16.11.2018 Views

Veerkracht najaar 2018

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir, met inspiratie voor gezond en met plezier werken.

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir, met inspiratie voor gezond en met plezier werken.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

veer<br />

KRACHT<br />

ALTIJD OP DE TOPPEN VAN JE KUNNEN?<br />

‘Ik voel me niet<br />

meer schuldig<br />

als ik eens voor<br />

mezelf kies’<br />

Marketeer Sandra van Herwijnen<br />

kreeg nieuwe inzichten door coaching<br />

Een gebrek aan grip op uw<br />

financiën kan stress geven<br />

Doe eens een financiële APK!<br />

Huisarts bloeit op na verslaving<br />

‘Denk niet dat je het in je eentje<br />

kunt oplossen’


Beter worden<br />

Een paar dagen nadat bekend werd dat ik<br />

bij Movir aan de slag zou gaan, was ik op<br />

een barbecue met vrienden en kennissen.<br />

Grappig genoeg bleek dat verschillende<br />

aanwezigen de dienstverlening van mijn<br />

nieuwe werkgever hadden ervaren. ‘Je<br />

rekent op een uitkering op het moment<br />

dat je niet kunt werken’, zei één van<br />

hen. ‘Maar Movir deed méér voor<br />

me. Dankzij de persoonlijke<br />

begeleiding die ik er kreeg kan<br />

ik weer met plezier werken.’<br />

Na die avond in juli heb ik<br />

nog veel meer verhalen<br />

gehoord van verzekerden<br />

over onze dienstverlening. Al<br />

die ervaringen zijn uniek. Toch<br />

ontdekte ik een rode draad: al<br />

onze verzekerden willen het beste<br />

uit zichzelf halen, zodat zij hun klanten,<br />

cliënten en patiënten het beste kunnen<br />

2 3<br />

bieden. Bij Movir ondersteunen we onze<br />

veerKRACHT column<br />

verzekerden daar graag persoonlijk bij.<br />

Hopelijk zit u lekker in uw vel en kunt u<br />

zich richten op waar u goed in bent. Zit<br />

u iets dwars, waardoor u niet lekker kunt<br />

presteren? Spar dan eens met iemand. Dat<br />

is prettig en verhelderend. Als verzekerde<br />

van Movir kunt u daarvoor terecht bij de<br />

onafhankelijke coaches van Elestia. In dit<br />

magazine leest u onder meer verhalen van<br />

ondernemers die daar gebruik van maakten.<br />

Ik hoop dat ze u inspireren!<br />

YORAM SCHWARZ / Directeur<br />

PROFIEL<br />

NAAM:<br />

Anky van Grunsven<br />

BEROEP:<br />

Dressuuramazone, ondernemer<br />

LEEFTIJD:<br />

50 jaar<br />

GELEERD:<br />

‘Weerbaar zijn’<br />

Anky van Grunsven won als dressuuramazone<br />

drie keer de Olympische Spelen<br />

en werd uitgeroepen tot ‘Ruiter van de<br />

eeuw’. Deze en andere successen behaalde<br />

ze samen met haar coach en levenspartner<br />

Sjef Janssen. Tegenwoordig is de Brabantse<br />

als ondernemer actief in de paardensport.<br />

Op welke lessen die ze leerde tijdens haar<br />

sportcarrière grijpt ze nu nog terug?<br />

‘Als je met paarden opgroeit, heb je het nooit<br />

rustig. Je maakt lange dagen. Natuurlijk heb<br />

ik soms ook stress. Maar als ik daarna weer<br />

paardrijd, dan geeft dat me rust en komt de<br />

balans weer terug. Ik krijg ook rust doordat ik<br />

duidelijk prioriteiten stel. Mijn familie komt op<br />

De meerwaarde van coaching: Anky van Grunsven<br />

‘Mislukkingen hebben me<br />

het meest ver gebracht’<br />

de eerste plaats. Daarna komen mijn werk en<br />

mijn paarden. Al het andere komt op plek drie.<br />

Ik wil niet per se aanwezig zijn op elk feestje.<br />

Ik probeer keuzes te maken in de dingen die ik<br />

doe. Vrije tijd moet geen verplichting zijn.’<br />

Minder doen<br />

‘Van nature ben ik nogal gedisciplineerd. Ik<br />

wilde altijd alles doen en als ik iets niet redde,<br />

kwam ik in de knoop. Van Sjef heb ik geleerd<br />

dat ik bepaalde dingen ook los moet kunnen<br />

laten. Sommige mensen hebben een coach<br />

nodig om méér te doen. Sjef heeft mij vooral<br />

geleerd om af en toe rust te nemen. Daar<br />

ben ik zelf niet zo goed in. Ik word een beetje<br />

onrustig van rust. Dat blijft ook wel een ding.<br />

Maar ik denk dat ik wel beter balanceer dan<br />

dat ik deed.’


