16.10.2018 Views

BE Magazine 2018 NL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MEU<strong>BE</strong>L<strong>BE</strong>URS BRUSSEL<br />

4 – 7 NOVEM<strong>BE</strong>R <strong>2018</strong><br />

14<br />

#<strong>BE</strong><br />

HÉT<br />

MAGAZINE<br />

VAN HET<br />

<strong>BE</strong>LGISCH<br />

MEU<strong>BE</strong>L<br />

<strong>2018</strong><br />

1


MEU<strong>BE</strong>L<strong>BE</strong>URS BRUSSEL<br />

4 – 7 NOVEM<strong>BE</strong>R <strong>2018</strong><br />

#<strong>BE</strong><br />

PRODUCTIE<br />

Meubelbeurs Brussel<br />

Hof ter Vleestdreef 5b7<br />

B-1070 Brussel<br />

Tel +32 2 558 97 20<br />

be@meubelbeurs.be<br />

www.meubelbeurs.be<br />

HOOFDREDACTIE<br />

Lieven Van den Heede<br />

COORDINATIE & EINDREDACTIE<br />

Veerle Tuytschaever<br />

REDACTIE & REPORTAGES<br />

frances van der Steen / franpress<br />

CREATIE & LAY-OUT<br />

Siegrid Demyttenaere / Waterproof2000<br />

VERTALINGEN<br />

Duits: Doris Grollmann, Lisa Degen<br />

Engels: Vicky Morrison<br />

Frans: Aline Gustot<br />

INFORMATIE<br />

<strong>BE</strong> is geconcipieerd en gecreëerd ter promotie en ondersteuning van het Belgische Meubel. <strong>BE</strong> wordt<br />

uitgegeven in 4 talen en internationaal verspreid in diverse Europese landen. <strong>BE</strong> mag niet worden verkocht.<br />

REPRODUCTIE<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel<br />

van druk, fotokopie of op andere wijze, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitgever.<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Meubelbeurs Brussel<br />

L. Van den Heede<br />

Hof ter Vleestdreef 5 Bus 7<br />

<strong>BE</strong> 1070 Brussel / België<br />

FOTO COVER<br />

LEDA – LILLY<br />

14<br />

<strong>2018</strong><br />

2


MEU<strong>BE</strong>L<strong>BE</strong>URS BRUSSEL<br />

ANDERE TIJDEN,<br />

ANDERE KANSEN<br />

We leven in spannende tijden. Er komen zoveel nieuwe ontwikkelingen<br />

aan. Dat prikkelt de innovatieve spirit en ondernemingsgeest van de<br />

Belgische fabrikanten. In de veranderingen zien ze uitdagingen, in de uitdagingen<br />

zien ze nieuwe kansen.<br />

De economie draait goed, de werkloosheid is laag. Nu is dus hét moment<br />

om de consument opnieuw warm te maken om zijn interieur aan te pakken.<br />

Daarbij mogen we vooral de rol van social media niet onderschatten. Die<br />

versterken dag en nacht de band met vrienden en familie. Als er real live<br />

contact is, ontvangen we gasten liever thuis dan op restaurant. Dan vormt<br />

het interieur het decor voor een gezellig avondje uit. Iedereen wil daarmee<br />

toch goed voor de dag komen? Het interieur wordt een gespreksonderwerp,<br />

liefst met een enthousiast verhaal. Een nieuwe aanwinst wordt bewonderd<br />

en gedeeld. Dat heeft niets met budget of woonruimte te maken.<br />

Steeds meer mensen wonen inderdaad kleiner. Zij zijn juist zeer interieurbewust<br />

bezig. Aan deze nieuwe doelgroep besteden we in dit magazine<br />

extra aandacht. De nieuwe consument vraagt om meer multifunctionaliteit<br />

van de meubels en van de ruimte. Hij wordt steeds gevoeliger voor duurzame<br />

oplossingen, in de breedste zin van het woord. Dat kan een meubelstuk<br />

‘voor het leven’ of voor alle seizoenen zijn. Of een boxspring met<br />

een minimale ecologische footprint.<br />

Ongelooflijk veel fabrikanten hebben een sterk verhaal. Laten we dat vertellen,<br />

en het gebruiken om de consument te enthousiasmeren met een<br />

bijzondere kwaliteit, het fraaie design, een geniale oplossing voor een<br />

ruimtelijk probleem of een antwoord op de ecologische eisen van vandaag.<br />

In <strong>BE</strong> vindt u een voorproefje van deze nieuwe spirit, op de Meubelbeurs<br />

