21.11.2018 Views

Fietsvakanties in Vlaanderen

Hoe een fietsvakantie ontwikkelen

Hoe een fietsvakantie ontwikkelen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Fietsvakanties</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

Hoe een<br />

fietsvakantie<br />

ontwikkelen<br />

Een ecologische<br />

ontdekk<strong>in</strong>g op<br />

je eigen tempo<br />

<strong>Vlaanderen</strong>,<br />

een citytrip<br />

door de natuur<br />

Partners voor<br />

jouw<br />

fietsvakantie<br />

Fietsen langs<br />

Knooppunten


Inhoud<br />

Inhoud<br />

I<br />

<strong>Vlaanderen</strong>:<br />

Vakmanschap<br />

<strong>in</strong> het hart van<br />

Europa<br />

Lees verder<br />

Angle-Ri<br />

II<br />

Fietsen <strong>in</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong> langs<br />

knooppunten:<br />

Aantrekkelijk,<br />

veilig en<br />

comfortabel<br />

Lees verder<br />

Angle-Ri<br />

III<br />

<strong>Fietsvakanties</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>:<br />

Een sterk project<br />

Lees verder<br />

Dit is een <strong>in</strong>teractieve pdf.<br />

Klik op de hyperl<strong>in</strong>ks om door<br />

het magaz<strong>in</strong>e te bladeren.<br />

Angle-Ri<br />

IV<br />

B2B-platform:<br />

Praktisch,<br />

bruikbaar en<br />

<strong>in</strong>spirerend<br />

Lees verder<br />

Angle-Ri<br />

2


Inhoud<br />

Route 1 Route 2<br />

Bierroute<br />

Lees verder<br />

Angle-Ri<br />

Vlaamse<br />

Meesters route<br />

Lees verder<br />

Angle-Ri<br />

Route 3<br />

Vlaamse<br />

Toppers route<br />

Lees verder<br />

Angle-Ri<br />

Een bloemlez<strong>in</strong>g<br />

van regionale<br />

fietsroutes<br />

Lees verder<br />

Angle-Ri<br />

V<br />

Toegankelijk<br />

toerisme<br />

VI<br />

Partneroverzicht<br />

Lees verder<br />

Angle-Ri<br />

Lees verder<br />

Angle-Ri<br />

3


I<br />

<strong>Vlaanderen</strong>:<br />

Vakmanschap<br />

<strong>in</strong> het hart van<br />

Europa


I. <strong>Vlaanderen</strong>: Vakmanschap <strong>in</strong> het hart van Europa<br />

<strong>Vlaanderen</strong> is een verhaal van<br />

straffe Vlam<strong>in</strong>gen, van baanbrekend<br />

vakmanschap, historisch erfgoed,<br />

verrassende landschappen en een<br />

ongeëvenaarde eet-, dr<strong>in</strong>k- en<br />

tafelcultuur.<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Kunst, erfgoed en Vlaamse Meesters<br />

Lekker <strong>Vlaanderen</strong><br />

In Vlaamse Velden<br />

Diverse landschappen en monumenten<br />

5


I. <strong>Vlaanderen</strong>: Vakmanschap <strong>in</strong> het hart van Europa<br />

Kunst, erfgoed en<br />

Vlaamse Meesters<br />

<strong>Vlaanderen</strong> heeft een uitgebreid, rijk en<br />

eeuwenoud cultureel erfgoed. Er zijn tal van<br />

musea van wereldfaam, galerieën en kunstcentra<br />

en er worden het hele jaar door evenementen<br />

georganiseerd.<br />

Met kunstenaars zoals Jan van Eyck, Pieter<br />

Bruegel, Peter Paul Rubens en James Ensor kunnen<br />

liefhebbers hun hart ophalen tijdens hun bezoek<br />

aan <strong>Vlaanderen</strong>. 2021 - 2022 is hét ideale moment<br />

om de Vlaamse Meesters te komen ontdekken<br />

met de heropen<strong>in</strong>g van het museum voor Schone<br />

Kunsten <strong>in</strong> Antwerpen, Bruegel die 450 jaar<br />

overleden is en de restauratie en terugkeer van het<br />

Lam Gods naar de S<strong>in</strong>t-Baafskathedraal <strong>in</strong> Gent.<br />

Ontdek de Vlaamse Meesters route<br />

6


I. <strong>Vlaanderen</strong>: Vakmanschap <strong>in</strong> het hart van Europa<br />

“In <strong>Vlaanderen</strong> genieten<br />

we van het leven en<br />

houden we van lekker<br />

eten, zoals je zelf steeds<br />

zult ervaren als je hier<br />

ergens komt eten”<br />

Chef-kok Peter Goossens - Hof van Cleve<br />

Lekker <strong>Vlaanderen</strong><br />

Met 97 restaurants met een of meer<br />

Michel<strong>in</strong>sterren heeft <strong>Vlaanderen</strong> een van de<br />

hoogste dichtheden ter wereld op het gebied<br />

van eersteklas eetgelegenheden. Iedereen die<br />

op het hoogste cul<strong>in</strong>aire niveau wil genieten,<br />

zal <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> zeker aan zijn trekken<br />

komen. Maar er is ook een groot aanbod voor<br />

eender welk budget. Van frituur of streetfood<br />

tot eetcafés en brasserieën. Naast friet en<br />

chocolade kent <strong>Vlaanderen</strong> een rijke, levendige<br />

en eeuwenoude biertraditie. Kenners zijn dol<br />

op de Vlaamse bieren om hun verscheidenheid,<br />

echte smaak en karakter.<br />

Ontdek de Bierroute<br />

7


I. <strong>Vlaanderen</strong>: Vakmanschap <strong>in</strong> het hart van Europa<br />

In Vlaamse Velden<br />

<strong>Vlaanderen</strong> was ook 4 jaar lang het<br />

dramatische toneel voor een aantal van<br />

de bloedigste veldslagen uit de Eerste<br />

Wereldoorlog (1914-18). Vandaag de dag<br />

vertelt het landschap nog steeds het<br />

verhaal van de oorlog. Er zijn honderden<br />

monumenten en begraafplaatsen die<br />

een grote historische betekenis hebben<br />

voor mensen van over de hele wereld.<br />

Bezoekers kunnen terecht <strong>in</strong> diverse<br />

<strong>in</strong>teractieve musea, die verschillende<br />

aspecten van het conflict uiteenzetten,<br />

zoals veldslagen, het dagelijks leven en de<br />

gevolgen van de oorlog <strong>in</strong> het algemeen.<br />

8


I. <strong>Vlaanderen</strong>: Vakmanschap <strong>in</strong> het hart van Europa<br />

Diverse landschappen<br />

en monumenten<br />

Gouden graanvelden, uitgestrekte polders, du<strong>in</strong>en en<br />

zandstranden langs de kilometerslange kust, stevige<br />

beklimm<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de Vlaamse Ardennen of de paarse heide<br />

<strong>in</strong> de Limburgse Kempen. Stiltegebieden, bossen, meren en<br />

kronkelende rivieren. Verborgen abdijen, eeuwenoude kastelen,<br />

gerenommeerde musea, kathedralen en kerken. Van pittoreske<br />

dorpjes tot de kunststeden van <strong>Vlaanderen</strong>. Overal valt er<br />

wat te beleven en wisselen de landschappen en monumenten<br />

zich <strong>in</strong> een ijltempo af. Het is dan ook een kle<strong>in</strong> kunstje<br />

om je klanten een onvergetelijke fietservar<strong>in</strong>g te bezorgen.<br />

Laat hen fietsen door het water of vlakke krekengebied,<br />

langs <strong>in</strong>drukwekkende kunstwerken en panoramische<br />

uitzichtpunten. Maak de route compleet met historische<br />

monumenten, een beklimm<strong>in</strong>g van een belforttoren of het<br />

zoeken van stilte <strong>in</strong> een van de vele natuurgebieden.<br />

Ontdek de Vlaamse Toppers route<br />

9


1. <strong>Vlaanderen</strong>: Vakmanschap <strong>in</strong> het hart van Europa<br />

Brugge<br />

97 km<br />

44 km<br />

65 km<br />

Gent<br />

66 km<br />

10<br />

Een meervoudige citytrip<br />

met de natuur als decor<br />

De grote Vlaamse steden zijn perfect<br />

met elkaar te comb<strong>in</strong>eren tot een<br />

meerdaagse fietstocht. De afstanden<br />

zijn niet groot en onderweg is er de<br />

natuur als prachtig decor.


1. <strong>Vlaanderen</strong>: Vakmanschap <strong>in</strong> het hart van Europa<br />

Antwerpen<br />

24 km<br />

84 km<br />

Mechelen<br />

32 km<br />

Leuven<br />

Brussel<br />

54 km<br />

Hasselt<br />

Bereikbaarheid en transport<br />

<strong>Vlaanderen</strong> ligt <strong>in</strong> het hart van Europa. Vanuit Brussel<br />

zijn er tal van vlieg-en tre<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen. Grote<br />

Europese steden zoals Londen, Parijs, Amsterdam of<br />

Berlijn zijn dichtbij. De grote Vlaamse steden liggen<br />

dicht bij elkaar en zijn vlot bereikbaar per tre<strong>in</strong>, bus,<br />

auto of fiets. <strong>Vlaanderen</strong> is pionier op gebied van<br />

fietsknooppunten en telt ondertussen meer dan<br />

12.000 kilometer bewegwijzerde paden.<br />

11


II<br />

Fietsen <strong>in</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong> langs<br />

knooppunten:<br />

Aantrekkelijk, veilig<br />

en comfortabel<br />

12


II. Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten: Aantrekkelijk, veilig en comfortabel<br />

Fietsen is populairder dan ooit en<br />

daar zit het knooppuntennetwerk<br />

zeker voor iets tussen. <strong>Vlaanderen</strong><br />

is de pionier op gebied van<br />

fietsknooppunten en telt ondertussen<br />

meer dan 12.000 kilometer<br />

bewegwijzerde paden.<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Vlaamse primeur en vakmanschap<br />

Eenvoudig en geniaal<br />

One<strong>in</strong>dige variatie<br />

Flexibel en gemakkelijk<br />

Veilig en betrouwbaar<br />

En nog veel meer<br />

13


II. Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten: Aantrekkelijk, veilig en comfortabel<br />

Vlaamse primeur<br />

en vakmanschap<br />

Het concept ‘fietsknooppunten’ is<br />

uitgevonden door de Limburgse<br />

mijn<strong>in</strong>genieur Hugo Bollen. Knooppunten<br />

zorgden er eerst voor dat mijnwerkers<br />

ondergronds hun weg vonden <strong>in</strong> de<br />

steenkoolmijnen. In 1995 werd het pr<strong>in</strong>cipe<br />

ook bovengronds toegepast <strong>in</strong> Limburg en<br />

zo was het eerste fietsnetwerk geboren.<br />

Andere prov<strong>in</strong>cies volgden het voorbeeld<br />

en vandaag is heel <strong>Vlaanderen</strong> ontsloten<br />

b<strong>in</strong>nen een kwalitatief netwerk van<br />

fietsknooppunten. Dit staaltje van<br />

baanbrekend vakmanschap bleef ook <strong>in</strong> de<br />

buurlanden niet onopgemerkt en kende<br />

heel wat navolg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Europa.<br />

14


II. Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten: Aantrekkelijk, veilig en comfortabel<br />

“Vandaag is <strong>Vlaanderen</strong><br />

een van de populairste<br />

fietsregio’s <strong>in</strong> Europa:<br />

jaarlijks worden<br />

meer dan 10 miljoen<br />

tochten gemaakt via<br />

de fietsknooppunten.”<br />

›<br />

In deze Engelstalige video wordt duidelijk<br />

uitgelegd hoe de fietsknooppunten werken<br />

15


II. Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten: Aantrekkelijk, veilig en comfortabel<br />

Eenvoudig en geniaal<br />

De mooiste en veiligste routes zijn uitgetekend en de<br />

plaatsen waar twee fietswegen elkaar kruisen, vormen<br />

een knooppunt. Elk knooppunt heeft een nummer en<br />

langs de routes staan bordjes die verwijzen naar een<br />

volgend knooppunt. Het volledige netwerk is duidelijk<br />

bewegwijzerd <strong>in</strong> de twee richt<strong>in</strong>gen. Alle borden staan<br />

op ooghoogte en op vaste afstanden van elke kruis<strong>in</strong>g en<br />

worden herhaald na elke kruis<strong>in</strong>g.<br />

16


II. Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten: Aantrekkelijk, veilig en comfortabel<br />

One<strong>in</strong>dige variatie<br />

De variatie is ongekend: van de vlakke Kempen met<br />

zijn mooie plaatsjes en kanalen, tot de ruige Vlaamse<br />

Ardennen en de prachtige kust.<br />

Een lange fietstocht door uitgestrekte bossen, met<br />

onderweg leuke haltes aan een trappistenabdij of een<br />

kasteel. Fietsen langs steden met gezellige terrasjes en<br />

musea. Of een tocht langs pittoreske dorpjes en mooie<br />

rivierlandschappen. In <strong>Vlaanderen</strong> kan het allemaal.<br />

Flexibel en<br />

gemakkelijk<br />

Het grote voordeel van dit systeem<br />

is dat je als fietser je route nog kan<br />

verlengen of verkorten naargelang<br />

de omstandigheden. Afhankelijk<br />

van het weer, de tijd, de conditie of<br />

reisgezelschap kunnen onderweg nog<br />

aanpass<strong>in</strong>gen doorgevoerd worden<br />

op basis van het heldere systeem van<br />

de knooppunten.<br />

17


II. Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten: Aantrekkelijk, veilig en comfortabel<br />

Veilig en<br />

betrouwbaar<br />

De fietsroutes b<strong>in</strong>nen het netwerk worden<br />

zorgvuldig samengesteld. De veiligste<br />

fietspaden <strong>in</strong> de mooiste regio’s van<br />

<strong>Vlaanderen</strong> worden geselecteerd. Het<br />

netwerk wordt regelmatig onderhouden<br />

en vernieuwd. Op die manier kan je jouw<br />

klanten steeds de beste routes langs de<br />

mooiste streken <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> garanderen.<br />

18


II. Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten: Aantrekkelijk, veilig en comfortabel<br />

Verkeersregels en veiligheid<br />

Als fietser word je <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> gezien als zwakke<br />

weggebruiker en geniet je extra bescherm<strong>in</strong>g door de<br />

wet. Ook zijn er een aantal verkeersregels die gevolgd<br />

moeten worden en klanten die zelf hun fiets meenemen<br />

dienen onder andere aan volgende eisen te voldoen:<br />

--<br />

Een bel<br />

--<br />

Goede remmen vooraan en achteraan; bij<br />

k<strong>in</strong>derfietsjes volstaat één rem<br />

--<br />

Een wit of geel licht vooraan en een rood licht<br />

achteraan<br />

--<br />

Een witte reflector vooraan en een rode reflector<br />

achteraan<br />

--<br />

Reflectoren op de pedalen<br />

--<br />

Reflectoren <strong>in</strong> de wielen of banden met een<br />

reflecterende zijkant<br />

--<br />

K<strong>in</strong>derfietsen, koersfietsen en mounta<strong>in</strong>bikes<br />

hoeven niet te zijn uitgerust zijn met lichten of<br />

reflectoren, tenzij je <strong>in</strong> het donker fietst<br />

Zelfs al is het niet verplicht toch kan het dragen van een<br />

helm of een fluohesje de veiligheid alleen maar ten goede<br />

komen en meer bepaald die van k<strong>in</strong>deren.<br />

><br />

Ook voor groepen gelden bijzondere regels.<br />

Lees meer over de verkeersregels en veilig fietsen<br />

<strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

19


II. Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten: Aantrekkelijk, veilig en comfortabel<br />

En nog veel meer<br />

Naast de knooppuntenroutes zijn er nog<br />

allerhande diverse routes <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

zoals de Landelijke fietsroutes of Langeafstandsfietsroutes<br />

(LF-routes). Er zijn<br />

lusvormige themaroutes, fietsostrades, of<br />

korte en lange routes langs groen, dorpen<br />

en steden.<br />

Ontdek de regionale routes<br />

Thema- en <strong>in</strong>spiratieroutes<br />

Ontdek onze 3 thema- en <strong>in</strong>spiratieroutes<br />

die volledig samengesteld zijn op basis van<br />

het fietsknooppuntennetwerk.<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Ontdek de Bierroute<br />

Ontdek de Vlaamse Meesters route<br />

Ontdek de Vlaamse Toppers route<br />

20


II. Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten: Aantrekkelijk, veilig en comfortabel<br />

Chevron- Bierroute<br />

Chevron- Vlaamse Meesters route<br />

Chevron- Vlaamse Toppers route<br />

21


III<br />

<strong>Fietsvakanties</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>:<br />

Een sterk project<br />

22


III. <strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>: Een sterk project<br />

In 2017 werd het project gelanceerd<br />

om <strong>Vlaanderen</strong> als meerdaagse<br />

fietsvakantiebestemm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het buitenland<br />

te promoten. De vijf Vlaamse prov<strong>in</strong>ciale<br />

toeristische organisaties en Toerisme<br />

<strong>Vlaanderen</strong> bundelden hun krachten om een<br />

nog sterker en gevarieerder aanbod uit te<br />

werken. Dit zowel voor de b<strong>in</strong>nenlandse en<br />

buitenlandse recreatieve fietser.<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Een sterke samenwerk<strong>in</strong>g tussen publieke<br />

en private sector<br />

De beste fietsservice voor fietstoeristen<br />

De mooiste Vlaamse routes langs<br />

knooppunten<br />

Foto's voor jouw fietsvakantie <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

Inspiratie en voorbeeldroutes<br />

23


III. <strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>: Een sterk project<br />

1 .<br />

Een sterke samenwerk<strong>in</strong>g<br />

tussen publieke en<br />

private sector<br />

Het project wordt gedragen door meer dan 1600<br />

betrokken partners en 400 stakeholders. Zo kan jij<br />

als organisator van fietsvakanties naar <strong>Vlaanderen</strong><br />

rekenen op een sterk professioneel netwerk van:<br />

--<br />

De vijf Vlaamse prov<strong>in</strong>ciale toeristische<br />

organisaties<br />

--<br />

De Vlaamse Kunststeden<br />

--<br />

Toerisme <strong>Vlaanderen</strong><br />

--<br />

Verenig<strong>in</strong>g Vlaamse Prov<strong>in</strong>cies<br />

--<br />

Reisorganisatoren en touroperators<br />

--<br />

Fietsrouteplatformen en reis<strong>in</strong>spirators<br />

--<br />

Fietsserviceondernem<strong>in</strong>gen (bagagevervoer,<br />

fietsverhuur, verzekeraars, fietsvervoerders,<br />

<strong>in</strong>novatieve fietsenmakers etc.)<br />

--<br />

Toeristische ondernem<strong>in</strong>gen (logies, hotels,<br />

camp<strong>in</strong>gs, brouwerijen, musea, attracties etc.)<br />

24


III. <strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>: Een sterk project<br />

2 .<br />

De beste fietsservice<br />

voor fietstoeristen<br />

Op basis van expertenpanels en diepte-<strong>in</strong>terviews<br />

werden de trade- en consumentenbehoeften<br />

<strong>in</strong> kaart gebracht. Innovatieve bedrijven en<br />

fietsexperts werkten samen een duurzaam en<br />

vernieuwd aanbod uit met extra aandacht voor<br />

onder andere:<br />

--<br />

Verhuur van comfortabele, moderne fietsen<br />

--<br />

Efficiënt bagagevervoer<br />

--<br />

Aandacht voor fietsherstell<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Fietsverzeker<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Horeca op maat van fietstoeristen<br />

