21.09.2018 Views

VivaVeranda_KellerAG

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Een INSPIRERENDE KIJK op veranda's<br />

BY<br />

N° 3-2018 € 5,95<br />

5<br />

NIEUWE<br />

INSPIRERENDE<br />

VERANDA-<br />

VERHALEN<br />

ISSN 2506-7389<br />

9 772506 738008<br />

03<br />

Meer ruimte<br />

voor meer familie


VOORWOORD |<br />

Photo: ©Marc Sourbron<br />

KELLER GLASSHOUSE ®<br />

(DE TOEKOMST VAN)<br />

DE VERANDA<br />

(VAN DE TOEKOMST)<br />

Transparante vlakken en de erg fijn uitgevoerde profielen van het minimal windows®-schuifsysteem<br />

vormen samen met het typisch plat dak het bijzondere karakter van het glashuis.<br />

België heeft een jarenlange traditie in de verandabouw. Van een niet geïsoleerd<br />

en onverwarmd bijgebouw, is de veranda uitgegroeid tot een volwaardige<br />

en functionele woonruimte met alle comfort. Een heerlijk beschut<br />

binnenvertrek waar je geniet van alles wat zich buiten afspeelt. Dag in dag uit,<br />

het hele jaar door. U vindt ook in deze derde editie van <strong>VivaVeranda</strong>, diverse<br />

voorbeelden van veranda’s en pergola’s in alle mogelijke constructies,<br />

mogelijkheden en stijlen. Mag dit magazine u inspireren in de zoektocht naar<br />

de veranda die perfect aansluit bij uw woning en uw levensstijl.<br />

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE NAAM<br />

Het succes van veranda’s kunnen wij alleen maar toejuichen. En toch wringt er iets.<br />

Meer bepaald, de term ‘veranda’. De vlag dekt volgens ons de lading niet (meer).<br />

Een nieuwe naam dringt zich dan ook op. Al beseffen we maar al te goed dat het<br />

niet simpel zal zijn om een andere benaming te vinden, laat staan om deze ingang te<br />

doen krijgen. En toch laat het ons niet los.<br />

ONTWERP DE VERANDA VAN MORGEN<br />

Behalve op de ontwikkeling van een keurmerk om onze kwaliteit te bevestigen en<br />

te ondersteunen, zetten we bij de federatie ook sterk in op de toekomst. Hoe zal<br />

de veranda van morgen gebouwd worden? Wat zal de look en de feel ervan zijn? In<br />

welke materialen? Daarom zal de federatie een wedstrijd organiseren voor jonge<br />

ontwerpers die ‘out of the (veranda)box’ willen denken. Om vanuit een jong en fris<br />

gezichtsveld een extensie te ontwerpen, die rekening houdt met de toekomstige<br />

eisen op het vlak van comfort en design.<br />

Eerlang zullen enkele Belgische scholen van architecten en bouwkundigen worden<br />

aangeschreven met de uitleg van de opdracht. Meteen ook een uitstekende gelegenheid<br />

om jongeren warm te maken voor verandabouw in het algemeen. De winnende<br />

projecten zullen uitvoerig worden beschreven in de volgende <strong>VivaVeranda</strong> die<br />

in februari 2019 verschijnt. We kijken er al vol spanning naar uit!<br />

Intussen wensen we u veel kijk- en leesplezier met deze <strong>VivaVeranda</strong>!<br />

COLOFON<br />

Productie: INK the image builders,<br />

Brandekensweg 13, 2627 Antwerpen<br />

T +32(0)3 289 27 30<br />

info@ink-antwerp.com<br />

Coördinatie & website: Emmy Lee<br />

Redactie & medewerkers:<br />

Bjorn Cocquyt, Eduard Coddé,<br />

Nico Flamez (voorzitter NFVC),<br />

Philippe De Reuck, Didier Lemaire,<br />

Agnes Toth, Mella Pieper, Mark<br />

Cloostermans, Raf Pauwels<br />

Lay-out: Thomas Cools<br />

Beelden: INK the image builders,<br />

tenzij anders vermeld<br />

Redactie bereiken?<br />

INK Magazines, info@ink-antwerp.com<br />

Geïnteresseerd in<br />

een advertentie?<br />

Contacteer ons via<br />

info@ink-antwerp.com<br />

Losse verkoop<br />

VIVA VERANDA is verkrijgbaar in<br />

de boek- en tijdschriftenhandel,<br />

warenhuis, supermarkt en kiosk. De<br />

distributie in België wordt verzorgd<br />

door AMP.<br />

Prijs voor een los nummer: € 5,95.<br />

VIVA VERANDA verschijnt 1x per<br />

jaar, ook in het Frans. Het volgende<br />

nummer komt uit in februari 2019.<br />

Uitgever<br />

Sven Geboers<br />

© 2018 <strong>VivaVeranda</strong><br />

Voor zover er sprake is van een onjuiste vermelding<br />

van auteursrechthebbende informatie, is<br />

dit gebaseerd op te goeder trouw verkregen<br />

gegevens. De uitgever aanvaardt in geen geval de<br />

aansprakelijkstelling voor het eventueel ontbreken<br />

van toestemming van auteursrechthebbenden.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen<br />

