LR_Helperbel_3

wijkhelpman

helperbel

• Herinneringen Helpman-Oost

• Podium Zuid

• Ecologische tuin

2018

3


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Sloop verpleegstersflat voormalig Rooms Katholiek Ziekenhuis 4

Nieuws van het wijkcomité

Bezoek website 6

Nieuws van de gemeente

Week van de democratie 7

Station Groningen Europapark 9

Activiteiten in de wijk

Podium Zuid geeft winters vervolg aan Sterrebos live 21

Ecologische tuin 29

Cursussen intuïtief ontwikkelen 33

Andere tijden

De vakman en de ondernemer 14

Herinneringen aan Helpman Oost, 1945 – 1950 22

Column

Bij ons in het dorp 10

4 14

33

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal.

Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren.

Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2018 3


Foto: Harm Draaijer

4


Wijk in beeld

Na bijna 60 jaar ging de sloopkogel in de

verpleegstersflat van het voormalige Rooms

Katholiek Ziekenhuis. De flat aan de Van

Houtenlaan, waarin eerst verpleegsters in

opleiding gehuisvest waren, een asielzoekerscentrum

en daarna inter nationale

studenten, maakt plaats voor nieuwe

appartementen.

Helperbel nr. 3, september 2018 5


Nieuws van het Wijkcomité

In onderstaand overzicht cijfers die het bezoek van de website van het Wijkcomité

Helpman weergeven. De pieken die te zien zijn liggen rond de sterrebos-concerten.

wijk helpman

Interessant zijn de bezoekers uit Amerika (Ashburn) en Engeland (Clifton).

Alle websitegegevens

Doelgroepoverzicht

GA NAAR RAPPORT

Alle gebruikers

100,00% Gebruikers

1 jul. 2017 - 12 jul. 2018

Overzicht

200

Nieuwe gebruikers

100

oktober 2017 januari 2018 april 2018 juli 2018

Gebruikers

3.981

Nieuwe gebruikers

3.912

Sessies

5.479

New Visitor

16,2%

Returning Visitor

Aantal sessies per gebruiker

1,38

Paginaweergaven

15.270

Pagina's/sessie

2,79

83,8%

Gem. sessieduur

00:01:40

Bouncepercentage

54,55%

Plaats Gebruikers % Gebruikers

1. Groningen 2.284 54,94%

2. Amsterdam 390 9,38%

3. Haren 93 2,24%

4. Assen 58 1,40%

5. Clifton 55 1,32%

6. Ashburn 54 1,30%

7. Bedum 49 1,18%

8. Hoogezand 49 1,18%

9. Rotterdam 49 1,18%

10. Roden 47 1,13%

6

© 2018 Google


Nieuws van de gemeente

Week van de Democratie als aanloop naar

verkiezingen 21 november

Van 14 tot en met 21 november staan de

gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

een week lang in het teken van democratie.

Op vrijdag 16 november is de Landelijke

Dag van de Democratie en op woensdag

21 november zijn de verkiezingen voor de

gemeenteraad van de nieuwe gemeente

Groningen, na de herindeling. Redenen om

in de Week van de Democratie te laten zien

dat het belangrijk is om te gaan stemmen.

Daarnaast laat de week zien dat democratie

meer is dan stemmen en dat je ook op

andere manieren actief en betrokken kan

zijn. De Week van de Democratie is een

nieuw en uniek initiatief in Nederland om

bewoners van Groningen, Haren en Ten

Boer te stimuleren om te gaan stemmen op

21 november.

Inkijkje programma

In alle drie gemeenten worden activiteiten

georganiseerd die met democratie te

maken hebben. Er is aandacht voor de

experimenten met zeggenschap in de wijk

zoals Wijkdeal De Wijert en de Coöperatieve

Wijkraad Oosterpark. In het Stadhuis van

Groningen speelt theater Matzer een

voorstelling die aanzet tot denken over je

eigen betrokkenheid en politieke vernieuwing.

De Stadsschouwburg komt met een

vervolg op ‘De wijk de wereld’. Wetenschappers

van de Rijksuniversiteit Groningen

geven hun kijk op de stand van de lokale

democratie. Het Groninger Forum organiseert

een debat met journalisten over

persvrijheid en democratie. Wat doet

nepnieuws met de samenleving en hoe

beïnvloedt dat de onafhankelijke controle

van de macht? Daarnaast komt het

Groninger Forum met een lijsttrekkersdebat

op maandag 19 november en de uitslagenavond

op 21 november. Ook in Haren en Ten

Boer zullen verkiezingsavonden worden

georganiseerd.

Pannenkoeken

Voor kinderen, jongeren en ‘first time-voters’

zijn er leuke activiteiten over democratie.

Op het Stadhuis en in de gemeentehuizen

van Haren en Ten Boer kunnen leerlingen

van groep 7 en 8 het spel Democracity

spelen. In het programma is ruimte voor de

kinderburgemeester, de kinderraad en de

jongerenombudsman. Op locaties voor

naschoolse opvang van de SKSG is aandacht

voor democratie zoals met de vraag: eten

we pannenkoeken of wortels vandaag? En is

dat alleen een kwestie van de meeste

stemmen gelden? Vanuit het Child Press

Center verslaan kinderen elke dag de vele

activiteiten van de Week van de Democratie.

Uitnodiging

Tijdens de Week van de Democratie kunnen

organisaties en bewoners activiteiten

organiseren die gelinkt zijn aan democratie.

