26.09.2018 Views

ABIT2804108-Magazine 4-LR_v8

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1<br />

ABITARE GEEL<br />

NA 10 JAAR IN EEN<br />

GLOEDNIEUW GEBOUW<br />

Met trots en met heel veel goesting verhuizen we naar<br />

het nieuwe pand langs de Herentalseweg, Puntstraat 2 in<br />

Geel. Daar werd ruimte gecreëerd om verder te groeien in<br />

onze toekomstvisie. Alles wat we altijd al wilden creëren,<br />

kan nu ook worden uitgewerkt. Wij kijken er zoóóó naar<br />

uit om u te mogen verwelkomen…


2<br />

3<br />

WELKOM BIJ<br />

ABITARE<br />

Lore<br />

Kari<br />

Tara<br />

Terry<br />

Tinne<br />

Britt<br />

Het ganse Abitare interieur team<br />

heeft een fantastisch mooie tijd<br />

beleefd op de Antwerpseweg.<br />

Bezoekers waren steeds verrast door de aankleding<br />

en de modellen in de winkel, wat in<br />

schril contrast stond met het pand op zich.<br />

Als team hebben we enorm veel voldoening<br />

gehaald uit de vele fijne klantencontacten en<br />

vooral uit de projecten waarbij we voor hen<br />

wonen écht mooier hebben gemaakt. We zijn<br />

met de jaren flink geëvolueerd, zowel in Geel<br />

als in Brasschaat. We zijn steeds verfijnder<br />

kunnen gaan werken, ruimere keuze gaan<br />

bieden en vooral een groter serviceniveau<br />

kunnen gaan handhaven.<br />

Maar we hadden met z’n allen het gevoel niet<br />

meer echt verder te kunnen in het pand langs<br />

de Antwerpseweg. Creatieve ideeën werden<br />

steeds meer geremd door de grenzen die het<br />

gebouw stelde.<br />

Charlotte


4<br />

5<br />

ARCHITECT<br />

AAN HET WOORD<br />

Omdat er tijdens zo’n bouwproject heel veel tijd gaat naar overleg<br />

met de architect, en we met heel het Abitare team erg veel<br />

bewondering hebben voor wat AR’tuur voor ons doet, laten we<br />

hen graag ook aan het woord in deze editie van ‘MOOI’.<br />

David Vandeven stond ons dan ook graag te woord,<br />

samen met zijn team.<br />

DAVID, VERTEL EENS KORT IETS OVER UZELF? EN OVER<br />

HOE EN WAAROM U GESTART BENT ALS ARCHITECT?<br />

Zelf ben ik gehuwd en papa van twee kinderen.<br />

Architectuur en interieurinrichting hebben mij altijd geboeid.<br />

Creativiteit zat mij in de vingers. Vooral het idee<br />

om blijvende dingen te kunnen creëren, fascineerde<br />

me enorm. Na mijn studies aan St. Lucas in Gent en na<br />

wat ervaring te hebben opgedaan, werd AR’tuur opgericht<br />

in april 2001. Met enige trots kijk ik vandaag toch<br />

naar waar we na 17 jaar staan, en wat we met ons<br />

team verwezenlijken, want het moet gezegd zijn dat<br />

AR’tuur niet alleen David is, maar een aaneenschakeling<br />

van capaciteiten van een hele ploeg.<br />

Naast mijn werk als architect ben ik zelf ook voorzitter<br />

van Gecoro hier in de gemeente Geel (Gemeentelijke<br />

Commissie voor Ruimtelijke ordening) en zetel ik in de<br />

kwaliteitskamer als het gaat over beeldbepalende projecten<br />

binnen de gemeente.<br />

WAT GEEFT U DE GROOTSTE VOLDOENING IN UW WERK?<br />

Het uittekenen van een ontwerp in 3D, vertrekkende<br />

van een wit blad, geeft mij als architect nog steeds de<br />

meeste voldoening. De bouwheer van bij het begin een<br />

realistisch beeld geven van zijn project, de volumes en<br />

de verhoudingen is het mooiste wat er is voor mij.<br />

Ruimte voor nieuwe ideeën wordt gecreëerd tijdens<br />

vakanties of vrije tijd. Citytrips, magazines of andere<br />

media zijn vaak een bron van inspiratie. Onlangs liepen<br />

we met ons team de marathon van Rotterdam en<br />

de nabespreking ging dan grotendeels over de gebouwen<br />

die we onderweg hadden gespot.<br />

WAARUIT BESTAAT UW DAGTAAK HOOFDZAKELIJK?<br />

HOE GAAT U TEWERK?<br />

Mijn dagindeling is erg gevarieerd.<br />

Een groot deel gaat naar gesprekken en overleg met<br />

bouwheren, aannemers en bouwpromotoren. En laat<br />

dat menselijke aspect dan ook meteen zijn wat ik het<br />

belangrijkste vind in mijn vak. AR’tuur kenmerkt zich<br />

doordat we onszelf niet op een voetstuk plaatsen,<br />

maar ik vind het zelf heel belangrijk om fijn te kunnen<br />

samenwerken met zowel bouwheer als aannemer.<br />

Voor ons staan steeds de wensen van de bouwheer<br />

bovenaan en dankzij ons groot inlevingsvermogen en<br />

know-how komen we steeds tot het ultieme vooropgestelde<br />

doel.