en/of op enigerwijze worden gereproduceerd<br />

zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Follow us:<br />

37 years of excellence<br />

www.kellerag.com<br />

#vivaveranda<br />

www.vivaveranda.be<br />

3


UNE VUE DE RÊVE<br />

VIVA VERANDA<br />

LUMIÈRES<br />

PRÉCIEUSES<br />

ET ÉLÉGANCE PRESTIGIEUSE


VLOERISOLATIE |<br />

In vele gevallen wordt er<br />

gewerkt met een vloerplaat<br />

als fundering. Het is zeker zinvol<br />

om bovenop deze vloerplaat<br />

isolatie aan te brengen. Vanzelfsprekend<br />

moet rekening gehouden worden<br />

met de dikte van het totaalpakket -<br />

vloerplaat, isolatielaag en vloerbekleding<br />

(vb. tegels) - om het terrein voldoende<br />

diep uit te graven, zodat de uiteindelijke<br />

vloerhoogte op gelijke hoogte komt met<br />

de vloer in de woning. Enkel zo kan een<br />

overgang in hetzelfde vlak bekomen worden,<br />

wat bijdraagt tot een harmonieuzer<br />

geheel met de woning en een comfortabeler<br />

gebruik.<br />

VOOR EEN<br />

AANGENAMER<br />

BINNENKLIMAAT<br />

BETER<br />

PRESTERENDE<br />

ISOLATIEMATERIALEN<br />

VLOERVERWARMING<br />

OOK VOOR<br />

VERANDA’S<br />

Wie vandaag een veranda laat bouwen<br />

heeft een comfortabel gebruik gedurende<br />

de vier seizoenen voor ogen.<br />

Meerkamerprofielen en extra isolerende<br />

glastypes zijn vanzelfsprekend geworden<br />

als basis voor een aangenaam<br />

binnenklimaat in de hedendaagse veranda.<br />

Maar ook de vloer verdient onze<br />

aandacht als het op isoleren aankomt.<br />

ISOLEREN<br />

LAAT GEEN<br />

KANSEN<br />

ONBENUT!<br />

Het isoleren van de vloer draagt bij tot<br />

een aangenamer binnenklimaat, omdat<br />

pieken in opwarmen en afkoelen worden<br />

uitgevlakt. Polyurethaanisolatie in plaatvorm<br />

(PU) wordt heel frequent toegepast.<br />

De isolerende werking van het materiaal<br />

wordt uitgedrukt met de Lambda-waarde.<br />

Deze geeft de warmtegeleiding aan en<br />

wordt uitgedrukt in W/mK. Een hogere<br />

waarde betekent een betere warmtegeleiding<br />

en bijgevolg een slechtere isolerende<br />

werking. Waar een Lambda-waarde van<br />

0,022W/mK lange tijd gebruikelijk was, zien<br />

we een positieve evolutie naar 0,019 W/<br />

mK.<br />

Hierdoor wordt het totale vloerpakket nog<br />

kleiner.<br />

Nuttige links:<br />

(Vloer)isolatie: www.recticelinsulation.be<br />

Vloerverwarming: https://vasco.eu/nl-be/vloerverwarming<br />

www.vanmarcke.com/nl-be/blog/verwarming/vloerverwarming<br />

Lees ook meer op: www.vivaveranda.be<br />

Foto's: Recticel<br />

De fabrikanten van isolatiematerialen<br />

zoeken onverminderd verder naar beter<br />

presterende materialen, zodat een minder<br />

dikke laag dezelfde efficiëntie biedt, of<br />

een gelijke dikke laag aanzienlijk beter<br />

isoleert. De R-waarde (= thermische<br />

weerstand) van een isolatiemateriaal is<br />

hiervoor een maatstaf. De R-waarde wijst<br />

op de doorlaatbaarheid van het materiaal<br />

voor warmte. De R-waarde is afhankelijk<br />

van de lambda-waarde van het isolatiemateriaal<br />

en de dikte.<br />

Een vb. ter vergelijking:<br />

- Recticel Eurofloor isolatieplaten met Lambda<br />

waarde 0,022 – 100 mm dik = R waarde<br />

4,50m 2 K/W<br />

- Recticel Eurofloor Xentro met Lambda waarde<br />

0,019 – 90 mm dik = R waarde 4,70m 2 K/W<br />

Vloerverwarming is ideaal voor een aangename<br />

temperatuur in de winter terwijl<br />

de benodigde energie beperkt blijft.<br />

De vloeropbouw ziet er dan als volgt uit:<br />

- betonplaat<br />

- evt. nutsleidingen<br />

- uitvulligschape<br />

- PE-folie<br />

- vloerisolatieplaten<br />

- PE-folie<br />

- buizenlabyrint van de<br />

vloerverwarming<br />

- dekvloer<br />

- afwerkingslaag<br />

(vb. tegels met mortel gelegd)<br />

Voor zeer diverse tips over verandabouw biedt de website<br />

van de NVFC de ideale bron. Naast allerhande tips<br />

staan er ook leuke blogposts met praktijkervaringen.<br />

www.nfvc-fncv.be<br />

18 19


VIVA VERANDA<br />

ORIENTATION<br />

23<br />

HAVRE DE PAIX ENCHANTEUR<br />

Orientation<br />

”Souvent, avec nos<br />

invités, nous nous<br />

asseyons dans cet<br />

espace et pouvons<br />

ainsi faire la cuisine<br />

tout en participant<br />

aux conversations.”<br />

HAVRE DE PAIX ENCHANTEUR<br />

PLUS D‘ESPACE ET PLUS D‘INCIDENCE DE LA LUMIÈRE, TELS ÉTAIENT LES<br />

SOUHAITS DES PROPRIÉTAIRES DE CETTE MAISON. LE MODÈLE KELLER<br />

'ORANGERIE' ÉTAIT PRÉCISÉMENT CE QU’IL FALLAIT POUR RÉALISER CE RÊVE<br />

D’UN AGRANDISSEMENT CONFORTABLE DE L’ESPACE HABITABLE QUI SE FONDE<br />

DANS LE JARDIN D’AGRÉMENT CONÇU AVEC UN GRAND SOUCI DU DÉTAIL PAR LA<br />

MAÎTRESSE DE MAISON ELLE-MÊME.<br />

« Au départ, nous avions prévu<br />

une véranda en bois », se souvient<br />

la maîtresse de maison. « Au<br />

final, les arguments de poids en<br />

faveur d’une véranda habitable en<br />

aluminium nous ont totalement<br />

convaincus.» L’aspect filigrane<br />

des profilés de fenêtres Elegance,<br />

l’excellente isolation thermique ainsi<br />

que la quasi-absence d’entretien<br />

des profilés en aluminium étaient<br />

l’assurance d’un grand confort et de<br />

beaucoup de plaisir tout au long de<br />

l’année, pour un entretien minimal.<br />

Cet agrandissement de l’espace<br />

habitable a permis d’étendre considérablement<br />

le rez-de-chaussée<br />

et d’aménager une salle à manger<br />

et une « cuisine d’été » qui complètent<br />

et élargissent idéalement la<br />

cuisine existante. « Souvent, avec<br />

nos invités, nous nous y asseyons<br />

et pouvons ainsi faire la cuisine tout<br />

en participant aux conversations.<br />

Réalisation : KELLER AG<br />

Texte : Peter Küches<br />

Photos : KELLER AG<br />

"Par beau temps, les<br />

portes sur le jardin<br />

sont également souvent<br />

ouvertes."<br />

Par beau temps, les portes sur<br />

le jardin sont également souvent<br />

ouvertes. Lorsqu’il fait plus frais, il<br />

suffit alors simplement de refermer<br />

la porte à double vantail pour<br />

rester assis confortablement ensemble<br />

aussi longtemps que nous<br />

le souhaitons ».<br />

Comme elle l’avait déjà fait pour<br />

son jardin, la maîtresse de maison<br />

n’a rien laissé au hasard lors de<br />

l’aménagement de cette véranda.<br />

Le grand barbecue à gaz a été<br />

installé à demeure et les meubles<br />

ainsi qu’une grande armoire ont<br />

été vernis dans un vert anglais.<br />

L’aménagement constitué de bois<br />

et tissus haut de gamme confère<br />

une atmosphère conviviale et<br />

accueillante.<br />

Les avantages de la construction<br />

spéciale à toit plat du modèle<br />

KELLER ORANGERIE Elegance ®<br />

sont mis pleinement en évidence :<br />

l‘éclairage, la ventilation et la climatisation<br />

disparaissent discrètement<br />

dans le toit plat et la large coupole<br />

laisse généreusement entrer la<br />

lumière. Un flux lumineux dont<br />

profitent également le salon et la<br />

cuisine qui se trouvent à l’intérieur<br />

de la maison. Par ailleurs, les<br />

fenêtres du premier étage restent<br />

dégagées, ce qui permet de<br />

préserver le panorama.<br />

Dans l’ensemble, c’est une combinaison<br />

très réussie mettant en<br />

avant les avantages du modèle<br />

Elegance ® tout en étant en parfaite<br />

harmonie avec l’aménagement et<br />

le jardin.