De gemeente faciliteert het podium en de

communicatie. Mensen die willen meedoen

en die een bijdrage willen leveren, kunnen

zich aanmelden bij weekvandedemocratie@

groningen.nl.

Meer informatie staat op de website

gemeente.groningen.nl/week-van-de-democratie.

Helperbel nr. 3, september 2018 7


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

iedereen.

Cursussen op maat

Privéles of bijna.

Groningen Zuid

Blokken van 10 lessen.

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

8


Nieuws van de gemeente

Station Groningen Europapark

Station Groningen Europapark wordt uitgebreid met een extra spoor en een zijperron. Met

de bouw van het station in 2012 is hiervoor al extra ruimte gereserveerd.

Uitbreiding Europapark

Aan de kant van de Helperzoom wordt een extra zijperron gebouwd. Dit perron is nodig

omdat treinen uit Leeuwarden, Delfzijl en Roodschool in de toekomst doorrijden naar

station Groningen Europapark.

Aanleg vierde spoor

Doordat er meer treinen rijden naar station Groningen Europapark, moet er een vierde

spoor komen tussen station Groningen en station Groningen Europapark.

Keervoorziening

Doordat de treinen vanuit Leeuwarden straks doorrijden naar station Groningen Europapark

en verder. Deze treinen moeten kunnen keren. Daarom komt er een keervoorziening.

Planning

De uitbreiding van station Groningen Europapark start naar verwachting in 2019. Het extra

perron is waarschijnlijk in 2020 klaar.

Helperbel nr. 3, september 2018 9


Column

BIJ ONS IN HET DORP

Jarenlang hebben een stel politieke hobbyisten uit Haren gevochten om te voorkomen dat

‘hun’ dorpje en gemeente opgeslorpt zouden worden door dat immer maar voortwoekerende

gedrocht: de stad en gemeente Groningen. Belangrijk argument tegen de opslorping:

Groningen zou de ruimte tussen stad en dorp direct volbouwen. Zoals wel vaker in de

politiek was overdreven beeldvorming daarbij belangrijker en doorslaggevender dan de

harde werkelijkheid. Want wie al jarenlang regelmatig tussen stad en dorp fietste zag dat

juist Haren steeds meer groengebied richting Groningen aan het volbouwen was. Vanuit de

stad was geen bouwactiviteit richting Haren waar te nemen. En nog steeds niet.

Uiteraard waren er meerdere uitgesproken en onuitgesproken argumenten. Vooral die

onuitgesproken argumenten zijn interessant, want meestal zijn ze politiek incorrect. Ze zijn

vaak gebaseerd op een gevoel van bijzonderheid en positieve geduide eigenheid en

natuurlijk op de angst voor het vreemde en de toekomst. De kranten staan dagelijks weer

bol van dit soort zelfverkozen neigingen tot isolement.

Toen het toenmalige dorp Helpman in alweer een ver verleden bij de stad werd gevoegd,

zorgde dat - volgens mij - nauwelijks of niet tot grote bezwaren. Natuurlijk, Helpman is en

was Haren niet. Hier weet men dat Helpman haar groei en bloei aan de stad te danken

heeft. En dat is nog steeds zo. Maar niks menselijks is ook de inwoners van Helpman

vreemd. Sommige kunnen dan ook uitgebreid stechelen over of je je als inwoner van dit

woongebied Helpenaar of Helpernees moet noemen. Of over de vraag of je überhaupt

recht hebt op een van deze twee benamingen! Ook zijn er nog genoeg hier woonachtige

mensen te vinden die zeggen dat ze naar ‘het dorp’ gaan als ze vanuit het centrum van de

stad richting Helpman gaan. Sluimert ook hier een verlangen naar iets overzichtelijks,

herkenbaars en eigens? Isolement?

In dat verlangen wordt de komende jaren voorzien door een ‘onverwachte’ gebeurtenis: het

direct al na de start dramatisch falen van de ombouw van de Ring Zuid! Wat allerlei

burger initiatieven niet voor elkaar kregen, lukte prima door politiek en bestuurlijk falen op

diverse niveaus gecombineerd met het financieel opportunisme en de gebrekkige inzichten

van een ad hoc bouwconsortium. Het project dat eindelijk die ‘Berlijnse Muur’ tussen

Helpman en rest van de stad zou slechten en vervangen door plantsoenachtige, utopische

omgevingen op ‘deksels’ boven een tunnel, sluit ons woongebied juist voor vele jaren van de

stad af.

10


Tekst: Hero Helpman

Wanneer dit project opgeleverd gaat worden, durft niemand te zeggen. Hierdoor is het niet

uitgesloten dat het grootste gedeelte van Helpman continue door files in het noorden op

de A7/N7 (de Ring Zuid) en in het westen door de A28 en in het oosten door een nog niet

gerealiseerde tunnel naar de Helperzoom grotendeels afgesloten raakt. En als die tunnel

klaar is zullen door toenemend sluipverkeer in het zuiden de Ketwich Verschuurlaan en de

Goeman Borgesiuslaan onneembare hindernissen worden. Tel daar nog even de ophanden

zijnde werkzaamheden in het stationsgebied en die voor de tunnel in de Paterswoldseweg

bij op. En je ziet: we verkeren in Helpman straks in een isolement waarvan de Harenaren

alleen maar durven dromen!

Hero Helpman

Helperbel nr. 3, september 2018 11


Service

Uitstroom Beschermd

Wonen en Opvang in de

buurt: ideeën gezocht

In de provincie Groningen vindt een uniek

project plaats: de hele provincie wordt

uitgedaagd mee te denken over passende

oplossingen voor de uitstroom van Beschermd

Wonen en Opvang naar de buurt.