›<br />

Ontdek alle partners hier<br />

25


III. <strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>: Een sterk project<br />

3 .<br />

De mooiste Vlaamse routes<br />

langs knooppunten<br />

Als professional kan je kiezen uit meer dan 12.000 km aan<br />

bewegwijzerde paden langs de mooiste landschappen,<br />

pittoreske dorpen en kunststeden die <strong>Vlaanderen</strong> rijk is. De<br />

mooiste en veiligste routes voor je klanten zijn uitgetekend<br />

volgens het pr<strong>in</strong>cipe van de fietsknooppunten:<br />

--<br />

Aantrekkelijk<br />

--<br />

Veilig<br />

--<br />

Betrouwbaar<br />

--<br />

Comfortabel<br />

--<br />

Flexibel<br />

--<br />

Belev<strong>in</strong>gsvol<br />

›<br />

Lees meer over Fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

langs knooppunten<br />

4 . Foto's voor jouw<br />

fietsvakantie <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

Ter promotie van <strong>Vlaanderen</strong> als top fietsregio lieten we<br />

speciaal voor de reiswereld nieuwe fotos maken waar<strong>in</strong> we<br />

alle facetten van recreatief fietsen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> <strong>in</strong> beeld<br />

brengen. Deze mogen vrij gebruikt worden ter promotie<br />

van het fietstoerisme <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>. De foto's v<strong>in</strong>d je op<br />

het B2B platform.<br />

26


III. <strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>: Een sterk project<br />

5 .<br />

Inspiratie en<br />

voorbeeldroutes<br />

B<strong>in</strong>nen het project ‘<strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>’<br />

werd een gloednieuw digitaal platform opgericht.<br />

Op deze B2B-website v<strong>in</strong>d je alle <strong>in</strong>formatie,<br />

contacten en <strong>in</strong>spiratie om de mooiste fietsroutes<br />

en - arrangementen voor je klanten samen te stellen.<br />

›<br />

Lees meer over het B2B <strong>in</strong>spiratieplatform<br />

27


III. <strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>: Een sterk project<br />

Tijdslijn B2B<br />

Drie jaar lang (2017-2019) werken de vijf Vlaamse<br />

prov<strong>in</strong>ciale toeristische organisaties nauw samen<br />

met alle fietsvakantiespecialisten, diensten voor<br />

toerisme en vakantiemakers om samen meerdaagse<br />

fietsvakanties <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> <strong>in</strong>ternationaal op de<br />

kaart te zetten. Het e<strong>in</strong>dresultaat is een gevarieerd<br />

aanbod, meer fietstoeristen en een sterk imago voor<br />

<strong>Vlaanderen</strong> als fietsvakantiebestemm<strong>in</strong>g.<br />

Kick off Event<br />

Sectormoment<br />

Vakantiemakers toppers &<br />

Vlaamse Meesters<br />

Lancer<strong>in</strong>g<br />

B2B platform<br />

Sectormoment<br />

Vakantiemakers<br />

Bierroute<br />

Expertenpanel 1<br />

Beurs Services<br />

Expertenpanel 2<br />

2017 2018<br />

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1<br />

Q2<br />

Innovatieve Bus<strong>in</strong>ess modellen voor services<br />

Awareness<br />

Creatie <strong>in</strong>spiratieroutes<br />

Opzetten B2B platform<br />

B2B Fotografie<br />

28


III. <strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>: Een sterk project<br />

4 PIJLERS<br />

2017 2019≤<br />

Sectorverwerk<strong>in</strong>g Service Initiatie Imago-ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

Product Trade<br />

Vermarket<strong>in</strong>g<br />

1 2 3 4<br />

Vakantiemakers<br />

event<br />

Start Promotie NL/BE<br />

Workshop en Famtrip<br />

E<strong>in</strong>devent<br />

Q3<br />

Q4<br />

2019<br />

Q1<br />

Q2<br />

Q3<br />

Q4<br />

Fietscampagne vakantiemakers<br />

NL/BE TRADE: Vernieuw<strong>in</strong>g Aanbod<br />

Creatie Digitale Trade Brochure<br />

Product Trade Vermarket<strong>in</strong>g B<strong>in</strong>nen- en Buitenland<br />

29


IV<br />

B2B-platform:<br />

Praktisch,<br />

bruikbaar en<br />

<strong>in</strong>spirerend<br />

30


IV. B2B-platform: Praktisch, bruikbaar en <strong>in</strong>spirerend<br />

Op het B2B-platform van <strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong> v<strong>in</strong>d je de bouwstenen voor<br />

het uitwerken van meerdaagse Vlaamse<br />

fietsvakanties. Speciaal samengesteld voor zij<br />

die de beste fietsvakanties voor hun klanten<br />

willen ontwikkelen.<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

One<strong>in</strong>dige keuzemogelijkheden<br />

Routes en nuttige adressen<br />

Fietsvriendelijke logies<br />

Gratis <strong>in</strong>spirerende content<br />

Benieuwd hoe het B2B-platform werkt?<br />

3 themaroutes<br />

31


IV. B2B-platform: Praktisch, bruikbaar en <strong>in</strong>spirerend<br />

One<strong>in</strong>dige<br />

keuzemogelijkheden<br />

Comb<strong>in</strong>eer bouwstenen of thema’s<br />

om vervolgens met toeristische<br />

trekpleisters, mooie fietswegen en goede<br />

servicepartners je fietsvakantieaanbod<br />

te vernieuwen. Iedere route is<br />

gebaseerd op het fietsvriendelijke<br />

fietsknooppuntennetwerk.<br />

32


IV. B2B-platform: Praktisch, bruikbaar en <strong>in</strong>spirerend<br />

Routes en nuttige<br />

adressen<br />

Op het platform v<strong>in</strong>d je niet alleen<br />

mooie <strong>in</strong>spiratieroutes, maar ook<br />

handige adresjes van logies, attracties,<br />

bezienswaardigheden en verschillende<br />

servicepartners die je fietsarrangement<br />

kunnen verrijken.<br />

Fietsvriendelijke<br />

logies<br />

Langsheen de verschillende routes<br />

werden logies geselecteerd op basis van<br />

hun ligg<strong>in</strong>g vlakbij de knooppunten,<br />

hun fietsvriendelijk aanbod, voldoende<br />

capaciteit en uitstekende kwaliteit. Je kan<br />

ze terugv<strong>in</strong>den op het B2B-platform en<br />

ook verderop <strong>in</strong> dit magaz<strong>in</strong>e bieden we<br />

<strong>in</strong>spiratie.<br />

33


IV. B2B-platform: Praktisch, bruikbaar en <strong>in</strong>spirerend<br />

Gratis <strong>in</strong>spirerende<br />

content<br />

Alle <strong>in</strong>formatie op het platform<br />

waaronder teksten en foto’s zijn vrij te<br />

gebruiken mits vermeld<strong>in</strong>g van copyright.<br />

Zo kan je snel en gemakkelijk je favoriete<br />

routes uitwerken voor je brochure, flyer<br />

of website. Je kan de gewenste content<br />

selecteren en gratis downloaden.<br />

34


IV. B2B-platform: Praktisch, bruikbaar en <strong>in</strong>spirerend<br />

Benieuwd hoe het B2B-platform<br />

werkt? Bekijk hier de tutorial video!<br />

<strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong> B2B-platform:<br />

--<br />

Toeristische trekpleisters<br />

--<br />

3 themaroutes<br />

--<br />

De beste fietspaden<br />

--<br />

De mooiste uitzichten<br />

--<br />

Fietsvriendelijke logies<br />

--<br />

Goede servicepartners<br />

--<br />

Teksten en foto’s voor promotioneel gebruik...<br />

> Ga er zelf mee aan de slag!<br />

35


IV. B2B-platform: Praktisch, bruikbaar en <strong>in</strong>spirerend<br />

Thema- en<br />

<strong>in</strong>piratieroutes<br />

Ontdek onze 3 themaen<br />

<strong>in</strong>spiratieroutes die<br />

volledig samengesteld<br />

zijn op basis van het<br />

fietsknooppuntennetwerk.<br />

Bierroute<br />

Laat je klanten kennis maken<br />

met een biercultuur die uitgeroepen<br />

is tot Unesco Werelderfgoed.<br />

Fietsen door het beste<br />

bierland ter wereld? Dat is:<br />

rijden door gouden graanvelden,<br />

langs verborgen abdijen en<br />

monumentale brouwerijen.<br />

> Lees meer over<br />

de Bierroute<br />

> Stel zelf je<br />

Bierroute samen<br />

36


IV. B2B-platform: Praktisch, bruikbaar en <strong>in</strong>spirerend<br />

Vlaamse Meesters route<br />

2021 – 2022 is het ideale moment<br />

om de Vlaamse Meesters<br />

te (her)ontdekken. Op het programma:<br />

de heropen<strong>in</strong>g van het<br />

Kon<strong>in</strong>klijk Museum voor Schone<br />

Kunsten Antwerpen, Bruegel<br />

die 450 jaar overleden is en de<br />

restauratie en terugkeer van het<br />

Lam Gods naar de S<strong>in</strong>t-Baafskathedraal.<br />

> Lees meer over de Vlaamse<br />

Meesters route<br />

> Stel zelf je Vlaamse Meesters<br />

route samen<br />

Vlaamse Toppers route<br />

Stel een route samen langs bijzondere<br />

fietsbelev<strong>in</strong>gspunten en<br />

Vlaamse sites. Laat je klanten<br />

fietsen door het water, langs <strong>in</strong>drukwekkende<br />

kunstwerken en<br />

panoramische uitzichtpunten.<br />

> Lees meer over de Vlaamse<br />

Toppers route<br />

> Stel zelf je Vlaamse Toppers<br />

route samen<br />

37


ROUTE<br />

1<br />

Bierroute<br />

38


ROUTE 1: Bierroute<br />

Deze speciaal samengestelde Bierroute biedt<br />

jou alle <strong>in</strong>spiratie, tools en bouwstenen om<br />

fietsvakanties samen te stellen langs de<br />

belangrijkste hoogtepunten van de eeuwenoude<br />

biertraditie <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>, die deel uitmaakt van<br />

het UNESCO erfgoed.<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Naar het hart van het ambacht<br />

Biermusea en belev<strong>in</strong>gscentra<br />

Smakelijk genieten<br />

Kleurrijke festivals<br />

Kaart<br />

Klik op de highlight voor de website of op het icoontje naast<br />

de highlight voor praktische <strong>in</strong>fo op het B2B-platform. 39


ROUTE 1: Bierroute<br />

Brouwerijen, biermusea, biercafés<br />

en restaurants, gelegen nabij<br />

fietsknooppunten b<strong>in</strong>nen de<br />

mooiste toeristische regio’s van de<br />

verschillende prov<strong>in</strong>cies, maken dit<br />

tot een z<strong>in</strong>nenprikkelende fietsroute<br />

voor de echte bierliefhebber<br />

Chevron- Brouwerij Huyghe, Gent<br />

Chevron- Brouwerij Liefmans, Oudenaarde<br />

40


ROUTE 1: Bierroute<br />

Naar het hart van het<br />

ambacht<br />

Een bezoek aan een van de meer dan honderd<br />

brouwerijen, geeft je klanten een uniek <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong><br />

de eeuwenoude Vlaamse biertraditie en stelt ze <strong>in</strong><br />

staat om te proeven van de uitzonderlijke bieren.<br />

Ze maken er kennis met zowel authentieke als<br />

moderne brouwprocessen.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

De brouwerij van Westvleteren is verbonden aan de<br />

abdij van S<strong>in</strong>t-Sixtus , waar s<strong>in</strong>ds 1839 trappistenbier<br />

gebrouwen wordt. In het nabijgelegen café leren de<br />

bezoekers waarom het al drie keer verkozen werd<br />

tot beste bier ter wereld door het Amerikaanse<br />

ratebeer.com<br />

Naast de stadsbrouwerij Gruut <strong>in</strong> het hart van Gent,<br />

trekt ook brouwerij Huyghe aan de rand van de stad<br />

de aandacht en niet <strong>in</strong> het m<strong>in</strong>st om de <strong>in</strong>ternationaal<br />

beroemde roze olifant!<br />

De bierstad Oudenaarde verwent haar bezoekers dan<br />

weer met de typische bru<strong>in</strong>e bieren en kriekbieren die<br />

terug te v<strong>in</strong>den zijn <strong>in</strong> de brouwerijen van Roman ,<br />

Liefmans , Cnudde en Smisje . De biertraditie gaat<br />

er terug tot <strong>in</strong> de 14e eeuw.<br />

41


ROUTE 1: Bierroute<br />

Chevron- De Abdij van Westmalle<br />

4<br />

5<br />

6<br />

De Abdij van Westmalle werd <strong>in</strong> 1836 tot abdij van<br />

de orde der trappisten verheven. De brouwerij en<br />

abdij zelf zijn niet te bezoeken, maar genieten van een<br />

overheerlijke Trippel, Dubbel of Triptrap kan wel <strong>in</strong> het<br />

nabijgelegen Café Trappisten.<br />

Bij brouwerij De Kroon <strong>in</strong> Neerijse worden<br />

speciaalbieren bewaakt, bedacht, gemaakt en<br />

gedronken. Het multifunctionele bierproject draait rond<br />

brouwkunst en smaakbelev<strong>in</strong>g. Pater familias Freddy<br />

Delvaux wordt gezien als dé smaakexpert van België als<br />

het over bier gaat.<br />

In Wilderen werd de oude brouwerij volledig<br />

gerestaureerd en zorgt het hedendaagse architecturale<br />

ontwerp voor een aangename spann<strong>in</strong>g tussen het<br />

monument van de oude stokerij en het moderne<br />

gebouw van de brouwerij.<br />

42


ROUTE 1: Bierroute<br />

Chevron- Brouwerij Wilderen<br />

Chevron- Brouwerij De Kroon<br />

43


ROUTE 1: Bierroute<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Wie wil proeven van Vlaams roodbru<strong>in</strong> bier kan<br />

terecht <strong>in</strong> brouwerij Rodenbach <strong>in</strong> Roeselare.<br />

Het is een erkend streekproduct waarvan het<br />

recept al uit de middeleeuwen dateert en dat<br />

alleen <strong>in</strong> Zuid-West-<strong>Vlaanderen</strong> gebrouwen wordt.<br />

Brouwerij Het Anker is een familiebrouwerij<br />

die al 5 generaties lang bier brouwt <strong>in</strong> het Groot<br />

Begijnhof van Mechelen. Er is ook een brasserie,<br />

hotel en whiskystokerij.<br />

In Lot bij Beersel gaat de geschiedenis van<br />

Brouwerij 3 Fonte<strong>in</strong>en terug tot 1887. Het is een<br />

traditionele lambiekbrouwerij en geuzestekerij. De<br />

Lambik-O-droom kan bezocht worden voor een<br />

goed glas Lambik, geuze of kriek, en oudere flessen.<br />

Chevron- Brouwerij 3 Fonte<strong>in</strong>en, Beersel<br />

44


ROUTE 1: Bierroute<br />

Chevron- Brouwerij Het Anker, Mechelen<br />

Chevron- Brouwerij Rodenbach, Roeselare<br />

Maar ook elders en<br />

verspreid over <strong>Vlaanderen</strong><br />

kunnen nog tal van<br />

brouwerijen bezocht<br />

worden, ieder met<br />

hun eigen karakter en<br />

stijl. Van kle<strong>in</strong>schalige<br />

familiebedrijfjes tot grote<br />

moderne brouwerijen.<br />

Tip:<br />

Groepsrondleid<strong>in</strong>gen<br />

zijn enkel mogelijk met<br />

voorafgaande toestemm<strong>in</strong>g<br />

van de brouwerij. Om zeker<br />

te zijn dat de rondleid<strong>in</strong>g<br />

plaatsv<strong>in</strong>dt op de gewenste<br />

dag, raden we aan om zo snel<br />

mogelijk te reserveren.<br />

45


ROUTE 1: Bierroute<br />

Biermusea en<br />

belev<strong>in</strong>gscentra<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Wie zich helemaal wil verdiepen <strong>in</strong> de biercultuur kan<br />

terecht <strong>in</strong> een van de vele musea of belev<strong>in</strong>gscentra, zoals<br />

dat van stadsbrouwerij De Kon<strong>in</strong>ck <strong>in</strong> Antwerpen,<br />

waar bezoekers op een <strong>in</strong>teractieve en <strong>in</strong>novatieve<br />

manier ondergedompeld worden <strong>in</strong> de Antwerpse<br />

biergeschiedenis en het brouwproces van het lokale bier.<br />

Het Bocholter Brouwerijmuseum <strong>in</strong> Limburg - het<br />

grootste brouwerijmuseum van Europa - geeft een<br />

uniek <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de bierkunst doorheen de <strong>in</strong>dustriële<br />

geschiedenis, van 1758 tot nu.<br />

Bij VBDCK <strong>in</strong> Tielrode leren bezoekers hoe<br />

wetenschappers er<strong>in</strong> slaagden om de oude gist uit twee<br />

vergeten flesjes Kerelbier van de vroegere brouwerij<br />

weer tot leven te wekken zodat ze straks ook opnieuw<br />

het orig<strong>in</strong>ele zure kriekbier kunnen brouwen.<br />

En <strong>in</strong> het Bruges Beer Museum worden alle z<strong>in</strong>tuigen<br />

geprikkeld om de fasc<strong>in</strong>erende aspecten van bier te<br />

ontdekken. Geschiedenis, brouwprocessen, biersoorten,<br />

trappisten en foodpair<strong>in</strong>g staan er centraal.<br />

›<br />

Ontdek hier enkele fietsvriendelijke logies<br />

nabij de Bierroute<br />

46


ROUTE 1: Bierroute<br />

Chevron- Stadsbrouwerij De Kon<strong>in</strong>ck<br />

Chevron- Bocholter brouwerijmuseum<br />

Chevron- VBDCK<br />

Chevron- Bruges Beer Museum<br />

47


ROUTE 1: Bierroute<br />

Smakelijk genieten<br />

1<br />

2<br />

3<br />

En niets zo heerlijk om tijdens of na een<br />

dagje fietsen te genieten van een heerlijke<br />

maaltijd of een verfrissend biertje zoals <strong>in</strong><br />

“Café <strong>in</strong> ’t Schippershuis” <strong>in</strong> Destelbergen,<br />

prachtig gelegen aan de Scheldedijk.<br />

Of <strong>in</strong> het “Hemelrijk”, een van de<br />

bekendste Limburgse biercafés <strong>in</strong> het<br />

centrum van Hasselt. Ze bieden er een<br />

uitgebreid assortiment van Belgische<br />

bieren.<br />

In de gezellige café-bistro “Het<br />

Brouwershuys” <strong>in</strong> Bellegem, kunnen<br />

fietsers genieten van traditionele<br />

gerechten en heerlijke suggesties voor de<br />

kle<strong>in</strong>e én grote honger.<br />

48<br />

Chevron- Het Brouwershuys


ROUTE 1: Bierroute<br />

Chevron- Café <strong>in</strong> ‘t Schippershuis<br />

4<br />

5<br />

Het café “In de Verzeker<strong>in</strong>g tegen de<br />

Grote Dorst” uit Eizer<strong>in</strong>gen werd<br />

meerdere malen verkozen tot beste café<br />

ter wereld. En het ligt pal op de Bierroute!<br />

Bij volkscafé “’t Kon<strong>in</strong>gsrek Zates”<br />

is s<strong>in</strong>ds 1838 iedereen welkom voor een<br />

verfrissende p<strong>in</strong>t. Dankzij de idyllische<br />

ligg<strong>in</strong>g aan de Schelde staat het café al<br />

jaren bekend als ideale tussenstop tijdens<br />

een zomerse fietstocht langs de dijken.<br />

49


ROUTE 1: Bierroute<br />

Kleurrijke festivals<br />

Wil je je klanten helemaal onderdompelen <strong>in</strong> de<br />

Vlaamse biercultuur? Plan dan hun trip tijdens een<br />

van de vele bierfestivals.<br />

1<br />

Zo verandert Leuven het laatste weekend van april <strong>in</strong> de<br />

bierhoofdstad van België. Tijdens het Zythos Bierfestival<br />

kunnen de bezoekers 500 verschillende bieren van 100<br />

verschillende brouwers proeven. Er zijn ook bierwandel<strong>in</strong>gen,<br />

bierworkshops, Bierroutes en proeverijen. Verschillende hotels<br />

bieden verrassende bierarrangementen aan, terwijl heel wat<br />

restaurants heerlijke gerechten op basis van bier serveren.<br />

50


ROUTE 1: Bierroute<br />

2<br />

3<br />

Het jaarlijkse Bierpassieweekend <strong>in</strong> Antwerpen lokt vele<br />

bierliefhebbers naar de Groenplaats om de beste Belgische<br />

bieren te proeven en te ontdekken. Elk jaar worden er<br />

verschillende nieuwe bieren gelanceerd.<br />

Ook elders zoals <strong>in</strong> Brugge en het Pajottenland worden<br />

jaarlijks events en bierfestivals georganiseerd. De Vlaamse<br />

Ardennen zijn gekend om de Adriaen Brouwerfeesten en ook<br />

<strong>in</strong> het Meetjesland komt de biertraditie tot leven tijdens de<br />

