05.09.2018 Views

De Wilde Roos #2 - uitgave mei 2018

Dit is de tweede uitgave in de hernieuwde reeks van De Wilde Roos. Het is de volledige tekst van de tweede Koos Vorrinklezing uitgesproken op 1 mei 2018 door dr. Kathalijne Buitenweg in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, één van de dertien natuurvriendenhuizen van het Nivon. De Wilde Roos was een “bonte rij van kleine geschriften” onder redactie van Koos Vorrink. De serie werd uitgegeven voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling [IvAO]. De eerste Wilde Roos verscheen in 1927. De werkgroep Nivon Historie kreeg een paar exemplaren ervan in handen. Dat was voor ons de aanleiding De Wilde Roos een nieuw leven te geven. Niet omdat we kritiekloos staan tegenover Koos Vorrink, zeker niet, maar omdat het voor ons een goede vorm lijkt discussie binnen het Nivon te voeden.

Dit is de tweede uitgave in de hernieuwde reeks van De Wilde Roos. Het is de volledige tekst van de tweede Koos Vorrinklezing uitgesproken op 1 mei 2018 door dr. Kathalijne Buitenweg in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, één van de dertien natuurvriendenhuizen van het Nivon. De Wilde Roos was een “bonte rij van kleine geschriften” onder redactie van Koos Vorrink. De serie werd uitgegeven voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling [IvAO]. De eerste Wilde Roos verscheen in 1927. De werkgroep Nivon Historie kreeg een paar exemplaren ervan in handen. Dat was voor ons de aanleiding De Wilde Roos een nieuw leven te geven. Niet omdat we kritiekloos staan tegenover Koos Vorrink, zeker niet, maar omdat het voor ons een goede vorm lijkt discussie binnen het Nivon te voeden.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

No. 2<br />

Kathalijne Buitenweg<br />

DE TOEKOMST<br />

VAN LINKSE<br />

POLITIEK:<br />

Naar een progressieve<br />

technologische agenda<br />

EEN BONTE RIJ<br />

KLEINE GESCHRIFTEN<br />

UITGEGEVEN VOOR<br />

NIVON - Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk


<strong>De</strong> volledige tekst van de tweede Koos Vorrinklezing<br />

Uitgesproken door Dr. Kathalijne Buitenweg,<br />

lid Tweede Kamer voor GroenLinks<br />

Op 1 <strong>mei</strong> <strong>2018</strong> in het Koos Vorrinkhuis


Vooraf<br />

<strong>De</strong> <strong>Wilde</strong> <strong>Roos</strong> was een “bonte rij van kleine geschriften” onder<br />

redactie van Koos Vorrink. <strong>De</strong> serie werd uitgegeven voor het<br />

Instituut voor Arbeidersontwikkeling [IvAO]. <strong>De</strong> eerste <strong>Wilde</strong><br />

<strong>Roos</strong> verscheen in 1927. <strong>De</strong> werkgroep Nivon Historie kreeg<br />

een paar exemplaren ervan in handen. Dat was voor ons de<br />

aanleiding <strong>De</strong> <strong>Wilde</strong> <strong>Roos</strong> een nieuw leven te geven. Niet omdat<br />

we kritiekloos staan tegenover Koos Vorrink, zeker niet, maar<br />

omdat het voor ons een goede vorm lijkt discussie binnen het<br />

Nivon te voeden.<br />

Het IvAO is in 1924 opgericht door de Sociaal <strong>De</strong>mocratische<br />

Arbeiders Partij en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.<br />

In 1960 is de naam veranderd in Nederlands Instituut voor<br />

Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, Nivon.<br />

Koos Vorrink was in de eerste jaren van het Instituut bezoldigd<br />

bestuurder. Via hem en anderen zouden de ideeën van het<br />

cultuursocialisme, afkomstig van de Belg Hendrik de Man, ook<br />

ingang vinden bij het Instituut.<br />

Natuurlijk moesten de economische omstandigheden van<br />

de arbeiders worden verbeterd. Maar dat niet alleen. Bij de<br />

nieuwe maatschappij behoorde ook de gemeenschapszin en<br />

een andere cultuur voor iedereen. <strong>De</strong> algemene ontplooiing<br />

van alle menselijke kwaliteiten was deel van dat gedachtegoed.<br />

Niet alleen door de verwerving van algemene kennis maar juist


ook het ontwikkelen van het vermogen tot moreel oordelen<br />

en kritisch denken. Mede door de Arbeidersavondscholen werd<br />

aan arbeiders de kans gegeven zich te ontwikkelen. Geschoolde<br />

arbeiders zouden beter in staat zijn collectief de strijd aan te gaan<br />

voor een socialere samenleving. Daarnaast was een doel van het<br />

IvAO om die geschoolde arbeiders te vormen tot het kader van<br />

de democratisch socialistische beweging.<br />

Dit is de tweede <strong>uitgave</strong> in de hernieuwde reeks van <strong>De</strong> <strong>Wilde</strong><br />

<strong>Roos</strong>. Het is de volledige tekst van de tweede Koos Vorrinklezing<br />

uitgesproken op 1 <strong>mei</strong> <strong>2018</strong> door dr. Kathalijne Buitenweg in het<br />

Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, één van de dertien natuurvriendenhuizen<br />

van het Nivon.<br />

Namens de redactie<br />

Dannie Brus en Sjoerd Kemeling


<strong>De</strong> toekomst van linkse politiek,<br />

ofwel: Naar een progressieve<br />

technologische agenda<br />

Het is bijzonder om terug te zijn in Lage Vuursche, bij het Nivon.<br />

Het Nivon was de plek waar ik groot werd. Met mijn ouders op<br />

de Pinksterkampen, met mijn broer naar de zomervakantiekampen,<br />

en op mijn 15e met andere jongeren op wandelvakantie<br />

in Engeland. Ik leerde bij het Nivon samen te werken, ideeën te<br />

realiseren, missers te verwerken en successen te vieren.<br />

<strong>De</strong> activiteiten waren bovenal leuk. Maar ze hebben me ook onmiskenbaar<br />

veel geleerd. Zo’n vrijplaats waar jongeren zelf het<br />

heft in handen kunnen nemen, is een school voor burgerschap.<br />

Vandaag ben ik hier weer. Om te praten over de toekomst van<br />

de linkse politiek. Ik moet zeggen dat de titel me aanvankelijk wat<br />

ongemakkelijk deed voelen. Er stond nog net geen vraagteken<br />

achter! <strong>De</strong> vraag is wat mij betreft niet of er toekomst is voor de<br />

linkse politiek, maar hoe de linkse politiek de toekomst vormgeeft.<br />

Vorig jaar stond Jan Pronk op deze plek. Hij gaf een bijzondere<br />

aftrap van de Koos Vorrink-lezingenreeks. Met een historische beschrijving<br />

van de grote veranderingen in de wereld in iets meer<br />

dan een halve eeuw tijd, en de problemen waar die ons voor<br />

1


stelden: “een nieuwe technologische revolutie, volledige globalisering,<br />

nieuwe geopolitieke invloedssferen, culturele en religieuze confrontaties,<br />

onafwendbare klimaatverslechtering, grotere en meer diverse<br />

ongelijkheden, burgeroorlogen zonder einde; alles mede onder invloed<br />

van kapitalistische krachten.”<br />

Pronk analyseerde de betekenis van de sociaal-democratie in deze<br />

veranderingen en riep op tot linkse samenwerking. Voor hem ligt<br />

de toekomst van links niet in een fusie van partijen, maar wel in<br />

gezamenlijke machtsvorming. Links wordt anders altijd uit elkaar<br />

gespeeld, en kan dan alleen deel uitmaken van een regeringscoalitie<br />

op voorwaarden van rechts. En zo onvoldoende zijn stempel<br />

kunnen drukken op de toekomst.<br />

Ik was er vorig jaar zelf niet bij. Rond 1 <strong>mei</strong> zat ik toen nog aan<br />

de onderhandelingstafel voor een nieuwe regering, als secondant<br />

van Jesse Klaver. Daar bleek het gelijk van Pronk’s analyse. Onze<br />

14 GroenLinkse zetels waren een fantastisch resultaat, maar niet<br />

genoeg om werkelijke verandering af te dwingen bij het rechtse<br />

motorblok. Een wijze les. Het komt er nu op aan om te laten zien<br />

hoe het anders kan. En om daarvoor steun en inspiratie te vinden,<br />

via linkse samenwerking in de Tweede Kamer, en door ons te verbinden<br />

met mensen en organisaties in de samenleving.<br />

<strong>De</strong> kiemen voor verandering zijn duidelijk aanwezig. We zien een<br />

