DORPSKRANT BEESD – JAARGANG 10 - NR.3

dorpskrantbeesd

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 10 | Editie 3 | januari - februari 2019

Dé gastredacteur van editie 3

“Afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan zien in wat voor mooie omgeving

wij wonen. De Linge, landgoed Marienwaerdt, de dorpjes gelegen rondom

Beesd, maar ook de kracht van een dorp.” - Cristel Bender

(pagina 2)

Lingegranen

“De molenaars maalden al regelmatig graan tot meel, maar een nieuw, lokaal,

initiatief zorgt voor een extra stimulans. Het initiatief heeft een toepasselijke

naam: Lingegranen”

(pagina 4)

Léon van Dun

“Sinds 1 januari 2019 valt Beesd onder de gemeente West Betuwe. Beesd

is vertegenwoordigd door Léon van Dun, raadslid namens de partij Dorpsbelangen.

Dorpskrant Beesd legde hem enkele stellingen voor.”

(pagina 6-7)

Kaasboer

“In Beesd heeft Ton in 1978 de plaats van een kaashandelaar overgenomen.

Eerst stond hij daar alleen. Door de komst van o.a. de visboer, de poelier

en de groenteman ontstond op het Dorpsplein de wekelijkse markt.”

(pagina 9)

Jitse Scheffer

“Bijzonder was ook de reis die Jitse met de Protestantse Gemeente maakte

naar Israël en de Palestijnse gebieden. De gemeente zamelde geld in voor

een lokaal project. De reis was onvergetelijk.”

(pagina 12-13)


Dorpskrant Beesd | Jaargang 10 - Editie 3

Gastredacteur Cristel Bender

In de maand december werd ik uitgenodigd om gastredacteur te zijn bij deze editie van de dorpskrant.

Een mooie gelegenheid om eens na te denken over welke band ik heb met het dorp Beesd.

Ik ben Cristel Bender en ben 30 jaar. De meeste mensen in dit dorp

kennen mij als de dochter van (Wim Bender, red.). Dat is ook niet

heel gek. Mijn vader is geboren in Beesd, heeft hier 18 jaar voor de

klas gestaan en is in totaal 12 jaar trainer geweest bij het eerste elftal

van VV Beesd. Hij was leerkracht op de school waar ik zelf als kind

ook op school zat en trainer op de club waar ik zelf ook 17 jaar heb

gevoetbald. En nog mooier: we zijn 5 jaar collega’s geweest op de Lingeborgh

te Geldermalsen en nu ben ik in zijn voetsporen getreden op

de St. Antoniusschool in Beesd. Hier vertel ik jullie later in deze editie

meer over. Mijn moeder is geboren in Enspijk en is ook altijd woonachtig

en werkzaam geweest in en rondom Beesd.

Wat voor mij vooral van betekenis is in dit dorp is de fijne jeugd die ik hier heb gehad. Ik heb een fijne

schooltijd gehad, bijna mijn hele familie woonde in Beesd of in de buurt en ik heb altijd op een leuke plek

gewoond waar ik met vriendjes en vriendinnetjes op straat kon spelen. Vriendschappen die vroeger zijn

gemaakt zijn nu nog steeds waardevol. Hoe mooi en bijzonder is het bijvoorbeeld dat je kunt zeggen dat

je na 30 jaar nog steeds dezelfde beste vriendin hebt.

Als we het dan toch over Beesd hebben. Opa en oma Bender hadden hier een

woninginrichtingszaak op de Havendijk (zie afbeelding). De oudere lezers zullen

zich dit nog wel kunnen herinneren. Oma beheerde de winkel en maakte o.a.

de gordijnen. Opa was stoffeerder en ging bij klanten gordijnen ophangen en

vloerbedekking leggen. Als er iets te doen was in het dorp waren zij er ook

altijd wel bij. Ook echte dorpsmensen. Mijn andere opa en oma die hebben

in Enspijk, Rumpt en in Tricht gewoond, dus ook in de buurt van Beesd. Mijn

jeugdjaren bracht ik dus veelal in Beesd of in de directe buurt daarvan door.

N u v e r k r i j g b a a r b i j D y n a m i c v i s i o n

- W o r k s h o p s

- C a d e u a r t i k e l e n

- T r a k t a t i e s

- K i n d e r f e e s t j e s

- S c h m i n k e n / A i r b r u s h

- R e l a t i e g e s c h e n k e n

w w w . k i n d e r c r e a . n e t

- C o m p u t e r

- T e l e f o o n s

- R e p e r a t i e s

- R e f u r b i s h e d

- B e d r u k k i n g e n

- F o t o / C a n v a s

- D r o n e s

V o o r s t r a a t 6 9 D B e e s d 0 3 4 5 - 6 8 3 2 5 4

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan zien in wat voor mooie omgeving wij wonen. De Linge, landgoed

Marienwaerdt, de dorpjes gelegen rondom Beesd, maar ook de kracht van een dorp. Als ik vriendinnen

van buiten het dorp mee nam was het altijd: “Jee, jij zegt ook iedereen gedag. Kennen jullie elkaar

allemaal hier? Bij ons is dit niet hoor.” Wat voor een ander vreemd was, merkte ik dat ik de vriendelijkheid

hier in dit dorp juist extra waardeerde. Het heeft zijn voor- en nadelen een dorp, maar hoe fijn is het dat

je je thuis kunt voelen als je een dorp binnen rijdt. Zelfs nu ik sinds begin 2018 woonachtig ben op de

Plantage in Meteren.

