29.08.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #48, september 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ<br />

CTW@M@September@RPQX<br />

tィオゥウ@ゥョ@キッョ・ョ<br />

makelaardijMthuisNnl


m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ<br />

w・ウエィ。カ・ョォ。、・@QT<br />

SQSQ@ab@vlaardingen<br />

t・ャNZPQP@M@TWT@SW@WQ<br />

@エィオゥウゥョカャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

@エィオゥウゥョキッョ・ョ<br />

@makelaardijMthuisNnl<br />

tィオゥウョゥ・オキウ@ゥウ@・・ョ@ゥョゥエゥ。エゥ・ヲ<br />

カ。ョ@m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ@・ョ<br />

カ・イウ」ィゥェョエ@ュ。。ョ、・ャゥェォウ@、ゥァゥエ。。ャ<br />

・ョ@ッー@。ヲィ。。ャョゥカ・。オ@「ゥェ@ッョウ<br />

ォ。ョエッッイN@@<br />

a。ョ@、・@ゥョィッオ、@カ。ョ<br />

tィオゥウョゥ・オキウ@ォオョョ・ョ@ァ・・ョ<br />

イ・」ィエ・ョ@キッイ、・ョ@ッョエャ・・ョ、N@d・<br />

ッョイッ・イ・ョ、@ァッ・、@。、カ・イエ・ョエゥ・ウ<br />

コゥェョ@オゥエウャオゥエ・ョ、@「・、ッ・ャ、@。ャウ<br />

オゥエョッ、ゥァゥョァ@カッッイ@・・ョ<br />

「・コゥ」ィエゥァゥョァ@カ。ョ<br />

ィ・エ@「・エイ・ヲヲ・ョ、・@ッ「ェ・」エN<br />

pイッ、オ」エゥ・Z<br />

m。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。<br />

bッオキュ・・ウエ・イキ・ァ@TX<br />

SQRS@aa@s」ィゥ・、。ュ<br />

tNZ@PQP@M@RTW@VV@VS<br />

eNZ@ゥョヲッ`ュ。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。<br />

キキキNュ。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。@@<br />

cッャッヲッョ<br />

d・コ・@oー・ョ@hオゥコ・ョ@d。ァ@カゥョ、エ@、ゥエ@ェ。。イ@ーャ。。エウ@ッー<br />

コ。エ・イ、。ァ@V@ッォエッ「・イN@eョ@ゥォ@キゥャ@ォッー・イウ@・ョ<br />

カ・イォッー・イウ@・」ィエ@ッー@ィ・エ@ィ。イエ@、イオォォ・ョZ@コ・エ@、・コ・<br />

、。ァ@。ャカ。ウエ@ゥョ@ェ・@。ァ・ョ、。L@ィゥェ@「ゥ・、エ@ェ・@カ・・ャ@ォ。ョウ・ョ<br />

Hキ。。イッカ・イ@ャ。エ・イ@ュ・・イIN<br />

iョ@、・@。ヲァ・ャッー・ョ@コッュ・イュ。。ョ、・ョ@ィ・「「・ョ@ッッォ<br />

カ・・ャ@ュ・ョウ・ョ@コゥ」ィL@ョゥーー・ョ、@。。ョ@・・ョ@「ゥ・イエェ・@ッヲ<br />

キゥェョエェ・@ッー@・・ョ@コッョョゥァ@エ・イイ。ウL@キ・・イ@「・イ。。、@ッカ・イ<br />

ィオョ@キッッョウゥエオ。エゥ・Z@ァ。。ョ@キ・@、ゥ・@カ・イ「ッオキゥョァ<br />

、ッッイコ・エエ・ョ_@m。ォ・ョ@キ・@、・@ッカ・イウエ。ー@ョ。。イ@・・ョ<br />

ョゥ・オキ・@キッョゥョァ_@g。。ョ@キ・@・・イウエ@ォッー・ョ@・ョ@、。ョ<br />

カ・イォッー・ョ_<br />

b・ャ。ョァイゥェォ・@ォキ・ウエゥ・ウ@ュ・エ@ァイッエ・@ァ・カッャァ・ョN@sエッー<br />

、・コ・@ァ・カッ・ャ・ョウ@ゥョ@ゥ・、・イ@ァ・カ。ャ@ョゥ・エ@キ・ァL@ュ。。イ<br />

ュ。。ォ@・イ@キ・イォ@カ。ョA@zッキ・ャ@ッー@キッョゥョァM@。ャウ<br />

ヲゥョ。ョ」ゥ・・ャ@ァ・「ゥ・、@ォオョョ・ョ@キ・@ェ・@ァ・ィ・・ャ<br />

カイゥェ「ャゥェカ・ョ、@カ。ョ@、ゥ・ョウエ@コゥェョL@ウー・」ゥヲゥ・ォ@ァ・イゥ」ィエ@ッー<br />

ェッオキ@ウゥエオ。エゥ・N<br />

wッイ、@キ・・イ@カ・イャゥ・ヲ、<br />

zッ。ャウ@ァ・コ・ァ、L@「・ァゥョ@カッャァ・ョ、・@ュ。。ョ、@ッー・ョ・ョ<br />

キ・・イ@カ・・ャ@カ。ョ@ッョコ・@t・@kッッー@ウエ。。ョ、・@キッョゥョァ・ョ<br />

ィオョ@、・オイ・ョN@h・エ@「ゥ・、エ@ェッオ@。ャウ@キッョゥョァコッ・ォ・イ@、・<br />

ォ。ョウ@ッュ@ウョ・ャ@・ョ@・ヲヲゥ」ゥ→ョエ@ェッオキ@ュッァ・ャゥェォ@ョゥ・オキ・<br />

キッョゥョァ@エ・@・イカ。イ・ョN@n。エオオイャゥェォL@ッョャゥョ・@ュ・エ@。ャャ・<br />

ヲッエッウ@・ョ@カゥ、・ッウ@ォイゥェァ@ェ・@。ャ@・・ョ@ァッ・、@「・・ャ、L@ュ。。イ<br />

ィ・エ@カ・イャゥ・ヲ、@キッイ、・ョ@ャオォエ@。ャャ・・ョ@「ゥェ@・・ョ@ヲケウゥ・ォ・<br />

ッョエュッ・エゥョァN@gイゥェー@、オウ@、・コ・@ォ。ョウ@・ョ@ォッュ<br />

ャ。ョァウA<br />

w。エ@ェ・@ッッォ@コッ・ォエZ@ェ・@ョゥ・オキ・@キッョゥョァ@コゥエ@。「ウッャオオエ<br />

ゥョ@ッョウ@オゥエァ・「イ・ゥ、・@。。ョ「ッ、A@bャ。、・イ@ッー@ェ・@ァ・ュ。ォ<br />

、ッッイ@、ゥエ@ュ。ァ。コゥョ・L@キ・@ィッイ・ョ@ァイ。。ァ@ェ・@イ・。」エゥ・A<br />

m・エ@カイゥ・ョ、・ャゥェォ・@ァイッ・エL<br />

b・イョ。、・エエ・@v・ャエュ。ョ<br />

m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ<br />

iョュゥ、、・ャウ@ゥウ@、・@コッュ・イカ。ォ。ョエゥ・@カッッイ@、・<br />

ュ・・ウエ・ョ@。」ィエ・イ@、・@イオァN@iォ@ィッッー@、。エ@ェ・L@ョ・エ<br />

。ャウ@ゥォL@ォ。ョ@エ・イオァォゥェォ・ョ@ッー@・・ョ@ヲゥェョ・<br />

カ。ォ。ョエゥ・A@d・@エゥェ、@カャゥ・ァエ@カッッイ「ゥェ@・ョ@カッッイ@キ・<br />

ィ・エ@キ・エ・ョ@ゥウ@ィ・エ@「ゥェカッッイ「・・ャ、@キ・・イ@エゥェ、@カッッイ<br />

、・@ャ。ョ、・ャゥェォ・@oー・ョ@hオゥコ・ョ@d。ァN<br />

b・ウエ・@ャ・コ・イL


W oon<br />

… je bij aankoop van een nieuwbouw woning<br />

je de laatste 5% van het aankoopbedrag pas<br />

na 3 maanden na oplevering hoeft te voldoen?<br />

Terwijl je dus al in je woning woont,<br />

kan je alle eventuele gebreken zelf nog<br />

ontdekken.<br />

… inmiddels al 500.000 woningen (bijna 7%)<br />

voorzien zijn van zonnepanelen? De terugverdientijd<br />

is een belangrijk criterium bij de<br />

keuze tot aanschaf: indien dit korter is dan<br />

