16.11.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #51, december 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vlaardingen van € 142.500,- t/m € 165.000,-<br />

Vlaardingen<br />

van Slingelandtstraat 1 d<br />

Vlaardingen<br />

Burg. A. van Walsumlaan 33<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 66 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 213 m 3<br />

Kamers: 4<br />

Bouwjaar: 1956<br />

Vraagprijs € 142.500,- k.k.<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 69 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 221 m 3<br />

Kamers: 2<br />

Bouwjaar: 1958<br />

Vraagprijs € 145.000,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Ruychaverstraat 15<br />

Vlaardingen<br />

Mendelssohnplein 38 b<br />

Vlaardingen<br />

Lepelaarsingel 392<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 75 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 216 m 3<br />

Kamers: 3<br />

Bouwjaar: 1956<br />

Vraagprijs € 147.500,- k.k.<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 93 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 289 m 3<br />

Kamers: 5<br />

Bouwjaar: 1949<br />

Vraagprijs € 149.000,- k.k.<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 87 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 271 m 3<br />

Kamers: 4<br />

Bouwjaar: 1965<br />

Vraagprijs € 157.000,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Baarnhoeve 40<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 64 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 202 m 3<br />

Kamers: 2<br />

Bouwjaar: 1981<br />

Vraagprijs € 159.500,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Robert Schumanring 113<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 73 m 2<br />

Woonlaag: 2<br />

Inhoud: 230 m 3<br />

Kamers: 3<br />

Bouwjaar: 1982<br />

Vraagprijs € 165.000,- k.k.<br />

12 <strong>Thuisnieuws</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!