06.12.2018 Views

Buurtkrant 4 - 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Buurtkrant</strong> De Rivierenbuurt<br />

Koek en Zoopie 15 december<br />

Er zit muziek in de Rivierenbuurt<br />

Milieustraten <strong>2018</strong>/2019<br />

Jaargang 22 nummer 4<br />

december <strong>2018</strong>


like ons op facebook<br />

Volg ons op Twitter<br />

Wist u dat wij ook:<br />

besloten lunches/ontvangsten, catering, borrels en cadeaubonnen<br />

hebben, verzorgen en/of organiseren?<br />

De Stadstuin Hereweg, Hereweg 42 • (050) 527 74 31<br />

De Stadstuin Noorderplantsoen, Koninginnelaan 45 • (050) 318 02 75


Rubriek<br />

Inhoudsopgave<br />

Colofon/Van de redactie 4<br />

Van de bestuursbank 5<br />

Buurtagenda 6<br />

Snert en Zoopie 7<br />

Oproep social media 7<br />

Het PostNL-gebouw wordt steeds<br />

kleiner – stand van zaken sloop 8<br />

Bijzondere gast in de Rivierenbuurt 11<br />

Guldens, een verborgen kapitaal 12<br />

Groninger Museum: Grrrom! Een<br />

tentoonstelling met een staartje en<br />

CHIHULY 14<br />

Activiteiten MFC de Stroming 15<br />

Fietsen weg, dat ruimt lekker op! 19<br />

Huiskamerconcert Rivierenbuurt 20<br />

Tips van de fysiotherapeut<br />

fysiocompleet 22<br />

Milieustraat 2019 organiseren? 25<br />

Uitnodiging: “Verduurzaming<br />

van de Rivierenbuurt, wat<br />

zijn de mogelijkheden?” 26<br />

Je huisdier: beste vriend<br />

of chantagemiddel? 28<br />

Verslag algemene ledenvergadering<br />

buurtvereniging de Rivierenbuurt 29<br />

Melding schade/vuil in uw buurt 32<br />

Puzzeltijd 33<br />

Contactgegevens 34<br />

Schoonheidssalon Margje<br />

Rabenhauptstraat 28<br />

9725 CE Groningen<br />

margjeklunder@hotmail.com<br />

050-5253601/06-29513212<br />

Al jaren het vertrouwde adres in de buurt.<br />

Alle behandelingen speciaal aangepast aan uw huidtype.<br />

Naast de traditionele behandelingen ook<br />

gespecialiseerd in elektrisch ontharen,<br />

acne behandelingen, bindweefsel<br />

massages, huidverbeterende massages.<br />

Tevens kunt u een afspraak maken voor<br />

deelbehandelingen, epileren, harsen, verven.<br />

En ook voor pedicure en manicure<br />

behandelingen.<br />

Ik werk alleen op afspraak.<br />

Tot ziens in mijn salon!<br />

De Rivierenbuurt 3


Colofon<br />

Buurtvereniging de Rivierenbuurt<br />

heeft als doel:<br />

● Belangen behartigen<br />

● Informatie verspreiden<br />

● Deelname aan discussie van<br />

buurtbewoners bevorderen<br />

● Opvattingen en wensen van de<br />

buurtbewoners verzamelen<br />

Op onze website zijn de volledige<br />

statuten terug te lezen<br />

Eindredactie<br />

Gijs van der Kroef<br />

tel. 06 - 137 05 440<br />

Website:<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

Email & Kopij<br />

buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Postadres<br />

Merwedestraat 54-003<br />

9725 KE Groningen<br />

Oplage 2750 stuks<br />

Distributie huis-aan-huis in<br />

de Rivierenbuurt<br />

Opmaak & drukkerij:<br />

MEO<br />

De Rivierenbuurt<br />

Jaargang 22, nummer 4<br />

Uiterste kopijdatum voor<br />

de volgende uitgave:<br />

Donderdag 14 februari<br />

Foto Cover:<br />

Rivierenbuurt in sneeuw 2009.<br />

Van de redactie<br />

Een nieuwe lente en<br />

een nieuw geluid!<br />

Terwijl de dagen<br />

korten en in sommige<br />

artikelen van deze<br />

krant de bel van de<br />

kerstman al te horen is, heb ik juist<br />

lentekriebels. Ik ben verheugd het eerste<br />

nummer te presenteren onder mijn<br />

eindredacteurschap. Nou ja. het woord<br />

‘mijn’ is niet helemaal van toepassing.<br />

Erna heeft toch nog flink wat uurtjes<br />

in deze krant gestoken. Dus hierbij<br />

nogmaals een dankwoord voor haar!<br />

Wordt de krant vanaf dit nummer<br />

helemaal anders? Komt er een rubriek<br />

‘kat van de maand’? Komen er meer<br />

interviews met bewoners? Tips over<br />

moestuinieren? Hoe ziet de vernieuwde<br />

Papiermolen er eigenlijk uit en wanneer<br />

opent ons bad weer na de zwembadloze<br />

horrorzomer van afgelopen jaar? U gaat<br />

het allemaal lezen in het nieuwe jaar!<br />

Maar de krant zou wel erg eenzijdig<br />

worden als er maar één schrijver is.<br />

Dus schroom vooral niet om zelf voor<br />

bijdragen te zorgen. Ze zijn meer dan<br />

welkom! Ook als u liever alleen redigeert,<br />

is er een warm welkom voor u. En als<br />

kleinere misschien meer behapbare<br />

redactieklusjes meer iets voor u zijn,<br />

dan helpt u de redactie ook. Denk<br />

bijvoorbeeld aan het coördineren van het<br />

bezorgen van de krant of een plaatsje in<br />

de jury van de prijspuzzel.<br />

Maar eerst nog even de decembermaand.<br />

Zaterdag 15 december is ons jaarlijkse<br />

Snert- en Zoopiefeest. Wie weet zien we<br />

elkaar dan en daar en spreken we elkaar<br />

‘in het echt’!<br />

Hartelijke groet,<br />

Gijs van der Kroef<br />

4 De Rivierenbuurt


Buurtvereniging<br />

Van de bestuursbank<br />

Er zitten nu twee mensen in het bestuur,<br />

Marcel en ik. Het voelt eenzaam om zo<br />

met z’n tweeën op die bestuursbank te<br />

zitten. Maar er is hoop dat we binnenkort<br />

gezelschap krijgen.<br />

Wat bezielt iemand om in het bestuur van<br />

een buurtvereniging te gaan zitten? Ik<br />

kan alleen voor mezelf spreken. Als ik het<br />

goed zie, worden buurtverenigingen de<br />

komende jaren belangrijker. De gemeente<br />

is al een tijdje op zoek naar mogelijkheden<br />

om wijken meer en eerder te betrekken<br />

bij ontwikkelingen in de buurt en de<br />

omgeving. Bij wijze van experiment is<br />

in de Oosterparkwijk bijvoorbeeld een<br />

coöperatieve wijkraad opgericht, met eigen<br />

bevoegdheden en een eigen budget. Het<br />

is daar allemaal nogal ingewikkeld opgezet<br />

en het kan het veel eenvoudiger, maar het<br />

zou mij niet verbazen als deze ontwikkeling<br />

gewoon doorgaat en straks navolging krijgt<br />

in andere wijken. Daar moet je bij zijn, denk<br />

ik dan maar. Dan krijgt zo’n buurtvereniging<br />

immers écht wat te zeggen. En dat kan<br />

betekenen dat mensen zich meer betrokken<br />

zullen voelen bij de buurt, want het gaat<br />

ergens over! Stel je voor dat de gemeente<br />

ons een eigen budget geeft en dat we dat<br />

mogen uitgeven aan dingen die de buurt<br />

belangrijk vindt. Nou ja, daar ga dus ik voor<br />

