05.10.2018 Views

VCV Attack #1 seizoen 2018-2019

Het VCV clubblad editie 1, seizoen 2018-2019. pr@vcv.nu

Het VCV clubblad editie 1, seizoen 2018-2019. pr@vcv.nu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SEIZOEN <strong>2018</strong>-<strong>2019</strong><br />

EDITIE <strong>#1</strong><br />

#<strong>VCV</strong>FAMILIE<br />

SUPER<br />

JEUGDPLAN<br />

2.0<br />

GOEDE BEWEGERS PAGINA 6<br />

ONZE<br />

HELDEN!<br />

MAAK KENNIS MET DE HELDEN<br />

PAGINA 12<br />

SATURDAY<br />

NIEUWE ACTIVITEIT: SPELEN OP<br />

CENTRE COURT, ACTIVITEITEN<br />

RONDOM DE WEDSTRIJDEN EN<br />

MEER..<br />

PAGINA 16<br />

24<br />

pagina’s dun<br />

DE ATTACK<br />

HET <strong>VCV</strong> CLUBBLAD PAGINA 4


inhoud<br />

04<br />

DE ATTACK<br />

De <strong>Attack</strong> is het clubblad voor en door leden,<br />

volledig in kleur en ook digitaal beschikbaar.<br />

06<br />

JEUGDPLAN<br />

Met trots willen we jullie kennis laten maken met<br />

het nieuwe jeugdplan. Een plan dat staat voor<br />

plezier, beter bewegen, gelijke kansen, groeien,<br />

atleet centraal en duidelijkheid. Een frisse moderne<br />

kijk op opleiden.<br />

12<br />

ONZE HELDEN<br />

In iedere <strong>Attack</strong> stellen we graag een aantal van<br />

onze helden aan je voor. In deze editie maak je<br />

kennis met de bestuursleden; Ronald Bootsman,<br />

Annemarie Hubers en Anne Brouwer.<br />

16<br />

SUPER SATURDAY<br />

Maak kennis met deze nieuwe activiteit, bekijk<br />

het wedstrijdprogramma, het programma voor de<br />

teambuildingsactiviteiten en meer...


VAN DE REDACTIE<br />

Kijk, er ligt weer een <strong>VCV</strong>-<strong>Attack</strong> voor je. Je zat er op te wachten,<br />

nou … hier is-ie! We hebben van jullie gehoord dat jullie het familiegevoel<br />

weer leven in willen blazen. Gaan we doen, een eerste stap<br />

daarin is natuurlijk dat we iedereen informeren waar we als vereniging<br />

mee bezig zijn en wat we voor de komende periode voor ogen<br />

hebben. Dat ga je in <strong>Attack</strong> lezen! Hij komt drie keer per jaar, zowel<br />

op papier als via de mail. Nu praten we je bij over het nieuwe jeugdplan,<br />

we stellen je een paar nieuwe bestuursleden voor en …. Hot<br />

news over Super Saterday! Eh … natuurlijk wachten we ook nog<br />

op het nieuws van JOUW team, laat maar horen, we luisteren goed<br />

naar je. O ja, we vinden het leuk om als redactie een eerste (volley)<br />

balletje over te dragen aan twee teams die een bijdrage leveren<br />

voor de eerstvolgende <strong>Attack</strong>.<br />

Dus … er gaat nu een (volley)balletje over aan het heren 4 team<br />

en aan het meiden A1 team. Daarnaast zijn natuurlijk alle leuke<br />

gebeurtenissen, foto’s e.d. van harte welkom. Dus maak je iets<br />

leuks mee wat je wilt delen, stuur je berichtje naar: pr@vcv.nu<br />

Voor nu wensen we jullie veel bal- en leesplezier.<br />

SEIZOEN GEOPEND<br />

Wethhouder sport, Martijn<br />

Beek, opende op zaterdag<br />

15 september de startdag en<br />

kocht het eerste lot van de<br />

grote clubactie!


04 DE ATTACK<br />

“Tijdens de training<br />

kreeg je het clubblad<br />

’DE ATTACK’<br />

uitgedeeld. Hierin las<br />

je alle nieuwtjes over<br />

de vereniging en wist<br />

je welke activiteiten er<br />

voor je werden georganiseerd.”<br />

door Robert Pleizier<br />

is de<br />

attack terug?<br />

afbeeldingen <strong>VCV</strong> ARCHIEF


DE ATTACK 05<br />

DE ATTACK IS HET CLUBBLAD VOOR<br />

EN DOOR LEDEN, VOLLEDIG IN KLEUR<br />

EN DIGITAAL TE LEZEN.<br />

Je leest nu een van de eerste pagina’s<br />

uit de eerste <strong>Attack</strong> van <strong>seizoen</strong> <strong>2018</strong>-<br />

