16.11.2018 Views

Veerkracht najaar 2018

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir, met inspiratie voor gezond en met plezier werken.

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir, met inspiratie voor gezond en met plezier werken.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

veer

KRACHT

ALTIJD OP DE TOPPEN VAN JE KUNNEN?

‘Ik voel me niet

meer schuldig

als ik eens voor

mezelf kies’

Marketeer Sandra van Herwijnen

kreeg nieuwe inzichten door coaching

Een gebrek aan grip op uw

financiën kan stress geven

Doe eens een financiële APK!

Huisarts bloeit op na verslaving

‘Denk niet dat je het in je eentje

kunt oplossen’


Beter worden

Een paar dagen nadat bekend werd dat ik

bij Movir aan de slag zou gaan, was ik op

een barbecue met vrienden en kennissen.

Grappig genoeg bleek dat verschillende

aanwezigen de dienstverlening van mijn

nieuwe werkgever hadden ervaren. ‘Je

rekent op een uitkering op het moment

dat je niet kunt werken’, zei één van

hen. ‘Maar Movir deed méér voor

me. Dankzij de persoonlijke

begeleiding die ik er kreeg kan

ik weer met plezier werken.’

Na die avond in juli heb ik

nog veel meer verhalen

gehoord van verzekerden

over onze dienstverlening. Al

die ervaringen zijn uniek. Toch

ontdekte ik een rode draad: al

onze verzekerden willen het beste

uit zichzelf halen, zodat zij hun klanten,

cliënten en patiënten het beste kunnen

2 3

bieden. Bij Movir ondersteunen we onze

veerKRACHT column

verzekerden daar graag persoonlijk bij.

Hopelijk zit u lekker in uw vel en kunt u

zich richten op waar u goed in bent. Zit

u iets dwars, waardoor u niet lekker kunt

presteren? Spar dan eens met iemand. Dat

is prettig en verhelderend. Als verzekerde

van Movir kunt u daarvoor terecht bij de

onafhankelijke coaches van Elestia. In dit

magazine leest u onder meer verhalen van

ondernemers die daar gebruik van maakten.

Ik hoop dat ze u inspireren!

YORAM SCHWARZ / Directeur

PROFIEL

NAAM:

Anky van Grunsven

BEROEP:

Dressuuramazone, ondernemer

LEEFTIJD:

50 jaar

GELEERD:

‘Weerbaar zijn’

Anky van Grunsven won als dressuuramazone

drie keer de Olympische Spelen

en werd uitgeroepen tot ‘Ruiter van de

eeuw’. Deze en andere successen behaalde

ze samen met haar coach en levenspartner

Sjef Janssen. Tegenwoordig is de Brabantse

als ondernemer actief in de paardensport.

Op welke lessen die ze leerde tijdens haar

sportcarrière grijpt ze nu nog terug?

‘Als je met paarden opgroeit, heb je het nooit

rustig. Je maakt lange dagen. Natuurlijk heb

ik soms ook stress. Maar als ik daarna weer

paardrijd, dan geeft dat me rust en komt de

balans weer terug. Ik krijg ook rust doordat ik

duidelijk prioriteiten stel. Mijn familie komt op

De meerwaarde van coaching: Anky van Grunsven

‘Mislukkingen hebben me

het meest ver gebracht’

de eerste plaats. Daarna komen mijn werk en

mijn paarden. Al het andere komt op plek drie.

Ik wil niet per se aanwezig zijn op elk feestje.

Ik probeer keuzes te maken in de dingen die ik

doe. Vrije tijd moet geen verplichting zijn.’

Minder doen

‘Van nature ben ik nogal gedisciplineerd. Ik

wilde altijd alles doen en als ik iets niet redde,

kwam ik in de knoop. Van Sjef heb ik geleerd

dat ik bepaalde dingen ook los moet kunnen

laten. Sommige mensen hebben een coach

nodig om méér te doen. Sjef heeft mij vooral

geleerd om af en toe rust te nemen. Daar

ben ik zelf niet zo goed in. Ik word een beetje

onrustig van rust. Dat blijft ook wel een ding.

Maar ik denk dat ik wel beter balanceer dan

dat ik deed.’


?

‘Is er nog wel leven

na mijn werk als

advocaat?’

Als verzekerde van Movir kunt u

met alles wat u dwarszit terecht

bij de coaches van Elestia. Met

deze vraag klopte Ed Hoorenman

bij Elestia aan.

