18.12.2018 Views

December 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 36e jaargang – nummer 10 – <strong>December</strong> december 2015 <strong>2018</strong><br />

Waar Kerstverhaal is Julius <strong>2018</strong>: deze Benoemd kerst? tot kerstman!<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,<br />

Willem, W: Ik heb Andrea, een tijdje Marjolein, geleden een Hein, appje Marjolein. gekregen van Sinterklaas<br />

over een spoedoverleg in Glimmen op een geheime locatie.<br />

*Hij Daar woonde aangekomen al meer moest dan ik een twintig trap jaar naar op beneden een zolderkamer<br />

kelder<br />

in. Huize Daar in Kooikamp. een hoekje Het zat Sinterklaas bos rondom die had vermomd voor hem was (zijn geen<br />

geheimen. baard afgeschoren). Julius Er werd was in nog Glimmen iemand in wel die ruimte de ‘bosjesman’<br />

aanwezig.<br />

genoemd. Zijn naam was Zijn Cor kop Viri, dat was stond markant, op zijn shirt als en een hij was schilderij, met<br />

doorgroefd. bierbrouwen bezig. Maar Sinterklaas met heldere begon ogen direct die en zei; straalden. “Haren wordt Julius<br />

was gemeente de vriend Groningen, van velen. een ramp, Altijd ik werk bereid per om gemeente te helpen en heb met<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

nu teveel personeel. Ik moet Pieten ontslaan, dat worden de<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

Pieten die er het laatst bij zijn gekomen. Alleen de harde zwarte<br />

Quintusbos om er te leren<br />

over<br />

Pietenkern<br />

paddenstoelen,<br />

blijft over”, zei<br />

rupsen,<br />

de beste man emotioneel! Daar heb ik<br />

spechten gelukkig geen en last ijsvogels. van dacht ik, Wat maar wat is er nog meer gebeurd<br />

Julius dit jaar… vroeger voor werk<br />

had gedaan was een goed<br />

bewaard H: Ik werd opeens geheim. wakker Daarover en ging rechtop zitten. Wat een rare<br />

zei droom hij was niets. dat. Waarom Sinterklaas eigenlijk zonder baard, die bezig was bier te<br />

niet? brouwen? Ik sta op en loop naar de spiegel en zie dat zich de<br />

Het afgelopen was nacht twee een dagen wonder voor heeft voltrokken: in de spiegel zie<br />

kerst ik nu een toen echte het kerstman. licht op Het Julius’ hele jaar ben ik een doodgewone<br />

kamer Glimmenaar, ‘s avonds niet opvallend niet werd en vrij bescheiden. En dan ben ik<br />

ontstoken. nu opeens de Dat kerstman hij ‘s ochtends in het dorp. Zou een hogere macht mij<br />

niet hebben verscheen benoemd aan in dit het ambt? ontbijt Zou de droom over Sinterklaas<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

in de bierkelder slechts een schimpscheut zijn geweest om mij<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

te jennen? Wat maakt het uit? Ik ben kennelijk nu benoemd tot<br />

om een wandeling te maken<br />

door<br />

kerstman<br />

de<br />

en<br />

sneeuw.<br />

zal mijn plichten<br />

Ongerust<br />

moeten vervullen. Ik kijk omlaag en<br />

werd zie dat er mijn door streepjespyjama huisgenoten is op veranderd in een kerstmanpak en<br />

zijn mijn blote kamerdeur voeten dragen geklopt. nu stoere Jan laarzen. Opnieuw een wonder,<br />

van want Splunder, mijn gladde de kin eigenaar gaat plotseling van schuil achter een baard. Ik<br />

het speel huis, dus kwam geen kerstman, aanzetten ik met bén een nu sleutel. kerstman. En Komaan, toen de dan deur<br />

openging wordt het tijd werd om te duidelijk gaan. De dat nacht er iets is wel vreemds zwart, maar aan boezemt de hand<br />

moest mij geen zijn. angst Op in. het Ik ga bed op stond weg naar een mensen geopend, die het ijzeren afgelopen kistje.<br />

Oud jaar mooie en roestig. dingen Leeg. hebben En gedaan. van Julius Ik loop geen de spoor.... deur uit, door de<br />

sneeuw naar de Meentweg, waar nu het voedselbos is. Ik ga de<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven<br />

gingen tweelingzussen een aantal feliciteren huisgenoten met hun prachtige met Jan initiatief. voorop En de ik heb trap<br />

af natuurlijk op weg geweldige naar buiten honger. om te kijken of Julius daar ergens<br />

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het<br />

constante I: Tjonge, tjonge suizen wat van loopt de de A28 huisnummering na, wat trouwens aan de een Nieuwe stuk<br />

minder Kampsteeg luid toch was raar; dan na normaal nummer door 9 komt de flinke nummer laag 47. sneeuw Dat biedt die<br />

gisteren ruimte voor gevallen 17 nieuwe was. huizen. Oh ja, Geen verse slapende sneeuw, honden dat geeft wakker verse<br />

sporen… maken in Groningen! En ja hoor, Op richting de hoek het aan berghok de overkant liepen is voetsporen<br />

de schuur<br />

van nu bijna één klaar persoon maar vanuit en mijn daarvandaan ooghoeken richting zie ik dat het de keetje zandweg op<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

de de oude ijsbaan koets nog lagen steeds en in dat de oude er een staat spade is. en een pikhouweel<br />

weg De waren. boerderij Vreemd! van Ubels links, de Moushorn<br />

rechts (als ik ooit met pensioen ga, wil ik daar<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

wel wonen) en dan recht tegenover het huis van<br />

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij<br />

in mevrouw zijn schild? Prins, De de sporen oprit naar liepen het voedselbos. verder het bos in richting<br />

de Het eendenkooi, hek staat open, maar dus bogen ik loop daar maar plotseling door naar af richting de<br />

Rijksstraatweg achteren. Een van en de waren zussen vervolgens komt mij tegemoet, niet meer te volgen<br />

door neemt de mijn vele gelukwensen voetsporen blij en in hondenpoten ontvangst begint van de Glimmer<br />

honden direct enthousiast hun eigenaren. te vertellen Jan over ging de samen plannen. met Er bewoners<br />

Jacob is vanaf en juni Zwanet hard eens gewerkt bij op de de familie voormalige Goedhart kwekerij; vragen Door of de ze<br />

bomen veiling is er een hoop Julius ruimte kortgeleden gecreëerd om nog de hadden nieuwe<br />

plannen te kunnen realiseren. gezien. Maar daarover Maar nee, hebt de u alles laatste al<br />

eerder in de Glimmer’lei kunnen<br />

keer<br />

lezen.<br />

was<br />

Onder<br />

al<br />

het<br />

wel<br />

genot<br />

een<br />

van<br />

week<br />

een<br />

geleden volgens mevrouw<br />

glaasje sap van de Japanse duizendknoop en heerlijke toastjes<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

met zevenbladpesto en bramenchutney nemen we de recepten<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

door die iedere maand in de & dorpskrant Fauna. En worden ja hoor, gepubliceerd: daar was<br />

vlierbessensap, tamme kastanje Julius soep, die dag appel-kweeperensap<br />

ervoor aan het<br />

en wat dies meer zij. Leuk om einde uit te van proberen de middag en nog geweest lekker en<br />

gezond op de koop toe. om een paar tuinhandschoenen<br />

te kopen, aanmaakblokjes,<br />

F: Opgewekt na deze bijzondere roggebrood ontmoeting en vervolg een ik voorraad mijn weg.<br />