Iedereen - particulieren, ondernemingen of

(ex-)werknemers van een bedrijf - kan zich

aanmelden. De indieners worden ondersteund

door een team van ervaringsdeskundigen

en professionals. Het doel is van de

ideeën voorstellen te maken die voldoen

aan vijf criteria, zodat de ideeën daadwerkelijk

uitgevoerd kunnen worden. De indieners

kunnen, afhankelijk van de kwaliteit van

hun voorstel, rekenen op 50% medefinanciering

tot een maximum van e 15.000,-.

Toenemende uitstroom

De challenge komt voort uit de toenemende

uitstroom van Beschermd Wonen en

Opvang naar de buurt. Deze mensen

hebben vaak een klein sociaal netwerk,

maar moeten wel zelfstandig gaan wonen.

Uit de praktijk blijkt dat zij met een beetje

hulp van buurtgenoten een rol kunnen

innemen binnen de maatschappij die hen

zelfvertrouwen en waardering geeft. De

ingezonden ideeën moeten een oplossing

bieden op korte en lange termijn, zodat

deze mensen kunnen deelnemen aan de

maatschappij en minder snel professionele

hulp inschakelen.

Criteria

De vijf criteria vormen de graadmeter voor

het beoordelen van de definitieve voorstellen.

Deze zijn impact, draagvlak, ondernemend,

schaalbaar en nieuw. Het doel is

uiteindelijk financieel zelfvoorzienende

langetermijn oplossingen te vinden voor

mensen die weer zelfstandig gaan wonen in

de buurt. Het project is geïnitieerd door de

samenwerkende gemeenten in de provincie

Groningen en wordt uitgevoerd door Buro

Bries samen met centrumgemeente Groningen.

Meer informatie en inspirerende voorbeelden

staan op www:welkomindebuurt.gr.

12


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

Helperbel NIEUWE nr. 3, september TANDARTSPRAKTIJK 2018 VOOR:

13


Andere tijden

De vakman en

de ondernemer

Op het perceel tussen de Verlengde Hereweg, Esserweg, Kamplaan en Hondsruglaan stond

ooit het woonhuis De Kamp. De familie Quintus verkocht het in 1921 aan de gemeente

Groningen. De gemeente was in eerste instantie van plan het huis af te breken en het

terrein in te richten als begraafplaats en niet als bouwkavels, omdat de verwachting was

die niet op korte termijn te kunnen slijten.

Begin februari 1923 was de gemeente nog niet begonnen met het slopen van het huis en

meldt zich ene heer George Sperber, geboren Duitser. Hij heeft grootse plannen en wil het

pand huren en verbouwen tot café-restaurant en theehuis.

George Sperber legt bij Burgemeester en Wethouders zijn voorstel en wensen op tafel. Na

een korte onderhandeling komen de partijen tot een definitief plan en legt B en W het voor

aan de gemeenteraad.

Het voorstel ‘tot verhuring’

Sperber huurt het pand en de grond voor de tijd van zes jaar, ingaande op 1 mei 1923. De

huur zal in het eerste jaar ƒ 3.500,- bedragen en wordt jaarlijks verhoogd tot maximaal

ƒ 5.000,- per jaar.

De verbouwing van het huis en de aanleg van de tuin komen voor rekening van de huurder,

evenals het onderhoud ervan gedurende de gehele huurperiode. De kosten voor het

aanbrengen van de nodige installaties voor elektrisch licht en waterleiding zijn ook voor de

huurder.

Omdat dit een behoorlijke aanslag op zijn liquide middelen is en er nog geld moet overblijven

voor de inrichting van het café-restaurant, laat Sperber het recht van koop in de

overeenkomst opnemen. Als hij van zijn recht van koop gebruikmaakt, zal de koopsom

ƒ 75.000,- bedragen. In de gemeenteraad wordt het verzoek besproken.

14


Tekst en foto’s: Jan Rasterhoff

Woonhuis De Kamp

Een aantal gemeenteraadsleden hebben zo

hun bedenkingen bij het voorstel van B en

W. Raadslid Hendriksen merkt op, dat het

punt volkshuisvesting is vergeten: het

landgoed is toch in 1921 ook met het oog

daarop gekocht. Hij vraagt hoe B en W de

nodige waarborgen voor een behoorlijke

exploitatie denken te krijgen. Het aanbod is

mooi, maar als de exploitatie mislukt, wat

dan? De gemeente Groningen zit dan

samen met het nog niet verhuurde

Boschhuis in Ter Apel (!) in zijn maag met

twee onverhuurde horecagelegenheden…

De wethouder stelt de raad gerust, heeft vertrouwen in de huurder. Bovendien zal er een

solide borgsom voor de nakoming van de overeenkomst worden opgesteld. Raadslid Van

Geuns steunt het voorstel van B en W, ook omdat hij ‘de bewuste plek voor een gelegenheid

om te poozen aanlokkelijk vindt’. Al met al gaat de raad akkoord en op 17 februari 1923 gaat

Sperber aan de slag.

Van himmelhoch jauchzend, zum Tobe betrübt

Voor het gebouw wordt een terras van 1.500 m2 aangebracht met daaromheen gazons en

bloemenperken. Het hele huis en het terras worden elektrisch verlicht met op het terras

grote booglampen. Aan de voorzijde komt een koffiekamer met openslaande deuren die

toegang geven tot de tuin. Aan de stadskant komt een brede oprijlaan met ruime parkeergelegenheid

voor auto’s, rijtuigen en fietsen. Verder komt er een kinderspeeltuin en worden

tennisbanen aangelegd.

