Burggrave 09 oktober 2018

evergem

Burggrave 09 oktober 2018

www.evergem.be

BURGGRAVE

oktober 2018 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

09

Dag van

de Jeugdbeweging

extra middenkatern

Lokale en provinciale verkiezingen

2018

1


in de kijker

nuttige inFormatie

kinderen en jongeren

STEM TOT 10 OKTOBER

administratief centrum gemeentehuis

Fortune de kokerlaan 11

tel. 09 216 05 00

info@evergem.be

www.evergem.be

open:

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur

dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur

woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

vrijdag 19 oktober

175-JARIGE PLATAAN

KASTEELDOMEIN

GENOMINEERD VOOR

‘boom van het jaar’

‘Boom van het Jaar’ is een jaarlijkse wedstrijd voor

de interessantste en opmerkelijkste bomen in België.

de 175-jarige plataan op het Kasteeldomein van

Wippelgem haalde de shortlist van de vakjury en

is alvast één van de vijf provinciale laureaten.

eén van deze vijf bomen krijgt de titel ‘Boom van

het Jaar’. stemmen kan nog tot 10 oktober via

www.boomvanhetjaar.be

de plataan bevindt zich op het

Kasteeldomein van Wippelgem en

is beschermd als monument. De boom

is 175 jaar oud. Hij werd vermoedelijk

aangeplant rond het jaar 1840.

De kolossale, monumentale boom

is beschermd voor zijn artistieke en

historische waarde. Je vindt de plataan

net achter het kasteel. Hij is in een

goede conditie en heeft een stamomtrek

van maar liefst 400 centimeter.

De diameter van de stam is ongeveer

120 centimeter.

nuttige telefoonnummers

Administratief centrum ocmW

tel. 09 358 77 70

milieuklachtenmeldpunt kanaalzone

0800 92 999 (24/24 uur)

politiezone Assenede-Evergem

tel. 101 (dringend)

tel. 09 257 00 10 (niet dringend)

blijf op de hoogte

Alle info op www.evergem.be

Jobs via www.evergem.be/jobs

coLoFon

scan de code

www.facebook.com/evergem

www.instagram.com/gemeenteevergem

09

0476 504 666

Een uitgave van de gemeente Evergem,

verschijnt maandelijks

(uitgezonderd augustus).

Jaargang 33, nr. 9

verantwoordelijke uitgever:

Joeri De Maertelaere, burgemeester

coördinatie en eindredactie:

Communicatie

Foto’s:

Gemeente Evergem

vorm:

www.stook.be

drukwerk:

New Goff

uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Circle Gloss wit - 100% kringloop.

dag van de jeugdbeWeging

sPeeLt!

de 3 e vriJdag van oKtoBer vieren We naar JaarliJKse geWoonte

‘dag van de JeugdBeWeging’. het thema dit Jaar is ‘speelt’.

daarom vroegen We aan enKele evergemse Jongeren

van verschillende JeugdBeWegingen Wat hun favoriete spel is.

naam: elise pauwels

LeeFtijd: 22 jaar

jeugdbeweging:

KLJ Ertvelde (65 leden/12 leiding)

Tervenen 24, kljertvelde.weebly.com

bij de jeugdbeweging SindS: 2011

Favoriet SpeL: ‘Vind de koning’

naam: Liesbeth Switzynck

LeeFtijd: 25 jaar

jeugdbeweging:

Jeugdraad (7 leden bij het Dagelijks Bestuur)

www.evergem.be/jeugdraad

bij de jeugdbeweging SindS: 2015

Favoriet SpeL: ‘Kubb’

naam: ruben pauwels

LeeFtijd: 22 jaar

jeugdbeweging: Scouts en Gidsen Evergem

(230 leden/32 leiding)

Kermisstraatje 40, www.scoutsevergem.be

bij de jeugdbeweging SindS: 2003

Favoriet SpeL:

‘Dikke vriendjesspel op bruine zeep’

anekdote: “Ons kamp ging dit jaar naar

Chimay. Naar jaarlijkse traditie bouwen we

een zotte vlaggenmast. Dit jaar wilden we

graag een groot Chimay-flesje sjorren. We

bouwden een flesvormige toren. De fles was

uiteindelijk zo’n 10 meter hoog. Onze scoutsvlag

hing op 17 meter hoogte te wapperen.

We maakten zelfs het etiket nauwkeurig na.

Veel voorbijgangers bleven even staan om de

vlaggenmast te bekijken en zelfs de boswachter

was onder de indruk.”

naam: jente kéresdedijan

LeeFtijd: 17 jaar

jeugdbeweging: Chiro Magneet

(83 leden/7 leiding)

Doornzeledries 57, www.chiromagneet.be

bij de jeugdbeweging SindS: 2010

Favoriet SpeL: ‘Dikke Bertha’

naam: kenny goethals

LeeFtijd: 20 jaar

jeugdbeweging: vzw Spees

(110 animatoren)

Guldensporenlaan 32, www.spees.be

bij de jeugdbeweging SindS: 2012

Favoriet SpeL: ‘Vuil spel’

Wat is er te doen oP 19 oktober? andere jeugdverenigingen

˙

in evergem

jeugd

Kom op vrijdag 19 oktober tussen 7 en 9 Evergem telt 9 jeugdverenigingen. Zij hebben E 09 218 81 71

uur in jeugdbewegingskledij naar het samen ongeveer 1395 leden. Die leden worden jeugd@evergem.be

www.boomvanhetjaar.be

Dorpsplein in Evergem-Centrum. Er zijn ieder weekend begeleid door 162 enthousiaste www.evergem.be/jef

˙

gratis koffiekoeken en drankjes. Hou onze Facebookpagina

in de gaten, want via een poll kies gen, heeft Evergem nog vijf andere jeugdbewe-

jongeren. Naast bovenstaande vijf verenigin-

www.dagvandejeugdbeweging.be

gemeentewerken

E 09 216 05 30

jij het spel dat we die ochtend spelen.

gingen:

gemeentewerken@evergem.be

www.facebook.com/evergem

– KLJ Kluizen: Kluizendorpstraat 64

www.evergem.be/kasteel

Tussen 15.30 en 17 uur krijg je op het Kerkplein – KLJ Sleidinge: Kerkstraat, www.kljsleidinge.be

in Ertvelde een gratis traktatie aangeboden – Chiro Sleidinge: Lovendonk 8,

op de cover:

door de Jeugdraad (voor iedereen in

www.chirosleidinge.be

Elise Pauwels (KLJ Ertvelde) en Ruben Pauwels

jeugdbewegingskledij).