De initiatieven die worden getoond in het dorp om het de mensen naar hun zin te maken, zowel voor

jong als oud, is ook wat Beesd een mooi dorp maakt. Zo ben ik bijvoorbeeld zelf 6 jaar leidster geweest

bij de Spelweek in Beesd, nadat ik zelf ook altijd als kind mee gedaan had. Dat was toch altijd wel het

hoogtepunt van de zomervakantie. Wat een spektakel was dat elke keer weer en ik vind het super dat dit

nog steeds elk jaar wordt georganiseerd.

Tekst: Patrick de Wit

Kortom: voor mij genoeg redenen om trots te zijn op het dorp waar ik vandaan kom.

Verder in dit blad lees je over mijn ervaringen als leerkracht. Ik wens iedereen bij deze al heel veel geluk

en goede gezondheid in 2019!

- Cristel Bender -

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 10 - Editie 3

Tekst: Cees de Jong

Lingegranen

Wie Beesd in komt rijden ziet de mooie molen

‘De Vrijheid’ al van verre staan. Ook vanaf de

snelweg vormt de molen een van de beeldbepalende

iconen van ons dorp. Naast een statig

monument, mooi om naar te kijken, is de belangrijkste

doelstelling van de molenaars om de

molen als werkend en bedrijfsvaardig monument

te behouden. Vrijwel iedere zaterdag draaien

daarom de wieken en ook op doordeweekse

dagen proberen we regelmatig met de molen te

werken. Een molen die niet draait, rent achteruit.

Hier komt het bekende spreekwoord ‘rust roest’

vandaan.

Naast het draaien is het prachtig om datgene

te doen, waar de molen oorspronkelijk voor is

gebouwd: het vermalen van graan. De klokgave

molenstenen, samen met de enthousiaste molenaars,

zorgen voor een prachtige kwaliteit meel,

volledig gemalen op windkracht. De molenaars

maalden al regelmatig graan tot meel, maar een

nieuw, lokaal, initiatief zorgt voor een extra stimulans.

Het initiatief heeft een toepasselijke

naam: Lingegranen en is voortgekomen uit een

project van Stichting Platteland Rivierenland,

een netwerkorganisatie die innovatie in de regio-

nale plattelandseconomie stimuleert. De stichting

heeft hierbij steun gekregen van het investeringsfonds

van FruitDelta Rivierenland. Uit intensief

onderzoek blijkt dat consumenten steeds

meer zoeken naar streekproducten. De korte

keten van Lingegranen is voor de consument

makkelijk te volgen. De akkers, waar de tarwe

groeit, zijn te vinden op Heerlijkheid Mariënwaerdt.

Arnoud Kipping zorgt hier voor een prachtig

product. De molenaars geven, net als de aangesloten

molenaars van Betuwse Molens, graag

uitleg over het malen van graan en de bakker is

gevestigd in, onder andere, het eigen dorp. De

korte en transparante keten komt de smaak en

kwaliteit van het eindproduct ten goede.

Als onderdeel van Heerlijkheid Mariënwaerdt

participeert de molen in dit nieuwe initiatief. De

biologische tarwe wordt verbouwd op de akkers

van de Mariënwaerdt en vervolgens gereed gemaakt

voor consumptie. In zakken van 25 kilo

wordt de tarwe bij de molens bezorgd, waarna

wij de tarwe in de molens opslaan. Bij voldoende

wind wordt de tarwe op de molenstenen vermalen.

Daarna wordt het verse meel verkocht in de

eigen molenwinkels en gebracht naar diverse afnemers,

bijvoorbeeld naar bakkerij Walderveen

en de Jager die er broden en koekjes van bakken.

Voor diverse broden, koekjes en meelmixen

kan je ook in de Landgoedwinkel terecht. Bij de

Stapelbakker worden er pannenkoeken van gemaakt.

Via onze pagina op Facebook, Instagram en

onze website houden we u verder graag op de

hoogte. De molenaars ontvangen u graag!

Ingezonden door: Cees de Jong

Ingezonden door: Manon Verweij

Beesdse

Knipsels

Dit jaar hebben de leden van Sportvereniging

Beesd weer een mooi bedrag opgehaald door

loten te verkopen met de Grote Clubactie.

De SVB wil haar leden bedanken voor hun

inzet! Het bedrag kan weer besteed worden

aan mooie materialen.

Thea en Auwe Douma-Post kochten onlangs

het olieverfschilderij van de Molendijk

te Beesd. Met de opbrengst steunden ze een

actie van Gert de Kruijff om een feest voor

de bewoners van Lingehof te organiseren.

Het schilderij schenkten ze aan Cees, om

het in ‘De Vrijheid’ een mooi plekje te geven.

