04.12.2018 Views

Innovation-Magazine-LR

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INNOVATIONS<br />

MGZN 2019<br />

Chaos engineering<br />

IT is niet bestand tegen<br />

de grilligheid van de echte wereld<br />

Future tech<br />

Quantum computing:<br />

Weg zijn de wereldproblemen<br />

Architecture<br />

Microservices:<br />

Fabels en fictie<br />

Data science<br />

Wil de echte<br />

data scientist opstaan?


» VOORWOORD<br />

Veranderingen gaan sneller dan ooit. Je hoort het<br />

zó vaak. En als een boodschap te vaak langskomt,<br />

dan loop je het risico dat hij niet meer aankomt.<br />

Toch zijn er mensen die deze boodschap zo knap<br />

kunnen verpakken, dat het je wel nog aan het denken<br />

zet. Schrijver Yuval Noah Harari is zo iemand. Zijn laatste<br />

werk gaat over 21 lessen voor de 21ste eeuw. Hij betoogt<br />

dat technologieën als AI en biotech onze manier van<br />

samen leven en werken net zo radicaal gaan veranderen<br />

als ten tijde van de Industriële Revolutie.<br />

Daarmee veranderen ook de competenties waarmee<br />

we ons als mensen kunnen onderscheiden. Kennis is<br />

niet meer onderscheidend als alle kennis in de wereld<br />

binnen één klik bereikbaar is. Je kunt alle hoofdsteden<br />

van de wereld uit je hoofd leren, maar je kunt ze ook<br />

opzoeken op je smartphone. Wat belangrijker wordt,<br />

is de vaardigheid om te bepalen of informatie wel klopt<br />

en of die relevant is in de situatie waarin je zit.<br />

Het belang van zelf kennis hebben neemt dus af, er zijn<br />

andere vaardigheden die je nodig hebt in de 21ste eeuw.<br />

Denk aan probleemoplossend vermogen, kritisch denken<br />

en creativiteit; we leven in een tijd van context. De<br />

toegevoegde waarde van mensen ten opzichte van<br />

com puters zit vooral in het bepalen en interpreteren van<br />

het grote plaatje. Computers vinden dat een stuk lastiger.<br />

Als er één vakgebied is waarin deze verschuiving van<br />

kennis naar context zichtbaar is, dan is het wel IT.<br />

Dát is volgens mij<br />

de belangrijkste<br />

les van de 21e eeuw.<br />

Tot nu toe, althans.<br />

Dennis Joosten – CTO<br />

Toen ik nog in de schoolbanken zat (in de jaren<br />

negentig), werden IT’ers opgeleid tot automatiseerders<br />

die ergens in een hoekje van het bedrijf code zaten te<br />

kloppen. De eisen die we stellen aan IT’ers zijn sinds die<br />

tijd enorm toegenomen. Er wordt nu van ze verwacht<br />

dat ze niet alleen maar dingen kunt automatiseren,<br />

maar dat ze ook begrijpen wat de impact is van een<br />

oplossing op de business (pagina 22). Het is in de<br />

ont wikkelfase al belangrijk om na te denken over wat er<br />

mogelijk zou kunnen gebeuren en hoe je de oplossing<br />

daartegen kunt wapenen (pagina 4).<br />

Natuurlijk gaan veranderingen sneller dan ooit.<br />

Innovatie in IT gaat echter al lang niet meer alleen om<br />

baanbrekende nieuwe technologieën zoals quantum<br />

computing (pagina 36). Innovatie gaat ook, nee, vooral<br />

over een andere manier van werken en denken.<br />

Dat is volgens mij de belangrijkste les van de 21e eeuw.<br />

Tot nu toe, althans. apple<br />

2<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


» INHOUD<br />

4<br />

CHAOS ENGINEERING<br />

IT is niet bestand tegen de<br />

grilligheid van de echte wereld<br />

8<br />

DEVOPS<br />

We doen iets met AI! Drie valkuilen<br />

van AI-experimenten<br />

10<br />

IN DE PRAKTIJK<br />

Innovatie van de grond krijgen<br />

is maatwerk<br />

12<br />

ARCHITECTURE<br />

Microservices: Fabels en fictie<br />

15<br />

DE STELLING VAN JOOP<br />

Data anonimiseren moet verplicht<br />

open source worden<br />

16<br />

IN DE PRAKTIJK<br />

Info Support TechTalks<br />

18<br />

DATA SCIENCE<br />

Wil de echte data scientist<br />

opstaan?<br />

20<br />

FACTS & FIGURES<br />

Innovatie in keiharde cijfers<br />

22<br />

DEVELOPMENT<br />

Impact-by-Design:<br />

Evolutie in innovatie<br />

24<br />

IN DE PRAKTIJK<br />

NS: Spoorboekloos rijden<br />

met TimTim<br />

25<br />

COLUMN<br />

Digital onboarding:<br />

De ultieme vorm van impact<br />

26<br />

IN DE PRAKTIJK<br />

Slim en flexibel reizen met<br />

de buurtbus<br />

27<br />

DE STELLING VAN STIJN<br />

Alleen integrale aanpak<br />

energiesector kan problemen<br />

oplossen<br />

28<br />

WAY OF WORKING<br />

Agile XL? Kies dan wel het juiste<br />

framework<br />

32<br />

MACHINE LEARNING<br />

AI avant la lettre<br />

33<br />

DE STELLING VAN IVO<br />

Blockchain is soms overbodig<br />

34<br />

FUTURE TECH<br />

Everything as Code<br />

35<br />

FUTURE TECH<br />

Serverless computing<br />

36<br />

FUTURE TECH<br />

Quantum computing:<br />

weg zijn de wereldproblemen<br />

38<br />

DE STELLING VAN GERT JAN<br />

Populariteit functionele talen stijgt<br />

39<br />

COLOFON<br />

»<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

3


» CHAOS ENGINEERING<br />

IT is niet<br />

bestand tegen<br />

de grilligheid<br />

van de echte<br />

wereld<br />

“The real troubles in your<br />

life are apt to be things<br />

that never crossed your<br />

worried mind, the kind<br />

that blindside you at<br />

4 p.m. on some idle<br />

Tuesday.”<br />

“Deze zin uit de hit Everybody’s Free to Wear<br />

Sunscreen verwoordt precies de essentie van<br />

chaos engineering. Iedereen kent Murphy’s<br />

Law: alles wat fout kan gaan, gaat ook fout”,<br />

zegt Alex van Assem, DevOps Consultant en<br />

Agile Coach bij Info Support.<br />

“Een traditionele benadering van risicomanagement<br />

is dat je de kans op risico’s<br />

probeert in te schatten en je zo goed<br />

mogelijk voorbereidt op de grootste risico’s.”<br />

Chaos engineering gaat ervan uit dat<br />

werkelijk alles wat fout kan gaan ook daadwerkelijk<br />

fout gaat. Het is de taak van IT om<br />

4<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


TEST:<br />

HOE WEERBAAR<br />

IS JOUW<br />

INFRASTRUCTUUR?<br />

Om te testen hoe goed jouw<br />

organisatie is voorbereid op<br />

chaos, kun je verschillende<br />

vragen stellen binnen een<br />

team:<br />

Welke gebeurtenissen in<br />

de wereld kunnen een<br />

directe impact hebben<br />

op een applicatie?<br />

Wat is de impact van<br />

de applicatie op onze<br />

organisatie?<br />

Wat is het ergste wat<br />

ons kan overkomen op<br />

IT- gebied?<br />

Als dat gebeurt, hoe<br />

kunnen we daar mee<br />

omgaan?<br />

Wat voor maatregelen<br />

kunnen we nu nemen<br />

om de impact te minimaliseren?<br />

Hoe kunnen we onze<br />

systemen testen op de<br />

impact van onverwachte<br />

gebeurtenissen?<br />

ervoor te zorgen dat de eindgebruiker daar<br />

zo min mogelijk last van heeft. “Oftewel:<br />

vertrouw niemand, en vooral jezelf niet”,<br />

vult Application Lifecycle Management<br />

Consultant en DevOps Engineer Peter Toonen<br />

aan. Hij geeft training op het gebied van<br />

chaos engineering (zie kader).<br />

VEERKRACHTIGE SYSTEMEN<br />

Er zijn twee factoren die ervoor zorgen dat<br />

chaos engineering belangrijker is geworden.<br />

Als gevolg van de behoefte van bedrijven om<br />

steeds wendbaarder te zijn, worden services<br />

steeds kleiner en autonomer gemaakt.<br />

Deze microservices zijn relatief eenvoudig<br />

te onderhouden. Maar het geheel aan microservices<br />

maken IT-systemen zeer complex. Dit<br />

maakt het onmogelijk om volledig te overzien<br />

wat de effecten zijn van de aan passing van<br />

individuele microservices. Chaos engineering<br />

is een extra hulpmiddel bij het bouwen van<br />

veerkrachtige (resilient) systemen.<br />

De acceptatie dat de echte wereld vele<br />

malen grilliger en onvoorspelbaarder is dan<br />

je kunt bedenken als developer of architect,<br />

is niet nieuw. “Maar het is wel belangrijker<br />

geworden omdat organisaties steeds<br />

»<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

5


» CHAOS ENGINEERING<br />

CHAOS MONKEY<br />

MAAKTE VAN<br />

NETFLIX EEN<br />

BLOCKBUSTER IN IT<br />

Net als veel bedrijven<br />

kan Netflix het zich niet<br />

permitteren om een grote<br />

systeemstoring te hebben.<br />

Daarom ontwikkelde Netflix<br />

in 2011 een tool die willekeurig<br />

chaos creëert<br />

binnen de eigen infrastructuur.<br />

Het doel; de systemen<br />

weerbaarder maken.<br />

Stel je een aap voor die<br />

een datacenter binnenloopt<br />

en willekeurig kabels<br />

uittrekt en devices kapot<br />

maakt. Je weet niet<br />

wanneer deze aap komt en<br />

wat hij gaat doen. Het is de<br />

uitdaging van IT-managers<br />

om informatie systemen zo<br />

te ontwerpen dat ze kunnen<br />

blijven functioneren, ook als<br />

de chaos monkey onverwacht<br />

opduikt (Uit het boek<br />

Chaos Monkeys van<br />

Antonio Garcia Martínez).<br />

Chaos Monkey hielp Netflix<br />

om de infrastructuur<br />

robuuster en weerbaarder<br />

te maken. Het concept<br />

werd zo populair dat Netflix<br />

besloot om de tool open<br />

source te maken. Inmiddels<br />

is er een hele community<br />

opgebouwd op het gebied<br />

van chaos engineering.<br />

Deze IT-community<br />

beschouwt Netflix nog<br />

altijd als ervaringsdeskundige<br />

op dit gebied. apple<br />

zwaarder leunen op IT”, zegt Van Assem.<br />

“Als systemen uitvallen, dan heb je al gauw<br />

te maken met ontevreden klanten en dus<br />

imagoschade, om nog maar te zwijgen over<br />

de kosten.”<br />

VOORBEREIDEN OP CHAOS<br />

Een van de bedrijven die dit aan den lijve<br />

ondervond was Netflix. Na een grote<br />

systeemuitval besloot de aanbieder van<br />

on-demand series en films voortaan<br />

voor bereid te zijn op absolute chaos.<br />

Info Support past het gedachtengoed<br />

van chaos engineering onder meer toe<br />

binnen de ontwikkelstraat Endeavour.<br />

Toonen: “Wat we regelmatig doen, is delen<br />

van onze systemen uitschakelen om te kijken<br />

wat er dan gebeurt. Klanten die software op<br />

onze ontwikkelstraat bouwen, moeten daar<br />

natuurlijk eigenlijk niks van merken. Waar<br />

het eigenlijk om gaat, is dat je bij alle ontwikkeltrajecten<br />

heel goed nadenkt over wat<br />

allemaal mis kan gaan en daarop anticipeert.<br />

Daar hoef je niet per sé een tool als Chaos<br />

Monkey voor toe te passen, het gaat om<br />

de mindset.”<br />

DIGITALE BRANDOEFENING<br />

“We zien dat nu nog vooral de nadruk ligt<br />

op de techniekkant”, benadrukt Van Assem.<br />

“En natuurlijk is het belangrijk om grote<br />

6<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


systemen resilient te maken. Wat je niet moet<br />

onderschatten, is hoe cruciaal het is om<br />

hetzelfde te doen voor beheerprocessen.<br />

Dus denk niet alleen na wat het gevolg is als<br />

een server ineens niet meer met een andere<br />

server kan praten, maar wat de impact is op<br />

de processen: wie wordt er dan uit bed<br />

gebeld en heeft die persoon überhaupt wel<br />

een telefoon naast zijn bed, of de juiste<br />

materialen om die storing op te lossen?”<br />

De grootste les die chaos engineering biedt,<br />

is dat je chaos niet kunt voorkomen. “Het<br />

gaat erom dat je de impact van onverwachte<br />

gebeurtenissen minimaliseert. Dingen gaan<br />

een keer mis. Waar het om gaat, is hoe goed<br />

je daarop kunt acteren. Zie het als een<br />

digitale brandoefening; hoe vaker je oefent,<br />

des te beter je voorbereid bent.” apple<br />

CHAOS VALT TE TRAINEN<br />

Voor teams die hun weerbaarheid<br />

tegen chaos willen testen, biedt<br />

Info Support de ChaOps-training aan.<br />

In een gesimuleerde omgeving krijgt<br />

een team de taak om een applicatie<br />

te monitoren op storingen en deze te<br />

verhelpen.<br />

MEER WETEN?<br />

Neem contact op met Peter Toonen<br />

via peter.toonen@infosupport.com.<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

