29.08.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #48, september 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ

CTW@M@September@RPQX

tィオゥウ@ゥョ@キッョ・ョ

makelaardijMthuisNnl


m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ

w・ウエィ。カ・ョォ。、・@QT

SQSQ@ab@vlaardingen

t・ャNZPQP@M@TWT@SW@WQ

@エィオゥウゥョカャ。。イ、ゥョァ・ョ

@エィオゥウゥョキッョ・ョ

@makelaardijMthuisNnl

tィオゥウョゥ・オキウ@ゥウ@・・ョ@ゥョゥエゥ。エゥ・ヲ

カ。ョ@m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ@・ョ

カ・イウ」ィゥェョエ@ュ。。ョ、・ャゥェォウ@、ゥァゥエ。。ャ

・ョ@ッー@。ヲィ。。ャョゥカ・。オ@「ゥェ@ッョウ

ォ。ョエッッイN@@

a。ョ@、・@ゥョィッオ、@カ。ョ

tィオゥウョゥ・オキウ@ォオョョ・ョ@ァ・・ョ

イ・」ィエ・ョ@キッイ、・ョ@ッョエャ・・ョ、N@d・

ッョイッ・イ・ョ、@ァッ・、@。、カ・イエ・ョエゥ・ウ

コゥェョ@オゥエウャオゥエ・ョ、@「・、ッ・ャ、@。ャウ

オゥエョッ、ゥァゥョァ@カッッイ@・・ョ

「・コゥ」ィエゥァゥョァ@カ。ョ

ィ・エ@「・エイ・ヲヲ・ョ、・@ッ「ェ・」エN

pイッ、オ」エゥ・Z

m。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。

bッオキュ・・ウエ・イキ・ァ@TX

SQRS@aa@s」ィゥ・、。ュ

tNZ@PQP@M@RTW@VV@VS

eNZ@ゥョヲッ`ュ。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。

キキキNュ。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。@@

cッャッヲッョ

d・コ・@oー・ョ@hオゥコ・ョ@d。ァ@カゥョ、エ@、ゥエ@ェ。。イ@ーャ。。エウ@ッー

コ。エ・イ、。ァ@V@ッォエッ「・イN@eョ@ゥォ@キゥャ@ォッー・イウ@・ョ

カ・イォッー・イウ@・」ィエ@ッー@ィ・エ@ィ。イエ@、イオォォ・ョZ@コ・エ@、・コ・

、。ァ@。ャカ。ウエ@ゥョ@ェ・@。ァ・ョ、。L@ィゥェ@「ゥ・、エ@ェ・@カ・・ャ@ォ。ョウ・ョ

Hキ。。イッカ・イ@ャ。エ・イ@ュ・・イIN

iョ@、・@。ヲァ・ャッー・ョ@コッュ・イュ。。ョ、・ョ@ィ・「「・ョ@ッッォ

カ・・ャ@ュ・ョウ・ョ@コゥ」ィL@ョゥーー・ョ、@。。ョ@・・ョ@「ゥ・イエェ・@ッヲ

キゥェョエェ・@ッー@・・ョ@コッョョゥァ@エ・イイ。ウL@キ・・イ@「・イ。。、@ッカ・イ

ィオョ@キッッョウゥエオ。エゥ・Z@ァ。。ョ@キ・@、ゥ・@カ・イ「ッオキゥョァ

、ッッイコ・エエ・ョ_@m。ォ・ョ@キ・@、・@ッカ・イウエ。ー@ョ。。イ@・・ョ

ョゥ・オキ・@キッョゥョァ_@g。。ョ@キ・@・・イウエ@ォッー・ョ@・ョ@、。ョ

カ・イォッー・ョ_

b・ャ。ョァイゥェォ・@ォキ・ウエゥ・ウ@ュ・エ@ァイッエ・@ァ・カッャァ・ョN@sエッー

、・コ・@ァ・カッ・ャ・ョウ@ゥョ@ゥ・、・イ@ァ・カ。ャ@ョゥ・エ@キ・ァL@ュ。。イ

ュ。。ォ@・イ@キ・イォ@カ。ョA@zッキ・ャ@ッー@キッョゥョァM@。ャウ

ヲゥョ。ョ」ゥ・・ャ@ァ・「ゥ・、@ォオョョ・ョ@キ・@ェ・@ァ・ィ・・ャ

カイゥェ「ャゥェカ・ョ、@カ。ョ@、ゥ・ョウエ@コゥェョL@ウー・」ゥヲゥ・ォ@ァ・イゥ」ィエ@ッー

ェッオキ@ウゥエオ。エゥ・N

wッイ、@キ・・イ@カ・イャゥ・ヲ、

zッ。ャウ@ァ・コ・ァ、L@「・ァゥョ@カッャァ・ョ、・@ュ。。ョ、@ッー・ョ・ョ

キ・・イ@カ・・ャ@カ。ョ@ッョコ・@t・@kッッー@ウエ。。ョ、・@キッョゥョァ・ョ

ィオョ@、・オイ・ョN@h・エ@「ゥ・、エ@ェッオ@。ャウ@キッョゥョァコッ・ォ・イ@、・

ォ。ョウ@ッュ@ウョ・ャ@・ョ@・ヲヲゥ」ゥ→ョエ@ェッオキ@ュッァ・ャゥェォ@ョゥ・オキ・

キッョゥョァ@エ・@・イカ。イ・ョN@n。エオオイャゥェォL@ッョャゥョ・@ュ・エ@。ャャ・

ヲッエッウ@・ョ@カゥ、・ッウ@ォイゥェァ@ェ・@。ャ@・・ョ@ァッ・、@「・・ャ、L@ュ。。イ

ィ・エ@カ・イャゥ・ヲ、@キッイ、・ョ@ャオォエ@。ャャ・・ョ@「ゥェ@・・ョ@ヲケウゥ・ォ・

ッョエュッ・エゥョァN@gイゥェー@、オウ@、・コ・@ォ。ョウ@・ョ@ォッュ

ャ。ョァウA

w。エ@ェ・@ッッォ@コッ・ォエZ@ェ・@ョゥ・オキ・@キッョゥョァ@コゥエ@。「ウッャオオエ

ゥョ@ッョウ@オゥエァ・「イ・ゥ、・@。。ョ「ッ、A@bャ。、・イ@ッー@ェ・@ァ・ュ。ォ

、ッッイ@、ゥエ@ュ。ァ。コゥョ・L@キ・@ィッイ・ョ@ァイ。。ァ@ェ・@イ・。」エゥ・A

m・エ@カイゥ・ョ、・ャゥェォ・@ァイッ・エL

b・イョ。、・エエ・@v・ャエュ。ョ

m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ

iョュゥ、、・ャウ@ゥウ@、・@コッュ・イカ。ォ。ョエゥ・@カッッイ@、・

ュ・・ウエ・ョ@。」ィエ・イ@、・@イオァN@iォ@ィッッー@、。エ@ェ・L@ョ・エ

。ャウ@ゥォL@ォ。ョ@エ・イオァォゥェォ・ョ@ッー@・・ョ@ヲゥェョ・

カ。ォ。ョエゥ・A@d・@エゥェ、@カャゥ・ァエ@カッッイ「ゥェ@・ョ@カッッイ@キ・

ィ・エ@キ・エ・ョ@ゥウ@ィ・エ@「ゥェカッッイ「・・ャ、@キ・・イ@エゥェ、@カッッイ

、・@ャ。ョ、・ャゥェォ・@oー・ョ@hオゥコ・ョ@d。ァN

b・ウエ・@ャ・コ・イL


W oon

… je bij aankoop van een nieuwbouw woning

je de laatste 5% van het aankoopbedrag pas

na 3 maanden na oplevering hoeft te voldoen?

Terwijl je dus al in je woning woont,

kan je alle eventuele gebreken zelf nog

ontdekken.