steeds bredere afkeer van de lichtzinnig rechtse politiek, met zijn<br />

nadruk op meer markt en minder overheid. We zien dat steeds<br />

meer mensen zich zorgen maken over de kilte en het korte-termijn<br />

denken bij onze leiders. We zien dat meer mensen willen<br />

2


ijdragen aan een samenleving gebouwd op eerlijk delen, op<br />

duurzaamheid en empathie. Bij het bouwen van die samenleving<br />

hebben we organisaties als het Nivon hard nodig.<br />

Ik wil vandaag twee onderwerpen uitgebreider bespreken. Allereerst<br />

een belangrijke waarde van progressieve politiek: gelijke<br />

zelfbeschikking.<br />

Daarna wil ik inhoud geven aan de opdracht die ik heb meegekregen<br />

voor deze speech: de toekomst van links. Ik heb gekozen,<br />

misschien wat verrassend, om daarvoor een aanzet te geven tot<br />

een progressieve technologische agenda. Om te onderzoeken<br />

hoe we gelijke zelfbeschikking ook in dit nieuwe tijdperk kunnen<br />

bevorderen. Oftewel: hoe links de toekomst vormgeeft.<br />

3


1. Gelijke zelfbeschikking<br />

Voor mij gaat links over het vergroten van de mogelijkheden voor<br />

iedereen om haar of zijn eigen leven zelf vorm te geven, en om<br />

samen de samenleving te vormen. Die zelfbeschikking, voortkomend<br />

uit de menselijke waardigheid, komt ieder mens toe. Iedereen<br />

hier in Nederland, maar ook mensen elders in de wereld en<br />

toekomstige generaties. Dat is waar ik voor sta. Dat is ook waar<br />

het Nivon en zijn natuurvrienden voor staan.<br />

<strong>De</strong> natuurvrienden zijn opgericht, in Oostenrijk, in 1895, op initiatief<br />

van Georg Schiedl. Als onderdeel van de beweging voor de<br />

emancipatie van arbeiders. Het leven in de fabrieken was destijds<br />

snoeihard. Mensen werkten vaak 75 uur, soms alle dagen van de<br />

week. Ze waren alleen bezig met overleven. Er was geen tijd om<br />

na te denken, om stil te staan bij het leven dat mensen leidden<br />

en de dingen die ze belangrijk vonden. Om betekenisvolle eigen<br />

keuzes te maken. Om zelf vorm te geven aan hun eigen leven en<br />

omgeving.<br />

Door te wandelen in de natuur en afstand te nemen van de verplichtingen<br />

van alledag kon daar ruimte voor ontstaan. Om na te<br />

denken over de maatschappelijke verhoudingen. En over hoe het<br />

anders kon.<br />

Kijkend naar Nederland, zien we dat in de afgelopen eeuw de<br />

zelfbeschikking van grote groepen enorm is toegenomen. In haar<br />

nieuwste essay, Macht en Verbeelding, schrijft Femke Halsema dat<br />

4


de progressieve beweging erfgenaam is van die verandering. Van<br />

Nederland als open, tolerant en democratisch land. En dat we<br />

daar best trots op mogen zijn.<br />

“Progressieven hebben vanuit vakorganisaties, sociale bewegingen<br />

en politieke partijen gelijke rechten bedongen voor arbeiders,<br />

homoseksuelen, vrouwen, migranten, psychiatrische patiënten en<br />

gehandicapten. <strong>De</strong> woningwet en de volkshuisvesting, de oudedagsvoorzieningen,<br />

de medezeggenschap en de Mammoetwet<br />

die het voor arbeiderskinderen gemakkelijker maakte om door te<br />

stromen naar het hoger onderwijs: het zijn allemaal maatregelen<br />

die de maatschappelijke verhoudingen ingrijpend en onomkeerbaar<br />

hebben veranderd.”<br />

Vandaag, op 1 <strong>mei</strong>, vieren we het feit dat gezamenlijke strijd effectief<br />

kan zijn. Het is goed om daarbij stil te staan. Omdat we daar<br />

ook weer energie uit kunnen putten voor de veranderingen die<br />

nog nodig zijn.<br />

Het is vandaag 132 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een<br />

half miljoen mensen op de been kwamen om te demonstreren<br />

voor kortere werkdagen. Toen nog werkten veel mensen tussen<br />

de 10 en 16 uur per dag. Meer dan 30 jaar later werd in Nederland<br />

de wet ingevoerd die de achturige werkdag regelt. En vandaag<br />

de dag werken mannen in Nederland gemiddeld 36 uur per<br />

week; vrouwen 26 uur. Wie zegt dat verandering niet mogelijk is?<br />

En wat te denken van vrouwenrechten?<br />

5


Sommigen van u zullen de tijd nog hebben meegemaakt dat volwassen<br />

vrouwen handelingsonbekwaam waren. Dat zij toestemming<br />

moesten vragen aan hun man, als zij kleren of apparaten<br />

wilden kopen, als zij een verzekering wilden afsluiten, of op reis<br />

wilden gaan. <strong>De</strong> tijd dat vrouwen uit overheidsfuncties werden<br />

ontslagen op de dag dat zij in het huwelijk traden. Zodat ze zich<br />

volledig konden wijden aan hun taken als echtgenote, moeder en<br />

huisvrouw. Pas in 1956 zijn beide wetten afgeschaft. Vanaf 1971<br />

hoefden vrouwen bij het huwelijk niet meer plechtig te beloven<br />

dat zij hun man zouden gehoorzamen.<br />

Wie zegt dat verandering niet mogelijk is?<br />

Maar wat duurt het soms lang…<br />

Pas 27 jaar geleden zag de wetgever onder ogen dat verkrachting<br />

binnen het huwelijk mogelijk is. Tot die tijd was gedwongen seks<br />

geen verkrachting door de man, maar ongehoorzaamheid van de<br />

vrouw om de plichten te vervullen die het huwelijk haar oplegde.<br />

<strong>De</strong> emancipatiebewegingen hebben Nederland onmiskenbaar<br />

veranderd. Een beter land gemaakt. Maar de emancipatie is niet<br />

voltooid. Nog steeds heeft niet iedereen evenveel kans. Sommige<br />

groepen hebben meer kansen dan anderen. Er is sprake van<br />

structurele bevoordeling en van structurele achterstelling. Die staat<br />

gelijke zelfbeschikking in de weg.<br />

Dat is in deze tijd van individualisering geen prettige boodschap.<br />

Ook niet eentje die altijd wordt aanvaard. Mensen raken snel wat<br />

knorrig van zo’n uitspraak. Wij zien onszelf vaak niet als onderdeel<br />

van een groep. Daarvoor is iedereen te ánders. En we zien onszelf<br />

6


wel graag als mensen die het leven in eigen hand hebben. Dat alles<br />

draait om het krijgen en grijpen van kansen. En dat op die manier<br />

sociale rechtvaardigheid ontstaat.<br />

Ik wil vandaag twee kanttekeningen maken bij het credo van sociale<br />

rechtvaardigheid door gelijke kansen. Ten eerste wil ik laten<br />

zien dat vooroordelen vaak bepalend zijn bij zowel het krijgen<br />

als het grijpen van kansen. En ten tweede geloof ik dat sociale<br />

rechtvaardigheid niet alleen gaat over kansen, maar ook over uitkomsten.<br />

Iedereen in onze samenleving moet gevrijwaard zijn van<br />

vernedering en armoede. Voldoende mogelijkheden hebben om<br />

betekenisvolle keuzes te kunnen maken. En zeggenschap hebben<br />

over de samenleving die we samen vormen.<br />

Om met dat laatste te beginnen.<br />

In Nederland trekken hoger-opgeleiden op vrijwel alle vlakken<br />

aan het langste eind. Zij verdienen het meest, leven het langst en<br />

in betere gezondheid, ze wonen in de beste buurten, hun kinderen<br />

gaan naar de betere scholen en ze voeren het hoogste<br />

woord in de politiek. Mensen met minder diploma’s, lagere kwalificaties,<br />

zijn vaak aangewezen op onzekere banen en kunnen de<br />

eindjes moeilijk aan elkaar knopen. Ze wonen vaker in slechtere<br />

woningen, in een omgeving met meer luchtverontreiniging, en hun<br />

gezondheid is aanzienlijk slechter.<br />

Je zou kunnen zeggen dat deze uitkomst nu eenmaal het gevolg<br />

is van het feit dat de hoger opgeleide kinderen hun kansen goed<br />

hebben benut. Ze hebben een betere positie in het leven gekregen<br />

vanwege hun eigen merites, hun eigen verdiensten. Maar zo<br />

7


simpel is het niet.<br />

In zijn boek Meritocratie: naar een nieuwe klassenmaatschappij<br />

beschrijft Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit<br />

van Utrecht, dat de meritocratie, het model waarbij de<br />

sociaal-economische positie van mensen gebaseerd is op hun verdiensten,<br />

al snel erfelijke trekken krijgt. Ik citeer: “Academici trouwen<br />

met andere academici en poolen zo niet alleen hun genetisch<br />

materiaal, maar ook hun intellectuele en economische kapitaal.”<br />

Kinderen van hoger opgeleide ouders kunnen meer hulp krijgen<br />

bij huiswerk. Ze hebben makkelijker toegang tot stageplekken,<br />

omdat het netwerk van de ouders groter is. <strong>De</strong> portemonnee<br />

wordt getrokken voor private voorbereidingscursussen voor de<br />

centrale eindexamens. En de druk vanuit huis om hard te lopen<br />

wanneer het startschot klinkt, is groter. Hun startkansen zijn dus<br />

beter.<br />

Bij bijna niemand komt succes aanwaaien. Maar succes is ook niet<br />

simpelweg een keuze. Dat wel zo doen voorkomen, is in het belang<br />

van de mensen met wie het goed gaat. Maar het leidt tot<br />

grote frustratie bij hen die het minder hebben getroffen.<br />

Voor links blijft het een opdracht om te werken aan gelijke kansen<br />

voor iedereen. Via kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gratis voor<br />

