03.10.2018 Views

Rivierenbuurt Buurtkrant 3 - 2018

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Buurtkrant</strong> De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

We luiden de noodklok!<br />

Buurtmoestuin al drie<br />

seizoenen op rij een succes!<br />

Buurtvergadering donderdag 18<br />

oktober MET wethouder Van der<br />

Schaaf en Aanpak Ring Zuid!<br />

Jaargang 22 nummer 3<br />

oktober <strong>2018</strong>


Rubriek<br />

Inhoudsopgave<br />

Colofon/Van de redactie 4<br />

Van de bestuursbank 5<br />

Buurtagenda 6<br />

Kennismaken met nieuwe<br />

eindredacteur 7<br />

We luiden de noodklok! 8<br />

We want YOU for penningmeester 9<br />

Ben jij een social media fanaat? 10<br />

/ Politiebericht 10<br />

Sloopwerkzaamheden in volle gang 11<br />

Gemeente voert nieuwe vergunning in<br />

voor kamerverhuur aan jongeren 14<br />

Verkeersveiligheid rondom de school 15<br />

Groninger Museum 17<br />

Activiteiten MFC de Stroming 18<br />

Dringende oproep 21<br />

WIJ activiteiten 22<br />

Buurtmoestuin al drie seizoenen<br />

op rij een succes! 23<br />

Tip van de fysiotherapeut 24<br />

De operatie is geslaagd en u<br />

mag morgen naar huis! 27<br />

Milieustraat <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Oostzijde op 7 juli was een succes! 28<br />

Impressie Dinkelconcert 29<br />

Ieder afscheid is een nieuw begin 31<br />

Wat gaat het bestuur doen 32<br />

Notulen Buurtvergadering<br />

28 maart <strong>2018</strong> 33<br />

Agenda buurtvergadering<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 35<br />

Melding schade/vuil in uw buurt 36<br />

Puzzeltijd 37<br />

Contactgegevens 38<br />

Schoonheidssalon Margje<br />

Rabenhauptstraat 28<br />

9725 CE Groningen<br />

margjeklunder@hotmail.com<br />

050-5253601/06-29513212<br />

De herfst staat weer voor de deur. Laat uw huid<br />

verwennen met een heerlijke ontspannende behandeling.<br />

• reiniging , lysing , ampul , massage ,<br />

masker dag/avond verzorging. Nu €47,50<br />

Of heeft uw huid een diepte reiniging nodig?<br />

• diepte reiniging , peeling , oneffenheden<br />

verwijderen , ampul , masker en dag/<br />

avond verzorging. Nu €40,00<br />

Nieuw wimperlifting 6-8 weken mooi<br />

gelifte wimpers voor €39,50 incl. verven<br />

wimpers<br />

Tot ziens in mijn salon!<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 3


Colofon<br />

Buurtvereniging de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

heeft als doel:<br />

● Belangen behartigen<br />

● Informatie verspreiden<br />

● Deelname aan discussie van<br />

buurtbewoners bevorderen<br />

● Opvattingen en wensen van de<br />

buurtbewoners verzamelen<br />

Op onze website zijn de volledige<br />

statuten terug te lezen<br />

Eindredactie<br />

Erna Veldman<br />

tel. 06 – 504 160 13<br />

Hans Vos<br />

tel. 06 – 104 04 241<br />

Gijs van der Kroef<br />

tel. 06 - 137 05 440<br />

Website:<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

Email & Kopij<br />

buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Postadres<br />

Merwedestraat 54-003<br />

9725 KE Groningen<br />

Oplage 2750 stuks<br />

Distributie huis-aan-huis<br />

in de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Opmaak & drukkerij:<br />

MEO<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Jaargang 22, nummer 3<br />

Uiterste kopijdatum voor<br />

de volgende uitgave:<br />

Donderdag 8 november <strong>2018</strong><br />

VAN DE REDACTIE<br />

Beste buurtbewoners,<br />

De zoektocht naar een<br />

nieuwe eindredacteur<br />

heeft resultaat gehad!<br />

Gijs van der Kroef<br />

wordt de nieuwe<br />

eindredacteur, op pagina 7 stelt hij zich<br />

aan u voor. Deze krant hebben we dan<br />

ook al samen in elkaar gezet.<br />

Het was een mooie, lange en vooral<br />

warme zomer. Begin september leek het<br />

wel een volksverhuizing in onze buurt,<br />

veel bewoners vertrokken en veel nieuwe<br />

bewoners kwamen daarvoor in de plaats;<br />

Nieuwkomers, Van harte welkom!<br />

Het leek er ook op, dat veel oude<br />

bewoners hun fiets niet meer nodig<br />

hadden en daarom deze hebben achter<br />

gelaten. In september is er, in het kader<br />

van de Milieustraat Rivierenhof, een<br />

grote labelactie geweest. Dit met als doel<br />

weesfietsen, dit zijn ongebruikte fietsen<br />

met bijv. lekke band(en), fietsketting en/<br />

of zadel eraf, te verwijderen. Op deze<br />

manier is (weer) ruimte voor de goede<br />

fietsen. Als de labels zijn blijven zitten,<br />

dan zijn deze fietsen uiterlijk half oktober<br />

afgevoerd. Ik kijk er naar uit!<br />

Bij deze neem ik afscheid van u als<br />

eindredacteur. Gijs gaat het vanaf nu van<br />

mij overnemen. Graag zie ik iedereen bij<br />

de aanstaande buurtvergadering of bij het<br />

winterfeestje in december.<br />

Tot ziens in de wijk!<br />

Erna Veldman<br />

Foto Cover:<br />

Dinkelpark in Concert Juni <strong>2018</strong><br />

4 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Van de bestuursbank<br />

“Dan moet je niet in een studentenbuurt<br />

gaan wonen”, terwijl de feestmuziek zich<br />

vanachter hem als een lawine over de<br />

straat heen stortte. Mijn straatgenoot,<br />

die hier al heel wat jaren woont, was te<br />

verbouwereerd om te kunnen reageren.<br />

Het is nu het einde van de zomer<br />

en nu valt het weer mee maar in de<br />

vroege zomer toen de universiteit en<br />

hogeschool nog niet vakantie hielden<br />

werd de nachtrust menigmaal verstoord<br />

door vakantie inluidende buurtgenoten.<br />

Daarom hebben we maar eens contact<br />

gezocht met de buurtagent om samen<br />

met hem te komen tot een plan van<br />

samenleving. Wat is overlast, wat is er<br />

aan te doen en welke handvaten biedt<br />

het nieuwe vergunningstelsel voor<br />

kamerverhuur om overlast te beperken.<br />

Later meer hierover.<br />

ouders van de vrije school vertellen over<br />

het verkeersplan dat de drukte rond de<br />

school binnen de perken moet houden<br />

en zullen we de ambities van het bestuur<br />

uiteenzetten. Kortom een overvolle<br />

agenda waar u in deze buurtkrant alvast<br />

het een en ander over kunt lezen.<br />

En we kijken ook alvast vooruit naar<br />

de Snert en Zoopie van dit jaar, die er<br />

ook al weer aan komt. Te vroeg zult u<br />

zeggen? Ach, de pepernoten zijn ook al<br />

weer gesignaleerd in de supermarkten.<br />

Henk de Vries<br />

Natuurlijk spelen er veel meer dingen<br />

op dit moment, zo is de sloop aan de<br />

zuidkant van het station in volle gang,<br />

heeft de vrije school een verkeersplan<br />

gemaakt en zitten we nog steeds met<br />

een aantal vacatures in het bestuur.<br />

Gelukkig hebben we wel al een nieuwe<br />

redacteur gevonden!<br />

Ook de klankbordgroep voor de<br />

Spoorzone zal binnenkort bijeenkomen<br />

om met de gemeente in gesprek te<br />

gaan over de ontwikkelingen in het<br />

stationsgebied.<br />

In oktober is er uiteraard weer een ALV<br />

waar deze keer een aantal aardige zaken<br />

aan bod komen. Zo zal de combinatie<br />

Herepoort een presentatie verzorgen<br />

over de ombouw van de ringweg, Komen<br />

Laatste nieuws<br />

Zowel wethouder Van der Schaaf<br />

als projectgroep Aanpak Ring<br />

Zuid hebben bevestigd op de<br />

buurtvergadering van 18 oktober<br />

aanwezig te zijn!<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 5


Buurtactiviteit<br />

AGENDA<br />

Activiteiten in en om de buurt<br />

Oktober<br />

Donderdag 18 oktober<br />

Buurtvergadering<br />

in MFC De Stroming<br />

Aanvang 19.30 uur<br />

LET OP: gewijzigd in<br />

datum en aanvangstijd!<br />

November<br />

Vrijdag 9 november<br />

Talentenmarkt<br />

in MFC De Stroming<br />

van 16.00 tot 18.00 uur<br />

December<br />

Zaterdag 15 december<br />

Winterfeestje<br />

“Snert & Zoopie”<br />

van 16.00 tot 18.00 uur<br />

Zaterdag 27 oktober<br />

LAN party RIVERHOOD<br />

in MFC De Stroming<br />

Van 12.00 -00.00 uur<br />

MFC De Stroming<br />

Eigen agenda<br />

Zie pagina 18<br />

Groninger Museum<br />

Diverse mooie exposities<br />

Zie pagina 17<br />

Zie ook<br />

www.groningermuseum.nl<br />

Vergaderingen bestuur.<br />

In principe vergadert het<br />

bestuur elke eerste woensdag<br />

van de maand.<br />

Voor input in de vergadering<br />

kunt u mailen naar:<br />

info@derivierenbuurt.nl<br />

Maart 2019<br />

Datum nog niet bekend<br />

Buurtvergadering<br />

in MFC De Stroming<br />

6 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Kennismaken met nieuwe<br />