10 jaar is nog eens 1/3 van de Nederlanders<br />

bereid om tot aanschaf over te gaan.<br />

Wat je nog niet wist<br />

over de woningmarkt<br />

De woningmarkt is continu aan allerlei veranderingen<br />

en ontwikkelingen onderhevig. Krantenkoppen en<br />

nieuws berichten volgen elkaar in rap tempo op.<br />

In deze rubriek zijn allerlei feiten en weetjes<br />

over de woningmarkt verzameld!<br />

Aantal beschikbare<br />

te koop woningen<br />

Totaal 69.669<br />

woningen<br />

Groningen<br />

3.470<br />

Friesland<br />

3.528<br />

Noord-Holland<br />

7.407<br />

Drenthe<br />

Flevoland<br />

2.887<br />

1.534<br />

Overijssel<br />

5.159<br />

Utrecht<br />

3.957<br />

Zuid-Holland<br />

Gelderland<br />

11.204<br />

9.355<br />

Zeeland<br />

Noord-Brabant<br />

2.911<br />

3.256<br />

Limburg<br />

5.689<br />

Bron:<br />

funda.nl<br />

… in 2019 het Klimaatakkoord echt actief<br />

gaat worden? Zo gaat de belasting op gas omhoog,<br />

maar op energie omlaag. Ook moet tot<br />

2021 75% van de opgeleverde nieuwbouwwoningen<br />

al gasloos zijn (is nu 55%).<br />

Top<br />

Meest verkochte<br />

huizen met<br />

vraagprijs boven<br />

€1 miljoen<br />

Noord-Holland<br />

Zuid-Holland<br />

Utrecht<br />

Noord-Brabant<br />

Gelderland<br />

Bron:<br />

funda.nl<br />

T<br />

tィオゥウョゥ・オキウ


Wat je moet weten vóór je<br />

een energiecontract afsluit<br />

Heb je je droomhuis gevonden? Dan is het tijd om over<br />

zaken als energie na te denken. Met een nieuw energiecontract<br />

wil je niet voor vervelende verrassingen komen te<br />

staan. Hier 5 punten om rekening mee te houden voor je<br />

een contract afsluit, om er zeker van te zijn dat je goed zit.<br />

1 Ga voor een éénjarig contract<br />

aparte stroomdisplays. De een geeft het ver-<br />

Energieleveranciers leggen je het<br />

bruik tussen 07.00 en (meestal) 23.00 uur<br />

liefst zo lang mogelijk vast. Con-<br />

aan, de ander het overige verbruik. Voor het<br />

tracten voor meerdere jaren kennen dan ook<br />

gebruik ‘s nachts betaal je bij een dubbelta-<br />

vaak lagere tarieven. Dat maar doen dan?<br />

rief minder, maar voor het gebruik overdag<br />

Wacht even: als je iets verder kijkt zie je dat<br />

juist wat meer dan normaal. Een dubbelta-<br />

éénjarige contracten op de lange termijn<br />

rief is dan ook alleen verstandig als je van<br />

een stuk voordeliger uitpakken. Leveran-<br />

plan bent ‘s nachts veel stroom te gebruiken.<br />

ciers houden namelijk nóg meer van nieuwe<br />

klanten dan van bestaande klanten. In een<br />

3 Groen is niet altijd écht groen<br />

energievergelijker zie je daarom vaak hoge<br />

Er zijn in Nederland nog steeds<br />

welkomstkortingen. Ieder jaar een nieuw<br />

veel contracten te krijgen met<br />

energiecontract levert dan ook veel meer op<br />

grijze energie, opgewekt uit niet hernieuw-<br />

dan een contract voor meerdere jaren.<br />

bare bronnen zoals steenkool. Als je groene<br />

energie afneemt, verwacht je natuurlijk dat<br />

2 Dubbeltarief alleen handig als je<br />

dit uit bijvoorbeeld windmolens of zonne-<br />

ook echt ‘s nachts de was doet<br />

cellen komt, maar dat is niet altijd het geval.<br />

Allereerst goed om te weten dat<br />

Leveranciers kunnen zogeheten groencertii-<br />

dubbeltarief alleen mogelijk is met een dubcaten<br />

kopen waarmee ze investeren in groene<br />

bele of slimme meter. Een dubbele meter<br />

initiatieven. De energie die je afneemt is dan<br />

