28.09.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #49, oktober 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ

CTX@M@oォエッ「・イ@RPQX

tィオゥウ@ゥョ@キッョ・ョ

makelaardijMthuisNnl


m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ

w・ウエィ。カ・ョォ。、・@QT

SQSQ@ab@vlaardingen

t・ャNZPQP@M@TWT@SW@WQ

@エィオゥウゥョカャ。。イ、ゥョァ・ョ

@エィオゥウゥョキッョ・ョ

@makelaardijMthuisNnl

tィオゥウョゥ・オキウ@ゥウ@・・ョ@ゥョゥエゥ。エゥ・ヲ

カ。ョ@m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ@・ョ

カ・イウ」ィゥェョエ@ュ。。ョ、・ャゥェォウ@、ゥァゥエ。。ャ

・ョ@ッー@。ヲィ。。ャョゥカ・。オ@「ゥェ@ッョウ

ォ。ョエッッイN@@

a。ョ@、・@ゥョィッオ、@カ。ョ

tィオゥウョゥ・オキウ@ォオョョ・ョ@ァ・・ョ

イ・」ィエ・ョ@キッイ、・ョ@ッョエャ・・ョ、N@d・

ッョイッ・イ・ョ、@ァッ・、@。、カ・イエ・ョエゥ・ウ

コゥェョ@オゥエウャオゥエ・ョ、@「・、ッ・ャ、@。ャウ

オゥエョッ、ゥァゥョァ@カッッイ@・・ョ

「・コゥ」ィエゥァゥョァ@カ。ョ

ィ・エ@「・エイ・ヲヲ・ョ、・@ッ「ェ・」エN

pイッ、オ」エゥ・Z

m。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。

bッオキュ・・ウエ・イキ・ァ@TX

SQRS@aa@s」ィゥ・、。ュ

tNZ@PQP@M@RTW@VV@VS

eNZ@ゥョヲッ`ュ。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。

キキキNュ。ォ・ャ。。イウNュ・、ゥ。@@

cッャッヲッョ

w。エ@ァ。。ョ@キ・@ャ・ォォ・イA

dオウ@ェ。L@ィ・エ@ゥウ@ッー@ィ・エ@ュッュ・ョエ@・カ・ョ@ァ・ョゥ・エ・ョ@カ。ョ

、・@エゥェ、@、ゥ・@キ・@ュ・エ@・ャォ。。イ@、ッッイュ。ォ・ョN@g←←ョ

・」ッョッュゥウ」ィ・@」イゥウゥウ@ュ・・イL@、・@カ・イォッー・ョ@ァ。。ョ@カャッエ

←ョ@キ・@ィ・「「・ョ@ュ・エ@・ャォ。。イ@・・ョ@・ョエィッオウゥ。ウエ@エ・。ュ

キ。エ@・ャォ・@、。ァ@カッッイ@、・@ォャ。ョエ・ョ@ォャ。。イ@ウエ。。エN@d。エ@キ・

ァッ・、@ァ。。ョ@ゥウ@ッッォ@コ・ォ・イ@エ・@コゥ・ョ@。。ョ@ィ・エ

ュ。イォエ。。ョ、・・ャ@キ。エ@m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ@ィ・・ヲエ

ッーァ・「ッオキ、N@m・エ@QVE@ュ。イォエ。。ョ、・・ャ@ゥョ

vャ。。イ、ゥョァ・ョ@ウエ。。ョ@キ・@イオゥュウ」ィッッエウ@。。ョ@ォッーN

m。。イ@、。エ@キゥャ@ョゥ・エ@コ・ァァ・ョ@、。エ@キ・@ウエゥャ@ォオョョ・ョ

ウエ。。ョA

nゥ・オキ・@キ・「ウゥエ・

iョエ・ァ・ョ、・・ャ[@ィ・・ヲエ@オ@ッョコ・@ョゥ・オキ・@キ・「ウゥエ・@。ャ

「・ォ・ォ・ョ_@w・@コゥェョ@ウオー・イエイッエウ@ッー@、・@ョゥ・オキウエ・

カ・イウゥ・@キ。。イ「ゥェ@キ・@ョオ@ッッォ@、・@キッョゥョァ・ョ@ゥョ

キッッョウエゥェャ@。。ョ「ゥ・、・ョN@vッッイ@、・@コッ・ォ・イ@・・ョ

ャ・オォ・@ュ。ョゥ・イ@ッュ@、←@キッョゥョァ@エ・@カゥョ、・ョ@、ゥ・@「ゥェ@ェ・

ー。ウエ@・ョ@、・@カ・イォッー・イ@ァ・カ・ョ@キ・@。ャャ・@イオゥュエ・@ッュ

コゥェョOィ。。イ@キッョゥョァ@ッョ、・イ@カ・イウ」ィゥャャ・ョ、・@ウエゥェャ・ョ@エ・

ーイッュッエ・ョN@kゥェォエ@オ@ュ。。イ@・・ョウ@ッー

キキキNュ。ォ・ャ。。イ、ゥェMエィオゥウNョャ

tィオゥウュ・ュ「・イ

wゥウエ@オ@、。エ@オ@コゥ」ィ@ッー@ッョコ・@ョゥ・オキ・@ウゥエ・@ッッォ@ォオョエ

ゥョウ」ィイゥェカ・ョ@。ャウ@tィオゥウュ・ュ「・イ_@zッ@「ャゥェヲエ@オ@。ャエゥェ、

ッー@、・@ィッッァエ・@カ。ョ@ッョウ@ョゥ・オキウエ・@。。ョ「ッ、N@l・オォ・

キッョゥョァ@ァ・コゥ・ョ_@s」ィ。ォ・ャ@・・ョ@。。ョォッッーュ。ォ・ャ。。イ

ゥョZ@、ゥ・@「・エ。。ャエ@コゥ」ィ@。「ウッャオオエ@オゥエ@ゥョ@、・コ・@ウッュウ

ッカ・イカ・イィゥエエ・@キッョゥョァュ。イォエA

wゥェ@コゥェョ@オ@ァイ。。ァ@カ。ョ@、ゥ・ョウエA

