28.09.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #49, oktober 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ<br />

CTX@M@oォエッ「・イ@RPQX<br />

tィオゥウ@ゥョ@キッョ・ョ<br />

makelaardijMthuisNnl


m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ<br />

w・ウエィ。カ・ョォ。、・@QT<br />

SQSQ@ab@vlaardingen<br />

t・ャNZPQP@M@TWT@SW@WQ<br />

@エィオゥウゥョカャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

@エィオゥウゥョキッョ・ョ<br />

@makelaardijMthuisNnl<br />

tィオゥウョゥ・オキウ@ゥウ@・・ョ@ゥョゥエゥ。エゥ・ヲ<br />

カ。ョ@m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ@・ョ<br />

カ・イウ」ィゥェョエ@ュ。。ョ、・ャゥェォウ@、ゥァゥエ。。ャ<br />

・ョ@ッー@。ヲィ。。ャョゥカ・。オ@「ゥェ@ッョウ<br />

ォ。ョエッッイN@@<br />

a。ョ@、・@ゥョィッオ、@カ。ョ<br />

tィオゥウョゥ・オキウ@ォオョョ・ョ@ァ・・ョ<br />

イ・」ィエ・ョ@キッイ、・ョ@ッョエャ・・ョ、N@d・<br />

ッョイッ・イ・ョ、@ァッ・、@。、カ・イエ・ョエゥ・ウ<br />

コゥェョ@オゥエウャオゥエ・ョ、@「・、ッ・ャ、@。ャウ<br />

オゥエョッ、ゥァゥョァ@カッッイ@・・ョ<br />

「・コゥ」ィエゥァゥョァ@カ。ョ<br />

ィ・エ@「・エイ・ヲヲ・ョ、・@ッ「ェ・」エN<br />

pイッ、オ」エゥ・Z<br />

m。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。<br />

bッオキュ・・ウエ・イキ・ァ@TX<br />

SQRS@aa@s」ィゥ・、。ュ<br />

tNZ@PQP@M@RTW@VV@VS<br />

eNZ@ゥョヲッ`ュ。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。<br />

キキキNュ。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。@@<br />

cッャッヲッョ<br />

w。エ@ァ。。ョ@キ・@ャ・ォォ・イA<br />

dオウ@ェ。L@ィ・エ@ゥウ@ッー@ィ・エ@ュッュ・ョエ@・カ・ョ@ァ・ョゥ・エ・ョ@カ。ョ<br />

、・@エゥェ、@、ゥ・@キ・@ュ・エ@・ャォ。。イ@、ッッイュ。ォ・ョN@g←←ョ<br />

・」ッョッュゥウ」ィ・@」イゥウゥウ@ュ・・イL@、・@カ・イォッー・ョ@ァ。。ョ@カャッエ<br />

←ョ@キ・@ィ・「「・ョ@ュ・エ@・ャォ。。イ@・・ョ@・ョエィッオウゥ。ウエ@エ・。ュ<br />

キ。エ@・ャォ・@、。ァ@カッッイ@、・@ォャ。ョエ・ョ@ォャ。。イ@ウエ。。エN@d。エ@キ・<br />

ァッ・、@ァ。。ョ@ゥウ@ッッォ@コ・ォ・イ@エ・@コゥ・ョ@。。ョ@ィ・エ<br />

ュ。イォエ。。ョ、・・ャ@キ。エ@m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ@ィ・・ヲエ<br />

ッーァ・「ッオキ、N@m・エ@QVE@ュ。イォエ。。ョ、・・ャ@ゥョ<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ@ウエ。。ョ@キ・@イオゥュウ」ィッッエウ@。。ョ@ォッーN<br />

