelf zijn meer dan welkom.

– 14 tot 16 uur

– Gratis

– Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

(Hoeksken 29/A)

– Inschrijven kan tot dinsdag 25 september via

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

˙

bibliotheek

E 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

˙

lokaal dienstencentrum het hoeksken

E 09 269 76 10

ldchoeksken@evergem.be

www.evergem.be

CUPCAKEVERKOOP

VOOR ONDERZOEK

NAAR ALZHEIMER

WOENSDAG 19 SEPTEMBER

Op woensdag 19 september kan je van 9 tot

17 uur in Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

cupcakes kopen (2 euro). De opbrengst gaat

integraal naar het onderzoek voor Alzheimer. Je

kan je cupcake(s) rustig opeten in de cafetaria

van het dienstencentrum of meenemen naar

huis.

Wie zelf graag cupcakes

bakt of wil helpen op de

dag zelf, kan zich inschrijven

via

ldchoeksken@evergem.be

voor 15 september.

Alle hulp is welkom!

3


MOBILITEIT

18 EVERGEMSE SCHOLEN ZIJN #GOEDOPWEG

Noran Duytschaever

Lionel Savonet

Bernard Savonet

Lien Duytschaever

SCHOOLROUTEKAART

MET VEILIGE FIETSROUTES

VAN 16 TOT 22 SEPTEMBER VIEREN WE DE WEEK VAN DE MOBILITEIT. DIE

WEEK ZETTEN WE ALLE EVERGEMNAREN #GOEDOPWEG EN LANCEREN WE,

SAMEN MET DE 18 EVERGEMSE SCHOLEN, EEN SCHOOLROUTEKAART.

OUDERS, LEERLINGEN, SCHOLEN, DE POLITIE EN HET GEMEENTEBESTUUR

SPRONGEN SAMEN OP DE KAR EN BRACHTEN ALLE GEVAARLIJKE SITUATIES

VOOR FIETSERS IN EVERGEM IN KAART.

WIST JE DAT…

… vier op de tien kinderen betrokken zijn bij een ongeval

op weg van of naar school?

… tachtig procent van de kinderen tussen 6 en 14 jaar

bang is in het verkeer?

De tal van acties en initiatieven tijdens de Week van de

Mobiliteit doen ons stilstaan bij de manieren waarop we

ons verplaatsen en laten ons proeven van alternatieven

en mogelijke oplossingen voor de dagdagelijkse verkeersdrukte.

Ook de Evergemse scholen staan bij de start van het

nieuwe schooljaar extra stil bij de verkeersveiligheid van de

schoolgaande jeugd. Op 20 september lanceren ze daarom de

schoolroutekaart.

4

september 2018


MOBILITEIT

ROUTE2SCHOOL

Ongeveer een jaar geleden ontstond het idee om voor het

opmaken van zo’n schoolroutekaart in zee te gaan met

Route2School. Route2school is een organisatie die scholen en

gemeenten helpt bij een grondige analyse van de verkeersveiligheid

op schoolroutes. Het doel is om samen de verkeersveiligheid

in gemeenten te verbeteren en te onderzoeken hoe

kinderen de route van en naar school ervaren. Welke stukken

van hun route vinden ze onveilig? Waarom? Enkele medewerkers

van de 18 Evergemse scholen, Politiezone Assenede-Evergem,

de provincie, het gemeentebestuur en heel wat ouders

werkten voor dit project intens samen.

Gedurende een periode meldden leerlingen, ouders en

leerkrachten de mobiliteitsknelpunten die ze op weg naar en

van school tegenkwamen. Elk knelpunt kreeg een grondige

analyse. Daarna zocht de werkgroep samen naar constructieve

oplossingen. Het resultaat hiervan bestaat uit een verkeersactieplan

voor verschillende domeinen: infrastructuur, educatie,

sensibilisatie en handhaving en uiteraard de schoolroutekaart.

Op de schoolroutekaart vind je onder meer:

– veilige fietstrajecten naar scholen en andere locaties

(jeugdlokalen, sportclubs…)

– minder veilige fietsroutes

– onveilige trajecten

– zone 30’s

– verkeersknelpunten en oplossingen

– fietspaden in aanleg

– verkeerstips

– checklist voor je fiets

FIETSTOCHT OP 20 SEPTEMBER

Na ongeveer een jaar is de schoolroutekaart een feit. De route

wordt op 20 september ingehuldigd met een fietstocht. Heel

wat leerlingen van het 6e leerjaar van de Evergemse scholen

fietsen die dag samen naar de Hoge Wal voor de officiële

voorstelling van de schoolroutekaart. De schoolroutekaart is

alvast een grote stap in de goede richting naar een veiligere

verkeersomgeving, want samen zijn we #goedopweg.

Is jouw fiets in orde?

CHECKLIST

– Licht: vooraan wit of geel, achteraan rood. De lichten

mogen knipperend of vast zijn. Ze moeten niet

vastzitten op de fiets, ze mogen ook op je kledij.

– Twee remmen (voor- en achterwiel)

– Fietsbel (hoorbaar tot 20 meter)

– Witte reflector vooraan (rechthoek of trapezium,

mag ook ingebouwd zijn in het fietslicht)

– Rode reflector achteraan (rechthoek of trapezium,

mag niet ingebouwd zijn in het fietslicht)

– Gele of oranje reflectoren op pedalen

– Minstens twee dubbelzijdige gele of oranje

reflectoren in de spaken van elk wiel en/of witte

reflectoren aan weerszijden op de banden

Uitzondering: wielreflectoren zijn niet verplicht

op kinderfietsen met kleine wielen, koersfietsen en

mountainbikes, behalve bij beperkte zichtbaarheid.