Weerbaar

je vel zit. Ook als je je bedrijf goed wilt runnen

‘Het einde van mijn werkzame leven

‘Misschien wel de belangrijkste les leerde ik in

mijn opvoeding. Als kind kreeg ik het paard dat

ik graag wilde hebben. Toch verloor ik dat jaar

alle wedstrijden. Het lukte niet. Toen ik na een

moet je zelf lekker in je vel zitten. Het is daarom

heel goed dat Movir coaching aanbiedt aan haar

verzekerden. Het kan heel verhelderend werken

om iemand van buitenaf mee te laten kijken,

NAAM:

Ed

Hoorenman

is in zicht. Daar zag ik tegenop. In

mijn leven heb ik hoofdzakelijk

gewerkt en voor mijn gezin

gezorgd. Ik heb geen hobby’s

4

veerKRACHT in de praktijk

wedstrijd in tranen uitbarstte, zei mijn vader:

“We gaan hier niet huilen, anders gaan we niet

meer op concours. We doen dit voor ons plezier.”

Daar was hij best hard in. Maar zo leerde ik wel

om weerbaar te worden en niet gelijk in de put te

zitten als het even tegenzit. Van die momenten

kun je juist het meeste leren. Natuurlijk is het

niet fijn als iets niet goed gaat. Maar van fouten

heb ik het meest geleerd.’

omdat zo iemand objectief kijkt. Een coach kan

je een spiegel voorhouden en dingen voor je uit

elkaar halen. Dat is niet alleen verhelderend,

maar ook prettig.’

BEROEP:

Advocaat

LEEFTIJD:

67 jaar

of een druk sociaal leven. Ik

vroeg me daarom af wat er

nog is na de advocatuur. Die

vraag was prangend genoeg

om Elestia te bellen. Dankzij

vier gesprekken met coach

Marja Harrijvan zie ik in dat

het leven niet ophoudt als

ik geen advocaat meer ben.

5

Een heleboel dingen die ik als

Mentale coaching

advocaat doe, kan ik blijven

‘In mijn sport was ik één van de eersten die zich

doen. Dan heb ik het over de

niet schaamde om te zeggen dat ze weleens

gebruikmaakte van coaching buiten het rijden

om. Daar werd lange tijd wat lacherig over

gedaan. Ik wilde echter alles aangrijpen om

beter te worden. Ik sprak met een coach op

momenten dat ik met mezelf in de knoop zat

en geen keuzes wist te maken. Die gesprekken

hebben me erg geholpen om te bepalen welke

kant ik opging. Later is het in de sport veel

gangbaarder geworden om op zo’n manier met

coaching bezig te zijn. Het is iets wat in het

verdomhoekje zat, maar waar uiteindelijk veel

mensen baat bij hebben gehad.’

Coaching als ondernemer

‘Je moet in je leven keuzes maken. Om dat goed

‘Als je je

bedrijf goed

wilt runnen

moet je lekker

in je vel

zitten’

diepere grond van waaruit ik

leef en werk: het dienstbaar

zijn aan mensen. Dankzij

mevrouw Harrijvan zie ik in dat

ik mijn gevoel van eigenwaarde

en zelfrespect niet alleen aan de

advocatuur hoef te ontlenen. De

ondersteuning van Elestia heeft mij

geholpen bij mijn beslissing mijn praktijk

af te bouwen en de volgende levensfase

met vertrouwen tegemoet te zien.’

Contact

Bel rechtstreeks met een coach

0800 22 44 228 of kijk op elestia.nl

te kunnen doen, is het belangrijk dat je goed in


Gelukkig in een nieuwe rol

‘We hebben voor het eerst

de touwtjes in handen’

In 1982 begon de vader van Hans en Anton Looman in het schuurtje achter

hun huis met het maken van salades. Onder de vleugels van de broers

groeide het bedrijf uit tot een fabriek waar ruim honderd soorten salades

worden gemaakt. Jaar na jaar zwoegden ze om aan de wensen van hun

klanten te voldoen. Zo versleten ze hun schouders, totdat ze hun werk niet

meer konden doen. Een paar jaar later zijn de twee toch weer bezig in de

fabriek, in een nieuwe rol.

6 7

veerKRACHT in de praktijk

Hans: ‘Anton en ik hebben allebei een passie

voor lekker eten en vinden het geweldig om

goede producten te maken. We hadden

dan ook altijd plezier in het draaien van

veel productie. Dat veranderde nadat

ik tijdens een verbouwing viel. Ik kreeg

enorme pijnen en het werd duidelijk dat

Jan Willem (Athenos): ‘Als we echt wat wilden

bereiken, dan moest er een grote verandering

plaatsvinden. Natuurlijk hoef ik Anton en Hans

niet te vertellen hoe een salade eruit moet zien.