heeft, zoals de naam al doet vermoeden, twee<br />

gewoon grijs. Er zijn wel genoeg aanbieders<br />

die écht groene energie leveren. Door te ilteren<br />

tijdens het energie vergelijken zie je vaak<br />

heel snel welke aanbieders dat zijn.<br />

4 Geef aan wanneer je<br />

gaat verhuizen<br />

Bij een verhuizing is het van belang<br />

dat de energieleverancier ook weet dat<br />

het om een verhuizing gaat. Zij vertellen de<br />

netbeheerder dat er een nieuw energiecontract<br />

is aangevraagd voor de woning. Zo zit je<br />

tijdens het klussen niet zonder stroom. Vergeet<br />

vooral ook niet je energiecontract op je<br />

oude adres op te zeggen.<br />

5 Maak altijd een vergelijking<br />

Je kunt het contract natuurlijk<br />

direct bij de energieleverancier afsluiten,<br />

maar dan weet je nooit zeker of het<br />

niet ergens anders goedkoper kan. Op vergelijkingswebsites<br />

kun je alle leveranciers met<br />

elkaar vergelijken en zie je meteen welke het<br />

goedkoopst is. Deze websites hebben vaak<br />

betere aanbiedingen dan de leveranciers zelf<br />

en zorgen zelfs voor de volledige afhandeling<br />

van je aanvraag. Al het gedoe kun je dus eigenlijk<br />

uitbesteden.<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

U


De Tuinen van Appeltern, Appeltern<br />

T/m eind november<br />

Bezoek hét tuininspiratiepark van Nederland! Naast de interessante<br />

informatie over tuinieren, tuinaanleg en tuintrends is het ook echt en<br />

dagje uit! Met 22 hectare en 200 voorbeeldtuinen is er voor ieder wat<br />

wils. Iedere dag worden weer nieuwe producten en planten toegepast,<br />

dus je bent nooit uitgekeken. Bekijk op<br />

appeltern.nl welke evenementen<br />

en workshops plaatsvinden tijdens jouw bezoek.<br />

woon<br />

Beurs Eigen Huis, Utrecht<br />

21 t/m 23 <strong>september</strong><br />

Goed advies nodig voor je bouw- en verbouwplannen? Kom dan naar<br />

Jaarbeurs Utrecht om bij ruim 200 exposanten je te laten informeren<br />

en inspireren. Of je nu zelf een huis gaat bouwen of een kleine<br />

verbouwing tegemoet gaat, hier krijg je direct antwoord op al je<br />

vragen. Boek hier je entreetickets met korting:<br />

realiseerjedroomhuis.nl<br />

agenda<br />

Landelijke Open Huizen Dag<br />

Zaterdag 6 oktober<br />

De eerstvolgende Open Huizen Dag vindt plaats op zaterdag 6 oktober.<br />

In deze tijd waarin woningen zeer snel verkocht worden, biedt het kunnen<br />

bezoeken van meerdere woningen in deze 4 uur tijd de kans om je<br />

snel en eiciënt te oriënteren en toe te slaan. Houdt dus deze zaterdag<br />

van 11.00 tot 15.00 uur vrij je agenda! Hulp bij je bezichtiging nodig?<br />

Ga naar<br />

wonendoejezo.com<br />

VT Wonen & Design beurs, Amsterdam<br />

2 t/m 7 oktober<br />

Deze beurs brengt ieder jaar, bij de start van hét woonseizoen, alle<br />

wooninformatie onder één dak. De mooiste merken, beste experts,<br />

nieuwste designs en meest verrassende ontwerpen tref je hier op het<br />

grootste en leukste woonevenement van Nederland! Wil je zeker weten<br />

dat je op de hoogte bent alle nieuwtjes: ga naar<br />

vtwonenendesignbeurs.nl<br />

V<br />

tィオゥウョゥ・オキウ


ッエエ・イ、。ュ@M@s」ィゥ・、。ュ@M@vゥ・イーッャ、・イウ@M@vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

rッエエ・イ、。ュ<br />

s」ィゥ・ィ。カ・ョォ。、・@TVX<br />

s」ィゥ・、。ュ<br />

sッュュ・ャウ、ゥェォウ・ウエイ。。エ@QV<br />

s」ィゥ・、。ュ<br />

bッエ・イウエイ。。エ@UT@、<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RQT@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@VW@ュ R k。ュ・イウZ@Q<br />

