PRO2040 Brochure

celinebonami

Beste inwoner,

't Is simpel: U beslist welke ploeg en manier van aanpak

het beste is voor de Polder.

Als lokale lijst zullen wij de belangen van Berendrecht,

Zandvliet en Lillo steeds voorop zetten. Dat zijn geen holle

woorden: PRO2040 zal constructief samenwerken met

Stad en Haven, maar zal ook op tafel kloppen indien nodig.

Ons doel: goed lokaal bestuur met een lange termijnvisie

en een grote betrokkenheid van onze inwoners.

Het credo: samenwerken versterkt, ook naar de

bovenlokale overheden.

Lokaal, duurzaam en sociaal zijn dé kernwoorden in

onze visie voor deze prachtige Polderdorpen. Vijf

PolderPrincipes en concrete PolderPlannen geven weer

wat we voor u de komende jaren willen betekenen.

De beweging PRO2040 biedt het juiste kompas voor

onze dorpen, heeft frisse en haalbare plannen, en wordt

gedragen door geëngageerde en bekwame

PolderKandidaten met een hart voor de inwoners,

verenigingen, ondernemers en middenveld van

Berendrecht, Zandvliet en Lillo.

PRO2040 is de juiste keuze voor de Polder.

Zander Vliegen,

Uw kandidaat Districtsburgemeester

onze 5 Polderprincipes!

De vijf ‘PolderPrincipes’ zijn onze richtingaanwijzers die de toekomst van onze Polderdorpen vormgeven

en waaraan we toekomstige, nu nog onbekende beslissingen zullen aftoetsen. Aan elk van deze

PolderPrincipes koppelt PRO2040 een realistisch aantal haalbare PolderPlannen.

1

Polder boven Partij

Omdat we ervan overtuigd zijn dat onze Polder

voorgaat op individuele of partijbelangen.

Samenwerken – ook over partijgrenzen heen –

is cruciaal om bovenlokaal te wegen. PRO2040

gaat voor de héle Polder.

Géén wachtdok voor lichters tegen

Berendrechtse dorpskern: alternatieven zijn

mogelijk!

Voorrang voor onze lokale sportverenigingen

in de Sporthal

Compensaties wanneer ‘lasten’ van bovenlokale

projecten op de Polder worden

afgeschoven zonder voldoende bijkomende

‘lusten’

Havenweg en spoorlijn A12: integraal

aanpakken, slimme mobiliteit en minder

lawaaihinder

#samenwerken #inhoudeerst #transparant

#polderbovenpartij #degelijk #betrouwbaar

2

Polder met Goesting

Omdat we de sterkte en expertise van bewoners,

verenigingen, middenveld en ondernemers

willen benutten en stimuleren. We vinden het

belangrijk om lokale initiatieven en creativiteit

te ondersteunen en vooral de goesting hiervoor

aan te wakkeren. De Polder leeft!

Pop-up locaties voor startende ondernemers

in leegstaande gebouwen

Meer betrokkenheid van bewoners dankzij

openbare thema-commissies

Veilige klimmuur aan de Sporthal

Buurtbestek: éérst luisteren naar de noden

van bewoners bij geplande heraanleg, dan

pas naar de tekentafel

#burgerparticipatie #creativiteit #goesting

#depolderleeft


3

Duurzame Dorpen

en Polderbeleving

4

5

Me’eel de Polder

Omdat we ons unieke, historisch dorpskarakter

met open ruimtes koesteren en het beleid moeten

afstemmen op maat van onze dorpen. Het groenste

district kan nóg groener. Beleef de Polder!

“Toerist in eigen Dorp”

Een Lichtplan voor elk dorp

Mooie historische informatieborden met

wandelroutes

Geen Lage-Emissie-Zone (LEZ) in de Polder

Zonnepanelen (coöperatieve) op openbare

gebouwen (bv. sporthal)

Wateroverlast Zuid-West Berendrecht

aanpakken door overmatig grondwater te

verpompen

Extra subsidie voor duurzame evenementen

Toegankelijke open natuurgebieden met

aandacht voor recreatie en ‘Trage Wegen’

Windmolens enkel in de Haven, zonder

slagschaduw op onze huizen

#dorpskarakter #thinkglobalactlocal

#speleninhetgroen

Veilig verplaatsen in

een Propere Polder

We werken aan een kwalitatief, veilig, goed

onderhouden en vooral proper straatbeeld.

Omdat iedereen zich veilig en vlot moet kunnen

verplaatsen door, van en naar de Polder. Dit is

dé uitdaging nu, én voor de toekomst. Een

propere Polder, daar geniet iedereen van!

