23.12.2018 Views

Mijn land | Mi pais Catalogus

Catalogus van onze tentoonstelling maart 2018

Catalogus van onze tentoonstelling maart 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Catalogus kunstuitwisselingsproject 2018


KUNSTPLATFORM EVERGEM 6

SMITZ FOTOSTUDIO 29

DE KUNSTGREEP HANSBEKE 30

GUARANDA, ECUADOR 40

PABLO SANAGUANO 54


Beste bezoeker,

Met tentoonstellingen op drie locaties neemt het KunstPlatform Evergem vzw

deel aan de tweejaarlijkse culturele veertiendaagse, georganiseerd door de

cultuurraad Evergem en de gemeente Evergem.

We leven in een landschap dat voortdurend in verandering is. Onze grootste

inspiratie is het Meetjesland. Hoe kunste naars daarmee omgaan, kan je

ontdekken op ‘Mijn land | Mi país’. De tentoonstelling belicht verschillende

facetten en gaat een dialoog aan met het verleden, het heden en de toekomst.

De tentoonstelling betekent tevens een ontmoeting tussen verschillende

culturen.

Het heden.

Lokaal artistiek werk van twee Meetjeslandse kunstenaarsverenigingen

– KunstPlatform Evergem en de Kunstgreep uit Hansbeke - plaatsen we

tegenover werken van een groep kunstenaars uit Guaranda, Ecuador,

waar Evergem reeds 15 jaar een stedenband mee heeft.

Het verleden.

- Hebben we gehaald uit 150 jaar foto-erfgoed van de familie Smitz uit Eeklo,

de fotostudio met de langste geschiedenis in België.

- We gaan ook 10 jaar terug in de tijd met de docufilm ‘Zand erover’ over het

verdwijnen van de wijk het Zandeken.

- Een film over ‘landbouw vroeger en nu’ projecteert je zelfs helemaal terug

naar de jaren ’70 tot ’80.

De toekomst.

Wetenschap en studies brengen een historisch overzicht van de evolutie van

het Meetjeslandse cultuurlandschap, gekoppeld aan de resultaten van het

onderzoek ‘Over de Rand’ in verband met de toekomst van de regio.

Dit project is een stimulans voor de beeldende kunstenaars die in onze

gemeente en errond actief zijn. Hun gevarieerd artistiek werk wordt hiermee

onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Die aandacht moet hen

aanzetten om verder te doen en om hun activiteiten naar een nog hoger

niveau te tillen.

Via tentoonstellingen willen we verder aantonen welke prachtige, gevarieerde

streek het Meetjesland is en hoe belangrijk het is te focussen op een

noodzakelijke, blijvende zorg voor het landschap waarin we leven. Heel wat

kunstenaars vinden inspiratie in het land, de luchten, de bomen, wegen en

gebouwen uit hun onmiddellijke omgeving. Via hun creaties laten ze de

toeschouwers genieten van de schitterende, eeuwenoude landschappen waar

we in deze hectische tijden meestal ongeïnteresseerd aan voorbij gaan.

Voor het KunstPlatform Evergem vzw is deze realisatie een hoogtepunt in een

werking die, met als initiatiefnemers Luc Van Vynckt, Hugo Jacobs, Linda Mercy,

Marijke Rombaut, Philippe Verschueren, Leen Van den Abeele en Etienne

Vindevogel, sedert vijf jaar werd gestart.

De tentoonstelling en de activiteiten errond waren enkel mogelijk via de

medewerking van de Evergemse Cultuurraad, het gemeentebestuur en de

talrijke sponsors; waarvoor onze dank.

Evergem 16 maart 2018

Luc Van Vynckt

Voorzitter KunstPlatform Evergem vzw

3


Vlaamse Valleien

Evergem

district 112 A BElgium

LIONS CLUB

EVERGEM

VLAAMSE VALLEIEN

Is opgericht op 1 november 2008 en maakt deel uit van Lions Clubs Internationaal

als erkende NGO. Als enige actieve service club in Groot Evergem, organiseren

wij jaarlijks een aantal acties om geld in te zamelen ten voordele van de sociale

projecten die wij ondersteunen.

De Lionsclub bestaat momenteel uit 31 dynamische leden uit verschillende

leeftijds- en beroepscategorieën.

De doelstellingen van Lionsclub “Evergem Vlaamse Valleien” bestaan erin,

zich doelgericht en belangeloos in te zetten om:

- de levenskwaliteit van zieken, minderbedeelden, fysiek en mentaal

gehandicapten en kansarmen te verbeteren,

- blindheid, slechthorendheid en doofheid te bestrijden,

- hulp te bieden aan slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen en

hongersnood,

- kansarme kinderen in achtergestelde gebieden te voorzien van onderwijs,

vorming, opvang en verzorging, en bij te dragen tot de morele, sociale en

culturele vooruitgang van de maatschappij.

Onder het Lions motto ‘We Serve’ steunen wij in hoofdzaak kleinschalige projecten

die wij zelf of onder supervisie van contactpersonen uit Evergem of Vlaanderen,

opvolgen op plaatselijk, nationaal en internationaal vlak.

4


Wenst u te kopen/te verhuren?

Gratis waardebepaling 0472/92.67.52

Evergem Centrum

5


6

www.kunstplatform-evergem.be


CARINE VANDERBORGHT 8

CARMEN MOERMAN - ‘MILAY’ 9

CLAUDINE DEGRYSE 10

ERIC GEIRNAERT 11

FRIEDA DE BOUVER 12

HUBERT STEVENS - ‘HUBSTE’ 13

HUGO DE DECKER 14

HUGO JACOBS 15

IRIS DESMARICAUX - ‘DESIRIS’ 16

JOEVELYN MAGALUNA LAMPASA 17

LEEN VAN DEN ABEELE 18

LINDA MERCY 19

LUC PIETERS - ‘LUPI’ 20

LUC VAN VYNCKT 21

MARIJKE ROMBAUT 22

MARLEEN D’HUYVETTER 23

MARTINE DE BEULE 24

PETER DENISSEN 25

PHILIPPE VERSCHUEREN 26

ROSITA DE CLERCQ 27

7

ROSY MEDINA 28


CARINE VANDERBORGHT

Werk van den akker 13

9940 Evergem

carine.vanderborght@stad.gent

8

Sinds 30.11.2016 behoort de Belgische biercultuur officieel tot het

UNESCO-werelderfgoed. Met deze erkenning wil men aangeven dat bier

meer is dan het loutere gegeven van bier drinken maar dat het ook mensen

samenbrengt rond iets wat ze gemeen hebben, in wat ze belangrijk vinden

en wat ze verder willen laten evolueren. Of dat nu een optreden is van

lokaal of minder lokaal muzikaal talent, een duivenclub of zelfs een heuse

tabakssnuifclub.

