TheNeverEndingStory-20140704

hugovaflip

Bijlagen

A: De krakkemikkige organisatie à la Borré:

kommer en kwel

Van 1990 tot 2006 was de organisatie in handen van Léon en Chris Borré - Van den Bosch. Na 16 jaar

ervaring stond de organisatie van de rommelmarkt nog op een bedroevend laag niveau.

De plaatsaanwijzingen werden

gekrabbeld op een vel papier (A3 of

A4) en waren nauwelijks leesbaar. De

volledige set bestond uit acht vellen.

Er was maar één set die bijgehouden

werd door de organisator, in casu

Chris Van den Bosch, die aan een

tafeltje zat in het centrum van de

rommelmarkt, flink over haar toeren.

Er was geen alfabetische lijst der

standhouders. Alleen de organisator, Chris Van den Bosch, wist uit het hoofd(?!) waar iedereen stond.

Er was geen enkele referentie naar vaste herkenningspunten, huisnummers e.d. De plaatsen werden

met krijt, wasco of spuitverf op het trottoir afgetekend. De namen stonden nooit voluit geschreven,

maar afgekort in onleesbaar kattengeschrift. De trottoirs van het Prinsenhof - een historische wijk ! -

werden ontsierd door verfstrepen die vaak meerdere jaren standhielden.

De op het laatste moment bijeengetrommelde medewerkers voor het ontvangstcomité kregen geen

enkele serieuze briefing. Voor het minste moesten zij lopen of telefoneren (gsm of walkietalkie) naar de

organisator aan zijn tafeltje. De meesten wisten niet eens hoe je een walkietalkie moest gebruiken

(spreken=knopje in, luisteren=knopje uit). Ze gebruikten hun walkietalkie als een gsm. Resultaat:

onverstaanbare gesprekken, vloeken en sakkeren.

U begrijpt dat er voortdurend ergernis was en misverstanden, verkeerd gespelde namen, dubbele

inschrijvingen, en ga zo maar verder. "Zet hem voor de blauwe poort!" "Welke blauwe poort?"

Nieuwe standhouders wisten in de verste verte niet waar ze staan moesten. Ze moesten naar hun plaats

geleid worden, door leden van het onthaalcomité, die zelf van toeten of blazen wisten. De ene blinde

moest de andere leiden.

Gelukkig waren er veel vaste klanten die jaar in, jaar uit, op dezelfde plaats gesteld werden. Die vonden

wel hun plaats, maar voor al de anderen was het kommer en kwel.

38

More magazines by this user
Similar magazines