eindredacteur<br />

In de vorige buurtkranten hebt u<br />

kunnen lezen dat Erna Veldman na dit<br />

kalenderjaar stopt als eindredacteur<br />

van deze krant. Ik ben vereerd dat zij en<br />

het bestuur vertrouwen in mij hebben<br />

als haar opvolger. Mijn naam is Gijs<br />

van der Kroef. Tussen 1998 en 2006<br />

heb ik aan de Parkweg gewoond en na<br />

bijna tien jaar in het centrum te hebben<br />

gewoond ben ik eind 2014 teruggekeerd<br />

in onze <strong>Rivierenbuurt</strong>. Ditmaal aan de<br />

Fongersplaats. Ik woon hier met heel<br />

veel plezier niet in de laatste plaats<br />

omdat mijn geliefde zwembad De<br />

Papiermolen nu op een steenworp<br />

afstand is van mijn huis. Precies tussen<br />

het zwembad en mijn huis ligt de<br />

buurtmoestuin de Rivierentuin waar ik<br />

coördinator ben. Naast het tuinieren en<br />

zwemmen zijn andere passies van mij<br />

wandelen, literatuur en theaterbezoek.<br />

Het zou zomaar kunnen dat u in een<br />

volgend nummer iets leest over één van<br />

deze passies.<br />

Ik heb er veel zin om uw eindredacteur<br />

te zijn. Rest me nog Erna te danken voor<br />

haar jarenlange inzet voor onze buurt en<br />

haar oeverloze geduld in het inwerken<br />

van mij!<br />

Hartelijke groet!<br />

Gijs van der Kroef<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 7


Buurtvereniging<br />

We luiden de noodklok!<br />

Daarom onze dringende oproep voor<br />

nieuwe bestuursleden. Als zich op korte<br />

termijn geen nieuwe bestuursleden melden<br />

is er over een half jaar geen bestuur meer<br />

om de buurtvereniging draaiend te houden.<br />

Dan houdt de vereniging op met bestaan<br />

en verdwijnt ook de buurtkrant.<br />

U leest het goed. Het bestuur luidt de<br />

noodklok.<br />

Het afgelopen jaar hebben om<br />

verschillende redenen bestuursleden<br />

afscheid genomen en ook het komende<br />

halfjaar vertrekken enkele bestuursleden.<br />

Het gevolg is dat er een bestuur overblijft<br />

met een minimale bezetting. Nu moet het<br />

bestuur volgens de statuten uit minimaal<br />

drie personen bestaan dus formeel gezien<br />

zijn er geen bezwaren.<br />

De laatste tijd horen we van<br />

buurtbewoners hoe belangrijk het is om<br />

een buurtkrant te verspreiden en hoe groot<br />

de noodzaak is om een spreekbuis vanuit<br />

de buurt te hebben als sparringpartner<br />

voor de gemeente. We vinden het fijn<br />

dat dit gevoel leeft onder buurtgenoten,<br />

maar hiervoor is wel inzet en actie van<br />

buurtbewoners nodig.<br />

Beste <strong>Rivierenbuurt</strong>genoten, het is vijf voor<br />

twaalf.<br />

Om twaalf uur valt het doek.<br />

Maar. De praktijk laat zien dat het zo niet<br />

werkt.<br />

Met alle ontwikkelingen rond onze<br />

wijk is het van groot belang dat we als<br />

buurtbewoners onze stem laten horen.<br />

Hoe graag we dat als buurtvereniging ook<br />

willen faciliteren: voor drie bestuursleden<br />

levert dat simpelweg te veel taken op. Naar<br />

onze mening moet het bestuur van onze<br />

buurt vijf of zes leden tellen. Dat levert<br />

een flexibel en daadkrachtig bestuur op,<br />

waarin taken op een gelijkwaardige manier<br />

kunnen worden verdeeld.<br />

8 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

We want YOU for penningmeester<br />

We blijven onszelf herhalen. Nogmaals<br />

een oproep voor een nieuwe<br />

penningmeester voor ons buurtbestuur.<br />

Aan de andere kant: herhaling is de<br />

kracht van reclame, dus hebben we de<br />

hoop dat de oproep deze keer wel een<br />

nieuwe penningmeester oplevert.<br />

Want zonder geintjes: de nood is<br />

tamelijk hoog. Na het afscheid van<br />

penningmeester Marc op de ALV van<br />

afgelopen voorjaar hebben we de taken<br />

in het bestuur tijdelijk herverdeeld – wat<br />

voor korte tijd een oplossing was. Op<br />

de komende ALV neemt opnieuw een<br />

bestuurslid afscheid en daarmee zijn we<br />

aan het eind van de tussenoplossingen<br />

voor het penningmeesterschap.<br />

Wat doe je als penningmeester in het<br />

buurtbestuur?<br />

Je beheert de bankrekening;<br />

Je houdt de uitgaven en inkomsten in de<br />

gaten;<br />

● Je onderhoudt het relevante<br />

mailverkeer;<br />

● Je stelt de facturen op voor de<br />

adverteerders in de buurtkrant en<br />

houdt de opvolging in de gaten;<br />

● En je stelt de subsidieverantwoording<br />

op voor de gemeente.<br />

... en hoeveel tijd gaat dit je kosten?<br />

Eens per maand vergadert het bestuur.<br />

Dat kost je 1 avond. Daarnaast<br />

controleer je regelmatig de bankrekening<br />

en de mailbox en onderneem je actie als<br />

dat nodig is. In het voor- en najaar kost<br />

het opstellen van de jaarafrekening en de<br />

begroting enkele avonden extra.<br />

Wat heb je hiervoor nodig?<br />

Affiniteit met financiën.<br />

Dit klinkt als een cliché en zoals we in<br />

een eerdere oproep al meldden hoef je<br />

beslist geen financieel wonder te zijn<br />

voor het penningmeesterschap maar<br />

het helpt reuze als je het een beetje leuk<br />

vindt om te boekhouden.<br />

Dus!<br />

Kom in actie en kom in het bestuur!<br />

Meld je aan via info@derivierenbuurt.nl of<br />

neem contact op met een van de bestuursleden.<br />

Doe het! NU!<br />

● Je stelt in het najaar de begroting op<br />

en regelt de subsidieaanvraag bij de<br />

gemeente;<br />

● Je verzorgt aan het begin van het<br />

kalenderjaar de jaarafsluiting en<br />

begeleidt de kascontrole;<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 9


Buurtvereniging<br />

Ben jij een social media fanaat?<br />

Sta jij ’s ochtends op met getwitter en<br />

getweet en vind je niets leuker dan via FB<br />

volgen wat er om je heen gebeurt en het<br />

plaatsen van posts?<br />

Meld je dan aan als Social Media specialist<br />

voor onze buurtvereniging! De buurtvereniging<br />

heeft een twitter- en FB account die<br />

beide schreeuwen om aandacht. Laat je<br />

energie stromen en blaas de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

nieuw leven in!<br />

Denk je: dit is iets voor mij??<br />

Stuur dan een ouderwetse e-mail naar<br />

info@derivierenbuurt.nl of (nog ouderwetser)<br />

bel met een van de bestuursleden om je<br />

aan te melden.<br />

#nieuws:iloveit<br />

#tweetyourheartout #rivierenbuurtrules<br />

#facebookismymiddlename<br />

Politiebericht<br />

Beste wijkbewoners,<br />

Sinds enige tijd zijn wij de wijkagenten van<br />

de Binnenstad – Zuid te Groningen.<br />

Ons streven is een bijdrage leveren aan een<br />

veilige en leefbare omgeving voor een ieder.<br />

Om een nog beter veiligheidsbeeld te<br />

kunnen krijgen willen wij graag met u<br />

als wijkbewoner dan wel ondernemer in<br />

gesprek. Middels een geheel vrijblijvende<br />

inloopavond hopen wij met u in contact te<br />

komen.<br />

De inloopavond in de <strong>Rivierenbuurt</strong> is<br />

dinsdag 23 oktober van 19.30 uur tot<br />

21.00 uur.<br />

We zien u graag in MFC De Stroming,<br />

Merwedestraat 54 in Groningen.<br />

Met vriendelijke groeten,<br />

Uw wijkagenten,<br />

Miranda Dijksman en Pieter-Paul Locadia<br />

10 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Schoon en veilige buurt<br />