Ik startte mijn route in de kleinschalige en ambachtelijke brouwerij den

Tseut in Oosteeklo en mocht tijdens mijn ontdekkingstocht doorheen de

verschillende Meetjeslandse cafeetjes gekende maar ook minder gekende

streekbieren degusteren. Veel van deze cafeetjes getuigen van een rijk

landbouwersverleden. Het houten ‘spaarkaske’ is goed vertegenwoordigd

en gaf en geeft nog steeds de leden korting op evenementen of uitstappen.

Een bezoek aan de inmiddels zesde generatie familiebrouwers

bij Brouwerij Van Steenberge mocht niet op het programma ontbreken.

Ik kreeg er meer inzicht in het ganse en complexe ontstaansproces van vele

pareltjes die de afgelopen maanden mijn smaakpapillen verrijkt hebben.

Voor mij dit jaar helaas geen tournée minérale maar tournée générale.

Of zoals men zegt: bier met liefde gebrouwen drinkt men met verstand.

En met mate en…maten! Santé!


CARMEN ‘MILAY’ CALONGE

Elslopark 82

9940 Evergem

meelaiiskee@yahoo.com

Een moeder, een enthousiaste multimediakunstenaar, een technische

illustrator van beroep, een freelance grafisch ontwerper aan de kant.

Volgde studies als beeldend kunstenaar aan de Filipijnse Middelbare

School voor de Kunsten, voltooide bedrijfskunde major in marketing aan

de Universiteit van Oost-Filippijnen, volgde masters van de wetenschap

in de Reclame aan de Universiteit van Santo Tomas.

Werkte als een officier voor het Departement van Handel en Industrie in

de Filipijnen. Getraind en gewerkt als tekenaar/animator voor Philippine

Animation Studio, Inc. Bestede een aantal jaren als grafisch artiest

voor Virtual Image in Gent. Ging als technisch illustrator door bij SGS

Documentary Services tot heden. Momenteel bezig als freelance

grafisch ontwerper.

Actief in UPB en Mga Diwata Unlimited, organisaties die gericht zijn om hulp

te zoeken en te bieden om het leven van mensen op de Filippijnen beter te

maken. Vrijwilliger van Solidagro en OTA. Dansliefhebber. Auteur. Musicus.

9


CLAUDINE DEGRYSE

(° Roeselare 1945)

Sint Stevenstraat,28b

9060 Zelzate

degryse.claudine@gmail.com

Studeerde in Gent.

Belande in Zelzate in 1969.

10

Schilderen en tekenen is reeds jaren mijn

hobby. Na vele jaren op de kunstacademie

in Eeklo ga ik nu mijn eigen gangetje.

Zelzate ligt aan de rand van het Meetjesland.

De grote industrie, de Canisvliet kreek,

de visvijver in het centrum van onze gemeente,

ons groot park,dat is mijn leefomgeving.

Kijk ik door mijn slaapkamerraam dan zie ik de

grote boten, als apartementsgebouwen voorbij

schrijden op het kanaal.

Nergens is de confrontatie binnen het

Meetjeslandse cultuurlandschap groter dan hier.

Het thema van de tentoonstelling sluit precies

aan op mijn leefwereld.

Ik ben blij dat ik mijn werk mag tonen ...


ERIC GEIRNAERT

(° 1952)

Trilkouter 8 Ertvelde

9940 Evergem

eric.geirnaert@hotmail.com

Het kleibewerken heb ik pas een vijftal

jaar geleden leren kennen en via het

boetseren ook het draaien onder de

knie gekregen.

Dit is vooral een hobby en pecialiseer

mij voornamelijk op gebruiksvoorwerpen

en decoratie.

Twee van de drie tentoongestelde

stukken zijn een beetje nostalgies:

de hoeve, een bijna kopie van deze waar

ik in mijn jeugd ben opgegroeid.

De windmolen uit vervlogen tijden.

Tenslotte de hedendaagse misbruiken in

sommige gevallen, met vee volgepropte

stallen op een te kleine ruimte waarvoor

oeroude bomen zijn gekapt.

11


FRIEDA DE BOUVER

Als kleine meid was ik urenlang bezig met potlood en papier. Tekenen was

mijn favoriete bezigheid en ik werd daarin gestimuleerd door mijn ouders.

Na mijn studies en gesetteld in mijn job, ging ik op verkenning in de

artistieke wereld. Vele kunstdisciplines heb ik leren kennen door het volgen

van avond- en weekendonderwijs in de Kunstacademie van Gent en

Syntra-West in Brugge.

- 5-jarige opleiding ‘Illustratietechnieken

- 2-jarige opleiding ‘Ambachtelijk porselein schilderen’

- 3-jarige opleiding ‘Decorateur van textiel’

Dellaertsdreef 2E

9940 Evergem

freart@telenet.be

‘FreArt Photography’

www.freart.be

12

Na vele jaren artistiek bezig geweest te zijn met voornoemde kunstvormen,

zette ik in 2015 de stap naar een professionele opleiding voor fotograaf

bij het Kisp. Om mijn horizon op technisch en artistiek vlak te verruimen,

volg ik tal van workshop bij gekende fotografen zoals Yann Bertrand,

Frederick Buyckx, Marieke Selhorst, Bieke Depoorter…

Een uitdaging is deelnemen aan wedstrijden. Zo behaalde ik in de

‘Wedstrijd 2016’ de eerste prijs met de ‘Beste kleurenreeks’. In 2017 werd

een foto weerhouden voor de tentoonstelling Fototalent. De fotoreeks

‘IJzig Conflict’ werd geselecteerd voor de Internationale fotowedstrijd

‘Lens op de Mens’ in Overpelt.

Ik heb nog een lange weg te gaan, maar fotograferen leerde ik door het te

doen, door te falen, door te verbeteren, door te leren. Fotografie is voor mij

een verhaal rondom een onderwerp of gebeurtenis. Mensen, gebouwen,

banale dingen fotograferen zoals ze zijn, puur, uniek, eenvoudig en

ongedwongen en waar ik mij als ‘amateurfotograaf’ goed bij voel.


