Burggrave november 10 2018

evergem

Burggrave november 10 2018

www.evergem.be

BURGGRAVE

november 2018 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

10

Wandel Mee

in Sint-Laureins

1


in de kijker

nuttige informatie

Sport

EVERGEMSE dUURZAME hEldEn In dE kIjkER

kenta takeshige is

genomineerd als ‘duurzame

held’ omdat hij traditionele

houtbewerkingstechnieken

gebruikt en omdat restaureren

en hergebruiken duurzamer is

dan de productie van nieuwe

materialen. hij draagt hiermee

bij tot thema 12: verantwoorde

consumptie en productie.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

zijn 17 uitdagingen

op lokaal, nationaal en wereldniveau.

Evergem helpt mee om

deze doelen tegen 2030

te realiseren, samen met

bedrijven, organisaties,

scholen en inwoners.

“mijn doel is om duurzame dingen

te produceren en zo de consument ervan

bewust te maken dat kwaliteitsvolle zaken

langer mee gaan.”

HElD VAN DE MAAND:

kenta takeshige

ieDere maanD stellen we

jullie een lokale, Duurzame

helD voor. Die helDen zijn

burgers, organisaties,

verenigingen of beDrijven Die

in evergem De ontwikkelings-

Doelen uitDragen.

Over kenta takeshige

Oosterse en Westerse houtbewerking,

(meubel)restauratie, keramiek en Japanse

antiek en ambachten.

Burggravenlaan 17

0487 100 792

mail@kentatakeshige.be

www.kentatakeshige.be

Weetje: gerestaureerde of gerepareerde keramiek

in Azië wordt waardevoller, doordat ze

met zilver- of goudlak hersteld worden.

˙

internationale samenwerking

E 09 216 05 25

internationale.samenwerking@evergem.be

www.evergem.be/internationaal

administratief centrum gemeentehuis

fortune de kokerlaan 11

tel. 09 216 05 00

info@evergem.be

www.evergem.be

open:

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur

dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur

woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

nuttige telefoonnummers

Administratief centrum ocMW

tel. 09 358 77 70

Milieuklachtenmeldpunt kanaalzone

0800 92 999 (24/24 uur)

Politiezone Assenede-Evergem

tel. 101 (dringend)

tel. 09 257 00 10 (niet dringend)

blijf op de hoogte

Alle info op www.evergem.be

jobs via www.evergem.be/jobs

bereik ons via whatsapp. voeg 0476 504 666

toe aan je contactenlijst

bereik Ons via facebOOk messenger

scan DeZe cODe

volg ons op facebook

www.facebook.com/evergem

volg ons op instagram

www.instagram.com/gemeenteevergem

coLofon

10

Een uitgave van de gemeente Evergem,

verschijnt maandelijks

(uitgezonderd augustus).

jAArGANG 33, Nr. 10

verantwoordelijke uitgever:

Joeri De Maertelaere, burgemeester

coördinatie en eindredactie:

Communicatie

Foto’s:

Gemeente Evergem

vorm:

www.stook.be

drukwerk:

New Goff

uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Circle Gloss wit - 100% kringloop.

Op de cover:

Nele Geerinckx en Minne Roegiers zijn alvast

klaar voor 'Wandel Mee'.

v.l.n.r.:

riebe roegiers,

nore knockaert,

minne roegiers,

nele geerinckx

en bert roegiers.

wanDel mee

In SInt-lAUREInS

JJe wandelt 5, 9, 15 of 17 kilometer. De 5 en 9

kilometer is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Je start vanuit het Godshuis in

Sint-laureins. Het parcours gaat richting

het leopoldkanaal. Alle wandelroutes lopen

(meestal) langs verharde veldwegen, dwars

door de polders. Met een beetje geluk spot je die

dag heel wat watervogels boven de talrijke kreken.

Wie zich waagt aan 15 of 17 kilometer, komt

tot bij de boerekreek in Sint-Jan-In-Eremo.

Wie wil, kan vanuit Evergem mee met de bus.

tickets voor de bus zijn te koop in de sporthallen

of bij de gangmakers van Evergem Sport!

vzw. Een ticket (inclusief deelname) kost

6 euro (vanaf meer dan drie personen per gezin

betaalt de vierde persoon en verder slechts

3 euro). De bus vertrekt om 9.30 uur op het

Wilfried Martensplein in Sleidinge,

om 9.40 uur aan de bushalte aan Gemeentelijke

basisschool Evergem, om 9.50 uur aan de bushalte

in ‘Moleneinde’ in Wippelgem en om

10 uur aan de school in de lindenlaan in Ertvelde.

Er zijn bussen terug vanuit Sint-laureins

om 15 uur en om 17 uur.

Een organisatie van Evergem Sport! vzw in

samenwerking met gemeente Sint-laureins.

evergem

lOOpt

ZOnDag 11 nOvember

naar goeDe gewoonte kan je op

zonDag 11 november opnieuw

Deelnemen aan De wanDel mee.

De familiewanDeling kon vorige

eDities rekenen op meer Dan

DuizenD Deelnemers. Deelnemen

kost slechts 1 euro. jij komt

toch ook?

‘evergem lOOpt’

in sleiDinge

buurtsport

voor jongeren op vijf pleintjes

buurtsport betekent gratis sporten onder begeleiding

van buurtsportwerkers. Deze passen (indien mogelijk)

hun activiteiten aan volgens wat jij graag doet: basketbal,

hockey of toch liever voetbal?

– Doornzele:

Vrije basisschool braambos: dinsdag van 17 tot 18 uur

– ertvelde:

Sportcentrum Hoge Wal: woensdag van 18 tot 19 uur

– evergem-centrum:

Speelplein Kalewijk: woensdag van 14.30 tot 15.30 uur

– rieme:

Speelplein reigerstraat: zaterdag van 11 tot 12 uur

– sleidinge:

Speelplein Keizersgoed: woensdag van 16 tot 17 uur

Wekelijks, voor iedereen vanaf 10 jaar.