6<br />

6<br />

7<br />

Bij een 100% eensgezindheid, wordt er vanuit de 3D tekening<br />

een meetstaat opgesteld met hoeveelheden en<br />

materialen, alsook kunnen we daarmee het nodige opstarten<br />

voor de bouwaanvraag. Eens we dan in de uitvoeringsfase<br />

komen, wordt het geheel verder uitgewerkt in een<br />

BIM-omgeving (Bouw Informatie Modellering). Alle actoren<br />

van het projectteam die later aan bod komen op de werf<br />

(elektriciteit, HVAC, stabiliteit, enz.) kunnen verder tekenen<br />

in dit model.<br />

VOOR WELK TYPE KLANTEN OF BEDRIJVEN WERKT U HET<br />

MEEST EN WAAROM?<br />

AR’tuur is voornamelijk actief voor professionele klanten<br />

zoals projectontwikkelaars of bedrijven. We zijn systematisch<br />

in die richting gegroeid, en doen dan ook weinig particuliere<br />

bouwprojecten. Winkels zoals Abitare behoren tot<br />

onze realisaties, maar ook industriebouw, logistieke- en<br />

medische centra, praktijkruimtes en appartementen voor<br />

verkoop of verhuur behoren tot onze activiteiten.<br />

HOE IS VOOR U DE SAMENWERKING MET ABITARE TOT<br />

STAND GEKOMEN?<br />

Het team van Abitare was al langer op zoek naar een bouwgrond<br />

om een mooie nieuwe winkel te openen. Er zijn in<br />

dat zoektraject heel wat percelen aan bod gekomen. Ieder<br />

terrein had zijn specifieke karakter en mogelijkheden. Onze<br />

betrokkenheid bestond erin om het potentieel van de verschillende<br />

kavels te bekijken en ten opzichte van elkaar af<br />

te wegen. Daarmee was de basis gelegd voor een verdere<br />

samenwerking.<br />

WAT WAS VOOR U DE GROOTSTE DRIJFVEER OM VAN DIT<br />

PROJECT EEN SUCCES TE MAKEN?<br />

Een bouwheer (-vrouw) die heel goed weet wat ze wil, én dan<br />

ook nog eens heel veel smaak heeft, was genoeg voor ons om<br />

enthousiast te worden over deze opdracht.<br />

Zowel stijl en vormgeving als het duurzaamheidsaspect<br />

passen heel goed bij de visie van AR’tuur. Het basisidee was<br />

om heel veel licht toe te voegen en een erg ruimtelijk gevoel<br />

te creëren. De verwezenlijking daarvan in combinatie<br />

met de huiselijke sfeer die het pand straks zal uitademen,<br />

geeft ons als team een heel fijn gevoel.<br />

HOE HEEFT U DE VISIE EN DE KRACHT VAN ABITARE VER-<br />

TAALD IN HET ONTWERP?<br />

De gigantische lichtstraat die door het ganse gebouw loopt,<br />

zorgt voor enorm veel licht zowel op de beneden-, als op de<br />

bovenverdiepingen. Op die manier zal de winkel straks een<br />

heel luchtige indruk geven.<br />

Het huiselijke gevoel binnenin gaat Abitare grotendeels


8<br />

9<br />

waarmaken door de inrichting, maar toch werden<br />

aan het gebouw elementen toegevoegd die bijdragen<br />

aan een gezellige sfeer. In samenspraak<br />

werd er bijvoorbeeld gekozen voor een gebakken<br />

gevelsteen in plaats van een industriële gevelbekleding.<br />

De constructie binnenin blijft volledig zichtbaar,<br />

maar over de structuur is opmerkelijk goed nagedacht.<br />

Zo werd de richting van de welfsels<br />

bepaald in functie van de latere inrichting. Niets<br />

werd aan het toeval overgelaten om interieur en<br />

exterieur met elkaar te verweven.<br />

ECOLOGIE EN NATUURLIJKE PRODUCTEN ZIJN<br />

STEEDS TERUG TE VINDEN IN DE MEUBELEN EN<br />

DE AANKLEDING VAN ABITARE’S INTERIEURS?<br />

VINDEN WE DAT OOK IN DE STRUCTUREN VAN<br />

DE NIEUWE WINKEL?<br />

Huiselijkheid en betonstructuur, natuurlijke materialen<br />

en energie, het lijkt allemaal ver uit elkaar<br />

te liggen. Niets is minder waar. Doordat de betonstructuur<br />

zorgt voor een natuurlijke opslag van<br />

warmte, maar ook op een natuurlijke manier gaat<br />

koelen, is het gebouw grotendeels zelfvoorzienend.<br />

Door toevoeging van een warmtepomp en<br />

fotovoltaïsche cellen krijgen we hier een gebouw<br />

dat naast de huiselijke gezelligheid tevens 100%<br />

voldoet aan de moderne noden voor wat betreft<br />

energieverbruik en ecologie.<br />

PERFECTIE STAAT STEEDS OP NR. 1 BIJ HET<br />

ABITARE TEAM. VOELT U DAT OOK BIJ DE BOUW<br />

VAN DIT PAND?<br />

Jazeker. We zeiden eerder al dat niets aan het toeval<br />

wordt overgelaten. Naast de richting van de welfsels<br />

en de bruggen, staat écht ‘alles’ in harmonie met de<br />

inrichting die erg nauwgezet wordt voorbereid.<br />

Elke muur is doordacht gezet, zelfs rookmelders en<br />

brandmelders staan op doordachte plaatsen opgesteld,<br />

zodat ze niet storend zijn voor het beeld van de winkel.<br />

Ook voor brandblussers werden verdoken, doch veilige<br />

plekken uitgekozen.<br />

Naar buiten toe werd tevens diezelfde aandacht besteed<br />

aan vormgeving. Waar precies de lichtstraat afdaalt<br />

in de tuin en op de parking maakt deel uit van<br />

het totaalconcept. Net zoals binnenin zal de parking in<br />

polybeton worden gelegd voor eenzelfde strakke uitstraling.<br />

De aanplanting van de tuin moet 100% deel<br />

uitmaken van de charmante ontvangst en van het aangenaam<br />

vertoeven.<br />

ABITARE STREEFT VOORAL NAAR GEZELLIGHEID<br />

IN DE WINKEL. ZE WILLEN HET DE BEZOEKERS ZO<br />

AANGENAAM MOGELIJK MAKEN OM LEKKER LANG TE<br />

VERTOEVEN IN DE ZAAK. WELKE ELEMENTEN IN HET<br />

ONTWERP VAN HET GEBOUW DRAGEN DAARTOE BIJ?<br />

Ervaring leert ons dat acclimatisatie, ventilatie en verwarming<br />

erg belangrijke elementen zijn voor het comfort van<br />

de bezoekers. Dat zijn nu nét de voorzieningen waar heel<br />

veel aandacht aan werd besteed, dus dat het aangenaam<br />

vertoeven zal zijn, dat staat vast.<br />

Het team van Abitare gaat nog een stapje verder. Graag<br />

willen ze hun klanten verwennen met een lekkere koffie<br />

of iets anders uit de speciaal daarvoor ingerichte keuken.<br />

Heel centraal op de benedenverdieping zal een fantastisch<br />

mooie keuken komen die nóg meer huiselijkheid<br />

toevoegt aan het geheel. Voor de zomermaanden is er<br />

zelfs een gezellig terras op de eerste verdieping.<br />

En voor wie graag logeert in een stijlvol ingericht appartement,<br />

werd er een heus modelappartement gebouwd.<br />

Alle voorzieningen hebben slechts één doel: elke klant<br />

moet op zijn eigen tempo de meubelen kunnen kiezen<br />

die het best bij zijn gezin passen.


10<br />

11<br />

MOOI WONEN<br />

ALS ULTIEME DOEL<br />

De focus in de nieuwe winkel ligt er<br />

vooral in om een gezellige winkel<br />

te creëren, een winkel waar je écht<br />

de tijd kan nemen. Zo zullen onze klanten<br />

bijvoorbeeld lekker lang in een salon kunnen<br />

blijven zitten, met een glaasje wijn of<br />

iets anders lekkers. Alleen op die manier<br />

willen we ernaar streven dat onze klanten<br />

uiteindelijk de juiste beslissing nemen. Een<br />

meubel, een interieur, moet 100% bij een<br />

gezin passen, en daar mag je bij Abitare de<br />

tijd voor nemen. Ervaar de ruimte en de rust<br />

te midden van allerlei moois.<br />

In het midden van de winkel komt een keukenblok<br />

omdat dat in een interieur thuishoort,<br />

omdat eten en drinken bij de levensstijl<br />

van Abitare hoort en omdat we jou en<br />

je partner, familie of vrienden vooral willen<br />

laten genieten van ‘Mooi wonen’.<br />

De winkel zal zijn uitgerust met vloerverwarming,<br />

om de gezellige thuissfeer nóg meer<br />

te benadrukken en de tijd die je in de winkel<br />

spendeert echt aangenaam te maken.<br />

En is er tijdens de zomermaanden voetbal<br />

of de ‘Tour de France’ op tv, dan voorzien<br />

wij in een gezellige tv hoek zodat niemand<br />

iets hoeft te missen van zijn favoriete wedstrijd.<br />

’s Ochtends al krijgt de nieuwe krant<br />

zijn plekje in een fijne leeshoek en op de<br />

parking wordt tevens een laadpunt voorzien<br />

voor elektrische wagen.


12<br />

13<br />

In tegenstelling tot de winkel op de Antwerpseweg zal er<br />

ook een grotere keuze aan verlichting komen. En een uitbreiding<br />

van het assortiment, vergt ook verdere specialisatie<br />

en training van het team. Omdat voor ons een mooi interieur<br />

niet zonder mooie verlichting kan, wordt het een belangrijk<br />

onderdeel in het aanbod.<br />

De belangrijkste doelstelling is dat de bezoekers zich op hun<br />

gemak voelen en ons om advies vragen. En het maakt niet<br />

uit of het nu gaat over iets decoratiefs om uw woning af te<br />

werken, of voor een volledig nieuw interieur. We streven<br />

ernaar dat u tevreden buiten stapt, en dat het plaatje bij u<br />

thuis gewoon klopt. Want ‘Mooi wonen’ is waar Abitare blij<br />

van wordt.<br />

Verder houdt Abitare erg van kinderen. Onze eigen kinderen nemen we<br />

graag zoveel mogelijk mee in onze vrije tijd, dus we vinden het fijn dat<br />

onze klanten dat ook doen. Onze meubelen zijn degelijk en kwalitatief<br />

erg goed, dus ze zijn er echt wel voor gemaakt om ook met kinderen een kijkje<br />

te komen nemen. Voor hen zal er ook een cosy zithoekje zijn waar ze naar believen<br />

fijn kunnen spelen.<br />

En wie weet kiezen ze zelf wel iets uit de kinder cadeaushop, boordevol met<br />

bijzondere accessoires voor de kinderkamer.<br />

De Abitare cadeaushop is vooral gericht op mooie en originele geschenken.<br />

Spullen die tamelijk uniek zijn, geven ons energie en veel voldoening, omdat<br />

ze onze woonomgeving net dat tikkeltje méér geven. Accessoires en stoffen<br />

worden steeds belangrijker, en dat hebben de Abitare dames geweten. Met<br />

heel veel zorg worden de allermooiste spulletjes geselecteerd voor u. De collectie<br />

is al flink uitgebreid en wordt steeds verder uitgebreid. Zo zullen ook<br />

als aanvulling op de decoratie heel unieke boeken worden toegevoegd om je<br />

interieur extra mooi te maken.