m・エ@・ョエィッオウゥ。ウエ・@ァイッ・エL

b・イョ。、・エエ・@v・ャエュ。ョ

m。ォ・ャ。。イ、ゥェ@tィオゥウ

w。エ@ァ。。エ@、・@エゥェ、@エッ」ィ@ウョ・ャA@zッ@イゥェ、・ョ@キ・@ゥョ

、・@コッュ・イ@ャ・ォォ・イ@ッー@ッョコ・@ウ」ッッエ・イ@カ。ョ

。ヲウーイ。。ォ@ョ。。イ@。ヲウーイ。。ォ@・ョ@ァ・ョゥ・エ・ョ@キ・@ゥョ

、・@。カッョ、@カ。ョ@、・@コッュ・イコッョ@・ョ@ョオ@ゥウ@ィ・エ

。ャキ・・イ@ッォエッ「・イA@eョ@キ。エ@カャゥ・ァ・ョ@、・@キ・ォ・ョ

カッッイ「ゥェ@ュ・エ@ィ・エ@キ・イォ@キ。エ@キ・@ュ・エ@・ャォ。。イ

カ・イコ・エエ・ョN@wゥェ@ィ・「「・ョ@ァ・・ョ@コッュ・イMイオウエ

ァ・ィ。、L@コッキ・ャ@、・@カ・イォッー・ョ@。ャウ@、・@ョゥ・オキ・@ゥョ

カ・イォッッーョ。ュ・ウ@コゥェョ@ァッ・、@、ッッイァ・ァ。。ョNN

b・ウエ・@ャ・コ・イL


OPEN

HUIZEN

DAG

Een leuk dagje uit!

Je kan natuurlijk naar de wellness, het museum of een pretpark gaan, maar

zaterdag 6 oktober, van 11:00 tot 15:00, is de NVM Open Huizen Dag het leukste

dagje uit. Huis bekijken, kopje koffie halen, ergens anders kijken, inspiratie opdoen,

tussendoor even lunchen, een gemeente verderop eens rondneuzen; laat je

verrassen! En misschien, vind je wel je droomhuis! Schakel dan zo’n bevlogen

NVM-makelaar in, want je krijgt méér voor elkaar met een NVM-makelaar.

nvmopenhuizendag.nl

T

tィオゥウョゥ・オキウ


Waarom ons als aankoopmakelaar

inschakelen?

Voor de verkoop van woningen wordt in 85% van de gevallen een makelaarskantoor

ingeschakeld, zoals de onze. Echter, bij het kopen van een woning wordt

de makelaar nogal eens over het hoofd gezien: voor het gevoel is er al een makelaar

bij betrokken. Maar dat is wel degene die de woning verkoopt! Dus waarom

zou u nog een aankoopmakelaar inschakelen?

Verkoopmakelaar versus aankoopmakelaar

Het kopen van een huis is één van de belangrijkste

beslissingen in uw leven. Daarom is het

toch zeer belangrijk om juist dan een professional

in te schakelen die puur uw belangen

behartigt. Als woningzoekende kan het best onduidelijk

zijn wat nou de rol van de verkopend

makelaar precies is. Het kan voor de woningzoekende

zelfs overkomen alsof de verkopend

makelaar ook opkomt voor uw belangen als

woningzoekende. Dit is echter nooit het geval.

Een makelaar behartigt altijd de belangen van

óf de verkoper, óf de koper. Het is niet mogelijk

om bij een woning de belangen van beide partijen

te behartigen. Een makelaar is dus nooit

onpartijdig.

Professional aan uw zijde!

Kortom, wat zijn onze vaardigheden voor u?