… inmiddels al 500.000 woningen (bijna 7%)

voorzien zijn van zonnepanelen? De terugverdientijd

is een belangrijk criterium bij de

keuze tot aanschaf: indien dit korter is dan

10 jaar is nog eens 1/3 van de Nederlanders

bereid om tot aanschaf over te gaan.

Wat je nog niet wist

over de woningmarkt

De woningmarkt is continu aan allerlei veranderingen

en ontwikkelingen onderhevig. Krantenkoppen en

nieuws berichten volgen elkaar in rap tempo op.

In deze rubriek zijn allerlei feiten en weetjes

over de woningmarkt verzameld!

Aantal beschikbare

te koop woningen

Totaal 69.669

woningen

Groningen

3.470

Friesland

3.528

Noord-Holland

7.407

Drenthe

Flevoland

2.887

1.534

Overijssel

5.159

Utrecht

3.957

Zuid-Holland

Gelderland

11.204

9.355

Zeeland

Noord-Brabant

2.911

3.256

Limburg

5.689

Bron:

funda.nl

… in 2019 het Klimaatakkoord echt actief

gaat worden? Zo gaat de belasting op gas omhoog,

maar op energie omlaag. Ook moet tot

2021 75% van de opgeleverde nieuwbouwwoningen

al gasloos zijn (is nu 55%).

Top

Meest verkochte

huizen met

vraagprijs boven

€1 miljoen

Noord-Holland

Zuid-Holland

Utrecht

Noord-Brabant

Gelderland

Bron:

funda.nl

T

tィオゥウョゥ・オキウ


Wat je moet weten vóór je

een energiecontract afsluit

Heb je je droomhuis gevonden? Dan is het tijd om over

zaken als energie na te denken. Met een nieuw energiecontract

wil je niet voor vervelende verrassingen komen te

staan. Hier 5 punten om rekening mee te houden voor je

een contract afsluit, om er zeker van te zijn dat je goed zit.

1 Ga voor een éénjarig contract

aparte stroomdisplays. De een geeft het ver-

Energieleveranciers leggen je het

bruik tussen 07.00 en (meestal) 23.00 uur

liefst zo lang mogelijk vast. Con-

aan, de ander het overige verbruik. Voor het

tracten voor meerdere jaren kennen dan ook

gebruik ‘s nachts betaal je bij een dubbelta-

vaak lagere tarieven. Dat maar doen dan?

rief minder, maar voor het gebruik overdag

Wacht even: als je iets verder kijkt zie je dat

juist wat meer dan normaal. Een dubbelta-

éénjarige contracten op de lange termijn

rief is dan ook alleen verstandig als je van

een stuk voordeliger uitpakken. Leveran-

plan bent ‘s nachts veel stroom te gebruiken.

ciers houden namelijk nóg meer van nieuwe

klanten dan van bestaande klanten. In een

3 Groen is niet altijd écht groen

energievergelijker zie je daarom vaak hoge

Er zijn in Nederland nog steeds

welkomstkortingen. Ieder jaar een nieuw

veel contracten te krijgen met

energiecontract levert dan ook veel meer op

grijze energie, opgewekt uit niet hernieuw-

dan een contract voor meerdere jaren.

bare bronnen zoals steenkool. Als je groene

energie afneemt, verwacht je natuurlijk dat

2 Dubbeltarief alleen handig als je

dit uit bijvoorbeeld windmolens of zonne-

ook echt ‘s nachts de was doet

cellen komt, maar dat is niet altijd het geval.