Brussel kunt u dit en veel meer in de realiteit zien.<br />

Wij hopen u van 4 tot en met 7 november in Brussel te mogen ontvangen.<br />

Lieven Van den Heede<br />

MEU<strong>BE</strong>L<strong>BE</strong>URS BRUSSEL<br />

4-7 november <strong>2018</strong><br />

Brussels Expo<br />

1


70 56 34 12 11 03<br />

2<br />

FRAGMENTURE – KNOT BLOCK SYSTEM<br />

DESIGN: LIES VAN KERCKHOVE


SMALL LIVING<br />

NIEUWE KANSEN<br />

Het is een algemeen bekend fenomeen:<br />

woonruimtes worden kleiner, zowel in<br />

de stad als in de regio. Voor de me<br />

ubelbranche is dat de uitdaging voor<br />

de toekomst. Want betekenen kleinere<br />

woningen automatisch ook minder<br />

geld voor meubelen? Volstaat het<br />

om meubels wat kleiner te maken?<br />

Spreken we hier enkel over studenten,<br />

singles en starters? Het antwoord is<br />

driemaal nee, dat hoeft niet persé.<br />

We hebben een fabrikant en twee<br />

designers gepolst over het fenomeen<br />

‘small living’. Hun visies kwamen op<br />

sommige punten overeen, op andere<br />

juist niet. De eindconclusie was unaniem:<br />

small living dient serieus genomen<br />

te worden. Het leidt naar nieuwe<br />

meubeltypologieën en meer dynamische,<br />

expressieve interieurs.<br />

Small living gaat om meer dan het<br />

aantal vierkante meters woonruimte.<br />

Het gaat ook om een andere manier<br />

van leven, doen en laten. Over<br />

andere normen en waardepatronen.<br />

De ‘small living’ mensen vormen een<br />

nieuwe, interessante doelgroep.<br />

3


LOW BUDGET DUS SMALL LIVING. JA.<br />

Daar kan Hans Vandendriessche,<br />

directeur van Medal Up2date, over<br />

meepraten. “Vorig jaar hebben we<br />

de eerste collectie ‘City Living’ gelanceerd:<br />

een schot in de roos. Het<br />

stafstalen buisframe maakt de meubelen<br />

luchtig en licht. Ze nemen optisch<br />

minder ruimte in beslag. Ze zijn<br />

gemakkelijk te verplaatsen. En ze zijn<br />

zeer betaalbaar.”<br />

SMALL LIVING – LOW BUDGET?<br />

UP2DATE – CITY LIVING: LONDON<br />

4<br />

Daarmee is meteen een<br />

netelige kwestie aangekaart.<br />

Klein wonen<br />

betekent een klein budget<br />

voor meubelen. Die<br />

associatie wordt bevestigd,<br />

genuanceerd,<br />

zelfs ontkracht.<br />

Iemand met een klein inkomen, is genoodzaakt<br />

om klein te wonen, met een<br />

beperkt budget voor meubelen. Dan<br />

betekent small living inderdaad met<br />

discount en tweedehands meubileren.<br />

Daar weten de designers als ervaringsdeskundigen,<br />

alles van. Maar small<br />

living houdt niet op met het studentenleven.<br />

En de redenering ‘small living<br />

dus low budget’ gaat echt niet altijd op.<br />

Designer Reinaart Vandersloten beaamt<br />

dat. “Als student had ik al behoefte<br />

aan mooie spullen, design, kunst. Dat<br />

kreeg ik, hoe dan ook, voor elkaar. Dan<br />

maar tweehandsspullen om dat ene<br />

droomobject te bemachtigen.”<br />

Designer Toon Aerts vult aan. “De<br />

stad oefent een enorme aantrekkingskracht<br />

uit, op steeds meer mensen.<br />

Daar gebeurt het, de stad leeft, bruist<br />

van energie. De individuele leefruimte<br />

wordt steeds beperkter, iedereen<br />

woont steeds dichter op elkaar. Tegelijkertijd<br />

wordt het leven steeds<br />

duurder. Die evolutie maakt smaller<br />

living onvermijdelijk. In eerste instantie<br />

begint dat met goedkope meubelen,<br />

maar daar blijft het op termijn niet bij.<br />

Dan worden de persoonlijkheid en de<br />

levenskwaliteit steeds belangrijker,<br />

dus blijft het niet bij goedkoop.”<br />

FRAGMENTURE – KNOT BLOCK SYSTEM<br />

DESIGN: LIES VAN KERCKHOVE


SMALL LIVING DUS LOW BUDGET? NEE!<br />

FRAGMENTURE – KNOT BLOCK SYSTEM<br />

DESIGN: LIES VAN KERCKHOVE<br />

SMALL LIVING<br />

Reinaart gaat daarin mee. “In New<br />

York, London en andere metropolen is<br />

het wonen zo duur dat zelfs de ‘rich<br />

and famous’ er klein wonen. De gedachtegang<br />

rondom small living veranderen,<br />

is een traag proces. Maar<br />

urbanisatie is een feit: mensen willen<br />

woonruimte inleveren om in de stad te<br />

kunnen wonen.”<br />

Hans voegt er nog een andere visie<br />

aan toe. Small living is niet altijd een<br />

noodzakelijk kwaad. “Er zijn mensen<br />

die er bewust voor kiezen om klein te<br />

wonen, ook al kunnen ze zich een grotere<br />

woning of appartement permitteren.<br />

Ze hebben een goedbetaalde, fulltime<br />

job. Ze kopen de laatste gadgets.<br />

Ze boeken een paar keer per jaar een<br />

city trip, of nemen een sabbitical voor<br />

een wereldreis. Hun vrije tijd is om van<br />

te genieten. Dus hebben ze echt geen<br />

zin om slaaf van hun huis en tuin te worden.<br />

Ze moeten er niet aan denken, al<br />

dat schoonmaken, het onderhoud, de<br />

zware hypotheek. Trouwens, je ziet dat<br />

huren de trend wordt. Zij vinden een<br />

klein appartement of studio echt ideaal.<br />

De inrichting mag dan op en top<br />

zijn. De grootste misvatting is dat small<br />

living synoniem voor low budget is.”<br />

FRAGMENTURE – KNOT BLOCK SYSTEM<br />

DESIGN: LIES VAN KERCKHOVE<br />

MEU<strong>BE</strong>L-GENERATIEKLOOF?<br />

De hamvraag is: hoe wordt small living ingevuld?<br />

Hier zie je de visies uiteenlopen. Of tekent er zich een<br />

meubelgeneratie-kloof af? De succesvolle industrieel<br />

versus het veelbelovende, jonge designtalent. De eerste<br />

ziet de oplossing vooral in compactere afmetingen<br />

en transparante illusies; de laatste zoeken vooral<br />

nieuwe vormen van multifunctionaliteit en flexibiliteit in<br />

de ruimte. Bovendien plaatsen zij er filosofische kanttekeningen<br />

bij.<br />

5


UP2DATE – CITY LIVING: SIDNEY<br />

UP2DATE – CITY LIVING: NEW YORK<br />

6


SMALL LIVING<br />

REINAART VANDERSLOTEN – SPACE+<br />

PHOTO © ISA<strong>BE</strong>L ROTTIERS<br />

7


SPACE+<br />

DESIGN: REINAART VANDERSLOTEN<br />

De Space+ is geïnspireerd op de<br />

Japanse ‘small living’ cultuur en de<br />

origami-kunst. Het uitgangspunt was<br />

de vraag hoe een object de gebruiker<br />

kan aanzetten creatief om te springen<br />

met zijn woonruimte; uiteindelijk is er<br />

een nieuw type decoratieobject/meubelstuk<br />

ontstaan.<br />

In dichtgevouwen stand, hangt de<br />

Space+ als een kunstsculptuur aan<br />

de wand. Het messing weerkaatst het<br />

licht en weerspiegelt de omgeving. Als<br />

je geluk hebt, ook het (groene) uitzicht<br />

van buiten. Zo creëer je ruimte die er<br />

niet is. Iedere keer dat je erin kijkt, krijg<br />

je een ander beeld. Het wisselende<br />

(dag)licht en de sculpturale vorm zorgen<br />

voor dynamiek in de ruimte.<br />

In opengevouwen stand, ontpopt de<br />

Space+ zich tot een afgeschermde<br />

werkplek. Het vilten scherm werkt als<br />

prikbord voor foto’s, plaknotities, ideeën.<br />

Tegelijkertijd schermt hij het leefen<br />

slaapgedeelte visueel en akoestisch<br />

af. Zo manipuleer je de ruimte.<br />

Vouw je de Space+ weer op, dan kan<br />

de tafel weer terug, in het midden van<br />

de ruimte staan. Het interieur is continu<br />

in beweging.<br />

REINAART.WORDPRESS.COM<br />

8<br />

REINAART VANDERSLOTEN – SPACE+<br />

PHOTO © ISA<strong>BE</strong>L ROTTIERS


VOOR HET LEVEN<br />

SMALL LIVING<br />

TOON AERTS – MADE TO MEASURE<br />

Toon Aerts weet ook alles van ‘compact<br />

wonen’. Hij zocht naar pragmatische<br />

oplossingen, om te beginnen<br />

met de student. “Kleiner dan een<br />

studentenkamer bestaat niet. Daar is<br />

echt op iedere centimeter beknibbeld,<br />

is ruimte echt een kostbaar goed. Dat<br />

is natuurlijk de ultieme small living<br />

uitdaging. De student heeft minstens<br />

een bed, tafel/bureau en stoel nodig.<br />

Hoe kun je dat efficiënt met en in elkaar<br />

combineren? Zo is de Made to<br />

Measure ontstaan: slapen, eten, studeren<br />

op een multifunctioneel meubel<br />

van 90 x 240 cm lang.”<br />

Zijn Plex+-kast is uit zijn leven gegrepen.<br />

“Ik had een aantal eisen geformuleerd.<br />

De kast moest meer zijn dan<br />

een meubel om iets in op te bergen.<br />

Hij moest groter en kleiner te maken<br />

zijn. Hij moest werkelijk iedere cm<br />

maximaal benutten. En hij moest op<br />

verschillende manieren in de ruimte te<br />

gebruiken zijn. De Plex+ voldoet aan<br />

die voorwaarden, zelfs meer dan dat.<br />

Het is een meeleef-meubel geworden.<br />

Je kunt de vorm en indeling altijd veranderen,<br />

aanvullen of inkrimpen. Het<br />

opvouwbare scherm zorgt voor privacy:<br />

of hij sluit de inhoud van de kast af,<br />

of hij schermt een deel van de ruimte<br />

af, herverdeelt de ruimte. De multifunctionaliteit<br />

van het meubel heeft<br />

een impact op de ruimte. De binnenhuisarchitectuur<br />

wordt dynamischer.<br />

Deze basiskast kan levenslang meegaan,<br />

maar zal niet altijd in dezelfde<br />

samenstelling, op dezelfde manier in<br />

de ruimte staan. Daarom is kwaliteit en<br />

duurzaamheid zo belangrijk! De toekomst<br />

zal niet om meer en nog meer<br />

spullen gaan.”<br />

“Mensen die een gekocht meubel nog<br />

eens gaan veranderen? Of regelmatig<br />

verplaatsen? Daar heeft branche nooit<br />

in geloofd, daar zal de branche aan<br />

moeten wennen. Maar jullie brengen<br />

me op een idee.” Bedenkt Hans.<br />

De jonge designers zijn ervan overtuigd:<br />

small living in de toekomst<br />

draait om multifunctionaliteit en flexibiliteit<br />

van het meubel, een nieuwe typologie,<br />

het dynamiseren van de ruimte.<br />

TOON AERTS – PLEX+<br />

9


KAMERSCHERM<br />

Beide designers hebben multifunctionele kamerschermen<br />

in hun meubelontwerpen geïntegreerd: een nieuwe<br />

meubeltypologie. Blijkbaar is er in een kleine ruimte<br />

behoefte aan een gevoel van privacy, het idee van een<br />

aparte slaap-, woon- en werkkamer.<br />

Het grote verschil met de conventionele kamerschermen?<br />

Buiten gebruik, staan ze nooit nutteloos in een<br />

hoek want dat kost kostbare ruimte. Bij de Space+<br />

wordt het scherm origami-opgevouwen. Bij de Plex+<br />

kast verandert het scherm in een kastdeur.<br />

REINAART VANDERSLOTEN – SPACE+ / PHOTO © ISA<strong>BE</strong>L ROTTIERS<br />

PLEX+<br />

DESIGN: TOON AERTS<br />

De Plex+ is een basic kast die de<br />

ruimte verlevendigt en continu meeleeft<br />

met zijn gebruiker. De 5 rechthoekige<br />

modules worden gewoon<br />

gestapeld. Een andere configuratie is<br />

zo voor elkaar. De open modules houden<br />

de kast transparant, maken hem<br />

ideaal als roomdivider. De vakken zijn<br />

met plexiglas ingekleurd. Zij creëren<br />

bijzondere lichteffecten, zorgen voor<br />

beweging in de ruimte, en geven het<br />

meubel zijn stabiliteit en sterkte.<br />

De kastdeur is vervangen door een<br />

flexibel kamerscherm: die kan de kast<br />

of de ruimte afschermen. De diagonale<br />

uitsparingen vormen intrigerende<br />

inkijkjes én zijn vingerwijzigingen naar<br />

de handgrepen. “Daar kun je de kast<br />

opendoen.”<br />

Plex is afgeleid van samenvoegen, van<br />

plexiglas en multiplex. Het plus-teken<br />

verwijst naar de optelsom van materialen<br />

(2), functies (opbergen, verdelen,<br />

indelen), mogelijkheden (ontelbaar) en<br />

jaren (oneindig). Daarom heeft Toon<br />

bewust gekozen voor FSC multiplex:<br />

dat maakt de kast betaalbaar en duurzaam.<br />

Het plexiglas is zelfs gemaakt<br />

van restafval van een plexiglas-productiebedrijf.<br />

AERTSTOON.COM<br />

10<br />

TOON AERTS – PLEX+


GET<br />

TREND STYLES<br />

IN<br />

TOUCH<br />

<strong>2018</strong><br />

CONNECT<br />

WITH<br />

EACH OTHER<br />

CONNECT<br />

WITH<br />

MAKING<br />

CONNECT<br />

WITH<br />

MATERIALS<br />

Gevoel is het eerste zintuig dat we in de moederschoot<br />

ontwikkelen. Positieve aanrakingen zijn essentieel<br />

voor ons welzijn en een zeer effectieve manier om<br />

onze gevoelens te uiten en delen. Mensenhanden zijn<br />

wonderen van sensibiliteit. Die zouden we meer moeten<br />

gebruiken. Maar tegenwoordig klikken en swipen<br />

we meer dan dat we voelen.<br />

Waar het momenteel écht op aankomt is, hoe we leven<br />

en werken, hoe we met elkaar in verbinding staan,<br />

dat we materialen aanraken en emoties voelen. De<br />

menselijke ervaring vormt de kern van de creatieve<br />

business, nu en in de nabije toekomst.<br />

Door de overweldigende impact van de digitalisering,<br />

erkennen we instinctief de kracht van aanrakingen<br />

(hoewel dat in onze maatschappij vaak ontmoedigd<br />

wordt). Designers onderkennen dit en focussen op<br />

(nieuwe) materialen, texturen en vormen. Hierbij spelen<br />

aanrakingen en tactiliteit een centrale rol.<br />

De 3 trendstyles gaan over onze nieuwe levensstijlen:<br />

hoe we met elkaar, producten en materialen in<br />

verbinding staan.<br />

11


CONNECT<br />

WITH<br />

EACH OTHER<br />

Er is behoefte aan mensgericht design<br />

om het evenwicht te herstellen. Steden<br />

worden heel belangrijk. Zij vormen de<br />

creatieve centra van de toekomst waar<br />

werken, wonen en wellness allemaal samenkomen.<br />

Mensen willen actief en gezond<br />

blijven. Ze socializen in openbare<br />

ruimtes waar ze tegelijkertijd kunnen<br />

werken en relaxen. Parken en openbare<br />

ruimtes worden speelse omgevingen<br />

waar mensen van alle leeftijden elkaar<br />

kunnen ontmoeten.<br />

Het gemeenschappelijke wonen en werken<br />

met 3 generaties onder één dak, zoals<br />

in het verleden, komt terug. De woonkamer<br />

functioneert als ontmoetingsruimte,<br />

de keuken vormt het hart van het huis, de<br />

badkamer dient tevens als een spa en de<br />

slaapkamer is de ruimte om je terug te<br />

trekken. Huizen zijn flexibeler, met modulaire<br />

interieurs. Zij nodigen alle leeftijden<br />

uit om in harmonie met zichzelf en elkaar<br />

te leven.<br />

Geïntegreerde technologie voor sociaal<br />

gebruik wordt een steeds belangrijker<br />

deel van ons leven. Robotica is de nieuwe<br />

domotica, vooral voor ouderen. Zij vormen<br />

een groeiende, belangrijke doelgroep<br />

voor deze nieuwe technologieën. We willen<br />

wel langer leven, mits behoud van een<br />

hoge levenskwaliteit. Artificial Intelligence<br />

zal deel uitmaken van ons dagelijks leven.<br />

De vluchtige schoonheid van onze leefomgeving<br />

vindt terug verbinding met de<br />

mens door een hernieuwde tactiliteit en<br />

materialiteit. Mensen zoeken naar meer<br />

betekenisvolle zaken. We moeten onze<br />

mystieke kant voeden, niet enkel de materialistische.<br />

12


TREND STYLES<br />

PMS 487 PMS 1605 PMS 175 PMS 641 PMS 482<br />

PMS 4545 PMS 562 PMS 7523 PMS 7555 PMS 7445<br />

De menselijke huid wordt gevierd met huidkleuren<br />

(nudes) van roze naar bruin in alle<br />

tinten. Warm geschakeerde metalen gecombineerd<br />

met doffe pasteltinten van roze, citroen,<br />

salie en blauwtinten. Tactiele, sensuele<br />

ervaringen geïnspireerd door het menselijke<br />

lichaam, elegant en vrouwelijk. Transparante<br />

spectrum en iriserende effecten, luxueuze<br />

materialen op zachte, afgeronde vormen en<br />

kleuren die verwijzen naar Art Déco.<br />

GET IN TOUCH<br />

13


TREND STYLES<br />

Arty<br />

JOLI – WIRE LOUNGER, DESIGN: MATHIAS DE FERM<br />

De Wire Lounger is een meubelstuk en<br />

kunstobject in één. Het design is een lust<br />

voor het oog en een weldaad voor lichaam<br />

en geest. De vormgeving refereert aan het<br />

blad als het symbool van pure rust. Het<br />

transparante draadwerk wordt onderbroken<br />

door een open cirkel: een knipoog<br />

naar een patrijspoort. Hij suggereert een<br />

eindeloos vergezicht naar de wereld buiten.<br />

Als je ligt, biedt hij je een doorkijkje naar<br />

de ruimte erachter. De dimensies zijn berekend<br />

op multifunctioneel comfort. Op<br />

deze Lounger kan iedereen perfect zitten<br />

en languit liggen.<br />

14


MATERIALEN: METALEN<br />

PASSE PARTOUT – BOX<br />

Voor de nieuwe consument is thuis ‘the place to be’.<br />

Hier staat het real life contact met zijn huisgenoten,<br />

familie en vrienden centraal.<br />

Transparante settings dragen bij aan (oog)contact en<br />

staan voor open(hartig)heid. Zitelementen kunnen<br />

spontaan hier of daar staan. Het samenzijn verplaatst<br />

zich van binnen naar buiten, en omgekeerd. Natafelen<br />

kent geen tijd meer: low dining! Relaxen doe je alleen<br />

of knusjes samen.<br />

CONNECT WITH EACH OTHER<br />

Speels<br />

PASSE PARTOUT – JUKEBOX<br />

PASSE PARTOUT – JUKEBOX BUTLER<br />

Een collectie handige ‘meubels voor erbij’.<br />

Een fijn stafstalen frame vormt de luchtige<br />

basis. Butler is een ‘overzet’tafeltje:<br />

het blad schuift over de bank. Dichter bij<br />

de hand kan een bijzettafel niet komen.<br />

De salontafel staat voor speelse composities<br />

met losse bladen. Er ontstaat een<br />

dynamisch perspectief van open en dichte<br />

volumes, van hoge en lage niveaus.<br />

15


TREND STYLES<br />

Metalen en houten draad<br />

De Rubic collectie volgt het stramien van<br />

een rank zwartmetalen frame met massief<br />

eiken planken. De configuratie van alle bijzetmeubels<br />

staat vast, zoals de planken<br />

in de wandkast of het -rek. Daarentegen<br />

staat de afwerking van het eiken vrij, aan<br />

de hand van een palet van 7 kleuren.<br />

Deze Rubic-finishes worden gekopieerd<br />

naar de eetkamertafels en –stoelen. Zij<br />

worden à la carte samengesteld en ingekleurd.<br />

Bij de tafels staan er vier houten<br />

en zes metalen onderstellen op de kaart,<br />

plus verschillende hoogtes. Bij de bladen<br />

komen de vormen, randafwerkingen, standaardmaten<br />

en maatwerk in beeld. Bij de<br />

stoelen gaat het customizen dezelfde kant<br />

uit, met meer kuipuitvoeringen.<br />

Het eikenhout en het metaal vormen de<br />

rode draad bij alle (klein)meubelen, door<br />

het hele interieur.<br />

VANDECASTEELE – À LA CARTE<br />

16<br />

VANDECASTEELE – RUBIC


CONNECT WITH EACH OTHER<br />

KASAÏS – CADIZ<br />

CorTenstaal<br />

Cadiz interpreteert het meubel als een cadeau<br />

in een mooi verpakte doos. Het begint<br />

met een basic box van massief eiken<br />

met PEFC certificaat. De afmetingen zijn<br />

afgetekend door facetranden in verstek.<br />

De eiken doos is omwikkeld met een metalen<br />

mantel. Dat vormt een mengelmoes<br />

van contrasten: warm versus koud, naturel<br />

versus industrieel, licht versus donker.<br />

Het metaal is afgelakt in antracietzwart,<br />

koperkleur of CorTen-staal look. Zet de<br />

doos op poten en je hebt een meubel. Dat<br />

kan een ruime salontafel of een compact<br />

secretaire zijn.<br />