De schoolroutekaart is er niet alleen voor de schoolgaande

jeugd, maar kan door iedereen gebruikt worden. Je vindt de

schoolroutekaart op www.route2school.be,

via www.evergem.be/schoolroutekaart en de app

‘Route 2 school’. De digitale kaart krijgt regelmatig een

update.

DRAAG ZELF JE STEENTJE BIJ

Als weggebruiker kan je zelf ook je steentje bijdragen aan

een veiligere omgeving. In alle schoolomgevingen geldt

reeds een zone 30, maar de weginfrastructuur is nog niet

(overal) aangepast aan deze snelheidsbeperking. Toch

kan je zelf ook initiatieven nemen om zone 30 te promoten

bij je kind(eren) en andere ouders of buurtbewoners.

Dit kan bijvoorbeeld door zelf je snelheid te verminderen,

door informatie te geven, door sensibilisatie,

educatie enzovoort. Er zijn namelijk tal van voordelen

aan een zone 30:

– Meer verkeersveiligheid

– Meer levenskwaliteit: veiliger oversteken, …

– Minder uitlaatgassen, minder fijn stof en minder

geluidsoverlast door auto’s

– Minder doorgaand verkeer en sluipverkeer

˙

gemeentewerken

E 09 216 05 30

gemeentewerken@evergem.be

www.evergem.be/mobiliteit

Een deel van de Evergemse

schoolroutekaart

5


INTERNATIONALE SAMENWERKING

WEEK VAN DE DUURZAME GEMEENTE

EVERGEMSE,

DUURZAME HELDEN

IN DE KIJKER

VAN 18 TOT 25 SEPTEMBER

VIEREN WE VOOR

HET EERST DE WEEK VAN

DE DUURZAME GEMEEN-

TE. TIJDENS DEZE WEEK

ZETTEN WE DUURZAME

INITIATIEVEN VAN EVER-

GEMSE HELDEN EXTRA IN

DE KIJKER. BOVENDIEN

VIEREN WE OOK HET

DRIEJARIG BESTAAN VAN

DE DUURZAME ONTWIK-

KELINGSDOELEN.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen

zijn 17 uitdagingen, zowel op lokaal,

nationaal als wereldniveau. Ze gaan

over alle aspecten van ons leven:

van armoede tot energie, gendergelijkheid,

economische groei, het klimaat enzovoort. De 17

thema’s zijn ook verbonden met elkaar. Werken

aan één thema draagt vaak bij tot veranderingen

bij andere thema’s. België ondertekende

deze doelen, net als 192 andere landen. Evergem

helpt mee aan de realisatie van deze doelen

tegen 2030, samen met heel wat bedrijven,

organisaties, scholen en inwoners.

WIE ZIJN DE HELDEN?

Afgelopen maanden nomineerden jullie ‘lokale,

duurzame helden van Evergem’. Die helden zijn

burgers, organisaties, verenigingen, scholen

of bedrijven die in Evergem de ontwikkelingsdoelen

(willen) uitdragen. Onze lokale helden

zetten zich in voor een duurzame wereld en

dragen in hun dagelijks leven reeds bij aan

duurzame ontwikkeling.

Vanaf september kan je de lokale, duurzame

helden van Evergem herkennen aan de 17

kleurrijke Ontwikkelingsdoelen aan hun huis/

winkel/bedrijf… Ga eens langs als je meer wil

weten over hun duurzame insteek en krijg een

gratis praline en een ‘groeikaartje’ met de Duurzame

Ontwikkelingsdoelen. Plant het kaartje en

er groeien leuke bloemen uit.

Ontdek de Evergemse helden vanaf 18 september

op www.evergem.be/lokalehelden

DUURZAAMHEID GAAT VERDER

DAN MILIEU

In een duurzame wereld zijn mens, milieu en

economie met elkaar in evenwicht. Duurzame

ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit

op de behoeften van vandaag, zonder de noden

en keuzes van de toekomstige generaties in

gevaar te brengen.

SPOT DE EVERGEMSE

DUURZAME HELDEN

TIJDENS REPAIR CAFÉ

We zetten onze lokale, duurzame helden in de

bloemetjes tijdens het Repair Café in Wippelgem.

We snijden een heuse ‘SDG-taart’ aan,

want daar bovenop vieren we ook het driejarig

bestaan van de ontwikkelingsdoelen. Vrijwilligers

herstellen bovendien gratis je kapotte fiets,

trui of mixer.

– Zaterdag 22 september

– 9 tot 12 uur (‘Heldenmoment’ om 11 uur)

– Gemeentelijke Basisschool Wippelgem

(Droogte 208)

– Gratis

6

september 2018


INTERNATIONALE SAMENWERKING

EDDY CARETTE

HELPT PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

IN INDONESIË

IN EVERGEM ZIJN ER HEEL WAT PAR-

TICULIERE INITIATIEVEN DIE EEN

PROJECT IN HET ZUIDEN ONDER-

STEUNEN. DAT DOET OOK INWO-

NER EDDY CARETTE VAN HET PRO-

JECT ‘SAHABAT KITA’ IN INDONESIË:

‘IK BEN AL JAREN BETROKKEN BIJ

PROJECTEN IN DE GEESTELIJKE GE-

ZONDHEIDSZORG IN INDONESIË’

‘IK WIL ME INZETTEN

VOOR DIEGENEN DIE

HET MOEILIJK HEBBEN’

project in Indonesië

sluit perfect aan bij mijn

huidige job in diverse

‘Mijn

psychiatrische centra’, legt

Eddy uit. ‘Ik heb jarenlang in De Sleutel

gewerkt. De Sleutel is een drughulpinstelling

waar gewerkt wordt aan

preventie, behandeling en tewerkstelling.

