25.10.2018 Views

Glimmer'lei Oktober 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 36e jaargang – nummer 810 –– oktober December 2018 2015

Waar Al meer is dan Julius honderd deze jaar: kerst? Ubels aan de Meentweg

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Door Iekje Andrea, Wortelboer Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

*Hij Drie woonde opeenvolgende al meer generaties dan twintig van jaar één familie op een met zolderkamer dezelfde naam, die hun brood verdien(d)en op hetzelfde adres, in hetzelfde

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in huis; Huize dat hoor Kooikamp. je tegenwoordig Het bos niet rondom vaak had meer. voor Voor hem zover geen valt na

gebeurd,

te gaan is

maar

er in Glimmen

waar was

nog

Julius

maar

nu

een

en

familie

vooral;

die

wat

hier

voert

prat op

hij

geheimen. kan gaan en Julius dan hebben werd we in het Glimmen over de wel familie de Ubels ‘bosjesman’ aan de Meentweg in zijn schild? 22. De sporen liepen verder het bos in richting

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. We zijn bijna buren Maar en met ik kom heldere dagelijks ogen bij ze die voor straalden. deur langs. Julius

Rijksstraatweg dood toe de scepter en waren zwaaide. vervolgens Het rundvee niet zorgde meer voor te het volgen beleg

was Natuurlijk de vriend kennen van we velen. elkaar en Altijd we bereid maken om ook te wel helpen eens een met

door op de boterham. vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

praatje maar gek genoeg zijn we nog nooit bij elkaar binnen honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

geweest. Dat komt omdat ze bij Ubels in mijn beleving altijd aan Jacob Een van en de Zwanet zonen eens van Hendrik bij de familie Jan (één Goedhart van de drieling), vragen kreeg of ze

Quintusbos om er te leren

over

het werk

paddenstoelen,

zijn. Het erf ziet

rupsen,

er altijd opgeruimd uit, de heg is netjes dezelfde naam als zijn vader. Julius Ook kortgeleden deze Hendrik nog Jan hadden

van

spechten gesnoeid, het en gras ijsvogels. gemaaid en Wat de geraniums bloeien uitbundig. jongs af aan een passie voor gezien. het vee Maar en voor nee, het buitenleven. de laatste

Julius Ze hebben vroeger een schapenfokkerij voor werk annex een

Hij groeide

keer

als

was

het ware

al wel

in het

een

bedrijf.

week

Op

geleden volgens mevrouw

had stalling gedaan voor pensionpaarden. was een goed Op een mooie

zijn 19e kreeg hij verkering met Martha

Goedhart. Dan maar eens aan

bewaard zondagmiddag geheim. ga ik bij Daarover ze langs om wat

Buivenga uit Harenermolen. Martha werkte

de overzijde vragen bij Flora

zei meer hij te niets. horen Waarom over de familiegeschiedenis

eigenlijk

bij een firma & Fauna. voor grasmachine-onderdelen.

En ja hoor, daar was

niet? en hun bedrijf.

In 1987 trok Julius zij bij die haar dag vriend ervoor en zijn aan ouders het

Het was twee dagen voor

in, ging halve einde dagen van werken de middag en nam geweest de zorg

kerst Het begon toen het allemaal licht op in 1909 Julius’ toen Geert

voor de om huishouding een paar op tuinhandschoenen

zich. Pas na het

kamer Ubels met ‘s zijn avonds vrouw niet en werd oudste dochter

overlijden te van kopen, oma Ubels aanmaakblokjes,

in 1991 werd er

ontstoken. van Eelde naar Dat hij Glimmen ‘s ochtends verhuisden om

getrouwd roggebrood en werden hun en kinderen een voorraad Willeke

niet aan wat verscheen toen nog aan de Achterweg het ontbijt heette, een

(’93), Hendrik fruit, (’95) minstens Tineke genoeg (’97) geboren. voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

groentekwekerij te beginnen. Het bleek een

Hendrik Jan vijf was dagen. inmiddels Het een werd maatschap steeds

tevergeefs naar hem vroegen

vruchtbaar stee want in de daaropvolgende

met zijn vader

vreemder…

aangegaan. De opbrengsten

om een wandeling te maken

door

jaren werden

de sneeuw.

er nog 6

Ongerust

kinderen geboren.

van de *Wat rundveehouderij moest Julius liepen met langzaam al dat

werd Geert er ging door met huisgenoten de groentekar op op pad om

terug maar voedsel opa Hendrik Jan dekens voelde en niet hoe veel

zijn uien, kamerdeur aardappels, geklopt. bonen en Jan aardbeien te

voor vernieuwingen heeft hij en dat de meegenomen?

daarbij horende

van verkopen. Splunder, de eigenaar van

investering. Steeds Een van meer zijn vragen uitspraken maar was: geen “als

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd je een steeds paar vreemder. centen wilt overhouden, Roos, die in moet Huize je

openging Het twee na werd jongste duidelijk kind van dat Geert er iets heette vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam ze niet de uitgeven” winkel (en binnen rekenen voor kon postzegels hij als de

moest Hendrik zijn. Jan. Op Hendrik het bed Jan stond trouwde een geopend, met ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten beste, getuige en het vroeg; oude wat schoolboekje is hier aan van de

Oud Jacoba en Veenema roestig. Leeg. uit Vries En van en Julius het jonge geen spoor....

hand? Jan vertelde O.L het School hele verhaal te Glimmen aan Roos. uit de 30er Roos jaren: had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

stel trok zoals destijds gebruikelijk was, bij zijn ouders in. De alleen maar zevens en achten). Opa was overigens gek op zijn

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

gingen groentekwekerij een aantal werd huisgenoten uitgebreid met met wat Jan koeien voorop en zo de begon trap kleinkinderen. Dat ze naar school moesten, dat was niet anders

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

af er een op weg nieuwe naar generatie buiten Ubels om te in kijken het huis of aan Julius de daar Meentweg. ergens als

maar

de

naar

school

de peuterspeelzaal

uit ging en Roos

dat vond

het

‘ie

kereltje

echt flauwekul.

ophaalde.

Hij had

De

was. Het echtpaar Ook in Ubels de tuin -Veenema heerste kreeg echter 5 kinderen, doodse een stilte, tweeling op het vrouw ze veel met liever verschillende om zich heen. kerstkleuren in haar haar kwam

constante in 1957 en suizen een drieling van de in 1960. A28 na, Helaas wat overleden trouwens twee een van stuk erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en

minder vijf kinderen luid was als dan baby. normaal De kwekerij door de werd flinke afgebouwd laag sneeuw en de die verspreid Hoe graag in Glimmen zoon Hendrik zijn bijenkasten Jan ook wilde, heeft pas staan, na Julius overlijden een

gisteren veehouderij gevallen groeide. was. In 1970 Oh nam ja, verse Hendrik sneeuw, Jan het dat bedrijf geeft officieel verse paar van keer zijn had vader gezien in 2003 bij het verdwenen huisje aan de koeien Drentse en Aa kon op het de

sporen… van zijn vader En ja over. hoor, Op richting zeker moment het berghok was er liepen alleen voetsporen nog een terrein familie van zich de toeleggen boomkwekerij op de dat schapenfokkerij. verboden toegang In 2004 is kwam voor

van mooie één moestuin persoon voor en eigen daarvandaan gebruik waar richting opa Geert de tot zandweg aan zijn het de publiek, eerste mooie vlak bij grote de boerderij schuur op van het de erf familie voor de Ubels. schapen Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december - oktober 2015 2018 1


hebben we het nog niet gehad over de pakweg 500 lammetjes

die in het voorjaar dag en nacht geboren worden, de bijkomende

administratie en de planning van alles wat moet gebeuren. Want

hoe goed je alles ook probeert te plannen, de natuur gooit op

korte en lange termijn wel eens roet in het eten. Neem nou de

afgelopen jaar: de wind kwam lange tijd uit het noordoosten en

dan wil het gras niet groeien; daarna volgde een hele warme,

droge zomer waardoor alle dieren moesten worden bijgevoerd.