Zuidzijde Hoofdstation: Voorbereiding op<br />

toekomstige ontwikkelingen gestart<br />

Sloopwerkzaamheden in volle<br />

gang<br />

De sloop van de panden in het gebied<br />

tussen de <strong>Rivierenbuurt</strong> en het<br />

Hoofdstation is in volle gang. Vanaf<br />

dit voorjaar is aannemer Dusseldorp<br />

druk bezig een aantal panden in het<br />

gebied te slopen, waarbij het voormalig<br />

PostNL-pand aan de Achterweg 1 (de<br />

zogenaamde Big building) het meest in<br />

het oog springt.<br />

asbest worden gesaneerd. Pas als dat<br />

helemaal klaar is, worden de gebouwen<br />

stukje bij beetje afgebroken. Waar<br />

mogelijk wordt gekeken of materiaal elders<br />

hergebruikt kan worden, zoals dakpannen en<br />

dakhout.<br />

Afbeelding: Het PostNL-pand met<br />

bouwschutting<br />

Behalve het PostNL-pand wordt nog een<br />

aantal panden in het gebied gesloopt. Dit<br />

betreft onder andere onder andere CareX<br />

(de Silo), het Postharmoniegebouw en<br />

de voormalige glasfabriek. Deze laatste<br />

is inmiddels door de bewoners verlaten<br />

zodat de aannemer ook hier met de<br />

werkzaamheden kan starten. De eerste<br />

voorbereidingen hiervoor hebben inmiddels<br />

plaatsgevonden.<br />

De sloop van de gebouwen vindt in het<br />

begin vooral inpandig plaats. De binnenkant<br />

wordt eerst helemaal gestript. Ook moet<br />

Afbeeldingen: Binnenkant PostNL-pand<br />

september <strong>2018</strong><br />

Enige overlast voor de omgeving is helaas<br />

niet te voorkomen. De aannemer treft<br />

verschillende maatregelen om de overlast<br />

te beperken. Zo wordt in het PostNL-pand<br />

de liftschacht in het gebouw gebruikt<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 11


Schoon Rubriek en veilige buurt<br />

als tijdelijke stortkoker. Ook worden<br />

nevelkanonnen ingezet om stof zoveel<br />

mogelijk tegen te houden.<br />

Veranderingen in het gebied<br />

Het gebied verandert de komende jaren<br />

ingrijpend. Zo verhuist het busstation naar<br />

de zuidzijde van het station, wordt er een<br />

tweede entree naar het station aangelegd en<br />

ontstaat er ruimte voor een nieuw stukje stad<br />

waar in de toekomst gewoond en gewerkt<br />

kan worden. Op de plek van het PostNLpand<br />

komt een nieuwe busonderdoorgang.<br />

Bovenop de busonderdoorgang wordt een<br />

groen parkje aangelegd. De bussen kunnen<br />

via deze route straks het nieuwe busstation<br />

aan de achterzijde van het station bereiken.<br />

De gemeente Groningen heeft samen met<br />

bewoners plannen gemaakt voor het groene<br />

parkje bovenop de onderdoorgang. De sloop<br />

van het pand duurt nog tot begin 2019.<br />

Nieuwe website<br />

Sinds 2014 heeft de website van Groningen<br />

Spoorzone vooral verslag gedaan van de<br />

planstudie. In die periode kregen de plannen<br />

voor het stationsgebied steeds meer vorm.<br />

Nu komt de uitvoering steeds dichterbij.<br />

De vernieuwde website van Groningen<br />

Spoorzone sluit hier beter bij aan. Nieuw op<br />

de website zijn de deelgebieden. Het project<br />

Groningen Spoorzone is opgedeeld in vijf<br />

deelgebieden, namelijk station Groningen,<br />

station Groningen Europapark, opstelterrein<br />

De Vork in Haren, de zuidzijde van het<br />

station (<strong>Rivierenbuurt</strong>) en de noordzijde van<br />

het station (richting binnenstad). Hierdoor<br />

is sneller relevante en specifieke informatie<br />

te vinden over de deelprojecten. Verder<br />

bevat de site het meest actuele nieuws en<br />

beschikt de website over een bibliotheek<br />

met relevante documenten. Zeker de moeite<br />

waard om eens een kijkje te nemen!<br />

De website www.groningenspoorzone.nl<br />

12 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


De <strong>Rivierenbuurt</strong> 13


Rubriek<br />

Informatief<br />

Gemeente voert nieuwe<br />

vergunning in voor<br />

kamerverhuur aan jongeren<br />

Het afgelopen jaar is in de media veel<br />

te doen geweest over wangedrag van<br />

kamerverhuurders (slecht onderhoud,<br />

intimidatie etc.) De gemeente ziet de<br />

problemen en voert per 1 januari 2019 een<br />

nieuwe verhuurvergunning in. Het komt<br />

hierop neer:<br />

● je mag alleen kamers verhuren (of<br />

appartementen aan studenten) met een<br />

speciale verhuurvergunning<br />

● woningeigenaren van een pand met<br />

een onttrekkingsvergunning krijgen de<br />

vergunning eenmalig automatisch en<br />

gratis<br />

● de gemeente schrijf slechte verhuurders<br />

aan en kan dreigen met een dwangsom<br />

of het intrekken van de vergunning<br />

● slecht verhuurderschap wil zeggen dat<br />

doordat de verhuurder iets doet of juist<br />

nalaat, er ontoelaatbare overlast voor de<br />

huurders of omwonenden blijft bestaan.<br />

● het maakt voor het intrekken niet uit of de<br />

eigenaar of de beheerder in gebreke blijft.<br />

Als door het intrekken van een vergunning<br />

huurders op straat komen te staan, zal<br />

de gemeente deze mensen - die zelf ook<br />

slachtoffer zijn - zoveel mogelijk helpen<br />

bij het vinden van nieuwe woonruimte.<br />

Groningen is de eerste gemeente die<br />

zo’n vergunningsysteem invoert; andere<br />

gemeenten met dezelfde problematiek<br />

volgen de ontwikkelingen in Groningen op<br />

de voet.<br />

De gemeente heeft zijn huiswerk goed<br />

gedaan maar nu moet in de praktijk nog<br />

blijken of het nieuwe systeem juridisch<br />

waterdicht is!<br />

Dierenziekenhuis<br />

Groningen<br />

Vechtstraat 74<br />

9725 CW Groningen<br />

050 – 526 32 55<br />

info@huisdierenkliniek.nl<br />

www.huisdierenkliniek.nl<br />

14 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Schoon en veilige buurt<br />

Verkeersveiligheid rondom de<br />

school<br />

In de Widar is de laatste tijd een<br />

verkeersgroep actief. Deze bestaat<br />

uit 3 betrokken ouders. Zij hebben de<br />

afgelopen tijd veelvuldig overleg gehad<br />

met o.a. de gemeente, Veilig Verkeer<br />

Nederland, Groningen Bereikbaar en<br />

de politie voor een zo veilig mogelijke<br />

schoolomgeving.<br />

De Widar (basis school) en het Parcival<br />

college (middelbare school) zijn de<br />

afgelopen 4 jaar sterk gegroeid. Dit is de<br />

enige plek in de hele provincie waar een<br />

vrije school is en veel kinderen komen dan<br />

ook van buiten de stad. De Widar alleen<br />

al is in 4 jaar tijd gegroeid van 120 naar<br />

380 leerlingen met momenteel 5 volle<br />

kleuterklassen.<br />

Huisvesting<br />

De directie van de beide scholen zijn met<br />

de gemeente in gesprek over huisvesting/<br />

nieuwbouw. Op dit moment werkt de<br />

gemeente aan een meerjarenplan mbt<br />

huisvesting van alle scholen in de stad<br />

Groningen. Widar en Parcival staan boven<br />

aan het lijstje. Maar wanneer dit zover<br />

is, is nog een groot vraagteken. Tot die<br />

tijd moeten de scholen het doen met de<br />

huisvesting die zij momenteel hebben.<br />

Aanpassingen mbt verkeer<br />

Toen vlak voor de zomer duidelijk werd<br />

dat de PLUS een ander parkeerbeleid ging<br />

invoeren werd de nood om aanpassingen<br />

te maken voor het halen en brengen van<br />

de kinderen groot. De verkeersgroep<br />

heeft toen contact gezocht met het WIJ<br />

team voor overleg en samenwerking.<br />

Samen met de buurtwerker WIJ heeft<br />

de verkeersgroep een bijeenkomst<br />

georganiseerd waar de aanpassingen zijn<br />

gepresenteerd en besproken<br />

(28 augustus j.l.)<br />

Hierbij werden de volgende mensen /<br />

vertegenwoordigers uitgenodigd: De<br />

wijkagent, 2 buurtbewoners, manager<br />

WIJ-team, buurtwerker WIJ, Gebiedsteam,<br />

Conciërges Parcival en Widar, directeur<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 15