Ruim 13 jaar geleden vroeg mijn toenmalige

directeur of ik wou instappen in een

drughulpinitiatief in Indonesië. Ik zag

dat meteen zitten’, vertelt hij enthousiast.

‘Zonder goed te beseffen wat me te

wachten stond, ben ik samen met mijn

broer naar het eiland Java gereisd. Zo ontstond

het initiatief ‘Sahabat Kita’. We zijn

ondertussen uitgegroeid tot een erkend

psychiatrisch ziekenhuis dat vooral patiënten

met een dubbele diagnose helpt’,

gaat Eddy trots verder. ‘Later startten we een tweede psychiatrisch

ziekenhuis ‘Renceng Mose’ op het eiland Flores. Ik heb de

microbe ondertussen goed te pakken en wil me blijven inzetten

voor diegenen die het moeilijk hebben, zowel dichtbij huis als

in het verre Zuiden’, sluit hij af. ‘Samen met de vrienden van

‘Sahabat Kita’ maken we verder werk van een betere wereld.’

EVERGEM STEUNT JOUW PROJECT IN HET ZUIDEN

EN/OF IN EVERGEM

In het kader van de stedenband tussen Evergem en Guaranda

in Ecuador, lopen heel wat samenwerkingsprojecten. Daarnaast

steunt Evergem ook projecten van Evergemnaren in het Zuiden.

De subsidie wordt toegekend aan een concrete actie binnen een

project in het Zuiden. Ben je actief betrokken bij een project zoals

dat van Eddy? Dan kan je een aanvraag indienen. Er zijn ook

subsidies voor sensibiliserende activiteiten in Evergem, als je

bijvoorbeeld een activiteit organiseert rond wereldburgerschap,

duurzame ontwikkeling of mensenrechten.

Subsidieaanvragen kan je indienen tot 30 september.

Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren vind je op

www.evergem.be/ikzetmeinvoorhetzuiden en kan je aanvragen

in de Administratieve Centra.

Eddy Carette in Indonesië

˙

internationale samenwerking

E 09 216 05 25

internationale.samenwerking@evergem.be

www.evergem.be

AFTRAP WEEK VAN DE

DUURZAME GEMEENTE

WAT DOET DE BANK MET JE GELD?

EN WAT KAN JIJ DOEN?

We duiken achter de schermen van de banken:

welke zaken gaan goed? Wat gaat niet goed?

Hoe komt het dat er nog zoveel geld wordt

geïnvesteerd in zaken die slecht zijn voor de

maatschappij? We focussen eveneens op wat je

zelf kan doen als je niet tevreden bent over je

bank. Waar kan je naartoe met je geld, binnen

en buiten het bestaande geldsysteem?

– Dinsdag 18 september

– 19.30 uur

– Bibliotheek Evergem (Bibliotheekstraat 12)

– Gratis

– Inschrijven via 09 216 05 25 of

internationale.samenwerking@evergem.be

– In samenwerking met FairFin

7


BIBLIOTHEEK

Gezocht:

enthousiaste

activiteitenvrijwilligers

Het aandeel senioren in onze samenleving

wordt steeds groter. Binnenkort is

één op vier inwoners van Evergem ouder

dan zestig. Naast de vele gezonde en

dynamische senioren die nog thuis

wonen, verblijven ook heel wat – vaak

zorgbehoevende – ouderen in woonzorgcentra.

Bibliotheek Evergem wil daarom

bijdragen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding

voor ouderen.

De bibliotheek wil zich inzetten voor

ouderen die niet meer in staat zijn om

zelf een boek te lezen of om een verhaal

te volgen. Daarom koopt de bib materiaal

dat herinneringen kan oproepen of het

geheugen kan trainen. Het kan gaan om

gezelschapsspelen, puzzels, gesprekskaarten…

Om met het materiaal aan de slag te gaan,

is de bib op zoek naar activiteitenvrijwilligers.

Mensen die zich engageren om om de

3 à 4 weken met het materiaal een bezoek

te brengen aan ouderen in Evergemse

woonzorgcentra. Een sessie duurt ongeveer

drie kwartier. De medewerkers van de

bibliotheek en de animatoren zorgen voor

de nodige ondersteuning.

Zie je het zitten om hieraan mee te

werken? Neem dan contact op met de

Bibliotheek via bibliotheek@evergem.be

of tel. 09 216 89 30.

KINDER- EN JEUGD-

JURY VLAANDEREN:

Schrijf in

8- tot 16-jarigen die graag lezen,

kunnen deelnemen aan de Kinderen

Jeugdjury Vlaanderen. Van oktober

tot maart lezen en bespreken

ze acht boeken in groepjes in de bib.

Op het einde wordt er gestemd. Ken

je iemand die ook graag jurylid wil

zijn? Je kan inschrijven tot zaterdag

22 september in de bib of via

www.evergem.be/kjv

De Kinder- en Jeugdjury voor 4- tot

7-jarigen start in januari. Hiervoor

kan je later inschrijven.

˙

bibliotheek

E 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

WEDSTRIJD BURGGRAVE

Deze zomer poseerde Ever aan het brugje in Moleneinde.