Veel vrolijke gezichten tijdens de lampionnenoptocht.

Jong en oud sloten aan bij de

gezellige stoet van lampionnen en vrolijke gezichten.

De klanken van Harmonie Concordia

zorgden voor een feestelijke sfeer! Langs

de route gingen heel veel deuren op om de

kinderen aan te moedigen en toe te zwaaien.

Met dit bericht willen wij u op de hoogte

stellen dat wij na 10 jaar onze werkzaamheden

per 1 januari 2019 hebben beëindigd.

Wij hebben ons altijd met veel passie ingezet

bij het verzorgen en uitvoeren van elk

afscheid. Via deze weg danken wij eenieder

voor het jarenlange vertrouwen en het mede

mogelijk maken van elke uitvaart.

Ingezonden door: Cees de Jong

Ingezonden door: Ria Dokman

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 10 - Editie 3

Maak kennis met dorpsvertegenwoordiger Léon van Dun

Sinds 1 januari 2019 valt Beesd onder de gemeente West Betuwe. Een nieuwe gemeente, een nieuwe

burgemeester en nieuwe raadsleden. Beesd is in de gemeenteraad vertegenwoordigd door Léon

van Dun, raadslid namens de partij ‘Dorpsbelangen’. Dorpskrant Beesd had een interview met hem

en legt hem enkele stellingen voor.

De laatste fusie waar Beesd in was betrokken

was in 1978. Toen ging de zelfstandige gemeente

Beesd op in de gemeente Geldermalsen.

Stel dat u toen raadslid was geweest, wat

had u anders gedaan?

“Dat is lastig te beantwoorden. Ik was toen pas

20 jaar en woonde in Utrecht. Maar wat ik de

afgelopen paar jaar van dichtbij heb kunnen bemerken,

is dat er Oost-West denken (oostelijk

en westelijk van de A2) in de politiek is geweest.

Dat moet je niet willen als je één gemeente bent.

Onze partij heeft geprobeerd dat juist te voorkomen

door met partijen uit heel West Betuwe de

coalitiebesprekingen te voeren.

Vanuit Geldermalsen beredeneert is Lingewaal en

Neerijnen een wat onbekender gebied, maar dat

geldt uiteraard voor hen omgekeerd ook zo. We hebben

elkaar nodig om tot één gemeente te komen.

Mobiliteit is een belangrijk onderwerp tegenwoordig,

ook in Beesd. Waar maakt u zich hard

voor, de auto, de fiets of de pluktreinen in het dorp?

Ik mis het openbaar vervoer in dit rijtje. Een

keuze maken is niet reëel, bij mobiliteit moet je

juist op diversiteit inzetten. Openbaar vervoer

moet goed aansluiten op het vervolg van de reis

(ov-fiets, bussen, deelautos’s etc.). Persoonlijk

ben ik wel voor verduurzaming van het autoverkeer.

We moeten vooruit denken. Belangrijk

is wel dat het haalbaar en betaalbaar is voor

de inwoners, maar dat ligt op het bordje van

de landelijke politiek. Fruitteelt en de daarmee

samenhangende pluktreinen vormen een onderdeel

van Beesd. Economisch belangrijk voor

onze regio. Ik verwacht wel dat er vernieuwingen

vanuit die branche komen, ook wat betreft

het elektrificeren van tractoren. Verder is er in

het voorjaar een toename van dagtoeristen welke

op de fiets onze mooie regio komen bezoeken.

We kunnen klagen over de overlast, maar

belangrijker is dat we hierin gaan ‘om denken’

en de kansen gaan zien om dat toerisme economisch

te benutten. Maar zeer belangrijk is

dat er veilige fietsroutes zijn en blijven voor de

schoolgaande en sportende jeugd.

Afgelopen weken hebben de gele hesjes volop

in het nieuws gestaan. Stel u bent verplicht één

dag mee te demonstreren in een geel hesjes

voor het belang van Beesd. Waar zou u over

demonstreren?

De gele hesjes demonstranten hebben meer dan

één thema waarvoor zij in de barricade opgaan.

Overigens zou ik demonsteren in een rood-zwart

hesje.

Ik zou demonstreren voor woningbouw in Beesd

(uitbreiding en niet enkel inbreiding). Er is ook

nog zoiets als opgewekt vertrouwen. Nieuwbouw

voor jongeren en senioren in Beesd is

noodzakelijk, dat blijkt ook uit de gehouden

woningbehoefte enquete in Beesd. Vanwege

de grote streekfunctie zijn de voorzieningen in

Beesd goed voor zo’n 8.500 inwoners en dus

belangrijk voor de leefbaarheid in de omliggende

dorpen. Het is een proces. Het mooiste zou zijn

als er jaarlijks wordt gebouwd om demografisch

ook in de toekomst de voorzieningen te kunnen

behouden.

