25.09.2018 Views

Delft.business #7

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

People•Planet•Profit•

Delft businessCONNECTING

THE DOTS

#7 - HERFST 2018

THEMA

Duurzame

zaken

“Duurzaamheid

is bühne woord”

Hein Laakes:

“Nieuwe kansen

voor mens én

materiaal”

Zeepkistensessie

voor startende

ondernemers

Energietransitie

doe je samen

Places to Be:

Firma van Buiten

Made in Delft:

Physee

De stijl van…

Bas Vollebregt


Onze circulaire

ambities waarmaken

‘Van Gils Automotive heeft grote circulaire ambities die wij samen

oppakken met de Rabobank,’ vertelt Patrick van Gils. ‘De Circulaire

Economie Challenge die zij organiseren, brengt circulaire kansen in beeld.

Dit helpt focus aan te brengen in ons businessmodel, waardoor we nu

gericht te werk gaan en onze ambitie waarmaken'.

Kom maar op met de toekomst

Patrick en Sacha van Gils

Van Gils Automotive


delft.business

In dit nummer

En verder:

7

De Dialoog

Hans Kuijpers en Bien Bolhuis

20

De business stijl van

Bas Vollebregt

34

Perspektief

voor Chris

55

13

People, Planet, Profit

Duurzame zaken

Lunchen met

Antoinette

42

Het Pand

OPEN

61

18

Nuchtere kijk

op duurzaam

24 30

Kleurrijke DSM muur

Streetart

50

In de voetsporen

van opa Zantman

67

05 Editorial

06 Column

Janelle Moerman

10 Opmerkelijk

17 Mijn Agenda

Ferrie Förster

22 Volwaardig werk voor

iedereen

26 Column

Roos van der Hoeven

27 Zo zit dat

Tessa van Swieten

28 Made in Delft

PHYSEE

32 De Comphaan

36 Duurzame weetjes

37 Creating Clarity en

Visual Thinking

38 Het vergezicht

44 Restaurant Kruydt

46 Delftse transfers

47 De business stijl van

Ria Lansbergen

48 Floortje Dessing

in The Penthouse

53 Jet-Net partners

58 Places to be

Firma van Buiten bij

Orange Pearl

60 Column

Marja Keizer

64 Gelukkig hebben we

de foto’s nog

68 Binnenkort

70 Colofon

72 Over en uit

Op de cover:

Zeepkistensessie

Voor starters

Beter een goede buur

Werken aan gebiedsvisie

Outdoor Delft

Vader en zoon

Hein Laakes (pag. 14)

3


Genieten

Een mondiale keuken van kaliber. Met de

beste ingrediënten uit binnen- en buitenland,

verser dan vers, creëert chef kok Jan Pieter

Both een smaakvolle explosie op uw bord.

Culinair genieten, dat betekent bij ons

persoonlijke aandacht van de gastheer en

heerlijke verrassingen van de chef. Dankzij

onze sommelier drinkt u bij elke gang

altijd de beste wijn.

Een zaak

van kaliber

Kwaliteit en sfeer in hartje Delft

Vergaderen bij Kruydt

Naast onze drie meetingrooms op de 1e

verdieping vindt u op de begane grond

onze boardroom, bij uitstek geschikt voor

private dining, een businesslunch of een

netwerk diner. De sfeer in combinatie met de

sensatie op uw bord zorgen voor een unieke

ervaring.

Paardenmarkt 1 | 2611 PA Delft | 088 024 39 19

www.restaurantkruydt.nl


delft.business

Wat

een gedoe...

Om maar direct met de deur in huis te vallen: toen het idee kwam om

een editie over ‘Duurzame zaken’ te maken, was mijn eerste gedachte:

‘Mmm… niet mijn thema’. En dat terwijl zo’n beetje de halve wereld met

dit onderwerp bezig is. Een van de eerste dingen waar ik bij ‘duurzaamheid’

aan denk is het scheiden van afval. Daar doe ik niet aan. Teveel

gedoe en het is maar de vraag wat het oplevert. We hebben thuis één

vuilnisbak en daar gaat alles in. Ik weet het, daarmee ben ik absoluut

geen voorbeeld. Maar ik kies voor gemak. Dus alles in één bak.

Waar ik wel heel enthousiast van word, zijn de mooie initiatieven om de

wereld een stukje beter te maken, zoals Boyan Slat met z’n wereldwijde

Ocean Cleanup. Ook lokale verhalen zijn er genoeg. Van Stichting Stunt

waar ze van restmaterialen nieuwe producten maken tot Outdoor Delft

die met afbreekbare verfkogels werkt en een energieneutraal Delft in

2050. Al die verhalen rond duurzame zaken vindt u terug in deze editie.

Doe ik dan zelf helemaal niks in relatie tot duurzaamheid? Jazeker wel.

Maar het resultaat moet wel helder zijn: ‘What’s in it for me?’. Zonnepanelen

bijvoorbeeld. Je kunt precies uitrekenen wat die je opleveren.

Grote kans dat die binnenkort op ons dak liggen. En ook op een andere

manier werk ik aan duurzaamheid. Ik leg dagelijks verbindingen en bouw

relaties op om samen dingen voor elkaar te krijgen. Daar steek ik graag

energie in. Elkaar versterken, samen bouwen en zo verder komen; dat is

voor mij duurzamer dan vier vuilnisbakken met gescheiden afval. •

Dennis Wiegman

Delft.business wordt gemaakt door

een grote groep mensen, aangevoerd

door drie initiatiefnemers;

Met de klok mee Nannette Verschoor,

Dennis Wiegman en

Sabine van Meeteren.

“U kunt ons vaak vinden op (zakelijke)

evenementen, dus spreek ons aan met

uw feedback, ideeën of suggesties!”

5


delft.business/inspireren

Duurzaam

relatiemanagement

Elk nieuw jaar start voor mij in januari steevast

met een etentje met oud-collega’s van de

publieke omroep met wie ik jarenlang prettig

heb samengewerkt. Zo’n bijpraatdiner heb ik

ook met vriendinnen (frequenter!), collegamuseumdirecteuren,

oud-studiegenoten en

nog een aantal anderen. Het voelt goed om

deze relaties - letterlijk en figuurlijk - te blijven

‘voeden’. Het aantal duurzame relaties dat

een mens aangaat in het leven is enorm. Op

de basisschool, de middelbare school, tijdens

je studie en je werk: in elke levensfase of

nieuwe werkomgeving ontstaan duurzame

relaties. Relatiemanagement is zo bezien het

smeermiddel van onze maatschappij.

Ook musea bestaan bij de gratie van

duurzame relaties. Natuurlijk is er de band

met onze bezoekers. Door vernieuwende

en aantrekkelijke tentoonstellingen te

programmeren, proberen we hen te verleiden

tot herhaalbezoek aan ons museum.

Daarnaast hebben we relaties

met ondernemers in de stad, de

TU Delft en culturele partners,

zoals het Delft Chamber

Music Festival (DCMF).

Veel collectiestukken in ons museum kunnen

we tonen dankzij relaties met particulieren

of collega-instellingen. Zij geven ons werken

in bruikleen. Voor de tentoonstelling Pieter de

Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer,

die in 2019 in het Gouden Eeuw-jaar in

Museum Prinsenhof Delft te zien is, gaan we

internationaal gezien nieuwe relaties aan.

Om de mooiste werken van Pieter de Hooch,

precies die werken die hij in Delft heeft

geschilderd, naar Nederland te krijgen, is

vergaand relatiemanagement noodzakelijk.

Elk land kent zo zijn rituelen om zaken te doen.

Zo bezochten we in Duitsland twee musea

om daar persoonlijk te kunnen toelichten

waarom we de betreffende schilderijen

graag willen tonen. Er zijn landen die om een

tegengunst vragen, terwijl een andere keer een

telefoontje en een mooie brief volstaan. Om

topstukken naar Nederland te krijgen, moet

je je in elk geval verdiepen in de ander.

En tot nu toe lukt dat heel goed! We

hebben prachtige toezeggingen

binnen vanuit de hele wereld.

En dat dankzij duurzaam

relatiemanagement! •

6

JANELLE MOERMAN

Directeur Museum Prinsenhof Delft


delft.business/inspireren

Sluit een E-Deal

De gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 een

energieneutrale stad te zijn. Met behulp van de campagne ‘Delft

wordt Groen’ worden inwoners en bedrijven gestimuleerd om

bewust om te gaan met energie. Energieneutraal Delft houdt in

dat er alleen energie van zogenoemde hernieuwbare bronnen -

zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte - wordt gebruikt voor

alle gebouwen en voor het verkeer en vervoer.

De gemeente wil graag samenwerken met bedrijven, organisaties,

scholen, kennisinstellingen en natuurlijk de inwoners om deze

ambitieuze doelstelling te halen. Deze samenwerkingen worden

vastgelegd in zogenaamde E-Deals; afspraken om samen op

te trekken om een bijdrage te leveren aan de energieneutraalambitie.

Op www.delftwordtgroen.nl zijn voorbeelden te vinden

van individuele E-Deals en project E-Deals.

Hans Kuijpers en Bien Bolhuis gaan op de volgende pagina’s

De Dialoog aan over hun energieneutrale ervaringen tot nu toe.

Lees verder

7


delft.business/inspireren

DE DIA

Bedrijven worden zelf ook beter

van de energieneutraal-ambitie

De gemeente heeft de ambitie om Delft in 2050 energieneutraal te laten

zijn. Uit een dialoog tussen Bien Bolhuis en Hans Kuijpers blijkt dat de

gemeentelijke organisatie, om deze doelstelling te behalen, ondernemers

en burgers moet informeren en stimuleren. Immers, naar verwachting

zullen vooral zij de impact aan den lijve ondervinden. Bolhuis en Kuijpers

bespreken op welke wijze zij nu al het effect van de gemeentelijke ambitie

ondervinden en in hoeverre zij door de gemeente worden bijgestaan.

BB De gemeente heeft vanuit Europa en de landelijke politiek de opdracht

gekregen in 2050 energieneutraal te zijn. Vervolgens wordt die

opdracht naar het bedrijfsleven en particulieren doorgespeeld. Vind jij ook

niet dat de gemeente dat traject fanatieker moet aanpakken door dichter

bij de kleine ondernemer en de burger te komen?

Hans

Kuijpers

is directeur van loodgieters- en

installatiebedrijf W.A. Kuijpers BV en

bestuurslid van Bedrijvenkring Schieoevers

(BKS). Onlangs tekende BKS een E-Deal met

de gemeente die ertoe moet leiden dat ook

de bedrijven in het Schieoever-gebied

bijdragen aan de gemeentelijke

energieneutraal-ambitie.

HK Namens Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) kan ik stellen dat wij goed

door de gemeente worden begeleid. Wij hebben met hen een E-Deal afgesloten

en overleggen om de zes weken met hun projectleider. Die weet

bijvoorbeeld hoe wij zouden kunnen aansluiten op het geothermie-netwerk

van de TU Delft. Maar ik kan mij voorstellen dat het voor kleine, niet

georganiseerde ondernemers en individuele burgers lastiger ligt.

BB Ik woon al dertig jaar in Delft. Als ondernemer of burger ben ik nooit

benaderd voor een E-Deal. Wellicht is het zinvol dat ook de kleine ondernemers

via hun zakelijke netwerken worden opgezocht. Ook een vrouwennetwerk

zoals Dea Dia, waarvan ik lid ben. Maar wat houdt zo’n E-Deal

eigenlijk in?

HK Er zijn in Delft diverse E-Deals gesloten. Aan de E-Deal die onder de

vlag van BKS draait, doen vijf van de circa 140 bij de BKS aangesloten

bedrijven mee. Met die vijf heeft de gemeente een klimaatroute bepaald,

die begint met het maken van energiescans en wordt gevolgd door een

advies. De E-deal bestrijkt een periode tot 2023 en zal eerst kleine stappen

betreffen met aanmerkelijke resultaten, zoals bijvoorbeeld betere

isolatie en toepassen van HR(++) isolatieglas.

BB Waarom doen die vijf bedrijven mee? Wat is hun belang?

HK Wij hopen niet dat het advies dat uit de energiescans komt bij de

bedrijven in een la verdwijnt. Er moet wat mee gedaan worden; het

8


LOOG

delft.business/inspireren

bedrijfsleven moet de regierol pakken. Met die vijf deelnemers willen

wij een voorbeeld stellen voor anderen. Overigens zijn er nogal wat

fabrikanten en leveranciers die willen meedenken. Over aardwarmte

en warmtepompen, bijvoorbeeld. Zij bieden zelfs aan om proefboringen

te doen. Ik adviseer jou als ontwikkelaar van een bouwkavel met

zeven wooneenheden om eens met dit soort leveranciers contact op

te nemen.

BB Dat is leuk wanneer je er verstand van hebt, maar ik heb nooit

eerder laten bouwen. Fabrikanten en leveranciers zijn niet onafhankelijk

en hebben hun eigen commerciële belangen. Ik moet wel erg veel

moeite doen om mij door dat kavelpaspoort te worstelen om te lezen

hoe ik aan de nul-op-de-meter eisen kan voldoen. Natuurlijk kan ik

adviseurs inhuren, maar ik vind dat het de taak van de gemeente is

om ons een beetje te helpen. In Duitsland heb ik 66 zonnepanelen

op m’n dak en ook daar verloopt het traject over de regelgeving en

uitvoering niet soepel. Ik denk dat een heleboel mensen van goede

wil zijn om energie te besparen en energie op te wekken, maar tegen

de bijkomende aspecten opzien.

HK Laten we eerst het laaghangende fruit pakken. De mogelijkheden

benutten die we hebben. Ik zie nog in heel veel panden tl-verlichting

hangen. Dat kan natuurlijk niet meer in deze tijd! Het rapport dat uit

de E-Deal voortkomt, laat het verschil zien tussen wel en geen maatregelen

nemen. Ondernemers worden zelf ook beter van de energieneutraal-ambitie.

Tijdens mijn vakantie op de Azoren hoorde ik dat

van de negen theeplantages er slechts één had kunnen overleven,

enkel en alleen doordat die zijn eigen energie opwekte.

BB Het gaat om investeren en terugverdienen. Maar ook om het besef

dat de wereld een andere aanpak vergt. Het moet niet idealistisch

zijn. Mensen moeten beseffen dat het noodzaak is. Daar moeten

mensen van worden overtuigd. En dan vraag ik opnieuw: wat is de

positie van de gemeente hierin?

HK Een stimulerende rol. Als BKS hebben wij op dit terrein een constructieve

samenwerking met de gemeente. Ik denk dat de gemeente

een grote vinger in de pap moet hebben om nul-op-de-meter te

stimuleren. Als BKS zijn we lekker bezig; dat is een voorwaarde, maar

natuurlijk geen garantie voor succes in 2023 of 2050. •

Bien

Bolhuis

is general manager/eigenaar van

conferentiehotel Dinkler Prinz in

Duitsland. Met enkele geïnteresseerden

kocht zij in het Delftse Spoorzonegebied

een zelfbouwkavel voor een eigen

penthouse plus zes appartementen.

De gemeente vermeldt in het

kavelpaspoort dat het pand moet

voldoen aan nul-op-demeter

criteria.

Wilt u méér weten? Neem dan contact op met de gemeente via

adviesruimte@delft.nl.

9


delft.business/opmerkelijk

NMi naar TU Delft Campus

Sinds deze zomer is meetinstituut NMi te vinden op de

TU Delft Campus, in het pand waar ook standaardenlab

VSL en het hoofdkantoor van First Dutch Innovations gevestigd

zijn. Met de komst van NMi zit alle expertise rondom het

doen van betrouwbare metingen voortaan onder één dak.

Delft beste regio voor

ondernemerschap

Uit onderzoek dat de Universiteit Utrecht (UU) samen met

Birch Consultants heeft uitgevoerd, blijkt dat Delft/Westland

de beste regio voor ondernemerschap in Nederland is. De

onderzoekers hebben op basis van data-analyses de kwaliteit

van 40 regionale ecosystemen voor ondernemerschap

Finale voor AquaBattery

VSL richt zich als standaardenlaboratorium op het beheer en

de ontwikkeling van wetenschappelijke standaarden.

NMi houdt zich bezig met de praktische toepasbaarheid: het

testen en keuren van allerlei meetapparatuur, zoals gasmeters,

benzinepompen en weegschalen. Hierdoor ontstaat een

nationale metrologie-hotspot in Delft.

Directeuren Vincent Fokkema (VSL) en Fabienne van Booma

(NMi) verwachten dat de verhuizing leidt tot kruisbestuiving

en verdere samenwerking. •

in Nederland bepaald en in kaart gebracht. In het onderzoek

zijn onder meer financiering, talent, kennis, diensten, netwerken

en leiderschap als componenten meegenomen. De regio

Delft/Westland scoort met name hoog op kennis, netwerken

en leiderschap. •

Energie opslaan in water en tafelzout.

Met deze oplossing staat de Delftse

start-up AquaBattery in de finale van

de Postcode Green Challenge. Dit is

een van de grootste jaarlijkse competities

op het gebied van duurzaamheid

en innovatie. Dat energie in water en

zout opgeslagen kan worden, is al

langer bekend. AquaBattery borduurt

nu voort op dit natuurkundige principe,

met het doel om zo een oplossing te

bieden voor de opslag van energie uit

hernieuwbare energiebronnen, zoals

wind- en zonne-energie. •

10


delft.business/opmerkelijk

Waterstofauto racet tegen

benzinewagens

Voor het eerst in de geschiedenis heeft

een waterstofauto een officiële race tegen

benzineauto’s uitgereden.

De door het Delftse Forze Hydrogen

Electric Racing Team ontwikkelde waterstofauto

kwam op het TT-circuit van

Assen als zesde over de finish.

Het Forze team werkt sinds 2007 aan

de ontwikkeling van waterstof aangedreven

raceauto’s, met als doel schoon

vervoer met puur water als enige

uitstoot. •

Wij Inholland

award 2018 voor

Apro project

Desiree Oudenaarden, student dier- en veehouderij bij

Inholland Delft, is met haar project Apro de winnaar van de

Wij Inholland award 2018 voor het beste studentenproject.