| SHOPPING<br />

05<br />

02<br />

01<br />

AMP<br />

BRASS<br />

Designed by Simon Legald<br />

for Normann Copenhagen<br />

Small/Large, € 135,-<br />

Table lamp, € 243,-<br />

www.normann-copenhagen.com<br />

GRAHAM & BROWN<br />

CACTUS BEHANG<br />

Dit geometrische behang van Graham & Brown<br />

kreeg de naam “Prince Charles”. Het is ontworpen<br />

door Alessandro Pollio en geïnspireerd op<br />

de natuur. Het patroon is grafisch en een beetje<br />

mysterieus, de repeterende elementen zijn simpel<br />

en fris, waardoor de muren licht en luchtig blijven.<br />

Een scala aan abstracte lijnen en patronen die doen<br />

denken aan een cactus.<br />

€ 30,- per rol.<br />

www.grahambrown.nl<br />

ACROBAT<br />

TABLE LAMP BLACK<br />

€ 295,-<br />

www.normann-copenhagen.com<br />

INDOOR<br />

8 MUST HAVES<br />

OMDAT ELK HUIS HET SUMMUM<br />

VAN GENIETEN MOET ZIJN.<br />

08<br />

WALL CLOCK<br />

GOLD, METAL<br />

€ 55,-<br />

bloomingville.com<br />

06<br />

07<br />

03<br />

FLOWERPOT,<br />

GREY, STONEWARE<br />

€ 15,-<br />

bloomingville.com<br />

04<br />

ROLF BENZ RONDO<br />

GEËVOLUEERDE ELEGANTIE<br />

Er is veel gebeurd sinds elegantie symbool stond voor vaste kussens<br />

en rechte posities. We zijn meer gaan ontspannen, we zijn speelser<br />

geworden en richten ons meer op de zintuigen. Dat willen we ook<br />

ervaren in onze vertrekken. Elegantie is tegenwoordig zacht en uitnodigend,<br />

losjes en nonchalant.<br />

Prijs in stof vanaf € 3.610,- ; in leer vanaf € 4.984,-<br />

ACE<br />

LOUNGE<br />

CHAIR<br />

Nist dark blue<br />

€ 605,-<br />

www.normann-copenhagen.com<br />

LOLEA<br />

SEXY LOLEA<br />

Nieuw van Lolea, nr. 5, een verfrissende<br />

mousserende rosé met<br />

een vleugje hibiscus en gember.<br />

Serveer hem goed gekoeld, of als<br />

basis voor heerlijke cocktails.<br />

Lolea nr.5 rosé is voor € 10,95<br />

te koop bij de speciaalzaak.<br />

www.gastromercado.nl<br />

20 21


MOOI GOED |<br />

Dé ‘eyecatcher’ van deze stadstuin is<br />

een verhoogd houten wandelpad dat<br />

leidt naar het lounge terras waar de<br />

bewoners genieten van de avondzon.<br />

Het lijnenpatroon van het plankenpad<br />

zie je ook terugkomen in de zitbank<br />

aan het terras en in de vrijstaande<br />

minimalistische pergola.<br />

EEN<br />

NIEUWE<br />

TUIN BIJ<br />

JOU THUIS...<br />

Steeds meer mensen<br />

kiezen ervoor om een<br />

volwaardige tuin aan te<br />

leggen met beplanting<br />

die reeds volgroeid is.<br />

Heb je nog geen aangelegde tuin of heb je een veranda en heeft jouw huidige tuin een<br />

make-over nodig? Laat je dan alvast inspireren door onze tips voor de aanleg van een harmonieuze<br />

tuin.<br />

Wist je dat meer dan 50 % van de Belgen per dag een uur of langer van hun tijd doorbrengen<br />

in hun tuin? Niet voor niets is “beleving” dé tuintrend voor de komende jaren. Onze tuin zien we<br />

vooral als een bron van inspiratie en een plaats waar we tot rust komen. Prijs je dus gelukkig met<br />

het voorrecht om eigenaar te zijn van een huis met een tuin en koester maximaal jouw stukje natuur.<br />

Je krijgt er een flinke portie “quality-time” voor terug.<br />

LEVEN OP HET RITME VAN DE SEIZOENEN<br />

De harmonieuze tuin staat voor rust, harmonie en voeling met de natuur. Deze tuin is een ruimte<br />

die toelaat om te ontsnappen aan de Westerse manier van leven, te ontsnappen aan de “tijdsdruk”.<br />

De prikkeling van al onze zintuigen is hier belangrijk. Rust en dynamisme zijn onlosmakelijk<br />

met elkaar verbonden, een tuin moet daarom ook veel “bewegen en leven”. Dat natuurlijk proces<br />

bekom je dankzij nectarrijke planten, enkelvoudige bloemen, lang doorbloeiende en vooral laatbloeiende<br />

planten, permanente bloeiopeenvolging in de bloemenborders (februari tot november)<br />

incl. veel bijen, vlinders en zaadetende vogels, enz. Verder zien we in dit soort tuinen veel aparte<br />

plekjes en hoekjes.<br />

23


| MOOI GOED<br />

COMPANY PROFILE VIVAVERANDA<br />

BEPLANTING ALS<br />

BELANGRIJKSTE ONDERDEEL<br />

VOOR DIT TUINCONCEPT<br />

Kies voor groene “geraamtes”. Dat kunnen wintergroene blokhagen zijn van Taxus<br />

of Ilex maar ook wolkenhagen (natuurlijk gesnoeid) van Prunus of Lonicera. Dit<br />

rustgevend “groen” zorgt ervoor dat je alle vrijheid hebt in het combineren van<br />

andere kleuren in de beplanting...<br />

Ook siergrassen zijn een basic, ze brengen eenheid in elke tuin. Ze ogen bijna het<br />

hele jaar mooi. Snoei deze bodembedekkers altijd zo laat mogelijk. Dan staan ze<br />

in een mum weer boven de grond.<br />

KELLER GLASSHOUSE ®<br />

Transparante glasarchitectuur met fijn<br />

uitgevoerde design schuiframen.<br />

Binnen de kleurenpsychologie staan groen en blauw voor 'rust'. Om rust te creëren<br />

gebruik je planten zoals o.a. salie, blauwe regen, vlinderstruik (Buddelja), ...<br />