– Chiro Weweko: Kramershoek 5,

(Scouts en Gidsen Evergem), zijn alvast klaar

www.weweko.be

voor Dag van de Jeugdbeweging.

– Chiro Ertvelde: Guldensporenlaan 28,

www.chiro-ertvelde.be

2 oktober 2018

3


Onderwijs

Nieuw in Evergem

Academie voor Beeldende Kunsten

Begin september startte in Evergem

een Academie voor Beeldende Kunsten.

De academie is een filiaal van

GO! Kunstacademie Gent

(vroeger Muziek,

Woord en Dans).

Je kan er voortaan

ook beeldateliers

volgen.

Er zijn lessen voor kinderen vanaf 6 jaar, voor jongeren

en voor volwassenen. Op zaterdag 8 september

startten de effectieve lessen, maar je kan je nog

steeds inschrijven. Je kan gerust eens komen proberen

om te zien of de beeldateliers iets voor jou zijn. Je kan de

lessen ook combineren met andere kunstvakken zoals dans,

woord of muziek.

Inschrijven kan nog tot 30 september ter plaatse (Doornzele

Dries 55), Hofbilkstraat 21 of in Gent (Poel 17). Op de website

vind je de dagen en uren waarop je kan inschrijven.

Lessen

Woensdag

13 tot 14.40 uur: Beeldatelier voor kinderen vanaf 6 jaar

15 tot 16.40 uur: Beeldatelier voor kinderen van 8 tot 11 jaar

Donderdag

18.30 tot 22 uur: Teken- en schilderkunst en levend model

voor volwassenen

Zaterdag

9.30 tot 12 uur: Beeldatelier voor jongeren van 12 tot 17 jaar

˙

rose moens

E 0472 229 387

info@kunst-academie.be

www.kunst-academie.be

Held van de maand: Chiro Weweko

Afgelopen zomer nomineerden jullie ‘lokale,

duurzame helden van Evergem’. Die helden zijn

burgers, organisaties, verenigingen of bedrijven

die in Evergem de ontwikkelingsdoelen uitdragen.

Onze lokale helden zetten zich in voor een duurzame

wereld en dragen in het dagelijks leven bij

aan duurzame ontwikkeling. Iedere maand stellen

we je één van onze lokale, duurzame helden voor.

Internationale Samenwerking

Evergemse,

duurzame

helden

in de kijker

Nieuwe

mailadressen voor

gemeentescholen

Alle leerkrachten en personeelsleden

van de Gemeentelijke Basisscholen

kregen onlangs een nieuw e-mailadres.

Voortaan eindigen de adressen op

@sgevergem.be in plaats van

@evergem.be. De wijziging komt er

omdat de mailadressen geïntegreerd

worden in het schoolplatform.

De adressen worden steeds als volgt

opgebouwd:

voornaam.achternaam@sgevergem.be

˙

scholengemeenschap

gemeentelijke basisscholen

E 09 253 86 82

scholengemeenschap@sgevergem.be

www.evergem.be/onderwijs

Educatief aanbod

voor scholen

en verenigingen

Scholen en verenigingen kunnen

educatief materiaal ontlenen of een

bezoek brengen aan één van de openbare

diensten.

Meer info vind je op

www.evergem.be/educatief-aanbodvoor-scholen-en-verenigingen

˙

administratief centrum evergem

E 09 216 05 00

info@evergem.be

www.evergem.be/onderwijs

Veel jeugdbewegingen in Evergem dragen

hun steentje bij voor een duurzame

wereld, zo ook Chiro Weweko uit Wippelgem.

Hoofdleidster Pauline Traest legt hun

duurzame actie uit.

Wat is jullie duurzame actie bij

Chiro Weweko?

Pauline Traest: “Elke eerste zondag van de

maand krijgen onze leden de kans om Oxfamproducten

te kopen als vieruurtje.

We bieden onder meer drie soorten sapjes aan

(sinaasappel, tropical en worldshake) en er

zijn ook verschillende soorten chocoladerepen

verkrijgbaar.”

Waarom kiezen jullie als

jeugdbeweging voor een duurzaam

vieruurtje?

Traest: “We wilden graag andere producten uitproberen

en kwamen zo bij Oxfam terecht. Op

deze manier laten we onze leden kennismaken

met Fairtradeproducten. We namen contact op

met de Oxfam-winkel in Evergem-Centrum en

plaatsen daar nu altijd onze bestellingen.”

Wat was de reactie van de ouders

en de leden?

Traest: “De leden en ouders vinden het leuk dat

we dit soort producten aanbieden als vieruurtje.

De leden zijn vooral enthousiast over de

chocolade (lacht).”

Is het voor een jeugdbeweging

veel extra werk om een duurzaam

vieruurtje aan te bieden?

Traest: “Nee, helemaal niet. Het kost ons niet

veel extra moeite om dit te regelen. Daarom

willen we dit zeker verderzetten de komende

jaren.”

– Chiro Weweko

– Kramershoek 5

– Elke zondag tussen 14 en 17.30 uur

– Meisjes van 6 tot 17 jaar

– weweko@hotmail.com

– www.weweko.be

˙

internationale samenwerking

E 09 216 05 25

internationale.samenwerking@evergem.be

www.evergem.be

De Duurzame

Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn 17

uitdagingen, zowel op lokaal, nationaal als wereldniveau.

Ze gaan over alle aspecten van ons

leven: van armoede tot energie, gendergelijkheid,

economische groei, het klimaat enzovoort.

België ondertekende deze doelen, net als 192

andere landen. Evergem helpt met de lokale,

duurzame helden en andere acties mee aan de

realisatie van deze doelen tegen 2030, samen

met heel wat bedrijven, organisaties, scholen en

inwoners.

internationale samenwerking

E 09 216 05 25

internationale.samenwerking@evergem.be

www.evergem.be/internationaal

4 oktober 2018

5


Welzijn

MILIEU

In de kijker

Lokale Adviescommissie

Eén van de opdrachten van Veerle is de voorbereiding van de zittingen

voor de Lokale Adviescommissie. Deze commissie wordt in elke

gemeente opgericht op verzoek van de distributienetbeheerder voor

elektriciteit en aardgas (Fluvius) en op verzoek van De Watergroep. Op

deze commissie worden afsluitingen besproken wanneer er wanbetalers

zijn of wanneer er fraude is. Elke zitting behandelt ongeveer

vijftig verzoekschriften.