Als tweede zou ik actievoeren tegen het sluipverkeer

in Beesd. Sluipverkeer heeft grote impact

op veiligheid en milieu. Het bezwaar is dat de

oorzaak van het sluipverkeer op de rijksweg A2

ligt. Wij krijgen dat zomaar als gemeente op ons

bord geschoven om het zelf op te lossen. Dat is

onmogelijk, we kunnen nu hoogstens noodverbandjes

aanleggen. En dat moeten we ook zeker

doen, ook al kost het ons geld voor maatregelen

die niet adequaat zijn. Maar er moet support

komen vanuit de landelijke overheid om samen

met de kernen langs de A2 dit doeltreffend op te

gaan lossen. Bijvoorbeeld door toepassing van

signaleringsborden op de A2 bij het dichtslibben

van de snelweg, waarbij de afslag Beesd op dat

moment enkel voor bestemmingsverkeer bereikbaar

is. Samen met digitale kenteken herkenning

en bekeuringen is dat technisch reeds mogelijk.

Dat kost wel tijd, want de huidige regelgeving

staat dat nog niet toe.

Steeds vaker is het geluid dat de politiek verder

van de burger af komt te staan. Ook in

de aanloop naar Gemeente West Betuwe

is dit een veel gehoorde kreet. Hoe zorgt u

dat u bereikbaar bent voor de inwoners van

Beesd? Is het mogelijk uw raadszetel een keer

op de Beesde weekmarkt te aanschouwen?

Dat is inderdaad een groeiend probleem. Ik denk

dat de politiek daar in grote mate zelf debet aan

is. De bewoners willen gehoord worden. Onze

partij heeft eigenlijk altijd de bewoners opgezocht

en blijft dat doen. Ik werk en woon in Beesd

en fiets naar mijn werk. Ik ben hierdoor makkelijk

aanspreekbaar. Tevens ben ik telefonisch en per

email bereikbaar via: Léon.van.Dun@gemeenteraad.westbetuwe.nl.

Regelmatig schuif ik aan bij

gesprekken over ontwikkelingen in ons dorp, zo

als recent bij de actiegroep sluipverkeer Beesd.

Verder heb ik contacten door heel Beesd, waardoor

ik weet wat er speelt in Beesd. Ik denk dat

we de kennis van de inwoners ook nodig hebben

om situaties in het dorp te verbeteren. Belangrijk

is dat er naar de inwoners geluisterd wordt, hetgeen

iets anders is dan iemand zijn zin geven.

O.b.v. goede argumenten begrijpen inwoners

best waarom een zorgvuldige en eerlijke keuze

uiteindelijk anders uitvalt. Maar leg het wel uit.

Beesd is een ondernemend dorp. Aan ondernemers

en vrijwilligers geen gebrek. U bent zelf

ook ondernemer en vrijwilliger. Hoe combineert

u dit met uw raadslidmaatschap?

Het zit gewoon in mijn systeem. Ik lees snel en

weet vlot door te dringen tot de kern van een

probleem. Ik heb de laatste 30 jaar in ongeveer

10 besturen gezeten, lokaal en landelijk, ook in

de tijd dat ons gezin gevormd werd. Ik vind het

belangrijk om naast het betaalde werk iets aan

de maatschappij bij te dragen als vrijwilliger. Momenteel

ben ik naast raadslid nog voorzitter (en

medeoprichter) van deze Dorpskrant en vrijwilliger

thuisadministratie bij St. Welzijn West Betuwe.

Het raadslidmaatschap slokt wel erg veel

tijd op, denk aan 20 uur per week. Gelukkig heb

ik ruime support van Marjo om dit te doen. Zij

staat er volledig achter dat ik met mijn kennis

een steentje kan bijdragen aan de gemeente.

Met de nieuwe gemeente is uiteraard ook afscheid genomen van de ‘oude’ gemeente Geldermalsen

en haar raadsleden en commissieleden. Op deze plaats danken we Jan de Geus, Maarten van der

Hulst, Stefan Breukel en (al iets langer geleden) Marco Hol voor hun inzet en vertegenwoordiging van

Beesd in deze laatste raadsperiode van Geldermalsen.

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 10 - Editie 3

Feestdagen in Beesd en Lingehof

Ton de Veen 40 jaar op de weekmarkt Beesd

West Betuwe Fotograaf

West Betuwe Fotograaf

Na de middelbare school werd Ton in 1976 gevraagd om voor één jaar op de markt te komen helpen.

Daarna moest hij in militaire dienst. Echter door het verlagen van de dienstplichtleeftijd met één jaar

werden alle mannen geboren in 1959 vrijgesteld van hun dienstplicht. Ton mocht dus thuis blijven.

Het werken op de markt beviel Ton erg goed. Hij sloot zich aan bij het Hollands Kaascentrum, dat

sinds 1973 een vereniging is voor kaashandelaren. De vereniging van 42 zelfstandige ondernemers,

die actief zijn op ruim 200 markten, bundelt de krachten. In de loop der jaren is er veel veranderd. De

markt is professioneler geworden, maar blijft gezellig en bijzonder. Door de komst van verkoopwagens

is ook hygiënisch werken gewaarborgd en komt de kaaspresentatie beter tot zijn recht. Tevens

is meer aandacht voor opleidingen en overdracht van vakkennis.