NATUURLIJKE MATERIALEN<br />

Gebruik materialen die hun oorsprong vinden in de natuur, denk maar aan hout<br />

en riet. Zo kan je bijvoorbeeld een afsluiting maken met takken of je afsluiten<br />

van de buitenwereld door een afgesloten hoekje met riet te maken. Erfafscheidingen<br />

hou je ook overwegend natuurlijk “groen”. Gebruik rustige kleurtinten voor<br />

de verhardingen zoals (licht)antraciet, grijs en aardekleuren.<br />

MINDER ONDERHOUD<br />

DANKZIJ DE NATUUR<br />

Naast het esthetische aspect en de sterk ecologische meerwaarde van natuurlijke<br />

tuinen is er, mits deskundig uitgedacht en aangelegd, beduidend minder<br />

onderhoud nodig in dit type tuin in vergelijking met de alomtegenwoordige<br />

hedendaagse minimalistische trendtuinen.<br />

KELLER AG is specialist inzake exclusieve<br />

maatwerkoplossingen voor elegante<br />

veranda’s en glasgevels.<br />

De woonruimte-uitbreiding met transparante<br />

vlakken en de fijn uitgevoerde profielen van<br />

het design-schuifsysteem minimal windows ®<br />

vormen samen met de typische speciale<br />

constructie van het plat dak het bijzondere<br />

karakter van het GLASSHOUSE ® . Behalve<br />

de esthetiek is ook de perfectie van onze<br />

producten een uitermate belangrijke doelstelling.<br />

Wij hechten bijzonder veel belang<br />

aan een sierlijk design, maar ook aan een<br />

perfectionistische zorgvuldigheid bij de realisatie.<br />

Hiervoor gebruiken wij hoogwaardige<br />

materialen, moderne fabricagemethodes,<br />

onze jarenlange ervaring en de innovatieve<br />

ideeën van onze ingenieurs, evenals het vakmanschap<br />

van onze medewerkers.<br />

Maatschappelijke zetel:<br />

38-40, route de Wilwerdange<br />

LU-9911 Troisvierges<br />

URL: www.kellerag.com<br />

E-mail: info@kellerag.com<br />

Statutaire naam: KELLER AG<br />

Ondernemingsnummer:<br />

LU 143 625 68<br />

Jaar van oprichting: 1980<br />

Lid van de NFVC sinds: 2006<br />

Tel: +352 97 80 21<br />

Fax: +352 97 80 23<br />

Branche: verandabouw<br />

Constructies in: aluminium,<br />

hout-aluminium<br />

24<br />

Zoek je een geschikte tuinarchitect, ga dan eens kijken bij de Belgische vereniging van tuin-en landschapsarchitecten<br />

www.bvtl.be. En wellicht kan één van onze verandaspecialisten jou ook tips geven<br />

met goede vakmensen uit je buurt. http://www.nfvc-fncv.be/nl/verandaspecialisten<br />

Foto's: © PSG studio - Concept en realisatie: www.tuinondernemingmonbaliu.be<br />

Volledig vernieuwde showroom 38-40, route de Wilwerdange LU-9911 Troisvierges<br />

