07.12.2018 Views

Rijswijk.special #1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JE VOETEN •

Rijswijk special

CONNECTING

THE DOTS

#1 - WINTER 2018

THEMA

Grenzeloos

ondernemen

BBR ondernemers

aan het woord

Grenzeloos creatief in

Park Overvoorde

Column

Armand van der Laar

NDE WERELD AA

Christel van de Reijt

“Kijk eens

wat vaker over

grenzen heen”


ijswijk.special

De grens over!

Delft en Rijswijk: al sinds mensenheugenis grenzen ze aan

elkaar. Letterlijk met elkaar verbonden via het Rijn-Schiekanaal,

tramlijn 1, de Prinses Beatrixlaan en de A4 en met

de komst van de woonwijk Rijswijk Buiten vrijwel compleet

tegen elkaar aangebouwd.

Na onze succesvolle start in Delft begonnen we stiekem te

filosoferen over een volgende stap: zou ons concept ook

in andere steden werken? Via via kwamen we in gesprek

met de BBR en de Gemeente Rijswijk en legden we lijntjes

met andere ondernemers in Rijswijk. Rijswijk was voor ons

sowieso een logische volgende stap, aangezien een van ons

(Sabine) in Rijswijk woont. We dronken veel kopjes koffie,

ontdekten een mooie mix aan bedrijvigheid en waagden de

stap: zie hier de geboorte van de Rijswijk Special!

04

Ondernemen in Rijswijk

Bereikbaarheid op no. 1

15

10

Stem van de ondernemer

BBR

22

Toen we eind vorig jaar de thema’s voor 2018 kozen, konden

we niet voorzien dat het thema voor deze editie – Grenzeloos

ondernemen - zo toepasselijk zou zijn. We gaan

letterlijk de grens over, en wat ons betreft is dit het begin

van nog veel meer mooie verhalen uit Rijswijk en vooral ook

over dat wat Delft en Rijswijk verbindt èn onderscheidt.

Voor 2019 staan in elk geval nog twee specials gepland, in

maart en december.

Sabine van Meeteren, Nannette Verschoor

en Dennis Wiegman

De Dialoog

Jan Brugman en Roger Pels

En verder:

03 Editorial en Colofon

06 Brasserie en hotel

In Park Overvoorde

08 Keuze voor

Plaspoelpolder

TUI

09 Column

Armand van der Laar

18 Lokale marktteams

Rabobank

Verkeersborden van bamboe

HR Groep

20 Het Pand

EPO

25 Zo zit dat

Verzekeren

26 Inclusief in Rijswijk

Werkwaardig

28 Gelukkig hebben we

de foto’s nog

Op de cover:

Christel van de Reijt (pag. 8)

Gemaakt met medewerking van

BBR bbr-rijswijk.nl

Brasserie Bijna Thuis brasseriebijnathuis.nl

Cavero cavero.nl

EPO epo.org

Gemeente Rijswijk rijswijk.nl

Hartevelt Assurantiën hartevelt.nl

HR Groep hrgroep.nl

Industrieschap Plaspoelpolder

plaspoelpolder.nl

Rabobank rabobank.nl

TUI tui.nl

Werkwaardig werkwaardig.nu

en alle adverteerders

Colofon

Eindredactie Jacqueline Eckhardt

Redactie Claar Urbanus, Heleen Platschorre,

Mieke van der Wenden, Nannette Verschoor,

Petra Homan, Sabine van Meeteren

Fotografie (pagina’s)

Aldo Allessie Fotografie 24

Fleur Halkema 4, 5, 16, 17, 26, 27

Laura van der Sleesen 11

René Zoetemelk 10

Ronald Speijer cover, 6, 7, 8, 18

Willem de Bie 22, 23

Overige informatie zie colofon Delft.business

www.dot-business.nl

Uitgeverij DOTbusiness

Rijswijk Special is een uitgave van DOTbusiness en

wordt, samen met Delft.business, in een oplage

van 7.000 exemplaren gratis verspreid in Rijswijk,

De Binckhorst (Den Haag) en Wateringse Veld (Den

Haag), en in het verspreidingsgebied van Delft.

business. De redactie van Rijswijk Special verzorgt

de inhoud van het magazine. Deze maken we

deels in samenwerking met betalende partners.

Wijzigingen of afmeldingen: info@dot-business.nl

Copyright 2018 DOTbusiness – Artikelen en foto’s

uit Rijswijk Special mogen alleen met schriftelijke

toestemming van de uitgever worden overgenomen.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor de inhoud van advertenties.

Rijswijk Special wordt CO 2

-neutraal gedrukt.


ijswijk.special/netwerken

rijswijk.special/netwerken

• Ondernemen in Rijswijk

Bereikbaarheid

staat op nummer 1

Kathy Hogeboom,

manager Team EZ / Bedrijfscontactpunt:

“Voor de ruim 4.200 bedrijven die we in Rijswijk hebben,

is de goede bereikbaarheid een sterk punt. Je zit

hier zo’n beetje óp de A4, A12 en A13. En met de trein,

bus en tram is er een directe lijn naar Den Haag en Delft/

Rotterdam. Ideaal voor personeel en zakenrelaties. Naast de logistieke

bereikbaarheid zijn wij als gemeente goed bereikbaar voor ondernemers

zelf. Het Bedrijfscontactpunt bestaat uit vier accountmanagers die telefoon

of e-mail van bedrijven direct beantwoorden en hen aan de hand

nemen door de gemeentelijke organisatie. De accountmanagers kennen

veel bedrijven persoonlijk, brengen hen met elkaar in contact en weten

wat er speelt. Alles met één doel: een vitaal vestigingsklimaat in Rijswijk.”

Er zijn

4.200

bedrijven

in Rijswijk

IN DE BOOGAARD

OUD RIJSWIJK

PLASPOELPOLDER

Accountmanagers aan het woord

Vivienne Medik

“Als accountmanager van winkelcentrum Oud-Rijswijk ben ik het aanspreekpunt

voor zo’n 150 winkeliers, horecaondernemers en dienstverleners

in het gebied. Allemaal mkb-ers die het handig vinden dat ze

met hun vragen direct bij mij terechtkunnen. De winkeliers organiseren

activiteiten op vaste momenten in het jaar, met als topper de Christmas

Shopping Night in de stijl van Dickens. En natuurlijk is de wekelijkse markt een

trekker. Als je het hebt over grenzeloos ondernemen, dan vind ik Restaurant Elea

daar een letterlijk voorbeeld van. Chefkok Takis Panagakis verwerkt zijn Griekse

roots in totaal nieuwe gerechten. In hun korte bestaan wonnen zij al twee keer de

Gouden Pollepel.”

Sandra van de Waart

“Als accountmanager heb ik veel contact met de vastgoedeigenaren en

bedrijven. Het gaat vaak over ontwikkelingen in de Plaspoelpolder, ons

grootste bedrijventerrein. Zelf vind ik het een interessant gebied, omdat

het zo gemengd is. Er is ruimte voor de innovatieve mkb-ondernemer,

maar ook voor grote organisaties zoals TUI. TUI heeft bewust gekozen om te

blijven in de Plaspoelpolder vanwege de bereikbaarheid en de kansen. Ze hebben

hun pand prachtig en duurzaam verbouwd. Er komen binnenkort een paar honderd

nieuwe medewerkers bij en die komen in een gebied dat zelf ook aan het vernieuwen

is. Het werkklimaat is verbeterd met horeca en sportfaciliteiten en we willen

verder: het gebied vergroenen en verlevendigen.”

BROEKPOLDER

Maikel Gijzen

VRIJENBAN

ZUIDFLANK

“Liever ga ik actief bij de bedrijven langs dan dat ik zaken telefonisch

afhandel. Dat persoonlijke contact wordt gewaardeerd. We hebben een

enorm gevarieerd relatiebestand in Hoornwijck, Broekpolder, Vrijenban

en Zuidflank. Ik ben er voor de ondernemer en Sandra voor de vastgoedeigenaar.

Van zakelijke dienstverleners tot maakbedrijven en ICT-gerelateerde

industrie, met verschillende vragen en behoeften. Ik faciliteer de bedrijven en zorg

indien nodig voor een korte lijn naar bestuurders. De innovatieve kracht, hier in

Rijswijk, zie je heel duidelijk bij een bedrijf als Vision to Watch. Zij verkopen hun hologrammen,

interactieve katapulten en bewegende vloeren over de hele wereld.”

