Binding 1 feb '19

s.v.haren

Binding 1 februari 2019

Colofon

• SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging,

• Informatieblad van Seniorenvereniging

is lid van de FASv (Federatie

Haren: Jaargang 4. Oplage: 750 stuks, van Algemene Seniorenverenigingen) en

gedrukt in eigen beheer.

de NVOG (Nederlandse Vereniging van

• Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van Organisatie van Gepensioneerden).

SVHaren in Haren.

• SVHaren legt persoonsgegevens vast

• Bezorging per post buiten Haren voor ten behoeve van de uitoefening van het

€ 20 per jaar i v m portokosten.

lidmaatschap. Deze gegevens worden

• Online in kleur op onze website vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt

www.svharen.nl.

aan derden.

• Contact voor reacties of advertenties • Het lidmaatschap geldt voor een

en inbrengen van kopij: e-mail naar kalenderjaar en wordt stilzwijgend

info@svharen.nl

verlengd, tenzij het voor 1 december

• Voor service en informatieadressen: wordt opgezegd.

zie pagina 33 en 35.

• Logo ontwerp Koos Staal, jan 2016,

Staal&Duiker Ontwerpers

Adverteerdersindex blz blz

BERENDS de groenteman 34 MARCEL KUIPERS bloembinderij 32

BOOMKER boeken+. 34 MARCO & MIRANDA’S haarmode 28

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers 17 MULDER horloges juwelen 24

DAKGOOTREINIGING-HAREN 28 OPRUIMCOACH Groningen-Haren 4

DIGNO computers, 12 OUWERKERK OPTIEK 24

EKKELKAMP voor dieren 24 PLAS BOSSINADE Haren 14

FITNESSCENTR. BODYFITHAREN 4 ROEDE INTERIEUR 32

FIETSSHOP Haren 32 TIB bv. installatie en onderhoud 14

GASLIJN storing gasapparatuur 23 TORION 23

HUMANITAS 17 UNISTEE MAKELAARS 26

HANS JOLING, schilderwerken 12 WESTERHOLM 10

HOOGESTEGER schilders 28 WOONZORG 36

HORTUS BOTANICUS HAREN 30 YOGA lessen 6

HUBO van der Werf 34 ZINN 22

ICARE thuiszorg 26 ZONNEHOF 8

MAARWOLD 16

Leden kunnen de Binding digitaal

ontvangen.

Dit wordt van harte aanbevolen. Het

spaart papier en de moeite van het

aan huis bezorgen of versturen.

Stuur een mailtje aan info@svharen.nl.

U ontvangt de Binding digitaal (in

kleur).

2


Binding 1 februari 2019

Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter 5

Activiteitenagenda februari 2019 7

Het Gebiedsteam Haren 9

Winter ontmoetingsmiddagen 11

TIP: DIGI-spreekuur bij Seniorweb Haren 11

De tuinman en de dood 11

Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2019 13

De nieuwe heup van uw secretaris 15

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas 18

RUBRIEK: Wie doet er mee? 20

- Regendruppels - 20

NNO-concerten in maart 2019 25

De kunst van het ouder worden (deel 1) 27

WIJ Haren 29

TIP: Repair Café laatste zaterdag van de maand 31

Telefoonnummers voor service, hulp en contact 33

Informatie over Seniorenvereniging Haren 35

3


Binding 1 februari 2019

Ruimte voor uw

Advertentie

4


Binding 1 februari 2019

Voorwoord van de voorzitter

Het is weer zover. Binding nummer 1

van het jaar 2019 (nog de beste wensen

voor wie ik nog niet ontmoet heb dit

jaar, ook namens de rest van het

bestuur) staat op stapel. Weer een

beetje een speciaal voorwoord, ook

deze keer. Tot nu toe schreef ik alle

voorwoorden in de gemeente Haren en

nu, het eerste van 2019, in de

gemeente Groningen. Is weer eens iets

anders. Maar het voelt niet echt anders,

gelukkig maar.

Het nieuwe jaar is begonnen, en zoals

gebruikelijk, ook deze keer weer met

onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Een volle

zaal, blije mensen, rolletjes,

boerenjongens, advocaat met of zonder

slagroom en iets anders voor wie daar

niet van hield. Een programma dat

anders was dan gebruikelijk, een

cabaretier deze keer, Jos Thomasse.

Een optreden met teksten gebaseerd op

of verbonden met Nederlandse

spreekwoorden en gezegden.

Interessant, onverwacht en nu en dan

hilarisch! Een leuk en smaakvol begin

(dank voor de lekkere tussendoortjes

Sander!) van 2019.

Een nieuw jaar dus in een nieuwe

gemeente. Veranderingen t.o.v. vorig

jaar zullen er komen ten gevolge van

het laatste, vast en zeker. De eerste

jaren zal er veel bij het oude blijven.

Daar hebben wij u in vorige Bindingen

over geïnformeerd. Omdat Haren nu

onderdeel is van een groter geheel en

daarin moet gaan participeren is er een

Gebiedsteam opgericht. Dit team moet

zorgdragen voor een goede integratie in

de Gemeente Groningen. Op initiatief

van de Seniorenvereniging Haren en de

afdeling Haren van de PCOB heeft een

kennismakingsgesprek met het

Gebiedsteam plaatsgevonden, met de

voorzitter, de secretaris en één van de

5

beide dames van Maatschappelijke

Ontwikkeling. Een plezierig gesprek

waarover u verderop in dit blad veel

meer leest.

Lees in het kader van de samenvoeging

met Groningen ook het artikel over ’WIJ

Haren’, de opvolger van ‘Haren Helpt’.