Allereerst goed om te weten dat

Leveranciers kunnen zogeheten groencertii-

dubbeltarief alleen mogelijk is met een dubcaten

kopen waarmee ze investeren in groene

bele of slimme meter. Een dubbele meter

initiatieven. De energie die je afneemt is dan

heeft, zoals de naam al doet vermoeden, twee

gewoon grijs. Er zijn wel genoeg aanbieders

die écht groene energie leveren. Door te ilteren

tijdens het energie vergelijken zie je vaak

heel snel welke aanbieders dat zijn.

4 Geef aan wanneer je

gaat verhuizen

Bij een verhuizing is het van belang

dat de energieleverancier ook weet dat

het om een verhuizing gaat. Zij vertellen de

netbeheerder dat er een nieuw energiecontract

is aangevraagd voor de woning. Zo zit je

tijdens het klussen niet zonder stroom. Vergeet

vooral ook niet je energiecontract op je

oude adres op te zeggen.

5 Maak altijd een vergelijking

Je kunt het contract natuurlijk

direct bij de energieleverancier afsluiten,

maar dan weet je nooit zeker of het

niet ergens anders goedkoper kan. Op vergelijkingswebsites

kun je alle leveranciers met

elkaar vergelijken en zie je meteen welke het

goedkoopst is. Deze websites hebben vaak

betere aanbiedingen dan de leveranciers zelf

en zorgen zelfs voor de volledige afhandeling

van je aanvraag. Al het gedoe kun je dus eigenlijk

uitbesteden.

tィオゥウョゥ・オキウ

U


De Tuinen van Appeltern, Appeltern

T/m eind november

Bezoek hét tuininspiratiepark van Nederland! Naast de interessante

informatie over tuinieren, tuinaanleg en tuintrends is het ook echt en

dagje uit! Met 22 hectare en 200 voorbeeldtuinen is er voor ieder wat

wils. Iedere dag worden weer nieuwe producten en planten toegepast,

dus je bent nooit uitgekeken. Bekijk op

appeltern.nl welke evenementen

en workshops plaatsvinden tijdens jouw bezoek.

woon

Beurs Eigen Huis, Utrecht

21 t/m 23 september

Goed advies nodig voor je bouw- en verbouwplannen? Kom dan naar

Jaarbeurs Utrecht om bij ruim 200 exposanten je te laten informeren

en inspireren. Of je nu zelf een huis gaat bouwen of een kleine

verbouwing tegemoet gaat, hier krijg je direct antwoord op al je

vragen. Boek hier je entreetickets met korting:

realiseerjedroomhuis.nl

agenda

Landelijke Open Huizen Dag

Zaterdag 6 oktober

De eerstvolgende Open Huizen Dag vindt plaats op zaterdag 6 oktober.

In deze tijd waarin woningen zeer snel verkocht worden, biedt het kunnen

bezoeken van meerdere woningen in deze 4 uur tijd de kans om je

snel en eiciënt te oriënteren en toe te slaan. Houdt dus deze zaterdag

van 11.00 tot 15.00 uur vrij je agenda! Hulp bij je bezichtiging nodig?

Ga naar

wonendoejezo.com

VT Wonen & Design beurs, Amsterdam

2 t/m 7 oktober

Deze beurs brengt ieder jaar, bij de start van hét woonseizoen, alle

wooninformatie onder één dak. De mooiste merken, beste experts,

nieuwste designs en meest verrassende ontwerpen tref je hier op het

grootste en leukste woonevenement van Nederland! Wil je zeker weten

dat je op de hoogte bent alle nieuwtjes: ga naar

vtwonenendesignbeurs.nl

V

tィオゥウョゥ・オキウ


ッエエ・イ、。ュ@M@s」ィゥ・、。ュ@M@vゥ・イーッャ、・イウ@M@vャ。。イ、ゥョァ・ョ

rッエエ・イ、。ュ

s」ィゥ・ィ。カ・ョォ。、・@TVX

s」ィゥ・、。ュ

sッュュ・ャウ、ゥェォウ・ウエイ。。エ@QV

s」ィゥ・、。ュ

bッエ・イウエイ。。エ@UT@、

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RQT@ュ S

wッッョッーーNZ@VW@ュ R k。ュ・イウZ@Q

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@RPPX

vイ。。ァーイゥェウ@€@RVPNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WU@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@UV@ュ R

iョィッオ、Z@RQP@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@QXXP

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRYNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XT@ュ R

wッッョャ。。ァZ@R

iョィッオ、Z@RXR@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYXT

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN

vゥ・イーッャ、・イウ

mッウエ・イ、ゥェォ@P@ッョァ

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

hッャケウゥョァ・ャ@RWP

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

v。。イエキ・ァ@RV

wッッョ「ッ・イ、・イゥェ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RRV@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QUNSPP@ュ R

