16.11.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #51, december 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

W oon<br />

… in bijna alle provincies ook in het 3e<br />

kwartaal sprake was van een prijsstijging<br />

van bestaande koopwoningen en daling<br />

van het aantal verkopen? Alleen in Zeeland<br />

zijn er meer woningen verkocht dan een<br />

jaar eerder.<br />

… nieuwbouwkoopwoningen bijna 13%<br />

duurder zijn dan een jaar eerder? Deze<br />

prijsstijging is groter dan bij bestaande<br />

koopwoningen (‘slechts’ 9% duurder).<br />

Wat je nog niet wist<br />

over de woningmarkt<br />

De woningmarkt is continu aan allerlei veranderingen<br />

en ontwikkelingen onderhevig. Krantenkoppen en<br />

nieuws berichten volgen elkaar in rap tempo op.<br />

In deze rubriek zijn allerlei feiten en weetjes<br />

over de woningmarkt verzameld!<br />

Aantal Te Koop<br />

staande woningen<br />

met garage<br />

Totaal 39.361<br />

(37% van totaal)<br />

Groningen<br />

2.225<br />

Friesland<br />

2.004<br />

Noord-Holland<br />

5.093<br />

Drenthe<br />

Flevoland<br />

1.897<br />

703<br />

Overijssel<br />

3.002<br />

Utrecht<br />

2.225<br />

Zuid-Holland<br />

Gelderland<br />

4.696<br />

5.742<br />

Zeeland<br />

Noord-Brabant<br />

1.353<br />

8.040<br />

Limburg<br />

3.458<br />

Bron:<br />

funda.nl<br />

… 42% van de huishoudens die een nieuwe<br />

keuken gaan kopen nog kiezen voor een<br />

gaskookplaat? Dit terwijl we de komende<br />

decennia met z’n allen van het gas af<br />

moeten en dus in de keuken voor inductie<br />

moeten gaan.<br />

Top<br />

Duurste<br />

gemeenten in<br />

Nederland<br />

1 Bloemendaal:<br />

€775.800<br />

2 Wassenaar:<br />

€ 705.200<br />

3 Laren (NH):<br />

€ 636.500<br />

4 Blaricum:<br />

€ 619.600<br />

5 Heemstede:<br />

€ 514.200<br />

Bron:<br />

nvm.nl<br />

5<br />

<strong>Thuisnieuws</strong><br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!