Als u in de inhoudsopgave van deze

Binding kijkt ziet u dat we o.a. ook

aandacht besteden aan het fenomeen

’Repair Café’. In diverse (landelijke)

dagbladen is er over geschreven in het

kader van het tegengaan van

verspilling. In Haren is er ook zo’n

‘Repair Café’ waar u gebruik van kunt

maken. Lees het artikel er over.

De agenda is weer gevuld met allerlei

activiteiten voor ontmoeting en

gezelligheid. Mocht u er nog geen

gebruik van maken, het lijkt mij een

goed voornemen voor 2019 om dat

eens te doen: ‘gezelligheid kent geen

tijd’ en ‘alleen is maar alleen’ zong Rob

de Nijs…..

Bij de meeste activiteiten kunt u zo

binnenlopen om u te informeren. Anders

kijkt u op pagina 35, daar staan

contactgegevens van de coördinatoren.

Waar u in ieder geval zo terecht kunt is

de ontmoetingsmiddag in Astoria op 13

februari, en iedere week

donderdagochtend in het Clockhuys.

Daar ontmoeten wij u ook graag.

Tot slot een vervelend bericht: de

familie Bonder moet na vele jaren het

bridge gebeuren bij De Dilgt stoppen.

Ten gevolge van ziekte ging het echt

niet langer. In de volgende Binding leest

u er over. Maar nu al vast heel veel

dank voor alles wat deze mensen op dit

gebied voor de club gedaan hebben.

Anne Boersma


Binding 1 februari 2019

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates

Ontspannen bewegen wordt

gegeven door docente Karka

Speelman. Met haar

jarenlange ervaring in het

doceren van Yoga, Pilates en

Ontspannen bewegen, weet zij

door haar geïnspireerd

enthousiasme elke les tot een

ontspannen en leerzame

ervaring te maken.

Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze,

een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar

geleden gestart met doceren aan jong en oud.

Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar

ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven.

Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier

gewerkt aan lichaam en geest.

Enkele ervaringen van deelnemers:

''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik

mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier

gebruik tijdens inspanning en ontspanning.''

''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb

minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar

Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73

Prijs: €190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren

Tijdstip:

maandag 10.15 – 11.15 uur

maandag 11.30 – 12.30 uur

woensdag 10.15 – 11.15 uur

woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente:

karkaspeelman33@gmail.com

Tel. 06-27302634

*)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen

6


Tot

Binding 1 februari 2019

Activiteitenagenda februari 2019

Elke dinsdag 14.00uur Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

3 feb. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

5 feb. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm.

6 feb. 10.00 uur Wandelclub **)

7 feb. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

7 feb. 14.00 uur Spelmiddag in De Mellenshorst

12 feb. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm.

13 feb. 10.00 uur Wandelclub **)

13 feb. 15.00-17.00 Koffiedrinken bij Astoria

14 feb. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

15 feb. 20.15 uur NNO-concert in de Oosterpoort Groningen *)

15 feb. 20.00 uur Avond voor de vrijwilligers in De Mellenshorst

19 feb. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

20 feb. 10.00 uur Wandelclub **)

21 feb. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

26 feb. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

27 feb. 10.00 uur Wandelclub **)

28 feb. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

2 mrt. 14.00 uur Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

3 mrt. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is mogelijk.

**) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050

534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl

(pagina ACTIVITEITEN)

-

TIP: CHIHULY

Tot 5 mei 2019 kunt u de

glaskunst van Chihuly

bewonderen in het

Groninger Museum.

Indrukwekkend mooi!

7


Binding 1 februari 2019

8


Binding 1 februari 2019

Het Gebiedsteam Haren

GEBIEDSTEAM HAREN: IDEEËN BEWONERS

OPHALEN, NIET INVULLEN

Stel dat je met een groep bewoners in

Glimmen vindt dat er nieuwe

speeltoestellen nodig zijn in jouw

buurt. Of een idee hebt voor een leuk

zomerfeest op het Harense

Raadhuisplein. Dan valt het niet mee

te bedenken bij wie je moet

aankloppen in die nieuwe grote

gemeente Groningen. Gelukkig kun je

sinds kort terecht bij het gebiedsteam

Haren. “Zichtbaar en nabij”, volgens

gebiedsmanager Marian Boelema.

Wat is zo’n ‘gebiedsteam’ eigenlijk? “Een

groep medewerkers die sinds 1 januari

inwoners verbindt met ambtenaren en

bestuurders”, legt Marian uit. “Om

daardoor de nieuwe gemeente dichterbij

de inwoners van de oude gemeente

Haren te brengen. Zodat je niet hoeft te

zoeken waar je met een initiatief naar toe

kunt”, vult gebiedssecretaris Margot IJlst

aan.

Beweegpad

“Wij gaan met je in gesprek over een

idee en kunnen je daarbij ondersteunen.

Bijvoorbeeld met kennis of door je in

contact te brengen met de juiste

beleidsmedewerker”, vervolgt Margot.

“Zo is de buurtvereniging Ons Belang in

Oosterhaar in Haren bezig met het

ontwikkelen van een beweegpad. Er is

daar een nieuw winkelcentrum gekomen

waarbij het groen nog niet is ingevuld.

Wij gaan hierbij faciliteren, meedenken

over de financiering en met daarvoor

belangrijke belanghebbenden praten.”

Burgerparticipatie

Naast ondersteuning van dergelijke

initiatieven wil het gebiedsteam mensen

ook in beweging krijgen om zelf over hun

gewenste woonomgeving na te denken

9

en mee te beslissen. Met een mooie

ambtelijke term: burgerparticipatie. De

oude gemeente Groningen doet hier al

langer ervaring mee op en kent voor de

verschillende stadsdelen gebiedsteams

met een aanpak die past bij de buurt.

“Wij zijn bijvoorbeeld enthousiast over

wijkdeal de Wijert in Groningen Zuid”,

zegt Margot.

