ROC Midden Nederland in Utrecht en Nieuwegein - Algemene informatie

rocmncorporate

Wij zijn ROC Midden Nederland. We verzorgen in Utrecht en Nieuwegein mbo- en volwassenonderwijs (vavo) op 12 mbo-colleges en het VAVO Lyceum. We leiden onze studenten op tot professionals van de toekomst. Dat is onze opdracht en die nemen we serieus!

Algemene

informatie

ROC Midden Nederland in

Utrecht en Nieuwegein


Onze mbo-colleges

Welkom!

We laten onze studenten graag veel in de praktijk leren. Door stages (beroepspraktijkvorming)

en ook tijdens het onderwijs op school. Die praktijk laten we zo goed mogelijk terugkomen op

onze locaties, in praktijklokalen en door leerwerkbedrijven.

Wij zijn ROC Midden Nederland. We verzorgen in Utrecht en Nieuwegein

mbo- en volwassenonderwijs (vavo) op 12 mbo-colleges en het VAVO Lyceum.

We leiden onze studenten op tot professionals van de toekomst. Dat is onze

opdracht en die nemen we serieus!

Op onze colleges staat de student centraal.

Onderwijs maken we voor én met onze studenten.

Daarom speelt studentparticipatie een belangrijke

rol. Bijvoorbeeld door de inbreng van onze Centrale

Studentenraad.

Onze colleges zijn plekken waar we samenwerken,

kennis delen en elkaar inspireren. Samen met de

gemeentes, werkgevers in de stad en regio, (koepel)-

organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties

biedt ROC Midden Nederland onderwijs dat

goed aansluit op de (toekomstige) beroepspraktijk.

Door snelle technologische ontwikkelingen vragen

organisaties om medewerkers met kennis van

NESLIHAN CELIKEL - STUDENT VAN HET JAAR,

STUDENT ONDERWIJSASSISTENT, WELZIJN COLLEGE

verschillende disciplines. Door samen te werken

met organisaties kunnen we innovaties in ons

onderwijs verweven. Zo bieden we onze studenten

actueel onderwijs dat past bij wat de arbeidsmarkt

nodig heeft.

Een voorbeeld hiervan is het realiseren van twee

innovatieve zorglabs en een mobiel zorglab. Met

deze labs levert ROC Midden Nederland een belangrijke

bijdrage aan het versterken van vaardigheden

bij studenten, docenten en medewerkers

van bedrijven en instellingen. Een mooi voorbeeld

van samenwerking tussen het Tech College en het

Gezondheidzorg College.

“Ruimte voor je eigen

inbreng en ideeën.”

Tijdens m’n opleiding heb ik onderzoek gedaan naar autisme en kwam ik op het idee om

op school hierover een lezing te houden. Vervolgens heb ik de hele lezing van A tot Z

zelf mogen organiseren met een geweldige opkomst, waar alle studenten heel veel van

hebben geleerd. Dit was een groot succes.

Utrecht

Beauty College

Kretadreef 61

Op deze locatie vindt u ook onze nieuwe beautysalon:

Beautyplein.

Business & Administration College

Marco Pololaan 2 en Kanaalweg 19 C3

Verspreid over 2 nieuwe gebouwen, beide goed bereikbaar.

Creative College

Brandenburchdreef 20

Deze locatie bruist van de creatieve studenten die zich

uitleven in de dansstudio’s of de eigen muziekstudio.

Gezondheidszorg College en Welzijn College

Vondellaan 174

Heel centraal gelegen, vlak naast het station Vaartsche Rijn.

Sport College

Herculesplein 285

Gelegen in het hart van de sport: Stadion Galgenwaard.

Goed bereikbaar

Onze locaties zijn zowel met de auto als met

het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Nieuwegein

Horeca & Toerisme College

Newtonbaan 12

Goed bereikbare locatie, met eigen restaurant en 2

professionele keukens.