Dus in plaats van 4 sneden hooi, nu maar 2 plus het feit dat er

steeds moest worden bijgevoerd. Dat heeft natuurlijk gevolgen

voor het komende jaar. Misschien wat minder schapen of flink

wat hooi bijkopen? In ieder geval stof tot nadenken.

Voor iemand die er niet mee is opgegroeid is het nauwelijks voor

te stellen dat twee mensen dit dag in, dag uit, jaar in, jaar uit

volhouden. Maar de Ubelsen doen het, met plezier! Gelukkig

hebben ze 3 gezonde kinderen die naast school en werk altijd

bereid zijn om een handje te helpen. Willeke, Hendrik en Tineke

(respectievelijk 25, 23 en 21 jaar) wonen alle drie nog thuis en

zijn klaarblijkelijk met hetzelfde sop overgoten als hun ouders.

Of er ooit een vierde generatie Ubels aan de Meentweg met een

boerenbedrijf in de voetsporen voor hun voorouders zal treden, is

een vraag die zich nog moet beantwoorden. De tijd zal het leren.

en in 2009 volgde er een tweede voor de pensionpaarden.

Daarmee zijn we aangekomen bij de dag van vandaag. Het

bedrijf omvat ongeveer 330 fokschapen, er worden jaarlijks

zo’n 500 lammetjes geboren, er zijn 19 pensionpaarden op

stal en daarnaast nog 8 paarden en 15 pony’s in de wei. U

begrijpt nu waarschijnlijk waarom ze bij de familie Ubels altijd aan

het werk zijn. Misschien is het toch wel aardig om een beeld te

schetsen van de dagelijkse werkzaamheden. De werkdag begint

om kwart over zeven met het voeren van de paarden in de stal,

die daarna naar buiten worden gebracht. Vervolgens stappen

Martha en Hendrik Jan op de brommer om bij alle schapen in

de polder langs te gaan. Even een bakje koffie en dan de stallen

uitmesten. Tijd voor een broodje. De middag wordt gebruikt

voor het verweiden van het vee, ontwormen van de schapen,

watertanks vullen, schapen scheren, maaien, hooien, vegen &

harken, om tenslotte de paarden weer binnen te halen. En dan

50

Tjaart en Metje Vrieling zijn alweer vijftig jaar

geleden in het huwelijksbootje gestapt!! Van

harte! De buren hadden voor een prachtige

versiering gezorgd.

In december waren Jan en Tity Hommes

ook alweer vijftig jaar getrouwd! Die slopen

er tussenuit naar Ameland, maar namens de

redactie ook nog van harte gefeliciteerd!!

2 Glimmer’lei - oktober 2018


Agenda

Agenda dorpshuis De Groenenberg, oktober - november

Wekelijks:

maandagavond de Schuttersvereniging

dinsdagavond de biljartclub

woensdagmiddag de knutselclub

woensdagavond toneelclub Glemmini

19 oktober Vrijdagavondcafé met eten

25 oktober Vrouwen Van Nu

30 oktober Fotoclub

1 november Bridge

2 november Vrijdagavondcafe met eten

3 november Pubquiz

5 november Biljartwedstrijd

6 november Mosterdpit zangkoor

8 november Quilting bee

9 november Groenenberglezing, Frederiek Reitsma

12 november Breicafé

15 november Bridge

over de psychologische werking van kleur

16 november Vrijdagavondcafé met eten

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Nieuws vanuit de Groenenberg

Vrijdag 28 september zijn we op een feestelijke manier

het seizoen begonnen en tegelijk hebben we de nieuwe

tentoonstelling in ons dorpshuis geopend. Hans Cappon en

Adrie Schutter met schilderijen en Ria Bakker met beeldjes.

Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst waarbij

Frederiek Reitsma de kunstenaars op een mooie manier

introduceerde.

Iemand vroeg mij hoe slecht het eigenlijk met de Groenenberg

gaat en ik wist niet meteen waar het over ging. Uiteindelijk drong

tot mij door dat ergens een keer een berichtje heeft gestaan over

de Groenenberg en de uit de pan rijzende energiekosten die wel

eens het einde van ons dorpshuis zouden kunnen betekenen.

Zo ver is het echter nog niet, het gaat goed met ons, ook al

is het kwetsbaar en zouden we wat meer inkomsten moeten

hebben; en die energiekosten zijn ook bijzonder hoog vanwege

het hoge gebruik en de hogere prijzen. We denken uiteraard na

over verduurzamen van het gebouw, maar dat is niet van ons,

dat zou de gemeente moeten doen. Misschien dat het nieuwe

energieplatform in ons dorp daar een bijdragen aan zou kunnen

leveren, wij doen in ieder geval mee. En zorgen maken over de

Groenenberg is in dit opzicht niet nodig.

We hebben wel ruimte voor nieuwe activiteiten, niet zo zeer in de

avonduren, alhoewel daar soms ook mogelijkheden zijn, maar

vooral overdag en in de weekenden. Mocht u een idee hebben

dat u al lang wilde uitvoeren, maar er was geen plek om dat te

doen, misschien is het mogelijk bij ons, neem gerust contact op

met Henk Wildeboer.

De wintermarkt, playback, LAN-party en een pubquiz vinden

allemaal in de Groenenberg plaats en wij vinden het bijzonder

prettig dat zo veel mensen ons weten te vinden. Er is ook ruimte

voor vrijwilligers, met name om achter de bar mee te helpen op

momenten dat er activiteiten zijn. Van harte uitgenodigd.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Zingen is gezond

Goed nieuws: het nieuwe Glimmens mannenkoor Mosterd

Pit gaat los!

Met dank aan het Appelbergenfestival hebben we een

enthousiaste dirigent gevonden. Hij past precies bij onze insteek:

lekker zingen voor de lol!

Met een groep van 11 man starten we vanaf 6 november in

de Groenenberg. Ons avontuur start met 10 repetities, eens

in de 2 weken op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. Het

repertoire zal net als wijzelf bestaan ut een bonte verzameling

van drinkliederen, smartlappen en prachtige liedjes uit films of

musicals.

Lijkt het je ook leuk om mee te doen, kom dan langs op 6

november in de Groenenberg of stuur een mail naar bosma.

paul@gmail.com.

Zoek de schat en win 50 euro!

Ook dit jaar speelt de redactie weer het spannende spel met haar

lezers: zoek de schat! We hebben ergens in ons geliefde dorp

Glimmen een doosje verstopt met daarin een waardebon van 50

euro contant te verzilveren bij Flora & Fauna. Altijd al eens die

zeer gewilde schat van de Glimmer’lei willen vinden? De roem van

jouw foto in de lei? Die vijftig euro in jouw broekzak? Let dan goed

op; iedere maand geven we u een hint, die u dichterbij de locatie

brengt waar u het doosje zult vinden.

De vierde hint die wij u

geven is de volgende:

“U vindt mij bij de

groene heuvels op

de hoek waar de

regen samen komt”

Alle lezers veel succes gewenst bij het zoeken…

Glimmer’lei - oktober 2018

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

4 Glimmer’lei - oktober 2018


World Servants Haren bouwt wederom aan verandering

Haren - Ieder jaar trekken honderden jongeren uit heel Nederland de werkhandschoenen aan om mee te helpen aan de bouw van

klinieken en scholen en sanitaire voorzieningen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De projecten worden onder het motto ‘bouwen

aan verandering’ georganiseerd door de christelijke organisatie World Servants. In Haren is dit jaar een groep van 9 jongeren onder

de vlag van World Servants actief. Zij voeren actie om in de zomervakantie drie weken op reis te gaan naar Malawi. Daar zullen zij,

samen met de lokale gemeenschap, werken aan de bouw van een school.