Maar op andere fronten was er veel ruimte voor

verbetering in het bedrijf. Ik schreef een plan

waarin ik Movir voorstelde om een budget te

PROFIEL

mijn gewrichten waren versleten. Vanaf

creëren, waarmee we Anton en Hans in een

dat moment werd werken een kwestie van

andere rol weer aan het werk zouden kunnen

overleven. Niet lang daarna kreeg ook Anton

krijgen. Dat was voor alle partijen een gunstige

last van artrose. We waren versleten door het

oplossing.’

harde werken.’

Wat kan er nog wél?

NAAM:

Hans Looman

We waren altijd aan het doorstampen

Anton: ‘Dankzij Movir hebben we kunnen

Anton: ‘Zo raakten we allebei gedeeltelijk

arbeidsongeschikt. Het feit dat we een aov

hadden, was een geluk bij een ongeluk. We

hadden nog jaren een uitkering kunnen

krijgen van Movir. Maar dat is niet hoe we

onze toekomst voor ons zagen. We wilden

heel graag verder met het familiebedrijf dat

door onze ouders op de kaart gezet is. Het

lichamelijke werk ging steeds moeizamer. Met

BEROEP:

Saladefabrikant

LEEFTIJD:

53 jaar

NAAM:

Anton Looman

investeren in het ontwikkelen van

competenties die Hans en ik nodig hadden om

ons nieuwe werk te kunnen doen.’

Jan Willem: ‘Als je dertig jaar lang productie

doet, kun je niet van de ene op de andere dag

de rol van sturende directeur aannemen. Hans

en Anton moesten zich enorm ontwikkelen.

Dat was ook nodig om de winst en omzet van

het bedrijf te laten groeien. Dankzij die groei

‘We waren

altijd aan het

doorstampen’

Movir hebben we gezocht naar wat we nog wél

konden. Uiteindelijk heeft Movir de kennis van

BEROEP:

Saladefabrikant

konden ze het personeel betalen dat in hun

plaats in de productie ging werken. Dat is

een bedrijfskundige van Athenos ingeschakeld

om te kijken naar de mogelijkheden.’

LEEFTIJD:

54 jaar

uiteindelijk heel mooi gelukt.’


Zelf aan het stuur in een druk leven

Grip op de zaak

Hans: ‘Doordat we gewend waren om bezig te

zijn met het maken van salades, hadden we

geen grip op onderwerpen als inkoop, verkoop,

financiën en personeelsbeleid. We lieten ons

leiden door wat erop ons afkwam. Beleid was er

niet. Jan Willem heeft ons leren werken met een

8 9

softwarepakket, waarmee we op ieder moment

zouden we daarop bezuinigen. Maar dat is

veerKRACHT in de praktijk

inzicht hebben in onder meer inkoop, voorraad

en verkoop. Voorheen deden we alles op gevoel.

Dan kon het gebeuren dat de tomaten die je

nodig had op waren. Het gebrek aan overzicht

zorgde er ook voor dat we vaak nog tot laat in

de avond aan het werken waren.’

Anton: ‘Dat kwam ook doordat we wel erg

loyaal naar onze klanten waren. Als die laat

in de middag een bestelling deden, gingen

wij met pijn in ons lichaam aan de slag om

het hoe dan ook af te krijgen. Nu nemen we

alleen bestellingen aan die uiterlijk om half

één ’s middags binnenkomen. Ook voor ons

personeel waren we te aardig. Iedereen ging

om kwart over vier naar huis en wat niet af was,

deden wij. Dat moest anders.’

Hans: ‘Anton en ik dachten altijd dat we

onmisbaar waren in de productie, omdat wij

als enigen wisten hoe onze salades gemaakt

worden. We hebben moeten leren om dat los

te laten. Onder begeleiding van Athenos is er

nu een goed team neergezet, zijn processen

goed ingericht en hebben we grip op de zaak.

We hebben ook geleerd om mensen in te huren

voor dingen die we zelf niet kunnen. Vroeger

Zorg dat werken leuk blijft

In veel gevallen is arbeidsongeschiktheid te voorkomen

als u op tijd ingrijpt.

Wilt u ondersteuning om gezond en met plezier te blijven

werken? Bel dan Movir: 030 607 87 00.

verkeerde zuinigheid. Door alle veranderingen

werken we nu sneller, goedkoper, efficiënter en

fijner.’

Weer opgebloeid

Anton: ‘We hebben een omslag moeten maken.

Dat ging niet vanzelf. Maar het is het allemaal

meer dan waard geweest. We hebben nu voor

het eerst zelf de touwtjes in handen. En we

hebben weer ruimte om leuke dingen te doen,

zoals het ontwikkelen van nieuwe producten

en het bezoeken van klanten. Dat hadden we al

vijf jaar niet gedaan. Onze klanten waarderen

het als we ons gezicht laten zien en wij vinden

het leuk.’