Met haar onderzoek naar 3D-scannen en -printen in de

diergeneeskunde kreeg zij de meeste stemmen (47 procent)

van het publiek. Wij Inholland is een project dat bruggen slaat

tussen het onderwijs en de praktijk. Studenten krijgen een

podium waarop zij zich met een innovatief project kunnen

onderscheiden. Oudenaarden ontving uit handen van Marcel

Nollen (lid CvB Inholland) een cheque ter waarde van 2.000

euro om haar idee verder te brengen. •

11


OBJECTBEVEILIGING

WINKELSURVEILLANCE

MOBIELE SURVEILLANCE

EVENEMENTENSECURITY

BRANDWACHT

CHAUFFEURSDIENSTEN

PERSONEELSCONTROLE

VERKEERSREGELAARS

INFO

www.rm-security.com

06-21919170


delft.business/inspireren

Duurzame zaken is een breed thema dat veel verder gaat dan

maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo),‘groen’ en

milieuvriendelijk zijn. Het gaat over de impact die ondernemen heeft op

People, Planet & Profit. Op de volgende pagina’s vertellen ondernemers

hoe zij zaken doen op een manier die toekomstbestendig is.

13


delft.business/inspireren

Hein Laakes, projectleider Stichting Stunt

‘Nieuwe kansen voor

mens én materiaal’

“Stichting Stunt helpt mensen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten door ze

werkervaring te laten opdoen binnen eigen leerwerkbedrijven. Social return, co-creatie

en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke begrippen. Samen met lokale bedrijven

ontwerpen we producten die met de hand worden gemaakt door onze deelnemers.

Om duurzame, unieke producten te creëren waar de deelnemers én partners trots

op zijn, gebruiken we het liefst restmaterialen van de partners zelf.

Zo maken we bijvoorbeeld bierrekjes voor De Koperen Kat, gemaakt van hun

eigen houten verpakkingsmateriaal. In ons naaiatelier worden tassen en

etuis gemaakt van oude zeilen van SailWise, een zeilvereniging voor

mensen met een beperking. Zij verkopen dit weer als merchandise.

Voor de gemeente Delft zamelen we petflesjes in bij Delftse

sportverenigingen. Die verwerken we, in opdracht van een ingenieursbureau,

in onze eigen Upcycle Werkplaats tot kunststof

wandtegels. En dit zijn pas een paar voorbeelden van mooie

samenwerkingen.

Het doet me goed dat steeds meer bedrijven enthousiast

zijn over onze werkwijze en partner worden. Zo snijdt

het mes aan twee kanten. Zij krijgen unieke, duurzame

en sociaal geproduceerde producten en wij creëren

meer ontwikkelingsmogelijkheden voor deelnemers.

Daarnaast proberen wij mensen hiermee bewuster te

maken van het belang van duurzaamheid en sociaal ondernemen.

Zelf zeggen we daar vaak over: Stichting Stunt

biedt nieuwe kansen voor mens én materiaal.” •

Tips van Hein

Gooi niet zomaar materialen weg;

wij denken graag mee over hergebruik

Probeer lokaal, duurzaam

en sociaal te produceren

14

Creëer kansen voor mensen;

werk samen met sociale organisaties


delft.business/inspireren

Denise de Haan, eigenaar DHPT

‘Discipline, daar kies ik

elke dag voor’

“Op mijn dertiende begon mijn carrière als professioneel wakeboarder; ik heb vier

keer de wereldtitel mogen veroveren. Toen ik op mijn 27ste stopte, viel ik even in

een zwart gat. Als je al een verzadigd gevoel hebt op die leeftijd, wat ga je dan

doen met de rest van je leven? Ik ben een personal training studio begonnen,

maar daar haalde ik niet genoeg voldoening uit. Ik wilde iets doen wat nóg meer

impact heeft op het leven van mensen, zodat zij zichzelf op een duurzame manier

kunnen blijven ontwikkelen.

Vanuit die gedachte kwam ik op het idee om ondernemers te coachen. Ik zie

hen als de ruggengraat van Nederland. Hoe meer ik kan bijdragen aan de

kracht van een ondernemer, hoe meer ik bijdraag aan dit land. Ik geef

hen mee wat het is om op het hoogste niveau te moeten presteren.

Ik coach ondernemers in het hele land en in uiteenlopende branches,

waaronder Roos en Jim van MIFIT Delft. Kennis van de branche

waarin mijn klanten werken, is voor mij niet belangrijk. Mijn

aanpak focust zich op hun persoonlijke transformatie, want dat

resulteert in duurzaam ondernemerschap.

Uiteraard werk ik zelf ook regelmatig met een coach. Er

zijn momenten in je leven dat het fijn is als iemand even

meekijkt. Blijven groeien, is enorm belangrijk en dat heb

je zelf in de hand. Aan de basis van groei ligt namelijk

discipline en dat is iets waar je voor kunt kiezen. En

ik kies daar elke dag voor. Dan komt die topsportersmentaliteit

toch weer goed van pas!” •

Tips van Denise

Blijf ontwikkelen; stilstaan is geen optie

Vergroot je (duurzame) waarde

door anderen mee te nemen

Handel vanuit wie je zou willen zijn als mens of bedrijf

15


delft.business/inspireren

Bart Wesseling, eigenaar Dansschool Wesseling

‘Een bewuste keuze;

dat vind ik mooi’

“Toekomstbestendig ondernemen kan ook als je zelf geen duurzaam product

maakt. Er zijn genoeg andere manieren om je steentje bij te dragen. Zo ben ik

groot fan van SnappCar, een website die bemiddelt in het delen van particuliere

auto’s. Het schijnt dat in Nederland zo’n acht miljoen auto’s gemiddeld 23

uur per dag stilstaan. Dat is natuurlijk zonde, want er zijn ook veel mensen die

géén auto hebben. SnappCar brengt de eigenaren van auto’s die niet altijd worden

gebruikt in contact met mensen die af en toe een auto nodig hebben. Ideaal.

Zelf ben ik ook niet altijd onderweg. Toch vind ik het wél fijn om een

eigen auto te hebben. Daar heeft SnappCar ook een oplossing voor

bedacht. Via hen kun je een auto leasen, op voorwaarde dat je deze

weer verhuurt aan anderen. En dus rijd ik nu in een geleasede Fiat

500. Omdat onze dansschool iedere avond open is en ik daar veel

aanwezig ben, is de auto op die momenten gewoon te gebruiken

door iemand anders.

We hebben de Fiat pas net. Maar hij is al met veel enthousiasme

een paar keer gehuurd. Van een jongen die met zijn

vrienden een dagje ging surfen tot een oudere dame die haar

familie ging bezoeken. Al deze mensen kiezen ervoor geen

eigen auto te nemen. Een bewuste keuze; dat vind ik mooi.

Wij hanteren deze aanpak wat betreft onze auto inmiddels

ook op andere vlakken. Want spullen die je niet constant zelf

gebruikt, kun je toch prima delen met anderen?” •

Tips van Bart

Zoek samenwerkingen op met andere ondernemers

Think outside the box

Deel wat je hebt; dit kan van alles zijn

16


delft.business/inspireren

Ferrie Förster is voormalig wethouder van de gemeente

Delft. Momenteel geniet hij van zijn wethouderloze

leven en is hij tegelijkertijd op zoek naar een nieuwe

uitdaging. In deze rubriek geeft hij een inkijkje in zijn

agenda.

Mijn agenda:

Ferrie

Förster

Ik moest er na mijn wethouderschap aan wennen dat ik zelf weer

mijn agenda moest bijhouden. Hiervoor had ik namelijk een fantastische

secretaresse, die dat allemaal voor mij regelde. Ik gebruik

momenteel Google Agenda, dat is prettig te synchroniseren met

al mijn Apple-apparaten.

Vrijdagochtend

Hardlopen

Vrijdagavond

Filmhuis

Vrijdagmiddag

Gesprek

Vrijdag

Ik ben gek op hardlopen. Als wethouder deed ik dat vaak, voordat

ik begon met werken. Ik kan dan m’n gedachten op een rijtje

zetten en daarnaast ben ik lekker fit als ik terug ben. Momenteel

voer ik veel gesprekken met potentiële werkgevers, zo ook deze

vrijdagmiddag. Op het moment van schrijven, heb ik nog geen

besluit genomen. Maar dat horen jullie te zijner tijd zeker nog! Om

mijn vrijdag af te sluiten, ben ik ’s avonds naar Lumen geweest,

waar de Franse film Les Gardiennes draaide.

Zaterdagmiddag

Rondje Delft

Zaterdag

Naast hardlopen, doe ik ook aan fitness. Dat is een mooie combinatie.

Ik vind het heerlijk om de dag te beginnen met sporten. Op

zaterdagmiddag doe ik dan graag een rondje door de binnenstad

van Delft. Even over de markt, wat boodschappen doen en een

praatje maken met ondernemers of andere bekenden. Leuk om

dan de levendigheid in onze mooie stad te zien! ’s Avonds ben

ik uit eten geweest bij LEEF Tapas, een nieuw restaurant op de

Markt. Een aanrader!

Zaterdagavond

Hapje eten

Zondagochtend

Werken

Zondag

Ook al heb ik op dit moment even geen baan, toch moet er af en

toe wel ‘gewerkt’ worden. Vacatures bekijken, mensen mailen, afspraken

maken. ‘s Middags ben ik gaan lunchen bij JENT met Lian

Merkx, ook voormalig (STIP-)wethouder van Delft. Leuk om weer

eens bij te kletsen! Ik houd ook erg van koken. Nu ik wat meer tijd

heb, kan ik dat thuis ook weer vaker doen. Kortom, ik verveel me

Zondagmiddag

Bijkletsen met Lian Merkx

geen seconde! •

17

17


delft.business/inspireren

‘Duurzaamheid’ is bühne woord

Nuchtere kijk

op duurzaam

In het kader van het thema ‘Duurzame zaken’ praat tekstschrijver Stephan Slee met

Eric Teunissen, directeur van Teunissen en Berendse, ontwikkelaar van bouwprojecten.

We verwachten een vurig pleidooi voor duurzaam bouwen. In werkelijkheid

getuigen Eric’s uitspraken van een op de dagelijkse praktijk gebaseerde relativerende

nuchterheid, waarin beperkt ruimte is voor duurzaam ontwikkelen en bouwen.

Het gesprek heeft plaats in het aan de

Rotterdamseweg in Delft gelegen project

‘Schiekade’ dat representatieve bedrijfsunits

en garageboxen voor ondernemers

en particulieren betreft. Teunissen: “De

eerste fase is opgeleverd in maart 2018,

de tweede fase hopelijk in maart/april

2019. Alle 93 garageboxen zijn verkocht

of verhuurd. Inmiddels is de derde fase in

voorbereiding. Dat zijn vijf aan de waterkant

gelegen bedrijfsunits met geweldig

uitzicht op de Schie en veel parkeerruimte.

Wij noemen het ‘waterlofts voor

werkende genieters aan de Schie’. Ideaal

voor een kantoorfunctie gecombineerd

met een werkplaats. Maar ook uitstekend

geschikt voor een architectenbureau

of een reclamebureau. Eén zijde

heeft een roldeur en de andere

zijde is een volledige glaswand.

Zowel de benedenvloer als de

etage heeft 120 m 2 vloeroppervlakte.”

Op de totale bouwlocatie was

voorheen een garagebedrijf en

industrie gevestigd. Hierdoor

was de grond flink vervuild.

Teunissen en Berendse kreeg

de bouwvergunning pas nadat

aan alle bodemsaneringsverplichtingen

was voldaan. Teunissen: “Niemand

durfde de risico’s van het opruimen

van de vervuiling voor z’n rekening te

nemen. Uiteindelijk zijn wij de uitdaging

aangegaan. Het kostte ons onnoemelijk

veel geld. Maar saneren heeft in ieder

geval een doel, want daardoor ruim je

een hoop ellende op.” Het saneren werd

voorafgegaan door een slooptraject met

‘Waterlofts voor

werkende genieters’

18


delft.business/inspireren

Eric Teunissen en Stephan Slee

‘Aanpakken van kleine vervuilers

en gebruikers levert niet zoveel op’

alle aspecten van asbestverwijdering.

Teunissen geeft aan al eerder met dat

bijltje te hebben gehakt, maar desondanks

nooit voor de volle 100 procent te

weten wat de impact is.

De goedkoopste

Teunissen zegt nuchter in het leven

te staan. Met diezelfde nuchterheid

beoordeelt hij het begrip ‘duurzaamheid’.

Als een mooi woord, dat een beetje is

uitgevonden voor de bühne. “Ik deed

vroeger veel woningbouwontwikkeling.

Wanneer we de mensen uit diverse

isolatiematerialen lieten kiezen, waarvan

het ene milieuvriendelijker maar duurder

was dan het andere, dan koos men voor

het goedkoopste. Neem zonnepanelen;

vanwege de subsidie en omdat het

op de lange duur geld oplevert, wordt

ervoor gekozen. In mijn werk heb ik nooit

kunnen ontdekken dat mensen geld over

hebben voor het milieu.”

“In de gemeentelijke en landelijke politiek

levert het stemmen op wanneer een

partij laat zien groen bezig te zijn. Maar

feitelijk gezien levert het aanpakken van

de kleine vervuilers of gebruikers eigenlijk

helemaal niet zoveel op. De politiek is

een machtig instrument dat het goede

voorbeeld zou moeten geven door daden

te stellen en te beginnen bij de grote

bedrijven. Een derde van het aardgas

wordt verbruikt door consumenten, de

rest door het bedrijfsleven. In plaats van

dat de overheid bij de grote verbruikers

begint, laat ze eerst bij die kleine particuliere

verbruikers de cv-keteltjes weghalen.

Ik ben nu met een klein woningbouwproject

bezig; de ketel vervangen door een

warmtepomp is een extra kostenpost

van 25.000 euro per woning! Begin bij het

bedrijfsleven, daar gaat het om grotere

volumes en dat is eenvoudiger te sturen.”

Warmtepomp en zonnepanelen

Terug naar het project Schiekade in Delft.

Fase 1 en 2 hebben een opslagfunctie,

met isolatie-eisen op het laagste niveau.

Fase 3 zijn bedrijfsruimten waarin

gewerkt wordt. Die units moeten dus

wel voldoen aan specifieke duurzaamheidscriteria,

zoals isolatiewaarden.

“In Nederland zijn de normen al best

hoog”, stelt Teunissen. “En de kranten en

vakbladen staan bol van berichtgeving

over duurzaamheid. Die informatie neem

je automatisch mee in het ontwikkelen

bouwproces. In fase 3 willen we in

principe de panden verhuren. Als er een

gebruiker komt die duurzamer wil, dan

bekijken we samen hoe we dat kunnen

realiseren. In ieder geval zal er een warmtepomp

zijn, want sinds 1 juli 2018 worden

alle bouwaanvragen met cv-ketels

ontmoedigd. Als er een huurder of koper

komt die zonnepanelen op zijn dak wil,

dan bekijken we of dat inpasbaar is.”

Enthousiast team

Eric Teunissen komt over als een sportieve

ondernemer die van zijn vrijheid houdt.

Daarnaar gevraagd geeft hij inderdaad

aan iedere dag te sporten - hardlopen

en wielrennen - en een aantal weken per

jaar op de fiets door Frankrijk te toeren.

Teunissen: “Ik heb best een gezonde levensstijl.

Ik drink geen frisdrank, eet geen

chocolade, snoep niet, rook niet. Het enige

waar ik mee zondig is bier, wijn en borrelnootjes.”

Teunissen begon zijn carrière

als timmerman bij een bouwbedrijf. Op

zijn 22ste nam hij ontslag en kocht hij zijn

eerste renovatiepandje. Na het aankopen,

verbouwen en verkopen van oude huisjes

ging hij winkelpanden renoveren en verhuren

en kwam hij in het zakelijk segment

terecht. Teunissen: “Ik heb ook woningbouw

gedaan, maar ben nu alleen nog op

de zakelijke markt actief. Ik ben 55 jaar

en doe wat ik leuk vind. Op het kantoor

in Naaldwijk werken vier dames die alles

regelen. Het is mijn taak ervoor te zorgen

dat er werk en geld is en dat de projecten

lopen. Samen vormen we een enthousiast

team. We hebben een stevige verhuurportefeuille

van 600 huurders.” •

• Bouwprojecten

Bouwprojecten ontwikkelen is het

werkterrein van Teunissen en Berendse.

Vanuit het kantoor in Naaldwijk,

opereert Teunissen en Berendse met

een klein team van toegewijde specialisten,

aangevuld met een netwerk

van uitvoerend personeel.

19


delft.business/inspireren

De business stijl van...

20


delft.business/inspireren

De stijl van

Bas Vollebregt

Bas: “Vorige week heb ik al een kijkje genomen

in de nieuwe winkel van Arjan. Het ziet

er prachtig uit. Hij is een betrokken ondernemer

in de binnenstad, waar momenteel veel

gebeurt. Ik vind het een eer om mij te laten

kleden door hem en ben erg benieuwd wat hij

in gedachten heeft.”

Arjan Steendam - Steendam Herenmode

“Ik kende Bas nog niet, dus extra leuk dat we

elkaar op deze manier ontmoeten.

Als nieuwe wethouder moet je er elke dag

netjes uitzien. Delftenaren zien hem altijd in

pak, daarom wilde ik graag een casual outfit

voor hem uitzoeken. Bas moet zich op verschillende

manieren profileren en deze smart

casual outfit past goed bij zijn persoon en

imago. De groene tint van de trui is helemaal

van dit seizoen. Het witte overhemd creëert

rust en heeft subtiele groene details. De broek

is van 360 graden stretch, slank gesneden en

zit goed bij iedereen. De wollen jas heeft een

mooie strakke belijning en de capuchon geeft

een hippe look. Dit is een verzorgde outfit, die

je prima bij een publiek optreden aan kan.”

Reactie Bas

“Voor mij is het belangrijk dat ik toegankelijk

ben voor iedere Delftenaar in de stad. Dat kan

simpelweg door me aan te spreken op straat,

te mailen of een appje te sturen. Ik wil benaderbaar

zijn en daar kan kleding bij helpen.

Deze trui zou ik zelf niet snel kiezen, maar hij

zit lekker en de kleur is mooi. Ik heb veel blauw

in mijn kast, dit is weer eens wat anders. De

jas is lekker warm en kan ik ook over een pak

dragen. De broek zat direct lekker. Het is een

mooie en verzorgde outfit. Binnenkort heb ik

een nieuw pak nodig, dan kom ik zeker langs

voor advies.”