Ruben Eisses vertelt wat er naast het bouwen nog meer

gebeurt:

“Een project bestaat uit meer dan bouwen alleen. Naast het

bouwen bevatten de projecten ook een kinderprogramma en een

programma gericht op de uitwisseling van cultuur. Deelnemers

zullen ook lokale kerken en organisaties bezoeken. Alles is erop

gericht om in contact te komen met de lokale bevolking, om zo

van elkaar te kunnen leren. “

Stijn Bor legt uit hoe het zit met de financiering:

“Iedere deelnemer draagt bij aan de kosten van het project

door het bijeenbrengen van een eigen deelnemersbijdrage. Hier

worden onder andere de bouwkosten van betaald. Het is een

behoorlijk bedrag dat door ons bij elkaar wordt gebracht door

het organiseren van sponsor- en verkoopacties.”

op vrijdag 16 november onze eerste maaltijd actie in Glimmen

organiseren. Hier kunt u voor € 7,50 mee-eten tijdens het

vrijdagavondcafé. Aanmelden kan op onze site www.wsharen.

nl. Ook zullen we binnenkort een prachtige afscheidskalender

van Haren gaan verkopen. Op onze site zullen regelmatig

updates worden gepubliceerd.”

Jacob Boonstra is blij dat er zoveel jongeren mee gaan:

“In 2012 was ik de enige die uit Haren die met World Servants

mee ging en heb ik de sponsorwandeling van 100 km in 24 uur

gedaan. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren 16 verschillende

mensen met World Servants Haren op pad geweest. Dit jaar

hebben we een record en gaan we met 9 enthousiastelingen

naar het door mij zo geliefde Malawi. Hopelijk is dit een

beweging die in de komende jaren alleen maar door zal gaan!”

Bernies Bos die al vaker mee is geweest weet wat voor

impact een project heeft:

“Een World Servants-project heeft niet alleen impact in de

gemeenschappen waar de projecten plaatsvinden, maar zorgt

ook voor ontwikkeling bij de deelnemers. Deelnemers bouwen

aan zichzelf door alles wat zij meemaken en doen. Dit gebeurt

tijdens een project en door de ontmoeting met mensen die in

een land leven met een hele andere cultuur.”

Suzan Kasper kondigt gelijk de eerste actie aan:

“Inwoners van Haren en Glimmen zullen de World Servantsjongeren

de komende tijd nog wel tegenkomen. Zo gaan we

3 november weer de jaarlijkse Pub Quiz Glimmer'lei (gratis)

Zaterdag 3 november om 20.00 uur start de jaarlijkse pubquiz in De Groenenberg. De zaal is om 19.30 uur open. Het wordt een

avond vol vermaak, verrassingen en scherpzinnige quizvragen. Toegang is weer gratis. Er zijn loten te koop (contant betalen) voor

de verloting van tientallen mooie prijzen. Hoofdprijs is dit jaar een luxe SMART-WATCH. De muziek wordt verzorgd door een jonge

DJ uit ons dorp! De quiz met verloting is rond 23.15 uur afgelopen. Bij veel 'prettig tumult' kan dat iets uitlopen.

Meer informatie

De quizvragen gaan over allerlei onderwerpen. Muziekvragen,

actualiteit, geschiedenis (recent) en nog veel meer. Met een

redelijke algemene kennis komt u een heel eind. U kunt meedoen

als compleet team (plm. 6-8 personen) of aansluiten bij een

team. Uiteindelijk komt er een individuele winnaar uit de bus,

voor wie een waardebon voor een Diner voor Twee klaarligt

(Kastanjehoeve Glimmen).

Nieuw!

Zoals ieder jaar wordt het een oergezellige avond, waaraan

de redactie nu een nieuw element toevoegt. In Glimmen wordt

een moord gepleegd en de dader is onder de aanwezigen in

De Groenenberg. Wie is het? Als u goed oplet kunt u de dader

ontmaskeren en daarmee punten verdienen in de quiz!

Voor wie?

Iedereen kan individueel meedoen en zich aansluiten bij teams

in de zaal. U kunt ook als groep van 6-8 personen komen en een

eigen team vormen. De zaal biedt ruimte aan ongeveer twaalf

teams. De quiz is een heerlijk avondje uit voor jong én oud.

Door wie?

De jaarlijkse Pub Quiz Glimmer'lei wordt georganiseerd door de

redactie van dit dorpsblad. Dat zijn Carolien de Klein, Marjolein

Dresden, Willem Bakker, Frans Somers, Iekje Wortelboer, Gert

Nienhuis en Hein Bloemink. Deze avond zal Inge Bakker de jury

komen versterken. Stichting Dorpshuis De Groenenberg verleent

weer onmisbare diensten aan de bar, waarvoor dank.

Glimmer’lei - oktober 2018

5


d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Zuidlaren | Stationsweg 91

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

6 Glimmer’lei - oktober 2018


Het Glimmerbeekje

"Neus diiiicht!" Dat riepen we als kinderen altijd met overdreven poeha als we over de sloot fietsten of liepen die de oprijlaan van

het Huis te Glimmen, De Laan, in het Quintusbos kruiste. Dat was in de vijftiger, zestiger jaren.

Al lange tijd hoeft de neus niet meer dicht en dat was ook tijdens een rondleiding door het bos in oktober 2016 georganiseerd door

de historische vereniging OldGo. "Dit is het oude Glimmerbeekje!" wist deelnemer Tjaart Vrieling te vertellen over deze nu droge,

bijna dichtgegroeide sloot. "Nooit van gehoord," zei ik als gids en oud-inwoner van Glimmen, "maar daar hoor ik graag meer over,

interessant!"

En zo kwam het dat we op een middag op speurtocht gingen naar

het Glimmerbeekje. Samen met drie Glimmenaren. Mijn vroegere

buurmeisje Alberdien Smid, haar man Jan Dijkema en Tjaart

Vrieling.

"Hoe wist je, Tjaart, dat daar een beekje stroomt? Ik was heel

verbaasd." "Wij kenden het ook niet," zeiden Alberdien en Jan.

Tjaart had het uit een wandelboekje van wijlen mevrouw P.A.C.

Prins-Poorter die aan de Meentweg woonde en hij heeft met haar

indertijd deze wandeling gemaakt, waarbij ze zelf de toelichting gaf

(zij was per fiets op de belangrijkste plekjes, het lukte haar toen niet

meer het hele traject te wandelen). Zij had veel boeken geschreven

over de geschiedenis van Glimmen en ook dit geweldige boekje

met drie wandelingen met als titel: "Kijken naar de geschiedenis

van Glimmen."

In dit boekje noemde mevrouw Prins zijdelings "De Glimmer Beek",

die ze ook wel een "belangrijk waterstroompje door Glimmen"

noemde. Prins dacht dat het water wel eens zo'n goede kwaliteit

kon hebben, dat het voor huisbier gebruikt werd. Glimmer bier?

Klink lekker.

Nergens anders kom je volgens mij iets tegen over het

Glimmerbeekje. Het stroompje begon in Appèlbergen, schreef

mevrouw Prins. Vandaar dat we met z"n vieren hebben afgesproken

bij de ingang van het oude zwembad aan de Hoge Hereweg.

We weten nog van vroeger dat hier in de sloot het gebruikte maar

nog wel heldere water van het zwembad wegstroomde richting

het spoor. Het bad is aangelegd in de dertiger jaren van de vorige

eeuw en gebruikte een bron, die volgens het boek "Glimmen dorp

tussen Drentse A & Hondsrug" van Willem Rutgers 100 meter diep

was, voor het zwemwater.

Dit water kon indertijd niet alleen uit het zwembad komen,

concludeerden we. Daar was het te helder voor. En al speurend

op het oude zwembadterrein stroomopwaarts vonden we sloten of

sleuven die op een beekje leken en komen uiteindelijk uit in het

moerasgebied van Appèlbergen, eerst Appelbergen genoemd. Dit

moet zoals mevrouw Prins al schreef, de bron van de Glimmerbeek

zijn!