14<br />

15<br />

SMAAKVOL<br />

INRICHTEN<br />

De nieuwe winkel inrichten was een<br />

droom voor elk van ons. We moesten<br />

een keer geen rekening houden met<br />

fauteuils die er nog bij moesten, met een tapijt<br />

dat er nog was of met verlichtingspunten die er<br />

nog waren van een vorige opstelling.<br />

We konden fijn met een wit blad beginnen en<br />

elk stofje dat we al lang wilden gebruiken, hebben<br />

we nu de perfecte invulling kunnen geven.<br />

Schetsen en moodboards, gecombineerd met<br />

heel veel creatief overleg, brachten een eindresultaat<br />

waar we trots op zijn.<br />

Living schets zwart/wit potlood


16<br />

17<br />

CUCINA<br />

Vincent Van Duysen<br />

Vincent Van Duysen is geboren in Lokeren in 1962.<br />

Nadat hij afstudeerde als architect aan het Sint-Lucas in<br />

Gent, startte hij zijn beroepswerkzaamheden in Milaan.<br />

In 1990 werd ‘Vincent Van Duysen Architects’ opgericht in<br />

Antwerpen.<br />

Reeds van bij het begin is de nauwe band tussen architectuur,<br />

interieur en product design erg kenmerkend voor Van<br />

Duysen’s werk. Projecten gaan van product design voor internationale<br />

merken, over commerciële ontwikkelingen tot<br />

grootschalige architecturale projecten in België, Europa, Midden-Oosten<br />

en Amerika.<br />

Het gebruik van pure en tastbare materialen resulteert in een<br />

helder, tijdloos design waarbij de eindgebruiker bij elk aspect<br />

centraal staat. Functionaliteit, duurzaamheid en comfort zijn<br />

de belangrijkste waarden in zijn werk.


18<br />

19<br />

Al sinds jarenlang zijn we bij Abitare<br />

grenzeloos fan van de ontwerpen van<br />

Vincent Van Duysen.<br />

Als middelpunt voor onze gloednieuwe toonzaal<br />

in Geel waren we op zoek naar een heel bijzonder<br />

ontworpen keuken. We willen onze bezoekers hier<br />

verwelkomen met een heerlijk glaasje wijn om zo in<br />

een prachtig kader nieuwe plannen te smeden voor<br />

hun interieur.<br />

Het keukenontwerp moest vooral een projectie zijn<br />

van onszelf. Met het hele team willen we achter<br />

ieder detail kunnen staan en daarnaast diende de<br />

keuken voorzien te zijn van alle comfort en van de<br />

meest geavanceerde technologie.<br />

Die mix van elementen vonden we terug in deze<br />

geraffineerde keuken van Vincent Van Duysen. Het<br />

is vooral de stoere mix van kleuren, materialen en<br />

structuren die voor ons zorgen voor perfectie omdat<br />

ze zo mooi op elkaar zijn afgestemd.<br />

In onze toonzaal hebben we gekozen voor een blad in<br />

zeer bijzondere Italiaanse natuursteen. Om het stoere<br />

en tegelijk strakke karakter te behouden plaatsten<br />

we de bediening van de Gaggenau kookmodules<br />

aan de voorzijde op de steen, wat het heel apart<br />

maakt. In tegenstelling tot de donkere lavasteen die<br />

gebruikt werd voor de spoelbakken, kozen we een<br />

lichte steen op het kookeiland. Contrastrijk wordt<br />

het dan weer in combinatie met het donker eiken<br />

blad aan het ontbijtgedeelte en dat komt terug in de<br />

laden en de kastenwand.<br />

De lange wand bij onze opstelling wordt<br />

onderbroken door een element in glas. En een<br />

extra werkblad zit verdoken in een volledig<br />

opendraaiend gedeelte, handig voor als er<br />

een keer wat uitgebreider wordt gekookt.<br />

Graag begeleiden we u bij het uittekenen<br />

van de details voor uw interieur. En kom<br />

vooral eens langs om te voelen, te ruiken, te<br />

testen en te proeven…


20<br />

21<br />

LICHTE LOFT<br />

MET SFEERVOLLE<br />

DETAILS<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 117<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 171


22<br />

23<br />

Grote open ruimtes zoals die van dit riante loft<br />

appartement zijn enorm fijn om in te richten. In<br />

principe kan alles, want er is plaats. De moeilijkheid<br />

is echter om het extreme ruimtegevoel dat eigen<br />

is aan het type woning te behouden en toch een gezellige,<br />

huiselijke sfeer te creëren.<br />

Voor deze totaalinrichting hebben wij ervoor gekozen<br />

om als basis met grote stukken te werken. Een 3 meter<br />

lange tafel, een salon dat opgebouwd is uit grote<br />

aaneensluitende elementen in plaats van verschillende<br />

3- of 2-zit banken en grote tapijten. Door deze aanpak<br />

zorgen we ervoor dat het lijkt alsof de woning nog groter<br />

is. Voor de bijkomende elementen die de ruimte<br />

afwerken hebben we dan weer bewust gekozen voor<br />

het speelse effect dat gezelligheid met zich meebrengt.<br />

Verschillende kleine salontafeltjes waren in dit geval<br />

gezelliger dan 1 statige tafel. En ook de gekleurde<br />

hanglampjes boven de eettafel creëren een toffer effect<br />

dan dat 1 grote luster zou gedaan hebben.<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 122


24<br />

25<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 128<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 183<br />

De eetkamertafel is gemaakt van het mooiste,<br />

geselecteerd notelaar hout. Het is een<br />

rank model dat er enigszins fragiel uitziet<br />

maar toch erg stevig is omwille van zijn opbouw in<br />

massief hout en een ingewerkt metalen constructie.<br />

Het lijkt een eenvoudige tafel maar in feite is<br />

ze heel bijzonder en het resultaat van puur vakmanschap.<br />

De keuze voor notelaar werd bewust<br />

gemaakt omdat de bruinrode kleur mooi aansluit<br />

bij de zwarte strakke keuken en het geheel warmer<br />

van sfeer maakt. We lieten dit notelaar accent<br />

bovendien terugkomen in één van de salontafels<br />

en in het bijzettafeltje bij de relaxfauteuil.<br />

De eetkamerstoelen zijn een eigen ontwerp van<br />

Abitare en uitgewerkt in een grof geweven afwasbare<br />

stof. Het stoere effect van deze stof<br />

combineert volgens ons het mooist met de elegante<br />

vorm van de kuip. De meeste kuipstoelen<br />

kunnen niet onder het tafelblad geschoven worden<br />

omdat de armleuning te hoog komt. De<br />

kuip van dit model echter is zo gemaakt dat die<br />

niet de plaats inneemt van een gangbare armstoel<br />

en toch wel het comfort ervan biedt. Wij<br />

raden u aan om hem zeker eens te testen in één<br />

van onze winkels.


26<br />

27<br />

Zowel voor het salon als voor de eetkamer<br />

hebben we geopteerd voor grote<br />

vlakken tapijt in een lichte tint. De lichte<br />

kleur reflecteert namelijk het mooist het licht dat<br />

uit de ramen valt en op deze manier konden we<br />

opnieuw het geheel nog ruimer doen lijken. Aangezien<br />

een bleek tapijt altijd wat delicater is, kozen<br />

we bewust voor onderhoudsvriendelijke materialen<br />

zoals wol. Wol is van nature zeer vocht- en<br />

vuilafstotend en dus enorm dankbaar als tapijt. Er<br />

kan al eens gemorst worden zonder een vlek als<br />

herinnering aan dat moment over te houden.<br />

Als basis werden de kleuren in deze inrichting<br />

zeer licht gehouden. Hier en daar zijn er echter<br />

wel kleurtoetsen aanwezig. Geen felle kleuren<br />

die al snel dominant aanwezig dreigen te<br />

zijn, maar wel zachte aubergine tinten die in<br />

verschillende hoeken terugkomen. Zo is de relaxfauteuil<br />

bekleed in een grijs-aubergine stof en ook voor<br />

de barkrukken kozen we een 3D stof waarin dezelfde<br />

tinten voorkomen. Als kers op de taart lieten we<br />

een kunstwerk maken waarin alle kleuren van deze<br />

inrichting verwerkt werden.<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 227<br />

