VCV Attack #1 seizoen 2018-2019

vcvveenendaal

Het VCV clubblad editie 1, seizoen 2018-2019. pr@vcv.nu

SEIZOEN 2018-2019

EDITIE #1

#VCVFAMILIE

SUPER

JEUGDPLAN

2.0

GOEDE BEWEGERS PAGINA 6

ONZE

HELDEN!

MAAK KENNIS MET DE HELDEN

PAGINA 12

SATURDAY

NIEUWE ACTIVITEIT: SPELEN OP

CENTRE COURT, ACTIVITEITEN

RONDOM DE WEDSTRIJDEN EN

MEER..

PAGINA 16

24

pagina’s dun

DE ATTACK

HET VCV CLUBBLAD PAGINA 4


inhoud

04

DE ATTACK

De Attack is het clubblad voor en door leden,

volledig in kleur en ook digitaal beschikbaar.

06

JEUGDPLAN

Met trots willen we jullie kennis laten maken met

het nieuwe jeugdplan. Een plan dat staat voor

plezier, beter bewegen, gelijke kansen, groeien,

atleet centraal en duidelijkheid. Een frisse moderne

kijk op opleiden.

12

ONZE HELDEN

In iedere Attack stellen we graag een aantal van

onze helden aan je voor. In deze editie maak je

kennis met de bestuursleden; Ronald Bootsman,

Annemarie Hubers en Anne Brouwer.

16

SUPER SATURDAY

Maak kennis met deze nieuwe activiteit, bekijk

het wedstrijdprogramma, het programma voor de

teambuildingsactiviteiten en meer...


VAN DE REDACTIE

Kijk, er ligt weer een VCV-Attack voor je. Je zat er op te wachten,

nou … hier is-ie! We hebben van jullie gehoord dat jullie het familiegevoel

weer leven in willen blazen. Gaan we doen, een eerste stap

daarin is natuurlijk dat we iedereen informeren waar we als vereniging

mee bezig zijn en wat we voor de komende periode voor ogen

hebben. Dat ga je in Attack lezen! Hij komt drie keer per jaar, zowel

op papier als via de mail. Nu praten we je bij over het nieuwe jeugdplan,

we stellen je een paar nieuwe bestuursleden voor en …. Hot

news over Super Saterday! Eh … natuurlijk wachten we ook nog

op het nieuws van JOUW team, laat maar horen, we luisteren goed

naar je. O ja, we vinden het leuk om als redactie een eerste (volley)

balletje over te dragen aan twee teams die een bijdrage leveren

voor de eerstvolgende Attack.

Dus … er gaat nu een (volley)balletje over aan het heren 4 team

en aan het meiden A1 team. Daarnaast zijn natuurlijk alle leuke

gebeurtenissen, foto’s e.d. van harte welkom. Dus maak je iets

leuks mee wat je wilt delen, stuur je berichtje naar: pr@vcv.nu

Voor nu wensen we jullie veel bal- en leesplezier.

SEIZOEN GEOPEND

Wethhouder sport, Martijn

Beek, opende op zaterdag

15 september de startdag en

kocht het eerste lot van de

grote clubactie!


04 DE ATTACK

“Tijdens de training

kreeg je het clubblad

’DE ATTACK’

uitgedeeld. Hierin las

je alle nieuwtjes over

de vereniging en wist

je welke activiteiten er

voor je werden georganiseerd.”

door Robert Pleizier

is de

attack terug?

afbeeldingen VCV ARCHIEF


DE ATTACK 05

DE ATTACK IS HET CLUBBLAD VOOR

EN DOOR LEDEN, VOLLEDIG IN KLEUR

EN DIGITAAL TE LEZEN.

Je leest nu een van de eerste pagina’s

uit de eerste Attack van seizoen 2018-

2019. De Attack is het clubblad voor en

door leden, volledig in kleur en digitaal

te lezen.

De Attack is na enkele seizoenen

afwezigheid weer in het leven geroepen.

Dit om jullie als leden en

fans van meer informatie te voorzien.

Zo is er ruimte voor teams om creatief

te zijn! Stel je als team eens aan ons

voor , er is bijvoorbeeld ruimte voor

foto’s en diverse stukken creatieve

teksten. Uiteraard zijn de klassiekers

zoals een ‘Wist je dat-je?’ of een fotocollage

ook welkom!

Ook zullen er vanuit het bestuur diverse

ontwikkelingen worden gedeeld.