Af en toe zijn er extra activiteiten zoals een minivoetbaltornooi

of enkele uitstappen.

˙

sport

E 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

‘Evergem loopt’ start op zondag 18 november om

9 uur aan de kerk van Sleidinge. We starten deze

maand met verschillende niveaugroepen zodat

iedereen zijn eigen tempo kan lopen, zowel de

rustige joggers als de snelle lopers. begeleiders

lopen het parcours van 8 à 9 kilometer mee.

2 november 2018

3


Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

˙

gemeentewerken

E 09 216 05 30

gemeentewerken@evergem.be

www.evergem.be/begraafplaatsen

Samen voor

nette

en overzichtelijke

begraafplaatsen

Deze winter start een grote schoonmaak op de negen begraafplaatsen

van Evergem. Die grote schoonmaak zal een tijdje duren.

De werkmannen zaaien nieuw gras in en ze smukken de oude

grasvelden op. Daarom vragen we om alle foutief geplaatste

aandenkens, bloemen en beplanting weg te halen voor 30 november.

De werkmannen zetten elke dag hun beste

beentje voor om de negen begraafplaatsen

steeds netjes en overzichtelijk te houden.

Omdat heel wat bloemen, planten, aandenkens

en bloembakken niet correct geplaatst zijn, is

dit voor onze onderhoudsploeg niet altijd een

gemakkelijke opgave. Daarom vragen we om

alle verkeerd geplaatste aandenkens, bloemen

en beplanting weg te halen voor 30 november.

Hieronder vind je een overzicht van alles wat

weg moet. Onze werkmannen halen na 30

november zelf alles weg wat foutief geplaatst

is. Deze afspraken blijven in de toekomst altijd

van toepassing.

*Zo mag het wel:

– Een plantje of aandenken op de grafzerk

Begraafplaats Sleidinge

*Zo mag het niet:

– Permanente beplanting (bijvoorbeeld buxus, sierspar,…) op en rond de

grafzerk. (Uitgezonderd laagblijvende beplanting in de onderste helft van

een urnenveld. De bovenste helft gebruik je enkel voor het plaatsen van

een grafteken)

– Bloemen en planten voor de grafzerk (gang vrij houden).

– Verwelkte bloemen(kransen), beeldjes of andere gedenktekens op de

strooiweide en voor de columbaria.

Uitgebloeide planten kan je naar de afvalverzamelplaats brengen voor

groenafval. De pot plaats je op het verzamelpunt voor plastiek afval.

Draag je steentje bij

Maar al te vaak zijn zerken overwoekerd

door planten of onkruid. Ook bouwvallige

of ingestorte zerken zijn onveilig en kunnen

schade veroorzaken aan andere graven. Dat is

heel jammer, want onderhoud is belangrijk. De

graven maken immers deel uit van een nette en

overzichtelijke begraafplaats voor iedereen.

Wat is een concessie?

Een concessie is een soort ‘huurcontract’ voor

een plaats op een begraafplaats. De nabestaanden

betalen de ‘huur’. Er zijn drie verschillende

concessies: één voor een grafkelder, één voor een

urnekelder en één voor een nis in het columbarium.

Een concessie is er voor 50 jaar.

Ben je nalatig in het onderhoud van de zerk(en)

met een concessie? Dan stelt het gemeentebestuur

een ‘akte van verwaarlozing’ op. Die akte

hangt één jaar bij het graf en aan de ingang van

de begraafplaats. Is er na een jaar niets veranderd?

Dan beëindigen we de concessie.

Graven zonder concessie

Een graf zonder concessie blijft minstens 10

jaar op de begraafplaats. Dat is de wettelijke

verplichting.

In de praktijk is die periode soms langer. Na die

tien jaar heeft het gemeentebestuur het recht

om het graf te verwijderen.

Kan je als nabestaande niet meer instaan voor

het onderhoud van een zerk zonder concessie?

Dan kan je het graf laten verwijderen. Neem

hiervoor contact op met Dienst Gemeentewerken.

Ontruiming begraafplaats

Sleidinge

Na verloop van tijd ontstaat er op een

begraafplaats soms plaatsgebrek. Noodgedwongen

dienen de oudste graven dan

plaats te maken voor nieuwe.

Dat is nu het geval op de begraafplaats in

Sleidinge. Die begraafplaats kreeg in 1997

al een uitbreiding, maar is nu opnieuw

te klein. Er is dringend nood aan ruimte

voor grafkelders, columbaria en een sterrenweide.

Daarom zal er op het oude gedeelte een

ontruiming gebeuren van 827 graven (in

volle grond) in blok C, D en F. De zerken

dateren van de periode 1965 tot 1980. In

het nieuwe gedeelte verdwijnen geen graven.

De vrije grond blijft daar behouden

voor volle grond graven, het urnenveld en

de strooiweide. Aan de betrokken graven

staan infobordjes. Aan de ingang van de

begraafplaats vind je ook een grondplan.

Ontruiming

start in september 2019

De nabestaanden hebben tijd tot 31

augustus 2019 om het grafmonument en

bijhorende voorwerpen te verwijderen.

Als het grafmonument dan niet weggehaald

is, wordt het eigendom van de

gemeente en laat het gemeentebestuur

het monument wegnemen. Wie het graf

wil behouden, kan dat enkel door een

concessie aan te kopen. Een ontgraving

is hiervoor noodzakelijk. We verplaatsen

de stoffelijke resten naar een graf- of urnenkelder

of nis. Hiervoor kan je contact

opnemen met Dienst Gemeentewerken.

De werken starten vanaf september 2019.