Ton staat op de markten in Beesd, Driebergen, Houten en Nieuwegein. Ligging van de markten en

de historie van de plaatsen is zeer verschillend. In Beesd heeft Ton in 1978 de plaats in het centrum

overgenomen van een kaashandelaar. In de begin periode stond hij daar alleen. Door de komst van

o.a. de visboer, de poelier en de groenteman ontstond op het Dorpsplein de wekelijkse markt. De

markt in Beesd is gegroeid tot een sociale ontmoetingsplaats voor de bewoners maar ook voor de

regio. Ton geniet daarvan. Nu het Dorpsplein gereed is, wordt de markt ook weer gezelliger. Door de

parkeervakken op het plein (nog wel even wennen) zal de markt ook beter toegankelijk zijn.

Ton maakt zich wel zorgen over de leefbaarheid van het dorp Beesd. In verband met de woningmarkt

trekken jongeren noodgedwongen weg uit het dorp. Het aantal nieuwe inwoners is beperkt. Dus Ton

vraagt zich af: “Waarom niet uitbreiden in buitengebied?”

Ook na ruim veertig jaar en werktijden van gemiddeld 60 uur per week gaat Ton nog steeds met veel

plezier naar de markt. Dat plezier straalt hij ook uit. Verrast was hij door de felicitaties eind vorig jaar

voor zijn inzet van 40 jaar voor de markt in Beesd.

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Dorpskrant Beesd | Jaargang 10 - Editie 3

Ondernemend Beesd

In deze editie van Dorpskrant Beesd besteden we aandacht aan een jubileum. Het loodgieters- en

verwarmingsbedrijf van Hans Kroezen bestaat 35 jaar. Wil je ook een bijdrage leveren? Mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl.

Loodgieters- en verwarmingsbedrijfHans Kroezen bestaat 35 jaar!

Voor de meeste mensen uit Beesd zijn wij niet onbekend. En dat kan

kloppen, want het bedrijf bestaat dit jaar 35 jaar! Maar de eigenlijke

grondlegging van het bedrijf gaat nog verder terug, 60 jaar om precies

te zijn. Na het behalen van de nodige diploma’s startte Gerard

Meegdes op 1 januari 1959 met het loodgietersbedrijf onder de naam

Loodgietersbedrijf G.E. Meegdes.

Voor Hans en Janny Kroezen begon het allemaal op 1 januari 1984,

nadat zij het bedrijf overnamen van hun (schoon)vader. Zij gingen verder

onder de naam Loodgieters- en verwarmingsbedrijf Hans Kroezen,

zoals deze nu na 35 jaar nog steeds is.

Hans sr. regelde het werk, en Janny was de administratieve rechterhand. Sinds 2005 ben ook ik,

Hans Kroezen jr., werkzaam in het familiebedrijf. Inmiddels heb ik, samen met mijn partner Ilona van

Weelden, sinds 2016 de voortzetting van het bedrijf overgenomen. Ook bij ons is de taakverdeling

gebleven zoals die was. Ik regel het werk en Ilona is mijn administratieve rechterhand. Ook Hans sr.

is nog steeds werkzaam in het bedrijf. Hij draagt zorg voor de planning en uitvoering van de service

en onderhoudswerkzaamheden aan de centrale verwarminginstallaties.

Tekst en foto’s: Hans Kroezen

“Sinds 2005 ben ook ik, Hans Kroezen jr., werkzaam in het familiebedrijf. Samen met partner

Ilona hebben wij het bedrijf in 2016 voortgezet. Net als bij mijn vader is de taakverdeling

duidelijk.”

In de afgelopen 35 jaar is er natuurlijk veel veranderd. Met name in de verwarmingstechniek, waar

we van de oude olie gestookte ketels naar de hoog rendement gasketels gegaan zijn. De laatste tijd

gaan we steeds meer naar de elektrische warmtepompen. Het is een dynamische markt, waar we

steeds de veranderingen en nieuwe technieken nauwlettend blijven volgen en bijhouden.

Ook qua sanitair is enorm veel veranderd. De keus in verschillende designs van het keramiek en de

kranen is tegenwoordig enorm uiteenlopend.

Zinkwerk word inmiddels al weer jaren in lange lengten aangeleverd, wat

voor tijdsbesparing zorgt.Hoewel we in onze werkplaats ook nog gewoon

ouderwets handwerk kunnen maken.

Dakbedekking wordt naast het traditionele branden nu ook vaak met PVC

gedaan, wat veel schoner werkt en zonder open vuur dus veel veiliger is.

Wat er echter in de afgelopen 35 jaar niet is veranderd is de zorg die wij

dragen voor onze service. Dat is toch in onze ogen het belangrijkste punt

wat er voor zorgt dat we al 35 jaar lang gewoon in de regio ons werk uit

kunnen blijven voeren. Verder zijn flexibiliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit

de uitgangspunten van ons bedrijf.Wij zijn enorm trots op dit jubileum, en

danken daarvoor alle klanten die het vertrouwen door de jaren in ons gesteld

hebben.