Mark van Vliet

‘De accountmanagers

faciliteren de ondernemer

en weten wat er speelt’

In de Bogaard

bestaat al

55 jaar

“Met twee feestweekenden vierde winkelcentrum In de Bogaard pas

nog het 55-jarig bestaan, compleet met drive-in bioscoop en bekende

vloggers. Als accountmanager van In de Bogaard wordt dan bij mij

aangeklopt om het een en ander binnen de gemeente te regelen, naast

de reguliere vragen en kwesties waarbij ik hulp bied. Ik ben een doener en

voel me thuis bij ondernemers. Je vindt hier grootwinkelbedrijven, maar ook mkbers

die hun grenzen opzoeken, zoals fashionzaak J22 van Dennis Jasper. Midden in

de crisis besloot hij zijn zaak in herenkleding en eigentijdse sieraden uit te breiden.

In deze periode won de onderneming zelfs de titel ‘Beste zelfstandige winkel van

Nederland’ en twee keer die van ‘Gezelligste winkel van Rijswijk’.” •

4 5


ijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

Brasserie en hotel met huiselijk karakter

Prachtig gelegen

in park

Overvoorde

“Wat haal je jezelf op de hals?” Mirjam Smilde was niet meteen enthousiast toen

haar man Ben een vervallen conferentiecentrum in Rijswijk wilde omtoveren tot

hotel en brasserie. Toch zijn Ben en Mirjam, samen met schoonzoon Joost van der

Plas, inmiddels de trotse eigenaren van Brasserie Bijna Thuis en het aangrenzende

Hotel Hoevevoorde. Na een grondige verbouwing van ruim een half jaar openden

brasserie en hotel mét vergaderruimten afgelopen zomer de deuren.

‘Een jazzfestival en een groentekas,

we zitten vol met plannen’

Ben Smilde werkte achttien

jaar als ondernemer in de horeca

toen hij besloot te stoppen.

“In deze branche keer ik

nooit meer terug”, zo sprak

hij met zichzelf af. Jarenlang

leidden Ben en Mirjam, administratief

medewerker bij een

medisch keuringscentrum,

een relatief rustig leventje.

Dat veranderde toen een

vriend Ben attent maakte

op een leegstaand pand in

park Overvoorde. “We gingen

samen kijken”, vertelt Ben. “Het bleek een

voormalig conferentiecentrum te zijn van

de gemeente Den Haag, dat al jaren leeg

stond. Het zag er niet uit: vies en overwoekerd.

Toch had ik direct het gevoel:

dit kan iets moois worden. En ondanks

mijn besluit om nooit meer de horeca in

te gaan, wist ik dat ik dit moest doen.”

Hij besloot niet alleen Mirjam, maar ook

schoonzoon Joost, bouwkundige bij de

gemeente Pijnacker-Nootdorp, bij zijn

Joost, Mirjam en Ben kennen weinig

grenzen als het gaat om creativiteit.

‘Het was vies en overwoekerd.

Toch had ik direct het gevoel:

dit kan iets moois worden’

plannen te betrekken. Joost: “Ook mijn

eerste gedachte was: ‘Waar begin je aan?’

Maar Ben stak Mirjam en mij aan met zijn

enthousiasme en uiteindelijk besloten we

met z’n drieën de sprong te wagen.”

Verbouwing

In januari 2018 begon het drietal aan de

grootscheepse verbouwing. “We hebben

de indeling en inrichting zelf bedacht en

de verbouwing in eigen beheer uitgevoerd”,

vertelt Joost. “Daarbij zijn we stap

voor stap te werk gegaan en hebben

zoveel mogelijk zelf gedaan.” Het drietal

kreeg daarbij hulp van familie en vrienden.

Mirjam: “We hebben vier vrijwilligersdagen

georganiseerd, waarop soms

wel dertig mensen kwamen helpen. Familie

en vrienden stonden tot op de dag

van de opening klaar om bij te springen.”

In juli opende de brasserie haar deuren.

In oktober namen de eerste gasten hun

intrek in het hotel. “De start was nog

best een uitdaging”, zo blikt Ben terug.

“Ons team bestond uit mensen met uiteenlopende

horeca-ervaringen. Iedereen

had een andere manier van werken. Het

kostte echt tijd om als team aan elkaar

te wennen en een structuur aan te brengen

waarin iedereen goed kon functioneren.”

“Daar kwam nog bij,” vult Mirjam

aan, “dat de verbouwing grotendeels

klaar was. Terwijl er nog wel overal werd

geklust en geschilderd om de puntjes

op de ‘i’ te zetten. Dat vroeg enorm veel

flexibiliteit van ons personeel. Toch stonden

ze altijd klaar en pakten alles aan

wat nodig was. Daar ben ik heel trots op.”

Huiselijke sfeer

Mirjam, Ben en Joost kozen bewust voor

een aparte brasserie, naast het hotel.

Joost: “Mensen gaan niet snel in een

hotel eten, wel in een brasserie. Met

de brasserie richten we ons vooral op

mensen uit de omgeving. Met het hotel

en de vergaderruimten meer op zakelijk

klanten uit de regio.” Het drietal wil

bezoekers verwelkomen in een huiselijke

sfeer. Mirjam: “Onze brasserie is warm en

informeel ingericht, het hotel kleinschalig

en persoonlijk, de vergaderruimten

sfeervol met zachte kleuren. We wilden

ook met de inrichting dicht bij onszelf

blijven en hebben niet gekozen voor de

standaardoplossingen. Zo zijn de bedhoofden

in de hotelkamers bekleed door

mijn oom. De stoffen heb ik persoonlijk

uitgekozen. In de brasserie hebben we

bijzonder glaswerk uit China en serveren

we gerechten met veel groente. En

buiten vergaderen? Geen probleem, dan

zetten we het clipboard op het terras.”

Kinderboerderij

Het drietal zit vol verdere plannen. Ben:

“We kennen weinig grenzen als het gaat

om creativiteit. Naast onze speeltuin

wil ik een kleine kinderboerderij maken.

Verder willen we kruiden en groente gaan

kweken in een eigen kas. En iedere maandag

een aantrekkelijk geprijsd Indisch

buffet aanbieden aan oudere buurtbewoners,

zodat zij op een laagdrempelige

manier anderen kunnen ontmoeten en

wij de verbinding met de buurt maken.” •

• Uniek

Hotel en brasserie liggen midden in

Park Overvoorde. De locatie is geschikt

voor diverse activiteiten; T-mobile hield

er een grote zakelijke meeting, een

bruidspaar trouwde er en overnachtte

in de bruidssuite, en volgend jaar vindt

op het terras een foodtruckfestival

plaats. Met de aangrenzende tennisclub

wordt gekeken naar tennisarrangementen.

Voor elk wat wils.

6

7


ijswijk.special/inspireren

rijswijk.business/inspireren

Arjan Kers en Christel van de Reijt

Mogelijkheden

8

Directie TUI Nederland maakt bewuste keuze

‘Wij blijven in de

Plaspoelpolder’

TUI Nederland heeft al twintig jaar een

hoofdkantoor in de Plaspoelpolder. Het

pand was echter sterk verouderd. De

directie overwoog te verhuizen naar een

andere stad of het gebouw te slopen ten

gunste van nieuwbouw. Toch besloot de

• Duurzaamheid

TUI koos voor renovatie uit overweging

van duurzaamheid. Ook bij de

renovatie zelf is gekozen voor duurzame

oplossingen, zoals bamboe

vloeren en klimaatplafonds. Verder

kreeg het kantoor een sportzaal,

tappunten met bruisend water en

bedrijfsfietsen om het welzijn van

medewerkers te bevorderen.

directie: we blijven in de Plaspoelpolder

en renoveren ons huidige pand. Christel

van de Reijt, manager facilitaire zaken,

en Arjan Kers, general manager, lichten

die keuze toe.

Van de Reijt en Kers strijken neer op

nieuwe leren stoeltjes die nog wat verloren

tussen de bouwmaterialen in het

ruime, lichte atrium staan. Blikvanger in

datzelfde atrium is een brede, open trap

naar de eerste verdieping.