Wie wil, kan een herdenkingsplaatje

kopen om op te hangen aan de herdenkingszuil

die we achteraf plaatsen. Zo’n

plaatje kost dertig euro. Hiervoor kan je

contact opnemen met Dienst Gemeentewerken.

Gratis gebruik

gieters

Maak chrysanten vast

met bamboestok

Naar aanleiding van Allerheiligen kan je

gratis gebruik maken van bamboestokken

om chrysanten vast te zetten bij de

grafzerk. Je steekt de stok door de pot, zo

valt deze niet omver bij hevige wind en

vermijden we putten in de grond. Je vindt

de stokken op elke begraafplaats aan de

ingang of bij de gieterboom. Uitgebloeide

chrysanten neem je achteraf uiteraard

terug weg. De bamboestok(ken) plaats je

terug in de bak.

Openingsuren

begraafplaatsen

Alle Evergemse begraafplaatsen zijn open

– Vanaf de start van het zomeruur tot en

met 2 november: van 8 tot 20 uur

– Vanaf 3 november tot einde winteruur:

van 9 tot 18 uur

Honden, fietsen en andere voertuigen zijn

verboden. Enkel mensen met een beperking

mogen met een gemotoriseerd voertuig

of assistentiehond op het kerkhof.

Op elke begraafplaats kan je het hele jaar door gratis

gebruik maken van gieters om planten water te geven.

Je kan ze van de gieterboom halen met een muntstuk

van 2 euro. Als je de gieter terug hangt, krijg je ook het

muntstuk terug.

4 november 2018

5


Welzijn

Herdenking WOI

Minder betalen voor energie

Switch

je

mee?

Herdenkingsmoment

IN een nieuw jasje

WOI

Traditiegetrouw herdenken we op 11 november

de Wapenstilstand. Naar aanleiding van

100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog is er

een centraal herdenkingsmoment in Wippelgem.

Iedereen is welkom.

Kwetsbare gezinnen wisselen

zelden of nooit van energiecontract.

Heel wat van die

gezinnen hebben dus een ‘slapend’

en duur energiecontract.

Gezinnen met een laag inkomen,

65-plussers en langdurig

werkzoekenden hebben net het

meeste baat bij een overstap.

Om hen een handje te helpen is

er tussen 19 en 23 november de

grote Switch-campagne. Switch

je mee?

Energieprijzen veranderen voortdurend.

Door te veranderen naar een voordeliger

contract kan je dus heel wat geld

besparen. Wisselen van energiecontract is

bovendien helemaal gratis en eenvoudig.

Zitdag Energiesnoeiers

op 20 november

Wil je ook geld besparen op je energiefactuur en

zou je graag wisselen van energieleverancier?

Op dinsdag 20 november kan je van 9 tot 12 uur

in Administratief Centrum Sleidinge terecht bij

‘de Energiesnoeiers’. Noteer je meterstanden en

kom met je laatste afrekeningsfactuur voor gas

en elektriciteit langs. De Energiesnoeiers doen

op basis hiervan een leveranciersvergelijking

en geven je onafhankelijk advies. Als je dat wil,

helpen de Energiesnoeiers je meteen met de

overstap naar een nieuw en goedkoper contract.

Misschien kom je ook wel in aanmerking voor

een gratis energiescan van je huis? Je krijgt dan

achteraf uitgebreid en gratis energieadvies aan

huis.

Oop woensdag 28 november vindt

de allereerste Zorgbeurs plaats in

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken.

Van 14 tot 17 uur ontdek je op deze

infobeurs het hele activiteiten- en

dienstverleningsaanbod voor senioren

in Evergem. Er zijn heel wat organisaties

en verenigingen vertegenwoordigd, zoals

bijvoorbeeld:

– Alle Evergemse woonzorgcentra

– Zorgbedrijf Meetjesland

– Mutualiteiten

– Verenigingen

– Thuisverpleging

– De bibliotheek van Evergem. Zij delen

gratis goodiebags uit.

– …

Inschrijven is niet nodig.

Programma

9.15 uur: bloemenhulde aan het monument op

het kerkhof van Wippelgem

10 uur: herdenking in de kerk van Wippelgem

– bezinningsmoment

– presentatie over de bevrijding van Evergem

tussen 1 en 4 november 1918, met in het bijzonder

de gevechten rond Wippelgem, beter

bekend als ‘de Slag van Wippelgem’.

– beelden uit 1958 over de 4e Lansiers door de

Sleinse Filmklub.

– ‘In Flanders Fields’ gebracht door de fanfares

Willen Is Kunnen (Wippelgem) en Iever en

Eendracht (Sleidinge), ondersteund door beelden.

11.30 uur: inhuldiging vredesboom aan

Gemeentelijke Basisschool Wippelgem met

de leerlingen van de school, de fakkellopers van

A.S. Rieme, de fanfares en de vaderlandslievende

verenigingen. Aansluitend is er een receptie.

Viering in de andere dorpskernen

Op vrijdag 9 november herdenken we de

Wapenstilstand in de andere acht dorpskernen

met de vaderlandslievende verenigingen,

de leerlingen van de plaatselijke scholen en

muzikanten. Iedereen is welkom.

– Evergem-Centrum: om 9.30 uur op het Gilbert

Braeckmanplein.

– Kerkbrugge-Langerbrugge: om 10 uur op het

kerkhof.

– Doornzele: om 11 uur op het kerkhof.

– Ertvelde: om 14.30 aan de kerk.

– Belzele: om 13.30 uur op het kerkhof.

– Kluizen: om 13.30 uur aan de kerk.

– Sleidinge: om 14.30 uur aan de kerk.

– Rieme: om 11 uur aan het monument in

de Kanaalstraat.

Er zal dus op zondag 11 november geen viering/

bloemenhulde zijn in deze dorpskernen.