De Glimmerbeek. Is zij van oorsprong een oude, vergraven loop van

een spontaan beekje of is het een gegraven sloot ter afwatering van

het moeras en gebruikt voor bijvoorbeeld de irrigatie, huishouding

en voor het vee?

We lopen terug naar de oude ingang van het vroegere zwembad

en gaan richting spoor langs het TudeBakkersbosje, waar een deel

van de kippen van Gerard Bakker van de Parallelweg 13 los konden

lopen. Bakker, hij is er al lang mee gestopt, hield kippen vooral voor

de eieren en had ook kippenhokken achter zijn huis.

De beek gaat onder het spoor door waar vroeger de onbewaakte

spoorwegovergang was. Als kind staken we hier vaak over het spoor

naar het zwembad, want dat was spannender dan de bewaakte

spoorwegovergang. Nu is deze overgang afgesloten.

Na het spoor is er nog een stukje beek en dan duikt zij vlak voor

de Parallelweg een buizenstelsel in, dat waarschijnlijk in de vijftiger

jaren is aangelegd.

Tjaart weet gelukkig hoe de buis hier loopt en zo komen we uit bij

de vroegere ijsbaan die lag tussen Parallelweg en Rijkstraatweg.

Nu ligt de Meidoornlaan er.

Zo kwam dus de ijsbaan in de winter aan haar water: dankzij de

Glimmerbeek! En voor zover ik weet, was er nooit gebrek aan

water voor de baan. De ijsbaan, de ijsbaanvereniging is opgericht

rond 1892, is rond 1960 verplaatst naar het eind van de Nieuwe

Kampsteeg, aan de Meentweg.

De beek gaat dus langs de voormalige ijsbaan en dan op de

Glimmer’lei - oktober 2018

7


hoek Meidoornlaan / Rijksstraatweg via een buis onder de

Rijksstraatweg door, stukje naar links en dan weer als sloot door

het weiland richting het westen naar de Oude Steeg en stroomt

daar rechtsaf naar het noorden.

Aangekomen bij de hoek Oude Steeg / Nieuwe Kampsteeg loopt

zij onder de Nieuwe Kampsteeg door en gaat vervolgens tussen

woonhuis nr 22 en 22A door richting het Quintusbos.

Vroeger liep de Oude Steeg hier, net als het beekje, ook door en stond

er nog een boerderij gebouwd omstreeks 1700, maar afgebroken

1905 volgens "Glimmen dorp tussen Drentse A & Hondsrug (deel

2)". Volgens topotijdreis.nl is de boerderij afgebroken en de steeg

hier opgeheven tussen 1925 en 1926.

Deze oude boerderij is ook nog geschilderd.

Spanten van de afgebroken boerderij zijn

volgens het hiervoor genoemde boek weer

gebruikt in woonboerderij Landlust aan de

Nieuwe Kampsteeg 14.

In het Quintusbos zien we de Oude Steeg

weer verder lopen en verlaat de beek de

Oude Steeg om rechtdoor het weiland in te

gaan. Op twee plaatsen in het bos kun je

door middel van dikke balken de ruim één

meter diepe beek oversteken. Dan kruist de

beek de Oosterbroekweg en stroomt richting

het noorden via een weiland naar het ‘t

Hemrik.

Over 't Hemrik schrijft het Gronings Landschap uitgebreid op zijn

website onder andere dat 't Hemrik anderhalve eeuw geleden (+/-

1850) nog een waterplas was. Toen er rond 1900 dijken werden

aangelegd langs de Drentse Aa en het overtollige water uit de

polder Glimmen werd gemalen, viel de plas droog en ontstond er

moeras.

Onze beek stroomt door het 't Hemrik naar het westen, onder

de weg Weg langs Het Hemrik door en stroomt uiteindelijk in de

Drentse A.

Er lopen meer afwateringen vanuit het moerasgebied Appèlbergen

(ongeveer +4 m boven NAP), dat vroeger volgens Wikipedia een

plas en mogelijk van oorsprong een pingoruïne was.

Zo stroomt het water ook via Onneres naar het Tranendal, stroomt

Playbackshow Glimmen voor

en door kinderen

De playbackshow wordt al een echte nieuwe, oude, traditie

in Glimmen. Ook dit jaar stonden weer vele kinderen uit

Glimmen en Noordlaren op het podium te schitteren.

Dit jaar werd (bijna) alles door de kinderen zelf gedaan.

Muziek, licht, presentatie, jury, overal waren de kinderen zelf bij

betrokken. Het is een erg leuke avond geworden met de kinderen

op het podium en in de zaal centraal. Kortom een avond voor

en door kinderen met alleen maar winnaars! Er zijn vele prijzen

uitgedeeld voor alle originele, mooie, leuke, schattige en briljante

acts. De jury kon nauwelijks kiezen. Uiteindelijk ging Emma er

vandoor met de beker dit jaar. Goed gedaan allemaal!!!!

een deel via een brede sloot naar Harenermolen (was daar iets dat

veel water nodig had?), een deel richting Leemweg, waar later een

deel afslaat richting Zuidveld en een deel richting Vogelzangsteeg,

Zuidlaarderweg en langs Pollselaan en Besloten Venen naar de

Drentse A.

De melkfabriek "De Toekomst" (1896-1966) loosde op een zijtak

van de beek ongezuiverd afvalwater en dat kwam op de hoek Oude

Steeg / Nieuwe Kampsteeg de Glimmerbeek in.

Hoe langer en verder het afvalwater in de sloot aanwezig was,

hoe meer het begon te borrelen en te stinken. Waarschijnlijk

veroorzaakten indertijd eiwitten van melkresten het troebele water

met schuim er op.

Het hoogtepunt, of dieptepunt eigenlijk

van de stank was waar de sloot De Laan

kruiste. Voor kinderen, en misschien ook wel

volwassenen een reden om hier de neus

stevig dicht te knijpen en het elke keer flink

van te voren weer uit te gillen: "Pas op de

stinksloot!"

Dat hoefden we nu niet te doen. De

melkfabriek is al jaren geleden gestopt en

de sloot staat tijdens deze zoektocht droog.

Nu komt heerlijke boslucht de neuzen

binnenstromen.

En was het een echt beekje of een gegraven

afwateringssloot...?

Henk Bakker

(reacties info@henkbakker.nl)

Bronnen:

boekje van mevrouw P.A.C. Prins (niet meer verkrijgbaar,

misschien herdruk)

topotijdreis.nl

hisgis.nl

hunzeenaas.nl

"Glimmen dorp tussen Drentse A & Hondsrug" (deel 1 en 2),

ook foto boerderij

Buiten aan de slag is erg gezond!

Kom helpen tijdens de

natuurwerkdag 2018.

Op 3 november is het weer landelijke Natuurwerkdag,

de grootste vrijwilligersdag in het groen. In Groningen

organiseert Landschapsbeheer Groningen het evenement

dit jaar voor de 18e keer. Samen aan de slag in de gezonde

buitenlucht, dat kan op ruim 540 locaties door heel Nederland

en ruim 30 in Groningen.

Het is gezond, leuk en gezellig om samen te zagen, te snoeien

en meer. Op veel locaties worden speciale kinderactiviteiten

georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen. In de gemeente

Haren doen dit jaar weer twee locaties mee; het Boeremapark in

Haren én Appèlbergen bij ons in Glimmen. Vrijwilligers zijn van

harte welkom. Graag voor helpen in de Appèlbergen om 10.00 uur

verzamelen bij het Paviljoen.

8 Glimmer’lei - oktober 2018


Us Gertje

Stond daar vorige maand zomaar de aankondiging in de lei dat

us Gertje ons Glimmen gaat verlaten. Grote schok voor velen,

zo ook voor ons van de Glimmer’lei redactie. Reden voor mij

om hier nog een stukje over te schrijven voor onze lezers.

Bij onze redactie leefde even de angst dat Gert ook de Glimmer’lei

zou gaan verlaten, dit blijkt gelukkig niet het geval. U moet weten,

Gert houdt het bij elkaar geraapte zootje redactieleden echt bij

elkaar. De lijm van de Glimmer’lei durf ik wel te zeggen.