Bas Vollebregt (STIP) is sinds maart 2018

wethouder Economie, Cultuur, Grondzaken en

vastgoed in Delft.

Overhemd en trui Cavallero • Broek Alberto

Schoenen Rehab • Jas New in Town

21

21

Schoenen Rehab • Broek Vanguard


delft.business/netwerken

Volwaardig werk voor iedereen in Delft en ... Rijswijk

Tweedehands

spullen, eersteklas

werknemers

Zakelijk platform Werkwaardig breekt

door de gemeentegrenzen en gaat samenwerken

met de gemeente Rijswijk.

De Martinifabriek - meubelwerkplaats,

kringloopbedrijf en leerwerkbedrijf in

één - sluit zich als eerste Rijswijkse

partner aan. Een bijzondere partner,

waar tweedehands spullen én eersteklas

werknemers centraal staan. “De

Martinifabriek straalt uit waar Werkwaardig

voor staat. Dit willen wij met

ons netwerk bereiken. Een match made

in heaven”, vindt Mieke van Egmond.

Van Egmond, projectleider bij Werkwaardig,

is enthousiast. Zij zit om de tafel met

directeur Roderick van den Berg van De

Martinifabriek. Tientallen mensen werken

er aan het opknappen en verkopen van

gebruikte huisraad. Mensen volgen stages,

draaien mee in een leerwerktraject

en worden begeleid door werkcoaches.

Werkfit

Roderick van den Berg hoorde over

Werkwaardig tijdens een inspirerende

masterclass en nam per omgaande con-

tact op. “Ja, jij stond al heel snel bij ons

op de stoep”, constateert Van Egmond.

“Wat ik nou zo graag wil weten is: waarom?”

“Jullie verhaal sprak ons direct aan”,

zegt Van den Berg. “De passie straalt er

vanaf. Ik ben een aantal jaren geleden

begonnen met dit kringloopbedrijf en ik

merkte al gauw: dit gaat niet alleen over

spullen. Het gaat vooral over mensen.

Onze belangrijkste opdracht is mensen

duurzaam werkfit maken. En mensen, al

dan niet via een leerwerktraject, stageplaats

of werkervaringsplek, af te leveren

22


delft.business/netwerken

• Sociaal akkoord

Zakelijk Platform Werkwaardig is

sinds drie jaar actief in Delft. Ruim

tachtig partners, variërend van grote

coöperaties tot MKB, ontmoeten

elkaar regelmatig voor kennisuitwisseling

en inspiratie rondom inclusief

en maatschappelijk verantwoord

ondernemen. Begin dit jaar staken zij

de gemeentegrens over om zich in

te zetten voor participatie in Rijswijk.

Werkwaardig is ondertekenaar van

het Lokaal Sociaal Akkoord. Gemeente

en werkgevers maken zich hierin

samen sterk voor het creëren van

lokale werkkansen voor (arbeidsbeperkte)

werkzoekenden in Rijswijk.

op de arbeidsmarkt. We hebben een

groot netwerk. Dit is een voortdurende

gezamenlijke zoektocht en we gaan net

zo lang door tot iemand aan het werk is.

De Martinifabriek heeft recent zes mensen

via dit traject aangenomen en twaalf

anderen zijn elders aan de slag gegaan.”

Dat is volgens Van Egmond precies waar

het bij Werkwaardig om gaat. “Dat er voor

iedereen een plek is op de arbeidsmarkt.

Direct en indirect. We nodigen bedrijven

uit om na te denken over arbeidsintegratie.

Om met ons mee te denken, óók als

je niet direct een vacature hebt. Bijvoorbeeld:

wil je werk outsourcen, dan kun je

zoeken naar een bedrijf dat inclusiviteit

hoog in het vaandel heeft staan. Want

werk maakt het verschil. Voor iedereen.”

Van Egmond is benieuwd wat Van den

Berg gaat doen in dit nieuwe samenwerkingsverband

met Werkwaardig. “Wat

hoop jij eruit te halen?”

‘Mensen duurzaam werkfit maken:

en dan een baan’

“Veel”, denkt Van den Berg hardop. ‘‘Ik kijk

altijd naar wat iemand wél kan. Dan benader

je mensen heel anders. Soms kom

ik werkzoekenden tegen met een universiteitsdiploma

op zak. Ook zij komen niet

altijd aan de bak. Ik ben voor alles in en ik

kan heel snel schakelen. Opties openhouden,

betekent ook dat ik de vrijheid heb

om zelf te beslissen. De Martinifabriek

ontvangt geen overheidssubsidies.”

Doe-activiteiten

Werkwaardig staat voor volwaardig

werk voor iedereen. Alle bij het netwerk

aangesloten partners kunnen inspirerende

bijeenkomsten en masterclasses

bijwonen. Daarnaast organiseert

Werkwaardig ‘doe-activiteiten’. Bedrijven

en werkzoekenden gaan samen op stap.

Netwerken met de doelgroep als het

ware. Van Egmond: “Wij maken werkgevers

bewust van de mogelijkheden die

onze doelgroep in huis heeft. Zo heeft

een groep werkgevers meegelopen in

de Golden Tenloop, samen met acht

werkzoekenden met een afstand tot de

arbeidsmarkt. Vijf van hen hebben inmiddels

een betaalde baan. Ook hebben

we een culinaire roadtrip georganiseerd

met werkgevers en werkzoekenden. Een

jonge vrouw uit Eritrea met gevoel voor

gastvrijheid kon zó bij een van onze

partners aan de slag in de bediening.

Mensen leren elkaar kennen, grenzen

vallen weg, vriendschappen ontstaan. Al

30 mensen zijn zo doorgestroomd naar

een betaalde baan.”

Escaperoom

Werkwaardig heeft in de toekomst de

nodige activiteiten op stapel staan

om werkgevers in contact te brengen

met elkaar. Mieke van Egmond wil van

Roderick van den Berg weten hoe hij

de toekomst voor zich ziet. “De Martinifabriek

is bezig met de opzet van een

vintagecafé. En met werkplaatsen voor

het opknappen van meubels, fietsen en

twee oude brandweerauto’s die worden

verbouwd. De één tot foodtruck en de

andere tot mancave on wheels. Ook daar

kunnen straks mensen aan het werk.

Met het ROC Mondriaan (ook partner

van Werkwaardig) praten we over de entree-opleiding,

zodat leerlingen hier hun

praktijkervaring kunnen opdoen.”

Op dit moment is De Martinifabriek

bezig jongens binnen te halen die een

Escaperoom inrichten in de kelders

van het gebouw. Van den Berg: ‘‘Gaaf

toch!” “Yesss die passen ook mooi in

ons netwerk”, zegt Van Egmond prompt.

En daar komen de mobiele agenda’s

tevoorschijn. “Sorry, even netwerken

tussendoor”, grijnzen beiden eensgezind.

Duurzame, inclusieve, creatieve relaties;

ze groeien waar je bij staat. •

Roderick van den Berg en

Mieke van Egmond met

de ‘bokaal’: Iedere partner

die zich bij Werkwaardig

aansluit, krijgt er één.

23


delft.business/inspireren

LUNCHEN MET ANTOINETTE

27 AUGUSTUS 12.00 UUR - ENERGIETRANSITIE DOE JE SAMEN

Deze zomer lunchte Antoinette Wijffels met Eelco

de Vink en Ton Wirken van Stedin bij Lijm & Cultuur.

Tijdens de lunch in Experiment ontspon zich een gesprek

over duurzaamheid, het delen van kennis en wie

daarin het voortouw moet nemen.

AW Ondernemers met goede ideeën zoeken graag

een gesprekspartner. Hoe kunnen zij gesprekspartner

van Stedin worden? Hoe werkt dat? Moeten zij bellen

of naar lezingen gaan?

TW Wij zijn vooral een aanspreekpunt voor grote industrieklanten.

Een zakelijke klant die met een vraag

komt, begeleiden wij in het proces naar een nieuwere

of zwaardere aansluiting. Wij zijn netwerkbeheerder,

moeten zorgen dat het allemaal matcht. Kan het gebied

het aan? Hoeveel capaciteit is er beschikbaar?

AW Ik lees op jullie website dat er in jullie verzorgingsgebied

(de Randstad) 23 Green Deals zijn

gemaakt. Imposant. Wat houdt dat in?

EdV Green Deals zijn afspraken tussen Rijksoverheid

en andere partijen om samen duurzame plannen uit

te voeren. Concreet ben ik vertrouwd met de Green

Deal op het TU-terrein. Daar proberen we nieuwe

concepten uit. Zo gaan we er proeven doen met

het transport van waterstofgas naar woningen. Dat

hebben we nooit eerder gedaan. We zitten in een

leerfase. In het algemeen heeft de gemeente de regie

en zijn wij een partner, die meedenkt op strategisch

en innovatief gebied. Dat proces moeten we samen

ontwerpen. Energietransitie doe je altijd samen!

AW Dat klinkt mooi. Even een stapje naar de praktijk.

Stel dat ons bedrijf Lijm & Cultuur het bedrijfsterrein

wil verduurzamen en overweegt om de 1.600 vierkante

meter platte daken te gebruiken voor bijvoorbeeld

zonnepanelen. Hoe gaat dat verder?

EdV Daar horen wij dan graag meer over. Vervolgens

gaan wij kijken of de huidige aansluiting en het net

voldoende capaciteit hebben. Het maakt ons niet uit

welke bron er gebruikt wordt. Dat is aan de klant. In

de regel sluiten wij aan bij initiatieven. Wij zijn geen

adviesbureau.

AW Zou Stedin niet pro-actiever moeten handelen?

Jullie hebben zo’n schat aan kennis in huis.

EdV Eh... ja, dat is waar. Door ervaring en allerlei pilots

doen we veel kennis op, maar die kennis delen doen

we vooral op uitnodiging. Nogmaals, het vonkje ligt

bij de ondernemers zelf.

AW Naar mijn idee zou het duurzaamheidsvraagstuk

breder opgepakt moeten worden. Het is natuurlijk

mooi zo’n klimaatakkoord, maar daar zat niet iedereen

aan tafel. Het MKB ontbrak bijvoorbeeld. Deze

sector is de dupe. Daar speelt namelijk het probleem

dat een kleine dan wel middelgrote ondernemer niet

genoeg financiële middelen heeft om een adviesbureau

in te schakelen. Daar is de energie-gesprekspartner

doorgaans een installateur, iemand die verstand

heeft van ketels etc., maar niet het grote plaatje ziet:

een visie op het geheel.

TW Dat is niet helemaal waar. In de installatiebranche

is juist wel veel kennis en ervaring op dat gebied.

Uiteraard is het zo, dat een grote klant als DSM op

energiegebied zijn eigen deskundigen in dienst heeft.

Stedin is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten,

ook in Zuid-Holland. Eelco de Vink is gebiedsregisseur Energietransitie. Ton Wirken is accountmanager Industrie.

Antoinette Wijffels startte 15 jaar geleden midden op de Schieoevers het concept Lijm & Cultuur. Een plek waar cultuur

– de kiem van creativiteit – brandstof levert voor innovatie, de motor van economische groei. Elke editie gaat zij in gesprek

over wat Delftse ondernemers beweegt.

24


delft.business/inspireren

AW Even een interessante case. Ik ken een Delftse

hoogleraar die zijn vijftiende eeuwse woonhuis

energie-neutraal heeft weten te maken. Zou Stedin

zo’n succesvol project onder de aandacht kunnen

brengen van alle burgers in de Delftse binnenstad?

EdV Ik zie ons niet één twee drie een folder huisaan-huis

in de bus stoppen. Het is lastig om een

specifiek segment van de markt te bedienen. Er zijn

geen pasklare oplossingen.

AW Misschien zou Stedin naast de maandelijkse

rekening een folder kunnen toevoegen met interessante

pilots en tips. Zoals banken nu vaak doen.

EdV Over het medium valt te twisten, maar ik ga

hierover nadenken. Dit pakken we graag op.

TW Vroeger - toen wij nog GEB (Gemeentelijk Energiebedrijf)

waren - deden we dat wel. Toen werd

bijvoorbeeld door de energie- en waterbedrijven

het blad Energie & Water uitgegeven. Dat was zelfs

landelijk. Daarin stonden allerlei tips over hoe je slim

energie kon besparen, bijvoorbeeld welke koelkast

het handigst is.

AW Mag ik nog een leuke case opwerpen? Het gebied

op de Schieoevers. Daar zitten zo’n 140 ondernemers,

die zich - wat heel bijzonder is - hebben gecommitteerd.

Voor zo’n groot gebied zou het mooi zijn om

met elkaar een integrale aanpak te ontwikkelen. Als

er een discussie-avond wordt georganiseerd, komen

jullie dan?

EdV Ja, dat lijkt me een mooi startpunt om kennis te

delen. Daar doet Stedin graag aan mee.

V.l.n.r.: Eelco de Vink, Ton Wirken en Antoinette Wijffels.

25


delft.business/inspireren

Body & being in business

Duurzaamheid. Wat dat voor mij betekent?

Goeie vraag. Ik denk aan een krachtige

duurzame basis. Fysiek én mentaal. Zakelijk

en privé. Ondernemers die we trainen en

coachen, lopen regelmatig tegen dat laatste

aan: de werk-privé balans. Het werk maken ze

vaak ‘tig keer’ belangrijker dan hun privéleven.

Maar juist door je privéleven op orde te

hebben, ben je zakelijk sterker.

Ik heb het zelf de afgelopen periode

meegemaakt, omdat we een nieuw huis

hebben gekocht. Verbouwen, tegels uitzoeken

en spullen inpakken. Een intensieve periode,

die privé veel energie kostte. Ik heb mezelf

aangeleerd om het snel op te merken als de

balans weg is. En op zo’n moment creëer ik

overzicht en een nieuwe focus. Maar ook voor

mij blijft het constant een leerproces om de

juiste balans te houden.

Toch is het mogelijk om op alle fronten een

krachtige basis te hebben. Een sterk

lichaam, succesvol in business

én een goede balans in werk

en privé. Stel jezelf de vragen:

wie wil ik zijn en hoe ga ik

dat aanpakken? Dit kan door

resultaten te creëren op de vier

pijlers: body, being, balance en business. Besef

dat je niet 24 uur per dag 100 procent gas

kan geven op een van deze pijlers, maar dat

het om de juiste balans gaat. Hoe bewuster je

hiermee omgaat, hoe sneller je kan schakelen

en hoe meer je het jezelf eigen maakt.

Dat geldt natuurlijk ook voor jouw

medewerkers. Beweging, gezonde voeding en

de juiste mindset zorgt voor fitte werknemers

en dat zie je terug op de werkvloer.

De komende 90 dagen ga ik hiermee aan de

slag bij een maatschappelijke organisatie met

300 medewerkers. Het ziekteverzuim moet

naar beneden en de saamhorigheid tussen de

afdelingen en locaties heeft aandacht nodig.

We starten met een kick-off over training,

voeding en mindset en bepalen persoonlijke

en gezamenlijke doelen. In de 90 dagen

die volgen, coachen we op die doelen en

bespreken we de vorderingen en de lastige

momenten. Zo werken we samen aan de juiste

balans en aan een duurzaam resultaat:

een onderneming met lichamelijk en

mentaal fitte mensen, met een

no bullshit mentaliteit, die hun

verantwoordelijkheid pakken. Op de

werkvloer en daarbuiten. Dát is voor

mij duurzaamheid. •

26

ROOS VAN DER HOEVEN

Eigenaar Mifit personal sport coaching


delft.business/kennis-delen

Hoe zorgt u voor een

professionele vertaling?

Uw website in een andere taal? Een persbericht

laten vertalen? Of een brochure maken

voor klanten die de Nederlandse taal niet

(goed) beheersen? Een goede vertaling leest

als een goed geschreven origineel en sluit qua

stijl en terminologie naadloos aan op de wensen

van de opdrachtgever én de doelgroep.

Als u een tekst laat vertalen, wilt u niet alleen

dat de lezer uw tekst begrijpt, u wilt ook de

juiste nuances overbrengen. In de vertaalwereld

geldt het moedertaalprincipe. In je moedertaal

heb je een grotere woordenschat en

meer gevoel voor nuances en stijlverschillen.

Een moedertaalspreker zal daarom vaak een

betere nuance kiezen. Bij zeer gespecialiseerde

onderwerpen en teksten gaat kennis van het

onderwerp soms boven het moedertaalprincipe.

Maar ook dan is het belangrijk om de

tekst taalkundig te laten controleren door een

moedertaalspreker.

TIP

TIP

1 2

Zorg voor een goed

Geef de vertaler

bronbestand

achtergrondinformatie

Zorg dat de brontekst

helemaal af is voordat u de

vertaling uitbesteedt. Verschillende

versies vergroten

de kans op fouten en kosten

meer tijd en geld. Toch

een wijziging? Voeg dan de

datum en het tijdstip toe

en markeer de wijzigingen

in het document.

Wat is de doelgroep, het

doel en de gewenste

taalvariant? Aan de hand

van deze informatie kan de

vertaler de stijl en woordkeuze

afstemmen. Heeft

u referentiemateriaal over

het onderwerp? Zorg er

dan voor dat de vertaler er

gebruik van kan maken.

Hoe herkent u een professioneel vertaler?

Een professioneel vertaler zegt ook wel eens

‘nee’. Geen enkele vertaler kan alle soorten teksten

vertalen. De vertaler van uw marketingteksten

is niet altijd de juiste persoon om ook

contracten te vertalen. Een ervaren vertaler

vraagt daarom de tekst in te zien voordat hij

een offerte verstrekt. Indien nodig verwijst hij

door naar of werkt hij samen met een collega.

Er is geen lezer die uw tekst aandachtiger

doorleest dan de vertaler. Die stelt niet alleen

vragen over doel en doelgroep, maar ook over

de inhoud van de brontekst. Dan kan het

zijn dat de vertaler onduidelijkheden in de

brontekst tegenkomt en hier vragen over stelt.

Alleen maar fijn! Dat komt zowel de vertaling

als de brontekst ten goede.

Wilt u een langdurige samenwerking aangaan

met de vertaler? Geef de vertaler vooral feedback!