iョィッオ、Z@UYQ@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYPV

vイ。。ァーイゥェウ@€@TYUNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@QQQ@ュ S

wッッョッーーNZ@SS@ュ R k。ュ・イウZ@Q

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYVW

vイ。。ァーイゥェウ@€@YPNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VX@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@QXP@ュ S

k。ュ・イウZ@R

bッオキェ。。イZ@QYSP

kッッーウッュ@€@QQUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

カ。ョ@、・イ@w。。ャウウエイ。。エ@RX

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

p。イ。ャャ・ャキ・ァ@YP@b

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

bャ・・ォウエイ。。エ@X

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@UY@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@QYQ@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@QYUX

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RRR@ュ S

wッッョッーーNZ@VX@ュ R k。ュ・イウZ@T

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYUV

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VW@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@RRS@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@QYPVMQYSP

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRYNUPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

s」ィゥ・、。ュウ・キ・ァ@RUP@」

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m・ョ、・ャウウッィョーャ・ゥョ@QX@」

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@QXT@ュ S

wッッョッーーNZ@VP@ュ R k。ュ・イウZ@R

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYXY

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RTQ@ュ S

wッッョッーーNZ@WT@ュ R k。ュ・イウZ@S

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYTY

vイ。。ァーイゥェウ@€@QSRNUPPLM@ォNォN

tィオゥウョゥ・オキウ

W


Droom

Leef

Geniet

Jij hebt je droomhuis gevonden? Wij zorgen voor

een hypotheek die precies aansluit bij jouw leefstijl.

Zo kun jij zorgeloos blijven genieten van alles wat

voor jou belangrijk is.

Mensen en hun persoonlijke wensen, dat is waar

Fundament voor staat. Wij nemen je mee op een

financiële reis naar een geweldige en zorgeloze

toekomst. Samen komen we tot een helder en

begrijpelijk hypotheekadvies. Een advies op maat

dat bij jouw leven past.

Kom eens praten, wij staan voor je klaar. Bezoek ons

op fundament-advies.nl of bel (010) 460 89 00.


Bezoek Nederlands grootste

en mooiste Tuinideeënpark!


Bij inleverng

van deze pagina

ontvangt u

€3, 00

KORTING*

Aangeboden door ons makelaarskantoor:

€ 3,- korting op de entreeprijs!

Veel inspiratie gewenst!


op de op dat moment geldende

reguliere toegangsprijs

van €14,- of €12,50.

Niet inwisselbaar tegen contanten en is niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen • Geldig t/m 25 november 2018 • Niet geldig tijdens Mystery Gardens in Lights en de Halloween Griezeltocht. •

De Tuinen van Appeltern is hét tuininspiratie park van Nederland.

Niet alleen de nieuwste tuinspullen en planten, ook een gezellig dagje uit!

Kijk voor meer informatie en de kalender op appeltern.nl


Bezichtigings-checklist

Adres:

Bouwjaar:

Vraagprijs:

Bijzonderheden:

Algemeen

Verwarming:

cv-ketel gaskachel gevelkachel

Omgevingsgeluiden

(trein/snelweg, uitgaansgelegenheden, school):

Monument

ja

nee

Kruipruimte aanwezig

ja

nee

Ligging achtertuin:

Uitzicht achtertuin:

Bijzonderheden:

Leeftijd cv-ketel:

Warm water:

boiler elektra cv-combiketel

gas

anders:

Beglazing:

dubbel

enkel

deels dubbel, t.w.:

Isolatie:

goed matig slecht

Kruipruimte droog?

ja

nee

Staat van het dak

goed matig slecht

Kamers

Noteer per kamer de volgende gegevens.

Afmeting:

Overig

Balkon:

ja

nee

Schuur/berging/garage:

nee

ja, t.w.:

Eigen parkeerruimte:

ja

nee

Opmerkingen:

Aantal elektragroepen:

Aantal aardlekschakelaars:

Hang- en sluitwerk:

goed matig slecht

Kozijnen:

aluminium kunststof hout

Onderhoud kozijnen:

goed matig slecht

Onderhoud schilderwerk:

goed matig slecht

Lichtinval:

voldoende

onvoldoende

Geschikt voor huidige meubels:

ja

nee

Algemene staat:

goed matig slecht

Hoeveelheid kastruimte:

goed matig slecht

Opmerkingen:

Omgeving

Straatbeeld:

veilig

onveilig

Voldoende winkels:

ja

nee

Voldoende groen:

ja

nee

Goede uitstraling:

ja

nee

Aanwezigheid stopcontacten:

voldoende

onvoldoende

Zijn er vochtplekken zichtbaar?

ja

nee

Tuin

Afmeting voortuin:

Scholen in de buurt:

ja

nee

Kinderdagverblijf in de buurt:

ja

nee

Zijn er scheuren zichtbaar?

ja

nee

Ligging voortuin:

Gezondheidscentra in de buurt:

ja

nee

Energielabel?