Handig voor jouw als lid en fan om

op de hoogte blijven van jou favoriete

clupje!

Er worden door het gehele seizoen activiteiten

georganiseerd. Deze activiteiten

zullen overzichtelijk worden vermeld

in een agenda. Lekker makkelijk

dus!

Je ziet weleens een fotograaf in de

zaal, maar eigenlijk zie je de foto’s

nooit... Dit gaat ook veranderen, in

iedere Attack worden mooie foto’s

gebruikt en zullen er diverse fotocollage’s

te zien zijn. Dus wanneer

je de fotograaf spot, denk eraan dat

je even lacht :).

Een vrijwilliger is onbetaalbaar... Een

held, die trots mag zijn op zijn krachten!

Ken jij alle helden van VCV? We stellen

ze graag aan je voor.

leuk

feitje

Het VCV logo is gebaseerd op

een poppetje die klaar staat om te

serveren.


06 JEUGDPLAN 2.0

jeugdplan

2.0

Met trots willen we jullie kennis laten maken

met het nieuwe jeugdplan. Een plan dat staat

voor PLEZIER, BETER BEWEGEN, GELIJKE

KANSEN, GROEIEN, ATLEET CENTRAAL

EN DUIDELIJKHEID. Een frisse moderne kijk

op opleiden.

door Gise Schumacher, Diede Woudsma, Wouter van Ark,

Lotte van Hal en Robert Pleizier

Simpel gezegd, het VCV Jeugdplan

is een leidraad die zorgt

voor structuur en continuïteit van

de VCV jeugdopleiding. Een plan

die enkele jaren nodig heeft om

de gewenste resultaten te kunnen

behalen. Maar het is meer dan een

trainingsprogramma. Het houdt

rekening met de gehele sportomgeving

waarin het jeugdlid zich bevindt

en zorgt voor een heldere en

gestructureerde leerlijn voor het

jeugdlid (kind centraal). Daarnaast

geeft het richting en houvast bij

het (be)sturen van de jeugdafdeling

binnen de vereniging.

Net als veel sportverenigingen zal

de manier van het aanbod, dus de

sportprogramma’s, moeten worden

gemoderniseerd. VCV wil

graag mee met de tijd en het aanbod

daarom gaan aanpassen. Dit

zien wij als een kans om vooruitstrevend

te zijn en de club te doen

onderscheiden. Zo gaan we onder

andere inspelen op de volgende

trends; ‘Breed motorisch opleiden’

‘kind centraal’ en het op ‘latere

leeftijd specialiseren’ zijn drie visies

die wij willen uitdragen in het

jeugdplan.


07

Breed motorisch opleiden

Wij ondersteunen de visie van het op jonge leeftijd breed

motorisch opleiden en het inpassen van donorsporten.

En op latere leeftijd meer richting specialisatie. We gebruiken

hiervoor het Athletic Skills Model (A.S.M.).

Athletic Skills Model ontwikkelt het

beweegtalent van iedereen op een

gestructureerd, veelzijdige wijze

als springplank voor een sportcarrière

met betere prestaties en bovenal,

voor een gezonder leven, met

minder blessures, minder uitval en

meer plezier.

DE

Enkele feiten:

• Onderzoek laat keer op keer zien

dat basisschoolkinderen minder

motorisch vaardig zijn dan pakweg

dertig jaar geleden. Vandorpe

e.a. (2011). De huidige generatie

kinderen scoorde significant lager.

• Topsporters hebben in hun jeugd

een groot aantal verschillende sporten

beoefend. Olympische atleten tot

hun 14de jaar gemiddeld aan 2,6 tot

3,5 verschillende sporten deden.

(Hill e.a., 2002; Vaeyens e.a., 2009)

• Onderzoek bij kinderen tussen 6 en

12 jaar toont aan dat op een coördinatietest

eenzelfde niveau wordt

bereikt door een combinatie van

minder trainingsuren in verschillende

sporten dan door meer trainingsuren

binnen één sport (Fransen

e.a., 2012).