Hoe meer informatie de vertaler krijgt,

bijvoorbeeld over eventuele wijzigingen die

later zijn doorgevoerd, hoe beter de vertalingen

op uw wensen kunnen worden afgestemd.

Hoe beter een vertaler het bedrijf en de

producten, doelstellingen en wensen kent, hoe

effectiever de vertalingen. •

TIP

3

Laat de laatste versie of

drukproef controleren

Laat de definitieve versie

altijd nog eens goed controleren

door de vertaler.

Dan weet u zeker dat er

niet per ongeluk fouten in

de tekst zijn geslopen door

wijzigingen op het laatste

moment of door automatische

woordafbrekingen.

Zó zit dat

In deze rubriek delen

ondernemers hun kennis om

zo anderen te informeren en

inspireren.

Tessa van Swieten

had 10 jaar haar eigen

vertaalbureau en is in

september samen met Bianca

Bodde Vertaalbureau Delft

gestart.

Vertaalbureau Delft

levert dankzij een uitgebreid

netwerk vertalingen in

verschillende vakgebieden en

in een groot aantal Europese

talencombinaties. Inhouse zijn

zij gespecialiseerd in de talen

Nederlands, Engels, Duits,

Spaans en Frans. Vertaalbureau

Delft werkt altijd samen met

native speakers.

‘Een goede

vertaling leest

als een goed

geschreven

origineel’

27


delft.business/kennis-delen

Made in Delft

WAT

De in Delft ontwikkelde PowerWindows en

SmartWindows zetten licht om in elektriciteit. Bij

renovatie van gebouwen kunnen de ramen tot 50%

van de totale energievraag (elektriciteit en warmte)

voorzien; bij nieuwbouw zelfs tot 100%.

UNIEK!

De gepatenteerde ramen zijn volledig transparant

en kunnen geïntegreerd worden in bestaande

productieprocessen van isolatieramen. Zo ontstaat

een complete zelfregulerende, energiebesparende en

comfortverhogende gevel.

WAAROM

90% van onze tijd brengen we door in gebouwen,

die verantwoordelijk zijn voor 40% van ons totale

elektriciteitsverbruik. PHYSEE ziet het als haar missie

om van gebouwen comfortabele, zelfdenkende

energiecentrales te maken.

MET WIE

PHYSEE werkt voor haar projecten en plannen

samen met vastgoedontwikkelaars, architecten

en investeerders.

28


delft.business/kennis-delen

NAAM

PHYSEE komt van ‘physics’ en ‘seeing’ omdat dat

is wat de groep ingenieurs doet: op natuurkundige

wijze naar dingen om ons heen kijken en daar

functionaliteit aan toevoegen.

WAAR

Sinds de start in 2014 zijn projecten uitgevoerd

in Eindhoven, Den Haag en Amsterdam, onder

meer in het hoofdkantoor van de Goede

Doelen Loterijen. Momenteel worden de eerste

stappen richting Duitsland en Engeland gezet.

VERKOPEN

Verkopen in m 2

• 2017/18: 206

• 2018: 106

• 2019: 6.000

DE TOEKOMST

Als het aan PHYSEE ligt, worden slimme, stroomopwekkende

ramen de nieuwe standaard, net als dubbel (of inmiddels triple)

glas dat in de loop der jaren geworden is.

29


delft.business/netwerken

Street art is stedelijke vernieuwing

Grauwe DSM-muur

krijgt kleurig

omgevingsportret

30


delft.business/netwerken

Dit najaar laat DSM de 100 meter lange

grauwe, stenen muur van de Frisoloods

aan de Wateringseweg verfraaien met

street art. Kunstenaar Micha de Bie en

manager Bram Reijke vertellen over dit,

grotendeels uit het Ondernemersfonds

betaalde, bijzondere, duurzame project.

Ze ontmoetten elkaar op de lancering

van Delft.business, ruim anderhalf jaar

geleden. En op het eerste gezicht hadden

ze weinig gemeen, want Bram Reijke is

manager Site Affairs bij DSM en beeldend

kunstenaar/ontwerper Micha de

Bie. Eenmaal in gesprek, bleken beiden

liefhebber van street art. Reijke verzamelt

deze kunstvorm op digitale prikborden

van social netwerksite Pinterest. De Bie

maakt zelf kunst in de openbare ruimte,

zoals bijvoorbeeld het kunstwerk op de

voormalige bouwwand van de Nieuwe

Kerk in Delft. Al snel stonden ze op hun

telefoons plaatjes van street art te vergelijken.

Ook kwam de kale muur langs het

voormalige Calvé-terrein ter sprake.

De Bie wilde daar wel mee aan de slag.

Ongeschreven regel

Reijke zocht al een tijdje naar een

duurzame, kunstzinnige oplossing voor

de 100 meter lange en drie meter hoge

bakstenen muur van de Frisoloods, vlak

bij het bruggetje naar het Kalverbos.

“Die muur wordt ontsierd door lelijke

graffiti. Dat laten we regelmatig verwijderen,

maar binnen de kortste keren zit

het er weer op.” Een week na hun eerste

ontmoeting stonden Reijke en De Bie al

op de Wateringseweg om de mogelijkheden

te bespreken. “Bram wilde een

muurschildering die past bij de omgeving,

zonder enige commerciële verwijzing

naar DSM”, legt De Bie uit. “Voordeel van

een kunstwerk op een muur is dat dat in

principe nooit wordt beklad. Dat is een

ongeschreven regel onder graffitispuiters.

Belangrijke voorwaarde van de gemeente

was dat het schilderwerk in de toekomst

weer moeiteloos verwijderd zou kunnen

worden, zonder de muur aan te tasten.”

‘Voordeel van een kunstwerk op een muur is dat

dat in principe nooit wordt beklad’

Goed getroffen

Met hulp van illustrator Bernd ’t Hart

maakte De Bie een schets met een

speels ontwerp, waarin tal van elementen

uit de omringende omgeving, zoals

water, groen, bootjes, verkeer en dieren,

in verrassende verhoudingen figureren.

“Micha had helemaal

begrepen waar we naar

op zoek waren, ook de

kleuren had hij goed

getroffen: geen knallende

tinten, maar kleuren die

de omgeving weergeven”,

aldus Reijke, die verguld

was met het ontwerp.

Intern bij DSM was ook

de directie snel overtuigd.

“Waar ik wel een beetje

tegenop zag, was het

vergunningentraject bij

de gemeente, vanwege

de monumentale status

van de Frisoloods. Maar

dankzij de enthousiaste

medewerking van monumentenadviseur

Chris Dieke

is dat allemaal soepel

en netjes verlopen.” Voor

de uitvoering koos De

Bie voor het gebruik van

spuitbussen (‘die heb je nu

eenmaal nodig vanwege

de groeven in de muur’)

op een ondergrond van

witte primer en B-Wax. Hij

hoopt half september te

beginnen met het aanbrengen

van het ontwerp

en de klus in een week of

Micha de Bie en Bram Reijke

bekijken de details bij het

proefstuk op de voormalige

Calvé-wand.

drie te klaren. Dit voorjaar bracht hij op

de iets verderop gelegen Calvé-muur

als proef een deelontwerp aan. De Bie:

“Toen ik bezig was, stapten langsfietsende

mensen soms af om naar het werk

te kijken. En om te vertellen hoe blij ze

hiermee waren.” •

Een muur met lelijke graffiti moet telkens schoongemaakt

worden. Dat betekent: veel waterverbruik

en gebruik van filters, die de verfresten opvangen

en (chemisch) gereinigd moeten worden. Een

wandschildering maakt dit overbodig. Daarnaast

zijn spuitbussen milieuvriendelijk(er) geworden,

doordat ze moeten voldoen aan voorgeschreven

milieunormen. Tegenwoordig bestaan er zelfs

spuitbussen op basis van water of suiker.

31

• Duurzame

wandschildering


delft.business/inspireren

Bedrijventerrein De Comphaan in RijswijkBuiten

Bedrijfsunits voor

goudhaantjes

Han Smits,

projectontwikkelaar bij

Heembouw en nauw betrokken

bij de ontwikkeling van De Comphaan

ziet de aanvraag naar werkruimten groeien:

“Heembouw is al jaren actief in Rijswijk en omgeving.

Het is een groen gebied dat een grote populariteit

geniet als het om wonen gaat. Maar ook werken en ondernemen

winnen steeds meer terrein. De aanvraag voor een modern en duurzaam

bedrijventerrein kwam twee jaar geleden vanuit de gemeente.

Inmiddels zijn fasen 1 en 2 volledig uitverkocht en starten we in oktober

2018 met fase 3.” De Comphaan heeft een ideale ligging met goede

verbindingen en ruime units die ondernemers zelf kunnen indelen. Smits:

“Met de configurator op www.decomphaan.nl kunnen toekomstige

gebruikers een keuze maken uit de mogelijke deuren, ramen, gevelbekleding

en kleuren. Zo krijgt het bedrijvenpark een eigen karakter en

ontstaat er een divers straatbeeld.” De Comphaan wordt ook een

duurzaam complex. RijswijkBuiten is geheel gasloos. Tevens

worden alle units standaard voorzien van zonnepanelen.

Energieneutraal ondernemen in een groene wijk.

Smits: “Wij creëren plekken waar mensen willen

ondernemen. De Comphaan is voor

echte goudhaantjes.”

Bedrijvenpark

De Comphaan is uniek voor ondernemers

uit Rijkswijk, Delft, Den

Haag en Rotterdam. In totaal worden

72 units in 4 fasen ontwikkeld.

Op 12 juni 2018 werd de eerste paal

geslagen door wethouder Marloes

Borsboom en inmiddels is de verkoop

van fase 3 gestart.

Ronald Vredenborg

Modernista

Wie ben je? “In 2010 ben ik gestart met Modernista;

importeur en leverancier van straatverlichting.

Onze lichtarmaturen komen uit Spanje en

Denemarken en verrijken het Nederlandse straatbeeld.

Rijkswaterstaat, ProRail, overheden en gemeenten zijn

onze klanten. Modernista is een Spaans woord en heeft te

maken met architectuur en vormgeving.”

Waarom De Comphaan? “Kopen heeft mijn voorkeur en de

zoektocht leidde naar De Comphaan. De gevarieerde omgeving

nabij een woonwijk, de aanrijroute en de uitstraling van de units

spraken mij enorm aan in dit project. Wij zijn ambitieus en willen

graag doorgroeien. Een nieuwe werkruimte past daarbij.”

Waarom deze unit? “De units zijn mooi, functioneel en energiezuinig.

Net als onze producten. Het is een representatieve werkplek waar we met

vier personen kunnen werken en ook een aantal van onze

producten kunnen laten zien. De betrokkenheid bij de

bouw van fase 1 zorgde voor een aangename

kennismaking met andere ondernemers

en de wethouder.”

32


delft.business/inspireren

Ruben Aarts

Red Star Shops

Wie ben je? “Red Star Shops is een nieuwe leverancier

van raambekleding voor binnen en buiten. Onze

missie is de consument de persoonlijke service uit de winkel

online te laten ervaren. Wij zorgen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding

en voorwaarden. Zowel Nederlandse als buitenlandse

merken komen in onze webshop. Mijn kennis over software, marketing en mijn

jarenlange ervaring in de markt komen goed van pas.”

Waarom De Comphaan? “Het bedrijvenpark ligt centraal in de Randstad en door de

nieuwe A4 zijn Rotterdam, Den Haag en Amsterdam goed bereikbaar. Bedrijfsunits zijn

enorm populair, wat ervoor zorgde dat ik twee andere projecten aan mij voorbij

moest laten gaan. Dat deze units gasloos zijn en energie opwekken uit

zonnepanelen, evenals de goede gesprekken vooraf, zijn beslissende

factoren geweest.”

Waarom deze unit? “Ik gebruik hem voor opslag en

ik werk vanuit hier. Graag zou ik nog een kleine

showroom inbouwen om klanten te ontvangen.

Door de diversiteit in het straatbeeld voelt

dit niet als een regulier industrieterrein.

De frisse uitstraling, moderne wijk

en sfeer dragen bij aan een

fijne werkplek.”

Edwin ’t Hart

GroenRijk ’t Haantje

Wie ben je? “Ik ben eigenaar van Groenrijk Hovenier

B.V. onderdeel van Groenrijk ‘t Haantje B.V. Het bedrijf is

opgericht in 1934 en is sinds 2016 gevestigd aan de Laan van Het

Haantje 22 in Rijswijk. Momenteel zijn onze hoveniers gevestigd in het

tuincentrum, maar door de drukte en de beperkte ruimte zijn we toe aan

een nieuw eigen pand voor de hoveniersafdeling.”

Waarom De Comphaan? “Bedrijventerrein De Comphaan wordt exact naast

het tuincentrum opgebouwd en is daarom de ideale plek voor uitbereiding. Het

pand heeft een mooie, luxe uitstraling - wat past bij de kwaliteit die wij leveren

- en is net als het tuincentrum gelegen tussen Delft, Den Hoorn en Rijswijk. Hier

komt ook het merendeel van onze klanten vandaan.”

Waarom deze unit? “We hebben voor deze unit gekozen, omdat deze duurzaam

is en op de hoek van het tuincentrum ligt en daardoor makkelijk bereikbaar

is. Zo kunnen we grote goederen op die locatie laten leveren en

klaarzetten op de begane grond. Vervolgens kunnen we ze makkelijk

pakken als we aan een nieuw onderhoudsproject

of aanlegproject gaan beginnen.”

33


delft.business/inspireren

Perspektief voor Chris:

‘ Ik kook elke dag;

hoe moe ik ook ben’

34


delft.business/inspireren

‘Sinds hij werkt, is er

reden om op te staan’

Chris (34) praat vijf kwartier in een uur. Zijn woorden komen razendsnel. Vol trots

vertelt hij hoe hij zijn ogen uitkeek, tijdens zijn eerste verhuizing voor Perspektief.

Eikenhouten kasten moest hij sjouwen; tweehoog uit een ambassadewoning. Wat

hij daar allemaal niet had gezien... Praten als brugman kan hij. En dat mag hij hier,

op de Vulcanusweg in Delft.

Chris:. “Ergens ging het mis. Ik deed dingen die niet door de beugel konden en zat

een tijdje in de gevangenis. Toen ik mijn straf had uitgezeten, ben ik tweeënhalf

jaar dakloos geweest. Ik sliep in een tent in Delftse Hout. Ter bescherming nam ik

een hond; Bella. Eerst noemde ik haar ‘Bella vita’; maar zo goed is het leven niet,

dus heb ik het woord ‘vita’ weggelaten. Iemand wees mij op Perspektief en zo ben

ik hier terecht gekomen. Perspektief en daarmee ook Sofie hebben mij structuur

gegeven. Ik kook nu elke dag. Bij de voedselbank krijg ik de ingrediënten en daar experimenteer

ik mee. Zo combineerde ik laatst kapucijners met rode kool en maakte

het af met een lekkere jus; daar kan ik erg van genieten.’’

Sofie Mols: “Toen ik Chris voor het eerst ontmoette, zat de storm nog in zijn ogen.

Die storm is gaan liggen. Als je niet beter weet; zie je hem als het zonnetje in huis.

Helaas is dat lang niet zo geweest. Chris kon de verleiding van drank en drugs niet

weerstaan en dat gaf vaak problemen. Sinds hij werkt, heeft hij een reden om zijn

bed uit te komen. Ook al is het laat geworden de avond ervoor; ‘s avond een vent,

dan ook in de ochtend. Er is in zijn gedrag veel veranderd, ten positieve. Hij ziet nu

sneller waar het misgaat. Chris wil op het rechte pad blijven en daar werken we samen

hard aan. Dat koken is een cadeau voor hem. Eerst moest hij niets van groente

hebben, tegenwoordig weet hij nog beter dan ik welke seizoensgroenten er te koop

zijn. Ons vaste gesprek van de dag gaat dan ook uiteraard over eten. Structuur

houdt Chris in bedwang. Op die regelmaat blijven we sturen.’’

Chris: Ik heb moeite met regels, hier snappen ze dat en krijg ik ruimte. Niet teveel

natuurlijk; ik wil nooit meer terug naar af. Binnenkort ga ik op mezelf wonen. In een

huisje met schone keukenkastjes, die heel zacht sluiten. Dan kan ik alle boodschappen

daarin kwijt en kan ik kiezen wat ik ga koken. Met of zonder jus.” •

35

Perspektief biedt hulpverlening aan mensen die een vorm van zorg nodig hebben

en door omstandigheden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze reeks

laat zien hoe cliënten via Perspektief de weg naar werk hebben gevonden en hoe

ondernemers dit hebben ervaren. Bent u ook op zoek naar bijzondere mensen

voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Perspektief.


delft.business/kennis-delen

Duurzame weetjes

Per persoon werd

Een

er in 2015 een kleine

vliegretourtje

130 kg voedsel verspild Amsterdam - New

(dat voor menselijke York kost per passagier

consumptie bedoeld evenveel energie als zes

was).

maanden verwarming

van een gemiddelde

Nederlandse

Beeld- en

woning.

geluidapparatuur

zorgen samen

voor 12% van alle

stroomverbruik in

huis.

De Verenigde

Staten gebruiken

twee keer zoveel energie

De grootste zonneenergiecentrale

staat keer zo weinig mensen

als China, terwijl er vier

in de Mojavewoestijn in de

wonen.

Verenigde Staten. Er staan

400.000 spiegels in een

gebied van vier vierkante

Een spaarlamp gaat

kilometer.

tien keer langer mee

dan een gloeilamp en

gebruikt een vijfde van de

De grootste motor

stroom vergeleken met

van een spaceshuttle

de gloeilamp.

gebruikt vier keer

zoveel energie als de

enorme centrale bij de

Als iedere Nederlander

Hooverdam oplevert.

per jaar één kledingstuk

minder koopt, is dat beter

voor het klimaat dan wanneer

de inwoners van Utrecht en

Eindhoven een jaar lang

vegetarisch eten.

Windmolens in

het Nederlandse

deel van de Noordzee

met een capaciteit van

4.000 tot 6.000 megawatt

kunnen tot 20% van onze

stroomvoorziening

Van

opbrengen.

alle Europese

landen heeft Nederland

de op vier na hoogste

uitstoot van broeikasgassen

per inwoner. Alleen in

Tsjechië, Ierland, Estland en

Luxemburg is de uitstoot Een op de vier

per inwoner hoger. mensen op de

wereld heeft geen

elektriciteit.