Wie?

De nieuwe gemeente maakt flink werk

van het nieuwe gebiedsteam Haren.

“Met een grotere formatie vanuit de

verschillende organisatieonderdelen van

de gemeente Groningen”, aldus Marian.

Zo bestaat het gebiedsteam naast beide

dames ook uit Ellen van der Hoek en

Fransien Saalbrink (beiden

Maatschappelijke Ontwikkeling), Jans

Oeben (Stadsbeheer), Diane

Groeneweg (Stadsontwikkeling) en

Hillegonda de Vries (Communicatie). “Zo

krijgt het gebiedsteam meer handen en

voeten en kunnen we het contact met de

verschillende onderdelen van de

gemeente intensiveren.”

Meedenken

Wat mogen de inwoners van de oude

gemeente Haren van het gebiedsteam

verwachten? “Een luisterend oor,

ondersteuning, meedenken en soms ook

meedoen”, antwoordt Margot. “Er liggen

mooie kansen. Maar wij willen vooral

ideeën en zaken die spelen ophalen.

Gemeenten zijn er een ster in om voor

bewoners in te vullen wat ze nodig

hebben, dat gaan wij niet doen. We

willen vooral goed luisteren naar

inwoners”, zegt Marian. Waarbij ze

aantekent dat het gebiedsteam als

‘verbinder’ géén spreekbuis is van de

inwoners en ook géén spreekbuis van

het gemeentebestuur.

(vervolg op pagina 21)


Binding 1 februari 2019

Een nieuwe koers

De ouderenzorg is in beweging. Mensen blijven zolang mogelijk thuis wonen.

Verzorgingshuizen verdwijnen of veranderen in verpleeghuizen waar het draait

om zware en complexe zorg.

Deze ontwikkelingen stellen Westerholm voor een keuze: wat wil Westerholm

zijn, nu en in de toekomst?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we gekeken wat al deze ontwikkelingen

voor Westerholm betekenen. En we hebben ook antwoorden gevonden:

Westerholm wil ervoor zorgen dat mensen op hun eigen manier oud kunnen

worden in een fijne en veilige omgeving. Het is ons doel het welbevinden van

ouderen te bevorderen, waarbij we gebruik maken van de laatste ontwikkelingen

op het gebied van ‘Healthy Ageing’.

Westerholm kent de kernwaarden Eigenheid, Veiligheid en Plezier. Ons zijn,

denken en handelen is erop gebaseerd.

In de volgende uitgaves van Vierkant zal ik u meenemen in wat Westerholm voor

u kan betekenen, door een nadere toelichting op de inhoud van deze

kernwaarden.

Westerholm, een organisatie voor Wonen met een Plus!

Dineke Katerberg, Directeur-bestuurder Westerholm

10


Binding 1 februari 2019

Winter ontmoetingsmiddagen

De volgende ontmoetingsmiddag is

op wo 13 februari 2019.

De derde en tevens de laatste is op

woensdagmiddag 13 maart 2019.

Beiden weer in de achterzaal van

Astoria, vrije inloop van 15.00 uur

11

tot 17.00 uur om wat met elkaar te

praten en te drinken.

Gewoon gezellig.

U bent van harte welkom.

TIP: DIGI-spreekuur bij Seniorweb Haren

Vanaf 18 februari houdt Seniorweb

Haren wekelijks op maandagmiddag

een DIGI-spreekuur van 14.30 uur -

16.30 uur in de Harense bibliotheek/

Groninger Forum Haren.

Hier kunt u zonder aanmelding vooraf

binnen lopen met uw vragen over uw

tablet, smartphone of PC (Windows of

MAC). De kosten hiervoor bedragen

€5,- per consult (max. 1u). Indien uw

vragen veel tijd (>1u) in beslag

Albert Jansen vindt dit een mooi gedicht

De tuinman en de dood

Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,

Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,

Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,

Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,

Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' -

Van middag - lang reeds was hij heengespoed -

Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,

'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'

Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't,

Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

nemen zullen

we u voorstellen

een afspraak te

maken voor Les

op maat.

Informatie of vragen stellen

Klik op websitelink van Seniorweb

Haren: www.seniorwebharen.nl

Ook kunt u een e-mail sturen naar:

info@seniorwebharen.nl of bellen

naar 06 23542073

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,

Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'

P.N. van Eyck (1887-1954)


.

Binding 1 februari 2019

12


Binding 1 februari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2019

Op vrijdag 11 januari jl. hebben we

als SVHaren het nieuwe jaar

ingeluid. 97 leden deden dat samen

met ons tijdens een gezellige

bijeenkomst in de Mellenshorst.

Onze voorzitter Anne Boersma

opende de bijeenkomst en schetste

de belangrijkste ontwikkelingen van

het afgelopen jaar 2018. De

gemeentelijke herindeling, met als

gevolg de opheffing van de

zelfstandige gemeente Haren, heeft

ook gevolgen voor onze

belangenbehartiging. Voortaan

zullen gesprekken plaatsvinden met

het gebiedsteam i.p.v. met de

wethouder. Het toegangsteam heet

nu WIJ-team en zetelt in het oude

Harense gemeentehuis. In de

Binding wordt regelmatig aandacht

aan de nieuwe structuren besteed.

De SVHaren heeft in 2018 de

gebruikelijke activiteiten voortgezet:

spelletjesmiddagen, fiets- en

wandeltochten,

ontmoetingsbijeenkomsten,

inloopspreekuren, reisjes etc.

Helaas zijn de organisatoren van

het bridgen (fam. Bonder) en van

het fietsen (Henk Biemolt) om

gezondheidsredenen gestopt met

hun activiteiten. Wat het bridgen

betreft was het aantal deelnemers

flink gekrompen zodat het bestuur

heeft moeten besluiten deze

activiteit niet meer aan te bieden.

