16.11.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #51, december 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vlaardingen van € 125.000,- t/m € 139.500,-<br />

Vlaardingen<br />

Parallelweg 90 B<br />

Vlaardingen<br />

van der Waalsstraat 28<br />

Vlaardingen<br />

Nicolaas Beetsstraat 55<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 68 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 222 m 3<br />

Kamers: 4<br />

Bouwjaar: 1956<br />

Vraagprijs € 125.000,- k.k.<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 59 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 191 m 3<br />

Kamers: 3<br />

Bouwjaar: 1958<br />

Vraagprijs € 125.000,- k.k.<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 67 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 220 m 3<br />

Kamers: 3<br />

Bouwjaar: 1926<br />

Vraagprijs € 129.500,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

van Blankenheimstraat 124<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 70 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 220 m 3<br />

Kamers: 4<br />

Bouwjaar: 1958<br />

Vraagprijs € 129.500,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Mendelssohnplein 46 b<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 75 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 242 m 3<br />

Kamers: 3<br />

Bouwjaar: 1950<br />

Vraagprijs € 137.500,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Mendelssohnplein 18 c<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 74 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 241 m 3<br />

Kamers: 3<br />

Bouwjaar: 1949<br />

Vraagprijs € 132.500,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Mendelssohnplein 28 b<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 75 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Inhoud: 242 m 3<br />

Kamers: 3<br />

Bouwjaar: 1954<br />

Vraagprijs € 139.500,- k.k.<br />

<strong>Thuisnieuws</strong><br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!