Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

hkloosdrecht

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

( 3 )

All To J !I.

In "'

Deeze Reekening zal gefcliieden 'in den Gerechts-Huizen refptfii· · .

de.r v.~ornoem'de Heer!ijkheeden, b ~j t~n~rbeurten ~ op gelij. ~=cht~: ._

ke WIJze als hetexammeerender D1acome Reekemng,thans huizm ·

· gefchied. · by tour ~ : .

.~ beurten.:

ART. IV.

Doortie

afgaan­

Na het fluiten van welke Reekening, de oudfl:e Busmees de .Bus­

, ters, welkers dienst alsdan zaL komen te eindigen, in ·han- mees- , ,

den va u de jongfl:e Busmeefters ~ die in derzei ver plaats zul- ters,

. o.,cr te

l~n _opvolgen, zullen. moeten overg~yen de fi~utels der kist tJeven .

hier na te melden, mttsgaders zodamge Penmogen, tot de aan de ·

bus behorende, aiS by het· Oot der Reekening zal coafiee·· ~nb/ij- ·

ren d.at onder hun berus&ende. zijn; waar na gemelde Bus-ventlede

meefters, voor'; derzei ver_ g~~ane ~dienften l ullen bedankt~=~t1Ist ,

worden. · - · · - -~ • ' • fl ·

~- · ent o&

,~, · · · tier re- · ~

A rt. T. V. kenin~.

:,

Veivolgens zullen de Perfoonen, welke het eerfte Jaar, voor }l:i:f

jongfte Busmeefier gedie!ld hebben.' hunn~ Q!~nst aan d~ bus, meeflers: ..

nogeen Jaarmoeten C

More magazines by this user
Similar magazines