Budgetmeter

Als je de facturen van je energieleverancier niet tijdig kan betalen,

wordt het energiecontract stopgezet door de Lokale Adviescommissie.

Als je op termijn geen nieuwe energieleverancier vindt, dan kan de

netwerkbeheerder je woning van elektriciteit en aardgas voorzien.

Als je ook die facturen niet tijdig betaalt, dan wordt er bij jou thuis

een budgetmeter geplaatst.

Er zijn drie oplaadpunten in de drie grote dorpskernen. Breng steeds

je oplaadkaart en bankkaart mee. Betaal je via Bpost, overschrijving,

budgetbeheerrekening, schuldbemiddelaar of bewindvoerder, breng

dan ook een betaalbewijs mee. Dat kan enkel in het Administratief

Centrum Sleidinge. Voor alle dienstverlening rond de budgetmeter

kan je ook bij Veerle terecht.

Administratief Centrum Evergem

Fortune De Kokerlaan 11, Evergem

– Maandag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur

– Op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur

– Op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

Administratief Centrum Sleidinge

Sleidinge-Dorp 54, Sleidinge

– Maandag en donderdag van 8.45 tot 11.45 uur

– Dinsdag van 8.45 tot 11.45 uur en van 14 tot 16.30 uur – op afspraak

kan tot 19.30 uur

– Woensdag van 8.45 tot 11.45 uur en van 14 tot 16.30 uur

– Vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur en van 13.30 tot 14.30 uur

Sportcentrum Hoge Wal

Guldensporenlaan 34, Ertvelde

– Elke dag open als er sportactiviteiten zijn, ook ’s avonds en in het

weekend

Sociale

dienstverlening

voor energie

Een vraag over energie? Veerle Janssens, maatschappelijk

werker bij gemeente Evergem, verwijst

je graag door naar de juiste instantie. Voor wat

kan je precies bij haar allemaal terecht?

Aanvragen verwarmingstoelage

Veerle verwerkt ook de aanvragen voor de verwarmingstoelage

vanuit het Sociaal Verwarmingsfonds. Verwarm je met huisbrandolie,

verwarmingspetroleum of bulkpropaangas? Voldoe je aan de

inkomensvoorwaarde? Dien dan een aanvraag voor een tussenkomst

in bij Veerle. Je kan langskomen tijdens de zitdag. Dit doe je binnen

de zestig dagen na de levering van de brandstof. Breng eveneens je

identiteitskaart, factuur, inkomensbewijzen (aanslagbiljet personenbelasting)

en eventueel documenten van de collectieve schuldenregeling

mee.

Er is een tussenkomst per liter met een maximum van 210 euro voor

maximum 1.500 liter per jaar. De voorwaarden vind je op de website.

Energiescan en V-test

Je kan eveneens bij Veerle terecht om een energiescan van je woning

aan te vragen of voor een V-test. Met de V-test vergelijk je objectief de

verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers

in Vlaanderen. Op basis daarvan kan je een contract

afsluiten met een andere leverancier.

Veerle heeft een zitdag op dinsdag

van 8.45 tot 11.45 uur in Administratief

Centrum Sleidinge (Sleidinge-Dorp 54).

Verder kan je ook steeds een afspraak

maken via 09 358 77 67.

˙

veerle janssens

E 09 358 77 67

socialedienst@evergem.be

www.evergem.be

Wil je graag je woning renoveren?

Niet zomaar enkele verfraaiingswerken,

maar echte verbouwingen

die je achteraf ook iets opleveren,

zoals minder energieverbruik en

meer wooncomfort? Steunpunt

Duurzaam Wonen en Bouwen van

de provincie helpt je graag met

gratis renovatieadvies.

Gratis

renovatieadvies

aan huis

voor Evergemnaren

Renoveer slim: begin met een plan, kijk

vooruit, kies doordacht en maak gebruik

van het gratis renovatieadvies aan huis.

Evergemnaren die hun verbouwing duurzaam

willen aanpakken en meer willen weten over

isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie

of duurzame materialen kunnen hiervoor gratis

terecht bij een renovatieadviseur van de provincie.

De renovatieadviseur komt persoonlijk

bij jou aan huis en is een onafhankelijke expert

in duurzaam en vlot verbouwen. De adviseur

neemt zelf contact op en spreekt met jou af op

de werf. Daar krijg je anderhalf uur advies op

maat. Nadien ontvang je ook een kort verslag.

De adviseur werkt volgens een concreet stappenplan

en adviseert oplossingen op korte en

lange termijn. Hij stelt samen met jou een lijst

van prioriteiten op. De renovatieadviseur denkt

ook aan werken die in de toekomst moeten

gebeuren zoals bijvoorbeeld je dak en gevel

isoleren. Verder kan je ook rekenen op een uitgebreid

pakket van technische adviezen:

- Welke duurzame materialen gebruik ik

binnen mijn budget?

- Hoe isoleer en ventileer ik voldoende?

- Op welke premies heb ik recht?

Op deze manier realiseer je stap voor stap

je droomhuis. Dankzij het advies krijg je een

duurzame renovatie, waardoor je woning in

waarde stijgt.

Inschrijven

Het gemeentebestuur en het provinciaal Steunpunt

Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de

kosten van het renovatieadvies op zich. Het

renovatieadvies aan huis wordt gefinancierd

binnen het ‘Interreg V-programma Vlaanderen-

Nederland’, dit is het grensoverschrijdend

samenwerkingsprogramma met financiële

steun van het Europees Fonds voor Regionale

Ontwikkeling.

Schrijf je in via

www.bouwwijs.be/renovatieadvies of

via het provinciaal Steunpunt Duurzaam

Wonen en Bouwen op tel. 09 267 78 07 of

dubo@oost-vlaanderen.be.

Ga je voor nieuwbouw? Ook dan kan je gratis

advies krijgen. Inschrijven kan via

www.bouwwijs.be/bouwadvies. Het advies

wordt gegeven op het kantoor van de Milieu-

AdviesWinkel (Koningin Maria Hendrikaplein

5/201, 9000 Gent).

BIS-beurs

Kom tijdens de BIS-beurs in Flanders Expo

van 6 tot 14 oktober langs bij de stand van

het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.

Breng je plannen mee en profiteer van de

objectieve kijk van de adviseur op energiezuinig

bouwen, verbeteren van comfort, zuinige en

effectieve ventilatie- en verwarmingssystemen

en gezonde materialen.

Inschrijven via www.bisbeurs.be.