Maar die hapjes van de voedselbos-dames fruit, minstens smaakten genoeg duidelijke voor<br />

naar meer. Waarom niet eerst vijf even dagen. thuis Het een paar werd zelf steeds gaan<br />

maken? Zo gezegd, zo gedaan.<br />

vreemder…<br />

Erg handig ben ik er niet in, maar<br />

het uiteindelijke resultaat smaakte *Wat uitstekend. moest Julius Even met uitbuiken al dat en<br />

dan weer op stap. Een Kerstman voedsel zit nooit en lang dekens stil. Maar en gaande hoe<br />

de rit begin ik een zeurende heeft pijn in mijn hij dat buik te meegenomen?<br />

krijgen. Heb ik<br />

toch iets verkeerd gegeten? Misschien Steeds meer de kastanjes vragen maar uit een geen van<br />

antwoorden, recepten verwisseld het werd steeds met eikels? vreemder. Ik weet Roos, het niet, die want in Ik Huize ben<br />

Weltevreden tenslotte maar woont een kwam amateur-kok. de winkel De pijn binnen wordt voor steeds postzegels heviger.<br />

en Misschien voor de laatste toch eerst kerstkaarten maar even en bij vroeg; de dokter wat langs. is hier Gelukkig aan de<br />

hand? zetelt die Jan hier vertelde vlakbij aan het de hele Nieuwe verhaal Schoolweg. aan Roos. Maar potverdorie: Roos had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

daar aangekomen zie ik een bordje staan dat die met zijn hele<br />

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

praktijk verhuisd is naar de Erasmuslaan in Haren. Bepaald niet<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

als<br />

om<br />

de<br />

de<br />

school<br />

hoek. Ik<br />

uit<br />

hoop<br />

ging<br />

dat ik<br />

en<br />

deze<br />

Roos<br />

barre<br />

het<br />

tocht<br />

kereltje<br />

op mijn<br />

ophaalde.<br />

arreslee naar<br />

De<br />

vrouw dit verre met oord verschillende overleef. Twintig kerstkleuren minuten later in haar sta ik haar op de kwam stoep<br />

erbij van staan het nieuwe en vertelde onderkomen dat haar bij het man voormalige Adriaan, die verzorgingshuis imker is en<br />

verspreid Erasmusheem. in Glimmen Gloednieuw; zijn bijenkasten het ruikt er heeft binnen staan, nog Julius naar witte een<br />

paar verf. keer En behoorlijk had gezien groot bij ook; het huisje het lijkt aan wel de een Drentse zorg labyrint. Aa op Toch het<br />

terrein blijken van alle de ruimtes boomkwekerij al in gebruik dat door verboden diverse zorgverleners. toegang is Maar voor<br />

het na publiek, enig zoeken vlak heb bij de ik boerderij dokter van toch de gevonden. familie Ubels. Die kijkt Met mij<br />

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei - december 2015 <strong>2018</strong> 1