“Over twee weken hoop ik vanaf die trap

onze 400 werknemers te verwelkomen

die een jaar lang op een tijdelijke locatie

werkten”, blikt Kers vooruit, “en 300

medewerkers die vanaf onze locatie op

Schiphol hierheen verhuizen.”

Imago verbeteren

TUI Nederland onderzocht meerdere

opties voor haar hoofdkantoor. “We

keken naar Rotterdam en Amsterdam.

En ook het centrum van Den Haag bood

mogelijkheden”, vertelt Van de Reijt.

“Toch kozen we ervoor in de Plaspoelpolder

te blijven. De ligging is ideaal:

centraal, goed bereikbaar met auto,

ov en fiets. Je hebt hier bovendien een

grote diversiteit aan potentiële medewerkers

dicht bij huis. Van ICT’ers en

socialmediadeskundigen tot vliegtuigbouwers

uit Delft.” “Onderschat de

Plaspoelpolder niet”, vult Kers aan. “Het

is ruim opgezet, heeft veel groen en ligt

vlak bij het oude centrum van Rijswijk.

Mede door leegstand en de naam heeft

het een stoffig imago. Daar moeten we

vanaf. We zijn daarover in gesprek met

de gemeente en met BBR (Belangen Bedrijven

Rijswijk). Als TUI Nederland hebben

we een duidelijk signaal afgegeven

door hier te blijven en te investeren in

een nieuw, modern en duurzaam pand

voor honderden medewerkers. We willen

graag bijdragen aan het ondernemingsen

werkklimaat in dit gebied, maar

bepaalde uitdagingen, zoals leegstand,

kunnen wij niet oplossen. We moeten

samen optrekken om het imago van de

Plaspoelpolder te verbeteren.”

Ontmoeting

Het pand wordt gerenoveerd op basis

van input van medewerkers. Van de

Reijt: “We hebben 50 collega’s gevraagd

waarom zij naar kantoor komen, terwijl

je ook thuis kunt werken. Daaruit blijkt

dat zij vooral komen voor de onderlinge

contacten en kennisuitwisseling.

We kiezen daarom voor grote, open

ruimten met veel informele plekken om

te overleggen, te werken of koffie te

drinken.” Kers: “Voorheen zaten we allemaal

in hokjes, nu wordt alles ingericht

om ontmoeting en communicatie te

bevorderen.” •

Een onbeschrijfelijk gevoel, daar op het

dak van het Hilton in Istanbul. Met twaalf

ondernemers uit de medische sector was ik op

handelsmissie. We keken uit over de machtige

Bosporus, waar het Europese continent is

verbonden met Azië. De sfeer was goed en we

waren allemaal onder de indruk van de lokale

ondernemersgeest en de economische groei.

Wat een mogelijkheden liggen hier!

In die tijd werkte ik bij de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland en hielp ik mijn

team ondernemers bij het verkopen van

hun producten in het buitenland. Nu, als

wethouder Economie, probeer ik met mijn

team in Rijswijk de juiste omstandigheden te

creëren om bedrijven te laten floreren.

Wij werken aan een aantrekkelijke

verblijfsomgeving. Medewerkers die met

plezier in de Plaspoelpolder werken. Belangrijk

voor het vestigingsklimaat. En belangrijk voor

bedrijven om werknemers aan zich te

binden.

Ook moet ons lokaal

economisch ecosysteem van

bedrijven en toeleveranciers

aangesloten zijn op het

ARMAND VAN DER LAAR

Wethouder Economie

regionaal netwerk. Mijn stellige overtuiging

is dat gemeentegrenzen voor economische

ontwikkeling niet relevant zijn. Een sterk

bedrijf dat innoveert en groeit, kijkt over

grenzen heen. Naar nieuwe producten,

naar nieuwe samenwerkingen, naar andere

organisatievormen. Een sterke gemeente

moet ook over grenzen heen kijken.

We hebben ruim 70 internationale organisaties

en bedrijven gehuisvest in Rijswijk. Daar komen

steeds meer bedrijven bij: start-ups die aan

de universiteit zijn begonnen en uit hun jasje

groeien, maar ook traditionele mkb’ers. Er is

in de regio een enorme behoefte aan ruimte

om te ondernemen. Die ruimte hebben we in

Rijswijk. Samen met energieke ondernemers

en inspirerende projectontwikkelaars geven we

concreet invulling aan die ruimte.

In de eerste maand van mijn wethouderschap

is het nieuwe gebouw van het European Patent

Office geopend. Met het college stonden we

op het dak van dit hoge glazen gebouw.

Het uitzicht over de Plaspoelpolder

en de hele regio was indrukwekkend.

Ik dacht terug aan die keer op het

dak in Istanbul en dacht: ‘Wat een

mogelijkheden liggen hier!’ •

9


ijswijk.special/bbr

rijswijk.special/bbr

Stem van de ondernemer

BELANGENVERENIGING BEDRIJVEN RIJSWIJK

Ondernemer aan het woord: Peter Rietbroek

BBR drukt hard op de knop

schoon, heel en veilig

“Iedereen wil een prettige werkomgeving en de BBR drukt hard

op de knop schoon/heel/veilig. Die belangenbehartiging vind ik

belangrijk. Ik ga ook graag naar de bijeenkomsten; de ene is wat

inhoudelijker dan de andere en dat vind ik prima. Ik kom er niet

direct om nieuwe klanten te vinden. Het is voor mij een manier

om buiten de deur te kijken en inspiratie op te doen.”

Peter Rietbroek is sinds 1991 samen met zijn broer Rob eigenaar

van familiebedrijf Rietbroek Glas- en Gevelonderhoud. Van hun

zwager leenden ze destijds 5.000 gulden, ze kochten een grote

ladder van 100 kilo en een typemachine. “Tegenwoordig runnen

we ons bedrijf met negen personen en inmiddels is onze

operationeel directeur, Jerry Sluis, mede-eigenaar. Met elkaar

sturen we de buitendienst van zo’n negentig glazenwassers en

schoonmakers aan”, vertelt Rietbroek.

Het bedrijf groeide uit tot marktleider in glasbewassing in

West-Nederland. Onder andere de Rotterdamse Markthal, het

Vredespaleis, de Eerste Kamer en ook het ADO Den Haag sta-

dion zijn klant. En sinds kort is ook het Europees Octrooi

Bureau (EPO) daaraan toegevoegd. “We mogen de binnenzijde

reinigen in opdracht van schoonmaakbedrijf GOM.

Even terugkomend op die belangenbehartiging. Ik vind het

vooral belangrijk dat de belangen van de eindgebruiker

worden behartigd. Die heeft binding met het gebied. Het

is fijn dat BBR dat doet en daarin proactief is. Ook leuk dat

ze langskwamen voor een kop koffie, dat verraste me. Mag

ik nog een wens doen? Hopelijk wordt de revitalisering van

de Plaspoelpolder versneld. Er zijn al stappen genomen,

maar nog lang niet genoeg. Er is nog steeds veel verpauperd

en panden zijn oud of staan leeg. BBR is er met de

gemeente voortvarend mee aan de slag gegaan, dus dat

geeft hoop. Het kan me niet snel genoeg gaan. Het is fijn

dat er een frisse wind waait en dat er nieuw elan is, dat

merk je echt.” •

Wat is de BBR en voor wie?

De vereniging bestaat uit aangesloten bedrijven en

instellingen die allemaal actief zijn in en om Rijswijk. De

BBR staat voor versterking van de onderlinge band van

de leden en belangenbehartiging van de leden.

Inmiddels bestaat de BBR ruim 50 jaar en telt de

vereniging ruim 235 leden. Deze zijn terug te vinden op

bbr-rijswijk.nl.

Grenzeloos aan de slag

Nieuw bestuur BBR denkt in

mogelijkheden

De BBR is een begrip in Rijswijk en bestaat al ruim 50 jaar.

Het huidige BBR-bestuur is afgelopen maart gestart en laat

een frisse wind door ondernemend Rijswijk waaien. Met

interessante events die ze al dan niet samen met partners

organiseren, een schouwronde langs bedrijfsterreinen op de

fiets en kopjes koffie drinken om kennis te maken. Grenzeloos

denken is geen probleem, maar wat betekent grenzeloos

ondernemen eigenlijk voor hen?