Wij zijn zelf heel erg tevreden over deze totaalinrichting.<br />

De klant had uitgesproken voorkeuren op het vlak<br />

van wat hij niet wilde, maar gaf ons voldoende vrijheid<br />

om onze ideeën te realiseren. Het is altijd leuk als we<br />

ons oog voor detail ver mogen doortrekken. Samen<br />

kwamen we tot dit verbluffend mooie resultaat.<br />

Lore en Britt


28<br />

29<br />

CHARMANTE VILLA<br />

IN HET GROEN


30<br />

31<br />

Tijdens onze eerste ontmoeting met<br />

de klant hoorden wij het klassieke<br />

verhaal, nl. een gezinssituatie<br />

waarin er gewacht werd tot de kinderen wat<br />

ouder zijn om dan het huis op te frissen en<br />

te moderniseren. Alles werd opnieuw geschilderd<br />

en er werd een strak haardmeubel<br />

gebouwd. Wij mochten de rest van de inrichting<br />

verzorgen.<br />

De open haard met daarnaast de tv vormt<br />

het centrale element in de woonkamer<br />

waarrond de klant graag een heel groot salon<br />

wilde. Die wens hebben we letterlijk<br />

geïnterpreteerd want het salon tekenden we<br />

inderdaad groter in dan wat logisch lijkt voor<br />

de ruimte. Er werd wel bewust gekozen om<br />

geen armleuningen te voorzien. We wilden<br />

namelijk de openheid en het contact met de<br />

eetruimte bewaren.<br />

Naast de grootte speelde het comfort een<br />

belangrijke rol bij de keuze voor het salon.<br />

We opteerden voor een model met kussens<br />

in dons. Donzen vullingen geven niet alleen<br />

een gezellige uitstraling maar zorgen tegelijkertijd<br />

voor een optimaal zitcomfort.


32<br />

33<br />

De massief notelaren eettafel staat gedeeltelijk tegen<br />

de muur om de ruimte optimaal te benutten. Op momenten<br />

dat het echt nodig is kan de tafel verzet worden<br />

zodat de zijkant vrij komt voor een extra zitplaats.<br />

Het zwart van de stoelen werd gekozen in lijn met de<br />

kast en de lampen, zodat alles op elkaar afgestemd<br />

zou zijn. Zwart als accent blijft trouwens een stijlvolle<br />

en tijdloze klassieker.<br />

Het paradepaardje in de woonkamer<br />

is het luxueuze hand getufte<br />

tapijt in wol en zijde, heerlijk om<br />

met blote voeten over te lopen. Aangezien<br />

alle aandacht naar dit tapijt mag gaan vonden<br />

we het overbodig om nog een tapijt onder<br />

de eettafel te leggen.


34<br />

35<br />

Om de beschikbare ruimte<br />

optimaal te benutten<br />

werd een opbergkast op<br />

maat gemaakt in massieve eik. Dit<br />

model met hoge verticale deuren<br />

biedt verrassend veel opbergruimte.<br />

Opvallend is volgens ons de<br />

chique uitstraling van deze kast, te<br />

danken aan het gebruikte materiaal,<br />

maar ook aan het open vak<br />

bovenaan. Als je daarin een paar<br />

mooie decoratiestukken of boeken<br />

zet, dan heeft deze kast naast zijn<br />

praktische aspect ook een heel erg<br />

decoratieve functie.<br />

De vouwgordijnen zijn gemaakt van<br />

wit linnen/katoen. Er werd bewust<br />

gekozen voor dezelfde kleur als de<br />

muren, zodat de ruimte groter zou<br />

lijken en alles licht en luchtig zou<br />

blijven.<br />

In de hoek plaatsten we een set<br />

vloerlampen van het merk Brokis in<br />

zwarte eik met cognackleurig glas.<br />

De keuze voor zwarte eik is niet<br />

toevallig ook de kleur van de kast<br />

en hanglampen, en ook het cognac<br />

konden we laten terugkomen<br />

in enkele sierkussens en het grote<br />

kunstwerk achter de zetel.<br />

Dit interieur reflecteert volgens<br />

ons de mensen die er in wonen,<br />

namelijk zeer warme en gastvrije<br />

mensen. Een woning met strakke<br />

meubels, maar een gezellige thuis.<br />

Terry


36<br />

37<br />

GERENOVEERDE<br />

GEZINSWONING


38<br />

39<br />

We kennen Bert en Annelies als een<br />

goedlachs koppel en samen met<br />

hun 2 kinderen en hun hond Juul<br />

vormen ze een gezellig gezin. Ze kwamen<br />

aankloppen bij Abitare voor wat hulp bij het<br />

inrichten van hun gerenoveerde woning.<br />

Bert vond het belangrijk om te investeren in<br />

degelijk meubilair, en Annelies wilde vooral<br />

een mooie inrichting waar ze trots op kon zijn<br />

en zich helemaal thuis zou kunnen voelen.<br />

Praktisch moest ons team ook rekening houden<br />

met 2 sportieve kinderen, en de hond die<br />

deel uitmaakt van hun gezin.<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 137<br />

In de woonkamer kozen we voor<br />

een lederen salon. Met een vochtige<br />

doek kan leder snel en efficiënt<br />

gereinigd worden. Qua model<br />

ging de voorkeur uit naar het Light<br />

Piece salon omdat dit er strak en<br />

toch gezellig uitziet. Bovendien<br />

zorgt het pootje voor een luchtige<br />

uitstraling. We hebben gewerkt<br />

met een aparte poef die aan het<br />

uiteinde van het salon geplaatst<br />

kan worden, maar die ook in de<br />

hoek kan geschoven worden.<br />

‘Als we ’s avonds met het hele gezin<br />

voor de tv liggen, schuiven we<br />

de poef in de hoek waardoor we<br />

een bed krijgen waarop we met<br />

ons vieren kunnen chillen.’<br />

De salontafels mochten niet te groot zijn.<br />

Aangezien de kinderen nog graag ravotten<br />

zouden die alleen maar in de weg staan.<br />

Ook hier primeert het praktische aspect. We<br />

kozen voor een combinatie van 2 salontafels<br />

met ronde vormen. Het lage model is in feite<br />

een stuk boomstam, en het hoge is er eentje<br />

met afneembare plateau. De boom zorgt<br />

uiteraard weer voor een warme uitstraling in<br />

contrast met het lederen salon en de plateau<br />

is sowieso praktisch voor als er iets gegeten<br />

of gedronken wordt in het salon.<br />

Omdat Juul niet altijd zijn pantoffels<br />

draagt, moesten we op zoek<br />

naar een tapijt dat supergoed is<br />

in onderhoud. Heel vaak opteren<br />

wij voor wollen tapijten als het<br />

onderhoudsvriendelijk moet zijn.<br />

In dit geval kozen we voor een<br />

vlak geweven versie in grijs-bruine<br />

tinten dat mooi aansluit op de<br />

parketkleur.


40<br />

41<br />

Het tv-meubel was een uitdaging<br />

voor Abitare. Annelies<br />

wilde de tv in een kastenwand<br />

verwerken zodat je<br />

die niet zag staan, maar daar<br />

kon Bert zich niet in vinden.<br />

Uiteindelijk kozen we ervoor<br />

om eik te combineren met<br />

een zwarte wand achter de<br />

tv, zodat die helemaal niet<br />

meer opvalt. En eromheen<br />

hebben we dan gewerkt met<br />

wat ruimte voor mooie decoratie<br />

en enkele onopvallende<br />

kasten die toch weer voor wat<br />

extra bergruimte zorgen.<br />

Om niet alleen de juiste meubelstukken te combineren, maar om een<br />

écht thuisgevoel te creëren voor dit gezin, mochten we enkele tips geven<br />

over de aankleding van hun interieur. We gingen dan ook voluit voor<br />

warme kleuraccenten, want warmte en gezelligheid is ook wat ze zelf uitstralen.<br />

Er was nog een mooie plaats in het salon voor 2 toffe bijzetzeteltjes. We vonden<br />

het enorm leuk dat de klant ervoor open stond om daar iets unieks van te maken.<br />

Na lang overleg en veel twijfel besloten we een handgeweven kleurrijke Missoni<br />

stof te kiezen. Het resultaat is prachtig. Deze stoeltjes zijn een design stukje op<br />

zich geworden en het kleurenpallet een frisse wind doorheen het interieur.