Dit is tevens een bijzondere karaktereigenschap van Gert; deze

man kan werkelijk van alles zeggen zonder in conflict te komen

en zonder de verbinding kwijt te raken. Een ware gave, die ik

zonder veel succes nog altijd probeer na te doen.

Als ik Gert enige tijd geleden vraag wat, naast alle frustratie van

de beperkte omzet in de winkel, de motivatie is om te stoppen,

komt er een verrassend antwoord. Gert wil zijn droom najagen.

De droom van vele jongens; treinmachinist worden. Ik lach en

vraag gekscherend of hij dan ook zo’n type is die op zijn zolder

met Marklin treintjes zit te spelen. Beste lezers, dit is dus echt

waar! Ik val bijna om van het lachen bij het beeld wat in mij op

komt als ik Gert bij de treintjes zie zitten.

Gert is eigenlijk al zo’n twintig jaar geleden zo ver gekomen

dat hij ging solliciteren bij onze spoorwegen. Helaas, de trein

zat al vol. Dankzij deze boodschap hebben wij jarenlang Flora

en Fauna met Gert aan het hoofd gehad in ons dorp. Ik ben ze

wel dankbaar moet ik zeggen. Ik heb mij echter nooit voldoende

gerealiseerd dat Gert hele andere ambities had, dan mijn geklets

aanhoren terwijl ik de zakken hondevoer op de balie gooide.

Een man met een droom en de droom wordt werkelijkheid. Gert is

met glans door de eerste ronden heen gekomen van de keuring en

de opleiding. Nog heel even en dan mag hij los. Wij vind’n ’t mooi!

Een prachtig verhaal eigenlijk, als tegenhanger van het verlies

van de dorpswinkel. Wat gaan we Flora en Fauna missen. Een

ijsje halen met de kinderen, de spulletjes voor de dieren, het

handige postagentschap en ik denk het belangrijkst voor velen;

even het gezellige praatje tussen alle drukte door. Een echte

ouderwetse dorpswinkel. Ondanks dat het niet je ambitie was

Gert; toch heel erg bedankt!!

Blikvangers

Al lange tijd is er sprake van allerhande rommel langs

de weg. Het valt vooral op langs de Parallelweg en Oude

Schoolweg, terwijl op de hoek van de Parallelweg en Oude

Schoolweg een vuilnisbak staat.

Een greep uit wat er ligt; volle luiers, wc-papier, veel bier en

andere blikjes, drankflessen, plastic zak met tuinafval(vervuild?),

vuile lappen etc. Soms gaan de omwonenden er langs met een

grijper en een plastic zak, maar wordt het geen tijd om een

blikvanger te plaatsen?

Met vriendelijke groet,

Jan van Oortmerssen

Lekke fietsband

Naar Haren om bij de Action wat onderdelen voor mijn fiets te

kopen. Een nieuwe binnenband; ik heb deze die er nu om zit al

zo vaak moeten plakken dat het net op een lappendeken lijkt en

heb net gisteren de laatste plakker erop gedrukt. Je moet wel wat

op voorraad hebben dus ook een nieuwe lading plakkers. Als er

meer lucht aan de buitenkant van je band zit heb je een probleem

en het gebeurt nooit dicht bij huis.

Op de Hoge Hereweg raast er een auto met hoge snelheid voorbij.

Mijn ogen en neus zitten vol met zand door die stofwolk die hij

veroorzaakt. Hoe hard mag je daar eigenlijk? Terugfietsend naar

de Nieuwe Schoolweg zie ik daar een bord van ‘einde bebouwde

kom’. 80 tenzij anders aangegeven, dat is wel erg hard op een

zandweg en ik snap nu waarom er zo veel van die grote bakken

rondrijden in Glimmen: kun je lekker mee scheuren over de

zandpaden.

Op de Oude Boerenweg is het weer een groot waterspektakel

want het heeft geregend en het water kan daar geen kant op.

Ik trap moeizaam de bult op en raas zonder te trappen de

Viaductweg naar beneden (buiten de bebouwde kom, maar ik

haal de 80 niet), langs de Berlijnse muur die er is neergezet

omdat Haren niet bij Groningen wilde volgens mij. Het zal mij

benieuwen wanneer ze het weer gaan afbreken nu wij wel

verplicht bij Groningen moeten.

Nog een paar straten en ik kom bij de Action aan. Ik loop de

winkel in en pak een binnenband en plakkers. Het kost daar geen

drol en reken met een grote smile af bij de kassa. Buiten bij de

fiets zie ik dat mijn voorband leeg staat (die ik nog niet zo vaak

had geplakt). Dat word dus lopen naar Glimmen.

Nu moet ik stoppen, anders wordt mijn stuk te lang en dat mag

niet van de redactie.

Volgende maand lezen jullie hoe het afloopt.

Berend

Flora & Fauna, hoe nu verder

Aansluitend op de aangekondigde sluiting vanaf 1 januari

even een update.

Dierenvoeding en fruit blijft tot in december gewoon aangevuld

worden en eventueel kunt u in december extra bestellen voor als

u een voorraad aan wilt leggen. Voor de periode daarna wijzen

u graag op onze collega Rolfes in Paterswolde (Hoofdweg 176)

die dezelfde merken voer in het assortiment heeft en zo niet; dan

kan hij ze wel bestellen. Hij bezorgt ook gratis in Glimmen, dus

maak er gebruik van…

Met betrekking tot het postkantoor is er nog geen nieuws en over

de medicijnuitdeelpost nog geen concreet nieuws maar wellicht

komt daar binnenkort verandering in, we zijn ermee bezig.

Wellicht ten overvloede; zowel de medicijnuitdeelpost als het

postkantoor blijven volledig operationeel t/m 29 december…

Met vriendelijke groet, Gert Nienhuis

Glimmer’lei - oktober 2018

9


´Heel Glimmen bakt´

Wie bakt de lekkerste, leukste en mooiste taart?

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

De taartpunten worden verkocht en de opbrengst is voor het

dorpshuis de Groenenberg. Juffrouw “SWEET HONEY” (die

bakt ze weer bruin) komt speciaal langs om te proeven en

jureren en natuurlijk eind van de middag de…… hilarische

prijsuitreiking!!!!

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

De hoofdprijs voor de zoete taart is een heerlijke lunch voor

2 personen in brasserie de KASTANJEHOEVE.

De hoofdprijs voor de hartige taart een verwen cadeaubon te

besteden bij schoonheidssalon CLARYCARE.

Natuurlijk doen ook dit jaar de kinderen weer mee, de winnaars

van de hartige en zoete taart kunnen inscheephhheu…..op de

43 meter lange tweemastklipper ’t PANNEKOEKSCHIP.

Ga je de uitdaging aan??? Geef je op voor 20 november:

frederiekreitsma@hotmail.com

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Voor ontspanning en ter behandeling van klachten:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Wellicht vergoeding mogelijk door uw zorgverzekeraar.

Aangesloten bij de beroepsverenigingen NVST en CPION.

Tel: 06 46485575 | Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

KORTINGSBON

Ter kennismaking:

€ 10 korting op de eerste behandeling.

10 Glimmer’lei - oktober 2018


Voedselbos-Pluk-Recept

Oktober

De envelop

Hallo dorpsbewoners,

Voor de zomervakantie werd mij gevraagd of wij “de envelop"

wilde overnemen. Tuurlijk riep ik enthousiast, doen we! Met

de zomervakantie voor de deur kwam de envelop op de

stapel en genoten we van de super zomer. Inmiddels is de

stapel opgeruimd en kwam “de envelop" weer in beeld.