KASAÏS – CADIZ<br />

17


TREND STYLES<br />

HET<br />

ARCHITECTURALE<br />

LIJNENSPEL<br />

PR INTERIORS – INDI<br />

Persoonlijk statement<br />

Van ragfijn stafstaal tot een stoer buizenframe,<br />

van supersofte tot strakke blokkussens,<br />

het zit allemaal in de Indi-collectie.<br />

De fauteuils zijn geknipt voor het persoonlijke<br />

statement in het interieur, en het individuele<br />

comfort-ideaal. Bij het plof-model<br />

hangen de kussens in singels in het frame.<br />

Perfect om onderuit te zakken. Bij het kubistische<br />

model is in de houten armlegger<br />

een rondje uitgespaard voor het drink – en<br />

wijnglas. Perfect om zittend te genieten.<br />

18


CONNECT WITH EACH OTHER<br />

Continuüm<br />

MINTJENS – INTENSE<br />

Intense volgt het patroon van massief versus<br />

transparant. Het ruimtelijk kader wordt afgetekend<br />

door een12 mm lijn. Deze maat geldt voor de dikte<br />

van het stafstaal en de eikenhouten omranding<br />

van de kasten. Voeg je frames en kasten samen,<br />

dan zorgt de 12 mm lijn voor een doorlopend en<br />

aansluitend geheel. Het metalen frame kan een<br />

kastonderstel zijn, en evengoed een overlappend<br />

boekenrek naast de tv-kast.<br />

19


TREND STYLES<br />

Meer werkruimte<br />

PR INTERIORS – CHIMAY<br />

Dit bureau maakt deel uit van de Chimay<br />

collectie. De naam is een verbastering van<br />

het Engelse chimney en verwijst naar het<br />

‘roet’zwarte metaal en eiken. Het eenvoudige<br />

bureautje valt op door een origineel<br />

accessoire. In het blad is een ruimte uitgespaard<br />

voor een open opbergvak. Hier<br />

passen ordners, tijdschriften, boeken en<br />

dergelijke in. Het ruimteverlies in het blad<br />

wordt gecompenseerd door gebruiksgemak.<br />

Zonder bukken of opstaan, staat alles<br />

binnen handbereik.<br />

WR INSPIRED<br />

Gulden middenweg<br />

20<br />

(Kamer)hoge kasten bieden veel bergruimte,<br />

maar slokken optisch woonruimte op. Open<br />

rekken staan ruimtelijk, maar hebben geen afgesloten<br />

kastruimte. De voordelen van deze<br />

uitersten komen samen in Montecristo. Het<br />

dressoir is voor het wegstoppen van de privéspullen,<br />

het opzet-rek benut de loze ruimte erboven.<br />

Vandaar, de gulden middenweg.<br />

PR INTERIORS – MONTECRISTO


Industriële evolutie<br />

Het ‘dark forest’ decor is gemaakt<br />

voor de industriële stijl. Matteo<br />

was het eerste programma in de<br />

reeks: stoer en robuust door de<br />

zware metalen staanders, handgrepen<br />

en kruispoten. Marcel is<br />

een verfijnde en ingetogen lijn,<br />

met een enkele verticale greeplijst<br />

op de vlakke fronten.<br />

BAUWENS – MARCEL<br />

CONNECT WITH EACH OTHER<br />

STOER OF SLANK<br />

BAUWENS – MATTEO<br />

21


TREND STYLES<br />

INDOOR AND<br />

OUTDOOR<br />

22<br />

JOLI – WIRE, DESIGN: MATHIAS DE FERM


IN+OUTDOOR<br />

Kussens<br />

Het verschil tussen outdoor en indoor?<br />

Bij Joli zijn dat enkel de kussens: nautische<br />

stoffen versus meubelstoffen en leer.<br />

De inox-frames en de keramische tafelbladen<br />

zijn bestand tegen weer en wind.<br />

Het design van de collecties is altijd ruimteneutraal,<br />

geschikt voor het interieur én de<br />

openlucht. De Wire sofa-set doet huiselijk<br />

aan, maar kan evengoed buiten staan. Het<br />

low-dining fenomeen is oorspronkelijk van<br />

de tuin, nu ook naar de living en lobby aan<br />

het gaan.<br />

Als indoor en outdoor onderling niet verschillen,<br />

kunnen hoog- en laagseizoenen<br />

op de winkelvloer genivelleerd worden.<br />

Dat is een kwestie van kussens verwisselen<br />

en accenten verleggen.<br />

CONNECT WITH EACH OTHER<br />

23


TREND STYLES<br />

24<br />

CREDENDO+


CONNECT WITH EACH OTHER<br />

CREDENDO+<br />

Buiten-inrichting<br />

Credendo+ benadert outdoor als indoor.<br />

De inrichting gaat verder dan het tuinameublement<br />

en een uniforme stijl. Outdoor<br />

wordt als indoor gestyled op basis<br />

van pure materialen zoals tropisch hardhout,<br />

messing en corian.<br />

Dat kan verrassend uitpakken. Soms is<br />

het een atypisch design zoals kraalvormig<br />

gedraaide tafelpoten. Een andere keer ligt<br />

het aan de materialen zoals de combinatie<br />

van hardhout met messing poten en<br />

ankers (Retro). De laatste aanwinst is een<br />

Belgische primeur: het outdoor-velours met<br />

de look en feel van het indoor-origineel!<br />

CREDENDO+<br />

De zit- en ligmeubelen ontwikkelen zich<br />

naar het niveau van interieurmeubilair. De<br />

lat wordt steeds hoger gelegd. Houten<br />

frames worden comfortabeler gestoffeerd.<br />

Hier de rugleuning van de stoel, daar de<br />

volumineuze blokkussens in de bank. Als<br />

summum van persoonlijk comfort, kan de<br />

densiteit van de kussens naar wens aangepast<br />

worden. Maatwerk is een must. Het<br />

mixen en matchen van de 25 stof- en beits-<br />

kleuren gebeurt met behulp van de Colour-<br />

Box. ‘Waarom moet buitenmeubilair altijd<br />

ongekleurd blijven en dus vergrijzen?’<br />

Het assortiment is gesegmenteerd naar 4<br />

lifestyle-collecties. De inrichting van buiten<br />

wordt stapsgewijs uitgebreid. Na de outdoor<br />

keuken, volgt nu de eerste serie tuinverlichting:<br />

bollampen in allerlei mogelijke<br />

composities.<br />

25


TREND STYLES<br />

Low-dining<br />

In doorsnee eet je je warme maaltijd thuis<br />

binnen 7 minuten op. Een uitgebreid diner<br />

in 21 minuten, terwijl je 2,5 uur aan tafel zit.<br />

Het merendeel van de tijd besteed je aan<br />

natafelen. Dat kan beter. De oplossing:<br />

low-dining, (na)tafelen op lounge-niveau.<br />

Deze fauteuils overbruggen de afstand<br />

tussen de gezelligheid van een eettafel en<br />

het comfort van een zitbank. In toprestaurants<br />

en andere trendsettende etablissementen<br />

maakt low-dining opgang. Passe<br />

Partout haakt erop in met 2 collecties.<br />

Low-dining komt het beste tot zijn recht<br />

met brede fauteuils (68 cm) aan ellenlange<br />

tafels (320 tot zelfs 450 cm). De grootste<br />

uitdaging bij de low-dining fauteuils is<br />

het opstaan. Precies daarom heeft Moon<br />

geen armen, heeft Lamos een draaibare<br />

zit met automatisch terugdraaimechanisme<br />

en staan de bijpassende tafels Sheika<br />

en Buddha op kolompoten.<br />

26


LOW DINING + LOUNGING<br />

Kleur aan tafel<br />

De sobere vormgeving van Suzy motiveert<br />

om meer met kleuren te doen. De stoelen<br />

kunnen in ton-sur-ton, complementaire of<br />

harmonieuze combinaties aan tafel komen.<br />

Zodoende vormen ze een levendig<br />

samenhangende entourage.<br />

CONNECT WITH EACH OTHER<br />

UNIC DESIGN – SUZY<br />

Seventies re-design<br />

HIMA – SERPA<br />

De monobloc zitblokken van de Seventies<br />

komen helemaal terug. Serpa is<br />

een re-design naar de huidige chilling<br />

en lounging maatstaven. De elementen<br />

zijn voorzien van relaxfuncties, met het<br />

bedieningspaneel in de flank. Dat verklaart<br />

waarom de slingerbeweging van<br />

het kussendek boven op de rug stopt.<br />

Serpa doet de tijden van de zitkuilen<br />

herleven, ook al zijn de woon- en levensstijlen<br />

veranderd. De modules zijn geschikt<br />

voor kleine tot grootse interieurs.<br />

27


A-typisch<br />

Freetime is een typische lifestyle zitbank met losse<br />

kussens. Wat die kussens bijzonder maakt, is de<br />

randloze stoffering. Die enkele noodzakelijke naad<br />

is uitgewerkt tot opstaande plooi. Dat atypische detail<br />

geeft 'jeu' aan de bank.<br />

VARAM – FREETIME<br />

Interne relax-innovaties<br />

Mecam is erin geslaagd het Wall-Away relaxsysteem in<br />

een zwevende zitbank toe te passen. Het mechanisme<br />

is volledig in de zitbank weggewerkt, de zetel staat aan<br />

alle kanten bodemvrij, op een moderne sledevoet. De<br />

voordelen van zo’n zwevende constructie zijn bekend:<br />

het oogt ruimtelijker en moderner, het vergemakkelijkt het<br />

schoonmaken van de vloer, verbetert de hygiëne in huis.<br />

Naast het Wall-Away systeem, heeft Mecam intern een<br />

tweede relaxmechaniek ontwikkeld. De vlakke hoofdsteun<br />

klapt gefaseerd uit: eerst recht omhoog, daarna<br />

naar voren. Het voordeel is dat hij onopvallend, in de zitbank<br />

geïntegreerd is.<br />

MECAM – SOFT<br />

28<br />

Deze twee technieken zijn in modellen Cora en Soft geïntroduceerd.<br />

Zij verschillen enkel in het zitcomfort. Model<br />

Soft heeft inderdaad een super-softe zit voor een relaxbank.<br />

Zachter is praktisch niet mogelijk.<br />

MECAM – CORA


HAPPY<br />

TOGETHER<br />

Twijfelaar<br />

SAMENZITTEN<br />

Sorento komt door wikken en wegen tot stand. Of een 56<br />

cm of een 59 cm diepe zit. Die of vast of elektrisch uitschuifbaar<br />

is. De 18 cm extra zitdiepte is bestemd om te<br />

loungen en te overnachten. De losse rug- en zitkussens<br />

kunnen in de bank blijven liggen. Voor die ene keer slaap<br />

je op een twijfelaar. Dezelfde gewaarwording krijg je bij<br />

het 90-cm brede lounge-element.<br />

CONNECT WITH EACH OTHER<br />

LIGNA – SORENTO<br />

Uitstekende<br />

benen<br />

Normaliter heeft een kubistische<br />

hoekbank een haaks<br />

hoekelement. Manchi heeft een<br />

uitspringende hoek. Relaxen<br />

kan diagonaal, met uitgestrekte<br />

benen. Zitten kan met de<br />

voeten op de grond. De uitstekende<br />

hoek maakt van een<br />

verloren plaats een bruikbaar<br />

zit- en lounge-element.<br />

MUUSZE BY GERLIN – MANCHI<br />

29


OLTA BY SYMPA – HORIZON<br />

Contradictie<br />

Foxtrot is horizontaal georiënteerd. Los van de<br />

hoofdsteun, liggen de rug- en armleuning op<br />

een rechte lijn. In de lounge-hoek gaan ze in<br />

elkaar over. De dark brushed stalen poten lopen<br />

langs de bank, tot de zitkussens door. Zodoende<br />

blijft de bank laag, ook al staat hij op<br />

hoge poten.<br />

Knusse kussens<br />

Alle modules kunnen per 20 cm rastermaat aangepast<br />

worden. Ook het riante hoekelement met zijn afgeschuinde<br />

voorkant is in 2 afmetingen beschikbaar.<br />

Dat maakt hem uitermate geschikt om diagonaal te<br />

loungen, alleen of samen. Er is plaats genoeg. De<br />

ruggen zijn verstelbaar, de losse zit- en rugkussens<br />

voorspellen een super soft comfort. Met lenden- en<br />

sierkussens kan de bank verder ingericht worden. Al<br />

die kussens staan uitnodigend knus en levendig.<br />

30<br />

RECOR ORIGINALS – FOXTROT


Bluetooth tips and tricks<br />

Het Versato programma wordt nog smarter. Werkte de Aladin met Wifi –verbinding,<br />

nu komt Bluetooth eraan. De smartphone en de bank worden rechtstreeks aan elkaar<br />

gekoppeld, volgens een plug-and-play idee. Heel eenvoudig, zeker en vanaf 2019<br />

standaard op alle Versato producten. Tevens gaat de App verder dan de bediening<br />

van de comfortfuncties. Hij verstrekt ook smart informatie, zoals de montage-handleiding,<br />

de onderhouds- en bedieningsvoorschriften. De consument heeft nu echt alles<br />

en altijd bij de hand.<br />

CONNECT WITH EACH OTHER<br />

ROM – VERSATO TASMAN<br />

Spoiler<br />

Mambo behoort tot de premium collectie: een tijdloos design,<br />

riante afmetingen, een pocketveren-opbouw en een luxe<br />

relaxmechaniek. De hoofdsteun schuift als een spoiler omhoog<br />

en kantelt dan pas naar voren. De zero gravity functie is<br />

standaard ingecalculeerd.<br />

RECOR ORIGINALS – MAMBO<br />

31


TREND STYLES<br />

Poëtisch design<br />

De Flo lounge-fauteuil is geïnspireerd op een ontluikende<br />

bloem. De tere blaadjes die willekeurig verder gaan openstaan<br />

en hun kleurschakeringen tonen. Zij wijzen op het<br />

aanbreken van een nieuwe lente. Dat gedachtegoed probeert<br />

Flo te vangen en vast te houden.<br />

Het obligate zit- en rugkussen zijn als een bloem, opgesplitst.<br />

Drie riante kussens zitten als fijne blaadjes tegen<br />

elkaar. Ze lijken spontaan en speels gestapeld, volgens<br />

de speling van de natuur.<br />

Achter dit visueel poëtische design, gaat een wereld van<br />

stoffeerexperimenten schuil. Uiteindelijk is ieder kussen<br />

apart met watten gevuld. Al met al, verandert dit de zitervaring.<br />

Je voelt je door Flo opgenomen.<br />

Tevens zijn per kussen de stoftexturen en -kleuren gedetermineerd:<br />

waar komt een platweefsel, een grove structuurstof,<br />

een warme wol en/of velours? De diversiteit in tactiliteit<br />

bevordert de lounge-ervaring. Na rijp beraad, zijn er<br />

7 trendy kleurpaletten vastgelegd. De romp en het bovenste<br />

kussen zijn altijd identiek bekleed. De tussenliggende<br />

kussens zorgen voor de nuances in textuur en kleur.<br />

Flo rust op een stoer houten onderstel (10 kleuren) of een<br />

rank, bruut metalen frame (transparant epoxygelakt).<br />

32<br />

MOOME – FLO / DESIGN: TESSA LAUWAERT


KLEUR<br />

PERFECTA – BORA, HORTA, ZORA<br />

Eén grote familie<br />

Met de gewelfde polypropyleen zittingen<br />

gaat het goed. Daarom krijgen de modellen<br />

Cloë en Claudio er drie armstoelen bij:<br />

Bora op transparante wielen, Horta op 4<br />

poten, en Zora op een sledevoet. Ook hun<br />

kuipen zijn in 8 kleuren leverbaar.<br />

Paradijsvogel<br />

Florale stoffen maken hun rentree. En hoe!<br />

Niet de ouderwetse bloemetjes, maar de<br />

uitbundige tropische soorten zoals de<br />

paradijsvogelbloem. Net als in de natuur,<br />

woekeren ze wild over de fauteuil.<br />

MECAM – ÉQUIPE / DESIGN: HANS DAALDER<br />

VANDECASTEELE – INA<br />

CONNECT WITH EACH OTHER<br />

33


CONNECT<br />

WITH<br />

THE MAKING<br />

Er is een reusachtige belangstelling in<br />

het zelf maken en kweken van dingen,<br />

als een antwoord op de digitale wereld<br />

waarin we leven. Het is een bewezen<br />

feit dat creëren goed is voor onze mentale<br />

gezondheid. Maken is de nieuwe<br />

yoga. We ontwerpen stadsboerderijen<br />

om de steden gezonder te maken en<br />

nieuwe gemeenschappen te bouwen.<br />

Crowdfunding is een bijzonder succesvolle<br />

manier geworden om een<br />

nieuwe onderneming te starten. Er is<br />

een direct verband tussen de maker<br />

en de gebruiker. De producten komen<br />

rechtstreeks van de maker en ideeën<br />

worden online gedeeld.<br />

Door de interesse voor ambachten<br />

en het maken, het hernieuwde respect<br />

voor vakmanschap, herwint het<br />

contact met materialen en makers<br />

aan belang. Zij worden de meesters<br />

van tactiliteit. De waardering voor<br />

ambachten, de personal touch en de<br />

tijd nemen om zelf dingen te maken:<br />

dat voelt aan als de nieuwe luxe.<br />

De maak-beweging maakt deel uit<br />

van een grotere ‘slow living’ lifestyle,<br />

als een reactie op de druk van het<br />

hedendaagse leven. Het leidt naar<br />

een nieuwe, duurzamere vorm van<br />

materialisme en een enorme bezorgdheid<br />

over de relatie tussen consument<br />

en omgeving. In workshops leren consumenten<br />

begrijpen hoe producten<br />

gemaakt worden, en kunnen ze het<br />

zelf uitproberen samen met experts.<br />

Consumenten willen zelf deel uitmaken<br />

van het productieproces.<br />

34


TREND STYLES<br />

PMS 7599 PMS 7578 PMS 7687 PMS 3288 PMS 292<br />

PMS 415 PMS 7636 PMS 7509 PMS 439 PMS 464<br />

GET IN TOUCH<br />

Inspiratie wordt gevonden in utilitaire en<br />

eerlijke materialen die overal gemakkelijk<br />

te vinden zijn. Gesatureerde kleuren<br />

die nog steeds sporen van de Memphis<br />

stijl hebben, baksteenrood, kartonbruin,<br />

metaalgrijs, diep oranje, strogeel en<br />

hemelsblauw. Vormen zijn eenvoudig,<br />

(ge)rond, grafisch en zelfs primitief.<br />

35


TREND STYLES<br />

Voor de nieuwe consument zit thuis ‘als gegoten’. De<br />

inrichting van zijn woning is op maat van hem en zijn<br />

huisgenoten. Het interieur is een afspiegeling van zijn<br />

persoonlijkheid en levensstijl.<br />

Customizen is een must. Standaard keuzemogelijkheden<br />

en optiepakketten worden continu uitgediept.<br />

Meer en meer aspecten komen aan bod. Het design,<br />

de kleuren, materialen, afmetingen, het licht, het ziten<br />

relaxcomfort.<br />

GEPATENTEERD VERANKERD<br />

Tooon is een customizing concept voor<br />

de home- en projectmarkt. Het personaliseren<br />

zinspeelt op de emotionele meerwaarde,<br />

naar het voorbeeld van Apple en<br />

de Mini-Cooper. Het concept vertrekt van<br />

een kuipmodel met/zonder armleuningen<br />

(3 standaardkleuren) en 11 onderstellen<br />

(eiken of metaal). Door het assembleren<br />

op order, kan de levertijd worden ingekort<br />

tot 1 week. Ook komt de minimum afname<br />

te vervallen, want bestellen kan per stuk.<br />

Er staan meer dan 3000 stoelen op voorraad.<br />

Op termijn kunnen de stoelen ook op<br />

vraag van de klant gekleurd worden.<br />

De organisch gemodelleerde kuip is opgesierd<br />

met 2 langwerpige uitsparingen<br />

die je bijna fijntjes toelachen. Wil je extra<br />

soft zitcomfort? Dat kan met een kussen<br />

op de zitting of in de hele kuip. Ze worden<br />

via een gepatenteerd systeem ‘verankerd’.<br />

Aan de achterkant van de kussens zit een<br />

extrusie-profiel. Dat wordt door de brede<br />

uitsparingen ‘vacuum’ vastgeklikt. Losschieten,<br />

verschuiven of wegglijden is er<br />

niet meer bij. Bij de stoffen staan flexibiliteit,<br />

hygiëne en brandveiligheid voorop.<br />

Daarom is Brutex verkozen als hofleverancier.<br />

Alleen al zijn FibreGuard-kwaliteit is<br />

een uitkomst voor thuis, de horeca, instellingen<br />

en de gemeubileerde verhuur.<br />

Voor de projectmarkt heeft Tooon de logobutton<br />

bedacht. Deze wordt op de kuip<br />

vastgeschroefd. Het logo wordt op het<br />

afdekplaatje gedrukt. De button bestaat<br />

in wit, zwart, grijs pvc of geanodiseerd<br />

metaal. Op deze manier draagt de stoel<br />

eenvoudig bij aan de profilering van het<br />

merk/bedrijf. Voor de configuratie van<br />

Tooon is een state of the art App ontwikkeld.<br />

Augmented Reality visualiseert hoe<br />

je stoel in werkelijkheid in je interieur<br />

staat.<br />

36


CUSTOMISING<br />

CONNECT WITH THE MAKING<br />

TOON DE SOMER – TOOON / DESIGN: YELLOW WINDOW<br />

37


Ruimtewinner<br />

Spinner is een re-design van de klassieke<br />

kruispoot-onderstel. De vlakke tenen van de<br />

voet zijn soft afgelijnd en minutieus afgekort.<br />

Zo kunnen stoelen strak tegen elkaar, onder<br />

tafel worden geschoven. Eén Spinner kan een<br />

rond blad van 120cm diameter dragen. Met<br />

twee Spinners kan een recht blad tot maximaal<br />

200 cm lengte gaan.<br />

38<br />

LEDA – ASTON & FLY


Design-klassieker<br />

Dat Sitino deel uitmaakt van de Mintjens Group, manifesteert zich in de Taille collectie.<br />