Schoon en veilige buurt<br />

Widar), eigenaar PLUS, buurtvereniging.<br />

Behalve dat het een goede kennismaking was<br />

met elkaar, zijn onderstaande aanpassingen<br />

besproken. Begin november komt er een<br />

vervolg bijeenkomst waar het resultaat van de<br />

aanpassingen zullen worden geëvalueerd.<br />

Als er vragen zijn kunt u contact opnemen<br />

met de buurtwerker WIJ in het Talma huis,<br />

de conciërge van Widar (aanwezig tijdens<br />

schooltijden) of met de verkeersgroep<br />

(Verkeerwidar@gmail.com)<br />

Hartelijke groet<br />

Jantien<br />

Aanpassingen<br />

School gaat eerder open<br />

Om de drukte te spreiden zal de school al<br />

om 8.00 opengaan en kunnen de kinderen<br />

al gebracht worden. Vanaf 8.00 is er een<br />

pleinwacht aanwezig.<br />

IJsselstraat te verminderen zal nu ook<br />

de voordeur open gaan. En zullen de<br />

bakfietsen aan de voorkant van school hun<br />

fiets parkeren.<br />

Fietsenhok<br />

Om ouders zoveel mogelijk te stimuleren<br />

om hun kinderen met de fiets naar school<br />

te laten gaan willen wij het fietsenhok<br />

uitbreiden. Deze is niet berekend op de<br />

groei van de laatste jaren. Wij zijn nog in<br />

gesprek met de gemeente om een stuk<br />

groenstrook grenzend aan het fietsenhok<br />

hiervoor vrij te mogen maken.<br />

Looproute vanaf Centraal Station<br />

Om de stroom leerlingen, komende<br />

van het station, te laten oversteken bij<br />

de Parkweg zijn er door de gemeente<br />

voetstappen op de weg gemaakt. Hiermee<br />

worden de mensen uitgenodigd om over<br />

de brede stoep te gaan lopen.<br />

Kiss & Ride<br />

Er is een Kiss & Ride strook gekomen aan<br />

de voorkant van school. Deze is gemarkeerd<br />

door een groene trottoir band en een<br />

verkeersbord. Deze groene kleur betekend<br />

dat het geen formele Kiss & Ride strook is.<br />

Het blijven reguliere parkeerplaatsen waar<br />

buurtbewoners kunnen parkeren.<br />

Wel willen wij als school vragen om tijdens de<br />

breng & haal tijden zo min mogelijk gebruik te<br />

maken van deze Kiss & Ride strook.<br />

Breng- en haaltijden<br />

Ochtend : tussen 8.00 en 8.30<br />

Middag: tussen 14.00 en 14.30 (woensdag<br />

tussen 12.15 en 12.45)<br />

Nieuwe schoolingangen<br />

Om de drukte bij het fietsenhok in de<br />

16 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buiten de Buurt<br />

Groninger Museum: een greep uit<br />

de tentoonstellingen van het najaar<br />

Avant-Garde in Groningen. De Ploeg<br />

1918-1928<br />

TE ZIEN TOT EN MET 4 NOVEMBER <strong>2018</strong><br />

In <strong>2018</strong> is het honderd jaar geleden<br />

dat een groep jonge Groningse<br />

kunstenaars vond dat de Groningse<br />

kunst ‘omgeploegd’ moest worden.<br />

Ze verenigden zich en noemden<br />

zichzelf De Ploeg. In een grote<br />

overzichtstentoonstelling is, naast de<br />

ruim 250 kleurrijke werken, ook bijzonder<br />

filmmateriaal te zien en kun je luisteren<br />

naar De Ploegmuziek.<br />

Daarnaast zijn er speciaal voor deze<br />

tentoonstelling schilderijen van Vincent van<br />

Gogh en Ernst Ludwig Kirchner te zien.<br />

Beide kunstenaars waren een grote bron<br />

van inspiratie voor de De Ploeg leden.<br />

Van Courbet tot Israels, Museum Gouda<br />

te gast<br />

De collectie Arntzenius<br />

TE ZIEN TOT EN MET 6 JANUARI 2019<br />

De verzameling uit Gouda bevat werken<br />

die bijeengebracht zijn door schilder<br />

Paul Arntzenius (1883-1965). Het zijn<br />

hoogtepunten van Franse en Nederlandse<br />

kunstschilders zoals Gustave Courbet,<br />

Odilon Redon, Charles-François Daubigny,<br />

Willem Bastiaan Tholen en Isaac Israëls.<br />

Zij schilderden landschappen met grote<br />

wolkenpartijen, kleurrijke bloemstillevens,<br />

straatgezichten en portretten die het<br />

alledaagse leven omvatten.<br />

Charles Francois Daubigny,<br />

Zonsondergang,1876-1877<br />

Abel Tasman terug in Groningen<br />

TE ZIEN TOT EN MET 6 JANUARI 2019<br />

375 jaar geleden ontdekte Abel Tasman,<br />

afkomstig uit Lutjegast, het eiland dat naar<br />

hem vernoemd is: Tasmanië. Het enige<br />

bekende portret van Abel Tasman is t/m 6<br />

januari te zien in het Groninger Museum.<br />

Het schilderij is gemaakt door Jacob<br />

Gerritz Cuyp en stamt uit 1637. Toen was<br />

Tasman al kapitein bij de VOC, maar nog<br />

geen bekende ontdekkingsreiziger. Tot 6<br />

januari 2019 is het<br />

schilderij even ‘thuis’ in Groningen.<br />

Jan Altink, Het witte paard, 1925<br />

Jacob Gerritsz Cuyp, Portret van Abel<br />

Tasman, zijn vrouw en dochter, c.1637<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 17


Rubriek<br />

Buurtactiviteit<br />

Activiteiten<br />

MFC de Stroming<br />

Maandag:<br />

Buurtconciërges 09.00 – 12.00 uur Gratis<br />

Sing In 10.00 – 12.00 uur € 2,50<br />

Lunch 12.00 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

DIG050 individueel computer les 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Spelletjes 13.30 – 16.00 uur Gratis<br />

Klaverjassen Inloop vanaf 19.30 Gratis<br />

Hatha Yoga (Hedy kunst) 19.00 – 20.00 uur € 83,- per 3 maanden<br />

20.00 – 21.00 uur<br />

Dinsdag:<br />

Stekjesbank 10.00 – 16.00 uur Gratis/ruilen<br />

Handletteren / kaartjes maken 10.00 – 12.00 uur Gratis<br />

Creatievelingen<br />

10.00 – 12.00 uur<br />

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Biljarten KOT<br />

13.00 – 17.00 uur<br />

Inloop 19.30 – 09.00 uur Gratis<br />

Woensdag:<br />

Handwerken 09.30 – 12.00 uur Gratis<br />

13.00 – 16.00 uur<br />

Schilderen op hout 10.00 – 13.00 uur € 2,50 per schilderij<br />

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Bingo (2e woensdag van de maand) 14.00 – 16.00 uur € 2,50<br />

Bakkie en een prakkie Inloop vanaf 17.45 € 3,-<br />

(Alleen in de oneven weken)<br />

Hatha Yoga (Hedy kunst) 19.00 – 20.00 uur € 83,- per 3 maand<br />

20.00 – 21.00 uur<br />

Donderdag:<br />

Buurtconciërges 09.00 – 12.00 uur Gratis<br />

Tekenen en schilderen 09.30 – 12.00 uur Gratis<br />

Toneel 10.00 – 12.00 uur Gratis/ ruilen<br />

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Biljarten KOT 13.00 – 17.00 uur € 60,- per half jaar<br />

Knutselclub 14.00 – 16.00 uur € 3,-<br />

Qi Gong 15.30 – 17.00 uur € 3,-<br />

Activiteiten<br />

Iedere maand hebben we weer wisselende nieuwe activiteiten.<br />

Contact:<br />

Mail: info@mfcdestrming.nl Website: www.stroming050.nl<br />

Adres: Merwedestraat 54 Groningen<br />

18 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Let op<br />

maandaanbiedingen<br />

op de website!


Rubriek<br />

Buurtvereniging<br />

Dringende oproep: leden duurzaamheidscommissie<br />

gezocht!<br />

In 2035 moet de Stad energieneutraal<br />

zijn. Dit houdt in dat alle energie die in<br />

Groningen gebruikt wordt duurzaam moet<br />

worden opgewekt, en de aardgastoevoer<br />

aan woningen wordt gestopt. Per<br />

wijk wordt bekeken hoe de route naar<br />

aardgasvrij kan worden ingezet.<br />

Bewoners gaan hierin meedenken,<br />

-beslissen en -profiteren. Maar… daarvoor<br />

moeten er wel bewoners zijn die zich<br />

hierom bekommeren! De wijkvereniging<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> is daarom samen met<br />

Groningse energiecoöperatie Grunneger<br />

Power actief op zoek naar buurtbewoners<br />

die zich willen inzetten voor een duurzame<br />

wijk.<br />

bereikbaar te zijn. We zoeken mensen<br />

die de wijk vertegenwoordigen met<br />

allerlei talent, dus ook studenten! Pak<br />

je kans om, als bewoner van de wijk,<br />

een actieve rol te spelen in de wijze van<br />

vergroening van de <strong>Rivierenbuurt</strong>. Onder<br />

begeleiding van Grunneger Power kunnen<br />

we een leuk, belangrijk en leerzaam<br />

verduurzamingstraject inzetten. Neem<br />

contact met Grunneger Power op voor<br />

meer informatie, of stuur een berichtje naar<br />

de wijkvereniging <strong>Rivierenbuurt</strong>.<br />

Meer informatie is ook te vinden op:<br />

https://grunnegerpower.nl/projecten/<br />

rivierenbuurt/<br />

Want, hoe gaan wij als bewoners dit<br />

doen? En wat betekent zo’n aardgasvrije<br />

wijk voor ons? Inspraak van bewoners<br />

is ontzettend belangrijk; hoe wil jij dat<br />

jouw wijk energieneutraal wordt op een<br />

manier waar jij als bewoner ook blij van<br />

wordt? Vanzelfsprekend kunnen wij zelf<br />

kleinschalige initiatieven starten die de<br />

verduurzaming van <strong>Rivierenbuurt</strong> in gang<br />

gaan zetten.<br />

Voorbeelden van vergevorderde<br />

burgerinitiatieven in Groningen op<br />

het gebied van verduurzaming zijn<br />

Paddepoel Energiek (paddepoel),<br />

Groenste Buurt (noorderplantsoenbuurt)<br />

en de duurzaamheidscommissie Reitdiep<br />

(reitdiep).<br />

De oproep geldt voor iedereen. Je hoeft<br />

niet super-technisch te zijn, veel van<br />

energie te weten, met pensioen, of altijd<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 21


WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

WIJ activiteiten<br />

Talentenmarkt<br />

9 november <strong>2018</strong> 16:00 - 18:00 uur<br />

Locatie: MFC de Stroming, Merwedestraat 54<br />

Een markt waar de talenten van bewoners<br />

centraal staan. Voor iedereen die iets<br />

meer met zijn talent wil doen en voor<br />

organisaties die willen laten zien wat<br />

bewoners bij hen kunnen doen. Er zal<br />

een babbelbox door de wijken gaan<br />

voorafgaand aan het evenement waarin we<br />

zoveel mogelijk talenten uit de wijk willen<br />

laten zien. Kom langs en zie hoeveel talent<br />

er is bij u in de buurt!<br />

LAN party RIVERHOOD<br />

27 oktober <strong>2018</strong> 12:00 tot 00:00<br />

Steeds meer jongeren (en ouderen) gamen<br />

en dat is niet per definitie slecht. Tijdens<br />

de LAN party gaan we met zoveel mogelijk<br />

mensen in dezelfde ruimte gamen. Leer<br />

nieuwe mensen kennen en speel samen<br />

de leukste spellen van vroeger en nu. Kom<br />

langs!<br />

22 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtactiviteit<br />

Buurtmoestuin al drie seizoenen<br />

op rij een succes!<br />

Sinds het voorjaar van 2016 groeit<br />

en bloeit er iets heel moois in onze<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>. Tussen het Talmahuis en<br />

de Merwedeflat aan de Merwedestraat<br />

ligt onze prachtige buurtmoestuin. Dit<br />

stukje grond heeft de gemeente Groningen<br />

in bruikleen gegeven aan zo’n twintig<br />

enthousiaste buurtbewoners. Wij beheren<br />

elk een stukje grond en kweken groenten<br />

of we hebben bloemen geplant. Meedoen<br />

is gratis en heeft behalve het onderhoud<br />

van je stukje grond geen verplichtingen.<br />

Onze tuin wil graag de buurt met elkaar<br />

verbinden. Als tuinders onderling ruilen<br />

we onze oogst en we geven elkaar tips<br />

om de tuin nog mooier te maken. Ook<br />

onderhouden we samen de algemene<br />

gedeelten van de tuin en hebben we een<br />

gezamenlijke start en afsluiting van het<br />

seizoen. Verder is het hartstikke leuk om<br />

een praatje met de buurtbewoners te<br />

maken. We krijgen vaak van bijvoorbeeld<br />

bewoners van de Merwedeflat te horen<br />

dat ze zo’n mooi uitzicht hebben dankzij<br />

onze tuin. Er zijn zelfs buurtbewoners die<br />

bewust een blokje omlopen om onze tuin<br />

te zien!<br />

Op het moment van schrijven zijn er geen<br />

stukjes grond meer over. Maar als u interesse<br />

hebt in deelname, kunnen we u op de<br />

wachtlijst plaatsen. Interesse of meer weten?<br />

Mail gerust naar rivierentuin@gmail.com<br />

Gijs van der Kroef<br />

foto: Trudy Vos<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 23


Informatief<br />

Tip van de fysiotherapeut:<br />

Pijn onder de hiel. Een Hielspoor??<br />

Hielspoor is een verkalking van de<br />

peesplaat aan het hielbeen die soms een<br />

ontsteking onder de hiel veroorzaakt. Dit<br />

wordt peesplaatontsteking of fasciitis<br />

plantaris genoemd. Typische symptomen<br />

zijn pijn onder de hiel bij lang staan of<br />

lopen. Het opstaan uit bed of een stoel is<br />

vaak pijnlijk.<br />

Hielspoor / peesplaatontsteking is de<br />

meest voorkomende oorzaak van hielpijn.<br />

Meer dan 10% van de mensen heeft er<br />

ooit wel eens last van gehad. Vrouwen<br />

hebben er gemiddeld vaker last van dan<br />

mannen. De meeste patiënten zijn tussen<br />

de 40 en 60 jaar oud. Gelukkig is hielspoor<br />

vaak goed te behandelen, en kan dan in<br />

enkele weken tot maanden verholpen zijn.<br />

apparaat wordt een drukgolf in het lichaam<br />

gebracht, deze zet het genezingsproces<br />

aan. Fysiocompleet heeft een radiale<br />

shockwave dat hiervoor geschikt is.<br />

Er zijn echter ook andere redenen waarom<br />

u pijn in de hiel kan krijgen, denk aan<br />

rugklachten, het is daarom verstandig om<br />

eerst een goed lichamelijk onderzoek te<br />

laten doen door uw fysiotherapeut.<br />

Jack Huls<br />

Wat kan je eraan doen?<br />

Eén van de belangrijkste dingen zijn<br />

de rekkings oefeningen van de kuit en<br />

voetspieren, Fysiocompleet kan u uitleg en<br />

instructies geven.<br />

Een hielverhoging met schokabsorptie<br />

kan helpen en eventueel een kous voor de<br />

nacht, een z.g.n. Strassburg kous. Deze<br />

kous geeft ’s nachts continu rek op de<br />

spieren van de voet.<br />

Om verdere genezing te bevorderen is<br />

Shockwave een goede therapie, met dat<br />

24 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Glas in Lood Groningen<br />

Atelier voor kunst, ambacht en scholing<br />

* Cursussen het hele jaar rond<br />

* Prettige sfeer en op een mooie locatie<br />

* Meld je aan en doe mee !<br />

* Glas in Lood – Tiffany - Fusen -<br />

Brandschilderen<br />

* Ook voor opdrachten & restauraties<br />

Wij zijn verhuisd!<br />

Nieuwe locatie is op het Suikerterrein<br />

in Groningen<br />

zie voor info en bereikbaarheid op<br />

www.glasinloodgroningen.nl<br />

Terrein SuikerUnie Groningen (Energieweg 10) | Tel: 06 48 40 90 28<br />

www.glasinloodgroningen.nl<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 25


Buiten Rubriek de buurt<br />

De operatie is geslaagd en u<br />

mag morgen naar huis!<br />

De operatie is geslaagd en u mag morgen<br />

weer naar huis. Dat klinkt mooi maar dat<br />

was nou precies wat Antje Tamminga (54<br />

jaar) niet wilde. Jazeker ziekenhuisbedden<br />

moeten zo gauw mogelijk weer leeg want<br />

de volgende patiënten staan alweer te<br />

dringen. Dat begreep zij ook wel. Maar als<br />

je alleen woont en er is niemand die je, één<br />

keer weer thuis, helpt om de trap op te<br />

komen. En er is ook niemand die de eerste<br />

week de boodschappen voor je wil doen,<br />

laat staan je eten koken. Wat dan? Mooi<br />

hoor dat de operatie was geslaagd, maar<br />

ze voelde zich nog lang niet in staat om<br />

weer voor zichzelf te zorgen. Hoe moest<br />

dat nou?<br />

Andere situatie.<br />

Harm en Anna Hoogland, al meer dan<br />

60 jaar getrouwd, wonen nog steeds<br />

zelfstandig. En dat, ondanks dat ze al<br />

ver in de tachtig zijn en Harm beginnend<br />

dement is. Anna zorgt voor hem of,<br />

zoals dat tegenwoordig heet: ze is zijn<br />

mantelzorger. Maar wat wil het geval?<br />

Anna heeft al jaren last van haar heup en<br />

daar is best wat aan te doen. Maar wie<br />

moet er voor Harm zorgen als zij in het<br />

ziekenhuis ligt? Bovendien, hoe moet het<br />

als zij de eerste tijd na de operatie wel<br />

naar huis mag maar nog niets kan en mag<br />

doen?<br />

met een taxi naar De Opstap en werd<br />

daar door twee vriendelijke vrijwilligers<br />

opgevangen en in haar eigen slaapkamer<br />

geïnstalleerd.<br />

‘s Avonds at ze met de 4 andere gasten<br />

en de 2 vrijwilligers in de gezamenlijke<br />

huiskamer, zuurkool met worst. Ze is 8<br />

dagen gebleven.<br />

Met Harm en Anna ging het anders. Anna<br />

bracht Harm de dag voordat ze zelf in het<br />

ziekenhuis zou worden opgenomen naar<br />

De Opstap. Toen ze aan haar heup was<br />

geopereerd en niet meer in het ziekenhuis<br />

hoefde te blijven maar nog wel veel pijn<br />

had, ging ze ook naar De Opstap. Hun<br />

bedden stonden naast elkaar en de<br />

vrijwilligers kookten het lievelingskostje<br />

van Harm: kapucijners met spek.<br />

Mooi toch, en na 14 dagen kon Anna het<br />

weer allemaal zelf en gingen ze samen<br />

naar huis.<br />

In beide, bovenbeschreven situaties bood<br />

het nieuwe logeerhuis van Humanitas, “De<br />

Opstap”, hier in Groningen de oplossing.<br />

Antje ging meteen vanuit het ziekenhuis<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 27


