11.10.2018 Views

VIEF_Magazine_oktober_092018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vief<br />

Afgiftekantoor 8500 Kortrijk Mail<br />

Driemaandelijks magazine van<br />

Vief West-Vlaanderen vzw<br />

P 809045<br />

Jaargang 16, nr. 4, <strong>oktober</strong>-november-december 2018<br />

Abonnementen (gratis)<br />

PB- PP<br />

BELGIE(N) - BELGIQUE<br />

<strong>Magazine</strong><br />

Aanbod<br />

2019<br />

Jaarthema<br />

Creatief<br />

met Vief<br />

Op stap<br />

met Vief<br />

V.U. Nadine Fiems – Vief West-Vlaanderen vzw – Groeningelaan 40 – 8500 Kortrijk<br />

1


<strong>VIEF</strong> WEST,<br />

EEN VERENIGING MET PIT!<br />

KWALITEIT<br />

PRIJSBEWUST<br />

IEDEREEN WELKOM<br />

GRATIS MAGAZINES<br />

COURANT, 3-MAANDELIJKS MAGAZINE<br />

VAN <strong>VIEF</strong> VZW<br />

Info omtrent recente sociale, economische,<br />

culturele, educatieve en wetenschappelijke<br />

ontwikkelingen. Aandacht voor onderwerpen<br />

van algemeen nut op het vlak van<br />

gezondheid, milieu en vrije tijd.<br />

U kan een gratis proefnummer aanvragen.<br />

Een abonnement kost € 7.<br />

<strong>VIEF</strong> MAGAZINE, 3-MAANDELIJKS MAGAZINE<br />

VAN <strong>VIEF</strong> WEST-VLAANDEREN VZW<br />

Surf naar www.viefwest.be/ezine en<br />

schrijf u in door uw naam, voornaam en<br />

e-mail door te geven. Voortaan krijgt u alle<br />

info omtrent het reilen en zeilen van de<br />

provinciale en lokale werking.<br />

Voordelen, activiteiten en weetjes waar u<br />

alleen beter van wordt.<br />

Vief is een door de Vlaamse overheid erkende sociaal-culturele<br />

organisatie voor 60-plussers.<br />

Vief staat voor actief, levendig, kras en pittig. Net dat stralen we<br />

uit als vereniging!<br />

In dit magazine treft u een aantal provinciale evenementen aan<br />

waarvoor u kan inschrijven. Naast dit aanbod zijn er meer dan<br />

2500 activiteiten die doorgaan in organisatie van de lokale<br />

Vief-verenigingen.<br />

U kan detail terugvinden via de site www.viefwest.be en indien u<br />

niet meteen uw goesting zou vinden, contacteer ons, we staan u<br />

graag te woord en helpen u graag verder.<br />

Met een team van ruim 500 vrijwilligers en 73 actieve<br />

verenigingen staan we voor u paraat. We zijn in West-Vlaanderen<br />

een sterk uitgebouwde seniorenvereniging waarbij elkaar<br />

ontmoeten, cultuur en levenslang leren, centraal staan.<br />

Vief is tevens een actieve belangenbehartiger van 60-plussers<br />

en dit binnen adviesraden op gemeentelijk, stedelijk, Vlaams,<br />

Federaal en Europees niveau én we zijn een partner van de<br />

Liberale Mutualiteit Plus.<br />

LAAT U STRIKKEN<br />

Interesse om voortaan mee te helpen als vrijwilliger?<br />

Of is er nog geen werking bij u in de buurt en wenst u daar<br />

verandering in te brengen? Aarzel niet en contacteer ons.<br />

Extra medewerkers zijn steeds welkom en kunnen bij<br />

Vief West genieten van tal van voordelen en reducties.<br />

Voorbeelden zijn: gratis vrijwilligersverzekering en burgerlijke<br />

aansprakelijkheid, gratis handleiding, infomagazine per<br />

kwartaal en website voor medewerkers, deelname aan lokale<br />

en provinciale activiteiten, diverse vormingen, ondersteuning<br />

en begeleiding, een jaarlijkse verwendag, een ruim aanbod van<br />

leuke, gezellige, sportieve en eigentijdse activiteiten, sociale<br />

contacten, ...<br />

Info?<br />

Benieuwd of er een lokale vereniging bij u in de buurt actief is?<br />

Wenst u meer info omtrent het lokale en/of provinciale aanbod?<br />

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties?<br />

Wenst u zich in te schrijven voor één van de activiteiten<br />

vermeld in deze brochure?<br />

Contacteer het Vief-team<br />

Vief West-Vlaanderen vzw<br />

Groeningelaan 40 | 8500 Kortrijk<br />

Tel. 056 25 72 61 | info.west@vief.be | www.viefwest.be<br />

Volg en like ons op www.facebook.com/viefwestvzw<br />

2


<strong>VIEF</strong>-EVENTS<br />

FILM DE COLLEGA’S 2.0<br />

PIV HUVLUV<br />

ZIJN ER NOG VRAGEN?<br />

DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019<br />

Kinepolis Brugge, Kortrijk en Oostende<br />

Cityscoop Roeselare<br />

14 uur<br />

De collega’s krijgen een nieuw diensthoofd, Alexander De Groot.<br />

Extreem gemotiveerd en met slogans gehaald uit een fout Amerikaans<br />

handboek wil hij een frisse wind door de groep laten waaien. Alexander<br />

wil de slabakkende afdeling laten samenwerken, maar stoot op<br />

onverschilligheid en verzet. Als ultiem redmiddel, neemt hij hen mee op<br />

teambuildingweekend waar blijkt dat er meer op het spel staat dan eerst<br />

gedacht…<br />

Een komedie die u moet gezien hebben van regisseur Jan Verheyen<br />

met onder andere Ben Segers, Steve Geerts, Veerle Dobbelaere,<br />

Jurgen Delnaet, Ikram Aoulad, Eva Van der Gucht, Mathias Vergels,<br />

Tatyana Beloy, Mathijs Scheepers, Steph Goossens en Loes<br />

Swaenepoel.<br />

Ticket: € 17<br />

(abonnement Kinepolis niet geldig voor deze film)<br />

WOENSDAG 3 APRIL 2019<br />

Cultuurcentrum De Spil Roeselare<br />

14.30 uur<br />

Het grote publiek kent hem als een geboren verteller en<br />

gepassioneerd muziekliefhebber, met twintig jaar podiumervaring,<br />

die altijd een lied klaar heeft bij een verhaal (of omgekeerd). Een<br />

recensent noemde hem ooit ‘de meest authentieke Vlaamse<br />

comedian’. De herkenbaarheid van zijn humor zorgt voor een<br />

onweerstaanbare meerwaarde. Tijdens de voorstelling maakt Piv,<br />

afkomstig van Bredene, komaf met de triviale vragen die hem<br />

vaak gesteld worden na optredens. Hij beantwoordt voor eens en<br />

voor altijd op heel eigen wijze alle vragen die op hem werden en<br />

worden afgevuurd.<br />

Tijdens (en wie weet ook na) deze show komt u alles over Piv te<br />

weten. U kunt hem uw eigen persoonlijke vraag voorschotelen of<br />

een gesprek starten dat verder gaat dan de gebruikelijke koetjes<br />

en kalfjes. De liedjes in uw hoofd krijgt u er gratis bovenop.<br />

Ticket: € 15<br />

Film gevolgd door koffie/thee en gebak.<br />

Inschrijven is betalen met mededeling 140219 – locatie –<br />

aantal personen.<br />

Voor Vief-verenigingen bij voorkeur vóór woensdag<br />

23 januari 2019.<br />

Inschrijven is betalen met mededeling 030419 –<br />

aantal personen.<br />

Voor Vief-verenigingen bij voorkeur vóór dinsdag<br />

12 maart 2019.<br />

Info? Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be l www.viefwest.be<br />