Van al het afval

dat Nederland

produceert, wordt

bijna 82 procent

gerecycled.

De

omvang

van vijf belangrijke

commerciële vissoorten

– haring, kabeljauw, schol,

tong en koolvis – lag in 2017

voor het eerst sinds lange

tijd weer boven de

duurzaamheidsgrens.

36

Op de website van de Kamer van Koophandel zijn talloze tips, praktijkvoorbeelden

en video’s rond duurzaam ondernemen te vinden:

www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/


delft.business/kennis-delen

‘Mijn

tekeningen

helpen mensen

verder in hun denkproces

om problemen op

te lossen en het grotere

geheel te overzien. Of ze

dienen als startpunt voor het

uitzetten van nieuwe

strategieën.’

Deze visualisatie over

duurzaamheid is gemaakt

door Yvette Vermeer, eigenaar

van Hopps, het adviesbureau waar

Creating Clarity en Visual Thinking

voorop staan. Vermeer weet als

ervaren projectleider (Agile, SCRUM)

dat tekeningen meer zeggen dan

1.000 woorden. Zij verheldert en

verduidelijkt complexe (bedrijfs-)

processen met behulp van

visualisaties.

37


delft.business/kennis-delen

Het vergezicht

Met zicht op het zakelijke hart van Den Haag, Delft en de regio gaan

ondernemers en bestuurders in restaurant The Penthouse met elkaar in

gesprek over regionale thema’s. Waar lopen ze tegenaan, wat kunnen ze van

elkaar leren en welke kansen liggen er voor samenwerking binnen de regio?

38


delft.business/kennis-delen

Ondernemers die

niet verduurzamen

missen de boot

Een energieneutrale stad in 2050, dat is

de doelstelling van de gemeente Delft.

Er wordt dan ook hard gewerkt om die

ambitie waar te maken, want hoewel

2050 nog ver weg lijkt, moet er nog veel

gebeuren, zeggen innovatiemanager

Jonne Klaver en lector Energietransitie

Sander Mertens. Ook bij ondernemers.

Ondertussen verrijst net buiten Delft

de duurzaamste wijk van Nederland:

RijswijkBuiten.

Het uitzicht is zonder meer adembenemend,

daar zijn Jonne Klaver en Sander

Mertens het wel over eens als eigenaar

Elwin Giel hen op de bovenste verdiepingen

van de Haagse Toren rondleidt door

restaurant The Penthouse. Op uitnodiging

van Delft.business praten Klaver en

Mertens, experts in de energietransitie,

op het hoogste horecapunt van de

hofstad over het belang van verduurzaming.

Later zal Jan Brugman, directeur

van RijswijkBuiten, waar de duurzaamste

woonwijk van Nederland ontstaat, zich in

het gesprek mengen. Ondertussen laat

ook Giel zich niet onbetuigd. Trots vertelt

hij dat hij in oktober een College Tourachtig

evenement met Floortje Dessing

als erespreker organiseert. Geïnspireerd

door haar wereldwijde reizen heeft

de bekende programmamaakster het

duurzaam ondernemerschap omarmd.

En Giel helpt haar graag die boodschap

te verspreiden.

Volop kansen

Kijkend door de grote ramen van de

Skybar valt het Klaver en Mertens op

dat het met het aantal zonnepanelen

op de Haagse gebouwen nogal tegenvalt.

Ondanks de aanwezigheid van

veel bruikbare daken. “Alle geschikte en

moderne gebouwen moeten we eigenlijk

vol geïntegreerde zonnepanelen zetten”,

vindt Klaver. Hij is geen voorstander

van de huidige trend om van akkers en

weilanden zonneparken te maken: “Dat

gaat ten koste van de groenfunctie en

de landbouw. Over tien jaar hebben we

daar spijt van. Bovendien is het belastend

voor het electriciteitsnet om op

één plek heel veel energie op te wekken

en dat allemaal door het net naar alle

eindgebruikers te stuwen. Je belast het

electriciteitsgrid een stuk minder als je

energie verbruikt op de plek waar je het

opwekt.” Mertens is het daar mee eens

en vult aan dat zonnepanelen zowel

voor particulieren als bedrijven een

aantrekkelijke businesscase opleveren.

“Particulieren hebben de kosten in zeven

jaar terugverdiend en voor ondernemers

ligt er veel business te wachten als ze

verduurzamen. Duurzame ondernemers

hebben ook een streepje voor bij veel

opdrachtgevers. Je mist de boot als je

als ondernemer niet meegaat in de verduurzaming”,

meent Mertens. Dat vindt

Klaver ook: “De verandering naar een

fossielvrij energiesysteem is een van de

grootste uitdagingen van deze tijd, maar

biedt volop kansen voor nieuwe technieken

en verdienmodellen.”

Nieuwe economie

Naar aanleiding van het weidse uitzicht

vertelt Klaver dat zijn focus op energietransitie

deel uitmaakt van een bredere

• Gesprekspartners

Jonne Klaver is Transitiemanager Smart Energy Delta voor de Roadmap

Next Economy die wordt uitgevoerd door InnovationQuarter.

Hij verbindt de wereld van startups, ondernemers, kennisinstellingen

en overheden om samen nieuwe (energie-)innovaties op te

starten, die de potentie hebben om het energiesysteem te veranderen.

Sander Mertens is lector Energietransitie aan de Haagse Hogeschool,

vestiging Delft. Hij is expert op het gebied van de transitie

naar duurzame energie. Hij ontwikkelt kennis op het gebied van het

verduurzamen van de energieketen in de gebouwde omgeving.

Jan Brugman (niet op de foto) is directeur duurzame ontwikkeling

RijswijkBuiten, de duurzaamste wijk van Nederland. Hij verbindt

markt en overheid om duurzame ontwikkeling van woningbouw en

hergebruik van bedrijfsterreinen te realiseren.

39


delft.business/kennis-delen

strategie om de economie van Zuid-Holland

te vernieuwen. Die nieu-we economie

is schoon, mooi en eerlijk en biedt

een aantrekkelijk klimaat voor talenten,

ondernemers en investeerders. Daarmee

kan de regio moeiteloos de concurrentie

met de rest van de wereld aan, legt

Klaver uit. “Dat willen we bereiken via

verschillende paden waarvan de energietransitie

er één is. Daarnaast moet je

denken aan de verdere digitalisering in

de wereld en aan het circulair maken

van de economie door hergebruik van

materialen. Maar het gaat ook om het

versterken van de organisatiekracht in

de samenleving en het vernieuwen van

het onderwijs.” Vanuit InnovationQuarter,

de Regionale ontwikkelmaatschappij

van Zuid-Holland, is Klaver als manager

energietransitie dagelijks met ondernemers

in de weer om de verduurzaming

concreet vorm te geven.

Onderzoekscapaciteit

Werken aan de energietransitie doe je

strategisch én heel praktisch, volgens

Klaver en Mertens. Met een brede,

overstijgende visie kun je de individuele

ondernemer beter niet lastigvallen, stellen

ze nuchter. Mertens, zelf jarenlang

ondernemer in windenergie: “Ondernemers

zijn bezig met hun corebusiness.

Het energieverbruik en alles daaromheen,

zijn vaak bijkomende zaken. Bij dat

stuk helpen wij ze.” Mertens is enthousiast

over de eerder door Klaver genoemde

onderwijsvernieuwing waarin samen-

werking met bedrijven een belangrijke

rol speelt. “Vanuit de hogeschool doen

wij praktijkgericht onderzoek”, legt hij

uit. “We komen graag bij bedrijven en op

industrieterreinen om daar verkennende

projecten te doen en te onderzoeken

wat er nodig is. Wij hebben met 25.000

studenten een enorme onderzoekscapaciteit

die het bedrijfsleven kan benutten.

De opbrengst van het onderzoek vloeit

ook weer terug naar het onderwijs, wat

daardoor up-to-date is met de ontwikkelingen

in de praktijk.” Ook Klaver

zoekt constant naar mogelijkheden om

innovaties te versnellen. “Ik kijk vooral

naar: waar zitten de ondernemers en

bedrijventerreinen die al vooroplopen of

dat graag willen doen. Die ga ik dan een

handje helpen.”

Het gaat niet vanzelf

Als goed voorbeeld van hoe de transitie

naar energiebesparing en het duurzaam

opwekken van energie vaste voet aan de

grond heeft gekregen op een bedrijventerrein,

haalt Klaver de E-Deal aan

die Bedrijvenkring Schieoevers (BKS)

begin dit jaar sloot met de gemeente

Delft. Klaver: “De BKS is een heel actieve

vereniging, met bestuurslid Hans Kuijpers,

die de E-Deal met de gemeente

Delft ondertekende namens de BKS,

als lichtend voorbeeld voor andere

ondernemers. De E-Deal is gericht op

samenwerking aan verduurzaming. Dat

gebeurt door bedrijven te stimuleren aan

de slag te gaan met energiebesparing,

het opwekken van energie en het leveren

van restwarmte. Daarnaast wordt de

infrastructuur van het terrein aangepakt

• The Penthouse Sessions - 14 oktober

Floortje Dessing is eregast tijdens deze bijzondere avond op 135 meter hoogte in

The Penthouse in Den Haag. In klein gezelschap deelt zij unieke fragmenten en

beantwoordt zij uw persoonlijke vragen. Sessions start in een College Tour-setting

waarna chef-kok Brian Whyte een heerlijk viergangenmenu serveert, geïnspireerd

op favorieten die Floortje ontdekte over de hele wereld.

The Penthouse Sessions • zondag 14 oktober 2018 • 18:00 uur

40


delft.business/kennis-delen

“Belangrijk is dat je een gemeente hebt die duurzame ambities van

ondernemers serieus neemt en zelf ‘met de poten in de klei’ staat”

en gekeken naar de mogelijkheden tot

uitwisseling van energie met de omgeving.

Kuijpers, directeur van een loodgieters-installatiebedrijf,

verduurzaamde

als ondernemer ook zelf zijn pand. ‘Walk

the Talk’ noemen we dat: zelf doen wat

je propageert. Dát maakt je geloofwaardig.

Belangrijk is dat je een gemeente

hebt die dergelijke ambities heel serieus

neemt. De Gemeente Delft is nauw

betrokken en het wordt vanuit de Provincie

en InnovationQuarter aangejaagd.

Bedrijven als Klimaatroute en Energieke

Regio’s zijn vervolgens aangetrokken

om met kleinere en grotere bedrijven

aan de slag te gaan. Zo ontstaat de

transitie in de praktijk en werken we

aan een aanpak die ook voor andere

bedrijfsterreinen gebruikt kan worden.

Belangrijke voorwaarden zijn dat er een

club gedreven ondernemers is en dat

de gemeente er een projectleider aan

verbindt die niet op afstand blijft, maar

met de ondernemers aan tafel zit en zelf

de to-dolijstjes bijhoudt. Het is mooi dat

een publieke partij als de gemeente echt

‘met de poten in de klei’ staat. Want het

gaat niet vanzelf.”

De vervuiler betaalt

Hoewel 2050 nog behoorlijk ver weg lijkt,

moeten we er als samenleving behoorlijk

vaart achter zetten als we in dat

magische jaar geheel energieneutraal

willen zijn, denkt Mertens. “Het is natuurlijk

voor een deel koffiedik kijken of

we het halen. Maar we moeten hard aan

de slag, want dit soort processen gaat

altijd trager dan je wilt”, zegt de lector

uit ervaring. “En het blijkt dat energie

voor veel ondernemers maar een klein

onderdeel is van hun bedrijfsvoering.”

Mertens is daarom warm voorstander

van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Mertens: “Als de prijs van fossiele brandstoffen

omhoog gaat, volgt de overstap

op een gegeven moment vanzelf. En dat

is broodnodig, omdat we met z’n allen

de kosten betalen voor de gevolgen van

de fossiele energie. Als je naar de overall

kosten kijkt, is duurzame energie allang

goedkoper.”

Duurzaamste wijk van Nederland

Zuid-Holland is een fantastische omgeving

om nieuwe innovaties te ontwikkelen,

vinden beide heren. Dat blijkt

maar eens te meer in Rijswijk waar, net

over de grens bij Delft, de duurzaamste

wijk van Nederland verrijst, die geldt als

dé showroom van moderne energiebesparende

maatregelen. “We realiseren

dat door verschillende slimme technieken

toe te passen”, doet Jan Brugman,

directeur RijswijkBuiten, uit de doeken.

“In de huizen vind je een warmtepomp

die warmte uit de bodem haalt, een

ventilatiesysteem dat reageert op de

Het inzicht

aanwezigheid van mensen in een ruimte,

drielaags glas, zonnepanelen en nog veel

meer. Het is de eerste wijk in Nederland

waar deze technologie op zo’n grote

schaal wordt toegepast. ” Inmiddels zijn

er 1.300 woningen opgeleverd. Over vijf

jaar zijn dat er 3.500 in de wijk, waar

ook 50 deelauto’s in de wijk komen te

staan die de parkeernorm relatief laag

houden. Brugman: “Voor de ontwikkeling

hebben we uitgebreid samengewerkt

met de TU Delft om tot dit totaalconcept

te komen.” Volgens Mertens laat het

voorbeeld van RijswijkBuiten goed zien

hoe belangrijk het wijkniveau is om de

energietransitie in gang te zetten. “Een

wijk heeft een mooi schaalniveau. Maar

bedenk wel: elke wijk is weer anders en

dus zijn de transitiepaden en opgedane

kennis ook per wijk anders. Daarom is

het van enorm belang om alle kennis

Om in 2050 een energieneutrale

stad te hebben, moet

er veel gebeuren, zeggen de

energie-experts Jonne Klaver

en Sander Mertens. Daarom

is het van belang om te laten

zien dat het kán. “Je moet op

kleine schaal die nieuwe economie eigenlijk al realiseren en op bepaalde plekken

met innovaties de energietransitie versnellen. Daarom is het zaak steeds te

zoeken naar plekken met de meest vooruitstrevende stakeholders en dáár de

samenwerking organiseren en faciliteren”, zegt Klaver. “En soms zijn ook hybride

oplossingen als tussenstap nodig”, vult Mertens aan. “Daarbij worden schone

energieoplossingen mogelijk gemaakt met vervuilende methoden. Denk aan een

auto die rijdt op duurzaam opgewekte elektriciteit, maar ook nog op fossiele

brandstof. Geen ideale oplossing, maar wel een die mensen aan het idee doet

wennen en zo de overgang vergemakkelijkt. Je moet dan goed afspreken dat je

ook de volgende stap maakt naar een volledig schone oplossing.”

goed te delen.” •

41

41


delft.business/inspireren

Het pand

OPEN, Vesteplein 100

Als bedrijf kies je een pand dat bij je past. Om de functionaliteit, de

ligging, of vanwege de uitstraling. In deze rubriek vertellen de bewoners

waarom zij voor hun pand hebben gekozen.

Huidige bewoner: OPEN Kent u als: het vroegere gebouw van DOK

Centrum. En sinds eind augustus het gebouw waarin DOK en De

VAK samenwerken. Het nieuwe pand is praktisch, duurzaam en

dé informele ontmoetingsplaats in de stad waar taal, cultuur en

techniek samenkomen. Een proeflokaal en leescafé geven extra

sfeer aan het nieuwe onderkomen. Eerdere bewoner: C1000 en

kantoren van gemeentelijke diensten. Het pand heette vroeger het

Hoogovenspand. De officiële huidige naam is De Sprengmolen.

In het pand sinds: eind augustus 2018 (DOK sinds 2007) Waarom

dit pand: OPEN ligt centraal, in het culturele hart van de stad,

bij Theater de Veste en Pathé. Door de centrale ligging is het

gemakkelijk bereikbaar en het vele licht benadrukt de ruimtelijke

opzet. Met zijn moderne en trendy inrichting was DOK Centrum

al jaren een drukbezochte en populaire locatie in Delft. DOK werd

in 2009 verkozen tot de beste bibliotheek van Nederland, mede

dankzij de bijzondere architectuur. Met de komst van De VAK,

de langere openingstijden en een proeflokaal met lekkere en

gezonde maaltijden is OPEN een plek waar alles draait om plezier

en ontwikkeling van talent en educatieve groei. Gebouwd: Jaren

‘60. Verbouwd in 2007 voor DOK Centrum en in 2018 voor OPEN.

Oppervlakte: 5.222 m 2 Bouwstijl: Het gebouw stamt uit de jaren

‘60 en heeft een industriële look.

Leuk om te weten: DOK Centrum bleef tijdens de verbouwing zoveel

mogelijk open, zodat de collectie en zitplekken beschikbaar bleven

voor bezoekers. Meerdere verplaatsingen van de collecties waren

nodig om gefaseerd te kunnen (ver)bouwen. Hierdoor ontstond een

mooie dynamiek in het gebouw. Als je het pand binnenliep, kreeg je

direct een sneak preview van OPEN. De verbouwing is zo duurzaam

mogelijk verlopen. Het pand heeft energielabel A, is gasloos en

voorzien van LED verlichting. Er waren 30 volle verhuiswagens

nodig om alles van De VAK te verhuizen. OPEN heeft in totaal 22

studio’s, 3 verschillende jeugdzones en een ruim proeflokaal met

85 zitplaatsen. Elke studio heeft een raam, zodat je ziet wat er

binnen gebeurt en steeds iets nieuws ontdekt. •

42


delft.business/inspireren

43


delft.business/inspireren

Smaak en ambacht herenigd in historisch pand

‘Duurzaam koken

met inductie’

In 2013 ging de voormalige opslag van het legermuseum aan de Paardenmarkt 1

over in privébezit. Het geheel werd compleet gerenoveerd, waarbij het gebouw

midden op het plein omgetoverd moest worden tot restaurant. Op 1 april 2018 was

de verbouwing voltooid en werd restaurant Kruydt officieel geopend. Sindsdien

staat Kruydt ook echt op de kaart. De eerste prijs is zelfs al binnen. Het team van

De Gouden Pollepel, een culinaire rubriek in het AD, beoordeelde Kruydt met een 8,1.

Een score waar je als beginnend bedrijf alleen maar van durft te dromen.