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@RPPX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RVPNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WU@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@UV@ュ R<br />

iョィッオ、Z@RQP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@QXXP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRYNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XT@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@R<br />

iョィッオ、Z@RXR@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYXT<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN<br />

vゥ・イーッャ、・イウ<br />

mッウエ・イ、ゥェォ@P@ッョァ<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

hッャケウゥョァ・ャ@RWP<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

v。。イエキ・ァ@RV<br />

wッッョ「ッ・イ、・イゥェ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RRV@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QUNSPP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UYQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYPV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@TYUNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@QQQ@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@SS@ュ R k。ュ・イウZ@Q<br />

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYVW<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@YPNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VX@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@QXP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@R<br />

bッオキェ。。イZ@QYSP<br />

kッッーウッュ@€@QQUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

カ。ョ@、・イ@w。。ャウウエイ。。エ@RX<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

p。イ。ャャ・ャキ・ァ@YP@b<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

bャ・・ォウエイ。。エ@X<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@UY@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@QYQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@QYUX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RRR@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@VX@ュ R k。ュ・イウZ@T<br />

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYUV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VW@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@RRS@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@QYPVMQYSP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRYNUPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

s」ィゥ・、。ュウ・キ・ァ@RUP@」<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m・ョ、・ャウウッィョーャ・ゥョ@QX@」<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@QXT@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@VP@ュ R k。ュ・イウZ@R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYXY<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RTQ@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@WT@ュ R k。ュ・イウZ@S<br />

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYTY<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QSRNUPPLM@ォNォN<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

W


Droom<br />

Leef<br />

Geniet<br />

Jij hebt je droomhuis gevonden? Wij zorgen voor<br />

een hypotheek die precies aansluit bij jouw leefstijl.<br />

Zo kun jij zorgeloos blijven genieten van alles wat<br />

voor jou belangrijk is.<br />

Mensen en hun persoonlijke wensen, dat is waar<br />

Fundament voor staat. Wij nemen je mee op een<br />

financiële reis naar een geweldige en zorgeloze<br />

toekomst. Samen komen we tot een helder en<br />

begrijpelijk hypotheekadvies. Een advies op maat<br />

dat bij jouw leven past.<br />

Kom eens praten, wij staan voor je klaar. Bezoek ons<br />

op fundament-advies.nl of bel (010) 460 89 00.


Bezoek Nederlands grootste<br />

en mooiste Tuinideeënpark!<br />

✁<br />

Bij inleverng<br />

van deze pagina<br />

ontvangt u<br />

€3, 00<br />

KORTING*<br />

Aangeboden door ons makelaarskantoor:<br />

€ 3,- korting op de entreeprijs!<br />

Veel inspiratie gewenst!<br />

✁<br />

op de op dat moment geldende<br />

reguliere toegangsprijs<br />

van €14,- of €12,50.<br />

Niet inwisselbaar tegen contanten en is niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen • Geldig t/m 25 november <strong>2018</strong> • Niet geldig tijdens Mystery Gardens in Lights en de Halloween Griezeltocht. •<br />

De Tuinen van Appeltern is hét tuininspiratie park van Nederland.<br />

Niet alleen de nieuwste tuinspullen en planten, ook een gezellig dagje uit!<br />