HUBERT STEVENS - ‘HUBSTE’

(°1950)

Populierstraat 7

9920 Lovendegem

hubste.art65@gmail.com

Studeerde voor graficus aan het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs

te Gent en volgt sinds 2004 les aan de Academie voor Schone Kunsten te

Eeklo: kunstschilderen en vrije grafiek. In de schilderkunst maak ik vooral

gebruik van olieverf, acryl en gemengde technieken. Behalve kunstschilder

ben ik ook graficus en fotograaf.

Een van mijn belangrijkste inspiratiebronnen is de natuur vol wondere

details. En juist dit verwonderlijke is het vertrekpunt van mijn schilderijen.

Ik haal er de vlakken en lijnen uit, maar ook de structuren en de kleuren

die ik tot een dynamische compositie verwerk. Bij het schilderen zoek

ik naar een symbiose tussen de wereld en mezelf, zowel naar de vorm

als naar de inhoud. In mijn composities verbeeld ik de gevoelens en

tracht ik de interactie tussen het actieve en het passieve vast te leggen.

Een krachtmeting zoals ik die in de natuur aantref. Met de diverse

schilderstechnieken en grafische technieken kan ik de vorm en ook de

inhoud manipuleren. Door oordeelkundig gebruik te maken van de

kleurschakeringen, de structuren, de transparantie en de gelaagdheden

schep ik mijn artistieke wereld.

Als kunstschilder en graficus wil ik de spontaniteit en de energie gebruiken,

de stappen van het creatieve proces leren herkennen en het gerichte

bewustzijn en de fantasie kunnen aanwenden om nieuwe facetten van

de kunst te ontdekken.

13


HUGO DE DECKER

Kalestraat 49

9940 Evergem

huisdecoratie_de_decker@hotmail.com

14

Aan de oevers van de Kale en de

Kiekenbossen ben ik dicht bij de natuur

en de industrie.

Het één is verbonden aan het ander.

In dit landschap volg je de gulden

middenweg het best.

Daar zijn deze werken het bewijs van,

dat alles draait rond leven en laten leven.

Kalligrafie, tekenen, schilderen


HUGO JACOBS

(° Lier 1946)

Meerbeke 28

9940 Evergem

hugojacobs4@gmail.com

Mijn artistieke leven begon toen mijn

beroepsloopbaan op zijn einde liep.

Ik volgde kunstschilderen in Sint-Lucas

en in de academie van Eeklo.

Grote tentoonstellingen in Grossenkneten

(2013) en in Harelbeke (2016)

De rode draad doorheen deze tentoonstelling

is het Meetjeslandse landschap.

Is mijn werk figuratief of non-figuratief?

Dat kan de kijker zich afvragen. Inderdaad,

het is van elk iets. Het stelt de ‘meetjes’ voor

die zo typisch zijn voor dit landschap.

Het werk is geschilderd op gefineerd hard

karton. Sommige ‘meetjes’ zijn onbeschilderd.

Daar blijft de houtstructuur zichtbaar. Ze stellen

de onbewerkte pure grond voor. De grond

waar ook dit hout uit ontstond en groeide.

15


IRIS DESMARICAUX - ‘DESIRIS’

16

Schilderen...

Een wereld die zich filtert door mijn waarneming en gevoel.

Impulsen en flitsen

Worden in een wakkere lens gecatapulteerd.

Een mysterieus innerlijk labo,

Bewust en onbewust,

Gedreven om tot expressie te komen,

Broedt en kweekt,

Tot het kolkt,

Uit mijn handen

In kleur en vorm

Mi Pais

Smells like home

Feels like home

Taste like home

Rieme by night

Constructief, spontaan lichtspektakel van de industrie

Weergekaatst in het kanaal Gent-Terneuzen

Toeterende boten luiden het nieuwe jaar in

Kranen, torens en windmolens

Continuiteit, met of zonder mij

Geven rust en vertrouwen

De schapen worden op tijd gevoederd en geschoren

In dit vlakke weideland

Koeien staren me aan

Een oud paard wacht op zijn baasje

Daaaag zunne

Laten de voorbijgaande wandelaars horen

Als ik mijn hond uitlaat

De zon breekt door

In mijn hart

Bij zoveel eenvoudige pracht

Riemewegel 31/A

9940 Evergem

des_iris@hotmail.com

www.desiris.be


JOEVELYN MAGALUNA LAMPASA

Eeklostraat 142

9940 Evergem

joe.lampasa@gmail.com

My life is a landscape.

It has got its hills gently rolling down to peaceful valleys and plains,

sometimes leading a wanderer to unexpected moments big and small,

like cliffs with sharp, rough edges, or mellow streams laced with colourful

flowers and butterflies. If you would pay closer attention, you’ll see and

hear and feel the little things. Like the seasons.

I guess I am all about the little things. Birds humming, roots spreading its

networks underground among worms, farmers toiling the earth, beads of

sweat on their foreheads glisten underneath the sun, like morning dew

on grass blades. If you would pay closer attention you’ll experience the

interconnectedness of people and time and things around me. You’ll see

it in the pattern of a cobweb or on a fossil of a leaf. I am a landscape. I can

be far and wide yet near at the same time. I may seem like I belong but yet

feel foreign. I can be at the heart of a storm, or be the storm itself. I can rain

on me, and on everything around me, to either nurture or drown. I am an

ever changing landscape. Tractor traces on wet soil are never the same.

Old ones get replaced more often now than before. Farmers’ sons are still

connected to the land their forefathers have taken cared of but probably

in a different manner now. Nothing stays the same. Even my name sounds

different at every call, at every wisp of wind that carries it.

Well I guess there’s still one thing that remains about this landscape.

It still breathes life.

I guess I will remain. Here.

17


LEEN VAN DEN ABEELE

(° Gent 1966)

Elslo 197

9940 Evergem

leen@queeste.be

www.queeste.be

18

Als grafisch duizendpoot ga ik graag op zoek

naar nieuwe technieken en mogelijkheden.

Mijn reeks situeert zich rond de Expressweg

N49 die het Meetjesland verdeelt, waar het niet

mogelijk is de natuur los te koppelen van alle

mogelijke stroomvoorzieningen ea. menselijke

ingrepen.

Technieken: digitale fotografie, digitale

schilderkunst en digitaal zeefdruk.