42<br />

43<br />

In de eetkamer had Bert een prachtige bank ontworpen en gemaakt.<br />

Wij hebben de tafel en stoelen erop afgestemd. Een<br />

bank is gezellig om op te zitten, maar niet altijd even praktisch<br />

om in en uit te stappen. Daarom vonden we een tafel met poten<br />

die onder het blad geplaatst staan handiger aangezien er dan nooit<br />

een tafelpoot in de weg staat. De stoelen hebben we puur gehouden<br />

opdat alle aandacht naar de bank met gekleurde kussens<br />

zou gaan. We vonden het wel een leuk idee om het zwart van de<br />

muur terug te laten komen als accent door één stoel in het zwart te<br />

nemen. Soms mag het al eens wat minder traditioneel zijn.


44<br />

45<br />

In de nieuwe keuken met mortex werkblad moesten<br />

nog barstoelen voorzien worden. De hoogte van het<br />

werkblad is echter niet standaard. Daarom hebben we<br />

poten op maat gemaakt. Verder kozen we voor een zwarte<br />

sobere uitvoering die de prachtige witte keuken nog meer<br />

zou accentueren.<br />

Door de mooie eetcombinatie<br />

dichtbij de muur te plaatsen,<br />

is er ruimte over voor een<br />

gezellig leeshoekje. We kozen<br />

daar voor een rond tapijt,<br />

ook weer om het geheel wat<br />

zachter te maken.<br />

Elk interieur is uniek en zou een weerspiegeling moeten zijn van zijn bewoners.<br />

Deze inrichting is daar zeker een voorbeeld van. Een opstelling<br />

met een knipoog, van een dynamisch gezin waarin wij ons meteen zeer<br />

welkom voelden.<br />

Kari


46<br />

47<br />

ZWART WIT INTERIEUR<br />

MET WARME ACCENTEN<br />

EN EEN VLEUGJE GOUD


48<br />

49<br />

Doordat de woning een erg gladde, lichte vloer heeft, hebben<br />

we er samen voor gekozen om enkele grote tapijten toe te voegen<br />

aan de inrichting. Dat maakt het geheel extra gezellig en het<br />

geeft de woning meer binding met de mooie nieuwe meubelen.<br />

Bij de zithoek kozen we een aangenaam hoogpolig tapijt. Bij de<br />

eetkamer daarentegen werd naar een praktisch laagpolig tapijt<br />

gezocht, dat toch de nodige gezelligheid biedt.<br />

Dit naturel, maar toch pittige interieur<br />

is tot stand gekomen doordat<br />

onze klant al een tijdje plannen<br />

liep te maken voor een volledig nieuw interieur.<br />

Zelf dachten ze echter steeds in de<br />

originele positie van de meubels, waardoor<br />

het maar niet leek te kloppen.<br />

Samen hebben we de mogelijkheden op<br />

een rijtje gezet en gaandeweg de opstelling<br />

toch helemaal anders gedaan. Kleuren en<br />

materialen werden veel meer op elkaar afgestemd.<br />

En wat bleek? De meubels komen<br />

op deze manier veel beter tot zijn recht. Er<br />

is plots een veel groter gevoel van huiselijkheid<br />

in deze woonkamer.


50<br />

51<br />

De nieuwe opstelling zorgt ervoor dat dit gezin een<br />

mooie grote eetkamer kon plaatsen, met een mooi<br />

zicht op de prachtige tuin. Om die openheid naar<br />

buiten toe te bewaren, kozen we voor de verlichting twee<br />

grote design lampen. Op het eerste zicht leken die erg in het<br />

oog springend, maar door het transparante karakter van de<br />

houten lampen, behouden ze het mooie uitzicht vanuit de<br />

woonkamer en blijken ze de perfecte keuze te zijn.


52<br />

53<br />

Onze klant koos voor zijn woning tijdloze kleuren en warme<br />

materialen, ook voor de afwerking. Samen selecteerden we<br />

de mooiste Missoni stoffen in naturel kleuren én in zwart/wit<br />

motieven. De combinatie van texturen en accenten in zijde maken het<br />

geheel helemaal af. In de decoratie, verlichting én in het kunstwerk<br />

aan de muur werd nog een vleugje goud toegevoegd. Dat brengt het<br />

geheel mooi in evenwicht en geeft het interieur de nodige finesse.<br />

Tinne


54<br />

55<br />

TINNE’S FAVORIET<br />

In tijden waarin we onszelf voorbij lopen, waarin we hollen<br />

van de ene afspraak naar de andere en waarbij we steeds<br />

goed voor ons gezin willen zorgen, vind ik het zo belangrijk<br />

om een plekje te hebben voor jezelf.<br />

Zo’n plekje creëren is helemaal niet zo moeilijk en geeft je<br />

op één of andere manier een klein beetje tijd om tot jezelf<br />

te komen.<br />

In elk huis is er wel een hoek of een ruimte die net te groot<br />

is om leeg te laten, maar soms toch lastig is om in te vullen.<br />

Vaak is dat tussen de keuken en de woonkamer, in een doorgang,<br />

in een bureau of in een hoek van de woonkamer. Wat<br />

wél van belang is, is dat dat plekje weg is van alle drukte.<br />

Alleen op die manier kan je ook écht rust creëren.<br />

Wat erg mooi is, is om dat plekje op een eiland te zetten. Dat<br />

kan door het aan te kleden met een gezellig tapijt in ronde<br />

of organische vorm. Er kan één of een groep van eenzitjes op<br />

staan, afhankelijk van de grootte van de plek. En helemaal<br />

‘af’ is het met een gepaste leeslamp, een groep tafeltjes, en<br />

enkele fijne accessoires waar je zelf van houdt. Je kan in dit<br />

hoekje echt helemaal je zin doen.<br />

Voor wie het graag sober wil houden, kan toon op toon tewerk<br />

gaan. Dat geeft wat extra rust bij jezelf en het past in ieders<br />

interieur.<br />

Voor wie houdt van wat meer pit, en zijn plekje wil delen<br />

om ervan te genieten, kan er natuurlijk ook ineens een aperitief-<br />

of koffiehoekje van maken. Actief borrelen en babbelen<br />

behoort tot onze levensstijl en het voert je samen met je<br />

vrienden even weg uit de dagelijkse sleur.<br />

Meerdere zitplaatsen kunnen verschillende modellen zijn in<br />

verschillende bekledingen, maar steeds mooi op elkaar afgestemd<br />

en elk met zijn eigen functie.


56<br />

57<br />

KARI’S FAVORIET<br />

LICHT MAAKT OF KRAAKT<br />

De juiste verlichting mag een object zijn dat opvalt.<br />

Op die manier geeft het persoonlijkheid en karakter aan een<br />

ruimte en maakt het deel uit van het geheel.<br />

MIJN HUIDIGE FAVORIET<br />

Atollo 236: Elegant, strak en past in elk interieur.<br />

Wat me zo aanspreekt in deze lamp is dat haar<br />

eenvoud haar écht siert.<br />

De designer heeft de perfecte balans gevonden<br />

tussen de drie gebruikte primaire vormen.<br />

De lamp bestaat in veel uitvoeringen, maar de<br />

uitvoering in wit opaalglas heeft mijn voorkeur.<br />

Dit komt doordat er buiten de lamp onder de<br />

lampenkap nog een extra lamp in de basis zit<br />

waardoor de lamp toch dat tikkeltje extra heeft.<br />

WAAR LICHT IS, IS SFEER.<br />

Licht, en vooral de warmte van het licht, heeft een grote invloed<br />

op kleur in uw interieur, en dus op de sfeer in uw huis.<br />

Hoe sfeervoller u uw woning wil maken, hoe belangrijker is<br />

de keuze van uw verlichting. Vooral in de wintermaanden<br />

is licht een niet te onderschatten onderdeel in uw interieur,<br />

maar ook op zomeravonden wilt u ongetwijfeld een sfeervol<br />

verlichte woning.<br />

Vaak is echter verlichting één van de laatste elementen dat<br />

geplaatst wordt, maar het is wel belangrijk om hier vanaf<br />

de beginfase rekening mee te houden. Persoonlijk vind ik<br />

het heel fijn om mee na te denken over de lichtpunten, de<br />

plaatsing en de stijl van het licht in uw woning.<br />

WAAR LICHT IS, IS RUIMTE.<br />

Licht is een belangrijke bron van emotie. Vaak<br />

stappen we automatisch af op licht, en vermijden<br />

we de eerder donkere of slecht verlichte<br />

ruimtes. Door gebruik te maken van de juiste<br />

optische methodes kan je een zeker ruimtelijk<br />

effect creëren. Een ruimte kan breder, smaller,<br />

hoger of lager lijken door het licht op de juiste<br />

muren, het plafond of de vloer te plaatsen.