Kijk voor meer informatie en de kalender op appeltern.nl


Bezichtigings-checklist<br />

Adres:<br />

Bouwjaar:<br />

Vraagprijs:<br />

Bijzonderheden:<br />

Algemeen<br />

Verwarming:<br />

cv-ketel gaskachel gevelkachel<br />

Omgevingsgeluiden<br />

(trein/snelweg, uitgaansgelegenheden, school):<br />

Monument<br />

ja<br />

nee<br />

Kruipruimte aanwezig<br />

ja<br />

nee<br />

Ligging achtertuin:<br />

Uitzicht achtertuin:<br />

Bijzonderheden:<br />

Leeftijd cv-ketel:<br />

Warm water:<br />

boiler elektra cv-combiketel<br />

gas<br />

anders:<br />

Beglazing:<br />

dubbel<br />

enkel<br />

deels dubbel, t.w.:<br />

Isolatie:<br />

goed matig slecht<br />

Kruipruimte droog?<br />

ja<br />

nee<br />

Staat van het dak<br />

goed matig slecht<br />

Kamers<br />

Noteer per kamer de volgende gegevens.<br />

Afmeting:<br />

Overig<br />

Balkon:<br />

ja<br />

nee<br />

Schuur/berging/garage:<br />

nee<br />

ja, t.w.:<br />

Eigen parkeerruimte:<br />

ja<br />

nee<br />

Opmerkingen:<br />

Aantal elektragroepen:<br />

Aantal aardlekschakelaars:<br />

Hang- en sluitwerk:<br />

goed matig slecht<br />

Kozijnen:<br />

aluminium kunststof hout<br />

Onderhoud kozijnen:<br />

goed matig slecht<br />

Onderhoud schilderwerk:<br />

goed matig slecht<br />

Lichtinval:<br />

voldoende<br />

onvoldoende<br />

Geschikt voor huidige meubels:<br />

ja<br />

nee<br />

Algemene staat:<br />

goed matig slecht<br />

Hoeveelheid kastruimte:<br />

goed matig slecht<br />

Opmerkingen:<br />

Omgeving<br />

Straatbeeld:<br />

veilig<br />

onveilig<br />

Voldoende winkels:<br />

ja<br />

nee<br />

Voldoende groen:<br />

ja<br />

nee<br />

Goede uitstraling:<br />

ja<br />

nee<br />

Aanwezigheid stopcontacten:<br />

voldoende<br />

onvoldoende<br />

Zijn er vochtplekken zichtbaar?<br />

ja<br />

nee<br />

Tuin<br />

Afmeting voortuin:<br />

Scholen in de buurt:<br />

ja<br />

nee<br />

Kinderdagverblijf in de buurt:<br />

ja<br />

nee<br />

Zijn er scheuren zichtbaar?<br />

ja<br />

nee<br />

Ligging voortuin:<br />

Gezondheidscentra in de buurt:<br />

ja<br />

nee<br />

Energielabel?<br />

Uitzicht voortuin:<br />

Openbaar vervoer:<br />

ja<br />

nee<br />

voldoende<br />

matig<br />

Labelklasse woning<br />

a++ a+ a b c d e f g<br />

Afmeting achtertuin:<br />

Opmerkingen:<br />

QP<br />

tィオゥウョゥ・オキウ


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@QSTNPPPLM@エOュ@€@QWYNUPPLM<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

eゥョエィッカ・ョウエイ。。エ@UX<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

sーッイエャ。。ョ@RPP<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

z・・ュ。ョウエイ。。エ@ST<br />

m。ゥウッョョ・エエ・<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VY@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@S<br />

iョィッオ、Z@RQP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYVP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QSTNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RQV@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@VX@ュ R k。ュ・イウZ@S<br />

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYUU<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QTYNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WP@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@R<br />

iョィッオ、Z@RQW@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@QYUX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QTTNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

rッ「・イエ@s」ィオュ。ョイゥョァ@QUS<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

b。」ィウエイ。。エ@RS<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@SYR<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RTW@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@WS@ュ R k。ュ・イウZ@S<br />

wッッョャ。。ァZ@R bッオキェ。。イZ@QYXR<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUTNPPPLM@ォNォN<br />

m。ゥウッョョ・エエ・<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WW@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@R<br />

iョィッオ、Z@RSR@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYUY<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUPNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XW@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@RWQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYVU<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUWNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@WV<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

b。。イョィッ・カ・@TP<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@TV<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XV@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@S<br />

iョィッオ、Z@RWQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYVV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUYNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VT@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@RPR@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@R<br />

bッオキェ。。イZ@QYXQ<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUYNUPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RWT@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@XV@ュ R k。ュ・イウZ@T<br />

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYVV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m。。ウウエイ。。エ@ST<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

pイゥョウ@h・ョ、イゥォウエイ。。エ@RT<br />

e・ョァ・コゥョウキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XV@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QPV@ュ R<br />

iョィッオ、Z@RVW@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QXYQ<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VW@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@XV@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SPP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYPQ<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWYNUPPLM@ォNォN<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