m。。イ@、。エ@キゥャ@ョゥ・エ@コ・ァァ・ョ@、。エ@キ・@ウエゥャ@ォオョョ・ョ<br />

ウエ。。ョA<br />

nゥ・オキ・@キ・「ウゥエ・<br />

iョエ・ァ・ョ、・・ャ[@ィ・・ヲエ@オ@ッョコ・@ョゥ・オキ・@キ・「ウゥエ・@。ャ<br />

「・ォ・ォ・ョ_@w・@コゥェョ@ウオー・イエイッエウ@ッー@、・@ョゥ・オキウエ・<br />

カ・イウゥ・@キ。。イ「ゥェ@キ・@ョオ@ッッォ@、・@キッョゥョァ・ョ@ゥョ<br />

キッッョウエゥェャ@。。ョ「ゥ・、・ョN@vッッイ@、・@コッ・ォ・イ@・・ョ<br />

ャ・オォ・@ュ。ョゥ・イ@ッュ@、←@キッョゥョァ@エ・@カゥョ、・ョ@、ゥ・@「ゥェ@ェ・<br />

ー。ウエ@・ョ@、・@カ・イォッー・イ@ァ・カ・ョ@キ・@。ャャ・@イオゥュエ・@ッュ<br />

コゥェョOィ。。イ@キッョゥョァ@ッョ、・イ@カ・イウ」ィゥャャ・ョ、・@ウエゥェャ・ョ@エ・<br />

ーイッュッエ・ョN@kゥェォエ@オ@ュ。。イ@・・ョウ@ッー<br />

キキキNュ。ォ・ャ。。イ、ゥェMエィオゥウNョャ<br />

tィオゥウュ・ュ「・イ<br />

wゥウエ@オ@、。エ@オ@コゥ」ィ@ッー@ッョコ・@ョゥ・オキ・@ウゥエ・@ッッォ@ォオョエ<br />

ゥョウ」ィイゥェカ・ョ@。ャウ@tィオゥウュ・ュ「・イ_@zッ@「ャゥェヲエ@オ@。ャエゥェ、<br />

ッー@、・@ィッッァエ・@カ。ョ@ッョウ@ョゥ・オキウエ・@。。ョ「ッ、N@l・オォ・<br />

キッョゥョァ@ァ・コゥ・ョ_@s」ィ。ォ・ャ@・・ョ@。。ョォッッーュ。ォ・ャ。。イ<br />

ゥョZ@、ゥ・@「・エ。。ャエ@コゥ」ィ@。「ウッャオオエ@オゥエ@ゥョ@、・コ・@ウッュウ<br />

ッカ・イカ・イィゥエエ・@キッョゥョァュ。イォエA<br />

wゥェ@コゥェョ@オ@ァイ。。ァ@カ。ョ@、ゥ・ョウエA<br />

m・エ@・ョエィッオウゥ。ウエ・@ァイッ・エL<br />

b・イョ。、・エエ・@v・ャエュ。ョ<br />

m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ<br />

w。エ@ァ。。エ@、・@エゥェ、@エッ」ィ@ウョ・ャA@zッ@イゥェ、・ョ@キ・@ゥョ<br />

、・@コッュ・イ@ャ・ォォ・イ@ッー@ッョコ・@ウ」ッッエ・イ@カ。ョ<br />

。ヲウーイ。。ォ@ョ。。イ@。ヲウーイ。。ォ@・ョ@ァ・ョゥ・エ・ョ@キ・@ゥョ<br />

、・@。カッョ、@カ。ョ@、・@コッュ・イコッョ@・ョ@ョオ@ゥウ@ィ・エ<br />

。ャキ・・イ@ッォエッ「・イA@eョ@キ。エ@カャゥ・ァ・ョ@、・@キ・ォ・ョ<br />

カッッイ「ゥェ@ュ・エ@ィ・エ@キ・イォ@キ。エ@キ・@ュ・エ@・ャォ。。イ<br />

カ・イコ・エエ・ョN@wゥェ@ィ・「「・ョ@ァ・・ョ@コッュ・イMイオウエ<br />

ァ・ィ。、L@コッキ・ャ@、・@カ・イォッー・ョ@。ャウ@、・@ョゥ・オキ・@ゥョ<br />

カ・イォッッーョ。ュ・ウ@コゥェョ@ァッ・、@、ッッイァ・ァ。。ョNN<br />

b・ウエ・@ャ・コ・イL


OPEN<br />

HUIZEN<br />

DAG<br />

Een leuk dagje uit!<br />

Je kan natuurlijk naar de wellness, het museum of een pretpark gaan, maar<br />

zaterdag 6 <strong>oktober</strong>, van 11:00 tot 15:00, is de NVM Open Huizen Dag het leukste<br />

dagje uit. Huis bekijken, kopje koffie halen, ergens anders kijken, inspiratie opdoen,<br />

tussendoor even lunchen, een gemeente verderop eens rondneuzen; laat je<br />

verrassen! En misschien, vind je wel je droomhuis! Schakel dan zo’n bevlogen<br />

NVM-makelaar in, want je krijgt méér voor elkaar met een NVM-makelaar.<br />

nvmopenhuizendag.nl<br />

T<br />

tィオゥウョゥ・オキウ


Waarom ons als aankoopmakelaar<br />

inschakelen?<br />

Voor de verkoop van woningen wordt in 85% van de gevallen een makelaarskantoor<br />

ingeschakeld, zoals de onze. Echter, bij het kopen van een woning wordt<br />

de makelaar nogal eens over het hoofd gezien: voor het gevoel is er al een makelaar<br />