<strong>2019</strong>. De <strong>Attack</strong> is het clubblad voor en<br />

door leden, volledig in kleur en digitaal<br />

te lezen.<br />

De <strong>Attack</strong> is na enkele <strong>seizoen</strong>en<br />

afwezigheid weer in het leven geroepen.<br />

Dit om jullie als leden en<br />

fans van meer informatie te voorzien.<br />

Zo is er ruimte voor teams om creatief<br />

te zijn! Stel je als team eens aan ons<br />

voor , er is bijvoorbeeld ruimte voor<br />

foto’s en diverse stukken creatieve<br />

teksten. Uiteraard zijn de klassiekers<br />

zoals een ‘Wist je dat-je?’ of een fotocollage<br />

ook welkom!<br />

Ook zullen er vanuit het bestuur diverse<br />

ontwikkelingen worden gedeeld.<br />

Handig voor jouw als lid en fan om<br />

op de hoogte blijven van jou favoriete<br />

clupje!<br />

Er worden door het gehele <strong>seizoen</strong> activiteiten<br />

georganiseerd. Deze activiteiten<br />

zullen overzichtelijk worden vermeld<br />

in een agenda. Lekker makkelijk<br />

dus!<br />

Je ziet weleens een fotograaf in de<br />

zaal, maar eigenlijk zie je de foto’s<br />

nooit... Dit gaat ook veranderen, in<br />

iedere <strong>Attack</strong> worden mooie foto’s<br />

gebruikt en zullen er diverse fotocollage’s<br />

te zien zijn. Dus wanneer<br />

je de fotograaf spot, denk eraan dat<br />

je even lacht :).<br />

Een vrijwilliger is onbetaalbaar... Een<br />

held, die trots mag zijn op zijn krachten!<br />

Ken jij alle helden van <strong>VCV</strong>? We stellen<br />

ze graag aan je voor.<br />

leuk<br />

feitje<br />

Het <strong>VCV</strong> logo is gebaseerd op<br />

een poppetje die klaar staat om te<br />

serveren.


06 JEUGDPLAN 2.0<br />

jeugdplan<br />

2.0<br />

Met trots willen we jullie kennis laten maken<br />

met het nieuwe jeugdplan. Een plan dat staat<br />

voor PLEZIER, BETER BEWEGEN, GELIJKE<br />

KANSEN, GROEIEN, ATLEET CENTRAAL<br />

EN DUIDELIJKHEID. Een frisse moderne kijk<br />

op opleiden.<br />

door Gise Schumacher, Diede Woudsma, Wouter van Ark,<br />

Lotte van Hal en Robert Pleizier<br />

Simpel gezegd, het <strong>VCV</strong> Jeugdplan<br />

is een leidraad die zorgt<br />

voor structuur en continuïteit van<br />

de <strong>VCV</strong> jeugdopleiding. Een plan<br />

die enkele jaren nodig heeft om<br />

de gewenste resultaten te kunnen<br />

behalen. Maar het is meer dan een<br />

trainingsprogramma. Het houdt<br />

rekening met de gehele sportomgeving<br />

waarin het jeugdlid zich bevindt<br />

en zorgt voor een heldere en<br />

gestructureerde leerlijn voor het<br />

jeugdlid (kind centraal). Daarnaast<br />

geeft het richting en houvast bij<br />

het (be)sturen van de jeugdafdeling<br />

binnen de vereniging.<br />

Net als veel sportverenigingen zal<br />

de manier van het aanbod, dus de<br />

sportprogramma’s, moeten worden<br />

gemoderniseerd. <strong>VCV</strong> wil<br />

graag mee met de tijd en het aanbod<br />

daarom gaan aanpassen. Dit<br />

zien wij als een kans om vooruitstrevend<br />

te zijn en de club te doen<br />

onderscheiden. Zo gaan we onder<br />

andere inspelen op de volgende<br />

trends; ‘Breed motorisch opleiden’<br />

‘kind centraal’ en het op ‘latere<br />

leeftijd specialiseren’ zijn drie visies<br />

die wij willen uitdragen in het<br />

jeugdplan.