Op 1 mei 1923 hoopt Sperber het theehuis te openen met een serie grote concerten. In het

Dagblad van het Noorden verschijnt een artikel over de opening op 5 mei... Tussen de regels

door blijkt dat alle voorgenomen bouwplannen dan nog niet gerealiseerd zijn. En tot

overmaat van ramp moet de opening wegens slecht weer wéér worden uitgesteld.

In augustus meldt een Haagse krant dat het zo gezellig zit ‘Op de Kamp, waar elke middag

een concertensemble een mooi programma ten gehore brengt en ook aan de kleinsten is

gedacht, er is elke middag poppenkast.’ De schrijver verbaast zich: ‘bij een stad die de

100.000 inwoners nadert moet zo’n uitspanningsoord elken dag propvol zijn’. Hieruit blijkt

al, denk ik, dat Sperber ondanks al zijn inspanningen om publiek te trekken de exploitatie

met moeite rond krijgt.

Helperbel nr. 3, september 2018 15


Andere tijden

Begin 1925 gaat De Kamp failliet. George

Sperber is na het faillissement van De

Kamp vertrokken, of gevlucht voor de

schuldeisers, naar Amsterdam, Den Haag

en via Breda is hij uiteindelijk in Antwerpen

terechtgekomen, waar het spoor wat mij

betreft doodloopt…

Na het faillissement probeert een nieuwe

eigenaar nog een doorstart te maken,

uiteindelijk ook zonder succes.

De Kamp wordt in februari 1933 gesloopt

en het terrein alsnog opgesplitst in diverse Theehuis De Kamp

bouwkavels. Het eerste huis dat verschijnt, is

het witte huis op de hoek van Esserweg en

Verlengde Hereweg. De begraafplaats Esserveld is er, uiteindelijk op een plek in de buurt,

ook gekomen.

‘Eersteklas vakman’

George Sperber was afkomstig uit Beieren. Hoe en waarom hij in Groningen is terechtgekomen,

kan ik helaas niet achterhalen. Hij begon er als ober en werkte zich op tot gerant in

Hotel Restaurant Frigge en de bijbehorende bioscoop en theater Luxor aan de Herestraat. In

Luxor organiseerde hij dansavonden en cabaretvoorstellingen. In mei 1918 beschreef

Dagblad van het Noorden in de tearoom en de wintertuin ‘vroolijke piano- en vioolmuziek

waar in een keurig ingericht zaaltje de dames hun geliefde “Luxor ijs” lepelen en de heeren

hun “Luxor”-bowl, American-drinks of ander consumptie nuttigen’.

Sperber was een enthousiaste en ondernemende horecaman. Dit blijkt ook uit het feit dat

hij in 1919 als eigenaar het restaurant Trianon met de daaraan verbonden American Bar aan

de Grote Markt opende. Het Dagblad van het Noorden schreef wederom lovend over

‘Sperber die in zijn vorig emplooi als gerant hier ter stede reeds getoond heeft een eerste

klas vakman te zijn, ook op het gebied van het fabriceren van American drinks. Hier zullen

de dames zich thuis gevoelen onder het genot van een kopje thee, ‘n sorbet of iets dergelijks

met gebak uit eigen banketbakkerij’.

Helaas wordt De Kamp zijn Waterloo…

16


Service

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van

Mesdag bezoeken?

Op zaterdag 24 november 2018 is het voor buurtbewoners mogelijk Forensisch

Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag te bezoeken.

Tijdens het bezoek geven we u informatie over het reilen en zeilen binnen de Mesdag, krijgt

u een rondleiding en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Kortom: u

krijgt een beter beeld van de gang van zaken aan de andere kant van de muren.

Het bezoek is gepland van 9.00u tot 12.00u. De minimumleeftijd is 18 jaar en er kunnen

maximaal 50 mensen deelnemen aan het bezoek. Let op: de rondleiding is helaas niet

toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

Geïnteresseerd?

Dan kunt u zich t/m maandag 12 november 2018 aanmelden via de mail: info@fpcvanmesdag.nl

Van tevoren laten wij u weten of u al dan niet kunt deelnemen aan het bezoek. Mocht u

meer mensen tegelijkertijd aanmelden, dan ook graag deze namen vermelden.

Meer informatie over FPC Dr. S. van Mesdag vindt u op: www.vanmesdag.nl

Huisarts Karel Schuit

Op vrijdag 21 september heeft huisarts Karel Schuit zijn huisartsenpraktijk aan de Haydnlaan

42, na 33 jaar praktiseren, overgedragen aan Huisarts Fons Prins. Hiermee komt na

twee generaties Schuit en een periode van 67 jaar een einde aan huisartsgeneeskunde in

Helpman door familie Schuit. Beide zonen van Karel zijn wel arts geworden, de oudste als

huisarts in Australië, de jongste werkt als internist in Amsterdam.

Helperbel nr. 3, september 2018 17


DE KOFFIE STAAT KLAAR! • DE KOFFIE STAAT KLAAR! •

DAG VAN DE VALPREVENTIE

Dinsdag 2 oktober 2018 | 9.30 – 12.00 uur

ZINN locatie De Brink

|

Helper Brink 59, Groningen

Tijd nodig om bij de deur te komen?

Duizelig bij het opstaan?

Kom gratis en zonder afspraak langs!

Bij de fysiotherapeut, de ergotherapeut

en de opticien. U kunt ook uw rollator

laten checken.