Voor het fietsen wordt nog een

organisator gezocht: kandidaten zijn

van harte welkom!

Na een korte pauze heeft de

Rotterdamse cabaretier/journalist

Jos Thomasse ons vermaakt met

een voordracht over gezegden en

spreekwoorden; onder de titel

‘Zoete koek’. Dat was bijzonder

geslaagd: het is verbazingwekkend

hoe vaak in het dagelijkse

taalgebruik uitdrukkingen worden

gebruikt waarvan je je bij nader

inzien afvraagt waarom je iets zo

zegt!

Carla Roede

13


Binding 1 februari 2019

14


Binding 1 februari 2019

De nieuwe heup van uw secretaris

Het is u wellicht opgevallen maar

uw secretaris begon steeds

krakkemikkiger te lopen. Bezoek

aan een orthopeed toonde aan dat

de rechterheup volledig was

versleten en moest worden

vervangen door een

kunstexemplaar. Dat is op 9

november jl. gebeurd. Na een dag

in het ziekenhuis moest ik verder

revalideren in de Dilgt. Ik woon in

een appartement op driehoog,

zonder lift en kon pas weer naar

huis als ik trappen zou kunnen

lopen. Eerst een dagje in een veel

te zware rolstoel, toen met de

rollator of met krukken. Het was

allemaal wel een beetje eng, maar

het ging toch zo voorspoedig dat ik

na 14 dagen al naar huis mocht. Nu,

twee maanden later, loop ik soms

nog met een rollator maar meestal

alleen met een stok. Dat gaat dus

de goede kant op!

Die rollator is een verhaal apart.

Anne Boersma is samen met mij

naar Mango Mobility geweest om

een rollator uit te zoeken. Mango is

een van onze adverteerders dus we

gingen zogenaamd op werkbezoek.

De keuze was niet zo groot maar

daardoor ook wel gemakkelijk. En

bovendien kreeg je op vertoon van

de SVHaren pas ook nog eens 10%

korting. Ik liep er al direct mee weg;

zie de foto’s.

Tot slot wil ik iedereen bedanken

voor de steun die ik tijdens mijn

ziekteperiode heb ontvangen; daar

was ik heel blij mee!

Carla Roede

15


Binding 1 februari 2019

16


Binding 1 februari 2019

Lukt het even niet

om uw administratie

op orde te krijgen?

Humanitas-Groningen heeft

In Haren vrijwilligers die

bereid zijn u te helpen.

Ook met belasting en formulieren

Voor informatie kunt u

contact opnemen met:

Paul Visser 0629080175

Of paulvisser8@ziggo.nl.

Ook kunt contact opnemen voor

hulp via meldpunt 0503126000

17


Binding 1 februari 2019

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

(TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+.

Rijksstraatweg 205, 5 % korting op

wenskaarten, Engelse boeken en

luisterboeken www.boomker.nl

BUITENKAMP Herenmode,

Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in

Groningen. tel. 050-3180632.

Korting 10 % op kledingcollectie,

geldt niet bij acties en opruiming.

DAKGOOTREINIGING-HAREN

tel 06-28428986. Korting van € 2,50

per arbeidsuur van € 35,-

www.dakgootreininging-haren.nl

DIGNO computers,

Rijksstraatweg 132 tel. 050-

5349965 Bij aanschaf van een F1

helpcontract € 15,- extra korting.

Hierbij komt de hulp bij u thuis op €

10, - per 15 minuten. Normaal € 60,

- per uur. Vraag naar de

voorwaarden: bel of mail

info@digno.nl www.digno.nl

DISCUS Ekkelkamp,

Rijksstraatweg 135 tel. 050-

5350215 geeft 10 % korting op tuinen

dierartikelen

http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html

ENERGY Zon & Fitness Studio,

Hortuslaan 3a, 10 % korting voor

nieuwe leden op senioren-fitness en

op de zonnebank.

http://www.energyharen.nl

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel

050-5344657 geeft 10% korting op

reparatieonderdelen en accessoires

tot max € 25. www.fietsshopharen.nl

FITNESSCENTRUM

BODYFITHAREN Scharlakenlaan

34, Haren tel. 050-5340002 geeft u

bij inschrijving een gratis T-shirt en

berekent u geen inschrijfgeld van

€ 25, www.bodyfitharen.nl

FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg

32, Glimmen

10 % korting op tuin- en

dierartikelen. www.floraenfauna.nl/

GALERIE “AANBLICK” Kromme

Elleboog 52 tel 050-5340485

5% korting op in de galerie

aanwezige schilderijen en

aquarellen. www.aanblick.nl

HANS JOLING, schilderwerken,

Felland Noord 6, tel. 050-5349990.

10% korting op materiaal; € 20,00

extra korting winterschilder per

project. www.hansjoling.nl

HOMAN comfortabel slapen,

Rijksstraatweg 167, tel. 050-

5344235 geeft 5 % korting bij

aanschaf van een matras of van

een bedbodem (uitgezonderd

aanbiedingen). www.homanharen.nl

18


Binding 1 februari 2019

JACOB, Meerweg 13, tel: 050 –

5348222. Winkel in damesmode,

heren en dames nachtkleding,

heren en damesondergoed, Hudson

panty’s, sokken en bed textiel. 5 %

korting op alle artikelen. Geldt niet

voor acties. www.jacobmode.nl

KAPSALON MARIAN, Kerkstraat

41 tel: 050-5347271.

Elke dinsdag en donderdag 10 %

korting op alle behandelingen voor

dames en heren.

MANGO MOBILITY

Emmalaan 31, tel 0800-2002 geeft

10 % korting bij aankoop van een

nieuwe rollator,

e-bike, e-scooter of scootmobiel.