07<br />

Breed motorisch opleiden<br />

Wij ondersteunen de visie van het op jonge leeftijd breed<br />

motorisch opleiden en het inpassen van donorsporten.<br />

En op latere leeftijd meer richting specialisatie. We gebruiken<br />

hiervoor het Athletic Skills Model (A.S.M.).<br />

Athletic Skills Model ontwikkelt het<br />

beweegtalent van iedereen op een<br />

gestructureerd, veelzijdige wijze<br />

als springplank voor een sportcarrière<br />

met betere prestaties en bovenal,<br />

voor een gezonder leven, met<br />

minder blessures, minder uitval en<br />

meer plezier.<br />

DE<br />

Enkele feiten:<br />

• Onderzoek laat keer op keer zien<br />

dat basisschoolkinderen minder<br />

motorisch vaardig zijn dan pakweg<br />

dertig jaar geleden. Vandorpe<br />

e.a. (2011). De huidige generatie<br />

kinderen scoorde significant lager.<br />

• Topsporters hebben in hun jeugd<br />

een groot aantal verschillende sporten<br />

beoefend. Olympische atleten tot<br />

hun 14de jaar gemiddeld aan 2,6 tot<br />

3,5 verschillende sporten deden.<br />

(Hill e.a., 2002; Vaeyens e.a., 2009)<br />

• Onderzoek bij kinderen tussen 6 en<br />

12 jaar toont aan dat op een coördinatietest<br />

eenzelfde niveau wordt<br />

bereikt door een combinatie van<br />

minder trainingsuren in verschillende<br />

sporten dan door meer trainingsuren<br />

binnen één sport (Fransen<br />

e.a., 2012).<br />

10<br />

BELANGRIJKSTE<br />

VAARDIGHEDEN:<br />

De 10 belangrijkste bewegingsvaardigheden<br />

die zijn verwerkt in<br />

de trainingsprogramma’s zijn:<br />

-Minder<br />

blessures<br />

VOORDELEN VEELZIJDIG<br />

BEWEGEN<br />

- langer atletisch leven<br />

- hogere trainingstolerantie<br />

Betere prestaties<br />

- meer creativiteit (game skills)<br />

- gelijk resultaat in minder trainingsuren<br />

Minder dropouts<br />

- beleven lang plezier in bewegen en sport<br />

- minder uitval in de sport<br />

1. Springen<br />

2. Klimmen<br />

3. Zwaaien<br />

4. Balanceren<br />

5. Gooien<br />

6. Mikken<br />

7. Overspelen<br />

8. Hardlopen<br />

9. Stoeien<br />

10. Rollen


08 JEUGDPLAN 2.0<br />

jeugplan<br />

fases<br />

PROBEERFASE<br />

6-12 jaar<br />

Het jeugdplan houdt rekening met de diverse<br />

leeftijdsfases. Hoe jonger je bent hoe meer<br />

breed motorisch er zal worden getraind. Hoe<br />

ouder je wordt des te meer volleybalspecifiek<br />

er getraind gaat worden. Deze leeftijdsfases en<br />

verhouding staan hiernaast weergegeven.<br />

gebasseerd op het opleidingsmodel van Jean Côté, Bloom en Ericsson<br />

80% Breed motorisch<br />

20% Volleybalspecifiek<br />

SPECIALISATIEFASE<br />

13-15 jaar<br />

50% Breed motorisch<br />

Een kind van 6 jaar oud, die net met<br />

volleybal begint, heeft een ander<br />

trainingsaanbod nodig dan een kind<br />

van 13 jaar. Daar zijn we het waarschijnlijk<br />

allemaal over eens. Dat het<br />

niet altijd af moet hangen van leeftijd<br />

daar zijn we ons ook van bewust.<br />

Maar wat leren we het kind van 6 jaar<br />

en wat aan die van 13 jaar?<br />

Om daar een richtlijn in te krijgen hebben<br />

we gekozen om onze richtlijnen te<br />

basseren op het opleidingsmodel van<br />

Jean Côté Bloom en Ericsson.<br />

De richtlijn gebruiken wij om onze<br />

trainingen in te delen. Wij hebben het<br />

gewenste percentage van het aanbod<br />

wat we in de training moeten doen<br />

verdeeld:<br />

Probeerfase (6 tm 12 jaar) waarbij<br />

80% breed motorisch (deliberate play)<br />

en 20% volleybalspecifiek (deliberate<br />

practice).<br />

Specialicatiefase (13 tm 15 jaar)<br />

waarbij 50% breed motorisch (deliberate<br />

play) en 50% volleybalspecifiek<br />

(deliberate practice).<br />

Investeringsfase (15 tm 22 jaar)<br />

waarbij 20% breed motorisch (deliberate<br />

play) en 28% volleybalspecifiek<br />

(deliberate practice).<br />

In het deel ‘breed motorisch’ zullen<br />

o.a. de 10 belangrijke bewegingsvaardigheden<br />

(blz 7) voorbij komen.<br />

Daarnaast zijn plezier en variatie<br />

belangrijke kernpunten. Zo ook het<br />

gebruik maken van ‘transfers’ door<br />

donorsporten. De donorsporten spelen<br />

een essentiële rol in de Transfer of<br />

learning, oftewel het profiteren van<br />

eerdere leerervaringen bij het leren<br />

van iets nieuws.<br />

Daarnaast zal door impliciete leermethoden<br />

in allerlei spelvariaties toe<br />

te passen in combinatie met donorsporten,<br />

zal er in de doelsport een<br />

kwalitatief groter bewegingsrepertoire<br />

ontstaan en daarmee zal het aanpassingsvermogen<br />

als het vinden van<br />

creatieve oplossingen wordt vergroot.<br />

50% Volleybalspecifiek<br />

INVESTERINGSFASE<br />

16-22 jaar<br />

20% Breed motorisch<br />

80% Volleybalspecifiek


“Wat je doel ook is,<br />

voor je plezier of voor<br />

het strijden om een plek<br />

op het podium,<br />

wij willen dit voor je<br />

mogelijk maken!”<br />

#<strong>VCV</strong>FAMILIE<br />

“ATLEET<br />

CENTRAAL”<br />

09<br />

SPEERPUNEN:<br />

Het jeugdplan zorgt voor inzicht in het<br />

potentieel van de atleet en zorgt voor<br />

de juiste ontwikkelwegen voor dat potentieel.<br />

Het draagt zorg dat voor iedereen<br />

die de sport wil leren de kans<br />

hiertoe krijgt en op het eigen niveau.<br />

Er wordt gekeken naar lange termijn<br />

ontwikkeling die past bij de ontwikkelleeftijd<br />