leerplichtigen en betaalbaar voor iedereen. Door minder vroege<br />

selectie en bredere brugklassen. Door fors te investeren in de<br />

kwaliteit van het vmbo en het mbo. En door kinderopvang een<br />

basisvoorziening te maken zodat al onze kinderen vanaf de start<br />

samen opgroeien en dezelfde stimulans krijgen. Maar dat maakt<br />

een samenleving nog niet automatisch rechtvaardig. Rechtvaar-<br />

8


digheid vraagt ook om verhoging van de lonen aan de onderkant<br />

van de arbeidsmarkt, om meer arbeidszekerheid van laagbetaalden,<br />

om meer betaalbare woningen en om een laagdrempeliger<br />

gezondheidszorg. In feite gaat het om de realisatie van mensenrechten.<br />

Zelfbeschikking.<br />

Dan de tweede kanttekening die ik wil plaatsen bij de opdracht<br />

van links om te strijden voor gelijke kansen.<br />

Wie welke kansen krijgt en grijpt, is vaak een resultaat van vooroordelen.<br />

Niet altijd van persoonlijke merites.<br />

Laat ik gewoon een waargebeurd voorbeeld geven. Ik heb het<br />

gehoord van Marieke van den Brink, die onderzoek doet naar<br />

discriminatie op universiteiten. Zij vertelde over een Nederlandse<br />

hoogleraar, voor wie eens drie promovendi werkten: twee mannen<br />

en een vrouw. Zo rond het moment dat zij klaar waren met<br />

hun proefschrift werd de hoogleraar op de hoogte gesteld van<br />

een vacature in, ik meen, Florence. Hij informeerde onmiddellijk<br />

de twee mannen en adviseerde ze te solliciteren. Toen de vrouw<br />

dat hoorde, is zij naar hem toegegaan. “Waarom heb je mij niet<br />

verteld van de vacature? Vind je me minder geschikt?“ <strong>De</strong> hoogleraar<br />

was er stil van. Toen zei hij: “Ik heb er gewoon niet aan gedacht.”<br />

Het was een internationale baan, en de onderzoekster had kinderen.<br />

<strong>De</strong> hoogleraar schaamde zich er achteraf voor dat hij deze<br />

keuze had gemaakt. Hij had niet bedoeld te discrimineren. Maar<br />

het eindresultaat was wel dat zij op achterstand stond. Vanwege<br />

hoe hij had bedacht dat zij haar moederschap zou moeten invullen.<br />

9


Stereotype beelden beperken de kansen van vrouwen. Mijn moeder<br />

realiseerde zich dit al vroeg. Ik toen wat minder. Als puber is<br />

het niet leuk als je moeder zich opwindt over seksisme en zich<br />

verzet tegen rolpatronen. Ik vrees dan ook het ergste voor mijn<br />

kinderen nu! Maar ach, ik herinner me goed de dag dat een jongen<br />

op wie ik verliefd was bij mij huiswerk deed. Coen heette hij. Mijn<br />

moeder was naar haar werk. Toen ze rond etenstijd thuiskwam,<br />

moest er natuurlijk een beleefd praatje worden gemaakt. Achteloos<br />

vroeg Coen aan mijn moeder wat ze ging koken. Ze reageerde<br />

als door een wesp gestoken. “Waarom vraag je dat aan mij?<br />

Waarom vraag je dat niet aan haar vader?” Het was zo’n moment<br />

dat ik het feminisme zwaar overdreven vond. Wat hadden gelijke<br />

rechten nou te maken met een keertje aardig blijven als er een<br />

onschuldige vraag aan je gesteld werd?<br />

Met terugwerkende kracht kan ik mijn moeders reactie beter begrijpen.<br />

<strong>De</strong> vraag was niet onschuldig. En zij streed mede voor<br />

mijn kansen.<br />

Vooroordelen en stereotypering zijn er altijd geweest. En dat is<br />

ook niet gek. Het is een natuurlijke manier om ons overeind te<br />

houden in een complexe wereld. We gebruiken ze om ons snel<br />

een beeld te vormen van onbekende personen en nieuwe situaties.<br />

<strong>De</strong>nken in stereotypen is handig voor een oppervlakkige<br />

verkenning van een situatie. Maar het gaat mis als je stereotypen<br />

gebruikt om individuen te beoordelen, voor een baan (zoals in<br />

het voorbeeld daarnet) of voor een schoolkeuze. Dan leidt het<br />

tot discriminatie.<br />

10


We hebben de menselijke neiging om de homogeniteit van de<br />

groepen waartoe we zelf behoren te onderschatten. We vinden<br />

onszelf enorm divers, zei ik al. Maar vervolgens overschatten we<br />

de homogeniteit van andere groepen. “Wij zijn allemaal anders,<br />

maar zij zijn allemaal hetzelfde.”<br />

Het bestrijden van structurele achterstellingen is voor links niet alleen<br />

een probleem voor de individuen die ermee geconfronteerd<br />

worden. Het is onze gezamenlijke opdracht. Omdat stereotypes<br />

ook vaak verinnerlijkt zijn. <strong>De</strong>nk aan beelden over moederschap.<br />

Of aan welke kansen binnen je bereik liggen. Voor ons gaat het<br />

er niet alleen om dat we iedereen een kans geven. Maar dat we<br />

samen een rechtvaardige samenleving maken.<br />

Daarin verschillen we van rechts. En zeker van premier Rutte.<br />

Toen Rutte geïnterviewd werd door Metro-columnist Ebru Umar<br />

over wat hij leert van de jongeren die hij geschiedenisles geeft,<br />

zei hij dit:<br />

“Heel veel. Een van de dingen die ik leer, is hoe ingrijpend discriminatie<br />

is. Dat het in Nederland nog veel voorkomt en het<br />

echt uitmaakt of je Mohammed of Jan heet als je solliciteert. Ik<br />

heb daarover nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat<br />

ik dit niet kan oplossen. <strong>De</strong> paradox is dat de oplossing bij Mohammed<br />

ligt. Ik kan tegen Nederland zeggen: ‘discrimineer a.u.b.<br />

niet, beoordeel iemand op karakter en kennis.’ Maar als het wel<br />

gebeurt, heeft Mohammed de keus: afhaken wegens belediging of<br />

doorgaan. Nieuwkomers hebben zich altijd moeten aanpassen, en<br />

11


altijd te maken gehad met vooroordelen en discriminatie. Je moet<br />

je invechten.”<br />

Ik vraag me steeds af: zegt hij dat nou ook tegen vrouwen?<br />

“Je moet je invechten.”<br />

Natuurlijk hebben en houden mensen altijd een eigen verantwoordelijkheid.<br />

Ik ben de laatste om te zeggen dat je die zomaar<br />

op een ander kan afschuiven. Maar onze premier kan wel degelijk<br />

iets doen tegen discriminatie. Vooroordelen zijn een hardnekkig<br />

en natuurlijk fenomeen; maar tegen discriminatie kun je optreden.<br />

Dat kan langs de strafrechtelijke weg, want discrimineren is strafbaar.<br />

Maar de politiek kan ook aansturen op een sociaal akkoord<br />

specifiek op dit onderwerp. Bijvoorbeeld om te zorgen dat de<br />

methoden van personeelsselectie worden verbeterd. Dat Mohammed<br />

en Fatima net zoveel kans hebben op een baan als Jelle<br />

en Marit. Dat het werkgeverschap een meer inclusieve invulling<br />

krijgt. Dat voortaan niet alleen aan aankomende moeders, maar<br />

ook aan vaders wordt gevraagd hoe zij werk en zorg willen combineren.<br />

<strong>De</strong> opmerking van de premier is lichtzinnig, en dat is niet<br />