In onze rol als aankopend makelaar treden we

- Als (aankoop)makelaar hebben wij meer ken-

op namens u, de koper. We nemen het gehele

nis en ervaring in onderhandelingen;

aankooptraject voor u uit handen. Zo bekijken

- Wij behoeden u voor het kopen van een ‘kat

we de waarde van de woning, de juridische as-

in de zak’;

pecten en de bouwkundige staat. Wij voeren de

- Onze makelaars zijn niet emotioneel betrok-

onderhandelingen met de verkopend makelaar

ken en blijven zakelijk;

en proberen zo voor u een zo laag mogelijke

- Alle juridische en administratieve rompslomp

prijs onder de meest gunstige voorwaarden te

wordt uit handen genomen.

bedingen.

Tip!

Wanneer iemand anders al een bod heeft uitgebracht op de woning die u graag

wilt aankopen, is het zeer aan te raden om ons in te schakelen. De kans is namelijk

nu nog groter dat u zich laat leiden door emotie en te veel voor de woning

betaalt. Wij blijven een goede afweging maken tussen de risico’s en een goede

prijs. Bel ons kantoor zodat we samen uw wensen kunnen doornemen!

tィオゥウョゥ・オキウ

U


W oon

… je via de site mijnvogeltuin.nl je als tuinbezitter

binnen een oogwenk ontdekt welke

vogels er in je (nieuwe) tuin leven? Vogelbescherming

Nederland wil hiermee voor

meer vergroening van de Nederlandse tuinen

zorgen.

... de omzet van de bouw in het 2e kwartaal

met 12% is gestegen vergeleken met 2017?

Het aantal vacatures is ook verder opgelopen,

net als het aantal ondernemers dat

aangaf last te hebben van personeelstekort.

Wat je nog niet wist

over de woningmarkt

De woningmarkt is continu aan allerlei veranderingen

en ontwikkelingen onderhevig. Krantenkoppen en

nieuws berichten volgen elkaar in rap tempo op.

In deze rubriek zijn allerlei feiten en weetjes

over de woningmarkt verzameld!

Aantal Verkochte

woningen in

afgelopen jaar

Totaal 238.476

woningen

Groningen

8.072

Friesland

8.617

Noord-Holland

37.639

Drenthe

Flevoland

7.640

6.242

Overijssel

14.652

Utrecht

18.959

Zuid-Holland

Gelderland

51.424

29.920

Zeeland

Noord-Brabant

5.875

36.317

Limburg

12.889

Bron:

funda.nl

… de woninghuren in juli gemiddeld 2,3%

hoger lager dan in 2017? In juli 2017 was de

huurstijging nog 1,6 procent. De huren van

woningen in de vrije sector stegen zelfs met

3%.

Top

Aantal woningen

per provincie

Zuid-Holland

(1,7 miljoen)

Noord-Holland

(1,3 miljoen)

Noord-Brabant

(1,1 miljoen)

Gelderland

(888 duizend)

Utrecht

(554 duizend)

V

tィオゥウョゥ・オキウ

Bron:

cbs.nl


ッエエ・イ、。ュ@M@s」ィゥ・、。ュ@M@vゥ・イーッャ、・イウ@M@vャ。。イ、ゥョァ・ョ

rッエエ・イ、。ュ

s」ィゥ・ィ。カ・ョォ。、・@TVX

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VW@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@RQT@ュ S

k。ュ・イウZ@Q

bッオキェ。。イZ@RPPX

vイ。。ァーイゥェウ@€@RVPNPPPLM@ォNォN

s」ィゥ・、。ュ

sッュュ・ャウ、ゥェォウ・ウエイ。。エ@QV

s」ィゥ・、。ュ

bッエ・イウエイ。。エ@UT@、

vゥ・イーッャ、・イウ

mッウエ・イ、ゥェォ@P@ッョァ

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

hッャケウゥョァ・ャ@RWP

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WU@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@UV@ュ R

iョィッオ、Z@RQP@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@QXXP

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRYNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XT@ュ R

wッッョャ。。ァZ@R

iョィッオ、Z@RXR@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYXT

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN

wッッョ「ッ・イ、・イゥェ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RRV@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QUNSPP@ュ R

iョィッオ、Z@UYQ@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYPV

vイ。。ァーイゥェウ@€@TYUNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@SS@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@QQQ@ュ S

k。ュ・イウZ@Q

bッオキェ。。イZ@QYVW

vイ。。ァーイゥェウ@€@YPNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

v。。イエキ・ァ@RV

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

p。イ。ャャ・ャキ・ァ@YP@b

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

カ。ョ@、・イ@w。。ャウウエイ。。エ@RX

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m・ョ、・ャウウッィョーャ・ゥョ@QX@」

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VX@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@QXP@ュ S

k。ュ・イウZ@R

bッオキェ。。イZ@QYSP

kッッーウッュ@€@QQUNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VX@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@RRR@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYUV

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@UY@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@QYQ@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@QYUX

vイ。。ァーイゥェウ@€@QRUNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WT@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@RTQ@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@QYTY

vイ。。ァーイゥェウ@€@QSRNUPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m・ョ、・ャウウッィョーャ・ゥョ@SX@「

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

rッ「・イエ@s」ィオュ。ョイゥョァ@QUS

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@SYR

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@RXY@ュ S

wッッョッーーNZ@YS@ュ R k。ュ・イウZ@U

wッッョャ。。ァZ@Q

bッオキェ。。イZ@QYTY

vイ。。ァーイゥェウ@€@QTYNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@WS@ュ R

wッッョャ。。ァZ@R

iョィッオ、Z@RTW@ュ S

k。ュ・イウZ@S

bッオキェ。。イZ@QYXR

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUTNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XW@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@RWQ@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYVU

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUWNPPPLM@ォNォN

tィオゥウョゥ・オキウ

W


Droom

Leef

Geniet

Jij hebt je droomhuis gevonden? Wij zorgen voor

een hypotheek die precies aansluit bij jouw leefstijl.