Uitzicht voortuin:

Openbaar vervoer:

ja

nee

voldoende

matig

Labelklasse woning

a++ a+ a b c d e f g

Afmeting achtertuin:

Opmerkingen:

QP

tィオゥウョゥ・オキウ


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@QSTNPPPLM@エOュ@€@QWYNUPPLM

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

eゥョエィッカ・ョウエイ。。エ@UX

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

sーッイエャ。。ョ@RPP

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

z・・ュ。ョウエイ。。エ@ST

m。ゥウッョョ・エエ・

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VY@ュ R

wッッョャ。。ァZ@S

iョィッオ、Z@RQP@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYVP

vイ。。ァーイゥェウ@€@QSTNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RQV@ュ S

wッッョッーーNZ@VX@ュ R k。ュ・イウZ@S

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYUU

vイ。。ァーイゥェウ@€@QTYNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WP@ュ R

wッッョャ。。ァZ@R

iョィッオ、Z@RQW@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@QYUX

vイ。。ァーイゥェウ@€@QTTNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

rッ「・イエ@s」ィオュ。ョイゥョァ@QUS

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

b。」ィウエイ。。エ@RS

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@SYR

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RTW@ュ S

wッッョッーーNZ@WS@ュ R k。ュ・イウZ@S

wッッョャ。。ァZ@R bッオキェ。。イZ@QYXR

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUTNPPPLM@ォNォN

m。ゥウッョョ・エエ・

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WW@ュ R

wッッョャ。。ァZ@R

iョィッオ、Z@RSR@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYUY

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUPNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XW@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@RWQ@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYVU

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUWNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@WV

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

b。。イョィッ・カ・@TP

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@TV

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XV@ュ R

wッッョャ。。ァZ@S

iョィッオ、Z@RWQ@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYVV

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUYNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VT@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@RPR@ュ S

k。ュ・イウZ@R

bッオキェ。。イZ@QYXQ

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUYNUPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RWT@ュ S

wッッョッーーNZ@XV@ュ R k。ュ・イウZ@T

wッッョャ。。ァZ@Q bッオキェ。。イZ@QYVV

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m。。ウウエイ。。エ@ST

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

pイゥョウ@h・ョ、イゥォウエイ。。エ@RT

e・ョァ・コゥョウキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XV@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QPV@ュ R

iョィッオ、Z@RVW@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QXYQ

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VW@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@XV@ュ R

iョィッオ、Z@SPP@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYPQ

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWYNUPPLM@ォNォN

tィオゥウョゥ・オキウ

QQ


Appartement kopen? Waar op letten

tijdens de zoektocht?

Het aandeel appartementen binnen het totale

woningaanbod is de laatste jaren sterk gedaald (van

30 naar 17%). De vraag ernaar is dan ook zeer groot,

maar let nog wel steeds goed op bij de aanschaf ervan.

Immers, er komen andere zaken bij kijken dan bij

aanschaf van een rijtjeshuis!

Het is als 1e belangrijk om te besefen dat je bij

kosten als onderhoud, energiekosten en verze-

het kopen van een appartement lid wordt van

keringen. Een VvE legt vast hoe vergaderingen

een Vereniging van Eigenaren (VvE). Je bent

verlopen en hoeveel stemmen nodig zijn om

medeverantwoordelijk voor de gedeelde ruim-

besluiten te kunnen nemen (vaak bij meerdertes

als je een deel van een gebouw koopt. Om

heid van 80%). De precieze regels zijn terug te

te zorgen dat het hele appartementencomplex

vinden in het splitsingsreglement. Vraag dit do-

in goede staat blijft, is zo’n VvE verplicht. Elke

cument altijd op, pas dan krijg je een goed beeld

bewoner moet dus lid worden.

van de gang van zaken.

Hoe werkt een VvE in het kort?

Controleer de staat van onderhoud

Een VvE maakt beslissingen over het onder-

Als je dan gaat bezichtigen moet je de staat van

houd, het beheer en de inanciële zaken. In een

onderhoud controleren van jouw eigen appar-

vergadering stemmen de leden over deze betement

én van het complex. Je hebt als koper

sluiten. En elk lid draagt bij aan gezamenlijke

onderzoeksplicht, dus je moet goed kijken of je

gebreken kunt ontdekken. De verkoper heeft

mededelingsplicht, dus stel gerust alle vragen

die je hebt. Als je serieus overweegt om een bepaald

appartement te kopen, kun je een bouwkundige

keuring laten doen. Zo weet je zeker

waar je aan toe bent.

Check het reservefonds

Een VvE stort geld in een reservefonds voor

groot onderhoud. Door te sparen voorkom je

dat je als eigenaar van een appartement onverwacht

met hoge kosten te maken krijgt. Het

is wettelijk verplicht om zo’n fonds te hebben.

Toch is het verstandig om te controleren of deze

echt bestaat en hoeveel geld erin zit. En check

vervolgens het meerjaren onderhoudsplan.