Sinds 1,5 jaar wonen wij, Melchior en Esther met vier kids (Amy,

Emma, Jens en Marijn) met veel plezier aan de Hoge Hereweg

23 A.

De bladeren vallen evenals de noten. Er valt heel wat te rapen

aan eikels en kastanjes. Leuk spul voor kinderen om met lucifers

eikelmannetjes van te maken en dan kunnen de volwassenen

gewapend met handschoenen de tamme kastanjes aanvatten

voor de soep. Het openbreken van de stekelige noot moet je even

voor gaan zitten op een regenachtige namiddag, maar dan heb je

ook wat voor een heerlijke romige soep:

Ingredienten: 1 takje rozemarijn*, 400 gram gave gepelde

kastanjes*, 1 teen knoflook*, drupje olijfoli *, 1 liter bouillo*, snufje

cayenn.e

1. Was de kastanjes, kruis ze in met een mesje en kook ze 20

minuten.

2. Giet de kastanjes af, laat ze afkoelen en verwijder de schilletjes.

3. Voeg nu de warme bouillon, de olie met het takje rozemarijn

(verwijder voor het pureren);

4. Laat het geheel 15 minuten pruttelen en pureer de soep daarna

met een staafmixer.

5. Maak op smaak met wat cayennepeper.

Een recept van Voedselbos te Glimmen,

Marlies en Madeleine Duran

Wij woonden 13 jaar met veel plezier in Onnen. Ons huis werd

wat te krap en toen kwam dit mooie plekje op ons pad.

Naast een ruimer huis voor ons gezin waren we ook op zoek

naar een praktijkruimte voor mijn nieuwe beroep als Kinesioloog.

Ik heb 16 jaar met veel passie en plezier als kinder / jeugd

verpleegkundige gewerkt. In 2014 ben ik de opleiding gestart

als Kinesioloog. Eerst voor mijn eigen kinderen, die er veel baat

bij hebben, en al gauw merkte ik dat ik andere er ook mee kon

helpen.

Maar wat is dat nou precies kinesiologie. Letterlijk betekent het

bewegingsleer. Ieder lichaam kan zichzelf herstellen. Denk maar

aan een schaafwond. Binnen een paar dagen heeft het lichaam

dit hersteld. Zo werkt het ook met bijv. stressklachten. Soms is je

lichaam zo uit balans dat het zelf herstellend vermogen onderuit

is gehaald, waardoor je allerlei klachten kunt krijgen. Door gebruik

te maken van spiertesten spoor ik de oorzaak van de onbalans

op en ga ik samen met de cliënt aan de slag om het lichaam

weer in balans te krijgen. Bijvoorbeeld door bloesemremedie in te

zetten, essentiële oliën van doTerra te gebruiken of acupressuur.

Hierdoor kan het zelfhelend vermogen van het lijf weer aan het

werk.

Naast de praktijk hebben we een druk gezinsleven. Melchior

die met veel plezier in het Martini ziekenhuis werkt, en in de

weekenden veel sport. De jongste kinderen zitten hier in Glimmen

op school en de oudste op het Montessori in Groningen.

We zullen op zoek naar een nieuwe brievenbus voor “de envelop".

Groetjes familie Oldenburger

www.praktijk-majime.nl

Voedselbank

Op zondag 4 november en op dinsdag 6 november heeft u

weer de mogelijkheid om tussen half 10 en 12 uur uw spullen

voor de Voedselbank af te geven. Op zondag kan dat voor,

tijdens of na de kerkdienst en op dinsdag is dat tijdens de

inloopochtend. In beide gevallen: van harte welkom.

Plaats: het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg 5, ingang Kastanjelaan.

Gaat u nog boodschappen doen of is uw voorraadkast voldoende

gevuld, denkt u dan ook even aan de mensen die deze luxe niet

kennen en voor hun voedsel of schoonmaak (voor een deel)

afhankelijk zijn van wat de voedselbank hen te bieden heeft. De

door u ingebrachte spullen worden zeer op prijs gesteld. Het gaat

om goed verpakte, houdbare producten. De houdbaarheidsdatum

mag nog niet verstreken zijn.

Hartelijk dank

Corke van der Weijden

Glimmer’lei - oktober 2018

11


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Woonflair adviseert en inspireert

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl

De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Voor Miriam al uw en graafwerkzaamheden Malko spraken kort namens met hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, mobiele Jan en Hommes, minikraan.

over Ook de voor

voorstelde die vervolgens

iets vertelde

toekomst. Het was

gezellig

levering

druk (zie foto’s).

zand en

Gelukkig grind. was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter Lageweg de rug.... 11,

Verder was er op

14 Noordlaren

januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda Tel. stonden 050-4095580 het /

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer Nog kunnen geen laten voorjaar???

participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze Nog uitbreiding! niet helemaal, Hopelijk maar in volgen elk geval nog kunt

een paar mensen dit www.pixxle.nl

goede u nu alvast voorbeeld uw gazon om voorzien ons bestuur van KALK, te

komen versterken. Op het moment verder mosvorming dat ik dit schrijf, te voorkomen. moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. En denkt u Over nog om het de verloop vogels buiten? ervan

kan ik dus nog niets melden.

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei

Na alle feestelijkheden soorten en WINTERVOER, extra bijzondere maar ook activiteiten

STROOIZOUT

en natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw

hond, kat, konijn,

herneemt

kip, geit,

het

paard,

gewone

schaap enz.

leven weer zijn gang.

l uw graafwerkzaamheden met

e en mini-

Ook voor

g zand en

eg 11,

aren

-4095580 /

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

U zoekt dierenvoeding? Meststoffen of potgrond? Kalk? Najaarsmest? Bestrijdingsmiddelen? Tuingereedschap?

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo

vindt

ook

u het allemaal!

voor

Oók

De

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!

Tot ziens bij:

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging. Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN

bijeenkomsten weer

ingepland

Rijksstraatweg 32 staan.

9756 AG GLIMMEN

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

Vogelzangsteeg 15a

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

9479 TE Noordlaren

NL Doet. 9479 Net als TE vorig Noordlaren

jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover. Tel: 050-4063812

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

Tel: 050-4063812

U kunt info@slagerijdebuurderij.nl

zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: www.slagerijdebuurderij.nl

degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

ALLEMAAL NOG TE KOOP IN GLIMMEN!

050-4061490

Website: www.floraenfauna.nl

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

SLAGERIJ DE BUURD

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Vogelzangsteeg 15a

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

6 Glimmer’lei - januari 2016

12 Glimmer’lei - oktober 2018


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

21 oktober 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. R.Fortuin

28 oktober 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. T. van Beijeren

4 november 10.00 uur Nicolaaskerk Haren oec. zondag

11 november 10.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren Ds. A.H. Kosterman Avondmaal

18 november 10.00 Trefpuntkerk Glimmen Ds. R. Fortuin m.m.v. cantorij

25 november 10.00 Trefpuntkerk Glimmen Ds. A.H. Kosterman laatste zondag kerkelijk jaar

Waar of niet waar?

In de Glimmerlei verkopen we nog weleens fabels voor feiten.

Het houdt de lezer scherp, hopen we. Hieronder weer

zo’n voorbeeld: Feit of fabel?

Skelet gevonden in Trefpuntkerk

Onlangs zijn er renovatiewerkzaamheden

uitgevoerd in de Trefpuntkerk

aan de Nieuwe Schoolweg. Daarbij

werd onder meer de houten vloer

vernieuwd. Wie schetst echter de

verbazing bij de werklieden toen er

bij het verwijderen van de oude vloer

……een geraamte werd aangetroffen?

Dat moet er al lange tijd gelegen

hebben, want er zat geen vlees meer

om de botten. Het leek daarom geen

‘cold case’ voor de politie, maar eerder een zaak voor oudheidkundigen.

Vandaar dat het kerkbestuur de Rijksdienst voor Cultureel

Erfgoed heeft ingeschakeld. Die heeft de zaak momenteel in

onderzoek. Zou het een skelet van een bouwvakker kunnen zijn,

die bij de bouw van de kerk betrokken was? Of gaat het eerder

om een relikwie, die daar bewust neergelegd is? Er was het kerkbestuur

in elk geval niets van bekend.