Geldt niet bij acties.

www.mangomobility.nl

MARCEL KUIPERS

Bloembinderij, De Brinken 7,

Haren tel. 50-5341261.

10% korting op alle bloemen en

planten. www.bloemistgroningen.nl

MILLER & CANEFIELD LINGERIE,

Rijksstraatweg 150,

10 % korting op alle artikelen.

www.millercanefield.nl/haren

OPRUIMCOACH GRONINGEN-

HAREN

tel: 06 – 13160999

10% korting voor SVHaren leden

www.opruimcoach-groningen.nl

OUWERKERK OPTIEK,

Meerweg 11, Haren en

Stationsweg 55, Zuidlaren.

10 % korting bij aanschaf van een

complete bril of glazen, tot

19

maximaal € 75,−

www.ouwerkerkoptiek.nl

RGM NOORD tel 050-4095084 10%

korting op de RGM-cursussen. Meer

informatie over RGM vindt u op

www.rgmnoord.nl.

ROEDE INTERIEUR

Rijksstraatweg 134, tel. 050-

5340973

10 % korting op parket, laminaat,

tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en

gordijnen, zonwering en jaloezieën.

(geldt niet bij acties en opruiming).

www.roedevloeren.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel.

0346 700 230, 10% korting bij

aanschaf van rollators en rolstoelen

vanaf € 100,-. www.rollator.shop.

Vraag de korting code aan bij

info@svharen.nl

THE PHONE HOUSE Haren,

Rijksstraatweg 193, ·tel. 050-

5350322,

10 % korting op alle accessoires.

www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren

TIB bv. installatie en onderhoud,

Felland-Noord 1A,

tel. 050-5349902.

10 % korting op materiaal in de

winkel en/of materiaal geleverd bij

montage (geldt niet bij offerte en

niet op de uren). www.tib.nl

UNISTEE MAKELAARS, Kromme

Elleboog 44, tel: 050-5352020,

10% korting bij aankoop/verkoop en

taxatie. www.unistee.nl


Binding 1 februari 2019

WERELDWINKEL,

Hortuslaan 4 tel:050 5348403

Korting 10 % (niet op foodartikelen)

www.wereldwinkelharen.nl

SCHOLMA WOONFLAIR

Raadhuisplein 18, tel:050-5344819

10% korting op alle artikelen.

www.scholmawoonflair.nl

20

YOGA-lessen door Karka

Speelman op maandag en

woensdag in ‘t Clockhuys,

Brinkhorst 3, Haren. SVHaren leden

krijgen 10% korting op de leskosten.

Opgeven via Torion. Klik hier of bel

050-5344173.

FASv ledenvoordeel www.fasv-ledenvoordeel.nl

Als lid/abonnee profiteert u van

interessante aanbiedingen en

unieke voordelen die het leven

makkelijker, veiliger, gezonder,

goedkoper en leuker maken.

Kijk snel en profiteer mee!

Heeft u hulp nodig?

Onze klantenservice helpt u

graag

085 - 48 633 68 (9-17 uur op werkdagen)

RUBRIEK: Wie doet er mee?

In deze rubriek is ruimte voor

SVHaren leden die op zoek zijn naar

teamgenoten of medespelers voor

een gezamenlijke activiteit.

Maar dat kan ook iemand zijn om

- Regendruppels -

De kristallijnen druppels aan de takken

hangend nu in het naregenweer

weerkaatsen 't licht als duizend diamanten

een parelend fragiel wonder, telkens weer!

een zachte bries waait door de kale struiken

die licht de regendruppels wiegen laat

zij blijven op hun post, ja, rij aan rij een

feestverlichting tot aan 's avonds laat

samen naar een concert, een

toneelstuk of dergelijke te gaan.

Heeft u zo’n idee, vertel het aan een

bestuurslid of stuur een mailtje naar

info@svharen.nl

helder als glas betoveren ze mij, ze zetten me

tot schrijven aan: ik voeg de woorden bij de daad!

Annewil Welbergen (1946)


Binding 1 februari 2019

GEBIEDSTEAM HAREN: IDEEËN BEWONERS

OPHALEN, NIET INVULLEN

Kennismaking

“De eerste maanden staan voor ons in

het teken van analyse en inventarisatie.

We gaan het gebied verkennen en

kennismaken met organisaties,

instellingen en verenigingen”, vertelt

Margot. Het gebiedsteam maakt een

bustour door Haren en omgeving en

herhaalt die voor onder andere

programmamanagers van de gemeente.

Zodat een beeld ontstaat bij vragen als:

hoe zien de scholen en dorpshuizen

eruit? Waar zijn woningbouwprojecten

en winkelgebieden? Welke

natuurgebieden liggen er en wat zijn de

bijzondere houtwallen? De verkenningen

moeten in de loop van het jaar leiden tot

een gebiedsprogramma voor Haren

waarin staat wat het gebiedsteam en de

nu nog niet bekende gebiedswethouder

gaan doen met de aanpak voor zaken

die spelen. Hiervoor is ook een

gebiedsbudget beschikbaar.

Prachtige basis

“Maar we zitten natuurlijk niet in een

wereld waar niks is”, weet Margot. “Veel

dingen lopen al, er zijn een heleboel

goede initiatieven en netwerken”, valt

Marian op. “Fantastisch dat elk dorp

bezig is met zijn eigen visie. Een

prachtige basis om in gesprek te gaan

en vragen op te halen. We springen op

een rijdende trein en borduren voort op

wat de gemeente Haren achterlaat. De

situatie is door de herindeling voor

inwoners misschien een beetje anders,

maar dat er nu een veel grotere afstand

met de gemeente komt is ook maar een

aanname.”