LINDA MERCY

Linda Mercy

Schoonstraat 45

9940 Evergem

linda-mercy@telenet.be

Voor mij is kunst de brug van de wereld naar de geest, de zoektocht

naar de ziel, van de mens en van de wereld.

Ik ben in de eerste plaats een gevoelsmens en allesbehalve onverschillig

voor de problematiek van onze huidige maatschappij.

Mijn werken zijn dan ook geen surrogaten voor fotografische opnames,

maar uitbeeldingen van personen van vlees en bloed waaruit een ziel

straalt, de werken zijn vaak antropocentrisch gericht; de mens in het

middelpunt van de schepping, maar ergens ondoorgrondbaar.

De afgebeelde personages zijn geen toevallige passanten, geen

decoratieve elementen maar protagonisten hetzij sereen of liefelijk,

maar nimmer gevoelloos.

In mijn werk tracht ik de bezieling weer te geven, dat specifieke wat ieder

mens tot een uniek schepsel maakt.

Naast de interesse voor de mens is er ook de natuur en de dierenwereld,

overvloedig aanwezig in het Meetjesland. Kortom alles wat ik boeiend vind

om er een eigen interpretatie aan te geven.

Opleiding: Teken en schilderkunst aan de academie te Eeklo.

Restauratie en conservatie van schilderijen te Brugge.

Sedert 2017 beeldhouwkunst aan de academie te Eeklo.

Behaalde prijzen: Rotaryclub Meetjesland. Bestendige Deputatie

van de provincie Antwerpen. Stad Eeklo.

19


LUC PIETERS - ‘LUPI’

(° Kalken 1951)

Heulewijkstraatje 2

9940 Evergem

lupi.pieters@skynet.be

20

Al van kindsbeen af bezeten van tekenen.

Geen enkele stukje papier, krant of enveloppe

was veilig of er werd op getekend en gekrabbeld.

Naast mijn drukke beroepsbezigheid bij

ArcelorMittal had ik niet veel tijd om te tekenen of

schilderen. Maar toch ging ik naar de academie in

Eeklo om er grafiek te studeren. Nu, op pensioen,

werd de draad terug opgenomen. Vooral het

tekenen met houtskool geeft mij veel voldoening.

Momenteel volg ik opnieuw een opleiding Grafiek

in de academie van Sint-Niklaas en zit mijn laatste

specialisatiejaar.

Mijn werken zijn vaak monotypes, collografie

gecombineerd met monotype, lino’s- en houtsnede,

zeefdrukken en etsen. Vooral etsen in koper waarbij

de lijnen door het zuur worden ingebeten en de

grijstonen door aquatint het werk afmaken is mijn

specialiteit.


LUC VAN VYNCKT

(° Gent 1952)

Vierlindenstraatje 20

9940 Evergem

Luc.vanvynckt@skynet.be

Tekent, schildert met olieverf, acryl, aquarel, …

landschappen of situaties uit de onmiddellijke

omgeving. Ruim vijftig jaar ben ik hiermee

autodidactisch aan de slag, dikwijls in open

lucht. Over dezelfde onderwerpen maak ik

eveneens linoafdrukken, overwegend in

zwart/wit.

Sedert twee jaar ben ik gestart met een

opleiding keramiek aan de Gentse Academie;

de eerste resultaten hiervan zijn te zien op

deze tentoonstelling.

Beroepsmatig ben ik stedenbouwkundige en

secretaris van het OCMW van Evergem.

Ik begeleid sedert vijf jaar een groep oudere

Evergemse kunstenaars in het dienstencentrum

Het Hoeksken in Evergem.

Luc Van Vynckt: huidige voorzitter van

de gemeentelijke Cultuurraad en van het

KunstPlatform Evergem vzw.

21


MARIJKE ROMBAUT

(° Zomergem 1947)

Zwartestraat 14

9940 Evergem

rombautmarijke1@gmail.com

De Brabantse trekpaarden maken deel uit van het Nationaal

erfgoed en zijn een ode aan het vroegere landelijke leven,

die samen met de landbouwer kleur gaven aan het Vlaamse

buitenleven.

Ook de hoogstam fruitbomen in prachtig grote boomgaarden

met witgekalkte boomstammen maakten deel uit van het

Meetjeslandse leven.

22

Lerares LO van het Middelbaar Onderwijs.

Kunstopleiding: Negen jaar beeldhouwen in de Kunstacademi

van Eeklo. Specialisatiewerk gehonoreerd met onderscheiding.

Startte in 2017 met de opleiding Keramiek aan de Kunstacademi

van Eeklo.

Tentoonstellingen: Eeklo - Zelzate - Evergem - Heist op den Berg

Ertvelde – Meise Brussel

Referenties: Gunstige beoordeling van mijn specialisatiewerk

door Jan Hoet. Geselecteerd werk voor de tentoonstelling

georganiseerd door Belfius Bank


MARLEEN D’HUYVETTER

In mijn werk laat ik mij inspireren door de ‘natuur’.

Met mijn pentekeningen wil ik de gevoeligheid van de natuur weergeven.

Bij mijn monotypes is het eerder het suggestieve. Ik combineer graag

verschillende technieken wat mij toelaat een evenwicht te vinden tussen

realiteit en het abstracte.

(° Gent – 21.12.1959)

Langerbrugsestraat 16A

B-9940 Evergem

marleen.dhuyvetter@skynet.be

Behaalde in 1982 het diploma hoger kunstonderwijs – afdeling vrije

kunsten – specialiteit vrije grafiek – aan het hoger instituut voor beeldende

kunsten Sint-Lucas te Gent, getuigenschrift levend model tekenen aan

hoger instituut voor beeldende kunsten Sint-Lucas te Gent en in 1983

een getuigenschrift van bekwaamheid tot het geven van onderwijs.

Werkte als tijdelijke leerkracht plastische opvoeding aan het Sint-

Franciscusinstituut te Evergem tijdens het schooljaar 1982-1983.

Van 1983 tot 1993 was ik aangesteld als decoratrice in het Schoolmuseum

M. Thiery te Gent (‘De Wereld van Kina - Het Huis’). Vanaf 1993 tot heden

ben ik werkzaam als administratief medewerker in een advocatenkantoor.

Nam deel aan groepstentoonstellingen in Evergem, Gent en in

Grossenkneten (Duitsland).