bij betrokken. Maar dat is wel degene die de woning verkoopt! Dus waarom<br />

zou u nog een aankoopmakelaar inschakelen?<br />

Verkoopmakelaar versus aankoopmakelaar<br />

Het kopen van een huis is één van de belangrijkste<br />

beslissingen in uw leven. Daarom is het<br />

toch zeer belangrijk om juist dan een professional<br />

in te schakelen die puur uw belangen<br />

behartigt. Als woningzoekende kan het best onduidelijk<br />

zijn wat nou de rol van de verkopend<br />

makelaar precies is. Het kan voor de woningzoekende<br />

zelfs overkomen alsof de verkopend<br />

makelaar ook opkomt voor uw belangen als<br />

woningzoekende. Dit is echter nooit het geval.<br />

Een makelaar behartigt altijd de belangen van<br />

óf de verkoper, óf de koper. Het is niet mogelijk<br />

om bij een woning de belangen van beide partijen<br />

te behartigen. Een makelaar is dus nooit<br />

onpartijdig.<br />

Professional aan uw zijde!<br />

Kortom, wat zijn onze vaardigheden voor u?<br />

In onze rol als aankopend makelaar treden we<br />

- Als (aankoop)makelaar hebben wij meer ken-<br />

op namens u, de koper. We nemen het gehele<br />

nis en ervaring in onderhandelingen;<br />

aankooptraject voor u uit handen. Zo bekijken<br />

- Wij behoeden u voor het kopen van een ‘kat<br />

we de waarde van de woning, de juridische as-<br />

in de zak’;<br />

pecten en de bouwkundige staat. Wij voeren de<br />

- Onze makelaars zijn niet emotioneel betrok-<br />

onderhandelingen met de verkopend makelaar<br />

ken en blijven zakelijk;<br />

en proberen zo voor u een zo laag mogelijke<br />

- Alle juridische en administratieve rompslomp<br />

prijs onder de meest gunstige voorwaarden te<br />

wordt uit handen genomen.<br />

bedingen.<br />

Tip!<br />

Wanneer iemand anders al een bod heeft uitgebracht op de woning die u graag<br />

wilt aankopen, is het zeer aan te raden om ons in te schakelen. De kans is namelijk<br />

nu nog groter dat u zich laat leiden door emotie en te veel voor de woning<br />

betaalt. Wij blijven een goede afweging maken tussen de risico’s en een goede<br />

prijs. Bel ons kantoor zodat we samen uw wensen kunnen doornemen!<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

U


W oon<br />

… je via de site mijnvogeltuin.nl je als tuinbezitter<br />

binnen een oogwenk ontdekt welke<br />

vogels er in je (nieuwe) tuin leven? Vogelbescherming<br />

Nederland wil hiermee voor<br />

meer vergroening van de Nederlandse tuinen<br />

zorgen.<br />

... de omzet van de bouw in het 2e kwartaal<br />

met 12% is gestegen vergeleken met 2017?<br />

Het aantal vacatures is ook verder opgelopen,<br />

net als het aantal ondernemers dat<br />

aangaf last te hebben van personeelstekort.<br />

Wat je nog niet wist<br />

over de woningmarkt<br />

De woningmarkt is continu aan allerlei veranderingen<br />

en ontwikkelingen onderhevig. Krantenkoppen en<br />

nieuws berichten volgen elkaar in rap tempo op.<br />

In deze rubriek zijn allerlei feiten en weetjes<br />

over de woningmarkt verzameld!<br />

Aantal Verkochte<br />

woningen in<br />

afgelopen jaar<br />

Totaal 238.476<br />

woningen<br />

Groningen<br />

8.072<br />

Friesland<br />

8.617<br />

Noord-Holland<br />

37.639<br />

Drenthe<br />

Flevoland<br />

7.640<br />

6.242<br />

Overijssel<br />

14.652<br />

Utrecht<br />

18.959<br />

Zuid-Holland<br />

Gelderland<br />

51.424<br />

29.920<br />

Zeeland<br />

Noord-Brabant<br />

5.875<br />

36.317<br />

Limburg<br />

12.889<br />

Bron:<br />

funda.nl<br />

… de woninghuren in juli gemiddeld 2,3%<br />

hoger lager dan in 2017? In juli 2017 was de<br />

huurstijging nog 1,6 procent. De huren van<br />

woningen in de vrije sector stegen zelfs met<br />

3%.<br />

Top<br />

Aantal woningen<br />

per provincie<br />

Zuid-Holland<br />

(1,7 miljoen)<br />

Noord-Holland<br />

(1,3 miljoen)<br />

Noord-Brabant<br />

(1,1 miljoen)<br />

Gelderland<br />

(888 duizend)<br />

Utrecht<br />

(554 duizend)<br />

V<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

Bron:<br />

cbs.nl


ッエエ・イ、。ュ@M@s」ィゥ・、。ュ@M@vゥ・イーッャ、・イウ@M@vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

rッエエ・イ、。ュ<br />

s」ィゥ・ィ。カ・ョォ。、・@TVX<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VW@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@RQT@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@Q<br />

bッオキェ。。イZ@RPPX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RVPNPPPLM@ォNォN<br />

s」ィゥ・、。ュ<br />

sッュュ・ャウ、ゥェォウ・ウエイ。。エ@QV<br />

s」ィゥ・、。ュ<br />

bッエ・イウエイ。。エ@UT@、<br />

vゥ・イーッャ、・イウ<br />

mッウエ・イ、ゥェォ@P@ッョァ<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

hッャケウゥョァ・ャ@RWP<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WU@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@UV@ュ R<br />

iョィッオ、Z@RQP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@QXXP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRYNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XT@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@R<br />

iョィッオ、Z@RXR@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYXT<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN<br />

wッッョ「ッ・イ、・イゥェ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RRV@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QUNSPP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UYQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYPV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@TYUNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@SS@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@QQQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@Q<br />

bッオキェ。。イZ@QYVW<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@YPNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

v。。イエキ・ァ@RV<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

p。イ。ャャ・ャキ・ァ@YP@b<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

カ。ョ@、・イ@w。。ャウウエイ。。エ@RX<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m・ョ、・ャウウッィョーャ・ゥョ@QX@」<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VX@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@QXP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@R<br />

bッオキェ。。イZ@QYSP<br />

kッッーウッュ@€@QQUNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VX@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@RRR@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYUV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@UY@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@QYQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@QYUX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WT@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@RTQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@QYTY<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QSRNUPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m・ョ、・ャウウッィョーャ・ゥョ@SX@「<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

rッ「・イエ@s」ィオュ。ョイゥョァ@QUS<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@SYR<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RXY@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@YS@ュ R k。ュ・イウZ@U<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

bッオキェ。。イZ@QYTY<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QTYNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WS@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@R<br />

iョィッオ、Z@RTW@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@S<br />

bッオキェ。。イZ@QYXR<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUTNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XW@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@RWQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYVU<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUWNPPPLM@ォNォN<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