en dat motiveert mij……<br />

We hadden op 18 oktober <strong>2018</strong> een<br />

boeiende ledenvergadering. Een spannende<br />

agenda en (dus?) een grote opkomst.<br />

In deze buurtkrant is het verslag van de<br />

vergadering opgenomen. Vooral bij de<br />

zuidelijke ringweg ging het er op een<br />

gegeven moment behoorlijk heftig aan<br />

toe. Maar ook Roeland van der Schaaf<br />

(wethouder) kreeg het behoorlijk voor z’n<br />

kiezen. Helemaal niet erg, het hoort er<br />

allemaal bij. Er zijn een paar punten op tafel<br />

gelegd die we nog met de wethouder gaan<br />

uitdiepen.<br />

Er komt veel op De Rivierenbuurt af. Als u<br />

dit leest, hebben we een gesprek gehad<br />

met de nieuwe projectleider van het<br />

Stationsgebied. Wij kunnen nu eindelijk<br />

verder en zullen de leden van onze<br />

klankbordgroep op korte termijn voor het<br />

eerst bij elkaar roepen.<br />

En dan hebben wij samen met Grunneger<br />

Power een bijeenkomst voorbereid over hoe<br />

we de Rivierenbuurt kunnen vergroenen: op<br />

dinsdag 8 januari 2019. De uitnodiging staat<br />

in deze buurtkrant. In andere wijken is men<br />

al een tijdje bezig. Laat ons dat voorbeeld<br />

volgen…..<br />

Ja, zult u misschien denken, ingewikkelde<br />

dingen, veel gepraat en gedoe. Dat is<br />

waar, maar gelukkig is er ook ruimte voor<br />

praktische dingen en gezelligheid. Denk<br />

aan de Milieustraat die al een paar keer met<br />

succes in onze buurt is georganiseerd. We<br />

moeten er met z’n allen voor zorgen dat de<br />

buurt netjes blijft en waar nodig aan de bel<br />

blijven trekken.<br />

En wat de gezelligheid betreft, op zaterdag<br />

15 december <strong>2018</strong> kunt u weer terecht bij<br />

onze jaarlijkse Snert en Zoopie, met muziek<br />

van Erwin de Vries.<br />

Al met al proberen we er iets moois van te<br />

maken. Met een paar extra mensen erbij<br />

moet dat lukken.<br />

De tijd zal het leren.<br />

Henk Harmsma, secretaris<br />

De Rivierenbuurt 5


Buurtactiviteit<br />

AGENDA<br />

activiteiten in en om de buurt<br />

December<br />

Zaterdag 15 december<br />

Winterfeestje<br />

“Snert & Zoopie”<br />

van 16.00 tot 18.00 uur<br />

MFC De Stroming<br />

Eigen agenda<br />

Zie pagina 15<br />

Groninger Museum<br />

Diverse mooie exposities<br />

Zie pagina 14<br />

Zie ook<br />

www.groningermuseum.nl<br />

Januari 2019<br />

Dinsdag 8 januari<br />

Verduurzaming van<br />

de Rivierenbuurt<br />

in MFC De Stroming<br />

Van 19:30 - 21:00 uur<br />

(zie pagina 30)<br />

Woensdag 23 januari<br />

Film “Left Luggage”<br />

in MFC De Stroming<br />

vanaf 14.00 uur<br />

Vergaderingen bestuur.<br />

In principe vergadert het<br />

bestuur elke eerste woensdag<br />

van de maand.<br />

Voor input in de vergadering<br />

kunt u mailen naar:<br />

info@derivierenbuurt.nl<br />

Maart 2019<br />

Datum nog niet bekend<br />

Buurtvergadering<br />

in MFC De Stroming<br />

Juni 2019<br />

Datum nog niet bekend<br />

Dinkelpark in Concert<br />

augustus 2019<br />

Datum nog niet bekend<br />

Dinkelpark in Concert<br />

Dierenziekenhuis<br />

Groningen<br />

Vechtstraat 74<br />

9725 CW Groningen<br />

050 – 526 32 55<br />

info@huisdierenkliniek.nl<br />

www.huisdierenkliniek.nl<br />

6 De Rivierenbuurt


Buurtvereniging<br />

Snert en Zoopie<br />

Zaterdag 15 december van 16.00 tot<br />

18.00 uur houdt de buurtvereniging weer<br />

het traditionele winterfeestje. Onder<br />

het genot van (gratis) snert, zoopie en<br />

oliebollen kunt u gezellig bijpraten met<br />

buurtgenoten!<br />

De Groningse tekstschrijver/zanger Erwin<br />

de Vries zorgt voor de muziek. Locatie is<br />

als altijd het pleintje voor de Plus aan de<br />

Vechtstraat. We zien uit naar uw komst!<br />

Oproep social media<br />

Gebruik je veel sociale media als<br />

Twitter, Facebook, Instagram? Wil je<br />

via het wereldwijde web laten zien hoe<br />

leuk, mooi, gezellig en bruisend onze<br />

Rivierenbuurt is? ,<br />

Meld je dan aan als Social Media<br />

specialist voor onze buurtvereniging!<br />

De buurtvereniging heeft een twitter- en<br />

Facebookaccount die beide schreeuwen<br />

om aandacht. Laat je energie stromen en<br />

blaas de Rivierenbuurt nieuw leven in!<br />

Denk je: dit is iets voor mij??<br />

Stuur dan een ouderwetse e-mail naar<br />

info@derivierenbuurt.nl of (nog<br />

ouderwetser) bel met een van de<br />

bestuursleden om je aan te melden.<br />

#nieuws:iloveit #tweetyourheartout<br />

#rivierenbuurtrules<br />

#facebookismymiddlename<br />

De Rivierenbuurt 7


Schoon en veilige buurt<br />

Het PostNL-gebouw wordt steeds<br />

kleiner – stand van zaken sloop<br />

Sinds juni <strong>2018</strong> werkt sloopaannemer<br />

Dusseldorp aan het PostNL-gebouw.<br />

De afgelopen maanden was de sloop<br />

van buiten nog niet zo goed zichtbaar,<br />

omdat ze vooral binnen aan het werk<br />

waren met asbestsanering en het<br />

strippen van het gebouw. Inmiddels is<br />

de sloop van het gebouw goed te zien.<br />

Voortgang sloop laagbouw<br />

Wie nu langs het PostNL-pand loopt,<br />

ziet een groot gat tussen de toren en de<br />

overige laagbouw. Hier stond tot voor kort<br />

het T-gebouw. Dit gebouw moet als eerste<br />

verdwijnen om ruimte te maken voor een<br />

torenkraan. Een torenkraan is een soort<br />

hijskraan. Deze kraan staat op één plek<br />

en wordt gebruikt om materiaal omhoog<br />

te hijsen. Het grote voordeel hiervan is,<br />

dat deze kraan stabiel is en voor minder<br />

overlast zorgt dan een sloopkraan die kan<br />

(en moet) worden verplaatst.<br />

Japanse methode<br />

De torenkraan is nodig om de toren<br />

van het PostNL-gebouw volgens de<br />

Japanse methode te slopen. Eerst<br />

wordt de toren helemaal ingepakt met<br />

steigers en steigerdoek om stof tegen<br />

te gaan. Vervolgens maakt Dusseldorp<br />

een groot gat in het dak van de toren.<br />

Met de torenkraan worden drie kleinere<br />

kraantjes via het dak naar de bovenste<br />

verdieping getakeld. Deze kraantjes<br />

slopen zo verdieping voor verdieping naar<br />

beneden. De oude liftschacht doet dienst<br />

als stortkoker om veilig alle puin naar<br />

beneden te krijgen. Wanneer de toren ver<br />

genoeg gesloopt is, gaat de sloop vanaf<br />

de grond verder.<br />