Peter Hartevelt (voorzitter), eigenaar Hartevelt Assurantiën: ‘‘In

mijn bedrijf help ik mijn cliënten te bepalen wat zij willen verzekeren.

Waar ligt voor hen de grens van aanvaardbaar risico?

Als voorzitter van de BBR stel ik mij ten doel de grenzen van

onze invloed uit te breiden. Daar zijn we hard mee bezig.”

Astrid van Steenderen (vice-voorzitter), notaris Caminada

Notarissen: “Je bedrijf cadeau doen of verkopen aan je opvolger?

Als notaris heb ik te maken met wettelijke grenzen.

Maar wat wel en niet kan, wordt vaker begrensd door andere

factoren. Vooral: emotie.”

Remco Zijlstra (secretaris), relatiebeheerder Quantes: “Voor

een goed ondernemersklimaat denken we in mogelijkheden

met een positieve insteek. Geen leegstand, maar beschikbaarheid,

bijvoorbeeld. Natuurlijk hebben we weleens een tegenvaller

en dat is dan hét moment om met elkaar op te trekken.”

Erik van der Sande (penningmeester), belastingadviseur Grant

Thornton: “Ondernemers, die letterlijk over de grens ondernemen,

fiscaal advies geven. Met gebruikmaking van ons

internationale netwerk.”

Marion Immerzeel (lid), manager Facility Services bij Kiwa: “Wij

regelen alle facilitaire en huisvestingzaken in Kiwa Nederland.

Dat betekent steeds onze grenzen verleggen, in een groeiend

bedrijf met veranderende wensen.”

Ondernemers zijn kritisch over Toekomstvisie

De leden zijn gebaat bij een goed ondernemersklimaat

in Rijswijk. Naast de belangenbehartiging worden

“We halen de mening van de leden op in een-op-een bezoeken.

Als je een uurtje met elkaar praat, komen er dingen aan de

netwerkbijeenkomsten georganiseerd (telkens bij een

ander lid), wordt kennis gedeeld en het lokaal

orde die men in een plenaire bijeenkomst wat minder snel aan

zakendoen bevorderd door bedrijven en organisaties

de orde stelt”, vertelt Remco Zijlstra. “En deze zomer hebben

aan elkaar voor te stellen of te verbinden. •

Van links naar rechts: Peter Hartevelt, Erik van der Sande, Astrid van

Steenderen, Remco Zijlstra, Marion Immerzeel. Niet op de foto: Sander

Knijnenburg

Sander Knijnenburg (lid), mede-eigenaar

Knijnenburg Producties: “Ik laat me niet

leiden door de beperkingen van de mogelijkheden

binnen mijn bedrijf, maar kijk

naar de behoeften van mijn klanten en

speel daar creatief op in.” •

we een enquête gehouden over het thema Werken Wonen. De

Toekomstvisie van de gemeente werkt ons inziens belemmerend

voor ondernemers en we wilden weten hoe onze leden

daarover denken. Een kwart reageerde en de uitslag hebben we

twee weken geleden aan de gemeenteraad gestuurd. Het blijkt

dat onze leden zich zorgen maken over de toekomst van het

gebied. Onze conclusie is dat we namens de leden vragen om

een herijking van de Toekomstvisie.” •

10

11


ijswijk.special/bbr

rijswijk.business/opmerkelijk

rijswijk.special/bbr

Belangenbehartiging

We hebben een

korte lijn naar de

gemeente

“We hebben een korte lijn naar de gemeente”, vertelt voorzitter

Peter Hartevelt. “Drie keer per jaar praten we met de

wethouder van Economische Zaken en het college over

actuele dossiers, zoals de herinrichting van het Assenkruis

in de Plaspoelpolder. Als je niet oplet, versmallen ze daar de

wegen, maar dat vinden we ongewenst. We zijn proactief en

inmiddels worden we betrokken bij de planvorming. Aan de

politieke partijen stuurden we onze punten. We bieden de gemeente

ook hulp aan, bijvoorbeeld om in contact te komen

met moeilijk bereikbare vastgoedeigenaren. Met de huidige

transformatie naar een gedeeltelijke woonfunctie is dat

contact hard nodig. Verpaupering accepteren we niet, dus

dragen we graag ons steentje bij. Wat daarbij ook helpt, is dat

we in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen overleg

hebben met politie, brandweer en gemeente. •

Sociaal en inclusief

De BBR heeft zich verbonden aan het Lokaal Sociaal Akkoord,

samen met zo’n 50 andere partijen. Doel is om mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het

bestuur neemt dit onderwerp mee in de een-op-een bezoeken.

Inmiddels hebben hierdoor al 39 mensen werk gevonden bij

Ondernemer aan het woord: Patty Vollebregt

Dit kun je niet in je eentje

“Samen sta je altijd sterker dan alleen. Daarom ben ik blij dat

de BBR onderwerpen als veiligheid en de infrastructuur van de

Plaspoelpolder oppakt. De transformatie van sec bedrijventerrein

naar leisure en wonen kun je niet in je eentje bereiken.

Daarvoor moet je samenwerken met ondernemers, gemeenten

en andere (onderwijs)instellingen.”

Patty Vollebregt is samen met Marcel Bogaart (Carpe Diem en

Bij Oma.nl) eigenaar van Indoor Sport & Eventcenter La Playa,

waar speed soccer, padel en andere beach sporten gespeeld

kunnen worden.

“Vooral padel is hot”, zegt Vollebregt. “Het is niet alleen de

snelst groeiende sport van dit moment, maar het is ook nog

eens een sociale sport, die makkelijk te leren is. Begin dit jaar

deden veertig kinderen tussen de 9 en 15 jaar mee aan een

toernooi, sommigen zonder enige racketervaring. En we hebben

net een internationaal toernooi achter de rug, waarbij de

absolute wereldtop aanwezig was. Daarnaast komen steeds

meer bedrijven over de vloer. Om te vergaderen en vervolgens

een partijtje padel te spelen. De sport is laagdrempelig. Iedereen

heeft plezier op zijn of haar eigen niveau.”

Vollebregt is een creatieve ondernemer, die buiten de kaders

denkt. Dat brengt ze ook graag in bij de BBR.

“Het is prettig en makkelijk netwerken in een club met gelijkgestemden.

En de bijeenkomsten geven een mooi podium

aan ondernemers. Toen wij net open waren, kenden weinig

bedrijven ons. We mochten ons bij een event van de BBR presenteren,

waardoor we echt een vliegende start hadden. Het

was super dat we die kans kregen.” •

BBR-leden, zoals bijvoorbeeld bij Binckhorst Automotive. •

BBR bijeenkomsten

Parkeerruimte én ruimte voor fietsers

“Het aantal parkeerplaatsen moet op niveau blijven. Dat

betekent geen parkeerplaatsen laten verdwijnen bij de

herinrichting van het gebied. Waar woningen komen, moet

op het bijbehorende terrein in de parkeerbehoefte worden

voorzien. Dit brengen we over het voetlicht bij de gemeente.

Ook volgen we de ‘inprikkers’ vanaf de A4 kritisch, want

we vinden het essentieel dat die voorlopig breed blijven

en zonder rotondes. De gemeente wil versmallen om zo de

toekomstige massa’s fietsers de ruimte te geven. Maar die

zijn er nog niet”, aldus Peter Hartevelt. •

Secretaris Remco Zijlstra: “We organiseren zeven bijeenkomsten

per jaar, elk met een eigen thema, waar je wat van kunt

opsteken maar die natuurlijk ook gezellig zijn en goed voor je

netwerk. Ons motto is ‘kort, bondig en krachtig’, want het is

voor iedereen kostbare tijd en die wil je goed besteden. We

hebben thema’s gehad als innovatieve duurzaamheid en de

AVG. Komend jaar gaan we ons meer toespitsen op commerciële

onderwerpen. We zijn steeds bij een ander lid te gast, zo

is de eindejaarsbijeenkomst in de Rijswijkse Schouwburg.” •

Netwerken over

de grens

Peter Hartevelt: “Een keer in de drie maanden heb ik overleg

met andere bedrijvenverenigingen in de regio, zoals die van

Forepark, de Binckhorst en Kerketuinen. We nodigen hen

ook uit voor onze eindejaarsbijeenkomst. Goed voor ieders

netwerk.” •

Op de agenda

17 december 2018

Eindejaarsbijeenkomst in Rijswijkse Schouwburg

23 mei 2019

Golftoernooi / golfclinic / golfborrel

12

13


advertentie

rijswijk.special/inspireren

De Dialoog

Het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP)

is een samenwerkingsverband tussen de

gemeente Rijswijk en de gemeente Den

Haag. Beide gemeenten zijn erbij gebaat om

bedrijventerreinen te ontwikkelen en grond uit

te geven. Dat is goed voor de (lokale) economie.

