Binding 10 dec'18- jan '19

s.v.haren

Binding 10 december 2018/ januari 2019

Colofon

• SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging,

• Informatieblad van Seniorenvereniging

is lid van de FASv (Federatie

Haren: Jaargang 3. Oplage: 750 stuks, van Algemene Seniorenverenigingen) en

gedrukt in eigen beheer.

de NVOG (Nederlandse Vereniging van

• Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van Organisatie van Gepensioneerden).

SVHaren in Haren.

• SVHaren legt persoonsgegevens vast

• Bezorging per post buiten Haren voor ten behoeve van de uitoefening van het

€ 20 per jaar i v m portokosten.

lidmaatschap.

• Online in kleur: op www.svharen.nl Deze gegevens worden vertrouwelijk

onder menublok: ‘INFORMATIE’. behandeld en niet verstrekt aan derden.

• Contact voor reacties of advertenties • Het lidmaatschap geldt voor een

en inbrengen van kopij: e-mail naar kalenderjaar en wordt stilzwijgend

info@svharen.nl

verlengd, tenzij het voor 1 december

• Voor service en informatie adressen: wordt opgezegd.

zie pagina 37 en 39.

• Logo ontwerp Koos Staal, januari

2016, Staal&Duiker Ontwerpers

Adverteerders index blz blz

AAGTJE SMID tekstproducties 10 MARCEL KUIPERS bloembinderij 36

BERENDS de groenteman 38 MARCO & MIRANDA’S haarmode 32

BOOMKER boeken+. 38 MULDER horloges juwelen 28

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers 19 OPRUIMCOACH GRONINGEN-HAREN 4

DAKGOOTREINIGING-HAREN 23 OUWERKERK OPTIEK 28

DIGNO computers, 12 PLAS BOSSINADE Haren 14

EKKELKAMP voor dieren 28 PRANA HAREN massagetherapie 35

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN 4 ROEDE INTERIEUR 36

FIETSSHOP Haren 36 TEUNE ASSURANTIE kantoor 35

GASLIJN storing gasapparatuur 27 TIB bv. installatie en onderhoud 14

HUMANITAS 19 TJ VAN DER WOUDE verhuizingen 4

HANS JOLING, schilderwerken 12 TORION 27

HOOGESTEGER schilders 32 UNISTEE MAKELAARS 30

HORTUS BOTANICUS HAREN 34 WESTERHOLM 26

HUBO van der Werf 38 WOONZORG 18

ICARE thuiszorg 30 YOGA lessen 6

MAARWOLD 40 ZINN 24

MANGO MOBILITY 16 ZONNEHOF 8

Leden kunnen de Binding digitaal

ontvangen.

Dit wordt van harte aanbevolen. Het

spaart papier en de moeite van het

aan huis bezorgen of versturen.

Stuur een mailtje aan info@svharen.nl.

U ontvangt de Binding digitaal (in

kleur).

2


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter 5

Activiteitenagenda december 2018 7

Activiteitenagenda januari 2019 9

Seniorenorganisaties voor een Breed Nationaal Pensioenakkoord 11

Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2019 13

Winter ontmoetingsmiddagen 15

TIP: Opfriscursus Veilig Verkeer Nederland 15

Van de Leesclub 15

Korting ziektekostenverzekeringen 17

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas 20

RUBRIEK: Wie doet er mee? 22

Stichting Vervoer voor Ouderen zoekt vrijwilligers 23

Beëindiging gemeente Haren op 31 dec 2018 25

NNO-concerten in januari en februari 2019 29

PMA-bonus aanvragen 31

TIP: ‘Vervlogen jaren in Haren’ 33

TIP: Nubië in het Drents Museum 33

Telefoonnummers voor service, hulp en contact 37

Informatie over Seniorenvereniging Haren 39

Rotstuin Hortus

3


Binding 10 december 2018/ januari 2019

OPRUIMCOACH

GRONINGEN-HAREN

Moeite met het opruimen van uw

huis?

Op zoek naar overzicht en rust?

Of hulp nodig bij het opruimen

van uw ouderlijk huis?

Ervaren opruimcoach reikt u de

helpende hand!

Samen klaren we de klus!

Annehilde Broekhuizen

www.opruimcoach-groningen.nl

ahbroekhuizen@home.nl

Telefoon: 06 – 13160999

4


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Voorwoord van de voorzitter

Het is eind november. Ik zit achter het

toetsenbord van mijn pc om het laatste

voorwoord van 2018 te schrijven. Het

laatste alweer. Deze keer toch wel een

beetje een bijzonder voorwoord, het

laatste in onze eigen gemeente Haren.

Het volgende voorwoord wordt achter

dezelfde schrijftafel op dezelfde plek,

maar dan in de gemeente Groningen

geschreven…

Per 1 januari a.s. zijn we inwoners van

de gemeente Groningen. Dat is wel

even wennen denk ik, want ieder blijft

zich natuurlijk Harenaar voelen. Als er

na 1 januari aan je gevraagd wordt waar

je woont zeg je vast: “In Haren”.

Logisch, een andere gemeentenaam

brengt niet direct een ander gevoel met

zich mee. Als de bestuurlijke

veranderingen geen invloed op je

privéomstandigheden hebben zal het

wel los lopen.

Voor onze Seniorenvereniging zal er in

de dagelijkse praktijk weinig veranderen

denk ik. In mijn toespraak tijdens de

najaarsvergadering heb ik al gezegd dat

wij als bestuur besloten hebben een

vereniging voor Haren blijven, nu nog

voor de gemeente Haren en straks voor

de wijk Haren. In verband met dit alles

treft u een publicatie van nu nog onze

eigen gemeente Haren aan met info

over gemeentezaken na de

samenvoeging met Groningen en Ten

Boer.

Straks, na 1 januari, voor onze

plaatselijke belangenbehartiging is alles

nog onduidelijk. Hoe dat zal gaan? We

zullen het meemaken. De landelijke

belangenbehartiging blijft zoals die is.

