Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

hkloosdrecht

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

.-· ( .., .1!2. · ·~ ) .

,.., ,. .

~ ~ .

't Slot Aldus gerefolveerd bij tie RéfpeéHv'e Scho.uten ~n Gerech.

m dm ten van Tienhoven en Oud-IJJaarsfeve~n_ , in d~n Ge·

Da ~ tlilz. ~ .. Lt rechtshuize te Tienh~ven den I 3 O~ober. I 785. (w.~s

~~>.: ~ - ' r,, 1 • 1 getekend) weegens. Ttenboven H. Bos, .Adnaan· Manten,

\':,'\~..

'/~ ..:, ", Teutiis Grootendorst, Hêndiik Smit, Gerrit van Oos-·

~ \ .., _, ,., c . ~ ' • '

. ,, \u ·.~ -ài• trom, .CornehsSlagt;\ weegens Oud-Maarsfèveon M. van

..\~\.h\ 1 ~! ·den Helm, Pieter Otten, Dirk Verkerk ,(onderftond) eh

, ,ti!·· i. was getekend 1 ... Bosch, Secretaris van Tienboven. ,

' \

r. "); (

,, H ' ' ' \ , ,

I' ' Certificeen· ik rmdergeiekeHie~ Busmeester der gecombitleerde

Bus flan TIENHOVEN, en OUD·MAARSSEVEEN, da&

.;> . ~ii "!ij tof Litf /'a~ . ~zefve Bus is aangenoo~n, e11_ ingefobre·

~~ . -:::· ·.. ~ ~en de . Perfopn.., fla~J , , :.! .,:..

...... ~

~ .. >r\Outl Jaaren, mi11 ·~iêh fliPlelijk reguleerende naar het

~~~ , : , flooren/1aamle . ReglemMt·, en naar zoodanige · Ampliatie of in·

. terpr tetQtie, als in tijd en wijlen'" in kracbte 'llfln betu/oe Re·

.•.: ,lt:fJZdt)l ~~ !fl,Dgf~

. ''• worim 1 gem,atfkt • .''1êJum f(en.. ,-

. ~ ·~ .

'

... " ... ""'

.

n t ~- '::;r ~ .. . .,-J , -. f f! .. -...

Busmeester .,, " .. , 1

'

.

I

-lA

More magazines by this user
Similar magazines