Op 9 november kan je in de kerk van Sleidinge

om 19 uur naar de tentoonstelling 'Nog steeds

niet vergeten' over 36 gesneuvelde soldaten

uit Sleidinge. De tentoonstelling blijft staan tot

eind november.

DE DAGELIJKSE STRIJD

IN EVERGEM

TIJDENS DE GROOTE OORLOG

Tentoonstelling:

Thuisfront

Tijdens de Groote Oorlog verdedigden

vele Belgische soldaten het land.

Maar ook diegenen die achterbleven

streden thuis hun eigen strijd: brood op

de plank krijgen, omgaan met de aanwezige

Duitsers, nieuws krijgen van het

front… Het waren dagelijkse uitdagingen.

De tentoonstelling ‘Thuisfront’ vertelt

aan de hand van vijf Evergemnaren hoe

het leven hier was tijdens de Groote

Oorlog.

In samenwerking met Cultuurraad Evergem.

˙

sociale dienst

E 09 358 77 70

sociale.dienst@evergem.be

www.evergem.be

˙

lokaal dienstencentrum

het hoeksken

E 09 269 76 10

ldchoeksken@evergem.be

www.evergem.be/senioren

Komende jaren

De jaarlijkse herdenking van WOI zal beurtelings

plaatsvinden in Ertvelde, Sleidinge en

Evergem. In de andere dorpskernen zal dit op de

laatste schooldag voor 11 november zijn.

˙

bibliotheek

E 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/oorlog

Uitbreiding gratis juridisch advies

Wandeling ‘De Kommandantur in Ertvelde’

Vanaf november breidt het gratis juridisch

advies uit van één dag naar twee dagen:

– Elke 2e maandag van de maand

van 14 tot 16.30 uur

– Elke 4e vrijdag van de maand

van 14 tot 16.30 uur

In november kan je terecht in Administratief

Centrum Sleidinge op maandag 12 en

vrijdag 23 november.

Je maakt een afspraak via 09 358 77 70.

Was het front tijdens de Eerste Wereldoorlog de

hel, dan was het ‘Etappengebiet’ het vagevuur.

Dit gebied was opgedeeld in 13 Kommandanturen,

één ervan in Ertvelde. Hierover is er een

wandelroute. Je kan ze alleen wandelen of

met een gids (betalend). De brochure vind je in

het toeristisch infopunt in de bibliotheek van

Evergem.

Je kan een rondleiding met gids boeken via

www.evergem.be/kommandantur

6

november 2018

7


kort

Kasteeldomein van Wippelgem

Schrijf je in voor één van de werkgroepen

Ten voordele van de

warmste week

wedstrijd burggrave

In oktober poseerde Ever aan de watertoren van Sleidinge.

Filip Van Driessche had het antwoord goed.

Hij wint een gratis filmticket voor Cinema Westside.

vraag

Weet je waar Ever deze keer voor de lens poseert?

te winnen

Twee winnaars krijgen een geschenkmand

van de wereldwinkel ter waarde van 25 euro.

antwoord:

Bas Birker

in Cultuurcentrum Evergem

Op woensdag 14 november om 20 uur is er ten voordele

van de Warmste Week de theatervoorstelling

‘Bas Birker – Je moeder’. De voorstelling vindt

plaats in Cultuurcentrum Evergem – theaterzaal

Stroming (Weststraat 31).

Tickets kosten 15 euro (minimumleeftijd is 16 jaar) en kan je

reserveren via www.evergem.be/cultuur of aan het loket in

Cultuurcentrum Evergem.

De opbrengst gaat integraal naar de vzw TEJO

(therapeuten voor jongeren).

Verstuur voor vrijdag 2 november je oplossing: online via www.evergem.be/wedstrijd of naar Gemeente Evergem,

Dienst Communicatie, Administatief Centrum Gemeentehuis, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.

naam:

straat:

postcode:

gemeente:

nr.

˙

cultuur

E 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.evergem.be/cultuur

Privacywetgeving: je gegevens worden enkel gebruikt

voor deze wedstrijd. www.evergem.be/privacy

Uitwerking Beheersplan

Kasteeldomein van start

In 2008 kocht het gemeentebestuur

het Kasteeldomein

van Wippelgem. Verenigingen,

inwoners en gemeentepersoneel

stelden in 2017 samen een

beheersplan op over de toekomst

van het parkgebied voor

de komende dertig jaar. Nu er

zo’n plan is, kan de uitwerking

ervan starten.

‘En … Actie!’

Heb jij ronkende ideeën voor activiteiten

op het kasteeldomein en weet je niet

waarheen? Heb je interesse in het omzetten

van een plan op papier naar een plan

in de praktijk? Wil je blootleggen wat het

kasteeldomein te bieden heeft op vlak van

evenementen? Dan ben je van harte welkom

voor het traject: “En… Actie!”.

Tijdens deze sessies zetten we verschillende

‘petjes’ op en sprokkelen we ideeën voor

Het kasteeldomein is uniek erfgoed in

Evergem. Zowel de gebouwen als het

landschap hebben een historische en

maatschappelijke waarde. Het beheersplan is

opgesteld om die waarde te versterken volgens

het principe van verweving. Dit betekent dat

zowel het onder handen nemen van gebouwen,

als het landschap, als activiteiten elkaar

versterken en verrijken.

Met dit plan wordt de toekomst van het kasteeldomein

vastgelegd voor de komende 30

jaar. Het gemeentebestuur stelde in september

een projectcoördinator aan. Die zal onder meer

de uitvoering van het beheersplan coördineren,

een plan van aanpak uitwerken en de werkgroepen

opvolgen.