Ecobouwers

Op 10, 11, 17 en 18 november organiseert Bond

Beter Leefmilieu voor de 21e keer Ecobouwers

Opendeur. Kandidaat-(ver)bouwers worden in

contact gebracht met ervaren en energiebewuste

bouwheren. Voor de Evergemse Ecobouwers

neem je een kijkje op www.ecobouwers.be

˙

milieu

E 09 216 05 55

milieu@evergem.be

www.evergem.be/klimaatgezond

woensdag 28 november

schrijf je in voor de zorgbeurs

Op woensdag 28 november kan je van 14 tot 17 uur terecht in Lokaal

Dienstencentrum Het Hoeksken voor de allereerste Zorgbeurs.

Tijdens deze infomarkt wordt het activiteiten- en dienstverleningsaanbod

voor senioren in Evergem voorgesteld. Wil je graag jouw

werking meer naambekendheid geven? Aarzel dan niet en schrijf je

organisatie in via ldchoeksken@evergem.be of tel. 09 269 76 10.

˙

lokaal dienstencentrum

het hoeksken

E 09 269 76 10

ldchoeksken@evergem.be

www.evergem.be/senioren

geen restjes in de glasbol

IVM, de afvalintercommunale, wil inwoners

aanzetten tot het correct aanbieden van

lege glazen verpakkingen. Daarom worden

inwoners op zaterdag 20 oktober beloond

voor het uitspoelen en leegmaken van de

glazen verpakkingen op het Recyclagepark.

gratis pottenlikker

De eerste 100 bezoekers die op een correcte

manier glazen verpakkingen aanbieden,

krijgen die dag een gratis pottenlikker.

Wil je meer weten over inzamelen en recycleren?

www.fostplus.be

6 oktober 2017

7


SPORT

Sport 4

Specials

Sportdag

voor personen

met een mentale

beperking

Op donderdag 4 oktober organiseert de

Meetjeslandse Burensportdienst voor

de tweede keer ‘Sport 4 Specials’ in Sporthal

Meos (Bloemestraat 36, Maldegem). Iedereen

kan zich inschrijven voor deze onvergetelijke

dag.

Praktisch

9.30 – 10 uur: onthaal

10 – 10.10 uur: opwarming

10.30 – 12 uur: verschillende sportproeven

(inschrijven per niveau)

12 – 13 uur: muzikale middagpauze

13 – 14 uur: keuzesporten

14 – 15 uur: medaille-uitreiking, receptie en

‘sportfuif’ met partydans

16 uur: einde ‘sportfuif’

Schrijf je in bij de medewerkers

van de Dienst Sport.

wedstrijd burggrave

In september poseerde Ever aan Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle.

Wendy Van Assche en Lucien Van Hecke hadden het antwoord goed.

Zij winnen een Evergem Sport!-kaart.

vraag

Weet je waar Ever deze keer voor de lens poseert?

Evergem

LOOPT

˙

sport

E 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

te winnen

De winnaar krijgt een gratis filmticket voor Cinema Westside (film naar keuze).

Zondag 21 oktober

‘E

vergem loopt’, dat is lopen in groep, in

verschillende deelgemeenten en dit elke

derde zondag van de maand. Op zondag 21

oktober start ‘Evergem loopt’ om 9 uur aan de

kerk van Doornzele. Er is een mooi parcours

uitgestippeld zoveel mogelijk langs rustige

straten, onverharde paden en kerkwegels.

De groepssessies zijn gratis. Hou er rekening

mee dat er slechts één begeleider is, dat het

tempo gemiddeld tussen de 7 en 9 kilometer

per uur is (ofwel 7 à 8 minuten per kilometer)

en dat het parcours gemiddeld 7 à 10 kilometer

is. Bij extreme weersomstandigheden gaat

‘Evergem Loopt’ niet door.

Actiedag tegen woninginbraken

In België worden dagelijks meer dan 150

woninginbraken gepleegd. Jaarlijks betalen

we daardoor meer dan 350 miljoen euro

aan sociale kosten. De politie organiseert

daarom op vrijdag 26 oktober ‘1 dag niet’.

Tijdens deze actiedag brengt de politie, samen

met de inwoners, de preventie van woningdiefstallen

onder de aandacht. Het doel is om het

aantal inbraken te verminderen door samen

nieuwe initiatieven te bedenken. 26 oktober

moet een dag zonder inbraken worden.

Het doel van deze actie is om je te doen nadenken

over de maatregelen die je kan nemen

om van je woning, straat of buurt een veiligere

plek te maken. Vaak hechten we immers pas

belang aan de beveiliging van onze woning

wanneer we het slachtoffer zijn geweest van

een inbraak. In België zijn er maar liefst zes

inbraken per uur.

Nu de donkere maanden naderen, is het tijd om

je af te vragen wat je kan doen om inbraken

te voorkomen. Op www.1dagniet.be vind je tal

van preventietips waarmee je de zwakke plekken

van je woning op vlak van veiligheid kan

analyseren. Je vindt er ook waar je je waardevolle

voorwerpen kan registeren.

Ook jij kan dus optreden tegen inbraken. Doe

mee aan de actiedag ‘1 dag niet’ op vrijdag 26

oktober en geef inbrekers geen enkele kans.

veiligheid

‘1 dag niet’

op 26 oktober

Op vrijdag 26 oktober vindt

de actiedag ‘1 dag niet’

plaats. Op deze dag bestrijdt

de politie in België en Nederland

de woningdiefstallen.

Bij een verdachte situatie

kan je steeds terecht

op het noodnummer 101 of 112.

antwoord:

Verstuur voor vrijdag 5 oktober je oplossing: online via www.evergem.be/wedstrijd of naar Gemeente Evergem,

Dienst Communicatie, Administatief Centrum Gemeentehuis, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.

naam:

straat:

postcode:

telefoon:

8

gemeente:

oktober juli – augustus 2017 2017

wedstrijd burggrave

nr.

Privacywetgeving: je gegevens worden enkel gebruikt

voor deze wedstrijd. www.evergem.be/privacy

beveilig je woning

Om de veiligheid van je woning te laten

beoordelen kan je een beroep doen op een

diefstalpreventieadviseur van politiezone

Assenede-Evergem. Het advies is gratis, maar

voor een bezoek moet je een afspraak maken.

Ook het advies van een brandpreventieadviseur

om bij je thuis de brandveiligheid op te

meten, is gratis. Een afspraak maken kan via:

- 09 257 00 10

- PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu

- www.besafe.be/diefstalpreventieadviseur

˙

politiezone assenede-evergem

E 09 257 00 10

PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu

www.evergem.be/politie

www.1dagniet.be

9


cultuur

Evenementen

3…2…1… ACTIE!