De NVOG is samen met partners

doende met het nieuw te ontwikkelen

pensioenstelsel. Op bladzijde 11 leest u

er over.

5

We gaan dus gewoon door als

Seniorenvereniging Haren, met alle

activiteiten die u van onze club gewend

bent. We hadden 14 november een

gezellige middagbijeenkomst in Astoria

om weer eens lekker met elkaar bij te

kletsen over alles wat op ons pad en in

onze gedachten kwam. Het staat nog

niet zwart op wit, maar in februari gaan

we op herhaling. Houdt de agenda in de

gaten.

Doen we dan niets in januari? Ik dacht

het wel, de Nieuwjaarsbijeenkomst,

traditioneel! Maar nu eens met een

geheel ander programma dan

gebruikelijk. Kijk maar in de agenda in

deze Binding en lees de aankondiging

verderop.

Over de agenda gesproken, die van

januari staat ook in dit blad, want in die

maand verschijnt de Binding niet. Goed

bewaren dus dit exemplaar. Wat ook

handig is als u nog zoekende bent naar

een andere ziektekostenverzekering

(mooi scrabble-woord!), is het overzicht

van alle maatschappijen waar u via

onze koepelorganisatie FASv korting

kunt krijgen en hoeveel.

De contactgegevens worden vermeld,

evenals de collectiviteitnummers.

Dit was het dan weer. Oh ja, uw

secretaris Carla Roede is weer thuis

met de nieuwe heup. Het gaat goed met

haar. Maar ze moet het nog wel rustig

aan doen. Vanaf deze plaats, een

spoedig verder herstel gewenst namens

ons allen.

Verder wenst het bestuur u al vast

prettige feestdagen, een goede

jaarwisseling en alles wat wenselijk is

voor 2019.

Tot ziens op 11 januari 2019!

Anne Boersma


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates

Ontspannen bewegen wordt

gegeven door docente Karka

Speelman. Met haar

jarenlange ervaring in het

doceren van Yoga, Pilates en

Ontspannen bewegen, weet zij

door haar geïnspireerd

enthousiasme elke les tot een

ontspannen en leerzame

ervaring te maken.

Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze,

een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar

geleden gestart met doceren aan jong en oud.

Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar

ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven.

Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier

gewerkt aan lichaam en geest.

Enkele ervaringen van deelnemers:

''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik

mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier

gebruik tijdens inspanning en ontspanning.''

''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb

minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar

Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73

Prijs: €190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren

Tijdstip:

maandag 10.15 – 11.15 uur

maandag 11.30 – 12.30 uur

woensdag 10.15 – 11.15 uur

woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente:

karkaspeelman33@gmail.com

Tel. 06-27302634

*)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen

6


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Activiteitenagenda december 2018

Elke dinsdag 14.00uur

Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

2 dec. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

4 dec. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

5 dec. 10.00 uur Wandelclub, **)

6 dec. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

6 dec. 13.45 uur Bridgen in De Dilgt

6 dec. 14.00 uur Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

6 dec. 14.00 uur Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

11 dec. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

12 dec. 10.00 uur Wandelclub **)

13 dec. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

15 dec. 19.30 uur FMCG Kerstconcert in Hanze Plaza

15 dec. 20.15 uur NNO-concert in de Oosterpoort Groningen

18 dec. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

19 dec. 10.00 uur Wandelclub, **)

21 dec. 20.15 uur NNO-concert in de Oosterpoort Groningen *)

20 dec. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

20 dec. 13.45 uur Bridgen in De Dilgt

20 dec. 14.00 uur Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

26 dec. Geen Koersbal in huize Westerholm

26 dec. Geen Wandelclub **)

27 dec. Geen inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is mogelijk (niet gratis).

**) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050

534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl

(pagina ACTIVITEITEN)

7


Binding 10 december 2018/ januari 2019

8


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Activiteitenagenda januari 2019

Elke dinsdag 14.00 uur

Jeu de boules, ‘Hendrik de Vries’ plantsoen

1 jan. Geen Koersbal in huize Westerholm

2 jan. 10.00 uur Wandelclub **)

3 jan. 14.00 uur Spelmiddag in De Mellenshorst,

3 jan. Geen Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys,

3 jan. 13.45 uur Bridgen in De Dilgt

3 jan. 14.00 uur Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

3 jan. 20.15 uur NNO-concert in de Oosterpoort *)

6 jan. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

8 jan. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

9 jan. 10.00 uur Wandelclub **)

10 jan. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

11 jan. 14.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst in de Mellenshorst

15 jan. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

16 jan. 10.00 uur Wandelclub **)

17 jan. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

17 jan. 13.45 uur Bridgen in De Dilgt

17 jan. 14.00 uur Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

22 jan. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm.

23 jan. 10.00 uur Wandelclub **)

24 jan. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

29 jan. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

30 jan. 10.00 uur Wandelclub **)

31 jan. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

3 febr. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is mogelijk (niet gratis).

**) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050

534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl

(rubriek ACTIVITEITEN)

9


Binding 10 december 2018/ januari 2019

10


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Seniorenorganisaties voor een Breed Nationaal

11

Pensioenakkoord

PERSBERICHT 19 november 2018

Acht seniorenorganisatie hebben

minister Koolmees van Sociale

Zaken op 22 nov 2018.hun Kader

voor een nieuw pensioenstelsel

aangeboden. Samen

vertegenwoordigen zij direct 800.000

leden en indirect drie miljoen

gepensioneerden.

Pensioenkader seniorenorganisaties

Dit zijn de belangrijkste eisen die de

ouderenorganisaties in hun

gemeenschappelijk Pensioenkader aan

een nieuw pensioenstelsel stellen:

- Het nieuwe pensioenstelsel moet er

op gericht zijn gepensioneerden nu en

in de toekomst een stabiel pensioen te

bieden, dat hen in staat stelt ongeveer

dezelfde levensstandaard te voeren als

voor hun pensionering.