In de nabije toekomst wordt een nieuw stuk bos

aangeplant en wordt gestart met vooronderzoeken

en de eerste ontwerpen. Vanuit de basis

van het beheersplan wordt alvast ingezet op:

– de uitwerking van een kader en richtlijnen

voor evenementen op het terrein

– de heraanleg van een gedeelte van de moestuin

als moes- en kweektuin met vrijwilligers

– de uitwerking van een visie op recreatie en

toerisme

evenementen op het domein. Van daaruit

gaan we op ontdekkingstocht. We voeren

historische personages op maar laten even

goed de pasgeborene kraaien. Zo bouwen

we aan een kader voor activiteiten op het

Kasteeldomein van Wippelgem.

– Zondag 25 november van 9.30 tot 12.30 uur

op het Kasteeldomein van Wippelgem

– Woensdag 5 december van 19.30 tot 21.30

uur op het Kasteeldomein van Wippelgem

Gemeentelijke Ruimtelijk

Uitvoeringsplan

In uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk

Structuurplan wordt er een Gemeentelijk

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (kortweg GRUP)

opgemaakt voor de omgeving van het Kasteeldomein

van Wippelgem. In dit Gemeentelijk

Ruimtelijk Uitvoeringsplan zal enerzijds het

bestaande woonuitbreidingsgebied omgezet

worden naar een bouwvrij agrarisch gebied en

zullen anderzijds de keuzes die gemaakt werden

in het beheersplan juridisch verankerd worden

in dit bestemmingsplan. De opmaak van een

dergelijk Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

duurt ongeveer twee jaar.

˙

communicatie

E 09 216 05 90

kasteel@evergem.be

www.evergem.be/kasteel

Schrijf je in voor één van de werkgroepen

Schrijf je in via www.evergem.be/kasteel

of via tel. 09 216 05 90.

Kan je er niet bij zijn of is het thema evenementen

niet jouw ding? Deze themagroep

is de eerste sinds de kasteeldagen vorig jaar.

Er zullen er nog enkele volgen. We werken

namelijk aan het moestuinverhaal en aan

toerisme en recreatie, later in 2019. Wil je op

de hoogte blijven, geef dan gerust je contactgegevens

al door via kasteel@evergem.be.

telefoon:

wedstrijd burggrave

8 november juli – augustus 2018

2017

9

8


ibLiotheek

veiLigheid

17 tot 25 noVEMBER SAMEn StERk tEGEn InBRAkEn

het is vOOrleesweek

voorlezen: Dat is leesplezier

Doorgeven aan

jong en ouD. De meDewerkers

van De bibliotheek

zetten Daarom graag

het belang en plezier van

voorlezen eens eXtra in De

kijker. Dit jaar focust

De voorleesweek in het

bijzonDer op babY’s en

peuters. Daarom staat

De collectie babY- en

peuterboekjes Deze maanD

in beelD.

buurtinFOrmatienetwerken

8IN EVErGEM

een buurtinformatienetwerk (bin) is

een samenwerkingsverbanD tussen

inwoners en De lokale politie in een

bepaalDe buurt. belgiË telt meer Dan

400 buurtinformatienetwerken. zo’n

300.000 belgen zijn liD van een bin.

ben jij al liD van een bin in evergem? je

kan aansluiten bij een bestaanD netwerk,

of zelf een nieuw bin opstarten.

zo ga je samen met De politie De strijD

aan tegen inbraken in je buurt.

vOOrleesrugzakjes

Op 24 november lanceert de bib voorleesrugzakjes

voor kinderen. Je kan vanaf dan in de

bibliotheek van Evergem voorleesrugzakjes

ontlenen rond allerlei thema’s, zoals bijvoorbeeld

rouw, onderweg, muziek, smakelijk… In

elke rugzak zitten vier of vijf boeken rond het

thema en ook een extraatje. Je kan de rugzakjes

gratis lenen. Vraag ernaar bij de infobalie.

˙

bibliotheek

E 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

kOmen lezen

Met Komen lezen wil de bib mensen samenbrengen

om te luisteren naar teksten. De teksten

worden luidop voorgelezen. Samen lezen

is plezant en mooie verhalen doen deugd. Er

is telkens koffie met gebak. Deelnemen is gratis.

Neem contact op met de medewerkers van de

bibliotheek. Er zijn drie sessies in november:

– Donderdag 8 november:

14 tot 15.30 uur,

Ontmoetingscentrum ter Gulden Celle

(Doornzele Dries 55)

– Donderdag 8 november:

14 tot 15.30 uur,

bibliotheek Sleidinge (Weststraat 31)

– Donderdag 29 november: 14 tot 15.30 uur,

bibliotheek Sleidinge (Weststraat 31)

vOOrlezen in wOOnzOrgcentra

begin 2018 startte de bib met voorlezen in

woonzorgcentra Hof ter linden, ten Oudenvoorde

en ter Caele. Kort daarna volgde ook

woonzorgcentrum De brembloem - Stuivenberg.

per centrum zijn er twee vrijwilligers die

op regelmatige basis voorlezen aan een groepje

mensen. De bib werkt intensief samen met de

animatoren ter plaatse die de bewoners motiveren

en tijdig verzamelen op een vaste, knusse

en rustige plek. De bib coördineert de contacten

en voorziet ook aangepaste teksten.

Wil je zelf ook voorlezen aan ouderen? Neem

dan contact op met de medewerkers van de

bibliotheek.

Aan het hoofd van een bIN staan een coördinator

(een of meerdere verkozen buurtbewoners)

en een medewerker van de lokale politie. Zij organiseren

en evalueren de werking van het bIN.

Zie je als bIN-lid een verdachte situatie, persoon

of voertuig? Verwittig dan meteen de politie.

Als de politie oordeelt dat de situatie voldoende

ernstig is, dan worden alle aangesloten

bewoners van een bIN ingelicht via sms of

WhatsApp. Ondertussen gaat de politie na wat

er aan de hand is. Nadien bezorgt de politie

feedback aan alle bIN-leden. per mail ontvangen

leden ook regelmatig preventietips.