10

BELANGRIJKSTE

VAARDIGHEDEN:

De 10 belangrijkste bewegingsvaardigheden

die zijn verwerkt in

de trainingsprogramma’s zijn:

-Minder

blessures

VOORDELEN VEELZIJDIG

BEWEGEN

- langer atletisch leven

- hogere trainingstolerantie

Betere prestaties

- meer creativiteit (game skills)

- gelijk resultaat in minder trainingsuren

Minder dropouts

- beleven lang plezier in bewegen en sport

- minder uitval in de sport

1. Springen

2. Klimmen

3. Zwaaien

4. Balanceren

5. Gooien

6. Mikken

7. Overspelen

8. Hardlopen

9. Stoeien

10. Rollen


08 JEUGDPLAN 2.0

jeugplan

fases

PROBEERFASE

6-12 jaar

Het jeugdplan houdt rekening met de diverse

leeftijdsfases. Hoe jonger je bent hoe meer

breed motorisch er zal worden getraind. Hoe

ouder je wordt des te meer volleybalspecifiek

er getraind gaat worden. Deze leeftijdsfases en

verhouding staan hiernaast weergegeven.

gebasseerd op het opleidingsmodel van Jean Côté, Bloom en Ericsson

80% Breed motorisch

20% Volleybalspecifiek

SPECIALISATIEFASE

13-15 jaar

50% Breed motorisch

Een kind van 6 jaar oud, die net met

volleybal begint, heeft een ander

trainingsaanbod nodig dan een kind

van 13 jaar. Daar zijn we het waarschijnlijk

allemaal over eens. Dat het

niet altijd af moet hangen van leeftijd

daar zijn we ons ook van bewust.

Maar wat leren we het kind van 6 jaar

en wat aan die van 13 jaar?

Om daar een richtlijn in te krijgen hebben

we gekozen om onze richtlijnen te

basseren op het opleidingsmodel van

Jean Côté Bloom en Ericsson.

De richtlijn gebruiken wij om onze

trainingen in te delen. Wij hebben het

gewenste percentage van het aanbod

wat we in de training moeten doen

verdeeld:

Probeerfase (6 tm 12 jaar) waarbij

80% breed motorisch (deliberate play)

en 20% volleybalspecifiek (deliberate

practice).

Specialicatiefase (13 tm 15 jaar)

waarbij 50% breed motorisch (deliberate

play) en 50% volleybalspecifiek

(deliberate practice).

Investeringsfase (15 tm 22 jaar)

waarbij 20% breed motorisch (deliberate

play) en 28% volleybalspecifiek

(deliberate practice).

In het deel ‘breed motorisch’ zullen

o.a. de 10 belangrijke bewegingsvaardigheden

(blz 7) voorbij komen.

Daarnaast zijn plezier en variatie

belangrijke kernpunten. Zo ook het

gebruik maken van ‘transfers’ door

donorsporten. De donorsporten spelen

een essentiële rol in de Transfer of

learning, oftewel het profiteren van

eerdere leerervaringen bij het leren

van iets nieuws.

Daarnaast zal door impliciete leermethoden

in allerlei spelvariaties toe

te passen in combinatie met donorsporten,

zal er in de doelsport een

kwalitatief groter bewegingsrepertoire

ontstaan en daarmee zal het aanpassingsvermogen

als het vinden van

creatieve oplossingen wordt vergroot.

50% Volleybalspecifiek

INVESTERINGSFASE

16-22 jaar

20% Breed motorisch

80% Volleybalspecifiek


“Wat je doel ook is,

voor je plezier of voor

het strijden om een plek

op het podium,

wij willen dit voor je

mogelijk maken!”

#VCVFAMILIE

“ATLEET

CENTRAAL”

09

SPEERPUNEN:

Het jeugdplan zorgt voor inzicht in het

potentieel van de atleet en zorgt voor

de juiste ontwikkelwegen voor dat potentieel.

Het draagt zorg dat voor iedereen

die de sport wil leren de kans

hiertoe krijgt en op het eigen niveau.

Er wordt gekeken naar lange termijn

ontwikkeling die past bij de ontwikkelleeftijd

van de atleet. Atleet staat

centraal, uitgevoerd door de trainers/

coaches en wordt sterk ondersteund

door de technische commissies, sportwetenschap

en sponsoren.

“BETERE

BEWEGERS”

VEILIGHEID

BIJDRAGEN

6 BASISBEHOEFTEN

Volgens de psychologie van de behoeften

(ontleed aan A. Robbins) hebben

wij als mens zes basale behoeften.

Die zes basisbehoeften staan aan de

basis van al je motivatie. Deze zijn bij

alles wat je doet aanwezig, de hele

GROEI

dag ben je bezig deze behoeften in te

vullen. Zo ook binnen de jeugdafdeling

VARIATIE VERBINDING

is het belangrijk om in enkele basisbehoeften

te voorzien om succesvol te

zijn.