- Het stelsel moet verplicht zijn voor

iedereen en gebaseerd op collectiviteit,

solidariteit en op evenwicht tussen de

generaties.

- De zekerheidseisen moeten vervallen,

waardoor de beknelling van de

financiële regels van de overheid

aangepast kunnen worden en een

beter pensioen voor jong en oud

mogelijk wordt.

- De seniorenorganisaties accepteren

dat een bindende belofte van een vast

pensioenbedrag niet mogelijk is. Ze

zien daarom liever stabiele uitkeringen

dan beloftes die toch niet waar gemaakt

kunnen worden.

- Pensioenfondsen moeten hun

premies én hun verplichtingen voortaan

berekenen met dezelfde evenwichtige

(macro-stabiele) rentevoet. Het

vervangen van de nu gehanteerde

risicovrije rentevoet door een macrostabiele

rekenrente voorkomt dat de

pensioenuitkeringen te veel gaan

schommelen en is beter voor de

economie.

- De wijze van financiering van

toekomstig pensioenen kan overgelaten

worden aan de Sociale Partners en per

pensioenfonds verschillend zijn.

- Invoering van een nieuwe

premiesystematiek (doorsneepremie)

mag niet ten laste gaan van

gepensioneerden.

Senioren zijn ‘partij’

Er kan in Nederland geen sprake zijn

van een pensioenakkoord zolang de

ouderen- en jongerenorganisaties daar

niet mee akkoord gegaan zijn, hielden

de gezamenlijke seniorenorganisaties

minister Koolmees maandag voor.

Ouderen én jongeren zijn direct

betrokken partijen bij een

pensioenakkoord en hun

belangenorganisaties horen daarom

mee aan tafel te zitten. De

pensioenbelangen van miljoenen

Nederlanders kunnen niet exclusief

geregeld worden door de sociale

partners en de minister. Het uitsluiten

van ouderen en jongeren van de

besluitvorming gaat voorbij aan de

wettelijke plicht tot evenwichtige

afweging van belangen, die de

Pensioenwet oplegt. Dat leidt tot grote

onrust over elke aanpassing van het

pensioenstelsel en tot afnemend

vertrouwen in het pensioenstelsel bij

alle groepen: jongeren, actieven en

gepensioneerden. Een nieuw

pensioenstelsel dient per definitie

gebaseerd te zijn op het grootst

mogelijke draagvlak.

(vervolg op pagina 13)


.

Binding 10 december 2018/ januari 2019

12


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2019

Hierbij nodigt het bestuur van de

SVHaren de leden uit voor de

nieuwjaarsbijeenkomst op

vrijdag 11 januari 2019

van 14.00 – 16.00 uur

in Buurthuis de Mellenshorst

De allernieuwste conference van Jos

Thomasse is er op gebaseerd en al is

'Zoete Koek' niet altijd wat het lijkt te

zijn, er kan heel smakelijk om

gelachen worden.

Onder het genot van drankjes en

hapjes gaat de voorzitter terugblikken

op het afgelopen jaar en geeft hij een

vooruitblik op de plannen, die voor

2019 op stapel staan.

Na de pauze volgt er een bijzonder

optreden.

Verheug u vast op een leerzaam

cabaretesk toneeloptreden. U gaat er

over napraten.

Voor ons gaat optreden de heer

Jos Thomasse met zijn voorstelling

Zoete Koek.

“Onze taal is doorspekt met

spreekwoorden en gezegden, vaak

puur Nederlandse uitdrukkingen en

heel vaak gaan ze over...eten.”

(vervolg van pagina 11)

Analogie met Energieakkoord

Een aanpassing van het veel geprezen

Nederlandse pensioenstelsel wordt een

jaren durende operatie, die honderden

miljoenen gaat kosten en waarin met

miljarden euro’s van actieven en

gepensioneerden geschoven gaat

worden. De ouderenorganisaties pleiten

daarom voor een breed nationaal

pensioenoverleg, te organiseren door

de Sociaal-Economische Raad, dat

moet leiden tot een Breed Nationaal

Pensioenakkoord. Aan dit overleg moet

naast de sociale partners ook worden

deelgenomen door de

We hopen met velen van u te kunnen

proosten op een voorspoedig 2019,

zowel voor onze vereniging als

uiteraard voor u en allen die u lief zijn.

Namens het bestuur,

Carla Roede, secretaris

Pensioenfederatie,

jongerenorganisaties,

seniorenorganisaties en de minister.

Het Energieakkoord heeft bewezen dat

een breed overleg van alle betrokken

groeperingen leidt tot meer

eensgezindheid, heldere doelen en

breed maatschappelijk draagvlak. Het

zich nu al jaren voortslepende

pensioenoverleg tussen de sociale

partners moet daarom per direct

verbreed worden tot een overleg met

alle relevante partijen.

Bron: NVOG

13


Binding 10 december 2018/ januari 2019

14


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Winter ontmoetingsmiddagen

De eerste middag is gehouden op

14 november 2018.

Het was een gezellig samenzijn met

ongeveer 20 leden.

De volgende ontmoetingsmiddag is

op wo 13 februari 2019.

Weer in de achterzaal van Astoria,

vrije inloop van 15.00 uur tot 17.00

uur om wat met elkaar te praten en

te drinken.

Gewoon gezellig.

U bent van harte welkom.

TIP: Opfriscursus Veilig Verkeer Nederland

Bij Veilig Verkeer Nederland kunt u

online testen of uw kennis van het

verkeer nog bij is.

U kunt u aanmelden, maar dat is

niet nodig om de test te doen.

U vindt de test onder

https://opfriscursus.vvn.nl/v/start

Verbaas u hoe goed (of slecht) uw

kennis is.

Succes, mij viel het nog flink tegen.