Magda Christiaens had het antwoord goed. Zij wint een E-bon

ter waarde van 25 euro.

VRAAG

Weet je waar Ever deze keer voor de lens poseert?

TE WINNEN

Twee winnaars ontvangen een Evergem Sport!-kaart.

antwoord:

Verstuur voor maandag 3 september je oplossing: online via www.evergem.be/wedstrijd of naar Gemeente Evergem,

Dienst Communicatie, Administatief Centrum Evergem, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem. Privacywetgeving: je gegevens worden enkel gebruikt

voor deze wedstrijd. www.evergem.be/privacy

naam:

e-mail

straat:

nr.

postcode:

telefoon:

8

september 2018

gemeente:

wedstrijd burggrave


MILIEU

CONCREET KLIMAATACTIEPLAN VOOR 2030

EVERGEM

ALS KLIMAATGEZONDE

GEMEENTE

HET GEMEENTEBESTUUR ENGAGEERT ZICH OM IN EVER-

GEM DE CO2-UITSTOOT MET 40 PROCENT TE VERMINDE-

REN TEGEN 2030 (TEN OPZICHT VAN 2011). DE BURGE-

MEESTER ONDERTEKENDE HIERVOOR IN MEI 2017 EEN

EUROPESE OVEREENKOMST: ‘HET BURGEMEESTERSCON-

VENANT VOOR KLIMAAT EN ENERGIE’.

Met hulp van de provincie Oost-Vlaanderen,

het bureau ‘Zero Emission

Solutions’ en enkele geëngageerde

burgers maakte Evergem een energie en klimaatactieplan

op. In dit plan staan haalbare en

concrete doelstellingen rond mobiliteit, wonen,

handel en economie, ruimtelijke ordening,

gemeentelijke gebouwen, aankopen en communicatie.

Dit plan is goedgekeurd door de

gemeenteraad van mei.

ENKELE CONCRETE ACTIES UITGELICHT

– 40 procent energie besparen bij openbare

verlichting door:

• systematisch omschakelen naar ledverlichting

• opmaken en uitvoeren van een actieplan

om de straatverlichting te doven gedurende

bepaalde periodes

– De toename van CO2-uitstoot in de huishoudens

vermijden en tot 39 procent besparen

door:

• uitwerken van een totaalvisie op de ruimtelijke

ordening in samenwerking met de

Vlaamse bouwmeester

• deze totaalvisie uitwerken in het ruimtelijk

structuurplan en de ruimtelijke planningsinstrumenten

• rationeel energiegebruik in de huishoudens

stimuleren (muur- en dakisolatie en hoogrendementsbeglazing)

• ondersteunen van collectieve renovatieprojecten

• realiseren van duurzame wijken en kwalitatieve

collectieve gebouwen

• stimuleren van co-housing, delen van ruimten

en meer-generatiewoningen

– Diverse technische maatregelen uitvoeren in

de gemeentelijke gebouwen en inzetten op

rationeel energiegebruik en hernieuwbare

energie zoals zonnepanelen:

• opstarten van een Energieloket

• deelnemen aan groepsaankopen

• sensibiliseren rond verlichting

• realiseren van CO2-neutrale bedrijventerreinen

in samenwerking met North Sea Port

en andere partners

• energiebesparingsacties met de scholen

– Samen met inwoners, organisaties en bedrijven

meer lokale hernieuwbare energie

produceren door:

• stimuleren van energiecoöperaties

• creëren van een positief draagvlak rond

windenergie

• stimuleren van zonne-installaties, warmtepompen,

warmtekrachtkoppelingen,

hergebruik van restenergie van bedrijven, …

– De CO2-uitstoot van het gemeentelijk wagenpark

met 30 procent verminderen en inzetten

op duurzame verplaatsingen door inwoners,

bedrijven, scholen en organisaties:

• stimuleren om auto’s te delen, het openbaar

vervoer te gebruiken, …

• het verbeteren van de fietsinfrastructuur

Dit zijn slechts enkele concrete acties uit het

klimaatactieplan van Evergem.

Je kan het volledige plan nalezen op

www.evergem.be/klimaatactieplan

OOK JOUW ZAAK

Het gemeentebestuur rekent op alle inwoners

en alle personeelsleden om mee te werken om

het doel te halen. De komende jaren zullen we

dus allemaal inspanningen moeten leveren en

onze mentaliteit moeten aanpassen voor een

klimaatgezonde toekomst. Het gaat veel verder

dan 'de fiets nemen in plaats van de auto', 'de

kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen',

'de verwarming een graadje lager zetten' en 'het

licht uitdoen als je de ruimte verlaat', maar dat

is al een goed begin.

˙

milieu

E 09 216 05 55

milieu@evergem.be

www.evergem.be/klimaatactieplan

INFOSESSIE

‘SANERING VAN OUDE

STOOKOLIETANK’

Aardgas, stookolie of warmtepomp? Duurzaam

energieverbruik wordt steeds belangrijker. Maar

welke energiebronnen kiezen we nu best? Hoe

kan je eenvoudig energie besparen? Is jouw

stookolietank gesaneerd? Er is een infosessie

waarbij je meer te weten komt over de beste

manieren om je huis duurzaam te verwarmen.

– Donderdag 6 september

– 19 tot 21.15 uur

– Gratis

– Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle

(Doornzele Dries 57)

– Inschrijven kan via tel. 09 216 05 55

www.eandis.be/infosessie-evergem

9


SPORT

NIEUW SPORTSEIZOEN VAN START

SPORTEN IN SEPTEMBER

IN SEPTEMBER VALT ER HEEL WAT

SPORTIEFS TE BELEVEN. ER ZIJN

ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD.