Hans: ‘Ons hele leven is veranderd. We gaan nu

op een normale tijd naar huis en eten samen

met de rest van het gezin. Voor een ander is

dat heel normaal, maar wij waren altijd aan

het doorstampen. De grote winst voelden we

afgelopen jaar met kerst. Normaal werken

we dan tot in de late uurtjes. Afgelopen jaar

was alles te overzien. Dat is fantastisch. Mede

dankzij Movir kunnen we ons bedrijf nu op een

normale manier runnen en ook nog eens een

gezonde groei realiseren.’

‘Ik voel me niet meer

schuldig als ik eens

voor mezelf kies’

‘Vorig jaar zat ik een aantal weken thuis vanwege een aandoening aan mijn

kaak. Dat gaf me de gelegenheid om eens na te denken over wat er gebeurt in

mijn leven. Dat was veel. Van jongs af aan was ik mantelzorger voor mijn zieke

vader. Daarnaast had ik mijn gezin en een drukke baan. Het leek me fijn om

handvatten te krijgen om dit alles in goede banen te leiden. Als medewerker

van Movir kan ook ik gebruikmaken van de coaching van Elestia. Dit leek me

een goed moment om hen eens te bellen.’

‘Eigenlijk wist ik vrij goed wat mijn probleem was.

Ik ben perfectionistisch en erg enthousiast in

alles wat ik doe. Dat zorgt ervoor dat ik veel

naar me toetrek. Omdat ik altijd overal vol

voor ga, is alles heel erg belangrijk. Of het

nu gaat om werk, familie, vrienden of mijn

rol als groepsouder op school. Ik wilde

alle ballen in de lucht blijven houden en

daarnaast zorgen dat het goed met mij bleef

gaan. Natuurlijk had ik zelf al wel bedacht dat

ik niet goed zou blijven functioneren als ik teveel

naar me toe bleef trekken. Maar ik wist niet hoe

ik dat kon doorbreken. Ik gaf wel grenzen aan,

maar daar gingen mensen overheen. Uiteindelijk

was ik toch weer aan het zorgen, voor iedereen

behalve voor mezelf. Dat gaat een keer mis.’

Zelf aan het stuur

‘Ik werd geleefd. Met name de mantelzorg

voor mijn vader trok een zware wissel op me.

PROFIEL

NAAM:

Sandra

van Herwijnen

BEROEP:

Marketeer

LEEFTIJD:

44 jaar

Ik zat om de haverklap in gesprekken met

zorgaanbieders, omdat er iets niet goed ging.

Zo’n afspraak werd dan overdag gepland, als ik

moest werken. Dat betekende dat ik ’s avonds

nog aan het werk was. Mijn coach heeft me een

spiegel voorgehouden. Ik zag in dat ik er niet

voor een ander kan zijn als ik niet goed voor

mezelf zorg. Dat wist ik wel, maar ik ging er

steeds aan voorbij. Het werd me duidelijk dat ik

me niet altijd schuldig hoef te voelen als ik eens

voor mezelf kies. Aan zorgverleners van mijn

vader heb ik laten weten dat ik niet meer voor elk

dingetje gebeld wil worden. Ik heb heel duidelijk

mijn grens getrokken en kwam daardoor weer

zelf aan het stuur te zitten. Dat gaf veel rust.’

Loslaten

‘Vanaf het moment dat ik bepaalde dingen niet

meer deed, moest ik ook mijn perfectionisme

wat meer loslaten. Mijn broer bijvoorbeeld, pakt


‘De druk die we

elkaar opleggen is

zo groot’

10

veerKRACHT casus

dingen heel anders aan dan ik. Daar kon

ik moeilijk mee omgaan. Ik gaf hem niet

de gelegenheid om dingen op zijn manier

te doen. Ik deed het liever zelf. Nu heb ik

vrede met zijn aanpak, waardoor de taken

beter verdeeld zijn. We doen de zorg veel

meer met elkaar. Dat is voor iedereen beter

en fijner. Coaching heeft me geholpen iets

minder perfectionistisch te zijn. Dat voel

ik ook in mijn werk. Ik hoef niet meer over

alles heel lang na te denken. Soms is een

8,5 goed genoeg. Niet alles hoeft een 10

te zijn.’

Lucht en ruimte

‘Misschien wel het belangrijkste dat

coaching me heeft gegeven, is dat ik meer

de tijd durf te nemen. Voorheen stond ik

bijna dagelijks in de file. Daar liet ik me

ontzettend door opjagen. Wat denken

mijn collega’s als ik later kom? Nu trek ik

me minder aan van wat anderen van mij

vinden. Als ik nu weet dat er een file staat,

begin ik thuis met mijn werk en vertrek

ik na de file. Er is niemand die daar een

probleem mee heeft. De vrijheid die ik

daardoor ervaar, geeft me veel lucht en

ruimte in mijn hoofd. Het zorgt ervoor dat

ik ’s ochtends even een boterham met mijn

dochter kan eten. Dat voelt goed. Aan haar

probeer ik ook mee te geven dat niet alles

perfect hoeft te zijn. De druk die we elkaar,

ook kinderen, opleggen is zo groot.’