Deze activiteiten zijn rolstoeltoegankelijk (melden bij inschrijving). l De tickets worden enkele dagen vóór het evenement opgestuurd.<br />

Rekeningnummer Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782<br />

3


OUDERENWEEK 2018<br />

OUDEREN ALS ACTIEVE<br />

SCHAKEL VOOR DE BUURT<br />

Tijdens de Ouderenweekcampagne van 2018, van maandag 19 tot<br />

zondag 25 november, zetten we ouderen die een actieve rol spelen in<br />

hun buurt centraal. Ouderen hechten namelijk veel waarde aan hun<br />

buurt en omgeving. Zij hebben een grote interesse in de dingen die<br />

er zich afspelen en zetten zich graag in om te helpen waar nodig. Ze<br />

zijn een onmisbare speler, een sleutelfiguur, een bruggenbouwer, een<br />

actieve schakel.<br />

Heel wat ouderen zijn nu reeds actief in hun buurt. Daarom<br />

ontwikkelde De Vlaamse Ouderenraad de inspiratiegids ‘Ouderen als<br />

actieve schakel voor de buurt’.<br />

Hierin worden concrete voorbeelden gebundeld, zodat andere lokale<br />

ouderenraden, verenigingen (zoals Vief), lokale dienstencentra,<br />

organisaties, … het thema alvast kunnen verkennen en eigen<br />

initiatieven kunnen opstarten.<br />

Surf naar www.vlaamse-ouderenraad.be/publicaties/ouderenweek en<br />

ontdek in dit document allerlei achtergrondinformatie en voorbeelden<br />

die u eventueel kunnen helpen.<br />

Info? Vlaamse Ouderenraad vzw l Tel. 02 209 34 52 l veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be | www.vlaamse-ouderenraad.be<br />

INFO VOOR <strong>VIEF</strong>-MEDEWERKERS<br />

KADERVORMING<br />

ADVIESRADEN<br />

DINSDAG 13 NOVEMBER 2018<br />

LM l Revillpark 1 l 8000 Brugge<br />

14 uur<br />

Toelichting ‘Vlaamse structuur Ouderenbeleidsparticipatie’<br />

door Michel De Wit, Regionale beleidsmedewerker<br />

Ouderenbeleidsparticipatie<br />

De WOAS-werking is sedert begin 2018 overgenomen door de<br />

Vlaamse overheid. Over heel Vlaanderen is er een netwerk om<br />

ouderen (die op lokaal vlak actief zijn in een ouderenraad) te<br />

ondersteunen en samen te brengen voor ervaringsuitwisseling<br />

en vorming. De vroegere Regionale Kernen, noemen nu<br />

Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) en de<br />

Provinciale Stuurgroep, noemt nu Interregionale Stuurgroep<br />

Ouderenbeleidsparticipatie (ISO).<br />

op de installatie van de nieuwe gemeenteraden in de loop van<br />

2019 hersamengesteld. In 2019 worden alle gemeentebesturen<br />

en ouderenorganisaties (ook Vief) aangeschreven om<br />

afgevaardigden naar de RPO’s te sturen.<br />

Gratis, maar vooraf aantal deelnemers melden.<br />

Inschrijven vóór dinsdag 6 november 2018.<br />

De werking, opzet en participatie van Vief komen deze middag<br />

aan bod.<br />

De hersamenstelling van de RPO’s zal in de loop van 2019<br />

gebeuren. De meeste lokale ouderenraden worden aansluitend<br />

Bent u nog geen medewerker, maar bent u geïnteresseerd<br />

of wenst u meer info? Neem dan vrijblijvend contact op.<br />

4<br />

Info? Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be l www.viefwest.be


<strong>VIEF</strong> HAPPENING<br />

10 JAAR COMPAGNONS DE LA CHANSON<br />

In dit gloednieuwe theaterconcert worden<br />

nu twee Vlaamse topentertainers voor<br />

het eerst samengebracht op het podium,<br />

met meer dan 100 jaar muzikale ervaring<br />

in puur Frans chanson: Liliane Saint-<br />

Pierre en Marijn Devalck.<br />

Zij brengen voor u muziektheater: theater<br />

en variété vervat in één spannend<br />

herbelevingsconcert met muziek van<br />

onder andere Gilbert Bécaud en Jacques<br />

Brel maar ook France Gall, Céline Dion,<br />

Edith Piaf, Johnny Hallyday, Claude<br />

François, Luis Mariano, Adamo en zoveel<br />

meer.<br />

De muzikale begeleiding is onder leiding<br />

van Dirk Van der Linden (piano, gitaar,<br />

zang) met Jean Van Lint (contrabas en<br />

koorzang) , Eric Rits (drums), Willem<br />

De Rijdt (geluidsbeeld) en Alain Mazijn<br />

(presentatie en theaterbeeld).<br />

DONDERDAG 17 OKTOBER 2019<br />

Kursaal Oostende<br />

14 uur<br />

Ticket: € 25<br />

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk (melden bij inschrijving).<br />

Autocar heen en terug: € 15<br />

U kan vervoer kiezen met autocar heen en terug vanuit een opstapplaats naar keuze.<br />

Voorwaarde is dat er minimum 10 personen zijn per opstap. Aankomst in Oostende is<br />

voorzien rond 10 uur.<br />

Bij aankomst in Oostende kan u kiezen uit: genieten van een ‘Ostendsche’ koffie of thee,<br />

wandelen op de dijk, shoppen, ... U kan ook een bezoek brengen aan een museum, een<br />

begeleide wandeling boeken, een cultureel programma reserveren of wenst u nog iets<br />

anders? We verzamelden diverse programma’s.<br />

Wenst u hier meer info, we helpen u graag verder!<br />

Inschrijven is betalen met mededeling 171019 – aantal personen – opstapplaats.<br />

Voor Vief-verenigingen bij voorkeur vóór woensdag 25 september 2019.<br />

Info? Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be l www.viefwest.be<br />