?<br />

‘Is er nog wel leven<br />

na mijn werk als<br />

advocaat?’<br />

Als verzekerde van Movir kunt u<br />

met alles wat u dwarszit terecht<br />

bij de coaches van Elestia. Met<br />

deze vraag klopte Ed Hoorenman<br />

bij Elestia aan.<br />

Weerbaar<br />

je vel zit. Ook als je je bedrijf goed wilt runnen<br />

‘Het einde van mijn werkzame leven<br />

‘Misschien wel de belangrijkste les leerde ik in<br />

mijn opvoeding. Als kind kreeg ik het paard dat<br />

ik graag wilde hebben. Toch verloor ik dat jaar<br />

alle wedstrijden. Het lukte niet. Toen ik na een<br />

moet je zelf lekker in je vel zitten. Het is daarom<br />

heel goed dat Movir coaching aanbiedt aan haar<br />

verzekerden. Het kan heel verhelderend werken<br />

om iemand van buitenaf mee te laten kijken,<br />

NAAM:<br />

Ed<br />

Hoorenman<br />

is in zicht. Daar zag ik tegenop. In<br />

mijn leven heb ik hoofdzakelijk<br />

gewerkt en voor mijn gezin<br />

gezorgd. Ik heb geen hobby’s<br />

4<br />

veerKRACHT in de praktijk<br />

wedstrijd in tranen uitbarstte, zei mijn vader:<br />

“We gaan hier niet huilen, anders gaan we niet<br />

meer op concours. We doen dit voor ons plezier.”<br />

Daar was hij best hard in. Maar zo leerde ik wel<br />

om weerbaar te worden en niet gelijk in de put te<br />

zitten als het even tegenzit. Van die momenten<br />

kun je juist het meeste leren. Natuurlijk is het<br />

niet fijn als iets niet goed gaat. Maar van fouten<br />

heb ik het meest geleerd.’<br />

omdat zo iemand objectief kijkt. Een coach kan<br />

je een spiegel voorhouden en dingen voor je uit<br />

elkaar halen. Dat is niet alleen verhelderend,<br />

maar ook prettig.’<br />

BEROEP:<br />

Advocaat<br />

LEEFTIJD:<br />

67 jaar<br />

of een druk sociaal leven. Ik<br />

vroeg me daarom af wat er<br />

nog is na de advocatuur. Die<br />

vraag was prangend genoeg<br />

om Elestia te bellen. Dankzij<br />

vier gesprekken met coach<br />

Marja Harrijvan zie ik in dat<br />

het leven niet ophoudt als<br />

ik geen advocaat meer ben.<br />

5<br />

Een heleboel dingen die ik als<br />

Mentale coaching<br />

advocaat doe, kan ik blijven<br />

‘In mijn sport was ik één van de eersten die zich<br />

doen. Dan heb ik het over de<br />

niet schaamde om te zeggen dat ze weleens<br />

gebruikmaakte van coaching buiten het rijden<br />

om. Daar werd lange tijd wat lacherig over<br />

gedaan. Ik wilde echter alles aangrijpen om<br />

beter te worden. Ik sprak met een coach op<br />

momenten dat ik met mezelf in de knoop zat<br />

en geen keuzes wist te maken. Die gesprekken<br />

hebben me erg geholpen om te bepalen welke<br />

kant ik opging. Later is het in de sport veel<br />

gangbaarder geworden om op zo’n manier met<br />

coaching bezig te zijn. Het is iets wat in het<br />

verdomhoekje zat, maar waar uiteindelijk veel<br />

mensen baat bij hebben gehad.’<br />

Coaching als ondernemer<br />

‘Je moet in je leven keuzes maken. Om dat goed<br />

‘Als je je<br />

bedrijf goed<br />

wilt runnen<br />

moet je lekker<br />

in je vel<br />

zitten’<br />

diepere grond van waaruit ik<br />

leef en werk: het dienstbaar<br />

zijn aan mensen. Dankzij<br />

mevrouw Harrijvan zie ik in dat<br />

ik mijn gevoel van eigenwaarde<br />

en zelfrespect niet alleen aan de<br />

advocatuur hoef te ontlenen. De<br />

ondersteuning van Elestia heeft mij<br />

geholpen bij mijn beslissing mijn praktijk<br />

af te bouwen en de volgende levensfase<br />

met vertrouwen tegemoet te zien.’<br />

Contact<br />

Bel rechtstreeks met een coach<br />

0800 22 44 228 of kijk op elestia.nl<br />

te kunnen doen, is het belangrijk dat je goed in


Gelukkig in een nieuwe rol<br />

‘We hebben voor het eerst<br />

de touwtjes in handen’<br />

In 1982 begon de vader van Hans en Anton Looman in het schuurtje achter<br />

hun huis met het maken van salades. Onder de vleugels van de broers<br />

groeide het bedrijf uit tot een fabriek waar ruim honderd soorten salades<br />

worden gemaakt. Jaar na jaar zwoegden ze om aan de wensen van hun<br />

klanten te voldoen. Zo versleten ze hun schouders, totdat ze hun werk niet<br />

meer konden doen. Een paar jaar later zijn de twee toch weer bezig in de<br />

fabriek, in een nieuwe rol.<br />

6 7<br />

veerKRACHT in de praktijk<br />

Hans: ‘Anton en ik hebben allebei een passie<br />

voor lekker eten en vinden het geweldig om<br />

goede producten te maken. We hadden<br />

dan ook altijd plezier in het draaien van<br />

veel productie. Dat veranderde nadat<br />

ik tijdens een verbouwing viel. Ik kreeg<br />

enorme pijnen en het werd duidelijk dat<br />

Jan Willem (Athenos): ‘Als we echt wat wilden<br />

bereiken, dan moest er een grote verandering<br />

plaatsvinden. Natuurlijk hoef ik Anton en Hans<br />

niet te vertellen hoe een salade eruit moet zien.<br />

Maar op andere fronten was er veel ruimte voor<br />

verbetering in het bedrijf. Ik schreef een plan<br />

waarin ik Movir voorstelde om een budget te<br />

PROFIEL<br />

mijn gewrichten waren versleten. Vanaf<br />

creëren, waarmee we Anton en Hans in een<br />

dat moment werd werken een kwestie van<br />

andere rol weer aan het werk zouden kunnen<br />

overleven. Niet lang daarna kreeg ook Anton<br />

krijgen. Dat was voor alle partijen een gunstige<br />

last van artrose. We waren versleten door het<br />

oplossing.’<br />

harde werken.’<br />

Wat kan er nog wél?<br />

NAAM:<br />

Hans Looman<br />

We waren altijd aan het doorstampen<br />

Anton: ‘Dankzij Movir hebben we kunnen<br />

Anton: ‘Zo raakten we allebei gedeeltelijk<br />

arbeidsongeschikt. Het feit dat we een aov<br />

hadden, was een geluk bij een ongeluk. We<br />

hadden nog jaren een uitkering kunnen<br />

krijgen van Movir. Maar dat is niet hoe we<br />

onze toekomst voor ons zagen. We wilden<br />

heel graag verder met het familiebedrijf dat<br />

door onze ouders op de kaart gezet is. Het<br />

lichamelijke werk ging steeds moeizamer. Met<br />

BEROEP:<br />

Saladefabrikant<br />

LEEFTIJD:<br />

53 jaar<br />

NAAM:<br />

Anton Looman<br />

investeren in het ontwikkelen van<br />

competenties die Hans en ik nodig hadden om<br />

ons nieuwe werk te kunnen doen.’<br />

Jan Willem: ‘Als je dertig jaar lang productie<br />

doet, kun je niet van de ene op de andere dag<br />

de rol van sturende directeur aannemen. Hans<br />

en Anton moesten zich enorm ontwikkelen.<br />

Dat was ook nodig om de winst en omzet van<br />

het bedrijf te laten groeien. Dankzij die groei<br />

‘We waren<br />

altijd aan het<br />

doorstampen’<br />

Movir hebben we gezocht naar wat we nog wél<br />

konden. Uiteindelijk heeft Movir de kennis van<br />

BEROEP:<br />

Saladefabrikant<br />

konden ze het personeel betalen dat in hun<br />

plaats in de productie ging werken. Dat is<br />

een bedrijfskundige van Athenos ingeschakeld<br />

om te kijken naar de mogelijkheden.’<br />

LEEFTIJD:<br />

54 jaar<br />

uiteindelijk heel mooi gelukt.’