W


Droom<br />

Leef<br />

Geniet<br />

Jij hebt je droomhuis gevonden? Wij zorgen voor<br />

een hypotheek die precies aansluit bij jouw leefstijl.<br />

Zo kun jij zorgeloos blijven genieten van alles wat<br />

voor jou belangrijk is.<br />

Mensen en hun persoonlijke wensen, dat is waar<br />

Fundament voor staat. Wij nemen je mee op een<br />

financiële reis naar een geweldige en zorgeloze<br />

toekomst. Samen komen we tot een helder en<br />

begrijpelijk hypotheekadvies. Een advies op maat<br />

dat bij jouw leven past.<br />

Kom eens praten, wij staan voor je klaar. Bezoek ons<br />

op fundament-advies.nl of bel (010) 460 89 00.


Waarom is een taxatie<br />

van een woning nodig?<br />

Een taxatie van een woning kan om verschillende<br />

redenen nodig zijn. De meest voorkomende reden<br />

is een taxatie voor de hypotheek. Als je een huis<br />

koopt, heb je meestal een hypotheek nodig. Nu<br />

geeft de bank je niet zomaar geld. De bank wil<br />

naast jouw gegevens (hoeveel je verdient, of je<br />

een vaste baan hebt) ook weten of het huis dat je<br />

koopt wel een goede investering is.<br />

Daarom verplicht de bank een taxatie van de<br />

nanciering van je woning. In dat geval kun je<br />

woning. In het taxatierapport wordt de markt-<br />

het huis misschien niet betalen (je krijgt geen<br />

waarde van de woning vermeld. Zo weet de<br />

volledige inanciering). Daarom is het ver-<br />

bank of het risico van jouw hypotheek accepstandig<br />

de taxatie uit te laten voeren, voordat<br />

tabel is.<br />

de ontbindende voorwaarde van inanciering<br />

verloopt.<br />

Op welk moment vraag je een taxatie van<br />

een woning aan?<br />

Meestal vragen mensen de taxatie voor de<br />

De taxatie hangt samen met de ontbindende<br />

hypotheek pas aan, als ze weten dat de koop<br />

voorwaarde van inanciering. Als de taxatie<br />

door kan gaan. Dan zijn er bij de bouwkundige<br />

uitwijst, dat de woning niet zoveel waard is<br />

keuring geen problemen geconstateerd. Ook<br />

als jij ervoor betaalt, krijg je geen volledige i-<br />

lopen er geen andere ontbindende voorwaarden<br />

meer. Zo voorkom je dat er al kosten voor<br />

de taxatie gemaakt worden, voordat je zeker<br />

weet of de koop wel doorgaat. Als de koop bijvoorbeeld<br />

niet doorgaat omdat er bouwkundige<br />

problemen ontdekt worden, heb je de<br />

taxatiekosten uitgespaard.<br />

Stelt de bank eisen aan een taxatie?<br />

Tegenwoordig stellen banken eisen aan taxaties.<br />

Om fraude te voorkomen, wordt meestal<br />

een NWWI taxatie gevraagd.<br />

Taxatie van een woning is geen bouwkundige<br />

keuring<br />

Een taxatie is iets heel anders dan een bouwkundige<br />

keuring. De taxateur kijkt wel naar<br />

de bouwkundige staat van het huis, maar alleen<br />

als onderdeel van de waardebepaling. In<br />

een taxatie worden dus niet de bouwkundige<br />

problemen apart benoemd. Ook is het voor de<br />

taxatie niet nodig uitgebreid bouwkundig onderzoek<br />

te verrichten. Als jij (de koper) weten<br />

wilt hoe de staat van onderhoud van het huis<br />

is, zul je zelf een bouwkundige keuring moeten<br />

laten uitvoeren.<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

Y


Bezichtigings-checklist<br />

Adres:<br />

Bouwjaar:<br />

Vraagprijs:<br />

Bijzonderheden:<br />

Algemeen<br />

Verwarming:<br />

cv-ketel gaskachel gevelkachel<br />

Omgevingsgeluiden<br />

(trein/snelweg, uitgaansgelegenheden, school):<br />

Monument<br />

ja<br />

nee<br />

Kruipruimte aanwezig<br />

ja<br />

nee<br />

Ligging achtertuin:<br />

Uitzicht achtertuin:<br />

Bijzonderheden:<br />

Leeftijd cv-ketel:<br />

Warm water:<br />

boiler elektra cv-combiketel<br />

gas<br />

anders:<br />

Beglazing:<br />

dubbel<br />

enkel<br />

deels dubbel, t.w.:<br />

Isolatie:<br />

goed matig slecht<br />

Kruipruimte droog?<br />

ja<br />

nee<br />

Staat van het dak<br />

goed matig slecht<br />

Kamers<br />

Noteer per kamer de volgende gegevens.<br />

Afmeting:<br />

Overig<br />

Balkon:<br />

ja<br />

nee<br />

Schuur/berging/garage:<br />

nee<br />

ja, t.w.:<br />

Eigen parkeerruimte:<br />

ja<br />

nee<br />

Opmerkingen:<br />

Aantal elektragroepen:<br />

Aantal aardlekschakelaars:<br />

Hang- en sluitwerk:<br />

goed matig slecht<br />

Kozijnen:<br />

aluminium kunststof hout<br />

Onderhoud kozijnen:<br />