www.kellerag.com - info@kellerag.com - T +352 97 80 21<br />

Kerncijfers:<br />

Aantal gerealiseerde projecten: +200<br />

Gemiddeld budget excl. BTW en<br />

architect: € 45.000,- - € 85.000,-<br />

Aantal werknemers: 156<br />

Werkregio:<br />

Antwerpen, Brussel, Henegouwen,<br />

Luik, Luxemburg, Limburg, Namen,<br />

Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant,<br />

Waals-Brabant, West-Vlaanderen,<br />

G.H.-Luxemburg


| SMART LIVING<br />

DENK<br />

OOK<br />

HIERAAN!<br />

Wie de bouw van een veranda overweegt, denkt in de eerste<br />

plaats aan het uitzicht, het esthetisch harmoniëren met de<br />

woning, de vierseizoensbeleving… Er zijn echter een aantal uitrustingen<br />

die idealiter van bij de conceptfase worden meegenomen<br />

in het belang van de meerwaarde voor de verandabeleving<br />

en lange termijn tevredenheid over het verandaproject.<br />

Het meest voor de hand liggend zijn<br />

lichtsferen – binnen en buitenverlichting<br />

laten zich gecombineerd bedienen, zelfs<br />

rekening houdend met de seizoenen.<br />

Eenvoudig gesteld zorgt<br />

domotica voor schakelgemak.<br />

Screens kunnen mooi synchroon gelijktijdig<br />

op en neer bewegen, of automatisch<br />

gestuurd worden in functie van invallend<br />

zonlicht.<br />

Niet minder belangrijk is de mogelijkheid<br />

domotica in te zetten voor de beveiliging<br />

van veranda en woning.<br />

INBRAAKBEVEILIGING<br />

SCHAKELGEMAK<br />

Veelal is een veranda de nieuwe achterzijde<br />

van een woning en bestaat<br />

de constructie grotendeels uit glas.<br />

Inbraakbeveiliging verdient dan ook<br />

onze aandacht.<br />

Eerst en vooral is er de mechanische<br />

beveiliging door maatregelen in de constructie.<br />

Het gaat om sloten en mechanische<br />

voorzieningen die het openen van<br />

bewegende delen (deuren, schuiframen,<br />

verluchtingsluiken,…) door inbrekers verhinderen.<br />

Bij de grote glasvlakken wordt nagedacht<br />

over hun thermische isolatie, maar hier<br />

liggen ook opties tot inbraakbeveiliging.<br />

Door een speciale folie aan te brengen<br />

tussen de dubbele glaslaag van hoogrendementsglas,<br />

blijft het glas bij een<br />

breuk toch nog samen en zal het niet<br />

versplinteren. Nog een stap verder gaat<br />

Als de woning al is uitgerust<br />

met een elektronisch alarm,<br />

dan kan dit uitgebreid worden<br />

met sensoren in de veranda.<br />

‘veiligheidsglas’ (NBN-S23-002 normering)<br />

waarbij twee of meer geharde glasbladen<br />

samengevoegd worden met tussenin één<br />

of meer plastic films (PVB). De gelaagde<br />

glasopbouw maakt dat breken of barsten<br />

van het glas wordt uitgesloten.<br />

Tenslotte is er de elektronische inbraakbeveiliging<br />

onder de vorm van alarmsystemen.<br />

Als de woning al is uitgerust<br />

met een elektronisch alarm, dan kan dit<br />

uitgebreid worden met sensoren in de veranda.<br />

In het andere geval kan een alarm<br />

in de veranda een belangrijke investering<br />

vormen in de beveiliging van de totale<br />

woning.<br />

‘Domotica’ is inmiddels een goed ingeburgerd<br />

begrip in de hedendaagse<br />

woningbouw. Eigenlijk is domotica<br />

gewoon wat een toekomstgerichte<br />

elektrische installatie voor de woning<br />

zou moeten zijn: praktisch, gericht op<br />

de bewoning, vrij van hocus pocus.<br />

Het bouwen van een leefveranda verschilt<br />

nauwelijks van het bouwen van een<br />

woning en bijgevolg dringt nadenken over<br />

domotica zich op.<br />

Eenvoudig gesteld zorgt domotica voor<br />

schakelgemak: waar normaal een aantal<br />

schakelaars moeten bediend worden, laat<br />

deze handeling zich vereenvoudigen tot<br />

een voorprogrammatie van commando’s.<br />

14<br />

15


| SMART LIVING<br />

KELLER GLASSHOUSE ®<br />

ZONWERING<br />

Van een veranda verwachten we dat<br />

ze veel licht laat instromen, maar zelfs<br />

voor wie de zon aanbidt zijn er grenzen.<br />

Onder bepaalde omstandigheden<br />

ervaren we een teveel aan zonlicht en<br />

dan zijn screens aangewezen om in te<br />

grijpen. Screens laten toe om het invallend<br />

zonlicht te temperen en daardoor<br />

ook de ermee gepaard gaande opwarming<br />

in de veranda te beperken.<br />

Photo: ©Marc Sourbron<br />

In de koude en donkere seizoenen bieden<br />

screens een bijkomende isolatie bovenop<br />

de isolerende eigenschappen van het glas<br />

Lang leve de zon,<br />

maar met mate.<br />

en zorgen zij voor een aangenamer woonsfeer<br />

in de veranda als het weer buiten<br />

weinig opmonterend oogt. Eventueel kan<br />

raamdecoratie de woonsfeer nog extra<br />

gezellig maken.<br />

Het aanbod van screens is vandaag<br />

zeer breed. Ze kunnen zowel aan de buitenzijde<br />

als aan de binnenzijde worden<br />

aangebracht en er bestaan zelfs glastypes<br />

waarin screens tussen de glaslagen<br />

verwerkt zitten.<br />

Goed nadenken over de uitrusting van de<br />

veranda en advies inwinnen bij de professionals<br />

is onontbeerlijk voor een maximale<br />

tevredenheid.<br />

Transparante vlakken en de erg fijn uitgevoerde profielen van het minimal windows®-schuifsysteem<br />

vormen samen met het typisch plat dak het bijzondere karakter van het glashuis.<br />