Omdat de kwaliteit van bedrijventerreinen

onder druk is komen te staan, heeft het IPP

besloten ook een actieve rol te gaan spelen bij

het herstructureren van bedrijventerreinen. Dat

betekent vraaggericht werken en kritischer

kijken naar de behoefte die er leeft. De nieuwe

economie gaat voor kleinschalig en flexibel. Jan

Brugman en Roger Pels gaan op de volgende

pagina’s De Dialoog aan over het creëren van

een nieuw ecosysteem in de Plaspoelpolder.

15


ijswijk.special/inspireren

DE DIALOOG

rijswijk.special/inspireren

Een nieuw ecosysteem

in de Plaspoelpolder

Toen Roger Pels toevallig eens door de Treubstraat reed en daar een oude

loods zag staan, wist hij meteen: ‘Dit is de werklocatie die ik zoek’. Hij

klopte aan bij Jan Brugman van het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP),

de eigenaar van het pand. Nu, twaalf maanden later, is het pand van Pels.

Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Een clash tussen de oude en de

nieuwe economie.

JB Dat sprak me direct aan in het plan. Maar het heeft nog heel wat

voeten in de aarde gehad voor het werkelijk kon. Er waren ook wettelijke

belemmeringen, maar het ging vooral om vertrouwen. En het was

voor de gemeente en het IPP een ongewone gang van zaken, mensen

moesten in een andere mindset komen.

RP Presentaties geven, de plannen visueel maken, dat heb ik veel gedaan.

Mijn grootste criticasters werden mijn grootste ambassadeurs.

Het heeft me wel bakken met energie gekost. Ik heb momenten

gehad dat ik dacht: ‘Ik hou ermee op’. Maar dan liep ik weer door het

pand en wist ik: ‘Dit krijg ik nergens anders’.

RP Ik zocht in de Plaspoelpolder naar een nieuwe locatie voor mijn bedrijf

Cavero, maar vond niet de speelse ruimte die ik wilde. Het zijn óf gedateerde

gebouwen uit de jaren 70 óf te strakke nieuwe gebouwen. Treubstraat

29 was voor mij een grote ontdekking. Toen ik jullie liet weten dat ik

het misschien wel wilde kopen, hebben jullie lang gedacht dat ik gek was.

JB Nou, dat niet, maar het doorkruiste wel onze planning. Het pand hoorde

bij een cluster oude panden, een rotte kies die we wilden slopen om

daarna iets met de grond te doen. We zaten zelf nog midden in het maken

van plannen, toen jij kwam. De rode loper lag niet bepaald voor je uit.

JB Voor het IPP is het grootste positieve punt dat het concept helemaal

in het profiel van de Plaspoelpolder past: stads georiënteerd,

goed bereikbaar, niet te groot of protserig. Het past bij de verandering

waarmee we bezig zijn. Het aanbodgerichte gaat eruit. Het is niet

meer: ‘Ik heb een kavel en koop het maar’. Het is díe specifieke plek.

We gaan als gemeente steeds meer vraaggericht werken. Er is steeds

minder ruimte, dus we kijken kritischer naar de behoefte die er leeft.

RP Projectontwikkelaars zijn geneigd om volume te bouwen, grote

kantoorpanden die vervolgens leegstaan. Zo maak je het probleem

alleen maar groter. Veel ondernemers zijn juist op zoek naar ander,

kleinschaliger aanbod.

Jan Brugman

werkt bij de gemeente Rijswijk als

directeur van het Industrieschap

Plaspoelpolder, een samenwerkingsverband

van de gemeenten Den Haag en Rijswijk,

gericht op het ontwikkelen en uitgeven

van bedrijventerreinen.

RP Als ondernemer weet ik wat ik wil en kan ik over grenzen kijken. Dus

het was behoorlijk frustrerend dat jullie überhaupt niet met mij in gesprek

wilden. Ik kwam met het voorstel om in dat pand een mooie verandering

te bewerkstelligen, maar kreeg totaal nul op request. Jullie hebben heel

wat mails van me gekregen, soms behoorlijk fel.

JB Dat maakte me wel nieuwsgierig en uiteindelijk heb ik je uitgenodigd

om te komen vertellen wat je zo triggert in dat pand. Je nam je architect

mee en liet beelden zien van wat je van plan was. Ik heb het toen niet

hardop gezegd, maar op dat moment werd ik wel gegrepen. Het was een

goed doordacht concept en ik zag dat het een prima vliegwiel kon zijn

voor de omgeving. Die ontmoeting gaf voor mij de doorslag.

RP Het pand is perfect voor wat ik wil: werkruimte creëren voor bedrijven

in verschillende fasen van hun bestaan. Ik noem het een ecosysteem.

Start-ups en scale-ups zitten hier straks samen met meer klassieke bedrijven.

Omdat je in dezelfde ruimte aan de koffie zit, kom je heel natuurlijk

in contact met elkaar en met elkaars kennis en veranderend vermogen.

Omdat sommige huurders ermee experimenteren, is allerlei technologie

van nature in het pand aanwezig. Dat zorgt voor kruisbestuiving.

JB Dat is de kern. Het is niet meer verstandig om een doos van drie

hectare uit te geven aan de eerste de beste klant die daar om vraagt.

Nog niet zo heel lang geleden zei men dan: ‘Ja hoor, dit is te koop en

dit is de prijs’. Nu wordt er veel meer beleid op gemaakt.

RP Kleinschaliger, dat is de nieuwe economie. Het draait om flexibiliseren.

Kleine bedrijfjes worden groter en beginnen weer andere

bedrijfjes. Er is veel meer beweging; de ‘baan voor het leven’ bestaat

niet meer. Je ziet dat ook de grote bedrijven nu hun eigen panden

verhippen en zelf kleine start-ups creëren om dat veranderend vermogen

binnen te halen.

Roger Pels

is eigenaar van IT-consultancy

Cavero, gevestigd in de Plaspoelpolder.

De Loods is het pand dat hij nu ontwikkelt

tot een hip bedrijfsgebouw. Medio 2019

hoopt hij daar met Cavero naar toe te

verhuizen. Andere huurders volgen

vanaf eind 2019.

JB Ik werk al heel lang bij de overheid en leer dagelijks bij. Dus Roger,

ik wil je niet onthouden wat ik van jouw ‘case’ heb geleerd. De ontwikkelingen

in het bedrijfsleven gaan sneller dan ik dacht. Het vraagt om

collectiever denken, open staan voor initiatieven en minder voorwaarden

vanuit de overheid. Overheid en markt hebben elkaar, zeker

in onze regio met de schaarse ruimte die we nu hebben, nodig om

resultaat te bereiken op het gebied van werkgelegenheid.

16

17


ijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

‘Als je gezamenlijk ergens aan werkt,

gun je elkaar de omzet’

Lijntjes leggen en doorpakken

Lokale marktteams

“Lokale betrokkenheid valt voor mij zeker onder grenzeloos ondernemen. Want

vanuit die lokale community hebben we toegang tot een gigantisch internationaal

netwerk, zowel zakelijk als particulier”, schetst Harmen Bosma, rayondirecteur

Rabobank Regio Den Haag. ,,De nieuwe structuur die we momenteel binnen de

Rabobank opzetten, geeft hier handen en voeten aan. Eigenlijk gaan we hiermee

terug naar onze roots: het lokale, persoonlijke netwerk onderhouden.’’