Zo kun jij zorgeloos blijven genieten van alles wat

voor jou belangrijk is.

Mensen en hun persoonlijke wensen, dat is waar

Fundament voor staat. Wij nemen je mee op een

financiële reis naar een geweldige en zorgeloze

toekomst. Samen komen we tot een helder en

begrijpelijk hypotheekadvies. Een advies op maat

dat bij jouw leven past.

Kom eens praten, wij staan voor je klaar. Bezoek ons

op fundament-advies.nl of bel (010) 460 89 00.


Waarom is een taxatie

van een woning nodig?

Een taxatie van een woning kan om verschillende

redenen nodig zijn. De meest voorkomende reden

is een taxatie voor de hypotheek. Als je een huis

koopt, heb je meestal een hypotheek nodig. Nu

geeft de bank je niet zomaar geld. De bank wil

naast jouw gegevens (hoeveel je verdient, of je

een vaste baan hebt) ook weten of het huis dat je

koopt wel een goede investering is.

Daarom verplicht de bank een taxatie van de

nanciering van je woning. In dat geval kun je

woning. In het taxatierapport wordt de markt-

het huis misschien niet betalen (je krijgt geen

waarde van de woning vermeld. Zo weet de

volledige inanciering). Daarom is het ver-

bank of het risico van jouw hypotheek accepstandig

de taxatie uit te laten voeren, voordat

tabel is.

de ontbindende voorwaarde van inanciering

verloopt.

Op welk moment vraag je een taxatie van

een woning aan?

Meestal vragen mensen de taxatie voor de

De taxatie hangt samen met de ontbindende

hypotheek pas aan, als ze weten dat de koop

voorwaarde van inanciering. Als de taxatie

door kan gaan. Dan zijn er bij de bouwkundige

uitwijst, dat de woning niet zoveel waard is

keuring geen problemen geconstateerd. Ook

als jij ervoor betaalt, krijg je geen volledige i-

lopen er geen andere ontbindende voorwaarden

meer. Zo voorkom je dat er al kosten voor

de taxatie gemaakt worden, voordat je zeker

weet of de koop wel doorgaat. Als de koop bijvoorbeeld

niet doorgaat omdat er bouwkundige

problemen ontdekt worden, heb je de

taxatiekosten uitgespaard.

Stelt de bank eisen aan een taxatie?

Tegenwoordig stellen banken eisen aan taxaties.

Om fraude te voorkomen, wordt meestal

een NWWI taxatie gevraagd.

Taxatie van een woning is geen bouwkundige

keuring

Een taxatie is iets heel anders dan een bouwkundige

keuring. De taxateur kijkt wel naar

de bouwkundige staat van het huis, maar alleen

als onderdeel van de waardebepaling. In

een taxatie worden dus niet de bouwkundige

problemen apart benoemd. Ook is het voor de

taxatie niet nodig uitgebreid bouwkundig onderzoek

te verrichten. Als jij (de koper) weten

wilt hoe de staat van onderhoud van het huis

is, zul je zelf een bouwkundige keuring moeten

laten uitvoeren.

tィオゥウョゥ・オキウ

Y


Bezichtigings-checklist

Adres:

Bouwjaar:

Vraagprijs:

Bijzonderheden:

Algemeen

Verwarming:

cv-ketel gaskachel gevelkachel

Omgevingsgeluiden

(trein/snelweg, uitgaansgelegenheden, school):

Monument

ja

nee

Kruipruimte aanwezig

ja

nee

Ligging achtertuin:

Uitzicht achtertuin:

Bijzonderheden:

Leeftijd cv-ketel:

Warm water:

boiler elektra cv-combiketel

gas

anders:

Beglazing:

dubbel

enkel

deels dubbel, t.w.:

Isolatie:

goed matig slecht

Kruipruimte droog?

ja

nee

Staat van het dak

goed matig slecht

Kamers

Noteer per kamer de volgende gegevens.