Veiligheid & Defensie College

Dasseweide 3

Eigen sportlokalen en zelfs een klimwand met stormbaan

voor de deur!

TECH CAMPUS

Tech Campus is dé plek waar colleges met technologische

opleidingen samen garant staan voor actueel techniekonderwijs.

Studeren en werken kan volop in echte projecten van

bedrijven. Zo verbreden studenten hun kennis en netwerk.

Tech Campus wordt gevormd door:

Automotive College

Structuurbaan 6 en 19

Bouw & Interieur College en Tech College

Harmonielaan 2

ICT College

Harmonielaan 1

Kijk voor al onze opleidingen en onze

colleges in Amersfoort op www.rocmn.nl.

2

3


Mbo op ROC Midden Nederland

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt op voor een

beroep. Dat kan verpleegkundige of junior accountmanager

zijn maar ook kok, monteur mechatronica of onderwijsassistent.

In het mbo leiden we studenten niet alleen op voor

een vak maar ook voor een vervolgopleiding en voor goed

burgerschap. Het mbo is belangrijk voor onze samenleving

en economie.

Eigen leerbedrijven

Wij werken met eigen leerbedrijven. Daardoor doen studenten

veel praktijkervaring op en leren ze ondernemen. Zo organiseren

en begeleiden studenten Sociaal Werk allerlei sociaal maatschappelijke

activiteiten en evenementen bij het leerbedrijf

Plein 373. En werken we samen met wijkleerbedrijven in

Utrecht. De studenten doen daar opdrachten binnen het vakgebied

van Zorg en Welzijn.

Studenten van het Horeca & Toerisme College doen horecaervaring

op in het eigen leerrestaurant. In dit restaurant aan

de Newtonbaan in Nieuwegein bent u van maandag t/m donderdag

van harte welkom. Tegen een betaalbare prijs kunt u

culinair komen genieten en biedt u tegelijkertijd onze studenten

een leerervaring.

Complete (bedrijfs)evenementen, van groot tot klein worden

tot in de puntjes georganiseerd door studenten die stagelopen

bij of opdrachten doen voor één van onze eigen bureaus voor

evenementenorganisatie.

ROSANNE BUREMA - STAGIAIR BIJ XTREME EVENTS

Beautyplein is de professionele salon waar u tegen een kleine

vergoeding uw haar kunt laten knippen of kunt genieten van

een gezichtsbehandeling, lichaamsbehandeling of pedicure.

Praktijklokalen

Tijdens de lessen ervaren onze studenten de beroepspraktijk

door aan de slag te gaan in de praktijklokalen waar de beroepspraktijk

wordt nagebootst, zoals in het professionele laboratorium

van het Gezondheidszorg College. Of op het Creative

College waar eigen dans-, muziek- en montagestudio’s zijn. En

het Automotive College waar niet alleen showrooms zijn maar

ook werkplaatsen voor personenauto’s én bedrijfsauto’s.

“Echt gaaf om zo’n

groot evenement

te organiseren.”

We organiseren allerlei events: van interne bijeenkomsten tot een groot feest met meer

dan 1.000 mensen. We doen alles zelf. Van het bedenken van het concept tot en met het

versturen van een bedankje. We leren hier ontzettend veel. Denk aan het opstellen van

draaiboeken, het regelen van de aankleding en de catering, maar ook het aansturen van

andere studenten.

NIVEAUS

Er zijn 4 niveaus in het mbo. Op welk niveau de student start,

hangt af van de vooropleiding. Voor sommige opleidingen

gelden extra toelatingsvoorwaarden. Bijvoorbeeld bij een

selectie-opleiding of als een student wil versnellen.

Is een niveau behaald? Dan kan de student doorstromen naar

een volgend niveau op het mbo, het hbo (na niveau 4) of

direct aan het werk.