toevallig: het is een duidelijk politiek signaal. Van hem hoef je niet<br />

veel te verwachten. Wat Rutte betreft is structurele ongelijkheid<br />

geen collectief probleem, maar een zaak van individuen.<br />

Ik kan me goed voorstellen dat hij dat wil denken. Als ik naar de<br />

premier en de leiders van de andere coalitiepartijen kijk, zie ik vier<br />

witte mannen van vrijwel dezelfde leeftijd (geboren tussen 1965-<br />

1969). Zij zullen gekozen zijn omdat zij voor hun partij de beste<br />

12


kandidaten waren. Dat werd ongetwijfeld oprecht zo gevonden.<br />

Maar als je het totale veld overziet, dan is ook duidelijk dat talenten<br />

alleen deze homogeniteit aan de top niet verklaren. Het<br />

heeft ook te maken met beelden van leiderschap, van wie je aan<br />

de top verwacht. Met structurele bevoordeling. Iedere partij (iedere<br />

werkgever wat dat betreft) is op zoek naar het schaap met<br />

de vijf poten. Een veelbelovende persoon die de nieuwe rol zal<br />

pakken. Kandidaten beginnen meestal met zo’n drieënhalve poot.<br />

Voor de rest is het gissen. Zal hij of zij zich goed gaan ontwikkelen?<br />

En in die grijze zone spelen beelden een grote rol. Beelden die<br />

gevormd zijn door eerdere ervaringen met anderen, uit dezelfde<br />

groep. Of met stereotype beelden. “Het is een gok”, hoor je dan.<br />

Of: “Ik zie het hem doen”. Wie zich ingevochten heeft, deed dat<br />

dus niet alleen door eigen verdiensten.<br />

Het land waar ik als links voor wil knokken, is een land waar we<br />

ieder mens zien staan. Hun individuele wensen en mogelijkheden.<br />

Een land waar het jaarcontract van vrouwen verlengd wordt, ook<br />

in geval van zwangerschap. Waar studenten met een migratie-achtergrond<br />

gewoon een stageplaats krijgen, en niet alleen bij een<br />

Turks of Marokkaans bedrijf. Waar mensen met een beperking<br />

aan de bak komen en voor hun werk betaald worden, en dan<br />

niet onder het minimumloon. Een land ook waar vrouwen een<br />

hoofddoek mogen dragen, maar dat zeker niet moeten. Waar<br />

transgenders na een transformatie weer terug naar de werkvloer<br />

kunnen en daar welkom worden geheten. En waar mensen boven<br />

de 55 ook in aanmerking komen voor bijscholing en niet vroegtijdig<br />

worden afgeschreven.<br />

13


Een land waar het personeelsbestand in alle gelederen zo divers<br />

is, dat mensen daadwerkelijk op hun eigen merites worden beoordeeld,<br />

in plaats van dat ze langs de dominante meetlat worden<br />

gelegd.<br />

Met terugwerkende kracht lijkt de 1 <strong>mei</strong>-eis van een 8-urige<br />

werkdag van een heerlijk eenvoud. Het maakte de groep arbeiders<br />

homogeen, als een massa met eenzelfde wens.<br />

<strong>De</strong> opdracht van nu is complex. We moeten aan de ene kant oog<br />

houden voor de structurele achterstelling van groepen, en daarop<br />

actie ondernemen. En tegelijkertijd mogen we mensen niet reduceren<br />

tot onderdeel van een ‘groep’. Zoals Hannah Arendt zei: iedereen<br />

is gelijk in zoverre dat hij/zij verschillend is. Het blijven zien<br />

en bewaken van die pluraliteit is onze opdracht. Zodat iedereen<br />

echt zelf vorm kan geven aan zijn of haar eigen leven. Hoe anders<br />

zij dat ook willen invullen dan je had verwacht.<br />

Zoals ik aan het begin al zei, vormt het recht op zelfbeschikking<br />

de grondslag voor mensenrechten. En die zijn natuurlijk niet alleen<br />

voorbehouden aan mensen die toevallig in Nederland wonen,<br />

in deze tijdsspanne. Ze gelden hier en daar, nu en straks. Dat<br />

is waarom de sociaal-democratie, Pronk zei het vorig jaar al, altijd<br />

internationaal is.<br />

Maar gelijke rechten, kansen en bestaanszekerheid voor iedereen,<br />

daar komt niets van terecht als we de hulpbronnen van de aarde<br />

blijven verpesten en verspillen. Het is een dure plicht om de<br />

aarde goed achter te laten voor onze nakomelingen. Zoals de<br />

14


Duitse Groenen zeggen: “Wir haben die Erde von unseren Kindern<br />

nur geborgt”. (We hebben de aarde slechts in bruikleen van onze<br />

kinderen.)<br />

Daarom kan ik één ding met zekerheid zeggen over de toekomst<br />

van links: die zal niet alleen internationaal, maar ook groen zijn.<br />

2. Technologie<br />

Dat brengt me bij het tweede deel van mijn verhaal. Hoe vormen<br />

we die toekomst?<br />

We leven inmiddels in het Antropoceen, volgens veel geologen:<br />

het Tijdperk van de Mens. <strong>De</strong> mensheid is nu de voornaamste<br />

oorzaak van veranderingen in de toestand van de aarde. En de<br />

sporen daarvan, van roetdeeltjes tot radioactieve isotopen, zullen<br />

over miljoenen jaren nog terug te vinden zijn in aardlagen – als er<br />

tegen die tijd nog iemand is om geologie te bedrijven.<br />

Technologie heeft ons in het Antropoceen gebracht. <strong>De</strong>nk aan de<br />

uitvinding van de stoommachine en van de verbrandingsmotor.<br />

Daardoor verstoken we nu in hoog tempo de voorraden kolen,<br />

olie en gas in de aardkorst die daar gedurende honderden miljoenen<br />

jaren zijn gevormd. Door alle CO2 en andere broeikasgassen<br />

die we daarmee in de atmosfeer pompen, verandert het klimaat.<br />

Nu al ondervinden miljoenen mensen – vooral in ontwikkelings-<br />

15


landen - de nadelige gevolgen van klimaatverandering, van toenemende<br />

droogte tot overstromingen. Als we niet alles op alles<br />

zetten om de opwarming van de aarde te beperken, komt er van<br />

gelijke kansen voor onze nakomelingen niets terecht.<br />

Klimaatverandering is bovendien niet de enige ramp die de aarde<br />

en haar toekomstige bewoners bedreigt. <strong>De</strong>nk ook aan de<br />

teloorgang van de biodiversiteit. Eindelijk klinkt het alarm over<br />

de achteruitgang van het aantal bijen en andere insecten die veel<br />

van onze gewassen bestuiven. Ze zijn onmisbaar voor onze voedselvoorziening.<br />

Door het versneld uitsterven van flora en fauna<br />

verliezen ecosystemen veerkracht. <strong>De</strong>nk ook aan de vervuiling<br />

van meren, rivieren en oceanen met stikstof als gevolg van het<br />

kwistig gebruik van kunstmest. Daardoor ontstaan er dode zones<br />

in onze wateren, met alleen maar algen en nauwelijks vissen. En<br />

denk aan al het plastic dat in het water belandt, in de resterende<br />

vissen en daarmee in onze voedselketen. We hebben de technologie<br />

lichtzinnig aangewend om een wegwerpmaatschappij te<br />

scheppen. Een consumptiemaatschappij. Toekomstige generaties<br />

betalen daarvoor de prijs.<br />

Maar technologie kan ons ook helpen om de druk op de aarde te<br />

verlichten en het Antropoceen leefbaar te houden. Groene technologie<br />

is onmisbaar bij het voorkomen van rampzalige klimaatverandering,<br />

bij de omslag naar een duurzame voedselvoorziening<br />

en bij het vinden van alternatieven voor onze eenmalige, fossiele<br />

en slecht afbreekbare plastics.<br />

16


<strong>De</strong> kansen die technologie biedt voor de gelijke zelfbeschikking<br />

van toekomstige generaties, vormen de ene reden voor de noodzaak<br />

van een linkse technologie-agenda.<br />

<strong>De</strong> andere reden is dat mijn optimisme over technologie gepaard<br />