Afmeting:

Overig

Balkon:

ja

nee

Schuur/berging/garage:

nee

ja, t.w.:

Eigen parkeerruimte:

ja

nee

Opmerkingen:

Aantal elektragroepen:

Aantal aardlekschakelaars:

Hang- en sluitwerk:

goed matig slecht

Kozijnen:

aluminium kunststof hout

Onderhoud kozijnen:

goed matig slecht

Onderhoud schilderwerk:

goed matig slecht

Lichtinval:

voldoende

onvoldoende

Geschikt voor huidige meubels:

ja

nee

Algemene staat:

goed matig slecht

Hoeveelheid kastruimte:

goed matig slecht

Opmerkingen:

Omgeving

Straatbeeld:

veilig

onveilig

Voldoende winkels:

ja

nee

Voldoende groen:

ja

nee

Goede uitstraling:

ja

nee

Aanwezigheid stopcontacten:

voldoende

onvoldoende

Zijn er vochtplekken zichtbaar?

ja

nee

Tuin

Afmeting voortuin:

Scholen in de buurt:

ja

nee

Kinderdagverblijf in de buurt:

ja

nee

Zijn er scheuren zichtbaar?

ja

nee

Ligging voortuin:

Gezondheidscentra in de buurt:

ja

nee

Energielabel?

Uitzicht voortuin:

Openbaar vervoer:

ja

nee

voldoende

matig

Labelklasse woning

a++ a+ a b c d e f g

Afmeting achtertuin:

Opmerkingen:

QP

tィオゥウョゥ・オキウ


Open Huizen Dag

zaterdag 6 oktober aanstaande

Zaterdag 6 oktober staat het halfjaarlijks terugkerende evenement Open Huizen Dag

op het programma. De dag dat huizenzoekers in heel Nederland massaal op pad

gaan. Ben ook jij dit van plan, dan heeft WonenDoeJeZo voor jou alvast de belangrijkste

weetjes en tips opgezocht!

Hoe werkt het?

Op de Open Huizen Dag kun je tussen 11.00

en 15.00 uur veel huizen zonder afspraak

bezichtigen. Elk huis is weer anders en moet

je van binnen gezien hebben. In principe laat

de eigenaar zelf je de woning zien en geeft, afhankelijk

van de drukte, je een persoonlijke

rondleiding.

In principe mag je overal kijken, maar wel in

overleg. Je mag als bezoeker kijken op de plekken

die bij het huis horen, dus ook de kasten.

Vraag wel toestemming. Blijf beleefd en trek

niet zomaar lades of kasten open.

Stel vragen

Er is niks mis mee om vragen te stellen aan de

eigenaar. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals

‘Waarom gaat u verhuizen?’ ‘Zijn er ontwikkelingsplannen

voor deze wijk?’ ‘Is er laatst nog

wat vervangen in de woning?’.

Woningen uit elkaar houden

Schrijf voor jezelf de plus- en minpunten

op van de woningen die je bezoekt. Schrijf

duidelijk op welke woning het is zodat je niet

de woningen door elkaar gaat halen. Maak

ook foto’s, zo kan je alles nog eens thuis op je

gemak bekijken.

Neem je tijd

Een woning kopen doe je niet zomaar. Je

moet er goed over nadenken. Vraag voordat

je de woning verlaat, de gegevens van de makelaar.

Wil je jouw favoriete woning nog een

keer bezoeken? Maak dan een afspraak bij de

makelaar. En bedenk ook of het nu handig kan

zijn de hulp van een aankoopmakelaar in te

schakelen!

tィオゥウョゥ・オキウ QQ


De Tuinen van Appeltern, Appeltern

T/m eind november

Bezoek hét tuininspiratiepark van Nederland! Naast de interessante

informatie over tuinieren, tuinaanleg en tuintrends is het ook echt en

dagje uit! Met 22 hectare en 200 voorbeeldtuinen is er voor ieder wat

wils. Iedere dag worden weer nieuwe producten en planten toegepast,

dus je bent nooit uitgekeken. Bekijk op

appeltern.nl welke evenementen

en workshops plaatsvinden tijdens jouw bezoek.

woon

agenda

Nationale Duurzame Huizen Route, heel

Nederland

Zaterdag 3 en 10 november

Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis en comfortabeler

wonen? Of staat er een verbouwing op de planning en kijk je naar

energiebesparende mogelijkheden? Wat is er nu makkelijker dan je

vragen aan een huiseigenaar te stellen die al in een duurzame woning

leeft? In heel Nederland stelt een groot aantal huiseigenaren hun

duurzame huis open. Ga direct naar

duurzamehuizenroute.nl en

vindt woningen in jouw buurt!

Landelijke Open Huizen Dag

Zaterdag 6 oktober

De eerstvolgende Open Huizen Dag vindt plaats op zaterdag 6 oktober.

In deze tijd waarin woningen zeer snel verkocht worden, biedt het kunnen

bezoeken van meerdere woningen in deze 4 uur tijd de kans om je

snel en eiciënt te oriënteren en toe te slaan. Houdt dus deze zaterdag

van 11.00 tot 15.00 uur vrij je agenda! Hulp bij je bezichtiging nodig?