goed matig slecht<br />

Onderhoud schilderwerk:<br />

goed matig slecht<br />

Lichtinval:<br />

voldoende<br />

onvoldoende<br />

Geschikt voor huidige meubels:<br />

ja<br />

nee<br />

Algemene staat:<br />

goed matig slecht<br />

Hoeveelheid kastruimte:<br />

goed matig slecht<br />

Opmerkingen:<br />

Omgeving<br />

Straatbeeld:<br />

veilig<br />

onveilig<br />

Voldoende winkels:<br />

ja<br />

nee<br />

Voldoende groen:<br />

ja<br />

nee<br />

Goede uitstraling:<br />

ja<br />

nee<br />

Aanwezigheid stopcontacten:<br />

voldoende<br />

onvoldoende<br />

Zijn er vochtplekken zichtbaar?<br />

ja<br />

nee<br />

Tuin<br />

Afmeting voortuin:<br />

Scholen in de buurt:<br />

ja<br />

nee<br />

Kinderdagverblijf in de buurt:<br />

ja<br />

nee<br />

Zijn er scheuren zichtbaar?<br />

ja<br />

nee<br />

Ligging voortuin:<br />

Gezondheidscentra in de buurt:<br />

ja<br />

nee<br />

Energielabel?<br />

Uitzicht voortuin:<br />

Openbaar vervoer:<br />

ja<br />

nee<br />

voldoende<br />

matig<br />

Labelklasse woning<br />

a++ a+ a b c d e f g<br />

Afmeting achtertuin:<br />

Opmerkingen:<br />

QP<br />

tィオゥウョゥ・オキウ


Open Huizen Dag<br />

zaterdag 6 <strong>oktober</strong> aanstaande<br />

Zaterdag 6 <strong>oktober</strong> staat het halfjaarlijks terugkerende evenement Open Huizen Dag<br />

op het programma. De dag dat huizenzoekers in heel Nederland massaal op pad<br />

gaan. Ben ook jij dit van plan, dan heeft WonenDoeJeZo voor jou alvast de belangrijkste<br />

weetjes en tips opgezocht!<br />

Hoe werkt het?<br />

Op de Open Huizen Dag kun je tussen 11.00<br />

en 15.00 uur veel huizen zonder afspraak<br />

bezichtigen. Elk huis is weer anders en moet<br />

je van binnen gezien hebben. In principe laat<br />

de eigenaar zelf je de woning zien en geeft, afhankelijk<br />

van de drukte, je een persoonlijke<br />

rondleiding.<br />

In principe mag je overal kijken, maar wel in<br />

overleg. Je mag als bezoeker kijken op de plekken<br />

die bij het huis horen, dus ook de kasten.<br />

Vraag wel toestemming. Blijf beleefd en trek<br />

niet zomaar lades of kasten open.<br />

Stel vragen<br />

Er is niks mis mee om vragen te stellen aan de<br />

eigenaar. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals<br />

‘Waarom gaat u verhuizen?’ ‘Zijn er ontwikkelingsplannen<br />

voor deze wijk?’ ‘Is er laatst nog<br />

wat vervangen in de woning?’.<br />

Woningen uit elkaar houden<br />

Schrijf voor jezelf de plus- en minpunten<br />

op van de woningen die je bezoekt. Schrijf<br />

duidelijk op welke woning het is zodat je niet<br />

de woningen door elkaar gaat halen. Maak<br />

ook foto’s, zo kan je alles nog eens thuis op je<br />

gemak bekijken.<br />

Neem je tijd<br />

Een woning kopen doe je niet zomaar. Je<br />

moet er goed over nadenken. Vraag voordat<br />

je de woning verlaat, de gegevens van de makelaar.<br />

Wil je jouw favoriete woning nog een<br />

keer bezoeken? Maak dan een afspraak bij de<br />

makelaar. En bedenk ook of het nu handig kan<br />

zijn de hulp van een aankoopmakelaar in te<br />

schakelen!<br />

tィオゥウョゥ・オキウ QQ


De Tuinen van Appeltern, Appeltern<br />

T/m eind november<br />

Bezoek hét tuininspiratiepark van Nederland! Naast de interessante<br />

informatie over tuinieren, tuinaanleg en tuintrends is het ook echt en<br />

dagje uit! Met 22 hectare en 200 voorbeeldtuinen is er voor ieder wat<br />

wils. Iedere dag worden weer nieuwe producten en planten toegepast,<br />

dus je bent nooit uitgekeken. Bekijk op<br />

appeltern.nl welke evenementen<br />

en workshops plaatsvinden tijdens jouw bezoek.<br />

woon<br />

agenda<br />

Nationale Duurzame Huizen Route, heel<br />

Nederland<br />

Zaterdag 3 en 10 november<br />

Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis en comfortabeler<br />

wonen? Of staat er een verbouwing op de planning en kijk je naar<br />

energiebesparende mogelijkheden? Wat is er nu makkelijker dan je<br />

vragen aan een huiseigenaar te stellen die al in een duurzame woning<br />

leeft? In heel Nederland stelt een groot aantal huiseigenaren hun<br />

duurzame huis open. Ga direct naar<br />

duurzamehuizenroute.nl en<br />

vindt woningen in jouw buurt!<br />

Landelijke Open Huizen Dag<br />

Zaterdag 6 <strong>oktober</strong><br />

De eerstvolgende Open Huizen Dag vindt plaats op zaterdag 6 <strong>oktober</strong>.<br />