Oorspronkelijk hadden de tafels een keramisch of gefineerd blad. Daarnaast<br />

bestaat er nu een massief eikenhouten en een notelaar alternatief, met behoud<br />

van de slanke contouren. Dat is Mintjens wel toevertrouwd.<br />

Terugkijkend, dateert de eerste Taille-tafel uit 2013. Hij is goed op weg om een<br />

Belgische design-klassieker te worden.Tegelijkertijd brengt Sitino een nieuwe serie<br />

kuipstoelen uit. De naam Pilot spreekt tot de verbeelding. Denk aan de cockpitachtige<br />

autostoelen uit de fifties en sixties. Evenals Taille, is Pilot van de hand van<br />

Mathias De Ferm.<br />

SITINO – TAILLE / DESIGN: MATHIAS DE FERM<br />

CONNECT WITH THE MAKING<br />

39


TRENDSTYLES<br />

<strong>2018</strong><br />

MINTJENS – BLOOM<br />

40<br />

MINTJENS – BLOOM


Maximaal en minimaal<br />

Bloom vertegenwoordigt de kosmopolitische urban designstijlen.<br />

Kasten zijn afgetekend door een 6mm fijne rand en<br />

een 3mm spatie rondom de fronten. Dit wekt de illusie dat<br />

het korpus flinterdun is en de fronten in de kast zweven. Dit<br />

optisch puristische design is een technische truc, waarbij<br />

panelen aangelijmd en uitgefreesd worden.<br />

Bloom speelt met volumes, materialen en kleuren. De<br />

materialenmix ligt vast: eikenfineer voor de kasten, lak voor<br />

de ladefronten, metaal voor de inzetmodules en het pootframe.<br />

De kleurenmatch gaat uit van zes tinten voor het<br />

eiken, vier voor de lak en vijf voor de metalen inzetboxen.<br />

CONNECT WITH THE MAKING<br />

Speciale vermelding verdient het kastonderstel. De twee-ineen<br />

constructie maakt slim gebruik van twee ronde én twee<br />

spider-poten. Dit ene frame beantwoordt zo aan twee designstijlen.<br />

Welke poten zet je in het zicht? Of plaats je de<br />

kast liever op een plint, direct op de grond of aan de muur?<br />

Typische urban interieuroplossingen zijn de multifunctionele<br />

boekenkast/roomdivider en de secretaire. Op basis van deze<br />

elementen gaat een wereld van urban woonstijlen open: van<br />

Italian naar Nordic en Oriental. Zo minimaal het design, zo<br />

maximaal de customizing-perspectieven.<br />

URBAN<br />

DESIGN<br />

MINTJENS – BLOOM<br />

41


Zwart - wit<br />

Het markante wildeiken decor komt in twee identieke<br />

eetkamers, in een tegenovergestelde context terug.<br />

Bij Fenix staat het wildeiken op de voorgrond.<br />

Het rijkgeschakeerde beeld van het hout staat in<br />

contrast met enkele matzwarte vlakken. Het ene<br />

deurfront en de topbladen zijn gemaakt van Fenix<br />

NTM ® . (De collectie is naar dit bijzondere nanotech<br />

plaatmateriaal vernoemd.) Bij Verano staat het<br />

wildeiken op de achtergrond, als een levendig accent<br />

in de uni-witte meubels. Deze versie bestaat<br />

als eet- en slaapkamer.<br />

Handig om te weten: de tafels zijn uittrekbaar,<br />

waarbij het metalen u-profiel ter plekke blijft staan.<br />

Overigens staan de kasten niet op losse pootjes,<br />

maar op een doorlopend metalen frame.<br />

EVAN – FENIKS<br />

EVAN – VERANO<br />

11.652<br />

Dit cijfer betekent een mijlpaal in de geschiedenis van de meubelindustrie<br />

in België en daarbuiten. Recor is erin geslaagd het<br />

ondenkbare te verwezenlijken: industrieel maatwerk met melamine<br />

meubels. Met een modulair programma zijn exact 11.652 configuraties<br />

mogelijk! Recor plukt nu de vruchten van de enorme, eerder<br />

gedane investeringen in het machinepark. Personaliseren heeft immers<br />

de toekomst.<br />

42<br />

Dit fenomenale customizing concept gaat met 2 programma’s van<br />

start. Blues heeft een stoere, industriële look, Soul een verfijnd, puristisch<br />

design. Het exterieur en interieur van de kasten zijn monochroom,<br />

bij Blues enkel zwart, bij Soul ook in wit. Het korpus bestaat<br />

in 11 maten, van tv-meubel, dressoirs tot barkasten en zelfs een<br />

slaapkamerprogramma. Daarbinnen is alles mogelijk. Een kast kan<br />

front per front gepersonaliseerd worden. Wordt het een combinatie<br />

van een open vak en een draaideur binnen één dressoir? Bij een<br />

hoge kast zijn de vakverdelingen en frontvariaties nog veelzijdiger.<br />

De modules kunnen per hoogte en breedte uitgebreid worden. Op<br />

zo’n niveau customizen kan ook met een configurator.<br />

RECOR ORIGINALS – ANEMO BLUES + SAMBA


CONNECT WITH THE MAKING<br />

NEYT – TURBO<br />

De allereerste keer<br />

NEYT – TURBO<br />

Neyt zet een grote stap vooruit. Voor<br />

de eerste keer in de geschiedenis<br />

van het bedrijf, biedt het binnen een<br />

programma twee onderstellen aan.<br />

Turbo laat de keuze tussen een houten<br />

zijpaneel en een metalen frame.<br />

Het verschil is enorm. Het metalen<br />

onderstel geeft het bureau een professionele<br />

allure. Het houten paneel<br />

maakt er een cosy thuisbureau<br />

van. Hetzelfde effect wordt met de<br />

decors bereikt: de uniforme uitvoering<br />

in het vergrijsde vintage eiken<br />

versus de bi-color van wit gebeitst<br />

en naturel herfsteiken. Een ander<br />

onderstel en/of decor betekent een<br />

complete metamorfose.<br />

43


TREND STYLES<br />

Zitzijde, zichtzijde<br />

Niets doet vermoeden dat Dali relaxfuncties heeft.<br />

De mechaniek zit bodemvrij, weggewerkt onder de<br />

zit. Op afstand valt er niets te zien. Armen en rug zijn<br />

onbeweeglijk vast gestoffeerd. Op de rug valt niets<br />

te zien. De bewegende delen gebeuren aan de zitzijde,<br />

binnen de grenzen van de rug- en armleuning.<br />

In de hoogste relaxstand liggen de benen en het hart<br />

in balans.<br />

MUUSZE BY GERLIN – DALI<br />

44<br />

MUUSZE BY GERLIN – DALI


CONNECT WITH THE MAKING<br />

MEUBAR – IRON<br />

DEMUYNCK – MANON<br />

RELAXCOMFORT<br />

Lowtech<br />

DEMUYNCK – MANON<br />

Bij Manon gaan ruimte en comfort hand in<br />

hand. Bodemvrij neigt naar zwevend, omdat<br />

de zwarte pootjes dieper onder de bank staan.<br />

De lage, horizontale rug verruimt het vrije zicht<br />

en draagt bij aan het relaxcomfort. De klep op<br />

de rugleuning scharniert omhoog. De vrijgekomen<br />

ruimte is bestemd voor het rugkussen.<br />

Daarmee is in één keer de rugleuning opgehoogd<br />

en de zitting verdiept. Van zit- naar relaxcomfort<br />

gebeurt op een lowtech manier.<br />

45


Klapsteunen<br />

CONFORTLUXE – CAMARO<br />

Met Camaro brengt Confortluxe een<br />

horizontale kubist met relaxfuncties.<br />

In gesloten stand, worden de modules<br />

afgebakend door platte vlakken.<br />

De elektrische relaxfuncties zijn aangevuld<br />

met manueel, traploos verstelbare<br />

delen. De horizontale hoofdsteun<br />

klapt uiteindelijk kaarsrecht omhoog,<br />

de vlakke armleuning komt maximaal<br />

diagonaal te staan.<br />

46<br />

COOZSY BY GERLIN – MIRO


Alles kan<br />

De modules kunnen los of tegen elkaar staan. Ze kunnen wel<br />

of geen functies krijgen. Wat Elsy anders maakt, zijn de stoffeermogelijkheden.<br />

Per module kunnen het zitblok en de zitmat<br />

anders bekleed worden: in een andere kleur én met een ander<br />

materiaal. Dat maakt de styling stukken interessanter.<br />

HIMA – ELSY<br />

CONNECT WITH THE MAKING<br />

SOFA<strong>BE</strong>D – PIU LOUNGE<br />

47


TREND STYLES<br />

Achtergrond<br />

Van het begin af aan maakte Tabu Living<br />

indruk met zijn exclusieve metaalfronten:<br />

een patchwork van aluminium, zilver of<br />

goud. Om precies te zijn, betreft het microscopische<br />

metaalcoatings op edelstaal.<br />

Zij krijgen een vervolg als achterwandpaneel<br />

in de open kastvakken. Patchwork<br />

op de voorgrond, uni op de achtergrond.<br />

Dienblad<br />

TABU LIVING – TB2<br />

Het grafische patroon van Mike is<br />

opgebouwd uit frontale panelen en<br />

verzonken delen. Deze dieptewerking<br />

wordt versterkt door het kleurgebruik:<br />

het lichte ‘Andes oak’ op de<br />

voorgrond, het ‘grafiet’op de achtergrond.<br />

De decoratieve configuratie<br />

pakt zelfs functioneel beter uit, met<br />

een centrale lade in het dressoir. Het<br />

omrande topblad heeft iets weg van<br />

een dienblad.<br />

48<br />

BAUWENS – MIKE


GRAFISCHE VORMEN<br />

D&D FURNITURE – PATCH<br />

Patchwork<br />

Patch zegt waar het op staat. Panelen van verschillende<br />

groottes zijn tot een harmonisch geheel samengevoegd. Het<br />

reliëfpatroon heeft een positieve uitwerking op de ruimtebeleving.<br />

Horizontale panelen verbreden, verticale panelen<br />

verhogen. Patch werkt met pvc-folie voor de fronten en<br />

melamine voor het korpus.<br />

CONNECT WITH THE MAKING<br />

Gespleten<br />

EVAN – TREVISO<br />

Zo strak het beeld, zo stoer de impressie.<br />

De 80 mm panelen lijken<br />

zwaarder door de maximaal verzonken<br />

panelen in wit of zwart Fenix ®. Dit<br />

effect wordt extra versterkt door de<br />

8mm tussenruimte boven en onder<br />

de dikke deurfronten.<br />

49


Universele relax<br />

Relaxfauteuil Star is zo neutraal<br />

vormgegeven, dat hij bij iedere<br />

woonstijl past. Ondanks de universele<br />

indruk, is het ergonomisch<br />

comfort ontleend aan individueel<br />

maak- en maatwerk.<br />

Star maakt een verschil tussen<br />

small, medium en large.<br />

Eén stap meer<br />

LEDA – STAR<br />

De armleuning is aan de binnenzijde verzacht met een flap-kussen.<br />

Hij zit naar binnen omgeslagen, aan de arm vast. Dat detail en de<br />

stiletto-pootjes geven het strakke model een apart cachet. Qua zitcomfort<br />

heeft Zeno het optiepakket uitgebreid. De interieurvering kan<br />

met koudschuim of een flexmatje afgedekt zijn. Dit is een extra stap<br />

in het selectieproces, de 2 hardheden volgen op de 3 zithoogtes.<br />

De verstelbare zitdiepte is standaard voorzien. De keuze tussen een<br />

harde of zachte zit maakt het model toegankelijk voor een internationaler<br />

publiek. Landelijke verschillen zijn van de baan.<br />

NEOSTYLE – ZENO<br />

ZERO-GRAVITY<br />

Derde motor<br />

Model Vince bestaat in small, medium en<br />

large formaat. Naast de standaard twee<br />

motoren, is er een derde motor voorzien.<br />

Deze simuleert de Zero-Gravity stand. De<br />

benen liggen iets hoger dan het hart, de<br />

spieren ontspannen zich maximaal. Het<br />

lichaam ervaart het gevoel van gewichtloosheid.<br />

Deze relaxstand komt overeen<br />

met de slaaphouding van de astronauten<br />

in de ruimte.<br />

50<br />

COOSZY BY GERLIN – VINCE


CONNECT WITH THE MAKING<br />

CONFORTLUXE – VITESSE<br />

Twee en drie<br />

Vitesse telt 34 modules die allemaal geschikt zijn om te customizen. De rugleuning<br />

bestaat in twee hoogtes. De armleuning biedt de keuze uit drie vormen, ieder in twee<br />

maten (small/large), dus zes mogelijkheden in totaal. De zitplaatsen zijn vast of elektrisch<br />

verstelbaar. De stofcollectie telt meer dan 100 kleuren.<br />

American style<br />

Anna past in de ‘big is beautiful’<br />

filosofie. Alles aan het model<br />

is superlatief. De love-seat is<br />

160cm breed, de tweezitsbank<br />

260cm. De armen zijn bovenmaats,<br />

de zit is supersoft. Het<br />

model is gemaakt om in neer te<br />

ploffen. Hij kan als bankstel en<br />

hoekbank neergezet worden.<br />

HIMA – ANNA<br />

51


TREND STYLES<br />

Black steel<br />

Dorothy is gestoeld op een 3-D, ergonomisch gemodelleerde<br />

schaal van gelamineerd beuken. Daarboven zorgt de koudschuim-opvulling<br />

voor een duurzaam supersofte zit. Die ene ingetrokken<br />

naad in de zit en de rug onderstreept het mollige comfort.<br />

Voor de styling bestaat het pallet uit 966 kleuren voor de stoffering<br />

en 15 voor de metalen frames.<br />

De nieuwste optie is de ‘black steel’ rvs-look. Deze donkere tint<br />

maakt furore in de wereld van de keukenapparatuur, als alternatief<br />

voor het eeuwige blanke roestvrijstaal. Het authentieke ‘Black<br />

Steel’ is ruw geslepen edelstaal met een zeer fijne, zwarte laktextuur.<br />

Unic Design benadert deze rvs-finish in gelakt metaal.<br />

UNIC DESIGN – DOROTHY<br />

Kussen-esthetiek<br />

De rug, de arm en de zit hebben een identieke kussen-optiek. De<br />

een is wat groter, de ander wat dikker. De opstaande siernaad versterkt<br />

het kussen-imago. De fauteuil kan draaien en kantelen.<br />

RECOR ORIGINALS – SAMBA<br />

Klassiek op modern<br />

52<br />

NEOSTYLE – GITANO<br />

Gitano is een uitgebalanceerde stijlmix.<br />

De vormgeving en het comfort van de kussens<br />

en de armen zijn vertrouwd klassiek.<br />

De ranke omlijsting en sledevoet staan<br />

modern. De volumineuze zitkussens zijn<br />

vlak boven de plint, onderbroken door een<br />

dubbele, platte siernaad. Die suggereert<br />

subtiel, een slankere belijning. De ruggen<br />

kunnen klassiek hoog of modern laag zijn.<br />

In dat laatste geval, is een verplaatsbare<br />

hoofdrol voorzien. De sledevoet kan in alle<br />

Ral-kleuren, van neutraal zwart tot een rvsen<br />

alu-designlook. De bijbehorende poef<br />

staat op dezelfde voet. Gitano mixt minder<br />

of meer klassiek van boven, met meer of<br />

minder modern van onderen.