7


doen<br />

We moeten<br />

iets met AI!<br />

» DEVOPS<br />

Drie valkuilen van<br />

AI-experimenten<br />

DEVOPS<br />

DevOps is een samentrekking<br />

van de woorden<br />

DEVelopment en<br />

OPerationS. In DevOpsteams<br />

werken ontwikkelaars<br />

en beheerders<br />

van software zo veel<br />

mogelijk samen. Het doel<br />

daarvan is om zo snel<br />

mogelijk en op een<br />

betrouwbare manier<br />

nieuwe functionaliteit<br />

voor software op te<br />

leveren en te beheren.<br />

Zoals vaak het geval is bij een opkomende<br />

technologie, wordt er op dit moment nog<br />

volop geëxperimenteerd met kunstmatige<br />

intelligentie.<br />

Dat is goed nieuws, maar volgens Mark Wolffenbuttel<br />

zou het nog mooier zijn als deze experimenten ook<br />

leiden tot een praktische toepassing. De Sales en<br />

Business Development Manager van Info Support ziet<br />

AI-experimenten nu nog vaak stranden in het zicht van<br />

de finish.<br />

“In de praktijk zien we drie valkuilen vaak terugkomen<br />

in AI-experimenten. En eigenlijk zijn dat allemaal<br />

feno menen waar IT al jaren mee te maken heeft.<br />

Alle drie de belemmeringen kun je ondervangen door<br />

te werken in DevOps-teams.”<br />

8<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


VALKUIL 1<br />

KWALITATIEVE DATA ZIJN<br />

MOEILIJK TE VINDEN<br />

Het succes van een AI-oplossing<br />

valt of staat bij de data die je tot je<br />

beschikking hebt en de kwaliteit<br />

daarvan. Idealiter wil je als ontwikkelteam<br />

toegang hebben tot<br />

veel verschillende databronnen<br />

binnen de organisatie om mee te<br />

testen en ontwikkelen.<br />

In de praktijk gaat het daar al gauw<br />

mis. De eigenaren van databases<br />

zitten vaak verspreid over de<br />

organisatie, waardoor er veel tijd<br />

en energie kan gaan zitten in het<br />

vergaren van data. Teams die zich<br />

bezighouden met AI-experimenten<br />

hebben daardoor al gauw<br />

de neiging om het maar te doen<br />

met de (beperkte) data die eenvoudig<br />

en snel beschikbaar zijn.<br />

En dan hebben we het niet eens<br />

gehad over het controleren van<br />

de datakwaliteit, waarmee je als<br />

team toch echt langs een domeinexpert<br />

en/of IT zult moeten – voilà,<br />

een extra drempel.<br />

VALKUIL 2<br />

VASTHOUDEN AAN 100<br />

PROCENT ACCURATESSE<br />

IT is per definitie nogal een exact<br />

vakgebied en daardoor hebben<br />

we er soms nogal moeite mee<br />

als uitkomsten niet 100 procent<br />

accuraat zijn. Deze hang naar<br />

perfectie kan het in de praktijk<br />

brengen van een nieuwe<br />

AI- oplossing vertragen of<br />

zelfs voorkomen.<br />

Een voorbeeld: wanneer een team<br />

een AI-chatbot gaat ontwikkelen<br />

die wordt ingezet om vragen van<br />

klanten af te handelen, wil het team<br />

doorgaans een oplossing die altijd<br />

met het juiste antwoord komt op<br />

vragen. Als de accuratesse vervolgens<br />

‘slechts’ 72 procent blijkt te<br />

zijn, dan kan een conclusie zijn dat<br />

de oplos sing niet goed werkt. Wat<br />

er dan eigenlijk wordt ver geten, is<br />

dat mensen ook niet feilloos zijn;<br />

een klantenservice-medewerker<br />

weet ook niet altijd direct het juiste<br />

antwoord op een vraag. In dit soort<br />

gevallen heb je al gauw een<br />

business case gemaakt waarmee<br />

de accuratesse van een AI-chatbot<br />

kan worden verbeterd, bijvoorbeeld<br />

van 72 naar 80 procent.”<br />

VALKUIL 3<br />

DE EINDGEBRUIKER<br />

WORDT NIET BETROKKEN<br />

Als je een brug wilt slaan tussen het<br />

laboratorium van het AI-experiment<br />

en de uiteindelijke toepassing van<br />

een AI-oplossing in de praktijk,<br />

dan is het betrekken van de eindgebruiker<br />

in een vroeg stadium<br />

cruciaal. En dat zit hem niet alleen<br />

in het testen van features, maar ook<br />

in het uitleggen hoe een oplossing<br />

werkt. Om weer terug te komen op<br />

het vorige punt; als de uitkomsten<br />

van een AI-oplossing niet<br />

100 procent accuraat zijn, dan<br />

is het belangrijk om de business<br />

mee te nemen in de verklaring.<br />

Leg daarom uit hoe de AI-oplossing<br />

tot bepaalde oplossingen is<br />

gekomen.<br />

DE DEVOPS-OPLOSSING<br />

Betrek niet alleen ontwikkelaars<br />

en eindgebruikers bij een AI-experiment,<br />

maar ook teamleden die<br />

verantwoordelijk zijn voor de<br />

datastrategie en -kwaliteit. Het gaat<br />

dan om data engineers en data<br />

scientists (zie ook pagina 18).<br />

DE DEVOPS-OPLOSSING<br />

Een minimale verbetering heeft<br />

ook een waarde, zeker in de experimentfase.<br />

Leer leven met kleine<br />

stapjes; meerdere kleine stapjes<br />

leiden uiteindelijk ook naar een<br />

grote en voor de organisatie<br />

behapbare impact.<br />

DE DEVOPS-OPLOSSING<br />

Het betrekken van de eindgebruiker<br />

is bijna synoniem geworden aan<br />

de DevOps-benadering. Hierdoor<br />

kun je als ontwik kelteam regelmatig<br />

features testen en verbeteren<br />

voordat ze naar productie gaan.<br />

De DevOps-methode helpt dus om een aantal belangrijke<br />

bruggen te slaan tussen het ontwikkelteam en de<br />

eindgebruikers. Dat zit hem in het betrekken van die<br />

eindgebruiker in een vroeg stadium, maar dat geldt<br />

ook voor datastrategen die ervoor kunnen zorgen dat<br />

het team beschikt over de juiste (en kwalitatieve) data,<br />

ook na de implementatie. Het accepteren van een<br />

bepaalde foutmarge en dus leren leven met kleine<br />

verbeter stapjes is de laatste les die AI-teams kunnen<br />

trekken uit de DevOps-aanpak. Op die manier kun je<br />

ervoor zorgen dat je AI-oplossing verder komt dan<br />

de experimenteerfase. apple<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