Zware dreunen door de sloop<br />

De afgelopen weken kwamen verschillende<br />

vragen binnen over harde knallen of zware<br />

dreunen als gevolg van de werkzaamheden<br />

aan de Achterweg 1. De oorzaak van deze<br />

dreunen en knallen is het verwijderen<br />

8 De Rivierenbuurt


Schoon en veilige buurt<br />

van zware betonnen liggers in het pand.<br />

Iedere ligger weegt ongeveer 20.000 kilo.<br />

De liggers werden losgeknipt en zoveel<br />

mogelijk gecontroleerd naar beneden<br />

gebracht. Toch kwam hier veel geluid<br />

bij vrij. De resterende liggers worden de<br />

aankomende tijd op een andere manier<br />

gesloopt waarbij minder overlast optreedt.<br />

Hergebruik van puin<br />

Dusseldorp doet veel aan het<br />

hergebruik van materiaal. Zo worden<br />

alle verschillende soorten materialen<br />

gescheiden en wordt waar mogelijk<br />

materiaal gerecycled. Alle betonpuin die<br />

overblijft na de sloop, kan op een andere<br />

plek in de stad opnieuw worden gebruikt.<br />

Daarvoor werd alle puin fijn gemaakt met<br />

een speciale puinbreker.<br />

Vragen of overlast melden<br />

Heeft u een vraag over de<br />

sloopwerkzaamheden of wilt u overlast<br />

melden? Dan kunt u tijdens kantooruren<br />

bellen met de aannemer via 0544-488488.<br />

‘s Avonds en in het weekend kunt u bellen<br />

naar een noodnummer via 0620746999.<br />

U kunt ook een e-mail sturen naar<br />

l.groenewold@dusseldorp.nu. Op de<br />

website www.groningenspoorzone.nl leest<br />

u het laatste nieuws over het project en<br />

over de voortgang van de sloop.<br />

De Rivierenbuurt 9


Buurtactiviteit<br />

Bijzondere gast in<br />

de Rivierenbuurt<br />

Sinds 1,5 jaar ben ik gastadres voor<br />

Vrienden Op De Fiets. Dit houdt in dat ik<br />

wandelaars en fietsers die ook lid zijn van<br />

de stichting een slaapplaats en ontbijt<br />

aanbied tegen een kleine vergoeding; een<br />

soort couchsurfing dus. Je weet van te<br />

voren niet wie je in huis krijgt, maar dat<br />

maakt het juist zo leuk! Ik heb gereisd en<br />

gewerkt in Afrika en ik houd ervan om<br />

bijzondere mensen te ontmoeten en te<br />

leren van hun verhalen. Op deze manier<br />

komen de mensen en verhalen bij mij<br />

thuis!<br />

Op donderdag 18 oktober had ik een<br />

wel hele speciale gast; de Canadees<br />

Phil Fertey uit Vancouver. Hij reed op<br />

een bijzondere fiets, een velocipède<br />

oftewel een ouderwetse fiets met een<br />

groot voorwiel en een klein achterwiel. Hij<br />

had ook een bijzonder verhaal want een<br />

jaar geleden werd bloedkanker bij hem<br />

ontdekt. Daarop besloot hij een sabbatical<br />

te nemen om meer te gaan genieten van<br />

het leven; deze fietstocht door Nederland<br />

is daar een voorbeeld van. Hij koos<br />

voor Nederland omdat onze fietspaden<br />

zo goed en veilig zijn. Onderweg heeft<br />

hij veel contact gehad met mensen.<br />

Ook werd zijn tocht opgepikt door de<br />

noordelijke pers: RTV Drenthe, Radio<br />

Noord en het Dagblad van Het Noorden<br />

besteedden aandacht aan hem. Op dit<br />

moment is hij weer terug in Canada, bij<br />

zijn vrouw en dochter en bezint hij zich op<br />

de volgende stappen in zijn leven.<br />

Maaike Bergsma<br />

De Rivierenbuurt 11


Buurtactiviteit<br />

Guldens, een verborgen<br />

kapitaal<br />

Onlangs vond ik in een la een briefje<br />

van 10 gulden. Deze kan ik nog tot 2032<br />

inleveren bij de Nederlandsche Bank in<br />

Amsterdam.<br />

Nu is 10 gulden (4,5 euro) niet echt de<br />

moeite waard om voor naar Amsterdam af<br />

te reizen.<br />

Of per post op te sturen, want dat kan<br />

ook.<br />

Maar misschien zijn er meer mensen in de<br />

buurt met guldenbiljetten die ze wel kwijt<br />

willen?<br />

Ik wil deze graag komen ophalen om zo<br />

tot een mooi bedrag te komen om te gaan<br />

omwisselen in Amsterdam.<br />

De opbrengst gaat voor de helft naar de<br />

Voedselbank en voor de helft naar het<br />

Rode Kruis, voor voedsel, medicijnen en<br />

drinkwater in Jemen. Een land waar meer<br />

dan 80% van de bevolking hulp nodig<br />

heeft.<br />

Kijk al uw kastjes en lades na en geef mij<br />

een belletje, als u wat gevonden heeft.<br />

De bank accepteert alleen nog biljetten,<br />

deze mogen niet te erg beschadigd zijn.<br />

Ik hoor graag van u!<br />

Erna Veldman<br />

06-504.160.13<br />

12 De Rivierenbuurt


Buiten<br />

Rubriek<br />

de buurt<br />

Groninger Museum: Grrrom!<br />

Een tentoonstelling met een<br />

staartje en CHIHULY<br />

Grrrom! Een tentoonstelling met een<br />

staartje<br />

TE ZIEN VANAF 24 NOVEMBER <strong>2018</strong><br />

Grote dieren, kleine dieren, fantasiedieren,<br />

onderkruipsels, een kip zonder kop en<br />

een blauwe hond – ze zijn allemaal te<br />

zien in een tentoonstelling met werk uit<br />

de eigen collectie van het museum. De<br />

dieren bivakkeren al een hele tijd in het<br />

museumdepot, maar worden speciaal voor<br />

deze tentoonstelling van stal gehaald. Zo<br />

zijn er hondenportretten van de Groninger<br />

schilder Otto Eerelman, koeien van de<br />

Haagse School en Japanse prenten met<br />

paarden op het slagveld.<br />

CHIHULY<br />

TE ZIEN VANAF 8 DECEMBER <strong>2018</strong><br />

Chihuly is een tentoonstelling<br />

met sensationele creaties van de<br />

wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar<br />

Dale Chihuly. Een spektakel van glas,<br />

licht en kleur voor de hele familie. De<br />

indrukwekkende installaties, zowel binnen<br />

als buiten het museum, bieden een<br />

compleet overzicht van alle hoogtepunten<br />

uit het oeuvre van de kunstenaar.<br />

‘Ik wil mensen betoveren met licht en<br />

kleur op een manier die ze nog niet eerder<br />

hebben beleefd’ – Dale Chihuly<br />

Dale Chihuly,<br />

Radiant Yellow<br />

Icicle Chandelier<br />

(detail), 2015, ©<br />

Chihuly Studio<br />

Peter Angermann, Walt Disney & Leonardo<br />

betrachten das Abendland, 1983<br />

14 De Rivierenbuurt


Activiteiten<br />

MFC de Stroming<br />

Buurtactiviteit<br />

Maandag:<br />

Buurtconciërges 09.00 – 12.00 uur Gratis<br />

Sing In 10.00 – 12.00 uur € 2,50<br />

Lunch 12.00 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

DIG050 individueel computer les 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Spelletjes 13.30 – 16.00 uur Gratis<br />