58<br />

59<br />

ROMERÍA DE<br />

EL ROCÍO<br />

De Guadalquivir is een rivier in Andalusië.<br />

Vanaf de bron in de Sierra del Cazorla meandert<br />

ze door het prachtige landschap van<br />

Zuid-Spanje om na ruim 600 kilometer uit te monden<br />

in de Golf van Cádiz. Langs haar oevers liggen onder<br />

andere de beroemde historische steden Córdoba en<br />

Sevilla. Nadat ze Sevilla is gepasseerd, slingert de<br />

Guadalquivir door het national park van Doñana en<br />

stroomt daarna de zee in bij het kustplaatsje Sanlúcar<br />

de Barrameda, beroemd om de jaarlijkse paardenrennen,<br />

één van de vele oude tradities die in deze<br />

streek te bewonderen zijn.<br />

El Rocío ligt aan de rand van de Doñana en is een<br />

heel bijzonder dorpje. De romeria del Rocío is het<br />

grootste bedevaart festival in Spanje.


60<br />

61<br />

VERLICHTING<br />

VERLICHTING<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 234<br />

ATOLLO<br />

Al vele jaren is de Atollo tafellamp niet zomaar een<br />

lamp meer. Ze is uitgegroeid tot een vaste waarde,<br />

een icoon: een van de bekendste symbolen van Italiaans<br />

design wereldwijd. Eén van de weinige producten<br />

welke mensen herkennen en bij zijn eigen naam<br />

noemen. Het unieke van deze lamp zit hem in de geometrische<br />

constructie van zijn vormen: De vloeiende<br />

overgang van de cilinder naar kegel en de hemisfeer<br />

die er nét boven lijkt te zweven. Een lumineus object<br />

dat niet kan worden geëvenaard.<br />

De Atollo werd ontworpen door Vico Magistretti die<br />

in 1920 geboren werd in Milaan en behoorde tot een<br />

van de grootste Italiaanse ontwerpers en architecten.<br />

Zelfs tot aan zijn dood in 2006 was hij nog actief<br />

binnen de internationale designwereld. Een deel van<br />

zijn werk is te bezichtigen bij verschillende musea<br />

wereldwijd.<br />

OLUCE<br />

Het bedrijf werd in 1945 opgericht door de Italiaan<br />

Giuseppe Ostuni en behoort tot de oudste<br />

fabrikanten van lichtelementen in Italië en<br />

omstreken. Het succes dankt het merk aan de<br />

samenwerking met bekende ontwerpers uit<br />

binnen- en buitenland, waaronder Ferdi Giardini,<br />

Marco Zanuso en Lutz Pankow. Mede hierdoor<br />

werd het bedrijf diverse keren beloond<br />

met internationale designawards.<br />

De lamp is verkrijgbaar in een zwarte, gouden en witte<br />

uitvoering en kan worden geleverd in vier verschillende<br />

formaten. De witte uitvoering is gemaakt van<br />

muranoglas, een zeer speciaal materiaal dat wordt<br />

gemaakt volgens de ambachtelijke tradities. De<br />

zwarte en gouden uitvoering zijn gemaakt uit metaal.<br />

Het product is bovendien voorzien van een dimmer,<br />

zodat het licht naar wens kan worden afgesteld.<br />

©Heikki Verdurme


62<br />

63<br />

FLOS<br />

Flos is een pionier in Italiaanse designverlichting<br />

en één van de belangrijkste merken ter<br />

wereld. Het gamma reikt van decoratieve verlichting<br />

tot architecturale hoogstandjes. Elke<br />

lamp is innovatief en nooit wordt functionaliteit<br />

en kwaliteit uit het oog verloren. Een<br />

aantal van hun collectiestukken zijn uitgegroeid<br />

tot echt designklassiekers en worden<br />

al meer dan 50 jaar geproduceerd.<br />

ARCO<br />

Een legendarische klassieker is deze Arco, een booglamp<br />

met de voet gemaakt uit carrara marmer. Deze<br />

lamp, ontworpen door de broers Castiglioni, is één<br />

van de eerste die door Flos werd geproduceerd in het<br />

jaar 1962 en na meer dan 50 jaar geeft hij nog steeds<br />

een antwoord op het dilemma hoe je een hanglamp<br />

kan hebben zonder een gat in het plafond te boren.<br />

STRING SPHERE<br />

Voor het ontwerp van de String Sphere hanglamp<br />

liet Michael Anastassiades zich inspireren door<br />

de elektriciteitsmasten en de wijze waarop deze<br />

haast poëtisch met elkaar verbonden zijn. De<br />

hanglamp kan door middel van zijn lange snoer<br />

op ontelbaar veel manieren opgehangen worden<br />

in de ruimte. Een ideale lamp om je eigen stempel<br />

te drukken op een interieur.<br />

Zeer kenmerkend is de aluminium kap die via een<br />

verstelbare boog uit roestvrij staal aan een stevige<br />

marmeren voet is vastgemaakt. Op die manier kunnen<br />

objecten verlicht worden die zich op twee meter<br />

afstand van de sokkel bevinden. De zware voet<br />

verhindert dat de lamp per ongeluk omver gestoten<br />

wordt, maar toch blijft hij makkelijk te verplaatsen.<br />

De ontwerpers hebben namelijk een gat voorzien<br />

in de marmer zodat een bezemsteel gebruikt kan<br />

worden om de voet op te tillen. Speciaal voor de<br />

vijftigste verjaardag heeft Flos beslist om de Arco<br />

in een vernieuwd kleedje op de markt te brengen,<br />

deze keer met energiezuinige ledverlichting die aangenaam<br />

licht verspreidt dankzij de dimmer.


64<br />

65<br />

CAPTAIN FLINT<br />

De Captain Flint Vloerlamp, ontworpen door Michael Anastassiades,<br />

is een elegante lamp die een perfecte combinatie van<br />

hoogwaardige en pure materialen belichaamt. De voet is gemaakt<br />

van wit Carrera of zwart Marquina marmer en vormt<br />

de basis voor het slanke lichaam van de lamp. De kegel met<br />

lichtbron is haast onzichtbaar verbonden en kan gedraaid worden.<br />

Een ideale leeslamp volgens ons.<br />

AIM<br />

De Aim Hanglamp, ontworpen door Erwan en<br />

Ronan Bouroullec, is een lamp die geïnspireerd<br />

is door eenvoud. In feit is deze lamp<br />

niets meer dan een simpele lampenkap aan<br />

een kabel. Toch is het net diezelfde eenvoud<br />

die ervoor zorgt dat een speels, origineel en<br />

opvallend effect gecreëerd wordt. Aim is<br />

alleen, maar zeker ook in combinatie met<br />

meerdere Aim hanglampen prachtig om te<br />

zien. Zoals de naam van de lamp doet vermoeden,<br />

kan de richting waarop de lamp<br />

schijnt, versteld worden.