NIET ALLEEN IS ER DE START VAN

HET NIEUWE SPORTSEIZOEN, MAAR

OOK DE JAARLIJKSE SPORTDAG

VOOR 50-PLUSSERS EN DE SPORT-

BOEM STAAN OP HET PROGRAMMA.

Er is een uitgebreid en laagdrempelig

sportaanbod in Evergem. Met een

Evergem Sport!-kaart kan je in groep,

met vrienden of alleen, wisselen tussen

de verschillende wekelijkse activiteiten: yoga,

tacoyo, BBB, aquafitness… Begin september

start ook een nieuwe sessie joggen voor beginners

en tai chi.

SPORTDAG VOOR 50-PLUSSERS

Op dinsdag 18 september is er een sportdag

voor 50-plussers. Je kan er kennismaken met

het wekelijks sportaanbod. Deze sportdag is

ideaal om te starten met sporten of, na een

deugddoende vakantie, opnieuw te beginnen.

De sportdag vindt plaats in Sportcentrum Hoge

Wal. Er zijn verschillende beweeg- en sportinitiaties.

Op een ongedwongen, aangename

manier beleef je een leuke en actieve dag.

– 9 uur

onthaal

– 9.15 uur tot 12.10 uur

4 activiteiten (keuze uit: conditiegym, seniorobic,

netbal, wandelvoetbal, yoga, tai chi, drums

alive, balvaardigheid, lijndansen, badminton,

wandelen met opdrachten en petanque)

– 12.15 tot 13.15 uur

middagpauze (breng je eigen lunch mee)

– 13.15 tot 15 uur

2 activiteiten (keuze uit: kubb, tai chi, conditiegym,

lijndansen, petanque, badminton,

balvaardigheid en wandelen met opdrachten)

– 15.15 uur

afsluiten met koffie en pannenkoek

Inschrijven kan tot donderdag 13 september

in de sporthallen, via sport@evergem.be of

tel. 09 218 58 09.

Deelnemen kost 8 / 5 euro (halve dag).

WWW.EVERGEM.BE/SPORT

SPORTBOEM EN MAAND VAN DE

SPORTCLUB

Op zondag 9 september vindt in en rond Sportcentrum

Hoge Wal de Sportboem plaats. Dit is

het ideale moment om kennis te maken met het

aanbod van de sportverenigingen in Evergem voor

kinderen, jongeren en volwassenen. Van 13.30 tot

17.30 uur geven clubtrainers initiaties en informatie

over lidgeld, trainingsuren, kledij of competitie. De

Sportboem is voor kinderen vanaf 3 jaar. Ook volwassenen

zijn welkom. Deze sportclubs zijn alvast

van de partij: Rap en Vrank, Balletschool Toi, Moi

et la Danse, rope skipping, yoga/tacoyo, Murobics,

volleybal EEVOC, Evergemse Zwemvereniging, KFC

Evergem-Centrum, Badminton VAG, WAK, Handbalclub

Evergem, A.S. Rieme, Tigers Evergem, Fuji Kai,

Judoclub Evergem, Skeelerteam…

Een overzicht van alle aanwezige clubs vind je op

www.evergem.be/sportboem. Kinderen van Evergemse

basisscholen krijgen voor hun deelname een

stempel op hun Olympische Sportpas.

Kan je niet aanwezig zijn op de Sportboem? Geen

nood! September is Maand van de Sportclub. De

hele maand stellen heel wat Evergemse sportclubs

hun trainingen open voor geïnteresseerden.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen gratis een

initiatie meevolgen. Op de website vind je alle deelnemende

sportclubs. Er zijn ook initiaties bij clubs

buiten Evergem. Deze vind je op

www.evergem.be/maandvandesportclub

WIN EEN EVERGEM

SPORT!-KAART

Neem een kijkje op pagina 8,

want met de wedstrijd ‘Waar

is Ever’ maak je kans op een

Evergem Sport!-kaart ter

waarde van 18 euro.

˙

sport

E 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

10

FIETSDAGTOCHT

VAN MOEZEKE NAAR ERTVELDE

De vrijwilligers van Evergem Sport!-vzw nemen

je mee op een mooie tocht vanuit Moezeke. We

rijden met de bus richting Moezeke en fietsen vanaf

daar terug naar Ertvelde langs 80 kilometer mooie,

landelijke wegen.

september 2018

– Donderdag 27 september

– 8.30 uur

– Vertrek aan Sportcentrum Hoge Wal (Guldensporenlaan 34)

– 40 euro (of 35 euro + 1 stempel op Evergem Sport!-kaart) – inclusief

bus, fietstransport, koffie, middagmaal (zonder drank) en verzekering

– Inschrijven kan in de sporthallen of bij de gangmakers van Evergem

Sport! vzw tot donderdag 13 september

- Breng een deken mee om je fiets te beschermen tijdens het vervoer


SPORT

ELKE DERDE ZONDAG VAN DE MAAND

START

ONZE SPORTPROMOTOREN WILLEN ZOVEEL MOGELIJK

MENSEN AANZETTEN TOT DAGELIJKS BEWEGEN. VORIG

SEIZOEN WAS ER DE 10.000 STAPPEN CLASH, WAARBIJ

IEDEREEN AANGEMOEDIGD WERD OM DAGELIJKS

MINIMUM 10.000 STAPPEN TE ZETTEN. DIT JAAR GAAN

ZE NOG EEN STAP VERDER MET ‘EVERGEM LOOPT’.