ERKENNING

Volleybal is een ‘laat-specialisatie

sport’. We zijn afhankelijk van andere

componenten van het sportsysteem,

zoals scholen, recreatiecentra en andere

sporten om kinderen kansen te

bieden om lichamelijke basisvaardigheden

en lenigheid te ontwikkelen.

Atleten moeten tijdens hun vroege

sportjaren deelnemen aan verschillende

sporten en lichaamsbewegingen

om te slagen in een ‘laat-specialisatie

sport’ zoals volleybal.

“PLEZIER”

Plezier is een van de belangrijkste redenen

waarom kinderen sporten. Een

element wat in het jeugdplan daarom

ook enorm belangrijk is. Onderdelen

als variatie, .. .. zorgen voor plezier.

TROTSE SPONSOR:


10 JEUGDPLAN 2.0

seizoen

start

Het seizoen 2018-

2019 is begonnen. Het

eerste deel van het

jeugdplan is in uitvoering.

Door de nu nog

beperkte financiële

middelen moeten we

het jeugdplan opsplitsen.

We werken hard

om het volgende deel

te kunnen uitvoeren.

Een van de gedachtes die we hebben

bij het opstellen van het jeugdplan is

om de ‘binding’ binnen de vereniging te

vergroten. Iets wat heel moeilijk meetbaar

is. Uit gesprekken met diverse

leden kwam het punt ‘gezelligheid’ bij

de vraag om VCV te omschrijven als

belangrijkste eigenschap naar voren.

We willen weer een ‘familie’ zijn, waar

je bijna iedereen kent en je veilig en

welkom voelt. Waar we samen de uitdagingen

aangaan. #VCVFAMILIE

Tijdens brainstormsessies met

trainers kwam naar voren dat zij behoefte

hebben aan ‘begeleiding’ en

het willen groeien door bijvoorbeeld

een trainersopleiding te volgen.

Een aantal leden geven aan dat

ook zij gezien willen worden, en

een ‘goede trainer’ willen hebben.

Deze punten hebben wij in het jeudplan

meegenomen. We willen iedere

speler de mogelijkheid geven om

dezelfde informatie te kunnen leren.

Dit realiseren we door de gezamenlijke

techniektraining. Deze wordt gegeven

door een ervaren trainer samen met een

trainer die als assisitent fungeert. Deze

assistent-trainer geeft als hoofdtrainer

aan een team de teamtraining. En

kan zo kennis op doen over de volleybaltechnieken

en de manier van training

geven. Deze trainer volgt als het

ware een interne trainersopleiding.

Binnenkort starten we met een extra

training in de maand en die noemen

we een beweegtraining. Deze beweegtraining

zorgt voor ontspanning en

plezier, maar ook voor extra vaardigheden

die je daarna bij volleybal kan

toepassen. Denk aan kickboks-clinics,

trampolinepark en meer...


011

SPEERPUNEN:

“GELIJKE

KANSEN”

Hierboven staat de trainingsopzet van

het jeugdplan visueel weergegeven. Een

team heeft een teamtraining met het eigen

team, een techniektraining samen

met een ander team. En binnenkort een

beweegtraining waar jongens & meiden

op leeftijd samen trainen.

Door de nieuwe trainingsopzet ziet de

hoofdtrainer van de techniektraining

alle jeugdleden binnen zijn eigen lijn. Zo

ziet Robert Pleizier alle jongens, Wouter

van Ark alle meiden en Gise Schumacher

alle CMV- en D-jeugd. Dit zorgt

ervoor dat iedere speler binnen de lijn

dezelfde informatie krijgt. En dus ook

de gelijke kansen om te ontwikkelen.

Daarnaast heeft de hoofdtrainer goed

zicht op alle spelers binnen zijn lijn wat

betreft de ontwikkelingen per speler.

“GROEIEN”

Alles wat er in de training behandeld

wordt is gericht op ontwikkelen

van de speler (groeien). Zowel fysiek,

technisch, tactisch als mentaal.

De hoofdtrainers stellen het trainingsprogramma

samen en delen het met

de jeugdtrainers. Daarna evalueren we

het programma en passen we het waar

nodig aan.

“DUIDELIJKHEID”

Een jeugdplan geeft duidelijkheid voor

de spelers, ouders, trainers, technische

commissies en de bestuursleden. Alles

is vastgelegd in het jeugdplan document

die voor iedereen inzichtelijk is.

Zo is het voor iedereen duidelijk hoe

het plan uitgevoerd wordt en of hoort

te worden.