66<br />

67<br />

WOODEN DOLLS<br />

De Wooden Dolls van Alexander Girard zijn<br />

één grote familie houten figuren die mensen<br />

en dieren voorstellen, elk met een eigen<br />

persoonlijkheid en karakter. Initieel ontwierp en<br />

vervaardigde Girard deze poppetjes voor zijn eigen<br />

huis, en de inspiratie haalde hij uit de volkskunst<br />

uit Afrika en Zuid-Amerika. Tot vandaag wordt nog<br />

steeds elk figuurtje met de hand gemaakt en beschilderd<br />

en zijn ze dus allemaal een beetje uniek.<br />

Wij vinden dit betaalbaar stukje design een verrijking<br />

voor elk interieur.<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 183


68<br />

69<br />

BIJZETTAFELS<br />

VITRA<br />

OCCASIONAL LOW TABLE<br />

De Occacional Low Tables zijn kleine bijzettafels<br />

met een ingetogen design en nauwkeurig<br />

uitgewerkte verhoudingen waardoor ze in zeer<br />

uiteenlopende interieurs kunnen worden geïntegreerd.<br />

Ze vormen niet alleen een decoratief<br />

accent in de ruimte, ze zijn ook enorm praktisch<br />

omwille van hun harmonieuze afmetingen en<br />

het feit dat de grondplaat in spuitgietaluminium<br />

zo dun is dat ze onder lage sofaframes kan worden<br />

geschoven. Het tafelblad met afgeschuinde<br />

rand is gemaakt van gepoedercoat aluminium of<br />

kwaliteitsvol massief hout.<br />

STOOLS<br />

Deze bekende houten krukjes zijn een ontwerp<br />

van het koppel Charles en Ray Eames. In 1960<br />

kregen zij namelijk de opdracht om drie lobby’s<br />

van het Rockefeller Center in New York in te<br />

richten. Als onderdeel van dit project ontwierpen<br />

ze deze reeks van machinaal gedraaide<br />

krukken van massief walnoothout. De krukken<br />

hebben verschillende profielen en kunnen ook<br />

worden gebruikt als bijzettafel.<br />

BUTTERFLY STOOL<br />

De Butterfly Stool is een unieke combinatie<br />

van Oosterse vormen en de door<br />

Charles en Ray Eames ontwikkelde<br />

techniek voor het vervormen van multiplex.<br />

De zacht welvende silhouetten<br />

van beide zitschalen doen denken aan<br />

de vleugels van een vlinder.<br />

OCCASIONAL TABLE LTR<br />

De LTR werd door Charles en Ray Eames als klein veelzijdig bijzettafeltje<br />

ontwerpen en op verschillende manieren in hun eigen huis toegepast.<br />

Ze worden alleen of in groepjes gezet, en je kan ze decoreren met voorwerpen<br />

uit de Eames collectie, of ze kunnen simpelweg als praktisch<br />

bijzettafeltje naast een stoel of sofa staan.


70<br />

71<br />

SIERKUSSENS<br />

COMBINEREN<br />

Bij Abitare kan u uw kussens zelf samenstellen.<br />

Maak een mix van verschillende formaten, combineer<br />

diverse stoffen en structuren en kijk of u er<br />

al dan niet een biesje bij wil. Sierkussens kunnen uw interieur<br />

doen spreken. Vergelijk het met een mooi juweel op<br />

een sobere zwarte jurk. Ze maken het geheel compleet.<br />

1<br />

1Weet u niet voor welke accent<br />

kleur te kiezen? Ga dan voor<br />

zwart-wit combinaties in verschillende<br />

stoffen. Het resultaat is<br />

trendy en toch tijdloos. Bovendien kan<br />

u gemakkelijk verschillende patronen<br />

bij elkaar brengen zonder dat het geheel<br />

te druk wordt.<br />

Ga voor een luxueuze vulling en denk eraan dat wij ook<br />

dubbelzijdige kussens kunnen maken. Op die manier<br />

heeft u als het ware 2 kussens voor de prijs van 1 en bent<br />

u flexibel. Op bepaalde momenten maakt u uw interieur<br />

sober, en op andere dan weer net ietsje feestelijker.<br />

5<br />

2Een klassieker in kussenland is de<br />

cognac tint. Deze warme kleur<br />

past in veel interieurs en is erg<br />

hip in combinatie met gouden accenten.<br />

Werk af met fluweel voor een luxueus<br />

resultaat of zoek naar toffe prints om een<br />

verrassend geheel te creëren.<br />

2<br />

4<br />

4Als u een subtiel kleurenpallet<br />

wilt, kies dan voor beige tinten<br />

in combinatie met zachte kleuren<br />

die vlot in elkaar overgaan. Maak<br />

een mooie mix van verschillende kwaliteiten<br />

en patronen en geef het zachte<br />

geheel op die manier de nodige pit.<br />

3<br />

5Wie graag experimenteert en een voorliefde<br />

heeft voor kleur, raden we een mix van bonte<br />

kleuren kussens aan. U zal zien dat het niet zo<br />

gemakkelijk is om de juiste combinaties te vinden, maar<br />

eens het goed zit, zal het resultaat spectaculair zijn.<br />

3Wie van een frisse toets houdt,<br />

kiest voor blauwe tinten kussens<br />

in combinatie met naturel<br />

kleuren. Het blauw brengt op een<br />

subtiele manier een beetje kleur in het<br />

interieur, en alles blijft tijdloos.<br />

TIP: Bij dit soort kussens is het belangrijk dat je ziet dat<br />

er over de combinatie is nagedacht. Wij raden daarom<br />

de stoffen van Missoni aan. Er is een ruim aanbod aan<br />

kleuren en prints die ondanks het feit dat ze zo verschillend<br />

zijn toch heel erg goed samensmelten.


72<br />

73<br />

BOEKEN MAKEN<br />

HET HUIS<br />

Het digitale tijdperk waarin we zijn beland,<br />

bestaat uit iPads, smartphones en<br />

tablets. Voor alles hebben we een app<br />

en gebruiken we een scherm. Ook wij vinden dat<br />

allemaal erg praktisch en maken gretig gebruik<br />

van de tools die ons worden aangereikt.<br />

Maar wat gaat er allemaal verloren? Weet je nog<br />

dat je in de zetel kon ploffen met de krant waarin<br />

dan ook nog eens écht nieuwtjes stonden? Of lekker<br />

onderuit zakken met een spannend boek kan<br />

zo’n deugd doen? Wel, weet je waar je interieur nu<br />

nood aan heeft? Aan een fantastisch mooi boek!


74<br />

75<br />

KLEREN MAKEN DE MAN. BOEKEN MAKEN JE HUIS.<br />

Er is niks dat je huis zo mooi aankleed dan een paar mooie boeken. 2 of 3 boeken op de juiste plek en in de juiste kleur<br />

geven ‘karakter’ aan je interieur. Het bepaalt meteen de stijl waarin je woont en het geeft je woonplek extra cachet.


76<br />

77<br />

De nieuwe Abitare cadeaushop zal<br />

vooral gericht zijn op mooie en originele<br />

geschenken. Spullen die tamelijk<br />

uniek zijn, geven ons energie en veel<br />

voldoening, omdat ze onze woonomgeving<br />

net dat tikkeltje méér geven.<br />

Boeken zijn om die reden een volwaardige<br />

aanvulling van ons assortiment.<br />

Een boek als geschenk is altijd heel<br />

persoonlijk. Ook voor mannen is het<br />

steeds een blijvend geschenk en het<br />

maakt een sterke indruk.


78<br />

79<br />

ARTE<br />

Heel exclusief is deze nieuwste collectie behangpapier van Arté.<br />

Als verdeler zijn we trots om het resultaat van een uitzonderlijke<br />

ontdekking tekeningen van 10 uitgestorven dieren van de hand<br />

van getalenteerde kunstenaars uit het verleden te mogen verkopen.<br />

De volledige collectie is een nieuwe samenwerking van twee topdesignmerken<br />

Moooi en Arté. De typische kenmerken en het karakteristiek<br />

uitzicht van de dieren werden in een collectie van luxe muurbekledingen<br />

gegoten. Elk motief werd geïnspireerd door de typische eigenschappen van<br />

de dieren. Opvallende combinaties van kleuren, eigenschappen en motieven<br />

van de vacht, pluimen of huid brengen de dieren op spectaculaire wijze<br />

terug tot leven op onze muren.<br />

De ‘menagerie of extinct animals’ is een fantastische jungle print waarin elk<br />

van de tien dieren verborgen zit. Kom en ontdek ze alle tien aan de muur<br />

van de toiletten in de nieuwe winkel in Geel.<br />

We gaan hier nooit je hele woning mee behangen, maar het kan een uniek<br />

accent zijn als het op de juiste muur wordt toegepast. Laat je begeleiden<br />

door ons team.