Tekst: Eduard Coddé<br />

Foto’s: Inside<br />

37 years of excellence<br />

www.kellerag.com<br />

16


| PLAT DAK<br />

NATUUR<br />

EN ARCHITECTUUR<br />

IN HARMONIE<br />

De bovenste, transparante kubus met<br />

eet-, kook- en woonruimte bestaat volledig<br />

uit glas en staat voor open wonen.<br />

Hij is verbonden met een terras dat door<br />

een leuning van edelstaal wordt omgeven:<br />

een private en ongestoorde oase van<br />

rust zonder inkijk. Hij staat boven op een<br />

glazen kubus met lichte en communicatieve<br />

privéruimtes waar men zich kan<br />

terugtrekken met directe toegang tot het<br />

terras.<br />

KELLER GLASSHOUSE®<br />

COOLE<br />

KUBUS<br />

MET<br />

PL AT<br />

DAK<br />

IEDER HET ZIJNE<br />

Mensen die samen hun woonruimte<br />

uitbreiden, willen daarom niet per se<br />

ook dag in dag uit samenwonen. De opdrachtgevers<br />

wilden een gemeenschappelijke<br />

ruimte met meer woonoppervlakte<br />

voor de ouders beneden en met een<br />

bovenruimte waar de dochter zich kan<br />

terugtrekken. De woonuitbreiding zou de<br />

mogelijkheid moeten bieden om apart<br />

en tegelijkertijd samen te wonen. Van<br />

buiten leidt een trap naar de bovenste<br />

woonruimte.<br />

COOLE KUBUS<br />

MET PLAT DAK<br />

De charme van de constructie zit vooral in<br />

de esthetiek, tastbaarheid of vormbaarheid<br />

van het materiaal. De vormgeving<br />

van aluminium, staal, edelstaal en glas<br />

biedt een breed spectrum aan oppervlakken.<br />

Zo ontstond een woonruimte-uitbreiding<br />

die in wezen uit twee contrasterende<br />

kubussen bestaat en doelgericht reageert<br />

De gemeenschappelijke ruimte<br />

treedt met de gevel van het<br />

huis in dialoog. Ze scheidt zich<br />

niet af, maar is toch uniek.<br />

VERRASSINGSEFFECT<br />

<br />

Een licht, communicatief<br />

en transparant<br />

ensemble – massief<br />

en licht.<br />

Het ensemble dat tegen de hoge gevel<br />

werd gebouwd, wordt gekenmerkt door<br />

reductie en exact geplaatste lijnen. Beide<br />

kubussen hebben een hoogwaardige<br />

drievoudige beglazing met een zeer goede<br />

warmtedoorgangscoëfficiënt en zonwerende<br />

coating. De woonruimte-uitbreiding<br />

maakt op het eerste zicht een afschermende<br />

indruk, maar heeft binnen – tot<br />

grote verrassing van bewoners en gasten<br />

– een zeer licht en gezellig karakter.<br />

op de bijzondere gebruikssituatie en<br />

verschillende karakters van de opdrachtgevers.<br />

"Een geslaagd samenspel:<br />

doorzichtig en toch<br />

afgeschermd, rustig en toch<br />

communicatief."<br />

Planning: KELLER S.A. – www.kellerag.com /<br />

www.minimal-windows.com<br />

Systeem: KELLER GLASSHOUSE®<br />

Fotograaf: Stephan Offermann


VIVA VERANDA<br />

UNE VUE DE RÊVE<br />

Pour le propriétaire, il était<br />

important d’avoir une approche<br />

globale. D’un côté, la sphère<br />

privée devait être sauvegardée,<br />

mais de l’autre côté, la vue<br />

devait permettre de mettre en<br />

valeur les magnifiques paysages<br />

du site - le jardin est en<br />

effet structuré par des arbres<br />

d’une beauté exceptionnelle.<br />

L’extension habitable vitrée<br />

GLASSHOUSE ® de la société<br />

KELLER SA forme le cœur de<br />

la villa et semble s’avancer avec<br />

légèreté dans la verdure.<br />

La transition fluide entre l’intérieur<br />

et l’extérieur prédomine tout<br />

en délimitant l’extension de l’espace<br />

de vie et la terrasse aménagée<br />

avec piscine. La véranda<br />

permet ainsi de magnifiques<br />

perspectives vers le jardin. Les<br />

larges baies vitrées du système<br />

coulissant minimal windows ®<br />

de KELLER utilisées sur les<br />

deux côtés de la construction<br />

vitrée permettent d’avoir une vue<br />

totalement dégagée sur le jardin<br />

paysagé. La véranda KELLER<br />

GLASSHOUSE ® dévoile ainsi<br />

les qualités cachées du jardin<br />

et met en scène la maison et le<br />

jardin de manière à former une<br />

unité conceptuelle. Un espace<br />

ouvert aux contours clairs a<br />

été ainsi créé pouvant servir de<br />

trait d’union ou d’élément de<br />

séparation lors p.ex. de fêtes<br />

privées et professionnelles.<br />

Les très larges ouvertures sont<br />

équipées de profilés de châssis<br />

à peine visibles ce qui donne à<br />

la construction un aspect global<br />

encore plus marquant. On a la<br />

sensation d’une intimité totale<br />

tout en gardant un sentiment de<br />

simplicité, de naturel et d’ouverture.<br />

L’une des plus grandes exigences<br />

du maître d'œuvre était<br />

d’avoir une transition continue<br />

entre les différents matériaux<br />

au sol et d’avoir une qualité très<br />

élevée en matière d’enveloppe<br />

isolante. La solution du coin<br />

extérieur qui s’ouvre totalement<br />

est une particularité unique en<br />

son genre.<br />

“LE SYSTÈME DE PROFILÉS DE CETTE VÉ-<br />

RANDA FAIT APPEL À DES PROFILÉS DESIGN.<br />

OUTRE LEUR EXCELLENT POUVOIR ISOLANT,<br />

ILS SE CARACTÉRISENT PAR LEUR EXTRÊME<br />

FINESSE APPARENTE. LA SOLUTION DU COIN<br />

EXTÉRIEUR QUI S’OUVRE TOTALEMENT EST<br />

UNE PARTICULARITÉ UNIQUE EN SON GENRE”<br />

55<br />

LUMIÈRES PRÉCIEUSES<br />

Une vue de rêve<br />

Le résultat est une grande<br />

pièce à vivre, adossée à la<br />

maison proprement dite, très<br />

claire et disposant de fenêtres<br />

coulissantes larges à hauteur de<br />

pièce. L’aménagement intérieur<br />

est moderne, bien pensé et<br />

agréable, ce qui permet à ses<br />

habitants et aux visiteurs de se<br />

sentir bien. Grâce au design<br />

innovant, cette véranda est un<br />

espace où chacun peut s’imaginer<br />

vivre.<br />

“<br />

A room with<br />

a great view"<br />

Réalisation: KELLER AG<br />

Architecte: Joël Claisse<br />

Texte: Peter Küches<br />

Photos: Hilde Verbeke


| SHOPPING<br />

01<br />

MY TABLE<br />

ALL-ROUND TABLE<br />

€ 1.075,-<br />

www.normann-copenhagen.com<br />

08<br />

BIRD FEEDER<br />

BROWN,<br />

PORCELAIN<br />

€ 17,-<br />

bloomingville.com<br />

05<br />

LOFT URBAN<br />

FRAME ZET PLANTEN<br />

OP EEN VOETSTUK<br />

Loft Urban Frame – 30 cm: € 12,95 / 40 cm € 17,95 /<br />

Loft Urban Round doorsnede – 30 cm: circa € 11,-<br />

www.elho.com<br />

06<br />

HAMMOCK<br />

GREY, COTTON<br />

OUTDOOR<br />

€ 55,-<br />

bloomingville.com<br />

09 VERANDA MUST HAVES<br />

OMDAT ELKE VERANDA HET<br />

SUMMUM VAN GENIETEN MOET ZIJN.<br />

07<br />

DUSTPAN<br />

DUSTPAN<br />

& BROOM<br />

€ 25,-<br />

www.normann-copenhagen.com<br />

03<br />

LOUNGE<br />

CHAIR<br />

BLACK, METAL<br />

04<br />

GREEN BASICS<br />

POTATO POT<br />

VAN ELHO<br />

ICE BUCKET<br />

GOLD, ALUMINUM<br />

LIGHTHOUSE<br />

€ 79,-<br />

€ 95,-<br />

€ 11,95<br />

bloomingville.com<br />

www.normann-copenhagen.com<br />

€ 259,-<br />

www.elho.com.<br />

bloomingville.com<br />

26 27<br />

08<br />

09


EEN STUKJE<br />

PARADIJS<br />

BIJ U THUIS<br />

Verlangt u ook naar die vredige rust van een natuurlijke<br />

omgeving, maar dan met alle comfort van thuis? De nieuwste<br />

verandatrends brengen voor u het binnen naar buiten. Ze geven<br />

u een perfect antwoord op maat, zodat u vanop uw ligbed kunt<br />

genieten van dat zachte briesje, vrolijke kinderstemmen, het<br />

groen van uw tuin en nog veel meer.<br />

Zet deze unieke stap naar buiten en beleef de buitenwereld met<br />

volle teugen!<br />

© fotograaf Sven Geboers - Tribù<br />

33


EEN GOEDE START |<br />

1.<br />

INTEGREER HET<br />

ONTWERP VAN DE<br />

VERANDA IN JE (VER)<br />

BOUWPLAN<br />

4.<br />

KIES DE GROOTTE<br />

VAN DE VERANDA<br />

IN FUNCTIE VAN JE<br />

BUDGET EN PLANNEN<br />

6.<br />

VRAAG PROFESSIONEEL<br />

ADVIES VOOR<br />

EEN HAALBAAR<br />

BUDGET<br />

EEN<br />

V ER A NDA<br />

OP M A AT<br />

VAN JOUW<br />

WOONFILOSOFIE<br />

Een veranda is niet meer wat hij vroeger was. Het is een uitbreiding van je woonruimte<br />

en een uiting van je levensstijl, een manier om je tuin in je leefomgeving te integreren<br />

en optimaal te beleven op elk moment van de dag, jaar in jaar uit. Kortom, een veranda<br />