In opdracht van het stedelijk onderwijs van de Stad Gent was ik

decoratieverantwoordelijke voor de opbouw van de tentoonstellingen

‘Ovide Decroly’ en ‘Creativiteit rond natuur- en milieueducatie’. Was jurylid

voor de teken- en schilderwedstrijd ‘Herfst in de tuin’ in het Hortusmuseum

M. Thiery (‘De Wereld van Kina - De Tuin’)

Verder stond ik in voor de illustratie van het gulden boek van de Gemeente

Evergem van 1985 tot 2003 en illustreerde de verjaardagskalender

‘tuinkabouters’ van Anne Deroose.

23


MARTINE DE BEULE

Keizersdreef 45

9940 Evergem

martine.debeule@skynet.be

De geboorte van een kunstwerk

Ik zet lijnen op papier en doek

Strijkend met mijn houtskool en penseel

Wind en muziek klinken in mijn oren

Papier, houtskool, doek en verf worden één geheel

Een kunstwerk wordt geboren

Wie is mijn muze, wie inspireert

Wie doet wonderen ontstaan

Wie ontroert

Wie raakt het papier en doek met zachte lijnen aan?

24

Ik laat mij leiden op mijn gevoel

Luister naar de zachte wind

en tonen op muziek

Het kunstwerk is uniek


PETER DENISSEN

(° Teralfene 1950)

Droogte 66/0102

9940 Evergem

peter.denissen@telenet.be

Compositie van beeld en eigen foto’s,

die op een of andere manier een onderlinge

aantrekkingskracht uitoefenen op de uitvoerder

en een collage van eigen benaderingen qua

voorstelling, techniek en weergave laten

ontstaan.

Door middel van een technische disipline,

gebruik makend van een beperkt kleurenpalet,

al dan niet gemengd met wit en/of zwart,

penseel en keukenpapier streven naar een

evenwichtige herkenbare en toch kleurrijke

compositie met een resultaat dat zich overal

thuis voelt.

Technieken:

potlood - balpen - chinese inkt( rotring) -

hotskool - aquerel - bister… enkelvoudig of

gemengd.

25


PHILIPPE VERSCHUEREN

(° Gent 1939)

Wittemoer 13

9940 Evergem/Sleidinge

philippe.verschueren2@telenet.be

26

Ontwikkelde na mijn studies Rechten & Criminologie aan de Gentse

Universiteit een langdurige carrière, eerst bij het Laboratorium voor

Gerechtelijke Geneeskunde van de UG, later bij de Nationale raad van

de Orde der Geneesheren.

Mijn kunstroeping kwam slechts op het einde van mijn professionele

loopbaan en behaalde in 2006 de prijs voor beeldhouwkunst van de

stad Eeklo, na mijn studie aan de Academie.

Ik experimenteer met diverse materialen: brons, gips, hout, plasticrete,

piepschuim, zellaan, aluminiumcement en franse gietsteen inspireren

mij in het denkproces en de vormgeving van beelden.

Mijn grootvader was architect Amand-Robert Janssens. In 1913 werd de

Graslei te Gent onder zijn leiding in al haar pracht hersteld.

Ook familie is Oscar Sinia, bekend beeldhouwer, bij wie zijn grootmoeder

als jonge weduwe is gaan inwonen. Mijn vader is daar twee maanden

na het overlijden van zijn vader geboren zodat Oscar Sinia feitelijk

‘de grootvader’ is geworden. In zijn atelier heb ik de beeldhouwkunst

ingelepeld gekregen. De kunstenaarsfamilie Sinia zou afkomstig zijn uit

Sorrente in de baai van Napels.


ROSITA DE CLERCQ

(° Gent 26-11-1953)

Nieuwburgstraat 3

9960 Assenede

rosita-amea-declercq@live.nl

Diploma bij K.A.S.K (sociaal cul. promotie) Gent.

Onderscheidingen: Laureate Provinciale Prijs voor

Beeldhouwkunst 1978 en Nationale Prijs Mark Macken

1983, werken aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap.

Voornaamste groepstentoonstellingen:

- Foundation Helen Art, hedendaagse Monumentale

Vlaamse Beeldhouwkunst, Bornem.

- Dimensies, Masereelfonds , Dienstencentrum

Gentbrugge.

- Vrouwen stellen tentoon, Kunst in het Geuzenhuis, Gent.

- Septentrion, Fondation Provost, Marcq-en-Baroeul.

- Monumental, beelden in de Stad Antwerpen.

- Artsenede, wandelroute te Assenede

- 4Luik, Reizende Openluchttentoonstelling .

- Mens en Symbool,V.U.B. trefcentrum, wandelroute

Bredene.

Individuele tentoonstellingen op verschillende plaatsen

in Vlaanderen, o.a. Gallery W.W. Oosteeklo, steeds

beeldhouwwerken in consignatie bij Stichting Pim De

Rudder.

27


ROSY MEDINA

Sebastiaan Kneipplaan 11

9940 Evergem

rosy.medina@skynet.be

28

Eeuwen en eeuwen voedt ze de mens

en vormt ze een inspiratiebron voor

kunstenaars. Daarom, en ook omdat

we ervan houden, moeten we haar

beschermen en koesteren.

Mensen zijn er zich van bewust dat

alleen respect en liefde onze natuur

kunnen redden.

Dat wil ik tonen in mijn werk: de koestering,

de dankbaarheid, de liefde.


STUDIO SMITZ

Markt 3

9900 Eeklo

www.fotostudiosmitz.be

Studio Smitz, de fotostudio met de langste geschiedenis in België,

misschien wel Europa, misschien wel het universum!

Sinds 1864 op de markt in Eeklo. De vijfde generatie fotografen

duwt Studio Smitz nu de eenentwintigste eeuw in en blijft innoveren.

Meer dan 150 jaar aan materiaal. Het draaide allemaal om licht dat

inwerkt op een gevoelige plaat. Samenwerking tussen technologie

en scheikunde.

In die tijd werd het nieuwe medium gewaardeerd om zijn natuurgetrouwheid

en scherpte. Henri en later Aime schilderden ook zelf

de decors op grote doeken. De zuiltjes of balustrades waarop de

geportretteerde leunt, zijn ook van hun hand. De artistieke begaafdheid

in de Smitz generaties zat en zit nog duidelijk in de genen.

Het KunstPlatform is gaan snuisteren in hun oneindig archief aan

negatieven, fotoafdrukken, glasplaatjes, ... Ondanks dat Studio Smitz

vooral gekend was om zijn potretten hebben we ook heel wat materiaal

gevonden die een licht werpen op het landschap in en rond Eeklo.