Zelf aan het stuur in een druk leven<br />

Grip op de zaak<br />

Hans: ‘Doordat we gewend waren om bezig te<br />

zijn met het maken van salades, hadden we<br />

geen grip op onderwerpen als inkoop, verkoop,<br />

financiën en personeelsbeleid. We lieten ons<br />

leiden door wat erop ons afkwam. Beleid was er<br />

niet. Jan Willem heeft ons leren werken met een<br />

8 9<br />

softwarepakket, waarmee we op ieder moment<br />

zouden we daarop bezuinigen. Maar dat is<br />

veerKRACHT in de praktijk<br />

inzicht hebben in onder meer inkoop, voorraad<br />

en verkoop. Voorheen deden we alles op gevoel.<br />

Dan kon het gebeuren dat de tomaten die je<br />

nodig had op waren. Het gebrek aan overzicht<br />

zorgde er ook voor dat we vaak nog tot laat in<br />

de avond aan het werken waren.’<br />

Anton: ‘Dat kwam ook doordat we wel erg<br />

loyaal naar onze klanten waren. Als die laat<br />

in de middag een bestelling deden, gingen<br />

wij met pijn in ons lichaam aan de slag om<br />

het hoe dan ook af te krijgen. Nu nemen we<br />

alleen bestellingen aan die uiterlijk om half<br />

één ’s middags binnenkomen. Ook voor ons<br />

personeel waren we te aardig. Iedereen ging<br />

om kwart over vier naar huis en wat niet af was,<br />

deden wij. Dat moest anders.’<br />

Hans: ‘Anton en ik dachten altijd dat we<br />

onmisbaar waren in de productie, omdat wij<br />

als enigen wisten hoe onze salades gemaakt<br />

worden. We hebben moeten leren om dat los<br />

te laten. Onder begeleiding van Athenos is er<br />

nu een goed team neergezet, zijn processen<br />

goed ingericht en hebben we grip op de zaak.<br />

We hebben ook geleerd om mensen in te huren<br />

voor dingen die we zelf niet kunnen. Vroeger<br />

Zorg dat werken leuk blijft<br />

In veel gevallen is arbeidsongeschiktheid te voorkomen<br />

als u op tijd ingrijpt.<br />

Wilt u ondersteuning om gezond en met plezier te blijven<br />

werken? Bel dan Movir: 030 607 87 00.<br />

verkeerde zuinigheid. Door alle veranderingen<br />

werken we nu sneller, goedkoper, efficiënter en<br />

fijner.’<br />

Weer opgebloeid<br />

Anton: ‘We hebben een omslag moeten maken.<br />

Dat ging niet vanzelf. Maar het is het allemaal<br />

meer dan waard geweest. We hebben nu voor<br />

het eerst zelf de touwtjes in handen. En we<br />

hebben weer ruimte om leuke dingen te doen,<br />

zoals het ontwikkelen van nieuwe producten<br />

en het bezoeken van klanten. Dat hadden we al<br />

vijf jaar niet gedaan. Onze klanten waarderen<br />

het als we ons gezicht laten zien en wij vinden<br />

het leuk.’<br />

Hans: ‘Ons hele leven is veranderd. We gaan nu<br />

op een normale tijd naar huis en eten samen<br />

met de rest van het gezin. Voor een ander is<br />

dat heel normaal, maar wij waren altijd aan<br />

het doorstampen. De grote winst voelden we<br />

afgelopen jaar met kerst. Normaal werken<br />

we dan tot in de late uurtjes. Afgelopen jaar<br />

was alles te overzien. Dat is fantastisch. Mede<br />

dankzij Movir kunnen we ons bedrijf nu op een<br />

normale manier runnen en ook nog eens een<br />

gezonde groei realiseren.’<br />

‘Ik voel me niet meer<br />

schuldig als ik eens<br />

voor mezelf kies’<br />

‘Vorig jaar zat ik een aantal weken thuis vanwege een aandoening aan mijn<br />

kaak. Dat gaf me de gelegenheid om eens na te denken over wat er gebeurt in<br />

mijn leven. Dat was veel. Van jongs af aan was ik mantelzorger voor mijn zieke<br />

vader. Daarnaast had ik mijn gezin en een drukke baan. Het leek me fijn om<br />

handvatten te krijgen om dit alles in goede banen te leiden. Als medewerker<br />