Waardevolle inzichten

‘Het is fijn om met iemand te sparren. Het

kan je praktische en makkelijke inzichten

geven die je elke dag weer kunt gebruiken.

Dat helpt je in je werk en privé. Het is niet

zo dat ik door coaching van de ene op de

andere dag een ander mens ben. Wel heeft

mijn coach mij handvatten aangereikt waar

ik behoefte aan had. Uiteindelijk ben ik zelf

degene die daar iets mee moet doen. Ik

claim vaker een moment voor mezelf met

een boek op de bank. En onlangs ben ik

met collega’s een weekendje naar Spanje

geweest, zonder mijn gezin. Voorheen

had ik dat niet snel gedaan. Maar het was

heel relaxt. Zulke dingen wil ik blijven

ondernemen. Ik word er blij van. Eigenlijk

denk ik dat het voor ieder mens heel

nuttig zou zijn om eens in de zoveel tijd

met iemand te kijken wat je kunt doen

om gelukkig en blij in het leven te blijven

staan. Het heeft mij in ieder geval veel

waardevolle inzichten gegeven.’

EEN ONAFHANKELIJK

KLANKBORD

Als Movir-verzekerde kunt

u sparren met een coach

van Elestia. Anoniem, 24/7,

zonder oordeel en zonder

consequenties. Ga voor

meer informatie of voor

een chat met een coach

naar elestia.nl.

Bellen kan natuurlijk ook:

0800 22 44 228.

11


Een gebrek aan grip op uw financiën kan voor veel stress

zorgen. Movir ziet dat onder anderen advocaten met

enige regelmaat vastlopen omdat ze hun geldzaken niet

op orde hebben. Voormalig KPMG-partner Cees in ’t Veld

ondersteunt als coach van Elestia verzekerden van Movir

die hun situatie niet meer overzien. Hij geeft tips en

inzichten die helpen voorkomen dat geldzorgen boven het

hoofd groeien.

Verbreek gouden kettingen

‘Sommige advocaten dromen er al jaren van om iets

anders te doen, maar kunnen de financiële stap terug

niet maken omdat ze gewend zijn aan een bepaald

inkomen. Dat houd je niet eeuwig vol. Zeker als je zo’n

veeleisende praktijk hebt, moet je passie hebben voor

wat je doet. Voorkom daarom gouden kettingen. Zit je

er al aan vast? Een goede coach kan je prima helpen om

daarvan los te komen.’

Doe voorzichtig

‘Sommige advocaten zetten alle zeilen bij om rond te komen en

hebben het moeilijk om aan alle verplichtingen te voldoen. Anderen

zijn nogal gericht op status, leven op grote voet en anticiperen

niet op tegenvallers. Als er dan iets gebeurt waardoor ze een stap

terug moeten doen, kan er paniek ontstaan. In beide gevallen zijn

de oplossingen die ik bied heel simpel. Maar zelf komen ze er vaak

niet op om bijvoorbeeld een goedkoper kantoor te huren of om te

stoppen met die ene dure hobby.’

Een coach die

je snapt

Bezorgen jouw financiën

je slapeloze nachten?

Coaching kan je helpen

om zelf weer de regie te

vinden.

Bel 0800 22 44 228 voor

een vertrouwelijk gesprek

met een coach van Elestia.

12 13

veerKRACHT Financiën

Durf te zijn wie je bent

‘Je ziet dat mensen op een kantoor vaak

elkaars gedrag kopiëren en daarbij ver van

zichzelf afdrijven. Maar als je jezelf niet kunt

zijn, doe je jezelf constant geweld aan. Dan

hol je jezelf uit. Als het uiteindelijk misgaat,

is de schade groot. Voorkom dat je teveel

naar anderen kijkt en laat je niet leiden

door status of angst. Durf anders te zijn dan

anderen. Ook je klanten willen een echt,

authentiek mens tegenover zich hebben.’

Doe eens een

financiële APK

APK

‘Eigenlijk zou je door je financieel adviseur

eens in de drie jaar een financiële APK

moeten laten doen. Wat heb je belegd?

Hoe zit het met je leningen? Hoe lang

lopen je hypotheken nog? Wat is de

WOZ-waarde van je huis? Wanneer gaan

je kinderen studeren? Als je financiën op

die manier borgt, zie je het waarschijnlijk

aankomen als het niet goed dreigt te

gaan. Dan kun je anticiperen. Dat geeft

ongelofelijk veel rust.’