VOOROPLEIDING

NIVEAU

MBO-OPLEIDING

Geen diploma Entree (Niveau 1)

Diploma vmbo basisberoepsgerichte

leerweg

Diploma vmbo kaderberoepsgerichte,

theoretische of

gemengde leerweg

of

Overgangsbewijs havo of

vwo klas 3 naar 4 (of hoger)

of havo-diploma

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Versie Utrecht

NA HET

DIPLOMA

Aan het werk of Verder studeren

Als assistent aan het werk in een bedrijf

of instelling. Onder begeleiding van

collega’s eenvoudige taken uitvoeren.

Als vakman/vakvrouw vooral praktisch

aan het werk.

Zelfstandig aan het werk in het gekozen

vakgebied.

Volledig zelfstandig aan het werk.

Breed inzetbaar, eventueel in een

leidinggevende functie.

Niveau 2

Niveau 3 of 4

Niveau 4

Hbo

4

5


Leerwegen

Het mbo kent 2 leerwegen:

BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG (BOL):

SCHOOL + STAGE

De student gaat naar school en loopt tijdens de opleiding

stage (beroepspraktijkvorming). Wij hebben in de regio

contact met veel bedrijven. Wij helpen dan ook met het

vinden van geschikte stageadressen.

BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL):

SCHOOL + WERKEN

De student is in dienst bij een erkend leerbedrijf en werkt

daar minimaal 24 uur per week. Daarnaast gaat de student

ongeveer 1 dag per week naar school. De student zorgt zelf

voor een leerwerkplek bij een erkend leerbedrijf en heeft

een arbeidsovereenkomst nodig. Het is belangrijk om tijdig

op zoek te gaan naar een baan, dat kan bijvoorbeeld via

www.stagemarkt.nl. Ook zijn bedrijven vaak aanwezig op onze

open dagen. Handig om daar direct even contact te leggen!

Algemene vakken en

keuzedelen

Op het mbo geven we praktijkvakken en algemene vakken

zoals Nederlands, rekenen, burgerschap en loopbaanbegeleiding.

En op niveau 4 ook Engels.

Naast deze standaardvakken kan de student een klein deel

van de opleiding invullen met keuzedelen. De student kiest

zelf de keuzedelen. Dat zijn vakken waarmee de student zich

kan voorbereiden op een toekomstige baan, zoals het

keuzedeel ondernemersvaardigheden. Het kunnen vakken

zijn waarmee de student zich verder specialiseert in een

beroep, zoals filmen met drones of coachen met voeding en

bewegen. Het kunnen ook vakken zijn die voorbereiden op

het hbo. Keuzedelen die met een voldoende zijn afgerond,

komen op het diploma te staan.

De keuzedelen verschillen per opleiding. Vraag ernaar tijdens

een open dag of kijk voor meer informatie op onze website.

Gezonde school

Sneller door het mbo?

Een gezonde en sportieve levensstijl vinden we belangrijk. Daarom

krijgen alle bol-studenten sport en bewegen tijdens hun opleiding.

Hiervoor hebben we het vignet ‘gezonde school’ ontvangen. Ook zijn

in onze kantines gezonde maaltijden verkrijgbaar.

Studenten met ambitie die meer willen en kunnen, bieden we graag extra

uitdaging. Daarom is het bij een aantal opleidingen mogelijk om sneller het

diploma te halen. Dit zijn opleidingen op maat. We bepalen na aanmelding

wat het beste bij de student past. We kijken dan o.a. naar de vooropleiding,

werkervaring, kennis en kwaliteiten.

Voorbeelden van versnelde opleidingen zijn: Gespecialiseerd Kok,

Marketing & Business Events, Verpleegkundige, Junior Accountmanager of

Juridisch Administratief Medewerker. Meer informatie en de aanvullende

toelatingsvoorwaarden van deze opleidingen zijn te vinden op de website.

Ruimte voor ambitie met UP!

