TheNeverEndingStory-20140704

hugovaflip

Zones

of componenten

Over de fichebak, de etiketten en de indexering der prijzen

Sub-zones

of sub-componenten

2010

2013

2014 Code of

kenletters

Aantal

fiches

Opmerkingen

Hof ter Walle onder de bomen ja ja HOFB 7

op het gras ja ja HOFG 10

op de kasseien ja ja HOFK 1

Muur oude weverij langs de muur ja neen MUUR 6 misschien vergeten

L. van Malestraat langs de huizen ja ja VM 15

op het gras ja ja VMG 20

Speeltuin kant zandbak ja ja SPELZ 5

kant klimrek ja ja SPELK 6

Sanderswal kant Ultime Atome ja ja SW 15

kant Marie ja ja SW 19

S. de Mirabellostraat even nummers ja ja MI 22

oneven nummers ja ja MI 23

Centrum midden van de straat ja ja PHM 2

het plein aan de brievenbus ja ja PHP 10 kinderplaatsen

oneven nummers ja ja PHC 9

even nummers ja ja PHC 9

Prinsenhof oneven nummers ja ja PH 24

even nummers ja ja PH 27

Gewad oneven nummers ja ja GW 4

even nummers ja ja GW 5

plein tussen paaltjes ja ja GWP 3

Zilverhof oneven nummers ja ja ZH 19

even nummers ja ja ZH 12

Zilverhofplein parkje met de acht zilverlinden ja ja ZHP 14

de Augustijnenbrug ja ja ZHP 6

plaatsen rond eenzame acacia ja ja ZHP 5

Sint-Antoniuskaai Sint-Antoniusbrug tot paaltjes ja neen SAK 21

paaltjes tot buurthuisbrug ja neen SAK 19

buurthuisbrug tot Augustijnenbrug ja neen SAK 27

Augustijnenkaai Augustijnenbrug tot trapjes neen ja AUK

kant Abdij neen ja AUK

trapjes tot Lievebrug neen ja AUK

Kinderrechtenplein onder de lantaarns ja ja KRL 12

onder de bomen ja ja KRB 15

Lievekaai langs de huizen ja ja LK 23

onder de lantaarns ja ja LKL 24

Lievebrug kant Rabot ja ja LBR 6

kant Gravensteen ja ja LBG 8

Jeugdherberg plein ja ja JH 3

Widostraat ja ja JH-W 2

Braderijstraat oneven nummers ja ja BR 6

even nummers ja ja BR 7

Hierboven ziet u de opsplitsing in zones en sub-zones, en het toekennen van kenletters (codering).

De meeste namen en codes zijn triviaal. De geel gemarkeerde zijn dat niet, daar werd over nagedacht en

ze zijn origineel. De dieven verraden zichzelf door deze gele namen en codes ongewijzigd te gebruiken.

De groene ja -vakjes betekenen dat de zone-data van de gestolen en de gerestylede sites identiek zijn

aan de originele. Dat wil niet zeggen dat ze er hetzelfde uitzien; bij restyling kan het uitzicht veranderen,

ook als de inhoud gelijk is. De rode neen -vakjes betekenen dat die zone niet overgenomen werd in

2014 of dat die zone nog niet bestond in de originele site van 2009.

Het aantal fiches komt grosso modo overeen met het aantal plaatsen.

10

More magazines by this user
Similar magazines