PROFIEL

NAAM:

Cees in ’t Veld

BEROEP:

Coach

LEEFTIJD:

60 jaar


Huisarts Ewout Verdonk bloeit weer op na verslaving

‘Denk niet dat je het in je

eentje kunt oplossen’

‘Ik durf weer te

voelen, voel me

veerkrachtig en

spreek me ook uit’

‘Het ging mis toen ik in een praktijk werkte waar ik me niet op mijn

plek voelde. Daar cijferde ik mezelf weg. Ook thuis liet ik me makkelijk

opzijzetten door mijn partner Pim’, blikt huisarts Ewout Verdonk

terug. ‘Veel huisartsen hebben een pleasend karakter, maar ik heb dat

wel heel erg. Het zorgde ervoor dat ik niet lekker in mijn vel zat. Op

een gegeven moment ging ik Oxycodon gebruiken, een morfine-achtig

opiaat. Als ik dat genomen had, voelde ik me veel beter.’

‘Gedurende drie à vier jaar gebruikte ik het

middel. Niet tijdens mijn werk. Dat kon ook niet,

‘Ik dacht dat ik alles onder controle had. Dat

vaardigheid tot lessen in de biologie achter ‘Mijn kracht als huisarts is dat ik snel een

vraagt. Movir benadrukt

14 15

want daar is Oxycodon veel te heftig voor. Je

kwam doordat ik steeds meer mijn grenzen

verslaving. Het was heel fijn om op die manier intensieve band met patiënten opbouw. Dat

dat het verslaving ziet

veerKRACHT in de praktijk

bent echt even weg als je het gebruikt hebt. Mijn

leven was al die jaren vlak. Ik werkte, voelde me

ongelukkig of ik sliep. Ik kwam steeds verder

van mijn gevoel af te staan, maar ik had niet

in de gaten dat dat door de medicatie kwam.

Op momenten dat ik iets gebruikte, kwam ik

juist wél in contact met mijn gevoel. Dan kon ik

ineens met aandacht televisie kijken. Ook voelde

ik me dan veel meer verbonden met Pim. Zo

hield ik mezelf voor de gek.’

Veel gemist

‘Na verloop van tijd had ik steeds meer nodig.

Zoals iedere verslaafde, werd ik handig in het

verbloemen van mijn verslaving. Pim had wel

iets in de gaten. Hij zag me rommelen met

pillen en merkte dat mijn stemming ineens

kon veranderen. Dat maakte hij echter niet

bespreekbaar, bijvoorbeeld door te vragen waar

ik mee bezig was. Hij zei alleen dat ik ermee

moest stoppen en controleerde me. Maar

omdat Pim totaal niet medisch onderlegd is,

kon ik hem alles wijsmaken. Hij stond er alleen

voor. Achteraf gezien heb ik in die jaren veel

emotionele ontwikkeling gemist. Ik was er niet

voor mensen. Ook de geboorte van mijn neefje

heb ik nauwelijks echt beleefd. Dat doet nu pijn.’

Niks aan de hand

verlegde. Je wordt niet alleen goed in het om

de tuin leiden van anderen, maar ook in het

misleiden van jezelf. Pas toen ik probeerde te

stoppen en uiteenlopende klachten kreeg, werd

het me duidelijk dat ik een probleem had.’

Keerpunt

‘Het keerpunt kwam vorig jaar, tijdens de

zomervakantie. Bij de lokale apotheek bestelde

ik mijn medicijnen. Het viel de apotheker op

dat de bestelling uit onze praktijk kwam, terwijl

die vanwege de vakantie gesloten was. Het

balletje ging rollen en kwam terecht bij Mirjam,

een collega die voor ons waarneemt als we op

vakantie zijn. Ze belde me om te vragen hoe het

zat. Natuurlijk had ik een smoesje klaar, maar

daar naar nam zij geen genoegen mee. Ze heeft

naar mijn verhaal geluisterd en besliste daarna

dat ik voorlopig niet moest werken. Ze nam

mijn dienst over. Mirjam heeft echt doorgepakt,

zonder dat ze me veroordeelde. Dat is heel goed

geweest.’

Ondersteuning

‘Diep vanbinnen was ik opgelucht dat mijn

geheim onthuld was. Ik zocht contact met ABSartsen.

Dat is het steunpunt van de KNMG voor

verslaafde artsen, dat financieel ondersteund

wordt door Movir. Daar behandelen ze je niet,

maar begeleiden ze je naar een behandeling. Ik

werd opgenomen en draaide zeven weken mee

in een programma in een kliniek in Limburg.