Soms zit de uitdaging niet in sneller gaan maar in extra activiteiten en

programma’s. Dat kan met UP! Van een internationale stage en speciale

onderwijsprogramma’s om kennis te verdiepen tot het meedoen aan

wedstrijden zoals Skills Heroes. Onder UP vallen alle extra programma’s

om talenten en competenties te ontwikkelen. Deze programma’s zijn

verdeeld over vier pijlers, zie hieronder.

Internationalisering

We willen onze studenten beter voor bereiden

op hun rol als toekomstig beroepsbeoefenaar en

wereldburger in een snel veranderende globaliserende

wereld. Daarom heeft ROC Midden

Nederland samenwerk ingsovereenkomsten

gesloten met partners in Europa en de USA.

We zijn een UNESCO school en erkend met het

Erasmus Mobility Charter. Dit kwaliteitskeurmerk

krijgen mbo-instellingen toegekend wanneer

zij over een bewezen kwaliteit beschikken

en wanneer zij internationalisering in de brede

zin hebben ingebed in hun onderwijsbeleid.

VAVO Lyceum

Alsnog een vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma halen? Het

VAVO Lyceum in Utrecht is er voor leerlingen die hun

vo-diploma niet in een keer hebben gehaald. Ook voor

leerlingen die een diploma op een hoger niveau willen halen,

of voor hun vervolgstudie een deelcertificaat nodig hebben,

heeft het VAVO Lyceum de juiste opleidingen en

mogelijkheden. Kijk op www.vavolyceum.nu voor alle

opleidingen.

Kampereiland 6

3524 CZ Utrecht

Entreeopleidingen

Entreeopleidingen zijn bedoeld voor jongeren van 16 jaar of

ouder die geen middelbare schooldiploma hebben. Tijdens

deze mbo-opleiding leren studenten basiswerkzaamheden

uit te voeren om een medewerker binnen een bedrijf of

instelling te ondersteunen. We bieden entreeopleidingen in

de richtingen Techniek, Dienstverlening, Bouw, Horeca,

Logistiek en Verkoop. Deze opleidingen duren 1 tot 2 jaar.

We bieden veel structuur en persoonlijke aandacht. En,

indien nodig, extra begeleiding.

Kijk op www.rocmn.nl/entree voor meer info.

VERDIEPEN COMPETITIE INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Volg een extra vakgerichte

cursus of workshop om

je nog verder te ontwikkelen

tot professional.

Doe mee met nationale

en internationale vakwedstrijden,

zoals Skills

Heroes. Ga de strijd

aan met andere mbostudenten

en laat zien

dat jij de beste bent!

Er zijn spannende mogelijkheden

over de hele

wereld. Ga mee op een

internationale excursie,

neem deel aan conferenties

of loop stage bij een

internationaal topbedrijf!

We helpen je bij het

waarmaken van je droom

en ambitie om een eigen

bedrijf te beginnen!

6

7


Diploma op

zak en dan?

Met een mbo-diploma op zak is er keuze genoeg:

verder studeren op het mbo of hbo of direct aan

het werk.

Verder studeren

Verder studeren kan binnen het mbo naar een volgend niveau

(zie het overzicht op pagina 4) of naar het hbo (met een

diploma op niveau 4). Op het mbo bieden we naast de nodige

theoretische kennis ook veel praktijkervaring. Dat is een

voordeel bij de overstap naar het hbo. Extra snel naar het hbo?

Kijk dan op de website naar de mogelijkheden van versneld

mbo.

Werken

Natuurlijk bereidt een mbo-diploma goed voor op een baan.

We werken nauw samen met organisaties en bedrijven en weten

wat er speelt in het werkveld. Dat zorgt ervoor dat onze

opleidingen actueel blijven en goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Op onze colleges werken enthousiaste docenten.

Docenten die niet alleen lesgeven, maar ook in het bedrijfsleven

werken. Dat maakt onze opleidingen alleen maar beter:

de kennis komt rechtstreeks uit de praktijk. Kortom, wij zetten

ons in voor een gezonde en duurzame toekomst waarin

iedereen meedoet en zijn of haar plek vindt op de arbeidsmarkt.