De zaak wordt gedragen door de

drie-eenheid Dennis Vos, Jan-Pieter

Both en Irene Huisman. Gezamenlijk

hebben ze meer dan dertig jaar ervaring

in de horeca. Vos als bedrijfsleider van

onder andere Van der Dussen in Delft,

Both als chef-kok bij De Waag in Delft

en Huisman als assistent sommelier bij

Amarone in Rotterdam.

Een vast, professioneel team opbouwen

in de maanden van oprichting was niet zo

44


delft.business/inspireren

Dennis Vos, Irene Huisman

en Jan-Pieter Both

‘Automatisering

helpt ons om te

kunnen focussen op

het ondernemen’

gemakkelijk als gedacht. Vos: “In februari

van dit jaar werd het pand opgeleverd en

konden we beginnen met de inrichting en

verder met de zoektocht naar geschikt

personeel. We wisten van het schreeuwend

tekort aan vakkundig keuken- en

bedieningspersoneel. Maar dat het zo

moeilijk zou zijn om goede collega’s te

vinden, hadden we niet verwacht. In het

begin waren we zoekende, dat past bij

een startend bedrijf. Maar op een gegeven

moment wil je verder en dan bij voorkeur

alleen met de allerbeste mensen. Die

zoektocht duurde langer dan verwacht,

zelfs met ons uitgebreide netwerk. Maar

voor minder deden we het niet en daar

plukken we nu de vruchten van. We zoeken

nog steeds naar collega’s, maar we

hebben inmiddels wel een fijn team waarmee

we ons restaurant kunnen draaien.”

Wat je van ver haalt is niet altijd lekker

Het terrein was lange tijd verboden voor

publiek. Nu is het rustieke complex, op

loopafstand van het stadscentrum en

natuurgebied Delftse Hout, opnieuw ontdekt

door bewoners en lokale bedrijven.

Met de keuken als centraal middelpunt.

Chef-kok Both: “We koken op inductie,

de meest veilige, duurzame en energiezuinige

optie. Doordat het pand vanaf de

grond is opgebouwd, is er bewust voor

gekozen om geen gasleidingen aan te

leggen. Een eigen warmtekoude (WKO)

installatie houdt het pand in de zomer

koel en in de wintermaanden warm. En

het luchtventilatiesysteem is voorzien

van filters die de CO 2

meten en reguleren”.

Vos vult aan: “De ingrediënten waarmee

we werken, kopen we zoveel mogelijk in

bij lokale leveranciers. Daarmee beperken

we het aantal kilometers over de weg.

Onze leveranciers kiezen we uit op basis

‘We kopen zoveel

mogelijk lokaal’

van kwaliteit. Kiloknallers op het bord zijn

onnodig en niet meer van deze tijd.”

Een duurzame samenwerking en zorgen

voor elkaar hoort ook bij Kruydt.

Huisman legt uit: “Wij weten precies

wat we aan elkaar hebben en kunnen in

een drukke zaak met één blik aangeven

wat er moet gebeuren. Alles valt of

staat met een goed team.” Vos sluit zich

hierbij aan: “De horeca kent geen vergadercultuur.

Na een dag hard werken,

schenken we een wijntje in en nemen

we samen de dag door. Alles wordt

meteen uitgesproken. Zo weten we ook

vaak wat er privé bij de ander speelt.

Een goede balans vinden tussen werk

en privé is een uitdaging als ondernemer,

maar niet onmogelijk.” De dynamiek,

passie en energie van de drie-eenheid

en hun team is goed zichtbaar. Die

uitstraling heeft ook haar uitwerking op

de gasten. •

• Boardroom

Restaurant Kruydt is gevestigd in

het hart van Buccaneer Delft; in

het oude kruithuis van de voormalige

artillerieopslag, die stamt

uit 1671. Sinds april 2018 is het

restaurant geopend voor lunch,

diner en borrel. Er is een prachtige

boardroom voor privé lunches,

diners en vergaderingen. Op de

eerste verdieping bevinden zich

nog drie vergaderruimten.

45


delft.business/transfers

Delftse

transfers

Lector Energy in Transition

Sander Mertens is sinds augustus de

nieuwe lector Energy in Transition bij

de Haagse Hogeschool, locatie Delft.

Mertens studeerde Technische Natuurkunde

aan de TU Delft en is gepromoveerd

op windenergie in de bebouwde

omgeving. Na 10 jaar ondernemerschap

in duurzame (wind)energie en energietransities

past hij zijn kennis en ervaring

nu toe in het onderzoek ten behoeve van

het onderwijs bij de Haagse Hogeschool.

Interim-directeur bij de MRDH

Arjan van Gils is sinds augustus waarnemend

secretaris-algemeen directeur van

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

(MRDH). Van Gils is voormalig gemeentesecretaris

van de gemeenten Amsterdam,

Rotterdam en Enschede en is

tijdens de oprichting van de MRDH nauw

betrokken geweest.

Opvolging René Dings

Ondernemersfonds Delft

Sinds augustus is de bestuurssamenstelling

van het Ondernemersfonds Delft

veranderd. René Dings stopt na bijna

acht jaar als voorzitter van het Ondernemersfonds

Delft. Hij wordt opgevolgd

door Rob van Pelt. Van Pelt is werkzaam

bij Ruitenburg accountants & adviseurs

en sinds 2010 onderdeel van het bestuur.

De positie van Van Pelt als penningmeester

wordt overgenomen door

Jacqueline Steeneveld, accountant bij

Ruitenburg adviseurs & accountants.

Community Manager bij SCMD

Denise van Asperen is sinds september

community manager bij het SCMD. Zij

studeerde Vrijetijdsmanagement aan de

NHTV in Breda en deed haar afstudeerproject

over Blue Sunday. Van Asperen

ondersteunt het SCMD door samenwerkingen

te zoeken tussen ondernemers

en daarmee Delft op de kaart zetten bij

inwoners en omwonenden.

Nieuwe voorzitter Stadsbreed

Jos de Mooij volgt Marja Keizer op als

nieuwe voorzitter van het Ondernemersfonds

Stadsbreed. Deze stichting denkt

na over projecten die het niveau van de

gebieden overstijgen en die effect hebben

op de hele stad. De Mooij is actief

als project- en communicatieadviseur en

werkte onder meer bij TNO.

Transfers gezocht

Nieuwe medewerker, andere functie,

directie- of bestuurswissel? Stuur

een foto plus korte tekst naar

info@delftbusiness.nl

46


delft.business/inspireren

De stijl van

Ria Lansbergen

Ria: “Als ik in de kwekerij tussen de

bloemen werk, kies ik voor makkelijk en

sportief. Ik trek een spijkerbroek en t-shirt

uit de kast en klaar. Het wordt een ander

verhaal als ik langs bloemisten ga of op

beurzen sta om onze nieuwste soorten

gerbera’s, in bijzondere kleuren en vormen,

onder de aandacht te brengen. Begin

oktober sta ik zes dagen op de VT Wonen

Beurs in Amsterdam. Hoe zorg ik dan dat ik

mij kleurrijk, netjes en trendy kleed? Niet

te hip, want het moet wel bij mijn leeftijd

passen.”

Elly Sonneveld – Stijladviseur No13:

“Alle kleuren die een herfstblad heeft, vind

je dit seizoen terug in onze winkel. Je mag

alles combineren, niks is te gek. Een print

op een print, ruitjes met bloemetjes en

veel tijgerprints. Vergeet niet om effen

basics aan te schaffen, die zorgen voor

rust. Ria ken ik al jaren. Ze is pittig en

lekker gek. Dus er mag zeker peper in haar

outfit. Ik kies voor een ruitjesbroek, rode

top met tijgerprint, stoere boots en een

mooi vest. Door slim te combineren met

verschillende truitjes en tops zie je er tijdens

zo’n beurs elke dag mooi, verzorgd en

flitsend uit. Het vest is comfortabeler dan

een colbert en toch netjes en praktisch. En

als het warm is, trek je het gewoon uit.”

Reactie Ria: “Hier word ik vrolijk van. Elly

weet precies wat bij me past en wat mij

staat. Dat is fijn. Dit ziet er leuk, fleurig en

stoer uit, maar ook netjes. De broek had ik

zelf nooit gepakt, vaak ga ik voor veilig. De

schoenen zitten heerlijk, daarmee houd

ik het wel een week vol op zo’n intensieve

beurs. De hak is niet te hoog, dus ik hoef

dit jaar geen slippers mee in mijn handtas.”

De business stijl van...

Ria Lansbergen is mede-oprichter van

familiebedrijf LG Flowers in Pijnacker en

verantwoordelijk voor de veredeling en

selectie van de bloemen en het bedenken

van nieuwe concepten.

Broek Rosner • Top: Maison Scotch • Vest Saint Tropez • Schoenen Via Vai

47 47

47


delft.business/inspireren

Nieuwe generatie glasexperts

In de voetsporen

van opa Zantman

“Doodzonde om te stoppen!” Dat vond Martin van Leeuwen, de huidige directeur

van glashandel Zantman, toen het bedrijf hiertoe in 2011 door de crisis werd gedwongen.

“In overleg met mijn vader, Johan Zantman, en mijn broers kocht ik het

bedrijf over en zo zetten we onze familietraditie voort. Als echt Delfts familiebedrijf

helpen we klanten met onze uitgebreide ervaring in het glasvak. Van ambachtelijk

glas in lood tot duurzaam HR(++) isolatieglas.”

gespecialiseerd

in glas in lood.

Daarna is het

bedrijf verder

uitgebreid met

alle moderne

glassoorten

en met onderhoudswerk

en

een glasservice.

Glas-in-loodwerkzaamheden

doet het bedrijf landelijk,

verder ligt de focus op Zuid-Holland.

Veel woningbouwverenigingen en

verzekeringsmaatschappijen zijn klant.

“In onze werkplaats aan de Rotterdamseweg

is veel glas direct beschikbaar. En

er is altijd iemand die het op maat kan

Bijna de helft van het negen medewerkers

tellende bedrijf is familie. Naast

Johan Zantman, die nu adviseur is en

zich langzaam uit het bedrijf terugtrekt,

werken Marco en Gertjan Zantman er,

met hun broer Martin van Leeuwen. “Wij

hebben het ambacht geleerd van onze

opa en zijn allemaal als jonge jongens in

het bedrijf gestart,” vertelt Van Leeuwen.

“Onze aanpak is persoonlijk, we gaan

graag bij de klant langs om advies te

geven.” Tot 1968 was Zantman volledig

‘We staan met z’n

allen achter het

bedrijf ’

50


delft.business/inspireren

Johan Zantman en

Martin van Leeuwen

‘De overname van het familiebedrijf

is een opmerkelijke stap’

snijden en bewerken. Dagelijks zien we

aannemers, schilders en particulieren.”

Met de bakfiets door Delft

Vroeger zat alle bedrijvigheid in het

centrum van Delft en was de glashandel

gevestigd aan de Gasthuislaan; later aan

de Oude Delft. “Ik kan mij nog herinneren

dat het glas in Delft met de bakfiets

ging”, vertelt Johan Zantman. “Door de

ontwikkeling van de spoortunnel moesten

we naar de buitenrand verhuizen.”

Al zijn kennis en ervaring gaat Johan nu

langzaam overdragen. Van Leeuwen:

“Johan heeft na 50 jaar een enorm

netwerk en we willen zoveel mogelijk van

hem leren.” De overname van het familiebedrijf

is een opmerkelijke stap voor

Martin, die op dit moment ook als politieagent

werkt. “Werken in uniform was

mijn jongensdroom”, lacht hij. “In al die

jaren op straat heb ik veel geleerd. Dat

kan ik nu bij Zantman gebruiken, zoals

mensenkennis en gesprekstechnieken.

En ook mijn automatiseringskennis komt

van pas. Waarom ik besloot om de glashandel

voort te zetten? Het bedrijf gaat

me aan het hart. Toen ik wist dat Gertjan

wilde blijven, ben ik ervoor gegaan. Ook

fijn dat Marco, na elf jaar bij een andere

werkgever, nu als glas-in-loodexpert

terug is.”

Betrokken en duurzaam

Betrokkenheid bij de omgeving en

duurzaam werken, staan bij de familie

Zantman voorop. “We zijn actief in

het verenigingsleven en waren ooit de

eerste sponsor van amateurvoetbalclub

BEC”, vertelt Zantman. “De relaties met

de mensen om ons heen lopen in het

bedrijf door en daar investeren we ook

in.” Zo sponsort het bedrijf korfbalvereniging

CKV Excelsior en de Taptoe Delft.

“Verduurzaming is al sinds 1968 een

belangrijk thema”, zegt Van Leeuwen.

“We plaatsen dubbelglas in woningen en

hebben een voorzetglasproduct ontwikkeld

voor kerken met glas-in-loodramen.

Veilig en duurzaam glas, dat isoleert en

geluid reduceert. We verzamelen zelf

ons glasafval en laten dat recyclen. Als

service zijn wij inzamelpunt voor de

regio, iedereen kan gratis vlakglasafval

brengen.”

Groei in glas

De glasvakmannen zien de vraag naar

glas-in-loodrestauratie en andere

beglazing groeien en zijn er klaar voor.

Van Leeuwen: “De economie trekt aan

en veel kerken worden gerestaureerd.

Binnenkort starten we in Giessenburg

en bij de dorpskerk in Schipluiden. Ook

investeren mensen in duurzaam HR(++)

isolatieglas in woningen. Daarnaast

biedt glas zoveel mooie mogelijkheden,

ook in keukens, badkamers en balkons.

De groeiende vraagt zorgt ervoor dat

wij moeten denken aan uitbreiding.

Dat geldt ook voor mijn werkpakket als

directeur, ja!” •

Marco Zantman en Gertjan Zantman

• Ambachtelijke glazeniers

Marco: “Al jong heb ik het vak van mijn

opa mogen leren. Het is mooi om met

ambachtelijk glas in lood mensen blij te

maken. Ik ben echt trots bij de oplevering,

zoals laatst bij het stadhuis in

Naarden. Toch heb ik mijn droom, om

vrachtwagenchauffeur te worden, gevolgd

en heb ik een uitstapje van elf jaar

in de transportsector gemaakt. Ik ben

terug omdat wij als zoons het familiebedrijf

draaiende willen houden. Ik heb

nu een bredere blik, die ik meeneem in

dit bedrijf. Het doel is om met z’n allen

achter het bedrijf te staan en het te

laten groeien.”

Gertjan: “Ik wilde al in het bedrijf toen ik

van school kwam, maar mijn vader vond

dat ik eerst maar elders ervaring op

moest doen. Na een periode als bijrijder

op een vrachtwagen en militaire dienst

startte ik 27 jaar geleden bij Zantman.

Na 20 jaar in het glas in lood, werk ik nu

op kantoor en maak ik offertes. Ook doe

ik de planning en stuur ik medewerkers

aan. Bij grote opdrachten spring ik als

glazenier bij. Voor het familiebedrijf doe

je alles, ook buiten kantoortijden. Ik blijf

zeker tot mijn pensioen hier werken,

maar niet zo lang als mijn vader.

Pensioen is pensioen!”

51


DOTbusiness

UITGEVERIJ VAN ZAKELIJKE MEDIA

Nieuw! Rijswijk Special

Ondernemersspecial

van, over en met

bedrijven en organisaties

in Rijswijk

December 2018

Thema:

Grenzeloos ondernemen

Oplage:

7.500 exemplaren

GRATIS verspreid

met Delft.business

in Rijswijk, Delft

en omliggende

gemeentes

Kennis

delen

Inspireren

Verbinden

Partners:

Gemeente Rijswijk,

Ondernemersvereniging BBR,

Rabobank,

Businesspark Haaglanden,

Werkwaardig,

Werkse!

Verhalen,

artikelen,

rubrieken,

nieuwsitems,

columns

Meer weten?

Nannette Verschoor

Sabine van Meeteren

Dennis Wiegman

www.rijswijk.business

info@dot-business.nl


delft.business/netwerken

Louis Bekker, Saskia Dooijewaard en

Chris de Weijer

mee. Ik denk dat we iets moois

hebben neergezet waar we

op kunnen voortborduren. We

hebben veel ideeën voor de

volgende keer opgedaan.” Ook

De Weijer en Bekker zijn enthousiast

om door te gaan.

Samenwerking bedrijven en school

Jet-Net partners

Sinds vorig schooljaar werken de Delftse

DP6 Architectuurstudio, Siemens

Nederland en Lyceum Ypenburg samen

als Jet-Net partners. Niet geheel toevallig,

want DP6 is het bureau dat het pand

van de school ontwierp.

Biologie-docent Saskia Dooijewaard

was als bèta-coördinator van Lyceum

Ypenburg verantwoordelijk voor het Jet-

Net partnerschap. Zij benaderde Chris de

Weijer van DP6, juist omdat het haar leuk

leek om met hun ‘eigen’ architect samen

te werken in een bèta-projectweek.

De Weijer: “We waren gelijk enthousiast,

maar wisten niet goed hoe we het aan

• Techniek

In Jet-Net & Technet werken bedrijven

en scholen samen om jongeren

bewust te laten kiezen voor een

technische vervolgopleiding. Op 13,

14 en 15 november vindt de Jet-Net

Careerday plaats, bij de TU Delft.

Bovenbouwleerlingen van vmbo,

havo en vwo bezoeken workshops

van bedrijven.

moesten pakken; omdat we geen grote

groepen op kantoor kunnen ontvangen.”

Jet-Net bracht uitkomst en vond

een geschikt bedrijf om mee samen te

werken: Siemens. Louis Bekker, programmamanager

onderwijs bij Siemens: “Het

idee van Jet-Net is om kleinere bedrijven

aan grote bedrijven te koppelen.

In dit specifieke geval koppelen we het

ontwerpen van gebouwen aan smart

technology. We namen het Siemens

‘Hoe ziet de stad van

de toekomst eruit?’

project ‘De Stad van de Toekomst’ als

basis.” Over 30 jaar leeft 80% van de

wereldbevolking in steden. Hoe gaan we

onze steden inrichten cq aanpassen aan

deze verandering? Die vragen staan in

dit project centraal.

