2019

bmwmcvl

Onthaalbrochure 2019

Woordje van de voorzitter

Jij hebt gekozen voor een BMW-motor. Uiteraard

een uitstekende keuze !

Aangezien iedereen een motor kiest die

bij zijn persoonlijkheid past, zal je bij onze

BMW merkclub vrienden vinden die dezelfde

passie delen. Door de keuze van jouw

motor is het immers erg waarschijnlijk dat

je levensfilosofie aansluit bij deze van onze

BMW club. Net als BMW Motorrad streven

we naar een fris en kwaliteitsgericht

imago. Dankzij deze ambitie, de steeds

uitstekende sfeer en de inzet van de leden, groeiden we naar

bijna 2000 leden. Vrijwel ieder weekend zijn er een of meerdere

activiteiten en onze leden zijn steeds uitstekend geïnformeerd. Ik

kijk er alvast naar uit om je te ontmoeten!

BMW Motor Club Vlaanderen

Vereniging zonder winstoogmerk

www.bmw-mc-vl.be

Secretariaat – Clublokaal

Molenbergstraat 8A bus 3 - 9340 Lede

Tel. 053-80 81 58 (di & do voormiddag)

secretariaat@bmw-mc-vl.be

BTW nr BE0430.423.939

1984 - 2019 / Clubfilosofie

BMW Motor Club Vlaanderen werd opgericht op 21 oktober 1984 als een vzw met als primaire doelstelling

de belangen van de BMW-motorrijders in Vlaanderen te behartigen. Deze doelstelling wordt in

de breedste zin gezien. Onze BMW-club behartigt de belangen van de klanten van BMW Motorrad en

verenigt BMW-enthousiasten die hun passie ten volle willen beleven.

BMW Motor Club Vlaanderen brengt de BMW-motorrijders samen en is daarom in de eerste plaats een

vriendenclub die gaat voor het gezamenlijk beleven en genieten van onze passie. We zetten ons tevens

in om de verkeersveiligheid te bevorderen en organiseren activiteiten binnen de interessesfeer van de

BMW-motorrijders.

Onze onafhankelijke, door BMW erkende club, maakt deel uit van de wereldwijde BMW-cluborganisatie.

Bovendien zijn wij ook lid van de Vlaamse Motorrijdersbond (B.M.B./F.I.M.) en van de BFOV waardoor

we je nog meer diensten kunnen verlenen. Natuurlijk sluit het lidmaatschap bij de BMW-club niet

uit dat je eveneens lid bent van een plaatselijke motorclub.

Dankzij de inzet van de actieve leden wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Alles samen

kent de BMW-club meer dan 100 events op jaarbasis. Heel kenmerkend is de verscheidenheid aan

organisaties. Er is werkelijk voor elk wat wils. De GS-rijders & Heritage, kennen hun eigen organisaties.

Onze club informeert door

middel van het BMW Clubjournaal,

via de website

BMW-MC-VL.BE – met de exclusieve

ledenzone – en met

de e-zines BMWMCVL Info.

BMW-motorrijders vinden elkaar

op de Ontmoetingsavonden,

het BMW-club forum en

de Facebookgroepen Toerisme,

GS-rijders, Heritage.

Alle actieve leden hebben inspraak

in het reilen en zeilen

van de club. De basisfilosofie

is dat ieder binnen de club zijn

passie volgens eigen levenswijze

kan beleven. Zolang we

het veilig kunnen houden, natuurlijk.

BMW Clubs

Europa

-20%

voor BMW

Clubleden

inschrijven kan op

www.vab.be/korting/bmw

Pech? VAB is al onderweg.

BMW Motor Club Vlaanderen maakt deel uit van de wereldwijde

organisatie van BMW clubs.

Onze club is medeoprichter van BMW Clubs Belgium, Deze federatie, waarin

ook de BMW autoclubs zitting hebben, behartigt de BMW-clubbelangen op

nationaal niveau.

bmw-clubs-belgium.be

BMW Clubs Belgium is aangesloten bij BMW Clubs Europa. Deze groepeert

alle Centraal-, Oost- en Zuid-Europese landen.

bmw-clubs-europa.org

De BMW clubs in Noord- & West-Europa worden gegroepeerd in de

‘Federation of European BMW Clubs’.

bcef.eu

De wereldwijde organisatie is de ‘BMW Clubs International Council’, met haar

zetel in München. bmwgroup-classic.com/en/bmw-clubs.html

fb: facebook.com/bmw-clubs-internationaal council

De naam ‘BMW club’ en het ‘BMW logo’ mogen exclusief door de leden van de

International Council of BMW Clubs gebruikt worden. Wij zijn als onafhankelijke club,

die de belangen van de BMW-klanten behartigt, fier op het vertrouwen dat BMW A.G.

in ons stelt. Wereldwijd zijn er meer dan 300.000 clubleden.

Algemeen

Lidmaatschap

Inschrijvingen

Clubboetiek

bestuur

BNP Paribas Fortis

IBAN BE 80 0011 9684 2277

BIC GEBABEBB

BNP Paribas Fortis

IBAN BE 80 001236561757

BIC GEBABEBB

Voorzitter

Guy Timmerman*

Tel. bur: 02 521 59 95

GSM: 0475 54 47 53

voorzitt er@bmw-mc-vl.be

Secretaris

JürgenVande Velde*

GSM: 0477 84 03 70

secretaris@bmw-mc-vl.be

Penningmeester

Frank De Dobbeleer*

GSM: 0475 51 39 89

penningmeester@bmw-mc-vl.be

Clubactiviteiten

Luc Puttaert*

Tel: 053 66 01 79

GSM: 0492 74 64 00

activiteiten@bmw-mc-vl.be

Webmaster

Marc De Cock

GSM: 0475 34 16 89

webmaster@bmw-mc-vl.be

internet@bmw-mc-vl.be

Toerisme

Peter Bosmans*

GSM: 0475 67 79 89

toerisme@bmw-mc-vl.be

Bestuurder

Charles Gyselinck*

Tel: 053 70 55 23

charles.gyselinck@bmw-mc-vl.be

BMW Clubboetiek

Nancy Rose

GSM: 0475 31 08 77

clubboetiek@bmw-mc-vl.be

BMW Clubjournaal Eindredacteur

Philip Van Raemdonck

GSM: 0495 64 03 49

clubjournaal@bmw-mc-vl.be

Administratie onthaal

Sarah Bogman

GSM: 0472 76 32 51

onthaal@bmw-mc-vl.be

Regio-Event coördinator

Wim Jacobs

GSM: 0474 37 61 78

events@bmw-mc-vl.be

Heritage - info

Frank Vanderweyen

GSM: 0473 92 49 67

oldtimer@bmw-mc-vl.be

Luc Puttaert*

heritage@bmw-mc-vl.be

Publiciteit BMW Clubjournaal

Paul Grumiau

GSM: 0478 46 16 31

pub@bmw-mc-vl.be

GS crew

Marc Thone

GSM: 0491 59 46 07

gs@bmw-mc-vl.be

* Lid Raad van Bestuur

More magazines by this user