Studiekosten

LISETTE SCHOONEWELLE -

OUD-STUDENT INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES

Kans op werk

Bij de keuze voor een opleiding is het goed om te kijken naar

de kans op een baan. Om onze studenten hierover goed te

informeren, staat bij elke opleiding op de website een studiebijsluiter

vermeld. Uitgebreidere informatie en inzicht over de

kans op werk per regio is te vinden op

www.kansopwerk.nl.

“Deze studie past

perfect bij mij.”

Dankzij de opleiding International Business Studies, heb ik sneller de hbo-opleiding

International Business Management af kunnen ronden. Die studie wilde ik heel graag

doen. Ik heb namelijk altijd veel gereisd. Een studie die zich voornamelijk op het buitenland

richt, paste dan ook perfect bij mij.

Lesgeld en reiskosten

studenten jonger dan 18 jaar

Studenten onder de 18 jaar hoeven geen les- of cursusgeld te

betalen en krijgen een ov-jaarkaart (als ze een bol-opleiding

volgen).

Lesgeld studenten 18 jaar

of ouder

Studenten van 18 jaar of ouder die een bol-opleiding volgen

moeten lesgeld betalen. Studenten van 18 jaar of ouder die een

bbl-opleiding volgen, betalen cursusgeld. De hoogte van het

les- en cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld door het Ministerie

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

LESGELD BOL SCHOOLJAAR 2018-2019*

Lesgeld bol-opleiding € 1.155,-

Het lesgeld wordt door DUO in termijnen geïncasseerd.

LESGELD BOL SCHOOLJAAR 2018-2019*

Entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2): € 240,-

De vak-, middenkader- en specialistenopleiding

(niveau 3 en 4): € 582,-

Het cursusgeld wordt door ROC Midden Nederland in

rekening gebracht bij de student of de werkgever (als die de

opleiding betaalt).

Studiefinanciering

mbo-studenten

Voltijd studenten van 18 jaar of ouder die een bol-opleiding

volgen, krijgen studiefinanciering en een ov-jaarkaart.

Voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 is de

studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de

studiefinanciering een prestatiebeurs is. Studenten op niveau

3 of 4 die de opleiding niet afronden, moeten de studiefinanciering

terugbetalen. De hoogte van de studie financiering

hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte

vast. Studenten die een bbl-opleiding volgen, ontvangen

een salaris en hebben geen recht op studie financiering en

ov-jaarkaart.

Kosten boeken en

lesmateriaal

Houd rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen.

Deze kosten verschillen per opleiding en per jaar.

* Bij het drukken van deze brochure waren de bedragen

voor het schooljaar 2019-2020 nog niet bekend.

8

9


Aanmelden en kennismaken

Studentbegeleiding

Om aan te kunnen sluiten bij de talenten van onze studenten, willen we ze goed leren

kennen. Zo kunnen we ze goed begeleiden in de kansen en keuzes die we te bieden

hebben. Want we willen dat elke student kan ontwikkelen waar hij of zij goed in is.

Elke student krijgt een persoonlijke coach. Deze is

op de hoogte van de ontwikkeling op het gebied

van studie, beroep en loopbaan. De coach is ook

het aanspreekpunt voor alles wat met de opleiding

te maken heeft. In de begeleiding gaan we uit van

de ambities, capaciteiten en talenten van de

student. We werken samen aan groei en professionaliteit.

We vinden het belangrijk dat de student

zelf verantwoordelijkheid neemt voor de eigen

ontwikkeling.