Dat ging van contact met een psychiater

tot groepssessies. En van training in sociale

aan mezelf te werken.’

Controles

‘Uiteindelijk ben ik er bijna een jaar uit geweest.

Ik had het geluk dat ik terug kon keren in de

praktijk waar ik op het laatst werkte. Daar

voelde ik me wél op mijn gemak. Gesprekken,

controles en een plan van aanpak om terugval

te voorkomen waren een belangrijk onderdeel

van een veilige terugkeer. Het programma

duurt in mijn geval twee jaar. Zesendertig keer

per jaar krijg ik een appje, waarna ik me de

volgende dag moet melden voor urinecontrole.

Ook worden haaranalyses gedaan. Een groot

voordeel van al die controles is dat ik nu aan

iedereen die aan me twijfelt kan laten zien dat

het goed gaat met me.’

Contact met gevoel

‘Het belangrijkste waar ik aan moest werken,

was om weer contact te krijgen met mijn

gevoel. Door de medicijnen was daar ook geen

ruimte voor. Nu ik durf te voelen, voel ik me

veel krachtiger en spreek ik me uit. Mijn collega

is heel zelfstandig en wil het liefst gewoon

doorwerken. Hij heeft niet de behoefte om

veel te bespreken. Het is aan mij om dat te

doorbreken. We overleggen steeds meer. Dat

maakt ons werk makkelijker en leuker. Gelukkig

ziet mijn collega dat ook steeds meer. Thuis

uitte ik me al, maar dat deed ik lang niet altijd

aardig. Ook daarin kreeg ik begeleiding.’

Kracht

is nog beter geworden sinds ik mezelf durf te

laten zien. Mijn patiënten weten ook dat het

een tijdje niet goed met me ging. Daar ben ik

open in. Mensen komen nu sneller naar me toe

met hun psychische klachten. Inzichten die

ik zelf opdeed, gebruik ik in gesprekken. Dat

menselijke vind ik een belangrijk aspect van

een goede huisarts. Het maakt het werk ook

leuk. Zo houd ik het nog wel even vol.’

Bespreek je verslaving

‘De ondersteuning van ABS-artsen is

ontzettend prettig. Alles klopt en aan alle

facetten van re-integratie wordt gedacht.

Weet je je geen raad met je verslaving? Dan

is het echt verstandig om het met iemand te

bespreken. In iedere maatschap en in ieder

ziekenhuis is er wel iemand die je daarvoor

kan uitkiezen. Iemand die doorpakt en je niet

veroordeelt. Dat kan ook ABS-artsen zijn. Zij

hebben de ervaring die nodig is om je te helpen.

Je kunt hen anoniem bellen. Dat maakt het

laagdrempelig. Denk niet dat je het in je eentje

kunt oplossen. Dat gaat gewoon niet.’

*Naam is aangepast uit het oogpunt van privacy.

Movir wil graag dat

verzekerden gezond en met

veel plezier aan het werk

blijven. Daar hoort bij dat

verzekerden zich op tijd

onder behandeling stellen

als de situatie daar om

als een chronische

hersenziekte. Het is

belangrijk dat artsen met

een verslavingsprobleem

zich bij gespecialiseerde

centra melden, voordat

functionseringsproblemen

ontstaan met alle (ernstige)

gevolgen van dien. Daarom

ondersteunt Movir

financieel het project

ABS-artsen, dat een intiatief

is van de KNMG.

CONTACT?

Wilt u anoniem

contact met het

steunpunt

ABS-artsen?

Bel 0900 0168

of mail naar

info@abs-artsen.nl


Notarissen onder grote druk

‘Zorg voor aandacht

voor soft skills’

16

Snel geleerd

17

veerKRACHT Tip van Elestia

Als verzekerde van Movir kunt u op ieder moment aankloppen

bij Elestia voor kosteloze ondersteuning. Steeds meer mensen

maken gebruik van die mogelijkheid, ook als zij nog niet direct

dreigen vast te lopen. Soms is één gesprek al genoeg om weer

lucht en ruimte te voelen en weer zin te krijgen in de dingen die

je doet. Anniek Bello, coach van Elestia, laat zien hoe je kunt

omgaan met veelvoorkomende situaties.