Buiten Rubriek de buurt<br />

Voor wie is logeerhuis De Opstap?<br />

● Voor ( alleenstaande) mensen die na<br />

ontslag uit het ziekenhuis nog niet naar<br />

hun eigen huis kunnen om te herstellen<br />

of aan te sterken.<br />

● Voor mensen die tijdelijk geen beroep<br />

kunnen doen op hun mantelzorger<br />

en toch zorg nodig hebben.<br />

De vrijwilligers in de Opstap nemen<br />

de zorg dan tijdelijk over zodat de<br />

mantelzorger even op adem kan komen.<br />

● Zelfs mensen die professionele zorg<br />

nodig hebben kunnen gebruik maken<br />

van het logeerhuis. De thuiszorg en/of<br />

wijkverpleging komt dan in De Opstap<br />

hun patiënt verzorgen en helpen.<br />

Meer weten over De Opstap? Kijk op onze<br />

website; bel of mail ons.<br />

Website: www.deopstap050.nl<br />

Tel: 050-2042500<br />

E-mail:<br />

info@deopstap050.nl<br />

Adres: Molukkenstraat 202; 9715 NZ<br />

GRONINGEN<br />

Milieustraat <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Oostzijde op 7 juli was een<br />

succes!<br />

28 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtactiviteit<br />

Rubriek<br />

Impressie Dinkelconcert<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 29


Buurtvereniging<br />

Ieder afscheid is een nieuw<br />

begin<br />

Er zit een cadans in het leven, een ritme.<br />

In mijn leven tenminste wel en ik hou<br />

daar van. Het geeft me structuur in een<br />

jachtige en jagende wereld. Er is het<br />

ostinato van de werkweek als gestage<br />

basis. Het ritme van de seizoenen<br />

daaroverheen. Feestdagen en vakanties<br />

voor de ontregelende vrolijke toets: als<br />

zonnestraaltjes op regendagen.<br />

Er is nog een ander ritme in mijn leven. Ik<br />

woon sinds 1980 in onze mooie stad en<br />

heb heel wat verhuizingen meegemaakt.<br />

Van mijn eerste studentenkamer in Selwerd<br />

achtereenvolgens naar de Oranjebuurt,<br />

de binnenstad, opnieuw de Oranjebuurt,<br />

nogmaals Selwerd, de Buitenhof en in<br />

oktober 2008 naar de <strong>Rivierenbuurt</strong>.<br />

Terugrekenend heb ik in elk nieuw huis<br />

steeds ongeveer een jaar langer gewoond<br />

dan in het vorige. Nu woon ik bijna 10 jaar<br />

in de <strong>Rivierenbuurt</strong>. Was dat misschien<br />

onbewust de reden dat het vorig jaar wat<br />

ging kriebelen en dat ik uiteindelijk dit<br />

voorjaar redelijk impulsief besloot om weer<br />

te verhuizen?<br />

Hoe dan ook. Nu ik dit schrijf ben ik<br />

nog volop in de weer met verfrollers en<br />

kwasten, als deze krant in de brievenbus<br />

valt ben ik zo goed als verhuisd, terug<br />

naar de Buitenhof. Ik heb met veel plezier<br />

in de <strong>Rivierenbuurt</strong> gewoond. Het is een<br />

fijne, gemoedelijke buurt, rustig maar<br />

met gezellige stadsdrukte, groen en<br />

voorzieningen binnen handbereik. Waarom<br />

ik dan toch verhuis? Ik kreeg steeds meer<br />

behoefte aan wat meer ‘buiten’ dan alleen<br />

een balkon, hoe gunstig gelegen dan<br />

ook. Daarom verhuis ik naar een huis met<br />

een tuin en een uitzicht alsof ik op het<br />

platteland woon.<br />

Op 7 september 2015 leverde ik een<br />

stukje in voor de buurtkrant waarin ik mij<br />

voorstelde als nieuw bestuurslid. Nu, 3 jaar<br />

later, schrijf ik opnieuw een stukje voor de<br />

buurtkrant, maar nu om te vertellen dat ik<br />

afscheid neem van het bestuur en van de<br />

buurt. Over ritme gesproken.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> staat aan de vooravond<br />

van grote ontwikkelingen. Ik zal ze vanaf<br />

de zijlijn volgen en ik hoop van harte dat<br />

alles goed zal uitpakken voor de buurt. Het<br />

ga jullie goed.<br />

Grietje IJken<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 31


Buurtvereniging<br />

Rubriek<br />

Wat gaat het bestuur doen<br />

Ervan uitgaande dat er voldoende<br />

bestuursleden onder de lat staan, hebben<br />

we naast het gewone bestuurswerk<br />

een aantal onderwerpen als speerpunt<br />

aangemerkt. Die hebben onze bijzondere<br />

aandacht. We noemen ze hier kort:<br />

1. Ringweg Zuid.<br />

2. Stationsgebied (ook locatie<br />

Oosterpoort).<br />

3. Studentenhuisvesting.<br />

4. Wijkenergieplan.<br />

5. <strong>Buurtkrant</strong>.<br />

Wat betreft de ringweg volgen wij de<br />

ontwikkelingen kritisch en treden zo nodig<br />

naar buiten.<br />

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van<br />

het stationsgebied hebben we een<br />

klankbordgroep ingesteld. Tijdens de<br />

laatste ALV heeft de gemeente dit initiatief<br />

omarmd. Samen met de gemeente zal de<br />

taak van de klankbordgroep binnenkort<br />

worden ingevuld. Het duurt allemaal wat<br />

langer dan we gehoopt hadden, maar<br />

langdurige ziekte van de projectleider heeft<br />

gezorgd voor een fikse vertraging.<br />

Bij de studentenhuisvesting gaat onze<br />

aandacht vooral uit naar de gemeentelijke<br />

regelgeving en de naleving van die regels<br />

in de <strong>Rivierenbuurt</strong>. Buurtbewoners<br />

kunnen ontwikkelingen bij ons signaleren<br />

en eventueel kunnen wij richting gemeente<br />

actie ondernemen.<br />

De gemeente wil graag dat er<br />

wijkenergieplannen worden gemaakt<br />

en heeft Grunniger Power gevraagd om<br />

een begeleidende rol te vervullen. Wij<br />

als bestuur willen graag nagaan of er in<br />

de <strong>Rivierenbuurt</strong> voldoende draagvlak is<br />

voor een dergelijk plan. Wij proberen een<br />

groepje geïnteresseerde buurtbewoners<br />

bij elkaar te krijgen om de mogelijkheden<br />

te verkennen, met ondersteuning dus van<br />

Grunniger Power. Een soortgelijke aanpak<br />

dus als bij het Stationsgebied: door en uit<br />

de buurt.<br />

En last but not least de buurtkrant. Het<br />

begint er op te lijken dat we volgend jaar<br />

door kunnen gaan. Elders in deze krant<br />

heeft Erna de laatste stand van zaken<br />

beschreven. Wij hebben het vertrouwen<br />

dat Gijs van der Kroef deze kar volgende<br />

jaar zal trekken. Maar de redactie zal uit<br />

minimaal drie mensen moeten bestaan. De<br />

komende maanden zal ervaring worden<br />

opgedaan. Begin december valt het<br />

definitieve besluit.<br />

Tot zover onze speerpunten. Maar er is<br />

meer. Ook is besloten concrete projecten<br />

in de buurt met een éénmalige bijdrage<br />

ter ondersteunen. Zoals we dat deden bij<br />

de moestuinen. Verder blijft het Snert &<br />

Zoopiefeest gewoon doorgaan, evenals<br />

Dinkelpark in Concert. Deze laatste<br />

activiteit wordt in het vervolg zo nodig<br />

door de buurtvereniging gesubsidieerd.<br />

Tenslotte blijven wij meer in het<br />

algemeen waken voor onze leefomgeving<br />

(weesfietsen, verrommeling).<br />

In de ledenvergadering van voorjaar<br />

2019 zullen wij de stand van zaken kort<br />

evalueren. Dan zal blijken of we op de<br />

ingeslagen weg verder kunnen, of niet.<br />

Het bestuur<br />

32 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Notulen Buurtvergadering 28<br />

maart <strong>2018</strong><br />

Verslag Notulen Buurtvergadering<br />

28 maart <strong>2018</strong> Buurtvereniging De<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> 28 maart <strong>2018</strong>, Locatie: MFC<br />