Rekeningnummer Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 | De tickets worden enkele dagen vóór het evenement opgestuurd.<br />

5


<strong>VIEF</strong>-GASTRONOMIE<br />

BEZOEK REO VEILING & KOOKSESSIE<br />

DONDERDAG 25 APRIL 2019<br />

Thema asperges<br />

DINSDAG 15 OKTOBER 2019<br />

Thema prei en witloof<br />

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019<br />

Thema koolsoorten<br />

Oostnieuwkerksesteenweg 101<br />

8800 Roeselare<br />

van 16 tot 20.30 uur<br />

(afspraak met gids in de cafetaria van de REO Veiling)<br />

De REO Veiling verkoopt meer dan 60 verschillende groente- en<br />

fruitsoorten van bij ons. Volg de aanvoer van de kwaliteitsproducten<br />

in de grote neerzetloods en ervaar in de verkoopzaal hoe de<br />

veilingprijs van een vers product tot stand komt. Laat u fascineren<br />

door de grote volumes, de onberispelijke kwaliteit en de snelheid waarmee<br />

de dagverse groenten en fruit in uw buurtwinkel worden afgeleverd.<br />

Na een begeleid bezoek aan de REO Veiling volgt er een kooksessie<br />

met degustatie.<br />

Het menu bestaat uit:<br />

• Aperitief met twee hapjes<br />

• Voorgerecht<br />

• Hoofdgerecht<br />

• Dessert<br />

• Twee drankjes naar keuze<br />

(wijn, bier, frisdrank)<br />

Prijs: € 35<br />

Inschrijven is betalen met mededeling datum – aantal<br />

personen.<br />

BELEEF GASTRONOMIE<br />

Wegens succes herhalen we deze leuke activiteit, we staan<br />

stil bij jongeren en hun opleiding, hun talenten en hoe ze deze<br />

opleiding leren. We brengen een bezoek aan de hotelschool<br />

met rondleiding en worden vervolgens verwend door jong talent<br />

van eigen bodem. Hedendaagse gastronomie bestaande uit<br />

aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie/thee, water<br />

en passende wijnen.<br />

Diverse bezoeken zijn gepland en gaan door op:<br />

6<br />

Info? Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be l www.viefwest.be


WOENSDAG ... VISDAG<br />

WOENSDAG 5 JUNI 2019<br />

WOENSDAG 12 JUNI 2019<br />

Vismijn Nieuwpoort<br />

(ter hoogte van de uurwerktoren)<br />

Vismijn l 8620 Nieuwpoort<br />

7.15 uur<br />

Dit is een activiteit voor vroege vogels! We verzamelen om<br />

7.15 uur aan de uurwerktoren van de visveiling te Nieuwpoort<br />

om er de aanvoer van de garnaal bij te wonen. Vervolgens<br />

gaan we naar een beschermde zone in de visveiling, samen<br />

met de vishandelaars en we volgen de andere veilingen<br />

in de verkoopzaal. Na dit boeiend schouwspel schepen<br />

we in voor een havenrondvaart. We volgen eveneens de<br />

bewerking en verwerking van de vis en krijgen uitleg over<br />

de kwaliteitsbepalingen aan de hand van verschillende<br />

versheidstypes (KIM methode).<br />

Om 11 uur start de simulatie in de veilingzaal. De bezoeker<br />

krijgt deskundige uitleg over het veilproces. Daarna wordt een<br />

demonstratiepakket op de klok gezet en mag de bezoeker zelf<br />

met het veilsysteem aankopen. Na deze drukke en boeiende<br />

voormiddag is het tijd voor het vissersaperitief gevolgd door<br />

een lunch met verse vis (aperitief, soep of voorgerecht,<br />

hoofdschotel, twee glazen wijn en koffie inclusief).<br />

Dit evenement wordt georganiseerd met de steun van de Stad<br />

Nieuwpoort, de provincie West-Vlaanderen, de Brouwerij Palm<br />

(Rodenbach) en vzw Promovis.<br />

Prijs: € 57<br />

Inschrijven is betalen met mededeling datum – aantal<br />

personen.<br />

Dinsdag 26 februari 2019 om 10 uur<br />

in Hotelschool Ter Groene Poorte<br />

Restaurant Casserole<br />

Groene-Poortdreef 17 | 8200 Sint-Michiels<br />

Prijs: € 67<br />

Woensdag 27 maart 2019 om 11 uur<br />

in Hotelschool Ter Duinen<br />

Houtsaegerslaan 40 | 8760 Koksijde<br />

(viergangenmenu)<br />

Prijs: € 62<br />

Donderdag 4 april 2019 om 12 uur<br />

in Hotelschool Ensorinstituut<br />

(uitzonderlijk geen rondleiding omwille<br />

van verhuis naar nieuwe school)<br />

Leopold III-laan 1 | 8400 Oostende<br />

Prijs: € 43<br />

Donderdag 25 april 2019 om 11.30 uur<br />

in Hotelschool Sint-Niklaasinstituut<br />

Senator Coolestraat 1 | 8500 Kortrijk<br />

Prijs: € 40<br />

Dinsdag 7 mei 2019 om 11.30 uur<br />

in Hotelschool Sint-Niklaasinstituut<br />

Senator Coolestraat 1 | 8500 Kortrijk<br />

Prijs: € 40<br />

Donderdag 28 november 2019 om<br />

11.45 uur in Didactisch Restaurant<br />

‘Trapegeer’<br />

Sint-Elisabethlaan 4 | 8660 De Panne<br />

Prijs: € 50<br />

Inschrijven is betalen met mededeling datum – aantal personen.<br />

Rekeningnummer Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 l Let wel: het aantal plaatsen is beperkt.<br />

U ontvangt geen schrijven meer, uw betaling geldt als inschrijving.<br />

7


<strong>VIEF</strong>-DAGUITSTAPPEN<br />

DAGUITSTAP ZEELAND,<br />

DE VISSERIJ EN GEBRUIKEN VAN TOEN EN DE DELTAWERKEN VAN NU<br />

DONDERDAG 23 MEI 2019 WOENSDAG 19 JUNI 2019 DINSDAG 25 JUNI 2019<br />

Na dit indrukwekkend mooi museum met nostalgie naar<br />

vroegere tijden, gaan we vervolgens naar het restaurant<br />

van Van Der Valk voor een uitgebreide lunch (buffet van<br />

voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts)<br />

met water, enkele sappen en koffie/thee inbegrepen.<br />

In de namiddag brengt de daggids ons via een autocarrit<br />

doorheen Zuid en Noord Beveland met een korte halte<br />

aan de Oosterscheldekering nabij Neeltje Jans met<br />

een mooi panorama over dit deel van de Deltawerken.<br />

Verder gaan we naar het markizaatstadje Veere.<br />

We stoppen er voor een wandeling doorheen het<br />

historisch centrum met de prachtige Schotse huizen,<br />

de Campveerse toren, het sierlijk oud stadhuis, het<br />

haventje, de Grote Kerk… en wat vrije tijd. We vatten de<br />

terugweg aan doorheen de Westerscheldetunnel.<br />

Vertrek met autocar vanuit diverse opstapplaatsen (minimum 12 personen per opstap).<br />