ROM – VALMER<br />

THE BLUES<br />

Mollig strak<br />

Het armkussen zit als een los dekje, met<br />

een zekere nonchalance in de bank gestoken.<br />

De zadelsteek steekt lichtjes af bij<br />

de stof. In de rugkussens accentueert het<br />

sierstiksel het mollige comfort, ten opzichte<br />

van de verder strakke bank.<br />

VARAM – LEANDRO<br />

53


TREND STYLES<br />

DEZ – MYSTERIES OF LOVE: CHARLES<br />

Storytelling<br />

De Eiken Zetel introduceert voor het komende<br />

seizoen meer dan nieuwe modellen.<br />

De premium zitmeubelen zijn gecompleteerd<br />

met enkele kasten, stoelen,<br />

salon- en eettafels, sfeerverlichting en accessoires.<br />

De totale collectie valt onder het<br />

thema ‘Mysteries of Love’. Het ontrafelt het<br />

ontstaan en de bedoeling van de items.<br />

Storytelling spreekt mensen aan, brengt<br />

meubels tot leven.<br />

De nieuwe collectie is geïnspireerd op de roman<br />

‘Call me by your Name’ van André Aciman.<br />

Het vertelt een Italiaans liefdesverhaal<br />

dat zich afspeelt aan de mediterrane kust. Ook<br />

al heb je het boek niet gelezen, iedereen kan<br />

er zich iets bij voorstellen. De romantiek, de<br />

gezelligheid, de Italiaanse families, de kust, de<br />

muziek, de wijngaarden, dolce far niente.<br />

Die sfeer en dat gevoel komen tot uitdrukking<br />

op het moodboard: beelden van zachte aardtinten,<br />

olijfbomen, abrikozen, de ondergaande<br />

zon, een verliefd stelletje.<br />

De Mysteries of Love-collectie probeert die associaties<br />

in diverse modellen te materialiseren.<br />

Bank Elio is vernoemd naar het hoofdpersonage<br />

uit de roman. De kussens van zitbank<br />

Rosamare verwijzen naar zakken meel. Hanglampen<br />

zijn geïnspireerd op visnetten, losse<br />

poefjes op de meerbolders. De stoffen bestaan<br />

in aqua, aard- en bruintinten.<br />

De warme sfeer kan van de zit- naar de woonkamer<br />

doorgetrokken worden. De ‘Mysteries of<br />

Love’ collectie is bedoeld als een vrijblijvende<br />

sfeermaker. ‘Take it easy’.<br />

54<br />

DEZ – MYSTERIES OF LOVE: ELIO


COMPLETE INTERIEURS<br />

STORYTELLING<br />

CONNECT WITH THE MAKING<br />

DEZ – MYSTERIES OF LOVE<br />

55


CONNECT<br />

WITH<br />

MATERIALS<br />

56<br />

Materiaalinnovatie is nu heel<br />

belangrijk. Natuurlijke bronnen zijn<br />

schaars geworden. Tegelijkertijd<br />

hebben we een reusachtige hoeveelheid<br />

afval gecreëerd dat een<br />

van de nieuwe grondstoffen geworden<br />

is. Levende bio-afbreekbare<br />

materialen en biologische fabricage<br />

vervangen de vervuilende industriële<br />

processen.<br />

Designers zijn de kwekers van deze<br />

nieuwe milieuvriendelijke materialen<br />

geworden. Zij creëren graag<br />

sensuele en tactiele ervaringen<br />

die rechtstreeks van biologische<br />

materialen en texturen komen. Zijn<br />

her-bedenken en hervormen het<br />

stedelijke landschap, van het cultiveren<br />

van natuur in onze huizen en<br />

werkplekken tot het oogsten van<br />

de enorme vervuiling die de steden<br />

veroorzaken.<br />

Het terugwinnen van e-afval, plastiek<br />

en bouwafval van slooppanden<br />

is heel normaal geworden. We<br />

verwerven ook nieuwe materialen<br />

van stortterreinen en verontreinigde<br />

waterwegen. We winnen zelfs<br />

koolstof uit de vervuilde lucht die<br />

we inademen. Consumenten verwachten<br />

van merken dat ze bijdragen<br />

aan een betere en gezondere<br />

wereld. Consumentisme moet gepaard<br />

gaan met duurzaamheid.<br />

Er is een groter bewustzijn van de<br />

waarde van texturen. Natuurlijke<br />

materialen zoals wol, linnen, hout<br />

en steen blijven belangrijk, maar<br />

de focus ligt nu op nieuwe ‘schone’<br />

materialen.


We willen terugschakelen, zoeken naar<br />

eenvoudige en klassieke lijnen, monomaterialen,<br />

een heldere boodschap,<br />

no-nonsense, no-noise. Groen blijft<br />

een belangrijke kleur, in combinatie met<br />

heldere kleuren uit de afvalverwerking en<br />

uit onze verbeelding. Natuurlijke vormen<br />

worden abstract gemaakt en uitgewerkt,<br />

maar we herkennen er de vormen van<br />

een vorig bestaan in.<br />

TREND STYLES<br />

<strong>2018</strong> GET IN TOUCH<br />

PMS 553 PMS 575 PMS 5205 PMS 5507 PMS 7643<br />

PMS 606 WARM GRAY 1 PMS 170 PMS 144 PMS 7696<br />

57


TREND STYLES<br />

Voor de nieuwe consument is thuis een zintuigelijke<br />

ervaring. Hij koestert de materialen, bewondert de<br />

structuren en texturen. Wat de ogen zien, willen de<br />

handen voelen. De meubels vragen om een closer<br />

look en feel. Bewonder de nerven in hout, de aders<br />

in het marmer, de tekeningen van een dierenhuid,<br />

de kracht van echt massief, het vakmanschap van<br />

mensenhanden. De gouden gloed van de zon is<br />

gevangen in fluweel.<br />

De zitruimte is een duurzame investering<br />

in levens-kwaliteit. Hier komen familie en<br />

vrienden samen voor de gezelligheid en<br />

ontspanning. Dat zijn de uitgangspunten<br />

voor Settel by Varam, een interieurconcept<br />

rondom de zitbank. De doelgroep<br />

is bijzonder gesteld op comfort, kwaliteit<br />

en rust in zijn vertrouwde omgeving.<br />

58<br />

SETTEL


HARMONY<br />

KWALITEIT VAN WONEN EN LEVEN<br />

Het Settel-concept beschouwt de zitruimte als<br />

het hart van thuis. De zitelementen laten geen<br />

twijfel bestaan over de luxueuze kwaliteit. De<br />

relaxfunctie is architectonisch en evenwichtig<br />

weggewerkt. De uitklapbare voetensteun komt<br />

tevoorschijn als een volumineus kussen, als het<br />

evenbeeld van het zitkussen. De hoofdsteunen<br />

zijn fluisterzacht, traploos verstelbaar. Het afgeschuinde<br />

opzetkastje is voorzien van usb-aansluitingen<br />

en een leeslampje. Pootjes staan veilig<br />

onder de bank. Voeten stoten is uitgesloten.<br />

Settel is afgeleid van het Engelse werkwoord<br />

‘to settle’. Het heeft meerdere betekenissen:<br />

tot rust komen, comfortabel relaxen; zich vestigen,<br />

een nieuwe start maken; arrangeren,<br />

schikken. Zo vat één woord alle aspecten van<br />

het concept samen. Varam heeft bewust gekozen<br />

voor de Nederlandstalige schrijfwijze:<br />

settel komt grafisch sterker over. De centrale<br />

letters TT zorgen voor symmetrie in het woord,<br />

en symboliseren twee personen die knus tegen elkaar kruipen. Dat is het<br />

summum van het thuisgevoel, zich lekker in de bank nestelen.<br />

CONNECT WITH MATERIALS<br />

Het pure zitgedeelte wordt met tafel- en kastmodules ingericht tot een harmonieus<br />

interieur. Kastmodules zijn los stapelbaar, dus geschikt om eens<br />

anders te arrangeren. Kastfronten kunnen als de banken gestoffeerd zijn.<br />

Dat zorgt voor een uniform, dus rustiger totaalbeeld — en verbetert de<br />

akoestiek. Dat laatste is met name een argument voor mensen die op leeftijd<br />

zijn en/of in een appartement wonen. De finishing touch zijn de vlak gestileerde<br />

schemerlampen; zij illustreren de materiaalmix van het concept.<br />

De platte kap is aan de ene kant gestoffeerd (leer/stof), aan de andere kant<br />

gefineerd (licht eiken/donker wengé).<br />

SETTEL<br />

59


Marmer<br />

Voor een chique touch, zijn de<br />

nissen in de Intense kast ‘gemarmerd’<br />

met keramiek. Naar keuze,<br />

met het donkere ‘noir désir’ en het<br />

lichte ‘diamond cream’.<br />

MINTJENS – INTENSE<br />

WR INSPIRED<br />

Steen<br />

BAUWENS – MILO<br />

Milo gaat voor meer natuurlijke materialen.<br />

Het nieuwe decor ‘dark stone’ staat min of<br />

meer in contrast met het natuur eiken. Bij<br />

Milo vormt ‘dark stone’ de basis, geaccentueerd<br />

door ‘french oak’ fronten.<br />

Open inzetelementen zorgen voor licht en<br />

lucht in de kast. De schuine vintagepootjes<br />

laten de bodem vrij. De tafels hebben<br />

diagonaal geplaatste poten op de hoek,<br />

of een zwartstalen kruisconstructie in het<br />

midden.<br />

60


Klasse apart<br />

KASAÏS – IRON<br />

De blikvanger in de Iron collectie is de tafel: het frame loopt diagonaal<br />

over de vloer. Het effect is een bijzonder asymmetrisch perspectief.<br />

Het fijne blad van MDF is eerst zwart gelakt en daarna met<br />

vergrijsd eiken gefineerd. Vandaar de aparte textuur.<br />

Iron speelt met luchtige volumes en ranke<br />

frames. Ruimte wordt gesuggereerd en<br />

bespaard. Buffetkasten en dressoirs zweven<br />

in metalen frames. Salontafels passen<br />

in elkaar. Rijen boekenplanken hangen vrij<br />

aan elkaar. Van boven tot onder is het aantal<br />

ophangpunten gereduceerd tot twee.<br />

De hogere plank draagt via een raamwerk<br />

de lagere plank. De collectie omvat naast<br />

(klein)meubelen ook accessoires zoals<br />

spiegels en een lichtobject in een metalen<br />

kastframe.<br />

Het geraffineerde design en het maatwerk<br />

transformeren Iron tot een klasse apart<br />

binnen de industriële stijl.<br />

CONNECT WITH MATERIALS<br />

KASAÏS – IRON<br />

61


High-end velours<br />

JOLI – WIRE LOW / DESIGN: MATHIAS DE FERM<br />

Joli volgt de velours-mode op een exclusief<br />

niveau. Dit nieuwe fluweel is verlevendigd<br />

door een unieke reliëfstructuur. Het<br />

effect doet plantaardig of dierlijk aan.<br />

62<br />

HIMA – OKLAHOMA


GOUD + GROEN<br />

Gouden gloed<br />

Fauteuil Igor is een neutraal model<br />

dat over een rijke collectie fluweelstoffen<br />

beschikt. De korte velours<br />

krijgt door de viscose, een vleug<br />

met een zacht glanzende gloed.<br />

Een goudkleur schittert niet, maar<br />

schemert door. Dit special effect<br />

komt bij alle 50 kleuren terug.<br />

DEMUYNCK – IGOR<br />

Accessorizing<br />

De softkubist Bravo biedt een keur van comfortopties aan. De selectie<br />

begint met het zitcomfort: wordt het een softe of medium koudschuimkern<br />

of een boxspringinterieur? Daarna komen de relaxfuncties ter sprake. Zij<br />

werken traploos en synchroon van kop tot teen, eventueel elektrisch met<br />

een draadloze accu. Zij kunnen onbeperkt in de zit- en loungelementen geïntegreerd<br />

worden. De selectie eindigt met de accessoires: losse lenden-,<br />

nek- en sierkussens, plus een armtas voor kranten en tijdschriften.<br />

CONNECT WITH MATERIALS<br />

LIGNA – BRAVO<br />

63


TREND STYLES<br />

Fronten uitgelicht<br />

Aruba is een pure evergreen. De landelijke<br />

stijl is opgefrist met een white-washed<br />

eiken kader. De karakteristieke jalousiedeuren<br />

staan in de spotlights, ze worden<br />

effectief met een Led aan de buitenkant<br />

uitgelicht. Op de laden pronken de ouderwetse<br />

etiketraampjes van de voorraadkasten.<br />

De tafels bieden stapsgewijs meer<br />

opties voor de pootvormen en bladmaten<br />

aan. Het ultieme doel is een commercieel<br />

customizing-concept.<br />

MEUBAR – ARUBA<br />

FRESH<br />

+ LIGHT<br />

Massief?<br />

PERFECTA – ALEGRO<br />

Het A-vormige onderstel maakt eettafel Alegro en Querido tevens<br />

gewild als werktafel in hippe kantoren: als het huiselijke<br />

alternatief voor het zakelijke bureau.<br />

64<br />

PERFECTA – QUERIDO<br />

Het blad stelt zelfs meubelprofessionals op de proef. Is dit<br />

massief? Je voelt de houtnerven en knoesten. Je ziet het kopsen<br />

langshout aan de randen. In realiteit komen het HPL-blad<br />

en de kantbanden uit de Halifax feelwood collectie van Egger.<br />

Het houtdecor en de reliëfstructuur lopen perfect synchroon.<br />

Het HPL-blad is 24 mm (Alegro) of 46 mm (Querido) dik. De<br />

afmetingen gaan tot maximaal 220 cm lang. De hoogte kan<br />

75 of 90 cm zijn.