van Movir kan ook ik gebruikmaken van de coaching van Elestia. Dit leek me<br />

een goed moment om hen eens te bellen.’<br />

‘Eigenlijk wist ik vrij goed wat mijn probleem was.<br />

Ik ben perfectionistisch en erg enthousiast in<br />

alles wat ik doe. Dat zorgt ervoor dat ik veel<br />

naar me toetrek. Omdat ik altijd overal vol<br />

voor ga, is alles heel erg belangrijk. Of het<br />

nu gaat om werk, familie, vrienden of mijn<br />

rol als groepsouder op school. Ik wilde<br />

alle ballen in de lucht blijven houden en<br />

daarnaast zorgen dat het goed met mij bleef<br />

gaan. Natuurlijk had ik zelf al wel bedacht dat<br />

ik niet goed zou blijven functioneren als ik teveel<br />

naar me toe bleef trekken. Maar ik wist niet hoe<br />

ik dat kon doorbreken. Ik gaf wel grenzen aan,<br />

maar daar gingen mensen overheen. Uiteindelijk<br />

was ik toch weer aan het zorgen, voor iedereen<br />

behalve voor mezelf. Dat gaat een keer mis.’<br />

Zelf aan het stuur<br />

‘Ik werd geleefd. Met name de mantelzorg<br />

voor mijn vader trok een zware wissel op me.<br />

PROFIEL<br />

NAAM:<br />

Sandra<br />

van Herwijnen<br />

BEROEP:<br />

Marketeer<br />

LEEFTIJD:<br />

44 jaar<br />

Ik zat om de haverklap in gesprekken met<br />

zorgaanbieders, omdat er iets niet goed ging.<br />

Zo’n afspraak werd dan overdag gepland, als ik<br />

moest werken. Dat betekende dat ik ’s avonds<br />

nog aan het werk was. Mijn coach heeft me een<br />

spiegel voorgehouden. Ik zag in dat ik er niet<br />

voor een ander kan zijn als ik niet goed voor<br />

mezelf zorg. Dat wist ik wel, maar ik ging er<br />

steeds aan voorbij. Het werd me duidelijk dat ik<br />

me niet altijd schuldig hoef te voelen als ik eens<br />

voor mezelf kies. Aan zorgverleners van mijn<br />

vader heb ik laten weten dat ik niet meer voor elk<br />

dingetje gebeld wil worden. Ik heb heel duidelijk<br />

mijn grens getrokken en kwam daardoor weer<br />

zelf aan het stuur te zitten. Dat gaf veel rust.’<br />

Loslaten<br />

‘Vanaf het moment dat ik bepaalde dingen niet<br />

meer deed, moest ik ook mijn perfectionisme<br />

wat meer loslaten. Mijn broer bijvoorbeeld, pakt


‘De druk die we<br />

elkaar opleggen is<br />

zo groot’<br />

10<br />

veerKRACHT casus<br />

dingen heel anders aan dan ik. Daar kon<br />

ik moeilijk mee omgaan. Ik gaf hem niet<br />

de gelegenheid om dingen op zijn manier<br />

te doen. Ik deed het liever zelf. Nu heb ik<br />

vrede met zijn aanpak, waardoor de taken<br />

beter verdeeld zijn. We doen de zorg veel<br />

meer met elkaar. Dat is voor iedereen beter<br />

en fijner. Coaching heeft me geholpen iets<br />

minder perfectionistisch te zijn. Dat voel<br />

ik ook in mijn werk. Ik hoef niet meer over<br />

alles heel lang na te denken. Soms is een<br />

8,5 goed genoeg. Niet alles hoeft een 10<br />

te zijn.’<br />

Lucht en ruimte<br />

‘Misschien wel het belangrijkste dat<br />

coaching me heeft gegeven, is dat ik meer<br />

de tijd durf te nemen. Voorheen stond ik<br />

bijna dagelijks in de file. Daar liet ik me<br />

ontzettend door opjagen. Wat denken<br />

mijn collega’s als ik later kom? Nu trek ik<br />

me minder aan van wat anderen van mij<br />

vinden. Als ik nu weet dat er een file staat,<br />

begin ik thuis met mijn werk en vertrek<br />

ik na de file. Er is niemand die daar een<br />

probleem mee heeft. De vrijheid die ik<br />

daardoor ervaar, geeft me veel lucht en<br />

ruimte in mijn hoofd. Het zorgt ervoor dat<br />

ik ’s ochtends even een boterham met mijn<br />

dochter kan eten. Dat voelt goed. Aan haar<br />

probeer ik ook mee te geven dat niet alles<br />

perfect hoeft te zijn. De druk die we elkaar,<br />

ook kinderen, opleggen is zo groot.’<br />

Waardevolle inzichten<br />

‘Het is fijn om met iemand te sparren. Het<br />

kan je praktische en makkelijke inzichten<br />

geven die je elke dag weer kunt gebruiken.<br />

Dat helpt je in je werk en privé. Het is niet<br />

zo dat ik door coaching van de ene op de<br />

andere dag een ander mens ben. Wel heeft<br />

mijn coach mij handvatten aangereikt waar<br />

ik behoefte aan had. Uiteindelijk ben ik zelf<br />

degene die daar iets mee moet doen. Ik<br />

claim vaker een moment voor mezelf met<br />

een boek op de bank. En onlangs ben ik<br />

met collega’s een weekendje naar Spanje<br />

geweest, zonder mijn gezin. Voorheen<br />

had ik dat niet snel gedaan. Maar het was<br />

heel relaxt. Zulke dingen wil ik blijven<br />

ondernemen. Ik word er blij van. Eigenlijk<br />

denk ik dat het voor ieder mens heel<br />

nuttig zou zijn om eens in de zoveel tijd<br />

met iemand te kijken wat je kunt doen<br />