gaat met bezorgdheid. Bezorgdheid over het feit dat de kloof tussen<br />

hoger- en lager-opgeleiden vergroot dreigt te worden door<br />

robotisering. Bezorgdheid over de ondermijning van de menselijke<br />

waardigheid, als het straks zorgrobots zijn die ouderen helpen<br />

hun steunkousen aan te trekken, terwijl die verlangen naar menselijk<br />

contact. Bezorgdheid over de manipulatie van mensen en<br />

van onze democratie, als er geen goede regels komen voor het<br />

gebruik van big data en algoritmen.<br />

Het nadenken over ‘de toekomst van links’, zelfbeschikking in de<br />

toekomst, heeft me daarom gebracht tot een aanzet voor een<br />

technologie-agenda. Het is geen kant-en-klaar politiek program.<br />

Mijn bedoeling vandaag is vooral om duidelijk te maken dat juist<br />

voor links zo’n agenda cruciaal is. Dat we erover met elkaar in<br />

gesprek moeten. Omdat we technologie en haar invloed op onze<br />

samenleving anders overlaten aan de krachten van de markt.<br />

Technologie is een onderwerp dat binnen de vakbonden meer<br />

aandacht moet krijgen. Bij politieke partijen en organen, van de<br />

gemeenteraad tot het Europees Parlement. Bij internationale<br />

handelsakkoorden. Het is van belang om sturing te geven. Wat<br />

willen we niet, maar ook: wat willen we wél? Politieke keuzes en<br />

maatschappelijke beweging doen ertoe. Dat hebben we geleerd<br />

van de emancipatiebewegingen van de vorige eeuw. Als links laat<br />

17


zien dat het weet wat het wil, voorwaarden stelt, eisen formuleert,<br />

valt te voorkomen dat we de controle kwijtraken aan het grote<br />

bedrijfsleven. Hun macht is geen natuurverschijnsel.<br />

Dus laat ik de eerste acht punten van een linkse technologie-agenda<br />

maar noemen:<br />

(1) Links moet ijveren voor zeggenschap<br />

Van werknemers<br />

Ik hoorde laatst het verhaal van een zorginstelling die een aantal<br />

exemplaren van de gezelschapsrobot Zora had gekocht. Zora kan<br />

liedjes zingen en spelletjes spelen, en het idee was dat ze dat zou<br />

doen met de, overwegend demente, bewoners van de zorginstelling.<br />

Klinkt als een leuke toevoeging aan het dagprogramma, maar<br />

sommige zorgmedewerkers weigerden met Zora te werken.<br />

Mede uit angst dat hun banen overbodig zouden worden. Het lijkt<br />

erop dat de leiding van de instelling het personeel onvoldoende<br />

heeft betrokken bij de vraag of technologie hen zou kunnen helpen<br />

om betere zorg te verlenen, en zo ja aan welke technologie<br />

zij behoefte hadden. Een gemiste kans.<br />

Want robotisering hoeft niet alleen ten nadele van werknemers<br />

te zijn. Zwaar werk kan er minder zwaar door worden. Ingewikkelde<br />

taken vergemakkelijkt. Maar om te zorgen dat technologie<br />

de kwaliteit van het werk dient, en niet simpelweg het verdienmodel<br />

versterkt, is het wel zaak dat werknemers betrokken zijn<br />

bij de keuzes. Een deel van het linkse antwoord ligt dan ook in het<br />

versterken van de zeggenschap van werknemers: welk deel van<br />

18


hun takenpakket vinden werknemers zo saai of zwaar dat zij het<br />

graag overdragen aan robots? En welke taken willen zij zelf uitvoeren<br />

omdat die een beroep doen op hun vakmanschap? Als het<br />

gaat om belangrijke technologische innovaties op de werkvloer,<br />

hebben ondernemingsraden nu adviesrecht. Wordt het geen tijd<br />

om dit te vervangen door een steviger vorm van zeggenschap?<br />

Van burgers<br />

Technologie vraagt ook om zeggenschap van burgers. Dat geldt<br />

zeker voor groene technologie. Sommige nieuwe milieuwethouders<br />

zullen de komende weken van hun gemeenteraad ambitieuze<br />

doelstellingen meekrijgen, zoals een energieneutrale gemeente<br />

in 2030 of 2040. Dat is een helse opgave, want het betekent dat<br />

alle energie die in een gemeente wordt verbruikt ook binnen<br />

de gemeentegrenzen moet worden opgewekt, uit schone energiebronnen.<br />

Zij zullen al gauw merken dat een energieneutrale<br />

gemeente niet haalbaar is zonder windmolens neer te zetten in<br />

de gemeente. Als je alleen maar inzet op energiebesparing, zonnepanelen<br />

en geothermie, kom je er niet. Windmolens dus. Maar<br />

de inwoners kunnen zich door die molens vervreemd voelen van<br />

hun omgeving. <strong>De</strong> kans op draagvlak voor nieuwe technologie is<br />

groter als mensen bij de besluitvorming, en bij voorkeur ook de<br />

opbrengst, betrokken zijn.<br />

Laat ik als voorbeeld het Friese dorp Reduzum geven. Daar draait<br />

al meer dan twintig jaar een windmolen, op initiatief van inwoners.<br />

Met de stroomopbrengst worden voorzieningen voor de<br />

dorpsgemeenschap gefinancierd. Saillant is dat de mensen in Re-<br />

19


duzum de verouderde dorpsmolen graag willen vervangen door<br />

een nieuwe, hogere molen. Maar dat het nu eens de overheid is,<br />

in dit geval de provincie, die dwarsligt.<br />

Reduzum heeft van hun windmolen een gemeengoed gemaakt.<br />

Het is van iedereen en draagt bij aan verbinding tussen mensen.<br />

Tegenwoordig wordt dat een commons genoemd.<br />

<strong>De</strong> kracht van deze commons-benadering is dat deze mensen<br />

aanspreekt op hun vermogen om samen te werken met anderen<br />

aan gemeenschappelijke doelen, en niet louter op de zucht<br />

naar financieel gewin of op abstracte solidariteit. <strong>De</strong> warmte die<br />

daarvan uitgaat is een noodzakelijke aanvulling op de soms wat<br />

kille linkse idealen van vrijheid en gelijkheid. <strong>De</strong> commons zijn de<br />

eigentijdse invulling van broederschap. Om de greep van mensen<br />

en gemeenschappen op de ontwikkeling en invoering van nieuwe<br />

technologie te versterken, is zo’n commons-benadering van groot<br />

belang.<br />

Het past overigens ook goed bij het Nivon. Het sociaal toerisme<br />

werd eind 19e eeuw bedreigd door de privatisering van de<br />

bossen en berggronden. Het grootgrondbezit rukte op. En de natuurvrienden<br />

verzetten zich daartegen. <strong>De</strong> groet van de natuurvrienden<br />

vindt zijn oorsprong in die strijd. Als je elkaar tegenkwam<br />

in de bergen, zeiden leden van de conservatieve Alpenvereniging:<br />

“Berg Heil”. Maar dan lieten de natuurvrienden luidkeels van zich<br />

horen, met “Berg Frei!”.<br />

20


(2) Links moet ijveren voor zeggenschap<br />

Eerder had ik het over de verantwoordelijkheid die we hebben<br />

om te zorgen voor gelijke kansen én voor sociale rechtvaardigheid.<br />

En over de groeiende kloof tussen hoger- en lager-opgeleiden.<br />

Door robotisering en kunstmatige intelligentie kan die kloof<br />

worden vergroot. Het is niet zeker hoe de ontwikkeling uitpakt.<br />

Er zullen ook nieuwe banen ontstaan. Functies als app-ontwikkelaar<br />

of webcaremedewerker bestonden tien jaar geleden nog<br />

niet. En er zullen meer mensen nodig zijn voor het onderhoud<br />

van alle geavanceerde apparaten. Tegelijkertijd zie je dat de banen<br />

die verdwijnen, vooral die van laagopgeleiden zijn of van de lagere<br />

middenklasse. <strong>De</strong>nk aan de bezorging van medicijnen op Schiermonnikoog<br />

met een drone. <strong>De</strong> apotheker is nog wel in dienst,<br />

maar de bezorger niet meer. <strong>De</strong>nk aan accountants waarvan het<br />