Geloogd<br />

Solid vertegenwoordigt de landelijke Vlaamse<br />

meubelstijl. Volgens de traditie zijn de kasten<br />

100% massief, van Frans eiken gemaakt. Daarom<br />

vertonen de panelen in de deuren zo’n afwisselend<br />

patroon. Alles van en aan de kast is<br />

(hand)made in Belgium. Zo zijn de smeedijzeren<br />

kruisroedes in de vitrinedeuren met de hand<br />

gelast en draaien de deuren op gesmede pivotscharnieren.<br />

De kasten ademen rust uit.<br />

Het eikenhout is geborsteld en kan in 10 kleuren<br />

afgewerkt worden, waaronder geloogd. Dit chemische<br />

proces zorgt voor een unieke finish. Het<br />

is steeds afwachten hoe het looizuur in het hout<br />

op de ammoniakdampen reageert. De kleurkeuze<br />

geldt voor de buiten- en binnenkant van de kast,<br />

en de verdere interieurbouw.<br />

MICHELDENOLF – SOLID<br />

De kunst van het weglaten<br />

MEUBAR – JAKARTA<br />

De kubistische vormgeving is tot in de diepte<br />

uitgewerkt. De finesse van Jakarta schuilt in<br />

de kunst van het weglaten. De rechtlijnige<br />

uitsparing boven alle fronten werkt als een<br />

praktisch en esthetisch stijlelement. Zij verstevigt<br />

de grip op de fronten, bekrachtigt de<br />

massieve look van de panelen en benadrukt<br />

de asymmetrische verdeling van de lades.<br />

Praktisch gezien, zitten er minimaal een kleine<br />

en een grote lade naast elkaar. Bij meer dan<br />

twee lades, komen ze gespiegeld boven<br />

elkaar te staan. Dan speelt de symmetrie<br />

horizontaal en verticaal door. Hoe groter<br />

de kast, des te groter het effect. Overigens<br />

voert Jakarta alle gangbare internationale<br />

meubelmaten. Het universele, lichte eikendecor<br />

is afgedekt met kopie-Arduinen tafelen<br />

topbladen.<br />

65


Eeuwige klassieker<br />

Kent put uit het klassiek-rustieke<br />

meubelpatrimonium. Vandaar<br />

de paneeldeuren in een kader<br />

met verstek en de vitrinedeuren<br />

met de kleine ruitjes. Het lichte<br />

eikendecor en de LED-verlichting<br />

zorgen voor een hedendaags<br />

cachet.<br />

MEUBAR – KENT<br />

WOOD<br />

WOOD<br />

WOOD<br />

...<br />

Field oak<br />

MDR – SAN MARCO<br />

De stoere industriële stijl is verfijnd tot een<br />

strak design. Bij San Marco geen donker<br />

en ruw steigerhout, maar het lichtere, bijgeschaafde<br />

‘field oak’ (synchroon pore<br />

melamine). Geen robuust hang- en sluitwerk,<br />

maar greeploze fronten. De industriële<br />

link is teruggebracht naar een subtiele<br />

‘zwartmetalen’ strip en plint.<br />

66<br />

MDR – SAN MARCO


Scandinavian living<br />

Vorig jaar heeft Theuns de eerste stap richting<br />

de Scandinavian retrostijl gezet: meubels in<br />

massief essenhout. Zowel de vintage-stijl als<br />

het essenhout golden als een revolutie voor<br />

het bedrijf!<br />

Göteborg werd bescheiden geïntroduceerd<br />

met kasten en (salon)tafels. Het succes was<br />

er niet minder om. Integendeel. Gezien de<br />

respons, volgde prompt een bijpassende zithoek<br />

(bank en fauteuil). Het zichtbare houten<br />

frame is karakteristiek voor de Deense fifties<br />

stijl. Bij Göteborg zijn de rondhouten spijlen<br />

weliswaar vervangen door vierkante stijlen.<br />

Dat geeft de bank een semi-kubistische allure.<br />

Eet- en zitkamer vormen nu een coherent interieurbeeld.<br />

Het essenhout stelt 5 gekleurde<br />

finishes voor: naturel, smoked, brandy, noten<br />

en kersen.<br />

THEUNS – GÖTEBORG<br />

De optionele MDF-fronten kunnen antraciet, beige<br />

of blauw gelakt zijn. Voor de structuurstoffen van<br />

de zitkussens zijn olijfgroen, lichtgrijs, lichtcrème,<br />

asgrijs en turquoise geselecteerd. Per stofkleur is<br />

een set sierkussens (2 stuks) voor de bank vastgelegd:<br />

altijd een combinatie van een harde accentkleur<br />

en een zachte basistint. Hoe alles te mixen<br />

en matchen, staat vrij. Een andere kleur beïnvloedt<br />

meteen de sfeer en stijl. Als houvast, heeft Theuns<br />

een aantal kant-en-klare settings uitgewerkt.<br />

67


TREND STYLES<br />

ROM – BARBUDA<br />

Waterbuffel<br />

Flashback<br />

Jubileummodel Zen is een eerbetoon aan de beginjaren van Passe<br />

Partout: de romantische landelijke stijl, weliswaar in een gemoderniseerde<br />

look. Het asymmetrische verloop van de rug en arm is visueel<br />

én functioneel actueel. De zitbank dient tegelijkertijd als longchair<br />

zonder verlies van ruimte. Het pocketveren-interieur staat voor een<br />

tijdloos comfort.<br />

In de Nuance-collectie prevaleert het design en een ultiem,<br />

ongecompliceerd comfort over het high-tech relaxen. Het<br />

model Barbuda is hier gepresenteerd in de nieuwste leercategorie,<br />

Togo. Het dikke waterbuffelleer (1.3 -1.5 mm) is<br />

een volnerf nubuck. De authentieke uitstraling wordt er door<br />

de jaren heen alleen maar levendiger op. Het leer weerspiegelt<br />

het leven van en met de zitbank. Het Togo-leer bestaat<br />

in 8 natuurlijke kleuren en kan op de volledige Rom-collectie<br />

toegepast worden.<br />

68<br />

PASSE PARTOUT – ZEN


Stoelen op maat<br />

Leda blijft volgens de regels van het traditionele<br />

meubelambacht en de actuele vakkennis<br />

produceren. Het devies is integrale<br />

kwaliteit.<br />

De laatste jaren is de collectie geëvolueerd<br />

van de klassieke naar een meer tijdloze stijl.<br />

Daarbij is het vakmanschap van de zitmeubelen<br />

vertaald naar stoelen. Ook zij worden<br />

stuk voor stuk, op bestelling of op maat in<br />

het meubelatelier vervaardigd. De collectie<br />

ontwikkelt zich gestaag. Het nieuwe model<br />

Lilly wordt als eetkamer- en barstoel geïntroduceerd.<br />

Gezien de low-dining trend, komt<br />

model Prince als lounge-versie uit.<br />

LEDA – LILLY<br />

CONNECT WITH MATERIALS<br />

Contrasten<br />

LEDA – PRINCE LOUNGE<br />

De Adino zitbanken zijn gemoderniseerd<br />

met aanschuifmodules zoals een poef en<br />

longchair. Zij zorgen voor een trendy mix<br />

van contrasten binnen het geheel. Een<br />

strakke versus een gecapitonneerde bekleding;<br />

losse elementen naast een vaste<br />

bank; aparte zitkussens versus een overgestoffeerde<br />

zitting.<br />

PASSE PARTOUT – ADINO<br />

69


BRUSSELS BY NIGHT<br />

CONNECT<br />

WITH MORE<br />

De nieuwe consument betrekt meer en meer facetten<br />

bij het bed. Dat gaat van ergonomie naar ecologie, van<br />

het slaapkamerinterieur naar de binnenhuisarchitectuur.<br />

De consument wordt meer en meer bewust (gemaakt)<br />

dat slaapcomfort de basis van alles is, én persoonsgebonden<br />

is. Fabrikanten blijven continu het ergonomische<br />

maatwerk perfectioneren. Systemen passen<br />

zich ‘à la minute’ en ‘voor het leven’ aan het individu aan.<br />

De consument hecht meer en meer waarde aan de<br />

looks en styling van het bed. Fabrikanten vinden<br />

oplossingen om het design ‘comfort-neutraal’ te maken,<br />

en omgekeerd, het slaapcomfort ‘design-neutraal’.<br />

Dat vereenvoudigt het keuzeproces.<br />

De consument brengt meer en meer tijd in zijn bed door.<br />

Fabrikanten verhogen de comfortdimensies. Het bed<br />

evolueert van een slaapmeubel naar een oase van dagen<br />

nachtrust. Het summum is het bed als 24/7 leefmeubel.<br />

De consument wil meer en meer vrijheden voor de<br />

inrichting van zijn slaapkamer. Fabrikanten werken het<br />

bed rondom perfect af. Het kan dus midden in de (open)<br />

ruimte staan.<br />

De consument wordt zich meer en meer bewust van zijn<br />

ecologische footprint. Fabrikanten spannen zich maximaal<br />

in om het milieu, op alle mogelijke manieren, te<br />

sparen. De ultieme innovatie betreft een cradle-to-cradle<br />

concept annex logistiek-/service-model.<br />

70<br />

MAGNITUDE FT. ALAIN <strong>BE</strong>RTEAU – RESET


BRUSSELS BY NIGHT <strong>2018</strong><br />

71


BRUSSELS BY NIGHT<br />

CRADLE-<br />

TO-<br />

CRADLE<br />

Een revolutie in de slaapwereld: Velda Resleep is een cradle-to-cradle<br />

concept annex logistiek-/servicemodel. Het volledige boxspringbed is<br />

van 100% herbruikbare en recycleerbare materialen gemaakt.<br />

De ultieme doelstelling is dat alles gedemonteerd, vervangen en gerecycleerd<br />