van de atleet. Atleet staat<br />

centraal, uitgevoerd door de trainers/<br />

coaches en wordt sterk ondersteund<br />

door de technische commissies, sportwetenschap<br />

en sponsoren.<br />

“BETERE<br />

BEWEGERS”<br />

VEILIGHEID<br />

BIJDRAGEN<br />

6 BASISBEHOEFTEN<br />

Volgens de psychologie van de behoeften<br />

(ontleed aan A. Robbins) hebben<br />

wij als mens zes basale behoeften.<br />

Die zes basisbehoeften staan aan de<br />

basis van al je motivatie. Deze zijn bij<br />

alles wat je doet aanwezig, de hele<br />

GROEI<br />

dag ben je bezig deze behoeften in te<br />

vullen. Zo ook binnen de jeugdafdeling<br />

VARIATIE VERBINDING<br />

is het belangrijk om in enkele basisbehoeften<br />

te voorzien om succesvol te<br />

zijn.<br />

ERKENNING<br />

Volleybal is een ‘laat-specialisatie<br />

sport’. We zijn afhankelijk van andere<br />

componenten van het sportsysteem,<br />

zoals scholen, recreatiecentra en andere<br />

sporten om kinderen kansen te<br />

bieden om lichamelijke basisvaardigheden<br />

en lenigheid te ontwikkelen.<br />

Atleten moeten tijdens hun vroege<br />

sportjaren deelnemen aan verschillende<br />

sporten en lichaamsbewegingen<br />

om te slagen in een ‘laat-specialisatie<br />

sport’ zoals volleybal.<br />

“PLEZIER”<br />

Plezier is een van de belangrijkste redenen<br />

waarom kinderen sporten. Een<br />

element wat in het jeugdplan daarom<br />

ook enorm belangrijk is. Onderdelen<br />

als variatie, .. .. zorgen voor plezier.<br />

TROTSE SPONSOR:


10 JEUGDPLAN 2.0<br />

<strong>seizoen</strong><br />

start<br />

Het <strong>seizoen</strong> <strong>2018</strong>-<br />

<strong>2019</strong> is begonnen. Het<br />

eerste deel van het<br />

jeugdplan is in uitvoering.<br />

Door de nu nog<br />

beperkte financiële<br />

middelen moeten we<br />

het jeugdplan opsplitsen.<br />

We werken hard<br />

om het volgende deel<br />

te kunnen uitvoeren.<br />

Een van de gedachtes die we hebben<br />

bij het opstellen van het jeugdplan is<br />

om de ‘binding’ binnen de vereniging te<br />

vergroten. Iets wat heel moeilijk meetbaar<br />

is. Uit gesprekken met diverse<br />

leden kwam het punt ‘gezelligheid’ bij<br />

de vraag om <strong>VCV</strong> te omschrijven als<br />

belangrijkste eigenschap naar voren.<br />

We willen weer een ‘familie’ zijn, waar<br />

je bijna iedereen kent en je veilig en<br />

welkom voelt. Waar we samen de uitdagingen<br />

aangaan. #<strong>VCV</strong>FAMILIE<br />

Tijdens brainstormsessies met<br />

trainers kwam naar voren dat zij behoefte<br />

hebben aan ‘begeleiding’ en<br />

het willen groeien door bijvoorbeeld<br />

een trainersopleiding te volgen.<br />

Een aantal leden geven aan dat<br />

ook zij gezien willen worden, en<br />

een ‘goede trainer’ willen hebben.<br />

Deze punten hebben wij in het jeudplan<br />

meegenomen. We willen iedere<br />

speler de mogelijkheid geven om<br />

dezelfde informatie te kunnen leren.<br />

Dit realiseren we door de gezamenlijke<br />

techniektraining. Deze wordt gegeven<br />

door een ervaren trainer samen met een<br />

trainer die als assisitent fungeert. Deze<br />

assistent-trainer geeft als hoofdtrainer<br />

aan een team de teamtraining. En<br />

kan zo kennis op doen over de volleybaltechnieken<br />

en de manier van training<br />

geven. Deze trainer volgt als het<br />

ware een interne trainersopleiding.<br />

Binnenkort starten we met een extra<br />

training in de maand en die noemen<br />

we een beweegtraining. Deze beweegtraining<br />

zorgt voor ontspanning en<br />

plezier, maar ook voor extra vaardigheden<br />

die je daarna bij volleybal kan<br />

toepassen. Denk aan kickboks-clinics,<br />

trampolinepark en meer...


011<br />

SPEERPUNEN:<br />

“GELIJKE<br />

KANSEN”<br />

Hierboven staat de trainingsopzet van<br />

het jeugdplan visueel weergegeven. Een<br />

team heeft een teamtraining met het eigen<br />

team, een techniektraining samen<br />

met een ander team. En binnenkort een<br />

beweegtraining waar jongens & meiden<br />

op leeftijd samen trainen.<br />

Door de nieuwe trainingsopzet ziet de<br />

hoofdtrainer van de techniektraining<br />

alle jeugdleden binnen zijn eigen lijn. Zo<br />

ziet Robert Pleizier alle jongens, Wouter<br />

van Ark alle meiden en Gise Schumacher<br />

alle CMV- en D-jeugd. Dit zorgt<br />

ervoor dat iedere speler binnen de lijn<br />

dezelfde informatie krijgt. En dus ook<br />

de gelijke kansen om te ontwikkelen.<br />

Daarnaast heeft de hoofdtrainer goed<br />

zicht op alle spelers binnen zijn lijn wat<br />

betreft de ontwikkelingen per speler.<br />

“GROEIEN”<br />

Alles wat er in de training behandeld<br />

wordt is gericht op ontwikkelen<br />

van de speler (groeien). Zowel fysiek,<br />

technisch, tactisch als mentaal.<br />

De hoofdtrainers stellen het trainingsprogramma<br />

samen en delen het met<br />

de jeugdtrainers. Daarna evalueren we<br />

het programma en passen we het waar<br />

nodig aan.<br />

“DUIDELIJKHEID”<br />

Een jeugdplan geeft duidelijkheid voor<br />

de spelers, ouders, trainers, technische<br />

commissies en de bestuursleden. Alles<br />

is vastgelegd in het jeugdplan document<br />

die voor iedereen inzichtelijk is.<br />

Zo is het voor iedereen duidelijk hoe<br />

het plan uitgevoerd wordt en of hoort<br />

te worden.<br />

TROTSE SPONSOR:


12 INTERVIEW ONZE HELDEN FOOTBALL<br />

algemeen<br />

bestuurslid<br />

RONALD<br />

BOOTSMAN<br />

accommodatie<br />

ANNEMARIE<br />

HUBERS<br />

secretaris<br />

KARIN<br />

BECKERMAN<br />

voorzitter<br />

HARM<br />

VAN T HOEN-<br />

DERDAAL<br />

technische<br />

zaken<br />

ANNE<br />

BROUWER


013<br />

onze HELDEN<br />

het bestuur<br />

EEN VERENIGING, DUS WIJ, KUNNEN ALLEEN BESTAAN MET EEN DAGELIJKS<br />

BESTUUR. GELUKKIG HEBBEN WIJ EEN BETROKKEN EN ACTIEF BESTUUR!<br />

STEL JE HUN SUPERKRACHTEN EENS VOOR ALS ALLE STOELEN BEZET ZIJN!<br />

IETS VOOR JOU? KOM BIJ DE #<strong>VCV</strong>FAMILIE<br />

algemeen<br />

bestuurslid<br />

financiële zaken<br />

HENJO<br />

DE GIER<br />

penningmeester<br />

???<br />

algemeen<br />

bestuurslid<br />

GERBEN<br />

DE WILDE<br />

“WE ZIEN JULLIE GRAAG OP WOENSDAG 28 NOVEMBER<br />

TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING”


14 INTERVIEW FOOTBALL<br />

In iedere <strong>Attack</strong> zullen we een aantal<br />

vrijwilligers aan je voorstellen. Zo leer je steed<br />

meer mensen kennen :) En weet je waar<br />

iemand mee bezig is en wat ze hierin drijft!<br />

wie? wat? waarom?<br />

besturen<br />

ANNEMARIE<br />

HUBERS<br />

Hallo ik ben Annemarie Hubers, 52 jaar,<br />

getrouwd en heb 2 dochters die beide nog<br />

studeren. Mijn hobby’s zijn volleybal (bij Gruwel),<br />

tennis en wandelen met de hond.<br />

Binnen <strong>VCV</strong> regel ik de zaalhuur en zomers<br />

de beachveldenhuur, dit via sportservice<br />

en ‘t Ichthus. Zodoende werk ik samen met<br />

het wedstrijd-secretariaat, om de thuiswedstrijddagen<br />

vast te leggen en met de<br />

TC voorzitster om de teams voor de zaalwacht<br />

in te delen.<br />

De Redactie<br />

Het bestuur is verjongd en met<br />

nieuwe energie voor de toekomst.<br />

Tevens regel ik het schema voor de tellers<br />

bij elke thuiswedstrijd bij heren 1 en bij<br />

dames 1.


15<br />

s<br />

RONALD<br />

BOOTSMAN<br />

Iedereen die in Sporthal West komt kent mij<br />

vast en zeker wel. Niet? Nou ik ben Ronald<br />

Bootsman en sinds het einde van vorig <strong>seizoen</strong><br />

deel van het bestuur van <strong>VCV</strong>. Daar<br />

heb ik de titel “Algemeen bestuurslid”. Wat<br />

ik graag bij <strong>VCV</strong> zou willen zien is dat we samen<br />

met elk lid de club lekker kunnen volleyballen.<br />

Dat de randzaken geregeld zijn en<br />

iedereen op zijn of haar niveau kan worden<br />

uitgedaagd!<br />

Naast besturen speel ik mijn wedstrijden<br />

met heren 3, ben ik gelukkig getrouwd met<br />

mijn Rianne en trotse papa van Maud (5) en<br />

Juup (2). Buiten <strong>VCV</strong> om vind ik het geweldig<br />

om tijd met mijn gezin door te brengen.<br />

Ook geniet ik ervan om dingen in en rondom<br />

huis te maken.<br />

Ik zie jullie graag in Sporthal West<br />

en mocht je wat willen vragen;<br />

spreek mij of één van de andere<br />

bestuursleden gerust aan.<br />

ANNE<br />

BROUWER<br />

Ik ben Anne Brouwer en 29 jaar oud. Na de<br />

jeugdopleiding doorlopen te hebben bij <strong>VCV</strong>,<br />

ben ik inmiddels begonnen aan mijn 13e<br />

<strong>seizoen</strong> bij dames 1. Daarnaast geef ik<br />

training aan de meiden B1. In het dagelijks<br />

leven ben ik werkzaam in een huisartsenpraktijk<br />

in Hierden, waar ik komend jaar mijn<br />

specialisatie tot huisarts hoop af te ronden.<br />

Sinds 3 jaar vervul ik de functie technische<br />

zaken. Door de krappe bestuursbezetting is<br />

er de afgelopen jaren te weinig kans geweest<br />

om lange termijn plannen te maken. Met de<br />

recente welkome uitbreiding van het bestuur<br />

en het opstaan van nieuwe & oude vrijwilligers<br />

kunnen we met elkaar vooruit kijken!<br />

Mijn focus ligt momenteel op de invoering<br />

van het <strong>VCV</strong> jeugdplan en het doortrekken<br />

van deze visie en professionalisering naar<br />

de seniorenteams.<br />

Ik hoop dat we met elkaar verder<br />

gaan bouwen aan een gezonde,<br />

succesvolle en gezellige vereniging!