TROTSE SPONSOR:


12 INTERVIEW ONZE HELDEN FOOTBALL

algemeen

bestuurslid

RONALD

BOOTSMAN

accommodatie

ANNEMARIE

HUBERS

secretaris

KARIN

BECKERMAN

voorzitter

HARM

VAN T HOEN-

DERDAAL

technische

zaken

ANNE

BROUWER


013

onze HELDEN

het bestuur

EEN VERENIGING, DUS WIJ, KUNNEN ALLEEN BESTAAN MET EEN DAGELIJKS

BESTUUR. GELUKKIG HEBBEN WIJ EEN BETROKKEN EN ACTIEF BESTUUR!

STEL JE HUN SUPERKRACHTEN EENS VOOR ALS ALLE STOELEN BEZET ZIJN!

IETS VOOR JOU? KOM BIJ DE #VCVFAMILIE

algemeen

bestuurslid

financiële zaken

HENJO

DE GIER

penningmeester

???

algemeen

bestuurslid

GERBEN

DE WILDE

“WE ZIEN JULLIE GRAAG OP WOENSDAG 28 NOVEMBER

TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING”


14 INTERVIEW FOOTBALL

In iedere Attack zullen we een aantal

vrijwilligers aan je voorstellen. Zo leer je steed

meer mensen kennen :) En weet je waar

iemand mee bezig is en wat ze hierin drijft!

wie? wat? waarom?

besturen

ANNEMARIE

HUBERS

Hallo ik ben Annemarie Hubers, 52 jaar,

getrouwd en heb 2 dochters die beide nog

studeren. Mijn hobby’s zijn volleybal (bij Gruwel),

tennis en wandelen met de hond.

Binnen VCV regel ik de zaalhuur en zomers

de beachveldenhuur, dit via sportservice

en ‘t Ichthus. Zodoende werk ik samen met

het wedstrijd-secretariaat, om de thuiswedstrijddagen

vast te leggen en met de

TC voorzitster om de teams voor de zaalwacht

in te delen.

De Redactie

Het bestuur is verjongd en met

nieuwe energie voor de toekomst.

Tevens regel ik het schema voor de tellers

bij elke thuiswedstrijd bij heren 1 en bij

dames 1.


15

s

RONALD

BOOTSMAN

Iedereen die in Sporthal West komt kent mij

vast en zeker wel. Niet? Nou ik ben Ronald

Bootsman en sinds het einde van vorig seizoen

deel van het bestuur van VCV. Daar

heb ik de titel “Algemeen bestuurslid”. Wat

ik graag bij VCV zou willen zien is dat we samen

met elk lid de club lekker kunnen volleyballen.

Dat de randzaken geregeld zijn en

iedereen op zijn of haar niveau kan worden

uitgedaagd!

Naast besturen speel ik mijn wedstrijden

met heren 3, ben ik gelukkig getrouwd met

mijn Rianne en trotse papa van Maud (5) en

Juup (2). Buiten VCV om vind ik het geweldig

om tijd met mijn gezin door te brengen.

Ook geniet ik ervan om dingen in en rondom

huis te maken.

Ik zie jullie graag in Sporthal West

en mocht je wat willen vragen;

spreek mij of één van de andere

bestuursleden gerust aan.

ANNE

BROUWER

Ik ben Anne Brouwer en 29 jaar oud. Na de

jeugdopleiding doorlopen te hebben bij VCV,

ben ik inmiddels begonnen aan mijn 13e

seizoen bij dames 1. Daarnaast geef ik

training aan de meiden B1. In het dagelijks

leven ben ik werkzaam in een huisartsenpraktijk

in Hierden, waar ik komend jaar mijn

specialisatie tot huisarts hoop af te ronden.

Sinds 3 jaar vervul ik de functie technische

zaken. Door de krappe bestuursbezetting is

er de afgelopen jaren te weinig kans geweest

om lange termijn plannen te maken. Met de

recente welkome uitbreiding van het bestuur

en het opstaan van nieuwe & oude vrijwilligers

kunnen we met elkaar vooruit kijken!

Mijn focus ligt momenteel op de invoering

van het VCV jeugdplan en het doortrekken

van deze visie en professionalisering naar

de seniorenteams.

Ik hoop dat we met elkaar verder

gaan bouwen aan een gezonde,

succesvolle en gezellige vereniging!