Check openstaande schulden van vorige

bewoner

Het is belangrijk om te controleren of de vorige

bewoner van het appartement dat je wilt kopen

wel alle servicekosten heeft betaald. Stel dat dit

niet het geval is, dan is het mogelijk dat jij hiervoor

moet opdraaien. Een notaris is verplicht

om te checken of er nog openstaande servicekosten

zijn.

tィオゥウョゥ・オキウ

QS


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@QWYNUPPLM@エOュ@€@RWYNPPPLM

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

e・ョ、イ。」ィエウエイ。。エ@RS@b

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

pイゥョウ@h・ョ、イゥォウエイ。。エ@UW

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m。イォァイ。。ヲャ。。ョ@QVU

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@URP@ュ S

wッッョッーーNZ@QVW@ュ R k。ュ・イウZ@T

wッッョャ。。ァZ@R bッオキェ。。イZ@MQYPV

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWYNUPPLM@ォNォN

e・ョァ・コゥョウキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XY@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@XR@ュ R

iョィッオ、Z@SQS@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@QXUNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XQ@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@YT@ュ R

iョィッオ、Z@RVY@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYRQ

vイ。。ァーイゥェウ@€@QYSNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

gイッ・ョ・キ・ァ@RU

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

dイN@hN@b。カゥョ」ォーャ。。エウ@QP

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m・イ・ャャ。。ョ@RS

hッ・ォキッョゥョァ iョィッオ、Z@STW@ュ S

wッッョッーーNZ@QPP@ュ R k。ュ・イウZ@S

p・イ」・・ャッーーNZ@WV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYRX

vイ。。ァーイゥェウ@€@RRUNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YX@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@XQ@ュ R

iョィッオ、Z@SXV@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYXV

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSUNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YT@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QQY@ュ R

iョィッオ、Z@SQP@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYSX

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

tオャーウエイ。。エ@RR

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

oャゥカゥ・イ@カ。ョ@nッッイエャ。。ョ@UT

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m・ャゥウ@sエッォ・ャ。。ョ@VT

eゥョ、キッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XX@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QVS@ュ R

iョィッオ、Z@SUX@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYSQMQYTT

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSYNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QPP@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@SRX@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@QYVV

vイ。。ァーイゥェウ@€@RUPNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QQP@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QPP@ュ R

iョィッオ、Z@SVV@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@QYVP

vイ。。ァーイゥェウ@€@RUYNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

cィイケウ。ョエウエイ。。エ@S

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

gャゥ、ォイオゥ、@SQ

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@STP@ュ S

wッッョッーーNZ@YW@ュ R k。ュ・イウZ@T

p・イ」・・ャッーーNZ@QWP@ュ R bッオキェ。。イZ@QYSR

vイ。。ァーイゥェウ@€@RVYNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@TPQ@ュ S

wッッョッーーNZ@QPP@ュ R k。ュ・イウZ@U

p・イ」・・ャッーーNZ@QPV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYXU

vイ。。ァーイゥェウ@€@RWYNPPPLM@ォNォN

QT

tィオゥウョゥ・オキウ


Verzekerd van succes

Je hebt jouw woning succesvol verkocht, en nu? De volgende stap is waarschijnlijk de

verhuizing, dan is het verstandig om nog eens te checken welke verzekeringen je

allemaal hebt lopen. Weet je bijvoorbeeld hoe het zit met de verzekering van jouw

inboedel tijdens de verhuizing? Zorg dat je op de hoogte bent.

Voorkom verhuisstress en vervelende verrassingen

achteraf door ruime tijd voor de verhuizing

je verzekering(en) te raadplegen. Breng hen

meteen op de hoogte van jouw nieuwe adres en

de verhuisdatum, zodat belangrijke post op het

juiste adres bezorgd wordt. Uiterlijk 30 dagen

na de verhuizing moet je jouw adres wijziging

doorgeven, anders vervalt de inboedel verzekering.

Inboedelverzekering

Hoewel deze niet verplicht is, hebben de meeste

huiseigenaren wel een inboedelverzekering

afgesloten. Als je de polisvoorwaarden erop naleest,

zul je waarschijnlijk ondervinden dat de

inboedel slechts volledig verzekerd is zolang deze

zich op het opgegeven adres bevindt. Tijdens een

verhuizing zijn in de meeste gevallen beperkte

voorwaarden van toepassing. Dit houdt in dat

jouw inboedel tijdens de verhuizing niet volledig

verzekerd is. Bij eventuele schade zul je waarschijnlijk

niet alles vergoed krijgen.

Dekking buiten de woning

De dekking buiten de woning omvat bij sommige

inboedelverzekeringen wel schade als gevolg van

een ongeval met het verhuisvervoermiddel. Maar

ook hier schuilt weer een addertje onder het gras.

In de polisvoorwaarden wordt vaak een verhuisperiode

benoemd, waarbinnen de inboedel naar

het nieuwe adres vervoerd dient te worden. Duurt

de verhuizing, of tussentijdse opslag, langer dan

hierin aangegeven, dan kun je een aparte verzekering

overwegen. Wil je zeker weten hoe dit zit,

neem dan contact op met jouw verzekeraar.

Transport

Je kunt ervoor kiezen om voor de verhuizing een

professioneel verhuisbedrijf in te schakelen. In

dat geval geldt over het algemeen dat de verhuizer

eventuele schade, waaraan deze schuldig is,

moet vergoeden. Let er wel op dat er hierbij uitgegaan

wordt van de dagwaarde, dus niet de nieuwprijs.

Er zijn echter situaties waarin de verhuizer

niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de

geleden schade. Dit geldt bijvoorbeeld als je jouw

spullen zelf of met hulp van vrienden in­ en uitpakt,

of in­ en uitlaadt. Ook als elektronische apparatuur

na de verhuizing niet goed meer functioneert,

kun je deze schade niet op het

verhuisbedrijf verhalen. Datzelfde geldt voor

planten die de overtocht niet overleven.