Augustijnfeesten.<br />

51


ROUTE 1: Bierroute<br />

Facts & figures<br />

Figures 2012<br />

45.000<br />

4.469<br />

Indirecte werknemers<br />

Directe werknemers<br />

Aantal werknemers <strong>in</strong> de<br />

brouwerijen <strong>in</strong> België<br />

Figures 2012<br />

2,2<br />

miljard euro<br />

Jaaromzet van de<br />

brouwerijen <strong>in</strong> België<br />

België is de bakermat<br />

<strong>in</strong> de bierwereld<br />

omwille van<br />

de diversiteit en de<br />

4 gehanteerde gist<strong>in</strong>gswijzen:<br />

lage,<br />

hoge, spontane en<br />

gemengde gist<strong>in</strong>g.<br />

52<br />

72L<br />

8.023.289 HL<br />

Figures 2012<br />

Belgische consumptie<br />

wat neerkomt op een<br />

verbruik van 72 liter<br />

op jaarbasis per capita.<br />

België produceert<br />

1% van de<br />

wereldproductie,<br />

maar brouwt wel<br />

als enige land 10x<br />

zijn demografisch<br />

gewicht.


ROUTE 1: Bierroute<br />

ca. 100<br />

brouwerijen<br />

<strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

ca. 160<br />

brouwerijen<br />

<strong>in</strong> België<br />

700<br />

Aantal Belgische smaakprofielen<br />

1.500<br />

Aantal Belgische biermerken<br />

18.068.783 HL<br />

75.000 BEZOEKERS<br />

op het Belgian<br />

Beer Weekend<br />

Het Belgian Beer Weekend<br />

is opgenomen <strong>in</strong> de top 10<br />

van beste bierfestivals en<br />

wordt geprezen voor zijn<br />

omvang en relevantie<br />

Export:<br />

11.073.469 HL<br />

Figures 2012<br />

Totale Belgische bierproductie: 18.068.783 HL<br />

waarvan 11.073.469 HL (62%) bestemd voor export<br />

53


ROUTE 1: Bierroute<br />

Stel zelf een Bierroute<br />

voor je klanten samen<br />

Ontdek snel onze <strong>in</strong>teractieve Bierroute<br />

boordevol <strong>in</strong>spiratie, tips, logies, must<br />

sees, foto’s en teksten, die je vrij kan<br />

gebruiken* om je eigen Bierroute samen<br />

te stellen.<br />

> Lees meer over de Bierroute<br />

*mits vermeld<strong>in</strong>g van copyright<br />

54


ROUTE 1: Bierroute<br />

Angle-Ri<br />

Bekijk de kaart <strong>in</strong> detail<br />

55


ROUTE<br />

2<br />

Vlaamse<br />

Meesters route<br />

56


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

Deze <strong>in</strong>spiratieroute laat je klanten kennis<br />

maken met de leefwereld en werken van<br />

de grootste meesters aller tijden, zoals van<br />

Eyck, Bruegel en Rubens. Maar ook met de<br />

Vlaamse Primitieven en lokale kunstenaars.<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Een tot de verbeeld<strong>in</strong>g sprekende leefwereld<br />

Inspirerende landschappen en steden<br />

Langs kathedralen en kastelen<br />

Gerenommeerde en boeiende musea<br />

Kaart<br />

Klik op de highlight voor de website of op het icoontje naast<br />

de highlight voor praktische <strong>in</strong>fo op het B2B-platform. 57


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

Een fietstocht langs boeiende<br />

musea, belev<strong>in</strong>gscentra,<br />

eeuwenoude abdijen, kerken,<br />

kloosters en kastelen vertelt het<br />

verhaal van de Vlaamse bakermat<br />

van heel wat Europese kunst<br />

en cultuur. Een must voor elke<br />

kunstliefhebber!<br />

Chevron- Openlucht museum Bokrijk, Genk<br />

Chevron- Rubenshuis, Antwerpen<br />

58


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

Een tot de verbeeld<strong>in</strong>g<br />

sprekende leefwereld<br />

Op het hoogtepunt van de post<br />

middeleeuwse artistieke vernieuw<strong>in</strong>g was<br />

<strong>Vlaanderen</strong> de <strong>in</strong>spiratiebron achter de<br />

vermaarde kunstbeweg<strong>in</strong>gen van die tijd: de<br />

Vlaamse Primitieven, de renaissance en de<br />

barok. Een <strong>in</strong>kijk <strong>in</strong> hun leefwereld maakt hun<br />

werken bijna tastbaar.<br />

1<br />

2<br />

En geen beter plek om dat te doen dan het<br />

Openluchtmuseum van Bokrijk Traditionele<br />

volksspelen, oude ambachten en de typische<br />

huizen lijken als het ware weggelopen uit de<br />

werken van Bruegel die er <strong>in</strong> 2019 tijdens de<br />

expo “De Wereld van Bruegel” extra <strong>in</strong> de verf<br />

worden gezet.<br />

Wie graag een blik werpt achter de schermen<br />

<strong>in</strong> het atelier van de grootste barokkunstenaar<br />

ten noorden van de Alpen, kan <strong>in</strong> Antwerpen<br />

terecht <strong>in</strong> het Rubenshuis . Het is een van de<br />

bekendste kunstenaarswon<strong>in</strong>gen ter wereld met<br />

tal van topstukken, zoals het portret van Clara<br />

Serena en werken van Anthony van Dyck en<br />

Jacob Jordaens.<br />

59


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

3<br />

4<br />

De Bourgondische hofcultuur uit de 15e en<br />

16e eeuw komt opnieuw tot leven <strong>in</strong> het<br />

Museum Hof van Busleyden . Het museum<br />

kreeg een grondige facelift en is een van de<br />

fraaiste nog bestaande stadspaleizen uit de<br />

Europese renaissance. Bezoekers staan er<br />

oog <strong>in</strong> oog met Vlaamse en andere meesters<br />

en ontdekken Bourgondisch Mechelen <strong>in</strong> het<br />

museum en aan de hand van ervar<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

de b<strong>in</strong>nenstad.<br />

Het S<strong>in</strong>t-Janshospitaal <strong>in</strong> Brugge ademt<br />

8 eeuwen geschiedenis. Het is een goed<br />

bewaard pelgrimshospitaal met ziekenzalen<br />

en een kapel die omgevormd zijn tot<br />

museum. Ze herbergen een imposante<br />

collectie archiefstukken, kunstwerken en<br />

medische <strong>in</strong>strumenten. Maar dé grote<br />

publiekstrekker is de wereldberoemde<br />

collectie schilderijen van de Vlaamse<br />

Primitief Hans Meml<strong>in</strong>g.<br />

60<br />

Chevron- Museum Hof van Busleyden, Mechelen<br />

Chevron- S<strong>in</strong>t-Janshospitaal, Brugge


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

Inspirerende<br />

landschappen en steden<br />

Chevron- Maaseik<br />

1<br />

2<br />

Ook de prachtige Vlaamse landschappen en<br />

het leven van alledag <strong>in</strong> dorpen en steden<br />

<strong>in</strong>spireerde de Vlaamse Meesters tot het<br />

schilderen van hun mooiste kunstwerken.<br />

Een mooi voorbeeld daarvan is het weidse<br />

platteland met groene velden, hoeves, de vele<br />

paarden, stoeterijen, molens en teutenhuizen<br />

<strong>in</strong> Peer en omgev<strong>in</strong>g. Hier duikt overal de naam<br />

van Pieter Bruegel de Oude op. Vandaag de dag<br />

maken bezoekers er kennis met zijn leven en<br />

werk <strong>in</strong> het museum op de markt .<br />

En ook Maaseik , het pittoreske en<br />

schilderachtige stadje aan de Maas bood<br />

<strong>in</strong>spiratie aan de beroemde schilderbroeders<br />

van Eyck. De middeleeuwse huisjes, een<br />

Apotheekmuseum vol met ontelbare kle<strong>in</strong>e lades<br />

en potjes en de eeuwenoude kerkschatten <strong>in</strong> de<br />

S<strong>in</strong>t-Cathar<strong>in</strong>akerk prikkelden hun fantasie.<br />

61


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

3<br />

Vaak stonden ook de oude ambachten<br />

centraal. In het belev<strong>in</strong>gscentrum Het<br />

Moment, b<strong>in</strong>nen de muren van de Abdij van<br />

Averbode worden eeuwenoude stielen<br />

opnieuw beoefend. Er is een abdijcafé met<br />

huisbrouwerij, een kaasrijperij, een bakkerij<br />

en een abdijw<strong>in</strong>kel waar alles geproefd kan<br />

worden. De nabijgelegen “Lekdreef” staat dan<br />

weer bekend om zijn overheerlijke ijsjes.<br />

Chevron- Het Moment, Abdij van Averbode<br />

›<br />

Ontdek hier enkele fietsvriendelijke logies<br />

nabij de Vlaamse Meesters route<br />

62


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

Langs kathedralen<br />

en kastelen<br />

Al s<strong>in</strong>ds de Middeleeuwen<br />

dw<strong>in</strong>gen de Vlaamse Meesters<br />

<strong>in</strong>ternationaal bewonder<strong>in</strong>g af met<br />

hun vakmanschap, creativiteit en<br />

technische <strong>in</strong>novaties. Sommige van<br />

hun mooiste werken zijn her en der<br />

te bewonderen op bijzondere en<br />

unieke plaatsen.<br />

1<br />

Zoals <strong>in</strong> de S<strong>in</strong>t-Romboutskathedraal<br />

<strong>in</strong> Mechelen. Hier kunnen bezoekers,<br />

na hun beklimm<strong>in</strong>g naar de skywalk<br />

op de 97m hoge toren, het schilderij<br />

“Christus aan het kruis” van van Dijck<br />

aanschouwen.<br />

Chevron- S<strong>in</strong>t-Romboutskathedraal,<br />

Mechelen<br />

2<br />

De gotische S<strong>in</strong>t-Baafskathedraal ,<br />

is de oudste parochiekerk <strong>in</strong> het<br />

levendige hart van Gent en is de<br />

thuishaven van één van de meest<br />

<strong>in</strong>vloedrijke schilderijen ooit gemaakt:<br />

“De Aanbidd<strong>in</strong>g van het Lam Gods”<br />

van de gebroeders van Eyck. Tot e<strong>in</strong>d<br />

2019 is de restauratie van het werk te<br />

bewonderen <strong>in</strong> MSK Gent.<br />

63


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

3<br />

4<br />

Wie Bruegel op een bijzondere manier wil leren<br />

kennen, kan terecht op de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

“Feast of Fools” <strong>in</strong> het kasteel van Gaasbeek<br />

. Bezoekers ontdekken Bruegels cynische humor,<br />

karikaturen en verborgen boodschappen op een<br />

unieke manier en zien hoe hij het landschap en<br />

landelijke leven verheerlijkt.<br />

Het kasteel van Loppem is dan weer het enige<br />

Belgische kasteel waarvan zowel de buiten- als<br />

b<strong>in</strong>nenkant nog steeds <strong>in</strong> zijn oorspronkelijke<br />

staat verkeert. Baron Charles van Caloen liet<br />

het tussen 1859 en 1862 optrekken en gaf de<br />

toen zeer populaire neogotiek een Vlaams<br />

t<strong>in</strong>tje. Bovendien herbergt het kasteel een rijke<br />

kunstcollectie en een prachtig landschapspark.<br />

64<br />

Chevron- Kasteel van Gaasbeek


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

Gerenommeerde en<br />

boeiende musea<br />

En dan zijn er nog tal van<br />

gerenommeerde musea waar je<br />

klanten zich kunnen verdiepen <strong>in</strong><br />

de Vlaamse Meesters, met zowel<br />

<strong>in</strong>ternationale als regionale naam<br />

en faam.<br />

Chevron- MUDEL, De<strong>in</strong>ze<br />

1<br />

Zo bestaat de collectie van het “Museum<br />

van De<strong>in</strong>ze en de Leiestreek”<br />

(MUDEL) uit werken gemaakt door<br />

kunstenaars die gewoond en/of gewerkt<br />

hebben <strong>in</strong> de streek rond de Leie. Dit<br />

maakt van het Museum van De<strong>in</strong>ze een<br />

streekmuseum, doch met een nationale<br />

en zelfs <strong>in</strong>ternationale uitstral<strong>in</strong>g.<br />

2<br />

De kracht van het Museum voor<br />

Schone Kunsten (MSK) <strong>in</strong> Gent is de<br />

verscheidenheid van de collectie, die<br />

best opmerkelijk is. Nooit eerder h<strong>in</strong>gen<br />

de oude meesters én modernisten zo<br />

perfect naast elkaar als <strong>in</strong> dit iconische<br />

museumgebouw. Tot e<strong>in</strong>d 2019 kunnen<br />

bezoekers er ook de restaurators van<br />

het iconische “Lam Gods” van van<br />

Eyck aan het werk zien, dat daarna<br />

terug zijn orig<strong>in</strong>ele plaats <strong>in</strong> de S<strong>in</strong>t-<br />

Baafskathedraal zal <strong>in</strong>nemen.<br />

65


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

3<br />

4<br />

M-Museum <strong>in</strong> Leuven comb<strong>in</strong>eert<br />

hedendaagse kunst en oude meesters en dat<br />

maakt het museum uniek <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>. Het<br />

eigentijdse gebouw van toparchitect Stéphane<br />

Beel is de ideale ontmoet<strong>in</strong>gsplek voor jong en<br />

oud. In de S<strong>in</strong>t-Pieterskerk kan het schilderij “Het<br />

Laatste Avondmaal” van Dirk Bouts bezichtigd<br />

worden. Het behoort eveneens tot de M-collectie.<br />

Het Brugse Groen<strong>in</strong>gemuseum en S<strong>in</strong>t-<br />

Janshospitaal bezitten een referentiecollectie met<br />

primitieve schilderijen die ongeëvenaard is <strong>in</strong> de<br />

wereld, met meesterwerken van Jan van Eyck,<br />

Hans Meml<strong>in</strong>g, Hugo van der Goes en Gerard<br />

David. Daarnaast zijn er ook neoclassicistische<br />

topwerken uit de 18 e en 19 e eeuw, meesterwerken<br />

van het Vlaamse expressionisme en heel wat<br />

naoorlogse moderne kunst te bewonderen.<br />

66<br />

Chevron- Groen<strong>in</strong>gemuseum, Brugge


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

Chevron- Leuven<br />

67


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

Stel zelf een Vlaamse<br />

Meesters route voor je<br />

klanten samen<br />

Ontdek snel onze <strong>in</strong>teractieve Vlaamse<br />

Meesters route boordevol <strong>in</strong>spiratie, tips,<br />

logies, must sees, foto’s en teksten, die je<br />

vrij kan gebruiken * om je eigen Vlaamse<br />

Meesters route samen te stellen.<br />

> Lees meer over de Vlaamse Meesters route<br />

*mits vermeld<strong>in</strong>g van copyright<br />

68


ROUTE 2: Vlaamse Meesters route<br />

Angle-Ri<br />

Bekijk de kaart <strong>in</strong> detail<br />

69


ROUTE<br />

3<br />

Vlaamse<br />

Toppers route<br />

70


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

<strong>Vlaanderen</strong> <strong>in</strong> al zijn facetten. Dat is wat<br />

je klanten kunnen ontdekken tijdens<br />

deze <strong>in</strong>spiratieroute. En net zoals bij de<br />

andere themaroutes kan er naar hartenlust<br />

gecomb<strong>in</strong>eerd worden.<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Angle-Ri<br />

Adembenemende natuur<br />

Buitengewone belev<strong>in</strong>gen<br />

Rijk en bewogen verleden<br />

Idyllische plekjes<br />

Vlaamse wielergeschiedenis<br />

Kaart<br />

Klik op de highlight voor de website of op het icoontje naast<br />

de highlight voor praktische <strong>in</strong>fo op het B2B-platform. 71


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

De adembenemende natuur en<br />

stiltegebieden, het rijke en bewogen<br />

verleden, buitengewone belev<strong>in</strong>gen<br />

en de meest idyllische plekjes komen<br />

op hun pad voorbij. Een feest voor<br />

de z<strong>in</strong>tuigen! De ideeën om er een<br />

onvergetelijke fietstocht van te<br />

maken liggen voor het grijpen.<br />

72<br />

Chevron- Kalmthoutse Heide


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

Adembenemende<br />

natuur<br />

Onderweg op de fiets tussen de grote<br />

Vlaamse steden vormt de natuur een<br />

rustgevend decor. Wie wil kan ook even te<br />

voet het natuurschoon verder verkennen.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

De Kalmthoutse Heide is een van de oudste<br />

en grootste natuurreservaten van <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Het is een zeldzaam relict van het eens zo<br />

uitgestrekte Europese heidelandschap. In het<br />

reservaat zijn verschillende mooie wandel- en<br />

fietspaden uitgestippeld en zijn talrijke dier- en<br />

plantensoorten te ontdekken.<br />

Een opmerkelijk landschap en dito erfgoed<br />

met meeslepende verhalen kunnen je klanten<br />

ontdekken <strong>in</strong> de voormalige landloperskolonies<br />

<strong>in</strong> Merksplas en Wortel. Het aparte decor, het pure<br />

fietsplezier en de stemmige picknickplekjes maken<br />

van de Kempense kolonies een echte topper.<br />

Aan de kust is het Zw<strong>in</strong>gebied een van de<br />

belangrijkste slik- en schorrengebieden. Het<br />

wordt dagelijks overspoeld door de zee. De<br />

wisselwerk<strong>in</strong>g maakt van Prov<strong>in</strong>ciaal Natuurpark<br />