Combinatie

Bij het aanstellen van een

gebiedsmanager en gebiedssecretaris

koos de nieuwe gemeente bewust voor

een combinatie van mensen met een

Groningse en Harense achtergrond.

Marian die eerder als bestuursadviseur

voor Groningen werkte en Margot die

verbonden was aan de gemeente Haren.

“Margot kent het gebied, de historie en

weet hoe de hazen lopen in Haren, ik

weet de weg in het Groningse”, lacht

Marian.

Je kunt contact opnemen met het

Gebiedsteam Haren via:

marian.boelema@groningen.nl

margot.ijlst@groningen.nl

Bron: Nieuwsbrief gemeente Groningen

25 januari 2019

HET GEBIEDSTEAM v.l.n.r. Marian Boelema gebiedsmanager, Hillegonda de Vries

communicatie, Margot IJlst gebiedssecretaris, Fransien Saalbrink beleidsadviseur

maatschappelijke ontwikkeling, Ellen van der Hoek beleidsadviseur

maatschappelijke ontwikkeling en Jans Oeben stadsdeelbeheerder.

Op de foto ontbreekt Diane Groeneweg, strategisch beleidsadviseur

stadsontwikkeling.

21


Binding 1 februari 2019

22


Binding 1 februari 2019

…Vertrouwd dichtbij!

Diensten en voorzieningen van Torion zijn onder meer:

• Personenalarmering

• Maaltijdvoorziening

• Telefooncirkel

• Mantelzorgondersteuning

• Maatjeswerk

• Beweegactiviteiten overdag

• Plusbus

• Seniorenkoor

Meer informatie vindt u op www.torion.nl; bel ons of loop gerust even binnen.

Wij beantwoorden graag uw vragen.

Torion Tel. 050-534 41 73

Kerklaan 5

Maandag t/m donderdag:

9751 NK Haren van 9.00 – 12.00 en van 13.00 – 16.00 uur

info@torion.nl

Vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

23


Binding 1 februari 2019

24


Binding 1 februari 2019

NNO-concerten in maart 2019

za. 2 maart

za. 9 maart

za. 16 maart

De NNO-concerten die u

in maart 2019 in de

Oosterpoort kunt gaan

bezoeken zijn hieronder

aangegeven.

Brahms

De concerten beginnen steeds om

20.15 uur.

Er is voor deze concerten geen

Ouderenvervoer beschikbaar.

A symphonic tribute to Prince

Lenteconcert

♫ za. 2 maart

Brahms: Concert voor viool en

orkest/ Symfonie no.4

Weidse vergezichten openen zich in

de Vierde Symfonie van Johannes

Brahms. Alles kolkt, klatert en deint in

de opening. Blazers en strijkers

grijpen feeëriek in elkaar. Hoor

Brahms als een rijpmeester genieten

van zijn ambacht, tijdens een

zomervakantie in het stadje in

Stiermarken. Hier componeerde hij

ook liederen en koorwerken.

♫ za. 9 maart.

Toen poplegende Prince in 2016

overleed, werd hij door

toonaangevende muziekjournalisten

de ‘Mozart van onze tijd’ genoemd.

Een terechte vergelijking. Want

allebei wisten ze meerdere

Concertkaarten bestellen

De kaarten en eventueel gebruik van

Ouderenvervoer bestelt u telefonisch

bij Liesbeth Paagman, 050 534 87 94.

(Bij geen gehoor mag u bellen naar

Joke Boersma, 050 534 80 36).

De kaarten kosten € 25, - voor de

eerste rang en € 20, - voor de tweede

rang.

instrumenten op virtuoze wijze te

bespelen, hadden ze een vlijmscherp

gehoor en lieten ze een kolossaal

oeuvre na. Maar bovenal waren het

geniale componisten en grote

vernieuwers.

♫ za. 16 maart.

Lenteconcert

Fenomeen Alice

Sara Ott is de

pianiste van deze

avond. De 30-jarige

Ott mag zichzelf tot

één van de beste

pianisten ter wereld

rekenen. Naast haar opvallende

verschijning achter de piano, ontwerpt

dit virtuoze talent haar eigen mode en

is ze een held in de Japanse

papiervouwkunst origami.

Uw bestelling met uw naam, adres,

telefoonnummer, lidmaatschap

nummer en de datum van het concert

met de gewenste rang dient uiterlijk

3 weken voor de concertdatum bij

Liesbeth bekend te zijn!

De kaarten voor de concerten betaalt

u zelf aan de kassa voor aanvang van

een voorstelling. Ze liggen op naam

voor u klaar.

25


Binding 1 februari 2019

26


Binding 1 februari 2019

De kunst van het ouder worden (deel 1)

De citaten zijn afkomstig uit: De kunst

van het ouder worden; De grote filosofen

over ouderdom, door Joep Dohmen en

Jan Baars (red.), uitg Ambo, Amsterdam

2010.

PLATO: Ervaar de bevrijding

Volgens Plato (428-347 v.Chr.) komt

wijsheid met de jaren en dus betekent

ouder worden als een proces

verdieping, rijping en innerlijke

verrijking. In zijn visie zouden de

oudere, wijze burgers de leiding over de

stad moeten hebben.

In de Politeia, Plato’s boek over de

ideale staat, gaat Socrates in gesprek

met de oude Kefalos, die vertelt dat de

ouderdom hem bevrijd heeft van het

verlangen naar seks, rijkdom en bezit:

‘Het is beslist een feit, wanneer je

eenmaal oud bent geworden, word je

door die emoties tenminste niet meer

gekweld.

Dat geeft een gevoel van bevrijding en

er komt een grote vrede over je.

Wanneer die seksuele spanningen

afnemen en hun greep op je verliezen,

betekent dat precies zoals Sofokles

zegt dat je van een enorm aantal

dictators, waanzinnige dictators bent

verlost.’