Uit het skeletonderzoek van de Rijksdienst moet blijken of het

gaat om de resten van een man of een vrouw, hoe oud het skelet

is en wat de doodsoorzaak van de betreffende persoon was.

Mocht het skelet toch van recente datum zijn – waar het niet naar

uitziet - dan wordt de zaak alsnog doorgegeven aan de politie. Wij

houden u op de hoogte!

Groenenberg lezing

‘Hoe de kracht van kleur je leven kan beïnvloeden’

Frederiek Reitsma, interieurontwerper en kleurentherapeut, geeft

een interactieve lezing over de psychologische werking van kleur.

Ze vertelt welke kleur je kan helpen je doel of wens te bereiken

en hoe je kleur toe kunt passen in je leven.

Iedereen is van harte welkom op 9 november 2018 in De Groenenberg,

Markeweg 17 in Glimmen. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De lezing start om 20.00 uur en de kosten zijn slechts € 4,-.

Breng kleur in je leven en ontdek

welke kleur goed is voor jou

Heb jij een goed plan voor

Glimmen?

Glimmen heeft in 2017 én in 2018 van de gemeente Haren een

leefbaarheidsbudget toegewezen gekregen. Beide jaren ging het

om een toekenning van € 5000,-. Dit budget is bedoeld om door

de dorpsverenigingen besteed te worden aan initiatieven van

inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid in/van hun directe

omgeving. Op dit moment is het budget nog niet uitgeput en

willen we jullie, de bewoners van Glimmen, uitdagen om met een

voorstel te komen voor de besteding van dit budget.

Dus heb je een goed idee, laat het dan weten!

Spelregels

Aan de toekenning van dit budget zijn wel een aantal spelregels

verbonden, namelijk:

• Het initiatief moet toegankelijk voor (een groot deel van) het

dorp

• Het moet gaan om een nieuw initiatief

• Geen winstoogmerk voor de initiatiefnemers

• Begroting bij de aanvraag

• Op gemeentegrond, graag toestemming vragen aan de

gemeente en dit laten vastleggen door de gemeente

• Na eventuele toekenning van een bedrag, keren wij alleen uit

na overleg van nota’s

• Onderhoud dient door de bewoners, organisatie, vereniging of

de gemeente plaats te vinden en niet door Plaatselijk Belang

Glimmen

• Veiligheid moet gegarandeerd worden

• Plaatselijk Belang Glimmen heeft de eindbeslissing volgens

raadsbesluit

• Geen beroepsmogelijkheid

Indienen voorstel

Voorstellen kunnen per e-mail (info@pb-glimmen.nl) worden

ingediend bij Plaatselijk Belang Glimmen.

Ook voor vragen kun je dit e-mailadres gebruiken.

Wintermarkt Glimmen

25 november 2018

in De Groenenberg

Glimmer’lei - oktober 2018

13


Inloopochtend

Misschien heeft u ook de uitzending van Brandpunt+ gezien op donderdagavond 11 oktober. Mogelijk was u net zo onder de

indruk als ik, dat zo’n project gestart kon worden en in stand gehouden kon worden.

Nu het grote nieuws. Eigenlijk heeft ons dorp ook zo’n woonvorm.

In Huize Buitenlust zijn Eddy Damstra en Dali Todria komen

wonen. U heeft dat allemaal kunnen lezen in de Glimmerlei van

april 2018. Mocht u deze nog hebben, leest u die dan vooral

nog even door. Daarin beschrijft Iekje Wortelboer zo mooi en

goed hoe en waarom Eddy en Dali hier zijn komen wonen om

hun ideaal te verwezenlijken: een kleinschalige woonvorm voor

mensen met een licht verstandelijke beperking en daarbij lijdend

aan een vorm van autisme.

Nu zijn we ruim een half jaar verder en hebben wij Dali en Eddy

met hun bewoners uitgenodigd om ons op de inloopochtend te

komen vertellen over dit project.

Eddy begon en hij vertelde in het kort hoe zij het geluk gehad

hebben om via een bepaalde constructie het huis te kunnen

bewonen. Hoe moeilijk en langdurig de processen duren om de

benodigde geldelijke middelen te krijgen. Aan hoeveel regels zij

ook moeten voldoen om aan de benodigde papieren te komen.

Gelukkig gaven zij niet op en gingen door.

Daarna vertelde Dali waarom ze het in de reguliere gezondheidszorg

niet meer zag zitten. De grote tehuizen waarin zij

moest werken. Het er alleen maar zijn om de mensen te verzorgen,

nooit eens tijd voor meer dan dat. Nooit een knuffel kunnen

geven of eens een extra kussentje onder het hoofd, een warm

dekentje om iemand heen. Als u Dali kent, weet u hoe moeilijk

dat voor haar is. Zij is een en al liefde, passie en hartelijkheid.

Jelle (bewoner van het eerste uur), die mee gekomen was,

gaf herhaaldelijk blijk hoe gelukkig hij was in zijn nieuwe

woonomgeving. Hoe prettig hij het ook vond om bij ons op de

inloopochtend te zijn. Vooral toen hij “Ineke” zag, die hij nog kende

van het gesprek voor Glimmerlei. Iekje was ook bij ons te gast.

Maar niet alleen knuffels. Alle bewoners hebben een taak.

Allereerst moet iedereen, voor zover mogelijk natuurlijk, zijn/haar

eigen kamer opruimen. De vuile was hoort in de wasmand, en dat

kun je best. Wil je graag helpen met eten koken, of ja misschien

wel alleen proberen. Dali staat hen bij om toch iets fatsoenlijks op

tafel te krijgen. Na het eten de afwas en het opruimen.

Wat je duidelijk kon proeven was, dat er een heel ontspannen

sfeer in huis heerst. Hun huis is nog in de opbouwfase. Net toen

wij er waren meldde zich een nieuwe bewoner. Het huis is met

zijn vaste en ambulante bewoners bijna vol.

Dali en Eddy hebben besloten de eerste twee jaar niet met

vakantie te gaan. Of dat een goed idee is moet blijken. Het geeft

wel aan hoe bevlogen zij zijn en hoe vastbesloten dit project

te doen slagen. Misschien is hulp van onze kant ook welkom.

Misschien vindt u het wel prettig om af en toe bij te springen en

een middag te knutselen, of te tekenen of wat dan ook. Muziek

maken hoeft niet, want dat kan Dali weer als de beste. Ook wij

hopen van ganser harte dat dit project mag slagen. Eddy en Dali

nogmaals hartelijk dank voor deze mooie morgen

In november komt Remco Aaten bij ons. Hij zal vertellen hoe

hij via het Doveninstituut zijn verdere weg is gegaan. Van harte

welkom.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (6 november 2018)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Wil Hiensch

Wandelingen Yde Snertwandeling Noord-Willemskanaal

Nog even nazomeren, maar november komt eraan. Reden genoeg om te starten met de Wandelingen Yde. Dit keer neem ik u mee

langs een stukje van het Noord-Willemskanaal tussen de sluizen III en IV. Misschien rijdt u er elke dag langs of over, maar heeft

u zich wel eens afgevraagd waarom dat kanaal daar ligt?