9


» IN DE PRAKTIJK<br />

Innovatie van de grond<br />

krijgen is maatwerk. Een<br />

bloem lezing van innovatieve<br />

projecten die Info Support<br />

samen met klanten heeft<br />

opgebouwd.<br />

VECOZO<br />

CHATBOT INGEHAALD<br />

DOOR DE REALITEIT<br />

Soms betekent innovatie dat<br />

technologische ontwikkelingen zo<br />

snel gaan, dat het verstandig is om<br />

de markt te blijven verkennen. Bij<br />

VECOZO, het internetportaal voor<br />

het uitwisselen van administratieve<br />

gegevens in de zorg, weten ze daar<br />

alles van.<br />

CHATBOT 1: DEEP LEARNING<br />

Elk kwartaal organiseert VECOZO<br />

een Innovatieweek om goede<br />

business-ideeën en nieuwe<br />

technologieën te verkennen.<br />

Alle innovatieve technologieën die<br />

van (toekomstig) belang zijn voor<br />

de organisatie komen daar voorbij:<br />

van blockchain tot big data en AI.<br />

“We vinden het belangrijk om<br />

gericht te stoeien met nieuwe<br />

technologieën, zodat we blijven<br />

begrijpen hoe ICT zich ontwikkelt<br />

en wat dat voor kansen voor<br />

VECOZO biedt. Bovendien geven<br />

onze innovatieweken een extra<br />

boost positieve energie binnen<br />

VECOZO”, aldus Ton Bogerd,<br />

Manager ICT bij VECOZO. Het idee<br />

om een chatbot te ont wikkelen die<br />

klanten kan helpen om standaard<br />

vragen te beantwoorden, werd een<br />

jaar geleden al opgevat. “Een groot<br />

aantal vragen die VECOZO krijgt<br />

heeft te maken met de certificaten<br />

die de organisatie uitgeeft”, aldus<br />

Manon van den Burg, AI-facilitator<br />

bij Info Support. “Je zou meer dan<br />

50% procent van alle inkomende<br />

vragen kunnen laten afhandelen<br />

door een chatbot. Hierdoor zou een<br />

zorgaanbieder ook buiten kantoortijden<br />

antwoord kunnen krijgen<br />

op certificaatvragen.” Destijds leek<br />

TensorFlow de meest geschikte<br />

chatbottechnologie om dat voor<br />

elkaar te krijgen. “Het voordeel van<br />

TensorFlow is dat het is gebaseerd<br />

op deep learning- technologie,<br />

waardoor chatbots steeds meer<br />

leren naarmate ze vaker gebruikt<br />

worden.”<br />

CHATBOT 2: CONVERSATION<br />

FLOW<br />

Fast forward; een jaar later. Het in<br />

de praktijk brengen van deze<br />

chatbot op basis van TensorFlow<br />

bleek een uitdaging, omdat<br />

VECOZO de technische kennis van<br />

TensorFlow niet in huis had om het<br />

systeem uit te bouwen en dus te<br />

laten leren. Van den Burg: “Tijdens<br />

een van de innovatieweken ging het<br />

dit jaar opnieuw over chatbots, met<br />

als concrete vraag: hoe kunnen we<br />

dit initiatief naar een hoger niveau<br />

tillen en een chatbot ontwikkelen<br />

die geschikt is voor productie? Al<br />

gauw kwamen we tot de conclusie<br />

dat VECOZO eigenlijk meer gebaat<br />

zou zijn bij een andere benadering.<br />

Met het Microsoft Bot Framework<br />

in combinatie met QnA Maker<br />

(ook van Microsoft) kun je namelijk<br />

vrij eenvoudig zelf conversation<br />

flows inrichten zonder dat je<br />

in-depth kennis nodig hebt van<br />

het onder liggende AI-model. Het<br />

framework bestaat uit vaste bouwblokken<br />

en je hoeft niet te weten<br />

wat er onder de motorkap gebeurt,<br />

zoals bij TensorFlow wel het geval<br />

is. Het grootste voordeel is<br />

misschien nog wel dat je op deze<br />

manier meer aandacht kunt geven<br />

aan de persoonlijkheid van een<br />

chatbot. Klanten willen namelijk zo<br />

veel mogelijk het gevoel hebben<br />

dat ze met een mens van vlees en<br />

bloed praten.” Met de QnA Maker<br />

bleek het een stuk haalbaarder te<br />

zijn om een werkende chatbot te<br />

ontwikkelen. “We zijn begonnen<br />

met een experiment en nu zijn we<br />

de impact van zo’n chatbot op een<br />

rijtje aan het zetten: dat zit voor een<br />

deel in efficiency, maar ook in het<br />

feit dat de organisatie straks 24/7<br />

bereikbaar is voor vragen over<br />

certificaten.”<br />

De belangrijkste les, volgens<br />

Van den Burg: “Kleinschalige<br />

experimenten hebben veel toegevoegde<br />

waarde. Je hoeft niet<br />

meteen een definitieve oplossing<br />

te hebben, maar ga wel onderzoeken<br />

wat voor je werkt en welke<br />

oplossing impact heeft en waarde<br />

oplevert voor de organisatie. Deze<br />

technologie gaat ook zo enorm<br />

hard, dat het belangrijk is om<br />

regelmatig scherp te blijven op<br />

nieuwe ontwikkelingen. Ook moet<br />

je je blijven afvragen wat de beste<br />

oplossing is voor een bepaald<br />

vraagstuk.” apple<br />

10<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


UNIGARANT<br />

CHATBOTS OP DE<br />

MEEST ONVERWACHTE<br />

PLEKKEN<br />

Waarvoor zou je als<br />

ver zeker aar een chatbot<br />

kunnen inzetten? Verzekeraar<br />

Unigarant benaderde Info<br />

Support met die vraag.<br />

Het uiteindelijke antwoord<br />

bleek een verrassing. Maar<br />

het begon allemaal met het<br />

stellen van een wedervraag.<br />

Want waarom zou je chatbots<br />

überhaupt in willen zetten?<br />

Om met dat laatste te beginnen:<br />

een zakelijke uitdaging<br />

van Unigarant was het<br />

ver lagen van het aantal<br />

opzeggingen. De beste<br />

manier waarop chatbottechnologie<br />

daaraan kan bijdragen,<br />

is door het ‘behoudteam’<br />

te ondersteunen. De taak van<br />

dit team is om klanten die een<br />

verzekering opzeggen te<br />

benaderen met de optie om<br />

een andere verzekering af te<br />

sluiten. Bij elke opzegging<br />

van een fiets- of bromfietsverzekering<br />

maakt het team<br />

de afweging: is het de moeite<br />

waard om contact op te<br />

nemen met de klant voor een<br />

mogelijke vervolgverzekering.<br />

De inzet van chatbottechnologie<br />

helpt het team nu om<br />

beter te kunnen voorspellen<br />

welke klanten deze extra<br />

aandacht nodig hebben.<br />

Uiteraard is het uiteindelijk<br />

een medewerker van vlees en<br />

bloed die contact met klanten<br />

opneemt. apple<br />

UMC UTRECHT<br />

ZIEN WAT ANDEREN<br />

(NOG) NIET ZIEN<br />

Organisaties die willen innoveren<br />

moeten verder kijken dan<br />

alleen naar technologie. Echte<br />

innovatie begint bij een origineel<br />

idee, de wens om te veranderen<br />

of te vernieuwen en de bereidheid<br />

om dit idee vervolgens<br />

grondig te toetsen.<br />

Een mooi voorbeeld van een<br />

dergelijke innovatie is de<br />

HoloLens-applicatie voor neuro -<br />

navigatie die Info Support samen<br />

met het Brain Technology<br />

Institute (BTI) heeft ontwikkeld.<br />

De HoloLens-applicatie kan een<br />

VIVAT<br />

NA DE LUNCH LAGEN ER AL 140 IDEEËN<br />

Je kunt de digitale transformatie<br />

zien als een bedreiging, of als<br />

een hele mooie kans om jouw<br />

business helemaal opnieuw uit te<br />

vinden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld<br />

als je dertig mensen binnen jouw<br />

organisatie in alle vrijheid laat<br />

filosoferen over de mogelijkheden<br />

van innovatieve technologieën als<br />

Internet of Things en kunstmatige<br />

intelligentie?<br />

Financiële dienstverlener Vivat<br />

deed precies dat. Deze Ideation<br />

Day, die Info Support met Vivat<br />

organiseerde, begon met een<br />

brainstormsessie. Na de lunch<br />

lagen er al 140 ideeën. De grootste<br />

uitdaging van de dag was dan ook<br />

het maken van een schifting: welke<br />

ideeën zijn haalbaar en hebben<br />

hologram van de hersenen<br />

(inclusief bloedvaten en bijvoorbeeld<br />

een tumor of andere<br />

afwijking) met grote nauwkeurigheid<br />

projecteren op een patiënt.<br />

De applicatie biedt neurochirurgen<br />

de mogelijkheid om<br />

met behulp van deze augmented<br />

reality-bril te navigeren tijdens<br />

een operatie. Daarnaast kan<br />

de HoloLens worden ingezet bij<br />

het voorlichten van patiënten<br />

en het opleiden van neurochirurgen.<br />

De HoloLens applicatie werd<br />

door de redactie van ICT-vakblad<br />

Computable genomineerd voor<br />

de <strong>Innovation</strong> Award 2018. apple<br />

de meeste impact op de business?<br />

Zes teams gingen uiteindelijk aan<br />

de slag met het uitwerken van<br />

een experiment rondom een idee.<br />

Ze presenteerden hun pitch aan<br />

een jury. Die beoordeelde de<br />

ideeën op haalbaarheid en impact.<br />

Het ultieme doel van de dag was<br />

het terugbrengen van alle brainwaves<br />

naar één winnend idee.<br />

Dat is bijna gelukt: door het aanstekelijke<br />

enthousiasme van de<br />

deelnemende teams werden het er<br />

twee. Welke dat waren, kunnen we<br />

nog niet verklappen. Maar het zou<br />

zomaar eens kunnen zijn dat Vivat<br />

binnenkort gebruik maakt van AI<br />

om verzekerden met een beperking<br />

gemakkelijker te laten communiceren<br />

met een van de verzekeringslabels.<br />

apple<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

11


» ARCHITECTURE<br />

Microservices:<br />

Fabels en fictie<br />

Steeds meer organisaties willen hun IT-systemen zo inrichten dat ze snel<br />

wijzigingen kunnen doorvoeren en niet eens per half jaar een compleet systeem<br />

moeten updaten. Dat is immers een weinig flexibele manier van werken en<br />

brengt risico’s met zich mee. Door microservices toe te passen, knip je functies<br />

los die in een groot systeem aan elkaar vastgeplakt zaten. Zijn microservices niet<br />

vooral iets voor hippe start-ups? Moet je je bestaande ERP-systeem overboord<br />

gooien? Software Architect Edwin van Wijk van Info Support weerlegt de<br />

grootste misverstanden over microservices.<br />

1MICROSERVICES EN GROTE<br />

INFORMATIESYSTEMEN<br />

GAAN NIET SAMEN<br />

“Soms bestaat de indruk dat microservices<br />

het startpunt van je architectuur<br />

moeten zijn. Een combinatie van microservices<br />

en een groter systeem, een monoliet,<br />

is echter zeker mogelijk. Vaak kun je zelfs<br />

niet anders. Als je bijvoorbeeld een ERPsysteem<br />

hebt en je bouwt een aantal microservices<br />

die op een bepaalde afdeling af en<br />

toe gegevens uitwisselen met het grote<br />

systeem, heb je een prima architectuur.<br />

Je kunt ook laagjes van microservices<br />

bouwen op oude systemen. Het kan zijn<br />

dat die oude systemen op den duur dan<br />

overbodig worden, maar vaak blijven ze<br />

bestaan, wat niet erg is.<br />

Wat bij microservices wordt onderschat, zijn<br />

de uitdagingen die in het algemeen komen<br />

kijken bij het bouwen van een gedistribueerd<br />

systeem. Om hier niet bij voorbaat mee vast<br />

te lopen, kun je bijvoorbeeld met een<br />

modulair opgebouwde monoliet starten.<br />

Daarmee focus je in eerste instantie meer op<br />

het onderzoeken van het probleemdomein.”<br />

2MICROSERVICES ZIJN<br />

EEN TECHNISCHE KEUZE<br />

“Als alles goed draait, jouw klanten<br />

tevreden zijn en ze het niet erg<br />

vinden dat je systeem eens in het half jaar<br />

een dag uit de lucht gaat, moet je niet alles<br />

overhoop gaan gooien. Er moet een aanleiding<br />

zijn: een systeem is end of life, jouw<br />

klanten zijn ontevreden of jouw marketing<br />

manager kan niet snel genoeg zijn acties naar<br />

de markt brengen. Je moet altijd naar de<br />

achterliggende reden kijken.<br />

Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde<br />

dat je als organisatie agile bent en dat je<br />

regelmatig naar productie wilt, anders<br />

hoeven die services niet autonoom te zijn.<br />

Als je een product owner hebt die met<br />

user-story’s van zestig paginalange Worddocumenten<br />

aankomt, gaat het regelmatig<br />

een nieuwe versie naar productie brengen<br />

niet lukken.”<br />

12<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


MICROSERVICES IN<br />

DE PRAKTIJK<br />

Veel bedrijven hebben het idee<br />

dat ze meer uit hun IT kunnen halen.<br />

Bijvoorbeeld omdat ze vaker updates<br />

willen uitbrengen of omdat het te lang<br />

duurt om te reageren op vragen uit<br />

de markt. Microservices zijn kleine,<br />

autonome onderdelen die zelfstandig<br />

een proces kunnen uitvoeren zonder<br />

dat de rest van het systeem er last<br />

van heeft.<br />

Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld<br />

microservices inrichten voor verschillende<br />

afdelingen. Die gespecialiseerde<br />

services kunnen dan inspelen op de<br />

specifieke wens van de afdeling zonder<br />

rekening te hoeven houden met<br />

de lange doorlooptijd van het hele<br />

ziekenhuis.<br />

3<br />

MICROSERVICES ZIJN<br />

ALLEEN INTERESSANT<br />

VOOR BEDRIJVEN ALS<br />

NETFLIX OF FACEBOOK<br />

“Veel bedrijven zijn huiverig om eraan te<br />

beginnen omdat ze geen internet bedrijven<br />

zijn, maar dat is echt onzin. Microservices zijn<br />

niet alleen bedoeld om snel updates beschikbaar<br />

te stellen voor een groot aantal externe<br />

gebruikers of klanten, ze kunnen ook goed<br />

helpen om de IT binnen jouw organisatie op<br />

orde te krijgen en flexibeler te maken.”<br />

Van Wijk noemt de pensioenwereld<br />

als een goed voorbeeld: “Voorheen was<br />

in die wereld vrijwel geen concurrentie:<br />

als werknemer zat je vast aan het fonds<br />

van jouw werkgever. Sinds de splitsing<br />

tussen pensioenfondsen en -uitvoerders,<br />

is het mogelijk over te stappen<br />

als een uitvoerder niet de gewenste<br />

service biedt. Daarom wordt in de<br />

pensioenwereld nu veel van deze<br />

technologie toegepast. Je moet<br />

concurreren op servicelevels, toegevoegde<br />

diensten. Die moet je heel snel<br />

in de markt kunnen zetten om de<br />

concurrentie voor te blijven. Dan moet<br />

je flexibel zijn en in heel kleine iteraties<br />

software releasen, anders zijn jouw<br />

klanten weg.”<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

13


» ARCHITECTURE<br />

4MICROSERVICES ZIJN<br />

ALLEEN GESCHIKT<br />

VOOR STARTUPS<br />

“Zoals gezegd, zijn microservices<br />

juist prima te combineren met grote,<br />

bestaande systemen in organisaties die al<br />

lang bestaan en die wendbaarder willen<br />

worden. Wil je microservices succesvol<br />

toepassen naast deze bestaande systemen,<br />

dan moet je wel goed naar zaken als infrastructuur<br />

en monitoring kijken. Typisch voor<br />

startups is dat zij vaak nog moeten ontdekken<br />

wat precies hun domein is. Heb je heel veel<br />

geïnvesteerd in allerlei microservices en<br />

ontwikkelt je business zich toch op een<br />

andere manier - iets wat bij veel startups<br />

gebeurt - dan wil je niet alles weer weg<br />

moeten gooien.”<br />

5MICROSERVICES ZIJN<br />

ALTIJD SNELLER<br />

“Een organisatie kiest voor microservices<br />

om wendbaarder te worden.<br />

Dat wil niet zeggen dat de performance van<br />

je systeem als geheel altijd sneller wordt en<br />

dat is ook niet erg. Wanneer je services<br />

opsplitst, moet je nu eenmaal vaker het<br />

netwerk over en berichtjes heen en weer<br />

sturen. Daar krijg je flexibele en autonome<br />

systemen voor terug.”<br />

7<br />

EEN MICROSERVICE HEEFT<br />

ALTIJD EEN BEPAALDE<br />

OMVANG<br />

“Vaak wordt de term ‘micro’<br />

geassocieerd met de omvang van de<br />

services. ‘Ze moeten klein zijn – maximaal<br />

één A4’tje code’ hoor je dan. Maar dat is<br />

niet waar het om gaat. De kern is dat een<br />

service zo veel mogelijk gespecialiseerd is<br />

in één ding.”<br />

8<br />

IK MOET EEN SPECIAAL<br />

MICROSERVICES-<br />

FRAMEWORK HEBBEN<br />

“Wat ik jammer vind, is dat er<br />

leveranciers zijn die daarop inspelen: wij<br />

hebben hét microservices-framework en<br />

daarmee lossen we alle problemen op.<br />

Voor je het weet, zit je weer met verdor<br />

lock-in of een framework waarin je dingen<br />

op een bepaalde manier móet doen. Het is<br />

heel lastig om daar uit te breken.<br />

Aan de andere kant moet je ook niet alles zelf<br />

willen bouwen. Er zijn genoeg goede open<br />

source-oplossingen beschikbaar. Elk team<br />

zou voor zichzelf moeten uitzoeken welke<br />

frameworks en libraries geschikt zijn. En<br />

wissel ook onderling ervaring uit, om samen<br />

te komen tot de meest geschikte set van<br />

hulpmiddelen voor de organisatie.” apple<br />

6<br />

ER IS EEN STANDAARD<br />

STAPPENPLAN VOOR<br />

HET BOUWEN VAN EEN<br />

MICROSERVICES-APPLICATIE<br />

“Vaak wordt gedacht dat je een micro service<br />

inricht door aan een standaardset van<br />

regeltjes te voldoen. Architecten moeten<br />

ervaring opdoen en er is een mate van<br />

vakmanschap nodig binnen je softwaredevelopmentdiscipline<br />

om een succesvolle<br />

microservices-architectuur op te kunnen<br />

zetten.”<br />

14<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


» DE STELLING VAN<br />

Joop Snijder – Head of Research Center AI:<br />

“Data anonimiseren<br />

moet verplicht<br />

open source worden”<br />

Artificial intelligence (AI) staat nog in de<br />

kinderschoenen. Voor het bouwen en testen<br />

van AI-toepassingen – iets wat we de komende<br />

jaren steeds meer zullen doen – is het hebben<br />

van data essentieel. Hoe meer data om mee<br />

te testen, hoe beter.<br />

China maakt daar handig gebruik van. Het land<br />

wil in 2030 de grootmacht zijn als het gaat om AI.<br />

Bedrijven in China hebben de beschikking over<br />

de data van 1,4 miljard inwoners. Zowel de overheid<br />

als het bedrijfsleven hoeft zich weinig aan te trekken<br />

van privacy-gevoeligheid, want dat speelt amper<br />

een rol in China. Zo is de Chinese politie sinds<br />

kort uitgerust met zonnebrillen waarmee verdachten<br />

dankzij gezichtsherkenning kunnen worden opgespoord.<br />

Dit is in Europa ondenkbaar, en terecht natuurlijk.<br />

Maar de privacy-zorgen van Europeanen zetten<br />

bedrijven wel op achterstand in de AI-wedloop.<br />

Er moet een systeem te bedenken zijn waarmee<br />

kan worden gegarandeerd dat data anoniem<br />

wordt verwerkt. Zo’n systeem moet voldoen aan<br />

drie voorwaarden: voor iedereen toegankelijk,<br />

transparant en open source.<br />

Zo kunnen bedrijven blijven testen zonder<br />

dat we onze privacy hoeven op te geven. apple<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