Verhuisverzekering

Om jezelf volledig in te dekken tegen eventuele

schade, kun je via het verhuisbedrijf een aparte

verzekering afsluiten. Kies voor een erkend

verhuisbedrijf om er zeker van te zijn dat alles

netjes volgens de regels verloopt. Kijk na de

verhuizing meteen alle spullen na op schade, het

verhuis bedrijf dient hiervan binnen een bepaalde

termijn op de hoogte gesteld te worden. Wacht je

te lang met het melden van schade, dan kan het

zijn dat het herstel hiervan alsnog voor jouw

eigen rekening is.

tィオゥウョゥ・オキウ QU


Thuis

Een NVM-makelaar kan zorgen dat u wél verhuist

U wilt graag verhuizen. Naar uw eerste huis of een volgend huis. Misschien wilt u graag kopen

of denkt u juist aan huren. Wat uw verhuiswens ook is, in deze tijd is het niet makkelijk om de

juiste beslissing te nemen. Gelukkig kan een NVM-makelaar u helpen met concrete adviezen.

Wist u bijvoorbeeld dat u zonder risico een ander huis kunt kopen met de NVM No-risk clausule?

Of dat u uw huis sneller kunt verkopen als u doorgeeft waar u wilt gaan wonen, omdat er dan

makkelijker matches met andere kopers en verkopers kunnen worden gemaakt? Ook als u een

woning wilt huren of verhuren bent u bij een NVM-makelaar aan het juiste adres. Hij is niet alleen

een deskundig bemiddelaar maar kan ook potentiële huurders voor u screenen. Zo zijn er nog tal

van andere redenen, waardoor juist nú een bezoek aan een NVM-makelaar van grote waarde is.

En de kans dus groter wordt dat u binnenkort toch verhuist van uw huidige huis naar uw

nieuwe thuis. Kijk voor meer informatie op nvm.nl/wonen. Goed gevoel. NVM.


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@RXUNPPPLM@エOュ@€@SWYNUPPLM

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

g・・イエ@gイッッエ・ャ。。ョ@QT

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

kゥ・カゥエャ。。ョ@QU

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SXQ@ュ S

wッッョッーーNZ@QRW@ュ R k。ュ・イウZ@V

p・イ」・・ャッーーNZ@QWU@ュ R bッオキェ。。イZ@RPPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@RXUNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QPR@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QXR@ュ R

iョィッオ、Z@SPX@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYSW

vイ。。ァーイゥェウ@€@RXYNUPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

oャュ・ョ、イ・・ヲ@QQY

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

pィゥャゥーウ@wゥャャ・ュウエイ。。エ@QP

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

jッィ。ョョ・ウ@mオャ、・イウウエイ。。エ@UY

g・ウ」ィ。ォ・ャ、・@キッョゥョァ iョィッオ、Z@VVR@ュ S

wッッョッーーNZ@QXV@ュ R k。ュ・イウZ@W

p・イ」・・ャッーーNZ@RRP@ュ R bッオキェ。。イZ@QYXV

vイ。。ァーイゥェウ@€@RYYNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QRS@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QSU@ュ R

iョィッオ、Z@SWS@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@QYVX

vイ。。ァーイゥェウ@€@SPPNPPPLM@ォNォN

hッ・ォキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QRW@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@YU@ュ R

iョィッオ、Z@TXS@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@RPPR

vイ。。ァーイゥェウ@€@SPYNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

lゥェウエ・イャ。。ョ@TY

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

dイ・カ・ョー。イォ@WU

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

fャッイ・ウャ。。ョ@QTR

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

oッウエ・イ、キ。イウウエイ。。エ@Q

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QPP@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RPV@ュ R

iョィッオ、Z@SRW@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYSV

vイ。。ァーイゥェウ@€@SPYNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QPP@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@SQY@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@RPPX

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTU@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@STY@ュ R

iョィッオ、Z@TYT@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYUU

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN

e・ョァ・コゥョウキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YW@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QQW@ュ R

iョィッオ、Z@USP@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@\@QYPV

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

wゥャィ・ャュゥョ。ウゥョァ・ャ@RR

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

jッィ。ョョ。@n。「・イォ。、・@SV

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

pイゥュオャ。ィッヲ@TU

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

aイョッャ、@hッッァカャゥ・エウエイ。。エ@TV

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTP@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QTW@ュ R

iョィッオ、Z@TVV@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYSY

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN

eゥョ、キッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVQ@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QSP@ュ R

iョィッオ、Z@UUP@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@QYYS

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWUNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QSX@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QUV@ュ R

iョィッオ、Z@TVU@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@RPQT

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWUNPPPLM@ォNォN

hッ・ォキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QYW@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QPU@ュ R

iョィッオ、Z@VYS@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWYNUPPLM@ォNォN

tィオゥウョゥ・オキウ

QW


Zonnepanelen: interessante

investering!

Vorig jaar hebben zonnepanelen 9% meer energie opgewekt dan in een gemiddeld

jaar (door extra zonuren en sterkere zoninstraling). En als huiseigenaar worden

zonnepanelen steeds meer een interessante investering voor je: zowel voor het

milieu natuurlijk, maar ook voor je portemonnee (4x meer dan op spaar rekening!).