kies je niet zomaar...<br />

Zelfs indien je niet meteen een veranda<br />

bouwt, is het toch belangrijk dat je hier al<br />

voldoende rekening mee houdt. Zo kan<br />

je de leefruimtes afstemmen op je toekomstige<br />

veranda en kan je ook nadenken<br />

over waar je de toegang naar de veranda<br />

zal voorzien.<br />

2.<br />

KIES DE BESTE PLAATS<br />

VOOR DE VERANDA<br />

Meestal kiest men voor een veranda achteraan<br />

het huis om optimaal van de tuin<br />

te genieten. Je kan voor de plaatsing ook<br />

rekening houden met de ligging ten opzichte<br />

van de zon. Zo is een oostgerichte<br />

veranda ideaal voor een keukenveranda<br />

annex ontbijthoek of een hobbyruimte.<br />

Voor een zuidgerichte veranda is steeds<br />

zonwering nodig om te vermijden dat de<br />

ruimte teveel opwarmt.<br />

3.<br />

KIES EEN STIJL DIE<br />

AANSLUIT BIJ DE STIJL,<br />

SFEER EN INRICHTING<br />

VAN JE WONING<br />

Zo stem je de kleur- en materiaalkeuze<br />

best af op die van het buitenschrijnwerk<br />

(ramen en deuren).<br />

Voor een lichte, transparante veranda kies<br />

je best voor lichte kleuren. Om ervoor te<br />

zorgen dat de veranda één geheel vormt<br />

met de rest van de woning, trek je best de<br />

stijl van het interieur van je woning door.<br />

De grootte van de veranda zal afhangen<br />

van je budget en plannen om er bijvoorbeeld<br />

een knusse zithoek of een home<br />

office van te maken of een leefkeuken in<br />

onder te brengen.<br />

10<br />

STARTERSTIPS<br />

5.<br />

VERZAMEL<br />

ZOVEEL MOGELIJK<br />

INFORMATIE<br />

Koop gespecialiseerde tijdschriften en<br />

bezoek vakbeurzen. In de maand oktober<br />

heb je de kans om opengestelde verandaprojecten<br />

te bezoeken (Dag Van De<br />

Veranda georganiseerd door de NFVC).<br />

De prijs van een veranda is afhankelijk<br />

van heel wat factoren. De materialen die<br />

je kiest, de grootte, de stijl... Wil je niet<br />

voor onaangename verrassingen komen<br />

te staan, informeer dan eerst goed bij<br />

een architect of bij een verandaspecialist.<br />

www.nfvc-fncv.be<br />

34


| ARCHITECT<br />

ORDE VAN ARCHITECTEN<br />

INGENIEUR-ARCHITECT CARINE CAPPELLE<br />

DE CREATIEVE VISIE<br />

VAN DE ARCHITECT OP<br />

JE VERANDAPROJECT?<br />

Of de tussenkomst van een architect<br />

verplicht is of niet, roept vaak twijfels<br />

op. Uiteraard zijn de leden van de<br />

‘Nationale Federatie van Verandaconstructeurs’<br />

(www.NFVC-FNCV.be)<br />

hierover perfect geïnformeerd en zullen<br />

zij hun klanten passend begeleiden.<br />

Maar ook wanneer het niet verplicht is,<br />

kan de tussenkomst van een architect<br />

zinvol zijn.<br />

Algemeen geldt dat iedereen zijn bestaande<br />

woning mag verbouwen zonder<br />

tussenkomst van een architect voor zover<br />

het uitzicht van de woning niet wijzigt.<br />

Daarnaast is het in vele gevallen mogelijk<br />

te verbouwen met een vereenvoudigde<br />

toelatingsprocedure, waarbij geen bouwaanvraag<br />

maar een stedenbouwkundige<br />

vergunning nodig is. Per 1 januari 2018 is<br />

de stedenbouwkundige vergunning vervangen<br />

door de ‘omgevingsvergunning’.<br />

Hoewel dit heel eenvoudig mag lijken,<br />

is de praktijk dat minder. Ingenieurarchitect<br />

Carine Cappelle, Orde van<br />

Architecten - Vlaamse Raad: “Om zonder<br />

de tussenkomst van een architect te kunnen<br />

verbouwen, is de doorslaggevende<br />

voorwaarde dat er geen stabiliteitswerken<br />

moeten worden uitgevoerd." De actuele<br />

benadering van een veranda als ‘woonveranda’<br />

maakt dat heel vaak de achter- en/<br />

of zijgevel van de woning gesloopt worden<br />

om een naadloze integratie in de woning<br />

mogelijk te maken. Het betreft dan een<br />

ingrijpende verbouwing met een ‘doorboring’<br />

van het bestaande gebouw, wat een<br />

gevaar insluit voor de stabiliteit van de<br />

bestaande woning. De tussenkomst van<br />

een architect is hier vanzelfsprekend om<br />

alle risico’s weg te nemen.<br />

Bouwvoorschriften kunnen sterk verschillen<br />

van gemeente tot gemeente. Daarom<br />

is het onontbeerlijk om zich altijd vooraf<br />

lokaal goed te informeren.<br />

VISIE<br />

Het toevoegen van een veranda aan een<br />

bestaande woning is vandaag vrijwel<br />

altijd het gevolg van de wens naar meer<br />

bewoonbare oppervlakte en het binnenhalen<br />

van meer licht in de woning.<br />

Architecten zijn opgeleid om een visie te<br />

ontwikkelen op de gegeven uitgangssituatie<br />

en de wensen van de bouwheer harmonisch<br />

en esthetisch te laten versmelten<br />

met de architectuur van de woning.<br />

Architecten hebben zowel zicht op de esthetische<br />

aspecten van de woning als op<br />

de constructiedetails, zodat een ontwerp<br />

kan ontkiemen dat rekening houdt met<br />

stabiliteit en integratie van de veranda in<br />

de woning tot één uniform geheel.<br />

Slechts wanneer alle aspecten van de<br />

verbouwing/uitbreiding vakkundig bestudeerd<br />

werden, kan de realisatie succesvol<br />

verlopen en zal de veranda een reële<br />

meerwaarde betekenen voor de woning.<br />

EEN GOED BEGIN<br />

De bouw van een hedendaagse woonveranda is sterk gelijklopend met de bouw van<br />

een woning, wat de link naar een architect versterkt. Stabiliteit is een cruciaal gegeven<br />

en begint bij de fundering. Welke fundering precies vereist is, hangt af van verschillende<br />

factoren, maar een goede fundering is vaak meer dan enkel een vloerplaat. Ook<br />

bij een constructie kleiner of gelijk aan 40 m 2 kan het nodig zijn extra stabiliteitsaanpassingen<br />

door te voeren.<br />

Gezien veranda’s veelal als opwaardering voor bestaande, oudere woningen worden<br />

gekozen, is het bijzonder uitkijken voor stabiliteitsproblemen aan de woning.<br />