Van grote drukte is in elk geval geen sprake, dus er zal wel meer

aan de hand zijn. Loop met mij mee en ik vertel u alles over

ontstaan en gebruik van het kanaal. Wist u bijvoorbeeld dat er in

1769 al over een kanaal werd gesproken, maar dat deze pas in

1857 is gegraven? Wist u dat er in 1927 nog 6000 houtvlotten door

het kanaal werden vervoerd? En wat was de betekenis voor het

dorp Yde-De Punt? Beleef het mee, mede door de persoonlijke

verhalen van bewoners.

na afloop staat er om 12.30 uur een kop snert met roggebrood

voor u klaar. Terwijl u geniet van deze heerlijke maaltijd worden

foto’s van vroeger geprojecteerd. De kosten bedragen € 7,50

pp. Opgave vooraf verplicht. Aanmeldingen graag bij Bernard

Zwager, 0657938088 of b.zwager@gmail.com

De wandelingen vinden plaats op zondag 4 november 2018, 2

december 2018, 3 februari 2019 en 3 maart 2019. U kunt vanaf

nu een van de data reserveren. We verzamelen vanaf 09.30 uur

bij café/restaurant Trefpunt, Groningerstraat 163, 9493 PA De

Punt. We vertrekken op 10.00 uur voor de wandeling. Waterdicht

schoeisel wordt aanbevolen. De afstand bedraagt ca. 5 km en

14 Glimmer’lei - oktober 2018


De

Sinterklaasintocht

Vrijdag 30 november

Korte feiten:

Op vrijdag 30 november komt de Sint weer in ons prachtige dorp

langs om alle lieve kinderen een hand te kunnen geven en feest

te vieren. Komt allen tegen kwart over zes bij de parkeerplaatsen

aan de Meidoornlaan. Om half zeven (18.30) komt de Sint met

naar verwachting een aantal Pieten bij ons voor een nachtelijke

wandeling naar het dorpshuis. Aldaar is er een drankje buiten

voor de ouders en kunnen de kinderen van groep 1 t/m 6 met

de Sint naar binnen. Het duurt tot half acht, daarna kan iedereen

lekker naar bed. Trek je pyjama aan…

Het achtergrondverhaal

Je zult het niet geloven maar dit jaar kwam ik mijn grote vriend

Piet tegen in de zomervakantie. Totaal door het dolle heen stond

hij op een veerboot in Zweden op het dak te zwaaien. Toen ik na

een flinke klim eindelijk naast hem stond en plat geknuffeld werd

door Piet, vertelde hij mij dat hij een reisje door Europa aan het

maken was voor een belangrijk onderzoek. Het weer leek hem

deze zomer zo geschikt, dat hij het warme Spanje achter zich

heeft gelaten om meer te zien van slapende kinderen. “Slapende

kinderen??”, vroeg ik

hem. “Jazeker. Het is

werkelijk zo bijzonder om

te zien hoe verschillend

mensen zijn en hoe

toch iedereen hetzelfde

slaapt”, zei Piet, “Eerst

doen we allemaal alsof

we heel anders zijn met

kleren en bedden enzo,

maar als we eenmaal

gaan slapen doen we

echt allemaal onze ogen dicht!”. Tja, nu begreep ik wat Piet

bedoelde. “En”, zei Piet, ”Onze pyjama’s lijken eigenlijk best op

elkaar allemaal. De ene een beetje dikker dan de andere, maar

een pyjama is een pyjama en ze zitten allemaal heel erg lekker”.

Na een dansje op het dak, verdween Piet ook weer net zo snel

als hij verschenen was. Vorige week kreeg ik een briefje uit

Griekenland. Piet had zijn reis bijna beëindigd en vroeg mij of de

kinderen in Glimmen ook zulke fijne pyjama’s hebben. Daarom

lieve kinderen willen wij jullie vragen vooral allemaal in pyjama

te komen bij de intocht! Daar zou mijn vriend Piet zo blij van

worden, al die pyjama’s!!! En eh…trek er wel iets warms over

aan voor buiten. De pyjama’s showen we in het dorpshuis wel.

Tot dan allemaal!!!

GLIMMER’LEI

Dorpshuis

De

Groenenberg

___

De markt is gratis

toegankelijk van

12:00 – 17:30 uur

___

Doe mee aan

‘Heel Glimmen Bakt’

en win een leuke prijs

___

GLIMMER’LEI PRESENTEERT:

PUBQUIZ GLIMMEN

ZATERDAG 3 NOVEMBER

20.00 UUR DORPSHUIS

Gratis entree Muziek

Allerlei niveaus

Vele onderwerpen

Voor iedereen een leuke avond

Waardevolle hoofdprijs!!!

Moordspel

Vele prijzen in de verloting

Zaal open 19.30 uur

ZONDAG

25 NOVEMBER

WINTERMARKT

GLIMMEN

Het wordt een sfeervolle markt met o.a.

kunst, sieraden, cadeaus, bloemen, kleding,

accessoires, keramiek en proeverijen

***

Spectaculair!

Voor de kinderen

o.a. Goochelaar

Hilbert Geerling

___

Livemuziek

Herman Bakker

Michelle Bazuin

___

Deze dag wil je

niet missen!

DORPSHUIS

DE GROENENBERG

Markeweg 17

Glimmen

Facebook:

Wintermarkt Glimmen

Glimmer’lei - oktober 2018

15


Wintermarkt Glimmen 25 november 2018

Op zondag 25 november komt er weer een Wintermarkt in dorpshuis De Groenenberg!

Markt

De markt is gratis toegankelijk van 12:00 tot 17:30 uur. Wij zijn enthousiast bezig om het een en

ander voor elkaar te krijgen voor deze derde editie. Het gaat een mooi evenement worden met veel

leuke kramen, o.a. kleding, kunst, hebbedingen, sieraden, bloemen, keramiek, streekproducten,

proeverijen, entertainment en natuurlijk livemuziek.

Sponsoren

De ondernemingen van Glimmen en omstreken hebben zich weer van hun beste kant laten zien en

flink in de buidel getast zodat we aan de slag konden. De markt wordt mede mogelijk gemaakt door

de hulp van vele vrijwilligers, Plaatselijk Belang en de bijdragen van:

Anna Bella Colori Energy Haren ‘t Pannekoekschip

Auto Eelde Fit20 Profeel mammacare

Autohus Haren Hans Joling Schilderwerken Siesling

Autoservice Schipper Haren HvH autotechniek Smid Glimmen

Banketbakkerij Rodenburg Installatieburo Berghuis Steenhuis Piano

Bouwbedrijf Bruiniers Kapsalon Quintus TIB totaal-installateurs

Brasserie De Kastanjehoeve Eesto Bouw Tj. v.d. Woude verhuizingen

ClaryCare schoonheidssalon Makelaardij Aimee Staal Total Fina Annen

Van Brederode Financieel Adviseurs De Yogahoeve Manege De Bongerd

Maaltijdverzorging De Jacobijn Olidi-Sign Venema Bouwbedrijf

Draag je ons dorpshuis De Groenenberg ook een warm hart toe, dan mag je gerust sponsoren.

Daarvoor doen we het!

‘Heel Glimmen Bakt’

Na het enorme succes van vorig jaar kun je je weer uitleven in de keuken voor ‘Heel Glimmen Bakt’.

De prachtige en heerlijke taarten werden goed verkocht en de opbrengst is voor het dorpshuis. Meer

informatie over aanmelding voor de bakwedstrijd vind je elders in deze Glimmer’lei. De bakkers van

de beste taarten worden beloond met mooie prijzen!

Voor de kinderen

Er is van alles te doen voor de kinderen, maar wat ze niet mogen

missen is de spectaculaire voorstelling van goochelaar en

verhalenverteller Hilbert. We zijn heel blij dat de 5-voudig Nederlands

kampioen goochelen Hilbert Geerling naar De Groenenberg komt.

Je kunt nu alvast kaartjes reserveren voor € 2,- p.p. door een e-mail

te sturen naar glimmermarkt@hotmail.com.

Huiskamer van Glimmen

De Groenenberg functioneert als de huiskamer van Glimmen en we

verheugen ons op een gezellig ontmoetingsmoment voor iedereen

tijdens de komende Wintermarkt! Noteer alvast de datum in je

agenda zodat je het niet vergeet. We maken er weer een mooi en

sfeervol feest van!

De wintermarktorganisatie

Ria Bakker, Femmy Holwerda, Marlies Mellema

Volg het laatste nieuws op facebook: Wintermarkt Glimmen

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Rijksstraatweg 32,

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

11 november

om

2018

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

47

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

16 Glimmer’lei - oktober 2018

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!