80<br />

81<br />

DESIGNER<br />

STOFFEN<br />

Waarom kiezen we voor designerkleding? Omdat onze kleding onze<br />

uitstraling bepaalt. Net zoals onze woning. Aan een woning herkent<br />

men zijn bewoners. Als u een feestje geeft kiest u de mooiste jurk. Als<br />

u gasten ontvangt, kies dan ook voor de mooiste tafel en stoelen.<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

Achter onze designerstoffen gaan<br />

niet de eerste de beste ontwerpers<br />

schuil. Denk aan Raf Simons,<br />

Paul Smith, Missoni, Evolution 21 … Door de<br />

vakkennis en ervaring van de ontwerper is er<br />

meer tijd besteed aan de afwerking en aan<br />

materialen en dat zie je onmiddellijk. U heeft<br />

daarbij ook iets uniek. De prijs is hoger, maar<br />

de kwaliteit en afwerkingsgraad ook. De kleuren<br />

en stiksels blijven langer mooi omdat deze<br />

met extra zorg zijn aangebracht.<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

RAF SIMONS VOOR KVADRAT<br />

De bijzondere stoffencollectie van Raf Simons brengt van deze befaamde ontwerper<br />

een uitzonderlijk gevoel voor stijl in uw interieur. Onderscheidend door<br />

de innovatieve combinaties in kleuren en materialen trekt hij die lijn door<br />

vanuit de modewereld naar stoffen en accessoires voor de woning. Zijn creaties<br />

zijn verfijnd en speels tegelijkertijd en worden geproduceerd volgens de<br />

strengste normen op vlak van kwaliteit.<br />

Totaal uiteenlopende maar complementaire tonen, weefsels en texturen kunnen<br />

gebruikt worden in een breed scala aan interieurs. Tegelijkertijd zijn ze<br />

verder te combineren met heel veel inventieve combinaties. Voor deze collectie<br />

verkoos Raf Simons te werken met een verfrissend alternatief voor de plat<br />

geweven stoffen die veelal worden gebruikt in hedendaagse stofferingen. Met<br />

de eerder rijkelijke texturen die minutieus ontworpen zijn in de allerbeste kwaliteit<br />

brengt hij een gevoel aan meubilair dat we voorheen nog niet kenden.


82<br />

83<br />

MISSONI<br />

Rosita Missoni’s persoonlijke visie op de<br />

sfeer en uitstraling van een ruimte, bepalen<br />

het merk Missoni. De stoffen zijn<br />

het resultaat van haar grote passie voor<br />

interieur. En laat dat nu ook net die van<br />

Abitare zijn.<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

De basis zijn repetitieve en geometrische<br />

figuren. Uit die terugkerende dualiteit put<br />

Missoni steeds opnieuw passie en energie.<br />

Het herkenbare zigzag patroon, de levendige<br />

kleuren en solide kwaliteit maken de stoffen kenmerkend<br />

én uniek. Een gedurfd verhaal, altijd anders<br />

maar coherent. In een verrassend dynamisch<br />

evenwicht.


84<br />

85<br />

RECEPT<br />

RECEPT


86<br />

87<br />

TRENDS<br />

KEULEN EN MILAAN<br />

TIKKELTJE ‘GLAMOUR’ IN HUIS<br />

Design- en interieurtrends gaan steeds hand<br />

in hand met de trends in de mode industrie.<br />

Omdat glitter en glamour op de catwalk ‘hot’<br />

zijn, vinden we ze ook terug in onze nieuwste<br />

interieurs. Bij Abitare houden we echter<br />

van een eerder subtiele aanpak. We kiezen<br />

voor naturel tinten of voor een mix van mooi<br />

gecombineerde stoffen. En we geven het geheel<br />

een elegante uitstraling door gebruik te<br />

maken van glamour accenten, zoals goud, fluweel,<br />

spiegels of wandbekleding.<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 182<br />

Extravagante interieurs zal u bij ons niet vinden,<br />

maar luxueuze materialen des te meer.<br />

Ze nodigen uit om uzelf heerlijk in huis terug<br />

te trekken en u lekker thuis te voelen. Kies<br />

wel steeds voor een eenheid in kleur, om het<br />

evenwicht te bewaren. Een chic interieur is<br />

namelijk ook strak en gestructureerd.


88<br />

89<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 168<br />

DIEPBLAUWE TINTEN<br />

Karakteristiek en trendy zijn diepblauwe tinten: het kleurenpalet<br />

van een magische avond, ook wel mysterieus en<br />

een tikkeltje dramatisch te noemen.<br />

Werk- en leefruimte wordt steeds meer gecombineerd. In<br />

deze visionaire ‘down-to-earth’ trend ontmoet het werkmansblauw<br />

het groen uit de natuur. En dat zien we terug<br />

in onze interieurs.<br />

Kleur kan energie geven of kalmeren, ontspannen of stimuleren.<br />

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is<br />

bewezen dat blauwtinten energie geven. Relaxen en de<br />

batterijen weer opladen betekent een kentering in design<br />

trend waarbij de kracht van kleur wordt inzet om balans te<br />

brengen in deze hectische, overprikkelde , verstedelijkte<br />

levensstijl.<br />

Verschillende tinten binnen het blauwe spectrum worden<br />

met elkaar gecombineerd en toegepast op zowel harde en<br />

zachte materialen.


90<br />

91<br />

MULTIFUNCTIONELE MEUBELEN<br />

Onze huizen moeten ontworpen worden om<br />

combinaties van werk- en leefruimtes te kunnen<br />

creëren. In deze dynamische interieurtrend<br />

wordt alles gecombineerd. Het interieur is<br />

multifunctioneel, waardoor het de ideale plek<br />

wordt om op verantwoorde wijze te wonen,<br />

werken én te relaxen.<br />

LAGE RESOLUTIE<br />

PPI = 203<br />

Meubels zijn meer en meer geschikt om te<br />

verplaatsen en bij te zetten waar het op dat<br />

moment het meest praktisch is. Modulaire<br />

ontwerpen bieden de mogelijkheid om iedere<br />

opstelling zo perfect mogelijk te laten passen<br />

in uw eigen interieur. De meeste ontwerpen<br />

worden met dat doel ontdaan van onnodige of<br />

complexe details, functionaliteit krijgt vaak de<br />

bovenhand.<br />

We zien dat terugkomen in veel van onze zitbanken,<br />

in alles wat helemaal op maat wordt<br />

gemaakt, en uiteraard ook in alle bijzettafels<br />

en –zitjes. De uitdaging van de Abitare stylisten<br />

blijft erin bestaan om al die praktische wensen<br />

dagdagelijk om te zetten in waar het écht om<br />

draait: ‘mooi wonen’.<br />

ECOLOGIE EN DUURZAAMHEID<br />

Door een voorliefde voor eerlijke, met de hand<br />

gemaakte producten komt er steeds meer bewustzijn<br />

voor duurzaamheid en kwaliteit. We<br />

willen comfortabel wonen, maar wel op een verantwoorde<br />

manier.<br />

Ontwerpers reageren steeds meer op het gebrek<br />

aan contact met de natuur. Ze veranderen harde,<br />

koude industriële interieurs in naturel oases en<br />

creëren hiermee rustige toevluchtsoorden.<br />

Meer en meer texturen gaan de natuur nabootsen<br />

en zorgen voor een rijk en warm gevoel.<br />

Door de toenemende interesse in duurzaamheid,<br />

zijn duurzame stoffen en ecologische alternatieven<br />

een hot topic geworden. In 2019 wordt verwacht<br />

dat duurzame materialen niet langer de<br />

uitzondering maar de regel zullen zijn.


92<br />

93<br />

RELAX<br />

FAUTEUILS<br />

Een relax fauteuil die in een modern<br />

interieur past. Dat is al jaren een<br />

moeilijke zoekoefening. Vaak zien<br />

dit soort fauteuils er oubollig uit, of is er wel<br />

één of ander detail zoals de poot niet combineerbaar<br />

met de rest van de meubels. We<br />

hebben dus lang moeten zoeken maar eindelijk<br />

vonden we een paar toffe modellen<br />

die binnen onze smaak vallen.<br />

Het leuke aan deze relaxen is het feit dat<br />

je kan kiezen of je ze manueel verstelbaar<br />

wil, dan wel elektrisch met een batterij.<br />

De elektrische fauteuils zijn natuurlijk het<br />

leukst want je hoeft maar gewoon op een<br />

subtiel ingebouwd knopje te duwen aan de<br />

zijkant van de fauteuil en je zet de stoel in<br />

een ligstand naar keuze. De batterij hoeft<br />

bovendien maar heel weinig opgeladen te<br />

worden, en dat doe je door de stoel gewoon<br />

even (een nachtje bijvoorbeeld) in te pluggen<br />

in het stopcontact. Niets moeilijk aan,<br />

de draad is zo lang dat de stoel niet verplaatst<br />

moet worden, en door dit systeem<br />

heeft u dus altijd een stoel zonder draad<br />

maar wel met een elektrische bediening.


94<br />

95<br />

Een bijkomende troef is het feit<br />

dat deze relaxfauteuils zowel<br />

in leder als in stof verkrijgbaar<br />

zijn en dat de keuzemogelijkheid<br />

enorm uitgebreid is. Kies bijvoorbeeld<br />

voor een frisse kleur of een luxueus<br />

fluweel en dan ziet zo’n relaxfauteuil<br />

er meteen heel wat hipper uit dan we<br />

gewoon zijn.


96<br />

EXTRA?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!