Klaverjassen Inloop vanaf 19.30 Gratis<br />

Hatha Yoga (Hedy kunst) 19.00 – 20.00 uur € 83,- per 3 maanden<br />

20.00 – 21.00 uur<br />

Dinsdag:<br />

Stekjesbank 10.00 – 16.00 uur Gratis/ruilen<br />

Handletteren / kaartjes maken 10.00 – 12.00 uur Gratis<br />

Creatievelingen<br />

10.00 – 12.00 uur<br />

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Biljarten KOT<br />

13.00 – 17.00 uur<br />

Inloop 19.30 – 09.00 uur Gratis<br />

Woensdag:<br />

Handwerken 09.30 – 12.00 uur Gratis<br />

13.00 – 16.00 uur<br />

Schilderen op hout 10.00 – 13.00 uur € 2,50 per schilderij<br />

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Bingo (2e woensdag van de maand) 14.00 – 16.00 uur € 2,50<br />

Bakkie en een prakkie Inloop vanaf 17.45 € 3,-<br />

(Alleen in de oneven weken)<br />

Hatha Yoga (Hedy kunst) 19.00 – 20.00 uur € 83,- per 3 maand<br />

20.00 – 21.00 uur<br />

Donderdag:<br />

Buurtconciërges 09.00 – 12.00 uur Gratis<br />

Tekenen en schilderen 09.30 – 12.00 uur Gratis<br />

Toneel 10.00 – 12.00 uur Gratis/ ruilen<br />

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Biljarten KOT 13.00 – 17.00 uur € 60,- per half jaar<br />

Knutselclub 14.00 – 16.00 uur € 3,-<br />

Qi Gong 15.30 – 17.00 uur € 3,-<br />

Activiteiten<br />

Iedere maand hebben we weer wisselende nieuwe activiteiten.<br />

Contact:<br />

Mail: info@mfcdestrming.nl Website: www.stroming050.nl<br />

Adres: Merwedestraat 54 Groningen<br />

De Rivierenbuurt 15


Let op<br />

maandaanbiedingen<br />

op de website!