In deze tijd waarin woningen zeer snel verkocht worden, biedt het kunnen<br />

bezoeken van meerdere woningen in deze 4 uur tijd de kans om je<br />

snel en eiciënt te oriënteren en toe te slaan. Houdt dus deze zaterdag<br />

van 11.00 tot 15.00 uur vrij je agenda! Hulp bij je bezichtiging nodig?<br />

Ga naar<br />

wonendoejezo.com<br />

VT Wonen & Design beurs, Amsterdam<br />

2 t/m 7 <strong>oktober</strong><br />

Deze beurs brengt ieder jaar, bij de start van hét woonseizoen, alle<br />

wooninformatie onder één dak. De mooiste merken, beste experts,<br />

nieuwste designs en meest verrassende ontwerpen tref je hier op het<br />

grootste en leukste woonevenement van Nederland! Wil je zeker weten<br />

dat je op de hoogte bent alle nieuwtjes: ga naar<br />

vtwonenendesignbeurs.nl<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

QS


1<br />

Home style<br />

8<br />

1. Tafellamp terracotta wit met kap<br />

Gemaakt van terracotta met rustiek witte<br />

inish. Inclusief snoer met schakelaar ±2<br />

8. Gestreepte wollen deken<br />

Zara - € 69,95<br />

meter. HK Living via villajipp.nl - € 99,00<br />

9. Sittning<br />

2. Sierkussen stoel kleedje IJsland grijs/wit<br />

HK-living heeft nu drie aaibare IJslandse<br />

Theelichthouder, diverse kleuren,<br />

marmer. Ikea - € 3,99<br />

9<br />

stoelkleedjes in haar collectie, leuk hé!?<br />

HK Living via wonenmetlef.nl - € 69,95<br />

10. Geurkaars<br />

Een geurkaars in een keramieken houder.<br />

3. Jätteviktig<br />

Een gedurfde blikvanger, die de kamer<br />

Diameter 8 cm, hoogte 10 cm. Ca. 35<br />

branduren. H&M - € 12,99<br />

2<br />

karakter geeft - of je er nu meerdere in een<br />

spannende combinatie bij elkaar zet of<br />

maar eentje. Kandelaar set van 2, wit.<br />

Ikea - € 14,95<br />

4. Isgata plaid<br />

10. Kaars<br />

Een kaars in een keramieken houder<br />

met een print. Geurloos. Hoogte 7,5 cm,<br />

diameter 9 cm. 30 branduren. Verkrijgbaar<br />

in meerdere kleuren. H&M - € 9,99<br />

3<br />

Plaid, gebreid, diverse kleuren.<br />

Ikea - € 24,95<br />

5. Kandelaar ‘Lova’<br />

In meerdere maten en kleuren marmer<br />

verkrijgbaar. Broste Copenhagen<br />

11. Magic Mohair Lace Throw cream<br />

De textielcollectie van Rivièra Maison is<br />

weer uitgebreid met prachtige items, zo ook<br />

deze elegante throw met kant en mohair<br />

look. 180x130. Rivièra Maison - € 99,95<br />

5<br />

- vanaf € 33,00<br />

6. Windlicht bamboe<br />

Deze sfeervolle windlichten van Bamboe<br />

hebben een natuurlijke uitstraling en geven<br />

een mooi lichtefect. De windlichten zijn<br />

er in verschillende maten en kleuren.<br />

Combineer ze met elkaar voor een stylish<br />

geheel. Riverdale - € 59,95<br />

12. Mjukt<br />

Geurloze stompkaars, set van 3. De kleur<br />

van de kaars blijft de hele brandtijd even<br />

mooi omdat de paraine/was door en door<br />

gekleurd is. Ikea - € 9,99<br />

13. Kaars met bloemenboeket<br />

Zara - € 9,95<br />

10<br />

11<br />

7. Kussenhoes je t’aime<br />

Een kussenhoes van katoenen twill met<br />

een tekst van paillettenborduursel.<br />

De hoes heeft een blinde ritssluiting.<br />

H&M - € 14,99<br />

4<br />

14. Schapenvacht zwart/wit<br />

Prachtige mooie schapenvacht uit IJsland<br />

van HK-living. Heerlijk zacht, ijn te<br />

combineren en een echte sfeermaker op je<br />

bank, stoel, vloer of wand. HK Living via<br />

wonenmetlef.nl - € 149,95<br />

15. Skold<br />

Schapenvacht, beige. Ikea - € 39,95<br />

15<br />

12<br />

13<br />

QT<br />

6tィオゥウョゥ・オキウ<br />

14


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@QUYNUPPLM@エOュ@€@RUYNUPPLM<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