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 11


Dorpskrant Beesd | Jaargang 10 - Editie 3

Tekst: Carmen van Buuren en Cees de Jong. Foto’s: Cees de Jong

De “dorpsdominee” Jitse Scheffer op pad

In jaargang 1 editie 3 stelde wij Jitse Scheffer voor als de nieuwe dominee

van onze protestantse kerk. Negen jaar later zitten Cees (de Jong red.) en

ik weer in de fraaie werkkamer van Jitse. Ditmaal om terug te kijken op zijn

tijd in Beesd. De verhuisdozen staan inmiddels al in de hal klaar voor het

nieuwe avontuur in het Drentse Sleen. 6 januari j.l. was zijn laatste dienst

als voorganger in de kerk met de stompe toren.

De eerste maanden in Beesd waren erg wennen voor Jitse. “Zandgrond is

anders dan kleigrond”, zo zegt hij. Na een eerste, heftig jaar kwam de ommekeer.

Tijdens de dienst op oudejaarsavond sprak hij over zijn ervaringen

en bevindingen van dat jaar. Na afloop ging iedereen staan en klapte.

Vanaf toen werd de band met Beesd steeds sterker. Een basis om verder

te groeien, te ontwikkelen en de kerk naar buiten toe herkenbaarder te

maken. De kerk staat niet in het dorp, maar is voor het dorp.

Als we hem vragen naar de hoogtepunten in Beesd, blijft het even stil. De

negen jaar zijn voorbij gevlogen en er zijn in die tijd een hoop waardevolle

herinneringen gemaakt. Het is dan ook best lastig om enkele specifieke

hoogtepunten te benoemen. Uiteindelijk begint Jitse met de gelegenheidskoren,

de tentdienst tijdens de Oranjefeesten, de wensboom tijdens

kerst en de Afrikaanse workshop. De één na de andere herinnering schiet

te binnen en het blijkt te veel om op te noemen.

Bijzonder was ook de reis die Jitse met de Protestantse Gemeente maakte

naar Israël en de Palestijnse gebieden. Als gemeente werd er geld ingezameld

voor een lokaal project en de commissie ‘Wereldwijd’ organiseerde

een inspirerende reis voor een grote groep mensen. De reis was onvergetelijk.”

Ook de stolpersteine vond Jitse zeer waardevol. Een initiatief van

hem en Jan Veldhuijsen om twee joodse inwoners van Beesd te herdenken

die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van naziterreur.

De introductie van het concept IEDERSkerk vormde een andere mooi

mijlpaal. Een ontmoetingsplek voor jong en oud, gelovig of niet. Iedere

editie vindt op een andere locatie plaats, bijvoorbeeld in het Klokhuis, bij

molen ‘De Vrijheid’ of bij de kaarsenmakerij in Rumpt, en heeft een ander

thema. Het is altijd een onderwerp om over na te denken en waarbij

jong en oud de dialoog aan kunnen gaan. Achteraf was er voor iedereen

een gezamenlijke maaltijd en aan tafel ontstonden de mooiste gesprekken.

Jitse ziet het als een belangrijk taak om dominee te zijn voor heel het dorp en dorpelingen met elkaar

te verbinden. Fijn was het daarom om te constateren dat activiteiten en initiatieven door een steeds

breder publiek werden bezocht. Ook voor de jeugd werd deze lijn ingezet. Bijvoorbeeld door de PJB.

Ze organiseren alle activiteiten nu voor beide scholen. Jitse wilde echt voor iedereen klaarstaan.

Jitse kijkt met enthousiasme uit naar zijn nieuwe uitdaging in Sleen. Na het lezen van de vacature

in een vaktijdschrift besloot Jitse een brief te schrijven. Zeker niet omdat hij wilde vertrekken, maar

de drang naar een nieuwe uitdaging was weer aanwezig. Als vijftiger een mooi moment om het nu

te doen en vol voor een nieuwe stap te gaan. Ook voor alle inwoners van Sleen wil Jitse als dorpsdominee

klaarstaan. Ook voor Beesd moet dat de lijn voor de komende jaren worden. De kerk als

ontmoetingsplaats, voor iedereen een warme en fijne plek. Jitse wil Beesd graag nog één ding meegeven:

“Vier het leven”. Een boodschap die ook in zijn laatste dienst van 6 januari centraal stond.

Een mooi onderwerp om zijn tijd in Beesd mee af te

sluiten.

Zoals jullie hebben kunnen lezen kijkt Jitse terug op

een mooie tijd in Beesd en neemt hij een rugzak vol

herinneringen mee naar Sleen. Wij wensen hem en

zijn gezin veel succes en plezier met hun nieuwe

avontuur.

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 10 - Editie 3

Tekst: Cristel Bender

Cristel en de St. Antoniusschool

In groep 8 van de basisschool kreeg ik les van

mijn vader. ‘Was dit dan niet ongemakkelijk

soms?’, deze vraag kreeg ik vaak gesteld. Je

moet je vader meester noemen op school en

thuis gescheiden houden. Zelf hebben zowel

mijn vader als ik deze aspecten niet als lastig

ondervonden. Ik vond het zelfs wel leuk en misschien

heb ik zelfs mede daardoor mijn vader als

inspiratiebron gezien. Op de basisschool zei ik

al dat ik ook juf wilde worden en ik was trots op

een leerkracht zoals hij. Zo wilde ik ook worden.