29


30

www.dekunstgreep.be


ANNE VANHAUWAERT 32

ANNEMIE VERBEKE 33

CARLOS ROESBEKE 34

KOENRAAD GEERARD 35

IGNACE NEERMAN - ‘NERI’ 36

LUT VERMEIRE 37

WALTER ONGENA 38

WERY POLLIER 39

31


ANNE VANHAUWAERT

(° Brugge)

Langendam 96

9940 Evergem

vanhauwaertanne@gmail.com

Als Westvlaming ben ik verzeild geraakt

in het Meetjesland.

Op latere leeftijd heb ik een opleiding

tekenen en schilderen gevolgd in de

Academie van Gent.

32

In mijn onmiddellijke omgeving word ik

geconfronteerd met de natuur, die mijn

voornaamste inspiratiebron is.

Mijn werken zijn daar een weerspiegeling van.

Momenteel volg ik lessen aan de vrije

academie ‘de kunstgreep’ van

Hansbeke.


ANNEMIE VERBEKE

annemie.verbeke333@gmail.com

Kreeg les van: Jules Claeys, Arnold Verhé,

Ignace Neerman, Wery Pollier

Ik teken en schilder de wereld zoals ik die

om me heen zie.

Mijn werken zijn een uitstap naar buiten,

realistisch en geïnspireerd op mijn dagelijkse

omgeving.

Elk schilderij is een ontdekking, een zoektocht

naar kleur en emotie, een wisselwerking

tussen het doek, de verf, penselen en mezelf.

33


CARLOS ROESBEKE

Zomergem

carlos.roesbeke@gmail.com

www.carlosroesbeke.be

34

Op de vernissage van de tentoonstelling ter gelegenheid van

zijn 60 e verjaardag zei Johan Verminnen in zijn inleiding:

“ik verwonder mij altijd over mensen en dingen en zoek in alles

poëzie die het leven de moeite waard maken”, die heb ik bij

Carlos gevonden.

Het mysterieuze is de rode draad door mijn werk: een

tentoonstelling van schilderijen gebaseerd op de steengroeven

van Les Baux de Provence was heel speciaal, uniek omdat deze

volledig in het donker was en elke bezoeker kreeg een

led-zaklampje om zo de werken te ontdekken.

De werken die hier in Evergem te zien zijn hebben als thema

‘De Lembeekse bossen’, geschilderd in 1984 en werden nooit

eerder tentoon gesteld.

Ook hier is het mysterieuze niet ver weg.


Het ‘Experience in G’ project is een interdisciplinair kunst- en filosofisch

project en bevat een andere en eigenzinnige kijk op spiritualiteit,

mystiek, religie..

Twee aspecten zijn belangrijk in de werken die we hier zien.

De werken zijn geïnspireerd door ‘Gulden Snede’ ontplooiingen en

‘Sacrale Geometrie’. Dit laatste is een heel oude filosofische denkstroming,

die stelt: ‘alles is geordend naar maat, getal en gewicht’.

Geometrie is de studie van de ruimtelijke ordening, van vormen en maten,

van de onderlinge verhouding tussen die vormen en maten.

Hoewel dit dus een heel oude kunstvorm is, die dicht aanleunt bij filosofie

en wetenschap, ben ik gefascineerd door deze Sacrale Geometrie.

Dat je dieperliggende waarden en mystieke waarheden over het heelal

en het goddelijke universum kan ontdekken doorheen perfecte vormen,

symmetrische opbouw, regelmaat en proportie: dit is het handelsmerk in

een aantal van mijn werken. Kunst en wetenschap bestaan perfect naast

elkaar, ze versterkten elkaar.

KOENRAAD GEERARD

Molenstraat 53

9950 Waarschoot

geometry@skynet.be

instagram: koenraadgeerard

De schilderijen zijn werken die wat minder ‘uitgemeten’ lijken, waar we

vooral getroffen worden door kleur, oude schrifttekens, vreemde symbolen

en een spel van verschillende structuren in de verf. Het zijn werken die

vooral op emotie spelen. Je zou hierbij kunnen zeggen: ‘Er is al genoeg

miserie en doemdenken in de sombere wereld, kunst is vooral bedoeld

om mensen te laten dromen, hen een goed gevoel te geven en hun

fantasie te prikkelen’.

35


IGNACE NEERMAN - ‘NERI’

(° Merendree 1945)

ignace.neerman@telenet.be

Geboren in een kunstminnende familie kreeg ik het schilderen van

bij de geboorte mee. Uren gingen de gesprekken over kleuren en

kleuren mengen, over schaduw en licht, diepte met galacis ...

Een eigen persoonlijke kunstopleiding.

Vormingen: teken- en schildersacademie te Deinze. Bijvorming in

verschillende disciplines van potlood, houtskool, pentekeningen,

portret tekenen, acryl schilderen, olieverf schilderen en aquarel.

Pas sinds 1975 kwam de eerste kriebel om te schilderen op doek en

dit kreeg een stil vervolg met een eerste tentoonstelling in Merendree

samen met de realistisch-filosofische werken van vader Leon Neerman.

Door het drukke beroepsleven en een nog drukker muzikaal leven als

hoofdhobby kwam het effectief maken van schilderijen en portretten er

slechts na de in pensioenstelling, maar het werd algauw een passionele

bezigheid die uitgroeide tot zelf lesgeven in verschillende disciplines.

36

Ik waag me aan alle genre’s. Vooral realisme met een vleugje filosofie.

Ook portretten vormen een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Ik tekende reeds duizenden pentekeningetjes op postkaartformaat

met de omgevingssituaties van het moment, van cafébezoek tot

restauranttafereeltjes of in de natuur of op terrasjes, meestal met

personen aan tafel- of toogsituaties. Daarvan zijn er honderden

verspreid in verschillende landen en toeristische oorden die hij

bezocht, en in alle windstreken in eigen land.


LUT VERMEIRE

pierre.lutverhoeven@telenet.be

Ik speel met kleuren en laat mijn fantasie de

vrije loop.

Voor de kunstenaar zelf een unieke belevenis,

maar ook voor de toeschouwer die in haar

werken kan zien wat hij wil en naar believen

kan interpreteren.