Wordt verwacht

in Cinema Westside

Cinema Westside is ondertussen al ruim een jaar met

succes gestart. De films lokken veel nieuwsgierige

bezoekers en zelfs enkele films waren uitverkocht.

Ook in oktober staan er enkele kaskrakers op het

programma. Wist je trouwens dat je bij de reservatie

je plekje in de filmzaal zelf kan kiezen?

Diverse kanalen

Dinsdag 2 oktober

Tully (VS, 2018)

Marlo heeft altijd alles onder controle gehad,

maar nu het gezin een derde kind heeft, wordt

het haar allemaal wat teveel. Wanneer Marlo’s

rijke broer voorstelt om een nanny te betalen

om zich ’s nachts over het kind te ontfermen,

lijkt het een voorstel dat ze onmogelijk kan

weigeren. De beeldschone Tully blijkt bovendien

de beste nachtnanny die elke moeder zich

kan wensen. Marlo komt langzaam weer tot

leven en er ontstaat een intense band tussen

haar en Tully.

Dinsdag 9 oktober:

Figlia Mia (Italië, 2018)

De zomer van Vittoria, tien jaar oud, zal er een

zijn van twee moeders om uit te dagen, te haten,

lief te hebben en te vergeven. Verlegen Vittoria

heeft een hechte band met haar liefhebbende

moeder Tina. Maar hun rustige leven op

Sardinië wordt volledig op zijn kop gezet wanneer

het jonge meisje ontdekt dat het lokale

feestbeest Angelica haar biologische moeder is.

Wanneer Angelica gedwongen wordt om te verhuizen

vanwege financiële problemen, vraagt

ze om Vittoria te mogen ontmoeten.

Dinsdag 16 oktober

Film Fest Gent On Tour

De titel van het Film Fest Gent On Tour concept,

een exclusieve avant-première elke derde dinsdag

van de maand, wordt later bekendgemaakt.

Zondag 21 oktober

Hotel Transsylvanië 3 (VS, 2018)

Dracula heeft het beredruk met het runnen

van een luxe resort in Transsylvanië. Daarom

verrast zijn dochter Mavis hem met een reis

voor de familie op een luxueus cruiseschip. Zo

kunnen ze er tijdens de zomer even tussenuit

knijpen. Alles verloopt goed totdat Dracula verliefd

wordt op Ericka, de kapitein van het schip.

Hij is duidelijk niet op de hoogte dat ze een

afstammeling is van zijn grote vijand Abraham

Van Helsing…

Deze film speelt uitzonderlijk om 15 uur en is

Nederlands gesproken.

WIN

Neem snel een kijkje op pagina 8.

De winnaar van de 'Waar zit Ever'-

wedstrijd wint een filmticket voor een film

naar keuze.

cultuurcentrum evergem

E 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.evergem.be/cultuur

www.cinemawestside.be

Dinsdag 23 oktobeR

Mamma Mia!

Here We Go Again (VS, 2018)

Zing, dans, lach en wordt opnieuw verliefd

met dé feel-good film van afgelopen zomer:

'Mamma Mia! Here We Go Again'. Tien jaar na

het wereldwijde succes van 'Mamma Mia! The

Movie' nodigen we je uit om terug te keren

naar het magische Griekse eiland Kalokairi in

een geheel nieuwe musical gebaseerd op de

liedjes van ABBA. De oude cast keert terug en is

uitgebreid met onder meer Lily James en Cher.

We keren terug in de tijd naar de zomer waarin

een jonge Donna Sheridan drie mannen leert

kennen, ontdekt dat ze zwanger is van een van

hen en in Griekenland een hotelletje opent op

haar eentje. Het verhaal wordt verteld door

Tanya en Rosie, de vriendinnen van Donna, aan

Sophie, Donna's dochter.

Dinsdag 30 oktober

Geen film (herfstvakantie).

Koop een ticket

– Dinsdag

– 20 uur

– Cultuurcentrum Evergem (Weststraat 31)

– 7 euro per film

6 euro (korting voor groepen, -26 jaar)

5 euro (met Vriendenpas)

– www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

Voor het volledige overzicht met uitgebreide

info surf je naar www.cinemawestside.be

Wanneer je een

evenement organiseert,

wil je natuurlijk

dat er veel mensen

aanwezig zijn. Vergeet

daarom niet om

je evenement goed te

promoten.

Promoot

je evenement

Activiteit op website

Iedereen die actief is in Evergem en een activiteit organiseert

die toegankelijk is voor Evergemnaren, kan een

gratis webpagina aanmaken op

www.evergem.be/verenigingengids. Organiseer je

slechts eenmalig een activiteit in Evergem? Dan kan je

deze activiteit toevoegen aan de kalender op de

website via de Uitdatabank. Je geeft je activiteit in

via www.uitdatabank.be en deze verschijnt op meer

dan 500 digitale dragers in Vlaanderen, waaronder

de gemeentelijke website. Alle ingegeven activiteiten

worden verstuurd met de wekelijkse nieuwsbrief.

Je kan je abonneren op de nieuwsbrief via

www.evergem.be/abonnementen.

Wie zijn evenement wil promoten via de pers, kan een

perslijst opvragen bij de Dienst Communicatie via

communicatie@evergem.be.

Aanplak- en aankondigingsborden

In alle Evergemse dorpskernen staan aanplakborden

waarop je affiches kan kleven voor activiteiten die in

Evergem plaatsvinden:

– Belzele: tegenover de kerk

– Doornzele: aan kerkhof

– Ertvelde: aan de parking naast de bibliotheek

– Evergem: aan de kerk

– Kluizen: aan de kerk

– Kerkbrugge-Langerbrugge: aan de kerk

– Rieme: aan de kerk

– Sleidinge: tegenover het gemeentelijk magazijn

(Oostveld 2)

– Wippelgem: rechtover de kerk

Er zijn een aantal spelregels waarmee je best rekening

houdt. Wanneer je deze regels overtreedt, kan je een

GAS-boete krijgen. Meer informatie en de voorwaarden

vind je op de website. Je kan ook zelf tijdelijke aankondigings-

of bewegwijzeringsborden plaatsen langs de

openbare weg. Je vraagt dit aan bij het Evenementenloket.

Wanneer je langs gewestwegen borden wil plaatsen,

sturen de medewerkers van het Evenementenloket

je aanvraag door naar het Agentschap Wegen en

Verkeer. De voorwaarden waaraan de borden moeten

voldoen, staan opgesomd in het politiereglement en

vind je eveneens op de website.

