Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

hkloosdrecht

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

P cene ·

die,vd·

l

( .f. ) .

All! T. .:VI1.

'Jt:/sus· . Geene ~erfoonen (welke ingetekende Lee~~n aer Bus zijn:)

:>JJeefter- zullèn vermogen~ de. aan hen opgedragene d1enften van Busfehap

te meefterfchap ,. te welgeren, op prene van twee Gulden, ten

aan- behoeve van de Bus te verbeuren, en, na verloop van een Jaar,

~041'· weder Nominabel te zijn.

tietJ.

AR. T. , V I i I.

ErKist

Zoo dra · door een genoegzaam aantal intekenaars de Bus

=;e:1:Z totfland ,zal weez~n gebragt, zullen de re'fpeétive Busmees·

~ten ui ters, .ten kofren der Bus, aanleggen, een fuffifante _Kist"

jleut~!s waér in het geld 1 , Boeken en Papieren, tot de _Bus be•

t&r b~- . hoorende, in 't . verv•Jlg, zullen bewaard worden; welke

rwaar;,ng Kist geflooten' zal . worden met ~wee differente .ilQpten, .

~aÛ Jet en, zullen :.de;.wee B Uimeefters, leder, een van de fieutels ~ -

f!d;n der twee gemelde _U()oten ,', OJider b.unne. bew~aring he\>bén"

en pa- op dat de gervelde kist niet zal konoen geopend wordèn,

pieretJ, ten" zij_ alle twee Busme~~ers daar bij prrefent 'zijn. ·-

AR-T.

IX.

De kM · Deeze Kist ui in bewaarin g gefteld-worden in den Gerecht,.;

u be- huife d~a~

More magazines by this user
Similar magazines