Nu 18 jaar later sta ik zelf voor de klas op de

St. Antoniusschool, nadat ik eerder werkzaam

ben geweest op de Lingeborgh in Geldermalsen

(waar mijn vader mijn collega was).

De passie is gegroeid bij mij en ik heb mijn eigen

visie ontwikkeld. Ik ga elke dag met veel

plezier naar mijn werk. Het zijn de kinderen en

de uitdagingen die het werk zo leuk maken. Je

blijft leren als leerkracht. Het is mooi de kinderen

hun kwaliteiten te laten ontdekken i.p.v. te

kijken naar de dingen die ze niet kunnen en proberen

ze in zichzelf te laten geloven, zodat ze

zich zoveel mogelijk kunnen ontplooien. Zorgen

voor een fijne sfeer in de klas waarbij er hard gewerkt

wordt, maar er ook ruimte is voor gezelligheid

en er naar elkaar geluisterd wordt. Positieve

benadering en aansluiten bij de basisbehoeften

en het niveau van een kind spelen daarbij een

belangrijke rol. Goed contact en samenwerking

met ouders mag ook zeker niet ontbreken. Het

geeft me een voldaan gevoel als ik zie en merk

dat een kind zich prettig voelt bij me in de klas

en zich mede daardoor ook goed ontwikkelt.

Via een vriendin hoorde ik dat er een vacature

was bij de Antoniusschool en zonder lang nadenken

heb ik gesolliciteerd. Wat een fijn gevoel

toen ik diezelfde middag nog hoorde dat ik was

aangenomen. Vaak vragen mensen me hoe ik

het vind op de Antoniusschool. Het gevoel wat

er dan het meest naar boven komt is dat het

voelt als thuiskomen. Een nieuwe rol binnen de

school, maar het voelde gelijk heel vertrouwd.

Ook omdat er nog steeds een aantal leerkrachten

werken van wie ik zelfook les heb gehad.

Dat zegt toch ook wel dat het een fijne school

moet zijn om te mogen werken. En dat heb ik zelf

ook zo mogen ervaren. Ik werd warm ontvangen

en er staat echt een team. Ondertussen ben ik

een half jaar verder en ik kan alleen maar zeggen

dat ik het ontzettend naar mijn zin heb.

Aangezien die kerst nog goed in ons geheugen

zit, vind ik het leuk om te vertellen over een mooi

samenzijn binnen de school: de kerstviering! Fantastisch

wat de ouders allemaal doen om een mooi

kerstdiner te maken voor alle kinderen en leer-

krachten van de school. In de middag waren de

kinderen vrij. De leerkrachten dekten de tafel en

de ouders zorgden dat alles klaar stond voor het

eten. De kleutergymzaal was omgetoverd tot hun

keuken en ouders kookten een driegangendiner

en serveerden ook het eten. Tussen het voorgerecht

en hoofdgerecht gingen we met alle kinderen

van de school naar de aula voor een mooie

kerstviering. De blazersklas (kinderen uit groep

6 van de Lingelaar en Antoniusschool) speelde

deze avond mooie liederen die de kinderen mee

konden zingen. Ook werd het kerstverhaal gespeeld

door kinderen uit verschillende klassen.

Diaken van der Helm kwam met ons bidden. Na

het zingen ging iedereen weer terug naar zijn eigen

klas om daar verder te gaan met het diner. In

de klas hebben we onze kerstwensen uitgesproken

en een stukje van een kerstfilm gekeken.

Toen iedereen klaar was zijn we naar buiten gegaan.

Daar was de muziek aan het spelen en ouders

konden een glaasje glühwein en een oliebol

nuttigen. Een mooi begin van de kerstvakantie.

Belastingconsulent

van Beest

ADMINISTRATIEVE- EN

FISCALE DIENSTVERLENING

voor ZZP en MKB

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t

Middenstraat 19 0345 683228

4153 AB Beesd 06 21388621

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352

www.belastingconsulentvanbeest.nl

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 10 - Editie 3

Cryptofilippine

NIEUWBOUW

VERBOUW

Puzzel: Yolande Verhagen

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

De oplossing van de tweede editie moet zijn: Humor en geduld zijn de kamelen

waarmee je door alle woestijnen kan gaan. We hebben verschillende goede antwoorden

ontvangen. Maar dit keer gaat de prijs naar: Lisette van Beusekom-v. Kuilenburg.

Weet je de oplossing van deze puzzel? Stuur een dan een mailtje met de oplossing naar

info@dorpskrantbeesd.nl of doe een briefje in de bus bij Achterstraat 25.

Kampioenen SVB

Zaterdag 22 december 2018 zijn twee volleybalteams van SVB kampioen geworden.

De volleybalmeisjes SVB MA1 versloegen de meisjes van Vives en ook

het mixteam SVB JC1 wonnen hun wedstrijd.

Het meisjesteam SVB MA1 moesten in de laatste wedstrijd met minimaal 2

sets winnen van Vives om de laatste concurrent Servia uit Vianen achter zich

te laten. De meiden begonnen erg goed aan de wedstrijd en de eerste twee

sets werden vrij gemakkelijk gewonnen en was het kampioensschap een feit.