Wie een spandoek, toestel, vlag of iets anders wil

ophangen op de openbare weg, moet hiervoor toestemming

vragen aan het college van burgemeester en

schepenen. Dit doe je eveneens via een evenementaanvraag.

Je dient de aanvraag minstens zestig dagen op

voorhand in.

Reclamewagen

Reclamewagens zijn voertuigen met luidsprekers,

muziek, reclameboodschappen en sirenes die evenementen

aankondigen. Je evenement promoten via

zo’n voertuig is het hele jaar door toegelaten van 8 tot

21 uur. Je vraagt hiervoor wel toestemming aan het

gemeentebestuur via een evenementaanvraag.

˙

evenementenloket

E 09 216 05 21

evenementen@evergem.be

www.evergem.be/evenementen

Abonneer je op de nieuwsbrief

Via de website kan je je abonneren op de nieuwsbrief van

Cultuurcentrum Evergem. Je krijgt alle nieuws rechtstreeks in je

mailbox. Zo blijf je op de hoogte van het laatste culturele nieuws

en krijg je een vooruitblik op de komende voorstellingen.

www.evergem.be/abonnementen

Nog geen locatie voor je evenement?

Gebruik de gemeentelijke infrastructuur

Verenigingen, particulieren en bedrijven kunnen gebruik maken

van de gemeentelijke infrastructuur op een 15-tal locaties in Evergem.

Je kan er evenementen, vergaderingen en andere publiek

toegankelijke activiteiten organiseren.

10 oktober 2018

11


kort

bibliotheek

Winterregeling

Openingsuren

Recyclagepark

Vanaf donderdag 1 november starten

de winteropeningsuren op het Recyclagepark:

– maandag, dinsdag en woensdag

van 13 tot 17 uur

– donderdag en vrijdag van 11 tot 17 uur

– zaterdag van 10 tot 16 uur

Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf donderdag

1 november tot en met donderdag 28 februari.

Het Recyclagepark heeft het havennummer 8004N

en is bereikbaar via het Ovaal van Wippelgem - R4.

Alle informatie over het Recyclagepark vind je op de

website.

˙

milieu

E 09 216 05 55

milieu@evergem.be

www.evergem.be/recyclagepark

Iedereen welkom

Herfstwandeling

en eetfestijn

Verbroederingscommissie

Op 19 oktober 1974 ondertekenden Evergem en

Grossenkneten (Duitsland) een officiële oorkonde.

Die ligt aan de basis van de verbroedering tussen

beide gemeenten. Grossenkneten ligt in het noorden

van Duitsland. Het is hoofdzakelijk een landelijke

gemeente met sterk uitgebouwde landbouw.

Op zaterdag 20 oktober is er een herfstwandeling en

eetfestijn ter gelegenheid van deze verbroedering. Je

kan kiezen tussen een wandeling van 6 of 12 kilometer.

Onderweg is er animatie en een drankje voorzien.

Daarna is er een eetfestijn en een tombola op het

Kasteeldomein van Wippelgem.

Dit jaar is er opnieuw een delegatie uit

Grossenkneten.

Iedereen is welkom, ook verenigingen.

– Zaterdag 20 oktober – start aan Ontmoetingscentrum

De Lieve (Belzeelsestraat 29)

– 20 euro (-12 jaar: 10 euro) / 5 euro (enkel wandeling)

– Meer informatie en inschrijven: Cecile Persyn

(cecilepersyn@hotmail.com, tel. 0474 737 398) of

Ronald Snauwaert (ronald.snauwaert@telenet.be,

tel. 09 357 57 07)

˙

maatschappelijke zaken

E 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be/internationaal

Iets verloren onderweg?

Kom eens kijken bij de verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen worden vaak

door de vinder naar de politie

gebracht. De politie brengt die op haar

beurt naar Administratief Centrum

Evergem. Daar wordt een register bijgehouden.

Je kan er je verloren goederen

ophalen tot zes maanden na het verlies.

Nadien worden ze automatisch eigendom

van de gemeente. In eerste instantie

doe je aangifte van verlies bij de

Lokale Politie. Je geeft dan een gedetailleerde

beschrijving van het voorwerp

˙

gemeentewerken

E 09 216 05 30

gemeentewerken@evergem.be

www.evergem.be/politie

Zomerse fotowedstrijd

En de winnaar is…

Het thema van de fotowedstrijd dit jaar

was ‘Kleurrijk Evergem’. Winnaar van

de wedstrijd en de Fujifilm Instax mini 9 is

Lauren De Baets. Bedankt aan alle deelnemers.

Je kan de inzendingen nog eens bekijken

op de website of op de Facebookpagina.

en eventueel een foto, de originele

verpakking of het serienummer. Als

de eigenaar achterhaald kan worden,

wordt die uiteraard gecontacteerd.

Vaak is dat helaas niet het geval.

Je kan natuurlijk ook aan de medewerkers

in Administratief Centrum

Evergem vragen of je voorwerp

binnengebracht is. Om het terug te

krijgen, moet je een gedetailleerde

beschrijving kunnen geven.

˙

communicatie

E 09 216 05 90

communicatie@evergem.be

www.evergem.be/wedstrijd

De bib verwent

ouderen

De verwendag in de bibliotheken richt

zich dit jaar op ouderen. Je wordt die dag

verwend met activiteiten, koffie en gebak.

Bibliotheek Evergem

Zaterdag 13 oktober

Vanaf 10 uur:

– Bibliotheekintroductie

70-plussers, hulpbehoevenden, residentiële

en ambulante ouderen kunnen kennismaken

met de collectie en werking van de bibliotheek

bij een kopje koffie en gebak.

Vanaf 11 uur:

– Voorstelling EHBD-koffers

(Eerste Hulp Bij Dementie) en activiteitenmateriaal

voor (licht-)dementerenden.

De bib stelt de aangepaste collectie voor dementerenden,

hun familie en mantelzorgers

voor.

Tussen 14 en 16 uur

– De schat van je leven

Vertel een verhaal of laat je interviewen door

je (achter)kleinkind. Aan de hand van onder

meer foto’s maken we een digitaal verhaal.

Vertel een verhaal over je wijk, verleden, familie,

hobby’s, beroep, …

Denk vooraf zeker al na welk verhaal je

graag wil vertellen. Breng ook wat foto’s of

illustraties mee. Eén team bestaat uit (over)

grootouder(s) en kind(eren) van 10 tot 12 jaar.

