Burggrave februari 2019 - Middenkatern nieuwe bestuursploeg

evergem

Burggrave februari 2019 - Middenkatern nieuwe bestuursploeg

Op 14 oktober 2018 trok je naar de stembus

om een nieuwe bestuursploeg te kiezen.

We stellen de nieuwe bestuursleden graag aan je voor.

Een nieuwe bestuursploeg

v.l.n.r.: Vicky Van Hyfte (#Sterk!), Leen Ysebaert (N-VA), Katrien Verstraete (N-VA), Josse Verdegem (N-VA), Martine Willems (CD&V), Freddy Versprille (N-VA),

Christina De Wolf (Vlaams Belang), Trui Denolf (N-VA), Anneleen De Ruyck (#Sterk!), Joke Schauvliege (CD&V), Filip Lehoucq (CD&V), Johan Van hove (#Sterk!),

Fernand Deliaert (Vlaams Belang), Rob Trenson (N-VA), Stefaan Luca (N-VA), Patrick De Wulf (N-VA), Annie Goethals (CD&V), Kurt Moens (N-VA), Jan Van de Walle (CD&V),

Alain Speeckaert (Vlaams Belang), Tonny De Paepe (Vlaams Belang), Françoise Vercruysse (N-VA), Kathleen Pisman (Groen), Eddy Colombeen (Groen),

Paul De Neve (Groen), Danny Coene (algemeen directeur), Patrick Huyghe (N-VA), Jonas De Wispelaere (CD&V), Kathleen De Poorter (N-VA), Joeri De Maertelaere (N-VA),

Lucas Van der Meersch (CD&V), Filip Huysman (CD&V), Kenny Ketels (N-VA) en Sven Roegiers (CD&V)

Ever

gem


Gemeenteraad

De nieuwe gemeenteraad legde op 2 januari

de eed af. Tijdens die installatievergadering

zijn ook de schepenen aangesteld. De gemeenteraad

bestaat uit 33 gemeenteraadsleden.

Dat zijn 2 leden meer dan tijdens de vorige

bestuursperiode, omdat Evergem de voorbije

zes jaar de kaap van de 35.000 inwoners overschreed.

Ook de burgemeester, zes schepenen

en de voorzitter van het Bijzonder Comité

Sociale Dienst maken deel uit van de raad.

De algemeen directeur, Danny Coene, staat

de gemeenteraad bij en adviseert. Onder de

gemeenteraadsleden is ook een voorzitter

verkozen: Kathleen Depoorter.

Vanaf 2019 is er geen aparte OCMW-raad meer.

De gemeenteraadsleden nemen vanaf nu deze

taak op zich. Die zitting vindt plaats na elke

gemeenteraad.

De volledige lijst met de namen en de contactgegevens

van alle raadsleden vind je op

www.evergem.be/bestuur

Filip Huysman

(CD&V)

Derde schepen

Kenny Ketels

(N-VA)

Vierde schepen

Jonas

De Wispelaere

(CD&V)

5e schepen

Zetelverdeling

Walgracht 4

T 0475 444 974

filip.huysman@evergem.be

Stenenmolenstraat 23/i

T 0476 018 762

kenny.ketels@evergem.be

Singel 2

T 0479 818 714

jonas.dewispelaere@evergem.be

N-VA

CD&V

Vlaams Belang

College van burgemeester

en schepenen

#Sterk!

Groen

Na de gemeenteraadsverkiezingen sloten twee partijen, N-VA en CD&V,

nog dezelfde avond een akkoord om de komende zes jaar Evergem samen te

besturen. Joeri De Maertelaere (N-VA) blijft burgemeester.

De nieuwe leden van het college vertellen ons ook

waarom ze 'fier' zijn op Evergem.

Bevoegdheden

3 Burgerzaken en ambtenaar Burgerlijke

Stand

3 Patrimonium en logistiek

3 ICT

3 Verbroedering

3 Erfgoed, monumenten en landschappen

3 Land- en tuinbouw

“Ik ben fier op Evergem want onze gemeente

leeft dankzij onze vele fijne inwoners, in overleg

met hen kunnen we menselijke beslissingen

nemen en verder vooruit gaan.”

Sven Roegiers

(CD&V)

6e schepen

Bevoegdheden

3 Sport

3 Onderwijs

3 Jeugd en jeugdinfrastructuur

3 Kinderopvang

“Ik ben fier op Evergem want we zijn een bruisende

gemeente met veel perspectieven,

waar het fijn is om te leven.”

Patrick Huyghe

(N-VA)

Voorzitter

Bijzonder Comité

Sociale Dienst

Bevoegdheden

3 Cultuur en culturele infrastructuur

3 Bibliotheken

3 Toerisme

3 Jubilea en plechtigheden

3 Participatie, gemeenschapsvorming en

vrijwilligerswerk

3 Feestelijkheden, kermissen en jaarmarkten

“Ik ben fier op Evergem omdat je hier heel wat

kan beleven in een open cultuur.”