Zw<strong>in</strong> een unieke biotoop met een rijke<br />

plantengroei en enorme aantallen vogels die<br />

neerstrijken om voedsel te zoeken, te broeden of<br />

te overw<strong>in</strong>teren.<br />

73


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

4<br />

5<br />

Het grootste natuurlijke b<strong>in</strong>nenmeer<br />

van <strong>Vlaanderen</strong> bev<strong>in</strong>dt zich <strong>in</strong> het<br />

Prov<strong>in</strong>ciedome<strong>in</strong> het V<strong>in</strong>ne . Het is een uniek<br />

natuurrecreatiefproject <strong>in</strong> Europa met veel<br />

aandacht voor natuurbelev<strong>in</strong>g, avontuurlijke<br />

wandelpaden, knuppelpaden, uitkijktorens,<br />

vogelkijk- en schuilhutten.<br />

Wie de absolute rust wil ervaren kan terecht <strong>in</strong><br />

het stiltegebied van kasteel d’Ursel . Een plek<br />

waar je geen auto’s hoort en waar je klanten<br />

alleen zijn met de natuurlijke geluiden van fauna<br />

en flora. Ook een picknick <strong>in</strong> de landschapstu<strong>in</strong><br />

van het kasteel is een aanrader.<br />

›<br />

Ontdek hier enkele fietsvriendelijke logies<br />

nabij de Vlaamse Toppers route<br />

74<br />

Chevron- Dome<strong>in</strong> Kasteel d’Ursel<br />

Chevron- Fietsen door het Water, Bokrijk


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

Chevron- Read<strong>in</strong>g Between the L<strong>in</strong>es, Borgloon<br />

Buitengewone<br />

belev<strong>in</strong>gen<br />

<strong>Vlaanderen</strong> staat synoniem voor vernieuw<strong>in</strong>g<br />

en <strong>in</strong>novatie. Langsheen de fietsroutes wacht<br />

dan ook af en toe een unieke verrass<strong>in</strong>g.<br />

1<br />

Zo fietsen je klanten <strong>in</strong> Bokrijk bij “Fietsen<br />

door het Water” dwars door een natuurlijke<br />

vijver via een fietspad van meer dan 200m lang.<br />

Ze rijden op ooghoogte van de waterspiegel,<br />

helemaal <strong>in</strong> harmonie met het unieke landschap<br />

van De Wijers. Niet voor niets door Time<br />

Magaz<strong>in</strong>e uitgeroepen tot een van de 100 meest<br />

geweldige plekjes ter wereld!<br />

2<br />

Het kunstwerk Read<strong>in</strong>g Between the L<strong>in</strong>es<br />

van Gijs Van Vaerenbergh <strong>in</strong> Borgloon bestaat<br />

uit 100 op elkaar gestapelde staalplaten <strong>in</strong><br />

de vorm van een kerkje. Door de speciale<br />

constructie blijft het Haspengouwse landschap<br />

zichtbaar. Volgens de Britse krant The Guardian<br />

het mooiste plekje van België.<br />

75


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

Rijk en bewogen verleden<br />

Het Vlaamse landschap staat bol van<br />

monumenten en bezienswaardigheden die<br />

her<strong>in</strong>neren aan de rijke, maar vaak ook bewogen<br />

geschiedenis van de regio.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Het koloniale luik op de Wereldtentoonstell<strong>in</strong>g van<br />

1897 <strong>in</strong> Brussel, vormde de grondslag voor het huidige<br />

Africamuseum <strong>in</strong> Tervuren, dat na een grondige<br />

renovatie en transformatie opnieuw de deuren opent<br />

(dec 2018). Het beschikt over ‘s werelds rijkste en meest<br />

befaamde verzamel<strong>in</strong>g etnografische voorwerpen uit<br />

Centraal-Afrika. Ook de prachtige Franse tu<strong>in</strong>en bij de<br />

neoclassicistische gebouwen spreken tot de verbeeld<strong>in</strong>g.<br />

<strong>Vlaanderen</strong> was helaas ook het decor van <strong>in</strong>tense<br />

veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog (1914-18). Het<br />

Tyne Cot Cemetry is de grootste Commonwealth<br />

begraafplaats op het vasteland en ook de belangrijkste<br />

getuige van de bloedige Slag van Passendale.<br />

Het <strong>in</strong>dustriële verleden en het leven <strong>in</strong> de koolmijnen<br />

wordt op een <strong>in</strong>teractieve wijze voorgesteld <strong>in</strong> de<br />

C-m<strong>in</strong>e expeditie , op het vroegere mijnterre<strong>in</strong><br />

<strong>in</strong> Genk. Via een avontuurlijke tocht ontdekken de<br />

bezoekers wat het was om een mijnwerker te zijn.<br />

Als apotheose kunnen ze de meer dan 60 meter hoge<br />

schachtbok beklimmen.<br />

76


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

Chevron- Tyne Cot Cemetry, Passendale<br />

Chevron- Africamuseum, Tervuren<br />

Chevron- C-m<strong>in</strong>e, Genk<br />

77


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

Idyllische plekjes<br />

Er is geen betere manier om <strong>Vlaanderen</strong><br />

te verkennen dan vanop de fiets. De<br />

landschappen glijden traag voorbij en ook de<br />

meest idyllische plekjes ontsnappen niet aan<br />

de aandacht.<br />

78<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Zo is de S<strong>in</strong>t-Michielsbrug <strong>in</strong> Gent dé plaats<br />

voor romantische zielen. In welke richt<strong>in</strong>g je<br />

klanten ook kijken, ze zijn er 360° omr<strong>in</strong>gd door<br />

de charmante schoonheid van het historische<br />

centrum. Extra feeëriek bij valavond.<br />

Het Kasteel van Laarne is de blikvanger bij<br />

de pittoreske dorpskernen van Laarne en Kalken.<br />

Het is een van de best bewaarde waterburchten<br />

<strong>in</strong> België, waarvan de oudste delen dateren uit<br />

de 18 e eeuw. Ook de omgev<strong>in</strong>g met de Kalkense<br />

Meersen nodigt uit voor geweldige fietstochten.<br />

In “Oranjestad” Diest kunnen bezoekers de<br />

rust opzoeken van het Begijnhof dat dateert uit<br />

de 17e en 18e eeuw en behoort tot het UNESCO<br />

Werelderfgoed. In het huis 'Xaverius' bev<strong>in</strong>dt zich<br />

het Vlaams Centrum voor Eet- en Tafelcultuur<br />

met kruidtu<strong>in</strong>, cul<strong>in</strong>air museum en bibliotheek en<br />

elke 1e zondag van de maand is er een boek- en<br />

antiekmarkt.


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

Vlaamse<br />

wielergeschiedenis<br />

Chevron- Oranjestad, Diest<br />

Chevron- Ronde Van <strong>Vlaanderen</strong>straat<br />

Je kan er niet omheen. De wielersport<br />

en <strong>Vlaanderen</strong> zijn onlosmakelijk met<br />

elkaar verbonden.<br />

In de buurt van de Oude Kwaremont<br />

kunnen je klanten fietsen of wandelen<br />

door een uniek stukje wielergeschiedenis.<br />

In de Ronde van <strong>Vlaanderen</strong>straat <strong>in</strong><br />

Kwaremont v<strong>in</strong>den ze een eregalerij met<br />

10 levensgrote portretten van mythische<br />

wielerhelden, een 1,2 kilometer lange<br />

erelijst op het wegdek én een mozaïek<br />

van alle 76 Rondew<strong>in</strong>naars aan het<br />

monument van Karel Van Wijnendaele.<br />

KOERS <strong>in</strong> Roeselare is de plek bij uitstek<br />

waar jong en oud het wielervirus en<br />

de fietsmicrobe opdoen en waar ze de<br />

passie voor de fiets en de wielersport<br />

delen en beleven. Na het museumbezoek<br />

is het terras <strong>in</strong> de k<strong>in</strong>dvriendelijke<br />

museumtu<strong>in</strong> de ideale plek om even tot<br />

rust te komen.<br />

79


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

Stel zelf een Vlaamse<br />

Toppers route voor je<br />

klanten samen<br />

Ontdek snel onze <strong>in</strong>teractieve Vlaamse<br />

Toppers route boordevol <strong>in</strong>spiratie, tips,<br />

logies, must sees, foto’s en teksten, die je<br />

vrij kan gebruiken * om je eigen Vlaamse<br />

Toppers route samen te stellen.<br />

> Lees meer over de Vlaamse Toppers route<br />

*mits vermeld<strong>in</strong>g van copyright<br />

80


ROUTE 3: Vlaamse Toppers route<br />

Angle-Ri<br />

Bekijk de kaart <strong>in</strong> detail<br />

81


82<br />

Een bloemlez<strong>in</strong>g<br />

van regionale<br />

fietsroutes


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Naast dit project, waarbij we enkele meerdaagse<br />

prov<strong>in</strong>cie-overschrijdende <strong>in</strong>spiratieroutes op<br />

knooppunten aan je voorstellen, vallen er voor je<br />

klanten op regionaal niveau nog heel wat pareltjes<br />

te ontdekken. Perfect als dagtocht of <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie<br />

met een van de <strong>in</strong>spiratieroutes. Hierbij alvast een<br />

bloemlez<strong>in</strong>g per prov<strong>in</strong>cie.<br />

83


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Antwerpen<br />

84


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Duvelroute (45 km)<br />

Een ontspannende fietstocht met onderweg een verfrissend biertje. Deze<br />

Duvelroute serveert je klanten een extra troef: het decor waar<strong>in</strong> ze fietsen.<br />

Scheldeland charmeert met een mix van rivieren, kanalen, jachthavens,<br />

bruggen en veerboten. Alles ademt water <strong>in</strong> deze regio. Infoborden langs de<br />

route vertellen je klanten meer over het brouwproces van Duvel. Bij deze<br />

Duvelroute hoort natuurlijk ook: proeven! Dat kan <strong>in</strong> een van de sfeervolle<br />

horecazaken langs het traject.<br />

> Ontdek meer...<br />

Scheldedijkroute (43 km)<br />

Scheldeland leeft op het ritme van eb en vloed, veerboten en sluizen.<br />

Eeuwenlang speelde het leven van de dorpsbewoners zich af op of bij het<br />

water. De getijdenwerk<strong>in</strong>g creëerde een bijzonder landschap van slikken en<br />

schorren. Bovendien betekende de rivier een onuitputtelijke <strong>in</strong>spiratiebron<br />

voor schrijvers, dichters en beeldhouwers. Deze fietsroute vertelt het<br />

verhaal van de Schelde, vroeger en nu. Op de verharde en autovrije<br />

dijkwegen is het comfortabel fietsen.. En na de fietstocht wacht een bord<br />

pal<strong>in</strong>g of een streekbiertje op een terras aan de waterkant...<br />

> Ontdek meer...<br />

Aardbeienroute (40 km)<br />

De Aardbeienroute illustreert hoe belangrijk de land- en tu<strong>in</strong>bouw <strong>in</strong> deze regio<br />

zijn. Ze comb<strong>in</strong>eert het historische centrum van Hoogstraten met de fraaie<br />

Markvallei en het weidse platteland van de Belgisch-Nederlandse grensstreek.<br />

Je klanten fietsen langs heel wat serres met aardbeien en aardbeienvelden. Ze<br />

kunnen er zomaar een portie kraakverse aardbeien uit een automaat halen!<br />

> Ontdek meer...<br />

85


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Limburg<br />

86


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Ontdek het oude verleden van<br />

Tongeren (45km)<br />

Tongeren, de eerste stad van België, fasc<strong>in</strong>eert met zijn Rome<strong>in</strong>se en middeleeuwse<br />

relicten en mooie basiliek. Via natuurgebied De Kevie leidt deze pittige fietsroute<br />

met enkele stevige klimmetjes door een decor met imposante kastelen en burchten,<br />

maar ook door Herstappe, de kle<strong>in</strong>ste gemeente van België.<br />

> Ontdek meer...<br />

Toeren <strong>in</strong> Voeren (25km)<br />

Het beste van de Voerstreek <strong>in</strong> één fietstocht. Langs rustieke dorpjes en gehuchten,<br />

het pittoreske Veurs dat bijna volledig uit vakwerkhuisjes bestaat en verschillende<br />

kastelen en molens <strong>in</strong> het groen, waaronder de commanderij van S<strong>in</strong>t-Pieters-<br />

Voeren. Je klanten wippen zelfs even over de grens tot <strong>in</strong> Nederland. Goed om te<br />

weten: er is geen meter vlak op deze fietsroute. Het heuvelachtige karakter van<br />

deze regio beloont je klanten daarentegen wel met <strong>in</strong>drukwekkende panorama's.<br />

> Ontdek meer...<br />

Door De Wijers vanuit Herkenrode (35 km)<br />

Vlakke fietstocht door het rijke verleden én heden van deze streek. Vanaf abdijsite<br />

Herkenrode pedellen je klanten <strong>in</strong> het groen. Ook aan water is er géén gebrek. De<br />

tocht voert langs het water van het kanaal en de meer dan duizend vijvers van<br />

natuurgebied De Wijers. Vanop de uitkijktoren hebben je klanten een spectaculair<br />

uitzicht over het vijvergebied. In Bokrijk neemt een 212m lang fietspad ze zelfs mee<br />

ónder het waterniveau. Zo fietsen ze op ooghoogte van het water.<br />

> Ontdek meer...<br />

87


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Oost-<strong>Vlaanderen</strong><br />

88


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Leiestreekroute (51 km)<br />

Een ontdekk<strong>in</strong>g van de mooiste hoekjes van de Leiestreek tussen<br />

Gent en De<strong>in</strong>ze, <strong>in</strong> een landschap dat talloze kunstenaars <strong>in</strong>spireerde.<br />

Ideaal om hun werken <strong>in</strong> de musea langs de route te bekijken. Een<br />

fietstocht langs pittoreske dorpjes zoals Deurle en S<strong>in</strong>t-Martens-<br />

Latem en een bezoek aan het prachtige kasteel Ooidonk.<br />

> Ontdek meer...<br />

Kastelenroute (49 km)<br />

Rijke <strong>in</strong>dustriëlen van de vorige eeuw bouwden grote landhuizen<br />

en kastelen aan de oevers van de Schelde. De fietsroute langs de<br />

kastelen, <strong>in</strong> en rond Destelbergen, ligt op een steenworp afstand van<br />

Gent en voert je klanten langs weilanden en langs prachtige parken<br />

met prachtige huizen. De topattractie is het kasteel van Laarne, een<br />

waterburcht die dateert uit de Middeleeuwen.<br />

> Ontdek meer...<br />

Plan Beer –<br />

Oudenaards Bru<strong>in</strong> Route (31 km)<br />

Een fiets- en brouwerijroute <strong>in</strong> de bierhoofdstad van de Vlaamse<br />

Ardennen. Een tocht langs prachtige landschappen en heuvelachtige<br />

wegen met Vlaamse kasseien, steile 'bergs' en prachtige uitzichten. Je<br />

klanten kunnen halte houden bij een van de 11 authentieke pubs of<br />

een van de 4 brouwerijen (Liefmans, Roman, Cnudde en Smisje).<br />

> Ontdek meer...<br />

89


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Vlaams-Brabant<br />

90


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Bier- en wijnroute (27km)<br />

Fietstocht <strong>in</strong> de natuur, langs de oevers van de Demer, over de<br />

Hagelandse heuvels en <strong>in</strong> de vallei van de Dijle. Ideaal om eens een<br />

Jack-Op bier of een Hagelands wijntje te proeven.<br />

> Ontdek meer...<br />

Bloesemroute (42 km)<br />

Fietsroute langs e<strong>in</strong>deloze rijen fruitbomen, schitterend <strong>in</strong> volle<br />

bloeiperiode. Langs de friszoete bloesemgeur en het kleurrijke<br />

decor van de ene naar de andere historische bezienswaardigheid.<br />

Je klanten passeren langs Prov<strong>in</strong>ciedome<strong>in</strong> Het V<strong>in</strong>ne voor een<br />

wandel<strong>in</strong>g rond het b<strong>in</strong>nenmeer over knuppelpaden, langs<br />

schuilhutten en uitkijktorens.<br />

> Ontdek meer...<br />

Geuzeroute (38 km)<br />

Een brouwerij bezoeken, Geuze degusteren, fietsen langs het kasteel<br />

van Beersel en door het prachtige Hallerbos. Rondkuieren <strong>in</strong> Halle<br />

of uitblazen op het zonneterras van Boelekewis <strong>in</strong> Huiz<strong>in</strong>gen.<br />

De lekkernijen en de mooie afwisselende natuur maken de fl<strong>in</strong>ke<br />

kuitenbijters van het sterk heuvelachtige landschap meer dan goed!<br />

> Ontdek meer...<br />

91


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

West-<strong>Vlaanderen</strong><br />

92


Een bloemlez<strong>in</strong>g van regionale fietsroutes<br />

Groene Gordel Brugge (53,2km)<br />

Deze fietsroute laat je klanten kennismaken met de gevarieerde omgev<strong>in</strong>g<br />

rondom de Werelderfgoedstad Brugge. De tocht biedt een veelzijdige mix<br />

van bossen, kasteelparken, open landschappen met akkers en weiden,<br />

loodrechte kanalen en pittoreske dorpjes. Er vallen ook tal van historische<br />

bezienswaardigheden te ontdekken zoals het Fort van Beieren, de Abdij van<br />

Male en het kasteel Tillegem. Picknickplaatsen, speelzones en natuurrijke<br />

plekjes maken van de Groene Gordel Brugge een absolute topper!<br />

> Ontdek meer...<br />

Cogge-Geeraert (41km)<br />

De fietsroute belicht de onderwaterzett<strong>in</strong>g van de IJzervlakte tijdens<br />

de Eerste Wereldoorlog en de rol die de historische figuren Karel Cogge<br />

en Hendrik Geeraert daarbij speelden. Het traject verb<strong>in</strong>dt plaatsen en<br />

monumenten die getuigen van deze opmerkelijke gebeurtenis en verwijzen<br />

naar het oorlogsleed: het Albert I-Monument <strong>in</strong> Nieuwpoort, het Stad- en<br />

Landshuis <strong>in</strong> Veurne, de Belgische militaire begraafplaatsen van Steenkerke<br />

en Ramskapelle, de buste van Karel Cogge, de Ganzepoot en de Frontzate.<br />

> Ontdek meer...<br />

Waterhoekfietsroute (50 km)<br />

De Waterhoekfietsroute brengt je klanten naar de Bovenschelde tussen<br />

Avelgem en Anzegem. Ze vertrekken aan het Pompgebouw <strong>in</strong> Bossuit. Van<br />

hieruit rijden ze langs het kanaal Bossuit-Kortrijk en de oude spoorlijn<br />

Kortrijk-Ronse naar Avelgem. Vervolgens fietsen ze richt<strong>in</strong>g Tiegemberg. Op<br />

de terugweg komen ze langs Kerkhove, Waarmaarde en het jaagpad langs<br />

de Schelde.<br />

> Ontdek meer...<br />

93


V<br />

Toegankelijk<br />

toerisme<br />

<strong>Vlaanderen</strong> wil een aangename<br />

vakantiebestemm<strong>in</strong>g zijn voor een breed<br />

publiek: jonge of iets oudere bezoekers,<br />

toeristen met of zonder een beperk<strong>in</strong>g of<br />

zorgvraag… iedereen is welkom.<br />

94


V. Toegankelijk toerisme<br />

Vanuit de overheid worden vakantiemakers,<br />

touroperators, accommodatieverstrekkers, horeca, etc.<br />

dan ook aangemoedigd en begeleid om hun aanbod<br />

voor zoveel mogelijk mensen open te stellen.<br />

Cruciaal daarbij zijn:<br />

--<br />

Correcte, up-to-date en volledige <strong>in</strong>formatie<br />

--<br />

Toegankelijke verblijfplaatsen<br />

--<br />

Vlotte transfers en aangepast vervoer<br />

--<br />

Hulpmiddelen zoals bv. rolstoel<br />

--<br />

Medische assistentie<br />

--<br />

Aangepaste excursies<br />

<strong>Vlaanderen</strong> biedt een ruime waaier aan<br />

vakantieverblijven, daguitstappen, eet- en dr<strong>in</strong>kadresjes,<br />

evenementen, ... die <strong>in</strong>tegraal toegankelijk zijn met<br />

aangepast vervoer, verzorg<strong>in</strong>g of extra hulpmiddelen op<br />

vakantie. Zo zijn er ook tal van aangepaste fietsroutes.<br />

›<br />

Lees meer over toegankelijk toerisme <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt en kan je hulp<br />

gebruiken bij het organiseren van je trip voor je klanten<br />

met aangepaste noden? Neem dan contact op met een<br />

van de vijf Vlaamse prov<strong>in</strong>ciale toeristische organisaties.<br />