onderzoekend aan en ik moet A zeggen. Hij ziet het meteen: het<br />

zit niet in mijn buik, maar tussen mijn oren! Het komt door de<br />

december-stress; daar hebben veel kerstmannen last van in deze<br />

tijd van het jaar. Ik krijg ter plekke een flinke kalmeringsspuit. Met<br />

resultaat: de pijn in mijn buik verdwijnt als sneeuw voor de zon.<br />

Tijd om verder te gaan!<br />

G: Om de stress helemaal de nek om te draaien besluit ik eerst<br />

een uurtje te relaxen in de arrenslee, mijn rendieren het werk te<br />

laten doen op de automatische piloot en van bovenaf de omgeving<br />

eens even te bekijken. Via Scharlakenhof richting Glimmen gaat<br />

het weer waar ik over een kassencomplex kom. Oh ja, is dat niet<br />

de orchideeën kwekerij waar binnenkort het postkantoor komt?<br />

Rare plek als je het mij vraagt! Verder richting Appèlbergen, het<br />

mooie oude bos…maar, wat zie ik nu? Dit was vorig jaar toch<br />

veel minder open dan nu het geval is? Zo te zien zijn ze ook<br />

hier drastisch aan het snoeien geweest. Iets om te onthouden,<br />

dan kan ik aan het eind van de zomer het Appèlbergenfestival<br />

stiekem en dus gratis vanuit de lucht zien én horen. Verder in de<br />

richting van Noordlaren. Hey, wat zie ik daar? Dat was er vorig jaar<br />

niet! Ten zuidoosten van de Vogelzangsteeg zie ik in het weiland<br />

een soort cirkel… Graancirkel? Es ff googelen. Ahh, er zijn daar<br />

door de droogte van dit jaar oude funderingen te zien van een<br />

kasteel die daar gestaan heeft. Mooi van bovenaf te zien, de<br />

voordelen van een arrenslee… Terug over de Glimmer es richting<br />

Glimmen centrum dan maar. Ik zie langs de Rijksstraatweg een<br />

hoop bedrijvigheid. Alles over de kop, overal aan het graven…<br />

Zouden ze de oude loop van de “Glimmer Beek” weer aan het<br />

herstellen zijn? Oh nee, nu zie ik het, er komen nieuwe gas<br />

en elektrakabels in de grond. Gas? Hoezo gas? Glimmen wil<br />

toch van het gas af? Mmm, wellicht stroomt er later waterstof<br />

doorheen, dat lijkt me beter! Enne, niet gelijk glasvezel erbij?<br />

Nee dus! Mmm, gemiste kans lijkt me. Ik zie wel dat er nieuwe<br />

lantaarnpalen staan. Ongetwijfeld met LED zoals je overal ziet.<br />

Een goede zaak voor het milieu en de portemonnee! Toch nog<br />

iets duurzaams in Glimmen dit jaar. Nou, het wordt weer tijd om<br />

aan het werk te gaan en inkopen te gaan doen…<br />

C: Mijn plan is om een legging te kopen, dus een kledingwinkel op<br />

te zoeken. Ik ga verder langs de Rijksstraatweg. En wat schetst<br />

mijn verbazing, zie ik een kledingwinkel”: Anna Bella Colori. Ik<br />

ga naar binnen, en wauw, wat hebben ze veel! Tassen, sjaals,<br />

jassen enz. Deze winkel zit dus naast Flora en Fauna die helaas<br />

sluit aan het eind van dit jaar. Heel jammer, we gaan ze missen!!!!<br />

Maar goed, daar ging ik niet heen, ik naar de Anna Bella Colori.<br />

En ja hoor, een kleurige strakke legging voor mij, maar waar wilt<br />

U deze voor gaan gebruiken vraagt Anna?? Nou ik wil op Yoga,<br />

het schijnt goed te zijn tegen stress. Zij vertelt me dat ik daar niet<br />

voor naar Groningen hoef, die zit hier ook aan de Rijksstraatweg.<br />

Nog geen 2 minuten hier vandaan, dat komt goed uit! De stress<br />

borrelt namelijk alweer op!!! Het adres is Rijksstraatweg 35 B,<br />

daar heeft voorheen een glaszetter gezeten. Ik er heen en ja hoor;<br />

er staat Yogaplaza op het hek. Heerlijk deze yoga, voel me heel<br />

relaxt!!!! Kreeg nog een paar tips mee, om me te ontspannen.<br />

Gezond voor lijf en leden. Zo, op naar de Wintermarkt, die vond<br />

plaats in de Groenenberg. Wat was het daar gezellig, en veel te<br />

koop!! Kerstmuts af voor de vrijwilligers, was keurig geregeld!!!<br />

Heerlijke taarten, erwtensoep, Indische hapjes en popcorn. Mijn<br />

buikje was weer heerlijk gevuld, en ik had een voldaan gevoel.<br />

Op naar de volgende happening.<br />

M: De legging houd ik lekker aan voor de extra warmte en<br />

man, wat zit dat ding lekker zacht om mijn poezelige beentjes.<br />

Ik hoorde op de markt dat er van alles georganiseerd is in<br />

Glimmen het afgelopen jaar. Leuk om te horen en zien dat<br />

steeds meer mensen de moeite doen iets leuks te regelen voor<br />

de dorpsgemeenschap. Lezingen, de vrijdagavond borrels en<br />

etentjes, quizen, playbackshow, uiteraard de Glimmer’lei pubquiz<br />

die ik altijd op film toegestuurd krijg van Carolien, koningsdag en<br />

zelfs een LAN party. Wat is dat hoor ik u denken, nou eigenlijk<br />

komt het neer op 24 uur gamen voor groep 7 en 8 en een paar<br />

uur tussendoor slapen. Totaal onverantwoord die jeugd van<br />

tegenwoordig! Al mijmerend loop ik door de Nieuwe Schoolweg<br />

en zie ineens een groot houten mannelijk lid staan, ik twijfel nog<br />

even of het mijn rare gedachtenkronkel is maar nee, het staat er<br />

echt! Bijzonder bijzonder. De houten uil aan de Oude Boerenweg<br />

is overigens ook prachtig evenals de houten slak aan dezelfde<br />

straat. Kunstzinnig dorp dit. Ik stap weer in mijn rijtuig en stijg<br />

op. Ik zie nog hoe de verbouwing van Bert en Miep al aardig<br />

gevorderd is en hoe Anne van Dalen zijn woning is begonnen aan<br />

een nieuw leven. De geletterde kater scheurt door de Parallelweg<br />

en zwaait naar mij en roept dat ik Jan met de hond net gemist<br />

heb. Jammer, maar verderop zie ik Carolien nog in de knoop met<br />

de verschillende hondenriemen, heb ik toch nog wat te lachen.<br />

Met een schok ben ik weer bij de les want de rendieren scheuren<br />

er vandoor en ik kan mij nog net vastgrijpen. Ik zie Frank twee<br />

keer met zijn ogen knipperen en zich afvragen of hij dit nu echt<br />

zag, geen tijd, rechtsaf waar ik een mini graancirkel zie staan,<br />

rakelings langs Harm en Geesje stuur, Wilma nog een high five<br />

geef, zwaai naar Moniek en Linda en probeer mijn gezicht in<br />

de plooi te houden. Ik ben de controle echter volledig kwijt. We<br />

vliegen naar links nog net Aust ontwijkend, zwaaiend naar Floran<br />

en rakelings langs een grote vrachtwagen rechtdoor alwaar<br />

Frans staat te schelden tegen de wagen. Ik sluit mijn ogen en<br />

even later is het stil. Ik zie een praatpaal staan en ren er naartoe<br />

voor hulp maar het ding werkt gewoon niet…Ik spring weer net<br />

op tijd in mijn rijtuig, vlieg omhoog de andere kant op. Ik zie<br />

Boukje in de tuin staan met de kinderen, de snelheid gaat terug<br />

en ik geniet even van het uitzicht over de prachtige natuur. We<br />

vliegen naar links en we landen in de tuin van Roberto. Ik zie mijn<br />

rendieren zich tegoed doen aan een heerlijke maaltijd die vast<br />

niet voor hen klaar stond en schaam me kapot. Sorry Roberto,<br />

wij waren het. Ik vertrek snel weer met die malle beesten.<br />

Manon en Evelien rennen onder mij door met paarse hoofden.<br />

Ik sla rechtsaf en tref Annemarie, Edward en Stijn aan op de<br />

parkeerplaats van de Kastanjehoeve, alwaar ik Jeroen druk in<br />

de weer zie. Linksaf langs de Nienhuisjes zie ik Jinte op de fiets,<br />

man wat wordt die al groot! Ik ben moe en besluit naar het bos<br />

te gaan om te bedenken wat we dit jaar aan de Glimmenaren<br />

mee zullen geven. Het dorp leeft. Haast meer dan tevoren lijkt het<br />

wel. Glimmen heeft mij als kerstman niet nodig. Wat een heerlijke<br />

gedachte. Komend jaar zal ik af en toe een zetje mee geven<br />

mensen, precies wanneer je het<br />

nodig hebt. Over een paar dagen zal<br />

de baard weer verdwijnen en geniet<br />

ik weer als burger van ons dorp.<br />