15


» IN DE PRAKTIJK<br />

Info Support<br />

TechTalks<br />

Innovatie is onmogelijk<br />

zonder kennisoverdracht.<br />

Daarom zijn Info Supporters<br />

regelmatig kennis aan het<br />

verzamelen of delen op<br />

verschillende plekken,<br />

zowel dichtbij huis als iets<br />

verder weg.<br />

SPREKER ÉN INTERVIEWER<br />

Drie Info Supporters stonden tijdens SQL Saturday niet alleen op het<br />

podium om te spreken over onder meer privacy voor data analytics,<br />

machine learning en AI; ook maakten ze hun opwachting voor en<br />

achter de camera. Op de foto: Niels Naglé interviewt mede-spreker<br />

Erwin de Kreuk, met Manon van den Burg achter de camera.<br />

PARLEZ-VOUS<br />

SSL/TLS?<br />

Zo’n drieduizend developers<br />

komen elk jaar bij elkaar in<br />

Parijs om bijgepraat te<br />

worden over de laatste<br />

ontwikkelingen op het gebied<br />

van onder meer Java, security<br />

en cloud computing. Maarten<br />

Mulders stond dit voorjaar<br />

op het podium om een<br />

enthousiaste presentatie<br />

te geven over SSL/TLScertificering.<br />

JVMCON: HET<br />

PUBLIEK BEPAALT<br />

Java-developers van over de<br />

hele wereld kwamen bij elkaar<br />

in Ede voor de eerste editie van<br />

JVMCON. Deze conferentie werd<br />

georganiseerd door Info Support<br />

en had een bijzondere insteek:<br />

het grootste gedeelte van het<br />

programma werd bepaald door<br />

de Java-community zelf. Iedereen<br />

die wilde kon papers indienen,<br />

geregistreerden mochten daar<br />

vervolgens op stemmen.<br />

16<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


ORACLE CODE ONE<br />

Oracle Code One is misschien<br />

wel de grootste Java-conferentie<br />

ter wereld. Info Supporter Johan<br />

Janssen is in San Francisco<br />

uitgeroepen tot Oracle Code One<br />

Star: zijn sessie ‘Amazon’s Alexa<br />

voor voice recognition’ stond<br />

in de top tien procent van best<br />

beoordeelde sessies op het<br />

evenement. Het was het tweede<br />

jaar op rij dat hij deze eervolle<br />

vermelding kreeg.<br />

TELEFOONS HACKEN<br />

IN LAS VEGAS<br />

Op de hackersconferentie Defcon<br />

in Las Vegas gingen Jaap Stelma en<br />

Martijn Hazebroek er met de eerste<br />

prijs vandoor in een wedstrijd. De<br />

prijs: de telefoon die ze vakkundig<br />

hadden gehackt.<br />

PAASPOP-<br />

HACKATHON<br />

Het is een traditie aan<br />

het worden: tijdens<br />

Paaspop organiseert<br />

Info Support al twee jaar<br />

op rij een hackathon voor<br />

young professionals en<br />

studenten. De techpodcasters<br />

van Met Nerds<br />

Om Tafel waren aanwezig<br />

om live verslag te doen<br />

vanaf het festival.<br />

TECHORAMA<br />

ALS BIJNA- THUIS-<br />

WEDSTRIJD<br />

Wat hebben 1.500 Belgen<br />

en 1.500 Nederlanders met<br />

elkaar gemeen? Ze waren<br />

afgelopen jaar allemaal op<br />

Techorama. Deze technology<br />

conference is al jaren een<br />

begrip in België en dit jaar<br />

was Ede de thuisbasis van<br />

de eerste Nederlandse editie.<br />

Hier kwam je twee Info<br />

Supporters tegen op het<br />

podium: Edwin van Wijk (foto)<br />

en Rolf Huisman (zie ook op<br />

pagina 36).<br />

DEELNEMER EN SPREKER TEGELIJKERTIJD<br />

Op Agile Open Holland waren alle deelnemers ook automatisch spreker;<br />

als je een kaartje had, dan werd er ook verwacht dat je creatieve ideeën<br />

inbracht en deelnam aan discussies. Het evenement over business en<br />

IT met 65 deelnemers werd georganiseerd door Harry Nieboer van<br />

Info Support.<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

17


» DATA SCIENCE<br />

DE DATA ARCHITECT<br />

onderzoekt welke data er<br />

beschikbaar zijn binnen<br />

en buiten de organisatie.<br />

Data architecten vragen<br />

zichzelf voortdurend af:<br />

Welke bedrijfsprocessen<br />

kunnen data aanleveren?<br />

Wat is de kwaliteit van<br />

de systemen die deze<br />

data genereren?<br />

Hoe kunnen deze data<br />

of uiteindelijke inzichten<br />

worden ingezet om<br />

bestaande processen<br />

te verbeteren?<br />

Ze werken vaak projectoverstijgend<br />

en zorgen<br />

ervoor dat data op het<br />

juiste moment in het juiste<br />

formaat bij de juiste<br />

persoon terechtkomt<br />

en dat oplossingen<br />

aansluiten bij de<br />

bedrijfsdoel stellingen.<br />

Wil de echte<br />

data scientist<br />

opstaan?<br />

Er is veel vraag naar data scientists. Maar hoe gewild ze ook zijn,<br />

data scientists kunnen het niet in hun eentje rooien. Organisaties<br />

die data scientists aannemen of inhuren komen er vaak achter dat<br />

er nog niet voldoende kwalitatieve datasets beschikbaar zijn om<br />

daadwerkelijk een machine learning-model te ontwikkelen en toe<br />

te passen. Het vinden en aan elkaar koppelen van deze datasets<br />

is typisch de verantwoordelijkheid van andere professionals:<br />

data architecten en data engineers.<br />

DE DATA ENGINEER<br />

is betrokken bij ieder<br />

AI-project. Nadat de data<br />

architect de kaders heeft<br />

vastgesteld, kunnen data<br />

engineers aan de slag<br />

met het verzamelen en<br />

transformeren van data.<br />

Data engineers brengen<br />

op projectniveau bronnen<br />

bij elkaar, koppelen databases<br />

aan elkaar en zorgen<br />

ervoor dat de kwaliteit<br />

van de data goed is.<br />

DE DATA SCIENTIST<br />

ontwikkelt machine<br />

learning-modellen op<br />

basis van beschikbare<br />

data binnen de organi satie.<br />

Een typische data scientist<br />

doet voorspel lingen over<br />

toekomstige data op basis<br />

van bestaande data.<br />

Je kunt het samenspel tussen<br />

de drie experts vergelijken met<br />

de keuken uit een toprestaurant;<br />

je hebt de iedereen nodig om<br />

dat vijfsterrengerecht te kunnen<br />

serveren. Hoe dit er precies uitziet?<br />

Dat vragen we de ervaringsdeskundigen.<br />

SUPERPOWERS<br />

“Alles hangt af van de vraag die<br />

moet worden beantwoord of<br />

opgelost”, legt Marvin Schenkel uit.<br />

Nadat hij zich jarenlang bezighield<br />

met data engineering, richt hij zich<br />

nu steeds meer op data scienceprojecten<br />

binnen Info Support.<br />

“Maar de drie rollen zijn in veel<br />

gevallen onlosmakelijk met elkaar<br />

verbonden.”<br />

“Welke rol precies nodig is, is onder<br />

meer afhankelijk van de data-volwassenheid<br />

van een organisatie”,<br />

zegt Niels Naglé, Data Architect bij<br />

Info Support. “Aan dataprojecten<br />

die organisatiebreed moeten<br />

worden uitgerold, gaat vaak een<br />

lang traject vooraf. Dat komt<br />

doordat organisaties hun IT-landschap<br />

in veel gevallen nog niet op<br />

orde hebben. Een data architect<br />

onderzoekt welke bedrijfsprocessen<br />

relevante data kunnen opleveren en<br />

wat de waarde is van die data. Ook<br />

bepaalt een data architect waar de<br />

verantwoordelijkheid ligt om ervoor<br />

te zorgen dat data voldoen aan<br />

bepaalde kwaliteit, maar ook<br />

bepaalde wet- en regelgeving of<br />

richtlijnen vanuit de organisatie.”<br />

18<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


Er blijven nieuwe inzichten en<br />

data binnenstromen, waar slimme<br />

oplossingen op gebouwd worden<br />

of op moeten worden aangepast<br />

om bedrijven te helpen processen<br />

te verbeteren.<br />

“Het is daarom ook superbelangrijk<br />

dat we met elkaar blijven communiceren”,<br />

voegt Geurts toe. “Het heeft<br />

geen zin om een model te ontwikkelen<br />

waarvan achteraf blijkt dat de<br />

datastructuur (of de ingrediënten)<br />

niet helemaal goed in elkaar<br />

zat(en).”<br />

Zo heeft iedereen zijn eigen superpower:<br />

de data scientist is goed in<br />

het herkennen van patronen en het<br />

signaleren van verbanden, de data<br />

engineer in het verzamelen van<br />

data. De verbanden die de data<br />

scientist legt zijn hierdoor ook<br />

daadwerkelijk van toegevoegde<br />

waarde voor de organisatie.<br />

INGREDIËNTEN<br />

“Je kunt de samenwerking<br />

ver ge lijken met de keuken van<br />

een toprestaurant”, aldus Christel<br />

Geurts, Data Scientist bij Info<br />

Support. “Je kunt pas een<br />

restaurant beginnen als je altijd<br />

de beschikking hebt over de beste<br />

ingrediënten en dat is de rol van<br />

de data architect en data engineer.<br />

De data architect onderzoekt<br />

allereerst waar de beste ingrediënten<br />

vandaan gehaald kunnen<br />

worden. De data engineer bekijkt<br />

vervolgens per gerecht welke<br />

ingrediënten je nodig hebt en in<br />

welke samenstelling. Ook zorgt<br />

de data scientist ervoor dat<br />

de ingrediënten ook op die manier<br />

worden aangeleverd. De volgende<br />

stap is het creëren van een recept,<br />

waarin de ingrediënten samenkomen;<br />

dat is typisch de<br />

verantwoordelijkheid van een<br />

data scientist.”<br />

Net als een menukaart continu<br />

wijzigt op basis van de beschikbare<br />

ingrediënten, is ook een dataplatform<br />

constant in beweging.<br />

WAARDEVOLLE INZICHTEN<br />

Zo blijkt ook in de praktijk. Een<br />

vraag die veel bedrijven graag<br />

willen beantwoorden is: hoe groot<br />

is de kans dat een klant weggaat?<br />

Dit begint met de ontwikkeling van<br />

een dataplatform (data engineer<br />

en data architect) waarin constant<br />

nieuwe, kwalitatieve data binnenkomen.<br />

De data scientist werkt<br />

aan een model op basis waarvan<br />

zinvolle voorspellingen gedaan<br />

kunnen worden. Als de drie partijen<br />

constant samenwerken en eva lu -<br />

eren, kunnen ze data omzetten<br />

in waardevolle inzichten die een<br />

bedrijf echt verder helpt.<br />

Dit is dan tegelijkertijd een<br />

gezamen lijk einddoel voor de<br />

drie experts. En om dit einddoel<br />

te bereiken zijn alledrie de<br />

ex per tises even hard nodig. Hoe<br />

toekomst bestendig het beroep<br />

van data scientist ook mag zijn;<br />

zonder de data engineer en data<br />

architect staat deze toch een<br />

stuk minder sterk. ■<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

19


» FACTS & FIGURES<br />

Elke dag werken meer dan 400 medewerkers hard aan innovatieve oplossingen voor onze klanten.<br />

Dat doen we overigens al 33 jaar. En natuurlijk draait het niet allemaal om de harde feiten, maar<br />

soms is het wel mooi om een keer stil te staan bij deze indrukwekkende facts and figures.<br />