b。。イョィッ・カ・@TP<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

rゥ」ィ。イ、@hッャウエイ。。エ@XR<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@TV<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VT@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@RPR@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@R<br />

bッオキェ。。イZ@QYXQ<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUYNUPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@STP@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QQP@ュ R k。ュ・イウZ@V<br />

wッッョャ。。ァZ@S bッオキェ。。イZ@QYSX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QVUNPPPLM@ォNォN<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XV@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@RWT@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYVV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

e・ョ、イ。」ィエウエイ。。エ@RS@b<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

gイッ・ョ・キ・ァ@RU<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m・イ・ャャ。。ョ@RS<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVW@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@R<br />

iョィッオ、Z@URP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@MQYPV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWYNUPPLM@ォNォN<br />

Open huis<br />

hッ・ォキッョゥョァ iョィッオ、Z@STW@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QPP@ュ R k。ュ・イウZ@S<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@WV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYRX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RRUNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YT@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QQY@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SQP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYSX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

wゥャィ・ャュゥョ。ウエイ。。エ@SW<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SRT@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QPU@ュ R k。ュ・イウZ@T<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QRS@ュ R bッオキェ。。イZ@QYPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSYNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m・イキ・、・ィッヲ@RS<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

rゥ」ィ。イ、@hッャウエイ。。エ@WP<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SQY@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@YX@ュ R k。ュ・イウZ@U<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QSV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYXX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RTYNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@TUY@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QSY@ュ R k。ュ・イウZ@V<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QVP@ュ R bッオキェ。。イZ@QYSX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RUYNUPPLM@ォNォN<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

QU


Open haard<br />

afflante<br />

bobedre<br />

designrulz<br />

nordic_design<br />

origineledetail<br />

alvhemmakleri.se<br />

brownlewis739<br />

homedsgnideas<br />

minottiofficial<br />

plastolux<br />

anoukvdpeppel<br />

charityfunk<br />

kararosenlund<br />

nordic1<br />

stkat<br />

anthgarbutt<br />

deopkamernl<br />

kimtimmerman<br />

mechantstudio<br />

vamhagen<br />

BelBreezeRE<br />

caseyhollimannn<br />

margreetkroon<br />

nordicmoods<br />

zyprezz<br />

QV<br />

Open haard<br />

afflante<br />

bobedre<br />

designrulz<br />

nordic_design<br />

origineledetail<br />

alvhemmakleri.se<br />

brownlewis739<br />

homedsgnideas<br />

minottiofficial<br />

plastolux<br />

anoukvdpeppel<br />

charityfunk<br />

kararosenlund<br />

nordic1<br />

stkat<br />

anthgarbutt<br />

deopkamernl<br />

kimtimmerman<br />

mechantstudio<br />

vamhagen<br />

BelBreezeRE<br />

caseyhollimannn<br />

margreetkroon<br />

nordicmoods<br />

zyprezz<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

Open haard<br />

afflante<br />

bobedre<br />

designrulz<br />

nordic_design<br />

origineledetail<br />

alvhemmakleri.se<br />

brownlewis739<br />

homedsgnideas<br />

minottiofficial<br />

plastolux<br />

anoukvdpeppel<br />

charityfunk<br />

kararosenlund<br />

nordic1<br />

stkat<br />

anthgarbutt<br />

deopkamernl<br />

kimtimmerman<br />

mechantstudio<br />

vamhagen<br />

BelBreezeRE<br />

caseyhollimannn<br />

margreetkroon<br />

nordicmoods<br />

zyprezz<br />

Open haard<br />

afflante<br />

bobedre<br />

designrulz<br />

nordic_design<br />

origineledetail<br />

alvhemmakleri.se<br />

brownlewis739<br />

homedsgnideas<br />

minottiofficial<br />

plastolux<br />

anoukvdpeppel<br />

charityfunk<br />

kararosenlund<br />

nordic1<br />

stkat<br />

anthgarbutt<br />

deopkamernl<br />

kimtimmerman<br />

mechantstudio<br />

vamhagen<br />

BelBreezeRE<br />

caseyhollimannn<br />

margreetkroon<br />

nordicmoods<br />

zyprezz


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@RVYNPPPLM@エOュ@€@SWUNPPPLM<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

cィイケウ。ョエウエイ。。エ@S<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YW@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QWP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@STP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYSR<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RVYNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

gャゥ、ォイオゥ、@SQ<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

g・・イエ@gイッッエ・ャ。。ョ@QT<br />

Open huis<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@TPQ@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QPP@ュ R k。ュ・イウZ@U<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QPV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYXU<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RWYNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SXQ@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QRW@ュ R k。ュ・イウZ@V<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QWU@ュ R bッオキェ。。イZ@RPPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RXUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

カ。ョ@s」ィイ。カ・ョ、ゥェォーャ・ゥョ@SP<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

oャュ・ョ、イ・・ヲ@QQY<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

pィゥャゥーウ@wゥャャ・ュウエイ。。エ@QP<br />

Open huis<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SUV@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QPT@ュ R k。ュ・イウZ@S<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QPY@ュ R bッオキェ。。イZ@QYRP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RXUNPPPLM@ォNォN<br />

e・ョァ・コゥョウキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXV@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@VVR@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@W<br />

bッオキェ。。イZ@QYXV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@RYYNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QRS@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QSU@ュ R<br />

iョィッオ、Z@SWS@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@QYVX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SPPNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