Dooijewaard: “Toevallig ligt het fieldlab

van Siemens naast onze school. Zo paste

alles mooi in elkaar. Het opzetten en

inplannen van een bèta-projectweek was

nieuw voor de school. Er deden een 2

atheneum-klas en een 2 gymnasium-klas

Stad van de toekomst

Het bèta-project duurde een

week. Op maandag werden de

leerlingen ontvangen in het

fieldlab van Siemens, waar ze

een introductie kregen van

Dooijewaard en een presentatie

van Bekker over de ‘Wereld

van Morgen’. De Weijer verzorgde

een gastles, waarin hij

over het ontwerp en de bouw

van de school vertelde. Dooijewaard: “De

leerlingen vonden dit heel leuk en zelf

ben ik daarna ook op een andere manier

naar het gebouw gaan kijken.” Tussendoor

kregen de leerlingen een lunch aangeboden

door Siemens. Van dinsdag tot

en met donderdag werkten de leerlingen

aan opdrachten die met bèta-vakken te

maken hadden. Ze ontwierpen voor biologie

een verticale tuin en voor natuurkunde

benaderden ze met een bekertjes-practicum

hoe hoog een gebouw

kan worden. Deze berekeningen werden

voor wiskunde in Excel gezet.

Tijdens de eindpresentaties lieten de

leerlingen zien hoe naar hun idee De

Stad van Toekomst eruit zou kunnen

zien. Zo was er een groepje dat een oplossing

had bedacht voor het bewateren

van de verticale tuin en het oogsten van

de groente, zij wilden hiervoor een vliegend

zuinig vervoermiddel inzetten.” Een

ander groepje hield een presentatie Het

project wordt als good practice gedeeld

met het netwerk van beta-docenten in

het Betasteunpunt Zuid-Holland, zodat

ook andere scholen dit in hun lessen

kunnen inzetten. •

53


delft.business/netwerken

CONNECTING

THE DOTS

LEER DE

DELFTSE

NETWERKEN

KENNEN

Delft.business

ZEEPKISTENSESSIE

VOOR

STARTENDE

BEDRIJVEN

20 november 2018

20

NOVEMBER

2018

NIEUW

GEVESTIGD

IN DELFT

ZEEPKISTENSESSIE

Netwerkontmoeting voor nieuwe en startende ondernemers

Elkaar ontmoeten en kennismaken met de netwerkclubs en

ondernemersverenigingen in Delft en omgeving. Dat is de

insteek van de eerste zeepkistensessie die Delft.business

samen met LaRed, VNO-NCW en MKB Delft organiseert.

De zeepkistensessie is bestemd voor ondernemers die onlangs

gestart zijn met hun bedrijf, die nieuw zijn in Delft, maar

ook voor ondernemers die al langer actief zijn en de Delftse

netwerken beter willen leren kennen. Kortom: iedereen die het

Delftse netwerklandschap (beter) wil leren kennen, is welkom.

In de allereerste editie van Delft.business presenteerden we

een netwerkkaart met daarop de meer dan 80 netwerkclubs

en ondernemersverenigingen die in Delft en omgeving

actief zijn. Daniëlle Beerens was nog niet

zo lang actief met haar bedrijf en was blij

met de netwerkkaart: ‘‘Heel handig, zo’n

compleet overzicht van alle netwerkmogelijkheden,

maar het riep bij mij

ook vragen op. Hoe vind ik nu mijn weg

binnen al deze clubs en hoe kom ik erachter welke vereniging

bij mij past?’’ Vanuit deze vragen ontstond het idee om de

netwerkkaart letterlijk tot leven te brengen en een bijeenkomst

te organiseren waarbij (startende) ondernemers kennis

kunnen maken met elkaar én met de diverse netwerkclubs

en –verenigingen.

De naam ‘zeepkistensessie’ was in eerste instantie een

werktitel: netwerken gaan letterlijk op de zeepkist staan om

zichzelf en het netwerk dat ze vertegenwoordigen in een

korte pitch voor te stellen. Uiteindelijk concludeerden we

dat de naam prima past bij wat we voor ogen hebben: jezelf

profileren en zichtbaar maken, kort en krachtig, en zo beter

zichtbaar worden.

Een event wordt altijd beter als je het samen maakt: Ampelmann,

Rabobank, Ruitenburg adviseurs & accountants

hebben zich als partners verbonden aan het event. Op de

volgende pagina’s vertellen zij waarom zij zijn aangehaakt en

welke tips zij hebben voor startende ondernemers. •

55


delft.business/inspireren

Faciliteren van verbinding

“Vanuit Ampelmann dragen we Delft een

warm hart toe. We zijn zelf een spin-off van

YES!Delft; in deze stad zijn we begonnen en

groot geworden. In 2016 verhuisden we vanaf

de TU Delft Lucht & Ruimtevaart faculteit

naar de Oostsingel, waarbij we een mooi

gerenoveerd pand mochten betreden. Het

leent zich goed voor dit soort netwerkevents

en daarom verzorgen wij met plezier

de locatie voor de zeepkistensessie.

Daarnaast vinden we het erg leuk om de

verbinding met startende ondernemers

op te zoeken. Zelf werken wij voornamelijk

samen met grotere internationale bedrijven

aan problemen en uitdagingen die zij hebben

met offshore access. Voor hen vinden wij

passende oplossingen. Dat neemt niet weg

dat wij lokale starters ook kunnen helpen,

op een andere manier weliswaar. Wij hebben

veel mensen in dienst die vanaf het begin bij

Ampelmann betrokken zijn. Zij kunnen vertellen

over het hele proces van start-up naar

scale-up; de fase waar wij zelf net voorbij

zijn. Hoe ga je om met de groei van je bedrijf?

Waarvan ben je afhankelijk? We staan klaar

om alle vragen te beantwoorden.

Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar de

zeepkistensessie en wat er voor moois uit

gaat komen. Mochten ondernemers die

elkaar ontmoet hebben daarna eens willen

brainstormen op een inspirerende plek, dan

zijn ze bij ons in het pand meer dan welkom.

We faciliteren de verbinding tussen Delftse

ondernemers graag, ook ná het event.”

Marijke Hegger

Ampelmann

Tips van Marijke: Keep it simple: think, decide, do • Leer door ‘trial and error’ met een ‘growth

mindset’ • Wees niet bang om hulp te vragen

Geen woorden, maar daden

“Toen we voor het eerst over de zeepkistensessie

hoorden, dachten we gelijk: wat een

mooi initiatief. Geen woorden, maar daden.

Binnen de Delftse vestiging van Ruitenburg

zijn we Delfts georiënteerd en begaan met

deze stad. Natuurlijk willen wij Delftse ondernemers

graag aan elkaar verbinden, bijstaan

en verder helpen.

Als Delftse adviesorganisatie zijn we bij uitstek

een sparringpartner voor ondernemers

die in deze regio starten of zich hier vestigen.

Omdat we naast de allround adviseurs veel

specialismen in huis hebben, kunnen wij de

meeste vragen zelf beantwoorden. Dat is fijn

voor de ondernemer, want die wordt direct

geholpen door een bedrijf dat al veel kennis

heeft van zijn of haar vakgebied. Daarnaast

kent Ruitenburg de Delftse markt goed, dus

koppelen we ondernemers ook aan de juiste

mensen buiten ons bedrijf.

Een eerste advies voor de startende ondernemer

zou kunnen zijn: zorg dat je een goede

adviseur hebt. Ondernemers zijn meestal

slimme mannen en vrouwen met een fantastisch

idee; ze zijn daar logischerwijs dan ook

op gefocust. Het opzetten van een passende

structuur of het inrichten de administratie is

voor hen vaak bijzaak. Toch zijn ditbelangrijke

punten die aandacht verdienen. En wij kunnen

een starter hier goed bij helpen.

Wat werken met startende ondernemers

voor ons extra leuk maakt, is dat je met ze

meereist in de groei van hun onderneming.

Een klant van Ruitenberg, die zes jaar geleden

startte, is laatst internationaal gegaan. Dat is

toch mooi!”

Tips van Marc: Verzamel de juiste mensen om je heen • Denk goed na over de structurering

van jouw bedrijf • Vergeet niet naar subsidies en fiscale regelingen te kijken

Marc Schouten

Ruitenburg adviseurs

& accountants

56


delft.business/inspireren

Goed begin voor starters

“Het belang van een inspirerend evenement

voor Delftse starters zien wij zeker in. De

startersmarkt is tenslotte de motor die het

MKB laat draaien. Veel startende ondernemers

zitten met vraagstukken, maar zijn ook

bereid elkaar te helpen binnen netwerkclubs.

Die verbinding stimuleren wij vanuit Rabobank

graag en daarnaast delen wij met veel

plezier onze kennis en ervaringen. Natuurlijk

vinden we het vanuit onze lokale betrokkenheid

dan ook vanzelfsprekend om bij dergelijke

ondernemersinitiatieven aanwezig te zijn.

Als startende ondernemer kom je in een

nieuwe wereld terecht. Je moet je in eerste

instantie goed oriënteren. Wat wil ik gaan

doen? Wie zijn mijn klanten?

Ons advies: zorg voor een ondernemingsplan,

zodat je ergens grip op kunt houden. Op

ikgastarten.nl kunnen ondernemers handige

informatie vinden voor het opstellen hiervan.

Ook vind je daar een bruikbare visuele tool,

waarmee veel bedrijfsaspecten eenvoudig

in kaart gebracht kunnen worden. Uiteraard

helpen wij ook graag persoonlijk, bijvoorbeeld

wanneer een ondernemer een investering

gaat doen en hier financiering voor nodig

heeft.

Het ondernemingsplan zorgt voor de juiste

ingrediënten van je pitch, die óók van groot

belang is. Wie ben je? Wat doe je? Waar sta

je voor? Met een duidelijke pitch val je op

bij anderen. Besteed aandacht aan samenwerkingen;

voor nu en in de toekomst. Dat is

waar het zakendoen onder andere om draait.”

Raymond Pors

Rabobank

Tips van Raymond Houd altijd visie op de toekomst • Zorg voor een kwalitatief netwerk om

je heen • Start je als zzp’er? Ook dan kun je op ikgastarten.nl terecht

Zeepkistensessie Delft.business

Voor wie?

Iedereen die het Delfste netwerklandschap (beter) wil leren kennen, is welkom.

Locatie

De zeepkistensessie vindt plaats in de centrale hal van het prachtige nieuwe pand van

Ampelmann, innovator binnen de offshoremarkt. De hal fungeert als interactieve ontmoetings-

en netwerkruimte.

Programma

Marcel Luijten, CFO Ampelmann, verricht de plenaire aftrap. Er zijn informatiesessies over

netwerken, netwerkmatches en pitches van de diverse Delftse netwerken. Tijdens de afsluitende

borrel maken we de winnaar van de eerste Delftse Netwerkpitch bekend.

Direct aanmelden

Kan via www.delft.business/zeepkistensessie. Deelname is gratis. Netwerken die zichzelf

willen presenteren, kunnen zich aanmelden via info@delftbusiness.nl

20 november - 16.00-19.00 uur

Ampelmann, Delft

57


delft.business/inspireren

Places to be

Backstage tour

Firma van Buiten

Firma van Buiten is een leerwerkbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

duurzaam aan werk helpt via het catering- en horecaproductiebedrijf. De deelnemers

hebben allerlei verschillende achtergronden. Zij ontdekken - ieder in hun eigen

tempo - hun talenten, doen ervaring op de werkvloer op en leren over basisvaardigheden

in de horeca, warenkennis en hygiëne.

Feestje

Een leerwerktraject moet voor Firma van

Buiten een feestje zijn. Waarom? Omdat

een toffe klus een win-winsituatie vormt

voor de zichtbaarheid van de deelnemers

en het echt leren werken.

58


delft.business/inspireren

Samen

Samen ondernemen staat bij de Firma

voorop. Dit stond ook centraal in de

samenwerking met Orange Pearl. Het

bedrijf organiseerde een diner voor

haar internationale klanten en liet de

Firma de catering verzorgen. Een mooi

voorbeeld van lokaal en maatschappelijk

ondernemerschap. Voor Firma van Buiten

een toffe klus waarin deelnemers hun

talenten en geleerde vaardigheden konden

laten zien.

Backstage tour

Op 1 november organiseert Firma

van Buiten om 17.00 uur bij Orange

Pearl een backstage tour. U ziet

en proeft wat de Firma doet en

krijgt een inkijkje in hun manier

van ondernemen. Floris Koumans,

eigenaar van Orange Pearl, vertelt

over zijn stichting Groei & Bloei.

Aanmelden kan door een e-mail te

sturen naar info@delftbusiness.nl

59


delft.business/inspireren

People pleaser

Als ik moet kiezen welke vorm van

duurzaamheid het best bij mij past, dan

zijn het mensen. Ik ben, wat de Engelsen zo

treffend omschrijven, een people pleaser.

Daarmee bedoel ik niet dat ik iedereen

wil behagen; ik wil juist ontzorgen. De

duurzaamheid zit voor mij in het gedeelte

‘duur’, oftewel tijd. Zakelijk en privé ga ik

langdurige relaties aan met mensen. Dat levert

uiteindelijk de meeste winst op.

Mijn streven is om bij elke

ondernemersvergadering niet alleen te

luisteren, maar ook actief deel te nemen.

Het kan zijn dat een bepaald idee al

eerder aan bod is geweest bij een ander

ondernemersgebied. Het zou dan toch

jammer zijn als ik die kennis liet liggen?

Waarom het wiel opnieuw uitvinden als er

al een bouwtekening is? Duurzaamheid is

ook ideeën recyclen. Denk aan de hangende

manden (hanging baskets) die nu overal in

de stad hangen. Dit idee begon bij

één ondernemersclub en heeft

zich als een milieuvriendelijke

olievlek verspreid door heel Delft.

Wist u dat er ongeveer 1300

manden hangen? En, dat ze een

allemaal een waterreservoir hebben? Er is zelfs

een speciale wagen die ervoor zorgt dat de

bloemen voldoende te drinken hebben. Als u

de kar voorbij ziet komen, neem even de tijd

om te zien hoe de baskets worden gevuld. Het

is een ludiek gezicht. En nu weet u dus ook dat

de geraniums wel degelijk echt zijn...

Het opbouwen van relaties laat zich niet

meten in tijd. Het liefst zou ik van elke

ondernemer willen weten wat hem of haar

drijft. Ik please, maar niet zonder slag of

stoot. Van wrijving komt glans; maar mensen

moeten wel bereid zijn te investeren. In elke

relatie moet de liefde van twee kanten komen,

anders wordt het niets.

Ik ben er heilig van overtuigd dat, door het

opbouwen van duurzame relaties, de winst

vanzelf komt. Die winst bestaat niet alleen uit

keiharde munten. De opbrengst vertaalt zich

in een breed gedragen vorm van ondernemen.

Daar zorg ik met liefde voor. Aan het

einde van de dag ben ik pleased

met de ondernemers en ook

met mijzelf. Op de schaal van

duurzaamheid lijkt me dat een

win-win situatie. •

60

MARJA KEIZER

Fondsmanager Ondernemersfonds Delft


Beter

een

Goede

Buur...

delft.business/

Arthur Oudshoorn ontmoet Michiel Ensink

61


delft.business/netwerken

Samen zoeken

naar sterk

ondernemersklimaat

Een hightechomgeving waar ondernemers,

onderwijs en overheid samenwerken

aan een sterk ondernemersklimaat.

Dat is de ambitie van het Gebiedsfonds

Delft Technology Park. Maar hoe krijgen

ondernemers en instellingen die samenwerking

van de grond op wat wel het

grootste technologiepark in Nederland

wordt genoemd? Dat is soms nog even

zoeken, vinden ook Arthur Oudshoorn,

algemeen directeur van Applikon

Biotechnology en Michiel Ensink,

vestigingsmanager van DUWO.

De twee directeuren ontmoeten elkaar

voor een gesprek over de ambitie van

het Gebiedsfonds om samenwerking

tussen bedrijven en instellingen in Delft

Technology Park te vergroten.

Ze vormen niet de meest

voor de hand liggende samenwerkingspartners,

daar

zijn Arthur Oudshoorn en

Michiel Ensink het over eens.

Waar Ensink in de studentenhuisvesting

zit, ontwikkelt

Oudshoorns bedrijf geavanceerde

bioreactorsystemen.

Maar zowel Applikon als

DUWO kiezen nadrukkelijk

voor vestiging in Delft Technology Park,

dat zowel de campus TU Delft en Technopolis

omvat als de Schoemakerplantage

en Delftechpark. En juist dat maakt

dat ze gemeenschappelijke belangen

hebben, vinden ze. Maar hoe ze die vorm

moeten geven, is nog een kwestie van

uitvinden.

Hightech gedachte

Het gesprek vindt plaats in het innovatieve,

energiezuinige gebouw van

Applikon op Technopolis. “In Schiedam,

waar we eerst zaten, groeiden we uit ons

jasje”, vertelt Oudshoorn. “Bovendien

paste die oude, industriële omgeving

niet meer bij ons. Toen zijn we in een

• Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park

Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park is actief in het gebied rond de

TU Delft, Delftechpark, Technopolis en de Schoemakerplantage. Het fonds is op zoek

naar bedrijven en ondernemers die zich willen aansluiten. In deze rubriek laat het fonds

ondernemers uit het gebied met elkaar kennismaken.

straal van 15 kilometer gaan rondkijken

en kwamen we in aanraking met het

Delft Engineering & Production-plan van

cepezedprojects. Een project dat zich

inzet om hier op Technopolis meerdere

technologiebedrijven in een groot

geschakeld gebouw te huisvesten. Daar

is uiteindelijk alleen het eerste deel, ons

gebouw, van gerealiseerd. De aanwezigheid

van de TU en de hightech gedachte

achter dit gebied gaven de doorslag om

ons hier te vestigen. En de ligging, met

meerdere uitvalswegen, is geweldig.”

Dicht bij de doelgroep

Ook de lokale vestiging van DUWO op de

campus TU Delft is een bewuste keuze.

Ensink: “Onze klant hoeft eigenlijk niet

meer op kantoor te komen om een contract

te tekenen of om te betalen. Alles

kan tegenwoordig online. Toch regelt

DUWO de zaken niet centraal vanuit een

groot landelijk kantoor. Liever hebben

we vestigingen dicht bij de doelgroep

en de onderwijsinstellingen. Ook qua

onderhoud en verhuuractiviteiten willen

62


delft.business/netwerken

fotobijschrift &

fotobijschrift

‘Samen contouren uitzetten

voor de komende 30 jaar’

we gewoon in de buurt zitten van onze

klanten en partners in de stad.”

Die keuze heeft zijn vruchten afgeworpen.