De Stroming, aanvang: 20.00 uur<br />

1. Welkom bij de Buurtvergadering van de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Er zijn ca 35 buurtbewoners aanwezig. Henk<br />

de Vries zit de vergadering voor en heet<br />

iedereen welkom.<br />

2. Waar gaan we het vanavond over<br />

hebben<br />

Mededelingen en vaststelling agenda.<br />

● Agendapunt toelichting spoorzone wordt<br />

eerder behandeld.<br />

● We hebben enkele studenten als gast. Zij<br />

doen een onderzoek naar draagvlak voor<br />

de ontwikkelingen binnen het spoorzone<br />

gebied en vragen de aanwezigen om aan<br />

een interview mee te willen doen. Hier is in<br />

de pauze gelegenheid voor.<br />

● We nemen afscheid van twee<br />

bestuursleden, maar er is ook een nieuw<br />

bestuurslid.<br />

3. Wat hebben we de vorige keer<br />

besproken<br />

Het verslag van de vorige Buurtvergadering<br />

(oktober 2017).<br />

Enkele buurtbewoners benoemen de<br />

frustratie over de contacten met de<br />

gemeente die uit de notulen spreekt, het<br />

zou goed zijn als er goed contact is met de<br />

gemeente. De ontwikkelingen in de buurt<br />

zijn goed voor de wijk. Antwoord bestuur:<br />

we hebben inmiddels regelmatig goede<br />

gesprekken met de gemeente. Verder willen<br />

we een klankbordgroep samenstellen.<br />

4. De financiële huishouding van de<br />

Buurtvereniging<br />

De penningmeester geeft toelichting op de<br />

financiën. Er is minder subsidie toegekend<br />

omdat er in 2016 minder subsidiabele<br />

uitgaven waren.<br />

Vraag : is er al iets bekend over subsidie<br />

<strong>2018</strong>? Die wordt in ieder geval in vier<br />

delen uitgekeerd. Verder zal de subsidie<br />

wat omlaag gaan. Enkele facturen voor<br />

advertenties zijn later gefactureerd, die<br />

staan niet op de realisatie. Kosten voor<br />

ledenvergaderingen vallen laag uit maar<br />

zijn wel hoger begroot, dit mede omdat<br />

we niet altijd zeker weten dat we in het<br />

MFC terecht kunnen (met lage tarieven).<br />

Verdere bijzonderheden: de buurt heeft een<br />

subsidie gegeven aan de buurtmoestuin.<br />

Commissie adm en diversen staan begroot<br />

op 2550, waarom zo hoog? We hebben meer<br />

uitgegeven dan we hadden begroot, dus<br />

tekort. Vraag uit de zaal: is er een zomerfeest<br />

begroot voor <strong>2018</strong>? Niet bekend. Dit zoeken<br />

we uit. Vraag is of er wel een zomerfeest<br />

kan worden gehouden: antwoord; dit kan<br />

makkelijk, er zijn genoeg reserves.<br />

Kascommissie doet verslag. De financiële<br />

stand van zaken is goedgekeurd. We<br />

dechargeren de kascommissie. Vraag aan<br />

de vergadering: is er iemand die zich wil<br />

aanmelden voor de kascommissie voor<br />

volgend jaar?<br />

5. Bestuursleden<br />

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.<br />

We nemen afscheid van twee bestuursleden.<br />

Geert Hovingh en Marc Beijdorff worden met<br />

een bloemetje en een fles wijn bedankt voor<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 33


Buurtvereniging<br />

hun inzet.<br />

Henk Harmsma heeft zich beschikbaar<br />

gesteld als bestuurslid, en door de<br />

vergadering geïnstalleerd.<br />

6. Spoorzone<br />

Paul van den Bosch, communicatieadviseur<br />

Groningen Spoorzone en Mark van Manen,<br />

projectmanager Groningen Spoorzone zijn<br />

vanavond bij ons te gast. Ze vertellen een<br />

en ander over de Spoorzone en nodigen<br />

buurtbewoners uit om vooral ook vragen te<br />

stellen.<br />

Het treinverkeer, de hoeveelheid reizigers en<br />

de hoeveelheid fietsen op het Hoofdstation<br />

van Groningen nemen steeds meer toe. Door<br />

de plannen voor het stationsgebied komt er<br />

weer lucht in de situatie. De gemeente wil<br />

het zuidelijk deel van het gebied invullen in<br />

samenspraak met onze wijk. De projectgroep<br />

is dan ook heel bij met het initiatief voor de<br />

klankbordgroep. Het gaat uiteindelijk om een<br />

gezamenlijk belang<br />

Het is nog niet bekend wie de aannemers<br />

zijn. Wat wel duidelijk is: de aannemer is<br />

verantwoordelijk voor verkeersoplossingen<br />

tijdens de werkzaamheden. De gemeente<br />

stelt hiervoor wel eisen.<br />

Bedoeling is dat er geen extra autoverkeer<br />

in onze wijk gaat ontstaan. De doorbraak<br />

in de Parkweg is bedoeld voor fietsers en<br />

voetgangers. Auto’s worden weggeleid<br />

via het Emmaviaduct (via een uitsnijding in<br />

het Emmaviaduct). Het is mogelijk dat de<br />

Hereweg zwaarder belast gaat worden. Dit is<br />

een onderwerp waarvoor de klankbordgroep<br />

kan worden geraadpleegd.<br />

Er is al eerder een buurtraadpleging<br />

geweest over het stationsgebied, dit heeft<br />

goede inbreng vanuit de buurt opgeleverd.<br />

Begin april zijn er in de Puddingfabriek<br />

informatiebijeenkomsten over de<br />

sloopwerkzaamheden aan de Achterweg.<br />

Oproep aan de buurt om hierheen te gaan<br />

voor uitleg en informatie. Binnenkort zal ook<br />

worden begonnen met nulmetingen in het<br />

gebied waar veel zal worden gesloopt en<br />

gebouwd.<br />

Huidige planning is dat in 2023 alles aan het<br />

spoor gereed is.<br />

Een buurtbewoner merkt op dat de Parkweg<br />

een sluiproute lijkt te worden. Rond 17.00<br />

u is het tegenwoordig erg druk in de<br />

Rabenhauptstraat, dit is vooral ontstaan<br />

nadat de afritten van de Ringweg zijn<br />

afgesloten. Projectbureau Spoorzone heeft<br />

nauwe contacten met het Projectbureau<br />

AZR, maar het is altijd afwachten hoe de<br />

weggebruikers reageren op veranderde<br />

verkeerssituaties.<br />

Uitgangspunten die zijn vastgesteld voor de<br />

ontwikkeling van het gebied zijn in overleg<br />

met de wijk bepaald. De gemeente denkt dat<br />

de Stationsontwikkeling zuidzijde zeker een<br />

positief zal effect hebben op de wijk en op<br />

woningwaardes in de wijk.<br />

De sprekers worden bedankt met een<br />

applaus en een Groninger kouk van Knol.<br />

7. De buurtagent(en) aan het woord<br />

... over de gebeurtenissen in onze wijk.<br />

De buurtagent is niet aanwezig. Yoni van<br />

het WIJteam vertelt iets over zijn plannen.<br />

In het voorjaar zullen inloopsessie worden<br />

georganiseerd in buurthuizen, met vragen<br />

als: hoe ervaar je het wonen in de wijk, hoe<br />

ervaar je overlast, wat verwacht je van de<br />

politie. Het WIJ team en de buurtvereniging<br />

worden op de hoogte gehouden.<br />

8. Ontwikkelingen in de wijk<br />

Stand van zaken van overige projecten in en<br />

rond de <strong>Rivierenbuurt</strong> (o.a. Ringweg Zuid)<br />

Er is vanavond al veel informatie gegeven<br />

over het Stationsgebied.<br />

Zijn er vragen uit de zaal? Een buurtbewoner<br />

merkt op dat het verkeer in de wijk toeneemt<br />

(Rabenhauptstraat, Merwedestraat). Dit punt<br />

wordt meegenomen in het verdere overleg<br />

met de gemeente.<br />

34 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

De buurtkrant wordt gemaakt door Erna<br />

Veldman en Hans Vos. Erna wil stoppen met<br />

haar redactiewerk. Oproep aan iedereen om<br />

ogen en oren open te houden op zoek naar<br />

een geschikte opvolger.<br />

9. De rondvraag<br />

Vraag uit de zaal: hoe is het met de<br />

studentenbewoning in de Parkweg? Bestuur<br />

houdt een vinger aan de pols. Geschatte<br />

percentage is 30%. Bewoner merkt op dat<br />

dit mogelijk niet klopt: alle studenten tellen<br />

als en 1-persoonshuishoudens mee. Bestuur<br />

neemt dit mee in overleg met de gemeente.<br />

De volgende ALV : donderdag 18 oktober, in<br />

MFC de Stroming.<br />

Agenda buurtvergadering<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Datum: donderdag 18<br />

oktober <strong>2018</strong><br />

Locatie:<br />

Aanvang:<br />

Sluiting:<br />

MFC De Stroming<br />

19.30 uur<br />

22.00 uur<br />

1.Opening<br />

2. Verslag vorige ledenvergadering<br />

(opgenomen in de laatste buurtkrant)<br />

3. Presentatie door Combinatie Herepoort<br />

over de ombouw van de zuidelijke<br />

ringweg (max. half uur, inclusief vragen) *<br />

4. Presentatie over handhavingsbeleid van<br />

de gemeente bij huisvesting studenten<br />

(max. half uur, inclusief vragen) *<br />

5. Presentatie verkeersplan vrije school,<br />

door de verkeerscommissie van de<br />

school (max. kwartier, inclusief vragen)<br />

6. De wijkagent aan het woord<br />

PAUZE (rond 9 uur)<br />

7. Financiële tussenstand en begroting 2019<br />

8. Samenstelling bestuur en vacatures<br />

9. Mededelingen van het bestuur over de<br />

diverse projecten<br />

a. toekomst van onze buurtkrant<br />

b. vacatures bestuur<br />

10. Rondvraag<br />

11. Afscheid bestuurslid<br />

12. Sluiting, uiterlijk om 22.00 uur<br />

* Bij het opstellen van deze agenda was nog<br />

niet bekend of de sprekers de uitnodiging<br />

accepteren. Het bestuur moet dus een<br />

voorbehoud maken bij dit agendapunt.<br />

Kijk voor de definitieve agenda op onze<br />

website: www.derivierenbuurt.nl<br />

Alle wijkbewoners kunnen gratis lid worden<br />

van de buurtvereniging. Aanmelden kan<br />

via de contactgegevens die elders in deze<br />

buurtkrant zijn vermeld. Maar het kan ook<br />

door het invullen van de presentielijst bij de<br />

komende ledenvergadering.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 35