Aankomst in Arnemuiden, in het vissers- en streekmuseum met een degustatie van een<br />

Zeeuwse bolus en koffie/thee. In het voormalig stadhuis van Arnemuiden krijgen wij een<br />

beeld van de streekdracht, de visserij, archeologische vondsten, religieus en maritiem<br />

erfgoed, zoutnering, een stiltekamer en de thematentoonstelling over het Arnemuidse<br />

brandweerkorps. Ook kan u ’t Uusje van Eine bezoeken, een compleet ingericht huisje<br />

uit de jaren ’30.<br />

Prijs: € 55<br />

Inbegrepen: daggids, bezoek vissers- en<br />

streekmuseum met koffie/thee en bolus, lunch,<br />

rondrit deltawerken, wandeling Veere en autocar.<br />

Inschrijven is betalen met mededeling<br />

datum – aantal personen – opstapplaats.<br />

8<br />

Info? Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be l www.viefwest.be


DAGUITSTAP FRANKRIJK<br />

HAVEN VAN DUINKERKE EN STADSBEZOEK<br />

DINSDAG 30 APRIL 2019 DONDERDAG 9 MEI 2019 WOENSDAG 15 MEI 2019<br />

Vertrek met autocar vanuit diverse opstapplaatsen<br />

(minimum 12 personen per opstap).<br />

U wordt verwelkomd met een koffie/thee en croissant aan boord van<br />

het schip Texel. Daarna varen we, onder leiding van een gids, in de<br />

haven van Duinkerke. We passeren de dokken van de handelshaven<br />

en maken van dichtbij het laden en lossen mee van erts-, steenkoolen<br />

graanschepen in de derde grootste haven van Frankrijk.<br />

’s Middags worden we culinair verwend aan de zeedijk in Maloles-Bains.<br />

Het restaurant biedt ons een fantastisch uitzicht over de<br />

Opaalkust. Aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en drankje<br />

(wijn, bier of frisdrank en koffie/thee) zijn inbegrepen.<br />

In de namiddag maken we kennis met Duinkerke tijdens een rondrit<br />

onder leiding van onze daggids. We brengen hierbij een kort bezoek<br />

aan het stadhuis en de Sint-Elooikerk. We sluiten de dag af met een<br />

vrij moment, een terrasje op de markt of u kan gezellig gaan shoppen<br />

in één van de winkels van Duinkerke.<br />

Prijs: € 60<br />

Inbegrepen: daggids, rondvaart met ontbijt, lunch met aperitief,<br />

drankje en koffie inbegrepen, rondrit en autocar.<br />

Inschrijven is betalen met mededeling datum – aantal<br />

personen – opstapplaats.<br />

DAGUITSTAP PARLEMENT<br />

LEER MEER OVER DE VERSCHILLENDE PARLEMENTEN EN SCHRIJF U IN VOOR…<br />

MAART 2019 (DETAIL VOLGT)<br />

Bezoek Europees Parlement<br />

MAANDAG 6 MEI 2019<br />

Bezoek Federaal Parlement<br />

WOENSDAG 8 MEI 2019<br />

Bezoek Vlaams Parlement<br />

Naar aanleiding van de verkiezingen op zondag 26 mei 2019,<br />

plannen we deze bezoeken. Hiermee menen we de betrokkenheid<br />

te stimuleren en de deelnemers meer wegwijs te maken in het beleid<br />

en de politieke besluitvorming. Maak kennis met de werking van het<br />

Vlaams, Federaal en Europees Parlement en verneem hoe kostbaar<br />

democratie is. Bereid u voor op een dag boordevol met interessante<br />

weetjes.<br />

Meer informatie omtrent deze uitstappen kan u ontdekken in<br />

het volgende Vief <strong>Magazine</strong> dat verschijnt in januari 2019.<br />

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor het gratis,<br />

digitale e-zine via www.viefwest.be/ezine<br />

Rekeningnummer Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 l U ontvangt enkele dagen vooraf een schrijven met detail programma.<br />

9


<strong>VIEF</strong> TRAVEL<br />

Droomt u al over uw volgende reis naar het buitenland?<br />

Bekijk dan zeker het nieuwe aanbod van Vief Travel 2019 en schrijf u tijdig in om te genieten van de mooie vroegboekkortingen.<br />