Inschrijven via één van de bibliotheken.

hoe haal je meer uit een boek?

lezing lidewijde paris

Boeken zitten vol stille signalen, maar hoe herken je die? En wat

bedoelt een schrijver ermee? Lidewijde Paris laat zien hoe literatuur

werkt en waarom het zo werkt, om zo het plezier van het

lezen te vergroten. Ze brengt een levendige rollercoaster aan

informatie en inzichten: van filmpjes, naar schilderijen, posters

Tussen 14.30 en 16 uur

– Geurzakjes maken

Kinderen (vanaf 8 jaar) gaan samen met

ouderen aan de slag om geurzakjes te maken.

Zo kunnen ouderen en licht-dementerende

in woonzorgcentra reminisceren (verwerkte

herinneringen bewust terug ophalen) door

middel van geurzakjes. Heb je thuis nog gedroogde

kruiden of zeepvlokken om geurzakjes

te vullen? Breng ze dan zeker mee.

Inschrijven via één van de bibliotheken.

˙

bibliotheek

E 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

en advertenties. Lidewijde Paris is schrijver,

presentator, interviewer en recensent.

– Woensdag 10 oktober

– 20 uur

– 8 euro (drankje inbegrepen)

– Bibliotheek Evergem

– Inschrijven via www.evergem.be/vrijetijdsloket

of de bibliotheek

Doorlopend

– Filmpjes van Debbaut

– Tentoonstelling ‘Beleven’ van fotograaf Bert

Potvliege. Bert toont 18 foto’s van bejaarde

mensen die verblijven in woonzorgcentrum

Veilige Have in Aalter. De tentoonstelling is

te bewonderen van woensdag 19 september

tot en met woensdag 16 oktober tijdens de

openingsuren van de bibliotheek in Evergem.

Bibliotheek Ertvelde

Donderdag 11 oktober van 10 tot 12 uur

Er is een bibliotheekintroductie voor senioren

(70-plussers, hulpbehoevenden, residentiële en

ambulante ouderen, …). Je maakt kennis met

de collectie en de werking van de bibliotheek.

Aansluitend lezen enkele kinderen verhalen

voor. Tussendoor geniet je van een kop koffie en

een stuk taart.

Bibliotheek Sleidinge

Vrijdag 12 oktober van 10 tot 12 uur

Er is een bibliotheekintroductie voor senioren

(70-plussers, hulpbehoevenden, residentiële en

ambulante ouderen, …). Je maakt kennis met

de collectie en de werking van de bibliotheek.

Tussendoor geniet je van een kop koffie en een

stuk taart.

12 oktober 2018

13


kaLender | oktober

WWW.EVERGEm.BE/kALEndER

WWW.EVERGEm.BE/kALEndER

oktober | kaLender

1 maandag

jaarmarkt Sleidinge

markt en prijskamp stamboekvee,

8 tot 12 uur, gratis, Wilfried martensplein

(kermis), sleidinge-dorp (marktkramen),

meersstraat (ponyritten) en oostveld

(veeprijskamp)

info maatschappelijk zaken / tel. 09 216 05 20

2 dinsdag

praatcafé dementie

Een deskundige licht het thema ‘omgaan

met een persoon met dementie’ toe en

maakt dementie bespreekbaar, 14 tot 16

uur, gratis, Lokaal dienstencentrum Het

Hoeksken, inschrijven kan tot dinsdag 25

september via ldchoeksken@evergem.be of

tel. 09 269 76 10

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

4 donderdag

Sport 4 specials

Zie pagina 8.

info sport / tel. 09 218 58 09

test elektronische sirenes

Luide test, diverse locaties,

tussen 11.45 en 13.15 uur

info noodplanning / tel. 09 216 05 28

han Solo – jubilee

Humor, 20 uur, 16 euro (basisprijs), cultuurcentrum

Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

6 zaterdag

voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

van 10.30 tot 11.30 uur, Bibliotheek sleidinge

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

demonstratie kringlooptuinieren

informatie over kringlooptuinieren en

thuiscomposteren, gratis, 10 tot 11.30 uur,

Recyclagepark

info milieu / tel. 09 216 05 55

compagnie cecilia – heilig hart

theatervoorstelling, 20 uur, 20 euro

(basisprijs), cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

verkiezingsdebat jeugdraad i.s.m. oemtata

politiek debat naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen,

20 uur, gratis, oemtata

info jeugd / tel. 09 218 81 71

7 zondag

Forever amy

muziek, 20 uur, 26 euro (basisprijs),

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

8 maandag

expo: Lodewijk de decker – Street vibrance

Fotografiecircuit, tot 8 november, gratis,

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

zitdag voor pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen, 13.30 tot

14.30 uur (zelfstandigen), 13.30 tot 15.30 uur

(werknemers), gratis, Lokaal dienstencentrum

Het Hoeksken (Hoeksken 29a)

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

10 woensdag

Lezing: ‘hoe haal je meer uit een boek?’

Zie pagina 13.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

11 donderdag

zitdag Sociale woningen

informatie door sociale huisvestingsmaatschappijen,

8.30 tot 11 uur,

Administratief centrum sleidinge

info sociale dienst / tel. 09 358 77 70

ocmw-raad

Administratief centrum sleidinge, 19 uur,

raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

wouter deprez – Levend en vers

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

Samen klassieke muziek beluisteren

samen muziek beluisteren en bespreken,

14 uur, 4 euro, Lokaal dienstencentrum

Het Hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken /

tel. 09 269 76 10

12 vrijdag

zitdag Fod Sociale zekerheid

Zitdag voor mensen met een beperking,

13.30 tot 15.30 uur, gratis, Lokaal dienstencentrum

Het Hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken /

tel. 09 269 76 10

wouter deprez – Levend en vers

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

dorpskermis kerkbrugge-Langerbrugge

kerkbrugge-Langerbrugge, randanimatie

door het kermiscomité, tot 15 oktober

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

13 zaterdag

verwendag in de bibliotheek

Zie pagina 13.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

14 zondag

Lokale en provinciale verkiezingen

Zie middenkatern.

info burgerzaken / tel. 09 216 05 10

18 donderdag

komen Lezen

samen verhalen voorlezen en beluisteren,

gratis, 14 tot 15.30 uur, ontmoetingscentrum

ter Gulden celle

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

komen Lezen

samen verhalen voorlezen en beluisteren,

gratis, 14 tot 15.30 uur, Bibliotheek sleidinge

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

gemeenteraadscommissie

Administratief centrum Evergem, 19.30 uur,

raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

19 vrijdag

dag van de jeugdbeweging

Zie pagina 3.