om gelukkig en blij in het leven te blijven<br />

staan. Het heeft mij in ieder geval veel<br />

waardevolle inzichten gegeven.’<br />

EEN ONAFHANKELIJK<br />

KLANKBORD<br />

Als Movir-verzekerde kunt<br />

u sparren met een coach<br />

van Elestia. Anoniem, 24/7,<br />

zonder oordeel en zonder<br />

consequenties. Ga voor<br />

meer informatie of voor<br />

een chat met een coach<br />

naar elestia.nl.<br />

Bellen kan natuurlijk ook:<br />

0800 22 44 228.<br />

11


Een gebrek aan grip op uw financiën kan voor veel stress<br />

zorgen. Movir ziet dat onder anderen advocaten met<br />

enige regelmaat vastlopen omdat ze hun geldzaken niet<br />

op orde hebben. Voormalig KPMG-partner Cees in ’t Veld<br />

ondersteunt als coach van Elestia verzekerden van Movir<br />

die hun situatie niet meer overzien. Hij geeft tips en<br />

inzichten die helpen voorkomen dat geldzorgen boven het<br />

hoofd groeien.<br />

Verbreek gouden kettingen<br />

‘Sommige advocaten dromen er al jaren van om iets<br />

anders te doen, maar kunnen de financiële stap terug<br />

niet maken omdat ze gewend zijn aan een bepaald<br />

inkomen. Dat houd je niet eeuwig vol. Zeker als je zo’n<br />

veeleisende praktijk hebt, moet je passie hebben voor<br />

wat je doet. Voorkom daarom gouden kettingen. Zit je<br />

er al aan vast? Een goede coach kan je prima helpen om<br />

daarvan los te komen.’<br />

Doe voorzichtig<br />

‘Sommige advocaten zetten alle zeilen bij om rond te komen en<br />

hebben het moeilijk om aan alle verplichtingen te voldoen. Anderen<br />

zijn nogal gericht op status, leven op grote voet en anticiperen<br />

niet op tegenvallers. Als er dan iets gebeurt waardoor ze een stap<br />

terug moeten doen, kan er paniek ontstaan. In beide gevallen zijn<br />

de oplossingen die ik bied heel simpel. Maar zelf komen ze er vaak<br />

niet op om bijvoorbeeld een goedkoper kantoor te huren of om te<br />

stoppen met die ene dure hobby.’<br />

Een coach die<br />

je snapt<br />

Bezorgen jouw financiën<br />

je slapeloze nachten?<br />

Coaching kan je helpen<br />

om zelf weer de regie te<br />

vinden.<br />

Bel 0800 22 44 228 voor<br />

een vertrouwelijk gesprek<br />

met een coach van Elestia.<br />

12 13<br />

veerKRACHT Financiën<br />

Durf te zijn wie je bent<br />

‘Je ziet dat mensen op een kantoor vaak<br />

elkaars gedrag kopiëren en daarbij ver van<br />

zichzelf afdrijven. Maar als je jezelf niet kunt<br />

zijn, doe je jezelf constant geweld aan. Dan<br />

hol je jezelf uit. Als het uiteindelijk misgaat,<br />

is de schade groot. Voorkom dat je teveel<br />

naar anderen kijkt en laat je niet leiden<br />

door status of angst. Durf anders te zijn dan<br />

anderen. Ook je klanten willen een echt,<br />

authentiek mens tegenover zich hebben.’<br />

Doe eens een<br />

financiële APK<br />

APK<br />

‘Eigenlijk zou je door je financieel adviseur<br />

eens in de drie jaar een financiële APK<br />

moeten laten doen. Wat heb je belegd?<br />

Hoe zit het met je leningen? Hoe lang<br />

lopen je hypotheken nog? Wat is de<br />

WOZ-waarde van je huis? Wanneer gaan<br />

je kinderen studeren? Als je financiën op<br />

die manier borgt, zie je het waarschijnlijk<br />

aankomen als het niet goed dreigt te<br />

gaan. Dan kun je anticiperen. Dat geeft<br />

ongelofelijk veel rust.’<br />

PROFIEL<br />

NAAM:<br />

Cees in ’t Veld<br />

BEROEP:<br />

Coach<br />

LEEFTIJD:<br />

60 jaar


Huisarts Ewout Verdonk bloeit weer op na verslaving<br />

‘Denk niet dat je het in je<br />

eentje kunt oplossen’<br />

‘Ik durf weer te<br />

voelen, voel me<br />

veerkrachtig en<br />

spreek me ook uit’<br />

‘Het ging mis toen ik in een praktijk werkte waar ik me niet op mijn<br />

plek voelde. Daar cijferde ik mezelf weg. Ook thuis liet ik me makkelijk<br />

opzijzetten door mijn partner Pim’, blikt huisarts Ewout Verdonk<br />

terug. ‘Veel huisartsen hebben een pleasend karakter, maar ik heb dat<br />

wel heel erg. Het zorgde ervoor dat ik niet lekker in mijn vel zat. Op<br />

een gegeven moment ging ik Oxycodon gebruiken, een morfine-achtig<br />

opiaat. Als ik dat genomen had, voelde ik me veel beter.’<br />

‘Gedurende drie à vier jaar gebruikte ik het<br />

middel. Niet tijdens mijn werk. Dat kon ook niet,<br />

‘Ik dacht dat ik alles onder controle had. Dat<br />

vaardigheid tot lessen in de biologie achter ‘Mijn kracht als huisarts is dat ik snel een<br />

vraagt. Movir benadrukt<br />

14 15<br />

want daar is Oxycodon veel te heftig voor. Je<br />

kwam doordat ik steeds meer mijn grenzen<br />

verslaving. Het was heel fijn om op die manier intensieve band met patiënten opbouw. Dat<br />