WAAROM KIEZEN VOOR<br />

<strong>VIEF</strong> TRAVEL 2019?<br />

ALGEMENE VOORWAARDEN<br />

Inschrijfformulier te verkrijgen op het<br />

secretariaat van Vief Travel of via<br />

www.viefwest.be/travel. Specifieke wensen<br />

of aandachtspunten worden op het<br />

inschrijfformulier gemeld. Opstapplaatsen (bij<br />

autocarreizen) worden voorzien te Brugge,<br />

Kortrijk en Oostende (of naar keuze vanaf 12<br />

deelnemers). Bij vliegvakanties wordt u thuis<br />

opgehaald. Gedetailleerd programma telkens<br />

op aanvraag te verkrijgen.<br />

De inschrijving is definitief door overschrijving<br />

van € 100 per persoon met mededeling “Vief<br />

Travel - bestemming”. U ontvangt daarna een<br />

schrijven met de vraag het inschrijfformulier<br />

in te vullen en een uitnodiging tot betaling van<br />

het resterend bedrag van het voorschot (35<br />

% van het totale reisbedrag). De facultatieve<br />

annulatie- en bijstandsverzekering wordt<br />

samen met het voorschot betaald. Het saldo<br />

wordt uiterlijk 8 weken voor vertrek betaald.<br />

Reisinfo wordt u toegestuurd ten laatste twee<br />

weken voor vertrek.<br />

Eventuele extra kosten zoals<br />

brandstoftoeslagen, verhoging<br />

luchthaventaks of andere toeslagen,<br />

taksen of koersschommelingen kunnen<br />

doorgerekend worden.<br />

INFO EN INSCHRIJVINGEN?<br />

Vief Travel | Groeningelaan 40 | 8500 Kortrijk<br />

Tel. 056 25 72 61 | info.west@vief.be | www.viefwest.be/travel<br />

Voor deze reizen kan een facultatieve<br />

annulatie- en bijstandsverzekering worden<br />

afgesloten. Waarborgen ter beschikking. Voor<br />

de vliegvakanties en de autocarvakanties zijn<br />

er specifieke annulatievoorwaarden.<br />

Het programma van de reizen is onder<br />

voorbehoud van lichte wijzingen ter plaatse.<br />

Een reis kan worden geannuleerd bij gebrek<br />

aan deelnemers. Indien een reis volzet is,<br />

wordt een wachtlijst opgemaakt.<br />

De vakanties gaan door in samenwerking met Mare Tours (Lic. A1883)<br />

• Bij autocarvakanties vervoer met luxe<br />

autocar met opstap in Brugge, Kortrijk,<br />

Oostende of naar keuze vanaf<br />

12 personen<br />

• Nederlandstalige gids met uitstappen<br />

zijn inclusief<br />

• Vief-begeleiding<br />

• Bij de vliegvakanties wordt u thuis<br />

opgehaald en is er transfer van de<br />

luchthaven naar het hotel<br />

• Uitgebreid programma beschikbaar via<br />

www.viefwest.be/travel<br />

MEER INFO OVER HET<br />

REISAANBOD 2019?<br />

Schrijf u meteen in!<br />

Het aanbod autocarvakanties<br />

wordt u voorgesteld op woensdag<br />

28 november 2018.<br />

Voor de vliegvakanties gaat dit door op<br />

donderdag 6 december 2018.<br />

Afspraak om 14 uur in LM l Revillpark 1<br />

8000 Brugge.<br />

Inschrijven vooraf is noodzakelijk!<br />

10


HET MEDITERRANE ANDALUSIË, SPANJE<br />

TIENDAAGSE VLIEGVAKANTIE VAN WOENSDAG 15 TOT EN MET VRIJDAG 24 MEI 2019<br />

VERBLIJF<br />

Maak tijdens deze tiendaagse reis een<br />

culturele ontdekkingstocht langs boeiende<br />

steden en geniet van de prachtige stranden,<br />

witte jachthavens en gezellige promenades.<br />

We verblijven in hotel Iberostar Malaga<br />

Playa **** in Torrox, gelegen op ongeveer<br />

200 m van het centrum van Torrox boordevol<br />

met winkels, restaurants en bars, 10 km<br />

van Nerja en 60 km van de luchthaven. Dit<br />

rustig badstadje bestaat uit twee delen,<br />

Torrox Costa en Torrox Pueblo die een paar<br />

kilometer uit elkaar liggen en is bekend<br />

vanwege zijn stranden en zijn historischartistiek<br />

erfgoed. Het hotel valt op door de<br />

mooie architectuur in Moorse stijl en ligt<br />

vlakbij de promenade en het strand. Hier<br />

kan u smullen van uitgebreide buffetten,<br />

genieten in het wellnesscenter en<br />

ontspannen aan het zwembad of in de<br />

prachtig aangelegde tuin. Iedere kamer<br />

beschikt over een badkamer met bad of<br />

douche, haardroger, telefoon, wifi, TV,<br />

minibar, kluisje en airconditioning.<br />

PROGRAMMA<br />

3 volledige daguitstappen met<br />

Nederlandstalige gids en lunch<br />

(1 gerecht met wijn en water inclusief)<br />

BEZOEK NERJA EN FRIGILIANA<br />

Bij aankomst in Nerja brengt de gids u naar<br />

het beroemde Balkon van Europa, een<br />

uitkijkpunt met een prachtig uitzicht over de<br />

zee en de kust. Hier heeft u wat vrije tijd om<br />

een wandeling te maken door het centrum<br />

van de stad of te winkelen. Na de lunch<br />

brengt u een bezoek aan de grotten van<br />

Nerja. Onderweg naar Frigiliana, maakt u een<br />

extra stop om het aquaduct van de adelaar<br />

te zien. Later ontdekt u Frigiliana, een van<br />

de mooiste Pueblos Blancos (witte dorpen)<br />

van de hele provincie Malaga, waar u een<br />

wandeling maakt door de prachtige straten.<br />

VROEGBOEKKORTING<br />

€ 100 TEM 7 JANUARI 2019<br />

BEZOEK GRANADA + TICKETS<br />

ALHAMBRA<br />

U maakt een dagexcursie naar Granada, de<br />

culturele hoofdstad van het Zuiden van Spanje.<br />

Daar maakt u een sightseeingtour per bus om<br />

de meest interessante bezienswaardigheden<br />

te bekijken. Na een bezoek aan de kathedraal<br />

en de koninklijke kapel en wat vrije tijd bereikt<br />

u met de bus het Monumentale Complex van<br />

het Alhambra, uitgeroepen tot Werelderfgoed<br />

door de UNESCO, waar de lokale gids op u<br />

wacht en u zal helpen dit universeel beroemde<br />

monument te ontdekken.<br />

BEZOEK CORDOBA<br />

U bezoekt Cordoba, één van de oudste steden<br />

van Spanje en UNESCO Werelderfgoed.<br />

Uw rondleiding begint bij het historische<br />

centrum van Cordoba, met zijn smalle<br />

straatjes, pleinen, patio’s en andere<br />

interessante bezienswaardigheden zoals de<br />

beroemde bloemenstraat (Calle de las Flores).<br />

U bezoekt ook de Joodse wijk (Judería).<br />

U gaat de synagoge binnen en maakt een<br />

volledig bezoek aan de prachtige Mezquita,<br />

het symbool van de moskee-kathedraal van<br />