Ga naar

wonendoejezo.com

VT Wonen & Design beurs, Amsterdam

2 t/m 7 oktober

Deze beurs brengt ieder jaar, bij de start van hét woonseizoen, alle

wooninformatie onder één dak. De mooiste merken, beste experts,

nieuwste designs en meest verrassende ontwerpen tref je hier op het

grootste en leukste woonevenement van Nederland! Wil je zeker weten

dat je op de hoogte bent alle nieuwtjes: ga naar

vtwonenendesignbeurs.nl

tィオゥウョゥ・オキウ

QS


1

Home style

8

1. Tafellamp terracotta wit met kap

Gemaakt van terracotta met rustiek witte

inish. Inclusief snoer met schakelaar ±2

8. Gestreepte wollen deken

Zara - € 69,95

meter. HK Living via villajipp.nl - € 99,00

9. Sittning

2. Sierkussen stoel kleedje IJsland grijs/wit

HK-living heeft nu drie aaibare IJslandse

Theelichthouder, diverse kleuren,

marmer. Ikea - € 3,99

9

stoelkleedjes in haar collectie, leuk hé!?

HK Living via wonenmetlef.nl - € 69,95

10. Geurkaars

Een geurkaars in een keramieken houder.

3. Jätteviktig

Een gedurfde blikvanger, die de kamer

Diameter 8 cm, hoogte 10 cm. Ca. 35

branduren. H&M - € 12,99

2

karakter geeft - of je er nu meerdere in een

spannende combinatie bij elkaar zet of

maar eentje. Kandelaar set van 2, wit.

Ikea - € 14,95

4. Isgata plaid

10. Kaars

Een kaars in een keramieken houder

met een print. Geurloos. Hoogte 7,5 cm,

diameter 9 cm. 30 branduren. Verkrijgbaar

in meerdere kleuren. H&M - € 9,99

3

Plaid, gebreid, diverse kleuren.

Ikea - € 24,95

5. Kandelaar ‘Lova’

In meerdere maten en kleuren marmer

verkrijgbaar. Broste Copenhagen

11. Magic Mohair Lace Throw cream

De textielcollectie van Rivièra Maison is

weer uitgebreid met prachtige items, zo ook

deze elegante throw met kant en mohair

look. 180x130. Rivièra Maison - € 99,95

5

- vanaf € 33,00

6. Windlicht bamboe

Deze sfeervolle windlichten van Bamboe

hebben een natuurlijke uitstraling en geven

een mooi lichtefect. De windlichten zijn

er in verschillende maten en kleuren.

Combineer ze met elkaar voor een stylish

geheel. Riverdale - € 59,95

12. Mjukt

Geurloze stompkaars, set van 3. De kleur

van de kaars blijft de hele brandtijd even

mooi omdat de paraine/was door en door

gekleurd is. Ikea - € 9,99

13. Kaars met bloemenboeket

Zara - € 9,95

10

11

7. Kussenhoes je t’aime

Een kussenhoes van katoenen twill met

een tekst van paillettenborduursel.

De hoes heeft een blinde ritssluiting.

H&M - € 14,99

4

14. Schapenvacht zwart/wit

Prachtige mooie schapenvacht uit IJsland

van HK-living. Heerlijk zacht, ijn te

combineren en een echte sfeermaker op je

bank, stoel, vloer of wand. HK Living via

wonenmetlef.nl - € 149,95

15. Skold

Schapenvacht, beige. Ikea - € 39,95

15

12

13

QT

6tィオゥウョゥ・オキウ

14


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@QUYNUPPLM@エOュ@€@RUYNUPPLM

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

b。。イョィッ・カ・@TP

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

rゥ」ィ。イ、@hッャウエイ。。エ@XR

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

l・ー・ャ。。イウゥョァ・ャ@TV

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@VT@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@RPR@ュ S

k。ュ・イウZ@R

bッオキェ。。イZ@QYXQ

vイ。。ァーイゥェウ@€@QUYNUPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ iョィッオ、Z@STP@ュ S

wッッョッーーNZ@QQP@ュ R k。ュ・イウZ@V

wッッョャ。。ァZ@S bッオキェ。。イZ@QYSX

vイ。。ァーイゥェウ@€@QVUNPPPLM@ォNォN

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@XV@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@RWT@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYVV

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

e・ョ、イ。」ィエウエイ。。エ@RS@b

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

gイッ・ョ・キ・ァ@RU

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m・イ・ャャ。。ョ@RS

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVW@ュ R

wッッョャ。。ァZ@R

iョィッオ、Z@URP@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@MQYPV

vイ。。ァーイゥェウ@€@QWYNUPPLM@ォNォN

Open huis

hッ・ォキッョゥョァ iョィッオ、Z@STW@ュ S

wッッョッーーNZ@QPP@ュ R k。ュ・イウZ@S

p・イ」・・ャッーーNZ@WV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYRX

vイ。。ァーイゥェウ@€@RRUNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YT@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QQY@ュ R

iョィッオ、Z@SQP@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYSX

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

wゥャィ・ャュゥョ。ウエイ。。エ@SW

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SRT@ュ S

wッッョッーーNZ@QPU@ュ R k。ュ・イウZ@T

p・イ」・・ャッーーNZ@QRS@ュ R bッオキェ。。イZ@QYPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@RSYNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m・イキ・、・ィッヲ@RS