Buurtactiviteit<br />

Fietsen weg, dat ruimt lekker op!<br />

Op zaterdag 13 oktober was het weer<br />

zover; De tweede Milieustraat in de<br />

Rivierenhof.<br />

In aanloop naar deze Milieustraat ben<br />

ik door een aantal straten gegaan<br />

om verlaten fietsen (zgn. zwerf- en<br />

weesfietsen) te labelen. Eventuele<br />

eigenaren hadden dan nog minstens 2<br />

weken, maar in dit geval 3 tot 4 weken,<br />

de tijd om hun fiets alsnog in de schuur<br />

te zetten, of op te knappen en het label<br />

te verwijderen. In de week voorafgaand<br />

aan de Milieustraat heeft de gemeente<br />

vervolgens die fietsen verwijderd, die<br />

nog in redelijke staat waren en de moeite<br />

van het opknappen waard waren. De<br />

overige gelabelde fietsen zijn op zaterdag<br />

de ijzercontainer van de Milieustraat in<br />

gegaan.<br />

Ik vermoed dat ik wel zo’n 100 fietsen<br />

heb gelabeld, waarvan er ca. 50 in de<br />

container zijn beland. En dan waren nog<br />

lang niet alle fietsen afgevoerd, want ik<br />

had te weinig labels. Gelukkig heeft de<br />

gemeente toegezegd deze Milieustraat<br />

begin november een vervolg te geven,<br />

door nogmaals kritisch door de wijk te<br />

gaan en meer fietsen te labelen en af te<br />

voeren. Als het meezit, is deze actie voor<br />

de kerst afgerond.<br />

Tijdens het labelen heb ik veel<br />

enthousiaste reacties van buurtbewoners<br />

gehad en waren ze erg behulpzaam in het<br />

aanwijzen van “foute” fietsen. Daarvoor<br />

mijn hartelijk dank!<br />

De Rivierenbuurt 19


Buurtactiviteit<br />

Het zou natuurlijk mooi zijn, als we het<br />

vanaf nu niet weer zover laten komen. En<br />

daar kun jij bij helpen.<br />

Zie je zo’n fiets in de straat staan, noteer<br />

dan wat gegevens: Man/vrouw fiets,<br />

kleur, merk en waar deze staat; dus ter<br />

hoogte van welk huisnummer. Daarna kun<br />

je op diverse manieren contact met de<br />

gemeente opnemen; telefonisch, via de<br />

website of via de app.<br />

Heb je zelf een fiets die afgevoerd kan<br />

worden en je ziet echt geen mogelijkheid<br />

om deze zelf naar de stort te brengen,<br />

meld de fiets dan ook aan bij de<br />

gemeente; dit kan anoniem.<br />

Tot ziens in de buurt!<br />

Erna Veldman<br />

Huiskamerconcert Rivierenbuurt<br />

Op vrijdag 28 September heeft mijn<br />

Australische Rhys Crimmin een tuin<br />

concert verzorgd bij mij thuis. Drie jaar<br />

geleden was hij er al met zijn band, dit<br />

jaar toerde hij solo door Europa en wou<br />

graag weer naar Groningen komen.<br />

Ongeveer 20 buurtbewoners waren<br />

aanwezig bij het concert.<br />

Met een dekentje over de benen en een<br />

kop koffie in de hand was het genieten<br />

in de sfeervol verlichte tuin aan de<br />

Scheldestraat. De weersomstandigheden<br />

waren goed en Rhys speelde twee mooie<br />

sets van, zoals hij het zelf beschrijft,<br />

een mix van “Aussie Country Roots<br />

Folk Reggae & Dirty Foot Stompin’<br />

Blues”. Vanaf de balkons luisterden ook<br />

buurtgenoten mee. Hij sloot af met een<br />

aantal akoestische nummers rond de<br />

vuurkorf. De volgende dag heb ik Rhys<br />

op de trein gezet richting Lubeck waar hij<br />

ook nog een huiskamerconcert gaf.<br />

Wil je iets van hem beluisteren, kijk dan<br />

op zijn website https://rhyscrimmin.com/.<br />

Mocht hij terug komen naar Groningen<br />

dan laat ik het jullie weten!<br />

Maaike Bergsma<br />

20 De Rivierenbuurt


De Rivierenbuurt 21


Informatief<br />

Tips van de fysiotherapeut<br />

fysiocompleet<br />

Sinds de invoering van de marktwerking<br />

in de gezondheidszorg kunnen we elk<br />

jaar een keuze maken welke verzekering<br />

je neemt. Er is enorm veel keus, neem<br />

je alleen de basisverzekering of neem je<br />

ook een aanvullende verzekering?<br />

De basisverzekering is voor iedereen<br />

gelijk. De aanvullende verzekering<br />

is bij elke verzekering anders.<br />

Makkelijk is het kiezen niet en er<br />

zijn ook diverse valkuilen. Zo zijn de<br />

zorgverzekeraars verplicht om je te<br />

accepteren in de basisverzekering<br />

maar voor de aanvullende verzekering<br />

is dat niet het geval. Verder zijn er<br />

diverse kortingsmogelijkheden, denk<br />

aan collectieve verzekeringen via de<br />

werkgever of beroepsgroep.<br />

Voor de fysiotherapie is er genoeg keuze<br />

en zijn er “fysiotherapie vriendelijke<br />

verzekeringen” ( ONVZ en DSW). U<br />

kunt daarover lezen op de volgende<br />

websites..<br />

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/<br />

fysiotherapie<br />

https://www.independer.nl/<br />

zorgverzekering/vergoedingen/<br />

fysiotherapie.aspx<br />

https://www.defysiotherapeut.com/goedverzekerd/<br />

https://www.fysiotherapieinformatie.nl/<br />

U kunt ook geen verzekering afsluiten en<br />

er zelf voor sparen<br />

www.ixorg.nl/sparen/Fysiokosten.<br />

Succes met uw keuze!<br />

Jack Huls<br />

Fysiocompleet<br />

22 De Rivierenbuurt


Buurtactiviteit<br />

Milieustraat 2019 organiseren?<br />

De twee Milieustraten in <strong>2018</strong> zijn door betrokken<br />

buurtbewoners georganiseerd en deze acties worden van<br />

harte ondersteund door de buurtvereniging. De Milieustraat<br />

op 7 juli was georganiseerd door Janet Hilboesem en<br />

Annemarie Hermsen. De Milieustraat op 13 oktober was<br />

door mij georganiseerd.<br />

Tijdens zo’n Milieustraat kunnen bewoners al hun grofvuil,<br />

oud ijzer, hout en afgedankte elektrische apparaten inleveren.<br />

Ook snoeiafval mag de container in. Er zijn bakfietsen<br />

beschikbaar om zware spullen bij de containers te krijgen.<br />

Een Milieustraat is voor maximaal 1500 adressen. Vandaar<br />

dat er dit jaar twee Milieustraten in de Rivierenbuurt waren<br />

georganiseerd.<br />

Milieustraat Barestraat: Geulstraat, Barestraat, Vechtstraat,<br />

Davidstraat, Fongersplaats, Aduarderstraat, Driehovenstraat,<br />

Hereweg, Rabenhauptstraat en Viaductstraat.<br />

Milieustraat Rivierenhof: Parkweg, Lingestraat, Rijnstraat,<br />

Berkelstraat, IJsselstraat, Reggestraat, Lauwersstraat,<br />

Amstelstraat, Scheldestraat, Merwedestraat, Lekstraat,<br />

Maaslaan, Hoornsediep<br />

Voor de Milieustraat Rivierenhof in 2019 zoek ik een<br />

opvolger. Er ligt een draaiboek klaar. De meeste tijd zit in het<br />

labelen van fietsen (mag, hoeft niet) en het bezorgen van de<br />

flyers. Voor het flyeren zijn er altijd wel wat buurtbewoners<br />

die je daar mee willen helpen. Verder moet je op de dag<br />

zelf aanwezig zijn en zorgen dat de Milieustewards goed<br />

verzorgd worden: koffie met koek en een lekkere lunch. Wil<br />

je helpen, meld je dan aan bij de buurtvereniging. Misschien<br />

krijg hier wel studiepunten voor!?<br />

Voor aanmeldingen en vragen, e-mail naar:<br />

info@derivierenbuurt.nl.<br />

Ik hoop dat zich een opvolger meldt, zodat we in 2019 weer<br />

een Milieustraat hebben!<br />

Erna Veldman<br />

De Rivierenbuurt 25


Buurtvereniging<br />

Uitnodiging: “Verduurzaming<br />

van de Rivierenbuurt, wat zijn<br />

de mogelijkheden?”<br />

Datum: dinsdag 8 januari 2019<br />

Tijd: 19:30 - 21:00u<br />

Locatie: MFC De Stroming,<br />

Merwedestraat 54.<br />

Buurtvereniging Rivierenbuurt, Groningen<br />

Woont Slim, Buurkracht en Grunneger<br />

Power nodigen u uit voor de bijeenkomst<br />

met als onderwerp: “Verduurzaming in de<br />

Rivierenbuurt; wat wordt uw alternatief?”.<br />

In 2035 wil de Stad energieneutraal zijn. Dit<br />

houdt in, dat alle energie die in Groningen<br />

gebruikt wordt, duurzaam moet worden<br />

opgewekt. Er zal geen aardgas meer worden<br />

geleverd aan woningen. Per wijk wordt<br />

bekeken hoe we hier in Groningen mee<br />

om kunnen gaan. De rol van bewoners is<br />

hierin zeer belangrijk; als bewoner kunt u<br />

meedenken, meebeslissen en meeprofiteren.<br />

Wij willen daarom graag weten of er in de<br />

Rivierenbuurt mensen zijn die samen met<br />

anderen de komende tijd willen nagaan<br />

welke mogelijkheden er zijn voor ons.<br />

Die mensen willen we graag op 8 januari<br />

ontmoeten. Maar natuurlijk is iedereen<br />

welkom, met vragen en ideeën. Ook<br />

Patrimonium is uitgenodigd voor deze<br />

bijeenkomst. De corporatie komt met twee<br />

mensen.<br />

Programma:<br />

1. Wat is er aan de hand, en wat doen<br />