ARISTOTELES: Praat niet teveel

De doorgaans optimistische Aristoteles

(384-322 v.Chr.) was onverdeeld

somber over de ouderdom. De oudere

medemens is in het algemeen bang,

zwak, wantrouwig, laf en praatziek.

In zijn Retorica neemt Aristoteles de

verschillende levensfasen door.

De jeugd is onbezonnen, maar

goedmoedig en goedlachs. De

jongvolwassene is in de bloei van zijn

leven en beschikt ver het juiste

zelfvertrouwen. Bij ouderen slaat het

gevoel voor humor om in de neiging tot

27

klagen. Ze praten veel, maar erg

interessant is het allemaal niet:

‘Ze denken iets, maar weten niets,

zeggen in hun twijfel overal wellicht en

misschien bij, en doen al hun uitspraken

onder dit of dat voorbehoud, geen

enkele volmondig. (..) Wat hun nog van

het leven rest is kort en wat voorbij is

lang. Dit verklaart ook hun praatziekte:

ze houden niet op het over het verleden

te hebben.’

CICERO: Gebruik je inzicht

In zijn essay Over de ouderdom verzet

de Romeinse staatman Cicero (106-43

v.Chr.) zich tegen het verlangen aan om

per se jong te willen blijven. Het ouder

worden heeft zo zijn eigen kwaliteiten,

aldus Cicero. Je lichaamskracht neemt

weliswaar af, maar zelfs in het leger

kunnen ouderen een uitstekende rol

vervullen: ouderen zijn door hun

ervaring en inzicht zeer geschikt om

leiding te geven: ‘Niet door kracht, vaart

of handigheid worden de grote taken

verricht, maar door beleid, gezag en

inzicht. Deze drie hoedanigheden raakt

een oudere mens niet alleen kwijt,

meestal maakt ouderdom ze zelfs nog

rijper en sterker.’

PETRARCA: Blijf actief

Het wordt tijd om je carrière af te

bouwen en plaats te maken voor de

jeugd, suggereert Boccaccio in een brief

aan zijn vriend Petrarca (1304-1374).

Maar de Italiaanse dichter, schrijver en

humanist is beslist niet van plan om het

op zijn oude dag wat rustiger aan te

doen. In zijn antwoord schrijft Petrarca:

‘Als ik rust neem en het langzaamaan

ga doen, ben ik voordat ik het weet

dood. ‘

(deel 2 in een volgende Binding)


Binding 1 februari 2019

28


Binding 1 februari 2019

WIJ Haren

WIJ Haren is er voor alle

bewoners van Glimmen, Haren,

Noordlaren, Onnen

WIJ Haren is de nieuwe naam voor

het Toegangsteam Haren. WIJ

Haren is een team van

beroepskrachten en vrijwilligers met

allerlei verschillende achtergronden,

zoals jeugdwerk, ouderenzorg,

buurtwerk, hulpverlening en/of

gezinsondersteuning.

WIJ-medewerkers kennen de weg

in uw dorp of buurt en kunnen

samen met u zoeken naar een

oplossing voor eventuele problemen

die u ervaart in het dagelijks leven.

WIJ is ook een plek voor ontmoeting

en activiteiten. Kom gerust langs

Als inwoner van Haren, Onnen,

Noordlaren en Glimmen kunt u

gebruikmaken van

basisondersteuning.

Basisondersteuning biedt een

luisterend oor, een deskundige

gesprekspartner, een steuntje in de

rug en ontspanning in perioden

waarin u wat ondersteuning kunt

gebruiken.

Bijvoorbeeld over opvoedvragen,

omgaan met stress, de verwerking

van een verlies of identiteits- en

relatievragen.

Ook kunt u ondersteund worden bij

het op orde brengen van financiële

administratie of juist leren hoe u uw

financiële administratie kunt

beheren.

voor een kop koffie en/of een

praatje met andere buurtbewoners

en de medewerkers van WIJ.

Contactgegevens

WIJ Haren

Raadhuisplein 10

9751 AN Haren

050 367 48 84

wijharen@wij.groningen.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag

van 09:00 tot 16:30 uur,

vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Website

https://wij.groningen.nl/wij-in-dewijk/wij-haren

U kunt bij een basisondersteuner

terecht na een verwijzing via WIJ

Haren, het Centrum voor Jeugd en

Gezin, uw huisarts of Torion.

Basisondersteuning is voor

inwoners van 18 jaar en ouder.

Jongeren onder de 18 jaar kunnen

er met hun ouders/verzorgers naar

toe.

Met de basisondersteuners van

Torion kunt u 5 gesprekken voeren.

Met de zelfstandige

basisondersteuners gaat het om

gemiddeld 10 gesprekken.

Voor deze gesprekken hoeft u niet

te betalen.

Wilt u met een deskundige in

gesprek komen? Neemt u dan

contact op met WIJ Haren.

29


Binding 1 februari 2019

30


Binding 1 februari 2019

TIP: Repair Café laatste zaterdag van de maand

Het Repair Café biedt bewoners van

Haren een unieke kans om kleine

reparaties uit te laten voeren aan

elektrische apparaten bijvoorbeeld

of andere kapotte artikelen

waarvoor weggooien zonde lijkt.

Het Repair Café wordt gehouden op

ons reguliere locatie in MFC De

Mellenshorst, Waterhuizerweg 36,

elke laatste zaterdag van de maand

m.u.v. de schoolvakanties in de

zomer en de maand december.

Hoe het werkt

Het café biedt de mogelijkheid aan

de bewoners van Haren om kleine

reparaties uit te laten voeren door

een vrijwilliger, die ervaring heeft op

het desbetreffende vakgebied.

Hoewel deze diensten gratis zijn,

wordt een donatie op prijs gesteld.