Ga zo door dus mensen<br />

en houd de kerstgedachte<br />

vast. Oh en nog een<br />

dingetje…koop vooral een<br />

heerlijke gekleurde legging<br />

mensen…het zit zooo lekker…<br />

kunstzinnig gewoon!<br />

2 Glimmer’lei - december <strong>2018</strong>


VV Glimmen oliebollenactie<br />

Ook zo gek op oliebollen tijdens oud en nieuw? Bestel uw<br />

oliebollen en appelflappen bij voetbalvereniging Glimmen en<br />

we bezorgen deze bij u thuis de laatste dagen van het jaar.<br />

Woont u buiten Glimmen of Harendermolen? Dan is bestellen<br />

ook mogelijk indien u de bestelling bij ons komt afhalen. De<br />

afgelopen dagen zijn onze leden bij u aan de deur geweest. Heeft<br />

u deze gemist, woont u buiten Glimmen of wilt u liever online<br />

afrekenen met IDeal ga dan naar onze oliebollenactie webshop.<br />

Bestellen kan t/m 22 december. De bollen worden gebakken door<br />

de bakkers van Bakkerij Haafs en de actie komt ten goede aan<br />

onze jeugdafdeling! Voor meer informatie en bestellen ga naar:<br />

vvglimmen.com/oliebollenactie<br />

Vleermuiskastjes en<br />

vogelhuisjes<br />

In samenwerking met Woonborg zijn er bij een aantal huizen aan<br />

de Beuken-, en Kastanjelaan vleermuiskasten en vogelhuisjes<br />

geplaatst. Op de foto ziet u de vleermuiskasten. Dit wordt door<br />

meerdere woningbouwverenigingen gedaan en ze zullen ook<br />

blijven hangen tot de huizen gerenoveerd gaan worden…<br />

29 december laatste<br />

openingsdag Flora & Fauna<br />

Nieuws van De Groenenberg<br />

De activiteiten van de afgelopen maand november en begin<br />

december zijn goed geweest. Sinterklaas is binnen gekomen; de<br />

wintermarkt was weer druk en goed bezet; en iets eerder was er<br />

de maaltijd met het Vrijdagavond Cafe voor de World Servants<br />

met ruim 100 eters. Zo krijgen we veel mensen binnen de deur.<br />

De PvdA kwam nog langs vlak voor de verkiezingen, maar<br />

helaas kon daar niemand van de Groenenberg aanwezig zijn,<br />

Plaatselijk Belang was er wel. Een levendige maand, zo kunnen<br />

we wel zeggen.<br />

Tijdens de wintermarkt hadden we als dorpshuis de Groenenberg<br />

ook een tafel met bemensing en folders. Dat was goed en we<br />

hebben een aantal gesprekken gevoerd met mensen. Belangrijk<br />

daarbij was het geluid dat ouders hopen op een herstart van een<br />

plek voor hun kinderen, het jeugdhonk. De bar gaat er een dezer<br />

dagen uit en we hopen dat de aannemer snel aan de slag kan,<br />

maar zoals bekend zijn aannemers druk; we weten niet wanneer<br />

ze met het herstel van de toiletgroep beginnen en dat moet eerst.<br />

We zoeken nog vrijwilligers voor de nacht van oud op nieuw.<br />

De vergunning is verleend, maar we hebben mensen nodig die<br />

achter de bar willen staan. Aanmelden kan bij Henk Wildeboer of<br />

bij ondergetekende.<br />

We zoeken ook nog een bestuurslid en daarvoor is aanmelden<br />

bij ondergetekende of één van de andere bestuursleden, Miep<br />

Romkes, Mieke van Wagenberg, Malko Swelheim, Eric de Hoog<br />

en Jan Venema prima. Van harte welkom.<br />

Goede kerstdagen en al vast een goede jaarwisseling gewenst.<br />

Jan Hommes, voorzitter<br />

“Opheffingsuitverkoop reeds gestart, nog wel dingen te<br />

bestellen”<br />

Zaterdag 29 december van 9.00 tot 16.00 uur is Flora & Fauna<br />

voor het laatst geopend! Omdat we dit niet stilletjes voorbij willen<br />

laten gaan willen we iedereen die dat leuk vindt of daar behoefte<br />

aan heeft uitnodigen om die dag langs te komen om afscheid te<br />

nemen.<br />

Er staat iets te eten en te drinken voor u klaar en als u wilt kunt<br />

u iets schrijven in een afscheidsboek… En wellicht is er nog iets<br />

voor u bij in de uitverkoop met (nu al) kortingen van 30 en 50%!<br />

En denk erom; alles moet weg, dus ook verkoopmiddelen (denk<br />

aan dingen als kassa, weegschalen, prijzentang enz.) en interieur<br />

(kasten, planken, gereedschap enz.). En u kunt tot 23 december<br />

nog dingen bestellen op het gebied van dierenvoeding en tuin<br />

zoals compost, kalk, potgrond, turf en dergelijke.<br />

Dus tot 29 december of eerder natuurlijk…<br />

Fam. Nienhuis<br />

Glimmer’lei - december <strong>2018</strong><br />

3


- Aangifte inkomstenbelasting<br />

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting<br />

van uw zakelijke administratie<br />

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting<br />

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie<br />

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie<br />

Verzorgen aangiften omzetbelasting<br />

- Verzorgen aangiften<br />

Maken van loonadministratie omzetbelasting<br />

jaarrekening<br />

- Maken van jaarrekening<br />

Verzorgen loonadministratie<br />

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie<br />

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |<br />

HUISWERKBEGELEIDING<br />

Glimmen<br />

Remko Aaten<br />

Dorpshuis De Groenenberg<br />

Markeweg 17<br />

9756 BZ Glimmen<br />

06-38005198<br />

remko.aaten@home.nl<br />

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

UW FYSIOTHERAPEUT<br />

IN GLIMMEN E.O.<br />

Femmy Holwerda- Hendriks<br />

Rijksstraatweg 124 Glimmen<br />

__________________________________________<br />

*contracten met alle zorgverzekeraars<br />

*behandeling zonder verwijzing mogelijk<br />

*behandeling in de praktijk of aan huis<br />

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen<br />

__________________________________________<br />

www.fysiotherapieglimmen.nl<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

4 Glimmer’lei - december <strong>2018</strong>


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

16 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. R.Fortuin 3d advent<br />

23 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Prof.dr M.Steehouder 4de advent mmv cantorij<br />

24 december 22.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren Ds. A.H.Kosterman kerstavond<br />

25 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. A.H.Kosterman kerst mmv cantorij<br />

30 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. A.Troost<br />

31 december 19.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred.Karelse oudejaarsdag<br />

Bustijden Nieuwe Schoolweg Glimmen per 9 december <strong>2018</strong><br />

LIJN 50 NAAR GRONINGEN:<br />

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00<br />

00<br />

Ma t/m Vrij: 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21<br />

30 36<br />

40<br />

49 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50<br />

Zaterdag: 21 21 21 21 21 21<br />

50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50<br />

Zon- feestd. 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50<br />

Ma t/m Vrij in 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20<br />

schoolvakanties: 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50<br />

LIJN 50 NAAR DE PUNT en/of ASSEN:<br />

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00<br />

Ma t/m Vrij: 00 00 00<br />

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 08<br />

25 30 30 30<br />

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 38 38 38 38 38 38 52<br />

Zaterdag: 09 09 09 09 09 09 09<br />

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 52<br />

Zon- feestd. 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 52<br />

Ma t/m Vrij in 08 08 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10<br />

schoolvakanties: 18 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38 38 38 38 38 52<br />