016 INTERVIEW SUPER SATURDAY FOOTBALL - HOOGTEPUNTEN

08:00

ONTBIJT D- & CMV-JEUGD

ALLE D- & CMV-JEUGD STARTEN DE DAG MET

EEN GEZAMENLIJK ONTBIJT!

VOOR DE OUDERS STAAT DE KOFFIE KLAAR!

(MOGELIJK GEMAAKT DOOR ALBERT HEIJN, DE ELLEKOOT)

09:00

WEDSTRIJDEN STARTEN

DE COMPETITIEWEDSTRIJDEN WORDEN OP DE

3 CENTRE COURTS GESPEELD EN DE ONDER-

TRIBUNE STAAT KLAAR VOOR DE FANS!

10:00

ACTIVITEITEN STARTEN

DE CMV- & D-JEUGD GAAN VAN START MET

DIVERSE SPELLEN. DAARNA VOLGT HET TEAM-

BUILDINGSPROGRAMMA VOOR DE ANDERE

TEAMS!

20:00

VCV CAFÉ

GEZELLIGSTE SPORTCAFÉ VAN SPORTHAL

WEST IS OPEN. RUIMTE VOOR EEN GOED

GESPREK BIJ EEN LEKKER DRANKJE.

21:30

VCV FEEST: SUPER HEROES

WIE WORDT VERKOZEN TOT SUPERHELD VAN DE

AVOND? VLIEG OVER DE DANSVLOER ALS SUPER-

WOMAN, TOON JE SUPERPOWERS, WEES CREATIEF!

extra

aandacht

16:30 FYSIOTHERAPIE

SCHEEPJESHOF/VCV D1

VS VELO D1

19:30 MKB ACCOUNTANTS/VCV H1

VS SV DYNAMO APELDOORN H2


SUPER SATURDAY - WAT IS HET? 017

OP DEZE COMPETITIEDAG ZIJN

ER NAAST WEDSTRIJDEN OP CENTRE COURT

ALLERLEI ACTIVITEITEN EN SPELLEN TE DOEN

IN SPORTHAL WEST

Zaterdag 6 oktober 2018 houdt VCV

de eerste editie van de Super Saturday.

Een thuisdag waarop gezelligheid,

clubliefde en binding centraal staat.

Op deze competitiedag zijn er naast de

wedstrijden op centre court, allerlei activiteiten

en spellen te doen in Sporthal

West. Deze kan je als team doen om

elkaar beter te leren kennen, jullie samenwerking

te verbeteren en gewoon

voor de gezelligheid.

Waarom Super Saturday?

De laatste maanden hebben wij met

een hoop vrijwilligers de koppen bij

elkaar gestoken om VCV een nieuwe

en frisse visie te geven. VCV draait al

een tijd mee, is financieel gezond en

leden omschrijven VCV als een gezellige

vereniging. Hier zijn we trots op,

maar we zien ook ruimte voor verbetering.

Zo willen we o.a. werken aan

de binding binnen VCV. Dit geldt voor

alle vlakken: binding tussen leden

onderling, tussen ouders onderling,

tussen het bestuur en leden, etc. Wij

willen een club zijn waar iedereen

elkaar kent, waar de deur altijd open

staat en waar we iets voor een ander

over hebben. Ongedwongen, voortkomend

uit de gezamenlijke wens om

te groeien en om bij te dragen. We

kunnen als vereniging immers alleen

bestaan door samen te werken en van

elkaar te leren.

Wat houdt Super Saturday in?

Komend seizoen zullen twee thuisdagen

worden omgetoverd in Super

Saturday. Zaterdag 6 oktober is een

volle competitiedag waarin bijna alle

teams thuis spelen. Er wordt gespeeld

op 3 velden (centre court) met de

ondertribune uitgeschoven, hierdoor

kunnen de fans de wedstrijd nog beter

meebeleven. Iedereen speelt graag

voor veel publiek, daarom de oproep

aan ouders/fans om op 6 oktober te

komen kijken!

Ook staan er verschillende activiteiten

en spellen in de sporthal opgesteld. Om

te zorgen dat iedereen aan de activiteiten

toe komt, hebben wij een planning

gemaakt waarin te zien is wanneer

de activiteiten voor jouw team

beschikbaar zijn (pagina 21). Bij elk

onderdeel zal je met je team begeleid

worden. Trainers, coaches, ouders en

fans zijn natuurlijk ook welkom om een

kijkje te nemen.