Ton

Wester

Van de Leesclub

Binnenkort zijn we alweer toe aan

de bespreking van het tweede boek

van de vier, die we per seizoen

lezen.

"We" zijn tien dames (het zijn vrijwel

altijd dames die hieraan

deelnemen!) en een begeleidster.

Die laatste geeft stuur en richting

aan de besprekingen en heeft zich

verdiept in de achtergronden.

We zijn het zelden met elkaar eens!

De een heeft het over een prachtig

boek en een tweede hoeft van die

schrijver nóóit weer wat te lezen.

En dat maakt het juist leuk;

kennisnemen van het "waarom" van

ieders oordeel.

Vier middagen per seizoen plezierig

samen zijn:

we gaan nog

maar even

door.

Heleen van

Weperen

15


e

Binding 10 december 2018/ januari 2019

16


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Korting ziektekostenverzekeringen

Zoals u gewend bent vindt u hieronder een

overzicht van kortingsmogelijkheden van

diverse ziektekostenverzekeringen. Voor zover

van toepassing staan de contactmogelijkheden

en de collectiviteitnummers (bij Menzis niet

nodig) erbij vermeld.

1. Menzis

Klantenservice: 088 222 40 40

www.menzis.nl/collectief/pma

Tel.: 088 222 49 00 overstapcoach.

Maandelijks korting via het PMA collectief:

7% op Menzis Basis en Menzis vrij

10% op ExtraVerzorgd 1,2 en 3

10% op TandVerzorgd 250, 500, 750

Eind van verzekeringsjaar een extra bonus

2. Univé

Klantenservice: tel.: 072-5277595

Kantoor Zoetermeer: Röntgenlaan 11, 2719 DX

Zoetermeer. Tel.: 015-2742424.

Collectiviteitsnummer: 13299

Korting basisverzekering 8%./ Korting

aanvullende verzekeringen 10%. /Geen korting

tandartsverzekering

3. De Friesland

Klantenservice: 058-2913131. Postbus 270,

8901 BB Leeuwarden

Collectiviteitsnummer: 407200

Korting Basisverzekering 6 %. NB deze korting

geldt niet voor de Basispremie ZelfBewust Polis

of de daarbij afgesloten aanvullende

tandverzekeringen.

Korting aanvullende verzekering 6%

4. Zilveren Kruis

Per 1 januari 2019 heeft de FASv een

rechtstreeks contract met het Zilveren Kruis

over de collectiviteitskorting.

Klantenservice: 071-3641925 of voor

zorgvragen 071-7510052

Postbus 444, 2300 AK Leiden

www.zilverenkruis.nl

Collectiviteitsnummer FASv: 207083657

5. VGZ Zorgverzekeraar NV

Postbus 5040, 6802 EA, Arnhem

VGZ Zorgverzekeraar NV maakt onderdeel uit

van Coöperatie VGZ UA

Website VGZ, bereikbaar via www.vgz.nl/fasv

of klantenservice: tel.: 088-1311040

Collectiviteitsnummer: 17810

VGZ onderscheidt als speciale doelgroep:

ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.

In dit verband wijzen ze u – naast de

collectiviteitskorting – op: Extra vergoeding voor

mantelzorg/ Extra preventiebudget/ Altijd

17

welkom, géén medische selectie/ Eénmalige

lidmaatschapsvergoeding/ Persoonlijk adviseur

voor zorg- en verzekeringsvragen/ Extra

aandacht voor mantelzorg, valpreventie en

persoonlijke adviseur.

6. CZ

Algemeen tel.: 088-5557777

www.CZ.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-

2019 .Collectiviteitsnummer: 4126319 (op

naam NBvON). Korting basisverzekering: 5%

Geen korting op de aanvullende- en of

tandartsverzekering. Jong, oud, ziek of gezond:

iedereen is welkom bij CZ. Volledige

vergoeding bij onze gecontracteerde

zorgverleners. Gratis persoonlijk advies van

onze zorgadviseurs.

7. Zorg en Zekerheid

Postbus 400. 2300 AK Leiden

www.zorgenzekerheid.nl

Klantenservice: 071-5825825

Collectiviteitsnummer: 30112

Aandacht voor: Iedereen is welkom: ongeacht

leeftijd en gezondheidssituatie,/ Uniek in

Nederland: tandartskosten delen met een

partner/ - AV-Plus speciaal afgestemd op

ouderen met gratis geZZondcheck / Wij kennen

de huisartsen, apothekers en specialisten in de

regio persoonlijk / Gratis twee jaarlijkse

geZZondcheck bij een basisverzekering.

8. Salland

Klantenservice: 0570-687484. Postbus 166,

7400 AD Deventer

Collectiviteitsnummer: 1340.

Basisverzekering: geen korting. Aanvullende

verzekeringen: 7%

9. Thomagroep

Service tel.: 0573-222999, Postbus 16, 7240

AA Lochem www.thomagroep.nl

a. ONVZ

Collectiviteitsnummer Thomagroep: 9063

Korting ONVZ basisverzekeringen: 3,2%;

aanvullende- en tandartsverzekeringen: 7%

https://web.onvz.nl/aanvraag

b. Nationale Nederlanden (v/h Delta Lloyd)

Collectiviteitsnummer via de Thomagroep:

22426. Korting NN: basisverzekeringen: 8%;

aanvullende verzekeringen: 10%

https://www.nn.nl

c. Ohra

Collectiviteitsnummer: 864. Korting

basisverzekering 6%; aanvullende verzekering:

6%. https://www.ohracollectief.nl

Het collectiviteitsnummer bij Ohra van de

Thomagroep is: 14947


Binding 10 december 2018/ januari 2019

18


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Steun nodig bij het

aanvragen van hulp?

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers,

die na scholing cliënten bijstaat bij

hun aanvraag op gebied van

wonen, welzijn en zorg.

Hulp nodig bij het

“keukentafelgesprek”

van een onafhankelijke vrijwilliger?