werk vervangen kan worden door algoritmen. En denk aan de<br />

machinisten die vroeger in de Rotterdamse haven op de bok van<br />

de kranen zaten. Zij zijn inmiddels vervangen door mensen die<br />

vanuit een kantoor toezicht houden op geautomatiseerde kranen.<br />

Onderwijs en omscholing zijn belangrijk om mensen voor te bereiden<br />

op nieuwe banen. Maar we zullen ook afspraken moeten<br />

maken om de sociale gevolgen goed op te vangen. Bijvoorbeeld<br />

door de invoering van kortere werkweken. Daarbij moeten we<br />

misschien wat minder aan generieke regels denken, maar aan<br />

maatwerk. Anders groeit niet alleen de financiële ongelijkheid,<br />

maar ook de boosheid van mensen, die zich aan de kant gezet<br />

voelen, en niet gewaardeerd.<br />

21


Hoe kunnen we de solidariteit betalen? Als de bedrijfswinsten<br />

groeien, doordat nieuwe technologie vooral wordt ingezet om<br />

het personeelsbestand in te krimpen, komt de rijksbegroting onder<br />

druk. Inkomen uit kapitaal wordt immers veel minder belast<br />

dan inkomen uit arbeid. Steeds minder mensen in loondienst<br />

zullen steeds hogere lasten moeten opbrengen. Het is dan ook<br />

noodzakelijk om kapitaal zwaarder te belasten. In dat kader valt<br />

het voorstel van de Europese Commissie voor een belasting voor<br />

webgiganten toe te juichen. Bedrijven als Facebook en Google<br />

weten nu grotendeels te ontsnappen aan belastingheffing. We<br />

moeten, wat mij betreft, ook het robotdividend onderzoeken. Het<br />

is een idee waar Bill Gates van Microsoft zich al vierkant achter<br />

heeft geschaard. Hij zei vorig jaar: “Als een menselijke werknemer<br />

nu voor bijvoorbeeld 50.000 dollar werk doet in een fabriek, wordt<br />

dat belast met inkomstenbelasting, sociale premies, enzovoort. Als een<br />

robot hetzelfde werk doet, zou die robot op een vergelijkbare manier<br />

belast moeten worden.” Laat links deze mogelijkheid verder uitwerken.<br />

Een betere verdeling van de lusten en lasten is ook nodig bij de<br />

technologische veranderingen waar het klimaat om vraagt. Zowel<br />

in eigen land als daarbuiten. We vragen ontwikkelingslanden om<br />

mee te helpen aan de oplossing van een probleem dat zij zelf niet<br />

hebben veroorzaakt. We vragen hun om uit de armoede te groeien<br />

met zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen, om in één<br />

keer de sprong te maken van geen elektriciteit naar duurzame<br />

elektriciteit. Dat zijn forse investeringen, en daar moeten we een<br />

veel ruimhartiger steun tegenover stellen.<br />

22


Ook in Nederland dreigen de grootste klimaatvervuilers, de zware<br />

industrie en de stroomproducenten, het minst te gaan betalen<br />

voor de veranderingen die nodig zijn om de opwarming van de<br />

aarde tegen te gaan, en de rekening bij huishoudens te leggen.<br />

Dat is onaanvaardbaar. Zoals Jesse Klaver altijd zegt: we heten niet<br />

voor niets Groen Links. Als we draagvlak willen houden voor vergroening,<br />

moet het bedrijfsleven substantieel meebetalen.<br />

Daarmee raak ik aan het volgende punt van de agenda:<br />

(3) Links moet sturen op duurzaamheid<br />

Technologie heeft ons de klimaatcrisis gebracht en vormt tegelijk<br />

een onmisbaar onderdeel van de oplossing, zo zei ik al. Dat onderstreept<br />

dat de politiek de taak heeft om technologische innovatie<br />

op het pad van duurzaamheid te zetten. Strengere milieunormen<br />

en hogere milieuheffingen voor bedrijven helpen daarbij, net als<br />

duidelijke doelen voor de lange termijn. Als de Klimaatwet die<br />

GroenLinks samen met andere partijen heeft ingediend wordt<br />

aangenomen, weet het bedrijfsleven dat het de politiek menens<br />

is met het halveren van onze uitstoot van broeikasgassen in 2030.<br />

Bedrijven die tot de winnaars van de energietransitie willen behoren,<br />

moeten dan aan de bak met groene innovatie. En hun<br />

investeringen keren sneller uit als we dan echt vasthouden aan<br />

de nieuwe normen, en niet onder druk van het behoudende deel<br />

van het bedrijfsleven de teugels laten vieren.<br />

Dan:<br />

23


(4) Links moet opkomen voor privacy<br />

<strong>De</strong> digitalisering van de samenleving maakt het steeds goedkoper<br />

en gemakkelijker om persoonlijke gegevens over mensen te verzamelen,<br />

op te slaan en te analyseren.<br />

Daar kunnen hele goede bedoelingen achter zitten. Maar het datagraaien<br />

door overheden en bedrijven zet onze privacy wel op<br />

het spel. Steeds meer mensen worden zich daarvan bewust, zo<br />

zagen we bijvoorbeeld bij de verwerping van de Sleepwet tijdens<br />

het referendum in maart en bij de ophef over de manipulaties<br />

door Facebook.<br />

Toch trekken ook nog veel mensen hun schouders op bij het<br />

woord privacy. “Ik heb toch niets te verbergen”, zeggen ze dan. Dat<br />

is natuurlijk een twijfelachtige stelling; je koopgedrag, je medische<br />

gegevens, je seksleven, mag iedereen dat weten? Maar belangrijker<br />

is, dat de stelling “ik heb niets te verbergen” getuigt van een groot<br />

vertrouwen in de overheid en in medeburgers. Dat vertrouwen is<br />

een groot goed. Het is ons belangrijkste maatschappelijke kapitaal.<br />

Het is een voorwaarde voor linkse politiek, die een beroep doet<br />

op solidariteit. <strong>De</strong> overheid moet dat vertrouwen koesteren, niet<br />

beschamen.<br />

Het hoeft je maar één keer te overkomen dat je gezin op basis<br />

van de schoolresultaten van je kinderen, je woonadres en je Facebookvrienden<br />

tot probleemgezin wordt bestempeld, of het vertrouwen<br />

in de overheid is weg. Met het verzamelen, combineren<br />

en analyseren van persoonsgegevens - ook al gebeurt het met de<br />

24


este bedoelingen - moeten overheden dus zeer terughoudend<br />

zijn. Big data mogen niet leiden tot Big Brother. Uit een samenleving<br />

waarin iedereen zich voortdurend gemeten weet en bespied<br />

voelt, vloeit de intimiteit weg, de creativiteit, de diversiteit en het<br />

onderlinge vertrouwen.<br />

Digitalisering raakt niet alleen aan privacy, maar ook aan andere<br />

fundamentele vraagstukken rondom discriminatie, machtsverhoudingen,<br />

autonomie en menselijke waardigheid. Het Rathenau Instituut<br />

heeft hier vorig jaar een prachtig rapport over gepubliceerd.<br />

Het laat daarin zien dat we als samenleving onvoldoende toegerust<br />

zijn om onze publieke waarden te beschermen. <strong>De</strong> opdracht<br />

is groot en moeilijk. Afgelopen zondag hoorde ik op televisie een<br />

commentator zelfs zeggen: “het is toch al te laat om de macht van<br />

partijen als Facebook te begrenzen.”<br />

Maar daar kan de progressieve beweging, die vanouds opkomt<br />

voor de zelfbeschikking van mensen, toch geen genoegen mee<br />

nemen? We moeten samen de kaders zetten, op lokaal, nationaal,<br />

Europees en internationaal niveau, die ervoor zorgen dat mensen<br />

greep houden op technologie en de rol van technologie in hun<br />

leven.<br />

(5) Links moet Europese sociale media<br />

en zoekmachines stimuleren<br />

Data en software beïnvloeden ons gedrag en onze beslissingen.<br />

Het zijn de grondstoffen van onze moderne economieën. <strong>De</strong> afgelopen<br />

jaren zijn we bewuster geworden van het feit dat ma-<br />

25


nipulatie van deze grondstof ernstige gevolgen heeft voor vrije<br />

verkiezingen. Het zet onze democratieën onder druk, en stelt ons<br />

daarmee voor serieuze problemen. Maar hoe voorkomen we<br />

deze manipulatie?<br />

Op datagebied hebben maar twee landen echt de macht: de VS<br />

en China. <strong>De</strong> Europese Unie zit niet aan de knoppen, maar heeft<br />

wel reactief een vuistje gemaakt. Op 25 <strong>mei</strong> wordt de nieuwe<br />