Naast de activiteiten zijn er seniorenteams

gekoppeld aan jeugdteams: zij

zijn deze dag buddy’s. Zo kunnen zij

kennis met elkaar maken en is er aandacht

voor elk team, ongeacht leeftijd

of niveau. Aan welk team je gekoppeld

bent en wat er van je verwacht wordt,

vind je op pagina 18. Lees dit met je

team goed door en spreek samen af

wie van jullie welke taak op zich neemt.

Bestuursleden, trainers, coaches en andere

vrijwilligers zullen ook aanwezig

zijn op deze dag. Zij maken graag kennis

met je en zijn altijd toegankelijk

voor een praatje, vragen of ideeën!

Om 20:00 uur is het VCV Café in Café

Sporthal West. Dit vindt plaats voorafgaand

aan het feest - de muziek zal

nog wat zachter staan en daarmee is

dit een mooie gelegenheid voor iedereen

om gezellig een praatje te maken.

Vanaf 21:30 uur gaat de muziek harder

en kunnen de voetjes van de vloer. Het

thema is ‘Super Heroes’, laat je creativiteit

maar zien!

Voor wie is Super Saturday?

Super Saturday is voor iedereen die

betrokken is bij de VCV Familie. Of je

nu zelf spelend lid bent, enthousiaste

fan, je kind op volleybal zit of je een

vrijwilligersfunctie bekleedt - iedereen

is welkom. We vinden het leuk om

nieuwe gezichten te zien en staan

altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

Kom eens kijken bij een jeugdwedstrijd,

maak een praatje met een bestuurslid

of drink een kopje koffie met een

andere ouder. De deur staat bij VCV

altijd open.

We zien jullie graag op zaterdag 6 oktober

in Sporthal West!

Met vriendelijke groet,

De Super Saturday Commissie,

Robert Pleizier, Jelle Canrinus, Laurien

van de Pol, Wieger Bouwman, Mariëtte

Lubbers en Nina Sjoer

ac@vcv.nu


18 INTERVIEW SUPER SATURDAY FOOTBALL - WEDSTRIJDSCHEMA

8

VELD 1 VELD 2 VELD 3

9 09.00 09.00 09:00

VCV N5 1 VCV N5 3 VCV MC 2

VTC Woerden N5 1 Limes N5-4

Nethoogte 2.00. Scheids: H4 Nethoogte 2.00. Scheids: H5 Forza Hoogland MC 2

10 nethoogte 2.05

10.15 10.15 Buddy's: D3

VCV MC 1 VCV JC 2 10.30

VCV MB 2

11 Irene MC 1 Limes JC 1

nethoogte 2.05 VV Utrecht MB 5

Buddy's: H3 nethoogte 2.15

nethoogte 2.05 11:45 Buddy's: D5

12 Buddy's: D4 VCV D3

12.15

VCV MC 3

Majella D2

13 SHOT MC 1

nethoogte 2.05 nethoogte 2.24

Buddy's: D1 Scheidsrechter:bond 13.30

13:45 13:45 VCV D5

14 VCV JB 1 VCV D2

Servia D3

Taurus JB1

Go'97 D1

15 nethoogte 2.24

nethoogte 2.24 nethoogte 2.24 Scheidsrechter: D1

Buddy's: H2

Scheidsrechter: bond

15.45

Inspeeltijd

16 VCV MA 1 16.00

Inspeeltijd

VCV H2

16:30 AVV Keistad MA 1

Fysiotherapie Scheepjeshof

Dosko H1

17 /VCV D1

nethoogte 2.24

Velo D1 Buddy's: H1 nethoogte 2.43

Nethoogte 2.24

Scheidsrechter: bond

18 Teller:

scheidsrechter: bond

Opbouwtijd

19

Inspeeltijd

19:30

MKB Accountants/VCV H1

20

SV Dynamo Apeldoorn H2

Teller:

Ballenkinderen:

21 Lijnrechter

Scheidsrechter: bond nethoogte 2.43


19

wedstrijden

& buddy’s

richtlijnen

buddy’s

• Team aanmoedigen

• Wedstrijd fluiten

• Punten tellen

• Coach assisteren

• Ballen vangen bij inslaan

• Wees creatief en sportief


20 INTERVIEW FOOTBALL

teamactiviteiten

COMMUNICATIE &

SAMENWERKING

VOLLEYBAL IS EEN

TEAMSPORT

“Geen mens is perfect, een team kan dat

zijn”. Een mooie uitspraak die typeert dat

je elkaars kwaliteiten nodig hebt om succesvol

te zijn. Ieder team bevindt zich in een

eigen andere fase, hierdoor presteert de een

daardoor wel beter dan de andere. Om als

team te groeien naar een andere fase bieden

we je tijdens de Super Saturday een drietal

activiteiten aan. Deze teambuildingsactiviteiten

zullen de volgende thema’s hebben;

‘Communicatie’ en ‘Actieve samenwerking’.