Ook dit jaar gaat onze dienstverlening verder

3 Capaciteit van het zonnepaneel

Zijn er geen testen aanwezig, dan is het raad-

dan alleen de (ver)koop van je woning. Als mee-

Dit wordt uitgedrukt in Wattpiek,

zaam om die zonnepanelen niet te kopen.

denkende makelaar voorzien we je graag van

afgekort Wp: een paneel met een ca-

een korte checklist waar je op moet letten als je

paciteit van 280 Wp levert meer op dan een pa-

6 Afmeting van zonnepanelen

de aanschaf van zonnepanelen overweegt.

neel van 240 Wp. Maar deze laatste is ook goed-

Zonnepanelen zijn er ruwweg

koper…. Als je een beperkt dakoppervlak hebt,

in 3 formaten: standaard (ca.

1 Zwart of donkerblauwe zonnepan-

koop dan panelen met een hoge capaciteit. Let

165x100cm), groot (ca. 195x100cm) en klein

elen kopen

wel op dat panelen met dezelfde Wp, per merk

(ca. 150x100cm). Over het algemeen kan je

Wil je zwarte of donkerblauwe zon-

toch een andere opbrengst kunnen hebben.

het beste grote zonnepanelen kopen indien er

nepanelen kopen? Bij de donkerblauwe heb je

een groot dakoppervlakte beschikbaar is. Grote

te maken met een aluminium rand. Sommige

4 De prijs van een zonnepaneel

zonnepanelen hebben een hogere eiciency en

mensen vinden dit minder mooi dan de volledig

Als je zonnepanelen gaat kopen kijk

meer capaciteit.

zwarte zonnepanelen. Ook kan je kiezen voor de

je natuurlijk naar de prijs. Kijk al-

dunne ilm zonnepanelen, ook wel CIS-panelen

genoemd, hiervoor is wel meer dakoppervlak

nodig, maar het rendement kan soms weer iets

hoger zijn.

leen NIET naar de prijs per zonnepaneel, maar

kijk wél de naar de prijs per capaciteitseenheid

(Wp): een zonnepaneel van 270Wp dat € 210,-

kost is eiciënter dan een zonnepaneel van

250 Wp dat € 200,- kost (€ 0,78 per Wp resp.

Voor meer vragen, raadpleeg ons kantoor. We

helpen je graag verder om je woongenot te vergroten!

2 Eficiency van het zonnepaneel

€ 0,80 per Wp).

De belangrijkste eigenschap van een

zonnepaneel is uiteindelijk de eici-

5 Testen van zonnepanelen

ency. Kies zonnepanelen met een hoge eici-

Koop bij voorkeur geen zonnepanelen

ency, want meer opbrengst per m 2 !

die door geen enkel testinstituut zijn

beoordeeld. Het betreft hier meestal B-merken.

QX

tィオゥウョゥ・オキウ


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@SXYNPPPLM@エOュ@€@YRUNPPPLM

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

hッヲャ。。ョ@TP

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m。。ウウャオゥウウ・、ゥェォ@QTX

h・イ・ョィオゥウ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTP@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@TS@ュ R

iョィッオ、Z@UPQ@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@RPPW

vイ。。ァーイゥェウ@€@SXYNPPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXT@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QYU@ュ R

iョィッオ、Z@VRY@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@RPPP

kッッーウッュ@€@TRUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

vッッイウエイ。。エ@TX

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

mッコ。イエャ。。ョ@SS

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

pャ。エ。ョ・ョ、イ・・ヲ@TW

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@UTS@ュ S

wッッョッーーNZ@QTY@ュ R k。ュ・イウZ@T

p・イ」・・ャッーーNZ@SRW@ュ R bッオキェ。。イZ@QYSS

vイ。。ァーイゥェウ@€@SYYNPPPLM@ォNォN

RMッョ、・イMQMォ。ーキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVR@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRP@ュ R

iョィッオ、Z@UQW@ュ S

k。ュ・イウZ@X

bッオキェ。。イZ@QYUU

vイ。。ァーイゥェウ@€@SYYNPPPLM@ォNォN

hッ・ォキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QUV@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RYX@ュ R

iョィッオ、Z@UUP@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYWV

vイ。。ァーイゥェウ@€@TRUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

aウエ・イウエイ。。エ@TV

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

aャ・エエ。@j。」ッ「ウォ。、・@WS

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

hッヲャ。。ョ@SS

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVT@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRR@ュ R

iョィッオ、Z@UQW@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@RPPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@TVYNPPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

iョィッオ、Z@UWY@ュ S

wッッョッーーNZ@QXX@ュ R k。ュ・イウZ@U

p・イ」・・ャッーーNZ@RTP@ュ R bッオキェ。。イZ@QYYT

vイ。。ァーイゥェウ@€@UWUNPPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RRT@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RVP@ュ R

iョィッオ、Z@XVV@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@WRUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

aャ・エエ。@j。」ッ「ウォ。、・@RPR

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

s」ィゥ・、。ュウ・キ・ァ@QSS

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXU@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@VWP@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYYS

vイ。。ァーイゥェウ@€@WVXNPPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RXS@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@WTW@ュ R

iョィッオ、Z@QQPQ@ュ S

k。ュ・イウZ@Y

bッオキェ。。イZ@QYQX

vイ。。ァーイゥェウ@€@YRUNPPPLM@ォNォN

tィオゥウョゥ・オキウ

QY


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!