Cordoba.<br />

PRIJS<br />

€ 1699 per persoon<br />

€ 239 toeslag single kamer standaard<br />

€ 270 toeslag single kamer met lateraal<br />

zeezicht<br />

INBEGREPEN<br />

Vlucht vanuit Zaventem met<br />

thuisophaaldienst, verblijf halfpension,<br />

3 uitstappen met lunch en drank, gids<br />

ter plaatse, annulatieverzekering tot<br />

€ 625 per persoon.<br />

NIET INBEGREPEN<br />

Persoonlijke uitgaven, overige lunch<br />

en dranken, extra annulatie- en<br />

bijstandsverzekering.<br />

11


<strong>VIEF</strong> TRAVEL<br />

OP VERKENNING IN KRAKAU, POLEN<br />

VIERDAAGSE VLIEGVAKANTIE VAN VRIJDAG 2 TOT EN MET MAANDAG 5 AUGUSTUS 2019<br />

VERBLIJF<br />

Maak tijdens een vierdaagse citytrip kennis<br />

met Krakau, de tweede grootste stad van<br />

Polen met prachtige kerken, stadspaleizen,<br />

koopmanshuizen en rijkversierde gebouwen.<br />

Deze stad, in het zuiden van Polen, heeft<br />

sporen van zowel eeuwenoude als recente<br />

geschiedenis. Het is een echte cultuurstad,<br />

UNESCO Werelderfgoed, die ook wel eens<br />

het ‘Florence van Polen’ wordt genoemd.<br />

Laat u onderdompelen in de fascinerende<br />

geschiedenis of neem eens een kijkje in<br />

het boeiende uitgaansleven. We verblijven<br />

het mooie hotel Polonia ***, in het hart van<br />

Krakau. Het is een historisch hotel in het<br />

oude centrum van Krakau met uitzicht op<br />

het Slowacki theater, gelegen op slechts<br />

650 m van de Grote Markt omgeven door<br />

veel restaurantjes en bars. Alle kamers zijn<br />

klassiek en traditioneel ingericht met een<br />

ruime badkamer met douche, haardroger,<br />

airconditioning, telefoon, TV en een kluisje.<br />

PROGRAMMA<br />

GEGIDST STADSBEZOEK KRAKAU MET<br />

BEZOEK AAN DE KONINKLIJKE BURCHT<br />

OP DE WAWEL-HEUVEL<br />

Ga op ontdekking in de hoofdstad van<br />

het woiwodschap Klein-Polen. Verken het<br />

historisch centrum met de vele gebouwen<br />

in renaissancestijl en één van de grootste<br />

en mooiste marktpleinen van Europa<br />

(Rynek Główny). Op het plein staan<br />

diverse gebouwen in verschillende stijlen:<br />

de Raadhuistoren (Ratusz), de Lakenhal<br />

(Sukiennice), de Kerk van Sint-Adalbert<br />

en aan de rand van het marktplein staat<br />

de Mariakerk (Kosciół Mariacki). Maak een<br />

wandeling door het Planty stadspark en de<br />

Wawelheuvel, op de oever van de Wisła, op<br />

het zuidwestpunt van het centrum. Op deze<br />

heuvel bevinden zich ook talrijke historische<br />

gebouwen zoals de Wawelkathedraal en<br />

het kasteel van Wawel. In het kasteel kan u<br />

proeven van het leven van de vele koningen<br />

uit de Poolse geschiedenis, die in de<br />

kathedraal hun laatste rustplaats vonden.<br />

BEZOEK AAN DE ZOUTMIJN<br />

IN WIELICZKA<br />

Deze zoutmijn ligt net buiten Krakau en<br />

heeft veel bijgedragen aan de welvaart<br />

van de stad. De Wieliczka-zoutmijn ligt in<br />

het plaatsje Wieliczka en is één van de<br />

oudste zoutmijnen ter wereld. De gangen<br />

van de mijn zijn in totaal 300 kilometer lang<br />

en bereiken een diepte van 327 meter. U<br />

bezoekt de befaamde Kapel van St. Kinga<br />

en het ondergrondse Krakau Zoutmuseum.<br />

U verkent de gangen van dit onderaardse<br />

labyrint en komt bijna alles te weten over<br />

haar rijke geschiedenis en tradities.<br />

BEZOEK AAN HET STAATSMUSEUM<br />

AUSCHWITZ-BIRKENAU<br />

U bezoekt misschien wel het meest<br />

indrukwekkende aandenken aan de<br />

verschrikkingen van de Holocaust. Op<br />

rijafstand van Krakau bevindt zich het<br />

VROEGBOEKKORTING<br />

€ 60 TEM 7 JANUARI 2019<br />

indrukwekkende Auschwitz, een verzameling<br />

van concentratie- en vernietigingskampen<br />

die tijdens de Tweede Wereldoorlog door<br />

nazi-Duitsland werden opgezet. Het museum<br />

omvat onder meer de concentratiekampen<br />

Auschwitz I en Auschwitz II-Birkenau. In het<br />

museum kan u een grote collectie spullen<br />

terugvinden van de vele slachtoffers zoals<br />

schoenen, koffers, … Leer meer over<br />

het kamp en bekijk de barakken waar de<br />

gevangenen zaten.<br />

PRIJS<br />

€ 799 per persoon<br />

€ 149 toeslag single<br />

INBEGREPEN<br />

Vlucht vanuit Zaventem met<br />

thuisophaaldienst, verblijf kamer met<br />

ontbijt, gids ter plaatse en programma.<br />

NIET INBEGREPEN<br />

Persoonlijke uitgaven, lunch,<br />

diner en dranken, annulatie- en<br />

bijstandsverzekering.<br />

12


KEUVELEN EN GEZELLIGHEID ALOM IN<br />

ROTTERDAM EN AMSTERDAM, NEDERLAND<br />

DRIEDAAGSE AUTOCARVAKANTIE VAN VRIJDAG 23<br />

TOT EN MET ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019<br />

VROEGBOEKKORTING<br />

€ 50 TEM 7 JANUARI 2019<br />

VERBLIJF<br />

Laat u helemaal meevoeren met de flair<br />

van deze twee prachtige Nederlandse<br />

steden! Bezoek eerst Rotterdam, één<br />

van de belangrijkste havensteden van<br />

Europa. Ontdek de haven, hippe buurten<br />

en moderne architectuur. Daarna is het<br />

richting Amsterdam, de bruisende hoofdstad.<br />

Het artistieke erfgoed, het uitgebreide<br />

grachtennetwerk, de typische huizen en het<br />

Rijksmuseum zijn maar een paar aspecten<br />

die deze stad zo iconisch maken.<br />

We verblijven in Motel One Amsterdam in<br />

het hartje van Amsterdam, recht tegenover<br />

het beurs- en congresgebouw RAI. Dit hotel<br />

staat volledig in het teken van de stalen ros:<br />

een uit wielen bestaand kunstwerk decoreert<br />

de ontbijtruimte en in de One Lounge wacht<br />

u een abstract kunstwerk van fietsen als<br />

roomdivider. Alle kamers zijn uitgerust met<br />

een badkamer met douche/wc, haardroger,<br />

TV, gratis wifi, airconditioning en een mobiele<br />

werkplek met stoel.<br />

PROGRAMMA<br />

BEZOEK ROTTERDAM<br />

De eerste dag start aan de Erasmusbrug, de<br />

Zwaan. We schepen in voor een rondvaart<br />

in de haven van Rotterdam. In de namiddag<br />

bezoekt u de Kubuswoningen, het beeld van<br />