カ。ョ@s」ィイ。カ・ョ、ゥェォーャ・ゥョ@WW<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

wゥャィ・ャュゥョ。ウゥョァ・ャ@RR<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

jッィ。ョョ。@n。「・イォ。、・@SV<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@VPV@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QWP@ュ R k。ュ・イウZ@V<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QQQ@ュ R bッオキェ。。イZ@QYRW<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SQYNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTP@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QTW@ュ R<br />

iョィッオ、Z@TVV@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYSY<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN<br />

eゥョ、キッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVQ@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QSP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UUP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@QYYS<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWUNPPPLM@ォNォN<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

QW


Thuis<br />

Een NVM-makelaar kan zorgen dat u wél verhuist<br />

U wilt graag verhuizen. Naar uw eerste huis of een volgend huis. Misschien wilt u graag kopen<br />

of denkt u juist aan huren. Wat uw verhuiswens ook is, in deze tijd is het niet makkelijk om de<br />

juiste beslissing te nemen. Gelukkig kan een NVM-makelaar u helpen met concrete adviezen.<br />

Wist u bijvoorbeeld dat u zonder risico een ander huis kunt kopen met de NVM No-risk clausule?<br />

Of dat u uw huis sneller kunt verkopen als u doorgeeft waar u wilt gaan wonen, omdat er dan<br />

makkelijker matches met andere kopers en verkopers kunnen worden gemaakt? Ook als u een<br />

woning wilt huren of verhuren bent u bij een NVM-makelaar aan het juiste adres. Hij is niet alleen<br />

een deskundig bemiddelaar maar kan ook potentiële huurders voor u screenen. Zo zijn er nog tal<br />

van andere redenen, waardoor juist nú een bezoek aan een NVM-makelaar van grote waarde is.<br />

En de kans dus groter wordt dat u binnenkort toch verhuist van uw huidige huis naar uw<br />

nieuwe thuis. Kijk voor meer informatie op nvm.nl/wonen. Goed gevoel. NVM.


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@SWYNUPPLM@エOュ@€@YRUNPPPLM<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

aイョッャ、@hッッァカャゥ・エウエイ。。エ@TV<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

hッヲャ。。ョ@SP<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

mッコ。イエャ。。ョ@SS<br />

hッ・ォキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QYW@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QPU@ュ R<br />

iョィッオ、Z@VYS@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWYNUPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

iョィッオ、Z@UPQ@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QTP@ュ R k。ュ・イウZ@U<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@TS@ュ R bッオキェ。。イZ@RPPW<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWYNUPPLM@ォNォN<br />

RMッョ、・イMQMォ。ーキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVR@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UQW@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@X<br />

bッオキェ。。イZ@QYUU<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SYYNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

vッッイウエイ。。エ@TX<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

kャ・ゥョ・@bオゥエ・ョキ・ゥ、・@VT<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

m。。ウウャオゥウウ・、ゥェォ@QTX<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTY@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@SRW@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UTS@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYSS<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@SYYNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@TTS@ュ S<br />

wッッョッーーNZ@QSU@ュ R k。ュ・イウZ@V<br />

p・イ」・・ャッーーNZ@QRT@ュ R bッオキェ。。イZ@RPQW<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@TRUNPPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXT@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QYU@ュ R<br />

iョィッオ、Z@VRY@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@RPPP<br />

kッッーウッュ@€@TRUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

pャ。エ。ョ・ョ、イ・・ヲ@TW<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

aウエ・イウエイ。。エ@TV<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

aャ・エエ。@j。」ッ「ウォ。、・@WS<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

hッヲャ。。ョ@SS<br />

hッ・ォキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QUV@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RYX@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UUP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYWV<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@TRUNPPPLM@ォNォN<br />

tオウウ・ョキッョゥョァ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVT@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRR@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UQW@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@RPPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@TVYNPPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXX@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RTP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@UWY@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@U<br />

bッオキェ。。イZ@QYYT<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@UWUNPPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RRT@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RVP@ュ R<br />

iョィッオ、Z@XVV@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@V<br />

bッオキェ。。イZ@QYPP<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@WRUNPPPLM@ォNォN<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

aャ・エエ。@j。」ッ「ウォ。、・@RPR<br />

vャ。。イ、ゥョァ・ョ<br />

s」ィゥ・、。ュウ・キ・ァ@QSS<br />

aーー。イエ・ュ・ョエ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXU@ュ R<br />

wッッョャ。。ァZ@Q<br />

iョィッオ、Z@VWP@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@T<br />

bッオキェ。。イZ@QYYS<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@WUPNPPPLM@ォNォN<br />

h・イ・ョィオゥウ<br />

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RXS@ュ R<br />

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@WTW@ュ R<br />

iョィッオ、Z@QQPQ@ュ S<br />

k。ュ・イウZ@Y<br />

bッオキェ。。イZ@QYQX<br />

vイ。。ァーイゥェウ@€@YRUNPPPLM@ォNォN<br />

tィオゥウョゥ・オキウ<br />

QY


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!