Je betaalt als bIN-lid een kleine bijdrage van

6 euro per jaar.

8 netwerken

1. bin ’t lindeken: Evergem-Centrum, van het kruispunt Kapellestraat/Droogte

tot aan de langerbrugsestraat en tot aan de r4.

2. bin permeke: Ertvelde, de woonwijken links en rechts van de biezenkouter.

3. bin stoepe: Ertvelde, de verkaveling tussen de Stoepestraat en rijschootstraat.

4. bin Dr. kneipp: Sleidinge, de verkaveling tussen de Wurmstraat en de Weegse.

5. bin vogelwijk: rieme, binnen driehoek r4, riemesteenweg en Spiedamstraat.

6. bin kuitenberg: belzele, omgeving Kuitenbergstraat.

7. bin gaverse: belzele, omgeving Gaverse en Heerweg.

8. bin cardijnwijk: Sleidinge, omgeving Cardijnlaan.

In totaal telt politiezone Assenede-Evergem 14 buurtinformatienetwerken,

waarvan 8 in Evergem. Er is ook een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen

(bIN-Z).

˙

politiezone assenede-evergem

E 09 257 00 10

pZ.assenedeevergem@police.belgium.eu

www.evergem.be/politie

eXtra

vOOrleesmOment

antoine en hélène schenken

Op zaterdag

28

24

fietsen

november

in noord-oeganda

is er een extra voorleesmoment

tijdens de Voorleesweek. Kinderen

van 3 tot 8 jaar kunnen van 14 tot 15 uur verhalen

komen beluisteren in de bib van Evergem.

Elke eerste zaterdag van de maand kan je van

10.30 tot 11.30 uur ook naar verhalen komen

luisteren in de bibliotheek van Sleidinge. Op

zaterdag 3 november is er een extraatje: tijdens

het vertelmoment komen saxofonisten Anne

en Cédric langs. Zij spelen enkele bekende

liedjes over dieren.

Zelf een bin-netWerk Opstarten?

Wil je zelf een bIN opstarten in je wijk of wil

je graag lid worden van een bestaand buurtinformatienetwerk?

Neem dan contact op met

politiezone Assenede-Evergem

10 november 2018

11


kort

miLieu

19 tot 23 noVEMBER

Week van De afvalOphaler

zorg dat je niets mist

door griep

elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich

mee: griep. Wist je dat 1 op de 10 mensen griep krijgt? Meestal

genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep

ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven ook honderden mensen

aan de gevolgen van de ziekte.

Daarom kan je sinds half oktober je griepprik halen. Vraag er zeker

naar bij je huisarts.

van 19 tot 23 november is er

eXtra aanDacht voor het

personeel van het recYclagepark,

De netheiDswerkers en

De ophalers aan huis. tijDens

week van De afvalophaler

zetten we hen in De bloemetjes.

geZocht:

figuranten

ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen

zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het

risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best

vaccineren. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de

winter.

in 2019 vormen het OCMW en het gemeentebestuur één organisatie.

Om dit extra in de verf te zetten krijgt de gemeente een frisse nieuwe

huisstijl en een compleet nieuw logo. Het logo wordt begin januari officieel

voorgesteld in een promofilmpje. De gemeente is op zoek naar 102

enthousiaste figuranten die aan dit uniek filmpje willen meewerken.

vOOrwaarDen

bijna geen. Je moet in Evergem wonen. We zijn op zoek naar alle leeftijden:

baby’s, tieners, kleuters en senioren. Ook dertigers, veertigers en babyboomers

mogen zich inschrijven. Het maakt niet uit als je groot of klein

bent, een bril draagt of een neuspiercing hebt. We maken een filmpje over

jou, in je favoriete kledij.

waar en wanneer

Je komt ongeveer 1 seconde in beeld en je mag één woord zeggen. We

spreken af op één van deze momenten:

– Zaterdag 24 november om 9 uur op het marktplein in Ertvelde

– Zaterdag 24 november om 11.30 uur aan de kerk van rieme

– Zaterdag 24 november om 14 uur op het marktplein van Sleidinge

– Zaterdag 24 november aan de kerk van belzele

– Woensdag 12 december om 14 uur aan het gemeentehuis van Evergem

– Woensdag 12 december om 15.30 uur aan Ontmoetingscentrum De

burggrave

– Woensdag 12 december om 16.30 uur aan Ontmoetingscentrum ter

Gulden Celle

– Woensdag 19 december om 14 uur aan het Kasteel van Wippelgem

– Woensdag 19 december om 16 uur aan de kerk van Kluizen

Wil jij meewerken aan dit bijzonder project?

Schrijf je dan in via www.evergem.be/nieuwlogo

˙

communicatie

E 09 216 05 90

communicatie@evergem.be

www.evergem.be

Neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be

˙

maatschappelijke zaken

E 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be

kom bloed geven

bloed geven is belangrijk, want elke dag

hebben mensen bloed nodig. Sterker

zelfs, zeventig procent van de bevolking

heeft ooit in zijn leven bloed nodig, maar

slechts drie procent geeft bloed. Dagelijks

zet het rode Kruis zich in om bloed in te zamelen en dit aan de ziekenhuizen

te leveren. Ook jij kan je steentje bijdragen.