Wat er gerepareerd wordt

Van de aangeboden reparaties tot

nu toe, zijn kleine elektrotechnische

apparaten en kleding het meest

populair. Voor de vrijwilligers die de

elektrische apparatuur repareren

kan het nuttig zijn als u van tevoren

meldt welke apparaat gerepareerd

moet worden en wat de klachten

zijn.

Als u andere kapotte spullen wilt

repareren die buiten deze twee

categorieën vallen, kunt u dit het

beste van tevoren aanmelden door

een mail te sturen aan

repaircafeharen@gmail.com zodat

wij het juiste gereedschap kunnen

meenemen.

Maar als u geen computer heeft

kunt u natuurlijk zo ook

langskomen.

Vrijwilligers gezocht

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe

vrijwilligers om ons Repair Café

team aan te vullen. In het bijzonder

is er veel behoefte aan vrijwilligers

met ervaring in het repareren van

elektrisch en elektronische

apparaten als invallers voor het

geval dat één van onze vaste

deskundigen ziek of met vakantie is.

Geïnteresseerd? Stuur een mail aan

repaircafeharen@gmail.com.

Computerdeskundige

Onze computerdeskundige is

opnieuw aanwezig voor het ter

plekke computers met het

verouderde Microsoft Windows XP

van het gratis Linux operating

system te laten voorzien. Hierdoor

kan de computer nog jaren mee.

http://www.repaircafeharen.nl/

31


·

Binding 1 februari 2019

32


Binding 1 februari 2019

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03

Gratis hulp bij kleine klusjes:

(Uitgezonderd het instellen van tv-toestellen)

Cor Bos 06-24653741 elektriek, water, sanitair

Jochum Wobbes tel. 534 49 00

Henk Visser tel. 364 42 48

Willem van Eck tel. 534 05 77

Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 (computerproblemen)

Hulp bij invullen formulieren: Henk Werners tel. 050 534 65 29

Ziekte en kroonverjaardagen:

Aldert Walstra tel. 534 67 05 Coördinatie

Ina Brink tel. 534 69 72 (postcode 9752)

Anita Jeltes tel. 280 40 55 (postcode 9751, 9753)

Yfke de Jong tel. 534 69 61 (postcode 9751, 9753)

Jeanne v.d. Linden tel. 534 34 20 (postcode 9752)

Clara Tuinstra tel. 406 10 38 (postcode 9751, 9753)

Loes Vugts tel. 364 21 77 (postcode 9752)

Mieke van Wagenberg tel. 406 21 14 (Onnen en Glimmen)

Adres secretariaat SVHaren:

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

In correspondentie met SVHaren

altijd uw lidmaatschapnummer

vermelden.

Buurthuis De Mellenshorst

Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS

Haren. Tel. 534 59 64. Repair Café

laatste zaterdag van de maand.

Inloop/ontmoeting/bestuursleden:

in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.

Elke donderdagmorgen van

10.00 uur – 11.30 uur.

Stichting Vervoer voor Ouderen:

tel. 06 23 10 77 53.

Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in

de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij

van 9.00-13.00 uur, ten minste één dag

van tevoren reserveren.

Met vragen over zorg, Wmo en

inkomen kunt u terecht bij

WIJ Haren, Raadhuisplein 10, 9751 AN

Haren, telefoon 050 367 48 84 email

wijharen@wij.groningen.nl

Humanitas afdeling Haren:

Info bij Paul Visser tel 0629080175,

email paulvisser8@ziggo.nl

Medische keuring voor

rijbewijsverlenging:

• De heer A. Jager tel. 534 38 67

(bellen voor afspraak, kosten € 35,-,

plaats: Westerse Drift 95, parkeer in

Hemsterhuislaan thv gymzaal)

• Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of

0516 51 45 74 (bellen voor afspraak,

kosten € 35,- op vertoon van

ledenpas, plaats: De Zonnehof)

33


Binding 1 februari 2019

34


Binding 1 februari 2019

Informatie over Seniorenvereniging Haren

Bestuursleden:

Anne Boersma tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl

voorzitter

Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren

Carla Roede tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl

secretaris

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

Wil de Munck 0598 45 03 03 penningmeester@svharen.nl

penningmeester Holthammen 18 9636 GT Zuidbroek

Jans Uildriks tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl

Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren

Ton Wester tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl

Emmalaan 3C, 9752 KR Haren

Henk Aten tel. 280 87 11 h.aten@home.nl

Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren

Joke Poelstra tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl

Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes

om u op te geven voor deelname aan

een activiteit kunt u in de bus doen bij

een van de bestuursleden, inleveren

aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys

op donderdagochtend, tussen 10.00

uur en 11.30 uur of sturen naar

info@svharen.nl.

Bankrekening:

NL 78 INGB 0007 0610 89

ten name van Seniorenvereniging

Haren, gevestigd te Haren.

35

Kamer van Koophandel

nummer 64532682

Contributie voor 2019:

€ 25,- per kalenderjaar.

Contributie tweede lid op hetzelfde

adres: € 15,-.

Het contributie betalingsverzoek

ontvangt u per brief in feb.

U ontvangt geen nieuwe ledenpas.

De huidige pas is tot feb 2020 geldig.

E-mail: info@svharen.nl

Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: (activiteitenagenda op pagina 7)

Marie Betten tel. 534 99 14 Jeu de boules

Jan de Hoop tel. 534 54 43 Koersbal

Manna Aardema tel. 534 52 39 Klootschieten

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Wandelclub

vacant tel. Fietsclub

Henk Diephuis tel. 534 82 00 Spelmiddag

Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Leesclub

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Koffie + eten alleengaanden De D.

Liesbeth Paagman tel. 534 87 94 NNO-concerten

(b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36)


Binding 1 februari 2019

36

More magazines by this user
Similar magazines