dat het verslaving ziet<br />

veerKRACHT in de praktijk<br />

bent echt even weg als je het gebruikt hebt. Mijn<br />

leven was al die jaren vlak. Ik werkte, voelde me<br />

ongelukkig of ik sliep. Ik kwam steeds verder<br />

van mijn gevoel af te staan, maar ik had niet<br />

in de gaten dat dat door de medicatie kwam.<br />

Op momenten dat ik iets gebruikte, kwam ik<br />

juist wél in contact met mijn gevoel. Dan kon ik<br />

ineens met aandacht televisie kijken. Ook voelde<br />

ik me dan veel meer verbonden met Pim. Zo<br />

hield ik mezelf voor de gek.’<br />

Veel gemist<br />

‘Na verloop van tijd had ik steeds meer nodig.<br />

Zoals iedere verslaafde, werd ik handig in het<br />

verbloemen van mijn verslaving. Pim had wel<br />

iets in de gaten. Hij zag me rommelen met<br />

pillen en merkte dat mijn stemming ineens<br />

kon veranderen. Dat maakte hij echter niet<br />

bespreekbaar, bijvoorbeeld door te vragen waar<br />

ik mee bezig was. Hij zei alleen dat ik ermee<br />

moest stoppen en controleerde me. Maar<br />

omdat Pim totaal niet medisch onderlegd is,<br />

kon ik hem alles wijsmaken. Hij stond er alleen<br />

voor. Achteraf gezien heb ik in die jaren veel<br />

emotionele ontwikkeling gemist. Ik was er niet<br />

voor mensen. Ook de geboorte van mijn neefje<br />

heb ik nauwelijks echt beleefd. Dat doet nu pijn.’<br />

Niks aan de hand<br />

verlegde. Je wordt niet alleen goed in het om<br />

de tuin leiden van anderen, maar ook in het<br />

misleiden van jezelf. Pas toen ik probeerde te<br />

stoppen en uiteenlopende klachten kreeg, werd<br />

het me duidelijk dat ik een probleem had.’<br />

Keerpunt<br />

‘Het keerpunt kwam vorig jaar, tijdens de<br />

zomervakantie. Bij de lokale apotheek bestelde<br />

ik mijn medicijnen. Het viel de apotheker op<br />

dat de bestelling uit onze praktijk kwam, terwijl<br />

die vanwege de vakantie gesloten was. Het<br />

balletje ging rollen en kwam terecht bij Mirjam,<br />

een collega die voor ons waarneemt als we op<br />

vakantie zijn. Ze belde me om te vragen hoe het<br />

zat. Natuurlijk had ik een smoesje klaar, maar<br />

daar naar nam zij geen genoegen mee. Ze heeft<br />

naar mijn verhaal geluisterd en besliste daarna<br />

dat ik voorlopig niet moest werken. Ze nam<br />

mijn dienst over. Mirjam heeft echt doorgepakt,<br />

zonder dat ze me veroordeelde. Dat is heel goed<br />

geweest.’<br />

Ondersteuning<br />

‘Diep vanbinnen was ik opgelucht dat mijn<br />

geheim onthuld was. Ik zocht contact met ABSartsen.<br />

Dat is het steunpunt van de KNMG voor<br />

verslaafde artsen, dat financieel ondersteund<br />

wordt door Movir. Daar behandelen ze je niet,<br />

maar begeleiden ze je naar een behandeling. Ik<br />

werd opgenomen en draaide zeven weken mee<br />

in een programma in een kliniek in Limburg.<br />

Dat ging van contact met een psychiater<br />

tot groepssessies. En van training in sociale<br />

aan mezelf te werken.’<br />

Controles<br />

‘Uiteindelijk ben ik er bijna een jaar uit geweest.<br />

Ik had het geluk dat ik terug kon keren in de<br />

praktijk waar ik op het laatst werkte. Daar<br />

voelde ik me wél op mijn gemak. Gesprekken,<br />

controles en een plan van aanpak om terugval<br />

te voorkomen waren een belangrijk onderdeel<br />

van een veilige terugkeer. Het programma<br />

duurt in mijn geval twee jaar. Zesendertig keer<br />

per jaar krijg ik een appje, waarna ik me de<br />

volgende dag moet melden voor urinecontrole.<br />

Ook worden haaranalyses gedaan. Een groot<br />

voordeel van al die controles is dat ik nu aan<br />

iedereen die aan me twijfelt kan laten zien dat<br />

het goed gaat met me.’<br />

Contact met gevoel<br />

‘Het belangrijkste waar ik aan moest werken,<br />

was om weer contact te krijgen met mijn<br />

gevoel. Door de medicijnen was daar ook geen<br />

ruimte voor. Nu ik durf te voelen, voel ik me<br />

veel krachtiger en spreek ik me uit. Mijn collega<br />

is heel zelfstandig en wil het liefst gewoon<br />

doorwerken. Hij heeft niet de behoefte om<br />