Velen blijven tijdens hun zondagsloopje

steeds dezelfde route lopen, meestal alleen

of per twee. Maar het is misschien

eens leuk om ergens anders te lopen én in

groep. Daarom start het project ‘Evergem loopt’. Dat

is lopen in groep, in verschillende deelgemeenten,

elke derde zondag van de maand. Met dit initiatief

hopen de sportmedewerkers velen warm te maken

om samen te lopen, zonder enige verplichting.

‘Evergem Loopt’ start om 9 uur aan de kerk. Vooraf

wordt steeds een mooi parcours uitgestippeld,

zoveel mogelijk langs rustige straten, onverharde

paden en kerkwegels. Een begeleider loopt het

parcours mee uit. Verwacht je niet aan een lessenreeks.

Daarvoor is er ‘joggen voor beginners’ in het

sportaanbod.

De groepssessies zijn gratis. Hou er wel rekening

mee dat er slechts één begeleider zal zijn, dat het

tempo gemiddeld tussen de 7 en 9 kilometer per

uur is (ofwel 7 à 8 minuten per kilometer) en dat

het parcours gemiddeld 7 à 10 kilometer kan zijn.

Bij extreme weersomstandigheden gaat ‘Evergem

Loopt’ niet door.

STARTPLAATSEN

Start om 9 uur aan de kerk van

– Evergem 16 september

– Doornzele 21 oktober

– Sleidinge 24 november

– Wippelgem 15 december

– Belzele 20 januari 2019

– Ertvelde 17 februari 2019

– Evergem 17 maart 2019

– Doornzele 21 april 2019

– Sleidinge 19 mei 2019

– Wippelgem 16 juni 2019

˙

sport

E 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

MEETJESLANDSE

MOUNTAINBIKEDAG

Op zaterdag 8 september is er de

Meetjeslandse Mountainbikedag.

Deze dag vindt plaats tijdens de

toertocht van de fietsvereniging ‘De

Ghostbikers’ uit Sleidinge. Iedereen die

graag eens wil proeven van de mountainbikesport

mag deelnemen. Wie al

redelijk wat kilometers kan fietsen, kan

ook vrij starten op één van de bepijlde

omlopen. Hiervoor is echter geen begeleiding

voorzien. De mountainbiketoertocht

staat gekend als één van de

mooiste tochten in de omgeving. Het

parcours is uitdagend, gevarieerd en

loopt vaak over privé-eigendommen

met leuke trajecten. Zelfs voor de gevorderde

mountainbikeliefhebber is dit

een uitdaging.

– Zaterdag 8 september

– 10 uur

– 5 / 3 euro (leden van Cycling Vlaanderen)

– Start aan Chirolokaal Sleidinge

(Lovendonk 8)

– Inschrijven kan ter plaatse

– Meebrengen: eigen mountainbike

– Gratis bikewash, douches en

bewaakte fietszone

In samenwerking met de Meetjeslandse

Burensportdienst, Sport Vlaanderen en

fietsvereniging ‘De Ghostbikers’.

NIEUWE SPORTWEGWIJS

IN JE BRIEVENBUS

Half augustus viel de nieuwe editie van de

Sportwegwijs in je brievenbus. Met de verdeling

van de Sportwegwijs start ook het nieuwe

sportseizoen. In de Sportwegwijs krijg je een

volledig overzicht van het sportaanbod in Evergem.

Geen Sportwegwijs ontvangen? Vraag

een exemplaar bij de Sportdienst, haal er

eentje uit de infozuilen in de gemeentelijke

gebouwen of doorblader de sportwegwijs

online op

www.evergem.be/sportwegwijs

11


KORT

Ontmoet Kind en Gezin

al tijdens je zwangerschap

Tot voor kort startte de gratis dienstverlening

van Kind en Gezin vanaf de

geboorte, met een kennismaking in het

ziekenhuis. Veel ouders gaven aan dat dit

eigenlijk geen ideaal moment is. Daarom

maken de verpleegkundigen vanaf nu

graag kennis met de ouders tijdens de

laatste drie maanden van de zwangerschap.

De verpleegkundigen en gezinsondersteuners

luisteren naar je ervaringen, vragen en

onzekerheden over je (toekomstig) kind en

je gezin. Ze geven je informatie, ondersteuning,

praktische tips en adviezen.

Dit gesprek is een eerste contact, maar ook

de start van het jarenlange traject. Voor de

medische opvolging van je zwangerschap

kan je bij je arts of vroedvrouw terecht.

Een afspraak maken kan via

www.kindengezin.be

˙

anouska cassier

lise dhuyvetters

isabelle cocquyt

Visstraat 12, 9900 Eeklo

E 078 150 100

regiohuis.eeklo@kindengezin.be

www.kindengezin.be

Onderzoek tot

milieueffectrapportage

AANVRAAG TOT PLANOLO-

GISCH ATTEST VOOR

‘PA’ VAN WIEMEERSCH

De beslissing over de plan-MER-plicht

over de aanvraag tot planologisch attest

voor PA Van Wiemeersch in Evergem

ligt ter inzage in Administratief Centrum

Evergem, Fortune De Kokerlaan 11, loket 21.

De beslissing is eveneens gepubliceerd op

www.mervlaanderen.be. Het dossiernummer

is: SCRPL18023.

Fietsen door het Evergem

van WOI

OPEN MONUMENTENDAG

Op zondag 9 september is het Open Monumentendag.