Check steeds de kalender op de website voor de data waarop je bloed

kan geven. Schrijf alvast volgende data in je agenda:

– vrijdag 2 november:

van 17 tot 20 uur in parochiaal Centrum (lindenlaan 33)

– vrijdag 9 november:

van 17 tot 20 uur in de parochiezaal (Kluizendorp 80/A)

– woensdag 14 november: van 17 tot 19.30 uur

in Ontmoetingscentrum ter Gulden Celle (Doornzele Dries 57)

– woensdag 21 november: van 17 tot 19.30 uur

in Gemeentelijke basisschool Sleidinge (Sleidinge-Dorp 142)

– Donderdag 22 november: van 17 tot 19.30 uur

in het parochiaal Ontmoetingscentrum (bibliotheekstraat 1)

– woensdag 28 november: van 17 tot 19.30 uur

in Gemeentelijke basisschool Sleidinge (Sleidinge-Dorp 142)

– Donderdag 29 november: van 17.30 tot 19.30 uur

in Zaal De linden (Wippelgem Dorp 2)

˙

maatschappelijke zaken

E 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be

Dit jaar zet de campagne van Week van

de Afvalophaler in op afval correct

aanbieden. Je afval correct aanbieden

is immers een kleine moeite, maar voor de

afvalophaler of recyclageparkwachter maakt

het een wereld van verschil. We geven je alvast

vijf kleine tips:

1. Maak je restafvalzak niet te zwaar

2. Sluit je restafvalzak/container altijd correct

3. Zorg dat papier en karton niet kan wegvliegen

4. Sorteer je afval voor je naar het recyclagepark

gaat

5. Zet de afvalcontainer met het handvat naar

de straatkant

Nog meer tips over hoe je je afval correct aanbiedt,

vind je op www.houhetnet.be

kleeF een sticker

Afvalophalers zijn onmisbaar in onze samenleving.

Elk gezin raakt dankzij hen op een

efficiënte manier afval kwijt. Mede dankzij de

inzet van afvalophalers en parkwachters stijgen

de recyclagecijfers. Vergeet dus zeker niet de

afvalophalers, netheidswerkers en parkwachters

in je buurt eens te bedanken. Dit hoeft niet

enkel tijdens Week van de Afvalophaler, dit kan

dagelijks. Een vriendelijke lach of knipoog is net

zo fijn.

Haal in één van de administratieve centra een

gratis stickervel voor Week van de Afvalophaler.

Kleef de sticker(s) op je afvalzak(ken) en toon zo

je appreciatie. post een foto van je bestickerde

afvalzak op sociale media met #houhetnet en

deel zo je respect voor de afvalophalers met je

vrienden en kennissen.

repair cafÉ in ertvelDe

Op zaterdag 24 november is er van 9 tot 12 uur

in basisschool De regenboog (Kroonstraat 2 bis)

opnieuw een repair Café. tijdens deze speciale

editie zullen een aantal gratis reparatieworkshops

plaatsvinden. Wist je dat repair Café

gratis melDpunt

afvalintercOmmunale

i.v.m.

Is er een probleem bij de ophaling van

restafval, pMD, papier en karton? Is de

glasbol in de straat overvol? Dan kan je

dit steeds melden via het gratis meldpunt

van de afvalintercommunale I.V.M.

– 0800 13 580

– www.ivmmilieubeheer.be

˙

milieu

E 09 216 05 55

milieu@evergem.be

www.evergem.be/milieu

Evergem een horloge-, meubel- én schoenmaker

heeft? Dat is uniek! bovendien is er ook een

afdeling smidse en speelgoed. Kom dus zeker

een kijkje nemen.

12

november 2018

13


kaLender | november

NOVeMBer

2 vrijdag

bloed geven ertvelde

Zie pagina 12.

info maatschappelijke zaken

tel. 09 216 05 20

theater Strobos – het einde van de wereld

theatervoorstelling, 20 uur, 12 euro,

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

3 zaterdag

demonstratie kringlooptuinieren

Informatie over kringlooptuinieren en

thuiscomposteren, gratis, 10 tot 11.30 uur,

Recyclagepark

info milieu / tel. 09 216 05 55

voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar, van 10.30

tot 11.30 uur, Bibliotheek Sleidinge

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

theater Strobos – het einde van de wereld

theatervoorstelling, 20 uur, 12 euro,

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

6 dinsdag

vorming: zindelijkheid bij peuters

Interactieve ouderbijeenkomst over zindelijkheid

bij peuters, 19.30 uur, gratis,

huis van jef, inschrijven via

onthaalouders@evergem.be,

in samenwerking met kind en Gezin

info onthaalouders kleine beer

tel. 09 218 81 65

8 donderdag

komen lezen

Zie pagina 10.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

WWW.EVERGEM.BE/kAlEndER

ocmw-raad

Administratief centrum Sleidinge,

19 uur, raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

Samen klassieke muziek beluisteren

Samen muziek beluisteren en bespreken,

14 uur, 4 euro, lokaal dienstencentrum het

hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

expo: de verfplek

tentoonstelling, tot 1 december, gratis,

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

Zitdag Sociale woningen

Informatie door sociale huisvestingsmaatschappijen,

8.30 tot 11 uur, Administratief

centrum Sleidinge

info sociale dienst / tel. 09 358 77 70

9 vrijdag

theater Strobos – het einde van de wereld

theatervoorstellling, 20 uur, 12 euro,

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

bloed geven kluizen

Zie pagina 12.

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

Zitdag fod Sociale Zekerheid

Zitdag voor mensen met een beperking,

13.30 tot 15.30 uur, gratis, lokaal dienstencentrum

het hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

10 zaterdag

theater Strobos – het einde van de wereld

theatervoorstellling, 20 uur, 12 euro,

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

11 zondag

wandel mee in Sint-Laureins

Zie pagina 3.

info sport / tel. 09 218 58 09

herdenkingsmoment woi

Zie pagina 7.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

12 maandag

expo: thierry verbrugghe: no photoshop

fotografiecircuit, tot 6 december, gratis,

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

Zitdag voor pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen, 13.30 tot 14.30

uur (zelfstandigen), 13.30 tot 15.30 uur

(werknemers), gratis, lokaal dienstencentrum

het hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand, Administratief

centrum Sleidinge, 14 tot 16.30 uur, telefonisch

een afspraak maken

info sociale dienst / tel. 09 358 77 70

14 woensdag

handbaltornooi

6e leerjaar Evergemse scholen, 13.30 uur,

gratis, Sportcentrum hoge Wal, turnleerkracht

stelt de ploegen samen

info sport / tel. 09 218 58 09

bloed geven doornzele

Zie pagina 12.