kan worden. De montage staat volledig in het teken van de<br />

demontage. Met één schroevendraaier is de klus geklaard.<br />

72<br />

VELDA – RESLEEP


RECYCLE-IT<br />

Velda Resleep gebruikt een minimum aantal<br />

materialen. Er komt geen nietje, rits, klittenband,<br />

pu-schuim en lijm aan te pas, zelfs<br />

niet voor de pocketveren! Nietjes en spijkers<br />

zijn vervangen door deuvels, schroeven<br />

en klikelementen van LDPE-kunststof.<br />

Lage densiteit polyethyleen is een soepele,<br />

taaie en sterke kwaliteit. Deze kunststof<br />

laat zich ver buigen zonder te breken, en is<br />

geschikt om te recyclen. De bodemplaten,<br />

dwarslatten, ombouw en poten zitten met<br />

LDPE-elementen vastgeklemd.<br />

De grootste innovatie van het Resleepconcept<br />

schuilt in het gepatenteerde pocketveren-interieur.<br />

De zakjes zijn nergens verlijmd,<br />

maar integraal thermisch gelast. Dat<br />

is een unicum! Tot nu toe, konden pocketveren<br />

enkel lineair gelast worden en moesten<br />

ze zijdelings met hotmelt verlijmd worden<br />

tot een matrasinterieur (+/- 1,5 kg lijm<br />

per interieur). Het thermisch lassen is ecologisch<br />

beter verantwoord voor de produtie<br />

en de ontmanteling. De veren en pockets<br />

zijn super simpel en snel van elkaar te<br />

scheiden. Trouwens, de veren zijn van zuiver<br />

staal en de pockets van PP of PLA, dus<br />

recycle-proof.<br />

De matrastijk is 100% gemaakt van recycleerbare<br />

garens. De extreem dichtgeweven<br />

stretchstof (SG boven 1 kg/m²) maakt<br />

de gebruikelijke PU-afdeklagen overbodig.<br />

Daar komt bij dat de Resleep uitsluitend<br />

met losse hoezen gestoffeerd is,<br />

zonder klittenband of rits. De matrashoes<br />

zit eenvoudig en decoratief, met knopen<br />

vast. De boxspringhoes zit met een polypropyleen<br />

strip in het frame, in een groef<br />

geklemd. Resleep heeft ook de labelling<br />

aangepakt. Het gedrukte plaketiket is vervangen<br />

door een gelaserd brandmerk in<br />

het houten frame.<br />

Het Resleep-concept heeft zijn weerslag<br />

op de productie, logistieke processen tot<br />

de dienst-na-verkoop en de retail. De stoffering<br />

en versleten onderdelen kunnen<br />

gemakkelijk vervangen worden, wat de<br />

levensduur van het bed verlengt. Loopt<br />

het bed toch op zijn einde, dan wordt het<br />

gedemonteerd. De onderdelen worden zoveel<br />

mogelijk hergebruikt voor de productie<br />

van een nieuw bed. Zo niet, worden ze<br />

gerecycled tot nieuwe onderdelen.<br />

De Velda Resleep is een concept in ontwikkeling.<br />

Wie weet wat er in de toekomst mogelijk<br />

is? Een energielabel op het bed zoals<br />

bij witgoed en huizen? Statiegeld op teruggebrachte<br />

onderdelen bij de retailer of naar<br />

het containerpark? Zal de eenmalige aanschafprijs<br />

ooit gecorrigeerd worden door<br />

het ecologische kostenplaatje? Eén ding is<br />

zeker: Velda Resleep wordt vervolgd.<br />

VELDA – RESLEEP<br />

73


MAGNITUDE FT. ALAIN <strong>BE</strong>RTEAU – NEST<br />

HYBRIDE 24/7 CONCEPT<br />

Reset en Nest staan voor een nieuwe mindset<br />

met betrekking tot het bed en de slaapkamer.<br />

Het primaire uitgangspunt is de nieuwe<br />

binnenhuisarchitectuur: ruimtes worden<br />

letterlijk en figuurlijk opengebroken. De<br />

tijdsdimensies en traditionele typologieën<br />

van de specifieke kamers zijn fundamenteel<br />

veranderd. De slaapkamer wordt leefruimte,<br />

het bed een 24/7 woonconcept, soms voor<br />

het hele gezin.<br />

Alain Berteau heeft voor Magnitude het bed getransformeerd<br />

tot een architecturaal designconcept.<br />

Met slechts 2 modules creëer je een microwereld<br />

in de ruimte. Het 24/7 bed doelt op het<br />

gevoel van een knusse, beschutte en veilige plek.<br />

De vormgeving is geïnspireerd op een alkoof.<br />

De basis is een tweepersoons-slaapcomfortsysteem.<br />

De ombouw-module heeft alles weg<br />

van een rugleuning die eindigt in een armleuning:<br />

voor het zit- en relaxcomfort. Het vloeiende<br />

verloop biedt beschutting mét behoud van<br />

een vrij uitzicht op de ruimte. Deze halfbrede<br />

‘rug’modules kunnen naast en tegenover elkaar<br />

rondom de basis geplaatst worden. Zo ontstaat<br />

er een min of meer besloten woonwereld. Dat<br />

voelt als een allesomvattende omhelzing (Reset)<br />

of een intiem Nest. ‘Liggen op’ wordt je ‘terugtrekken’<br />

en ‘nestelen in’.<br />

74


INTERIEUR<br />

MAGNITUDE FT. ALAIN <strong>BE</strong>RTEAU – RESET<br />

STYLING<br />

Beide versies zijn van alle gemakken voorzien,<br />

geïnspireerd op de automotive wereld: blinde<br />

lades in het bed, geheime vakken, onzichtbare<br />

USB aansluitingen en stopcontacten onder de<br />

bladen van de nachtkastjes. Speciale vermelding<br />

verdient de multifunctionele voetenbank: in de afgeschuinde<br />

zitting bevindt zich een verrassende,<br />

overzichtelijke bergruimte. Alle functionaliteiten<br />

zijn discreet weggewerkt. Uiteraard is alles met<br />

de meest luxueuze materialen afgewerkt. De gebruikelijke<br />

sprei is veredeld tot een comfortabele,<br />

softe quilt-hoes.<br />

Het architecturale designconcept biedt bovendien<br />

nieuwe perspectieven voor de binnenhuisarchitectuur.<br />

Het 24/7 bed kan weg van de<br />

muur staan: midden in de ruimte of dichter bij<br />

het raam, voor het uitzicht, of gericht naar de tvscherm<br />

aan de wand.<br />

Kortom, dit hybride concept anticipeert op de<br />

nieuwe woon- en leefcultuur.<br />

MAGNITUDE FT. ALAIN <strong>BE</strong>RTEAU – RESET<br />

75


BRUSSELS BY NIGHT<br />

Apart samen<br />

Parallel aan het bed, is het hoofdbord ingedeeld<br />

in zijn en haar helft. Voor de afwisseling<br />

kan de ene helft iets hoger zijn dan<br />

de andere. Nachtkastjes zijn vervangen<br />

door open, U-vormige hangelementen.<br />

RECOR <strong>BE</strong>DDING – <strong>BE</strong>RLIN<br />

76<br />

RECOR <strong>BE</strong>DDING – <strong>BE</strong>RLIN


Eén taal<br />

De boxspring en de lattenbodem spreken<br />

dezelfde elegante designtaal. Beide staan<br />

op retro-schuine pootjes met een knik.<br />

Hierna verbreden ze om aan te sluiten op<br />

de diagonale lijn van de afgeschuinde omranding.<br />

Het hoofdbord zit zwevend aan<br />

de kaders vast.<br />

De stand-alone lattenbodem dankt zijn<br />

luchtige design aan het lichte aluminium<br />

voor het kader en de poten. De boxspring<br />

benut een facet-gestoffeerde, brede rand.<br />

Het horizontale vlak laat de matras optisch<br />

zweven en kleiner lijken. De afschuining<br />

doet de box fijner lijken.<br />

REVOR – FRED<br />

Qua design zijn de lattenbodem en de<br />

boxspring aan elkaar gewaagd. Ze appelleren<br />

aan eenzelfde smaakpubliek. Het<br />

verschil in slaapcomfort is van doorslaggevende<br />

betekenis.<br />

SLANKE LIJN<br />

REVOR – STYLEBOX<br />

77


Lage plafonds<br />

UP2DATE – NEWTON<br />

Moreno en Newton houden rekening met<br />

kleine ruimtes en lage plafonds. Dit laatste<br />

is het geval bij zolderetages en in oudere<br />

woningen, zoals nostalgische arbeidershuisjes<br />

en authentieke boerderijen.<br />

Als iedere centimeter telt, biedt Moreno<br />

uitkomst. Newton heeft verstelbare hoofdkussens,<br />

waarbij de plooien automatisch<br />

strak getrokken worden. Als deze techniek<br />

bij de zitmeubelen voorhanden is, kan hij<br />

evengoed in het bed.<br />

78<br />

UP2DATE – MORENO


INTERIEUR<br />

STYLING<br />

RECOR <strong>BE</strong>DDING – VALENTINE<br />

RECOR <strong>BE</strong>DDING – VALENTINE<br />

LS <strong>BE</strong>DDING – BROOKLYN<br />

79


VAN LANDSCHOOT – <strong>BE</strong>RLIN<br />

VAN LANDSCHOOT – <strong>BE</strong>RLIN<br />

plaats over<br />

80<br />

POLYPREEN – FIFTY


KLASSIEK<br />

STYLING<br />

STYLDECOR – ADANTE DELUXE<br />

Luxer de luxe<br />

Styldecor legt de lat nog hoger. Het ambachtelijke<br />

meesterschap wordt bijzonder<br />

gesofistikeerd tot uitdrukking gebracht.<br />

Traditionele vormen zijn gracieuzer gestileerd<br />

met organische lijnen en slankere<br />

contouren. Het biezen is met meer gevoel<br />

voor raffinement uitgevoerd. Het traditionele<br />

capitonneren is geüpgraded naar een<br />

luxueuzere klasse. De mondaine grandeur<br />

van de bedden laat zich voortaan in ieder<br />

eclectische stijlinterieur inzetten.<br />

STYLDECOR – LOUIS XV DELUXE<br />

81


BRUSSELS BY NIGHT<br />

Korte oren<br />

Hoofdbord Windsor heeft het<br />

volume van een klassiek gecapitonneerde<br />

bergère. Verder gaat<br />

de vergelijking niet op. De capitonnage<br />

is een gestikt patroon. De<br />

oren zijn naar proportie, klein. In<br />

Windsor lig je beschut, maar niet<br />

opgesloten. Je kunt overal bij en<br />

alles overzien.<br />

MEDAL UP2DATE – WINDSOR<br />

82<br />

POLYPREEN – HYPE


SOFT<br />

STYLING<br />

JARITEX – THE BOX<br />

De look<br />

Lexington is een efficiënte<br />

imitatie van de traditionele<br />

capitonnage. Het ruitpatroon<br />

is geknipt, aan elkaar gestikt<br />

en met een bies afgezet. Het<br />

handmatig capitonneren Is<br />

overgenomen door machinaal<br />

patchwork.<br />

MEDAL UP2DATE – LEXINGTON<br />

83


BRUSSELS BY NIGHT<br />

Esthetisch verstek<br />

Slaapkamer Sirmione is het toonbeeld van<br />

kopie-massief uitgevoerd in melamine. Dat<br />

blijkt uit het robuuste kader (10 x 5 cm) het<br />

hoofd- en voetenpaneel. In close-up zie je<br />

de verstekverbinding. Het spreekt vanzelf<br />

dat zo’n hoofd- en voeteneinde gemonteerd<br />

geleverd wordt. Hetzelfde geldt voor<br />

de nachtkastjes en commodes.<br />

Het quasi-massieve karakter van Sirmione<br />

wordt versterkt door de diepliggende<br />

zwarte lijnen rondom het ‘field oak’. Als<br />

een schaduwprofiel doen ze de panelen<br />

nog dikker lijken.<br />

84<br />

MDR – SERMIONE


INDUSTRIAL<br />

STYLING<br />

Subtiel metaal<br />

MINTJENS SLEEPLINE – MADISON<br />

Madison combineert het stoere karaktereiken-fineer subtiel<br />

met metaal. Van garderobe- tot nachtkasten, ze zijn<br />

allemaal ommanteld met plaatstaal. In de bedden gaat<br />

de diagonale metaalpoot over in een ragfijn lijntje in de<br />

verstekverbinding. Het gebogen hoofdbord lijkt tweedelig,<br />

maar bestaat uit één stuk. De zwart gekleurde groef in<br />

het midden deelt het paneel optisch in twee. Voor de<br />

garderobekast heeft Mintjens voor het eerst, gekleurde<br />

MDF-panelen ingelast.<br />

Voor Madison is alleen het beste goed genoeg. Dat blijkt<br />

uit de afwerking. De binnenkant van de garderobekast<br />

is identiek aan de buitenkant gefineerd. De achterkant<br />

van het hoofdbord is even netjes als de voorkant. Het<br />

bed is geschikt om vrij in de ruimte te staan. De pushto-open<br />

lades maken gebruik van het synchronisatiestangsysteem.<br />

Je kunt ze willekeurig waar, aantippen.<br />

De schuifdeuren lopen op een stofvrije montagerail. De<br />

holle, haakse groefrail is vervangen door een bolgebogen<br />

kantprofiel. Daardoor lopen de wieltjes niet in, maar<br />

langs de rail. De bolle vorm laat stof en vuil van zich<br />

afglijden. De deuren blijven soepel lopen.<br />

85


BRUSSELS BY NIGHT<br />

M/V Interieur<br />

Bauwens heeft de nieuwste garderobekasten<br />

perfect symmetrisch heringedeeld.<br />

Iedere kasthelft heeft nu zijn eigen hangen<br />

leggedeelte. De ene helft is voor hem,<br />

de andere helft voor haar. Per persoon<br />

hangt en ligt de garderobe netjes bij elkaar.<br />

Dat werkt handiger dan het gezamenlijke<br />

gebruik van beide gedeeltes.<br />

BAUWENS – MARIE<br />

GARDE-<br />

RO<strong>BE</strong><br />

86<br />

BAUWENS – MADELON


PRAKTISCH<br />

STYLING<br />

D&D FURNITURE – MULTI<br />

Stylen op maat<br />

D&D lanceert met Multi zijn eerste maatwerken<br />

stylingconcept voor de slaapkamer. De<br />

garderobekasten, commodes en bedden vormen<br />

een passende eenheid.<br />

De schuifdeurenkasten hebben standaard<br />

2-deuren en zijn 140 tot 240 cm breed. De<br />

draaideurkasten werken volgens het modulaire<br />

aanbouwsysteem. De zes standaardbreedtes<br />

liggen tussen de 40 en 120 cm. Het finale<br />

pas- en meetwerk gebeurt met aansluitmodules<br />

in de vorm van een losstaande kleerkast of<br />

een ondiepe boekenkast. Zij kunnen op de cm<br />

nauwkeurig op maat gemaakt worden, binnen<br />

de 30-60 cm grens. Zo wordt de kastenwand<br />

perfect kamerbreed, van muur tot muur, tot in<br />

en om de hoek. De hoogtematen van de kasten<br />

liggen vast op 200, 220 en 240 cm.<br />

Het korpus is gemelamineerd met geborsteld<br />

eiken, in naturel of grijs gekleurd. Het interieur<br />

is met een antracietgrijze linnenlook bekleed.<br />

De 5 fronten voorzien in de individuele interieursmaak.<br />

Wordt het naturel of lichtgrijs eiken<br />

zoals de kast? Of liever quartz of witte hoogglanslak<br />

voor een designoptiek? Uiteraard is<br />

de spiegeldeur ook een optie.<br />

87


BRUSSELS BY NIGHT<br />

ROM – SESIDO<br />

SMALL<br />

LIVING<br />

UP2DATE – CITY LIVING<br />

88<br />

RECOR – ORIGINALS


Preventief comfort<br />

Multicare ® by Duvatex is een collectie<br />

klantgericht slaapcomfort. Wat verwacht<br />

de individuele consument van een matras?<br />

Ligt zijn prioriteit bij anti-allergisch,<br />

ergonomisch, anti-transpiratie of eerder bij<br />

ecologisch slaapcomfort? Elke Multicare ®<br />

matras focust zich op een of meerdere van<br />

deze verwachtingen.<br />

Voor de allergielijders is er de Multicare<br />

White on Top: de ademende-gecoate tijk<br />

is ondoordringbaar voor allergenen en<br />

uitermate onderhoudsvriendelijk. Je reinigt<br />

hem gewoon met water en zeep. De<br />

persoon met rugklachten, heeft baat bij de<br />

Multicare Ergo. Om de pijnpunten te verlichten,<br />

is de kern hybride opgebouwd. De<br />

Multicare Pocket matras is juist ideaal voor<br />

mensen die hevig transpireren.<br />

Voor de milieubewuste consument, is<br />

er de Multicare Nature met Naturalis ®<br />

koudschuimkern. In combinatie met een<br />

bamboe-tijk, is deze matras ecologisch<br />

verantwoord en van nature transpiratiepreventief.<br />

De eucalyptus-tijk is het meest<br />

duurzame alternatief binnen de organische<br />

stoffen. In vergelijking met katoen, is<br />

de eucalyptusvezel 30% sterker en neemt<br />

30% meer vocht op. Samen met de snelle<br />

verdamping, maakt dat de tijk van nature<br />

antibacterieel, schimmel- en vuilwerend.<br />

Voor de consument met een gevoelige<br />

huid, biedt deze zijdezachte eucalyptustijk<br />

uitkomst.<br />

De Multicare ® collectie zorgt ervoor dat<br />

iedereen probleemloos van zijn slaapcomfort<br />