Europese privacy-verordening van kracht die zorgt voor een betere<br />

bescherming van onze persoonlijke levenssfeer. En het moet<br />

gezegd: daar zitten interessante innovaties in, zoals het recht op<br />

vergetelheid. Oftewel het recht om je data te laten verwijderen.<br />

Maar het effect van deze wetgeving is beperkt, en zal het businessmodel<br />

van Google en Facebook niet ernstig aantasten.<br />

Daarvoor zouden we moeten investeren in een serieus alternatief.<br />

Niet landje voor landje, maar Europees. Zoals Caroline de<br />

Gruyter in NRC schreef:<br />

“<strong>De</strong> vraag is: geven we de sleutelrol aan bedrijven, zoals in Amerika,<br />

of aan de staat, zoals in China? Of is er een tussenvorm<br />

te bedenken, een ‘neutrale’ openbare, digitale ruimte met sterke<br />

privacyregels, waarin burgers Europese zoekmachines en sociale<br />

media kunnen gebruiken zonder meteen de hijgende commercie<br />

of een opdringerige staat op hun dak te krijgen? Zoiets is mogelijk.<br />

Het past perfect in een tijd vol debatten over doorgeschoten<br />

privatisering en een nieuwe balans tussen bedrijfsleven en staat.<br />

Het enige wat we moeten doen, is ophouden met klagen en in<br />

actie komen.”<br />

26


Het komende jaar zal in de Europese Unie onderhandeld worden<br />

over een nieuwe meerjarenbegroting. Dat is een mooi moment<br />

om de linkse partijen te mobiliseren voor het vrijmaken van innovatiegelden<br />

voor de ontwikkeling van eigen Europese sociale<br />

media en zoekmachines.<br />

(6) Links moet het recht op menselijk contact verdedigen<br />

Een zorgrobot die vergeetachtige ouderen helpt om langer zelfstandig<br />

te kunnen wonen, in hun vertrouwde omgeving, door hen<br />

te vertellen wanneer zij hun medicijnen moeten nemen, door hen<br />

te herinneren aan doktersafspraken, door regelmatig een videogesprek<br />

te regelen met familieleden, door hulpverleners te waarschuwen<br />

als er iets mis is, zo’n zorgrobot wil ik wel hebben als ik<br />

hoogbejaard ben.<br />

Een zorgrobot die mijn steunkousen aan- en uittrekt, op elk gewenst<br />

moment, dat ligt bij mij al wat ingewikkelder. Misschien ben<br />

ik blij met de autonomie die dat geeft, misschien mis ik het dagelijkse<br />

gesprekje met een thuiszorgmedewerker die langskomt<br />

voor hulp bij de steunkousen. (<strong>De</strong> Kletskous, noemen ze zo’n medewerker<br />

in Zwolle. Goede naam.)<br />

Niet alles wat kan is ook wenselijk. En mensen hebben verschillende<br />

grenzen. We moeten waken dat onze menselijke waardigheid<br />

niet in het geding komt. Een van de vernieuwende voorstellen van<br />

het Rathenau Instituut dat ik eerder noemde, is de toevoeging<br />

van een nieuw mensenrecht: het recht op betekenisvol menselijk<br />

contact.<br />

27


In een sociale samenleving, hebben we recht op de hulp, aandacht<br />

en compassie wanneer we zorg nodig hebben. Andersom geldt<br />

dat zorgen voor anderen een essentieel element is van wat het<br />

betekent om mens te zijn. Dat deel van ons mens-zijn kunnen we<br />

niet uitbesteden aan robots.<br />

Bovenal blijft het recht van iedereen staan om zelf vorm te kunnen<br />

geven aan het eigen leven. Om nog steeds betekenisvolle<br />

eigen keuzes te kunnen maken. Zelfs als onze bewegingsruimte<br />

beperkt is. Die zelfbeschikking komt ons mensen toe.<br />

(7) Links moet kiezen voor menselijke controle<br />

en transparantie van algoritmen<br />

Steeds vaker zijn we onderworpen aan belangrijke beslissingen via<br />

algoritmen. Een algoritme is, simpel gezegd, een serie instructies<br />

van het type: ‘als dit, dan dat’. Algoritmen worden steeds vaker<br />

uitgevoerd door computers. Ze worden geperfectioneerd met<br />

behulp van grote hoeveelheden gegevens: big data.<br />

China gaat daarin het verst. In 44 steden wordt daar nu geëxperimenteerd<br />

met het zogenaamde ‘sociaal kredietsysteem’, dat<br />

in 2020 over het hele land zal worden uitgerold. Mensen krijgen<br />

punten voor hun kredietgeschiedenis, voor het nakomen van verplichtingen,<br />

voor hun respect voor autoriteiten, voor hun vriendschappen<br />

en voor hun gedrag. In Shanghai verliezen volwassen<br />

kinderen kostbare punten als zij niet goed voor hun bejaarde ouders<br />

zorgen. Jinan trekt extra punten af als de hond niet is aangelijnd.<br />

Een slechte score kan ertoe leiden dat je geen bedrijf mag<br />

28


eginnen, maar ook dat je kinderen niet worden toegelaten tot<br />

bepaalde scholen. Angstaanjagend.<br />

Volgens de Chinese autoriteiten is het doel nobel. <strong>De</strong> overheid<br />

wil ervoor zorgen dat de maatschappij wordt gezuiverd van oneerlijkheid,<br />

en dat mensen die het moeilijk hebben op tijd worden<br />

opgespoord en geholpen.<br />

In Europa loopt het zo’n vaart niet. Maar er wordt wel gebruik<br />

gemaakt van algoritmen om risicogroepen te identificeren, van<br />

potentiële uitkeringsfraudeurs tot probleemgezinnen. Dit is een<br />

hellend vlak. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat een menselijke<br />

beoordelaar alle relevante informatie en factoren altijd<br />

heeft gewogen, voordat tot actie wordt overgegaan. Alleen dan<br />

kan een overheid ook rekenschap afleggen over zo’n besluit.<br />

Als we gaan leunen op slimme, zelflerende algoritmen, wordt het<br />

helemaal griezelig. Dat is het moment dat de overheidsbesluitvorming<br />

een black box wordt, dat geen ambtenaar of politicus meer<br />

kan uitleggen waarom de computer een bepaald besluit genomen<br />

heeft. Omdat ze zelf de afweging dan ook niet meer kennen. Dan<br />

kan de burger zich dus ook niet meer verdedigen, door de argumenten<br />

van de overheid te weerleggen. “<strong>De</strong> computer zegt het<br />

nu eenmaal”, zo’n opstelling van de overheid is in strijd met het<br />

recht op behoorlijk bestuur, op een eerlijk proces, op menselijke<br />

waardigheid en een hele reeks andere grondrechten. Dat moet<br />

een links mens niet willen. Een rechts mens trouwens ook niet.<br />

29


Menselijke controle over technologie, human in command, dient<br />

ook te betekenen dat overheden en bedrijven veel transparanter<br />

worden over algoritmen. Voor welke besluiten gebruiken zij die, op<br />

grond van welke persoonsgegevens en met welke criteria? Hoe<br />

voorkomen zij dat er vooroordelen tegenover bepaalde groepen<br />

in de algoritmen sluipen? Is er sprake van menselijke tussenkomst?<br />

Als algoritmen om een bijzonder dringende reden toch geheim<br />

moeten blijven, dienen ze tenminste getoetst te worden door<br />

een speciaal college, bijvoorbeeld om te voorkomen dat door de<br />

algoritmen gediscrimineerd wordt.<br />

(8) Links moet kritisch denken stimuleren<br />

Utopisch denken is belangrijk, maar je moet utopieën nooit blind<br />

najagen. Dan is er een grote kans op ongelukken. Evenzo moeten<br />

we ons rekenschap geven van het feit dat technologie altijd<br />

onbedoelde effecten heeft. Wie had tien jaar geleden voorspeld<br />

dat sociale media voor veel mensen de belangrijkste nieuwsbron<br />

zouden worden, dat zij het favoriete kanaal zouden worden voor<br />

de verspreiders van nep-nieuws? Dat zij ons zouden opsluiten in<br />

filter bubbles vol gelijkgestemden? Vroeger had je recht op een<br />

eigen mening. Nu heb je kennelijk recht op je eigen realiteit! Soms<br />

denk ik: konden we maar terug van Facebook naar Hyves. <strong>De</strong><br />

kindertijd van de sociale media, wat een heerlijke periode van<br />

onschuld was dat.<br />

Ook vandaag de dag worden er technologieën ontwikkeld die ons<br />

leven gaan veranderen. <strong>De</strong>nk aan fotonica: chips die niet op elek-<br />