info jeugd / tel. 09 218 81 71

peuterkijkdag gemeentelijke basisscholen

maak kennis met de gemeentelijke

basisscholen in Evergem, Belzele, sleidinge

en Wippelgem, 16 tot 18.30 uur

(sleidinge: 13 tot 15 uur), gratis

info scholengemeenschap gemeentelijke

basisscholen / tel. 09 253 86 82

wandelplus in maria-aalter

Vertrek om 13 uur aan Lokaal dienstencentrum

(Hoeksken 29/A) of om 13.45 uur

aan stratem 77, 9880 Aalter, 5,2 kilometer,

10 euro (lidgeld voor 1 jaar)

info lokaal dienstencentrum het hoeksken /

tel. 09 269 76 10

20 zaterdag

dag van de kringwinkel

Groot aanbod van spullen, 10 tot 17 uur,

gratis, kringwinkel Ateljee Evergem

(Hooiwege 40)

info milieu / tel. 09 216 05 55

coderdojo

programmeren voor jongeren, gratis,

8 tot 12 jaar, 9.30 tot 12 uur, Bibliotheek Evergem,

inschrijven via www.eventbrite.com

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

peuterkijkdag gemeentelijke basisschool

Sleidinge

maak kennis met de Gemeentelijke

Basisschool in sleidinge, 10 tot 12 uur, gratis

info scholengemeenschap gemeentelijke

basisscholen / tel. 09 253 86 82

nacht van de duisternis

We brengen de lichtvervuiling onder de

aandacht, want deze nacht wordt in alle

dorpskernen een deel van de openbare

verlichting gedoofd,

www.nachtvandeduisternis.be

info milieu / tel. 09 216 05 55

herfstwandeling verbroederingscommissie

Zie pagina 12.

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

21 zondag

evergem loopt

Zie pagina 8.

info sport / tel. 09 218 58 09

24 woensdag

zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand, Administratief

centrum sleidinge, 14 tot 16.30 uur,

telefonisch een afspraak maken

info sociale dienst / tel. 09 358 77 70

Leesclub byblios ii

Bespreking van dode zielen (nikolaj Vasiljevitsj

Gogol), 20 tot 22 uur, gratis, Bibliotheek

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

25 donderdag

gemeenteraad

Administratief centrum Gemeentehuis,

19.30 uur, raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

portland

muziek, 20 uur, 15 euro (basisprijs),

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

26 vrijdag

1 dag niet

Zie pagina 9.

info politiezone assenede-evergem /

tel. 09 257 00 10

27 zaterdag

workshop stopmotion: woord in beeld

creatie van een filmgedicht met animatie,

vanaf 6 jaar, 9.30 tot 12 uur, 2,50 euro,

Bibliotheek Evergem, inschrijven via

www.evergem.be/vrijetijdsloket

of in een van de bibliotheken

info bibliotheek / tel. 09 216 89 300

vierdezaterdagwandeling

Wandelen in het Heidebos en langs Zuidlede,

12 euro, vertrek om 12.30 uur (Wilfried

martensplein), 12.40 uur (Reibroekstraat,

bushalte school), 12.50 uur (bushalte moleneinde),

13 uur (Lindenlaan, school)

info sport / tel. 09 218 58 09

tall tales acrobatics – Langs

circustheater, 19 uur, 10 euro (basistarief),

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

29 maandag

Leesclub byblios i

Bespreking van Een klein leven

(Hanya Yanagihara),14.30 tot 16.30 uur,

gratis, Bibliotheek

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

1000 botten en geraamten

Verkleed je voor Halloween en dan luisteren

we samen naar het verhaal ‘1000 botten en

geraamten’. Aansluitend kan je knutselen,

14 tot 16 uur, gratis, 6 tot 9 jaar, Bibliotheek

Evergem, inschrijven via de bibliotheek

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

31 woensdag

halloweenspelavond

spelplezier, vanaf 10 jaar, 17 tot 20 uur,

gratis, sportcentrum Hoge Wal

info sport / tel. 09 218 58 09

BELANGRIJKE DATA

– Wintertijd: zondag 28 oktober

– Winterregeling recyclagepark:

vanaf 1 november

– ophaling tuin- en snoeiafval:

maandag 22 oktober tot en met

vrijdag 26 oktober

– herfstvakantie: maandag 29 oktober

tot en met vrijdag 2 november

– jef-activiteiten: vanaf maandag 29 oktober

CINEMA

wESTSIDE

– 2 oktober: Tully (VS, 2018)

– 9 oktober: Figlia Mia (Italië, 2018)

– 16 oktober: Film Fest Gent On Tour

– 21 oktober:

Hotel Transsylvanië 3 (VS, 2018) – 15 uur

– 23 oktober:

Mamma Mia! Here We Go Again (VS, 2018)

20 uur, tenzij anders vermeld.

Tickets 7/5 euro via

www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

SLuITINGSDAGEN

Alle gemeentediensten zijn gesloten op

donderdag 1 november, vrijdag 2 november

en zondag 11 november.

uitZonderingen

- sporthal evergem-centrum:

2 november open vanaf 13 uur

- sportcentrum hoge Wal:

wel open op 2 november

- Zwembad: geen 50+-zwemmen

op maandag 29 oktober, 2 november open

volgens vakantieregeling

KALENDER

Post je activiteit in de online kalender:

www.uitDatabanK.be

vORMING

alle activiteiten

en prijzen vormingen in het najaar op

WWW.evergem.be/vorming

14 oktober 2018

15


WAT MET DE BLADEREN?

bladeren van straatbomen kan je gemakkelijk

verzamelen in een bladkorf die je op het

openbaar domein zet. De Groendienst maakt de

bladkorven zo snel mogelijk leeg (niet op privédomein

en niet in straten zonder straatbomen).

– Maak zelf een bladkorf met draad.

– Maak de korf niet vast, hij moet gemakkelijk

te verplaatsen zijn.

– Plaats de korf zo dicht mogelijk aan de straat,

maar wel veilig voor de weggebruikers.

– Vul ze met bladeren en vruchten van

straatbomen. Geen tuinafval en groenten- of

fruitresten.

geeF een seintje

– als je een nieuwe bladkorf plaatst

(opname in ophaalronde)

– als je bladkorf vol is

– als de vruchten van de bomen vallen

(mag je ook zelf verzamelen)

˙

gemeentewerken

E 09 216 05 30

gemeentewerken@evergem.be

www.evergem.be/bladkorf

More magazines by this user
Similar magazines