37


WALTER ONGENA

(° Gent 1947)

Wonende te Nevele- Landegem

rhuyvaert@skynet.be

38

Opleidingen:

• Vakonderwijs afdeling schilderen

• Avondonderwijs schilderen aan

de kunstacademie Gent

• Vervolmaking marmer-en

houtimitatie in de vakstudieclub

van de ‘meesters schilders’

West-Vlaanderen.

• Schilderen in de vrije academie

De Toverdoos Gent

• Lid van de Vrije academie

De Kunstgreep Hansbeke

afdeling schilderen onder leiding

van Ignace Neerman en Wery Pollier


WERY POLLIER

Pastoor Bontestaat 56

info@werypollier.be

www.saatchiart.com/werita

Vorming en motivatie: Academie voor schone kunsten Eeklo.

Na een inactieve periode van 20 jaar heb ik besloten om

terug mijn pastels en olieverf uit de kast te halen en een

loopbaan als kunstenaar uit te bouwen.

Mijn grote voorbeeld is Frans Hals. Reeds van kindsbeen

af ben ik gepassioneerd van zijn kleurgebruik en zijn vlotte

manier van schilderen. Als ik een portret schilder kan ik het

niet laten zijn werkwijze te volgen. Emoties uitdrukken is

voor mij steeds weer een uitdaging.

Veel van mijn werken hebben een inhoud, bv een samenvatting

van een boek, een reactie op maatschappelijke

toestanden, enz. Voor mij moet kunst en de kunstenaar

een boodschap kunnen weergeven in zijn werk. Ik wil

de toeschouwer doen nadenken over het uitgedrukte

onderwerp en hen een zoektocht over het doek laten

ervaren.

39


40


AARÓN LUCIO SALTOS 42

ABSALON MOYANO 43

BETO 44

CRISTHIAN HEREDIA 45

FERNANDO NUÑEZ 46

GUALBERTO HEREDIA 47

JAVIER VASCONEZ 48

JORGE CHACHA 49

LUCIO RAMOS 50

LUIS CHAVEZ 51

PATRICIO MANOSALVAS 52

PATRICIO MAZON 53

41


AARÓN LUCIO SALTOS

42

De symfonie die in het

vibrato van onze stad

ontstaat. Via kleur probeer

ik deze vreugde weer te

geven. Het vult de ziel en

geeft al het goede van

deze stad weer.

Het licht dat in het

landschap straalt is uniek.

Als je het ziet, word je

omvergeblazen door deze

schoonheid, die leven geef.


ABSALON MOYANO

De werken die ik maakte voor de tentoonstelling in Evergem geven de

steden Guaranda en Chimbo weer.

Chimbo: stad van klei, met kleuren vol vreugde. De nuances in de kleur

geven de rusteloosheid in de tijd weer, en vormen een beweging van rust

en vrede. Het is een duizendjarige stad van vriendelijke mensen. De zon

die in de smalle straatjes schijnt nodigt je uit om te mediteren over deze

prachtige hoek van de Sierra (bergen in de Andes), in het centrum van

het land. In Chimbo staat de wieg van grootse mensen.

Guaranda Eterno: het landschap wordt gevormd door het spel van de

wind: een blik op de stad vol siberische kleuren die alleen Guaranda heeft.

Het schilderij wil zo goed mogelijk weergeven hoe schoon de nimf van de

Andes is.

43


BETO

Het werk toont vrouwelijk naakt, dat

de losbandigheid van de festiviteiten

van de carnavalsdagen weergeeft.

Dit contrasteert met de feestelijke

achtergrond waar je de tekst van

typische carnavalsliedjes kunt zien.

De ontremming is het beruchtste aspect

van het werk. Het masker is een element

van gelijkmaking. Niet om je achter te

verstoppen, maar om je te mengen

onder alle mensen.

44

Ik ben een 31-jarige schilder en

beeldhouwer en ben nationaal erkend

voor mijn muurschilderijen.


CRISTHIAN HEREDIA

Ik ben een student uit de middelbare

school die voor het eerst met kunst bezig is,

aangemoedigd door mijn vader (Gualberto

Heredia).

Tililac la leyenda: Centraal de iconische

Indio Guaranga, die over de stad nadenkt.

Het is een echte en tegelijk onwerkelijke

voorstelling; het meest representatieve van

Guaranda komt tot leven, waaronder de kerk,

het gemeentehuis, een mast waar de vlag van

mijn Guaranda wappert.

Je ziet Simón Bolívar, bedekt met de kleuren

van de provincie, en gehuchten in de heuvels

die baden in prachtige kleuren.

45


FERNANDO NUÑEZ

46

Het is een abstract schilderwerk

met harmonische nuances die

een deel van de schoonheid

van de geografische omgeving

weergeven.


GUALBERTO HEREDIA

Ik ben een vertegenwoordiger van kunst en cultuur. Ik ben eerlijk,

punctueel en gefocust om altijd het beste uit mijn ervaring te halen.

Ik ben nationaal erkend voor mijn werk in de kunst en leg me toe op

schilderen op canvas en andere technieken.

Hermandad: Pájaro azul (naam van de typische sterke drank van

Guaranda en letterlijk ‘blauwe vogel’), het symbool en embleem

van het Carnaval van Guaranda. De blauwe vogel omarmt met zijn

vleugel Ever, het symbool van Evergem. Verder kan je het toeristische

stadje Salinas waarnemen, alsook de schoonheid van de stad

Guaranda in een donkere tint, die de rust van de stad weergeeft.

Costumbres, tradiciones y religión: Inti (zon in het Kichwa),

Pachamama, waar tarwe en maïs verbouwd worden. Het is een

verzameling van alle overtuigingen, tradities en een beetje religie in

Guaranda.

47


JAVIER VASCONEZ

48

Ik ben 52 jaar en autodidact.

Naast schilderen, ben ik ook bezig

met het maken van artesanías

(ambachtswerk).

Mijn werk gaat over mijn visie op

de wereld door ervaring, stedelijk

landschap en introspectie.


JORGE CHACHA

Ik behoor tot de Kichwagemeenschap en ben afkomstig van het dorp

Waranka. Met de werken in Evergem wil ik de kijkers kennis laten maken

met de natuur waarin ik leef, en een boodschap van harmonisatie

meegeven van mijn dorp dat tijdens de kolonisatie in slavernij leefde.

Ik streef naar culturele uitwisseling om beide gemeentes van de

stedenband te versterken.