95


VI<br />

Partneroverzicht<br />

Heb je zelf de smaak te pakken om een<br />

boeiende fietsvakantie <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> voor<br />

je klanten uit te werken? We helpen je<br />

graag verder op weg met een ruime keuze<br />

aan partners waar je terecht kan voor<br />

kant-en-klare pakketten, <strong>in</strong>spiratie of losse<br />

bouwstenen.<br />

96


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Trade partners<br />

We selecteerden verschillende trade partners<br />

met een <strong>in</strong>teressant en veelzijdig aanbod aan<br />

fietsvakanties <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>. Samenwerk<strong>in</strong>gen<br />

op gebied van kant-en-klare pakketten of<br />

maatwerk zijn mogelijk. Bij elke partner v<strong>in</strong>d je<br />

een korte beschrijv<strong>in</strong>g en contactgegevens.<br />

97


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +32 (0) 53 80 98 18<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@aab-allaboutbelgium.be<br />

www.aab-allaboutbelgium.be<br />

Map-mark Stationsstraat 30B, B-9340 Lede, België<br />

Incom<strong>in</strong>g DMC van de Benelux-landen<br />

Activiteit<br />

Opgestart <strong>in</strong> februari 1997 met focus op B2B en gespecialiseerd <strong>in</strong> (groeps)<br />

reizen op maat <strong>in</strong> België, Nederland en Luxemburg.<br />

USP<br />

--<br />

Jarenlange ervar<strong>in</strong>g als <strong>in</strong>com<strong>in</strong>g DMC s<strong>in</strong>ds 1990<br />

--<br />

Uitgebreid netwerk<br />

--<br />

Zeer vertrouwd met de geleverde diensten en correcte <strong>in</strong>formatie<br />

--<br />

Specialist ter plaatse (ook bij noodgevallen!)<br />

Aanbod<br />

Reizen op maat, aan de hand van de<br />

specifieke wensen van onze klanten<br />

uit de toeristische branche. Dit zowel<br />

leisure als bus<strong>in</strong>ess en hoofdzakelijk<br />

voor groepen. Onze specialisaties<br />

zijn thematische reizen zoals<br />

fietsvakanties, studiereizen kunst en<br />

cultuur, gastronomie, muziek, sport,<br />

architectuur, tu<strong>in</strong>en, kastelen, …<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

All About Belgium is geïnteresseerd <strong>in</strong> doorverkoop en samenwerk<strong>in</strong>g,<br />

voornamelijk voor B2B groepen.<br />

98


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +32 (0)3 331 33 30<br />

Envelope contact@brilliantideas.travel<br />

www.brilliantideas.travel<br />

Map-mark Lambermontplaats 12, 2000 Antwerpen, België<br />

DMC (<strong>in</strong>com<strong>in</strong>g)<br />

Activiteit<br />

Brilliant Ideas is your high-end, specialist<br />

boutique <strong>in</strong>com<strong>in</strong>g partner for Belgium, The<br />

Netherlands, Luxembourg and the North of<br />

France. We are proud to offer top-notch,<br />

tailor-made travel services for discern<strong>in</strong>g<br />

travelers.<br />

USP<br />

--<br />

Great authentic hotels<br />

--<br />

Impeccable personal service<br />

--<br />

Personalized, exclusive experiences<br />

Aanbod<br />

From an exclusive access to Antwerp’s Diamond district to a fully tailored<br />

private bike trip <strong>in</strong> the hilly Ardennes forests or meet<strong>in</strong>g a world known<br />

contemporary artist, Brilliant Ideas realizes these one of a k<strong>in</strong>d experiences<br />

for your clients. As a high end boutique DMC we dedicate ourselves to each<br />

and every s<strong>in</strong>gle file, br<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g your clients travel experiences to the next<br />

level and giv<strong>in</strong>g them the necessary personal attention they deserve.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Briljant Ideas is geïnteresseerd <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g op gebied van high-end<br />

travel experiences.<br />

99


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +32 (0)477 69 63 62<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@de4vaargetijden.com<br />

www.cruisebelgie.com<br />

Map-mark Trekweg LO 1 bus 1, 9700 Oudenaarde, België<br />

Meerdaagse vaarvakanties voor 1 tot 8 gasten<br />

Activiteit<br />

Ons orig<strong>in</strong>ele vrachtschip biedt alle comfort aan max. 8 gasten. De schipper<br />

en de kok staan met hun 20-jarige ervar<strong>in</strong>g garant voor een zorgeloze<br />

vakantie.<br />

USP<br />

--<br />

20 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Comfort<br />

--<br />

Plezier en flexibiliteit<br />

--<br />

Afwissel<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Maatwerk<br />

Aanbod<br />

Een hele dag fietsen of liever een verkenn<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de namiddag? Een fl<strong>in</strong>ke<br />

tocht op de pedalen of eerder een korte reis met veel stops om te genieten?<br />

Of misschien tussendoor een luie dag zonder fietsen? Je klanten beslissen<br />

elke dag waar ze z<strong>in</strong> <strong>in</strong> hebben! Een groep (1-8p) kan vrij kiezen: de periode,<br />

de afvaarthaven, de route… maatwerk! We varen vanaf april tot en met<br />

oktober<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

De 4 Vaargetijden is geïnteresseerd <strong>in</strong> doorverkoop en samenwerk<strong>in</strong>g, zowel<br />

B2B als B2C. Aanbreng van gasten door reisbureaus is op commissiebasis<br />

100


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +32 (0)9 269 90 62<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@focusflanders.com<br />

www.focusflanders.com<br />

Map-mark Nederkouter 35, 9000 Gent, België<br />

DMC<br />

Activiteit<br />

Focus Flanders is de <strong>in</strong>com<strong>in</strong>g afdel<strong>in</strong>g van Omnia Travel. Omnia Travel is<br />

een dochterondernem<strong>in</strong>g van de KBC Bank.<br />

Aanbod<br />

Focus Flanders is gespecialiseerd <strong>in</strong> maatwerk voor leisure en <strong>in</strong>centives<br />

groepen naar <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Focus Flanders is geïnteresseerd <strong>in</strong> doorverkoop en samenwerk<strong>in</strong>g, zowel B2B<br />

als B2C.<br />

101


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Envelope<br />

<br />

Map-mark<br />

<strong>in</strong>fo@deboeck-<strong>in</strong>com<strong>in</strong>g.com<br />

www.deboeck-<strong>in</strong>com<strong>in</strong>g.com<br />

Avenue de Béjar 5 - 1120 Brussel, België<br />

Keolis Travel met departementen De Boeck Incom<strong>in</strong>g en Brussels City Tours<br />

Activiteit<br />

De Boeck Incom<strong>in</strong>g (DBI) is a<br />

reliable partner to <strong>in</strong>troduce you <strong>in</strong><br />

the Benelux and make all necessary<br />

arrangements for your group.<br />

USP<br />

--<br />

Qualitative partner network<br />

--<br />

Years of experience<br />

--<br />

Sightsee<strong>in</strong>g tours<br />

Aanbod<br />

--<br />

Groups and <strong>in</strong>dividual travelers<br />

--<br />

Incentives<br />

--<br />

Conferences and sem<strong>in</strong>ars<br />

--<br />

Sightsee<strong>in</strong>g tours<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Keolis Travel is geïnteresseerd <strong>in</strong> doorverkoop van diverse programma’s, ook<br />

fietsprogramma’s aan buitenlandse groepen.<br />

102


<strong>Vlaanderen</strong> behoort tot de wereldtop op gebied<br />

van milieuvriendelijke toeristische bedrijven.<br />

130 locaties beschikken over het Groene Sleutel<br />

certificaat. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met<br />

water, energie en afval, met oog voor de sociale<br />

omstandigheden van personeel en gasten én dit<br />

zonder toe te geven op vlak van comfort.


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +32 (0) 475 81 06 08<br />

Envelope carl.ooghe@gmail.com<br />

www.cycl<strong>in</strong>gthewesternfront.co.uk<br />

Map-mark Based near Lille, België<br />

Tailor made private guided bike tours<br />

Activiteit<br />

Tailor made non-competitive bike tours with support vehicle<br />

USP<br />

--<br />

Personally guided with <strong>in</strong>terpretation by a licensed guide (and author)<br />

--<br />

Flanders Fields : the Military history (The Great War) and scenic rides<br />

--<br />

Based near Lille + optional shuttle service to and from Lille Europe station<br />

Aanbod<br />

--<br />

S<strong>in</strong>gle-day and multi-day tours<br />

--<br />

Flanders and Picardie<br />

--<br />

Accommodation is to be booked by travel agent<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Cycle the Western Front is geïnteresseerd <strong>in</strong> doorverkoop en samenwerk<strong>in</strong>g<br />

104


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +32 (0) 51 240 340<br />

Envelope<br />

<br />

Map-mark<br />

<strong>in</strong>com<strong>in</strong>g@vostravel.be<br />

<strong>in</strong>fo@vostravel.be<br />

www.vostravel.be<br />

Westlaan 415, 8800 Roeselare, België<br />

Niche touroperator fiets- en wandelvakanties<br />

Activiteit<br />

VOS Travel is een Belgische<br />

touroperator/<strong>in</strong>com<strong>in</strong>g agent<br />

gespecialiseerd <strong>in</strong> actieve<br />

vakanties <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> en<br />

Europa, zowel <strong>in</strong>dividueel als<br />

<strong>in</strong> groep.<br />

USP<br />

--<br />

3 en meestal 4 sterren hotels met fietsenberg<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Bagagetransport van hotel naar hotel & 7/7 noodassistentie<br />

--<br />

Gedetailleerde wegbeschrijv<strong>in</strong>g met toeristische <strong>in</strong>formatie, gps-tracks &<br />

aangepast kaartmateriaal (NL,FR,EN,GE,SP)<br />

Aanbod<br />

--<br />

<strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> lijn van punt A naar punt B (vb Brussel – Brugge)<br />

--<br />

<strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> een cirkel waarbij u de tocht start en e<strong>in</strong>digt <strong>in</strong> dezelfde<br />

plaats zoals bv. Brugge en Flanders-Fields met start/e<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Roeselare<br />

--<br />

Fietsvakantie met fietstochten vanuit 1 vast standplaatshotel zoals Brugge<br />

Fietsstad.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

VOS Travel is geïnteresseerd <strong>in</strong> doorverkoop en samenwerk<strong>in</strong>g, zowel<br />

B2B als B2C.<br />

105


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +32 (0) 477 59 23 82<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@bik<strong>in</strong>gbox.be<br />

www.bik<strong>in</strong>gbox.be<br />

Map-mark Abelestraat 21, 8908 Vlamert<strong>in</strong>ge, België<br />

Guided and self-guided bike tours<br />

Activiteit<br />

Bij Bik<strong>in</strong>g Box Cycletours kunt<br />

u terecht voor guided of self<br />

guided fietstours.<br />

USP<br />

--<br />

Toerfietsen, e-bikes, racefietsen,<br />

tandem, kids-fietskar…<br />

--<br />

Professionele gidsen<br />

--<br />

GPS-toestellen voor self-guided<br />

tours<br />

Aanbod<br />

Van halve of volle dag tot weekends, 3-daagse en zelfs 4 of 6-daagse<br />

fietsvakanties <strong>in</strong>clusief bagagetransporten volgens 3 grote thema’s:<br />

historisch met vooral WO I (frontstreek) – het lekkers uit de Westhoek<br />

(bier en wijn <strong>in</strong> het bijzonder) – de sportieve challenge rond het ‘koers-‘ en<br />

mounta<strong>in</strong>bike-gebeuren (omgev<strong>in</strong>g Kemmelberg, kasseien e.a. fietshiglights)<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Bik<strong>in</strong>g box cycle tours werkt graag en vaak samen met buitenlandse<br />

touroperators die voor hun afgewerkt fietsproduct <strong>in</strong> deze regio op ons<br />

beroep doen.<br />

106


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +32 (0) 243 88 90 65<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@belgian-biketours.com<br />

www.belgian-biketours.com<br />

Map-mark Maithaime 13B, 6662 WD Elst, Nederland<br />

<strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> België<br />

Activiteit<br />

Belgian Bike Tours is gespecialiseerd <strong>in</strong> fietsvakanties <strong>in</strong> België. Wij bieden<br />

ontspannen fietsvakanties van hotel naar hotel <strong>in</strong>clusief bagagevervoer<br />

langs alle hoogtepunten die België te bieden heeft.<br />

USP<br />

--<br />

Jarenlange ervar<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Flexibiliteit<br />

--<br />

Efficiëntie<br />

--<br />

Klantgerichtheid<br />

Aanbod<br />

--<br />

7- en 8 daagse reizen<br />

door heel <strong>Vlaanderen</strong><br />

rondom de thema’s Bier,<br />

Vlaamse Meesters en Vlaamse Toppers<br />

--<br />

Inclusief bagagevervoer<br />

--<br />

Fietshuur mogelijk<br />

--<br />

Boekbaar tussen 1 april en 30 september<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Buitenlandse wederverkopers kunnen de reizen bij ons boeken en op<br />

commissiebasis verkopen.<br />

107


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Happy<br />

Weekends.be<br />

actieve weekends<br />

<strong>in</strong> groep<br />

Phone-Sq +32 (0) 14 75 71 16<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@happyweekends.be<br />

www.happyweekends.be<br />

Map-mark Stationsstraat 93, 2440 Geel, België<br />

Reisorganisatie<br />

Activiteit<br />

Happy Weekends specialiseert<br />

zich <strong>in</strong> actieve, korte vakanties<br />

<strong>in</strong> groep <strong>in</strong> België en omliggende<br />

landen. Alle arrangementen<br />

worden door eigen mensen<br />

ontwikkeld.<br />

USP<br />

--<br />

Kwaliteit<br />

--<br />

Belev<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Verrass<strong>in</strong>g<br />

Aanbod<br />

We verwelkomen buitenlandse groepen en leiden hen al fietsend rond door<br />

<strong>Vlaanderen</strong>, <strong>in</strong>cl. begeleid<strong>in</strong>g, hotelboek<strong>in</strong>gen, bagageservice, lunches, enz.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Happy Weekends is geïnteresseerd <strong>in</strong> doorverkoop en samenwerk<strong>in</strong>g, zowel<br />

B2B als B2C.<br />

108


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +32 (0)9 233 50 00<br />

Envelope fietsvakanties@zuiderhuis.be<br />

www.zuiderhuis.be<br />

Map-mark S<strong>in</strong>t Annaple<strong>in</strong> 34 – 9000 Gent, België<br />

Niche touroperator<br />

Activiteit<br />

Met 20 jaar ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het<br />

organiseren van kwalitatieve<br />

fietsreizen ben je bij<br />

ZuiDERHuiS aan het juiste<br />

adres. Naast de ‘klassieke fietsvakanties’ bieden we over heel Europa<br />

zowel recreatieve fietsvakanties met of zonder bagagevervoer, als familie -,<br />

cul<strong>in</strong>aire-, sportieve- en welnessvakanies aan.<br />

USP<br />

--<br />

Tophotels<br />

--<br />

Bagagetransport<br />

--<br />

Routebeschrijv<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Huurfietsen, e-bike<br />

Aanbod<br />

Momenteel hebben we 2 fietsvakanties <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> <strong>in</strong> ons aanbod<br />

en wordt er gewerkt aan nog extra routes:<br />

--<br />

Limburg <strong>in</strong> Stijl : 3d/2n of 5d/4n<br />

--<br />

In Flanders Fields : 5d/4n of 8d/7n<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Zuiderhuis is geïnteresseerd <strong>in</strong> <strong>in</strong>com<strong>in</strong>g tourism van buitenlandse klanten<br />

en/of partners.<br />

109


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +31 40 20 30 320<br />

Envelope<br />

<br />

Map-mark<br />

<strong>in</strong>fo@aktivatours.nl<br />

www.aktivatours.nl<br />

Kerkhofstraat 21, 5554 HG<br />

VALKENSWAARD, Nederland<br />

Touroperator<br />

Activiteit<br />

Aktiva Tours behoort al 24 jaar tot de<br />

grootste Nederlandse aanbieders van fiets- en<br />

wandelreizen <strong>in</strong> Europa en <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Aanbod<br />

<strong>Fietsvakanties</strong> van Aktiva Tours kunnen<br />

groeps- en s<strong>in</strong>glereizen of <strong>in</strong>dividuele reizen<br />

zijn. Van hotel naar hotel met bagagevervoer<br />

of vanuit 1 hotel. Eigen fiets, huurfiets of<br />

e-bike zijn mogelijk.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Samenwerk<strong>in</strong>g met buitenlandse partners<br />

110


De fietsknooppunten <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

behoren tot de beste ter wereld. Het<br />

concept werd uitgevonden door een<br />

Vlaamse mijn<strong>in</strong>genieur uit Limburg.<br />

In 1995 werd deze navigatiemethode<br />

uit de mijnen ook voor het eerst<br />

bovengronds toegepast. Het fietsknooppuntennetwerk<br />

was geboren!<br />

›<br />

Lees meer over Fietsen <strong>in</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong> langs knooppunten<br />

111


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +31 (0) 20 72 35 400<br />

Envelope<br />

<br />

Map-mark<br />

partner@boatbiketours.com<br />

www.boatbiketours.com<br />

Aambeeldstraat 20, 1021 KR<br />

Amsterdam, Nederland<br />

Touroperator voor georganiseerde fietsvakanties<br />

Activiteit<br />

At Boat Bike Tours, we do<br />

our utmost to offer a unique<br />

cycl<strong>in</strong>g cruise experience. We<br />

do this by provid<strong>in</strong>g welldef<strong>in</strong>ed<br />

routes, skilled and<br />

experienced tour leaders, tasty<br />

food, and wonderful service<br />

aboard our ships from our<br />

hospitable crews…<br />

Aanbod<br />

We offer cycl<strong>in</strong>g holidays with accommodation (and relaxation) on board a<br />

comfortable ship. We offer tours from March until October, with an average<br />

length of 8 days, aboard motorized ships and sail<strong>in</strong>g ships, vary<strong>in</strong>g from a<br />

maximum capacity of around 20 passengers up to 150 guests.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

We are <strong>in</strong>terested <strong>in</strong> partners who can offer our tours <strong>in</strong> different parts of<br />

the world. Depend<strong>in</strong>g on the number of tours offered and sold, and years<br />

of experience we can provide this partner a commission. Furthermore we<br />

are <strong>in</strong>terested <strong>in</strong> other travel agencies that operate <strong>in</strong> the same market, of<br />

which we can resell their tours.<br />

112


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +31 (0) 24 324 47 12<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@dutch-biketours.nl<br />

www.dutch-biketours.nl<br />

Map-mark Marithaime 13b, 6662 WD Elst, Nederland<br />

Touroperator. Wij verzorgen <strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong> Nederland en België.<br />