“En van daaruit maken we de verbinding

en leggen we lijntjes”, vertelt Bosma

verder. ,,Vroeger ging je naar de lokale

bankdirecteur als je als ondernemer

iets nodig had. Die bankdirecteur was

overigens gewoon een boer, die dit erbij

deed. Je stelde je vraag, die bankdirecteur

vroeg her en der wat na en verwees

uiteindelijk naar de juiste persoon. En

daarmee zette hij iets in beweging

binnen die lokale gemeenschap. Geld is

hierin maar een middel. Onderdeel zijn

van die gemeenschap leverde veel meer

op. Dat is precies hoe we het nu weer

oppakken. Want als het maatschappelijk

dividend omhoog gaat, kunnen we ons

steeds meer onderscheiden. Niet voor

niets is ons motto: Growing a better

world together. Dat zit in onze genen. Zo

zijn we ooit begonnen en daar houden

we nog steeds aan vast. Samenwerken

en maatschappelijke impact creëren om

dat lokale ondernemerschap te versterken.

Daar zetten we op in, want met

de wedstrijd op internet gaan we het

verschil niet maken.”

Slimmer organiseren

Van oudsher is de Rabobank altijd al

maatschappelijk betrokken geweest. De

bank bracht (lokale) partijen bij elkaar

onder het motto: Als je gezamenlijk

ergens aan werkt, gun je elkaar de omzet.

Anno 2018 is het niet anders, al is er in

de huidige tijd een andere aanpak nodig.

Bosma: “Er zitten maar 40 uur in een

normale werkweek en dat is te weinig om

iedereen persoonlijk te kunnen spreken.

Dit betekent dat we een en ander

slimmer moeten organiseren. We kiezen

• Drie fondsen

Rabobank moedigt initiatieven in

de regio aan via drie fondsen: het

Innovatiefonds voor vernieuwende

projecten, het Stimuleringsfonds

voor ondersteuning van bestaande

activiteiten en de Clubkas Campagne

voor incidentele sponsoring voor

sportclubs die niet worden gesponsord

door de Rabobank. Hoe je een

bijdrage uit een van deze fondsen

kunt aanvragen, vind je online terug

via de website van de Rabobank.

vaker voor het organiseren van een goed

event. Dat is bij uitstek de mogelijkheid

om elkaar te zien en te spreken. Maar wat

vooral van waarde is, is dat we die ondernemers

ook aan elkaar kunnen voorstellen.

Dat levert aan twee kanten veel

meer op dan de 1-op-1 gespreken die we

voorheen deden. Een goed voorbeeld van

een dergelijk event was de opening van

ons kantoor in Oud-Rijswijk. We hebben

dat gecombineerd met de business borrel

van de Rijswijkse belangenvereniging

BBR. Voor ons, BBR en alle aanwezige

ondernemers een mooie win-win.”

‘In Rijswijk

hadden we een

mooie culturele

business case’

Marktteams

Uit onderzoek is gebleken dat 53 procent

van de inwoners in de regio behoefte

heeft aan persoonlijk contact met

de bank. Maar hoe ga je dat doen met

minder mensen? “Dit kun je alleen maar

voor elkaar krijgen met een groot netwerk.

Anders lukt het niet om aan deze vraag

te voldoen”, geeft Bosma aan. “Daarom

zijn we gaan werken met lokaal gerichte

marktteams. Als voorbeeld noem ik het

marktteam Rijswijk dat zich zowel op

de particuliere als zakelijke klant richt.

Dit team bestaat uit 35 verschillende

medewerkers van de bank die weten wat

er speelt in hun stad, omdat ze er zelf

wonen. Zij zijn onze oren en ogen in dit

gebied, kunnen daardoor snel schakelen,

lijntjes leggen en doorpakken. Hiermee

houden we de community in stand en

kunnen we veel makkelijker iets teruggeven.

Eventueel met behulp van een van

onze fondsen.”

Financiële ondersteuning

De Rabobank kent drie fondsen waarmee

zij ondernemers financieel kunnen

ondersteunen: het Innovatiefonds,

het Stimuleringsfonds en de Clubkas

Campagne. “In de regio hadden we een

mooie culturele business case, die we

met het Innovatiefonds steunden.”

De culturele sector in Rijswijk en Den

Haag kreeg steeds minder geld vanuit

gemeente en externe gelden. Daar

moest iets gebeuren. We hebben een

aantal culturele instellingen bij elkaar

aan tafel gezet om hun gezamenlijke

aanbod in het gehele verzorgingsgebied

tegen het licht te houden. Als je dat

van elkaar weet, kun je daarop inspelen

door specifieke of andere middelen

in te zetten. Daarnaast keken we mee

of gezamenlijk bespaard kon worden.

Waarom niet? In het bedrijfsleven is

gezamenlijk inkopen heel normaal. Je

trekt samen op en daar wordt iedereen

blij van. Op deze manier zet je andere

samenwerkingsverbanden op en kijk je

over je eigen grenzen. Mooi toch?” •

Opening van het nieuwe

kantoor in Oud-Rijswijk.

18

19


ijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

Het pand

EPO, Patentlaan 2

Als bedrijf kies je een pand dat bij je past. Om de functionaliteit, de

ligging, of vanwege de uitstraling. In deze rubriek vertellen de bewoners

waarom zij voor hun pand hebben gekozen.

Huidige bewoner: Europees Octrooibureau (EOB), ook wel EPO, OEB

of EPA in de drie officiële werktalen (Engels, Frans en Duits).

Kent u als: de internationale organisatie met als publieke functie

het beoordelen van octrooien. Van de 7.000 medewerkers zijn er

4.500 examiner: wetenschappers en ingenieurs voor de uitvoer

van deze expert-taak – een flinke brain trust! Eerdere bewoner: het

Europees Octrooibureau is de eerste bewoner van dit nieuwe pand.

In het pand sinds: 2018 Waarom dit pand: met groeiende aantallen

octrooiaanvragen en dus examiners en de verandering in het

werk door voortschrijdende ict-hulpmiddelen, was er een nieuwe

werkruimte nodig. Het vorige pand - uit 1960 - voldeed niet meer.

Gebouwd: 2014-2018 Oppervlakte: ruim 80.000 m 2 , 26 verdiepingen

hoog, bijna 2.000 werkplekken. De achtergelegen nieuwbouw,

New Hinge genaamd, heeft een oppervlakte van 5.150 m 2 en bevat

ruimtes voor hoorzittingen tijdens octrooiprocedures, vergaderingen

en ook sport en recreatie. Bouwstijl: modern en elegant, een

uniek samenspel van staal en glas voor licht en transparantie.

Leuk om te weten: het Europees Octrooibureau bestaat op

grond van een (non-EU) verdrag tussen 38 landen. Het is een

internationale organisatie in hart en nieren met een wereldwijd

zakelijk blikveld. Er werken mensen uit meer dan dertig

verschillende landen. Het gebouw heeft een glazen binnen- en

buitengevel met daartussen verschillende hangende binnentuinen.

Deze dempt het geluid van de nabijgelegen A4 en creëert ook

natuurlijke ventilatie. Daarnaast maakt het kantoor gebruik van

warmte- en koudeopslag in de bodem met warmtepompen.

De omringende vijver vormt met het gebouw een reflectie van

schepen die naar de Noordzee varen – een perfecte integratie in

het Nederlands landschap. Op het dak bevindt zich een Sky Garden

met inheemse planten van het omringende landschap. Door de

speciale bouwmethode kon er met een snelheid van één verdieping

per week gebouwd worden. •

20

21


ijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

Rijswijk omarmt klimaatdoelstellingen

Verkeersborden

van bamboe:

CO 2

-neutraal

“In 2080 zijn er geen verkeersborden

meer te vinden op straat.” Opmerkelijke

uitspraak van de algemeen directeur van

een goedlopend verkeersbordenbedrijf:

Jacques Goddijn. Net op het moment

dat zijn bedrijf een nieuw, klimaatvriendelijk

verkeersbord van bamboe heeft

geïntroduceerd. De gemeente Rijswijk

heeft er inmiddels 137 geplaatst.

De HR Groep in Rijswijk is een zeer

grote speler op de nationale markt van

verkeersborden, straatmeubilair - zoals

het Amsterdammertje - en bewegwijzering,

waarvoor de Britten een veel beter

woord hebben: wayfinding.

Voor de deur staat deze ochtend een

lange rij vrachtwagens, busjes en heftrucks.