andere wijken?<br />

2. Waar liggen de mogelijkheden voor ons?<br />

- wat en wanneer kun je thuis, achter de<br />

voordeur, doen? (15 min)<br />

- wat kun je met je buren doen? (15 min)<br />

-wat kun je met de hele wijk doen?<br />

(15 min)<br />

3. Gaan we verder, en zo ja, hoe?<br />

Mocht u vragen of opmerkingen hebben,<br />

neem dan gerust contact op met Henk<br />

Harmsma, secretaris van de buurtvereniging<br />

(henk.harmsma@ziggo.nl). Dat geldt ook als<br />

u verhinderd bent, maar wel betrokken wilt<br />

worden bij het vervolg.<br />

26 De Rivierenbuurt


Buiten Rubriek de buurt<br />

Je huisdier: beste vriend of<br />

chantagemiddel?<br />

Huisdieren zijn erg populair in Nederland.<br />

Meer dan 60% van de gezinnen heeft één<br />

of meerdere huisdieren. Vaak worden<br />

huisdieren gezien als maatje, als steun,<br />

als waardevol lid van het gezin. Geweldig,<br />

maar wat als je je huisdier moet<br />

achterlaten om aan huiselijk geweld te<br />

ontsnappen en je weet dat jouw huisdier<br />

het volgende slachtoffer zal worden?<br />

Helaas krijgen nog steeds veel vrouwen<br />

te maken met dit dilemma. Het blijkt dat<br />

vrouwen met huisdieren gemiddeld 52<br />

weken later hulp zoeken dan vrouwen<br />

zonder huisdieren, omdat ze hun huisdier<br />

niet willen achterlaten. Vrouwen mogen hun<br />

huisdieren namelijk vaak niet meenemen<br />

naar de opvanglocaties.<br />

Blijf van mijn Dier, onderdeel van het<br />

International Fund for Animal Welfare<br />

(IFAW), biedt een oplossing: dieren uit<br />

huiselijk geweldsituaties worden tijdelijk bij<br />

pleeggezinnen ondergebracht, zodat de<br />

vrouw hulp kan zoeken. Op het moment dat<br />

de vrouw een eigen plek heeft en haar leven<br />

op orde heeft, gaat het huisdier weer terug<br />

naar haar.<br />

Daarnaast zet Blijf van mijn Dier zich ook in<br />

om opvanglocaties te stimuleren vrouwen<br />

mét hun huisdieren toe te laten. Blijf van mijn<br />

Dier ondersteunt deze opvanglocaties en de<br />

vrouwen die daar wonen bij het zorgen voor<br />

de huisdieren en de vragen daaromheen.<br />

Aangezien nog niet alle opvanglocaties open<br />

staan voor dieren, is het van groot belang<br />

dat er voldoende gastgezinnen zijn die de<br />

tijdelijke zorg van zo’n huisdier op zich willen<br />

nemen. Bent u in de gelegenheid om een<br />

huisdier een rustige en liefdevolle plek te<br />

geven voor een paar maanden tot maximaal<br />

een jaar? En daarmee huisdieren én vrouwen<br />

te redden van dagelijkse mishandelingen?<br />

Meldt u zich dan aan als gastgezin door<br />

een e-mail te sturen naar blijfvanmijndier@<br />

ifaw.org. Ook kunt u hier terecht voor meer<br />

informatie en vragen. Kosten voor het<br />

opvangen van een dier, zoals voeding en<br />

dierenartskosten, kunnen vergoed worden.<br />

28 De Rivierenbuurt


Buurtvereniging<br />

Verslag algemene ledenvergadering<br />

buurtvereniging de Rivierenbuurt<br />

18 oktober <strong>2018</strong><br />

Aanwezig: 45 leden (presentielijst).<br />

1.Opening.<br />

Henk de Vries opent de vergadering. Punt 5<br />

van de agenda (“Verkeersplan Vrije School”)<br />

vervalt omdat Jet Klis van de Verkeersgroep<br />

Widar zich heeft moeten afmelden voor deze<br />

vergadering.<br />

2. Combinatie Herepoort over de<br />

zuidelijke ringweg.<br />

Bert Kramer is omgevingsmanager van<br />

de Combinatie. Hij wordt vergezeld door<br />

Niels Keissen van de projectorganisatie<br />

Aanpak Ring Zuid en door de steward<br />

voor onze buurt. Kramer vertelt dat het niet<br />

van een leien dakje gaat. De Combinatie<br />

had al veel verder willen zijn. Hij noemt de<br />

verwikkelingen rond de Helperzoom tunnel,<br />

het uitstel van de verdiepte ligging van de<br />

ringweg en de problemen met de voegen<br />

in de nieuwe tijdelijke weg. Aan de andere<br />

kant is er wel degelijk voortgang geboekt.<br />

De door spreker in dit verband genoemde<br />

werken blijven in dit verslag onbenoemd.<br />

Ze zijn belangrijk, maar niet van directe<br />

betekenis voor de Rivierenbuurt. Inmiddels is<br />

duidelijk dat er nogal wat mankeert aan het<br />

onderzoek dat de basis is geweest van de<br />

aanbestedingsprocedure. Dat bleek onder<br />

andere toen de tunnel bij de Helperzoom<br />

op haar plaats geschoven zou worden.<br />

Nader onderzoek naar de ondergrond heeft<br />

inmiddels uitgewezen hoe het wél moet.<br />

Kramer wijst erop dat mensen die informatie<br />

willen hebben altijd welkom zijn in het mooie<br />

Paviljoen aan de Maaslaan. Tijdens de laatste<br />

Burendag zijn daar veel mensen geweest. De<br />

openingstijden staan op de website. Hij stelt<br />

ook de steward voor en benadrukt dat deze<br />

vooral is aangesteld om een verbinding te<br />

zijn tussen buurt en project. Mensen kunnen<br />

altijd bij de steward terecht voor vragen en<br />

opmerkingen.<br />

Kramer wijst erop dat dit soort ingewikkelde<br />

projecten gekenmerkt wordt door<br />

tegenstrijdige belangen. Het is een zoektocht<br />

naar draagvlak en vertrouwen. Hij is blij<br />

dat er nu een Adviescommissie is die alle<br />

problemen analyseert en oplossingen<br />

aandraagt. Eén van de aanwezigen zegt dat<br />

Kramer om de feiten heen draait. Ondanks<br />

alle bezwaren van buurten en organisaties<br />

bleven de bestuurders van opvatting dat het<br />

een prachtig project is. En dan opeens stopt<br />

het. Hoe heeft dit in vredesnaam kunnen<br />

gebeuren? Wie is verantwoordelijk voor deze<br />

chaos? Dit gaat de burgers weer heel veel<br />

geld kosten.<br />

Kramer legt uit dat er wel degelijk een risico<br />

analyse heeft plaatsgevonden. Hij vertelt<br />

hoe de procedure rond dit soort projecten<br />

verloopt en welke stappen worden genomen.<br />

Het is inderdaad zo dat soms pas tijdens<br />

de uitvoering blijkt dat de informatie die de<br />

basis van de aanbesteding is geweest, niet<br />

klopt. Onderzoeken worden namelijk niet<br />

tot op detailniveau uitgevoerd. Dat zou ook<br />

veel te kostbaar zijn. Vaak is het geen enkel<br />

probleem, maar hier dus wel.<br />

Enige aanwezigen hebben ernstige bedenkingen<br />

en herhalen dat Kramer goed wil praten<br />

wat niet goed te praten is. Er worden harde<br />

en felle woorden gesproken. De voorzitter<br />

poogt deze leden tot de orde te roepen en<br />

krijgt daarbij de steun van de vergadering.<br />

De Rivierenbuurt 29


Buurtvereniging<br />

Maar het gekrakeel blijft door gaan.<br />

Zo verstrijkt de tijd die voor dit agendapunt<br />

was gereserveerd en moet de voorzitter de<br />

behandeling sluiten. De vergadering bedankt<br />

Kramer met applaus voor zijn toelichting.<br />

3. De wijkagent aan het woord.<br />

Pieter-Paul Locadia vertelt dat hij veel optrekt<br />

met zijn collega van de Oosterpoort. Samen<br />

“doen” ze beide wijken. Het aantal inbraken<br />

in de Rivierenbuurt is laag. Wel worden er<br />

heel veel kratjes uit tuinen gestolen. Het gaat<br />

de daders om het statiegeld. Er zijn geen<br />

meldingen van drugsoverlast in de buurt. De<br />

lopende reorganisatie bij de politie staat in het<br />

teken van “vernieuwend meer”. Dat betekent<br />

terug naar het oude: meer blauw op straat.<br />

Op dinsdag, 23 oktober <strong>2018</strong>, is er een<br />

inloopavond. Iedereen kan dan zijn/haar<br />

mening geven over de veiligheid in de wijk.<br />

Hoe het is en hoe het beter kan. Iedereen<br />

is van harte welkom. Jony Vleeschhouwer<br />

van Wij Rivierenbuurt roept in dit verband<br />

iedereen op om naar de buurtborrel van 15<br />

november <strong>2018</strong> te komen, in het MFC (vanaf<br />

16.00 uur) . Ook dan staat de veiligheid<br />

centraal. Voor de liefhebbers is er stamppot.<br />

Eén van de aanwezigen heeft een minder<br />

leuke ervaring met een inbraakmelding. Men<br />

reageerde gewoon niet. Later heeft de politie<br />

overigens wel excuses aangeboden. Iemand<br />

anders wil graag een zebrapad bij de Plus.<br />

De voorzitter bedankt Pieter-Paul Locadia<br />

voor zijn toelichting.<br />

4. Wethouder Roeland van der Schaaf<br />

over jongerenhuisvesting.<br />

De wethouder begint met een aantal cijfers.<br />

Groningen heeft 40.000 studenten, waarvan<br />

8000 uit het buitenland. Eén op de zes<br />

inwoners is student. Groningen is dus een<br />