TRAININGEN<br />

BEOORDELING<br />

Het Kenniscentrum van<br />

Info Support verzorgt ruim<br />

200 TRAININGEN<br />

Trainers worden<br />

beoordeeld met<br />

een gemiddeld<br />

rapportcijfer van<br />

9,1<br />

Deelnemers<br />

beoordelen de<br />

cursussen met<br />

gemiddeld<br />

8,6<br />

POPULAIRSTE<br />

TRAININGEN VAN 2018<br />

TOP<br />

5<br />

MEEST GEVOLGDE<br />

TRAININGEN OOIT<br />

Developing Microsoft<br />

Azure Solutions<br />

Building Professional<br />

Single Page Applications<br />

with Angular<br />

Modern Software<br />

Engineering Practices<br />

Programming<br />

with C#<br />

Introductie in<br />

de BlockChain technologie<br />

Java<br />

Programming<br />

Multithreading, Parallel<br />

Programming and Asynchronous<br />

Programming in C# .NET<br />

Developing<br />

SQL Databases<br />

Building Professional<br />

Single Page Applications<br />

with Angular<br />

Developing ASP.NET MVC 5<br />

Web Applications<br />

20<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


ONDERZOEK<br />

EVENEMENTEN<br />

68<br />

2<br />

1<br />

3<br />

13<br />

In het Computable<br />

ICT-Opleidersonderzoek werden we<br />

2e van Nederland<br />

Info Supporters presenteerden het<br />

afgelopen jaar bij 68 evenementen in<br />

maar liefst 13 landen<br />

AWARDS<br />

HACKATHONS<br />

5 Info Supporters kregen van Microsoft<br />

een Most Valuable Professional (MVP) award<br />

Azure MVP<br />

SANDER MOLENKAMP<br />

Developer Technologies MVP<br />

MARCO KUIPER<br />

Visual Studio & Development<br />

Technologies MVP<br />

PETER TOONEN<br />

Visual Studio &<br />

Development Technologies MVP<br />

EDWIN VAN WIJK<br />

AI MVP<br />

WILLEM MEINTS<br />

Info Support was het afgelopen jaar<br />

verantwoordelijk voor meer dan<br />

10 Hackathons, waaronder:<br />

Paaspop 2018<br />

Future Festival Bootcamp<br />

Azure Service Fabric Hackathon<br />

Cosmos DB Hackathon<br />

Stryker Hackathon<br />

Warchild Hackathon<br />

IoT data platform Hackathon<br />

Net core 2.0 Hackathon<br />

ORACLE CODE ONE STAR<br />

JOHAN JANSSEN werd voor het tweede jaar op rij benoemd tot<br />

Oracle Code One Star, op misschien wel de grootste Java-conferentie<br />

ter wereld: Oracle Code One<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

21


» DEVELOPMENT<br />

Impact-by-Design:<br />

Evolutie in innovatie<br />

TOETS<br />

Wie wil innoveren gaat er al snel<br />

vanuit dat technologie bijdraagt<br />

aan meer omzet, meer efficiëntie<br />

en blijere gebruikers. Toch is dat<br />

niet vanzelfsprekend. Regelmatig<br />

bouwen ontwikkelteams<br />

applicaties die het technisch<br />

gezien weliswaar ‘doen’, maar niet<br />

het gewenste resultaat opleveren.<br />

Dat is niet alleen vervelend,<br />

maar ook kostbaar.<br />

TOETS<br />

2 FACTOREN<br />

Wie?<br />

Impact-by-Design is een ontwikkelstrategie die<br />

voorkomt dat je een applicatie ontwikkelt waarvan<br />

eigenlijk niet helemaal duidelijk is of en hoe deze<br />

bijdraagt aan de (bedrijfs)doelstellingen. Het woord<br />

‘impact’ betekent zowel ‘effect’, ‘invloed’ als ‘botsing.’<br />

Impact- by-Design verwijst naar de eerste betekenis:<br />

hoe zorg je dat je software daadwerkelijk iets ten<br />

goede verandert voor de gebruikers? Hoe voorkom<br />

je dat je tijdens het ontwikkeltraject de klant uit<br />

het oog verliest?<br />

IMPACT MAPPING<br />

Patricia van Eijk, die zich als IT Consultant bij<br />

Info Support inzet voor de adoptie van Impact-by-<br />

Design, vertelt dat de methodiek uit de koker van<br />

Gojko Adzic komt. In het boek ‘Impact Mapping’<br />

zet Adzic het proces uiteen. De eerste stap is het<br />

definiëren van de doelstellingen (‘goals’). Vervolgens<br />

stel je vast wie een bijdrage kunnen leveren aan het<br />

behalen van dat doel (‘de actors’). Pas dan bepaal je<br />

welke gedrags verandering (‘impact’) nodig is en wat<br />

je moet ondernemen om dit te bereiken (‘uitkomst’).<br />

1<br />

DOEL<br />

Waarom?<br />

In dit proces is een kritische houding belangrijk,<br />

want soms zal blijken dat betere technologie niet<br />

het beste antwoord is.<br />

SNELLERE PITSTOPS<br />

De methode wordt helder geïllustreerd op de omslag<br />

van het boek van Adzic waarop een tekening van<br />

22<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


UITKOMST<br />

4 Wat?<br />

3<br />

IMPACT<br />

Welk gedrag?<br />

TOETS<br />

een winnende coureur prijkt. Als Redbull wereldkampioen<br />

wil worden moet het team inzetten op<br />

productverbetering (een krachtigere motor, snellere<br />

banden). Daarnaast is het wellicht ook verstandig om<br />

het gedrag aan te passen: de coureur anders laten<br />

rijden, snellere pitstops maken, en ga zo maar door.<br />

Hoe weet je wat werkelijk bijdraagt aan het behalen van<br />

jouw doelstelling? Bedrijven staan voor vergelijkbare<br />

dilemma’s. Soms zal blijken dat de oplossing niet<br />

ligt in het bouwen van een nieuwe applicatie, maar<br />

in een organisatie- of gedragsverandering. Impact<br />

Mapping maakt inzichtelijk welke route het beste<br />

resultaat kan hebben.<br />

Kan hebben? Dat klinkt niet echt overtuigend. “Dat<br />

klopt”, licht Van Eijk toe, “bij Impact-by-Design is het<br />

essentieel om dit soort aannames te toetsen voordat je<br />

verder gaat in het proces. Dat kun je bijvoorbeeld doen<br />

door een mini-website of app te bouwen die je aan<br />

klanten geeft.” Op die manier kun je valideren of<br />

aannames kloppen. Want zelfs klanten zeggen tijdens<br />

panels of interviews niet altijd wat ze willen. Dat is geen<br />

kwade opzet: de meeste mensen vinden het moeilijk<br />

zich een voorstelling te maken van iets wat ze nog niet<br />

hebben. Pas wanneer ze het zien en gebruiken kunnen<br />

ze aangeven of het impact heeft.<br />

METEN IS WETEN<br />

Aannames valideren klinkt mooi, maar hoe werkt dat<br />

in de praktijk? Bij Impact-by-Design staat het adagium<br />

‘meten is weten’ voorop. Dus bij elke mini-website<br />

en elke user-story vraag je je af: hoe kan ik een test<br />

mechanisme inbouwen die meet of deze functionaliteit<br />

impact heeft? Meetbaarheid is vanaf het allereerste<br />

begin een voorwaarde bij alles wat een ontwikkelteam<br />

oplevert.<br />

Oude wijn in nieuwe zakken, zou je kunnen denken,<br />

want elk IT-project kent een Proof of Concept (PoC)<br />

of pilotfase. Wat is het verschil met de mini-versie van<br />

Impact-by-Design? Het doel van een klassieke PoC<br />

is de stakeholders laten zien ‘dat het werkt.’ Bij<br />

Impact-by-Design gaat om iets anders: valideren of<br />

de applicatie daadwerkelijk aan de doelstellingen<br />

bijdraagt. Je kunt de mini-versie van de applicatie<br />

makkelijk weggooien als deze niet aan de verwachtingen<br />

voldoet. Mocht dat het geval zijn, dan heb je<br />

in elk geval niet al te veel manuren (en dus kosten)<br />

geïnvesteerd.<br />

RENDABELE BOTSING<br />

Impact-by-Design past goed binnen de Scrummethodologie.<br />

Scrum beschrijft echter niet de totstandkoming<br />

van de projectscope. De Impact Map is<br />

een leidraad voor het hele traject; of het nu gaat om<br />

een gedragsverandering, een organisatieverandering<br />

of een mooie nieuwe applicatie die met Scrum wordt<br />

ontwikkeld. Ontwikkelteams valideren alle stappen met<br />

data zodat er uiteindelijk een oplossing staat die er<br />

daadwerkelijk toe doet.<br />

Eigenlijk klinkt hierin dus ook de tweede betekenis<br />

van het woord ‘impact’ door, want het toepassen<br />

van Impact-by-Design is een botsing met de oude,<br />

vertrouwde manier van werken. Het is echter wel<br />

een evolutie die veel kan opleveren. ■<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

23


» IN DE PRAKTIJK<br />

NS:<br />

Spoorboekloos rijden<br />

met TimTim<br />

Een trein iedere tien minuten laten rijden is op het<br />

druk bereden spoornet een enorme uitdaging. Om<br />

dit goed te laten verlopen moesten de planners en<br />

ontwikkelaars dan ook weg van de tekentafel om in<br />

gesprek te gaan met degene die het in de praktijk<br />

moeten waarmaken: de machinisten.<br />

Met behulp van de ontwikkelstrategie Impact-by-<br />

Design heeft Info Support de TimTim-app gebouwd.<br />

Deze app geeft machinisten real-time informatie over<br />

de omstandigheden op het spoor. Rijden er andere<br />

treinen op het traject, waar zijn vertragingen, worden<br />

bijzondere weersomstandigheden en spoedreparaties<br />

verwacht – om maar een paar voorbeelden te noemen.<br />

Het succes van deze app staat of valt met de tevredenheid<br />

van de eindgebruikers. Daarom waren de<br />

machinisten vanaf het begin nauw betrokken bij<br />

de ontwikkeling van TimTim.<br />

“Als er een paar kilometer voor je een langzame<br />

goederentrein rijdt heeft het weinig zin om op<br />

het gas te trappen en na een paar minuten vol op<br />

de rem te gaan staan. Dat is niet alleen vervelend<br />

voor de passagiers, maar ook niet energiezuinig.<br />

Alleen met real-time informatie kun je de optimale<br />

rijsnelheid bepalen,” aldus een machinist.<br />

Dit is een typisch praktijkvoorbeeld die een<br />

ontwik kelaar niet achter zijn bureau kan verzinnen.<br />

Dat hoeft ook niet, want aannames over wat werkelijk<br />

impact heeft worden voortdurend getoetst en<br />

waar nodig bijgesteld. Door het toepassen van<br />

Impact-by-Design was de livegang van TimTim<br />

een groot succes en de app werd bekroond met<br />

de NS IT Innovatie-award. apple<br />

24<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


» COLUMN<br />

Digital onboarding:<br />

De ultieme<br />

vorm van<br />

impact<br />

Het mensen zo makkelijk mogelijk maken om (online) klant te<br />

worden; dat is digital onboarding in een notendop. Een beter<br />

voorbeeld van de impact die IT op de business kan hebben, is<br />

bijna ondenkbaar, betoogt Maarten Giezen, IT Program Manager<br />

bij Info Support.<br />

Op het eerste gezicht hebben<br />

hypotheekaanbieders, studentenverenigingen<br />

en Beyoncé niet veel<br />

met elkaar gemeen. Toch verbindt<br />

iets deze partijen met elkaar;<br />

mensen liggen in de rij om klant of<br />

lid bij hen te worden. Ga maar na:<br />

Als toekomstig huizenbezitter<br />

ben je bereid om een traject van<br />

weken of zelfs maanden te<br />

doorlopen om een hypotheek<br />

te krijgen.<br />

Potentiële leden van studentenverenigingen<br />

ondergaan zelfs<br />

zware beproevingen om er<br />

eindelijk bij te mogen horen.<br />

Fans van Beyoncé betalen veel<br />

geld voor een concertkaartje en<br />

liggen letterlijk in de rij om een<br />

optreden van dichtbij te mogen<br />

bijwonen.<br />

DE DROOM VAN ELKE<br />

ONDERNEMER<br />

Dat mensen zó graag klant van<br />

je willen worden, is de droom van<br />

elke ondernemer. Voor 99 procent<br />

van de bedrijven geldt echter dat<br />

je het potentiële klanten juist zo<br />

eenvoudig mogelijk moet maken<br />

om zich bij je aan te sluiten. Hoe<br />

lager de drempel, des te beter.<br />

Het wegnemen van zogeheten<br />

barriers to sale is al sinds jaar en<br />

dag een beproefd onderdeel van<br />

het verkoopproces. Door de<br />

opkomst van internet, mobiele<br />

technologie en social media zijn<br />

de spelregels echter drastisch<br />

gewijzigd. We beschikken nu over<br />

veel meer middelen om het<br />

onboarding-proces sneller en<br />

eenvoudiger te maken.<br />

GEEN GEDULD<br />

Online klanten zijn steeds meer<br />

gewend om snel zaken af te<br />

handelen – of het nu gaat om een<br />

online aankoop, het downloaden<br />

van een app, het afhandelen van<br />

een klacht of het aanvragen van<br />

een dienst. We hebben geen<br />

geduld meer om twintig informatievelden<br />

in te vullen. Liever loggen<br />

we in met Facebook, zodat we in<br />

één klik door kunnen. Digital<br />

onboarding is een verzamelbegrip<br />

van technologieën die je als organisatie<br />

in kunt zetten om snel en<br />

eenvoudig klant bij je te worden.<br />

Deze technologieën zijn ook nog<br />

eens uitstekend toe te passen op<br />

self service-diensten voor bestaande<br />

klanten, zoals het opvragen van<br />

online pensioenportals of het<br />

indienen van schade bij een verzekeraar.<br />

Waar het vroeger nog weken<br />

kon duren voordat je ergens een<br />

bankrekening mocht openen, is dat<br />

nu binnen vijf minuten gepiept.<br />

Een beter voorbeeld van IT die<br />

impact heeft op de business kun<br />

je eigenlijk niet bedenken. apple<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