Het unieke van Elestia:

o individuele coaching

o ook voor uw gezinsleden

o Movir wordt niet

geïnformeerd over de

gesprekken die u voert

o kosteloos voor verzekerden

Het stressniveau onder (kandidaat)notarissen is hoger dan bij

andere beroepen. Dat komt naar voren uit de stressscan die Movir

sinds begin dit jaar aanbiedt aan de beroepsgroep. Toch zijn veel

notarissen tevreden over hun werk. Nick van Buitenen, voorzitter van

de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), reageert op de

uitkomsten en geeft zijn visie op de toekomst.

van Movir (tot zes face-to-

Focus op waar je goed in bent

face-gesprekken per jaar)

o 24/7 bereikbaar

o binnen een week plek

Bijna de helft (44 procent) van de

notarissen heeft een hoog of verhoogd

stressniveau. Dat is hoger dan bij andere

worden. Dat zorgt voor een behoorlijke

werkdruk.’

bij een coach

beroepsgroepen, zoals tandartsen

Dreiging tuchtrecht

‘Mensen vergelijken zich vaak

kwaliteiten en die kwaliteiten

praktijkmanager voor het

(29 procent), fysiotherapeuten (31

‘Daarnaast denk ik dat ook de

PROFIEL

met anderen. Ze focussen zich

vervolgens versterkt, kom je

runnen van je praktijk en ga

procent), huisartsen (33 procent) en

toenemende dreiging van het

met name op waar ze niet goed

meer in je kracht. Hierdoor kun

je alleen maar bezighouden

advocaten (35 procent). Deze cijfers

tuchtrecht voor veel druk bij notarissen

in zijn en gaan dan heel hard

je beter dealen met problemen

met je professie. Geld is dan

verbazen Van Buitenen niet: ‘Naar mijn

zorgt. Je krijgt als notaris steeds

werken om dat te verbeteren.

die onherroepelijk op je pad

natuurlijk ook een kwestie.

idee ontstaat de druk deels doordat

makkelijker een klacht. Die klachten

Echter, iedereen heeft zijn

eigen unieke kwaliteiten. Je

kunt immers niet alles heel

goed. Met coaching kun

je onderzoeken wat jouw

kwaliteiten en valkuilen zijn.

Als je je weer focust op je

komen, want die horen nu

eenmaal bij het leven.’

‘Je moet natuurlijk wel

realistisch zijn. Je kunt niet

zomaar tegen iedere tandarts

zeggen: neem maar een

Maar als je eenmaal merkt

dat het zo niet langer gaat en

ontdekt hoe het anders kan,

dient de oplossing zich vanzelf

aan. Dat klinkt gek, maar zo

werkt het wel.’

CONTACT?

Bel rechtstreeks

met een coach

0800 22 44 228

of kijk op elestia.nl

het werk de afgelopen drie jaar enorm

is toegenomen. De jaren daarvoor

zaten we juist in een dal en zijn mensen

ontslagen. Ik kan me voorstellen dat

notarissen niet meteen personeel

aannemen nu het weer beter gaat.

Ondertussen moet het werk wel gedaan

zijn lang niet altijd gegrond, maar ze

vragen wel veel van je tijd en energie. Het

zorgt ook voor spanning als je voor het

tuchtrecht moet verschijnen. Je ziet die

dreiging van het tuchtrecht ook terug in

het feit dat veel notarissen aangeven dat

ze bang zijn om fouten te maken.’

NAAM:

Nick van Buitenen

BEROEP:

Notaris en Voorzitter van

de Koninklijke Notariële

Beroepsorganisatie (KNB)


44%

heeft een

verhoogd

stressniveau

Werkuren

gemiddeld per week

per leeftijdscategorie

< 35


Marketeer

Sandra van Herwijnen

‘Het zit in mijn aard om

enthousiast te zijn. Als je

enthousiast bent, vind je al snel

alles belangrijk. Daarnaast ben ik

perfectionistisch. Ook dat zorgt

ervoor dat dingen belangrijk

worden. Alles was belangrijk. Voor

mezelf bleef er geen tijd over.

Coaching heeft me doen inzien

dat ik me niet schuldig hoef te

voelen als ik eens voor mezelf kies.

Sterker nog, mijn omgeving heeft

meer aan me als ik goed voor

mezelf zorg. Dat inzicht geeft

veel rust en ruimte.’

REDACTIE

YVONNE BOSMA

PETER GORDIJN

HELEEN VOOLSTRA

EINDREDACTIE

ARNOLD HUBBERS

FOTOGRAFIE

MIKE RAANHUIS

ELINE HENSEN

ONTWERP EN OPMAAK

LVB

DRUKWERK

TUIJTEL

VEERKRACHT@MOVIR.NL

(030) 607 87 00

VOLG ONS OP TWITTER:

@MOVIRNV

Veerkracht is een uitgave van

arbeidsongeschiktheidverzekeraar

Movir voor haar verzekerden. In

Veerkracht staat de dienstverlening

rondom onze preventie en re-integratie

centraal. ©copyright 2018. Alle rechten

voorbehouden. Niets uit deze uitgave

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,

of openbaar gemaakt, in enige vorm of

op enige wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!