Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

hkloosdrecht

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

OP DE B .US

-TE

'

EN

_..,

OUD-MÁARS_SEVEEN.

I

Gèau"4leerl tien 1 'f Oêlokr 17 8 5.

. .. . . ~ .

i' I -· ,.! '

Alzo aan de · refpeétive Schouten en ,Gerechten van

Tienhove!l en Oud-M!larsfeveen van Jaar. tot Jaar, n~~~;n

is gebleken, het verval van de Diaconie-Kas van 't op­

Tienhoven c.~.; in zoo verre zelfs, dat de, ge- reeMen

melde gecombineerde . Gerechten ingevolge Hup der Bus.

f Ed. Mog. Re(oluti~ .. van 1 s Oél:qber 1776, al~ by

provifie gecontinueerd, · by Hun Ed. Mog. Refo.:

_ Iu~ie van 24 Maart 1778, .al verfeheiden Jaren het

te . kort komende half Reëel en half Perfoneel ,'

ten L'lste ·van derzelver refpeétive Jt1. en Opgezee ..

; · , tenen , ~ebbende moeten uitzetten eti omOaan ; eli

het te duchtèn is dat gemelde last niet 'zal verbih-

A - de.

More magazines by this user
Similar magazines