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

rゥ」ィ。イ、@hッャウエイ。。エ@WP

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SQY@ュ S

wッッョッーーNZ@YX@ュ R k。ュ・イウZ@U

p・イ」・・ャッーーNZ@QSV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYXX

vイ。。ァーイゥェウ@€@RTYNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@TUY@ュ S

wッッョッーーNZ@QSY@ュ R k。ュ・イウZ@V

p・イ」・・ャッーーNZ@QVP@ュ R bッオキェ。。イZ@QYSX

vイ。。ァーイゥェウ@€@RUYNUPPLM@ォNォN

tィオゥウョゥ・オキウ

QU


Open haard

afflante

bobedre

designrulz

nordic_design

origineledetail

alvhemmakleri.se

brownlewis739

homedsgnideas

minottiofficial

plastolux

anoukvdpeppel

charityfunk

kararosenlund

nordic1

stkat

anthgarbutt

deopkamernl

kimtimmerman

mechantstudio

vamhagen

BelBreezeRE

caseyhollimannn

margreetkroon

nordicmoods

zyprezz

QV

Open haard

afflante

bobedre

designrulz

nordic_design

origineledetail

alvhemmakleri.se

brownlewis739

homedsgnideas

minottiofficial

plastolux

anoukvdpeppel

charityfunk

kararosenlund

nordic1

stkat

anthgarbutt

deopkamernl

kimtimmerman

mechantstudio

vamhagen

BelBreezeRE

caseyhollimannn

margreetkroon

nordicmoods

zyprezz

tィオゥウョゥ・オキウ

Open haard

afflante

bobedre

designrulz

nordic_design

origineledetail

alvhemmakleri.se

brownlewis739

homedsgnideas

minottiofficial

plastolux

anoukvdpeppel

charityfunk

kararosenlund

nordic1

stkat

anthgarbutt

deopkamernl

kimtimmerman

mechantstudio

vamhagen

BelBreezeRE

caseyhollimannn

margreetkroon

nordicmoods

zyprezz

Open haard

afflante

bobedre

designrulz

nordic_design

origineledetail

alvhemmakleri.se

brownlewis739

homedsgnideas

minottiofficial

plastolux

anoukvdpeppel

charityfunk

kararosenlund

nordic1

stkat

anthgarbutt

deopkamernl

kimtimmerman

mechantstudio

vamhagen

BelBreezeRE

caseyhollimannn

margreetkroon

nordicmoods

zyprezz


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@RVYNPPPLM@エOュ@€@SWUNPPPLM

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

cィイケウ。ョエウエイ。。エ@S

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@YW@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QWP@ュ R

iョィッオ、Z@STP@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYSR

vイ。。ァーイゥェウ@€@RVYNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

gャゥ、ォイオゥ、@SQ

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

g・・イエ@gイッッエ・ャ。。ョ@QT

Open huis

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@TPQ@ュ S

wッッョッーーNZ@QPP@ュ R k。ュ・イウZ@U

p・イ」・・ャッーーNZ@QPV@ュ R bッオキェ。。イZ@QYXU

vイ。。ァーイゥェウ@€@RWYNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SXQ@ュ S

wッッョッーーNZ@QRW@ュ R k。ュ・イウZ@V

p・イ」・・ャッーーNZ@QWU@ュ R bッオキェ。。イZ@RPPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@RXUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

カ。ョ@s」ィイ。カ・ョ、ゥェォーャ・ゥョ@SP

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

oャュ・ョ、イ・・ヲ@QQY

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

pィゥャゥーウ@wゥャャ・ュウエイ。。エ@QP

Open huis

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@SUV@ュ S

wッッョッーーNZ@QPT@ュ R k。ュ・イウZ@S

p・イ」・・ャッーーNZ@QPY@ュ R bッオキェ。。イZ@QYRP

vイ。。ァーイゥェウ@€@RXUNPPPLM@ォNォN

e・ョァ・コゥョウキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXV@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRP@ュ R

iョィッオ、Z@VVR@ュ S

k。ュ・イウZ@W

bッオキェ。。イZ@QYXV

vイ。。ァーイゥェウ@€@RYYNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QRS@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QSU@ュ R

iョィッオ、Z@SWS@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@QYVX

vイ。。ァーイゥェウ@€@SPPNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

カ。ョ@s」ィイ。カ・ョ、ゥェォーャ・ゥョ@WW

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

wゥャィ・ャュゥョ。ウゥョァ・ャ@RR

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

jッィ。ョョ。@n。「・イォ。、・@SV

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@VPV@ュ S

wッッョッーーNZ@QWP@ュ R k。ュ・イウZ@V

p・イ」・・ャッーーNZ@QQQ@ュ R bッオキェ。。イZ@QYRW

vイ。。ァーイゥェウ@€@SQYNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTP@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QTW@ュ R

iョィッオ、Z@TVV@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYSY

vイ。。ァーイゥェウ@€@SRUNPPPLM@ォNォN

eゥョ、キッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVQ@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QSP@ュ R

iョィッオ、Z@UUP@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@QYYS

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWUNPPPLM@ォNォN

tィオゥウョゥ・オキウ

QW


Thuis

Een NVM-makelaar kan zorgen dat u wél verhuist

U wilt graag verhuizen. Naar uw eerste huis of een volgend huis. Misschien wilt u graag kopen

of denkt u juist aan huren. Wat uw verhuiswens ook is, in deze tijd is het niet makkelijk om de

juiste beslissing te nemen. Gelukkig kan een NVM-makelaar u helpen met concrete adviezen.