Grondstoffen erin, leveringen

‘Zo wordt een simpel (anti-)parkeerpaaltje een ontmoetingsplaats’

fotobijschrift &

fotobijschrift

• Smart City

De bamboeverkeersborden in Rijswijk

zijn onderdeel van het Nationaal Programma

Smart City Living Lab. Hier

onderzoeken deelnemers hoe zij slimme

innovatieve technieken kunnen

inzetten om de leefbaarheid in de

wijk te verbeteren. Met burgemeester

Michel Bezuijen van Rijswijk bezocht

Jacques Goddijn het Smart City Expo

World Congress in Barcelona.

Algemeen directeur Jacques Goddijn met

medewerker Repot Todikromo die de bamboeverkeersborden

van folie voorziet.

eruit. “Ja, dat gaat zo de hele dag door”,

aldus een medewerker in een fel reflecterend

oranje werktenue.

In de wijk Vrijenban in Rijswijk staat het

eerste plaatsnaambord van bamboe, als

onderdeel van het Nationaal Programma

Smart City Living Lab (zie kader).

Bamboe, dat klinkt lekker ambachtelijk

maar dan kent u de HR Groep nog niet.

Goddijn: “Bamboe is zeer hard materiaal,

harder dan eikenhout. Het is flexibel

en sterk. Chinese bezoekers vonden

onze metalen bouwsteigers gevaarlijk.

Daar werken ze al eeuwenlang op

bamboesteigers: sterk, flexibel en beter

bestand tegen aardbevingen.”

De ambachtelijke bamboe-verkeersborden

kunnen worden voorzien van technische

snufjes zoals sensoren. “Wordt

het bord aangeraakt, dan volgt er direct

een melding”, vertelt Goddijn. “Omdat die

borden toch overal staan, kun je meteen

ook de temperatuur meten, de luchtvochtigheid

en de CO 2

-uitstoot. Met een

camera kan desgewenst zwerfvuil gelokaliseerd

worden. De sensoren kunnen

op afstand uitgelezen worden. Wereldwijd

zijn wij de eersten die dit doen. We

ontvangen bezoekers uit India, Zweden,

China en Frankrijk. En binnenkort gaan

wij zelf met een delegatie bij de Duitse

minister van verkeerszaken op bezoek.”

Rijswijk milieubewust

De gemeente Rijswijk en de HR Groep

zijn doende om alle verkeersborden

door bamboe-exemplaren te vervangen.

Hiermee is Rijswijk de eerste gemeente

in de regio die deze milieubewuste stap

neemt.

De HR Groep, negen vestigingen in

Nederland en België, werkt samen met

de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Den

Bosch, Leiden, Almere en Rotterdam. En

Femke Halsema was net burgemeester

en Amsterdam bestelde zeshonderd

snorfietsers-naar-de-rijbaan-borden van

bamboe.

Extreem duurzaam

Bamboe is een wortelsoort met extreem

duurzame eigenschappen. Goddijn: “Wij

werken met MOSO-bamboe, een van

de 1.500 soorten. Dat wordt verbouwd

door de specialist op dit gebied: MOSO

International. Land van herkomst is

China.” MOSO-bamboe kan wel tachtig

centimeter per dag groeien. Na vijf jaar

groeien en ‘verhouten’ worden de stengels

- zo groot als bomen - omgezaagd

en verwerkt, terwijl de plant onverstoorbaar

doorgaat met extreem hard groeien.

“Onze bamboe-borden voldoen aan

het CE-keurmerk en mogen volgens de

nieuwe NEN-normen voor 96 procent

bestaan uit bamboe dat in laagjes verlijmd

wordt. Biologisch afbreekbare lijm

bestaat ook al, maar is nu nog te duur.”

In een duurzaam beheerd productiebos

kan ieder jaar tot een kwart van de

stammen worden geoogst. Tijdens de

groei absorbeert bamboe zóveel CO 2

(meer dan bomen) dat het hele proces

CO 2

-neutraal is. Bovendien is het materiaal

volledig te recyclen. “Dat is ook wat

onze opdrachtgevers, gemeenten, provincie

en het Rijk vragen: de uitstoot van

broeikasgassen moet omlaag om aan de

klimaatdoelstellingen te voldoen.”

Zelfrijdend

“De focus ligt niet alleen op verkeersborden”,

filosofeert Goddijn. “In 2080 zijn

alle zes miljoen verkeersborden uit het

straatbeeld verdwenen. Dan maken zelfrijdende

auto’s de dienst uit. Nu al kijken

we uit naar deze ontwikkelingen, omdat

ook wij daarmee te maken krijgen.” De

sociale component van maatschappelijke

ontwikkelingen wordt steeds belangrijker

volgens hem. Kunstenares Beatriz

Peró Giannini ontwierp een felgeel zitelement

dat vastgemaakt kan worden

aan het wereldberoemde Amsterdammertje

dat door de HR Groep wordt

geproduceerd. “ Hierdoor gaan mensen

de openbare ruimte anders beleven en

gebruiken. Zo wordt een simpel (anti-)

parkeerpaaltje een ontmoetingsplaats.”

De HR Groep werkt samen met ontwerpers,

kunstenaars, technische

vernieuwers en grafisch ontwerpers uit

binnen- en buitenland. “Mooi als je een

nieuwe medewerker hoort zeggen: ‘Oh, in

Moskou deden we het zó’.” •

‘MOSO-bamboe kan wel tachtig

centimeter per dag groeien’

22

23


Bedrijfsunits vanaf € 132.500,- VON

decomphaan.nl

20 unieke bedrijfsunits voor ondernemende goudhaantjes

• 20 bedrijfsunits

• units vanaf 94 m 2 tot

161 m 2

• vrije hoogte tot circa 6 m

• zonnepanelen aanwezig

• breed scala aan afbouwmogelijkheden

• parkeren op eigen terrein

• casco-oplevering

• vloerbelasting begane

grond 1.500 kg/m 2

• onderling schakelbaar

Twee goudhaantjes

Werken met succes in RijswijkBuiten

Goed voor elkaar!

Verkoop

Fase 3

reeds

gestart!

Wanneer zijn sommige

risico’s te groot?

Als ondernemer neemt u risico’s en zoekt u

grenzen op. Welke risico’s vindt u aanvaardbaar

en welke wilt u dekken met een verzekering?

Voor ondernemers staan aansprakelijkheid,

brandschade en bedrijfsschade in de

top 3. In welke situaties bent u blij met deze

verzekeringen?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de

schade die uw werknemer oploopt bij een

bedrijfsactiviteit, denk daarbij aan letsel. Ook

bent u ermee gedekt voor de schade die u

of uw werknemer in werktijd aan een ander

toebrengt: iets kostbaars omstoten, een

verkeerde aansluiting maken. In bepaalde

bedrijfstakken is het nuttig om de aansprakelijkheid

uit te breiden naar beroepsaansprakelijkheid.

Denk bijvoorbeeld aan de rekenfout bij

een architectenbureau – de gevolgen kunnen

gigantisch zijn.

Met een brandschadeverzekering dekt u

onder andere de schade aan kantoorpand (de

‘opstal’) en inventaris, die ontstaat door brand,

storm en wateroverlast.

Aan de derde verzekering, de bedrijfsschadeverzekering,

denkt u misschien niet zo gauw,

TIP

TIP

1 2

Verzekeringen kopen via

Neem één adviseur.

internet? De voorwaarden Versnippering zorgt voor

zijn vaak niet afgestemd op dubbele verzekering of

uw bedrijf en daardoor niet

onderverzekering.

persé voordeliger.

maar is wel het overwegen waard. Een brand

is al tot daaraan toe, maar hoe lang duurt het

voordat u daarna uw activiteiten weer kunt

oppakken? De bedrijfsschadeverzekering vergoedt

in de tussentijd uw gederfde inkomsten.

Met een persoonlijk verzekeringsadviseur

krijgt u maatwerk, in alle opzichten. U kunt

met hem of haar zelf uw pakket samenstellen.