QQ


Appartement kopen? Waar op letten<br />

tijdens de zoektocht?<br />

Het aandeel appartementen binnen het totale<br />

woningaanbod is de laatste jaren sterk gedaald (van<br />

30 naar 17%). De vraag ernaar is dan ook zeer groot,<br />

maar let nog wel steeds goed op bij de aanschaf ervan.<br />

Immers, er komen andere zaken bij kijken dan bij<br />

aanschaf van een rijtjeshuis!<br />

Het is als 1e belangrijk om te besefen dat je bij<br />

kosten als onderhoud, energiekosten en verze-<br />

het kopen van een appartement lid wordt van<br />

keringen. Een VvE legt vast hoe vergaderingen<br />

een Vereniging van Eigenaren (VvE). Je bent<br />

verlopen en hoeveel stemmen nodig zijn om<br />

medeverantwoordelijk voor de gedeelde ruim-<br />

besluiten te kunnen nemen (vaak bij meerdertes<br />

als je een deel van een gebouw koopt. Om<br />

heid van 80%). De precieze regels zijn terug te<br />

te zorgen dat het hele appartementencomplex<br />

vinden in het splitsingsreglement. Vraag dit do-<br />

in goede staat blijft, is zo’n VvE verplicht. Elke<br />

cument altijd op, pas dan krijg je een goed beeld<br />

bewoner moet dus lid worden.<br />

van de gang van zaken.<br />

Hoe werkt een VvE in het kort?<br />

Controleer de staat van onderhoud<br />

Een VvE maakt beslissingen over het onder-<br />

Als je dan gaat bezichtigen moet je de staat van<br />

houd, het beheer en de inanciële zaken. In een<br />

onderhoud controleren van jouw eigen appar-<br />

vergadering stemmen de leden over deze betement<br />

én van het complex. Je hebt als koper<br />

sluiten. En elk lid draagt bij aan gezamenlijke<br />

onderzoeksplicht, dus je moet goed kijken of je<br />

gebreken kunt ontdekken. De verkoper heeft<br />

mededelingsplicht, dus stel gerust alle vragen<br />

die je hebt. Als je serieus overweegt om een bepaald<br />

appartement te kopen, kun je een bouwkundige<br />

keuring laten doen. Zo weet je zeker<br />

waar je aan toe bent.<br />

Check het reservefonds<br />

Een VvE stort geld in een reservefonds voor<br />

groot onderhoud. Door te sparen voorkom je<br />

dat je als eigenaar van een appartement onverwacht<br />

met hoge kosten te maken krijgt. Het<br />

is wettelijk verplicht om zo’n fonds te hebben.<br />

Toch is het verstandig om te controleren of deze<br />

echt bestaat en hoeveel geld erin zit. En check<br />

vervolgens het meerjaren onderhoudsplan.<br />

Check openstaande schulden van vorige<br />

bewoner<br />

Het is belangrijk om te controleren of de vorige<br />

bewoner van het appartement dat je wilt kopen<br />

wel alle servicekosten heeft betaald. Stel dat dit<br />

niet het geval is, dan is het mogelijk dat jij hiervoor<br />

moet opdraaien. Een notaris is verplicht<br />

om te checken of er nog openstaande servicekosten<br />

zijn.<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

QS


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@QWYNUPPLM@エOュ@€@RWYNPPPLM<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

e・ョ、イ。」ィエウエイ。。エ@RS@b<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

pイゥョウ@h・ョ、イゥォウエイ。。エ@UW<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m。イォァイ。。ヲャ。。ョ@QVU<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@URP@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QVW@ュ R k。ュ・イウZ@T<br />

wッッョャ。。ァZ@R bッオキェ。。イZ@MQYPV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWYNUPPLM@ォNォN<br />

e・ョァ・コゥョウキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XY@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@XR@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SQS@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QXUNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XQ@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@YT@ュ R<br />

iョィッオ、Z@RVY@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYRQ<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QYSNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

gイッ・ョ・キ・ァ@RU<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

dイN@hN@b。カゥョ」ォーャ。。エウ@QP<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m・イ・ャャ。。ョ@RS<br />

hッ・ォキッョゥョァ iョィッオ、Z@STW@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QPP@ュ R k。ュ・イウZ@S<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@WV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYRX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RRUNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YX@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@XQ@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SXV@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYXV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSUNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YT@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QQY@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SQP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYSX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

tオャーウエイ。。エ@RR<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

oャゥカゥ・イ@カ。ョ@nッッイエャ。。ョ@UT<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m・ャゥウ@sエッォ・ャ。。ョ@VT<br />

eゥョ、キッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XX@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QVS@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SUX@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYSQMQYTT<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSYNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QPP@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@SRX@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@QYVV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RUPNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QQP@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QPP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SVV@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@QYVP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RUYNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

cィイケウ。ョエウエイ。。エ@S<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

gャゥ、ォイオゥ、@SQ<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@STP@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@YW@ュ R k。ュ・イウZ@T<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QWP@ュ R bッオキェ。。イZ@QYSR<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RVYNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@TPQ@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QPP@ュ R k。ュ・イウZ@U<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QPV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYXU<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RWYNPPPLM@ォNォN<br />

QT<br />

tィオゥウョゥ・オキウ


Verzekerd van succes<br />

Je hebt jouw woning succesvol verkocht, en nu? De volgende stap is waarschijnlijk de<br />

verhuizing, dan is het verstandig om nog eens te checken welke verzekeringen je<br />

allemaal hebt lopen. Weet je bijvoorbeeld hoe het zit met de verzekering van jouw<br />