Neem contact op met

Peter Drenth: 050 534 41 35 of

06 30 13 12 29 of pdrenth@home.nl

www.humanitas.nl

Lukt het even niet

om uw administratie

op orde te krijgen?

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers

die bereid zijn u te helpen.

Ook met belasting en formulieren

Voor informatie kunt u

contact opnemen met:

Lucas Huttinga:

050 526 62 03.

www.humanitas.nl

19


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

(TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+.

Rijksstraatweg 205, 5 % korting op

wenskaarten, Engelse boeken en

luisterboeken www.boomker.nl

BUITENKAMP Herenmode,

Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in

Groningen. tel. 050-3180632.

Korting 10 % op kledingcollectie,

geldt niet bij acties en opruiming.

DAKGOOTREINIGING-HAREN

tel 06-28428986. Korting van € 2,50

per arbeidsuur van € 35,-

www.dakgootreininging-haren.nl

DIGNO computers,

Rijksstraatweg 132 tel. 050-

5349965 Bij aanschaf van een F1

helpcontract € 15,- extra korting.

Hierbij komt de hulp bij u thuis op €

10, - per 15 minuten. Normaal € 60,

- per uur. Vraag naar de

voorwaarden: bel of mail

info@digno.nl www.digno.nl

DISCUS Ekkelkamp,

Rijksstraatweg 135 tel. 050-

5350215 geeft 10 % korting op tuinen

dierartikelen

http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html

ENERGY Zon & Fitness Studio,

Hortuslaan 3a, 10 % korting voor

nieuwe leden op senioren-fitness en

op de zonnebank.

http://www.energyharen.nl

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel

050-5344657 geeft 10% korting op

reparatieonderdelen en

accessoires. www.fietsshopharen.nl

FITNESSCENTRUM

BODYFITHAREN Scharlakenlaan

34, Haren tel. 050-5340002 geeft u

bij inschrijving een gratis T-shirt en

berekent u geen inschrijfgeld van

€ 25, www.bodyfitharen.nl

FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg

32, Glimmen

10 % korting op tuin- en

dierartikelen. www.floraenfauna.nl/

GALERIE “AANBLICK” Kromme

Elleboog 52 tel 050-5340485

5% korting op in de galerie

aanwezige schilderijen en

aquarellen. www.aanblick.nl

HANS JOLING, schilderwerken,

Felland Noord 6, tel. 050-5349990.

10% korting op materiaal; € 20,00

extra korting winterschilder per

project. www.hansjoling.nl

HOMAN comfortabel slapen,

Rijksstraatweg 167, tel. 050-

5344235 geeft 5 % korting bij

aanschaf van een matras of van

een bedbodem (uitgezonderd

aanbiedingen). www.homanharen.nl

20


Binding 10 december 2018/ januari 2019

JACOB, Meerweg 13, tel: 050 –

5348222. Winkel in damesmode,

heren en dames nachtkleding,

heren en damesondergoed, Hudson

panty’s, sokken en bed textiel. 5 %

korting op alle artikelen. Geldt niet

voor acties. www.jacobmode.nl

KAPSALON MARIAN, Kerkstraat

41 tel: 050-5347271.

Elke dinsdag en donderdag 10 %

korting op alle behandelingen voor

dames en heren.

MANGO MOBILITY

Emmalaan 31, tel 0800-2002 geeft

10 % korting bij aankoop van een

nieuwe rollator,

e-bike, e-scooter of scootmobiel.

Geldt niet bij acties.

www.mangomobility.nl

MARCEL KUIPERS

Bloembinderij, De Brinken 7,

Haren tel. 50-5341261.

10% korting op alle bloemen en

planten. www.bloemistgroningen.nl

MILLER & CANEFIELD LINGERIE,

Rijksstraatweg 150,

10 % korting op alle artikelen.

www.millercanefield.nl/haren

OPRUIMCOACH GRONINGEN-

HAREN

tel: 06 – 13160999

10% korting voor SVHaren leden

www.opruimcoach-groningen.nl

OUWERKERK OPTIEK,

Meerweg 11, Haren en

Stationsweg 55, Zuidlaren.

10 % korting bij aanschaf van een

complete bril of glazen, tot

21

maximaal € 75,−

www.ouwerkerkoptiek.nl

PRANA HAREN, massagetherapie

Kromme Elleboog 13a tel: 06-

24402232, 10% korting op een

gereserveerde massage.

www.pranamassageharen.nl

RGM NOORD tel 050-4095084 10%

korting op de RGM-cursussen. Meer

informatie over RGM vindt u op

www.rgmnoord.nl.

ROEDE INTERIEUR

Rijksstraatweg 134, tel. 050-

5340973

10 % korting op parket, laminaat,

tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en

gordijnen, zonwering en jaloezieën.

(geldt niet bij acties en opruiming).

www.roedevloeren.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel.

0346 700 230, 10% korting bij

aanschaf van rollators en rolstoelen

vanaf € 100,-. www.rollator.shop.

Vraag de korting code aan bij

info@svharen.nl

THE PHONE HOUSE Haren,

Rijksstraatweg 193, ·tel. 050-

5350322,

10 % korting op alle accessoires.

www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren

TIB bv. installatie en onderhoud,

Felland-Noord 1A,

tel. 050-5349902.

10 % korting op materiaal in de

winkel en/of materiaal geleverd bij

montage (geldt niet bij offerte en

niet op de uren). www.tib.nl


Binding 10 december 2018/ januari 2019

UNISTEE MAKELAARS, Kromme

Elleboog 44, tel: 050-5352020,

10% korting bij aankoop/verkoop en

taxatie. www.unistee.nl

WERELDWINKEL,

Hortuslaan 4 tel:050 5348403

Korting 10 % (niet op foodartikelen)

www.wereldwinkelharen.nl

22

SCHOLMA WOONFLAIR

Raadhuisplein 18, tel:050-5344819

10% korting op alle artikelen.

www.scholmawoonflair.nl

YOGA-lessen door Karka

Speelman op maandag en

woensdag in ‘t Clockhuys,

Brinkhorst 3, Haren. SVHaren leden

krijgen 10% korting op de leskosten.