Uw bedrijf past namelijk nooit precies

in de standaardpakketten die verzekeraars

online aanbieden. En wat doet u als u tegen

de grenzen van de verzekeraar aanloopt en

geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een

hoge premie én de plicht om een alarminstallatie

aan te leggen? Of als de verzekering een

schade niet wil uitkeren, omdat de omstandigheden

niet 100 procent binnen de gestelde

voorwaarden passen? Dan laat u het onderhandelen

aan uw verzekeringsadviseur over.

Overigens is het verstandig om geregeld uw

verzekeringsbehoefte te updaten. Een verbouwing,

een nieuw aangeschafte machine, meer

personeel in dienst: allemaal redenen om even

naar de dekking te kijken. Sommige risico’s zijn

te groot om zelf voor op te draaien. Dan is het

einde verhaal. Zou toch jammer zijn. •

TIP

3

Heeft u al eerder schades

gehad? Wees daar eerlijk

over. Dat voorkomt problemen

bij nieuwe schade.

rijswijk.special/kennis-delen

Zó zit dat

In deze rubriek delen

ondernemers hun kennis om

zo anderen te informeren en

inspireren.

Peter Hartevelt

is eigenaar van Hartevelt

Assurantiën BV

Alles draait bij hem om

persoonlijk en deskundig advies

aan de klant.

Ondernemers en particulieren

kunnen bij Hartevelt

Assurantiën terecht voor

verzekeringen, pensioenadvies

en hypotheken.

‘De gevolgen van

een rekenfout

kunnen

gigantisch zijn’

brands@frisiamakelaars.nl

T 070 342 01 01

25


ijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

Aandacht voor de mensen-kant van MVO

Inclusief

in Rijswijk

Mieke van Egmond is projectleider van

Stichting Werkwaardig, die nu precies

drie jaar bestaat en sinds afgelopen

voorjaar ook actief is in Rijswijk. Ze heeft

een missie: regulier werk voor iedereen

die daartoe in staat is.

Werkwaardig is een platform. Hoe moet

ik dat voor me zien?

“We zijn een regionaal zakelijk netwerk van

nu zo’n 85 partners die interesse hebben

voor de mensen-kant van Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO). Het

zijn bedrijven en organisaties van verschillend

pluimage: multinationals en mkb, TU

Delft en ROC Mondriaan, zorginstellingen

en overheden. Allemaal in Delft, Rijswijk,

Midden–Delfland, Lansingerland

en Pijnacker-Nootdorp.

Het aantal neemt gestaag

toe. Sinds we actief zijn in

Rijswijk hebben we al zo’n

tien Rijswijkse bedrijven erbij

gekregen.”

Wat doet Werkwaardig?

“Alle partners van Werkwaardig

willen bijdragen aan een

inclusieve arbeidsmarkt.

De een denkt er misschien

serieus over na om mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt

in het eigen bedrijf een kans

te geven. De ander haalt bij ons kennis

en inspiratie op over MVO en kent een

bedrijf in het eigen netwerk dat iemand

werk kan bieden. Weer een ander kan

een kennis-leertraject aanbieden. Werkwaardig

is de tussenschakel en probeert

partners aan elkaar te verbinden, kennis

over te dragen en de doelgroep een

gezicht te geven.”

‘Soms doen bedrijven aan ‘MVO en

mensen’ zonder dit te weten’

Die doelgroep zijn mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt. Wie bedoelen

we daarmee?

“Dat zijn mensen die niet zelfstandig

werk kunnen vinden, maar graag willen

werken. Ze hebben bijvoorbeeld heel

lang een uitkering gehad, of hebben een

fysieke beperking of psychische problematiek.

Maar ook statushouders vallen

eronder. Met wat extra begeleiding of een

aangepast tempo kunnen deze mensen

in een gewone omgeving werken.”

En brengen jullie deze mensen met

mogelijke werkgevers in contact?

“Nee, dat doen we niet. We hebben

geen kaartenbak met mensen en ook

niet met vacatures. Wel organiseren we

activiteiten waardoor deze mensen een

gezicht krijgen.”

Hoe gaat dat, deze mensen een gezicht

geven?

“Dat doen we simpel, maar reuze effectief.

We laten mensen uit de doelgroep

samen met onze partners een paar

weken iets doen. Zo hebben we acht

statushouders en zes partner-directeuren

voorbereid op de Golden-Tenloop. Ze

kregen samen hardlooptraining, met als

doel het meedoen aan de loop. Reken

maar dat je elkaar dan met andere ogen

gaat bekijken. Zes van de acht statushouders

hebben daarna werk gevonden

in het netwerk van de directeuren. Op

dezelfde manier hebben we een Culinaire

Roadtrip gemaakt waarin we brood

bakten, wijn proefden en barista werden

met ‘zoekers’ en Werkwaardig-partners.

Dat zijn niet altijd de directeuren, hoor.

In januari gaan we het via de muziek

doen: met een Werkwaardig-band. Het

zijn intensieve weken, maar er is een hele

hoop lol. En het heeft resultaat, ook al is

het kleinschalig.”

Dus je moet nogal actief zijn om je aan te

sluiten bij Werkwaardig?

“Je mag ook passiever zijn. We organiseren

ook masterclasses waar je gewoon

kunt luisteren en iets kunt opsteken

van een van de partners. Bijvoorbeeld

over duurzaamheid in je bedrijf of hoe

je je kunt profileren met MVO. En je

hoeft zelf niet een enorm MVO-beleid

te hebben om partner te worden. Het

komt nogal eens voor dat bedrijven aan

‘MVO en mensen’ doen zonder dat ze

het weten. Dan ben ik daar op bezoek

en zeggen ze eerst: “Nee, daar doen we

niet zoveel mee.” En dan vertellen ze

even later dat hun werknemers in werktijd

een training Nederlands krijgen. Of

dat ze oudere werknemers heel rustig

laten afbouwen, tot 70 jaar, ‘zodat ze

niet in een gat vallen’. Die houding is zo

vanzelfsprekend, dat ze niet doorhebben

dat ook dit een vorm van MVO is.

Bij Werkwaardig vinden ze partners met

herkenbare normen en waarden.”

Wat is je droom?

“Het zou geweldig zijn als de platformpartners

elkaar uit zichzelf kunnen

vinden en elkaar actief durven bevragen.

Dat begint al een beetje te komen.

Ook hoop ik dat de driehoek markt–

mensen–onderwijs een organisme gaat

worden. Dat ze samen bedenken: ‘Hee,

er dreigt daar een gat te ontstaan aan

geschoolde krachten, hoe kunnen we

de mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt opleiden om dat gat te

vullen?’”

• Werkwaardig

Werkwaardig is een regionaal

platform van en voor werkgevers,

rond het thema ‘mensen’ in Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen.

Deelnemende organisaties

voelen zich verantwoordelijk

voor de inzet van mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe ga je dat proberen te bereiken?

“Doorgaan met wat we nu doen. Partners

zoeken, informatie geven over de inclusieve

arbeidsmarkt en mooie ontmoetingen

organiseren. In Rijswijk hebben we

dit voorjaar het Lokaal Sociaal Akkoord

mede-ondertekend en werken we samen

met het Werkgevers Servicepunt (WSP)

Rijswijk. Ook de BBR is voor ons een

belangrijke ambassadeur. Er zijn zo al

wat mensen aan het werk gegaan bij Rijswijkse

bedrijven. En heeft het bedrijf zelf

geen arbeidsplaatsen te vergeven, dan

past het misschien wél om bij de inkoop

te kiezen voor bedrijven die inclusief

werken. Zo simpel kan het zijn.” •

‘Zes statushouders vonden na die loop

werk in het netwerk van de directeuren’

26

27


delft.business/

rijswijk.special/netwerken

rijswijk.special/

Gelukkig hebben we de foto’s nog

• 8 november, 10.00 uur

De Broodfabriek Rijswijk

Het BT Event is het vakevenement

over regionale economie

en vestigingsklimaat, georganiseerd

door BT Magazine

en de Stichting Kennisalliantie

Bedrijventerreinen Nederland

(SKBN). Ruim 300 professionals

op het gebied van

duurzaamheid, economie en

ruimte waren aanwezig.

Volgende Rijswijk Special: zomer 2019

Mobiliteit &

Werkgelegenheid

Lancering: maandag 24 juni

bij Flagship Store Mercedes-Benz Den Haag

28

Meedoen? Mail naar info@dot-business.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!