25


» IN DE PRAKTIJK<br />

Slim en flexibel reizen<br />

met de buurtbus<br />

Het plannen van een reis kostte<br />

wel 5 seconden en hoe meer reizen<br />

er gepland waren, hoe langer het<br />

duurde. “Dan raak je mensen kwijt”,<br />

zegt Wisgerhof. “We hebben er<br />

toen voor gekozen om niet bij elke<br />

reservering alles opnieuw te gaan<br />

plannen, maar de nieuwe reservering<br />

in te passen in de bestaande<br />

planning. Nu is een reservering in<br />

200 milliseconden gepland. En het<br />

blijkt dat het systeem nog steeds<br />

flexibel is.”<br />

De buurtbus is een bijzonder<br />

fenomeen in openbaarvervoersland.<br />

Hij rijdt meestal een paar<br />

keer per dag in regio’s waar het<br />

niet rendabel is om een grote bus<br />

te laten rijden en wordt bestuurd<br />

door vrijwilligers. Keolis, uitbater<br />

van de buurtbus in onder meer<br />

de gemeente Rijssen-Holten,<br />

wilde het reizen met de buurtbus<br />

slimmer en flexibeler organiseren.<br />

Info Support ontwierp een handig<br />

planningssysteem én een app –<br />

voor gebruikers en busbestuurders.<br />

KORT VAN TEVOREN BOEKEN<br />

Er moesten twee apps ontwikkeld<br />

worden: één voor de busbestuurders<br />

en één voor reizigers. “Beide<br />

doelgroepen zijn wat ouder en<br />

minder gewend om met technologie<br />

om te gaan dan wij, dus<br />

daar moesten we rekening mee<br />

houden”, aldus Software Developer<br />

Rick Wisgerhof, die namens<br />

Info Support betrokken was bij het<br />

project. Ook moest er een nieuw<br />

systeem om de meest efficiënte<br />

routes te berekenen – zelfs als<br />

klanten kort van tevoren reser veringen<br />

doorgeven.<br />

Inmiddels zijn de apps en het<br />

systeem in gebruik. Reizigers<br />

kunnen nu vanuit de app een reis<br />

van halte naar halte boeken en<br />

krijgen bericht als de bus er bijna is.<br />

Buurtbusbestuurders zien op hun<br />

tablet de route. Ook kunnen ze<br />

aangeven of mensen die gereserveerd<br />

hebben ook daadwerkelijk<br />

zijn ingestapt.<br />

RAZENDSNEL EN FLEXIBEL<br />

Zoals bij alles wat from scratch<br />

ontwikkeld moet worden, kende<br />

ook dit project obstakels die<br />

overwonnen moesten worden.<br />

In het begin was bijvoorbeeld de<br />

planningsduur een moeilijkheid.<br />

TESTEN, TESTEN, TESTEN…<br />

Om alle obstakels te tackelen,<br />

hebben Wisgerhof en zijn collega’s<br />

tegen het eind van het project twee<br />

testdagen georganiseerd. Daar<br />

bleek dat de techniek anders werd<br />

gebruikt dan het team vooraf had<br />

bedacht. “Mensen drukken heel<br />

anders op knoppen. We hadden<br />

bijvoorbeeld een knop gemaakt<br />

waarmee mensen de planning<br />

van hun reis konden bevestigen.<br />

Doordat die knop echter niet snel<br />

genoeg reageerde, drukte iemand<br />

er wel tien keer achter elkaar op.<br />

Die persoon had toen ook tien<br />

keer een reservering geplaatst.<br />

Dat hebben we gelijk aangepast.<br />

Zodra nu iemand de knop gebruikt,<br />

staat die daarna uit en komt er een<br />

afbeelding op het scherm waardoor<br />

de gebruiker ziet dat er iets<br />

geladen wordt.”<br />

“Al met al staat er nu een goed<br />

functionerende, maar behoorlijk<br />

complexe applicatie. Dat laatste is<br />

vooral zo omdat er ontzettend veel<br />

variabelen zijn. Des te mooier als<br />

het dan uiteindelijk zo goed blijkt<br />

te werken!” apple<br />

26<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


» DE STELLING VAN<br />

Stijn Versteegen – Business Unit Manager Industrie:<br />

“Alleen integrale aanpak<br />

energiesector kan<br />

problemen oplossen”<br />

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk heeft<br />

te kampen met overbelasting. In Amsterdam<br />

kunnen datacenters niet meer worden<br />

aangesloten op het elektriciteitsnet vanwege<br />

een stroomtekort. Maar hoe is het dan mogelijk<br />

dat zonneparken in Groningen en Drenthe niet<br />

meer aangesloten kunnen worden op het net<br />

vanwege een lokaal overschot?<br />

Het antwoord ligt voor de hand: betrokken partijen<br />

denken nog amper aan oplossingen vanuit de<br />

energieketen als geheel. Er zijn meerdere oorzaken<br />

voor aan te wijzen. Zo zijn productie en levering<br />

op de energiemarkt gescheiden van transport en<br />

distributie. Overheidsbedrijven zijn verantwoordelijk<br />

voor transport en distributie en opereren daarbij<br />

op een gereguleerde markt. Hun huidige energienetwerken<br />

zijn niet berekend op grootschalige<br />

teruglevering. Ook staan de belangen van<br />

de verschillende spelers vaak haaks op de belangen<br />

van de keten als geheel. Klanten verwachten<br />

on-demand energie, ongeacht of het waait, de<br />

zon schijnt en waar of hoe het opgewekt wordt.<br />

Netbeheerders hebben vooral oog voor de kosten<br />

en de kwaliteit van het netwerk.<br />

De uitdaging van de aangescherpte doelstellingen<br />

van het Klimaatakkoord moeten we dan ook<br />

integraal benaderen, vanuit de energieketen als<br />

geheel. Maak alle spelers verantwoordelijk, neem<br />

de keten als uitgangspunt. Verlang van de partijen<br />

dat ze real-time data en algoritmes beschikbaar<br />

stellen en delen, of het nu gaat over opwek,<br />

transport of verbruik zodat ketenoptimalisatie<br />

ook daadwerkelijk mogelijk wordt. Pas dan zijn er<br />

structurele oplossingen in het verschiet en komen<br />

de doelstellingen van het Klimaatakkoord binnen<br />

bereik. Dat zet waarschijnlijk meer zoden aan<br />

de dijk dan al die tafels. apple<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