Dit jaar focussen we op

het afsluiten van ‘100 jaar Groote Oorlog’.

Een fietstocht brengt je langs gebouwen

en plekken met een oorlogsverhaal. Een

brochure loodst je door het bewegwijzerde

parcours van 37 kilometer. Je ontdekt

allerlei weetjes en foto’s over WOI. Er zijn

onderweg enkele stopplaatsen waar je iets

kan bezoeken en een drankje kan nuttigen.

Je kan ook een kortere route fietsen.

Op het einde van de fietstocht krijg je een

‘oorlogsbroodje’.

– Zondag 9 september

– Van 10 tot 18 uur

– Start:

• Cultuurcentrum Evergem (Weststraat 31)

of Administratief Centrum Ertvelde (Marktplein 2)

• Gratis

– Inschrijven is niet nodig

Open Monumentendag wordt in Evergem in goede banen geleid

door de Cultuurraad.

˙

cultuurcentrum evergem

E 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.evergem.be/cultuur

www.cultuurraadevergem.be

Bas Birker

in Cultuurcentrum

Evergem

TEN VOORDELE VAN DE

WARMSTE WEEK

Op woensdag 14 november om 20 uur

is er ten voordele van de warmste

week de theatervoorstelling ‘Bas Birker – Je

moeder’. De voorstelling vindt plaats in

Cultuurcentrum Evergem (Weststraat 31).

Tickets kosten 15 euro (minimumleeftijd is

16 jaar) en kan je reserveren via

www.evergem.be/ticketcultuurcentrum of

aan het loket in Cultuurcentrum Evergem.

De opbrengst gaat integraal naar de

vzw TEJO (therapeuten voor jongeren).

Een initiatief van Politiezone

Assenede-Evergem

˙

politiezone assenede-evergem

E 09 257 00 10

PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu

www.evergem.be/politie

12

september 2018


CULTUUR

ERTVELDE

UIT DE JAREN ZEVENTIG EN TACHTIG

– FILMGALA –

COLLECTIE

VAN

MARTIN SEGERS

MARTIN SEGERS WAS TIJDENS DE JAREN ZEVENTIG EN TACH-

TIG VAAK IN HET MEETJESLAND TE ZIEN MET ZIJN SUPER8-

CAMERA IN DE AANSLAG. HIJ MAAKTE NIET ALLEEN REPOR-

TAGES, HIJ DIEPTE OOK EEN AANTAL ONDERWERPEN UIT EN

MAAKTE ER DOCUMENTAIRES OVER. DE SLEINSE FILMKLUB

TOONT OP 30 SEPTEMBER STUK VOOR STUK UNIEKE BEELDEN

VAN DIT WAARDEVOL ERFGOED.

De Sleinse FilmKlub kreeg een deel van Segers’ collectie over

Ertvelde via zijn kinderen. Tijdens het filmgala duiken we

in het verleden en herbeleven we het Ertvelde van weleer:

Open Armen (1970), Hulde aan Eddy Wally na USA-tour (1974), De

Hoefsmid (1976), Augustijn voor Ertvelde en Amerika (1979-1984)

en De Seniorenweek (1990).

We spraken met de voorzitter van de Sleinse FilmKlub Joris Laroy:

Het is misschien niet nodig, maar kan je de Sleinse FilmKlub nog

even voorstellen?

Joris Laroy: “In 1954 begon Marcel Everaert met het in beeld

brengen van Sleinse activiteiten. Samen met Roger Bonamie en

Romain De Bosscher richtte hij de Sleinse FilmKlub op. Stelselmatig

bouwde de club aan een archief met bewegende beelden, toen

nog geschoten op kwetsbare filmpellicule. Een belangrijk aspect

van de filmclub vandaag is de zorg voor het filmarchief. Dankzij

de financiële steun van het gemeentebestuur en Erfgoedcel Meetjesland

kunnen we dit erfgoed voor de toekomst bewaren. Twee

keer per jaar, in maart en december, tonen we enkele compilaties.”

Hoe is Segers’ archief bij de Sleinse FilmKlub terechtgekomen?

Laroy: “Toevallig contact met Adelin Debbaut resulteerde in de

digitalisatie van een groot 16mm-archief. De vertoning ervan laat

Cultuurcentrum Evergem nog jaarlijks vollopen. Ondertussen

deden we hetzelfde met het pelliculearchief van de plaatselijke

VTB-afdeling. We wisten dat Martin Segers in Ertvelde ook zo’n

collectie had opgebouwd. Daarom namen we contact op met zijn

zoon en zo ontstond een mooie samenwerking.”

Wat is het belang van dit archief voor de regio?

Laroy: “Cultuurhistorische films kunnen een beeld vormen van

het dagelijks leven van vorige en huidige generaties. Ik ben ervan

overtuigd dat het belang van dit materiaal in de toekomst nog

zal toenemen. Ons archief is uniek in het Meetjesland en zelfs in

Vlaanderen.”

Na een Sleins en Evergems archief is er nu ook een Ertvelds

archief. Zijn er nog plannen voor de toekomst?

Laroy: “Dat hopen we alleszins. We hebben nu wel een grote Evergemse

collectie, maar zoiets is natuurlijk nooit volledig. We hopen

op verdere schenkingen van inwoners. Misschien vindt iemand

op zolder nog een oude filmpellicule met waardevolle beelden zoals

kerken, dorpsgezichten of wegen? Dan mag die persoon zeker

contact met ons opnemen.”