016 INTERVIEW SUPER SATURDAY FOOTBALL - HOOGTEPUNTEN<br />

08:00<br />

ONTBIJT D- & CMV-JEUGD<br />

ALLE D- & CMV-JEUGD STARTEN DE DAG MET<br />

EEN GEZAMENLIJK ONTBIJT!<br />

VOOR DE OUDERS STAAT DE KOFFIE KLAAR!<br />

(MOGELIJK GEMAAKT DOOR ALBERT HEIJN, DE ELLEKOOT)<br />

09:00<br />

WEDSTRIJDEN STARTEN<br />

DE COMPETITIEWEDSTRIJDEN WORDEN OP DE<br />

3 CENTRE COURTS GESPEELD EN DE ONDER-<br />

TRIBUNE STAAT KLAAR VOOR DE FANS!<br />

10:00<br />

ACTIVITEITEN STARTEN<br />

DE CMV- & D-JEUGD GAAN VAN START MET<br />

DIVERSE SPELLEN. DAARNA VOLGT HET TEAM-<br />

BUILDINGSPROGRAMMA VOOR DE ANDERE<br />

TEAMS!<br />

20:00<br />

<strong>VCV</strong> CAFÉ<br />

GEZELLIGSTE SPORTCAFÉ VAN SPORTHAL<br />

WEST IS OPEN. RUIMTE VOOR EEN GOED<br />

GESPREK BIJ EEN LEKKER DRANKJE.<br />

21:30<br />

<strong>VCV</strong> FEEST: SUPER HEROES<br />

WIE WORDT VERKOZEN TOT SUPERHELD VAN DE<br />

AVOND? VLIEG OVER DE DANSVLOER ALS SUPER-<br />

WOMAN, TOON JE SUPERPOWERS, WEES CREATIEF!<br />

extra<br />

aandacht<br />

16:30 FYSIOTHERAPIE<br />

SCHEEPJESHOF/<strong>VCV</strong> D1<br />

VS VELO D1<br />

19:30 MKB ACCOUNTANTS/<strong>VCV</strong> H1<br />

VS SV DYNAMO APELDOORN H2


SUPER SATURDAY - WAT IS HET? 017<br />

OP DEZE COMPETITIEDAG ZIJN<br />

ER NAAST WEDSTRIJDEN OP CENTRE COURT<br />

ALLERLEI ACTIVITEITEN EN SPELLEN TE DOEN<br />

IN SPORTHAL WEST<br />

Zaterdag 6 oktober <strong>2018</strong> houdt <strong>VCV</strong><br />

de eerste editie van de Super Saturday.<br />

Een thuisdag waarop gezelligheid,<br />

clubliefde en binding centraal staat.<br />

Op deze competitiedag zijn er naast de<br />

wedstrijden op centre court, allerlei activiteiten<br />

en spellen te doen in Sporthal<br />

West. Deze kan je als team doen om<br />

elkaar beter te leren kennen, jullie samenwerking<br />

te verbeteren en gewoon<br />

voor de gezelligheid.<br />

Waarom Super Saturday?<br />

De laatste maanden hebben wij met<br />

een hoop vrijwilligers de koppen bij<br />

elkaar gestoken om <strong>VCV</strong> een nieuwe<br />

en frisse visie te geven. <strong>VCV</strong> draait al<br />

een tijd mee, is financieel gezond en<br />

leden omschrijven <strong>VCV</strong> als een gezellige<br />

vereniging. Hier zijn we trots op,<br />

maar we zien ook ruimte voor verbetering.<br />

Zo willen we o.a. werken aan<br />

de binding binnen <strong>VCV</strong>. Dit geldt voor<br />

alle vlakken: binding tussen leden<br />

onderling, tussen ouders onderling,<br />

tussen het bestuur en leden, etc. Wij<br />

willen een club zijn waar iedereen<br />

elkaar kent, waar de deur altijd open<br />

staat en waar we iets voor een ander<br />

over hebben. Ongedwongen, voortkomend<br />

uit de gezamenlijke wens om<br />

te groeien en om bij te dragen. We<br />

kunnen als vereniging immers alleen<br />

bestaan door samen te werken en van<br />

elkaar te leren.<br />

Wat houdt Super Saturday in?<br />

Komend <strong>seizoen</strong> zullen twee thuisdagen<br />

worden omgetoverd in Super<br />

Saturday. Zaterdag 6 oktober is een<br />

volle competitiedag waarin bijna alle<br />