Gezondhe-

Gezondheidszorg

dé specialist voor ouderen

050 585 2000

zinngezondheidszorg.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

18


Service

Handige vrijwilligers gezocht

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Of een broodrooster die niet meer

werkt? Met een wollen trui waar een gaatje in zit? Weggooien? Mooi niet! Je gaat ermee

naar het Repair Café.

In Helpman zijn de voorbereidingen voor het starten van een Repair Café in volle gang. We

hebben al een paar enthousiaste vrijwilligers, en zoeken hier nog meer vrijwilligers bij!

Voor de start van het Repair Café zijn we nog op zoek naar handige vrijwilligers, die enige

deskundigheid hebben op het gebied van repareren. Om samen de handen uit de mouwen

te steken. Gezocht wordt naar mensen die kleding, meubels, elektrische apparaten,

speelgoed etc. kunnen helpen repareren. De naam Repair Café zegt het al, naast het

repareren is ook de ontmoeting belangrijk.

Het is de bedoeling om eens per week open te zijn: de tijd kunnen we samen bepalen.

Mocht je eens per maand/twee weken/week zin hebben om te helpen, of ken je iemand in

de buurt van Helpman die dit graag zou willen doen? Geef ze dan deze tip.

Informatie over Repair Café https://repaircafe.org/

Aan de Helperwestsingel 31/4

Voor meer informatie:

Mail naar noabergoud@lentis.nl of bel 06-21994566 (Sarah) / 06-23918127 (Geeske)

Helperbel nr. 3, september 2018 19


levensgemak

voor aandacht en energie

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

20


Tekst: Onno Hefti

Activiteiten in de wijk

Podium Zuid geeft winters vervolg aan Sterrebos live

Bij het verschijnen van deze Helperbel zijn

inmiddels de eerste twee gratis edities van

het nieuwe muziekevenement Podium Zuid

Live op twee zondagmiddagen in oktober

en november in de BSV Helpman aan de

Groenesteinlaan achter de rug.

Initiatief

De initiatiefnemers, een groep vrijwilligers

onder de paraplu van het wijkcomité

Helpman/Coendersborg, vonden het

jammer dat Sterrebos Live na september

stopt en dat er in Groningen Zuid op

muziekgebied in het winterseizoen weinig

tot niets meer gebeurt.

De vrijwilligers wisten in korte tijd een

bescheiden budget voor het organiseren van

concerten van Podium Zuid Live bij elkaar te

krijgen aan de hand van subsidies en sponsors.

Try-outs

De edities van oktober en november kunnen

worden gezien als try-outs voor de nog

geplande zondagen in januari, februari,

maart en april, waarna Sterrebos Live het

stokje weer overneemt. In de feestmaand

december is er geen Podium Zuid Live. Deze

maand wordt door de organisatie gebruikt

om de ervaringen van de eerste twee edities

te evalueren en waar nodig verbeteringen

aan te brengen.

Gratis

Podium Zuid Live van januari zal volgens

planning nog in de BSV Helpman worden

gehouden en de laatste drie edities in De

Coendersborg aan de Coendershaag. De

gratis toegankelijke concerten kennen een

zelfde stramien als Sterrebos Live: twee

concerten van circa 45 minuten per

zondagmiddag. De programmering van de

concerten wordt bekostigd vanuit subsidies

van het Wijkcomité Helpman/Coendersborg,

het Wijkfonds van de Gemeente

Groningen en diverse sponsors uit de buurt.

Traditie

Aan de hand van het organiseren van deze

muziekactiviteiten op de zondagmiddag

probeert de organisatie ontmoetingen

tussen wijkbewoners te stimuleren en op

laagdrempelige wijze te voorzien in

culturele activiteiten voor de bewoners van

de zuidelijke stadswijken Helpman,

Coendersborg en De Wijert. De organisatie

hoopt dat podium Zuid Live, bij voldoende

succes, kan uitgroeien tot een jaarlijks

terugkerende traditie.

Programma

Bij het ter perse gaan van deze Helperbel

konden nog geen namen van artiesten met

betrekking tot de programmering van

Podium Zuid Live worden prijsgegeven. Wel

is inmiddels de website www.podiumzuid.

nl in de lucht, alwaar de meest actuele

informatie te vinden is. Ook zijn de activiteiten

van Podium Zuid Live te volgen via

lokale en sociale media.

Helperbel nr. 3, september 2018 21


Andere tijden

Herinneringen aan Helpman-Oost, 1945 -1950

Mijn naam is Henk Bontekoe. Ik ben in 1941 geboren aan het Waldeck Pyrmontplein en

een half jaar later verhuisd naar de Coendersweg.

Vele ouderen denken weleens terug aan vroeger tijden. Ik ben daar een van.

Tot 1949 zag Helpman-Oost vanaf de Coendersweg (1) er ongeveer uit zoals ik op de

simpele schets heb getracht tot uitdrukking te brengen. Wij woonden aan de Coendersweg

nr. 14b. Vanuit de achterkamer keek je rechtstreeks naar de elektriciteitscentrale (6). In de

weken voor de bevrijding in 1945 was dat soms gevaarlijk. Duitse militairen hadden zich

namelijk als laatste poging om hun vege lijf te redden in die centrale verschanst en

beschoten zo de oprukkende Canadezen. Anderzijds vlogen geallieerde vliegtuigen in de

richting van de Centrale en trachtten met tegenvuur de Duitsers tot overgave te dwingen.