Wist u bijvoorbeeld dat u zonder risico een ander huis kunt kopen met de NVM No-risk clausule?

Of dat u uw huis sneller kunt verkopen als u doorgeeft waar u wilt gaan wonen, omdat er dan

makkelijker matches met andere kopers en verkopers kunnen worden gemaakt? Ook als u een

woning wilt huren of verhuren bent u bij een NVM-makelaar aan het juiste adres. Hij is niet alleen

een deskundig bemiddelaar maar kan ook potentiële huurders voor u screenen. Zo zijn er nog tal

van andere redenen, waardoor juist nú een bezoek aan een NVM-makelaar van grote waarde is.

En de kans dus groter wordt dat u binnenkort toch verhuist van uw huidige huis naar uw

nieuwe thuis. Kijk voor meer informatie op nvm.nl/wonen. Goed gevoel. NVM.


vャ。。イ、ゥョァ・ョ@カ。ョ@€@SWYNUPPLM@エOュ@€@YRUNPPPLM

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

aイョッャ、@hッッァカャゥ・エウエイ。。エ@TV

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

hッヲャ。。ョ@SP

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

mッコ。イエャ。。ョ@SS

hッ・ォキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QYW@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QPU@ュ R

iョィッオ、Z@VYS@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWYNUPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

iョィッオ、Z@UPQ@ュ S

wッッョッーーNZ@QTP@ュ R k。ュ・イウZ@U

p・イ」・・ャッーーNZ@TS@ュ R bッオキェ。。イZ@RPPW

vイ。。ァーイゥェウ@€@SWYNUPPLM@ォNォN

RMッョ、・イMQMォ。ーキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVR@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRP@ュ R

iョィッオ、Z@UQW@ュ S

k。ュ・イウZ@X

bッオキェ。。イZ@QYUU

vイ。。ァーイゥェウ@€@SYYNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

vッッイウエイ。。エ@TX

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

kャ・ゥョ・@bオゥエ・ョキ・ゥ、・@VT

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

m。。ウウャオゥウウ・、ゥェォ@QTX

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QTY@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@SRW@ュ R

iョィッオ、Z@UTS@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYSS

vイ。。ァーイゥェウ@€@SYYNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ iョィッオ、Z@TTS@ュ S

wッッョッーーNZ@QSU@ュ R k。ュ・イウZ@V

p・イ」・・ャッーーNZ@QRT@ュ R bッオキェ。。イZ@RPQW

vイ。。ァーイゥェウ@€@TRUNPPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXT@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@QYU@ュ R

iョィッオ、Z@VRY@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@RPPP

kッッーウッュ@€@TRUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

pャ。エ。ョ・ョ、イ・・ヲ@TW

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

aウエ・イウエイ。。エ@TV

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

aャ・エエ。@j。」ッ「ウォ。、・@WS

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

hッヲャ。。ョ@SS

hッ・ォキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QUV@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RYX@ュ R

iョィッオ、Z@UUP@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYWV

vイ。。ァーイゥェウ@€@TRUNPPPLM@ォNォN

tオウウ・ョキッョゥョァ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QVT@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RRR@ュ R

iョィッオ、Z@UQW@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@RPPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@TVYNPPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXX@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RTP@ュ R

iョィッオ、Z@UWY@ュ S

k。ュ・イウZ@U

bッオキェ。。イZ@QYYT

vイ。。ァーイゥェウ@€@UWUNPPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RRT@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@RVP@ュ R

iョィッオ、Z@XVV@ュ S

k。ュ・イウZ@V

bッオキェ。。イZ@QYPP

vイ。。ァーイゥェウ@€@WRUNPPPLM@ォNォN

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

aャ・エエ。@j。」ッ「ウォ。、・@RPR

vャ。。イ、ゥョァ・ョ

s」ィゥ・、。ュウ・キ・ァ@QSS

aーー。イエ・ュ・ョエ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@QXU@ュ R

wッッョャ。。ァZ@Q

iョィッオ、Z@VWP@ュ S

k。ュ・イウZ@T

bッオキェ。。イZ@QYYS

vイ。。ァーイゥェウ@€@WUPNPPPLM@ォNォN

h・イ・ョィオゥウ

wッッョッーー・イカャ。ォエ・Z@RXS@ュ R

p・イ」・・ャッーー・イカャ。ォエ・Z@WTW@ュ R

iョィッオ、Z@QQPQ@ュ S

k。ュ・イウZ@Y

bッオキェ。。イZ@QYQX

vイ。。ァーイゥェウ@€@YRUNPPPLM@ォNォN

tィオゥウョゥ・オキウ

QY


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!