Pim Fortuyn, de Markthallen en uiteraard<br />

Erasmus. Voor u Rotterdam verlaat, maakt<br />

u nog een busrit langs enkele iconische<br />

plekken zoals het Centraal Station, de<br />

Euromast, de Kunsthal en natuurlijk de<br />

thuishaven van Feyenoord: de Kuip.<br />

BEZOEK AMSTERDAM<br />

Op de tweede dag rijdt u tot aan Heineken<br />

Experience. U kuiert eventjes op de Albert<br />

Cuypmarkt, in de volkse buurt De Pijp om<br />

daarna het Museumplein te bezoeken met<br />

diverse, prestigieuze musea naast elkaar.<br />

In de namiddag gaat de verkenning verder<br />

met de grachtengordel, de Jordaan en de<br />

Dam. Na wat vrije tijd is er aansluitend een<br />

wandeling in het Red Light District.<br />

U bezoekt op de derde dag de<br />

Rembrandthoeve en Gassan Diamond’s<br />

met een rondleiding in de diamantenslijperij.<br />

In de namiddag passeert u nog langs<br />

de Bloemenmarkt, het Begijnhof en het<br />

Historisch Museum.<br />

PRIJS<br />

€ 499 per persoon<br />

€ 83 toeslag single<br />

INBEGREPEN<br />

Vervoer autocar, verblijf kamer met<br />

ontbijt, permanente gids en programma.<br />

NIET INBEGREPEN<br />

Persoonlijke uitgaven, lunch en dranken,<br />

inkomgelden voor de bezoeken,<br />

annulatie- en bijstandsverzekering.<br />

13


<strong>VIEF</strong> TRAVEL<br />

DROMEN IN PIËMONTE EN AAN<br />

DE LIGURISCHE KUST, ITALIË<br />

ACHTDAAGSE AUTOCARVAKANTIE VAN WOENSDAG<br />

25 SEPTEMBER TOT EN MET WOENSDAG 2 OKTOBER 2019<br />

VERBLIJF<br />

Ontdek een prachtig stukje van Noord-Italië,<br />

Piëmonte met als hoofdstad Turijn en de<br />

Ligurische kust rond Genua. Een prachtige<br />

streek die beschouwd wordt als één van de<br />

beste wijnstreken in Italië en waar de aarde<br />

rijk is aan heerlijke truffels. Het wordt een<br />

zeer afwisselende rondrit met onder andere<br />

wijngaarden, schitterende oude dorpjes en<br />

één van de mooiste kusten van Italië.<br />

U verblijft in diverse hotels waaronder Hotel<br />

Le Lac*** in Mabuisson, Hotel Due Mari ***<br />

in Ligurië, het Best Western Hotel Langhe<br />

**** in Cherasco en een hotel in de regio van<br />

Lyon. Deze hotels verschaffen alles wat u<br />

nodig acht: een warm welkom, professionele<br />

service, moderne faciliteiten en comfortabele<br />

ingerichte kamers.<br />

Alle kamers zijn telkens voorzien van een<br />

badkamer met bad of douche, TV, telefoon,<br />

haardroger en een kluisje.<br />

PROGRAMMA<br />

Op de eerste dag reist u via Reims, Troyes<br />

en Dyon naar de Jura en maakt u een korte<br />

stadswandeling in Besançon, hoofdstad van<br />

de Franse Jura om daarna verder te reizen<br />

naar Pontarlier. U overnacht in een hotel te<br />

Malbuisson, aan het gelijknamige meer van<br />

Malbuisson, dicht bij de Zwitserse grens. Op<br />

de tweede dag rijdt u over de Zwitserse grens<br />

naar het Meer van Genève om een bezoek te<br />

brengen aan Aosta.<br />

Tijdens het verblijf in Piëmonte (3 nachten)<br />

brengt u een bezoek aan Turijn, de<br />

hoofdstad van Piëmonte. U maakt een<br />

begeleide stadswandeling langs de Via<br />

Roma, met mooie pleinen, paleizen en<br />

andere historische plaatsen. Ook is er rondrit<br />

gepland in het groene hart van Piëmonte, in<br />

de wijngaarden van de Langhe en Monferrato<br />

en een bezoek aan het stadje Alba. Wanneer<br />

u in Ligurië verblijft (2 nachten), brengt u een<br />

bezoek aan het natuurpark Cinque Terre en 3<br />

vissersstadjes (per boot) met de omgevende<br />

wijngaarden aan de voet van de Ligurische<br />

kust. U maakt tevens een excursie per boot<br />

naar het mondaine schiereiland Portofino en<br />

een bezoek aan de havenstad Genua.<br />

De terugreis gebeurt ook in 2 dagen. U<br />

rijdt via Turijn naar de tunnel van Fréjus,<br />

om zo Frankrijk binnen te rijden. Via<br />

Chambéry gaat het naar de omgeving van<br />

Lyon, voor overnachting. De volgende dag<br />

voltooit u de terugreis via Bourgondië en de<br />

Champagnestreek.<br />

VROEGBOEKKORTING<br />

€ 100 TEM 7 JANUARI 2019<br />

PRIJS<br />

€ 1399 per persoon<br />

€ 208 toeslag single<br />

INBEGREPEN<br />

Vervoer autocar, verblijf in halfpension,<br />

1/4 wijn en 1/2 water per persoon bij de<br />

diners, permanente gids en programma.<br />

NIET INBEGREPEN<br />

Persoonlijke uitgaven, middagmalen<br />

en overige dranken, annulatie- en<br />

bijstandsverzekering.<br />

14


LEVEN ALS GRIEKSE GODEN IN CYPRUS<br />

ACHTDAAGSE VLIEGVAKANTIE<br />

VAN ZATERDAG 12 TOT EN MET<br />

ZATERDAG 19 OKTOBER 2019<br />

en krijgt u de kans de smalle straten van<br />

Laiki Yitonia, de traditionele, gerestaureerde<br />

wijk van het oude Nicosia, te bewandelen<br />

en de klassieke winkels, souvenirs en<br />

handwerkartikelen te bewonderen. Steek<br />

daarna de lijn die het eiland in tweeën<br />

deelt over en wandel naar Büyük Han,<br />

een voormalige karavanserai (herberg)<br />

gebouwd door de Turkse gouverneur. Bezoek<br />

vervolgens de kathedraal van Agia Sophia, die<br />

in de periode 1209-1326 door de Lusignans in<br />

Frans-gotische stijl werd gebouwd.<br />

VROEGBOEKKORTING<br />

€ 100 TEM 7 JANUARI 2019<br />

VERBLIJF<br />

Cyprus, de mythische geboorteplaats van<br />

Aphrodite, heeft alles om u te verleiden.<br />

Van eeuwenoude paleizen tot bruisende<br />

badsteden, van gouden zandstranden tot<br />

ruwe bergstreken. In de mooie baai van<br />

Paphos liggen kleine zandstrandjes waar u<br />

kan genieten van een verfrissend drankje.<br />

U verblijft in het schitterende resort Hotel<br />

Constantinou Bros Athena Beach ****, direct<br />

aan het strand, ongeveer 1,5 km van het<br />

centrum, 2,5 km van de haven Kato Paphos<br />

en slechts 15 km van de luchthaven. Het<br />

resort biedt een uitgestrekte zwembadzone<br />

met drie zwembaden en voldoende<br />

ligruimte in een prachtige palmentuin,<br />

verschillende restaurants en talrijke sporten<br />

ontspanningsfaciliteiten. De verzorgde<br />