NACHTBUS LIJN 418 NAAR GIETEN:<br />

Zaterdag op zondag: 03:18 uur en 05:28 uur.<br />

Copyright GPN Productions.<br />

De Randstad bepaalt, de provincie baalt.<br />

Ik ben het zat dat een minderheid (vooral de randstad) in Nederland<br />

bepaalt hoe ik moet leven. De grootste schreeuwers krijgen altijd<br />

hun zin lijkt het wel. Ik mocht altijd graag naar de kroeg in het<br />

weekend, peukje en een biertje en slap ouwe hoeren. Lekker<br />

sociaal en beregezellig. Dat mag niet meer. Een minderheid is<br />

er op tegen dat er gerookt word. Dat er kroegen omvallen maakt<br />

hun niet uit, ze gaan over lijken lijkt het wel. Wij moeten verplicht<br />

gezond leven. Ik kan jullie een ding vertellen en dat is dat ik zelf<br />

beslis hoe ik wil leven. Als jullie gezond willen leven moet je dat zelf<br />

weten maar val mij daar niet mee lastig. Als je geen vlees wil eten<br />

(zielig voor de diertjes) moet je dat zelf weten, maar dan ook geen<br />

lederen schoenen en jassen (worden ook van dieren gemaakt als<br />

je dat nog niet wist). Dieren hebben het al zoveel beter dan de<br />

mens. Als een dier ernstig ziek is worden ze afgemaakt. Een mens<br />

moet zo lang mogelijk lijden. Zeehondjes worden beschermd en<br />

opgevangen. Totdat er te veel zijn, dan zitten wij met de handen in<br />

het haar. Op de Oostvaardersplassen ook, beschermen tot dat er te<br />

veel zijn, en dan…… Ik zou zeggen; laat de natuur zijn gang gaan<br />

of anders afschieten en geef het vlees aan de voedselbank. Dan<br />

hebben de arme mensen tenminste ook een lekkere kerst. Ik weet<br />

dat heel veel mensen daar op tegen zijn, maar dit is mijn mening<br />

en die mag ik ook zeggen. Jullie willen dat iedereen gezond leeft.<br />

Maar ik leef liever korter, maar kan wel zeggen dat ik lol heb gehad<br />

in de kroeg met mijn biertje en sigaret. Wij zijn zelfs goed voor de<br />

samenleving, door het spekken van de schatkist door al die accijns<br />

die wij betalen en wij hebben minder pensioen en verzorging<br />

nodig later. Denk daar maar eens over na, als jullie later eenzaam,<br />

kwijlend en zo dement als een deur achter de geraniums zitten te<br />

wachten tot dat er iemand langs komt. Zo nu een biertje en een<br />

peuk met mijn vrienden. Goede feestdagen en een gezond 2019.<br />

Berend.<br />

Glimmer’lei - december <strong>2018</strong><br />

5


d<br />

e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

Lidnummer: 301798<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

Zuidlaren | Stationsweg 91<br />

www.steenbergenfietsen.nl<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

6 Glimmer’lei - december <strong>2018</strong>


Waar of niet waar?<br />

Wolven gesignaleerd in Appèlbergen<br />

Na de verschijning van wolven in de Onnerpolder deze zomer zijn<br />

de eerste wolven nu ook gesignaleerd in Appèlbergen. Dus als u<br />

wat hoort huilen in het bos, kan het zomaar een wolf zijn. Op zich<br />

is het natuurlijk een interessant verschijnsel en aanwinst voor de<br />

natuur dat er nu wolven rondlopen. Maar het is niet geheel zonder<br />

gevaar. Wolven kunnen schapen aanvallen en kunnen mogelijk<br />

ook een bedreiging vormen voor mensen en hun huisdieren.<br />

Mochten de beesten zich op grote schaal nestelen in Appèlbergen,<br />

dan overweegt Staatsbosbeheer om ze te gaan afschieten. Die<br />

Schietvereniging Glimmen is hiervoor al gepolst; men vond het een<br />

interessant idee.<br />

Een andere optie is om van Appèlbergen een kleinschalig wildpark<br />

te maken door een groot deel er van af te sluiten door middel van<br />

een stevig hek. Het park zou gecompleteerd kunnen worden door<br />

er ook andere wilde dieren neer te zetten, zodat er meer variatie<br />

ontstaat. Hierbij wordt gedacht aan vossen, wasberen, ringslangen,<br />

herten, grote grazers uit de Oostvaardersplassen en mogelijk ook<br />

enkele luipaarden. Op den duur zou het Wildpark dan een soort<br />

pretpark kunnen worden, waar bezoekers tegen betaling een safari<br />

in terreinwagens kunnen maken.<br />

Wintermarkt Groenenberg<br />

van 25 november jl.<br />

Voor de derde keer werd er een Wintermarkt georganiseerd in<br />

het dorpshuis de Groenenberg. En eerlijk is eerlijk, wat was<br />

het een gezellige middag!<br />

Er stond een veelvoud aan leuke kramen met allerlei koopwaar,<br />

waaronder ook kramen met lekkere hapjes en drankjes. Dit alles<br />

omlijst met prachtige muziek van Michelle Bazuin en de band van<br />

Herman Bakker. De goochelaar Hilbert en het Limoteam wisten<br />

er voor ongeveer 150 kinderen een onvergetelijke middag van te<br />

maken. Ook ging de erwtensoep, geschonken door restaurant<br />

Van Tarel er gretig in. Heel Glimmen Bakt had ongeveer 20<br />

hartige en zoete taarten te versnijden. De opbrengst hiervan<br />

kwam eveneens ten goede van de kas van het dorpshuis. Met<br />

dank aan de gulle sponsoren, de vele vrijwilligers en de World<br />

Servants kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde markt.<br />

Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!<br />

Het Wintermarktcomité<br />

De ingang van het park is tegenover het huidige paviljoen<br />

Appèlbergen gepland; dit paviljoen zou tevens voor de restaurantfunctie<br />

kunnen zorgen.<br />

Of ingrijpen noodzakelijk is, hangt af van hoeveel wolven zich de<br />

komende jaren daadwerkelijk in het Appèlbergen gebied zullen<br />

gaan vestigen. Pas dan wordt bekeken welke optie de meest<br />

geschikte is.<br />

Zoek de schat en win 50 euro!<br />

Ook dit jaar speelt de redactie weer het spannende spel met haar<br />

lezers: zoek de schat! We hebben ergens in ons geliefde dorp<br />

Glimmen een doosje verstopt met daarin een waardebon van 50<br />

euro contant te verzilveren bij Flora & Fauna. Altijd al eens die<br />

zeer gewilde schat van de Glimmer’lei willen vinden? De roem van<br />

jouw foto in de lei? Die vijftig euro in jouw broekzak? Let dan goed<br />

op; iedere maand geven we u een hint, die u dichterbij de locatie<br />

brengt waar u het doosje zult vinden.<br />

De vijfde hint die wij u<br />

geven is de volgende:<br />

“Waar de<br />

gemeenschap<br />

samenschoolt. NO!<br />

Als de pijp lek is heb<br />

je geld als water!”<br />

Alle lezers veel succes gewenst bij het zoeken…<br />

Glimmer’lei - december <strong>2018</strong><br />

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

Berichten van De Groenenberg<br />

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.<br />

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).<br />

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie<br />

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer<br />

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:<br />

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en<br />

kinderen!<br />

Het nieuwe jaar is<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

met het Oud en Nieuw<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,<br />

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen<br />

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl<br />

De Groenenberg, in<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

consumpties. Voor Miriam al uw en graafwerkzaamheden Malko spraken kort namens met hun<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze<br />

nieuwe voorzitter, mobiele Jan en Hommes, minikraan.<br />

over Ook de voor<br />

voorstelde die vervolgens<br />

iets vertelde<br />

toekomst. Het was<br />

gezellig<br />

levering<br />

druk (zie foto’s).<br />

zand en<br />

Gelukkig grind. was de periode<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net achter Lageweg de rug.... 11,<br />

Verder was er op<br />

14 Noordlaren<br />

januari een<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

de agenda Tel. stonden 050-4095580 het /<br />

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken<br />

hoe we de gebruikers meer Nog kunnen geen laten voorjaar???<br />

participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als<br />

bestuur erg blij met deze Nog uitbreiding! niet helemaal, Hopelijk maar in volgen elk geval nog kunt<br />

een paar mensen dit www.pixxle.nl<br />

goede u nu alvast voorbeeld uw gazon om voorzien ons bestuur van KALK, te<br />

komen versterken. Op het moment verder mosvorming dat ik dit schrijf, te voorkomen. moet<br />