Vanaf de tweede set had Vives beter antwoord op het sterke aanvalsspel van

SVB waardoor het wel een hele leuke wedstrijd werd. Ook de derde set werd

uiteindelijk gewonnen. De laatste set lieten de meiden helemaal lopen. Bij een

achterstand van 23-18 kwam de inzet weer terug en kwamen ze nog terug tot

24-24 maar uiteindelijk ging de laatste set met 28-26 naar Vives.

JC1 moest in de laatste wedstrijd minimaal gelijk spelen om kampioen te worden.

Onder toeziend oog van het publiek, wat naar het klokhuis was gekomen, werden de eerste 3

sets vrij gemakkelijk gewonnen en konden de kids het kampioensfeestje vieren. De vierde set werd

uiteindelijk nipt verloren maar dat kon de pret niet drukken.

Na de wedstrijd kregen de jongens en meisjes hun welverdiende medaille en natuurlijk ontbrak het

frietje met een heerlijk drankje niet.

Tekst en foto’s: Ilona van Weelden

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 10 - Editie 3

Welkom terug!

Lieve bewoners van het Lingehof,

Welkomt terug in Beesd!

Wat hebben wij u gemist deze 1,5 jaar. Net als u

het wonen in Beesd heeft gemist. Dankzij de enthousiaste

inzet van vrijwilligers en verzorger heeft

menig van u de afgelopen tijd deel kunnen nemen

aan de dagactiviteiten in het Klokhuis.

Ondertussen waren de bouwvakkers hard aan het

werk om uw nieuwe onderkomen te realiseren. Niet

altijd zonder slag of stoot. Maar laten we eerlijk

zijn, het is een mooi gebouw geworden zo in het

centrum van Beesd.

Tekst: Carmen van Buuren

Weet je nog? - 10 jaar Dorpskrant Beesd

Aankomende september bestaat Dorpskrant Beesd 10 jaar. Het begin van het nieuwe jaar leek ons

een mooi moment om eens in de oude edities te duiken. Weet je nog? Het stoeltje van oma, de oude

schoenendoos, ‘t is tog wa. Allemaal rubrieken die de revue passeerde. Maar ook mooie, emotionele

en indrukkende artikelen zijn voorbij gekomen. In de komende edities gaan we een aantal artikelen

/ verhalen / rubrieken nogmaals publiceren. Dit keer misschien wel het meest gemiste rubriekje: “‘t

is tog wa”.

“Nou mok wa vertelle. Je wit nie wa mij is overkome. Ik heb een

valantijn kaart gehad. Nou vraag ik je. Ik zei 82, dus aan die rare

fratsen hek nooit gedaan. Maar d`r sta natuurlijk ook geen afzender

op. Ik heb al aan de buurvrouw gedacht, maar da lek me sterk. Die

is 78, dus die doe ook nie meer van die rare dingen. Maar ik zit er

tog wel mee. Ik heb `m in de kast gelegd, veur as de kinder komme.

Die zouwe wel denken: pa is gek geworre. Maar ja, zo kom ik er

ook nie achter wie da gedaan heb.”

Jaargang 3, editie 4

Geniet de komende periode van uw prachtige, nieuwe onderkomen en nog belangrijker van

uw vertrouwde eigen omgeving: Beesd.

We zien u snel weer in het dorp!

Yolande Verhagen, Patrick de Wit, Cees de Jong, Sander Kroeze en Carmen van Buuren

“Zodra ik de kerke van Beesd weer zie, denk ik `k

zei weer thuis. Want `k zei wel blij da’k in un dorp

woon, de mense kenne mekaar en op straat mok

te un praatje. Hedde al ge- heurd van die en die,

soms zijnt leuke dinge en soms verdrietige dinge.

Mar ge kunt ut wel dele me mekaar.”

Jaargang 5, editie 5

“t hele darp sta op z`n kop. Overal zijn ze aant

grave. Manne, die gin woord hollans spreke, zijn

druk me van die kabels an de gang. T`s tog wa,

ze zijn bij mij uk al gewiest. De buurvrouw zee

dak ut ook moes late doen. “Kost niks”, zee ze.

Nou bij mij hebbe ze ut netjes gedaan, me stoepie

lig er weer netjes bij. Of ik er ooit wa mee ga

doen wik nie, zal mijn tijd wel dure. Da moderne

gedoe mok tog niks van wete.”

Jaargang 4, editie 6

Redactie: Yolande Verhagen, Cees de Jong, Carmen van

Buuren, Sander Kroeze en Patrick de Wit.

Redactieadres: Achterstraat 25 Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Carmen van Buuren

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Patrick de Wit.

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Air

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE

ONDERHOUD & REPARATIES

BEGELEIDING AUTO AANKOOP

SCHADEHERSTEL GARAGE

AUTO POETSEN EN REINIGEN

MEINTE 32A, 4153 XE BEESD

Tel. 0345-680111

U kunt ons vinden naast de A2.

Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

More magazines by this user