kamers beschikken over een badkamer<br />

met bad of douche, haardroger, gratis wifi,<br />

airconditioning/verwarming, TV, koelkast en<br />

een balkon.<br />

PROGRAMMA<br />

3 excursies met Nederlandstalige gids<br />

EILANDRONDRIT<br />

(lunch, wijn en water inclusief)<br />

U rijdt naar Limassol langs de mooie<br />

palmbomen van Larnaca. Ontdek daar<br />

de promenade en bezoek de Lazaruskerk.<br />

U bezoekt tevens de Assinou-kerk<br />

(UNESCO Werelderfgoed) met prachtige<br />

muurschilderingen. Als u door het bos van<br />

Troodos rijdt, bereikt u één van de mooiste<br />

wijndorpen van Cyprus, Omodhos. Hier<br />

kan u door de smalle, schone, witgekalkte<br />

straten slenteren, een kijkje nemen in de<br />

oude wijnpers en genieten van een leuke<br />

Cypriotische koffie.<br />

BEZOEK NICOSIA<br />

(lunch, wijn en water inclusief)<br />

U maakt een bezoek aan Nicosia, de<br />

hoofdstad van Cyprus, de laatste verdeelde<br />

stad van Europa. U ontdekt haar rijke<br />

geschiedenis en de omringende muren. U<br />

bereikt het Cyprus Museum, gevuld met<br />

een rijke verzameling culturele en andere<br />

kunsttentoonstellingen. Later bezoekt u de<br />

Grieks-Orthodoxe kathedraal van St. John<br />

HALVE DAG CRUISE NAAR PAPHOS<br />

(buffet en open bar inclusief)<br />

U scheept in om rechtstreeks 10 uur. Deze<br />

cruise biedt de mogelijkheid om te genieten<br />

van het prachtige landschap van de kustlijn<br />

van Paphos, waaronder Coral Bay, Sea Caves<br />

en St Georges Island. Er is één zwemstop<br />

waar u kunt zwemmen en snorkelen in<br />

het heldere blauwe water of gewoon kunt<br />

rusten en zonnebaden aan boord. Tijdens de<br />

zwemstop kunt u uzelf verwennen met het<br />

heerlijk buffet en seizoensgebonden vers fruit.<br />

Drankjes naar keuze zijn beschikbaar voor de<br />

duur van de cruise.<br />

PRIJS<br />

€ 1499 per persoon<br />

€ 152 toeslag dubbele kamer met<br />

frontaal zeezicht<br />

€ 287 toeslag single standaard<br />

€ 313 toeslag single met frontaal zeezicht<br />

INBEGREPEN<br />

Vlucht vanuit Zaventem met<br />

ophaaldienst, verblijf hotel halfpension<br />

(zonder dranken), 3 uitstappen met<br />

lunch en dranken, gids ter plaatse,<br />

annulatieverzekering tot € 625 per<br />

persoon.<br />

NIET INBEGREPEN<br />

Persoonlijke uitgaven, lunch en dranken,<br />

extra annulatie- en bijstandsverzekering.<br />

15


VERENIGING IN DE KIJKER<br />

Bezoeken aan Zeeland waren<br />

een voltreffer!<br />

Diverse Vief-verenigingen kozen<br />

in het voorjaar voor Zeeland<br />

als uitstap. Men startte met<br />

een bezoek aan de Oesterij te<br />

Yerseke waar men kennis maakte met de wereld van de mosselen, oesters<br />

en kreeften. Vervolgens genoot men van een smakelijke lunch en in de<br />

namiddag was er boottocht in Middelburg. Als einde was er een gegidste<br />

wandeling langs de historische gebouwen van deze stad.<br />

Info?<br />

Vief West-Vlaanderen vzw l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be<br />

www.viefwest.be<br />

Rabarber-uitstap met Vief Ieper<br />

58 enthousiaste leden van<br />

Vief Ieper vertrokken naar de<br />

rabarberhoeve “Het Warandehof”<br />

te Gijverinkhove. Daar konden<br />

de deelnemers genieten van een<br />

interessante uiteenzetting over het bedrijf met producten zoals rabarber,<br />

gember en aardbeien. Deze leerrijke namiddag werd afgerond met een<br />

bezoek aan het Openluchtmuseum ‘Bachten de Kupe’ te Izenberge gevolgd<br />

door een lekker etentje.<br />

Info?<br />

Vief Ieper l Tel. 057 40 13 51 of Tel. 057 20 37 60<br />

noel.vandenbroucke@telenet.be l www.viefwest.be/Ieper<br />

Vief Travel gaat op ontdekking naar Madeira<br />

In juni genoot een kleine groep van het bloemeneiland<br />

Madeira. Het verblijf in hotel Vila Galé in Santa Cruz was<br />

uitstekend en het restaurant zeer gevarieerd. Tijdens de<br />

eilandrondritten verkende men zowel de Noordwestkust als<br />

de Oostkust. Er werd onder andere een bezoek gebracht<br />

aan pittoreske vissershaventjes, Porto Moniz, de hoofdstad<br />

Funchal, … Drukke dagen, aangename temperaturen en de<br />

gezelligheid onder de medereizigers maakten van deze reis<br />

iets onvergetelijks.<br />

Info?<br />

Vief Travel l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be<br />

www.viefwest.be<br />

Vief Groot-Kortrijk en Vief<br />

Kortrijk Onbegrensd bezoeken<br />

Chocolaterie Les Beugnies<br />

Leden van Vief Groot-Kortrijk en<br />

Vief Kortrijk Onbegrensd vertrokken<br />

richting Marke voor een bezoek<br />

aan Chocolaterie Les Beugnies,<br />

een familiebedrijf waar heerlijke pralines gemaakt worden. Na een korte<br />

uiteenzetting kregen de deelnemers een demonstratie mouleren. Er werden<br />

enkele pralines geproefd en daarna kreeg men de kans om de bekende<br />

studentenhaver te decoreren.<br />

Info?<br />

Vief Groot-Kortrijk l Tel. 056 26 01 01 l freddy.nolf@skynet.be<br />

www.viefwest.be/GrootKortrijk<br />

Vief Kortrijk Onbegrensd l ronny.rogge1@telenet.be<br />

www.viefwest.be/KortrijkOnbegrensd<br />

Vief Kuurne viert 25ste verjaardag<br />

Het voormalige LBG Kuurne werd opgericht in 1993 en<br />

doorheen de jaren groeide deze vereniging uit tot een waar<br />

succesverhaal dankzij de inzet van de vrijwilligers. Rosa<br />

Corteborst en Albert Vanhaverbeke werden in de kijker<br />

geplaatst voor hun meer dan 20 jaar inzet. Zij ontvingen<br />

een medaille uit de handen van provinciaal gedeputeerde<br />

Carl Vereecke.<br />

Info?<br />

Vief Kuurne l Tel. 056 35 01 92 of Tel. 0472 78 14 27 of<br />

Tel. 0476 23 18 98 l christine.vandekerkhove@skynet.be<br />

www.viefwest.be/Kuurne<br />

DROEVIG NIEUWS<br />

Walter Benoit, voormalig bestuurslid van Vief Groot-Kortrijk<br />

Veronique Volbrecht, penningmeester van Vief Oostende Blauwe Diamanten<br />

We bieden de families onze oprechte deelneming aan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!