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. En denkt u Over nog om het de verloop vogels buiten? ervan<br />

kan ik dus nog niets melden.<br />

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei<br />

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT<br />

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten<br />

en natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw<br />

hond, kat, konijn,<br />

herneemt<br />

kip, geit,<br />

het<br />

paard,<br />

gewone<br />

schaap enz.<br />

leven weer zijn gang.<br />

l uw graafwerkzaamheden met<br />

e en mini-<br />

Ook voor<br />

g zand en<br />

eg 11,<br />

aren<br />

-4095580 /<br />

door. En ondertussen<br />

blijven we werken aan het<br />

verbeteren van alles wat<br />

De Groenenberg betreft.<br />

In mijn vorige bericht<br />

meldde ik al dat we<br />

bezig zijn de akoestiek te<br />

PAUL WOLDENDORP AUTO’S<br />

verbeteren en met name<br />

het www.paulwoldendorpautos.nl<br />

bargedeelte gezelliger<br />

te maken. De benodigde<br />

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis<br />

advies van een deskundige APK keuringsstation<br />

en een subsidieaanvraag is in<br />

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en<br />

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor<br />

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte<br />

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u<br />

zich daarvoor aanmelden.<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen<br />

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

9479 TE Noordlaren<br />

NL Doet. 9479 Net als TE vorig Noordlaren<br />

jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

we u hierover. Tel: 050-4063812<br />

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:<br />

Tel: 050-4063812<br />

U kunt info@slagerijdebuurderij.nl<br />

zich hiervoor aanmelden via ons<br />

emailadres: www.slagerijdebuurderij.nl<br />

degroenenberg@gmail.com!<br />

Namens het bestuur,<br />

Cilly Kramer-Clobus<br />

UITNODIGING<br />

OPHEFFINGSUITVERKOOP!<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

Aanvang 20.00 uur.<br />

Zo ook voor De In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

Bijna alles Tot met ziens bij: 30 tot<br />

prachtige<br />

50%<br />

ijsbaan in ons<br />

korting!!!<br />

dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

Groenenberg. In de<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze<br />

dat de gebruikelijke vereniging. Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN<br />

bijeenkomsten weer Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl<br />

ingepland staan.<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

Rijksstraatweg 32<br />

9756 AG GLIMMEN<br />

Voorlopig gaan we zo<br />

050-4061490<br />

Website: www.floraenfauna.nl<br />

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met<br />

SLAGERIJ DE BUURD<br />

SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

8 Glimmer’lei - december <strong>2018</strong>


ALV IJSVERENIGING<br />

GLIMMEN<br />

Op maandag 14 januari a.s. om 20.00 uur wordt de jaarlijkse<br />

Algemene Leden Vergadering van de IJsvereniging Glimmen<br />

gehouden in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

Agenda:<br />

1. Opening<br />

2. Notulen ALV <strong>2018</strong><br />

3. Jaarverslag <strong>2018</strong><br />

4. Financieel Jaarverslag <strong>2018</strong><br />

5. Verslag kascommissie<br />

6. WVTTK / rondvraag<br />

De vergadering wordt afgesloten met een gratis verloting!<br />

Wij nodigen u van harte uit mee te denken en te praten over de<br />

toekomst van onze prachtige ijsbaan.<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

Vele handen maken licht<br />

werk!<br />

Wist u dat de IJsvereniging Glimmen de grootste vereniging<br />

van ons dorp is?<br />

Inloopochtend in het Trefpunt<br />

Zoals elke eerste dinsdag van de maand stond de koffie en de<br />

thee om 10.00 uur weer klaar in het Trefpunt. Wederom zo’n<br />

20 mensen die er waren deze ochtend. Vandaag stond muziek<br />

maken op het programma. Dali (van Huize Buitenlust) was<br />

aanwezig met lier. Voor velen van ons een onbekend instrument,<br />

maar na afloop van de ochtend was iedereen het erover eens:<br />

Wat een prachtig instrument, wat een geluid, zo prachtig. En wat<br />

kan Dali zingen: zo mooi. Het was een prachtige ochtend.<br />

Het kerstverhaal van Herman Verbeek viel ook in de smaak. Dat<br />

is eens iets anders dan het verhaal uit de bijbel. Het kerstverhaal,<br />

niet uit het Lucasevangelie, maar in de taal van Herman naar<br />

aanleiding van de situatie van de paarden in Marrum, dus<br />

kerstmis in onze tijd. Daarna speelde Dali nog piano en zong zij<br />

een prachtig lied uit haar geboorteland Georgië.<br />

Terecht dat haar pupil Jesse haar omhelsde om haar te bedanken<br />

voor deze mooie ochtend.<br />

In januari zullen we geen inloopochtend hebben omdat het<br />

dan nieuwjaarsdag is. Daarom graag noteren dat de eerste<br />

inloopochtend is op dinsdag 5 februari tussen 10.00 en 12.00<br />

uur, zoals altijd in het Trefpunt aan de Nieuwe Schoolweg 5,<br />

ingang Kastanjelaan. Dan is er ook weer gelegenheid voor het<br />

inleveren van spullen voor de voedselbank.<br />

Corke van der Weijden<br />

Voedselbos-Pluk-Recept<br />

<strong>December</strong><br />

Waarschijnlijk wel, want nagenoeg het hele dorp is lid van<br />

deze club. Maar weet u ook dat het hele reilen en zeilen van<br />

“onze” ijsbaan wordt geregeld door anderhalve man en een<br />

paardenkop? Dit kleine groepje mensen doet dit met heel veel<br />

plezier maar dat neemt niet weg dat we ons wel eens verbazen<br />

over de vanzelfsprekendheid waarmee de inwoners van Glimmen<br />

het bestaan van de ijsbaan accepteren. Natuurlijk zien we het<br />

graag als compliment dat onze leden vinden dat de IJsvereniging<br />

het prima doet en uw betrokkenheid en hulp dus niet nodig heeft.<br />

Maar zeker als het gaat vriezen kunnen we wat extra handen<br />

in de kantine en op de baan juist heel erg goed gebruiken. Hoe<br />

meer mensen bereid zijn om tijdens een vorstperiode een paar<br />

uurtjes te helpen, hoe groter de ijspret in ons dorp! Toon uw<br />

betrokkenheid en kom naar onze Algemene Leden Vergadering<br />

op maandag 14 januari a.s. in Dorpshuis “de Groenenberg” –<br />

aanvang 20.00 uur met als speciale attractie de gratis verloting<br />

met lekkere prijzen. Mocht u deze avond verhinderd zijn maar wel<br />

beschikbaar zijn voor hand- en spandiensten, stuur dan een mail<br />

naar: ijsverenigingglimmen@gmail.com<br />

<strong>December</strong> is de tijd van nog zo’n bijzondere vrucht: de mispel. Je<br />