Wij en vrijwel allen in de bovenwoningen aan deze oostzijde van de Coendersweg moesten

regelmatig óf naar de benedenburen gaan om te schuilen óf gingen naar de overzijde in de

kelder van de De Savornin Lohmanschool.

Als je rechts van ons huizenblok de bocht om gaat, kom je – ook nu nog – in de Groenensteinlaan.

(4) Aan de linkerzijde van ons huizenblok stonden twee gemetselde pilaartjes, (11)

die de toegang tot het “Centrale-weggetje” markeerden. Op elk was een metalen bord

bevestigd. Die was geel gekleurd met een blauwe tekst, waarvan ik niet meer weet wat

daar op stond.

Helemaal links is de Wagnersingel (9), die deel uit maakt(e) van het blok Coendersweg,

Bachkade en Haydnlaan. De Coendersweg, Wagnersingel en de Helper Oostsingel kwamen

samen op wat wij “het pleintje” noemden. Vaak zaten we op de stoep voor de bakkerij van

Buisman, waar we later voor 10 cent “kantkoek” kochten. Aan de overkant van het pleintje

stond nog vele tientallen jaren later de boerderij van Tammes.

Dan gaan we nu het “Centrale-weggetje” op (11). Dit is ongeveer wat nu Groenendaal heet.

Aan de rechterkant waren volkstuintjes (2). Mijn vader heeft er ook een seizoen een gehad.

Ik herinner me dat hij vol trots met radijsjes thuiskwam. En die lustte ik niet eens. Sommige

mannen hadden tabaksplanten, die zo hoog werden als maïs. Als kinderen konden we als

we verstoppertje speelden ons tussen de planten verbergen. Dat vonden de eigenaren

helemaal niet leuk. De tabaksbladeren hingen op zolders of in de fietsschuurtjes om te

drogen. Uit die periode stamt een liedje dat we soms zongen:

“Hot shag, hot shag,

Eigen bouw is rot shag.”

22


Tekst en foto: Henk Bontekoe

In 1949 was het gedaan met de tuintjes. Aannemer Barkhuis, die aan de Bachkade woonde,

bouwde er de eerste huizen in het verlengde van de toen reeds aanwezige Mozartstraat.

Toen was ons uitzicht naar het oosten vrijwel verdwenen. Links, tegenover de tuintjes stond

de ‘keet” van Barkhuis (10), een opbergplaats van bouwmaterialen.

We vervolgen onze weg. Rechts was het barakkenkamp van de Duitsers (3). De toegangspoort

had de karakteristieke boog zoals dat ook bij de Duitse concentratiekampen gebruikelijk

was. Ik denk niet dat er “Arbeit macht frei” op stond, omdat het geen concentratiekamp

was. Direct na de bevrijding werd het kamp enkele jaren de huisvesting van Canadese

militairen. Die voetbalden dikwijls op het tegenover geleden voetbalveld (8) van Hellas.

Toen het kamp 1 of 2 jaren later werd opgeheven, waren de beide bunkers de enige overblijfselen.

Op de plaats van de rechter bunker verrees korte tijd later het speeltuingebouw dat

geheel door vrijwilligers is gebouwd onder leiding van de toenmalige speeltuinvoorzitter,

de vroegtijdig overleden heer Streefkerk. Om die reden kreeg het speeltuingebouw de naam

STOA, dat wil zeggen Streefkerk Onze Aanvoerder.

Helperbel nr. 3, september 2018 23


Andere tijden

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

24


Andere tijden

Herinneringen aan Helpman-Oost, vervolg

Tegenover de andere bunker stond de boerderij van Bolhuis en Onnes (5), die aan de

overkant van het “Centrale-weggetje” hun gezamenlijke mestvaalt hadden.

Tot aan het spoor was er links en rechts een enigszins laaggelegen groene weide.

Bij het spoor stond een seinhuis. We mochten een keer de trap op naar binnen komen om

eens te kijken wat daar gebeurde. De seinwachter legde de bedoeling van grote hendels

uit, die hij omhoog of omlaag bewoog. We zagen dat een sein omhoog ging. De man

vertelde, dat de machinist nu kon zien dat het spoor veilig was en hij met z’n grote

stoomlocomotief de wagons met passagiers (7) soms helemaal naar Amsterdam kon

brengen. Opeens draaide hij aan een slingertje. “Nu weet de seinwachter in Haren dat de

trein in aantocht is”, legde hij uit.

Na de verlenging van de Mozartstraat, volgden al spoedig meerdere straten. 10 jaar later

was nagenoeg alles wat groen was volgebouwd. Het enige dat overbleef zijn mijn

herinneringen aan zoals het vroeger was.

Jammer vind ik dat ik zelf geen foto’s heb van het gebied dat ik hiervoor heb beschreven.

Ook op internet vind ik niets. Wat ik helemaal opvallend vind, is dat over het barakkenkamp

volstrekt niets is terug te vinden. Het wordt zelfs niet genoemd. Ook niet in het

boek “Helpman” door Anton Kubbenga en Kees van der Hoef.

Ook in het mooie artikel over Helpman-Oost van Jenne Meinema, enkele jaren geleden in

de Helperbel, staat over het voorgaande weinig.Misschien liggen in oude albums of in

dozen op zolders nog foto’s en/of ander materiaal die een terugblik op het oude Helpman-Oost

kunnen geven.

U voelt mijn vraag al aankomen: Heeft u of weet u iemand die foto’s e.d. over dit deel van

Helpman-Oost- periode 1940- 1950 heeft? Graag kom ik daar mee in contact.

Mijn emailadres is: hrbontekoe@mac.com.