De werken Chaki Ñan en Ñawpa Wasi zijn thema’s uit de Kichwacultuur.

Ze geven het leven in de Andes en de oorspronkelijke communicatie

tussen de dorpen weer.

Het werk Chaki Ñan, traditionele voetweg, stelt de communicatieroute

van onze voorouders voor. Via deze wegen communiceerden ze op een

snelle manier met bewoners van de verste gebieden, om boodschappen

over te brengen en hen over de gebeurtenissen in de steden van het

Tawantisuyugebied te informeren.

De Ñawpa Wasi, traditioneel huis, is de erfenis die de landheren aan de

onderdrukte oorspronkelijke bewoners gaven. Het weerspiegelt het lijden

en de ervaring van de bewoners van de Andes tijdens de verovering.

De huidige Kichwabevolking hangt nog altijd haar oorspronkelijke waarden

aan. Tegenwoordig versterkt de Sumak Kawsay (*) het hele Andesgebied:

de Pachamama (**) verbindt mens en natuur.

(*) Kichwa-opvatting van ‘ontwikkeling’: buen vivir of het goed leven. Een harmonieuze collectieve

ontwikkeling die het individu opvat binnen de context van de sociale en culturele gemeenschappen

en zijn of haar natuurlijke omgeving.

(**) Pacha = aarde, mama = moeder: moeder aarde, de belangrijkste godheid voor de Andesbevolking.

49


LUCIO RAMOS

De passie en liefde die ik aan het schilderen geef, laten me steeds meer

verliefd worden. Ik word verliefd bij het zien van een helder, schoon doek

dat ik met elke kleurvulling opbouw om een droom tot leven te brengen.

Schilderen is de zuurstof die me voedt, het is het brood dat me vervult

met leven.

50

Guaranda Azul: het is de halfschaduw die de mensen omringt. Het werk

probeert de stilte en rust te openbaren die wordt gevoeld en beleefd bij

zonsondergang die de middag in Guaranda kleurt. Je kunt de schoonheid

van het landschap bewonderen door middel van kleur en schaduw

wanneer het licht dooft en plaats maakt voor stilte die de innerlijke stem

van de geest toefluistert en me verzadigt met vreugde.

La armonía de la Pacha Mama: De groene en okerkleurige tinten

voorzien onze omgeving van leven. De majestueuze Taita Chimborazo als

jaloerse bewaker van zijn visionaire mensen die met zijn sterke handen

tegelijkertijd beschermt en streelt met zoetheid. De Guarandeño schenkt

altijd zijn openhartigheid aan de bezoeker, die de harmonie voelt die de

Guarandeño kenmerkt.


LUIS CHAVEZ

Mijn stijl is voornamelijk

expressionistisch. Ik hou erg van

vrije vormen en texturen. Ik maak

muurtekeningen, beeldhouwwerken

en schilderijen.

De twee werken die deelnemen aan

de tentoonstelling in Evergem zijn

getekend met pen en zijn gezichten

van kinderen van Guaranda.

51


PATRICIO MANOSALVAS

Werk van deze kunstenaar hangt in privé en publieke collecties in Ecuador,

Spanje, Frankrijk en de Verenigde Staten.

52

Llamada a la fiesta: ik werk met jong hout, waar ik elke groef gebruik om

het hout te transformeren en de traditionele gebruiken van het feest en de

kosmopolitische visie van de Andes tot leven te brengen.

Guaranda: door middel van het stedelijke landschap en de natuur, breng

ik mijn gevoelens over in mijn kunstwerk, met kleuren vol openhartigheid

voor mijn land. Zijn lemen huizen en de aanwezigheid van de imposante

vulkaan Chimborazo die schoonheid aan de omgeving van de Andes geeft.


PATRICIO MAZON

Ik ben geboren en getogen in Guaranda.

Ik ben 41 jaar en schilder sinds mijn vijftiende.

De aard van mijn stijl is realistisch.

Mijn werk baseert zich op prioritaire sociale

kwesties. “Het leven is gebaseerd op en gemaakt

van eenvoudige dingen en dat wil ik weergeven in

mijn werk: eenvoudige mensen zijn degenen die

dit leven ondersteunen”.

53


PABLO SANAGUANO

Schilder Pablo Sanaguano uit Ecuador was al verschillende malen te gast in

Evergem. Tijdens zijn bezoeken maakte hij onder andere een kunstwerk dat

de band van Evergem met de partnergemeente Guaranda

in beeld brengt. Het kunstwerk kreeg een bijzondere plaats in de hoofdbibliotheek.

Het schilderij van Pablo Sanaguano verwijst naar het belang

van verhalen en kennis alsook naar het landschap en de cultuur van de

Andes, wat geen toeval is: de uitwisseling van kennis tussen de bibliotheken

in beide partnergemeenten zorgde voor de uitbouw van een nieuwe

vaste en mobiele bibliotheek in Guaranda.

54

Zijn kunst is geen vrijblijvende spielerei, geen louter geëxperimenteer

met materiaal en vorm. Men zou Pablo Sanaguano een geëngageerde

expressionist van universele waarden kunnen noemen. Zijn schilderijen

proberen in Ecuador bij te dragen tot het zelfrespect van de inheemse

bevolking. Zijn genetisch materiaal gaat ver terug, ver vóór de komst van

de Europese kolonialisten. Hij gaat op zoek naar de, soms vergeten,

hoofdrolspelers in legenden en fabels. Hij herontdekt de ethische

betekenis van deze kleurrijke figuren en geeft ze een prominente plek in

zijn schilderijen. Hij wil de Ecuadorianse Indigena’s hun trots terug geven,

in een oppervlakkige, veramerikaniseerde wereld.


De mens,

de natuur doorkruisend

penseel verf papier

op zoek naar ‘het’ landschap

afwisselend verwarrend groen

veranderend in grillige schoonheid

op zoek naar ‘het’ landschap

ongerept verstoord eigenwijs groen

zich eeuwig aanpassend

de mens,

de natuur doorkruisend

penseel verf papier

op zoek naar ‘het’ landschap

getekend en gekleurd.

El hombre,

atravesando la naturaleza

pincel, pintura, papel,

buscando El paisaje

alternado

confundido verde

cambiando en belleza

caprichosa

en busca del paisaje

virgen, irritado

obstinado verde

siempre adaptandose

al hombre

pincel, pintura, papel

buscando EL paisaje

dibujado y colorado.

Peter Denissen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!