echte studentenstad. 75% van de studenten<br />

woont in particuliere woningen. 25% zit<br />

bij een woningcorporatie. In de periode<br />

2005-2014 is het aantal studentenhuizen<br />

sterk toegenomen. De 15% norm dateert<br />

uit die tijd. Maar deze norm werd op grote<br />

schaal ontdoken door huizen te splitsen,<br />

waarvoor in die tijd geen vergunning nodig<br />

was. In 2015 is het beleid van de gemeente<br />

radicaal veranderd. Splitsing van huizen<br />

werd gekoppeld aan een vergunning,<br />

terwijl daarnaast de omgevingstoets werd<br />

ingevoerd. Sindsdien stagneert de groei<br />

van het aantal studentenhuizen. Woningen<br />

ombouwen tot studio’s wordt hier en<br />

daar nog wel toegestaan, maar ook dat is<br />

gereguleerd. Het nieuwe beleid is/wordt ook<br />

vastgelegd in bestemmingsplannen, zodat<br />

het goed verankerd is.<br />

De groei van het aantal studenten blijft<br />

doorgaan. De wethouder wijst op de<br />

nieuwe grootschalige wooncomplexen<br />

voor studenten, in aanbouw en in<br />

voorbereiding. Met ingang van 1 januari 2019<br />

wordt een nieuwe vergunning ingevoerd<br />

om huisjesmelkerij tegen te gaan: de<br />

verhuurdersvergunning. Groningen loopt<br />

hiermee voorop. In andere studentensteden<br />

volgt men deze ontwikkeling met<br />

belangstelling. Vanuit de zaal komen vragen<br />

over de overlast van fietsen. Waarom worden<br />

die niet in schuurtjes gezet en waarom staan<br />

ze schots en scheef op het trottoir? De<br />

wethouder wijst erop dat de gemeente op<br />

veel plaatsen fietsenklemmen plaatst, ook in<br />

de Rivierenbuurt. Buurtbewoners moeten zelf<br />

ook assertief zijn en studenten aanspreken<br />

op hun gedrag. Dat geldt ook voor andere<br />

vormen van overlast. Probeer afspraken te<br />

maken met studenten. Deze opmerking stuit<br />

op de nodige scepsis bij de aanwezigen.<br />

Men heeft hier ervaring mee en die is vaak<br />

negatief. De overlast gaat gewoon door. Dat<br />

geeft een gevoel van machteloosheid. De<br />

wethouder begrijpt het. De gemeente staat<br />

aan uw kant, aldus de wethouder. Iemand<br />

verzucht: “Groningen is onze stad niet meer”.<br />

Maar de gemeente kan de vergunning toch<br />

intrekken als overlast structurele vormen<br />

aanneemt, vraagt een buurtbewoner. Ja,<br />

soms zou dat kunnen, zegt de wethouder,<br />

maar het blijft juridisch lastig aan te tonen dat<br />

overlast structureel is.<br />

30 De Rivierenbuurt


Buurtvereniging<br />

In de Schildersbuurt heeft de gemeente<br />

het initiatief genomen om een straatfeest<br />

te organiseren met als doel studenten en<br />

andere bewoners met elkaar in contact te<br />

brengen. De wethouder zegt dat bewoners<br />

moeten blijven klagen als er sprake is van<br />

overlast, bij de politie en bij het meldpunt<br />

overlast. Naar aanleiding van opmerkingen<br />

uit de zaal zegt de wethouder dat het niet<br />

aangaat om studenten weg te zetten als “een<br />

ander soort volk.” En dan komt de vraag<br />

wat de gemeente gaat doen om de 15%<br />

norm in de Parkweg te herstellen. Iemand<br />

zegt dat we daar inmiddels op 30% zitten.<br />

Er ontstaat een discussie met de wethouder<br />

hoe dat precies zit met de cijfers van de<br />

Parkweg en wie waarvoor verantwoordelijk<br />

is. We komen daar in deze vergadering<br />

niet uit, maar de wethouder staat dat open<br />

staat een gesprek (actie bestuur). Iemand<br />

vraagt of de gemeente eigenaren niet kan<br />

aanschrijven om de woningen en tuinen goed<br />

te onderhouden. De wethouder zegt dat<br />

dat niet zo eenvoudig is. De veiligheid of de<br />

gezondheid moet in het geding zijn, wil de<br />

gemeente handelend kunnen optreden. Maar<br />

de gemeente kan wel het initiatief nemen om<br />

te kijken of er op vrijwillige basis iets mogelijk<br />

is. We zouden zoiets voor de Parkweg<br />

kunnen proberen (actie bestuur).<br />

5. Verkeersplan Vrije School.<br />

Zoals gezegd wordt dit punt niet behandeld.<br />

Maar vanuit de zaal wordt wel de vraag<br />

gesteld waarom die kinderen tot op de stoep<br />

van de school gebracht moeten worden. Ze<br />

kunnen toch ook aan de rand van de wijk<br />

worden uitgezet en het laatste stukje lopen?<br />

6. Verslag laatste vergadering.<br />

Vastgesteld<br />

7. Begroting 2019.<br />

Na een toelichting vanuit het bestuur wordt<br />

de begroting vastgesteld. De hoogte van<br />

de subsidie gerelateerd is aan het aantal<br />

bewoners in de wijk.<br />

8. Mededelingen.<br />

Er is belangstelling om na te denken over<br />

een duurzame Rivierenbuurt (samen met<br />

Grunniger Power). Patrimonium zou ook<br />

moeten meedoen. Afgesproken wordt een<br />

datum geprikt wordt voor uitwerking, voor<br />

mensen die actief mee willen doen maar ook<br />

voor andere belangstellenden. Uitnodiging in<br />

volgende buurtkrant.<br />

Afscheid wordt genomen van de redactie<br />

van de buurtkrant, Erna Veldman en Hans<br />

Vos. Mooie woorden, wijn , bloemen en<br />

applaus. Hans is helaas niet aanwezig. De<br />

nieuwe eindredacteur, Gijs van der Kroef,<br />

stelt zich voor. Zijn komst wordt begroet met<br />

applaus. Een éénmansredactie is wel een<br />

hele smalle basis.<br />

De Klankbordgroep Stationsgebied is<br />

door omstandigheden nog steeds niet bij<br />

elkaar geweest. Er is inmiddels een gesprek<br />

gepland met de nieuwe projectleider van de<br />

gemeente. Snel daarna gaat de groep van<br />

start.<br />

Henk de Vries kondigt aan dat hij helaas te<br />

weinig tijd heeft voor het bestuur. Hij stap<br />

daarom op.<br />

9. Rondvraag<br />

a. iemand ziet weinig jongeren in de zaal en<br />

vraagt zich af hoe we dat kunnen veranderen.<br />

b. één van de aanwezigen bedankt het<br />

bestuur al het werk. De zaal ondersteunt dit<br />

met applaus.<br />

c. Iemand doet de suggestie om beloning<br />

voor bestuursleden mogelijk te maken.<br />

Misschien kunnen we ook stagiaires tegen<br />

vergoeding inzetten.<br />

Nadat de voorzitter de vergadering om<br />

10.00 uur heeft gesloten nemen we afscheid<br />

van Grietje, die 3 jaar in het bestuur heeft<br />

gezeten. Zij wordt door Marcel bedankt voor<br />

haar inzet en toewijding. Na deze woorden<br />

krijgen Grietje, Erna, Hans en Henk bloemen<br />

en een fles wijn.<br />

De Rivierenbuurt 31


Schoon & veilige buurt<br />

Melding schade/vuil in uw buurt<br />

is er iets kapot, stuk of een gevaar<br />

bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een<br />

lantaarnpaal of stoeptegel?<br />

Dan kunt u een melding doen bij de<br />

gemeente.<br />

Http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/<br />

meldingen/<br />

U kunt een melding ook doen via:<br />

• Whatsapp 06 - 12 82 39 73<br />

• De app Meldstad voor Android of iPhone<br />

Wat kunt u melden?<br />

afval en Riolering Zwerfafval<br />

troep op straat, zwerfvuil<br />

• Verwaarloosde fiets laten weghalen<br />

• Verstopt riool op gemeentegrond<br />

Bomen en struiken<br />

• Achterstallig onderhoud (kappen,<br />

snoeien)<br />

• Overhangende of losse takken en<br />

uitstekende wortels<br />

• Geluid, stank of<br />

luchtvervuiling<br />

van een bedrijf:<br />

050 367 12 90<br />

Staat uw<br />

probleem er niet<br />

bij, neem dan<br />

contact op met<br />

het Meldpunt<br />

Stadsbeheer:<br />

stuur een<br />

tweet naar @<br />

stadsbeheer050.<br />

Dringende<br />

melding buiten<br />

kantooruren<br />

Hebt u een dringende melding op een<br />

moment dat de gemeente niet open is?<br />

Bijvoorbeeld een groot gat in de weg of<br />

een aangereden lantaarnpaal (lichtmast)?<br />

Bel dan de politie: 0900 8844.<br />

Dieren<br />

• Ongedierte<br />

• Kleine dode dieren op straat (muis, rat,<br />

vogel)<br />

Verkeer<br />

• Kapot verkeerslicht of straatverlichting<br />

• Kapot verkeersbord of -paaltje<br />

• Kapot wegdek of losliggende stoeptegel<br />

• Hardrijders, verkeersdrempels,<br />

zebrapaden, kruispunten<br />

• Parkeerkrapte<br />

andere meldingen<br />

• Storing of volle ondergrondse container:<br />

14 050<br />

• Dode of gewonde huisdieren of wilde<br />

dieren: 050 579 19 00 (Dierenambulance)<br />

32 De Rivierenbuurt


Puzzel<br />

Puzzeltijd<br />

Het is weer tijd om te puzzelen! De winnaar krijgt een cadeaubon ter waarde van € 12,50.<br />