veel te bespreken. Het is aan mij om dat te<br />

doorbreken. We overleggen steeds meer. Dat<br />

maakt ons werk makkelijker en leuker. Gelukkig<br />

ziet mijn collega dat ook steeds meer. Thuis<br />

uitte ik me al, maar dat deed ik lang niet altijd<br />

aardig. Ook daarin kreeg ik begeleiding.’<br />

Kracht<br />

is nog beter geworden sinds ik mezelf durf te<br />

laten zien. Mijn patiënten weten ook dat het<br />

een tijdje niet goed met me ging. Daar ben ik<br />

open in. Mensen komen nu sneller naar me toe<br />

met hun psychische klachten. Inzichten die<br />

ik zelf opdeed, gebruik ik in gesprekken. Dat<br />

menselijke vind ik een belangrijk aspect van<br />

een goede huisarts. Het maakt het werk ook<br />

leuk. Zo houd ik het nog wel even vol.’<br />

Bespreek je verslaving<br />

‘De ondersteuning van ABS-artsen is<br />

ontzettend prettig. Alles klopt en aan alle<br />

facetten van re-integratie wordt gedacht.<br />

Weet je je geen raad met je verslaving? Dan<br />

is het echt verstandig om het met iemand te<br />

bespreken. In iedere maatschap en in ieder<br />

ziekenhuis is er wel iemand die je daarvoor<br />

kan uitkiezen. Iemand die doorpakt en je niet<br />

veroordeelt. Dat kan ook ABS-artsen zijn. Zij<br />

hebben de ervaring die nodig is om je te helpen.<br />

Je kunt hen anoniem bellen. Dat maakt het<br />

laagdrempelig. Denk niet dat je het in je eentje<br />

kunt oplossen. Dat gaat gewoon niet.’<br />

*Naam is aangepast uit het oogpunt van privacy.<br />

Movir wil graag dat<br />

verzekerden gezond en met<br />

veel plezier aan het werk<br />

blijven. Daar hoort bij dat<br />

verzekerden zich op tijd<br />

onder behandeling stellen<br />

als de situatie daar om<br />

als een chronische<br />

hersenziekte. Het is<br />

belangrijk dat artsen met<br />

een verslavingsprobleem<br />

zich bij gespecialiseerde<br />

centra melden, voordat<br />

functionseringsproblemen<br />

ontstaan met alle (ernstige)<br />

gevolgen van dien. Daarom<br />

ondersteunt Movir<br />

financieel het project<br />

ABS-artsen, dat een intiatief<br />

is van de KNMG.<br />

CONTACT?<br />

Wilt u anoniem<br />

contact met het<br />

steunpunt<br />

ABS-artsen?<br />

Bel 0900 0168<br />

of mail naar<br />

info@abs-artsen.nl


Notarissen onder grote druk<br />

‘Zorg voor aandacht<br />

voor soft skills’<br />

16<br />

Snel geleerd<br />

17<br />

veerKRACHT Tip van Elestia<br />

Als verzekerde van Movir kunt u op ieder moment aankloppen<br />

bij Elestia voor kosteloze ondersteuning. Steeds meer mensen<br />

maken gebruik van die mogelijkheid, ook als zij nog niet direct<br />

dreigen vast te lopen. Soms is één gesprek al genoeg om weer<br />

lucht en ruimte te voelen en weer zin te krijgen in de dingen die<br />

je doet. Anniek Bello, coach van Elestia, laat zien hoe je kunt<br />

omgaan met veelvoorkomende situaties.<br />

Het unieke van Elestia:<br />

o individuele coaching<br />

o ook voor uw gezinsleden<br />

o Movir wordt niet<br />

geïnformeerd over de<br />

gesprekken die u voert<br />

o kosteloos voor verzekerden<br />

Het stressniveau onder (kandidaat)notarissen is hoger dan bij<br />

andere beroepen. Dat komt naar voren uit de stressscan die Movir<br />

sinds begin dit jaar aanbiedt aan de beroepsgroep. Toch zijn veel<br />

notarissen tevreden over hun werk. Nick van Buitenen, voorzitter van<br />

de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), reageert op de<br />

uitkomsten en geeft zijn visie op de toekomst.<br />

van Movir (tot zes face-to-<br />

Focus op waar je goed in bent<br />

face-gesprekken per jaar)<br />

o 24/7 bereikbaar<br />

o binnen een week plek<br />

Bijna de helft (44 procent) van de<br />

notarissen heeft een hoog of verhoogd<br />

stressniveau. Dat is hoger dan bij andere<br />

worden. Dat zorgt voor een behoorlijke<br />

werkdruk.’<br />

bij een coach<br />

beroepsgroepen, zoals tandartsen<br />

Dreiging tuchtrecht<br />

‘Mensen vergelijken zich vaak<br />

kwaliteiten en die kwaliteiten<br />