28 29


| ARCHITECT<br />

BOUWEN MET EEN NFVC-LID |<br />

BOU WEN MET<br />

EEN NFVC-LID:<br />

UW BESTE<br />

GARANTIE OP<br />

KWALITEIT EN<br />

VAKBEKWAAMHEID<br />

AANDACHT VOOR<br />

BINNENKLIMAAT<br />

Wie vandaag kiest voor een veranda,<br />

wil daar het ganse jaar door van kunnen<br />

genieten als uitbreiding van de oorspronkelijke<br />

woonoppervlakte van een woning.<br />

Daarom is er ook een regelgeving m.b.t. het<br />

binnenklimaat van toepassing.<br />

Vanaf 1 januari 2018 dient het S-peil of<br />

‘schil-peil’ gerespecteerd te worden. Het<br />

S-peil is een waarde die de energetische<br />

kwaliteiten van de schil of mantel van een<br />

bouwwerk uitdrukt. Het S-peil verplicht<br />

o.a. tot aandacht voor verluchting en<br />

zonwering.<br />

Breng zeker ook een bezoek<br />

aan de website van de<br />

Nationale Federatie van<br />

Verandaconstructeurs:<br />

www.nfvc-fncv.be<br />

De berekening van het S-peil maakt deel uit<br />

van de EPB-software. Hoe lager de waarde<br />

van het S-peil, hoe minder energie er nodig<br />

zal zijn om een aangename leeftemperatuur<br />

constant op peil te houden. Bij het in<br />

voege treden van de regelgeving is de minimumeis<br />

S31. Deze zal vanaf 1 januari 2021<br />

verder zakken naar S28.<br />

Raadpleeg voor meer informatie volgende websites:<br />

Orde van Architecten: www.architect.be<br />

Mijn EPB: www.mijnepb.be/s-peil-schil-peil/<br />

Meer over het S-peil op: www.energiesparen.be/epb/s-peil<br />

Tekst: Eduard Coddé<br />

Een veranda of pergola koop je voor<br />

het leven. Kwaliteit en vertrouwen zijn<br />

belangrijke begrippen voor wie een<br />

veranda wil (laten) bouwen. Daarom is<br />

het raadzaam om voor de bouw ervan<br />

beroep te doen op een bedrijf dat aangesloten<br />

is bij de NFVC: de nationale<br />

beroepsfederatie van verandabouwers.<br />

Zodat u samenwerkt met een solvabele<br />

partner die afspraken nakomt, een<br />

gecertifieerde waarborg van 10 jaar<br />

biedt en ernstig met eventuele klachten<br />

omgaat. Onze federatie bemiddelt<br />

ook bij geschillen. In een volgende fase<br />

willen we een keurmerk uitwerken voor<br />

verandabouwers.<br />

REGELMATIGE<br />

BIJSCHOLING<br />

Bouwen met een lid van de NFVC biedt<br />

u als bouwheer de beste garantie op<br />

een vakkundig gebouwde veranda. Lid<br />

worden kan als verandabouwer dan ook<br />

niet zomaar. Mooie dingen maken is niet<br />

genoeg. De aannemer moet staan voor<br />

professionele integriteit, over de juiste<br />

diploma’s en verzekeringen beschikken en<br />

voldoen aan eisen op het gebied van vakmanschap,<br />

kwaliteit en betrouwbaarheid.<br />

Alle verandabedrijven worden, ook als zij<br />

al aangesloten zijn, regelmatig gescreend<br />

op deze voorwaarden. De federatie helpt<br />

bij de verdere professionele ontwikke-<br />

ling van haar leden door het organiseren<br />

van vormingen en studiedagen rond de<br />

nieuwste systemen, glas- en beslagsoorten,<br />

markeringen en regelgeving. We kunnen<br />

hiervoor rekenen op onze jarenlange<br />

partners, grote namen in hun vakgebied.<br />

Als eindklant ben u er op deze manier<br />

zeker van dat uw verandabouwer op de<br />

hoogte is van de nieuwste technieken en<br />

uitvoeringen.<br />

STRENGE CRITERIA<br />

Als officieel erkende beroepsfederatie<br />

hanteert de NFVC strenge normen voor<br />

ondernemingen die lid willen worden<br />

van onze organisatie. Dat is de beste<br />

kwaliteitsgarantie die we u als bouwheer<br />

kunnen bieden.<br />

VAN ONZE LEDEN<br />

VERWACHTEN WE:<br />

- dat ze actief zijn in de constructie of<br />

fabricatie van buitenschrijnwerk, en<br />

minstens vier jaar ervaring hebben in<br />

België of het buitenland;<br />

- dat ze hun veranda’s zelf in ons land<br />

produceren<br />

- dat ze beschikken over minstens twee<br />

neergelegde balansen en een gezonde<br />

financiële structuur, zonder wankelend<br />

krediet en geen staking van betaling;<br />

- dat ze de deontologie, het charter en de<br />

doelstellingen van de NFVC onderschrijven;<br />

- dat ze getuigen van een gedegen vakbekwaamheid<br />

en goede reputatie en in<br />

orde zijn met alle nodige registraties.<br />

HULP ALS ER TOCH<br />

IETS MIS GAAT<br />

Ondanks alle goede voorbereidingen<br />

kan er tijdens een bouwproject altijd<br />

iets misgaan. Komt u er zelf met uw<br />

verandabouwer niet uit? Dan fungeren wij<br />

als vangnet. In eerste instantie manen wij<br />

ons lid aan om het geschil op te lossen<br />

door de klacht te verhelpen, de schade<br />

te herstellen,… Als het bewuste NFVC-lid<br />

alsnog geen actie onderneemt, laten wij<br />

de eventuele werken uitvoeren door een<br />

ander lid van onze federatie.<br />

Meer informatie hierover vindt u op de website van<br />

de federatie www.nfvc-fncv.be.<br />

Neem ook een kijkje op onze nagelnieuwe blogsite<br />

www.vivaveranda.be, boordevol informatie, handige<br />

tips, inspirerende blogverhalen en leerzame gebruikerservaringen.<br />

Een onmisbare tool voor wie een<br />

veranda of pergola wenst te bouwen.<br />

Tekst: Carina Rooselaers<br />

30 31<br />

Fédération Nationale des<br />

Constructeurs de Vérandas a.s.b.l.<br />

Nationale federatie van<br />

Veranda Contructeurs v.z.w.


| EEN GOEDE START<br />

ONZE PARTNERS |<br />

ONZE<br />

PARTNERS<br />

De producenten van materialen en technieken zijn onmiskenbaar<br />

essentiële schakels bij de bundeling van alle componenten tot een<br />

hoogwaardige woonveranda.<br />

Voor de NFVC-leden is hun begeleiding een garantie voor<br />

succesvolle projecttrajecten vanaf ontwerp tot oplevering.<br />

WWW.ALIPLAST.COM WWW.ALURAL.BE WWW.CALVET.BE<br />

WWW.RENSON-VENTILATION.BE<br />

WWW.RENSON-SUNPROTECTION.BE<br />

WWW.RENSON-OUTDOOR.BE<br />

7.<br />

KIEZEN VOOR EEN<br />

TOTAALOPLOSSING<br />

9.<br />

JUISTE ISOLATIE EN<br />

BEGLAZING<br />

SUSTAINABLE ALUMINIUM<br />

Een verandaspecialist begeleidt je project<br />

van ontwerp tot en met de inrichting. Hij<br />

levert een totaaloplossing en zorgt ervoor<br />

dat de communicatie tussen de verschillnde<br />

vakspecialisten efficiënt verloopt. Hij<br />

begeleidt je ook bij het aanvragen van de<br />

bouwvergunning en het optimaliseren van<br />

je budget.<br />

8.<br />

GOEDE BASIS,<br />

FUNDERING<br />

De funderingen en de vloerplaat moeten<br />

een stevige en stabiele ondergrond vormen<br />

waarop de veranda probleemloos en<br />

voor het leven geïnstalleerd kan worden.<br />

Ook hiervoor kan je bij de verandaspecialist<br />

terecht voor advies.<br />

Voor een comfortabel binnenklimaat kies<br />

je best voor ultra isolerende profielen en<br />

dubbel of driedubbel isolerende beglazing.<br />

Zo is zowel in de zomer als in de winter<br />

de perfecte temperatuur verzekerd.<br />

10.<br />

VENTILATIE EN<br />

AFKOELING<br />

Een goed geïsoleerde veranda vereist ook<br />

een perfecte ventilatie. Tegenwoordig is<br />

het mogelijk om aan de strenge ventilatievereisten<br />

te voldoen met een esthetische<br />

ventilatie-oplossing die ingewerkt is in<br />

ramen en deuren.<br />

Foto's: Verandaland<br />

WWW.ALUK.COM<br />

WWW.SPRIMOGLASS.COM<br />

WWW.E-MAXPROFILES.EU<br />

WWW.AGC-GLASS.EU<br />

WWW.HRBVBA.BE<br />

WWW.INTERPANE.COM<br />

WWW.REYNAERS.BE<br />

WWW.FENEKO.BE<br />

36 37


THUIS IS<br />

WAAR JE<br />

VERANDA<br />

STAAT<br />

dag van de<br />

VERANDA<br />

ZONDAG<br />

16 SEPT 2018<br />

ONTDEK OP ONZE<br />

NIEUWE VERANDABLOG<br />

NOG MEER TIPS EN TRICKS OM<br />

JOUW VERANDA TE REALISEREN<br />

Follow us:<br />

#vivaveranda<br />

www.vivaveranda.be<br />

INSPIRERENDE KIJK OP VERANDA’S<br />

.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!