plukt ze namelijk na de eerste nachtvorst. Laat ze dan rusten<br />

tot ze bruin worden, en verwerkt ze dan binnen twee dagen<br />

anders gaan ze rotten, en dan zijn ze niet meer lekker (zoals<br />

ons gezegde aangeeft: “zo rot als een mispel”). Probeer dan het<br />

volgende recept vrij naar Thomas Luttikhold:<br />

Benodigdheden: 1 kilo mispels, 300ml witte wijn azijn, 150g<br />

rietsuiker, 6 kruidnagels, theelepel kaneel, gesteriliseerde<br />

potten met deksels.<br />

Werkwijze:<br />

1. Was de mispels en steek in zes mispels een kruidnagel;<br />

2. Doe de mispels in een pot, in verdeel degene met kruidnagels<br />

over de potten;<br />

3. Verhit azijn, suiker en kaneel in een steelpan op hoog vuur;<br />

4. Als de azijn licht kookt, mag de steelpan van het vuur;<br />

5. Zet de potjes met mispels in een bak met warm water en vul dan<br />

tot de rand op met hete azijn;<br />

6. Draai de deksels erop en zet de potjes vijf minuten ondersteboven;<br />

7. Laat de potjes 2 tot 3 maanden staan om volledig tot smaak te<br />

komen.<br />

Een recept van Voedselbos te Glimmen,<br />

Marlies en Madeleine Duran<br />

Glimmer’lei - december <strong>2018</strong><br />

9


Agenda<br />

Agenda dorpshuis De Groenenberg,<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

december <strong>2018</strong> - januari 2019<br />

Wekelijks:<br />

maandagavond de Schuttersvereniging<br />

dinsdagavond de biljartclub<br />

dinsdagavond mannenkoor ‘Mosterdpit’<br />

woensdagmiddag de knutselclub<br />

woensdagavond toneelclub Glemmini<br />

<strong>2018</strong><br />

14 december Kerstdiner met Frank Balster en<br />

Karel Verlinden<br />

20 december Bridge kerstdrive<br />

31 december Silvesterloop<br />

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

is een sfeervolle brasserie<br />

die gunstig gelegen is in het<br />

bosrijke dorp Glimmen. In<br />

het nationaal park Drentsche<br />

Aa is onze zaak gevestigd<br />

op een historische locatie.<br />

In onze brasserie kunt u<br />

heerlijk lunchen, vergaderen,<br />

dineren en gezellig borrelen.<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

staat voor kwaliteit, gastvrijheid<br />

en heerlijk eten<br />

bereid met verse en lokale<br />

producten.<br />

2019<br />

3 januari Bridge<br />

4 januari Nieuwjaarsreceptie<br />

8 januari Fotoclub ‘Beeldspraak’<br />

10 januari Quilting Bee<br />

11 januari Vrijdagavond café<br />

14 januari Breicafé ‘Steekje los’<br />

17 januari Bridge<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen<br />

T 050 4061281<br />

info@brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

7 DAGEN PER WEEK OPEN<br />

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR<br />

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering Permanente make up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon<br />