27


» WAY OF WORKING<br />

Agile XL?<br />

Kies dan wel het juiste<br />

framework<br />

28<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


Veel organisaties staan onder druk om sneller in te spelen op<br />

veranderingen. Of het nu gaat om nieuwe digitale diensten die<br />

worden geïntroduceerd of de implementatie van nieuwe technologie<br />

of IT-systemen. De gemene deler is dat zowel consumenten als<br />

eindgebruikers steeds hogere eisen stellen aan de IT-afdeling om<br />

snel te leveren. Traditionele softwareontwikkelmethodes bieden te<br />

weinig flexibiliteit om snel nieuwe diensten en functionaliteit op te<br />

leveren. Dit verklaart waarom bedrijven de afgelopen jaren op zoek<br />

zijn gegaan naar een alternatief en het werken op basis van agile<br />

principes hebben omarmd. Het meest toegepaste agile framework<br />

voor softwareontwikkeling is scrum.<br />

SCRUM WERKEN EN<br />

DE SCHAALBAARHEIDS-<br />

UITDAGING<br />

Scrum teams zijn zelf-organiserend<br />

en leveren in korte iteraties waardevolle<br />

softwareoplossingen op.<br />

Deze teams dragen de volledige<br />

verantwoordelijkheid voor het<br />

leveren van waardevolle software.<br />

Dat maakt scrum teams veel wendbaarder<br />

en sneller dan traditioneel<br />

werkende teams. Organisaties<br />

kunnen zo veel sneller inspelen op<br />

veranderingen. Maar dit is alleen<br />

mogelijk als het scrum team<br />

beschikt over de expertise en<br />

het mandaat dat nodig is voor<br />

het leveren van één volledige<br />

softwaredienst, zonder afhankelijk<br />

te zijn van andere teams of experts.<br />

Maar wat nu als je product te groot<br />

is voor deze kleinschalige manier<br />

van werken?<br />

Stel, je bent een grote financiële<br />

dienstverlener met een breed<br />

portfolio aan digitale platformen<br />

en diensten voor verschillende<br />

doelgroepen. Deze diensten moet<br />

je continu vernieuwen en zijn veelal<br />

onderling gekoppeld. Je hebt dan<br />

meerdere teams nodig om de<br />

hoeveelheid werk met de gewenste<br />

snelheid te kunnen leveren. Hoe<br />

borg je dan de samenhang tussen<br />

deze teams?<br />

Het schalen van scrum is een<br />

uitdaging waar steeds meer<br />

organisaties mee te maken krijgen.<br />

Ergens in het proces ontstaat een<br />

punt waarbij het noodzakelijk is dat<br />

meerdere teams samen één dienst<br />

gaan leveren. Dan is het bewaken<br />

van de onderlinge samenhang<br />

noodzakelijk. Organisaties krijgen<br />

dan behoefte aan een ander<br />

besturingsmodel. Een besturingsmodel<br />

waarbij zij de voordelen van<br />

scrum niet willen verliezen.<br />

Als antwoord op deze behoefte<br />

zijn door verschillende partijen<br />

diverse frameworks voor het<br />

schalen van agile en scrum<br />

ont wikkeld. Voorbeelden hiervan<br />

zijn: Het Spotify-model, Nexus,<br />

SCRUM WERKEN<br />

Scrum is een projectmatige<br />

en flexibele<br />

manier van werken met<br />

als doel sneller resultaat<br />

te bereiken en de maximale<br />

waarde te leveren<br />

als team. Binnen dit<br />

framework zijn vaste<br />

rollen en processen<br />

gedefinieerd om in<br />

verschillende stappen<br />

(sprints) en evaluaties<br />

(sprintreviews) de juiste<br />

prioriteiten te definiëren,<br />

optimaal gebruik te<br />

maken van de expertise<br />

van de verschillende<br />

teamleden en zoveel<br />

mogelijk van elkaar te<br />

leren. Een belangrijk<br />

uit gangspunt van scrum<br />

is dat het team zelfsturend<br />

is en verantwoordelijk<br />

is voor de planning<br />

en het eindresultaat.<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

29


» WAY OF WORKING<br />

Disciplined Agile Delivery, Large<br />

Scale Scrum (LeSS) en het Scaled<br />

Agile Framework (SAFe). LeSS en<br />

SAFe zijn binnen Nederland de<br />

bekendste en meest toegepaste<br />

frameworks voor het schalen van<br />

scrum. Hoewel niet alle bedrijven<br />

zich hiervan bewust zijn, is het<br />

belangrijk om een duidelijke keuze<br />

te maken voor het framework dat<br />

het beste bij de organisatie past.<br />

Een onbewuste of ondoordachte<br />

keuze kan namelijk grote gevolgen<br />

hebben voor het softwareontwikkelproces.<br />

SCRUM ALS BASIS VOOR<br />

SAFE EN LESS<br />

SAFe en LeSS hanteren beide<br />

de basisprincipes van scrum, met<br />

scrum teams bestaande uit een<br />

product owner, een scrum master<br />

en een multidisciplinair team van<br />

bijvoorbeeld front-end en back-end<br />

developers, een ontwerper en<br />

interactiedesigner.<br />

Hoewel er ook vanuit technisch<br />

perspectief verschillen te benoemen<br />

zijn tussen SAFe en LeSS, is<br />

het vooral interessant om te kijken<br />

naar de impact van deze frameworks<br />

op de manier van werken<br />

en gevolgen voor de organisatie.<br />

Hierin zijn de verschillen tussen<br />

beide benaderingen namelijk<br />

fundamenteel.<br />

SCALED AGILE FRAMEWORK<br />

(SAFE)<br />

Binnen het SAFe framework werken<br />

de ontwikkelteams conform het<br />

scrum framework. Belangrijk<br />

verschil met scrum is de rol van<br />

de product owner. De product<br />

owner is binnen SAFe niet<br />

eind verantwoordelijk voor het<br />

maxi maliseren van de klantwaarde.<br />

Deze verantwoordelijkheid is op<br />

een hogere bestuurslaag bij<br />

de business owners belegd.<br />

Het SAFe framework introduceert<br />

boven de ontwikkelteams één of<br />

meerdere bestuurslagen. Hoeveel<br />

lagen dit zijn is afhankelijk van<br />

de gekozen variant. Het SAFe<br />

framework definieert vier verschillende<br />

varianten: Essential SAFe,<br />

Portfolio SAFe, Large Solution SAFe<br />

en Full SAFe. Essential SAFe is het<br />

meest eenvoudige framework met<br />

één bestuurslaag en Full SAFe is het<br />

meest uitgebreide framework met<br />

drie bestuurslagen. Elke bestuurslaag<br />

introduceert nieuwe processen,<br />

technieken en rollen om<br />

het schalen in een bepaalde<br />

organisatievorm te ondersteunen.<br />

Denk daarbij aan organisatievormen<br />

zoals: programma management,<br />

solution management en portfolio<br />

management. Dit zijn organisatievormen<br />

die aansluiten bij de manier<br />

waarop grote organisaties traditioneel<br />

softwareontwikkelprojecten<br />

beheersen.<br />

Het SAFe framework is tot in detail<br />

uitgewerkt in proces- en rolbeschrijvingen<br />

en wordt ondersteund<br />

met hulpmiddelen zoals templates<br />

en richtlijnen. Daarnaast biedt dit<br />

framework uitgebreide ondersteuning<br />

voor de implementatie van<br />

de nieuwe werkwijze. Denk daarbij<br />

aan draaiboeken, trainingen en<br />

implementatiecoaches.<br />

LARGE-SCALE SCRUM (LESS)<br />

Het LeSS framework vertoont<br />

grote gelijkenissen met het scrum<br />

framework. Het belangrijkste<br />

verschil is dat de teams de sprintplanning<br />

en de retrospective in<br />

twee stappen uitvoeren. Dat begint<br />

met een gezamenlijke sprintplanning<br />

die rekening houdt met alle<br />

onderdelen en afstemming van<br />

het geheel. Daarna voert elk scrum<br />

team zijn eigen sprintplanning uit<br />

voor het deel van het werk waarvoor<br />

zij verantwoordelijk zijn.<br />

De teams sluiten de sprints vervolgens<br />

af met een gezamenlijke<br />

sprintreview. De retrospective<br />

(evaluatie van wat beter kan) voeren<br />

de teams eerst individueel uit<br />

en daarna volgt nog een teamoverstijgende<br />

retrospective bijeenkomst.<br />

Daarnaast werkt het LeSS<br />

framework met één overall owner<br />

die overlegt met de teams, de<br />

prioriteiten bepaalt en de visie<br />

op het product inbrengt vanuit<br />

zijn of haar expertise.<br />

Het implementeren van het LeSS<br />

framework heeft een grote impact<br />

op de organisatie. Dit is het gevolg<br />

van een belangrijk uitgangspunt<br />

van LeSS: reduceer de complexiteit<br />

van de organisatie zoveel mogelijk.<br />

30<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


Het doorvoeren van dit soort<br />

maatregelen heeft een grote<br />

impact op de organisatiestructuur<br />

en maakt veel coördinerende rollen<br />

overbodig. Een ander belangrijk<br />

LeSS principe is dat er gestart<br />

wordt met een zo minimaal<br />

mogelijk proces. Alleen scrum met<br />

een aantal aanpassingen om de<br />

samenwerking tussen meerdere<br />

teams te faciliteren. Vervolgens<br />

passen de teams op basis van de<br />

opgedane ervaring het proces aan.<br />

LeSS biedt geen kant-en-klare<br />

procesbeschrijvingen zoals SAFe.<br />

LeSS biedt wel een aantal principes<br />

om de organisatie vorm te geven<br />

en een grote bibliotheek met<br />

technieken waarmee teams kunnen<br />

experimenteren.<br />

HET BESTE FRAMEWORK<br />

De vraag welk framework voor<br />

het schalen van scrum het beste<br />

past is sterk afhankelijk van een<br />

organisatie. Het blijft uiteindelijk<br />

maatwerk. Bij het selecteren van<br />

een framework is het in ieder geval<br />

belangrijk om de volgende overwegingen<br />

mee te nemen:<br />

Het SAFe framework bevat<br />

samen hangende procesbeschrijvingen<br />

die worden ondersteund<br />

met een gedetailleerde, uitgewerkte<br />

set van technieken en<br />

rollen. Ook biedt SAFe veel<br />

gestandaardiseerde hulpmiddelen<br />

die de implementatie van<br />

SAFe ondersteunen. Dat geeft<br />

houvast en duidelijkheid.<br />

Het LeSS framework is zeer<br />

geschikt voor organisaties die<br />

zoeken naar een framework dat<br />

ze helpt om radicaal afscheid te<br />

nemen van de oude organisatiestructuur.<br />

De organisatiestructuur<br />

moet op de schop en elke<br />

bestuurslaag en coördinerende<br />

rol staat bij het implementeren<br />

van LeSS ter discussie.<br />

Welk framework je als organisatie<br />

ook kiest, het ultieme recept voor<br />

het schalen van scrum teams<br />

bestaat niet. De nieuwe aanpak<br />

moet passen bij de organisatiestructuur<br />

en bedrijfscultuur.<br />

De grootste valkuil bij het schalen<br />

van scrum teams is niet (bewust)<br />

kiezen. apple<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

31


» MACHINE LEARNING<br />

AI avant la lettre<br />

Info Support en Artificial Intelligence gaan al lange tijd samen. Unit Manager Henk<br />