Een kleine tien jaar geleden startte

DUWO in samenwerking met de TU en

de gemeente Delft met de herontwikkeling

van het TU-Noordgebied. Hier

wordt nieuwbouw-studentenhuisvesting

gecombineerd met appartementen en

kantoren in de TU-gebouwen, inclusief

aanleg van pleinen en groen. In 2017

opende het International Student House

er de deuren. Zo veranderde TU-Noord

van een rustig, wat in zichzelf gekeerde

enclave in een dynamische campus met

diversiteit en een hoge verblijfskwaliteit.

“In het voorjaar verwachten we op een

mooie plek met een plein ook een horeca-exploitant

te hebben”, weet Ensink.

Gebrek aan horeca

“Qua verblijfskwaliteit kan er, op de

plek waar Applikon nu zit, nog wel het

nodige verbeteren”, vindt Oudshoorn.

“De horeca aan de zuidkant van de

Kruithuisweg stelt helemaal niks voor.

Dat is echt een gemis.” Hij is

wel zeer te spreken over de

zichtbare verbanden in Delft

tussen ondernemers, TU en

gemeente. Oudshoorn: “Het

verschil met waar wij vandaan

komen, is enorm. Daar

waren nooit bijeenkomsten

over voor ons belangrijke

ontwikkelingen. Er was een

enorme afstand tot het bestuur

van de stad. De mate

waarin hier in Delft contact

met ondernemers wordt

gezocht en het gemak

waarmee je in allerlei netwerken

wordt opgenomen,

zijn een verademing. Wie

langer in Delft zit, merkt dat misschien

niet zo. Maar voor ons opende zich een

nieuwe wereld.”

Zo komen Ensink en Oudshoorn weer te

spreken over de samenwerking in het kader

van het Gebiedsfonds. “De eerlijkheid

gebiedt te zeggen dat we er te weinig

mee doen”, vertelt Ensink. “Op zich

logisch; elk bedrijf is bezig met zijn core

business. Je begeeft je in de netwerken

die daaruit voortvloeien. Voor DUWO

geldt dat wij weer ouderwets vechten

om ieder stukje grond. Tijdens de crisis

was DUWO de grootste bouwer van het

land. Maar nu de markt aantrekt, zoeken

beleggers het weer elders, daar waar

hogere rendementen te behalen zijn. Dus

wij onderhouden vooral korte lijnen met

de TU Delft, de gemeente, ontwikkelaars

en met andere woningcorporaties. Om

te kijken waar de kansen liggen. Verder

moeten wij flink aan de bak met de

verduurzaming van onze naoorlogse

panden. Daar heb je weer veel andere

partners bij nodig.”

Gebiedsvisie ontwikkelen

Oudshoorn is het daar wel mee eens: “De

contacten van Applikon als het gaat om

de versterking van dit gebied zijn sporadisch

te noemen. De keren dat we erover

spraken, ging het over kleine dingen in

de openbare ruimte. Het ligt voor de

hand om hier innovaties in te zetten voor

de inrichting. Denk aan een bankje dat

overdag het zonlicht opvangt, waarmee

het ’s avonds de verlichting van energie

voorziet. Of aan een parkeervoorziening

die tegelijk energiecentrale is. Maar de

vraag is dan altijd: wie gaat dit trekken? ”

Wat Ensink betreft zou er een visie moeten

komen voor de lange termijn. “Je zou

bottom-up, samen met ondernemers,

de TU Delft en iedereen in dit gebied

een langetermijn-gebiedsvisie moeten

vaststellen met de contouren voor de

komende 30 jaar. Ik denk dat daar best

behoefte aan is. Een gebiedsvisie kan

ook voor horecabedrijven interessant

zijn. Daar gaat magneetwerking vanuit

en dan lossen we misschien het gemis

van horeca in ons gebied op.” •

‘Er zou een

gebiedsvisie

moeten komen

voor de lange

termijn’

63


delft.business/netwerken

Gelukkig hebben we de foto’s nog

• 5 september, 11.00 uur

HTCDelft

Minister-president Rutte

en staatssecretaris Keijzer

(EZ) bezoeken de Delftse

techniekbroedplaatsen

HTCDelft, Betafactory en

Accenda.

64

• 6 september, 16.00 uur

Stadsarchief Delft

Backstagetour Delft.business

bij Stadsarchief Delft, de

schatbewaarder van de Delftse

geschiedenis.


delft.business/netwerken

• 8 september, 21.00 uur

Markt Delft

De elfde editie van Taptoe

Delft, van een van de beste

taptoes van Nederland, is een

show spektakel met muziek,

dans, VIPdiner en vuurwerk.

• 12 september, 14.00 uur

Lijm & Cultuur

Sono Motors presenteert Sion; een

compacte, elektrische auto met 330

zonnecellen die onderweg de batterij

opladen.

65


MASSIEF HOUTEN

COMFORT BEDDEN

Stijlvol slapen met eersteklas comfort.

Dat kan met deze massief houten

comfortbedden met ingebouwde bedlift.

Klaas Vaak bedden

Vrouwenregt 12-15

2611 KK Delft

015 2120162

info@klaasvaakbedden.nl

www.klaasvaakbedden.nl


delft.business/inspireren

Alain en Mitchell Verweij

als met een drone. Hij volgt een

drone-opleiding om veilig en

verantwoord met die dingen te

kunnen vliegen. Hij wil de zaak

groter maken en hij denkt breed.”

Paintballen met duurzame verfkogels

Planten ook blij

Bij het paintballen gebruikt Outdoor

Delft biologisch afbreekbare verfkogels.

Sterker nog: uit een onderzoek van

de Rijksuniversiteit Groningen blijkt

dat bepaalde planten er zelfs goed op

gedijen. Duurzaam werken; echt, het

kan overal.

“Misschien moeten we plantenmest in

die verfkogels verwerken. Da’s dan helemaal

fijn voor de natuur”, lacht Alain Verweij,

eigenaar van Outdoor Delft. Samen

met zoon Mitchell struint hij door het

2,5 hectare grote groengebied tussen de

Rotterdamseweg en de A13. Die je hier

overigens niet hoort...

• Outdoor Delft

Bedrijven kunnen voor events en

teamuitjes terecht op twee locaties:

Delft: paintball voor jong en oud,

schieten met buks, pijl en boog,

‘Hunger Games’ pijlen, rondrijden op

Segways of Solexjes.

Hoek van Holland (Zeetoren):

escaperooms, abseilen, vergaderen-met-uitzicht,

surfen. En meer.

Mitchell (21) begon als bijklussende

scholier, liep hier stage en kwam met zijn

mbo-diploma op zak drie jaar geleden in

vaste dienst. “Nou eigenlijk is hij begonnen

met bankzitten”, schertst Alain. “Op

een gegeven moment zeg ik: joh, kom

effe helpen, want het is druk.” De uren

vliegen voorbij voor de 13-jarige Mitchell

en ineens staat pa voor zijn neus met

een tientje. Zegt de Mitchell van toen:

“Sooooow hé, pa! Heb je me morgen

weer nodig?” Ook oudere broer Mike

heeft meegewerkt in de zaak. Hij vertrok

en heeft nu een eigen schildersbedrijf.

“En zo is ‘t begonnen”, zegt Mitchell, nu

manager in het familiebedrijf. “Het is

gewoon erg leuk werken hier.” “Hoor je

dat?”, vraagt de trotse vader aan de interviewer.

Lekker bezig, die twee. Dollen,

plagen, het zit ze in de genen. “En zo

groeit Outdoor Delft van klein en gezellig

uit naar groot. En nog steeds heel gezellig”,

verklapt Alain met een knipoog.

Vader...

Alain vertelt wat zijn jongste bijdraagt

aan ‘de zaak’: “Mitchell doet de marketing,

de website, maakt foto’s en

promotiefilmpjes, zowel op de grond

... en zoon

Mitchell over z’n vader: “Van hem

leer ik om klantgericht te werken.

Hij heeft een vlotte babbel, weet

mensen te overtuigen, is zeker

van ons product en kan heel

goed ongemakkelijke momenten

opvangen.”

Ruzie? “Nee joh.” Kritiek van zoon

of medewerkers? “Altijd goed”,

zegt Alain. “Kom maar op met je ideeën.

Ik beschouw iederéén hier als familie.”

Verschillen? Mitchell denkt eerder aan

verbouwen. Hij schaft eerder nieuwe

spullen aan. Alain is meer behoudend en

vindt een aankoop al gauw zonde van

het geld.

Twee generaties over de toekomst: “Wij

werken veilig met zorg voor de natuur.

Uitsluitend bomen kappen als dat nodig

is voor het bos. En in overleg met Staatsbosbeheer

en de provincie. Afvalhout

gebruiken we voor barricades. We maken

er ook krukjes en stoelen van. Er is een

composthoop. Munt voor de thee verbouwen

we zelf. En eenden; die nestelen

elk voorjaar op de gekste plaatsen. Dus

dan zetten we dat deel van het schietterrein

tijdelijk af.” Wapenstilstanden

gelden tot de pijltjes uitzwemmen. Ook

dat hoort bij de dagelijkse duurzaamheden

van Outdoor Delft. •

‘Wij werken veilig

met zorg voor

de natuur’

67


delft.business/agenda

Binnenkort

1 oktober

Healthy Night

Voor alle ondernemers en professionals die

het al goed voor elkaar hebben maar weten dat

er meer in zit organiseert MIFIT personal sport

coaching een Healthy Night bij restaurant Sevenhills.

U kunt vanaf 18.00 uur onder meer een driegangen

diner, een workshop en een lezing verwachten.

Meer info en aanmelden:

www.mifitsport.nl/business-fit

25 september

Stadsgesprek

Delft beschikt met het Sint Agathaplein,

het Prinsenhof en het Prinsenkwartier

over een plek van grote schoonheid en

culturele betekenis, waar de gemeente voor

de komende decennia in wil investeren.

In de serie stadsgesprekken besteedt

TOPdelft aandacht aan dit

thema. Vanaf 20.00 uur in het

Prinsenkwartier.

5 oktober

10 jaar

Deltares

Deltares, het onafhankelijke instituut voor

toegepast onderzoek op het gebied van water

en ondergrond, bestaat 10 jaar en viert dit

tijdens een speciale Relatiedag. Er is een

gevarieerd programma, met verschillende

workshops en lezingen. Meer info en

aanmelden: www.deltares.nl

9 oktober

Najaarsevent

Werkwaardig

Het najaarsevent van Werkwaardig staat in

het teken van ‘Duurzaamheid’. Verschillende

partners van Werkwaardig vertellen hoe

maatschappelijk verantwoord en duurzaam

ondernemen in hun organisatie

samengaan. www.werkwaardig.nu

15 oktober

Dea Dia

workshop

Speciale gast burgemeester Marja

van Bijsterveldt leidt de vierde

bijeenkomst ‘Vrouwelijk

Leiderschap’.

www.deadia.net

68


delft.business/agenda

16 november

Ondernemersgala

VNO-NCW

West

VNO-NCW West organiseert voor de

derde keer voor alle leden een feestelijk

Ondernemersgala. Het thema van dit

jaar is ‘Connect en Share’.

www.vno-ncwwest.nl

20 november

Zeepkistensessie

startende

ondernemers

Het netwerklandschap in en rond Delft beter leren

kennen? Dan is deze avond een must! Netwerkclubs en

ondernemersverenigingen presenteren zich op een van de

zeepkisten, deelnemers krijgen tips over netwerken en

maken een start met het creëren van hun eigen netwerk.

www.delft.business/zeepkistensessie

12 november

De Kracht

van Delft

Verbindt

Wie is de beste netwerkende ondernemer

van Delft? De winnaar van de

ondernemersverkiezing 2018 wordt bekend

gemaakt tijdens dit jaarlijkse evenement

van Delft Verbindt in Theater de

Veste. www.delftverbindt.nl

1 november

Backstage

tour Firma

van Buiten

Een kijkje achter de schermen bij de Firma

van Buiten speciaal voor de lezers van Delft.

business. Het programma begint om

17.00 uur in het pand van Orange Pearl.

Aanmelden via:

info@delftbusiness.nl

27 november

Eindejaarsbijeenkomst

Tom Coronel is naast autocoureur ook rasondernemer.

Een inspirerende en succesvolle duizendpoot die

eigenaar is van vele webwinkels, een socialmedia bureau

en een eigen raceteam. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst

van Ruitenburg adviseurs & accountants in Museum

Prinsenhof Delft gaat hij op volle kracht vooruit en

daagt hij de aanwezige ondernemers uit

hetzelfde te doen. Aanmelden:

ruitenburg@ruitenburg.nu o.v.v.

‘eindejaarsbijeenkomst’

Start 19.00 uur

Kijk voor

de complete agenda

op www.delft.business

Delft.business

ZEEPKISTENSESSIE

20 november 2018

69


delft.business

Deze editie is gemaakt met medewerking van:

Ampelmann

www.ampelmann.nl

Applikon

www.applikon-biotechnology.com

De Comphaan

www.decomphaan.nl

Stichting Gebiedsfonds Delft

Technology Park

www.ondernemersfondsdelft.nl/delft-technology-park-19

Dansschool Wesseling

www.dansschool-wesseling.nl

De Haagse Hogeschool

www.dehaagsehogeschool.nl

De Martinifabriek

www.demartinifabriek.com

DHPT

www.dhpt.nl

Dinkler Prinz

www.dinklerprinz.com

DP6 architecten

www.dp6.nl

DSM

www.dsm.com

DUWO

www.duwo.nl

Firma van Buiten

www.firmavanbuiten.nl

Gemeente Delft

www.delft.nl

Glashandel Zantman

www.zantmanglas.nl

Groenrijk ’t Haantje

www.groenrijkrijswijk.nl

Heembouw

www.heembouw.nl

HOPPS

www.hopp-s.nl

Jet-Net

www.jet-net.nl

LG Flowers

www.lgflowers.nl

Lijm & Cultuur

www.lijmencultuur.nl

Loodgietersbedrijf W.A. Kuijpers B.V.

www.wakuijpers.nl

Lyceum Ypenburg

www.lyceumypenburg.nl

en alle adverteerders

Mifit personal sport coaching

www.mifitsport.nl

Modernista

www.modernista.nu

Museum Prinsenhof Delft

www.prinsenhof-delft.nl

No13

www.no13.nl

Ondernemersfonds Delft

www.ondernemersfondsdelft.nl

OPEN

www.openvoordelft.nl

Outdoor Delft

www.outdoor-delft.nl

Perspektief

www.perspektief.nu

PHYSEE

www.physee.eu

Rabobank

www.rabobank.nl

Red Star Shops

www.redstarshops.nl

Restaurant Kruydt

www.kryudt.nl

RijswijkBuiten

www.rijswijkbuiten.nl

Roadmap Next Economy

www.roadmapnexteconomy.com

Ruitenburg adviseurs & accountants

www.ruitenburg.nu

Siemens

www.siemens.com

Stichting Stunt

www.stichtingstunt.nl

Stedin

www.stedin.net

Steendam Herenmode

www.steendam.net

The Penthouse

www.thepenthouse.nl

Teunissen en Berendse

www.teunissenberendse.nl

TU Delft

www.tudelft.nl

Vertaalbureau Delft

www.vertaalbureaudelft.nl

Werkwaardig

www.werkwaardig.nu

Colofon

Concept & initiatief

Nannette Verschoor, Sabine van Meeteren

en Dennis Wiegman

Eindredactie

Jacqueline Eckhardt

Ontwerp en artdirection

Paul Roos

Opmaak

Micha de Bie

Redactie

Andrea Dronk, Annemarie de Vries, Chantal Deen,

Edith Vos, Jan van der Mast, Hanna Beukers,

Manuela Bijl, Mieke van der Wenden, Nadine

Fischer, Nannette Verschoor, Nico Jouwe, Petra

Homan, Sabine van Meeteren, Stephan Slee

Fotografie

Fleur Halkema 8, 9, 14, 15, 16, 53, 56, 57, 67,

Over en uit p.72

Judith de Rond 30, 31

ImagePeople 5

Marcel Krijger NMi p.10

Marjoleine Droog 18, 19, 50, 51

Martien de Man 22, 23

Mirande Phernambucq MRDH p.46

Peter Kos 37

Ronald Speijer cover, 20, 21, 25, 34, 39, 40, 41, 43,

44, 47, 61, 62, 63)

Willem de Bie 33

Sales support en traffic

Hanna Beukers en Sabine Mijnes

Online platform

Nota Bene

Druk

Quantes

Verspreiding

PostNL

Delft.business is hèt zakelijke magazine voor de

regio Delft en wordt vier keer per jaar in een oplage

van 5000 exemplaren gratis verspreid bij ondernemingen

en organisaties vanaf twee medewerkers

in Delft, Delfgauw, Pijnacker/Nootdorp, Den Haag

Ypenburg, Den Haag Forepark, Schipluiden en Den

Hoorn.

De redactie van Delft.business verzorgt de inhoud

van het magazine. Deze maken we deels in samenwerking

met betalende partners.

Delft.business is een uitgave van

DOTbusiness

Surinamestraat 9 • 2612 EA Delft

015-7900060 • info@delftbusiness.nl

Wijzigingen of afmeldingen: info @delftbusiness.nl

©2018 DOTbusiness – Artikelen en foto’s uit Delft.

business mogen alleen met schriftelijke toestemming

van de uitgever worden overgenomen. De

uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

de inhoud van advertenties.

Delft.business wordt CO 2

-neutraal gedrukt.

70

www.delft.business


delft.business

Volgende nummer: winter 2018

Grenzeloos ondernemen

(met Rijswijk Special)

Lancering: maandag 10 december bij Perspektief

Ideeën? Voorstellen? Mail info@delftbusiness.nl


Over en uit •

Iedere editie sluit een Delft.business-fotograaf af met een foto waar hij of zij trots op is. Deze keer: Fleur Halkema.

“Een stilleven vormt voor mij het tegenovergestelde van mijn normale, snelle fotografiewerk. Zonder impulsen van buitenaf ga ik op in

mijn eigen bubbel. Ik gebruik één lamp in een compleet donkere kamer en maak daar de stijl van de Hollandse meesters na. Dat doe ik

met mijn eigen of met geleende spullen. En als ik iets nieuws nodig heb, dan haal ik dat bij de kringloopwinkel.” •

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!