Activiteit<br />

<strong>Fietsvakanties</strong>. Ook one-ways, zoals Amsterdam-Brugge (bestseller) en<br />

Amsterdam- Parijs. Verzorgde fietsvakantie waarbij wij de accommodaties<br />

regelen <strong>in</strong>cl. ontbijt. Wij verzorgen iedere dag het bagagevervoer van hotel naar<br />

hotel. Fietsen bij huren is ook mogelijk.<br />

USP<br />

--Verzorgde fietsvakanties<br />

--Op basis van accommodatie + ontbijt<br />

--Bagagevervoer van hotel naar hotel<br />

--Fietsverhuur<br />

Aanbod<br />

Onze <strong>Fietsvakanties</strong> duren 4 t/m 14 dagen.<br />

D<strong>in</strong>er is optioneel bij te boeken net als<br />

fietshuur en eventuele extra nachten.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Dutch Biketours is geïnteresseerd <strong>in</strong> doorverkoop en samenwerk<strong>in</strong>g, zowel<br />

B2B als B2C. Wij verkopen direct aan klanten maar ook via reisbureaus. Onze<br />

website is er <strong>in</strong> 6 talen, zodat we zo veel mogelijk klanten <strong>in</strong> hun eigen taal<br />

kunnen helpen.<br />

113


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +31 (0) 653 15 28 40<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@dutchparadise.com<br />

www.dutchparadise.com<br />

Map-mark Dorp 69-1, 2382 Poppel/Ravels, België<br />

Organisator Fiets Vaar Vakanties/ Fleet owner/ Touroperator<br />

Activiteit<br />

Dutch Paradise Travel organiseert<br />

s<strong>in</strong>ds 1969 vanuit Kanne/Riemst<br />

7-daagse Fiets Vaarvakanties <strong>in</strong> en<br />

door het prachtige Limburg met<br />

het Luxe Hotel Schip Miró *****<br />

USP<br />

--<br />

Ook E – Bike<br />

--<br />

Routebeschrijv<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Volledige verzorg<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Luxe Hotel Yacht Met alle faciliteiten<br />

--<br />

Meertalige Reisleid<strong>in</strong>g & Bemann<strong>in</strong>g aan boord<br />

Aanbod<br />

7-Daagse Fiets Vaar vakanties door Limburg en de rest van <strong>Vlaanderen</strong><br />

Meerdaagse reizen/ Charters/ fiets reizen met Hotel Yacht Miró *****<br />

Voor Particulieren en voor kle<strong>in</strong>e groepen van max. 10 pers. Alle routes zijn <strong>in</strong> het<br />

Nederlands - Engels - Duits en Frans beschikbaar<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Dutch Paradise is geïnteresseerd <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met b<strong>in</strong>nen- en buitenlandse<br />

touroperators, reisaanbieders, kle<strong>in</strong>e groepen en alleenreizende<br />

114


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +31 (0)78 692 01 13<br />

Envelope<br />

<br />

Map-mark<br />

vakantie@fital.nl<br />

www.fital.nl<br />

van Hennaertweg 4,<br />

2952CA ALBLASSERDAM, Nederland<br />

Touroperator <strong>Fietsvakanties</strong><br />

Activiteit<br />

Fitál Vakanties organiseert goed verzorgde fietsvakanties. De klant stelt zijn eigen<br />

vakantie samen en wij regelen alles van A tot Z. <strong>Fietsvakanties</strong> per fietsbus met eigen<br />

fiets gratis mee met fietstrailer of vlieg-, cruise- of <strong>in</strong>dividuele fietsvakantie naar de<br />

mooiste fietsroutes van Europa.<br />

USP<br />

--<br />

Al 15 jaar specialist <strong>in</strong> fietsvakanties<br />

--<br />

Fietsbus met eigen Fitál begeleid<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Eigen fiets gratis mee <strong>in</strong> de fietstrailer<br />

Aanbod<br />

<strong>Fietsvakanties</strong> bij de historistische stad<br />

Brugge met verschillende routes <strong>in</strong> de hele<br />

streek.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Fitál Vakanties is geïnteresseerd <strong>in</strong><br />

doorverkoop en samenwerk<strong>in</strong>g, zowel B2B<br />

als B2C.<br />

115


VI. Partneroverzicht: Trade Partners<br />

Phone-Sq +31 (0) 547 38 09 45<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@ade.nl<br />

www.ade.nl<br />

Map-mark Veldweg 4, 7475S Markelo, Nederland<br />

Reisorganisatie<br />

Activiteit<br />

ADE Actief door Europa is de specialist als het aankomt op <strong>in</strong>dividuele<br />

fietsvakanties <strong>in</strong> Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk<br />

en Portugal.<br />

USP<br />

--<br />

Bagagetransfer<br />

--<br />

Comfortabele hotels, <strong>in</strong>clusief ontbijt<br />

--<br />

Flexibele routes<br />

--<br />

Eigen fiets of huurfiets (ook e-bike)<br />

Aanbod<br />

ADE Actief door Europa biedt<br />

<strong>in</strong>dividuele fietsvakanties van<br />

hotel naar hotel en een aantal<br />

standplaatsreizen. De 6-daagse<br />

fietsvakantie Belgische kust voert<br />

klanten langs Brugge, natuurgebied<br />

Ysermonde en de kust. Van april tem<br />

december.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

ADE is geïnteresseerd <strong>in</strong> doorverkoop en samenwerk<strong>in</strong>g op gebied van<br />

fietsvakanties.<br />

116


VI. Catalogus: Inspirators<br />

Phone-Sq +31 (0)3 232 72 18<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@groteroutepaden.be<br />

www.groteroutepaden.be<br />

Map-mark Beatrijslaan 72, 2050 Antwerpen, België<br />

vzw die <strong>in</strong>staat voor de promotie van het<br />

langeafstandsfietsen en –wandelen <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

Activiteit<br />

Grote Routepaden vzw staat <strong>in</strong> voor het ontwerp, de bewegwijzer<strong>in</strong>g, de<br />

beschrijv<strong>in</strong>g en de promotie van een netwerk langeafstandsfietsroutes (LFroutes)<br />

en langeafstandswandelwegen (GR-routes) <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>. Dit netwerk<br />

sluit aan op het Europees fiets- en wandelnetwerk over lange afstand.<br />

Aanbod<br />

Grote routepaden richt zich op meerdaagse fietsvakanties langs routes<br />

over lange afstand en voorziet alle nodige ondersteunende <strong>in</strong>formatie en<br />

publicaties om een dergelijke tocht zelfstandig te ondernemen.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Grote Routepaden kan <strong>in</strong>formatie opleveren over langeafstandsfietsroutes<br />

<strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>. En is ook een platform voor anderen om hun producten<br />

voor dit specifieke doelpubliek <strong>in</strong> de kijker te zetten. Wij zijn ook expert <strong>in</strong><br />

het uitwerken van producten en publicaties voor langeafstandsfietsers en<br />

–wandelaars.<br />

117


VI. Catalogus: Inspirators<br />

Phone-Sq +31 (0)477 356 532<br />

Envelope Pascal.Brackman@RouteYou.com<br />

www.routeyou.com<br />

Map-mark Kerkstraat 108, 9050 Gent, België<br />

Fietsrouteplanner<br />

Activiteit<br />

Met een fietsrouteplanner van RouteYou kan je jouw eigen fietsvakanties<br />

samenstellen. De routes zelf met alle bijhorende <strong>in</strong>fo stel je beschikbaar aan<br />

jouw klanten via jouw eigen website.<br />

Aanbod<br />

Focus op het type fietser van jouw doelgroep:<br />

--<br />

De genietende recreatieve fietser<br />

--<br />

De avontuurlijke mounta<strong>in</strong>biker<br />

--<br />

De sportieve racefietser<br />

Kies een specifiek netwerk uit:<br />

--<br />

Het beproefde en fantastische knooppuntennetwerk<br />

--<br />

Het populaire MTB-netwerk van <strong>Vlaanderen</strong><br />

--<br />

De racefietstrajecten uit de wielerklassiekers<br />

Plaats POIs langs de route van een specifiek thema:<br />

--<br />

Kunst<br />

--<br />

Bier<br />

--<br />

Wielerklassiekers...<br />

118


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Bouwstenen<br />

Deze uitgebreide en gevarieerde selectie aan<br />

bouwstenen zal je helpen bij het samenstellen<br />

van je eigen fietsvakantie. Hotels, B&B’s en<br />

vakantiewon<strong>in</strong>gen, hoofdzakelijk geselecteerd op<br />

basis van voldoende slaapgelegenheid voor jouw<br />

klanten. Belev<strong>in</strong>gscentra, toeristische diensten,<br />

excursies,… allemaal gelegen langs de mooiste<br />

fietsroutes <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

119


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)2 655 03 84<br />

www.mart<strong>in</strong>shotels.com<br />

Map-mark Avenue du Lac 87, 1332 Genval<br />

Mart<strong>in</strong>’s Hotels<br />

Activiteit<br />

Mart<strong>in</strong>’s Hotels is een familiale<br />

hotelgroep met 13 hotels, 3 luxe<br />

spa’s en 7 cul<strong>in</strong>aire restaurants<br />

<strong>in</strong> verschillende steden <strong>in</strong> België.<br />

Elk van deze hotels heeft zijn<br />

eigen karakter en comb<strong>in</strong>eert<br />

moderne luxe met een trendy<br />

sfeer en een hartelijk onthaal.<br />

Fietsvriendelijke arrangementen<br />

Mart<strong>in</strong>’s Hotels biedt arrangementen en promoties gedurende het hele jaar.<br />

Zo zijn er fietsarrangementen (met of zonder fietshuur) <strong>in</strong> verschillende van<br />

onze hotels. Ook m<strong>in</strong>i fietsvakanties tussen hotels <strong>in</strong> bv. Leuven, Mechelen en<br />

Brussel zijn mogelijk.<br />

--<br />

Bilzen<br />

--<br />

Brugge<br />

--<br />

Brussel<br />

--<br />

Genval<br />

--<br />

Louva<strong>in</strong>-la-Neuve<br />

--<br />

Leuven<br />

--<br />

Mechelen<br />

--<br />

Tubeke<br />

--<br />

Waterloo<br />

120


Toegankelijk toerisme is een belangrijk<br />

speerpunt <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong>. Er is een ruime<br />

waaier aan vakantieverblijven, daguitstappen,<br />

eet- en dr<strong>in</strong>kadresjes, evenementen,<br />

... die <strong>in</strong>tegraal toegankelijk zijn<br />

met aangepast vervoer, verzorg<strong>in</strong>g of<br />

extra hulpmiddelen op vakantie. Zo zijn<br />

er ook tal van aangepaste fietsroutes.<br />

›<br />

Lees meer over Toegankelijk toerisme<br />

121


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Antwerpen<br />

Cultuurhostel Bed MUZET - Hostel<br />

Phone-Sq +32(0)3 488 60 36<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@bedmuzet.be<br />

www.bedmuzet.be<br />

Map-mark Volmolenstraat 65, 2500 Lier<br />

Corbie Hotels - Hotel<br />

Phone-Sq +32(0)14 31 98 71<br />

Envelope mol@corbiehotel.com<br />

www.corbie.be<br />

Map-mark Corbiestraat 64, 2400 Mol<br />

Hampton by Hilton Antwerp Central Station - Hotel<br />

Phone-Sq +32(0)3 303 71 79<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@hamptonantwerpcs.com<br />

http://hampton<strong>in</strong>n3.hilton.com/en/hotels/belgium/<br />

hampton-by-hilton-antwerp-central-station-<br />

ANRCSHX/<strong>in</strong>dex.html<br />

Map-mark Pelikaanstraat 10-16, 2018 Antwerpen<br />

Caravan park Siesta – La Cant<strong>in</strong>a - Caravanbedrijf en horecagelegenheid<br />

Phone-Sq +32(0)478 23 17 84<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@caravanparksiesta.be<br />

www.caravanparksiesta.be<br />

Map-mark Corsicabaan 9, 2275 Lille<br />

De Lilse Bergen - Camp<strong>in</strong>g en recreatiedome<strong>in</strong><br />

Phone-Sq +32(0)14 55 79 01<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@lilsebergen.be<br />

www.delilsebergen.be<br />

Map-mark Strandweg 6, 2275 Lille<br />

122


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)3 288 33 33<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@hotelessenza.be<br />

www.hotelessenza.be<br />

Map-mark Essendries 2, 2870 Kalfort-Puurs<br />

Hotel Essenza<br />

Activiteit<br />

Hotel Essenza is de ultieme<br />

comb<strong>in</strong>atie van kle<strong>in</strong>schalig,<br />

authentiek met alle<br />

faciliteiten en service van een<br />

luxueus hotel. De perfecte<br />

uitvalsbasis om e<strong>in</strong>deloos te<br />

wandelen en te fietsen langs<br />

de ‘Stille Waters’ van het<br />

Scheldeland en Rupelstreek om<br />

nadien overheerlijk cul<strong>in</strong>air te genieten met een d<strong>in</strong>er <strong>in</strong> ons restaurant waar<br />

pure, verse en seizoensgebonden producten centraal staan.<br />

Tevens kunnen je klanten van hieruit enorm veel bekende en m<strong>in</strong>der bekende<br />

brouwerijen bezoeken of wat oorlogsgeschiedenis opsnuiven <strong>in</strong> één van de<br />

forten of kazernes.<br />

4 arrangementen<br />

Alle arangementen zijn cul<strong>in</strong>air gekoppeld a.h.v. ons restaurant<br />

--<br />

’40-’45-arrangement waar je de musical <strong>in</strong> stijl mee kan beleven<br />

--<br />

fiets -en wandelarrangement om e<strong>in</strong>deloos de streek te ontdekken<br />

--<br />

discovery arrangement om een bad te nemen <strong>in</strong> het oorlogsverleden<br />

van zowel WOI als WOII<br />

--<br />

wellnessarrangement om even bij te praten en van elkaar te genieten<br />

123


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

B&B Molmento - Bed & Breakfast<br />

Phone-Sq<br />

Envelope<br />

<br />

Map-mark<br />

+32(0)14 75 68 51<br />

+32(0)498 61 41 31<br />

<strong>in</strong>fo@molmento.be<br />

www.molmento.be<br />

St.-Leonardusstraat 12, 2400 Mol<br />

Monnikenhoeve - Vakantiewon<strong>in</strong>g<br />

Phone-Sq +32(0)475 29 75 34<br />

Envelope filip@monnikenhoeve.com<br />

www.monnikenhoeve.com<br />

Map-mark Monnikenhofstraat 265, 2040 Antwerpen-Berendrecht<br />

APB Zilvermeer - Recreatiedome<strong>in</strong><br />

Phone-Sq +32(0)14 82 95 00<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@zilvermeer.be<br />

www.zilvermeer.be<br />

Map-mark Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol<br />

Hotel Vé - Hotel (Mercure)<br />

Phone-Sq +32(0)15 700 700<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@hotelve.com<br />

www.hotelve.com<br />

Map-mark Vismarkt 14, 2800 Mechelen<br />

B&B Tspijker - B&B<br />

Phone-Sq +32(0)14 32 12 23<br />

Envelope tspijker@telenet.be<br />

www.tspijker.be<br />

Map-mark Volmolenheide 57, 2400 Mol<br />

124


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)472 22 20 73<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@piknikfabrik.be<br />

www.piknikfabrik.be<br />

Piknikfabrik<br />

De Piknikfabrik levert versbereide<br />

picknickpakketten <strong>in</strong> de natuur. Met<br />

een unieke code kunnen je klanten<br />

de picknick openen, opeten en weer<br />

achterlaten. Voor groepen vanaf 10<br />

personen, het hele jaar door. Onze<br />

picknickpakketten bestaan uit warme<br />

en koude gerechtjes, dranken en lokale<br />

producten.<br />

Je klanten kunnen fietsend alle hoeken van het Grenspark Kalmthoutse<br />

Heide verkennen en onderweg genieten van een gezellige openluchtlunch.<br />

Gagelhof - Jeugdherberg<br />

Phone-Sq +32(0)3 385 16 42<br />

Envelope zoersel@vjh.be<br />

www.jeugdherbergen.be/nl/zoersel<br />

Map-mark Gagelhoflaan 18, Zoersel<br />

Toerisme Zoersel - Toeristische dienst<br />

Phone-Sq +32(0)3 312 27 61<br />

Envelope patrick.debaere@hotmail.com<br />

www.toerismezoersel.be<br />

Map-mark p/a Parklaan 3, 2980 Zoersel<br />

125


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)479 379 832<br />

Envelope suzy@synergo.be<br />

www.domussilva.be<br />

Map-mark Bossen 16, 2500 Lier<br />

Domus Silva<br />

Domus Silva is een karaktervolle hoeve, opgenomen is <strong>in</strong> het register van<br />

onroerend erfgoed en gelegen op een 5ha groot dome<strong>in</strong>. De kamers, gelegen<br />

<strong>in</strong> de aangrenzende stall<strong>in</strong>gen, modern en luxueus <strong>in</strong>gericht, hebben elk hun<br />

eigen stijl. De kunststeden Antwerpen en Mechelen liggen op m<strong>in</strong>der dan 20km<br />

fietsafstand. Wij ontvangen onze gasten altijd persoonlijk, bij voorkeur <strong>in</strong> hun<br />

eigen taal, en onze taak is hen een authentieke ervar<strong>in</strong>g te geven, aangepast<br />

aan hun specifieke wensen.<br />

Uitgebreid aanbod<br />

Ons aanbod zijn korte vakanties waarbij men verblijft <strong>in</strong> een mooie rustige<br />

natuur. Waar men ook kan genieten van streekproducten, streekbieren,<br />

Belgische kazen, enz. Onze gasten komen meestal voor een comb<strong>in</strong>atie van<br />

<strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g (fietsen, wandelen) en voor ontspann<strong>in</strong>g (gastronomie, wellness).<br />

We hebben 4 basis arrangementen van 1 nacht:<br />

--<br />

Een wellness arrangement met 3 uur sauna<br />

--<br />

Een cul<strong>in</strong>air arrangement met een 4 gangen menu<br />

--<br />

Een fiets arrangement ism Visit Lier (Cycl<strong>in</strong>g D<strong>in</strong>ner)<br />

--<br />

Een wandel arrangement langs de fortengordel rond Antwerpen.<br />

Langs Vlaamse Toppers<br />

Domus Silva is gelegen op Vlaamse Toppers route, tussen de knooppunten<br />

35 en 49. Daarom hebben wij voor de buitenlandse gasten een meerdaags<br />

arrangement (3 nachten met ontbijt) uitgewerkt, gebaseerd op deze route en<br />

die de kunststeden Mechelen en Antwerpen aandoet.<br />

126


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)14 88 96 00<br />

Envelope sales@corsendonkhotels.com<br />

www.corsendonkhotels.com<br />

Map-mark Korte Vianenstraat 2, 2300 Turnhout<br />

Corsendonk Hotels & Clubs<br />

Corsendonk Hotels beschikt <strong>in</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong> over 6 hotels met meer<br />

dan 500 hotelkamers. Vijf van de 6<br />

hotels bev<strong>in</strong>den zich <strong>in</strong> de vlakke,<br />

groene Kempen. De idéale locatie<br />

voor een fietsvakantie. De 6de locatie<br />

bev<strong>in</strong>dt zich aan de Kust.<br />

Een échte aanrader b<strong>in</strong>nen de groep<br />

is een fietsarrangement doorheen de<br />

Kempen met koffernabreng service.<br />

Zo logeren je klanten <strong>in</strong> verschillende<br />

hotels en kunnen ze alle wondermooie<br />

plekjes van de Kempen ontdekken.<br />

In alle hotels bieden we fietsarrangementen op maat aan. Het is mogelijk om<br />

fietsen te huren, eigen fietsen veilig weg te stallen en eventueel elektrische<br />

fietsen op te laden. De hotelgroep biedt verschillende type hotels aan,<br />

b<strong>in</strong>nen elk soort budget, zodat iedereen er zijn gad<strong>in</strong>g kan v<strong>in</strong>den.<br />