Schoon & veilige buurt<br />

Melding schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar<br />

bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een<br />

lantaarnpaal of stoeptegel?<br />

Dan kunt u een melding doen bij de<br />

gemeente.<br />

Http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/<br />

meldingen/<br />

U kunt een melding ook doen via:<br />

• Whatsapp 06 - 12 82 39 73<br />

• De app Meldstad voor Android of iPhone<br />

Wat kunt u melden?<br />

Afval en Riolering Zwerfafval<br />

troep op straat, zwerfvuil<br />

• Verwaarloosde fiets laten weghalen<br />

• Verstopt riool op gemeentegrond<br />

Bomen en struiken<br />

• Achterstallig onderhoud (kappen,<br />

snoeien)<br />

• Overhangende of losse takken en<br />

uitstekende wortels<br />

• Geluid, stank of<br />

luchtvervuiling<br />

van een bedrijf:<br />

050 367 12 90<br />

Staat uw<br />

probleem er niet<br />

bij, neem dan<br />

contact op met<br />

het Meldpunt<br />

Stadsbeheer:<br />

stuur een<br />

tweet naar @<br />

stadsbeheer050.<br />

Dringende<br />

melding buiten<br />

kantooruren<br />

Hebt u een dringende melding op een<br />

moment dat de gemeente niet open is?<br />

Bijvoorbeeld een groot gat in de weg of<br />

een aangereden lantaarnpaal (lichtmast)?<br />

Bel dan de politie: 0900 8844.<br />

Dieren<br />

• Ongedierte<br />

• Kleine dode dieren op straat (muis, rat,<br />

vogel)<br />

Verkeer<br />

• Kapot verkeerslicht of straatverlichting<br />

• Kapot verkeersbord of -paaltje<br />

• Kapot wegdek of losliggende stoeptegel<br />

• Hardrijders, verkeersdrempels,<br />

zebrapaden, kruispunten<br />

• Parkeerkrapte<br />

Andere meldingen<br />

• Storing of volle ondergrondse container:<br />

14 050<br />

• Dode of gewonde huisdieren of wilde<br />

dieren: 050 579 19 00 (Dierenambulance)<br />

36 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Puzzel<br />

Puzzeltijd<br />

Het is weer tijd om te puzzelen! De winnaar krijgt een cadeaubon ter waarde van € 12,50.<br />

Er kan gekozen worden uit een Boeken-, Bloemencadeau- of Slijterijbon,<br />

een Nationale Entertainmentcard,een bon van de Kaaskop of een bon van DIO Mirjam.<br />

Nieuw: u kunt dit keer ook kiezen voor 2 toegangskaarten van het Groninger Museum!<br />

Alle inzenders maken kans op een waardebon ter waarde van € 12,50 bij schoonheidssalon<br />

Margje (Rabenhauptstraat).<br />

Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 30 oktober <strong>2018</strong> naar:<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Merwedestraat 54-003 (brievenbus binnen bij de Stroming)<br />

9700 CB Groningen<br />

Uit de inzendingen met de juiste oplossingen wordt een winnaar gekozen.<br />

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Geef ook aan voor welke cadeaubon<br />

u in aanmerking wilt komen. Veel plezier!<br />

BEKENDHEID<br />

BEWINDSMAN<br />

BOILER<br />

BREEDTE<br />

DOELLAT<br />

DOORNEMEN<br />

ECHOLOOD<br />

ERVAREN<br />

ETALAGE<br />

HETERDAAD<br />

KADAVER<br />

KLIEK<br />

KWIJTRAKEN<br />

NADERBIJ<br />

NIEUW<br />

ONDEUGD<br />

OPRUIEN<br />

OPVATTING<br />

PAGINA<br />

ROBOT<br />

STANK<br />

TALENTVOL<br />

TIKJE<br />

VERMELDEN<br />

VERZWAKKEN<br />

VOORZANGER<br />

WERKGEVER<br />

ZEILSCHOOL<br />

Na juiste invulling vormen de overgebleven<br />

letters een woord of zin.<br />

Oplossing puzzel<br />

De oplossing van de vorige puzzel is:<br />

Omgooien<br />

De prijswinnaars zijn:<br />

Samuel v.d Boom, een boekenbon<br />

Laura Eikendal, een schoonheidsbon van<br />

Schoonheidssalon Margje.<br />

De prijs wordt binnenkort bij de winnaars<br />

thuisbezorgd.<br />

We hebben ook deze keer weer heel veel<br />

goede inzendingen gehad, met origineleen/of<br />

toepasselijke kaartjes.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 37


Contactgegevens<br />

Rubriek<br />

Buurtvereniging<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Lidmaatschap<br />

Lidmaatschap is gratis voor wijkbewoners.<br />

Aanmelden/opzeggen kan via onderstaande<br />

contactgegevens.<br />

Vrijwilligers<br />

De buurtvereniging kan altijd vrijwilligers gebruiken.<br />

Aanmelden kan via onderstaande<br />

contactgegevens.<br />

Contactgegevens<br />

Buurtvereniging De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Merwedestraat 54-003<br />

9725 KE Groningen<br />

(Dit is tevens het adres van de Stroming)<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

info@derivierenbuurt.nl<br />

Het bestuur<br />

Voorzitter: vacant<br />

Secretaris: Henk Harmsma, Vechtstraat 306,<br />

tel 06-398 82 554<br />

Penningmeester: vacant<br />

Bestuurslid: Marcel Vehof, Webmaster + o.a.<br />

aanspreekpunt Huisvesting studenten<br />

Parkweg 21a, tel. 06-531 724 76<br />

Bestuurslid: Henk de Vries, aanspreekpunt<br />

ontwikkelingen Spoorzone (klankbordgroep),<br />

Parkweg 97, tel 06-247 82 961<br />

Bestuurslid: Grietje IJken, Berkelstraat 21a,<br />

tel. 050-573 50 04<br />

De bestuursleden zijn bij voorkeur<br />

per email bereikbaar:<br />

Algemene zaken: info@derivierenbuurt.nl<br />

Website: webmaster@derivierenbuurt.nl<br />

<strong>Buurtkrant</strong>: buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Maar u mag natuurlijk wel bellen!<br />

Buurtvereniging<br />

KVK 40026846<br />

Belangrijke<br />

(wijk-)informatie<br />

Alarm nummer: 112<br />

Telefonische Hulpdiensten<br />

Telefonische Hulpdiensten<br />

Doktersdienst: 0900 - 9229<br />

Kindertelefoon: 0800-0432<br />

(dagelijks 14.00 - 20.00 uur)<br />

Korrelatie: 0900-1450<br />

(ma t/m vrij 09.00 - 22.00 uur)<br />

SOS Telef. Hulpdienst: 0900-0767<br />

(dag en nacht)<br />

Slachtofferhulp: 0900-0101<br />

(ma t/m vrij 09.00- 17.00 uur)<br />

Buurtagent (Pieter-Paul Locadia)<br />

0900 – 88 44 (tevens voor andere,<br />

niet spoedeisende, politiezaken)<br />

Gemeentelijke telefoonnummers<br />

Stadsbeheer: 050 – 367 10 00<br />

Meldpunt Overlast en zorg: 050 – 587 58 85<br />

Informatie Centrum: 050 – 367 70 00<br />

Gemeentelijke websites<br />

www.gemeente.groningen.nl<br />

www.gemeente.groningen.nl/wijken<br />

www.gemeente.groningen.nl/wmo<br />

www.gemeente.groningen.nl/stadsberichten<br />

www.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

www.milieudienst.groningen.nl<br />

Melding Schade/vuil:<br />

http://fleximap.groningen.nl/gnmaps.meldingen/<br />

www.gemeente.groningen.nl/verwaarloosde-fietsen-laten-weghalen<br />

www.gemeente.groningen.nl/melding-schadevuil-in-uw-buurt<br />

http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/meldingen<br />

Ringweg websites<br />

www.aanpakringzuid.nl (Laatste nieuws Aanpak<br />

Ring Zuid)<br />

www.zuidelijkeringweg.nl (Stichting Leefomgeving)<br />

Spoorzone<br />

www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone<br />

Website Buurtvereniging<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

38 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


40 De <strong>Rivierenbuurt</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!