teams thuis spelen. Er wordt gespeeld<br />

op 3 velden (centre court) met de<br />

ondertribune uitgeschoven, hierdoor<br />

kunnen de fans de wedstrijd nog beter<br />

meebeleven. Iedereen speelt graag<br />

voor veel publiek, daarom de oproep<br />

aan ouders/fans om op 6 oktober te<br />

komen kijken!<br />

Ook staan er verschillende activiteiten<br />

en spellen in de sporthal opgesteld. Om<br />

te zorgen dat iedereen aan de activiteiten<br />

toe komt, hebben wij een planning<br />

gemaakt waarin te zien is wanneer<br />

de activiteiten voor jouw team<br />

beschikbaar zijn (pagina 21). Bij elk<br />

onderdeel zal je met je team begeleid<br />

worden. Trainers, coaches, ouders en<br />

fans zijn natuurlijk ook welkom om een<br />

kijkje te nemen.<br />

Naast de activiteiten zijn er seniorenteams<br />

gekoppeld aan jeugdteams: zij<br />

zijn deze dag buddy’s. Zo kunnen zij<br />

kennis met elkaar maken en is er aandacht<br />

voor elk team, ongeacht leeftijd<br />

of niveau. Aan welk team je gekoppeld<br />

bent en wat er van je verwacht wordt,<br />

vind je op pagina 18. Lees dit met je<br />

team goed door en spreek samen af<br />

wie van jullie welke taak op zich neemt.<br />

Bestuursleden, trainers, coaches en andere<br />

vrijwilligers zullen ook aanwezig<br />

zijn op deze dag. Zij maken graag kennis<br />

met je en zijn altijd toegankelijk<br />

voor een praatje, vragen of ideeën!<br />

Om 20:00 uur is het <strong>VCV</strong> Café in Café<br />

Sporthal West. Dit vindt plaats voorafgaand<br />

aan het feest - de muziek zal<br />

nog wat zachter staan en daarmee is<br />

dit een mooie gelegenheid voor iedereen<br />

om gezellig een praatje te maken.<br />

Vanaf 21:30 uur gaat de muziek harder<br />

en kunnen de voetjes van de vloer. Het<br />

thema is ‘Super Heroes’, laat je creativiteit<br />

maar zien!<br />

Voor wie is Super Saturday?<br />

Super Saturday is voor iedereen die<br />

betrokken is bij de <strong>VCV</strong> Familie. Of je<br />

nu zelf spelend lid bent, enthousiaste<br />

fan, je kind op volleybal zit of je een<br />

vrijwilligersfunctie bekleedt - iedereen<br />

is welkom. We vinden het leuk om<br />

nieuwe gezichten te zien en staan<br />

altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.<br />

Kom eens kijken bij een jeugdwedstrijd,<br />

maak een praatje met een bestuurslid<br />

of drink een kopje koffie met een<br />

andere ouder. De deur staat bij <strong>VCV</strong><br />

altijd open.<br />

We zien jullie graag op zaterdag 6 oktober<br />

in Sporthal West!<br />

Met vriendelijke groet,<br />

De Super Saturday Commissie,<br />

Robert Pleizier, Jelle Canrinus, Laurien<br />

van de Pol, Wieger Bouwman, Mariëtte<br />

Lubbers en Nina Sjoer<br />

ac@vcv.nu


18 INTERVIEW SUPER SATURDAY FOOTBALL - WEDSTRIJDSCHEMA<br />

8<br />

VELD 1 VELD 2 VELD 3<br />

9 09.00 09.00 09:00<br />

<strong>VCV</strong> N5 1 <strong>VCV</strong> N5 3 <strong>VCV</strong> MC 2<br />

VTC Woerden N5 1 Limes N5-4<br />

Nethoogte 2.00. Scheids: H4 Nethoogte 2.00. Scheids: H5 Forza Hoogland MC 2<br />