inboedel tijdens de verhuizing? Zorg dat je op de hoogte bent.<br />

Voorkom verhuisstress en vervelende verrassingen<br />

achteraf door ruime tijd voor de verhuizing<br />

je verzekering(en) te raadplegen. Breng hen<br />

meteen op de hoogte van jouw nieuwe adres en<br />

de verhuisdatum, zodat belangrijke post op het<br />

juiste adres bezorgd wordt. Uiterlijk 30 dagen<br />

na de verhuizing moet je jouw adres wijziging<br />

doorgeven, anders vervalt de inboedel verzekering.<br />

Inboedelverzekering<br />

Hoewel deze niet verplicht is, hebben de meeste<br />

huiseigenaren wel een inboedelverzekering<br />

afgesloten. Als je de polisvoorwaarden erop naleest,<br />

zul je waarschijnlijk ondervinden dat de<br />

inboedel slechts volledig verzekerd is zolang deze<br />

zich op het opgegeven adres bevindt. Tijdens een<br />

verhuizing zijn in de meeste gevallen beperkte<br />

voorwaarden van toepassing. Dit houdt in dat<br />

jouw inboedel tijdens de verhuizing niet volledig<br />

verzekerd is. Bij eventuele schade zul je waarschijnlijk<br />

niet alles vergoed krijgen.<br />

Dekking buiten de woning<br />

De dekking buiten de woning omvat bij sommige<br />

inboedelverzekeringen wel schade als gevolg van<br />

een ongeval met het verhuisvervoermiddel. Maar<br />

ook hier schuilt weer een addertje onder het gras.<br />

In de polisvoorwaarden wordt vaak een verhuisperiode<br />

benoemd, waarbinnen de inboedel naar<br />

het nieuwe adres vervoerd dient te worden. Duurt<br />

de verhuizing, of tussentijdse opslag, langer dan<br />

hierin aangegeven, dan kun je een aparte verzekering<br />

overwegen. Wil je zeker weten hoe dit zit,<br />

neem dan contact op met jouw verzekeraar.<br />

Transport<br />

Je kunt ervoor kiezen om voor de verhuizing een<br />

professioneel verhuisbedrijf in te schakelen. In<br />

dat geval geldt over het algemeen dat de verhuizer<br />

eventuele schade, waaraan deze schuldig is,<br />

moet vergoeden. Let er wel op dat er hierbij uitgegaan<br />

wordt van de dagwaarde, dus niet de nieuwprijs.<br />

Er zijn echter situaties waarin de verhuizer<br />

niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de<br />

geleden schade. Dit geldt bijvoorbeeld als je jouw<br />

spullen zelf of met hulp van vrienden in­ en uitpakt,<br />

of in­ en uitlaadt. Ook als elektronische apparatuur<br />

na de verhuizing niet goed meer functioneert,<br />

kun je deze schade niet op het<br />

verhuisbedrijf verhalen. Datzelfde geldt voor<br />

planten die de overtocht niet overleven.<br />

Verhuisverzekering<br />

Om jezelf volledig in te dekken tegen eventuele<br />

schade, kun je via het verhuisbedrijf een aparte<br />

verzekering afsluiten. Kies voor een erkend<br />

verhuisbedrijf om er zeker van te zijn dat alles<br />

netjes volgens de regels verloopt. Kijk na de<br />

verhuizing meteen alle spullen na op schade, het<br />

verhuis bedrijf dient hiervan binnen een bepaalde<br />

termijn op de hoogte gesteld te worden. Wacht je<br />

te lang met het melden van schade, dan kan het<br />

zijn dat het herstel hiervan alsnog voor jouw<br />

eigen rekening is.<br />

tィオゥウョゥ・オキウ QU


Thuis<br />

Een NVM-makelaar kan zorgen dat u wél verhuist<br />

U wilt graag verhuizen. Naar uw eerste huis of een volgend huis. Misschien wilt u graag kopen<br />

of denkt u juist aan huren. Wat uw verhuiswens ook is, in deze tijd is het niet makkelijk om de<br />

juiste beslissing te nemen. Gelukkig kan een NVM-makelaar u helpen met concrete adviezen.<br />

Wist u bijvoorbeeld dat u zonder risico een ander huis kunt kopen met de NVM No-risk clausule?<br />

Of dat u uw huis sneller kunt verkopen als u doorgeeft waar u wilt gaan wonen, omdat er dan<br />

makkelijker matches met andere kopers en verkopers kunnen worden gemaakt? Ook als u een<br />

woning wilt huren of verhuren bent u bij een NVM-makelaar aan het juiste adres. Hij is niet alleen<br />

een deskundig bemiddelaar maar kan ook potentiële huurders voor u screenen. Zo zijn er nog tal<br />

van andere redenen, waardoor juist nú een bezoek aan een NVM-makelaar van grote waarde is.<br />

En de kans dus groter wordt dat u binnenkort toch verhuist van uw huidige huis naar uw<br />

nieuwe thuis. Kijk voor meer informatie op nvm.nl/wonen. Goed gevoel. NVM.


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@RXUNPPPLM@エOュ@€@SWYNUPPLM<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

g・・イエ@gイッッエ・ャ。。ョ@QT<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

kゥ・カゥエャ。。ョ@QU<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SXQ@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QRW@ュ R k。ュ・イウZ@V<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QWU@ュ R bッオキェ。。イZ@RPPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RXUNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QPR@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QXR@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SPX@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYSW<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RXYNUPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

oャュ・ョ、イ・・ヲ@QQY<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

pィゥャゥーウ@wゥャャ・ュウエイ。。エ@QP<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

jッィ。ョョ・ウ@mオャ、・イウウエイ。。エ@UY<br />

g・ウ」ィ。ォ・ャ、・@キッョゥョァ iョィッオ、Z@VVR@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QXV@ュ R k。ュ・イウZ@W<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@RRP@ュ R bッオキェ。。イZ@QYXV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RYYNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QRS@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QSU@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SWS@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@QYVX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SPPNPPPLM@ォNォN<br />

hッ・ォキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QRW@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@YU@ュ R<br />

iョィッオ、Z@TXS@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@RPPR<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SPYNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

lゥェウエ・イャ。。ョ@TY<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

dイ・カ・ョー。イォ@WU<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

fャッイ・ウャ。。ョ@QTR<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

oッウエ・イ、キ。イウウエイ。。エ@Q<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QPP@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RPV@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SRW@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYSV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SPYNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QPP@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@SQY@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@RPPX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTU@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@STY@ュ R<br />

iョィッオ、Z@TYT@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYUU<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN<br />

e・ョァ・コゥョウキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YW@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QQW@ュ R<br />

iョィッオ、Z@USP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@\@QYPV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

wゥャィ・ャュゥョ。ウゥョァ・ャ@RR<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

jッィ。ョョ。@n。「・イォ。、・@SV<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

pイゥュオャ。ィッヲ@TU<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

aイョッャ、@hッッァカャゥ・エウエイ。。エ@TV<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTP@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QTW@ュ R<br />

iョィッオ、Z@TVV@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYSY<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN<br />

eゥョ、キッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVQ@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QSP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UUP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@QYYS<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWUNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QSX@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QUV@ュ R<br />

iョィッオ、Z@TVU@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@RPQT<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWUNPPPLM@ォNォN<br />

hッ・ォキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QYW@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QPU@ュ R<br />

iョィッオ、Z@VYS@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWYNUPPLM@ォNォN<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