30


triciteit werken maar op licht. <strong>De</strong>nk aan quantumcomputers, die<br />

vele malen krachtiger zullen zijn dan de huidige computers. <strong>De</strong>nk<br />

aan de nanotechnologie, die ons machientjes belooft die dunner<br />

zijn dan een haar en in ons lichaam weefsels kunnen repareren.<br />

<strong>De</strong>ze sleuteltechnologieën kunnen zorgen voor doorbraken op<br />

het gebied van duurzaamheid en volksgezondheid. Het is zeer<br />

terecht dat Nederland en Europa daarbij een rol willen spelen.<br />

Maar tegelijk moeten we nu ons al afvragen wat de schaduwzijden<br />

kunnen zijn van deze innovaties.<br />

Gelukkig hebben we in Nederland veel filosofen en kunstenaars<br />

die lastige vragen stellen over de wisselwerking, ja zelfs de versmelting<br />

tussen mens en techniek. Hun verbeeldingskracht kan<br />

ons helpen om de onbedoelde effecten van technologische innovaties<br />

beter te voorzien en tijdig bij te sturen. Laten we hun een<br />

vaste rol geven bij de ontwikkeling van technologie. Het zal ons<br />

sterker maken.<br />

Die kritische houding moeten we ook bij onze kinderen stimuleren.<br />

Het is goed dat scholen steeds meer inzetten op het vergroten<br />

van technologische kennis. Onze kinderen zullen het coderen<br />

en programmeren nodig hebben. Maar we moeten tegelijkertijd<br />

hun technologisch burgerschap stimuleren. Hen bewuster maken<br />

van de ethische dilemma’s die de inzet van technologie met zich<br />

meebrengt. Van de impact van technologie op ons leven en onze<br />

samenleving. Van de machtsverhoudingen.<br />

En daarin spelen ook organisaties zoals het Nivon een rol.<br />

Ik zei het eerder. Activiteiten voor en door jongeren zijn ongeloof-<br />

31


lijk belangrijk voor het ontwikkelen van eigen initiatief, creativiteit,<br />

verbeelding, empathie en een fiks portie recalcitrantie. Eigenwijze<br />

burgers maken de samenleving wijzer.<br />

<strong>De</strong>ze technologieagenda voor links is nog lang niet compleet. Ik<br />

heb het niet gehad over medische en biotechnologie; over open<br />

standaarden, open source en open data; over netneutraliteit;<br />

over cybercrime, killer robots en digitale oorlogsvoering; over de<br />

veerkracht van onze infrastructuur nu die steeds sterker gedigitaliseerd<br />

raakt. Maar ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat de<br />

politiek van links ook een technologiepolitiek moet omvatten, veel<br />

sterker dan nu het geval is.<br />

Tot slot ...<br />

Ik ben mijn verhaal begonnen, in de traditie van 1 <strong>mei</strong>, met een<br />

pleidooi voor gelijke zelfbeschikking. <strong>De</strong> strijd tegen uitbuiting,<br />

onvrijheid, achterstelling en discriminatie is onverminderd actueel,<br />

binnen en buiten Nederland.<br />

In het Antropoceen kunnen we niet langer over vrijheid en<br />

gelijkheid praten zonder het ook over de toestand van onze<br />

leefomgeving, van onze aarde te hebben. Links zal groen zijn of<br />

zal niet zijn. Een snelle verduurzaming van de wijze waarop we<br />

produceren en consumeren is noodzakelijk om te voorkomen<br />

dat het streven naar gelijke zelfbeschikking in de geschiedenis<br />

van de mensheid niet meer zal zijn dan een voetnoot: een utopische<br />

opflikkering aan het einde van het Holoceen. Het Antro-<br />

32


poceen, dat we nu betreden, kan immers heel anders aflopen:<br />

met het recht van de sterkste, met ‘redden wie zich redden kan’<br />

en met ‘na ons de zondvloed’. Dat is de wijze waarop iemand als<br />

president Trump tegen mondiale armoede en klimaatverandering<br />

aankijkt. Niet voor niets wordt hij wel de eerste demagoog van<br />

het Antropoceen genoemd.<br />

Technologie is een deel van het probleem, zo heb ik betoogd.<br />

Of het nu gaat om klimaatverandering of de ondermijning van<br />

de democratie. Maar technologie is ook een onmisbaar deel van<br />

de oplossing. Technologie is mensenwerk. We kunnen technologische<br />

ontwikkeling dus sturen, zeker als we waakzaam zijn voor<br />

haar onbedoelde effecten, als we blijven bijsturen. Maar om te<br />

kunnen sturen en bijsturen, moeten we weten waar we heen<br />

willen met technologie. Als we als linkse beweging willen dat<br />

technologie bijdraagt aan gelijke zelfbeschikking, aan de realisatie<br />

van onze mensenrechten, voor ons en voor onze nakomelingen,<br />

moeten we ons er veel nadrukkelijker mee gaan bemoeien. Vandaar<br />

mijn pleidooi voor een linkse technologieagenda.<br />

Een agenda bevat afspraken met de toekomst, dus u mag erop<br />

rekenen dat mijn politieke werk in de komende jaren ook<br />

technologiepolitiek zal omvatten. <strong>De</strong> constructieve én kritische<br />

houding die ik in mijn Nivon-tijd geleerd heb, zal ik daarbij niet<br />

laten varen, maar hard nodig hebben.<br />

Hartelijk dank.<br />

***<br />

33


Jacobus Jan (Koos) Vorrink<br />

Vlaardingen, 7 juni 1891 – Amsterdam, 19 juli 1955<br />

34<br />

Fotocredit: Wim van der Ende


<strong>De</strong> Koos Vorrinklezing<br />

Op 1 <strong>mei</strong> 2017 is de eerste Koos Vorrinklezing uitgesproken<br />

door Jan Pronk. <strong>De</strong> tweede lezing in deze reeks werd op 1 <strong>mei</strong><br />

<strong>2018</strong> uitgesproken door Dr. Kathlijne Buitenweg. <strong>De</strong>ze lezing<br />

wordt elk jaar op 1 <strong>mei</strong> uitgesproken in het Koos Vorrinkhuis<br />

te Lage Vuursche, een van de 13 natuurvriendenhuizen van het<br />

Nivon. Het thema van elke lezing is de actuele stand van zaken<br />

in de linkse beweging. <strong>De</strong> spreker wordt nadrukkelijk gevraagd<br />

in zijn of haar verhaal voorstellen te doen voor de toekomstige<br />

agenda van de linkse beweging. Pronks advies was machtsvorming<br />

door brede linkse samenwerking. Buitenweg ging daarop<br />

door en hield een pleidooi voor gelijke zelfbeschikking. <strong>De</strong> strijd<br />

tegen uitbuiting, onvrijheid, achterstelling en discriminatie is onverminderd<br />

actueel, binnen en buiten Nederland gaf zij aan. Zij<br />

verwerkte dat pleidooi in een linkse technologie agenda. Technologie<br />

is mensenwerk. Dus we kunnen ingrijpen.<br />

Een programmacommissie bereidt de jaarlijkse Koos Vorrinklezing<br />

inhoudelijk voor en organiseert in de loop van het jaar<br />

meerdere bijeenkomsten rond het thema van de lezing. Heeft<br />

u interesse en wilt u meewerken in deze programmacommissie<br />

meldt u dan per email aan bij: vz.koosvorrink@nivon.nl<br />

35


Uitgever: Nivon Natuurvrienden Nederland<br />

Plantage Middenlaan 2f, 1018 DD Amsterdam<br />

info@nivon.nl I www.nivon.nl<br />

© <strong>2018</strong> Dr. Kathalijne Buitenweg I Nieuwe editie Nr. 2, Juli <strong>2018</strong><br />

Omslagontwerp: © Sabine Baumgarten naar het origineel van Fré Cohen<br />

Auteursfoto: © Maarten Kools<br />

Opmaak binnenwerk: Sabine Baumgarten, Arnhem<br />

Geprint op chloorvrij biotop naturel papier (TCF)<br />

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto) materiaal<br />

te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn of haar materiaal zonder voorafgaande<br />

toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.


Koos Vorrinklezing <strong>2018</strong><br />

Uitgesproken door<br />

Dr. Kathalijne Buitenweg<br />

Technologie is mensenwerk. We kunnen<br />

technologische ontwikkeling dus sturen,<br />

zeker als we waakzaam zijn voor haar<br />

onbedoelde effecten, als we blijven<br />

bijsturen. Maar om te kunnen sturen en<br />

bijsturen, moeten we weten waar we heen willen.<br />

Als we als linkse beweging willen dat technologie<br />

bijdraagt aan gelijke zelfbeschikking, aan de<br />

realisatie van onze mensenrechten, voor ons en<br />

voor onze nakomelingen, moeten we ons er veel<br />

nadrukkelijker mee gaan bemoeien.Vandaar<br />

mijn pleidooi voor een linkse technologieagenda.<br />

Een agenda bevat afspraken met de toekomst,<br />

dus u mag erop rekenen dat mijn politieke werk<br />

in de komende jaren ook technologiepolitiek<br />

zal omvatten. <strong>De</strong> constructieve én kritische<br />

houding die ik in mijn Nivon-tijd geleerd heb,<br />

zal ik daarbij niet laten varen, maar<br />

hard nodig hebben.<br />

NIVON NATUURVRIENDEN NEDERLAND I WWW.NIVON.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!