Opgeven via Torion. Klik hier of bel

050-5344173.

FASv ledenvoordeel www.fasv-ledenvoordeel.nl

Als lid/abonnee profiteert u van

interessante aanbiedingen en

unieke voordelen die het leven

makkelijker, veiliger, gezonder,

goedkoper en leuker maken.

Kijk snel en profiteer mee!

Van goedkope energie en hoor

batterijen tot voordelig bellen en

leuke uitjes.

Heeft u hulp nodig?

Onze klantenservice helpt u

graag

.085 - 48 633 68 (9-17 uur op werkdagen)

RUBRIEK: Wie doet er mee?

In deze rubriek is ruimte voor

SVHaren leden die op zoek zijn

naar teamgenoten of medespelers

voor een gezamenlijke activiteit.

Maar dat kan ook iemand zijn om

samen naar een concert, een

toneelstuk of dergelijke te gaan.

Heeft u zo’n idee, vertel het aan een

bestuurslid of stuur een mailtje naar

info@svharen.nl

Wie doet er mee om te leren een AED te bedienen?

Hans van Dijk (lid van SVHaren)

zoekt 7 medecursisten om een

reanimatiecursus hier in Haren te

kunnen organiseren.

De cursus kost €35,- met aftrek van

de korting van €12,50 zijn de kosten

€22,50 per persoon te voldoen op

de dag zelf voor aanvang van de

cursus.

De cursus duurt gemiddeld 4 uur.

Samen met andere cursisten oefent

u alle reanimatiestappen op

oefenpoppen en leert u een

automatische externe defibrillator

(AED) bedienen.

U krijgt les van een erkend

instructeur van de Nederlandse

Reanimatie Raad (NRR). Na afloop

van de cursus ontvangt u een

certificaat.

U kunt uw belangstelling mailen aan

hans@deheijvandijk.nl


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Stichting Vervoer voor Ouderen zoekt vrijwilligers

Wilt u ook eens een mede-

Harenaar van 55+ of mindervalide

naar een familielid een winkel,

een dokter of ziekenhuis rijden?

Of bent u liever de spin in het

web van de telefoondienst, die

vervoer voor hen regelt?

Dán is de Stichting Vervoer voor

Ouderen op zoek naar u!

De stichting heeft dringend behoefte

aan nieuwe vrijwilligers m/v.

Chauffeurs

Chauffeurs die in een 9-

personenbus of één van de twee

auto’s willen rijden, zijn van harte

welkom. We zoeken personen met

een rijbewijs B die personen uit de

doelgroep willen vervoeren. Nieuwe

chauffeurs die vooral ’s avonds

en/of in het weekend kunnen rijden

zijn ook meer dan welkom!

Telefoondienst

Ook vrijwilligers m/v voor de

telefoondienst zijn van harte

welkom.

Voor deze dienst zoeken wij

vrijwilligers, die op werkdagen van

09.00 tot plus minus 13.30 uur de

ritten telefonisch aannemen en vast

willen leggen in een schema.

Op welke dagen

Voor beide functies bepaalt uzelf op

welke dagen en hoe vaak u per

maand een dienst zou willen

uitvoeren. Daarnaast kunt u een

maand van tevoren aangegeven op

welke dag(en) u verhinderd bent.

U krijgt u een uitgebreide opleiding,

verzorgd door eigen mensen.

Belangstelling?

Als u affiniteit met onze doelgroep

heeft, sociale vaardigheden, geduld

en teamgeest, neem dan contact op

met Hans Mulder, telefoonnummer

(050) 5344130 of via mail naar:

hansmulderharen@home.nl

Beide functies zijn zeer dankbaar

werk.

23


Binding 10 december 2018/ januari 2019

24


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Beëindiging gemeente Haren op 31 dec 2018

Loketten Haren blijven

ongewijzigd open

In de nieuwe gemeente Groningen

verandert er voorlopig niets in de

dienstverlening. Alles blijft

vooralsnog zoals u dat in de

gemeente Haren gewend bent. Alle

bestaande loketten blijven

ongewijzigd zolang ze niet op een

goede manier vervangen kunnen

worden door digitale alternatieven.

De loketten in Haren houden

dezelfde openingstijden en

producten. U kunt dus ‘gewoon’ uw

paspoort in Haren aan blijven

vragen, evenals uw Harense

parkeervergunning. De nieuwe

gemeente Groningen haalt het

huisvuil overal nog op dezelfde

manier op als nu en ook alle

bestaande afvalbrengstations

/milieustraten blijven.

Openingstijden rondom Kerst

Houdt u er rekening mee dat vanaf

vrijdag 21 dec 2018 tot en met

woensdag 2 jan 2019 de loketten

gesloten zijn. Dat komt omdat de

Basis Registratie Personen van de

drie gemeenten moet worden

samengevoegd.

Meld u aan voor de digitale

nieuwsbrief Haren

Weet wat er speelt in Haren en

omgeving.

Niets missen van het lokale nieuws?

Ook niet na 1 januari 2019?

Meld u aan voor de digitale

nieuwsbrief:

www.gemeente.groningen.nl/nieuws

brief

Afscheid gemeente Haren op 20

december

Harense happen en drankjes,

Harense livemuziek en Harens

theater. Dat zijn de ingrediënten van

het afscheid van de gemeente

Haren waar het gemeentebestuur u

graag voor uitnodigt.

U bent meer dan

welkom op het

Raadhuisplein op 20

december tussen

16.00 en 20.00 uur

om samen nog een

keer het glas te

heffen en

herinneringen op te

halen.

25


Binding 10 december 2018/ januari 2019

26


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Wonen met een veilig gevoel!