QW


Zonnepanelen: interessante<br />

investering!<br />

Vorig jaar hebben zonnepanelen 9% meer energie opgewekt dan in een gemiddeld<br />

jaar (door extra zonuren en sterkere zoninstraling). En als huiseigenaar worden<br />

zonnepanelen steeds meer een interessante investering voor je: zowel voor het<br />

milieu natuurlijk, maar ook voor je portemonnee (4x meer dan op spaar rekening!).<br />

Ook dit jaar gaat onze dienstverlening verder<br />

3 Capaciteit van het zonnepaneel<br />

Zijn er geen testen aanwezig, dan is het raad-<br />

dan alleen de (ver)koop van je woning. Als mee-<br />

Dit wordt uitgedrukt in Wattpiek,<br />

zaam om die zonnepanelen niet te kopen.<br />

denkende makelaar voorzien we je graag van<br />

afgekort Wp: een paneel met een ca-<br />

een korte checklist waar je op moet letten als je<br />

paciteit van 280 Wp levert meer op dan een pa-<br />

6 Afmeting van zonnepanelen<br />

de aanschaf van zonnepanelen overweegt.<br />

neel van 240 Wp. Maar deze laatste is ook goed-<br />

Zonnepanelen zijn er ruwweg<br />

koper…. Als je een beperkt dakoppervlak hebt,<br />

in 3 formaten: standaard (ca.<br />

1 Zwart of donkerblauwe zonnepan-<br />

koop dan panelen met een hoge capaciteit. Let<br />

165x100cm), groot (ca. 195x100cm) en klein<br />

elen kopen<br />

wel op dat panelen met dezelfde Wp, per merk<br />

(ca. 150x100cm). Over het algemeen kan je<br />

Wil je zwarte of donkerblauwe zon-<br />

toch een andere opbrengst kunnen hebben.<br />

het beste grote zonnepanelen kopen indien er<br />

nepanelen kopen? Bij de donkerblauwe heb je<br />

een groot dakoppervlakte beschikbaar is. Grote<br />

te maken met een aluminium rand. Sommige<br />

4 De prijs van een zonnepaneel<br />

zonnepanelen hebben een hogere eiciency en<br />

mensen vinden dit minder mooi dan de volledig<br />

Als je zonnepanelen gaat kopen kijk<br />

meer capaciteit.<br />

zwarte zonnepanelen. Ook kan je kiezen voor de<br />

je natuurlijk naar de prijs. Kijk al-<br />

dunne ilm zonnepanelen, ook wel CIS-panelen<br />

genoemd, hiervoor is wel meer dakoppervlak<br />

nodig, maar het rendement kan soms weer iets<br />

hoger zijn.<br />

leen NIET naar de prijs per zonnepaneel, maar<br />

kijk wél de naar de prijs per capaciteitseenheid<br />

(Wp): een zonnepaneel van 270Wp dat € 210,-<br />

kost is eiciënter dan een zonnepaneel van<br />

250 Wp dat € 200,- kost (€ 0,78 per Wp resp.<br />

Voor meer vragen, raadpleeg ons kantoor. We<br />

helpen je graag verder om je woongenot te vergroten!<br />

2 Eficiency van het zonnepaneel<br />

€ 0,80 per Wp).<br />

De belangrijkste eigenschap van een<br />

zonnepaneel is uiteindelijk de eici-<br />

5 Testen van zonnepanelen<br />

ency. Kies zonnepanelen met een hoge eici-<br />

Koop bij voorkeur geen zonnepanelen<br />

ency, want meer opbrengst per m 2 !<br />

die door geen enkel testinstituut zijn<br />

beoordeeld. Het betreft hier meestal B-merken.<br />

QX<br />

tィオゥウョゥ・オキウ


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@SXYNPPPLM@エOュ@€@YRUNPPPLM<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

hッヲャ。。ョ@TP<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m。。ウウャオゥウウ・、ゥェォ@QTX<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTP@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@TS@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UPQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@RPPW<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SXYNPPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXT@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QYU@ュ R<br />

iョィッオ、Z@VRY@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@RPPP<br />

kッッーウッュ@€@TRUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

vッッイウエイ。。エ@TX<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

mッコ。イエャ。。ョ@SS<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

pャ。エ。ョ・ョ、イ・・ヲ@TW<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@UTS@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QTY@ュ R k。ュ・イウZ@T<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@SRW@ュ R bッオキェ。。イZ@QYSS<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SYYNPPPLM@ォNォN<br />

RMッョ、・イMQMォ。ーキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVR@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UQW@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@X<br />

bッオキェ。。イZ@QYUU<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SYYNPPPLM@ォNォN<br />

hッ・ォキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QUV@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RYX@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UUP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYWV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@TRUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

aウエ・イウエイ。。エ@TV<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

aャ・エエ。@j。」ッ「ウォ。、・@WS<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

hッヲャ。。ョ@SS<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVT@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRR@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UQW@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@RPPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@TVYNPPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

iョィッオ、Z@UWY@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QXX@ュ R k。ュ・イウZ@U<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@RTP@ュ R bッオキェ。。イZ@QYYT<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@UWUNPPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RRT@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RVP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@XVV@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@WRUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

aャ・エエ。@j。」ッ「ウォ。、・@RPR<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

s」ィゥ・、。ュウ・キ・ァ@QSS<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXU@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@VWP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYYS<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@WVXNPPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RXS@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@WTW@ュ R<br />

iョィッオ、Z@QQPQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@Y<br />

bッオキェ。。イZ@QYQX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@YRUNPPPLM@ォNォN<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

QY


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!