Studie &

Loopbaancentrum

De studentcoach doet dit niet alleen. Hij kan het

Studie & Loopbaancentrum (SLC) inschakelen om

mee te denken. Bijvoorbeeld als een student wat

betreft onderwijs even op de goede weg geholpen

moet worden. Maar ook bij moeite met plannen of

twijfels over de studiekeuze. Het is dan bijvoorbeeld

mogelijk om aan een heroriëntatietraject of

training deel te nemen. Ook is het mogelijk om een

online coaching aan te vragen via Check It, het

digitale portaal van het SLC.

Passend onderwijs

Voor sommige studenten is het niet vanzelfsprekend

om onderwijs te volgen. Bijvoorbeeld omdat

ze een beperking hebben zoals een stoornis,

handicap of chronische ziekte. Met deze studenten

(en de ouders) gaan we in gesprek over de mogelijkheden

zodat ook zij het onderwijs kunnen volgen

dat ze graag willen.

Is de keuze voor een opleiding en school

gemaakt? Dan is de aanmelding de volgende

stap. Het is in het belang van de student om

deze aanmelding vóór 1 april te doen. Dan is er

namelijk nog voldoende tijd om kennis te maken

bij de opleiding en de studiekeuze te checken.

Aanmelden voor een mbo-opleiding gaat via:

www.rocmn.nl/aanmelden. Naast deze aanmelding is het

belangrijk om ook meteen het Digitaal Doorstroom Dossier in

te sturen via www.digitaaldoorstroomdossier.nl. Dit dossier is

bedoeld om de overstap van het vmbo naar het mbo soepel te

laten verlopen. De mentor van het vo vult ook een deel in.

Tip!

Aanmelden

en plaatsing

Aanmelden voor een bbl-opleiding?

Ga dan tijdig op zoek naar een

erkende leerwerkplek. Kijk hiervoor

op www.stagemarkt.nl.

Aanmelding Uitnodiging Kennismaking

(en soms

selectie)

De weg naar een

mbo-opleiding

Bij de aanmelding is in ieder geval een BSN nodig.

Aanmelden met DigiD kan ook. Een deel van de gegevens

is dan al ingevuld.

Na de aanmelding willen we graag kennismaken. We sturen

daarom altijd een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst

of -gesprek. Een belangrijk moment om het college,

de opleiding en de mogelijke medestudenten te leren kennen.

Daarom is aanwezigheid verplicht. Ook ouders/verzorgers zijn

hierbij van harte welkom.

Ondertekenen

onderwijsovereenkomst

Start

opleiding!

Keuzestress? Niet nodig!

Om de keuze wat makkelijker te maken, bieden we een aantal brede opleidingen aan.

Het voordeel daarvan is dat de student nog alle kanten op kan en een definitieve

keuze kan uitstellen. Voorbeelden van brede opleidingen op niveau 4 zijn Facilitair

Manager, Manager/Ondernemer Horeca, Junior Accountmanager of Middenkader

Engineering. Op niveau 3 is dat de opleiding Verzorgen-IG/Maatschappelijke Zorg.

Op niveau 2 zijn dat de opleidingen Dienstverlener Zorg & Welzijn, Dienstverlener

Sport & Recreatie en Facilitair Dienstverlener.

Aanmelding Uitnodiging Kennismaking

(en soms

selectie)

Ondertekenen

onderwijsovereenkomst

Start

opleiding!

10

11


Bezoek onze

open dagen!

Open dagen

Woensdag 28 november 2018

Zaterdag 19 januari 2019

Donderdag 21 februari 2019

Dinsdag 19 maart 2019

Donderdag 13 juni 2019

Doemiddagen

Dinsdag 13 november 2018

Dinsdag 11 december 2018

Donderdag 24 januari 2019

Donderdag 7 maart 2019

Woensdag 10 april 2019

18.00 - 21.00 uur

10.00 - 14.00 uur

18.00 - 21.00 uur

18.00 - 21.00 uur

18.00 - 21.00 uur

14.00 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

Meer info en aanmelden

via www.rocmn.nl

Uitgave: ROC Midden Nederland, september 2018. Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid

samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend.

More magazines by this user
Similar magazines