Hotel Karmel - Hotel<br />

Phone-Sq +32(0)14 21 60 20<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@hotelkarmel.be<br />

www.hotelkarmel.be<br />

Map-mark Grote Markt 39, 2200 Herentals<br />

127


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

The Brewery bvba – BeerWalk - Culturele bierwandel<strong>in</strong>gen<br />

Phone-Sq +32(0)3 366 21 00<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@beerwalk.be<br />

www.beerwalk.be<br />

Map-mark Hemelshoek 235, 2590 Berlaar<br />

Limburg<br />

Lanaken - Gemeente<br />

Phone-Sq +32(0)89 73 07 02<br />

Envelope katrijn.vrancken@lanaken.be<br />

www.visitlanaken.be<br />

Map-mark Neerharenweg 12, 3620 Lanaken<br />

Genk - Stad<br />

Phone-Sq +32(0)89 65 44 90<br />

Envelope visit@genk.be<br />

www.visitgenk.be<br />

Map-mark C-M<strong>in</strong>e 10 bus 2, 3600 Genk<br />

Maas & Mechelen - B&B – Massage – Wellness<br />

Phone-Sq +32(0)487 17 50 51<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@maasenmechelen.be<br />

www.maasenmechelen.be<br />

Map-mark Grotestraat 94, 3631 Maasmechelen<br />

128<br />

Holiday Suites - Vakantieverhuur<br />

Phone-Sq +32(0)2 588 03 03<br />

Envelope<br />

<br />

Map-mark<br />

<strong>in</strong>fo@holidaysuites.be<br />

www.holidaysuites.be/vakantieverblijven/<br />

vakantiedome<strong>in</strong>-houthalen-helchteren-limburg/<br />

Hengelhoefdreef 5, 3530 Houthalen-Helchteren


2021 - 2022 is hét ideale moment<br />

om de Vlaamse Meesters te komen<br />

ontdekken met de heropen<strong>in</strong>g van<br />

het museum voor Schone Kunsten<br />

<strong>in</strong> Antwerpen, Bruegel die 450 jaar<br />

overleden is en de restauratie en<br />

terugkeer van het Lam Gods naar<br />

de S<strong>in</strong>t-Baafskathedraal <strong>in</strong> Gent.<br />

›<br />

Lees meer over de<br />

Vlaamse Meesters route<br />

129


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)89 44 01 31<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@differenthotels.com<br />

www.differenthotels.com<br />

Map-mark Europlaan 38, 3600 Genk<br />

Different Hotels - Hotel<br />

Different Hotels telt<br />

10 hotels en een B&B<br />

verspreid over Limburg.<br />

Allemaal met hun eigen<br />

karakter, hun eigen<br />

aanpak. Allemaal...<br />

different.<br />

Elk hotel uit de groep<br />

verwent je klanten op<br />

zijn typische manier.<br />

Niets is hetzelfde. Of<br />

toch: de wens om<br />

van hun verblijf iets<br />

bijzonders te maken.<br />

Fietsvriendelijke arrangementen<br />

Eurotel Lanaken, Hotel Atlantis, Eburon Hotel en M Hotel zijn uitzonderlijk<br />

geschikt voor een geslaagd fietsarrangement.<br />

--<br />

Afgesloten fietsenstall<strong>in</strong>g met laadpunten voor de elektrische fietsen<br />

--<br />

Uitgestippelde fietsroutes en diverse fietskaarten ter beschikk<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Eigen fiets arrangementen op www.differenthotels.com<br />

--<br />

Fietsverhuur tussen april & oktober<br />

--<br />

Ligg<strong>in</strong>g langs of op het fietsroutenetwerk<br />

--<br />

Speciale tarieven voor fietsgroepen/clubs<br />

130


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)11 42 15 52<br />

Envelope toerisme@ber<strong>in</strong>gen.be<br />

www.toerismeber<strong>in</strong>gen.be<br />

Map-mark Koolmijnlaan 203, 3582 Ber<strong>in</strong>gen<br />

Stad Ber<strong>in</strong>gen - Stad<br />

Ber<strong>in</strong>gen en be-MINE worden alsmaar meer <strong>in</strong><br />

één adem genoemd. De stad is onlosmakelijk<br />

verbonden met het mijnverleden en heeft met<br />

be-MINE een toeristische troefkaart <strong>in</strong> handen.<br />

Nergens anders bleef een mijnsite zo goed<br />

bewaard. Nergens anders is de mix tussen<br />

erfgoed, recreatie en toerisme zo een succes.<br />

be-M<strong>in</strong>e<br />

Je klanten kunnen er funshoppen op be-MINE<br />

Boulevard, zwemmen bij Sportoase, klimmen en<br />

boulderen bij Alpamayo, duiken en snorkelen<br />

bij Todi, ontdekken <strong>in</strong> het Mijnmuseum, spelen op de avonturenberg en<br />

wandelen, fietsen over het Kolenspoor of mounta<strong>in</strong>biken op de flank van de<br />

steenberg.<br />

Bike Valley Experience<br />

Voor groepen kan er ook een bezoek gereserveerd worden aan Flanders' Bike<br />

Valley en Ridley. M<strong>in</strong> 10 personen en max 20 personen. Reservatie is verplicht.<br />

Camp<strong>in</strong>g ’t Soete Dal - Camp<strong>in</strong>g<br />

Phone-Sq +32(0)89 61 18 11<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@soetedal.be<br />

www.soetedal.be<br />

Map-mark Molenblookstraat 64, 3690 Zutendaal<br />

131


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)11 60 69 99<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@terdolen.be<br />

www.terdolen.be<br />

Map-mark Eikendreef 21, 3530 Houthalen-Helchteren<br />

Ter Dolen - Brouwerij<br />

Kasteelbrouwerij Ter Dolen laat<br />

s<strong>in</strong>ds 1994 bierliefhebbers genieten<br />

van Ter Dolen Blond. Dit aanbod<br />

werd uitgebreid aangevuld en 24<br />

jaar later staan er zeven Belgisch<br />

Erkende Abdijbieren op de kaart.<br />

De hypermoderne brouwerij is te<br />

v<strong>in</strong>den b<strong>in</strong>nen de muren van een<br />

middeleeuwse vierkantshoeve<br />

met achterliggend een prachtig<br />

kasteel. Zo vormt het dome<strong>in</strong><br />

van brouwerij De Dool een mooi<br />

geheel.<br />

Kasteelbrouwerij Ter Dolen biedt <strong>in</strong> het midden van een groene omgev<strong>in</strong>g<br />

de mogelijkheid om op een rustiek terras te genieten van onze Ter<br />

Dolen bieren. Op zaterdag, zondag en feestdag is onze brouwerij ook te<br />

bezichtigen via een begeleid bezoek om 15 uur waarvoor iedereen kan<br />

<strong>in</strong>schrijven via de website www.terdolen.be.<br />

Hotel Stiemerheide - Hotel<br />

Phone-Sq +32(0)89 35 58 28<br />

Envelope raquel.voorjans@stiemerheide.be<br />

www.stiemerheide.be<br />

Map-mark Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk<br />

132


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)11 57 55 84<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@villachrist<strong>in</strong>a.be<br />

www.villachrist<strong>in</strong>a.be<br />

Map-mark Stad 4, 3930 Hamont-Achel<br />

Villa Christ<strong>in</strong>a - B&B<br />

Villa Christ<strong>in</strong>a, <strong>in</strong> het centrum van Hamont,<br />

is een historisch beschermd Teutenhuis met<br />

een authentiek karakter en voorzien van alle<br />

hedendaags comfort.<br />

Het is de ideale vertrekplek om te voet of<br />

per fiets te genieten van de mooie natuur op<br />

vlakke wegen. Fietskaarten worden gratis ter<br />

beschikk<strong>in</strong>g gesteld. Veilige fietsenstall<strong>in</strong>g en<br />

gratis opladen van elektrische fietsen. Ook fietsen<br />

huren is mogelijk mits reservatie op voorhand.<br />

Dienst Toerisme Borgloon - Toeristische dienst<br />

Phone-Sq +32(0)12 67 36 53<br />

Envelope toerisme@borgloon.be<br />

www.borgloon.be<br />

Map-mark Stadhuis Markt z/n 3840 Borgloon<br />

Oost-<strong>Vlaanderen</strong><br />

Den Hof - Restaurant – bar – feestzaal<br />

Phone-Sq +32(0)9 345 60 48<br />

Envelope mol@denhof.be<br />

www.denhof.be<br />

Map-mark Stationsstraat 22, 9060 Zelzate<br />

133


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)474 57 58 78<br />

Envelope charlotte@vbdck.be<br />

www.vbdck.be<br />

Map-mark Antwerpse Steenweg 12, 9140 Tielrode<br />

VBDCK Brouwerij - Brouwerij<br />

Jonge <strong>in</strong>novatieve brouwerij<br />

met een uniek aanbod bieren<br />

op een prachtige locatie waar<br />

een mix werd gemaakt tussen<br />

oud en nieuw.<br />

Rondleid<strong>in</strong>gen door de<br />

brouwerij met biertast<strong>in</strong>g<br />

mogelijk, mits reservatie.<br />

Lozer Lodge - Vakantiewon<strong>in</strong>gen/Sem<strong>in</strong>arieruimtes/Events<br />

Phone-Sq +32(0)477 40 92 72<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@lozerlodge.be<br />

www.lozerlodge.be<br />

Map-mark Spiegelstraat 1, 9770 Kruishoutem<br />

Villa Emma - B&B<br />

Phone-Sq +32(0)9 259 21 95<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@villa-emma.be<br />

www.villa-emma.eu<br />

Map-mark Waterdreef 13, 9040 Gent<br />

134


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)55 69 99 65<br />

Envelope <strong>in</strong>fo.oudenaarde@leopoldhotels.com<br />

www.premgroup.com<br />

Map-mark De Ham 14, 9700 Oudenaarde<br />

Leopold Hotel Oudernaarde - Hotel<br />

Het hotel ligt midden <strong>in</strong> het<br />

centrum van Oudenaarde<br />

– 3 m<strong>in</strong>uten te voet van<br />

het Centrum Ronde van<br />

<strong>Vlaanderen</strong> – Grote Markt –<br />

Makkelijk bereikbaar met de<br />

auto – Gratis park<strong>in</strong>g voor<br />

het hotel – gesloten fietsen<br />

garage <strong>in</strong> het hotel – afspuiter<br />

voor de fietsen – gratis wifi<br />

doorheen het gehele hotel.<br />

De Zonnebrug – B&B De Dijkhoeve - B&B<br />

Phone-Sq +32(0)495 58 42 31<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@dezonnebrug.be<br />

www.dezonnebrug.be<br />

Map-mark Beoostereedepolderdijk 6, 9982 S<strong>in</strong>t-Laure<strong>in</strong>s<br />

De Kleppe - Vakantiehuis<br />

Phone-Sq +32(0)55 42 37 53<br />

Envelope griet@dekleppe.be<br />

www.dekleppe.be<br />

Map-mark Everbeekplaats 4, 9660 Everbeek<br />

135


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)53 211 01 00<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@towerhotelaalst.com<br />

www.towerhotelaalst.com<br />

Map-mark Vrijheidstraat 62, 9300 Aalst<br />

Tower Hotel - Hotel<br />

Wij bieden onze gasten de nodige fietsenstall<strong>in</strong>g<br />

naargelang het type fiets. Enerzijds beschikken wij<br />

over een ruime park<strong>in</strong>g aanpalend aan het hotel<br />

met 24u/7 camerabewak<strong>in</strong>g. De fiets liever b<strong>in</strong>nen<br />

stallen? Onze vergaderzalen worden met plezier<br />

ter beschikk<strong>in</strong>g gesteld tijdens het weekend. Hier<br />

kunnen je klanten ook terecht voor het opladen<br />

van hun elektrische fiets.<br />

Ideale locatie<br />

Aalst is het ideale startpunt voor fietsvakanties <strong>in</strong> de Denderstreek. Hiernaast<br />

zijn wij ook de uitvalbasis voor fietsroutes door het Pajottenland, Waasland,<br />

Scheldevallei en Vlaamse Ardennen.<br />

Voorzien<strong>in</strong>gen voor groepen<br />

Groepen kunnen genieten van een half pension waarbij het hotel voorziet<br />

<strong>in</strong> een gevarieerd buffet bestaande uit onder andere zelfgemaakte quiche,<br />

huisbereide soep, pasta’s, salades, broodjes en diverse huisbereide dessert<br />

gemaakt met regionale producten.<br />

Prov<strong>in</strong>ciaal sportcentrum De Boerekreek - Recreatie- en verblijfscentrum<br />

Phone-Sq +32(0)9 218 96 72<br />

Envelope boerekreek@oost-vlaanderen.be<br />

www.boerekreek.be<br />

Map-mark S<strong>in</strong>t-Jansstraat 132, 9982 S<strong>in</strong>t-Jan-<strong>in</strong>-Eremo<br />

136


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)9 282 31 44<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@auberge-du-pecheur.be<br />

www.auberge-du-pecheur.be<br />

Map-mark Pontstraat 41, 9831 S<strong>in</strong>t-Martens-Latem<br />

Auberge du Pêcheur<br />

Auberge du Pêcheur is gelegen aan de oevers van de Leie en is de ideale uitvalbasis<br />

van de sportieve hotelgast. Je klanten ontdekken tijdens hun verblijf de Leiestreek te<br />

voet, per fiets of al varend. Ze komen tot rust <strong>in</strong> de groene omgev<strong>in</strong>g en laten zich<br />

cul<strong>in</strong>air verwennen <strong>in</strong> onze brasserie.<br />

Auberge du Pêcheur grenst aan knooppunt 68 waarvan de Leiestreek al fietsend<br />

ontdekt kan worden. Het hotel biedt:<br />

--<br />

21 Karaktervolle hotelkamers<br />

--<br />

Brasserie, elke dag geopend!<br />

--<br />

Uitgebreid ontbijtbuffet<br />

--<br />

Prachtige tu<strong>in</strong> aan de oevers van<br />

de Leie<br />

--<br />

Fietsengarage<br />

--<br />

Huisdieren toegelaten mits<br />

supplement<br />

--<br />

Familiekamers<br />

Treck Hostel - Jeugdherberg<br />

Phone-Sq +32(0)9 310 76 20<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@treckhostel.be<br />

www.treckhostel.be<br />

Map-mark Groendreef 51, 9000 Gent<br />

137


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Artisan - Restaurant<br />

Phone-Sq +32 (0)50 66 00 20<br />

www.restaurant-artisan.be<br />

Map-mark Moerhuizestraat 50, 9990 Maldegem<br />

Vlaams-Brabant<br />

Hippo-Droom - Bed & Breakfast + eventlocatie<br />

B&B Hippo-Droom<br />

Phone-Sq +32(0)477 52 46 58<br />

Envelope davy@hippo-droom.be<br />

www.hippo-droom.be<br />

Map-mark Tumulidreef 7, 1560 Hoeilaart<br />

Park 7 - Familiale B&B<br />

Phone-Sq +32(0)488 401 577<br />

Envelope welcome@park7.be<br />

www.park7.be<br />

Map-mark Kasteelpark 7, 3040 Huldenberg<br />

Hotel Axis - Hotel<br />

Phone-Sq +32(0)2 759 30 33<br />

Envelope axis.hotel@skynet.be<br />

www.hotelaxis.be<br />

Map-mark Leuvensesteenweg 749, 3071 Kortenberg<br />

Belev<strong>in</strong>gscentrum 14-18 Tildonk - Belev<strong>in</strong>gscentrum / Toeristisch onthaalpunt<br />

Phone-Sq +32(0)471 97 36 42<br />

Envelope grooteoorlog@vlaamsbrabant.be<br />

www.toerismevlaamsbrabant.be/oorlog<br />

Map-mark Kru<strong>in</strong>eikestraat 5 A, 3150 Tildonk (Haacht)<br />

138


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Station Racour.be<br />

Logeren <strong>in</strong> het station, de tre<strong>in</strong> en de spoorweghut<br />

Phone-Sq +32(0)473 87 07 73<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@stationracour.be<br />

www.stationracour.be<br />

Map-mark Racourhalte 1, 3400 Landen<br />

Station Racour<br />

Het gerestaureerd tre<strong>in</strong>station van<br />

Racour is gelegen op het meest<br />

zuidelijk puntje van het Hageland<br />

tegen Haspengouw aan en pal op de<br />

taalgrens.<br />

--<br />

Vakantiewon<strong>in</strong>g: voormalig<br />

werkatelier dat werd <strong>in</strong>gericht als<br />

een karaktervolle 5-sterren logies<br />

met alle luxe voor 5 personen.<br />

--<br />

Tre<strong>in</strong>vakantiewon<strong>in</strong>gen: op de<br />

oude spoorwegbedd<strong>in</strong>g staan<br />

twee gerestaureerde rijtuigen van de Belgische spoorwegen. Deze tre<strong>in</strong>wagons<br />

werden <strong>in</strong>gericht als unieke 4-sterren logies met alle comfort voor telkens 6<br />

personen.<br />

--<br />

Trekkershut: de oude spoorweghut waar vroeger de spoorwegarbeiders hun<br />

werkgrief plaatsen werd omgebouwd tot een trekkershut met kle<strong>in</strong> keukentje.<br />

Station Racour ligt op knooppunt 19 van het fietsnetwerk Vlaams-Brabant.<br />

Gasten (vanaf 1 pers tot 19 pers) kunnen één of meerder dagen verblijven <strong>in</strong> de<br />

vakantiewon<strong>in</strong>gen of de trekkershut. Er zijn gratis fietsen ter beschikk<strong>in</strong>g voor alle<br />

gasten<br />

139


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Sportimonium - Sport- en Olympisch museum<br />

Phone-Sq +32(0)15 61 82 22<br />

Envelope sportimonium@sportimonium.be<br />

www.sportimonium.be<br />

Map-mark Trianondreef 19, 1981 Hofstade-Zemst<br />

Hotel Pluimpapaver - Hotel<br />

Phone-Sq +32(0)16 50 22 19<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@pluimpapaver.be<br />

www.pluimpapaver.be<br />

Map-mark Nopstal 51, 3202 Rillaar (Aarschot)<br />

Park Inn by Radisson Leuven - Hotel<br />

Phone-Sq +32(0)16 61 66 00<br />

Envelope <strong>in</strong>fo.leuven@park<strong>in</strong>n.com<br />

park<strong>in</strong>n.com/hotel-leuven<br />

Map-mark Martelarenlaan 36, 3010 Leuven<br />

Plantentu<strong>in</strong> Meise - Botanische tu<strong>in</strong><br />

Phone-Sq +32(0)2 260 09 20<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@plantentu<strong>in</strong>meise.be<br />

www.plantentu<strong>in</strong>meise.be<br />

Map-mark Nieuwelaan 38, 1860 Meise<br />

Wisteria - B&B<br />

Phone-Sq +32(0)494 59 26 39<br />

Envelope gastenverblijfwisteria@telenet.be<br />

www.gastenverblijfwisteria.be<br />

Map-mark Stationsstraat 67-69, 1540 Herne<br />

140


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)16 41 72 68<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@svennyscycl<strong>in</strong>gcenter.be<br />

www.svennyscycl<strong>in</strong>gcenter.be<br />

Map-mark Balenbergstraatje 11, 3128 Baal<br />

Sven Nys Cycl<strong>in</strong>g Center<br />

Het Sven Nys Cycl<strong>in</strong>g Center is een unieke plek waar de fiets centraal staat.<br />