Helperbel nr. 3, september 2018 25


DREAMFIT PREMIUM FITNESS CLUB

WWW.DREAMFIT.NL • VERLENGDE HEREWEG 113-115

INFO@DREAMFIT.NL • 050 205 30 17

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

deco

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

HOME

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 AE Groningen (Helpman)

Tel.: 050-5252829,

Kijk

Fax

op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

Stadjerspas

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

26


Service

Bibliotheekvestigingen in de wijken

nu de hele dag open

Tot voor kort waren de bibliotheken van het Groninger Forum in de

meeste wijken alleen ‘s middags open. Dankzij de inzet van vrijwilligers

kunnen sinds vorige week alle bibliotheken de hele dag open gaan. De

vestigingen in Beijum, Hoogkerk, Lewenborg, Selwerd, Vinkhuizen en De Weijert zijn open

van 8.30 tot 17.30 uur.

Van 13.00 – 17.30 uur kunnen bezoekers van alle faciliteiten gebruik maken en is er een

bibliothecaris aanwezig. Tot 13.00 zijn de zogenaamde selfservice-uren: boeken kunnen

worden uitgeleend en ingeleverd met behulp van zelfbedieningsapparatuur. Er is dan ook

een vrijwilliger aanwezig om bezoekers te helpen en wegwijs te maken in de bibliotheek. ‘Ik

vind het heerlijk om mensen welkom te heten in de bibliotheek. Dagelijks kom ik buurtgenoten

tegen die ik kan helpen,’ aldus één van de nieuwe gastvrouwen.

Het Groninger Forum is nog op zoek naar meer vrijwilligers.

Weesfietsen

Regelmatig krijgt de redactie een vraag over

weesfietsen. Een weesfiets is een fiets

waaraan duidelijk te zien is dat die langere

tijd niet gebruikt is. De verwaarlozing blijkt

bijvoorbeeld uit roest, zand, stof of

begroeiing op de fiets.

De gemeenteraad heeft bepaald dat deze

fietsen niet in alle wijken worden opgehaald.

Helpman is dus één van de wijken. Het is

niet helemaal duidelijk hoe Helpman dan van de weesfietsen moet afkomen. Wanneer een

fiets kapot is, is het geen weesfiets meer, maar een fietswrak. Deze worden in alle wijken

opgehaald. Het lijkt haast een oproep van de gemeente dat de Helpenaren meer vandalistisch

moet worden.

Meer informatie:

- gemeente.groningen.nl, e-mail: loket.beheerenverkeer@groningen.nl

- http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/meldingen/

- app voor de smartphone

Helperbel nr. 3, september 2018 27


jf

Mennes Reparatiebedrijf

ijf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

28


Tekst: Gerdt van Hofsloot

Foto’s: Herman Marsman

Activiteiten in de wijk

Ecologische tuin

Op 3 juni waren er 250 ecologische tuinen in heel Nederland open voor belangstellenden.

Ook de Goemantuin aan de Goeman Borgesiuslaan was open. Michiel Coesel ontving

verschillende buurtbewoners. Het dagblad van het Noorden besteedde aandacht aan de

tuin van Michiel Coesel.

Helperbel nr. 3, september 2018 29


Activiteiten in de wijk

Stad-Groningse ecotuin heeft

kanonskogel als pronkstuk

Verstopt achter een appartementen complex in Groningen-Zuid ligt een bijzondere tuin.

Het is de schepping van ecologisch hovenier Michiel Coesel.

GERDT VAN HOFSLOT

De zonder pesticiden beheerde Goemantuin

aan de Goeman Borgesiuslaan in Groningen

is maar driekwart hectare groot, maar

natuurliefhebbers komen er ogen tekort.

Dat begint eigenlijk al bij de entree. Daar

bevinden zich enkele wandpanelen en aan

demuurbevestigde planken met informatie

over onder meer schimmels en stenen.

Bezoekers die dat willen, kunnen met

behulp van een spiegel kijken hoe het leven

eruitziet in een grote waterbak.

Wie verder loopt, komt bij een bloemenweide,

een akker met klaprozen en een

kleine moestuin. Hier en daar ligt een

takkenhoop.

Natuur is voor de toegewijde hovenier

Michiel Coesel (51) niet alleen een kwestie

van planten en dieren. Zelfs de geschiedenis

krijgt van hem een plek in de bescheiden

lusthof. In een hoekje heeft hij tegen een

muur op een stenen uitbouw een kanonskogel

neergelegd, onder een stalen rekje.

‘Anders wordt hij meegenomen’, verontschuldigt

de tuinman zich.

‘Ik heb hemgevonden in de buurt van de

Euroborg, toen ik op zoek was naar planten.

Toen ik hem zag liggen, dacht ik meteen: dat

is een kanonskogel. Dat werd later ook

bevestigd door stadsarcheoloog Gert

Kortekaas. Die kogel is vermoedelijk uit de

periode dat Bommen Berend de stad

belegerde. Het is het grootste kaliber dat ze

destijds gebruikten.’

Niet alleen op de grond, ook tegen de gevels

heeft de bezielde ecologische tuinier sporen

achtergelaten. Stapelmuurtjes, gierzwaluwenkasten

en rekjes voor begroeiing

trekken de aandacht. Her en der zoeken

klimplanten een weg naar boven. Een druif

slingert zich langs vier appartementen. ‘Ze

smaken een beetje naar sinaasappels. Het is

een Amerikaans ras’, legt Coesel uit.