kan genieten.<br />

ERGONOMISCH<br />

SLAPEN<br />

DUVATEX – MULTICARE ®<br />

89


BRUSSELS BY NIGHT<br />

A/H/V/X<br />

Lichaamsvormen<br />

MyBed heeft het slaapcomfort en –advies<br />

geoptimaliseerd. Het ergonomische systeem<br />

gaat uit van de interactie tussen een typologisch<br />

geadviseerd matras en de zelfregulerende<br />

bodem ‘voor het leven’.<br />

De Mybed pocketveermatrassen en boxsprings<br />

zijn gebaseerd op de Recoil ®<br />

veren, een gepatenteerde innovatie die<br />

teruggrijpt naar de ongeëvenaarde kwaliteit<br />

van weleer. De naam Recoil ® legt de<br />

link tussen Recor als initiator en de Hypercoil-veerkracht.<br />

Deze tonvormige veren<br />

kenmerken zich door meer windingen en<br />

slagen, wat resulteert in 25% meer staal.<br />

“Daarom presteert de Recoil ® beter dan<br />

de doorsnee pocketveer op het vlak van<br />

puntelasticiteit en duurzame veerkracht.<br />

Wordt de veer schuins ingedrukt, dan<br />

nog biedt hij dezelfde ondersteuning als<br />

in kaarsrechte stand.” Deze zijdelingse<br />

ondersteuning helpt het lichaam bij het<br />

nachtelijke draaien.<br />

Bij de samenstelling en afwerking van<br />

de matrassen is de kwaliteit navenant.<br />

Het pocketveren-interieur is ommanteld<br />

met natuur Talaly latex en/of Cellflex ® puschuim.<br />

De bovenliggende comfortlaag<br />

bestaat uit wol/zijde, de tijk uit 100% polyestersatijnen<br />

damast.<br />

Voor het gepersonaliseerde matrasadvies<br />

heeft Recor een alternatieve methodiek<br />

bedacht. In plaats van verschillende<br />

lichaamszones, spreekt Mybed over verschillen<br />

in lichaamsbouw. Heb je een H-,<br />

X-, A- of V-vormig postuur? Aan de hand<br />

daarvan, wordt het pocketvereninterieur<br />

precies ingedeeld en ingevuld. Een<br />

A-vormig type vraagt een ander verloop<br />

en niveau van de ondersteuning dan een<br />

V-vormig type. Die verschillen spreken<br />

iedereen in duidelijke taal aan. De typologisch<br />

geadviseerde matras wordt gefinetuned<br />

door een zelfregulerende bodem.<br />

Die individualiseert het slaapcomfort<br />

tot in de finesses. Binnen een standaard<br />

lichaamstype, bestaan individuele verschillen.<br />

Lichamen veranderen tijdens het<br />

leven (gewicht, zwangerschap). Slaaphoudingen<br />

wisselen per persoon, meerdere<br />

keren per nacht.<br />

Om de lichamelijke verschillen per individu,<br />

tijdens de slaap en in de tijd op te vangen,<br />

heeft Recor 2 jaar geleden het zelfregulerende<br />

veersysteem uitgevonden. De mechaniek<br />

werkt volgens de natuurwet van<br />

druk en tegendruk. Deze zelfregulerende<br />

veren worden in de lattenbodem en boxspring<br />

toegepast.<br />

Het concept eindigt met de persoonlijke<br />

styling tot een echt Mybed.<br />

90<br />

RECOR <strong>BE</strong>DDING – MY<strong>BE</strong>D


ERGONOMISCH<br />

Omruilgarantie<br />

SLAPEN<br />

Na 8 jaar was de Feel Well ® collectie aan<br />

een make-over toe. Het modulaire principe<br />

is gehandhaafd en wordt nu beter<br />

benut.<br />

POLYPREEN – FEEL WELL<br />

Beide bedpartners kiezen elk apart hun<br />

ideale matrasinterieur. Vervolgens kiezen<br />

ze samen de matrashoes uit: de standaard<br />

Purotex tijk of de luxe Platinum uitvoering.<br />

Zo ontstaat er uniforme eenheid.<br />

De toegevoegde troef is de 100 dagen<br />

omruilgarantie. Mocht in de praktijk het<br />

slaapcomfort niet aan de verwachtingen<br />

voldoen? Dan wordt het matrasinterieur<br />

gratis omgeruild. Dat geeft de consument<br />

extra zekerheid. Het nieuwe interieur wordt<br />

ter plekke in de cover geritst. Het teruggenomen<br />

interieur wordt voor judomatten<br />

gebruikt, of gerecycled tot isolatiemateriaal.<br />

Omruilen kan dus zonder ecologisch<br />

gewetensbezwaar.<br />

Gepatenteerde verkoeling<br />

De Cooler Pillow dankt zijn verkoelende<br />

eigenschappen aan het visco-gel kussen<br />

en de gepatenteerde tijk. De vezels zijn<br />

geïmpregneerd met een verkoelende gel.<br />

Warmte wordt sneller geabsorbeerd en<br />

afgevoerd. De Cooler Pillow verlaagt de<br />

lichaamstemperatuur met +/-2° C, gedurende<br />

6 à 7 uur.<br />

Eindelijk wassen<br />

Een handige en hygiënische<br />

primeur van Anemoon Trading:<br />

de Visco Wash is het eerste viscoelastische<br />

hoofdkussen dat in de<br />

asmachine kan. De aanbevolen<br />

wastemperatuur is 30°C. Deze<br />

iscose heeft geen last van het ‘spons’ effect.<br />

Hij zuigt zich niet vol met water en<br />

houdt het water niet vast. Het kussen is<br />

bestand tegen centrifugeren. Deze unieke<br />

kwaliteiten zijn te danken aan een nieuwe<br />

component in het productieproces. Net als<br />

een kussensloop, draait dit visco-kussen<br />

gewoon mee in de was. Het advies is om<br />

dat 1à 2 keer per jaar te doen, omwille van<br />

de hygiëne en de levensduur.<br />

ANEMOON TRADING – VISCO WASH<br />

ANEMOON TRADING – COOLER PILLOW<br />

91


BRUSSELS BY NIGHT<br />

Montessori-bed<br />

Kinderen willen intuïtief op onderzoek gaan, hun omgeving<br />

verkennen, dingen ontdekken en vooral ‘zelf doen’.<br />

Die energieke nieuwsgierigheid begint op prille leeftijd. ‘Al<br />

doende leert men.’ Dat is de kern van de Montessori pedagogie<br />

en het Discovery bed. Het ontwerp stimuleert het<br />

kind om spontaan zijn gang te gaan in zijn denken en doen.<br />

Het bed is verlaagd tot het niveau van een dreumes. Die<br />

kan er al zelf in- en uitkruipen. De vorm is neutraal: een<br />

wiel, een dak, een soort cabine. Wat het vervoermiddel precies<br />

voorstelt? Wat je ermee kunt doen? Hoe je dat invult?<br />

Dat wordt volledig overgelaten aan de kinderlijke fantasie.<br />

Wordt het een bus, vrachtwagen, ijscokar of foodtruck, of<br />

een pompoen-koets? Zonder concretiserende accessoires,<br />

staat alles open voor interpretatie. Wil het kind attributen,<br />

dan moet hij die(met zijn ouders) in elkaar knutselen en bij<br />

elkaar scharrelen. Uiteraard vallen de onderschuiflade en<br />

het stapelbed onder het optiepakket.<br />

MATHY BY BOLS<br />

92<br />

MATHY BY BOLS


KIDS<br />

SLEEP<br />

DISCOVERY<br />

<strong>BE</strong>D<br />

MATHY BY BOLS – DISCOVERY / DESIGN: CORALIE REVAUD<br />

Avontuurlijker<br />

De originele boomhut-bedden kunnen voortaan uitgebouwd worden met een glijbaan,<br />

al dan niet met een platform. Hij kan aan de linker- en rechterzijkant van de<br />

hut komen. Met platform, kan de glijbaan zowel recht als haaks op de boomhut<br />

staan. Zonder platform, loopt hij in het verlengde van het bed.<br />

Bij de halfhoogslaper, eindigt de glijpartij op de grond. Bij het stapelbed, komt het<br />

kind netjes op zijn voetjes terecht. Dan eindigt het glijvlak namelijk 15 cm boven<br />

de vloer. Overeind krabbelen is er niet meer bij. De kleine avonturier kan gewoon<br />

opstaan en nog een keer gaan. Is de glijbaan niet meer interessant, dan kan hij<br />

zonder problemen weer ‘afgebroken’ worden.<br />

Dit nieuwe speelattribuut is geschikt voor alle boomhut-uitvoeringen, inclusief de<br />

oude modellen. Een nieuwe optie is een dik kussen onder het stapelbed.<br />

93


Anders<br />

Babykamer Liv staat op trendy schuine<br />

pootjes. Wat deze kamer anders maakt,<br />

is de aankleedcommode. De standaard<br />

ladekast bij Neyt, is herverdeeld in een<br />

open vak, 2 kleine lades en een deur. Dat<br />

vergroot de flexibiliteit in opbergmogelijkheden<br />

en vergemakkelijkt het verschonen<br />

en aankleden van de baby. Veelgebruikte<br />

spullen liggen voor het grijpen.<br />

COUNTRY STYLE<br />

NEYT – LIV<br />

Country-living<br />

94<br />

Stella is een kinderkamer in een klassieke<br />

cottage stijl, die modern wit gelakt is. Typische<br />

stijlkenmerken zijn de uit panelen<br />

samengestelde deuren, en het dito hoofden<br />

voeteneinde. Een typisch meubelstuk<br />

is het grote bureau met de lades onder<br />

het blad. Dat staat anders dan het standaard<br />

ladenblok-op-wielen. Typisch voor<br />

‘living in the country’ zijn jachttrofeeën. In<br />

dit geval, zijn ze uitgevoerd in pluche. Het<br />

rendier, de beer, leeuw en eenhoorn horen<br />

er echt bij.<br />

VIPACK – STELLA


KIDS<br />

SLEEP<br />

Klempoten<br />

VIPACK – KIDDY<br />

Kinderprogramma’s worden groot. Kiddy<br />

is van baby- naar tienerkamer uitgegroeid.<br />

Het einde is nog niet in zicht. Kiddy bestaat<br />

nu ook als halfhoogslaper en stapelbed.<br />

De poten omklemmen de zijkanten<br />

van het verhoogde bed. De ladder staat<br />

schuin, wat het klimmen gemakkelijker en<br />

veiliger maakt.<br />

VIPACK – CABANE<br />

95


Small living for kids<br />

VIPACK – TIPI<br />

Een compleet ameublement is niet voor<br />

ieder kind en budget weggelegd. Voor<br />

het basic huisje of tipi is er altijd en overal<br />

plaats. In en buiten de kinderkamer. Op de<br />

grond of op een ander Vipack bed.<br />

De skeletbouw maakt de speel-/slaaphut<br />

rudimentair. Het bed heeft geen hoofdbord,<br />

maar wel een lattenbodem op 2 cm<br />

van de grond. Dat is precies genoeg voor<br />

de ventilatie van de matrassen. Het huisje<br />

en de tipi bestaan in 90 x 200 en 70 x<br />

140cm maat.<br />

96<br />

VIPACK – CABANE


ANEMOON TRADING COMPANY<br />

JOLI<br />

MOOME<br />

SOFA-<strong>BE</strong>D<br />

<strong>BE</strong>RGSTRAAT 11<br />

INDUSTRIELAAN 5<br />

VILVERTSTRAAT 11<br />

SINT TRUIDERSTEENWEG 296<br />

3840 HOEPERTINGEN<br />

8520 KUURNE<br />

3650 DILSEN - STOKKEM<br />

3500 HASSELT<br />

WWW.SORAYA-DREAMCOLLECTION.<strong>BE</strong><br />

WWW.JOLI.<strong>BE</strong><br />

WWW.MOOME.<strong>BE</strong><br />

WWW.RECOR.<strong>BE</strong><br />

BAUWENS/MDR<br />

KASAÏS<br />

NEOSTYLE<br />

SYMPA<br />

NIJVERHEIDSSTRAAT 7<br />

AVENUE VÉSALE 1<br />

VILVERTSTRAAT 11<br />

RUE CHARLES CATALA 105<br />

8730 <strong>BE</strong>ERNEM<br />

1300 WAVRE<br />

3650 DILSEN - STOKKEM<br />

1460 VIRGINAL-ITTRE<br />

WWW.BAUWENS.<strong>BE</strong><br />

WWW.KASAIS.<strong>BE</strong><br />

WWW.NEOSTYLE.<strong>BE</strong><br />

THEUNS MEU<strong>BE</strong>LFABRIEK<br />

CHAIRZ/TOON DE SOMER<br />

LEDA<br />

NEYT<br />

POSTBAAN 75<br />

BREDASTRAAT 127<br />

WARANDESTRAAT 4<br />

HEISTRAAT 12<br />

2910 ESSEN<br />

2060 ANTWERPEN<br />

8820 TORHOUT<br />

9080 <strong>BE</strong>ERVELDE<br />

WWW.THEUNSMTE.<strong>BE</strong><br />

WWW.CHAIRZ.<strong>BE</strong><br />

WWW.LEDACOLLECTION.<strong>BE</strong><br />

WWW.NEYTFURNITURE.COM<br />

UNIC DESIGN<br />

CONFORTLUXE<br />

LIGNA<br />

PASSE PARTOUT<br />

GENTSTRAAT 101<br />

MENENSESTEENWEG 40<br />

VILVERTSTRAAT 11<br />

WILFORDKAAI 10 BC 9140<br />

8760 MEULE<strong>BE</strong>KE<br />

8940 WERVIK<br />

3650 DILSEN STOKKEM<br />

TEMSE<br />

WWW.UNICDESIGN.EU<br />

WWW.CONFORTLUXE.COM<br />

WWW.LIGNACOLLECTION.<strong>BE</strong><br />

WWW.PASSEPARTOUTNV.<strong>BE</strong><br />

UP2DATE<br />

CREDENDO+<br />

LS <strong>BE</strong>DDING / MAGNITUDE<br />

PERFECTA<br />

PUURSESTEENWEG 399 A<br />

BRUGSESTEENWEG 346<br />

BOGAARDESTRAAT 228 B<br />

BAAIGEMSTRAAT 154<br />

2880 BORNEM<br />

8800 ROESELARE<br />

9990 MALDEGEM<br />

9890 GAVERE<br />

WWW.MEDALOUNGER.COM<br />

WWW.CREDENDOPLUS.<strong>BE</strong><br />

WWW.LS<strong>BE</strong>DDING.COM<br />

WWW.PERFECTA.<strong>BE</strong><br />

WWW.MODULAX.COM<br />

D&D FURNITURE<br />

MATHY BY BOLS<br />

POLYPREEN<br />

VAN LANDSCHOOT<br />

FABRIEKSLAAN 10<br />

ROUTE DE ROLY 26<br />

KERKHOVENSESTEENWEG 88<br />

AALTERBAAN 119<br />

8880 LEDEGEM<br />

5660 MARIEMBOURG<br />

3920 LOMMEL<br />

9990 MALDEGEM<br />

WWW.DDFURNITURE.<strong>BE</strong><br />

WWW.MATHY-BY-BOLS.<strong>BE</strong><br />

WWW.POLYPREEN.COM<br />

WWW.VA<strong>NL</strong>ANDSCHOOT.<strong>BE</strong><br />

WWW.TABULIVING.<strong>BE</strong><br />

MECAM<br />

RECOR <strong>BE</strong>DDING<br />

VANDECASTEELE MARC & CO<br />

DE EIKEN ZETEL<br />

VILVERTSTRAAT 11<br />

MEL<strong>BE</strong>RGSTRAAT 6<br />

AMBACHTENSTRAAT 47<br />

MANDEWEEGSKEN 76<br />

3650 DILSEN-STOKKEM<br />

3600 GENK<br />

8870 IZEGEM<br />

9900 EEKLO<br />

WWW.MECAM.<strong>BE</strong><br />

WWW.RECOR<strong>BE</strong>DDING.<strong>BE</strong><br />

WWW.CASTLE-LINE.<strong>BE</strong><br />

WWW.DEZ.<strong>BE</strong><br />

MEDAL UP2DATE<br />

RECOR ORIGINALS<br />

VARAM<br />

DEMUYNCK<br />

PUURSESTEENWEG 399 A<br />

SINT TRUIDERSTEENWEG 296<br />

INDUSTRIELAAN 105<br />

KOUTERSTRAAT 18<br />

2880 BORNEM<br />

3500 HASSELT<br />

8930 MENEN<br />

8560 WEVELGEM<br />

WWW.MEDALOUNGER.COM<br />

WWW.RECOR-ORIGINALS.COM<br />

WWW.VARAM.<strong>BE</strong><br />

WWW.DEMUYNCKNV.<strong>BE</strong><br />

MEUBAR<br />

REVOR GROUP<br />

VELDEMAN <strong>BE</strong>DDING<br />

DUVATEX<br />

INDUSTRIESTRAAT 9<br />

GENTSTRAAT 58<br />

INDUSTRIEWEG NOORD 1155<br />

NIJVERHEIDSLAAN 7<br />

8211 AARTRIJKE<br />

8760 MEULE<strong>BE</strong>KE<br />

3660 OPGLAB<strong>BE</strong>EK<br />

8570 VICHTE<br />

WWW.MEUBAR.<strong>BE</strong><br />

WWW.REVORGROUP.COM<br />

WWW.VELDA.NET<br />

WWW.DUVATEX.<strong>BE</strong><br />

MICHELDENOLF<br />

PR INTERIORS<br />

VIPACK<br />

EVAN FURNITURE<br />

OOSTENDESTEENWEG 143<br />

VIJFSEWEG 84<br />

DEKEN DEBOSTRAAT 70<br />

AL<strong>BE</strong>RT I LAAN 29<br />

8480 EERNEGEM<br />

8790 WAREGEM<br />

8791 <strong>BE</strong>VEREN-LEIE<br />

8630 VEURNE<br />

WWW.MICHELDENOLF.<strong>BE</strong><br />

WWW.ROGIERS.COM<br />

WWW.VIPACK.<strong>BE</strong><br />

WWW.EVAN.<strong>BE</strong><br />

MINTJENS GROUP<br />

ROM<br />

WR INSPIRED<br />

GERLIN<br />

MEIRENSTRAAT 8<br />

RUE DE L' INDUSTRIE 38<br />

DORP 32<br />

KWAPLASSTRAAT 75<br />

2390 WESTMALLE<br />

4700 EUPEN<br />

2250 OLEN<br />

8820 TORHOUT<br />

WWW.MINTJENSGROUP.<strong>BE</strong><br />

WWW.ROM.<strong>BE</strong><br />

WWW.WR-INSPIRED.COM<br />

WWW.GERLIN.<strong>BE</strong><br />

MOBITEC<br />

SITINO<br />

HIMA<br />

STOCK<strong>BE</strong>RGERWEG 11<br />

MEIRENSTRAAT 8<br />

MAKEVELDSTRAAT 7A<br />

4700 EUPEN<br />

2390 WESTMALLE<br />

8610 KORTEMARK<br />

WWW.MOBITEC.<strong>BE</strong><br />

WWW.SITINO.<strong>BE</strong><br />

WWW.HIMA.<strong>BE</strong><br />

97


14<br />

#<strong>BE</strong><br />

98<br />

MEU<strong>BE</strong>L<strong>BE</strong>URS BRUSSEL<br />

HOF TER VLEESTDREEF 5 BUS 7<br />

B-1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 558 97 20<br />

F +32 2 558 97 30<br />

<strong>BE</strong>@MEU<strong>BE</strong>L<strong>BE</strong>URS.<strong>BE</strong><br />

WWW. MEU<strong>BE</strong>L<strong>BE</strong>URS.<strong>BE</strong><br />

<strong>2018</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!