10 nethoogte 2.05<br />

10.15 10.15 Buddy's: D3<br />

<strong>VCV</strong> MC 1 <strong>VCV</strong> JC 2 10.30<br />

<strong>VCV</strong> MB 2<br />

11 Irene MC 1 Limes JC 1<br />

nethoogte 2.05 VV Utrecht MB 5<br />

Buddy's: H3 nethoogte 2.15<br />

nethoogte 2.05 11:45 Buddy's: D5<br />

12 Buddy's: D4 <strong>VCV</strong> D3<br />

12.15<br />

<strong>VCV</strong> MC 3<br />

Majella D2<br />

13 SHOT MC 1<br />

nethoogte 2.05 nethoogte 2.24<br />

Buddy's: D1 Scheidsrechter:bond 13.30<br />

13:45 13:45 <strong>VCV</strong> D5<br />

14 <strong>VCV</strong> JB 1 <strong>VCV</strong> D2<br />

Servia D3<br />

Taurus JB1<br />

Go'97 D1<br />

15 nethoogte 2.24<br />

nethoogte 2.24 nethoogte 2.24 Scheidsrechter: D1<br />

Buddy's: H2<br />

Scheidsrechter: bond<br />

15.45<br />

Inspeeltijd<br />

16 <strong>VCV</strong> MA 1 16.00<br />

Inspeeltijd<br />

<strong>VCV</strong> H2<br />

16:30 AVV Keistad MA 1<br />

Fysiotherapie Scheepjeshof<br />

Dosko H1<br />

17 /<strong>VCV</strong> D1<br />

nethoogte 2.24<br />

Velo D1 Buddy's: H1 nethoogte 2.43<br />

Nethoogte 2.24<br />

Scheidsrechter: bond<br />

18 Teller:<br />

scheidsrechter: bond<br />

Opbouwtijd<br />

19<br />

Inspeeltijd<br />

19:30<br />

MKB Accountants/<strong>VCV</strong> H1<br />

20<br />

SV Dynamo Apeldoorn H2<br />

Teller:<br />

Ballenkinderen:<br />

21 Lijnrechter<br />

Scheidsrechter: bond nethoogte 2.43


19<br />

wedstrijden<br />

& buddy’s<br />

richtlijnen<br />

buddy’s<br />

• Team aanmoedigen<br />

• Wedstrijd fluiten<br />

• Punten tellen<br />

• Coach assisteren<br />

• Ballen vangen bij inslaan<br />

• Wees creatief en sportief


20 INTERVIEW FOOTBALL<br />

teamactiviteiten<br />

COMMUNICATIE &<br />

SAMENWERKING<br />

VOLLEYBAL IS EEN<br />

TEAMSPORT<br />

“Geen mens is perfect, een team kan dat<br />

zijn”. Een mooie uitspraak die typeert dat<br />

je elkaars kwaliteiten nodig hebt om succesvol<br />

te zijn. Ieder team bevindt zich in een<br />

eigen andere fase, hierdoor presteert de een<br />

daardoor wel beter dan de andere. Om als<br />

team te groeien naar een andere fase bieden<br />

we je tijdens de Super Saturday een drietal<br />

activiteiten aan. Deze teambuildingsactiviteiten<br />

zullen de volgende thema’s hebben;<br />

‘Communicatie’ en ‘Actieve samenwerking’.<br />

Ieder team heeft de mogelijkheid om de drie<br />

teambuildingsactiviteiten uit te voeren. Het<br />

schema hiervoor staat hiernaast weergegeven.<br />

Ook als je een uitwedstrijd speelt<br />

hebben we je ingepland zodat je bij terugkomst<br />

met je team de activiteiten kunt doen.<br />

Veel plezier!<br />

#<strong>VCV</strong>FAMILIE<br />

TEAM<br />

building<br />

“GEEN MENS IS PERFECT, EEN TEAM KAN DAT ZIJN”. DOORLOOP MET JE TEAM<br />

DE TEAMBUILDINGSACTIVITEITEN EN ALS JE KLAAR BENT IS ER RUIMTE OM<br />

TE KIJKEN WAT JULLIE GOED VONDEN GAAN EN WAT JULLIE DE VOLGENDE<br />

KEER ANDERS ZOUDEN DOEN!


SUPER SATURDAY - TEAMACTIVITEITEN 21<br />

8<br />

VERGADERRUIMTE 1 VERGADERRUIMTE 2 VERGADERRUIMTE 3<br />

08.00 - 08.30<br />

Ontbijt CMV- en D-Jeugd<br />

9<br />

10 10.00 - 11.15 10.00 - 11.15 10.00 - 11.15<br />

CMV- en D-Jeugd CMV- en D-Jeugd CMV- en D-Jeugd<br />

11<br />

Buddy's: D2 Buddy's: D2 Buddy's: D2<br />

11.30 - 12.00<br />

D2<br />

12 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30<br />

MC2 H1 D2<br />

12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00<br />

D2 MC2 H1<br />

13 13.00 - 13.30 13.00 - 13.30 13.00 - 13.30<br />

H1<br />

MC2<br />

13.30 14.00 13.30 14.00 13.30 14.00<br />

JC2 MB2 MC1<br />

14 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30<br />

MC1 JC2 MB2<br />

14.30 -15.00 14.30 -15.00 14.30 -15.00<br />

MB2 MC1 JC2<br />

15 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30<br />

MC3 JC1 MB1<br />

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00<br />

MB1 MC3 JC1<br />

16 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30<br />

JC1 MB1 MC3<br />

16.30 - 17.00 16.30 - 17.00 16.30 - 17.00<br />

JB1<br />

D5<br />

17 17.00 - 17.30 17.00 - 17.30 17.00 - 17.30<br />

D5<br />

JB1<br />

17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00<br />

JB1<br />

D5<br />

18 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30<br />

H2 MA1 JA1<br />

18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00<br />

JA1 H2 MA1<br />

19 19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.00 - 19.30<br />

MA1 JA1 H2<br />

19.30 - 20.00 19.30 - 20.00 19.30 - 20.00<br />

D1 D3 D4<br />

20 20.00 - 20.30 20.00 - 20.30 20.00 - 20.30<br />

D4 D1 D3<br />

20.30 - 21.00 20.30 - 21.00 20.30 - 21.00<br />

D3 D4 D1<br />

21 21.00 - 21.30 21.00 - 21.30 21.00 - 21.30<br />

H5 H3 H4<br />

21.30 -22.00 21.30 -22.00 21.30 -22.00<br />

H4 H5 H3<br />

22 22.00 - 22.30 22.00 - 22.30 22.00 - 22.30<br />

H3 H4 H5


22 INTERVIEW FOOTBALL<br />

verkiezing<br />

SUPERHELD<br />

SUPERHELDIN<br />

feest super<br />

heroes<br />

Vlieg over de dansvloer als SUPER HERO,<br />

gebruik je mechanische arm voor de ROBOT MOVES,<br />

of wees gewoon die SUPER VRIJWILLIGER!<br />

START: 21:30 uur<br />

EINDE: 01:30 uur<br />

// WEES OOK SUPER,<br />

KOM IN THEMA!


23<br />

SUPER<br />

WE VERKIEZEN DE SUPERHELD EN SUPERHELDIN<br />

VAN DE AVOND TIJDENS HET FEEST!<br />

DE JURY ZAL LETTEN OP:<br />

> SUPER POWERS & MOVES<br />

> GOEDE DADEN<br />

> VERSCHIJNING<br />

held(in)


#<strong>VCV</strong>FAMILIE<br />

Volg de #<strong>VCV</strong>FAMILIE en laat weten<br />

wat je van de Super Saturday vindt!<br />

Heb je leuke foto’s? Gave ideeën?<br />

Tips of complimenten?<br />

Wil je ook je bijdrage leveren<br />

aan het succes van <strong>VCV</strong>?<br />

Mail dan naar pr@vcv.nu<br />

www.vcv.nu<br />

ONLINE<br />

VOLGEN<br />

WE HEBBEN ALTIJD<br />

NIEUWTJES VOOR JE!<br />

Volg de #<strong>VCV</strong>FAMILIE<br />

vcvonline vcvveenendaal

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!