Bijzonder is de maretak die groeit uit een

appelboom. ‘Ik heb een zaadje in de bast

gedrukt en dat is uitgelopen.’ Hij is een

liefhebber van geveltuinen.

‘Die hebben grote voordelen. Ze nemen

nauwelijks ruimte in en geven ook geen

schaduw. Maar je hebt zo wel meer groen in

de stad.’

Die gevelplanten zijn wel bewerkelijk, want

bij werkzaamheden moet Coesel steeds met

verscheidene bewoners overleggen. Jammer

vindt de Groninger het dat de imposante

blauweregen de renovatie van het gebouw

niet heeft overleefd. De bloeiende en

30


geurende kruidentuin pal tegen het

gebouw maakt veel goed.

Voor zijn inspanningen heeft hij groen licht

van corporatie Lefier, de eigenaar van de

appartementen. Het valt overigens niet mee

de belangstelling van medewoners op te

wekken voor zijn ecologisch pionierswerk.

‘Af en toe krijg ik een compliment, maar het

houdt niet over. Toen ik vorig jaar een open

dag organiseerde, kwam er bijna niemand

op af. Dat was jammer. Het valt helaas niet

meeommensen voor de tuin te interesseren.’

Toch zet Coesiel, die hier al achttien

jaar actief is, door. ‘Ik heb mijn woonomgeving

een stukje leefbaarder gemaakt. Zo

geef ik een bescheiden impuls aan het

groen in de stad.’

Hij vindt dat er in Groningen wel wat meer

aandacht voor de natuur mag komen. ‘Zo

zijn er hier vlakbij, aan de Helperzoom, net

bomen geplant en dat zijn exoten. Waarom

nemen ze geen inheemse soorten? Die zijn

voor de biodiversiteit van veel grotere

waarde.’

Helperbel nr. 3, september 2018 31


32


Activiteiten in de wijk

Tekst en foto: Hendrika Eekma

Cursussen Intuïtief Ontwikkelen

Intuïtief wat is dat eigenlijk?

Intuïtie betekent onmiddellijk weten.

Iedereen heeft intuïtie. Bewust of onbewust,

mensen gebruiken hun intuïtie

dagelijks. Intuïtie is niet iets wat “letterlijk”

aan te wijzen is, je kunt het wel voelen,

waarnemen en “weten”. Dit gebeurt via het

lichaam. Het lichaam is een “klankbord”

voor energieën. Door je bewust te worden

van jouw intuïtie, weet je beter wie je bent.

Je krijgt dus meer inzicht over jezelf en de

invloeden die de omgeving op je heeft. Je

ware “Ik” kan zich duidelijker en vrijer

uitdrukken in de maatschappij. Daarnaast

word je je ook meer bewust van wat je

waarneemt van buiten af. Kortom je wordt

je meer bewust van wat van jou is en wat

van de ander.

De cursus Intuïtief Ontwikkelen

In de cursus worden ervaringsgerichte

oefeningen aangeboden waardoor je je

bewust wordt van jouw energie in relatie tot

jouw leefomgeving. Je krijgt inzicht in de

levensgebieden en fijnstoffelijke lichamen

zodat je energieën beter kan plaatsen en

vertalen. Je krijgt zicht op hoe energie werkt,

hoe er in aanwezig te kunnen zijn en ermee

om te gaan in het dagelijkse leven. Er worden

handvaten aangereikt om te veranderen wat

je wil veranderen. Ontwikkelingen integreren

op een natuurlijke manier in het dagelijkse

leven. Er wordt gewerkt

met de 13 chakra’s van de

kosmische mens.

De cursus bestaat uit 4

delen van 10 lessen.

Door wie worden de cursussen gegeven?

De cursussen Intuïtief Ontwikkelen worden

gegeven door Hendrika Eekma. Zij heeft

haar praktijk URUZ aan de Helper Brink 40b.

Ze heeft deze praktijk al meer dan 10 jaar en

sinds mei 2018 worden de cursussen en

individuele begeleiding gegeven in de wijk

Helpman. De cursus start in oktober en in

september is er een introductie les. De

locatie is nog niet definitief bevestigd , maar

wordt op de website kenbaar gemaakt. Ook

is het mogelijk om individuele begeleiding

te krijgen, dit wordt gegeven aan de Helper

Brink 40b.

Samenwerking

In samenwerking met anderen wordt er in

praktijk URUZ ook een training Chetana

(bewust zelfmanagement en communicatie)

gegeven. En als je interesse hebt om zelf

intuïtief te gaan begeleiden is er ook de

mogelijkheid om een opleiding Intuïtief

Begeleiden hiervoor te volgen. De training

en opleiding worden gegeven in Ruinerwold.

Contactgegevens

Praktijk URUZ

Hendrika Eekma

Helper Brink 40b

9722ER Groningen

050-8539228

www.praktijkuruz.com

hendrika.eekma@gmail.com

33


34


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 088 234 34 34

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor een

goed leefklimaat in uw wijk. We onderhandelen

met de gemeente over uw

belangen. Lid worden is daarom belangrijk,

want hoe meer leden, hoe sterker we

staan. Zo houden we ons bezig met het

drukke verkeer, de parkeerproblemen

maar ook met speelplekken voor de jeugd.

Op de jaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

accept girokaart in het juni-nummer van

de Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel voor

meer informatie met de voorzitter Sjoukje

Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Ada de Jager

Liesbeth Fransen

Matty Fransen

Hein Meijer

Hermie Monster-Hooijer

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

Helperbel nr. 3, september 2018 35


Kijk voor het laatste nieuws op de website:

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

9 november sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user