praktijkmanager voor het<br />

(29 procent), fysiotherapeuten (31<br />

‘Daarnaast denk ik dat ook de<br />

PROFIEL<br />

met anderen. Ze focussen zich<br />

vervolgens versterkt, kom je<br />

runnen van je praktijk en ga<br />

procent), huisartsen (33 procent) en<br />

toenemende dreiging van het<br />

met name op waar ze niet goed<br />

meer in je kracht. Hierdoor kun<br />

je alleen maar bezighouden<br />

advocaten (35 procent). Deze cijfers<br />

tuchtrecht voor veel druk bij notarissen<br />

in zijn en gaan dan heel hard<br />

je beter dealen met problemen<br />

met je professie. Geld is dan<br />

verbazen Van Buitenen niet: ‘Naar mijn<br />

zorgt. Je krijgt als notaris steeds<br />

werken om dat te verbeteren.<br />

die onherroepelijk op je pad<br />

natuurlijk ook een kwestie.<br />

idee ontstaat de druk deels doordat<br />

makkelijker een klacht. Die klachten<br />

Echter, iedereen heeft zijn<br />

eigen unieke kwaliteiten. Je<br />

kunt immers niet alles heel<br />

goed. Met coaching kun<br />

je onderzoeken wat jouw<br />

kwaliteiten en valkuilen zijn.<br />

Als je je weer focust op je<br />

komen, want die horen nu<br />

eenmaal bij het leven.’<br />

‘Je moet natuurlijk wel<br />

realistisch zijn. Je kunt niet<br />

zomaar tegen iedere tandarts<br />

zeggen: neem maar een<br />

Maar als je eenmaal merkt<br />

dat het zo niet langer gaat en<br />

ontdekt hoe het anders kan,<br />

dient de oplossing zich vanzelf<br />

aan. Dat klinkt gek, maar zo<br />

werkt het wel.’<br />

CONTACT?<br />

Bel rechtstreeks<br />

met een coach<br />

0800 22 44 228<br />

of kijk op elestia.nl<br />

het werk de afgelopen drie jaar enorm<br />

is toegenomen. De jaren daarvoor<br />

zaten we juist in een dal en zijn mensen<br />

ontslagen. Ik kan me voorstellen dat<br />

notarissen niet meteen personeel<br />

aannemen nu het weer beter gaat.<br />

Ondertussen moet het werk wel gedaan<br />

zijn lang niet altijd gegrond, maar ze<br />

vragen wel veel van je tijd en energie. Het<br />

zorgt ook voor spanning als je voor het<br />

tuchtrecht moet verschijnen. Je ziet die<br />

dreiging van het tuchtrecht ook terug in<br />

het feit dat veel notarissen aangeven dat<br />

ze bang zijn om fouten te maken.’<br />

NAAM:<br />

Nick van Buitenen<br />

BEROEP:<br />

Notaris en Voorzitter van<br />

de Koninklijke Notariële<br />

Beroepsorganisatie (KNB)


44%<br />

heeft een<br />

verhoogd<br />

stressniveau<br />

Werkuren<br />

gemiddeld per week<br />

per leeftijdscategorie<br />

< 35<br />


Marketeer<br />

Sandra van Herwijnen<br />

‘Het zit in mijn aard om<br />

enthousiast te zijn. Als je<br />

enthousiast bent, vind je al snel<br />

alles belangrijk. Daarnaast ben ik<br />

perfectionistisch. Ook dat zorgt<br />

ervoor dat dingen belangrijk<br />

worden. Alles was belangrijk. Voor<br />

mezelf bleef er geen tijd over.<br />

Coaching heeft me doen inzien<br />

dat ik me niet schuldig hoef te<br />

voelen als ik eens voor mezelf kies.<br />

Sterker nog, mijn omgeving heeft<br />

meer aan me als ik goed voor<br />

mezelf zorg. Dat inzicht geeft<br />

veel rust en ruimte.’<br />

REDACTIE<br />

YVONNE BOSMA<br />

PETER GORDIJN<br />

HELEEN VOOLSTRA<br />

EINDREDACTIE<br />

ARNOLD HUBBERS<br />

FOTOGRAFIE<br />

MIKE RAANHUIS<br />

ELINE HENSEN<br />

ONTWERP EN OPMAAK<br />

LVB<br />

DRUKWERK<br />

TUIJTEL<br />

VEERKRACHT@MOVIR.NL<br />

(030) 607 87 00<br />

VOLG ONS OP TWITTER:<br />

@MOVIRNV<br />

<strong>Veerkracht</strong> is een uitgave van<br />

arbeidsongeschiktheidverzekeraar<br />

Movir voor haar verzekerden. In<br />

<strong>Veerkracht</strong> staat de dienstverlening<br />

rondom onze preventie en re-integratie<br />

centraal. ©copyright <strong>2018</strong>. Alle rechten<br />

voorbehouden. Niets uit deze uitgave<br />

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,<br />

of openbaar gemaakt, in enige vorm of<br />

op enige wijze, zonder voorafgaande<br />

toestemming van de uitgever.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!