– Zondag 30 september

– 14 tot 17 uur

– 7 euro

– Cultuurcentrum Evergem

– Tickets via www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

˙

cultuurcentrum evergem

E 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.evergem.be/cultuur

CIRCUS RONALDO - SWING

Geloof ons vrij: het zestal van 'SWING' zal je

niet alleen charmeren met hun humor en

doldwaze fratsen, maar je ook verliefd laten

worden op hun ongekunstelde authenticiteit.

Laat je omhullen door de warmte, de

speelsheid, de heerlijke dynamiek en frisse

opgewektheid van Circus Ronaldo's jonge

garde, en ontdek het circus zoals niemand je het

ooit eerder toonde.

– 20, 21, 22 en 23 september

– 20 uur

– 15 euro

– Cultuurcentrum Evergem (plein Muzenhoek)

– Tickets www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

13


KALENDER | SEPTEMBER

WWW.EVERGEM.BE/KALENDER

1 zaterdag

Demonstratie kringlooptuinieren

Informatie over kringlooptuinieren en

thuiscomposteren, gratis, 10 tot 11.30 uur,

Recyclagepark

info milieu / tel. 09 216 05 55

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar, van 10.30

tot 11.30 uur, Bibliotheek Sleidinge

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

5 woensdag


18 dinsdag


WWW.EVERGEM.BE/KALENDER

22 zaterdag


26 woensdag

SEPTEMBER | KALENDER

Infosessie: ethisch bankieren

Zie pagina 6 – 7.

info internationale samenwerking

tel. 09 216 05 25

50+ sportdag

Zie pagina 10 - 11.

info sport / tel. 09 218 58 09

Workshop peuterpraat

Interactieve ouderbijeenkomst over thema’s

uit de peuterpuberteit, 19.30 uur, gratis,

Bibliotheek Evergem, inschrijven via

onthaalouders@evergem.be, in samenwerking

met Kind en Gezin

info onthaalouders kleine beer

tel. 09 218 81 65

20 donderdag

Fietstocht ‘Route2school’

Zie pagina 4 - 5.

info gemeentewerken / tel. 09 216 05 30

Circus Ronaldo – SWING

Zie pagina 13.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

Gemeenteraadscommissie

Administratief Centrum Evergem, 19.30 uur,

raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

21 vrijdag

Wandelplus in Assenede

Vertrek om 13 uur aan Lokaal Dienstencentrum

(Hoeksken 29/A) of om 13.30 uur aan

kerk Assenede, 8 km, 10 euro (lidgeld voor

1 jaar)

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

Circus Ronaldo – SWING

Zie pagina 13.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

KALENDER

Post je activiteit in de online kalender:

WWW.UITDATABANK.BE

Repair Café Evergem en ‘Heldenmoment’

Zie pagina 6 – 7.

info milieu / tel. 09 216 05 55

Circus Ronaldo – SWING

Zie pagina 13.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

Vierdezaterdagwandeling

Wandelen rond de Archelse Kluis, 12 euro,

vertrek om 12.30 uur (Wilfried Martensplein),

12.40 uur (Reibroekstraat, bushalte

school), 12.50 uur (parking Wippelgem

Dorp), 13 uur (Lindenlaan, school)

info sport / tel. 09 218 58 09

23 zondag

Circus Ronaldo – SWING

Zie pagina 13.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

24 maandag

Koen De Wulf – KWIJT

Zie pagina 3.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

25 dinsdag

Jaarmarkt Ertvelde

Markt met prijskamp Belgische trekpaarden

en pony’s, 8 tot 17 uur, gratis, centrumstraten

Ertvelde

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

CINEMA

WESTSIDE

– 11 september: The Place (Italië, 2018)

– 18 september: Film Fest Gent On Tour

– 25 september: Hereditary (VS, 2018)

Telkens om 20 uur

Tickets 7 / 6 / 5 euro via

www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

WWW.CINEMAWESTSIDE.BE

VORMING

Alle activiteiten

en prijzen vormingen in het najaar op

WWW.EVERGEM.BE/VORMING

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand, Administratief

Centrum Sleidinge, 14 tot 16.30 uur, telefonisch

een afspraak maken

info sociale dienst / tel. 09 358 77 70

Vorming gemeentelijke communicatie

Zie pagina 2.

info communicatie / tel. 09 216 05 90

Scholencross

Scholenveldloop voor kinderen van de

lagere school, jongeren van het middelbaar,

(groot)ouders en leerkrachten, Doornzele

Dries, gratis, 14 tot 16.30 uur, inschrijven via

de turnleerkracht.

info sport / tel. 09 218 58 09

27 donderdag

Fietsdagtocht in Moezeke

Zie pagina 10 – 11.

info sport / tel. 09 218 58 09

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en beluisteren,

gratis, 14 tot 15.30 uur, Bibliotheek Sleidinge

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Gemeenteraad

Administratief Centrum Evergem, 19.30 uur,

raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

28 vrijdag

Bert Gabriëls – Gelukzoeker

Uitverkocht

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

30 zondag

Filmgala collectie Segers

Zie pagina 13 en 16.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

BELANGRIJKE

DATA

– Vrijdag 14 tot zondag 16 september

plantenweekend Kom Op Tegen Kanker

– Zondag 16 tot zaterdag 22 september

Week van de Mobiliteit

zie pagina 4-5

– Dinsdag 18 tot dinsdag 25 september

Week van de Duurzame Gemeente

zie pagina 6-7

15

More magazines by this user
Similar magazines