U woont zelfstandig maar wilt toch de zekerheid van directe hulp in

een noodsituatie.

Met Personenalarmering van Torion kunt u 24 uur per dag hulp

inroepen. Eén druk op de knop en u krijgt contact met een

medewerker van de meldcentrale. Die zorgt voor het direct

inschakelen van familie, buren of professionele hulp.

Naast personenalarmering biedt Torion ook maaltijdbezorging;

maaltijden, warm of koelvers, 7 dagen per week thuisbezorgd.

Wij vertellen u graag meer over deze en andere voorzieningen.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Stichting Torion

Kerklaan 5

9751 NK Haren

T: 050-534 41 73 (ma t/m do van 9.00-

12.00 uur en 13.00-16.00 uur / vr van 9.00-

12.00 uur)

27


Binding 10 december 2018/ januari 2019

28


Binding 10 december 2018/ januari 2019

NNO-concerten in januari en februari 2019

do. 3 januari

vr. 15 februari

De NNO-concerten die

u in jan en feb 2019 in

de Oosterpoort kunt

gaan bezoeken zijn

hieronder aangegeven.

Nieuwjaarsconcert

Valentijnsconcert

De concerten beginnen steeds om

20.15 uur.

Er is voor het concert op 3 jan en het

concert op 15 feb Ouderenvervoer

beschikbaar.

♫ do. 3 januari

Traditiegetrouw trakteert het Noord

Nederlands Orkest op feestelijke

orkestwerken en ontroerende aria’s

van grote namen als Verdi, Puccini,

Wagner en Johann Strauss.

Solist

van

de

avond

is

sopraan Annemarie Kremer. Deze

internationale operaster is geboren en

getogen in Emmer-Compascuum.

Zij zingt in alle vooraanstaande

Concertkaarten bestellen

De kaarten en eventueel gebruik van

Ouderenvervoer bestelt u telefonisch

bij Liesbeth Paagman, 050 534 87 94.

(Bij geen gehoor mag u bellen naar

Joke Boersma, 050 534 80 36).

De kaarten kosten € 25, - voor de

eerste rang en € 20, - voor de tweede

rang.

operahuizen van Europa en ontvangt

lovende kritieken voor de prachtige

kleur en het indrukwekkende bereik

van haar stem.

♫ vr. 15 februari

Een vat vol stukken waar de passie

en de hartstocht vanaf spatten, om

helemaal in onder te dompelen.

Klarinetklanken van Gershwin zorgen

voor een bezoekje aan de zevende

hemel.

Wibi Soerjadi schittert groots en

meeslepend in het meest

glamoureuze deel van Rachmaninovs

Tweede Pianoconcert met

smachtende liefkozingen van fluit en

klarinet.

Ervaar het noodlot als de

zigeunermeid Carmen in de opera

van Bizet.

Uw bestelling met uw naam, adres,

telefoonnummer, lidmaatschap

nummer en de datum van het concert

met de gewenste rang dient uiterlijk

3 weken voor de concertdatum bij

Liesbeth bekend te zijn!

De kaarten voor de concerten betaalt

u zelf aan de kassa voor aanvang van

een voorstelling. Ze liggen op naam

voor u klaar.

29


Binding 10 december 2018/ januari 2019

30


Binding 10 december 2018/ januari 2019

PMA-bonus aanvragen

Vanaf 1 november tot eind van het

jaar kan de PMA-bonus 2018 ad

€ 33,- weer worden opgevraagd.

Voor de leden die de bonus al

eerder zelf hebben aangevraagd, is

er niets veranderd. Zij kunnen hun

bonus weer aanvragen via:

www.pmabonus.nl.

Leden die het niet zelf kunnen,

omdat zij geen computer bezitten of

er niet veel mee werken, zouden

aan familie, kinderen of kennissen

kunnen vragen het voor hen te

doen. Er zijn maar een paar

Winterzin

gegevens

nodig. Die

gegevens staan

op de

Zorgpolis.

Leden die geen

hulp kunnen

vinden, kunnen

op een

Een grijze lucht die urenlang

op sneeuwen stond,

zich inhield, schuchter toen

een handvol vlokken zond

als een belofte voor de nacht

waarin je wakend lag

te slapen tot de dageraad

het sneeuwen niet meer tegenhield

en je gonzend van geluk

de dag begon en uit het zolderraam

de eeuwen en de witbestoven akkers

naast de landweg overzag,

en er niets was dat die vervoering brak –

donderdagmorgen met hun

Zorgpolis van Menzis naar ‘t

Clockhuys komen.

Daar zijn dan bestuursleden

aanwezig, die de bonus kunnen

aanvragen.

H.C. ten Berge (1938)

Uit: Splendor (2016)

Uitgever: Atlas ContactIn

31


Binding 10 december 2018/ januari 2019

32


Binding 10 december 2018/ januari 2019

TIP: ‘Vervlogen jaren in Haren’

‘Vervlogen jaren in Haren’

Het door Henk Werners geschreven

boek over de geschiedenis van de

gemeente Haren is op 31 oktober j.l.

gepresenteerd en is thans te koop in

de boekwinkels van Boomker en

Bruna in Haren.

De prachtige uitgave omvat 152

pagina’s met maar liefst 385 foto’s,

die samen een compleet beeld geven

over het verleden van de gemeente,

namelijk van Helpman tot Noordlaren

en van Eelderwolde tot Waterhuizen

met alles wat ertussen ligt.

Het agrarische verleden met bijna

alle boeren van toen, alsmede alle

zakelijke panden van weleer,

passeren in het boek de revue.

Anders gezegd, de verandering naar

een forensengemeente neemt in het

boek een ruime plaats in.

Het boek heeft een A-4 formaat, is in

kleur en met een stevige omslag en

kost € 19,50.