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

bas birker – je moeder!

Zie pagina 8.

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

15 donderdag

gemeenteraadscommissie

Administratief centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

16 vrijdag

koen buysse – my works, classics & heroes

Muziek, 20 uur, 16 euro, cultuurcentrum

Evergem

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

18 zondag

evergem Loopt (start in Sleidinge)

Zie pagina 3.

info sport / tel. 09 218 58 09

kunstendag voor kinderen – kunstenaarsatelier

knutselen met jef, 12.30 tot 17 uur, gratis,

6 tot 12 jaar, huis van jef

info jeugd / tel. 09 218 81 71

kunstendag voor kinderen –

mijn plek / cie o Quel dommage

theater, 15 tot 17 uur, van 4 tot 8 jaar,

7 euro (-26 jaar: 5 euro), cultuurcentrum

Evergem, na de voorstelling knutselen en

spelletjes spelen

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

19 maandag

barbara dex – dex tot de tweede macht

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

20 dinsdag

vorming: bewegen en spelen met je baby

(snoezelsessie)

Interactieve ouderbijeenkomst, 19.30 uur,

gratis, huis van jef, inschrijven

via onthaalouders@evergem.be

of tel. 09 218 81 65,

in samenwerking met kind en Gezin

info onthaalouders kleine beer

tel. 09 218 81 65

Zitdag energiesnoeiers

Zie pagina 6.

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

21 woensdag

bloed geven Sleidinge

Zie pagina 12.

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

22 donderdag

bloed geven evergem-centrum

Zie pagina 12.

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

gemeenteraad

Administratief centrum Evergem, 19.30 uur,

raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

vernieuwd gents volkstoneel – goed zot!

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

23 vrijdag

Zitdag juridisch advies

Zie pagina 6.

info sociale dienst / tel. 09 358 77 70

het Zesde metaal – calais theatertour 2

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

WWW.EVERGEM.BE/kAlEndER

wandelplus in waterland-oudeman

Vertrek om 13 uur aan lokaal dienstencentrum

(hoeksken 29/A) of om 14 uur aan

kerkstraat 32, 9988 Waterland-oudeman,

7,6 kilometer, 10 euro (lidgeld voor 1 jaar)

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

24 maandag

repair café in ertvelde

Zie pagina 13.

info milieu / tel. 09 216 5 55

vierdezaterdagwandeling

Wandelen in Walcheren rond de Vrouwenpolder,

12 euro, vertrek om 12.30 uur

(Wilfried Martensplein), 12.40 uur (Reibroekstraat,

bushalte school), 12.50 uur (bushalte

Moleneinde), 13 uur (lindenlaan, school)

info sport / tel. 09 218 58 09

voorleesmoment tijdens de voorleesweek

Zie pagina 10.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

josienne clarke & ben walker + john Smith

Muziek, 20 uur, 16 euro,

cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem

tel. 09 358 51 00

28 woensdag

handbaltornooi

5e leerjaar Evergemse scholen, 13.30 uur,

gratis, Sportcentrum hoge Wal, turnleerkracht

stelt de ploegen samen

info sport / tel. 09 218 58 09

Zitdag juridisch advies

Zie pagina 6.

info sociale dienst / tel. 09 358 77 70

bloed geven Sleidinge

Zie pagina 12.

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

Zorgbeurs 2018

Zie pagina 6.

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

29 donderdag

komen Lezen

Zie pagina 10.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

bloed geven wippelgem

Zie pagina 12.

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

november | kaLender

SLUITINGSDAGEN

alle gemeentediensten zijn gesloten op:

– donderdag 1 november

– vrijdag 2 november

– zondag 11 november

uitzOnDeringen

– sporthal evergem-centrum:

2 november open vanaf 13 uur

– sportcentrum hoge wal:

wel open op 2 november

– zwembad:

geen 50+-zwemmen op maandag

29 oktober, 2 november open volgens

vakantieregeling

BELANGRIJKE

DATA

– winterregeling recyclagepark:

vanaf 1 november

– week van de afvalophaler:

maandag 19 tot vrijdag 23 november

– voorleesweek:

zaterdag 17 tot zondag 25 november

– herfstvakantie:

maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2

november

– jef-activiteiten:

vanaf maandag 29 oktober

CINEMA

WESTSIDE

– 6 november: Frantz (Frankrijk, 2016)

– 13 november: Ocean’s 8 (Verenigde Staten,

2018)

– 20 november: Film Fest Gent on tour

– 27 november: Hoop Doet leven (belgië,

2018)

om 20 uur

tickets 7 / 6 / 5 euro via

www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

www.cinemawestsiDe.be

14 november 2018

15


Een veilige thuis, een gezond klimaat,

gelijke rechten, een goede school,

betaalbare zorg... We verdienen allemaal

een waardig leven. We zijn #AllemaalMensen

met dromen en verwachtingen. Steun

daarom 11.11.11. Wanneer je een bijdrage

stort, schrijf dan ‘Evergem’ als vermelding.

Want voor elke drie euro die jij stort, legt

het gemeentebestuur één euro bij. Wacht

zeker niet tot je een folder in de bus krijgt,

want we sturen geen overschrijvingsformulieren

op.

˙

internationale samenwerking

E 09 216 05 25

internationale.samenwerking@evergem.be

www.evergem.be/internationaal