Brede en toegankelijke wandel- en fietspaden,

zodat korte verplaatsingen naar bv.

de lokale middenstand veilig en vlot met

fiets, buggy, rollator of benenwagen kunnen

Onze straten en pleinen moeten properder

en kwalitatiever

Infrastructuur voor elektrische deelauto’s

en -fietsen

In samenspraak met de buurt, leggen we ook

de omliggende straten rond de Averbodestraat

opnieuw aan

#mobiliteit #veiligheid #zwerfvuil #stop-principe

#controle

We wensen een toegankelijk, socialer beleid te

voeren waarbij elke bewoner aan bod komt.

Omdat voor ons iedereen ertoe doet. We gaan

voor een bereikbare openbare dienstverlening en

een ruime betrokkenheid tijdens activiteiten en

evenementen. Want de Polder is van iedereen die

goesting heeft in de Polder!

Een toegankelijk en open Districtshuis en

politiekantoor, ook voor zij zonder toegang

tot een (digitaal) netwerk

Een lokaal Zorgpunt dat bijdraagt tot samenwerking

tussen verschillende zorgbehoevende

groepen en vrijwilligers(-organisaties),

mantelzorgers, huisartsennetwerken, …

We ondersteunen scholen bij het aanbieden

van gezonde snacks voor hun kindjes

#iedereenmee #toegankelijk

#depolderisvaniedereen #verbinden #maatwerk

ONS Kanaalplan

PRO2040 zegt neen tegen het geplande wachtdok

voor lichters vlakbij de Berendrechtse dorpskern.

Er zijn alternatieven! Deze bufferzone met

innemend weids uitzicht over het kanaalwater en

rustig jaagpad biedt tal van recreatiemogelijkheden

voor onze inwoners:

Een ‘PolderPlage’ met zomers Kanaalpaviljoen

Wandelbruggetjes aan Zuidhavendijk en

Zandvlietse Dorpsstraat

Waterbus zorgt voor vlotte verbinding richting

Haven en Stad

Afgebakende grote vrije hondenloopzone in

buffergebied

Ontdek al onze PolderPlannen op

www.pro2040.be


uw polderkandidaten

1

Zander Vliegen

31 jaar, Zandvliet

6 11

Joeri Puttevils

42 jaar, Berendrecht

Jitte Willems

21 jaar, Berendrecht

2

7 12

Nathalie Aertssen

37 jaar, Berendrecht

Bob Fransen

53 jaar, Zandvliet

Stef Sleymer

51 jaar, Zandvliet

15 geëngageerde, bekwame en gemotiveerde

Polderbewoners uit het verenigingsleven en

middenveld staan klaar om voor u hard te werken.

Een mix van ervaring en vooral partij-

onafhankelijke vernieuwing; ook dat lees je

op onze website www.PRO2040.be

3

4

Bart Goris

30 jaar, Berendrecht

8

9

Petra Van Wijck

48 jaar, Zandvliet

13

14

Astrid Hermans

25 jaar, Berendrecht

PRO2040 is uw garantie op een politiek van

degelijk inhoudelijk werk, een no-nonsense

aanpak en samenwerking boven partij-politieke

profilering.

Lisse Smets

22 jaar, Zandvliet

Dirk Vanhemelrijck

48 jaar, Berendrecht

Maarten Gabriëls

32 jaar, Zandvliet

Stem daarom op één of meerdere van onze

PolderKandidaten.

Zandvliet

Berendrecht

5

Annick Kersten

44 jaar, Berendrecht

10

Nathalie Van Gemert

26 jaar, Zandvliet

15

Karel Hendrickx

65 jaar, Berendrecht


Stemtips

Hoe stemt u geldig?

Op 14 oktober moet u 3 keer stemmen. Eerst

voor de stad, dan voor ons district op PRO2040

(lijst 8), en daarna voor de provincie. U stemt

geldig door één of meerdere bolletjes rood te

kleuren op de PRO2040-lijst. U kan dus op

meerdere kandidaten van PRO2040 stemmen!

Hoe geeft u volmacht?

U vertrekt op vakantie? U bent voor uw werk

of uw studies in het buitenland? Geen

probleem: u kunt een kiezer naar keuze

volmacht geven om in uw plaats te stemmen.

Meer info hierover via welkom@PRO2040.be,

0493/18 94 38 of bij uw PolderKandidaten.

Neem mij

mee in het

stemhokje!

#depolderleeft

PRO2040

www.pro2040.be

PRO.2040

lijst 8

1. VLIEGEN Zander

2. AERTSSEN Nathalie

3. GORIS Bart

4. SMETS Lisse

5. KERSTEN Annick

6. PUTTEVILS Joeri

7. FRANSEN Bob

8. VAN WIJCK Petra

9. VANHEMELRIJCK Dirk

10. VAN GEMERT Nathalie

11. WILLEMS Jitte

12. SLEYMER Stef

13. HERMANS Astrid

14. GABRIËLS Maarten

15. HENDRICKX Karel

V.U.: Zander Vliegen - Walenhoek 23, 2040 Zandvliet - Verkiezingsdrukwerk 14/10/2018

Similar magazines