Als bijzondere noot kan opgemerkt

worden dat de fraaie en uitgebreide

uitgave met geschiedenis- kronieken

vrijwel samenvalt met het opdoeken

van de gemeente. Aldus kan

geconcludeerd worden dat dit unieke

TIP: Nubië in het Drents Museum

Vanaf 16 december 2018 presenteert

het Drents Museum de

archeologische tentoonstelling

Nubië – Land van de Zwarte Farao’s,

georganiseerd door het Museum of

Fine Arts in Boston. Maar liefst 300

objecten uit de Nubische collectie van

Boston komen naar Assen.

Deze indrukwekkende voorwerpen uit

de periode van 2400 v. Chr. tot circa

350 na Chr. vertellen het verhaal van

de haat-liefdeverhouding tussen het

33

boek over Harens verleden, inclusief

de veranderingen in woord en beeld,

op een perfect moment tot stand is

gekomen. Het huidige tijdstip biedt

daarbij ongetwijfeld ook soelaas als

geschenk voor allerlei doeleinden.

U kunt de auteur eventueel bereiken

op telefoonnummer 050-5346529.

oude Egypte en de Nubische

koninkrijken.

Nubië is het gebied van de Nijlvallei in

het zuiden van Egypte en het noorden

van het huidige Soedan.

De geschiedenis

van het Nubische

gebied was nauw

gekoppeld aan

dat van de

Egyptische

farao’s.


Binding 10 december 2018/ januari 2019

34


Binding 10 december 2018/ januari 2019

35


·

Binding 10 december 2018/ januari 2019

36


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03

Gratis hulp bij kleine klusjes:

(Uitgezonderd het instellen van TV toestellen)

Cor Bos 06-24653741 elektriek, water, sanitair

Willem van Eck tel. 534 05 77

Koos van der Zee tel. 534 60 67 poosje afwezig

Jochum Wobbes tel. 534 49 00

Henk Visser tel. 364 42 48

Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 (computerproblemen)

Hulp bij invullen formulieren: Henk Werners tel. 050 534 65 29

Ziekte en kroonverjaardagen:

Aldert Walstra tel. 534 67 05 Coördinatie

Ina Brink tel. 534 69 72 (postcode 9752)

Anita Jeltes tel. 280 40 55 (postcode 9751, 9753)

Yfke de Jong tel. 534 69 61 (postcode 9751, 9753)

Jeanne v.d. Linden tel. 534 34 20 (postcode 9752)

Clara Tuinstra tel. 406 10 38 (postcode 9751, 9753)

Loes Vugts tel. 364 21 77 (postcode 9752)

Mieke van Wagenberg tel. 406 21 14 (Onnen en Glimmen)

Adres secretariaat SVHaren:

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

In correspondentie met SVHaren

altijd uw lidmaatschapnummer

vermelden.

Buurthuis De Mellenshorst

Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS

Haren. Tel. 534 59 64.

Inloop/ontmoeting/bestuursleden:

in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.

Elke donderdagmorgen van

10.00 uur – 11.30 uur.

Stichting Vervoer voor Ouderen:

tel. 06 23 10 77 53.

Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in

de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij

van 9.00-13.00 uur, ten minste één dag

van tevoren reserveren.

Met vragen over zorg, Wmo en

inkomen kunt u terecht bij het

Toegangsteam in het Gemeentehuis,

Raadhuisplein 10, tel: 14 050,

e-mail: toegangsteam@haren.nl

Zie ook www.harenhelpt.nl

Humanitas afdeling Haren:

contactpersoon: Peter Drenth

pdrenth@home.nl Tel.050 534 41 35.

Medische keuring voor

rijbewijsverlenging:

• De heer A. Jager tel. 534 38 67

(bellen voor afspraak, kosten € 35,-,

plaats: Westerse Drift 95, parkeer in

Hemsterhuislaan thv gymzaal)

• Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of

0516 51 45 74 (bellen voor afspraak,

kosten € 35,- op vertoon van

ledenpas, plaats: De Zonnehof)

37


Binding 10 december 2018/ januari 2019

38


Binding 10 december 2018/ januari 2019

Informatie over Seniorenvereniging Haren

Bestuursleden:

Anne Boersma tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl

voorzitter

Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren

Carla Roede tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl

secretaris

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

Wil de Munck 0598 45 03 03 penningmeester@svharen.nl

penningmeester Holthammen 18 9636 GT Zuidbroek

Jans Uildriks tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl

Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren

Ton Wester tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl

Emmalaan 3C, 9752 KR Haren

Henk Aten tel. 280 87 11 h.aten@home.nl

Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren

Joke Poelstra tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl

Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes om u op te

geven voor deelname aan een

activiteit kunt u in de bus doen bij een

van de bestuursleden, inleveren aan

de SVHaren tafel in ’t Clockhuys op

donderdagochtend, tussen 10.00 uur

en 11.30 uur of sturen naar

info@svharen.nl.

Bankrekening:

NL 78 INGB 0007 0610 89

ten name van Seniorenvereniging

Haren, gevestigd te Haren.

39

Kamer van Koophandel

nummer 64532682

Contributie voor 2019:

€ 25,- per kalenderjaar.

Contributie tweede lid op hetzelfde

adres: € 15,-.

Het contributie betalingsverzoek

ontvangt u van de penningmeester.

U ontvangt tevens van hem een 2 jaar

geldige lidmaatschapspas.

E-mail: info@svharen.nl

Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: (activiteitenagenda op pagina 7)

Marie Betten tel. 534 99 14 Jeu de boules

Jan de Hoop tel. 534 54 43 Koersbal

Manna Aardema tel. 534 52 39 Klootschieten

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Wandelclub

vacant tel. Fietsclub

Henk Diephuis tel. 534 82 00 Spelmiddag

Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Leesclub

Fam. Bonder tel. 534 46 00 Bridgen, etc. De Dilgt

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Koffie + eten alleengaanden De D.

Liesbeth Paagman tel. 534 87 94 NNO-concerten

(b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36)


Binding 10 december 2018/ januari 2019

40

More magazines by this user
Similar magazines