Brands neemt ons mee langs drie voorbeelden uit de Info Support-stal.<br />

SCANDATA VOORSPELLEN<br />

VERSTORINGEN<br />

“In 2007 zijn we bij Philips<br />

begonnen aan een project waarin<br />

veel moderne technologie werd<br />

gebruikt, zoals IoT, AI en predictive<br />

maintenance. We verzamelden<br />

gegevens van MRI-scanners,<br />

CT-scanners en röntgenapparatuur<br />

van over de hele wereld. Het<br />

systeem registreerde wanneer<br />

een machine buiten bedrijf was.<br />

Samen met de Universiteit van<br />

Tilburg hebben we een oplossing<br />

ontwikkeld die verstoringen aan<br />

de machine kon voorspellen door<br />

te leren van data. Zo bleek dat<br />

het stikstofniveau van een scanner<br />

een goede voorspeller is voor<br />

uitval. Door dit centraal te<br />

monitoren en op tijd onderhoud<br />

te plegen, kon Philips een hoop<br />

uitval voorkomen.”<br />

CHURN VOORSPELLEN MET<br />

KLANTDATA<br />

Nog zo’n project met machine<br />

learning voerde Info Support uit bij<br />

een Nederlandse beleggingsbank.<br />

De klantdata die de bank in huis<br />

had bleek van meer waarde te zijn<br />

dan vooraf gedacht. “We maakten<br />

een analyse van het profiel van<br />

klanten die hun rekening opzegden.<br />

Daarin ontdekten we een opvallend<br />

patroon: klanten die in het begin<br />

heel actief zijn met beleggen en<br />

op een gegeven moment steeds<br />

minder zijn gaan kopen en verkopen,<br />

zijn de profielen die het<br />

vaakst hun rekening opzeggen.<br />

Toen we eenmaal het inzicht<br />

hadden in de ‘churn’, is er een<br />

programma binnen de organisatie<br />

opgestart waarin deze klanten<br />

opnieuw werden geënthousiasmeerd.<br />

Ze kregen het aanbod om<br />

een halve dag gratis gebruik te<br />

maken van een beleggingsexpert.<br />

En dat sloeg aan; dankzij dit<br />

programma is de retentie flink<br />

omhoog gegaan.”<br />

KENNIS VAN FINANCIËN<br />

WORDT KLANTINZICHT<br />

Inzicht in financiële KPI’s zoals<br />

budgetten, kostensoorten en<br />

forecasts; daar draaide het om in<br />

een project bij zorgverzekeraar<br />

De Friesland. “Er bleek voor allerlei<br />

afdelingen waardevolle informatie<br />

te halen uit klantdata. Dat had<br />

vooral te maken met profiling,<br />

een vorm van machine learning<br />

waarin klanten worden ingedeeld<br />

in segmenten. Met behulp van<br />

machine learning algoritmes<br />

hebben we een aantal mooie<br />

klantsegmenten kunnen definiëren.<br />

Zo kwamen we erachter dat een<br />

deel van de klanten extreem trouw<br />

was aan De Friesland vanwege de<br />

binding met de provincie, terwijl<br />

sommige klanten vooral op zoek<br />

waren naar de goedkoopste<br />

verzekering. Een ander typisch<br />

profiel was de klant die het belangrijk<br />

vindt dat de verzekeraar actief<br />

betrokken is bij projecten in de<br />

regio, bijvoorbeeld op het gebied<br />

van rookpreventie. Deze informatie<br />

is gebruikt om deze groep nog<br />

beter te bedienen, door hen op<br />

de hoogte te houden van wat<br />

De Friesland aan voorlichting<br />

doet bij hen in de buurt.” apple<br />

32<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


» DE STELLING VAN<br />

Ivo Diepstraten – Senior Information Analyst:<br />

“Blockchain is<br />

soms overbodig”<br />

(maar opent wél deuren)<br />

Zoals wel vaker gebeurt bij een hype, staat<br />

ook blockchain nu op het punt om misschien<br />

wel als teleurstelling de boeken in te gaan.<br />

De onmiskenbare potentie van de technologie<br />

wordt overschaduwd door de buitensporige<br />

hoeveelheid aandacht ervoor.<br />

Experts vragen zich hardop af of blockchain wel<br />

echt potentie heeft om mainstream te worden.<br />

Met name op de performance en hoge elektriciteitskosten<br />

klinkt kritiek. Het imago lijdt vooral<br />

schade doordat blockchain vaak als oplossing<br />

wordt ingezet, terwijl een simpele gedeelde<br />

data base had volstaan. En waarom zou je moeilijk<br />

doen als het ook simpel kan? De Correspondent<br />

verwoordde het mooi in een artikel over de zin en<br />

onzin van blockchain: je kunt ook een heftruck<br />

gebruiken om een blikje bier op het aanrecht te<br />

zetten. Maar dat betekent nog niet dat het ook<br />

de beste methode is.<br />

En toch: het is wel mooi om te zien dat de hype<br />

rondom blockchain nieuwe data-initiatieven<br />

mogelijk maakt die het organisatieniveau overstijgen.<br />

Een voorbeeld hiervan is Mijn Zorg Log.<br />

VGZ en Zorginstituut Nederland gebruiken in dit<br />

project blockchain-technologie om eenvoudiger<br />

informatie uit te wisselen tussen kraamzorgorganisaties<br />

en zorgverzekeraars. Dit soort<br />

initiatieven waren een paar jaar geleden nog<br />

niet zo gewoon.<br />

Natuurlijk moet je niet onnodig moeilijk doen<br />

als het ook makkelijk kan. Je kunt zeggen<br />

over blockchain wat je wilt, de technologie<br />

opent in elk geval wel samenwerking tussen<br />

organisaties die voorheen hun deuren<br />

gesloten hielden. apple<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

33


» FUTURE TECH<br />

Everything as Code<br />

De wereld inrichten volgens<br />

de logica van software<br />

engineering<br />

Als het gaat om efficiency, dan kunnen mensen nog wel wat<br />

leren van software. We besteden veel tijd aan vergaderen,<br />

het afstemmen van verantwoordelijkheden en rapporteren.<br />

De ontwikkelaar formuleert opdrachten simpel en eenduidig in<br />

code: als A gebeurt, dan wordt B in gang gezet. Dat is maar op<br />

één manier uit te leggen.<br />

de enige bron van waarheid waar<br />

iedereen toegang toe heeft. Vanuit<br />

die gedeelde bron scheppen we<br />

de werkelijkheid. Dat geldt voor<br />

verschillende processen, van het<br />

aanvragen van nieuwe projecten<br />

tot het invullen van vacatures of<br />

het inrichten van een serverpark.”<br />

Een nieuw gedachtegoed probeert<br />

de logica van programmeren door<br />

te vertalen naar alle processen<br />

binnen een organisatie: Everything<br />

as Code. “Dat wil zeggen dat je<br />

werkprocessen zo inricht zoals<br />

je ook met code werkt”, aldus<br />

Corstijan Kortsmit, Software<br />

Engineer bij Info Support.<br />

“Stel, wij krijgen een aanvraag voor<br />

een nieuw project bij een klant.<br />

Dat werkt nu nog vaak zo:<br />

Als klant vul je een formulier in<br />

op de site.<br />

Die aanvraag komt terecht in<br />

onze software die project -<br />

aan vragen registreert.<br />

Daar moet je dan weer projectmanagementsoftware<br />

aan<br />

koppelen om nieuwe projecten<br />

in gang te zetten.”<br />

Het probleem van deze manier van<br />

werken is dat dezelfde informatie<br />

in verschillende systemen moet<br />

worden overgedragen van het<br />

ene systeem naar het andere. Dat<br />

verhoogt het risico op vertragingen<br />

en fouten. Kortsmit: “Wij experimenteren<br />

nu binnen onze afdeling<br />

met Everything as Code. Die<br />

klantaanvraag komt dan bij ons<br />

binnen als een codewijziging in<br />

Github, ons versiebeheersysteem.<br />

Alle projecten die we hebben<br />

lopen, staan daar in. Een nieuwe<br />

aanvraag zorgt voor een wijziging<br />

van het project. Dat verzoek zet<br />

weer in gang dat de dienst wordt<br />

uitgerold.”<br />

De ervaring die de afdeling heeft<br />

opgedaan is dat Everything as Code<br />

vooral een stuk efficiënter werkt<br />

dan traditionele methodes.<br />

“Organisaties hebben te maken<br />

met veel ruis, zoals onduidelijke<br />

processen, eindeloze meetings<br />

en e-mails. Software moet je heel<br />

eenduidig en gestructureerd<br />

opzetten. De software dient als<br />

Dat klinkt aan de ene kant logisch.<br />

Aan de andere kant vraag je je af<br />

of deze benadering ook geschikt<br />

is voor niet-developers. “Dat is<br />

precies het grote discussiepunt.<br />

Als dit nu efficiënter blijkt te<br />

werken, wat willen we dan? Omdat<br />

niet iedereen overweg kan met<br />

code zijn we eigenlijk onnodig veel<br />

tijd kwijt aan de communicatie en<br />

met het inrichten van front-endsystemen.<br />

Moeten we dan doorgaan<br />

op de oude manier? Of is het<br />

slimmer om iedereen deze vaardigheden<br />

aan te leren, zodat we beter<br />

met elkaar kunnen samenwerken?”<br />

Everything as Code zit dus nog<br />

duidelijk in de experimenteerfase.<br />

Kortsmit ziet het gedachtengoed<br />

niet als de volgende big wave in IT:<br />

“Als het aanslaat, dan zal het juist<br />

een grote impact buiten IT hebben.<br />

Je zou dan kunnen zeggen dat<br />

de rest van de wereld de werkwijze<br />

van software engineering dan<br />

overneemt.” apple<br />

34<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


» FUTURE TECH<br />

Serverless<br />

computing<br />

Wennen aan<br />

een wereld<br />

zonder servers<br />

Een paar jaar geleden was het nog heel gewoon dat<br />

ieder bedrijf zijn eigen serverruimte had of huurde, nu<br />

is dat niet meer zo vanzelfsprekend. De term ‘serverless<br />

computing’ lijkt te suggereren dat servers overbodig<br />

worden. Dat ligt toch iets genuanceerder, aldus Erik<br />

Scheuter, Software Engineer bij Info Support: “In mijn<br />

ogen is het een architectuurstack waarbij je je niet druk<br />

hoeft te maken over het toewijzen van resources. Je<br />

hoeft je als developer dus alleen maar bezig te houden<br />

met zaken die directe waarde hebben voor de klant.”<br />

Werkelijk alles wat je nodig hebt om een applicatie<br />

te ontwikkelen, kun je betrekken uit de cloud: niet<br />

alleen opslag en rekenkracht, maar ook features zoals<br />

authenticatie en API-management. Het ontwikkelen<br />

van applicaties in een serverless-omgeving heeft<br />

overeenkomsten met het ontwikkelen van microservices;<br />

kleine applicaties die onderling informatie<br />

kunnen uitwisselen (zie ook pagina 12).<br />

Het grote voordeel van deze manier van werken is<br />

volgens Scheuter dat je als developer heel eenvoudig<br />

nieuwe functionaliteiten kunt ontwikkelen en binnen<br />

no-time in productie kunt brengen. “Bij Info Support<br />

gebruiken we serverless computing nog vooral voor<br />

back-end-oplossingen, zoals het verwerken van grote<br />

batches data, monitoring of testen. Onze applicaties<br />

onderwerpen we ook in productie aan een health<br />

check. Om deze omgeving niet te ‘vervuilen’ met<br />

mocks, zetten we daar simpele serverless applicaties<br />

voor in.”<br />

Serverless computing staat ook wel bekend als<br />

Function-as-a-Service. Developers gebruiken eigen<br />

code, die niet meer op een eigen server draait maar<br />

in de cloud. “Als developer kun je dus zonder effort<br />

een schaalbare oplossing neerzetten, waarbij je<br />

alleen betaalt voor wat je gebruikt. Eigen servers<br />

staan vaak driekwart van de tijd niets te doen.” Nadelen<br />

zijn er ook: “Het vereist dat je alles verplaatst naar<br />

de public cloud. Dat is niet altijd wenselijk of mogelijk<br />

volgens de wet- en regelgeving en het beleid in een<br />

bepaalde sector. Ook ben je sterk afhankelijk van de<br />

spelregels van een cloud-leverancier als Microsoft,<br />

Amazon of Google.”<br />

Scheuter verwacht dat het nog een jaar of vijf tot tien<br />

duurt voordat serverless computing mainstream is.<br />

De beste manier om alvast op deze toekomst voor te<br />

sorteren? “Begin in kleine stapjes door niet-kritische<br />

applicaties te verplaatsen naar een serverless-omgeving,<br />

zodat je ervaring kunt opdoen.”<br />

En of servers ooit echt overbodig worden? “Of je<br />

applicaties nu op je eigen machines staan, in een<br />

datacenter of in de cloud; uiteindelijk staan ze toch<br />

echt ergens op een server.” apple<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

35


» FUTURE TECH<br />

Rolf Huisman – IT Architect<br />

Quantum computing:<br />

weg zijn de<br />

wereldproblemen<br />

Ze kunnen een einde maken aan honger in<br />

de wereld, maar perfect werkende exemplaren<br />

bestaan nog niet. Wat zijn quantum computers,<br />

hoe werken ze en waar kunnen we ze voor<br />

inzetten?<br />

36<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


Rolf Huisman geeft regelmatig<br />

presentaties over quantum computing<br />

over de hele wereld. Ook werkt hij<br />

samen Microsoft aan de laatste<br />

technologie op dit gebied.<br />

De quantum computer kan heel, heel, heel snel<br />

rekenen. Om de quantum computer te begrijpen,<br />

moet je weten dat quantummechanica het gedrag<br />

van heel kleine, atomaire of subatomaire, deeltjes<br />

beschrijft. Die deeltjes kunnen zich in verschillende<br />

toestanden tegelijk bevinden.<br />

De quantum computer maakt geen gebruik van<br />

gewone bits, maar van de quantumbit of de qubit.<br />

Dat zijn omgevormde elementaire deeltjes, die dus<br />

ook de eigenschappen van die deeltjes bezitten.<br />

Waar een bit maar twee toestanden heeft (0 of 1)<br />

heeft een qubit dus nog een derde mogelijkheid:<br />

hij kan zowel 0 als 1 tegelijkertijd zijn, net als een<br />

elektron. Die laatste positie noemen we een superpositie.<br />

Wat de qubit ook bijzonder maakt is dat deze<br />

gekoppeld kan worden aan een andere qubit. Die<br />

verstrengeling zorgt ervoor dat een quantum computer<br />

ontzettend snel kan rekenen. Drie qubits kunnen<br />

23 = 8 posities tegelijkertijd innemen, 4 qubits 24 =<br />

16 posities, en 32 qubits 232 = bijna vijf miljard posities.<br />

Een rekensom waar een gewone computer jaren over<br />

doet, kan een quantum computer van 72 qubits in een<br />

paar seconden doen, dankzij deze eigenschappen<br />

van qubits.<br />

NET EEN SOUFFLÉ<br />

Er zijn nog geen perfect werkende quantum computers.<br />

Sterker nog: aan het begin van deze eeuw was<br />

de quantum computer vooral nog een theorie, waarvan<br />

we niet wisten of die ooit werkelijkheid zou worden.<br />

Maar net als met alle technologische ontwikkelingen<br />

gaan ook op dit vlak de ontwikkelingen razendsnel.<br />

IBM, Microsoft, D-Wave (van Google en NASA) en vele<br />

anderen bedrijven proberen allemaal de eerste te zijn<br />

die een perfect werkende, razendsnelle quantum<br />

computer in de markt zet. De grootste horde is<br />

momenteel nog dat de qubit nogal gevoelig is voor<br />

ruis, voor contact met de buitenwereld. Dat contact<br />

met de buitenwereld noemen we een observatie.<br />

Bij een observatie gaat de superpositie van een deeltje<br />

onmiddellijk verloren, dan verandert het deeltje dus in<br />

een 1 of een 0. Een veelgehoorde vergelijking is die<br />

met de soufflé: als je de oven opendoet om te kijken<br />

of ‘ie al goed is, kan hij zo instorten. Onderzoekers<br />

experimenteren erop los om die ruis weg te nemen en<br />

daardoor die superpositie en dus die rekenkracht zo<br />

lang mogelijk te kunnen behouden. Zo worden de<br />

chips zo koud mogelijk gehouden, gemiddeld zo’n<br />

12 microkelvin. Dat is 0.012 graden boven het absolute<br />

nulpunt (−273.15 graden Celsius).<br />

MONDEN VOEDEN<br />

Als we de quantum computer straks echt kunnen<br />

gebruiken, kan deze vele problemen oplossen. Zo<br />

kunnen quantum computers helpen bij het oplossen<br />

van honger in de wereld. Dat zit zo. Kunstmest is<br />

essentieel voor het kunnen voeden van miljarden<br />

monden. Een belangrijk bestanddeel van kunstmest<br />

is ammonia, maar de productie van ammonia kost<br />

ontzettend veel energie – naar schatting zelfs ongeveer<br />

1 procent van de totale energieproductie. Nu hebben<br />

wetenschappers ontdekt dat er in bepaalde bacteriën<br />

enzymen zitten die veel efficiënter ammonia produceren.<br />

Als we achterhalen hoe dat enzym precies<br />

werkt, kunnen we dat nabootsen en enorm veel energie<br />

besparen. Zelfs de zwaarste supercomputers in China<br />

kunnen nu maar 8 atomen van dat enzym simuleren,<br />

terwijl het enzym uit 450 atomen bestaat. En dus is<br />

de quantum computer nodig: die kan wel een computersimulatie<br />

van het enzym maken en die omzetten<br />

in mathematische formules. Als we dat enzym kunnen<br />

nabootsen, wordt de productie van kunstmest vele<br />

malen goed koper én duurzamer. En dit is maar een<br />

voorbeeld: quantum computers kunnen helpen bij tál<br />

van optimalisatieproblemen. Zo kloppen nu regelmatig<br />

financiële instellingen bij ons aan met de vraag of<br />

we hen kunnen helpen met risicoberekeningen; die<br />

kunnen met quantum computers immers veel sneller<br />

en nauw keuriger worden gemaakt.<br />

Ondanks dat er nog geen optimaal werkende quantum<br />

computer bestaat, weten we nu al zeker dat de<br />

mogelijkheden ervan in de toekomst legio zullen zijn.<br />

En de gevolgen op wereldniveau misschien wel<br />

ongekend groot! apple<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

37


» DE STELLING VAN<br />

Gert Jan Timmerman – Manager Kenniscentrum:<br />

“Populariteit functionele<br />

talen stijgt”<br />

Functioneel programmeren lijkt in opmars in<br />

ontwikkelaars land. In de lijst met favoriete<br />

programmeertalen die Stack Overflow jaarlijks<br />

publiceert hebben de nummer één Rust en<br />

nummer twee Kotlin veel functionele aspecten.<br />

Dat geldt ook voor Scala en Go, twee andere<br />

populaire talen. Hoe komt het dat deze manier<br />

van programmeren terrein lijkt te winnen?<br />

In IT is er een groeiende behoefte om applicaties<br />

schaalbaar te maken en dus over meerdere processoren<br />

te verdelen. Dat heeft ervoor gezorgd dat<br />

immutability de afgelopen jaren een belangrijker<br />

concept is geworden bij het schrijven van software.<br />

Dat is waar functionele talen zich in onderscheiden.<br />

In tegenstelling tot objectgeoriënteerde talen<br />

zijn datastructuren binnen de functionele talen<br />

onveranderbaar (immutable). Dit houdt in dat<br />

ontwikkelaars niet werken met variabelen, maar<br />

met waarden die horen bij een bepaalde functie en<br />

die worden geretourneerd. Als je de datastructuur<br />

eenmaal hebt gecreëerd, dan kun je deze niet<br />

meer aanpassen.<br />

Voor veel developers die gewend zijn om op een<br />

objectgeoriënteerde manier te werken, betekent<br />

dit een hele omslag. Bij een verandering van<br />

programmeerstijl is niet het leren van een nieuwe<br />

taal de grootste uitdaging, maar het aanmeten<br />

van een andere manier van denken. Het kost<br />

wat moeite, maar je ontkomt er niet aan als<br />

je bij wilt blijven in development. apple<br />

38<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019


» COLOFON<br />

REDACTIE INFO SUPPORT<br />

Raimond Brookman<br />

Dennis Joosten<br />

Maaike Lausberg<br />

Joop Snijder<br />

Johan Vink<br />

Michel de Vos<br />

REDACTIE LEWIS<br />

Martine van den Berg<br />

Rogier Heemskerk<br />

Freek Janssen<br />

Eefje Pieters<br />

Judith Quint<br />

Martijn Vet<br />

VORMGEVING<br />

Carla van Dulmen<br />

Sander Schinkel<br />

ILLUSTRATIE<br />

Tween<br />

FOTOGRAFIE<br />

Arnold Reyneveld<br />

Norbert Waalboer<br />

DRUKWERK<br />

Communicatie Partners<br />

www.infosupport.com<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019<br />

39


HOOFDKANTOOR NEDERLAND<br />

Kruisboog 42<br />

3905 TG VEENENDAAL<br />

T +31 (0)318 – 55 20 20<br />

HOOFDKANTOOR BELGIË<br />

Generaal de Wittelaan 17, bus 30<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 (0)15 – 28 63 70<br />

www.infosupport.com<br />

40<br />

INNOVATIONS MAGAZINE 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!