GLIMMEN<br />

by<br />

by<br />

by<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

06<br />

06<br />

3030<br />

3030<br />

1172<br />

1172<br />

06 3030 1172<br />

Voor ontspanning en ter behandeling van klachten:<br />

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)<br />

• klassieke massage<br />

• voetreflexzonetherapie<br />

• ontspanningsmassage<br />

Wellicht vergoeding mogelijk door uw zorgverzekeraar.<br />

Aangesloten bij de beroepsverenigingen NVST en RBCZ.<br />

Tel: 06 46485575 | Parallelweg 26 – Glimmen<br />

www.praktijkmulder.nl<br />

10 Glimmer’lei - december <strong>2018</strong>


Oorlog<br />

Heeft u bovenstaande oproep ook gelezen in de krant of op<br />

de nieuwsberichtensites van RTV Noord of RTV Drenthe?<br />

Mocht dat niet het geval zijn dan leest u hieronder het<br />

verhaal. Het gaat in ieder geval om een boer die destijds<br />

(1943) in onze omgeving heeft gewoond. In deze weken<br />

rond Kerstmis en Nieuwjaar belt u misschien met een oude<br />

bekende of legt u uw jaarlijkse bezoekje af bij iemand die<br />

hier vroeger heeft gewoond en die er mogelijkerwijs iets<br />

meer van zou kunnen weten. Breng het ter sprake! Je weet<br />

maar nooit hoe een (kerst-)balletje gaat rollen. Mocht u iets<br />

weten of horen, geef het door aan de<br />

redactie. Wie weet vindt Mirjam Wolder<br />

dan het laatste puzzelstukje en is het<br />

verhaal van opa Maurits compleet.<br />

Het verhaal<br />

Maurits Wolder (de opa van Mirjam)<br />

woont in de Tweede Wereldoorlog in<br />

Amsterdam. De dan 17-jarige Maurits<br />

is joods. In december 1942 wordt hij opgepakt en samen met<br />

zijn moeder vastgezet. Een kleine maand later vertrekken ze<br />

naar Kamp Westerbork. Daar zit Maurits drie dagen, tot hij op<br />

11 januari met zo'n 750 andere joden op transport wordt gezet.<br />

Eindbestemming: vernietigingskamp Auschwitz. Daar waar de<br />

dood op hen wacht. Maar zover komt het niet. Onderweg, ergens<br />

“De opa van Mirjam<br />

ontsnapte uit de trein<br />

naar Auschwitz; Wie was<br />

de boer die hielp?”<br />

tussen De Punt en Haren, weet Maurits te ontsnappen uit de<br />

trein die langzaam rijdt. Hij is vrij. Een boer wenkt hem en geeft<br />

hem eten en geld voor de bus. Maurits gaat diezelfde dag nog<br />

naar Groningen en stapt daar op de trein naar Amsterdam. De<br />

ontsnappingsactie is gelukt. Hij overleeft de oorlog. Zijn moeder<br />

niet, die komt om in Sobibor. Maurits overlijdt uiteindelijk in 2003<br />

op 78-jarige leeftijd.<br />

Wie heeft de gouden tip?<br />

De kleindochter van Maurits, Mirjam, is nu op zoek naar de<br />

boer die haar opa hielp. Een naam zou al genoeg zijn. "Maar ik<br />

vermoed dat hij al is overleden", vertelt ze. "Het is ruim 75 jaar<br />

geleden en de boer zal toen ergens in<br />

de dertig zijn geweest." Ze hoopt dat<br />

iemand dit verhaal herkent. Misschien<br />

zijn er familieleden, vrienden of<br />

kennissen die weten wie deze boer<br />

is. "We weten eigenlijk alles van het<br />

verhaal over mijn opa, maar niet wie<br />

die boer is."<br />

Afgelopen maand was Mirjam met haar vriend in Drenthe. Op<br />

weg naar Groningen reden ze langs De Punt. "Toen dacht ik:<br />

verhip, die boer heeft nooit geweten hoe het afgelopen is. Dat is<br />

zo zonde!"<br />

De Envelop<br />

Wij ontvingen onze uitnodiging om ons voor te stellen in de<br />

Glimmer’lei van Wouter en Ilse via een Whatsappgroep van<br />

ouders met kinderen op de Vrije School in Groningen. Nog<br />

steeds op de roze wolk was het doorgeven bijna aan de aandacht<br />

ontsnapt. En als nieuwe inwoners leek ons het leuk om snel een<br />

bekend gezicht te worden.<br />

Hiervoor woonden we in Den Horn waar we in 2009 zijn<br />

neergestreken voor de opleiding van Marieke aan het UMCG.<br />

Nu zij een vaste betrekking heeft in Hoogeveen was het voor ons<br />

het moment om een permanente plek te zoeken die meer ruimte<br />

en een gunstige ligging had. En die hebben we gevonden! Nog<br />

genoeg te doen en plannen te over maar we hebben tijd genoeg<br />

om dingen aan te pakken.<br />

Ik zelf werk in de KPN Borg bij het Hoofdstation voor een<br />

dochteronderneming van KPN. Een hele leuke plek waar ik me<br />

zeer thuis voel. De Groningse mentaliteit past me wel beter dan<br />

die van de Randstad. Omdat zowel school als werk in Stad zijn<br />

hebben we een auto ingeruild voor een elektrische bakfiets.<br />

Heerlijk om ’s morgens uitgewaaid te zijn. Als het echt te slecht<br />

weer is kunnen we ook nog de bus nemen, iets waar we in Den<br />

Horn 3 kilometer vandaan zaten. Nu stappen we bijna voor de<br />

deur in. Al met al genieten wij enorm in Glimmen.<br />

Bezorgstress<br />

En wie zijn die wij dan wel? Dat zijn Marieke en Marcel en wij zijn<br />

vanaf net voor de herfstvakantie de bewoners van Dennenlaan<br />

2. Daar wonen we heerlijk met onze zonen Luuk (7) en Max (5).<br />

Ook lopen er nog een Welsh Corgi Pembroke en een vondeling<br />

kat rond. Mocht je één van ons zien lopen met de hond dan zal<br />

de kat waarschijnlijk in het kielzog volgen. Hij mist bijna geen<br />

rondje lopen.<br />

Beste inwoners van Glimmen, u krijgt niet altijd het Harener<br />

Weekblad of de Dorpsklanken. Ik begrijp dat het vervelend<br />

is als je een krant niet krijgt. Het is niet zo dat wij niet willen<br />

bezorgen, maar wij zitten op het einde van de aanleverroute en<br />

krijgen geregeld te weinig kranten. Als zij in het begin van hun<br />

route ergens een fout maken hebben wij te weinig. Ik heb er vaak<br />

achteraan gebeld, maar aan naleveren doen ze niet. Ik hoop dat<br />

ik u met deze uitleg voldoende heb geïnformeerd.<br />

Uw bezorger Willem Bakker.<br />

Glimmer’lei - december <strong>2018</strong><br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

HIJGENDE HERTEN<br />

EN STOERE REEËN<br />

Opgericht in: 2003 en 2015 | Aantal Leden: 25/15<br />

Contact: Ellen van der Kley / trainers Jan Klompmaker, Willeke Harms en Robert Strating<br />

Door Frans Somers - Het is<br />

zaterdagmorgen 10 uur. De regen valt<br />

met bakken uit de hemel en er staat<br />

een stormachtige wind. Uw verslaggever<br />

weet niet hoe snel hij zich van de auto<br />

naar de kantine van de VV Glimmen<br />

moet spoeden. Binnen wacht een<br />

afspraak met de hardloopclub De<br />

Hijgende Herten. Elke zaterdagmorgen<br />

om 9 uur rennen de leden van deze<br />

club vanaf dit punt eerst een uurtje door<br />

Glimmen & omstreken om vervolgens<br />

om 10 uur neer te strijken in het gezellige onderkomen van de voetbalvereniging. En zowaar: ze<br />

zitten er ook op deze natte ochtend! Een beetje Hert laat zich kennelijk niet door een paar ongure<br />

elementen uit het veld (en het bos) slaan. Ik tref er een uitermate vrolijk gezelschap aan. Hardlopen<br />

maakt je kennelijk blij – in ieder geval na afloop als je aan de koffie zit. Een Hert genaamd Gijs<br />

trakteert beschuit met muisjes vanwege de geboorte van een kleinkind. Na een tijdje druppelen ook<br />

de wandelaars van de wandelclub De Stoere Reeën binnen.<br />

Volgens trainer Jan Klompmaker wordt er elke zaterdagochtend zo’n 7 à 8 km gerend. Het lopen<br />

wordt om het kwartier afgewisseld met een oefening, zoals een intervaltraining. Dat helpt om de<br />

conditie op te bouwen. Sommige Herten lopen ook op andere tijdstippen of trainen zelfs voor een<br />

halve of hele marathon, maar dat hoeft zeker niet.<br />

De club is oorspronkelijk 15 jaar geleden gestart door Doetie Heida uit Haren. Die volgde in die<br />

tijd een cursus voor hardlooptrainers. Dat waren fanatieke lieden – voornamelijk mannen – bij wie<br />

het vooral ging om wie het snelste was. Na afloop van een hardloopevenement vragen vrouwen<br />

doorgaans aan elkaar hoe het ging, of het ook leuk was etc. Mannen beperken zich veelal tot de<br />

vraag wat je tijd was.<br />

Doetie dacht er al snel aan om een club op te richten, die ook gezellig zou zijn: meer met elkaar<br />

i.p.v. tegen elkaar te lopen. Maar je diende wel bereid zijn om een uur in beweging te blijven. Want<br />

het moest nu ook weer niet een theekransje worden, dat onderweg op het eerste het beste bankje<br />

zou neerstrijken. Via een advertentie in een Harense krant meldden zich alras een aantal mensen<br />

aan. Voor de kantine van de voetbalvereniging in het hart van Glimmen als trefpunt is gekozen<br />

vanwege de faciliteiten en de directe nabijheid van een mooie bosrijke omgeving. De meesten<br />

deelnemers komen tegenwoordig desondanks uit Haren (75%); de rest komt uit Glimmen. Met de<br />

Stoere Reeën is men 3 jaar geleden van start gegaan.<br />

Zowel bij de Herten als de Reeën is het sporten in clubverband ook een mooie stok achter de deur<br />

om op zaterdagmorgen op tijd op te staan. Je blijft zo lekker in beweging en komt ook nog eens<br />

iemand tegen. Uit deze clubs zijn ook nog andere mooie initiatieven ontstaan, zoals de breiclub Een<br />

Steekje Los en een fietsclinic. Zal dit ooit nog gevolgd worden door zoiets als een zwemclub Dol Fijn<br />

of visvereniging De Dansense Dobbers? Wie weet….<br />

Feit is in elk geval dat een rijk sociaal leven volgens deskundigen net zo belangrijk is om gezond<br />

te blijven en oud te worden als voldoende bewegen en goed eten. Zie het Italiaanse dorp Pioppi.<br />

Dus Glimmenaren, mocht u het een keer willen proberen: Je hoeft je slechts op zaterdagmorgen<br />

om 9 uur te melden bij de kantine van de VV Glimmen en 1 euro (per keer) bij te dragen aan de<br />

organisatie en je kunt meedoen.<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Rijksstraatweg 32,<br />

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Jesse van Oomkens (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

13 januari<br />

om<br />

2019vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

4<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

metheen. of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

12 Glimmer’lei - december <strong>2018</strong><br />

8<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!