Ieder team heeft de mogelijkheid om de drie

teambuildingsactiviteiten uit te voeren. Het

schema hiervoor staat hiernaast weergegeven.

Ook als je een uitwedstrijd speelt

hebben we je ingepland zodat je bij terugkomst

met je team de activiteiten kunt doen.

Veel plezier!

#VCVFAMILIE

TEAM

building

“GEEN MENS IS PERFECT, EEN TEAM KAN DAT ZIJN”. DOORLOOP MET JE TEAM

DE TEAMBUILDINGSACTIVITEITEN EN ALS JE KLAAR BENT IS ER RUIMTE OM

TE KIJKEN WAT JULLIE GOED VONDEN GAAN EN WAT JULLIE DE VOLGENDE

KEER ANDERS ZOUDEN DOEN!


SUPER SATURDAY - TEAMACTIVITEITEN 21

8

VERGADERRUIMTE 1 VERGADERRUIMTE 2 VERGADERRUIMTE 3

08.00 - 08.30

Ontbijt CMV- en D-Jeugd

9

10 10.00 - 11.15 10.00 - 11.15 10.00 - 11.15

CMV- en D-Jeugd CMV- en D-Jeugd CMV- en D-Jeugd

11

Buddy's: D2 Buddy's: D2 Buddy's: D2

11.30 - 12.00

D2

12 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30

MC2 H1 D2

12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00

D2 MC2 H1

13 13.00 - 13.30 13.00 - 13.30 13.00 - 13.30

H1

MC2

13.30 14.00 13.30 14.00 13.30 14.00

JC2 MB2 MC1

14 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30

MC1 JC2 MB2

14.30 -15.00 14.30 -15.00 14.30 -15.00

MB2 MC1 JC2

15 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30

MC3 JC1 MB1

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00

MB1 MC3 JC1

16 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30

JC1 MB1 MC3

16.30 - 17.00 16.30 - 17.00 16.30 - 17.00

JB1

D5

17 17.00 - 17.30 17.00 - 17.30 17.00 - 17.30

D5

JB1

17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00

JB1

D5

18 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30

H2 MA1 JA1

18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00

JA1 H2 MA1

19 19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.00 - 19.30

MA1 JA1 H2

19.30 - 20.00 19.30 - 20.00 19.30 - 20.00

D1 D3 D4

20 20.00 - 20.30 20.00 - 20.30 20.00 - 20.30

D4 D1 D3

20.30 - 21.00 20.30 - 21.00 20.30 - 21.00

D3 D4 D1

21 21.00 - 21.30 21.00 - 21.30 21.00 - 21.30

H5 H3 H4

21.30 -22.00 21.30 -22.00 21.30 -22.00

H4 H5 H3

22 22.00 - 22.30 22.00 - 22.30 22.00 - 22.30

H3 H4 H5


22 INTERVIEW FOOTBALL

verkiezing

SUPERHELD

SUPERHELDIN

feest super

heroes

Vlieg over de dansvloer als SUPER HERO,

gebruik je mechanische arm voor de ROBOT MOVES,

of wees gewoon die SUPER VRIJWILLIGER!

START: 21:30 uur

EINDE: 01:30 uur

// WEES OOK SUPER,

KOM IN THEMA!


23

SUPER

WE VERKIEZEN DE SUPERHELD EN SUPERHELDIN

VAN DE AVOND TIJDENS HET FEEST!

DE JURY ZAL LETTEN OP:

> SUPER POWERS & MOVES

> GOEDE DADEN

> VERSCHIJNING

held(in)


#VCVFAMILIE

Volg de #VCVFAMILIE en laat weten

wat je van de Super Saturday vindt!

Heb je leuke foto’s? Gave ideeën?

Tips of complimenten?

Wil je ook je bijdrage leveren

aan het succes van VCV?

Mail dan naar pr@vcv.nu

www.vcv.nu

ONLINE

VOLGEN

WE HEBBEN ALTIJD

NIEUWTJES VOOR JE!

Volg de #VCVFAMILIE

vcvonline vcvveenendaal

More magazines by this user
Similar magazines