Er kan gekozen worden uit een Boeken-, Bloemencadeau- of Slijterijbon,<br />

een Nationale Entertainmentcard,een bon van de Kaaskop of een bon van DIO Mirjam.<br />

Nieuw: u kunt dit keer ook kiezen voor 2 toegangskaarten van het Groninger Museum!<br />

Alle inzenders maken kans op een waardebon ter waarde van € 12,50 bij schoonheidssalon<br />

Margje (Rabenhauptstraat).<br />

Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 14 januari 2019 naar:<br />

De Rivierenbuurt<br />

Merwedestraat 54-003 (brievenbus binnen bij de Stroming)<br />

9700 CB Groningen<br />

Uit de inzendingen met de juiste oplossingen wordt een winnaar gekozen.<br />

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Geef ook aan voor welke cadeaubon<br />

u in aanmerking wilt komen. Veel plezier!<br />

ALSOF<br />

ANGST<br />

BEGRENZEN<br />

CHEFFIN<br />

DOORNEMEN<br />

FALEN<br />

FIASCO<br />

FRESIA<br />

HIERNA<br />

HIJSEN<br />

INDIENING<br />

KILTE<br />

KLETS<br />

LEDENTAL<br />

NAAST<br />

NAZWAAIEN<br />

NUDISME<br />

PIZZA<br />

RUSTBANK<br />

SNUITEN<br />

STADSDEEL<br />

STOEIEN<br />

TELEVISIE<br />

TOEKOMSTIG<br />

UITTREKSEL<br />

VANDAAN<br />

VERGEZICHT<br />

VISSOEP<br />

VORMGEVING<br />

VRIESKAST<br />

ZELFDE<br />

Na juiste invulling vormen de overgebleven<br />

letters een woord of zin.<br />

Oplossing puzzel<br />

De oplossing van de vorige puzzel is:<br />

Kartelen<br />

De prijswinnaars zijn:<br />

R de Haan, een boekenbon<br />

Alie Blom, een schoonheidsbon van<br />

Schoonheidssalon Margje.<br />

De prijs wordt binnenkort bij de winnaars<br />

thuisbezorgd.<br />

We hebben ook deze keer weer heel veel<br />

goede inzendingen gehad, met origineleen/of<br />

toepasselijke kaartjes.<br />

De Rivierenbuurt 33


Contactgegevens<br />

Rubriek<br />

Buurtvereniging<br />

De Rivierenbuurt<br />

Lidmaatschap<br />

Lidmaatschap is gratis voor wijkbewoners.<br />

Aanmelden/opzeggen kan via onderstaande<br />

contactgegevens.<br />

Vrijwilligers<br />

De buurtvereniging kan altijd vrijwilligers gebruiken.<br />

Aanmelden kan via onderstaande contactgegevens.<br />

Contactgegevens<br />

Buurtvereniging De Rivierenbuurt<br />

Merwedestraat 54-003<br />

9725 KE Groningen<br />

(Dit is tevens het adres van de Stroming)<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

info@derivierenbuurt.nl<br />

Het bestuur<br />

Voorzitter: vacant<br />

Secretaris: Henk Harmsma, Vechtstraat 306,<br />

tel 06-398 82 554<br />

Penningmeester: vacant<br />

Bestuurslid: Marcel Vehof, Webmaster + o.a.<br />

aanspreekpunt Huisvesting studenten<br />

Parkweg 21a, tel. 06-531 724 76<br />

De bestuursleden zijn bij voorkeur per<br />

email bereikbaar:<br />

Algemene zaken: info@derivierenbuurt.nl<br />

Website: webmaster@derivierenbuurt.nl<br />

<strong>Buurtkrant</strong>: buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Maar u mag natuurlijk wel bellen!<br />

Buurtvereniging<br />

KVK 40026846<br />

Belangrijke<br />

(wijk-)informatie<br />

Alarm nummer: 112<br />

Telefonische Hulpdiensten<br />

Doktersdienst: 0900 - 9229<br />

Kindertelefoon: 0800-0432<br />

(dagelijks 14.00 - 20.00 uur)<br />

Korrelatie: 0900-1450<br />

(ma t/m vrij 09.00 - 22.00 uur)<br />

SOS Telef. Hulpdienst: 0900-0767<br />

(dag en nacht)<br />

Slachtofferhulp: 0900-0101<br />

(ma t/m vrij 09.00- 17.00 uur)<br />

Buurtagenten (Pieter-Paul Locadia en<br />

Miranda Dijksman) pieter-paul.locadia@politie.nl<br />

0900 – 88 44<br />

(tevens voor andere, niet spoedeisende,<br />

politiezaken)<br />

Gemeentelijke telefoonnummers<br />

Stadsbeheer: 050 – 367 10 00<br />

Meldpunt Overlast en zorg: 050 – 587 58 85<br />

Informatie Centrum: 050 – 367 70 00<br />

Gemeentelijke websites<br />

www.gemeente.groningen.nl<br />

www.gemeente.groningen.nl/wijken<br />

www.gemeente.groningen.nl/wmo<br />

www.gemeente.groningen.nl/stadsberichten<br />

www.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorgmelden<br />

www.milieudienst.groningen.nl<br />

Melding Schade/vuil:<br />

http://fleximap.groningen.nl/gnmaps.meldingen/<br />

www.gemeente.groningen.nl/verwaarloosde-fietsen-laten-weghalen<br />

www.gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuilin-uw-buurt<br />

http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/meldingen<br />

Ringweg websites<br />

www.aanpakringzuid.nl (Laatste nieuws Aanpak<br />

Ring Zuid)<br />

www.zuidelijkeringweg.nl (Stichting Leefomgeving)<br />

Spoorzone<br />

www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone<br />

Website Buurtvereniging<br />

De Rivierenbuurt<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

34 De Rivierenbuurt


D.I.O. Drogisterij Mirjam<br />

De vertrouwde buurtdrogist met professioneel advies.<br />

Vechtstraat 129 | 9725 CT, Groningen<br />

050-3640267 | www.diodrogist.nl/mirjam<br />

Elke doordeweekse dag geopend van<br />

09.30 – 20.00 uur,<br />

Zaterdag geopend van<br />

09.30 – 18.00 uur.<br />

____________________________________________<br />

Namens ons hele team wensen wij u alvast<br />

een fijne decembermaand:<br />

Fijne feestdagen en een goed en gezond 2019!<br />

Team D.I.O. Mirjam<br />

SEN&ZO - Ervaar de heerlijke<br />

geuren gebaseerd op de pure<br />

elementen uit de natuur.<br />

PUPA MAKE-UP - niet op<br />

dieren getest en bevat<br />

daarnaast veel natuurlijke<br />

ingrediënten.<br />

NAÏF BABY- Vegan +<br />

diervriendelijk, natuurlijke<br />

ingrediënten. Geschikt voor<br />

alle huidtypen.<br />

HEAT HOLDERS - Sokken,<br />

handschoenen, mutsen, etc.<br />

PANTY’S - In verschillende<br />

kleuren en maten<br />

NIEUW<br />

BIJ D.I.O. MIRJAM:<br />

BIBS SPENEN -<br />

Deze oldskool<br />

fopspenen zijn<br />

100% BPA free en<br />

de speen zelf is van<br />

100% natuurlijk<br />

rubber.<br />

YONI -<br />

Biologisch en<br />

afbreekbaar<br />

katoen.<br />

Geen plastic,<br />

geen parfum.<br />

Sophie de Giraf - De<br />

eerste bijtring<br />

gemaakt van 100%<br />

natuurlijk rubber!<br />

Perfect om het<br />

pijnlijke tandvlees<br />

van baby te<br />

verzachten


36 De Rivierenbuurt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!