In het <strong>in</strong>teractieve belev<strong>in</strong>gscentrum ontdekken je klanten alles over off-road<br />

fietsen met de carrière van veldritkampioen Sven Nys als rode draad.<br />

Buiten, tegen de flanken van de Balenberg, kunnen ze zich uitleven op het<br />

gekende veldritparcours van de Grote Prijs Sven Nys of op de bmx-, trial- en<br />

mounta<strong>in</strong>bikeparcours. De parcours zijn permanent en gratis toegankelijk.<br />

Nagenieten met een uniek panorama kan op het terras van fiets- en eetcafé Velo.<br />

Vrij <strong>in</strong>dividueel bezoekbaar of met gids (reservatie nodig). De tentoonstell<strong>in</strong>g is<br />

beschikbaar <strong>in</strong> het NL, FR, DE en EN.<br />

141


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)16 43 81 44<br />

Envelope hello@leuvenleisure.com<br />

www.leuvenrides.leuvenleisure.com/nl<br />

Map-mark Tiensestraat 5, 3000 Leuven<br />

Leuven Leisure<br />

Leuven Leisure biedt hoogkwalitatieve<br />

activiteiten aan en wil uitbl<strong>in</strong>ken <strong>in</strong><br />

creativiteit en vernieuw<strong>in</strong>g.<br />

De dagelijkse werk<strong>in</strong>g van Leuven<br />

Leisure wordt verzorgd door vier<br />

geschiedkundigen, gediplomeerden<br />

van de KU Leuven. Zij sturen het<br />

team aan van ongeveer tw<strong>in</strong>tig<br />

gidsen en begeleiders, en een<br />

stuurgroep legt zich toe op het<br />

f<strong>in</strong>etunen van de <strong>in</strong>houdelijke en<br />

gidstechnische aspecten van de<br />

toers. Kwaliteit zit 'm <strong>in</strong> het groter<br />

geheel én <strong>in</strong> de details!<br />

Onze rondleid<strong>in</strong>gen zijn:<br />

--<br />

Hoogkwalitatief: ons professioneel team staat 7 dagen op 7 klaar om de<br />

activiteiten van A tot Z te organiseren en op te volgen<br />

--<br />

Creatief: we creëren voortdurend nieuwe <strong>in</strong>houd en nieuwe programma's.<br />

Steeds iets nieuws onder de zon<br />

--<br />

Vernieuwend: ook over de gidstechnische aspecten wordt onophoudelijk<br />

nagedacht. We <strong>in</strong>noveren cont<strong>in</strong>u met waardevolle belev<strong>in</strong>gstechnieken<br />

Leuven Rides biedt vele fietstochten met gids aan. Zowel voor groepen als<br />

<strong>in</strong>dividuelen. Op maat en vast aanbod.<br />

142


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

EVENTS<br />

•<br />

HOTEL<br />

•<br />

MORE<br />

Phone-Sq +32(0)52 31 53 30<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@hoteldenberg.be<br />

www.hoteldenberg.be<br />

Map-mark Bergkapelstraat 98, 1840 Londerzeel<br />

Hotel Den Berg<br />

Hotel Den Berg is een huiselijk, familiaal 4* hotel<br />

gelegen te Londerzeel op een boogscheut van de A12<br />

die Brussel en Antwerpen met elkaar verb<strong>in</strong>dt. Ook<br />

Mechelen ligt op enkele km afstand. Deze streek heeft<br />

enkele mooie fietsroutes doorheen het Scheldeland en<br />

doorheen de Groene Gordel. Je kan ik het hotel ook<br />

elektrische fietsen huren.<br />

Het hotel ligt ook op enkele m<strong>in</strong>uten rijden van<br />

enkele culturele activiteiten zoals Fort van Breendonk,<br />

Brouwerij Palm en Brouwerij Duvel Moortgat.<br />

West-<strong>Vlaanderen</strong><br />

Het Oud Gemeentehuis - Hotel – restaurant<br />

Phone-Sq +32(0)50 60 62 10<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@hetoudgemeentehuis.be<br />

www.hetoudgemeentehuis.be<br />

Map-mark Processieweg 1, 8340 Oostkerke-Damme<br />

Toerisme Poper<strong>in</strong>ge - Openbaar bestuur<br />

Phone-Sq +32(0)57 34 66 76<br />

Envelope toerisme@poper<strong>in</strong>ge.be<br />

www.toerismepoper<strong>in</strong>ge.be<br />

Map-mark Grote Markt 1, 8970 Poper<strong>in</strong>ge<br />

143


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)56 27 74 70<br />

Envelope texture@kortrijk.be<br />

www.texturekortrijk.be<br />

Map-mark Noordstraat 28, 8500 Kortrijk<br />

TEXTURE, museum over Leie en vlas<br />

Texture, museum over Leie en<br />

vlas, biedt fietsers een ongewone<br />

kijk op sportmateriaal want de<br />

vlasvezel v<strong>in</strong>dt als composiet<br />

heel wat toepass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> onder<br />

meer sportartikelen. Niets van<br />

de vlasplant gaat verloren en<br />

alle e<strong>in</strong>dproducten ontdek je<br />

zelf <strong>in</strong> de Wonderkamer. In de<br />

Leiekamer vertellen vlassers van<br />

hun harde leven met ups en<br />

downs. Een selectie van exclusieve<br />

kant, l<strong>in</strong>nen en damast uit de<br />

museumcollectie is te bewonderen<br />

<strong>in</strong> de Schatkamer.<br />

Texture is een ideale startplek voor fietsers om Kortrijk en de hele Leiestreek<br />

te verkennen want het museum ligt vlak aan de Leieboorden tussen de<br />

fietsknooppunten 10 en 18.<br />

Salons de Vrede - Restaurant – Hotel<br />

Phone-Sq +32(0)51 58 92 68<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@salonsdevrede.be<br />

www.salonsdevrede.be<br />

Map-mark Moerdijkstraat 94, 8480 Ichtegem<br />

144


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)57 30 05 98<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@hoppecruyt.be<br />

www.hoppecruyt.be<br />

Map-mark Provenple<strong>in</strong> 69, 8972 Proven<br />

‘t Hoppecruyt<br />

Op onze dorpsboerderij duiken we meer dan 500 jaar terug <strong>in</strong> de geschiedenis<br />

van de hop en haar geneeskrachtige werk<strong>in</strong>g. Tijdens een rondleid<strong>in</strong>g van<br />

anderhalf uur op ons hopbedrijf zoeken we uit of de hop ook nu <strong>in</strong> onze<br />

apotheek past. Er wordt kennis gemaakt met de hedendaagse teelttechniek en<br />

bezoekers kunnen genieten van het adembenemende hoplandschap.<br />

De seizoenen rond<br />

De hopboer<strong>in</strong> geeft een actieve gidsbeurt <strong>in</strong> het hopveld, rond de<br />

plukmach<strong>in</strong>e, asten en spiekers. Tijdens het hopscheutenseizoen (maart-beg<strong>in</strong><br />

april) proeven we vers geplukte hopscheuten <strong>in</strong> het hopveld. Vanaf mei nemen<br />

we <strong>in</strong>secten onder de loep. In de zomermaanden start de bloei van de hop en<br />

<strong>in</strong> september zien we de pluk van de hopbellen. Eeuwenoude plokkersliedjes<br />

brengen bezoekers <strong>in</strong> de sfeer van toen. Er wordt afgesloten met een<br />

proevertje.<br />

Rondleid<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het Nederlands, Engels, Duits en Frans.<br />

145


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)50 25 25 25<br />

Envelope reservations@hotelvelotel.com<br />

www.hotelvelotel.com<br />

Map-mark Handboogstraat 1B, 8000 Brugge<br />

Hotel Velotel<br />

Fietsers en<br />

wielerliefhebbers houden<br />

van ons hotel. Door onze<br />

ligg<strong>in</strong>g is het een prima<br />

startpunt voor een rustige<br />

fietswandel<strong>in</strong>g of een<br />

heuse etappe door het<br />

betoverende h<strong>in</strong>terland.<br />

Velotel heeft een gesloten<br />

fietsenstall<strong>in</strong>g en verhuurt<br />

ook zelf fietsen. Er zijn<br />

met zorg uitgestippelde<br />

fietsroutes beschikbaar.<br />

In de fitnessruimte kan de conditie aangescherpt worden. De sauna is beschikbaar<br />

voor een deugddoende relaxatie. Velotel serveert bovendien op bestell<strong>in</strong>g ook<br />

maaltijden die aansluiten bij de specifieke voed<strong>in</strong>gsbehoeftes van de fietser.<br />

We bieden kamer en ontbijt aan, het restaurant is geopend van 06u tot 23u.Verder<br />

boeken veel mensen het d<strong>in</strong>er arrangement (2 nachten <strong>in</strong>clusief ontbijt en 1* d<strong>in</strong>er)<br />

146


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

Phone-Sq +32(0)50 83 37 80<br />

Envelope brugge@valk.com<br />

www.hotelbrugge-oostkamp.be<br />

Map-mark Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp<br />

Hotel Van der Valk Brugge Oostkamp<br />

--<br />

Hotel met familiaal karakter<br />

--<br />

Uiterst gezellige bar met open haard<br />

--<br />

Uitstekend à la carte restaurant<br />

--<br />

Ruime kamers met veel gratis faciliteiten zoals wifi, koffie- en theefaciliteiten,<br />

espresso-apparaat, soepmogelijkheden, strijkijzer en –plank, kluisje, gratis<br />

m<strong>in</strong>ibar<br />

--<br />

Ruime badkamer met bad en apart van het bad een <strong>in</strong>loopdouche met<br />

regenkopsproeier<br />

--<br />

Korte omschrijv<strong>in</strong>g van het aanbod (soorten vakanties, soort platform etc) voor<br />

fietstoeristen<br />

--<br />

Ruime, gratis park<strong>in</strong>g ( geen probleem met het fietsenrek )<br />

--<br />

Diverse fietsknooppunten <strong>in</strong> de buurt<br />

--<br />

Brugse, groene Ommeland<br />

--<br />

Oplaadpunt electrische fietsen<br />

--<br />

Afsluitbare Fietsenstall<strong>in</strong>g<br />

--<br />

Fitness en wellness met jacuzzi en sauna<br />

147


VI. Catalogus: Bouwstenen<br />

De Machuut - Vakantiewon<strong>in</strong>g<br />

Phone-Sq +32(0)0476 98 47 49<br />

Envelope vakantiewon<strong>in</strong>gdemachuut@telenet.be<br />

www.demachuut.be<br />

Map-mark Poll<strong>in</strong>khovestraat 24, 8647 Poll<strong>in</strong>khove<br />

VVV Lo-Ren<strong>in</strong>ge - Gemeente<br />

Phone-Sq +32(0)58 28 91 66<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@lauka.be<br />

www.lauka.be<br />

Map-mark Markt 17a, 8647 Lo-Ren<strong>in</strong>ge<br />

’t Kasteel & ’t Koetshuys - Bed and Breakfast<br />

Phone-Sq +32(0)58 31 53 72<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@kasteelenkoetshuys.be<br />

www.kasteelenkoetshuys.be<br />

Map-mark L<strong>in</strong>dendreef 5-7, 8630 Veurne<br />

148


VI. Catalogus: Servce Partners<br />

Service Partners van<br />

<strong>Fietsvakanties</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Bij de organisatie van een fietsvakantie komen ook<br />

heel wat praktische zaken kijken om de reis vlot te<br />

laten verlopen. Bij volgende partners kan je terecht<br />

voor onder andere bagagevervoer, verzeker<strong>in</strong>gen,<br />

fietsverhuur, fietsenstall<strong>in</strong>gen, herstell<strong>in</strong>gen,…<br />

149


VI. Catalogus: Servce Partners<br />

Europ Assistance - Bijstand en verzeker<strong>in</strong>gen<br />

USER-ALT Marjolijn Peeters<br />

Envelope marjolijn.peeters@europ-assistance.be<br />

Phone-Sq +32 2 533 76 65<br />

www.europ-assistance.be<br />

Map-mark Triomflaan 172 – 1160 Oudergem<br />

Click & Bike nv<br />

Leverancier van elektrische fietsen, uitgerust met een digitale fietsgids, met een<br />

netwerk van verhuurpartners <strong>in</strong> <strong>Vlaanderen</strong> beschikbaar via<br />

USER-ALT<br />

Envelope<br />

<br />

Map-mark<br />

Johan Vanswijgenhoven<br />

johan.vanswijgenhoven@clickandbike.eu<br />

www.k<strong>in</strong>go.bike<br />

Industrielaan 1029 bus 1 – 3730 Hoeselt<br />

BizBike bvba<br />

Fietsverhuur / groepsaankoop <strong>in</strong>clusief fietsonderhoud en herstell<strong>in</strong>gen aan huis.<br />

USER-ALT Lander Tibergyn, Anton de Clercq<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@bizbike.be<br />

Phone-Sq +32 56 900 655<br />

www.bizbike.be<br />

Map-mark Rijksweg 442 – 8710 Wielsbeke<br />

Eeuwenhout Fietsenverhuur - Fietsverhuur (elektrische fietsen – e-scooters)<br />

USER-ALT Lode Provost (+32 475 26 94 83)<br />

USER-ALT Stefaan Lapere (+32 476 53 71)<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@eeuwenhout.<strong>in</strong>fo<br />

www.eeuwenhout.<strong>in</strong>fo/fietsverhuur<br />

Map-mark Dikkebusstraat 244 – 8951 Dranouter<br />

New Customservice NCS nv - uw bagagetransport eigen kwalitatief beheer<br />

150<br />

USER-ALT Van<strong>in</strong>a Beeckman<br />

Phone-Sq +32 2 253 67 00<br />

Envelope van<strong>in</strong>a@newcustomservice.be<br />

www.newcustomservice.be<br />

Map-mark Leuvensesteenweg 41 – B-1800 Vilvoorde


VI. Catalogus: Servce Partners<br />

Gridbox bvba - Fietsenstall<strong>in</strong>gen<br />

USER-ALT Piet Dijkmans<br />

Envelope <strong>in</strong>fo@gridbox.be<br />

Phone-Sq +32 487 38 94 73<br />

www.gridbox.be<br />

Just Cargo - Bagagevervoer<br />

USER-ALT<br />

Envelope<br />

Map-mark<br />

<br />

Michiel van den Boogaert<br />

<strong>in</strong>fo@justcargo.com<br />

Leeghwaterlaan 50 B – 5223 BA<br />

’s-Hertogenbosch – Nederland<br />

www.justcargo.com<br />

Fiets.be - Fietsherstell<strong>in</strong>gen<br />

USER-ALT<br />

Envelope<br />

<br />

Philip Duyck<br />

Philip.Duyck@fiets.be<br />

www.fiets.be<br />

Fiets & Werk<br />

Fietsverhuur / leas<strong>in</strong>g - fietsonderhoud en herstell<strong>in</strong>gen - bagagevervoer<br />

USER-ALT Jos Vandikkelen<br />

Envelope jos.vandikkelen@velo.be<br />

Phone-Sq +32 16 29 87 43<br />

www.fietsenwerk.be<br />

Map-mark Hollestraat 1 – 3001 Leuven<br />

151


Contact ons<br />

Contacteer ons<br />

Wij hopen je geïnspireerd te hebben rond fietsvakanties <strong>in</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong>. Heb je nog vragen of ben je op zoek naar meer<br />

<strong>in</strong>formatie? Heb je een nieuw pakket ontwikkeld en wil je dat graag<br />

laten weten? Zoek je nog ontbrekende bouwstenen? Aarzel dan niet<br />

en contacteer ons via:<br />

<strong>in</strong>fo@Flandersbikeholidaystrade.com<br />

Sjantal Sillius +32 (0) 3 240 63 46<br />

Wens je rechtstreeks contact met een van de Prov<strong>in</strong>ciale Toeristische<br />

Organisaties (voor o.a. regionale <strong>in</strong>formatie en netwerken) Contacteer<br />

dan de coörd<strong>in</strong>ator fietsvakanties per prov<strong>in</strong>cie.<br />

Prov<strong>in</strong>cie Antwerpen<br />

USER-ALT Evel<strong>in</strong>e Sierens<br />

Phone-Sq +32 (0)3 240 63 84<br />

Envelope Evel<strong>in</strong>e.Sierens@prov<strong>in</strong>cieantwerpen.be<br />

www.prov<strong>in</strong>cieantwerpen.be<br />

Prov<strong>in</strong>cie Limburg<br />

USER-ALT Jan Pirard<br />

Phone-Sq +32 (0)11 30 59 56<br />

Envelope Jan.Pirard@limburg.be<br />

www.visitlimburg.be<br />

Prov<strong>in</strong>cie Oost-<strong>Vlaanderen</strong><br />

USER-ALT Deborah Ongena<br />

Phone-Sq +32 (0)9 267 70 51<br />

Envelope deborah.ongena@oost-vlaanderen.be<br />

www.tov.be<br />

152


Prov<strong>in</strong>cie Vlaams-Brabant<br />

USER-ALT T<strong>in</strong>a Huybrechts<br />

Phone-Sq +32 (0)16 26 77 81<br />

Envelope T<strong>in</strong>a.huybrechts@vlaamsbrabant.be<br />

www.toerismevlaamsbrabant.be<br />

Prov<strong>in</strong>cie West-<strong>Vlaanderen</strong><br />

USER-ALT Véronique Victor<br />

Phone-Sq +32 (0)50 305 558<br />

Envelope veronique.victor@westtoer.be<br />

www.westtoer.be<br />

Wens je rechtstreeks contact met Toerisme <strong>Vlaanderen</strong> (voor<br />

de buitenlandwerk<strong>in</strong>g en promotie)? Contacteer dan de<br />

verantwoordelijke voor recreatief fietsen bij Toerisme <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Toerisme <strong>Vlaanderen</strong><br />

USER-ALT Ewoud Lagr<strong>in</strong>g<br />

Phone-Sq +32 (0)2 504 03 25<br />

Envelope ewoud.lagr<strong>in</strong>g@toerismevlaanderen.be<br />

www.toerismevlaanderen.be<br />

Colofon:<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

Toerimse Prov<strong>in</strong>cie Antwerpen<br />

<strong>in</strong> opdracht van de vijf<br />

Vlaamse Prov<strong>in</strong>cies<br />

Copyright fotografie:<br />

©Jokko, ©Lander Loeckx, ©Toerisme Leuven/Jan Kempenaers,<br />

©Toerisme Vlaams-Brabant<br />

©David Samyn /©Toerisme Oost-<strong>Vlaanderen</strong><br />

©Gijs Van Vaerenbergh<br />

©Luc Daelemans.<br />

©Westtoer; ©Toerisme Brugge Cel Fotografie; ©Jan D’Hondt<br />

©Mie De Backer<br />

©Toerisme Prov<strong>in</strong>cie Antwerpen<br />

153<br />

Depot nr: D/2018/0408/16 - 2018/900

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!