Leen Ysebaert

(N-VA)

Voorzitter

Bijzonder Comité

Sociale Dienst

Witherenlei 21

T 0476 887 695

burgemeester@evergem.be

Joeri

De Maertelaere

(N-VA)

Burgemeester

Bevoegdheden

3 Politie en brandweer

3 Ontwikkeling van haven en Kanaalzone

3 Personeel en interne organisatie

3 Communicatie en informatie

3 Kerkfabrieken

3 Intergemeentelijke samenwerking

“Ik ben fier op Evergem door de kwaliteitsvolle

dienstverlening voor jong en oud, we zijn prima

gelegen tussen het landelijke Meetjesland en

vlakbij de havenstad Gent.”

Lucas Van Der

Meersch (CD&V)

Eerste schepen

Zwaantje 62

T 0498 138 652

lucas.vandermeersch@evergem.be

Bevoegdheden

3 Openbare werken

3 Mobiliteit

3 Wegen

3 Nutsvoorzieningen en energiebeleid

3 Waterbeleid

3 Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf

(AGB)

"Ik ben fier op Evergem omdat het een fantastisch

plekje is om te wonen, te werken en te

leven."

Kathleen

Depoorter (N-VA)

Tweede schepen

Langerbrugsestraat 18

T 0476 449 140

kathleen.depoorter@evergem.be

Bevoegdheden

3 Financiën en begroting

3 Middenstand en lokale economie

3 Internationale samenwerking

3 Volksgezondheid

3 Dierenwelzijn

“Ik ben fier op Evergem want het is veruit de

warmste gemeente om te wonen, te ondernemen,

te sporten... kortom om te leven.”

Ralingen 93

T 0476 880 423

sven.roegiers@evergem.be

Bevoegdheden

3 1 januari 2019 – 31 december 2021

3 Ruimtelijke Ordening

3 Milieu

3 Omgeving

3 Wonen en sociale huisvesting

3 Recyclagepark

3 Natuurontwikkeling en openbaar groen

3 Begraafplaatsen

3 Trage wegen

“Ik ben fier op Evergem want ik ben opgegroeid

in een bruisende gemeente met de warmste

inwoners en het sappigste dialect.”

Koekoekstraat 4

T 0476 466 002

patrick.huyghe@evergem.be

Bevoegdheden

3 1 januari 2019 – 31 december 2021

3 Sociale zaken

3 Voorzitter Zorgbedrijf Meetjesland (inclusief

ouderenzorg en woonzorgcentra)

3 Senioren

3 Gezin

3 Welzijnszorg

3 Mensen met een beperking

3 Gelijke kansen

3 Asiel en migratie

3 Drugbeleid

3 1 januari 2022 – 31 december 2024

3 Zesde schepen (in opvolging van Sven

Roegiers)

3 Voorzitter Zorgbedrijf Meetjesland (inclusief

ouderzorg en woonzorgcentra)

3 Senioren

3 Ruimtelijke Ordening

3 Milieu

3 Recyclagepark

"Ik ben fier op Evergem omdat het bovenal een

sociale gemeente is waar veel gewaardeerde

vrijwilligers aan de slag zijn."

Achterstraat 30

T 0470 265 012

leen.ysebaert@evergem.be

Bevoegdheden

3 1 januari 2022 – 31 december 2024

3 Sociale zaken

3 Gezin

3 Welzijnszorg

3 Mensen met een beperking

3 Gelijke kansen

3 Asiel en migratie

3 Drugbeleid

3 Wonen en sociale huisvesting

3 Natuurontwikkeling en openbaar groen

3 Trage wegen

3 Begraafplaatsen

“Ik ben fier op Evergem want het is een warme,

actieve en gezellige gemeente voor jong en oud,

waar het goed is om te wonen.”


Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst is onder

meer bevoegd voor de individuele dossiers

inzake maatschappelijke dienstverlening

en maatschappelijke integratie. In Evergem

bestaat het comité uit 8 personen en een

voorzitter. Het Bijzonder Comité Sociale

Dienst vergadert om de drie weken.

Alain Bogaert (N-VA)

Annie Van Huffel (N-VA)

Christiaan Coene (#Sterk!)

Fernand Deliaert (Vlaams Belang)

Filip Acke (CD&V)

Jan Willaert (CD&V)

Margot Colpaert (N-VA)

Naan Colman (Groen)

Patrick Huyghe – voorzitter (N-VA)

Secretariaat

T 09 216 05 00

secretariaat@evergem.be

www.evergem.be/bestuur

Ever

gem

4

More magazines by this user
Similar magazines